Page 1

16/2011 Ponuda vrijedi od 28.11. do 11.12.2011. ili do rasprodaje zaliha.

redovna cijena 289,90

217kn 43 172kn 43

3"40/(-5"('5)'+,-*",./6-

25 !"#$%&'()'%*$'+,-.,$' /'0)01'"+,-2$ Od 28.11. do 5.12.2011.  ili do rasprodaje zaliha.

!"#$%#&'%#(")*+,-&*.#(/" s dodatnom gumom u pojasu  i ušitim nastavcima rukava,  vel. 4­14

redovna cijena 229,90

%3/,)73)',)3()'5)'+,-.)3-

!"#$%#&'%#(")*+,-&*.#(/"!"$#$*01#( gumom u pojasu i ušitim nastavcima  rukava, vel. 4­14


129kn 68 68 48kn 93kn 90

4$73/'#$:"*-;

pleteni, s uzorkom

redovna cijena 64,90

4),/6)'5)'+,-*",./6-

#$:"*-;'5)'+,-.)3-

2*3-'.'04"5#&4/"+*(,)" s elastinom, vel. 4­14

pleteni, sa norveškim  uzorkom, vel. 4­12

164kn 12490 kn 90

8-(%3)'&$(/3)

pletena, sa norveškim  uzorkom

redovna cijena 124,90

8-(%3-'9:).-

uski model, s prednjim šavom

25 !"#$%&'()'%*$'+,-.,$' /'0)01'"+,-2$ Od 28.11. do 5.12.2011.  ili do rasprodaje zaliha.


319kn

90

8-(%3)'/:/'4$73) skijaška jakna

!"#$%#&'%#(")*+,-&*.#(/ s dodatnom gumom  u pojasu i ušitim  nastavcima rukava

22990 kn 8-(%3-'/:/'4$73%3/,)73-'9:).-

s odvojivim naramenicama i gumom na donjem $'&4-,"6-*.*

redovna cijena 229,90

redovna cijena 199,90

149kn

93

%3/,)73-'9:).-'za +,-*",./6-'/:/'+,-.)3-

s odvojivim naramenicama i gumom na donjem $'&4-,"6-*.*/"%4-7"89:;"'-'"<9:<

172kn

43

skijaška jakna za  +,-*",./6-'/:/'+,-.)3!"#$%#&'%#(")*+,-&*.#(/ s dodatnom gumom  u pojasu i ušitim  nastavcima rukava,  vel. 8­16 ili 4­12

25 !"#$%&'()'%*$'+,-.,$' /'0)01'"+,-2$ Od 28.11. do 5.12.2011.  ili do rasprodaje zaliha.


redovna cijena 219,90

164kn

93

,)3()'5)'+,-*",./6-

!"#$%#&'%#(")*+,-&*.#("' umjetnim krznom, vel. 8­16

redovna cijena 124,90

93kn

68

9):,/()'5)'+,-*",./6!*".'+)#("'"+#&*!#(/" vel. 8­16

redovna cijena 99,90

74kn

93

4),/6)'5)'+,-*",./6-

sa ukrasnim detaljima, vel. 8­16

25 !"#$%&'()'%*$'+,-.,$' /'0)01'"+,-2$ Od 28.11. do 5.12.2011.  ili do rasprodaje zaliha.


redovna cijena 124,90

93kn

68

vesta 5)'+,-*",./6pletena, vel. 8­16

redovna cijena 64,90

48 &),/6-'5)'+,-*",./6vel. 8­16

68 25 kn

!"#$%&'()'%*$'+,-.,$' /'0)01'"+,-2$ Od 28.11. do 5.12.2011.  ili do rasprodaje zaliha.


