Page 107

KUOPIO

Kuvataidekoulu VÄRIKÄS ja käsityökoulu TAITURI antavat laadukasta ja monipuolista taiteen perusopetusta kuvataiteesta ja käsitöistä kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Opetus toteutetaan lukuvuoden pituisilla kursseilla ikäryhmittäin. Ryhmät kokoontuvat viikoittain iltapäivisin ja iltaisin, kokoontumisia myös viikonloppuna. Lisäksi tarjolla on lyhyempiä kursseja eri aiheista. Ryhmät kokoontuvat Kuopion keskustassa Puistokartanossa ja Kuopion alueen kouluilla.

Opinnot Lapsen/nuoren vuosittaiset opinnot tallentuvat sähköiseen opintokorttiin ja opiskelija saa päättötodistuksen suoritettuaan vähintään 500 h opinnot.

Sisaralennus 50 % ɕɕ Alle 16-vuotiaille sisaruksille alennus toisesta sisaruksesta lähtien ɕɕ Yksi täysi kurssimaksu oikeuttaa muut sisarukset yhteen puolihintaiseen kurssiin, sisaralennus ei koske materiaalimaksuja ɕɕ Edellyttää opistossa opiskelevien sisarusten nimien ilmoittamista opiston toimistoon viimeistään kurssin alkamispäivänä.

Vapaaoppilas­ paikat Taiteen perusopetuksen ryhmissä on tarjolla muutamia vapaaoppilaspaikkoja. Paikat myönnetään aktiivisesti opetuksessa mukana olleille lapsille ja nuorille taloudellisin perustein. Vapaaoppilaspaikkaa on mahdollista anoa ensimmäisen opintovuoden jälkeen. Toimita vapaamuotoinen hakemus ennen opetuksen alkua opiston toimistoon.

Ilmoittaudu kursseille: opistopalvelut.fi/kuopio Puh. 017 184 711

Varhaisiän opinnot KUVATAIDEKOULU

VÄRIKÄS

Taiteen perusopetus VARHAISIÄN KUVATAIDEKAS­ VATUS 0-6-VUOTIAILLE Kuvataidetta lähestytään leikinomaisin keinoin. Lapsen aktiivista toimijuutta ja moniaistista suhdetta maailmaan vahvistetaan tutkivien, kokeilevien ja monitaiteisten työskentelytapojen kautta. Opetus kannustaa iloitsemaan omasta ja toisten työstä sekä toimimaan ryhmässä muut huomioiden. Varhaisiän kurssit antavat pohjaa myöhemmille taiteiden opinnoille. 0-4-vuotiaat lapset osallistuvat taideopetukseen läheisen aikuisen kanssa. Toiminnan tavoitteena on lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksen tukeminen ja lapsen itsetunnon kehittyminen. Ikäryhmälle sopivien, turvallisten materiaalien ja tekniikoiden avulla lapsi saa myönteisiä kokemuksia kuvataiteesta sekä muilta taiteen aloilta. 5-6-vuotiaiden opetus perustuu lapsen kokeilunhaluun, luontaiseen uteliaisuuteen ja aktiivisuuteen. Oivalluksella, elämyksellä ja tekemisen ilolla on keskeinen merkitys. Motorisia taitoja ja pitkäjänteisyyttä harjoitellaan kokeilemalla vaihtelevia työtapoja ja välineitä. YHTEISET OPINNOT 6-15-VUOTIAILLE Kuvataiteen yhteisten opintojen tarkoituksena tukea oppilasta omaan kuvalliseen ilmaisuun sekä omakohtaisen taidesuhteen muotoutumiseen. Työskentely on monipuolista ja kursseilla perehdytään erilaisiin kuvallisiin ja kolmiulotteisen tekemisen tekniikkoihin ja välineisiin sekä sovelletaan niitä omaan työskentelyyn. TEEMAOPINNOT 13-19-VUOTIAILLE Opetusta järjestetään syventävässä pajassa, joissa voi keskittyä maalaukseen, piirustukseen tai grafiikkaan. Näiltä alueilta syvennetään omaa ilmaisua eri tehtäväantojen kautta sekä perehdytään laajemmin kunkin taiteenalueen erityispiirteisiin. Kurssille voivat tulla mukaan kaikki aiheista kiinnostuneet.

Sis. materiaalimaksua 19 € (syksy), 22 € (kevät), josta ei alennusta.

Kuvataide Puisto 5-6-v. A SYKSY

104518019S ke 16.00-17.30, Puistokartano, C123 4.9.-4.12.2019 Liisa Piirainen Oppitunteja 26, Kurssimaksu 69,00 € Piirretään ja maalataan, tehdään savitöitä, muotoillaan, rakennellaan eri materiaaleista. Kuvataideryhmässä lapsi voi monipuolisesti toteuttaa luovuuttaan ja kekseliäisyyttään.

