Page 1


Film en Televisie Nederlandse Film en Televisie Academie Markenplein 1 1011 MV Amsterdam, 020 527 73 33 info@filmacademie.nl www.filmacademie.nl Uitgave: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Ontwerp: Thonik Fotografie: Bob Bronshoff, Ben Zijlstra, Michel de Graaf, studenten van Lichting 2008, 2009, 2010 en 2011 Druk: Hub. Tonnaer B.V.

Filmmaker word je aan de Nederlandse Film en Televisie Academie

De Nederlandse Film en Televisie Academie is de enige opleiding in Nederland die filmmakers een gespecialiseerde opleiding biedt. In 2008 bestond de Academie vijftig jaar. In die meer dan vijf decennia zijn ruim 2000 nieuwe film- en televisiemakers opgeleid tot vakbekwame kunstenaars. Het vertellen van verhalen in woord en beeld staat voorop. De Academie reikt studenten kennis en vaardigheden aan om zich te ontwikkelen tot internationaal toonaangevende, vernieuwende en ondernemende makers van audiovisuele producties.. De Academie biedt gespecialiseerde programma’s aan in de belangrijkste vakgebieden: drama, documentaire en interactieve media. Samenwerking is cruciaal; binnen alle vakgebieden werk je als student vanaf het allereerste idee tot en met de post-productie samen met studenten van andere specialisaties. ‘Leren door te doen’ is de leidraad van alle studierichtingen; je brengt meer tijd door met het maken van films dan dat je in de klas zit. Zo zorgen we ervoor dat de aansluiting op de beroepspraktijk optimaal is. De Academie biedt de faciliteiten aan die in de beroepspraktijk gangbaar zijn en anticipeert op toekomstige standaarden. ­­De studenten aan de Filmacademie hebben de beschikking over zeven studio’s, een bioscoop, de modernste apparatuur en een mediatheek. Circa tweehonderd filmmakers die hun sporen in de Nederlandse en internationale film- en televisiewereld hebben verdiend, zijn als ­docent en als gastdocent aan de Academie verbonden. Dit werkt zeer inspirerend en zo is ook gewaarborgd dat het onderwijs blijft aansluiten bij de ontwikkelingen in het beroepsveld. Bovendien zijn er samenwerkingsverbanden met alle toonaangevende organisaties en bedrijven op het gebied van film, televisie en interactieve media. Dit zorgt ervoor dat je in je academietijd de contacten opbouwt die ­ je na de studie nodig hebt om succesvol aan het werk te gaan. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Bezoek dan een van de open dagen. De precieze data vind je op www.filmacademie.nl.

2

Voorwoord

6

Nederlandse Film en Televisie Academie

9

Regie fictie en documentaire

10

Productie

13

Scenario

16

Camera / licht

18

Production design

21

Interactieve media / Visual effects

22

Sound design

25

Montage

26

Master Film

28

Cursussen

32

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Bart Römer Directeur Nederlandse Film en Televisie Academie

2

3


Film en Televisie

Waarom de Nederlandse Film en Televisie Academie?

Ruim vijftig jaar ervaring in het opleiden van filmmakers Hbo-kunstopleiding met accent op praktijkonderwijs Onderwijs door ruim 200 gerenommeerde filmmakers Samenwerking met alle bedrijven en organisaties in de film- en televisieindustrie Opleiding tot vakspecialist Unieke opleiding in Nederland Afgestudeerden komen snel aan het werk Internationaal erkende hoge kwaliteit Uitstekende faciliteiten in voor filmonderwijs ontworpen gebouw Gehuisvest in het centrum van culturele hoofdstad Amsterdam

Wat kun je verwachten?

Succes studentenfilms

Het aanbod van acht bacheloropleidingen is zeer divers en loopt uiteen van scenarioschrijven en regisseren tot montage en visual effects. Alle opleidingen zijn voltijd, duren vier jaar en leveren na afstuderen de titel Bachelor of Film and Television (BFT) op. Als student aan de Nederlandse Film en Televisie Academie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, leer je om een verhaal te vertellen en verwerf je daartoe zowel artistiek-inhoudelijke als ambachtelijke en technische vaardigheden. Het doel is om vernieuwend werk te maken, om grenzen te verleggen.