64kn

90

8-(%3)'3)#)

pletena, s naušnjacima 

84kn

90

8-(%3-'%3/,)73-' ;$3)*/6-

redovna cijena 49,90

37kn

43

3)#)'5)'+,-*",./6pletena, vel. 2­12 ili

3)#)'5)'+,-*",./6pletena, s naušnjacima,  vel. 6­16

redovna cijena 64,90

48kn

68

%3/,)73-';$3)*/65)'+,-*",./6vel. 6­16

25 !"#$%&'()'%*$'+,-.,$' /'0)01'"+,-2$ Od 28.11. do 5.12.2011.  ili do rasprodaje zaliha.


redovna cijena 124,90

93kn

68

redovna cijena 99,90

74kn

93

&$(/3)'5)'+,-*",./6!")*+,-&*.#(/"%4-7"<9:=

&;-(/;3)'5)'+,-*",./6-

gornji dio, s vezenim detaljom,  vel. 4­12

redovna cijena 39,90

93 29kn ;$3)*/6-'5)' +,-*",./6-

pletene, vel. 4­14

redovna cijena 26,90

20kn

18

redovna cijena 84,90

63kn

68

7&;)4#:-

+*(,.14/"%4-7"=9:;

&;-(/;3)'5)'+,-*",./6-

donji dio, s vezenim detaljom,  vel. 4­12

redovna cijena 49,90

37kn

43

&),/6-'5)'+,-*",./6s printom, vel. 4­12

25 !"#$%&'()'%*$'+,-.,$' /'0)01'"+,-2$ Od 28.11. do 5.12.2011.  ili do rasprodaje zaliha.


redovna cijena 229,90

172kn

43

%3/,)73)',)3()'5)'+,-.)3-

!"#$%#&'%#(")*+,-&*.#(/"!"$#$*01#(" gumom u pojasu i ušitim nastavcima  rukava, vel. 8­16

redovna cijena 199,90

redovna cijena 49,90

149kn 37kn 93

%3/,)73-'9:).-'5)'+,-.)3-

s odvojivim naramenicama i  >,(#("1*"$#1&4("$'&4-,"6-*.*/" vel. 8­16

43

3)#)'5)'+,-.)3pletena, s printom,  vel. 6­16

redovna cijena 64,90

48kn

68

skijaške ;$3)*/65)'+,-.)3sa patentom  i remenom,  vel. 6­16

25 !"#$%&'()'%*$'+,-.,$' /'0)01'"+,-2$ Od 28.11. do 5.12.2011.  ili do rasprodaje zaliha.


redovna cijena 99,90

74kn

93

redovna cijena 124,90

93kn

68

#$:"*-;'5)'+,-.)3pleteni, vel. 4­12

#$:"*-;'5)'+,-.)3-

!")*+,-&*.#(/"+*(,.1'/" vel. 8­16

redovna cijena 84,90

63kn

68

4),/6)'5)'+,-.)3-

redovna cijena 129,90

97kn

43

9:).-'5)'+,-.)3!*"$?4+#%'(*"1*" nogavicama, samt,  vel. 8­16

!"+2'10#(/"+*(,.1*/" vel. 8­16

25 !"#$%&'()'%*$'+,-.,$' /'0)01'"+,-2$ Od 28.11. do 5.12.2011.  ili do rasprodaje zaliha.


redovna cijena 49,90

37kn

43

0)01'4),/6)

!"+2'10#(/"+*(,.1*/" vel. 62­98

redovna cijena 84,90

63kn

68

0)01'#$:"*-;

redovna cijena 59,90

44kn

93

baby suknja

samt, vel. 62­98

s pletenim motivom,  >,(5'"1*"2*(41,/" vel. 62­98 ili

0)01'9:).samt, vel. 62­98

25 !"#$%&'()'%*$'+,-.,$' /'0)01'"+,-2$ Od 28.11. do 5.12.2011.  ili do rasprodaje zaliha.


49kn

90

5*-.3-

(#>,@1#!0"(#10*?4" na kolica

redovna cijena 84,90

63kn

68

baby jakna

A'!/"!"1*B'%C'(*/" vel. 62­98 ili

84kn

90

baby kombinezon 3*0%*2*1&4"1*"!02*?1&#&"!02*1'/" +#!451#"+2'-*>#D41#"3*" previjanje, vel. 62­98

6*;3$&)*/'5-3"

39kn

90

#)&3/6-

5 ­ dijelni set  za vodu

25 !"#$%&'()'%*$'+,-.,$' /'0)01'"+,-2$ Od 28.11. do 5.12.2011.  ili do rasprodaje zaliha.


