Page 1

p>pp ffi#ffi ffi#ffiffiffiffi s<<<K@ffiK-* --.i ffiffiH l

F=**R!@.@..j1>

l

*r-â&#x201A;Źff-tffi Naviake za auto sledala .

Za rri'ei.]it]l sjr.:oei:r, str-a)ll i.r iilul-ru

.

i narloile zi: Et;.ttt

Univerzalna velidina, prlkladne za djeljive nasl:ne straZnjih sjedala Stiti originalnu presvlaku od prljavitine i habanja U praktidnoj torbi

.

,

r"i''"'-+:j:'

-':

t:,.::.:r'i'r,

l'll:lli;; r''

tr

ill$F,',,i

lff=

11r**:::

r]

',4,1

,*----;"*

"f$e^

lg-ruvF

qb-.r.e%# '!E:=-

|r

[[.tl",FS,fu

*fi4g"-., "'-**..,:.

,....' ."t' sgf


iFE"s,.w;HL:ffi;:

-*utfttltfE;r

F;i5.P"t-4.?,ir+i]5

Cereda

za auto .

" "

Ukljuduje praktidnu torbicu za poh ra n jiva n je :':l r a ie ve iiiii'i: Od vodootpornog pol esterskog materijala i

l*,Yi.@-Eriffi hf; id ra u I id

. "

.

.

. Za untverzalnt FN4

l :

I AM-

illtitt,rr.,r,

radio signala

. Cd alr-llrr-r;ia 'tiiroi'ircr. \r'i'31

rt;:

ire!-15{c

Urrjtie

i

ri-'ir1 tilr

â&#x201A;Ź&l Tepih

Precizni hidraulidni cilincjar i klip pumpa SpuStanje bez puno napora zahvaljuju6i odvojenonr ispusncm ventil u Podizna Sipka mo7e se upotrijebiti za otvaran je ispusnog ventila

" U praktidnoj kutiji s rudkom . Visina dizania: cca. 2' 4,3 ct-;'r

Antena za auto prijem

na d iza I ica

'' t!{:rl.:,'l,f.rl,::

Nosivost do t- tor;t


Djedjb pidZama

Jakna s kapuljadom.. za djevojdice ..4t,:; .

i

Podstavljena

.

55.-

Topla i udobna

. Odvojiva

i'i1

ka pu ljada

Velidina: I22-I52

. Za djevojdice

1L1. Djedje termo traperice . .

Ravan kroj

Unutarnja pasica podesive Sirine

. Velidina: 122-752 . Za djedake

i!"uffit

Set djedjeg donjeg rublja

Djedje dokoljenke

.

Udobne ga6ice s

.

.

elasti6nom pasicom ipotkoSulja Velidina: I22-I52

.

Udobne i tople Veli6ina: 19-30

. Razlidite boje . Za djevoj6ice

.

29.ee

i djebake

@9", Diedie darape . Za djevojdice i djedake

. Velitina:27-42 . Razli6ite boje

39.ee

Razli6ite boje

1tril89 Sal i traka za kosu . .

Univerzalna velidina Razli6iti

modeli i boje

%w :*"i1:::.

M*,ri,.'.,,

lidl_letak_akcija_od_20_2  
lidl_letak_akcija_od_20_2  

, U praktidnoj torbi . Stiti originalnu presvlaku od prljavitine i habanja "f$e^ . Za rri'ei.]it]l sjr.:oei:r, str-a)ll i.r iilul-ru i narlo...