Page 1

W

:r* 'q,

** !t

lr

'\

,:,

i ilti

..?.

Vodeni pi5toli duzine cca,41 cm

komad

Okvir za slike drveni dimenzije cca. 10x15 cm

Seiir univerzalna veli6ina razni

dezeni

Kreda komad

pakiranje od 24 komada

Baterija Plastidna kutija/koSara razne boje dimenzije cca. 32x19x13 cm

4xAA LR6 1,5V ili 4xAAA LR03 1,5V ili 1xLR61 9V

Posebnq ponudo!

Diedia igradka razni gradevinski stroievi


llau5nice razni oblici

dimenzije

cca.54x54 cm

lli$:'a: i.eiirir::: "

t:tl

a,

ii:rit,nn

+#i@;::i t:.ii:t'-+

Rubac za kosu

5al razne boje

razne boie i dezeni


Prsten razne vrste i velieine

llarukvica komad

razni modeli

_# fu-

ffirffi€F.{Ewffi 'TWr ..i9. Ukras za kosu razne

vrste

komad

%, U*r."O

za kosu '''" "' razne vrste

Narukvica mu5ka ili ienska razni modeli

l{arukvica : razne vrste

razni modeli


Trljadica

Ru6nik

razne boje

razne boje

dimenzije cca, 16x21 cm pakiranle od 2 komada

dimenzije cca. 30x50 cm

komad

Rudnik

Kravata

dimenzije cca.

za odrasle ili d.iecu razni dezeni

50x70 cm

s patent zatvaradem razni dezeni i boje dimenzi,e cca. 44x44 cm

MuSke slip ga6e razne veli6ine i dezeni

dg'

'

.dl' "sti /gd$lr.:'

'@lr:r'-

* -aq

Flis deka dimenzije cca. 120x180 cm pakiranje od 2 komada

it

i

'l

.!:

{,

IE'

f,,

#. ll'f; Spremnik za odiedu dimenzije cca.60x80 cm

Lastika duZina od 2x cca. 3 m i cca. 2 m pakiranie od 3 komada

Set konaca

pakiranje od 40 komada

izraiene su u kunama s PDV-om.


/

d)

"*\\ i

/\

"--*---\

'!c

.:i

:if

'

i

rrr.r

.';r

6

Vje5alica za kravate ili remene

razni modeli

kromirana

duiine

Zenske aiopalice

i

razne velidine i dezeni

Zenske tange razne velidine i dezeni

Ualjak za 6iSdenie

Zenske fine

odiede s 30 listi6a

Diedie stopalice razne velidine i dezeni

Dieije iarape

Sportske 6arape Zenske darapd'""'' razne velidine i dezeni

razne veli6ine i dezeni

par za

tiskarke

razne velidine dezeni

i

par

0800 200 300

l*3


b,kkk a*. **

tc;

â‚Ź&

,

'j

&hru

Podlo5ci za taniure i ia6e 4 podloska za taniur promjera cca. 30 cm 4 podloSka za 6a5e

Privjesak za kliu6eve

promiera cca.

razne boje

Led svjetilika

pakiranie od 12 komada

ukljudene 3 baterije AAA

I

r.t

Gh

w .#.qr ;ffi

E#

'

3

'da

r

cm

Uie za rublje razne boje

w

duiina cca.20 m

H w ffi I

Ukras za vrt u.

obliku cvijeta

razne boje

dimenziie cca. 56 cm

komad

dimenziie cca.20 m

s-sl

:-.ti.

*dq"' e .s!r.'

