Page 1

HRVATSKA

VRTNI NAMJE[TAJ I KLIMA URE\AJI REDATELJSKA SKLOPIVA STOLICA

TOP PONUDA

kn

ve} od

Stolica MIRAMAR bijelo drvo/`uto platno.

99

SKLOPIVA STOLICA SKLOPIVI STOL

SKLOPIVA STOLICA SKLOPIVI STOL

TOP PONUDA

Sklopiva stolica KINGSTON Na slici.

Sklopivi stol KINGSTON 70x70 cm

BRZADOSTAVA NAJKASNIJEUNUTAR48SATI

GARANCIJA NAJNI@IH CIJENA! kn 24x

PVC PLETIVO, VRHUNSKI MATERIJAL! Otporan na vlagu, ki{u i sunce, ne izblijedi i izgled ostaje nepromijenjen. Jednostavno za ~i{}enje i održavanje. Jedinstven i pogodan materijal za uporabu na otvorenom.

kn 24x

199

229

329

Vrtni stol TUSCAN, Drvo akacije, 70x70cm.

Vrtna stolica TUSCAN, Sklopiva, drvo akacije, s jastukom.

-30

,92**

82

PVC PLETIVO, OTPORNO NA VREMENSKE UVJETE!

1.990

249

%

7-DIJELNI SET!

kn

TOP PONUDA

+ 2x STOLICE

5.990

NAJKASNIJEUNUTAR48SATI

d po Ako na|ete bilo gdje drugdje isti proizvo ni`oj cijeni, mi Vam odobravamo popust!

,58**

kn

BRZADOSTAVA

koje nisu na slici.

13-DIJELNI SET! kn

9.990

Vrtni set BELLA 2x stolice s jastucima + 2x BONUS stolice s jastucima + 2x klupa 2-sjed s jastukom + stol sa staklenom plo~om promjera 150 cm. PVC pletivo smeđe boje s bež jastucima. Slika je simboli~na!

-40

% SET ENJOY 2x fotelje s jastucima+2-sjed s jastukom i klub stoli} sa staklenom plo~om. PVC pletivo crne boje s bež jastucima, sme|e boje s bež jastucima ili bijele boje s antrazit jastucima. Slika je simboli~na!

BRZADOSTAVA NAJKASNIJEUNUTAR48SATI

SVE ZA VA[ DOM! NAJBOLJI UVJETI PLA]ANJA! ALUMINIJ I TEKSTILEN, LAGANO I UDOBNO!

ODLI^NA KOMBINACIJA ALUMINIJA, TIKOVINE I TEKSTILENA! SKLOPIVA STOLICA PODESIVA STOLICA IZVLA^NI STOL

kn

kn

Stolica CENTRO Stolica sa sme|im jastukom.

Stol CENTRO Stol aluminij/ smeđe staklo. 100x160cm

590

1.190

TOP PONUDA BRZADOSTAVA NAJKASNIJEUNUTAR48SATI

kn

690

Stolica TIK LINE Sklopiva i podesiva po 5 položaja. Mogu}nost kupnje jastuka uz nadoplatu.

TOP PONUDA kn 24x kn ( 4.990)

kn 24x kn ( 6.690)

Vrtni stol TIK LINE Izvla~ni 89x152/210cm

Vrtni stol TIK LINE Izvla~ni 00x220/320cm

207,92

278,75 BRZADOSTAVA NAJKASNIJEUNUTAR48SATI

**Visina rate je informativna. Izra~unata je iz osnovne cijene podijeljene na 24 rate (zaokruženo na 2 decimale). Zadnja rata anuiteta prilagodi se iznosu kupnje (iznos kupnje jest iznos kredita). To~an izra~un cijene (amortizacijski nacrt) na 24 rate možete dobiti u trgovini Harvey Norman u Zagrebu!

http://www.facebook.com/harveynormanHR

kn

289

kn

kn

kn


PLA]ANJE NA 24 MJESECA BEZ KAMATA! kn 24x

5-DIJELNI SET! , O N E V T JEDINS P O S EB NO ! kn 24x

82

,92**

82

-60

kn

1.990

%

kn

659

Vrtna fotelja FENIX s jastukom. Mogućnost kupnje dodatnih stolica.

,92**

kn

1.990 kn

kn

TOP PONUDA SAVRŠENO RJEŠENJE ZA MALI BALKON, VRT ILI TERASU!

1.890

Vrtni set FENIX 2x fotelja s jastukom i 1x klub stoli} sa staklenom plo~om. PVC pletivo crne boje.

2.990

Vise}a ljulja~ka SPIDER Ojastu~enje i krov u bež ili terakota boji.

24x

kn

**

82,92

kn

kn

1.990

4.990

Vise}a ljulja~ka u obliku jaja bijele boje. Ostale boje: sme|a, crna i siva kn2.490

BRZADOSTAVA NAJKASNIJEUNUTAR48SATI

kn

129

NAMJEŠTAJ ZA

Sklopiva stolica NANTES Priru~ni stoli}. Svijetlo plava boja.