Ieder jaar worden alle eindexamenfilms van de Nederlandse Film en Televisie Academie uitgezonden door de Publieke Omroep onder de noemer Filmlab. Ook worden alle eindexamenfilms vertoond op het Nederlands Film Festival, dat jaarlijks in Utrecht plaatsvindt.

Wat wordt er van jou verwacht? Om filmmaker te worden heb je passie, talent, creativiteit en gedrevenheid nodig. Van studenten aan de Filmacademie wordt verwacht dat zij breed geïnteresseerd zijn, het talent hebben om een verhaal te vertellen en over het vermogen beschikken om anderen te enthousiasmeren. Deelname aan een strenge selectie is nodig: van de vijfhonderd kandidaten die zich jaarlijks aanmelden, kunnen er rond de 80 worden toegelaten. Dit garandeert een uitermate hoog niveau van de opleiding en een stimulerende studieomgeving. Ambitieuze studenten met een vernieuwende blik zijn op de Nederlandse Film en Televisie Academie zeker op hun plek.

Oriëntatiejaar Om je voor te bereiden op de selectie en er achter te komen waar je talenten en voorkeuren liggen, kun je één van de jaarcursussen van de Filmacademie volgen, een oriëntatiejaar doen bij Open Studio (www.openstudio.nl) of bijvoorbeeld een jaar aan de slag gaan in de film- of televisiewereld.

6

In 2012 werd de eindexamenfilm Een bizarre Samenloop van Omstandigheden geselecteerd voor het Clermont-Ferrand Film Festival, het grootste korte film festival ter wereld. Verder viel de film in de prijzen op festivals in de Verenigde Staten (Aspen en Palm Springs) en Denemarken. Films van de Academie werden het afgelopen schooljaar zo’n 80 keer geselecteerd voor filmfestivals, in onder andere België, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Spanje, Tsjechië, Verenigde Staten en Zwitserland. De films vielen 10 maal in de prijzen.

het derde jaar stage. De functie die je vervult, hangt af van je vakgebied. Enkele voorbeelden zijn assistent geluid, camera of licht, bij productiebedrijven of op filmsets. De stage is een goede manier om contacten op te doen voor het vinden van werk na het afronden van je opleiding. Naast een stage en een scriptie werk je aan het einde van je studie vooral aan de eindexamenprojecten. Met het eindexamenproject geven de studenten hun visitekaartje af aan de filmwereld.

Praktische informatie Duur: 4 jaar voltijd Graad: Bachelor of Film and Television Toelating: minimaal havo-diploma, mbo-diploma, niveau 4 of equivalent buitenlands diploma, en selectieprocedure (zie informatie per opleiding)

Studieprogramma

Wist je dat?

Centraal in het onderwijs aan de Filmacademie staat de samenwerking tussen de disciplines van het filmvak. Theorie en praktijk gaan hand in hand. Het eerste jaar, de propedeuse, bestaat uit een algemeen jaar waarin je kennis maakt met alle aspecten van het film- en televisievak. In de hoofdfase staat het onderwijs van je eigen studierichting centraal. Je volgt lessen, workshops met je eigen vakklas en je werkt intensief samen met medestudenten uit andere studierichtingen aan producties. In de loop van de studie worden de eisen die aan de kwaliteit maar ook de complexiteit gesteld worden steeds hoger en je zelfstandigheid steeds groter. Tijdens het tweede en derde studiejaar volg je tevens keuzevakken, waarbij je kunt kiezen uit het brede keuzevakkenaanbod van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De mogelijkheden lopen uiteen van nieuwe Nederlandse muziek tot performance art en van cultuureducatie tot grafische technieken. Zo kun je kennis opdoen van andere kunstdisciplines. Om ervaring op te doen en je vakkennis uit te breiden, loop je in

