Page 1

Evaluatieverslag Kunstnacht den Bosch 17 september 2011 Centrum Beeldende Kunst ‘s- Hertogenbosch

3


Kunstnacht Den Bosch 2011: een energetische kunstnacht! Kunstnacht 2011 was een avond/nacht waarin de energie voelbaar en soms bijna zichtbaar stroomde in de stad ’s-Hertogenbosch. Op 17 september hebben 35 instellingen deelgenomen aan de tweede kunstnacht. Een nachtelijke publieksopenstelling van musea, hedendaagse kunstinstellingen en galeries die, nog meer dan tijdens de eerste editie, elkaar gevonden hebben in samenwerkingen. Door gebruik te maken van betere zichtbaarheid van elkaars locatie, andere initiatieven onderdak te bieden, clubs te hosten en ruimte te bieden voor een goed voorstel en soms ook vanwege budgettaire reden, kwamen er samenwerkingen tot stand die getuigen van een grote behoefte van de deelnemende partijen de kunstnacht te doen laten slagen. Een voorbeeld van deze samenwerking vindt u terug op pagina 4; Programma en deelnemers. Ook dit jaar weer werd behalve door de instellingen werd het initiatief mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, bkkc, Jheronimus Bosch 500, BIM Vastgoed, Prins Bernard Cultuurfonds, AKV|St. Joost, Kleefkracht en CBK ’s– Hertogenbosch. Kunstnacht 2011 is wederom een geslaagd evenement. En dankzij de inzet van alle vrijwilligers, medewerkers en deelnemers is 17 september een nacht geworden waarmee de kunstacht nu echt tot de grote belangrijke evenementen in Den Bosch behoort. Een evenement waar kunst op een bijzondere manier onder de aandacht wordt gebracht bij iedereen. Terugkijkend zijn we ervan overtuigd dat de Kunstnacht haar bestaansrecht heeft bewezen dus graag tot over twee jaar, tot ziens! Namens het CBK ’s-Hertogenbosch; Ivonne van der Velden, projectleider kunstnacht.

4


inhoudsopgave 6

facts & figures

7

openingsmanifestatie

8-9

deelnemende instellingen

10

logistiek

11

ticketing

12

budget en uren, vrijwilligers

13-14-15 arrangementen 16

afterparty, partners en subsidiĂŤnten

17-18

communicatie

19-20

bevindingen

5


facts & figures De kunstnacht heeft als doel extra energie, publiciteit en publiek te genereren voor het aanbod van de beeldende kunst instellingen in ’s-Hertogenbosch. Op 17 september 2011 heeft de tweede kunstnacht plaatsgevonden. 15 studenten van AKV|St. Joost hebben de campagne bedacht en vorm gegeven, er zijn 3000 programmaboekjes gedrukt en 10.000 flyers verspreid, 600 tweets de lucht in geslingerd, 35 instellingen hebben deelgenomen, ongeveer 2500 bezoekers hebben de kunstnacht bezocht waarvan gemiddeld elke bezoeker naar 5 instellingen is geweest, 30 vrijwilligers hebben zich met enthousiasme ingezet gedurende de nacht, er reden 7 kunsttaxi’s rond, 4 busjes pendelden langs alle locaties, 30 VIP gasten werden rondgeleid, er waren 6 clubs en verenigingen en 60 vrijwilligers betrokken bij de openingsmanifestatie, 600 bezoekers bezochten de afterparty en het gonsde van de energie tijdens de nacht. De Initiatiefnemer en organisator van de tweede kunstnacht is het CBK ’sHertogenbosch. Ivonne van der Velden tekende voor het projectleiderschap en heeft in het eerste traject met een werkgroep de contouren uitgezet en daarna een kernteam samengesteld wat in opdracht van- en in samenwerking met het CBK de productie en pr&communicatie voor haar rekening genomen heeft. De werkgroep bestond uit: Judith Mestriner (AKV|St. Joost) Tessa Peters (bART, Game-City) Joost van Pagée (Bossche Makers Huis) Lydia van Oosten (sundaymorning@ekwc) Martijn van Ooststroom (SM’s) Ivonne van der Velden (CBK ’s-Hertogenbosch) Het kernteam bestond uit: Heleen Moors (productie) Wendy Moonen (productie) Rick Hooijberg (productie) Annemiek Gijsbers (communicatie) Simone Kramer (communicatie) Ivonne van der Velden (programma coördinatie)