26kn

90

#;-<).)

sa kalupom za piškote '"24C4+0#(/"+*(,.1* ili

690 kn

3$9/(,%33;#2*3-'.'0'"(#0'%'/" 45 x 70 cm

3990 kn ()+%&":(,)3

+);"*(/'%-& 3$9/(,%3/9'3;#)'='>?@

8F"G"8F"C(/"+*(,.1' ili

()+%&":(,)3 <F"G":;F"C(/"+*(,.1'

49kn

90

#"+4-&).

!*-%40*"'"+#$(40*. sa dekorativnim prstenom

redovna cijena 59,90

39kn

90

+-3)'"+'A:/%)

:EF"G":HF"C(/"2*3-'.'0'" ,3#2C'"'-'"&4$1#5#&1'


29kn

90

%/:/3"(%3/'#-3).' za mafine Fackelmann

690 kn

%/:/3"(%3/' 3):$# 5)'#-.-(,zvezdica, Zenker ili

.),()'%*/,-2) mirisna, 6/1

39kn

90

2690 kn

#-3).'5)' piškote s kalupom, Fackelmann

%*/,-2)'$' "0:/3$'*):,3)

14kn

90

%*/,-2)'=':)(&-;() ili

.),()'%*/,-2) mirisna maxi, 4/1 ili

%*/,-2)'$' %&)3:-(",'.)7/

9kn

90

.),()'%*/,-2) 30/1

mirisna

22kn

90

%*/,-2)'$'4-&):(",' 3$&/,/6/


redovna cijena 22,90

17 kn

18

+,-.,-'.);)#-

!*"I>,2'C#(/"%4-7"=89E8

redovna cijena 26,90

redovna cijena 39,90

2993 kn +,-.,-';$3)*/6-

+-40414/"!*"I>,2'C#(/ vel. 2­12

20 kn

18

+,-.,-'.);)#-

042(#/",1'%423*-1*"%4-'.'1* ili

+,-.,-'#)#$.vel. 30­38

25 !"#$%&'()'%*$'+,-.,$' /'0)01'"+,-2$ Od 28.11. do 5.12.2011.  ili do rasprodaje zaliha.


59kn

90

7)9

39kn

90

/<;)2-'3);&-

redovna cijena 99,90

74kn

93

redovna cijena 99,90

74kn

93

#/+8)4)' 5)'+,-.)3pliš, vel. 2­8

#/+8)4)'5)'+,-*",./6-' +*(,.1*/"%4-7"89:; ili

#/+8)4)'5)'+,-.)3+*(,.1*/"%4-7"89:;

redovna cijena 124,90

93kn

68

#/+8)4)'5)'+,-*",./6pliš, vel. 4­14

25 !"#$%&'()'%*$'+,-.,$' /'0)01'"+,-2$ Od 28.11. do 5.12.2011.  ili do rasprodaje zaliha.


39kn

90

8-(%3)'#"&3"7$:,)