Onder de oud-studenten van de Filmacademie vind je heel wat beroemde namen. Hun werk gaat van grote kassuccessen Gooische vrouwen (regie: Will Koopman), Oorlogswinter (regie: Martin Koolhoven) en Alles is liefde (regie: Joram Lürsen), speelfilms als Dunya & Desie (regie: Dana Nechushtan), art house-films als Brownian Movement (regie: Nanouk Leopold) tot aangrijpende documentaires als Zij gelooft in mij, over het leven van André Hazes (regie: John Appel) en Farewell (regie: Ditteke Mensink). Aan al deze films hebben overigens ook veel oud-studenten in andere crewfuncties meegewerkt.

7


Regie fictie Regie fictie en documentaire

Studieleider Colette Bothof, regie fictie Annemiek van der Zanden, regie documentaire Regie is een enorm veelomvattend vak. Als regisseur heb je de artistieke eindverantwoordelijkheid bij het realiseren van een filmproject. Daarom moet je inzicht hebben in alle aspecten van het filmproces; je weet wat het belang is en wat de mogelijkheden zijn van de andere gespecialiseerde vakmensen met wie je samenwerkt. Bovendien ben je je bewust van de technische en financiële mogelijkheden. Eigenzinnigheid, besluitvaardigheid en goede communicatieve vaardigheden zijn dan ook nodig om goed te functioneren als regisseur. Uiteraard is regisseren vooral ook een creatief vak. Het belangrijkste is dat je een passie hebt voor vertellen, dat je nieuwsgierig bent naar de wereld waarin je leeft en dat je er een mening over hebt die je wilt delen. Hoe je dat doet, hangt af van je talent en originaliteit.

‘De studieomgeving vond ik erg motiverend. Er heerste een groepsgevoel onder de studenten. Dat was geen fake gevoel, maar heel oprecht.’ Mirko Dreiling afgestudeerd

‘Binnen de studie krijg je alle ruimte om je eigen weg en creativiteit te volgen, want als regisseur bepaal jij het filmplan en stuur je je crew aan. Je kan niet anders dan je eigen creativiteit volgen als je een goede regisseur bent.’ Nelleke Koop student

8

Een interessante, creatieve en persoonlijke visie is voor regiestudenten echter niet voldoende. Je moet tevens jouw visie onder woorden kunnen brengen, kunnen verbeelden. Het is aan jou om te zorgen dat anderen meegaan in jouw plannen, jouw droom, jouw ideeën – zowel voor als achter de camera. Je zult moeten inspireren­ en motiveren, ook als dingen niet lukken. Samenwerking is daarbij cruciaal. In eerste instantie met de producent, maar uiteindelijk met de hele crew van vakmensen. Al bij je aanmelding kies je voor een van de twee studierichtingen: documentaire of fictie. Tot aan het tweede jaar volgen de studenten van beide richtingen samen vakken, daarna zijn alle lessen en workshops gericht op de gekozen specialisatie. Na de propedeuse maak je elk studiejaar één of meer oefeningen en/of films. Tijdens het onderwijs is er onder andere aandacht voor dramaturgie, spelregie, research,

mise-en-scène, cinematografische vormgeving, montageanalyse, interviewtechnieken, het schrijven van filmplannen en presentatie. Ook worden er veel speelfilms en documentaires bekeken en geanalyseerd. De regieopleiding speelt in op jouw talent en creativiteit, waardoor jouw eigenheid als filmen televisiemaker ontdekt en ontwikkeld kan worden. Je krijgt les van en wordt begeleid door gerenommeerde docenten en filmmakers. Na deze opleiding kun je aan de slag als regieassistent of opnameleider, om vervolgens door te groeien tot zelfstandig regisseur van bijvoorbeeld miniseries, speelfilms, documentaires of commercials. Toelating Jaarlijks kunnen slechts zes fictiestudenten en zes documentairestudenten worden aangenomen. Voor fictie zijn er per jaar ongeveer 135 aanmeldingen. Voor documentaire ligt dat aantal lager. De kans om te worden aangenomen is groter als uit je motivatie en meegestudeerde filmpjes blijkt dat het maken van films een echte passie van je is. Kernwoorden van een geschikte kandidaat zijn: eigenheid, creativiteit, persoonlijkheid, ambitie, doorzettingsvermogen en visie. Selectie De toelatingscommissie bekijkt naast het aanmeldingsformulier je materiaal: één of twee films die je zelf gemaakt hebt en een scenario, kort verhaal of documentaire filmplan. Op basis van jouw werk, motivatie en interesses bepalen de commissieleden of je mag langskomen voor een persoonlijk gesprek en een opdracht op de Academie.