Kuvataide Puisto 5-6-v. A KEVÄT

10451801K 15.1.-22.4.2020 Oppitunteja 30, Kurssimaksu 82,00 € Ystävä-teemapäivä la 8.2. klo 10-11.30.

Kuvataide Puisto 5-6-v. B SYKSY

104518029S to 15.45-17.15, Puistokartano, C123 5.9.-5.12.2019 Anu Tuomisaari Oppitunteja 26, Kurssimaksu 69,00 € Sisältö sama kuin 5-6-v. A-kurssilla.

Kuvataide Puisto 5-6-v. B KEVÄT

10451802K 16.1.-23.4.2020 Oppitunteja 30, Kurssimaksu 82,00 € Ystävä-teemapäivä la 8.2. klo 10-11.30.

Perusopinnot Sis. materiaalimaksua 19 € (syksy), 22 € (kevät), josta ei alennusta.

Kuvataide Puisto 7-9-v. A SYKSY

104518039S ma 15.30-17.00, Puistokartano, C123 2.9.-2.12.2019 Anu Tuomisaari Oppitunteja 26, Kurssimaksu 69,00 € Piirretään, maalataan, muotoillaan, rakennellaan, tehdään savitöitä ja tutustutaan valokuvaukseen. Kuvataideryhmässä lapsi voi monipuolisesti toteuttaa luovuuttaan ja kekseliäisyyttään.

Kuvataide Puisto 7-9-v. A KEVÄT

10451803K 13.1.-27.4.2020 Oppitunteja 30, Kurssimaksu 82,00 € Ystävä-teemapäivä la 8.2. klo 12-13.30.

Kuvataide Puisto 7-9-v. B SYKSY

104518049S ti 18.00-19.30, Puistokartano, C123 3.9.-3.12.2019 Liisa Piirainen Oppitunteja 26, Kurssimaksu 69,00 € Sisältö sama kuin A-kurssilla.

Kuvataide Puisto 7-9-v. B KEVÄT

10451804K 14.1.-21.4.2020 Oppitunteja 30, Kurssimaksu 82,00 € Ystävä-teemapäivä la 8.2. klo 10-11.30.

Kuvataide Puisto 7-9-v. C SYKSY

104518059S ke 18.00-19.30, Puistokartano, C123 4.9.-4.12.2019 Liisa Piirainen Oppitunteja 26, Kurssimaksu 69,00 € Sisältö sama kuin A-kurssilla.

Kuvataide Puisto 7-9 C KEVÄT

10451805K 15.1.-22.4.2020 Oppitunteja 30, Kurssimaksu 82,00 € Ystävä-teemapäivä la 8.2. klo 12-13.30.

Kuvataide Pirtti 6-8-v. SYKSY

104518069S ti 15.00-16.30, Pirtin koulu, kuvataideluokka 3.9.-3.12.2019 Taina Toropainen Oppitunteja 26, Kurssimaksu 69,00 € Sisältö sama kuin 7-9-v. A-kurssilla.

Kuvataide Pirtti 6-8-v. KEVÄT

10451806K 14.1.-21.4.2020 Oppitunteja 30, Kurssimaksu 82,00 € Ystävä-teemapäivä la 8.2. klo 10-11.30.

Kuvataide Martti 6-9-v. SYKSY

104518079S ti 15.00-16.30, Martti Ahtisaaren koulu, kuvataideluokka 1011 3.9.-3.12.2019 Taru Heimonen Oppitunteja 26, Kurssimaksu 69,00 € Sisältö sama kuin 7-9-v. A-kurssilla.

Kuvataide Martti 6-9-v. KEVÄT

10451807K 14.1.-21.4.2020 Oppitunteja 30, Kurssimaksu 82,00 € Ystävä-teemapäivä la 8.2. klo 12-13.30.

Kuvataide Aurinko 6-8-v. SYKSY

104518089S to 15.15-16.45, Aurinkorinteen koulu, luokka 2111, mus/kuv 5.9.-5.12.2019 Liisa Piirainen Oppitunteja 26, Kurssimaksu 69,00 € Sisältö sama kuin 7-9-v. A-kurssilla.

Kuvataide Aurinko 6-8-v. KEVÄT

10451808K 16.1.-23.4.2020 Oppitunteja 30, Kurssimaksu 82,00 € Ystävä-teemapäivä la 8.2. klo 12-13.30.

KUOPION KANSALAISOPISTO | OPINTO-OPAS 2019–2020 |

LAPSET JA NUORET

107

Profile for Kuopion kansalaisopisto

Kuopion kansalaisopisto - opinto-opas lv. 2019-2020  

Kuopion kansalaisopisto - opinto-opas lv. 2019-2020  

Advertisement