39kn

90

s printom, pamuk  s elastinom

8-(%3-'#)#$.pletene ili

26kn

90

8-(%3-'()&/3).-

22kn

90

8-(%3-'<)2/6-

s printom, pamuk  s elastinom

14kn

90

8-(%3-' <)2/6-

s printom, pamuk s  elastinom

4$73-'0"3%-;/6s printom, pamuk s elastinom ili

8-(%3)'#"&3"7$:,) s printom, pamuk s elastinom

IGMG['V)()'F;-7(,-*3)'\'F;-7(,-*).3/'&;<'@ Cijene u katalogu vrijede od 28.11. do 117:=7=F::7"#$1#!1#"$#"'!04)*"3*-'6*7"sY#+,!0"!4"#$1#!'"1*"!%,"$&4.&,"'"5*5k"#$&4@,")#-4)C'&4"&4!41"3'(*"#$"=87::7"$#"q7:=7=F::7"'-'"$#"2*!+2#$*&4"3*-'6*7"Y#+,!0"!4"#52*.,1*%*"1*" 5-*>*&1'7"Y#+,!0'"!4"14"352*&*&,7"P#5*"&4"+2'-*>#D41*"*!#20'(*1,"+#1,$4"'"!%'"*20')-'"1'!,"1*"2*!+#-*>*1&,","!%'("K*1'1'("+2#$*%*#1*(*7"U-')4"!,"!'(5#-'.147"N*"(#>,@4">24B)4"!4"'!+2'.*%*(#7"U%4"C'&414"!,","),1*(*7 J'&414"*20')*-*"!"#31*)#("KLML")-,5"%2'&4$4"3*".-*1#%4"K*1*")-,5*"+2'"+24$#.41&,"K*1*")*20'C4","2*3$#5-&,"#$"=87::7"$#"::7:=7=F::7"#$1#!1#"$#"'!04)*"3*-'6*7" Prodajna mjesta | ZAGREB:"NLOPQR/"S-'C*":E"T"NLOPQR/"U,+42"V#13,("W+*1!)#"T"NLOPQR/"U,+42"V#13,("X,52*%*"T"NLOPQR/"U,+42"V#13,("R#0'14C"T"NLOPQR/"O*&1'C4/"L2>410'1!)*"<"T"NLOPQR/"Y#!-#%1'"C410*2"Z4('-"["Z25*1'" T"NLOPQR/"\7J7"V42,("["\21!)#"T"NLOPQR/"\7J7"X,52*%*/"L%41'&*"X,52*%*"EE]:"T"NLOPQR/"V,!0#B'&*"9"2#51*"),@*"T"NLOPQR/"S(+#20*114"J410*2"["Y#06#$1')"T"NLOPQR/"S(+#20*114"O*--42'*"["Z-*B)*"T"NLOPQR"\2*%1#/"R#?'$*2*" K*>#%C*"E"T"NLOPQR/"P*%1'C4/"W4^42#%*"<"T"NLOPQR/"V'1>"J2#!!"["_*1)#('2"T"NLYPQWS`/"\7J7V*,A*1$"T"NLYPQWS`/"a4!0"O*04"C410*2"T"ULKbRbP/"K42C*0#2"C410*2"T"DEFGHIJ'KLMJFENJO"RQcSW`Q/"R'-&4(42)*10"C410*2"T" RQcS"KLMLU\SP/"R'-&4(42)*10"C410*2"T"dLVbZb/"Y*+4"S%*1*"Y*%-*"SS"527:F"T"MLWSJQ/"\2>")2*-&*"Y402*"V24B'('2*"SZ];"T"MbZL"OPLXSWVL/"V#23#/"U-*%#1!)'6">2*1'.*2*":<"T"MbZUVL/"\2>"$27"e7"\,D(*1*":F"T"bUS_QV/"K42C*0#2"C410*2" T"bUS_QV/"_#!'+*"P*&6-*"V'2*"E;"T"bUS_QV/"P7V7"X#(*"T"bUS_QV Avenue Mall | bUS_QV/"U%7"c4#+#-$*"R7"K*1$'@*"H"T"YbfQOL/"Y#!-#%1'"C410*2"9"J46#%!)*",-'C*"8"T"UcL\SML/"P#51*"),@*"R'-&4(42)*10"T"UcLZbMUVS"RPbX/"P#51*"),@*" Z4!1*"["V#23#"T"UcLZbMUVS"RPbX/"\7J7"U,+421#%*"T"ZLcYbZb/"J410*2"U+*2"T"ZSMVbZJS/"V42,("C410*2"T"ZSPbZS\SJL/"L7"K'6*1#%'@*"E"T"ZgVbZLP/"P#51*"),@*"T"fgYLM_L/"X27"e2*1&4"P*.)