Page 1

KUNSTKWARTIER OP EN DA GE N 20 14 - SF EER IM PR ES SIE

DAT MERK JE IN HART VOOR DE KUNSTEN, VOOR LEREN, WAT WE D ALLES OEN! INSPIREREN EN VOOR MENS EN SAMENLEVING


R - 18 K LO O S T E

- H ET HE LM ON D - 25 ME I GEL DRO P - 25 ME I

NUENEN

MEI

“DE MUZ IEK WAS ABSOLUUT SFEERVER H O G END” DE ORGAN IS ATIE VAN DE BUITEN SC

HILDERDA

G, NUENE N


Sfeerimpressie open dagen Kunstkwartier 2014


et h r o o v g a idd m e k u e l n tiv c Ee a e d n e l l i rsch e v l o v e d r o bo

Instrument enparade ‘Het myst erie van he t verdwene In Zaal Sc n schilderij ala


hele gezin, viteiten

!

eren b o r p t i u n e Instrument

Sfeerimpressie open dagen Kunstkwartier 2014


MONTMAR TE-GEVOE L OP HET IN HELMO PLEIN ND DOOR DE COMBI VAN MUZ NATIE IEK EN BE ELDENDE KUNST


Sfeerimpressie open dagen Kunstkwartier 2014


Voorspelen

‘door het hele pand’


“Selfi

es”!

Cursi

st in het z onne tje

Light-art,

VJ

nog veel meer... En natuurlijk was er om foto’s te maken jd ti g ni ei w te ij w maar hadden

Sfeerimpressie open dagen Kunstkwartier 2014


KUNSTKWARTIER BEE LDE ND E KU NS TD AN SM UZI EKS CH RIJ VEN

TH EAT ER

www.kunst-kwartier.nl

Sfeerimpressie open dag 2014  

Kunstkwartierdag 2014 nieuwe stijl: alle ingrediënten voor een leuke middag voor het hele gezin waren aanwezig. Mee-doe-activiteiten voor jo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you