6


openingsmanifestatie De avond werd om 19.30 uur officieel geopend door wethouder Rodney Wetering en Peke Hofman, directeur Centrum Beeldende Kunst waarna de openingsmanifestatie plaatsvond. Deze werd gemaakt door kunstenaars Kristine Hymøller en Yassar Ballemans. Een bont gezelschap van fanfares, zangers, acrobaten, muzikanten en inwoners van Den Bosch waren uitgenodigd om mee te doen aan een bijzondere, poëtische en absurde voorstelling. Vuurwerk van papier, ballonnen, vlaggen en attributen vormden samen met de deelnemers een driedimensionaal schilderij dat tegen de achtergrondzang de Gruyterfabriek tot leven kwam. Aan deze opening werkten Kristine en Yassar samen ruim 45 vrijwilligers en onderstaande verenigingen: Flik - Flak Koning Willem 1 College Jeugdcircus Bon Bourgon Marobashikai Pim Kersten Rogier de Nijs en Martijn Zijlmans AKV|St. Joost Jyoti Vennix, vonck-vlam Popkoor Iddus En ruim 45 vrijwilligers. Hierna stonden de Kunsttaxi’s klaar om bezoekers naar diverse locaties in de stad te brengen.

7


deelnemende insellingen AKV|St. Joost Artots bART Bossche Makershuis De Gruyter Fabriek DMT Loods Galerie Achter de Kan Galerie Arti Capelli Galerie Indruk Galerie Iets moois aan de muur Galerie Jan van Hoof Galerie Kunstruimte Voltaire Galerie Majke Hüsstege Galerie Henk Wolvers Grafisch Atelier Hup! Stichting Ja / The Yes Foundation Kunstlocatie Würth Kunstruimte Voltaire Museum Slager Noordbrabants Museum Nova Zembla / Micro galerie NewZ SOLOS Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch Stichting Jheronimus Bosch 500 Stichting STOK sundaymorning@ekwc Taet Ten Bosch Initiatief TenToon Verkadefabriek W2 Poppodium Willem II Fabriek •

bART

CBK ‘s-Hertogenbosch (CBK) 8


W2 Poppodium

Willem II Ateliers

Digitale Werkplaats

Kijk voor het programma per deelnemer in het bijgevoegde programmaboekje. Tijdens Kunstnacht vonden er bij deelnemers Game City, Majke Hüsstege en het Stedelijk Museum ook openingen plaats. Instellingen zochten elkaar op, er werd samengewerkt tussen: AKV|ST. Joost- Verkadefabriek Artots- ArtSale galerie Arti Capelli- initiatieven Hup! En Taet, buurt galerie Indruk- galerie Henk Wolvers Porselein galerie Majke Hüsttege- Game-City (CBK) Game-City (bART&CBK)- Digitale Werkplaats, W2Poppodium, Willem II Ateliers Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch- NoordBrabants Museum, Stichting Jheronimus Bosch 500 Kunstlocatie Würth- sundaymorning@ekwc