9


Productie Productie

Studieleider Henk Muller

‘Omdat je samenwerkt met studenten van andere vakrichtingen, denk je ook als producent inhoudelijk mee. Je denkt vanuit het verhaal en vraagt je af wat het nodig heeft.’ Francine Hofstee afgestudeerd

De functie van producent verenigt praktische met artistieke taken. Het komt erop neer dat je op inhoudelijke, organisatorische en zakelijk verantwoorde wijze de voorwaarden schept om film- en televisieproducties te realiseren. Het vak is een vorm van management, met een creatieve component. Een producent is een cultureel ondernemer. Hij of zij is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Over de films die worden geproduceerd heeft hij of zij het laatste woord, in financieel opzicht en in principe ook over inhoud en vormgeving. Het werk bestaat onder meer uit: het laten ontwikkelen van scenario’s en het

onderzoeken of er een markt voor bestaat maar ook uit het genereren van voldoende middelen om producties te realiseren en het waarborgen van de continuïteit van het bedrijf. Om in deze functie te werken is het belangrijk dat je een passie voor film hebt en daarnaast kritisch, ondernemend, eigenzinnig en communicatief sterk bent. Samen met regisseur en scenarioschrijver heb je als producent een belangrijke inhoudelijke stem tijdens het proces van filmmaken. Bij de studie productie kunnen studenten zich richten op de uitvoering van een film (productieleider en uitvoerend producent) en/of de creatief inhoudelijke kant van produceren (creative producer). Een uitvoerend producent heeft een vergaande inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid voor het project. De praktische uitvoering wordt gedelegeerd aan de productieleider. De creative producer is de advocaat van het idee en de aanjager van de schrijver en de regisseur. Zij/hij inspireert en daagt het creatieve en productionele team uit en brengt ze tot de best mogelijke prestatie. De creative producer heeft of herkent filmische ideeën, initieert en/of ontwikkelt die tot een script, identificeert doelgroepen en plaatst het juiste project op de juiste markt. De creative producer is de bemiddelaar tussen het publiek en de makers en begeleidt het project in de sales-, marketing- en distributiefase.

je een pre als je al enige ervaring hebt in het bedenken en schrijven van (film)verhalen en daarbij bijzondere belangstelling voor de ondernemerskant van film- en televisieproductie. De gemiddelde leeftijd van de studenten productie is ongeveer 22 jaar. Selectie De toelatingscommissie bekijkt je aanmeldingsformulier en je materiaal: één of twee korte films, schriftelijk werk waaruit organisatievermogen blijkt en zo mogelijk enkele korte verhalen of scenario’s voor korte films. Op basis van je materiaal en je motivatie bepalen de commissieleden of je mag langskomen voor persoonlijke gesprekken en een opdracht op de Academie.

‘Het belangrijkste dat ik heb geleerd op de Filmacademie is werken in teamverband, met alle problemen en conflicten die daarbij horen. Daar heb ik elke dag weer mee te maken nu. Erg fijn dus dat ik wist wat me te wachten stond.’ Floor Onrust afgestudeerd

Toelating Jaarlijks worden maximaal vijftien studenten aangenomen voor de studie productie. Kernwoorden van geschikte kandidaten zijn: passie voor film, eigenzinnig, sociaal, communicatief, kritisch en ondernemend. Voor productie moet in ieder geval je een goed organisatorisch vermogen hebben dat je graag verder wilt ontwikkelen ten behoeve van de uitvoering van films en televisieproducties. Verder heb

