Page 28

13x18 cm 24,95 12,50 24x30 cm 39,95 20,30x40 cm 49,95 25,-

7

1

UŠTEDITE

8

DO

50 %

2

4 3

OD

7

50

5

6

kn

9

12 10 13

11 1 EDA okv ir za slike 10x15 cm 14, 95 7,50 2 NAYA buket, Š21xD21 cm 39,95 25, 5 V75 cm 29,95 20,- 3 SYR - Ukrasna zdjela od IA svijećnjak Ø10 cm 29, bambusa Ø30xV10 cm 7 AC TA zid 95 20,- 4 SYRIA ukrasn ni sat Ø30 cm 59,95 45, 8 49,95 25,- 6 Ukrasni tan i tanjur - SLON/ZEBRA ukrasn jur od bambusa Ø35 cm Ø13xV20 cm 79,95 65, 11 i jast 49,95 25,uk 45x45 cm 59,95 45, 9 - AFFALA figura V50 - AFFALA ukrasna ma cm 79,95 65,- 12 KICHI 229,- 175,ska 69,95 50,- 10 NELDE vaza, 3 kom/p, V35/45/65 fenjer cm 199,- 175,- 13 KAREL IA svijećnjak V52 cm

MI IMAMO KONKURENTNE

CIJENE SVAKI DANI

www.JYSK.hr/promises 9

UŠTEDITE

1PR5I K-50% UPOVINI

5

2

4

7

UŠTEDODITE

SVIJEĆA!

40 %

6

3

OD

10,-

5

2

OD

kn

1

1 Mirisna svij eća, Ø7xV6 cm 14,95 10, 2 SUCCU svij eća, Ø6xV7 cm 19,95 15, 3 CHEILA svij eća, V12 cm 19,95 15,4 SENIE mir isna svijeća, Ø9xV10 cm 24,95 15,5 Mirisne luč ice, 36 kom/p 24,95 20, 6 KESSIA svij eća, Ø8xV12 cm 24,95 4 20,7 CANDICE mirisna svijeća, Š8xD22xV 7 cm 29,95 25,8 JANINA svij eća, 4 kom/p 59,95 30, 9 THINKE pla

28

danj sa svijećama, Š7xD26 xV7 cm 49,95 40,-

8

3

15,kn

DA VA Z A /P OSU 19 19,95 15,xV 14 Ø , 1 ZIGI vaza 5 25,, V17 cm 39,9 za va LA U 49,95 30,2 SQ m 8c xV suda, Ø15 39,95 30,3 CERLA po /p m ,V32 cm 3 ko , za va IA m/p 79,95 65 VA 4 cvijetom 3 ko s za va ET N 5 CHA

1

Jysk katalog 29 8 do 11 9  
Jysk katalog 29 8 do 11 9  
Advertisement