9


logistiek De organisatie heeft bezoekers aan de Kunstnacht opgeroepen vooral op de fiets te komen. Voor degenen die aan deze oproep geen gehoor konden geven was er de mogelijkheid een Kunsttaxi te nemen bij een instelling - een bonte verzameling vervoermiddelen van tuk-tuk tot begrafenis-Cadillac. De voertuigen werden bestuurd door kunstenaars en kunstliefhebbers op een vrijwillige basis. Kunstnachtbezoekers konden op vertoon van hun passe-partout gratis gebruik maken van de Kunsttaxi’s om zich van A naar B te laten vervoeren. De Kunsttaxi is heel enthousiast ontvangen en er is veelvuldig gebruik van gemaakt. Daarnaast was er ook de mogelijkheid van vervoer door reguliere mini bussen bij de speciaal daarvoor ingerichte Kunstnachtbushaltes. De bussen reden langs een vaste route en tijdstip langs alle instellingen. Voor het eerste hebben we ook elektrisch vervoer ingezet, een elektrische auto werd gesponsord door Auto van Berkel en in samenwerking met Arriva hebben we de elektrische stadbus in kunnen zetten. Wij willen in de toekomst gezien het logo (batterij) het thema “opladen� verder gaan uitwerken in samenwerking met gemeentelijke instellingen en bedrijfsleven in de regio Den Bosch. Gezien het gegeven dat de Kunstnacht gelijk plaatsvond met het evenement Den Bosch Maritiem heeft de organisatie extra maatregelen getroffen m.b.t. de bewegwijzering en hebben zich geen logistieke problemen voor gedaan.

10


ticketing De kaarten zijn in de voorverkoop uitgezet via het online ticketing van de Verkadefabriek. Er is op een zeer vroeg tijdstip begonnen met de mogelijkheid om kaarten te kopen, zowel online als fysiek aan de kassa van de Verkadefabriek. Op de avond zelf hebben alle instellingen kaarten verkocht aan de deur. De kaartverkoop per instelling is overwegend ervaren als spannend en rommelig, zeker bij de instellingen die normaal gesproken geen kaartverkoop verzorgen op hun locatie. Uiteindelijk waren alle instellingen wel blij met kaartverkoop op alle deelnemende locaties. In totaal zijn er 804 kaarten verkocht (excl. de afterparty die aan de kassa van de W2 Popodium verkocht zijn), waarvan 602 in de voorverkoop en 202 aan de kassa’s bij de deelnemende instellingen. Daarnaast zijn er aan alle instellingen, financiers en gasten en deelnemers aan de openingsmanifestatie een ruime 600 vrijkaarten verspreidt. Wij schatten in dat dit tot een ruime 3000 bezoeken heeft geresulteerd.

11


budgetten en uren Voor inzicht in de financiën, verwijzen we naar bijlage 1. Met verklaring van afwijkende posten en uitgaven. Er zijn geen extreme afwijkingen in vergelijking met vorig jaar. Met betrekking tot de uren heeft het begeleiden van de AKV | St. Joost studenten (vormgeving Kunstnachtcampagne) veel meer extra uren gevergd om het geheel in goede banen te leiden en om tot een goed, lees tastbaar, resultaat te komen. De openingsact heeft ook wat de organisatie betreft veel meer energie en tijd gevergd dan begroot. Het benaderen van amateurgezelschappen is grotendeels door de productieleiding verzorgd in plaats van de kunstenaars. Daarnaast was het ook een hele verrassing dat de gehele vergrote opzet van Den Bosch Maritiem ook nog extra kosten met zich mee bracht met betrekking tot voorbereiding, vergunningen en logistiek.

vrijwilligers Bijna 40 vrijwilligers hielpen tijdens de nacht mee met kassa’s, aankleding, catering etc. hieronder vallen ook de taxi-chauffeurs en eigenaren/chauffeurs van de Kunsttaxi’s.