10

11


Scenario Scenario Studieleider Hans Heesen Als scenarist bedenk je een concept voor een verhaal en werk je dit uit tot een scenario, een beschrijving van de scènes die samen een filmof televisieproduct vormen. Langs verhaallijnen beschrijf je de beelden en geluiden, waaronder de dialogen. Het scenario vormt als het ware de handleiding voor de crew en cast. Het ontwikkelen van je beeldend vermogen, het kunnen vertellen in beeldtaal, is een onderdeel van het vak dat je moet beheersen. Sommigen hebben dit talent van nature, anderen kunnen het leren. Tijdens de opleiding wordt hieraan veel aandacht besteed. Je leert om persoonlijke, authentieke verhalen te schrijven. Het onderwijs bestaat uit een combinatie van lessen, workshops, zelf schrijven, lezen en kijken. Om geloofwaardige verhalen te kunnen bedenken, is er ook aandacht voor bijvoorbeeld karakterbestudering en genreschrijven. Bij het schrijven van een scenario staat artistieke vrijheid voorop, met als enige beperking het budget. Die vrijheid moet je optimaal benutten; je moet laten zien wat je in huis hebt. Een origineel idee maakt namelijk nog geen origineel scenario. Op alle niveaus (plot, structuur, personages, dramatische opbouw, rol van beeld en geluid) zul je steeds met nieuwe ideeën en oplossingen moeten komen om je verhaal geen imitatie maar creatie te laten zijn.

‘Het volgen van een opleiding aan de Filmacademie is een goed excuus om vier jaar lang, samen met andere jonge talenten, te oefenen met het maken van filmproducties. Te vallen en weer op te staan.’ Beri Shalmashi afgestudeerd

Vaak worden scenario’s geschreven in opdracht en voor een bepaald publiek. In de beroepspraktijk kun je voor die opdracht worden benaderd, maar zelf initiatief nemen door het benaderen van een regisseur en/of producent kan ook. Een ondernemende opstelling en het vermogen je ideeën helder uiteen te zetten, komen dan ook van pas. Een aantal scenario’s die je tijdens je studie schrijft, worden ook daadwerkelijk verfilmd.

12

Je werkt dan intensief samen met de regisseur, producent en cameraman om een kwalitatief hoogwaardig eindproduct te maken. Ervaring met samenwerken doe je dus al ruimschoots op tijdens je opleiding. In de praktijk zal dat bijzonder bruikbaar blijken. Toelating Elk jaar worden zes studenten toegelaten tot de opleiding Scenario. Om uit het niets een ­levend en beeldend verhaal te scheppen moet je een creatieve en inventieve aard hebben. Grote nieuwsgierigheid en een eigen visie op de wereld zijn noodzakelijk om te overtuigen. Daarnaast is de balans tussen artistieke eigenzinnigheid en een coöperatieve instelling belangrijk. Selectie De toelatingscommissie bekijkt naast je aanmeldingsformulier je materiaal: een uitgewerkt scenario (maximaal twintig pagina’s; langer mag, maar dan moet je aangeven welk deel je in elk geval gelezen wilt hebben), een idee voor een lange speelfilm (maximaal drie pagina’s) en drie ideeën voor een korte film (maximaal één pagina per idee). Daarnaast mag je - maar dit is niet verplicht - een verhaal, toneelstuk of een andere tekst inleveren waarvan je vindt dat die een goed beeld geeft van je schrijverschap. Op basis van je materiaal en je motivatie bepalen de commissieleden of je mag langskomen voor een persoonlijk gesprek.

