Page 1


AKCIJA u diskontima i trgovinama 26.04.-02.05.2012. Krep jastu nica 1 komad

Ljepilo 3g

40 x 50 cm 11,99 kn 50 x 60 cm 13,99 kn 60 x 80 cm 16,99 kn

kn

Akcija

10 99

Sobna metala 1 komad

Vi enamjenska krpa 2 komada

kn

kn

kn

AKCIJA

kn

3 49 kn

MOGU NOST PLA ANJA KREDITNIM KARTICAMA.

PONUDA VRIJEDI OD 26.04.2012. DO 02.05.2012. ODNOSNO DO PRODAJE OSIGURANIH KOLI INA. DJELATNO VRIJEME: PONEDJELJAK-SUBOTA:06.00-22.00 NEDJELJA:07.00-13.00

TRGOVINA ELJEZNI KI KOLODVOR VINKOVCI, SL. BROD, AUTOBUSNI KOLODVOR NA ICE I AUTOBUSNI KOLODVOR

AKOVO RADE NON-STOP

AKCIJA

10 99

Na artikle iz kataloga ne mo ete ostvariti dodatni popust sa BOSO shopping karticama.

CIJENE SU IZRA ENE U KUNAMA. CIJENE SU MALOPRODAJNE I U NJIH JE URA UNAT PDV. FOTOGRAFIJE NE MORAJU BITI IDENTI NE PROIZVODIMA. ZA GRE KE U TISKU NE ODGOVARAMO.

8 99

Salvete 100 komada

Akcija

kn

AKCIJA

8 99

BOSO d.o.o. H.D.GENSCHERA 22 b VINKOVCI TEL:032/341-200 FAX:032/354-727

kn

Dje je hulahopke 2 komada veli ina 4-14

AKCIJA

Akcija

kn

5 99

AKCIJA

kn

12 99

Spu vasta krpa 5 komada

Spu vasta krpa 3 komada

3 59

Osvje iva toaleta 55 ml

AKCIJA

9 99 Vi enamjenska krpa 1 komad 38x40 cm

Sredstvo za pranje staklenih povr ina 650 ml + 650 ml refil GRATIS

Akcija

19 99

boso_katalog_26_4_do_2_5_2012  

Viienamjenska krpa 1 komad 38x40 cm Krep jastunica 1 komad Djeje hulahopke 2 komada veliina 4-14 Osvjeeiva toaleta 55 ml Spuuvasta krpa 5 ko...

boso_katalog_26_4_do_2_5_2012  

Viienamjenska krpa 1 komad 38x40 cm Krep jastunica 1 komad Djeje hulahopke 2 komada veliina 4-14 Osvjeeiva toaleta 55 ml Spuuvasta krpa 5 ko...