KAMPIRANJE! kn

SUNCOBRANI

249

kn

299

ve} od

Stolica/le`aljka za pla`u LAFETTA Svijetlo plava boja, ALU, tekstilen

Le`aljka PROVINCE @uta i zelena boja. Dodatak za za{titu od sunca.

kn

145,41 kn 3.490 24x

kn

329

**

kn

5.990

Ro{tilj IT3B 3x plamenika, plamenik sa strane, baterijsko paljenje, prostor za plinski cilindar, termometar, 137,3x118x62, nehr|aju}i ~elik.

Suncobran SUNSHINE Promjer 2x3m. Be` ili terakota boja.

NAJBOLJA PONUDA! NEMA ^EKANJA! NAJBOLJI UVJETI PLA]ANJA!

http://www.facebook.com/harveynormanHR

Plazmacluster ionizator

24x

kn

137,46** kn

izra~un cijene s monta`om

S monta`om

Bez monta`e

3.299 ### 2.499

kn

2,64 kW

2,9 kW

28-38 dB

SNAGA HLA\ENJA

SNAGA GRIJANJA

GLASNO]A

A

24x

kn

ENERGETSKA KLASA

149,96** kn

3,5 kW 3,8 kW

izra~un cijene s monta`om

S monta`om

Klima SHARP Bez monta`e

SHARP AY-AP9KR

3.599 ### 2.799

kn

MONTA@U KLIMA URE\AJA GARANTIRAMO UNUTAR 4 RADNA DANA! ###

Harvey Norman garantira da }e zavr{iti osnovnu instalaciju na zidu Split klima ure|aja, kupljenog u trgovini Harvey Norman u roku od 4 radna dana od datuma kupnje.

"I FEEL CONTROL" sustav pode{avanja

24x

kn

237,46**

kn S monta`om

izra~un cijene s monta`om

Bez monta`e

5.699 4.899

kn

3,5 kW 3,7 kW 25 dB SNAGA HLA\ENJA

SNAGA GRIJANJA

GLASNO]A

###

Klima MITSUBISHI MITSUBISHI MSC-GE35VB

OD -100C GRIJANJE DO +460C HLA\ENJE

A ENERGETSKA KLASA

Aktivan filterski sustav Tihi rad unutarnje jedinice

Funkcija AUTO CHANGEOVER

SNAGA HLA\ENJA

SNAGA GRIJANJA

26-35/48 dB

OD -50C GRIJANJE

GLASNO]A

DO +430C HLA\ENJE

A ENERGETSKA KLASA

24x

kn

220,79** kn

izra~un cijene s monta`om

S monta`om

5.299 ### 4.499

kn Bez monta`e

Klima SAMSUNG SAMSUNG AQ12TSBN

U osnovnu montažu klime ubrajamo: • proboj zida do 40 cm, • montaža unutarnje jedinice do visine 3,5 m, • plinske instalacije izme|u jedinica do 4m, • izrada odvoda kondenzata iz unutarnje jedinice do 5m,

• • • •

kn

231,21**

kn S monta`om

izra~un cijene s monta`om

Bez monta`e

5.549 4.749

kn

* Zajam~eno najbolja cijena 1. Ako kupac u roku od 14 dana od kupnje proizvoda u trgovinama Harvey Norman u trgovinu Harvey Normana donese kopiju promidžbenog oglasa lokalnog konkurenta Harvey Normana, koji je bio u roku od 14 dana od dana kupnje javno emitiran u radijskim ili televizijskim programima ili objavljen u lokalnom ~asopisu ili u oglasnoj po{ti, i za koji je konkurent ponudio bezuvjetnu i neposrednu isporuku identi~nog proizvoda ("konkurentni proizvod") u gore navedenom roku po bezuvjetno odre|enoj ogla{avanoj gotovinskoj cijeni ("konkurentna cijena"), nižoj od cijene koju je potro{a~ platio za takav proizvod poslije odbijanja svih popusta i rabata ("cijena Harvey Normana"), Harvey Norman }e mu platiti vrijednost razlike izme|u svoje i konkurentne cijene. 2. Ponuda ne važi: a) vi{e od jedan put za odre|enu kupnju; b) za ponude po internetu; c) ako je konkurentna cijena bila odre|ena uvjetno i smanjila se zbog promocije u svezi financiranja, montaže, dostave, rabata, klauzule o povratu novca, besplatnih ili bonusnih ponuda, prodajnih popusta, rasprodaja zaliha, rasprodaje eksponata ili koli~insko ograni~enim promocijama; (d) ako kupac ne može u razumno zadovoljivoj mjeri Harvey Normanu dokazati da bi mu konkurent (u gore navedenom roku od dana predmetne kupnje) mogao prodati konkurentni proizvod iz svoje zalihe i uru~io mu ga u svojim prodajnim prostorijama. * Mogu}nost uzimanja potro{a~kog kredita preko Hypo Alpe-Adria Bank d.d. na razdoblje od 24 mjeseca. Korisnici kredita su fizi~ke osobe u stalnom radnom odnosu ili umirovljenici (korisnik kredita mora imati debitnu Maestro karticu), te da osoba nije mla|a od 18 godina i starija od 72 godine po isteku zadnjeg obroka kredita.

