__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 5

De Groene Corridor – een bos- en heiderijk gebied tussen Eindhoven en Oirschot - ondergaat de komende jaren een flinke transformatie: het gebied moet aantrekkelijker worden voor recreanten en ondernemers. Kunst speelt daarbij een belangrijke rol. Projectleider Rob Voets: “Help ons bij het vormgeven van een verhaal, een identiteit voor dit gebied. Dat is de vraag die we bij kunstenaars hebben neergelegd.”

Netty van de Rob Voets en otography foto Imara Ph

Kamp.

Het gebied tussen Eindhoven en Oirschot is divers. Niet

vormen de observatoria een zintuiglijke reis

alleen qua landschap, maar ook in partijen die een belang

door het landschap via de Groene Corridor: ze

hebben in het gebied. Defensie, industrie, horeca zijn er een

helpen bezoekers om op verschillende punten

paar van.

langs de Groene Corridor met een nieuwe blik

“De vraag waarmee we hier vooral kampen gaat over het

naar het gebied te kijken. Zo moet er onder meer

verhaal, de identiteit. Want het gebied kent veel verschillen,

een reusachtig landschapskunstwerk in de vorm

maar er zijn óók gemene delers,” legt Rob Voets (projectleider

van een peaceteken in de buurt van de kazerne

voor de Groene Corridor namens de gemeente Oirschot)

komen. Het teken is opgebouwd uit loopgraven

uit. “En bij wie kun je die vraag nu beter neerleggen dan bij

van verschillende diepten.

kunstenaars en ontwerpers?”

“Als je met kop en schouders uit het kunstwerk

“Gelukkig is die eerste twijfel omgeslagen in groot enthousiasme.”

steekt, kijk je heel anders dan wanneer je op ooghoogte met het aardoppervlak bent,” duidt Netty van Kunstloc Brabant. “Door de omvang kun je het teken trouwens ook zien als je in het vliegtuig van of naar Eindhoven zit.”

Op advies van Kunstloc Brabant schakelden de initiatiefnemers van het project (gemeenten Oirschot en

Draagvlak

Eindhoven en Brabants Landschap) een onafhankelijk

De betrokkenheid van de partijen in dit gebied

kunstadviseur in, die drie kunstenaars selecteerde om

is tekenend, legt Netty van de Kamp uit. Zo

schetsontwerpen te maken. Tijdens drie werkateliersessies

was er tijdens de derde sessie - waarbij de

- een proces waarmee Kunstloc Brabant samenwerking

kunstenaars hun ideeën pitchten - bijvoorbeeld

aanjaagt - leerden kunstenaars en belanghebbenden uit

een hooggeplaatste medewerker van defensie

het gebied elkaar kennen. “Voor deze ‘gastheren’ was het

aanwezig. Rob vult aan: “Aan het begin van het

een thuiswedstrijd,” herinnert Netty van de Kamp (Kunstloc

traject was er wat twijfel over het betrekken van

Brabant) zich over een locatiebezoek. “Dus door samen met

kunstenaars. Dat snap ik wel, voor een aantal

de kunstenaars door het gebied te fietsen, te laten zien waar

partijen was zo’n soort samenwerking totaal

je zo trots op bent, dat schept eigenlijk meteen een band.”

nieuw. Gelukkig is die eerste twijfel omgeslagen

Peaceteken

in groot enthousiasme.” Met een brede glimlach vervolgt hij: “De werkateliersessies hebben het

Op basis van de werksessies maakten de kunstenaars hun

vuurtje letterlijk aangewakkerd.”

eerste plannen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan,

Eind 2019 moeten toch wel de eerste kunstwerken

want zo’n langgerekt gebied als de veertien kilometer

in het landschap kunnen staan, hoopt Rob. En als

lange Groene Corridor laat zich niet zomaar in één idee

er eenmaal iets is, denkt hij, dan haken andere

vatten. Hoe zorg je dat er verbinding ontstaat tussen al die

organisaties en bedrijven ook sneller aan. “DPD,

verschillende landschappen en bestemmingen waarvoor het

een bedrijf dat in het gebied rond de Groene

gebied wordt gebruikt?

Corridor is gevestigd, heeft een investering

Uiteindelijk werd gekozen voor het ontwerp ‘Doors of

toegezegd. Dat is belangrijk voor het project: niet

Perception’ van Studio Marco Vermeulen. Voor hem vormt

alleen vanwege het geld, maar ook of misschien

de omliggende natuur een belangrijke inspiratiebron. Op

wel vooral vanwege het draagvlak. Dit gebied

locaties waar de Groene Corridor bijzondere landschappen

is niet van ons, de gemeenten, maar toch vooral

en infrastructuren kruist, worden in zijn ontwerp opvallende

van de mensen die zich verbonden voelen met de

observatoria geplaatst. Op die manier beleef je de

Groene Corridor.”

omgeving als wandelaar of fietser nóg intenser. Samen

5

Profile for Kunstloc Brabant

De kracht van kunst in het Brabantse landschap