#>"55"T"ELPQDRISJ'D'ESPMPLGTJ= !JQIJ'KLMJFENJO"R_QcbZLP/"V#23#"9"e2*1*"U,+'-*"::"T"hLVbZQJ/"P#51*"),@*"K4D'(,2)*"T"hLVbZQJ/"K42C*0#2"C410*2"T"XLPgZLP/"\2>"V2*-&*"\#('!-*%*"<"T"OLPQWMSJL/"Z-*$'('2*"M*3#2*":i"T"SZLMQJ/"\7J7"U,+42"V#13,("T" SZLMS`"OPLX/"U,+42"V#13,("T"VLPcbZLJ/"V*,A*1$"T"VLPcbZLJ/"U,+421#%*"C410*2"T"VPLYSML/"N*>245*.)*"C4!0*"=;"C"T"VPSfQZJS/"K42C*0#2"C410*2"T"VbYPSZMSJL/"S1042!+*2"T"Vg\SML/"P#51*"),@*"V,0'1*"T"cgXRQPO/"\2>"!%7" \2#&!0%*":]="T"MbZS"KLPbe/"V'02#"C410*2"9"P*$1'.)*":"T"USULV/"S7"e'!02#%'@*"=E"T"USULV/"J*+2*>"9"j2%7"1*2#$1#>"+24+#2#$*"="T"UZ7"SZLM"NQcSML/"R2*@4"P*$'@":"T"ZLPLfXSM/"U0#24"-*1$"C410*2"T"ZLPLfXSM/"K42C*0#2"C410*2"T"ZPR­ bZQJ/"P#51*"),@*"T"NLRbV/"J'0k"Y*2)"N*5#)"T"DEFLJU'!LDVGLSPU'WGLEND'NGFJL'D'XDNJO"ObUYS`/"\2>"U7"P*$'@*"55"T"VPV/"U,+42"V#13,("T"cLRSM/"K42C*0#2"C410*2"T"KLcS"cbWSM_/"J410*2"R#.*C"T"MbZSOPLX/"K42C*0#2"C410*2" | MbZS"ZSMbXbcUVS/"\2>"S%*1*"K*?,2*1'@*":"T"bOgcSM/"Y402*"Y242*$#%'@*"="T"YbPQh/"Z,)#%*2!)*":i"T"YgcL/"c*>'1&'1*"<"T"YgcL/"Z42,$*"T"PLR/"P#51*"),@*"K42),2"T"PS_QVL/"Y-#$'14"9"Z,)#%*2!)*"8H]:"T"PS_QVL/"\#l42"C410*2"T" PS_QVL/"P#51*"),@*"P'"T"ZSWVbZb/"\7J7"Z'B)#%#"T"PbZSM_/"\7J7"K42C*0#2"T"UQM_/"\2>"J'-1'C*":F"T"gKLO/"P#51*"),@*"g(*>"T"ZPULP/"U,+42"V#13,("T"SYZIJ'KLMJFENJO BIOGRAD"1](/"\7J7"R,24"C#((42C4"T"XgRPbZMSV/"Y4(#" C410*2"T"jZLP"mjZLPn/"Y&*C*"T"SKb\UVS/"Y*2)"o"U6#+"C410*2"T"VLW\QcL/"\7J7"V*B04-*"T"VMSM/"\2>"b-,&4":"T"cgKRLPXL/"K*-*"O-*%'C*"55"T"KLVLPUVL/"V2*-&*"Y402*"V24B'('2*"SZ"H*"T"KQ\VbZS`/"L104"U0*2.4%'@*":="T"bKSW/"J410*2" U0,$41*C"T"USM_/"J410*2"R*-'1'C4"T"UYcS\/"\7J7"V42,("["c#2*"T"UYcS\/"P#51*"),@*"Y2'(*"T"UYcS\/"U,+42"V#13,("U'2#5,&*"T"UYcS\/"V*,A*1$"T"VLW\Qc"Ug`gPLJ/"\J"V*B04-*"T"U\LPS"OPLX/"\7J7"V42,("T"UgYQ\LP/"j2%*0!)'6"%4-')*1*" 8"T"WSRQMSV/"J'0k"c'^4"C410*2"T"WSRQMSV/"X*-(*24"C410*2"T"\PbOSP/"V*2$'1*-*"L-#&3'&*"U04+'1C*"<="T"ZQcL"cgVL/"b5*-*"<"527"=F"T"ZbXSJQ/"`'2'-*"'"K40#$*"::"T"NLXLP/"U,+42"V#13,("T"NLXLP/"\7J7"U,+421#%*"T"NLXLP/"J'0k"O*--42'* Ponuda artikal*"'3")*0*-#>*"1'&4"$#!0,+1*","!-'&4$4@'("02>#%'1*(*p"VbYPSZMSJL/"L104"U0*2.4%'@*"q"T"VLPcbZLJ/"\2>"K7"W,^A*k*"r

BBBC4)()C9;

mana_katalog_28_11_do_11_12  

!"#$%&amp;'()'%*$'+,-.,$' /'0)01'"+,-2$ 16/2011 Od 28.11. do 5.12.2011. ili do rasprodaje zaliha. 3"40/(-5"('5)'+,-*",./6- %3/,)73)',)3()'5)...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you