INVERTER 3,3 kW KLIMA

SNAGA HLA\ENJA

4 kW SNAGA GRIJANJA

22/50 dB

DO -650C GRIJANJE

GLASNO]A

DO +430C HLA\ENJE

###

Klima PANASONIC PANASONIC CS-YE12MKE/CU-YE12MKE

3,8 kW

4,2 kW

27 dB

OD -100C GRIJANJE

SNAGA HLA\ENJA

SNAGA GRIJANJA

GLASNO]A

DO +420C HLA\ENJE

A Klima TOSHIBA

ENERGETSKA KLASA

TOSHIBA RAS-13SKHP-ES2/RAS-13S2AH-ES2

nosive konzole, uklju~ivanje na postoje}u elektri~nu mrežu, montažni materijal, vakumiranje, punjenje sistema i stavljanje u pogon.

Antialergijski filter: trostruki zra~ni filter

Filter protiv plijesni (One Touch filter) Funkcija uklanjanja neugodnih mirisa

24x

SELF CLEANING

24x

kn

241,63** kn

kW INVERTER 3,5 SNAGA HLA\ENJA

4 kW

19 dB

SNAGA GRIJANJA

GLASNO]A

OD -100C GRIJANJE DO +480C HLA\ENJE

izra~un cijene s monta`om

A ENERGETSKA KLASA

S monta`om

5.799 ### 4.999

kn Bez monta`e

A Klima LG

ENERGETSKA KLASA

LG E12SQ

Kredit se odobrava kreditno sposobnim državljanima RH, s primanjima koje ostvaruju unutar RH (zaposlenima ili s mirovinom u RH). Uz kupovinu morate priložiti osobni dokument (osobna iskaznica ili putovnica), OIB i ostalu dokumentaciju uz zahtjev za kredit. Minimalni iznos kredita je 1.500 HRK, visina kredita je u okviru kreditne sposobnosti osobe koja uzima kredit. Reprezentativni primjer iznosa kredita i ukupnih tro{kova: iznos kredita (glavnice) 30.000HRK, interkalarna kamata 0,00HRK, kamata za razdoblje otplate 0,00HRK, tro{ak obrade kredita 0,00HRK, ukupan iznos za pla}anje 30.000HRK, redovna kamatna stopa 0,00%, naknada za obradu kredita 0,00%, mjese~ni obrok 1.250,00HRK, rok kori{tenja 24 mjeseca. Reprezentativni primjer je izra~unat uz pretpostavku isplate 1.4.2012. godine i pla}anja interkalarne kamate do 1.4.2012 (24 mjeseca). EKS (efektivna kamatna stopa) za navedeni primjer iznosi 0,00%. Uvjeti se primjenjuju od 1.4.2012 Efektivna kamatna stopa ili EKS je kamatna stopa koja odražava sve tro{kove kredita, uklju~uju}i naknade, osiguranja, depozit, i ostale izravno povezane tro{kove kredita. Dodatne informacije možete na}i na na{oj web stranici www.harveynorman.hr.

Skeniraj kod i posjeti nas na Facebook-u.

Ne preuzimamo odgovornost za mogu}e tiskarske pogre{ke, razlike u boji, za tehni~ke promjene, mogu}nosti isporuke, promjenu postupka ili programa. Nazna~ene cijene su maloprodajne i PDV je uklju~en u cijenu. Ponuda vrijedi od 24.05.2012. do 31.05.2012. odnosno do isteka zaliha. Fotografije su simboli~ne. Nazna~ene cijene odnose se na proizvod prikazan na slici, a nenazna~eni ugradbeni elektri~ni ure|aji nisu ura~unati u cijenu proizvoda. Dekoracijski dodaci na slikama nisu ura~unati u cijenu, a ve}inu mo`ete kupiti u na{oj trgovini. Harvey Norman Zagreb d.o.o., Velimira [korpika 34 (King Cross), 10 000 Zagreb.

Informacije o op}im uvjetima pla}anja su dostupne u trgovini. Zagreb, Velimira [korpika 34 (King Cross), 10 000 Zagreb, tel.: 01/55 66 200. Od ponedjeljka do subote od 09.00 do 21.00 h i nedjeljom od 09.00 do 20.00 h, www.harveynorman.hr **Visina rate je informativna. Izra~unata je iz osnovne cijene podijeljene na 24 rate (zaokruženo na 2 decimale). Zadnja rata anuiteta prilagodi se iznosu kupnje (iznos kupnje jest iznos kredita). To~an izra~un cijene (amortizacijski nacrt) na 24 rate možete dobiti u trgovini Harvey Norman u Zagrebu!

Harvey_Norman_katalog_24_do_31_5_2012  

katalog Harvey Norman

Harvey_Norman_katalog_24_do_31_5_2012  

katalog Harvey Norman