12


arrangementen Nieuwe Nederlanders De Kunstnacht heeft voor de Gemeente ’s-Hertogenbosch een programma ontwikkelt om Nieuwe Nederlanders die het afgelopen jaar geslaagd zijn voor hun integratiecursus, op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de professionele kunstinstellingen van ‘s-Hertogenbosch. Het programma bestond uit een ontvangst op locatie, waarna het gezelschap rond werd geleid langs een vijftal instellingen onder leiding van wethouder Rodney Weterings. Tot slot was er de gelegenheid iets te drinken in de VIP lounge in het CBK of op eigen houtje de kunstnacht te bezoeken. Er hebben 15 Nieuwe Nederlanders deelgenomen aan deze rondleiding. Programma Nieuwe Nederlanders, rondleiding door wethouder Rodney Weterings 20:45 uur: genodigden verzamelen bij Galerie iets moois aan de muur. 21:00 uur start rondleiding Galerie Ietsmooisaandemuur.nl Hup: en Taet sundaymorning@ekwc Galerie Arti Capelli Nova Zembla 22:00 uur einde rondleiding NB. op eigen gelegenheid met kunsttaxi of pendelbus naar VIP lounge in de Willem II fabriek

13


BYTS, Arrangement Rondleiding voor de kunstenaars van de Bosch Young Talent Show (BYTS) te zien bij het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch Programma Byts door projectleider CBK Maureen Timmermans Voertaal Engels 20:15 uur: genodigden verzamelen bij de Gruyterfabriek met BYTS fietsen. 20:30 uur: start rondleiding vanaf Gruyterfabriek naar: DMT loods TenToon Galerie Majke Hßsstege Galerie Indruk Ten Bosch Initiatief Willem II fabriek, einde rondleiding 22:00 uur

14


VIP rondleiding Voor alle begunstigers en speciaal genodigden was er een rondleiding met elektrisch vervoer. Programma VIP rondleiding door beleidsmedewerker Cultuur Janne van Wijnen 18.30 uur: ontvangst genodigden met bubbels en hapje in de VIP lounge van Willem II fabriek. 19:15 uur: vertrek met speciaal vervoer naar Gruyterfabriek. 19.30 uur: officiële opening door Wethouder R. Weterings en P. Hofman en openingsmanifestatie van Kristine HymØller en Yasser Ballemans 20:15 uur: ontvangst in brasserie Gruyterfabriek. 20:45 uur: start rondleiding vanaf Gruyterfabriek met speciaal vervoer naar: Kunstruimte Voltaire Artots, kunstveiling Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch DMT loods TenToon Willem II Fabriek, einde rondleiding 22:15 uur

afterparty Om 02.00 uur sloten alle deuren van de deelnemende instellingen behalve die van W2 Poppodium. Alle verzamelde energie tijdens deze nacht kwam hier samen en vormden energetische velden die nog lang naklonken in Den Bosch en omgeving.

15


De afterparty werd verzorgd door DJ Kypski (van het bekende duo C-Mon en Kypski) die tijdens den 3 uur durende set de tent op zijn kop zetten.

partners en subsidiënten Gemeente ’s Hertogenbosch bkkc Jheronimus Bosch 500 BIM Vastgoed Prins Bernard Cultuurfonds AKV|St. Joost Kleefkracht Centrum Beeldende Kunst ‘s-Hertogenbosch

communicatie Communicatie thema

16


Voor het ontwikkelen van het communicatie thema werd klas GO2 van AKV | ST. Joost ingezet. Uit 5 thema’s werd het thema “Kunst laadt je op!” gekozen. Kunst als alternatief voor slapen.

Boodschap De boodschap “Kunst laadt je op!” komt terug in de vorm van een batterij die opgeladen wordt. Met een batterij als logo werden er verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld waaronder: -

website

-

3000 fc programmaboekjes

-

10.000 fc flyer5

-

50 t-shirts

-

100 stickers

-

750 A2 posters

-

20 banieren

-

8 bushaltes tijdens de avond zelf

-

25 magneetstickers voor op de taxibusjes en kunsttaxi’s

-

3 fc advertenties

-

narrowcasting op hogescholen in Brabant (45 locaties)