‘Ik heb echt leren kíjken door het volgen van deze studie, ook naar scènes in het dagelijks leven. Alles kan stof bieden voor het schrijven van een verhaal, dat heb ik echt ontdekt.’ Rogier de Blok afgestudeerd

13


Eindexamenfilms Sisters, 2012

A twist in the fabric of space, 2012

De Club van Lelijke Kinderen, 2012

Magnesium, 2012

Het Lot van Lotte Lammers, 2012

Van de wereld, 2012

Eindexamenfestival Jaarlijks presenteren zo’n 70 studenten hun afstudeerprojecten tijdens het eindexamenfestival. Naast een dag speciaal voor de Nederlandse filmpers en een dag voor het werkveld zijn de deuren open voor iedereen die de films zelf wil bekijken en beoordelen. De films winnen veelal diverse prijzen in binnen- en buitenland op grote en kleine festivals. Alle films worden door de publieke omroep uitgezonden en vertoond op het Nederlands Film Festival.

Wolvenpad, 2012

14

15


Camera Licht Camera / licht

Studieleider Dirk Teenstra

‘De eerste dag dat ik op de Filmacademie kwam voelt als de dag van gisteren, maar tegelijkertijd ben ik als persoon en als cameraman zoveel veranderd door wat ik daar heb geleerd en meegemaakt, dat ik mezelf niet meer zou herkennen.’ Alex Wuijts afgestudeerd

Bij de studierichting Camera / Licht word je opgeleid tot cameraman of -vrouw. Dat houdt in dat je bij het maken van producties verantwoordelijk bent voor al het beeld, dus zowel het licht als het kader. Zoals een muzikant gevoel voor muziek moet hebben, moet een cameraman gevoel hebben voor beeldcompositie. Je leert tijdens je studie een verhaal te vertellen met visuele middelen. Je leert te kiezen voor verschillende shots, kaders, belichting of lenzen. Maar ook voor bepaalde camerabewegingen en decoupage. De studie is veel meer dan een opleiding tot uitvoerend cameraman/-vrouw: jouw werkwijze is mede bepalend voor de stijl waarin wordt gefilmd, doordat je artistieke en inhoudelijke inbreng levert. Als verantwoordelijk en zelfstandig cameraman ontwerp je mede de stijl die het beste past bij het verhaal dat verteld wordt. Niets doe je alleen, want filmmaken is een kwestie van teamwork. Sociale vaardigheden zijn dus van groot belang. Je kunt goed luisteren naar anderen maar bent ook niet bang om jouw visie met je medestudenten te delen. Het scenario vormt de basis van de productie en jij kunt een wezenlijke bijdrage leveren op visueel niveau.

16

Om ook technisch goed op de hoogte te zijn, maak je tijdens je studie kennis met alle apparatuur die op de Academie voorhanden is: film- en videocamera’s, licht en grip. Je volgt intensieve workshops zoals cameratechniek, foto-opdrachten, licht- en televisietechniek en vaardigheidstrainingen. Je leert omgaan met alle ook in de beroepspraktijk gangbare apparatuur. Toelating Jaarlijks worden acht van de ongeveer tachtig kandidaten voor deze beroepsopleiding aangenomen. Enig technisch inzicht is handig, maar het komt bij deze studierichting vooral aan op je visuele talent en hoe je tekst vertaalt naar beeld. Je moet vooral leren kijken naar hoe iets in beeld staat, hoe het licht valt, hoe de acteur zich op zijn best voelt; kortom, inspringen op de situatie en zo een specifieke filmstijl vormgeven. We zoeken naar mensen die door middel van werkstukken, zoals films of foto’s, kunnen aantonen dat ze dit willen en kunnen. Selectie De toelatingscommissie bekijkt je aanmeldingsformulier en je materiaal: foto’s, één of twee films, (geen showreels). Op basis van je materiaal en je motivatie bepalen de commissieleden of je mag langskomen voor een persoonlijk gesprek. Als je voor een gesprek wordt uitgenodigd, krijg je een foto-opdracht om thuis te maken. Die foto’s neem je mee naar het gesprek.

