Page 1

Dekorativni Razli6itinodeli i boje, A: oko 33

17,9()-


fa

Usodna boiicna dekora 1GIIA


Dekorativni jelenski 6'un'uu'

Zidna dekorativno platno

'"f"'H]:;:":#'

rogayi

:.',:

ffip@+

(-'*.2r

U dva dezena,

dimenzije: 50x70 cn

i.x*.*r:

1r

';Ff "

rulrt

i I't

. ';:: 7

ili kvadratni

6p

,- .!:?:..

Stolniaci,trakasti

- li

,,Jelen', u 3 razliiifu modela, dimenzije trake: oko 40x160 cm, dimenzije kvadrat: a4a 80x80 cm

{i:i.'

i!;

jli

-

17,90

ifril

Iti. -Hffi

:l,.ii:, :i,l

i.,*

.ti

Gumene podne prostirke ,,Jelen", u dva razliiita modela, dimenzije: 0: oko 40x60 cm

--u$s*o"-,

:


F -l i -*{'i.,q.{i,l

e'@

d-#i

4_

'ri'

i'uW

'Jt4h

@

#e

t-. li: 11 t

-.t. d!

,',}

O Salice za kavu U3

razliiita dezena,

zapremina: oko 300

nl

S

.;''{a;,6}

#i

ffi

s

;. E1

'ri,1d..

sis

CI

drr*

@ Podmetahi za ruiavanie

@ffi

@ Jastudnice ,,Santa", u 2 razliiita modela, dimenzije:

;0k0.40x40

:'-

s'# *-.

,,Santa", u 2 razliiita modela, dimenzije: oko 30x50 cm

@ Daske za U 3 razlidita dezena,

,,Santa", dimenzije kvadratnog: oko 8Ax80 cn;Iiakastog: oko 40xl 60 cm

@ Mdlalikdekorativna Eizma

.,t ..irrl;l

dimenzije: oko 23x14 cm

cm

Kutiie za poklone

Veliiina S, dimenzije: oko l2x12x6 cn 4'il) Veliiina M, dimenzile: ako 14x14x7 cm I kn Veliiina L, dirnenzije: oko 6x16x8 cm 14,90 VeliiinaXL, dimenziie: oko l8x18x9 cm 17,il) Bez sadriaja

Vrecice za paklone Veliiina S, dimenzije: oko 1 1 x 6 x 14 cm 4;90 Veliilna M, dimenzije: oko 18x10x23 cn I kn Veliiina L,-dimenzije: oko 26x12x32 cm U,W) Bez

sadiaja

ffi

!s-

"*'-@

sl

*-,

i*^

%s'

__!L

{


Kostimi za pse ,,Santa"

ili

,,lrvas", veliiine

Santa: S, M, L, veliiine lrvas: M, L

Posade za hranu

PadmetaE za

0d kamena, dimenzije: oko 12x4 cm 17,90 velika: oko 19x7 cm 33,90 .,-.-*

Dimenzije: oko 43x28 cm 14,t) dimenzije: pko 56x38 cn 17,90

poi'iii ia iranu

@

$,.t* .'ffi ...

.1

l5 tA"

,$W \

\-* -

&ry

ffi


Posuda za

Silikonska Eetkica ili lapatica U2

razliiite boje

i.,,.:..,.., :.:-....,r..,,,,it&i.4!*.tritlli:'

mijesanjer* Sa zai;titom dilTrskanja

Valiak za DuZina: oko 40 cm,

0: oko 5 cm

i zaititon od ktizanja, Spricanja A: oko 18 cm, visina: oko 14 cm


Metalne kutije za keks U dezenima:

jelka,

Boiii Bata

ili medvjedit

Komplet za djeiju kuhinju Sastaji se od:1 pregaie, 1 drvene ilice, 1 valjak za

tijesto

i 1 nutilica l.l.l. dG.:

obl oieni teflonom, d i men zije :

oko29x23x4cm17,90 oko 42x29x4 cm

E

30,90 l'!J,:l

Sve za

baiicne pekarnice M Driai od

0bliciza pe6enje,

nehrdaiudeg helika za kuhinjska pomagala

0bloieniteflonorn, sa

zaititan od curenja, A: oko 26 cm

Dinenzije: ako 17xl 0x5 cm

'*;;ba .

'ws

Kutije za Eavanie tortii kolada S

ruikom za noienje

i bravicom za zatvaranje, u 3 razliiita modela

'9-

Silikanska detkiea ili lopatica

9,%

t 'tl

s.Y

f

,t

..

W


-it-

;

]S.

ii

,Konii '

Sa sedlom r uzdama

i Pi evai u ci,p I i ia n i n oi evi Pjevaju i okrecu glave, visina: oko 35 cn

&,e.


,'J

\qti-,,''

\,

4::*i*a Auto-centar za igranje Zaiedno

s 1 automobilorn

lgra s automobilima 2 u 1 lgra pamdenja s 24 para i slagalica s 35 dijelova, u ponudi i model ,,Princess"

r\\ r.' S \\\\i:;;::\*\

__

i i i :'jia

W%#%

{*r-

â‚Źesz

*ee@"

':w

Diedji autihi ,,Cast", pakiranje s 5 komada, prinjer boja

ffi


Kik katalog  

vrijedi od 9.11. 2011. do isteka zaliha

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you