.r

di. j6i' till: .:

-

"$s siiF-

a$S"

pakiranje od

I

Ljepljiva traka komada ne

pakiranje od 5 komada dotidnim proizvodima. Sve navedene


tfr

Salica i

tanjurid

3D Podloiak za ielo dimenzije cca.29x43

cm

za esspreso

komad

porculanski razne boje

a

.aaa arat

,.) rtffi

**s

**

4*

t

a

'lr sI

ffi-ct

4

r*

]1*s ,,,1tq%,

Posude za

namirnice

Zdjelica ili taniur promjer cca, 26 cm

od nehrdaju6eg delika promler cca. 9 cm

duzine cca. 15 m

s 2 kljuda

bicikl

pakiranje od 3 komada

razne boje

razni motivi

zapremnine cca. 1,2 promjer cca. 18 cm

porculanski razne boje promjer cca. 14 ili 19 cm

Plastidni poklopac

u perilici posuda I

za mikrovalnu

Zlca zaiezanie

Ne

za tiskaFke

telefon za

komad

0800 200 300

komad


. "

$_:i r::

ll l:ri!1;1,::}";:' _ r' :,jqilgril:' ;+6;:"'.{S$ r,ri "1ii:.t:n ii::-: l':::: l!::.llrl:.:-i t:: :: .!1.:rl: : !r

-:,=..:,,.u.., :ji;;;xdj@

Tanjur Kutija za maslac plasti6na

Kukica razne boje

Kvadice oblik leptira pakiranje od 4 komada

Rukayica za

crscenle

pakiranie od 10 komada

razne bole Foiografiie proizvoda ne moEju l

OOo/o

odSgrq!q!199!i9lq!!9!Zy9qima.

Sve navedene

ciJg!91:!94I9JU

u kunama s PDV-om'


Set daSa zapremnina cca. 300 ml pakiranje od 3 komada

Posuda za mjerenje zapremnina cca.1

I

cca. 105 ili 130 ml

Mreiica za tavu promier cca.29 cm

Univerzalni no2

pakiranje od 2 komada

Spuive za sude pakiranje od 16 komada

l{oi

za

guljenje

Doza za kavu

pakiranje od 4 komada

razni oblici i dezeni

Strugad

povr5ina pakiranje od 3 komada

Kuhiniski noi

pakiranje od 5 komada telefon za kupce

0800 200 300


Spiralni blok

Svietle6i 5tapi6 pakiranie od

I

komada

80 stranica razni dezeni

razne boje svjetla s uzicom oko vrata

Y)

-:.1

C

'sF

*

,f

T

::

\

c&i Y

l;td 1* i: l

|\

f.

,il'

tt

&

*

Set za

slikanie sastoji se od 3 bojice 3 podloge i 1

listi6i 60 listi6a

Sablona

rffiKffiK Album za slike za 100 slika dimeriziia cca. 10x15 cm

Ljepilo pakiranje od 3 komada

Papirnati ukras

Loptice za badminton

razni dezeni

pakiranie od 3 komada

duiine cca. 114 cm

Fat"gr"ttl"

pair""d;

a

Okvir za slike

dimenzije cca.5x8

cm

komad


\

Patkice za

lgraike za kupanie razni oblici

kupanje ii :

pakiranje od

2komaiia

sce"e

S pod+"

Deko

naljepnice svijetle u mraku

pakiranje od 12 komada

1.6,.

., lag', o -lW t-

:L-.

tu',\

l\" razni Disney motivi promjer cca. 20 cm

Stolac stepenica razne boje

dimenzije cca. 24x20x16 cm


razne boje zapremine cca. 1,7

i hvatalika razni dezeni

I

komad

:r-t t

t'v : ".,,r,:.'-r

.

Kutije za razne boje

dimenzije cca. 19x12x6,5 cm pakiranje od 3 komada

Rudnik razne boje

Grabliice

dimenzije cca. 30x50 cm

dimenziie cca.34x36 cm

za drdku promjera cca.2,5 cm

fine Mu5ke iarape pakiranie od 4 komada

razne veli6ine pakiranje od 3 para

Proizvode iz aklualne ponude moZete kupiti samo u kolidinq!!4!Igdyidenim za kucanstvo'

20 DEN univerzalna velidina

crne ili bei pakiranje od 2 para

katalog_kaufland_sve_po_8_14_do_20_6  

drveni dimenzije cca. 10x15 cm Diedia igradka Seiir :r* '\ ,:, Kreda Baterija duzine cca,41 cm pakiranje od 24 komada 4xAA LR6 1,5V ili 4xAA...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you