Social Media Ook werd er flink ingezet op social media. Er werd een online community opgebouwd op Twitter en Facebook De Kunstnacht Fanpage had ten tijde van de Kunstnacht 250 fans en werd op Twitter gevolgd en ge-retweet door 450 volgers. Voor Facebook exacte cijfers zie bijlage. Toolkit Alle deelnemende instellingen zijn daarnaast steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op communicatiegebied en aan hen werd gevraagd ook actief te 17


communiceren rondom het evenement. Immers, zij zijn de ambassadeurs van Kunstnacht en vervolgens hun achterban. Alle deelnemende instellingen hebben een toolkit gekregen met daarin -

logo pack

-

persberichten

-

publicaties

Pers Zowel locale als landelijke pers is steeds middels persberichten en nabelacties op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom de Kunstnacht. Vooral Brabants Dagblad heeft veel aandacht hieraan besteed. Een nadeel tegen het weekend aan was dat er veel ruis was d.m.v. meerdere evenementen in de stad dat weekend. Persberichten, zie bijlage.

bevindingen De kunstnacht heeft bewezen een evenement te zijn wat er toe doet in ’s-Hertogenbosch en omstreken. Het wordt niet alleen door de bezoekers gewaardeerd maar ook de 18


deelnemende instelling beseffen nu meer dan ooit het belang van het onder de aandacht brengen van kunst bij het grote publiek. In een tijd waarin de culturele sector zwaar onder vuur ligt en de subsidiebronnen langzaam opdrogen en verdampen draagt het kunstenveld haar steentje bij door samen te werken en de handen ineen te slaan waar mogelijk. Tijdens de vorige editie heeft het evenement een te grote wissel getrokken op de organisatie. Tijdens deze editie is ervoor gekozen om op de productie en communicatie uit te besteden. De kosten die dit enerzijds met zich meebrachten werden gecompenseerd door ‘cut downs’ die we aan de ander zijde konden maken zoals samenwerkingen aan te gaan met bijvoorbeeld AKV|St. Joost (ontwikkelen campagne) maar ook door meer tijd in sponsoring te steken, geen entreegelden terug te sluizen naar de instellingen, effectiever de locaties in te zetten op hun kracht (afterparty in W2 Poppodium i.p.v. horeca ‘invliegen’ etc. Het uitbreiden van het organisatorisch team van het CBK met een kernteam heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Ook is de keuze om het een twee-jarig evenement te laten zijn een goede keuze geweest. Al met al is de organisatie bijzonder tevreden met kunstnacht 2011. Maar natuurlijk zijn er ook dingen fout gegaan of voor verbetering vatbaar, zie onderstaande leerpunten.

Organisatorisch: - locatie openingsact is niet prominent genoeg; locatie parade of markt - te weinig contact met organisator/projectleider; meer uren hiervoor begroten - te weinig committent bij media partners en sponsoren; directeur CBK en Musea hiervoor inzetten als ambassadeurs - meer grote locaties in stad betrekken; nieuwe Museumkwartier, Jheronimus Bosch Art center - rustig laatste uurtje; uur eerder sluiten, van 20.00 – 01.00 uur open - capaciteit W2 Poppodium zaal te klein; uitwijken naar grotere locatie voor afterparty - afterparty teveel gericht op jongeren; bar/foyer gebruiken - academiestudenten kunnen niet de uitvoering pr middelen organiseren; vanaf begin stadium vormgeversbureau hier op zetten.

Verdere voorstellen voor kunstnacht 2013 - deelnemers uitbreiden: visuele kunsten met podiumkunsten.

19


- locaties uitbreiden, grote instellingen in de stad betrekken: bibliotheek, Muzerije, Jheronimus Bosch Art Centre. - museumdiner voorafgaand. - meer thema rondleidingen voor publiek aanbieden in programmakrant.

20


Kunstnacht Den Bosch 2011 werd mogelijk gemaakt door

21


22

Eindverslag Kunstnacht 2011  

Blader hier door ons uitgebreide eindverslag

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you