‘Filmen is geen exacte wetenschap. Er zijn technische regels en verantwoordelijkheden maar uiteindelijk is het instinctief gevoelswerk. Op de Filmacademie leer je naast technische kennis veel over setgedrag in de praktijk.’ Rolf Dekens afgestudeerd

17


Production design Production design

Studieleider Michel de Graaf Als production designer ontwerp je, in overleg met de regisseur, het vormgevingsconcept voor bijvoorbeeld een film, televisieserie, videoclip of een commercial. Het scenario vormt de basis voor dit concept. Je zorgt ervoor dat de wereld van het scenario ‘werkelijkheid’ wordt. Je creëert een geloofwaardige omgeving rond de personages uit het verhaal. Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp en daarnaast zorg je ervoor dat decor, locaties, rekwisieten, kleding, special effects etcetera passen in de sfeer en het tijdsbeeld dat is ontworpen voor de productie. De opleiding is gebaseerd op diverse fundamenten: artistieke, theoretische, technische en maatschappelijke. Tijdens het eerste studiejaar, waarin je algemene filmvakken volgt, start je tevens met je specialisatie in production design. Vanaf het tweede jaar volg je workshops en lessen op het gebied van ontwerpen, decorbouw, begroten, (computer-) tekenen, decoratietechnieken, architectuur, kleding, special props, locatiebehandeling en materialenkennis. Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp van het vormgevingsconcept van academieoefeningen. Bij de oefeningen stuur je je medestudenten Production design aan maar je werkt ook in assistent-functies mee aan de oefeningen. Je loopt stage bij een production designer, bij het kledingdepartement, bij een decorbouwbedrijf, bij een productiemaatschappij voor commercials (et cetera) als assistent production designer, kledingassistent, set dresser, rekwisiteur of als locatiescout, afhankelijk van je eigen interesse. Tijdens de opleiding onderzoek je waar je kwaliteiten en voorkeuren liggen. Afhankelijk daarvan ontwikkel en specialiseer je je in een specifieke richting. Ook groei je, tijdens en na

18

je opleiding door in functies. Zo zul je, na je afstuderen, niet direct eindverantwoordelijk zijn voor het production design maar vaak beginnen als assistent. Door het opdoen van werkervaring groei je steeds meer in de richting van een functie waarin je alle vormgevende disciplines van het art department aanstuurt. Toelating Van de ruim vijfenveertig kandidaten die zich jaarlijks voor de opleiding Production design aanmelden, worden er negen of tien aangenomen. Geschikte kandidaten kunnen goed visualiseren: dat is de basisvaardigheid die je nodig hebt in dit werkveld. Ook moet je je kunnen inleven in de ideeën van anderen en daaraan op een vernieuwende wijze vorm kunnen geven. Een brede interesse op het gebied van kunst, architectuur, mode en maatschappij komt goed van pas. Je kunt goed organiseren, helder communiceren en werkt graag samen met anderen. Selectie De toelatingscommissie bekijkt je aanmeldingsformulier en je materiaal: beeldend werk waaruit creativiteit en visueel vermogen blijkt. Dat kunnen zijn tekeningen, storyboards, moodboards, maquettes, fotografie, films, kleding, grafisch werk, decorbouw et cetera. Grote werkstukken, objecten kunnen beter gefotografeerd aangeleverd worden (prints). Op basis van je materiaal en je motivatie bepalen de commissieleden, bestaande uit docenten en studenten, of je mag langskomen voor persoonlijke gesprekken en het maken van een opdracht op de Academie. Je krijgt een thuisopdracht die je meeneemt naar het gesprek en je maakt een opdracht op de Academie.

‘De opleiding vliegt voorbij! De diversiteit aan vakken is erg fijn, ook binnen deze specialisatie. Van tekenen en kleding maken tot de spannende excursies.’ Daniëlle van der Kooij student

‘Het eerste algemene studiejaar vond ik erg nuttig, want je leert monteren, regisseren maar ook decorbouwen. Je krijgt respect voor het werk van de mensen om je heen. Daar heb je op de werkvloer veel aan.’ Lorien Mouyal afgestudeerd

19


Interactieve media medi Het terrein van IMVFX is geen duidelijk afgebakend geheel. Het inspelen op ontwikkelingen vraagt veel flexibiliteit van studenten én van docenten. Er is dus vaak sprake van al doende leren. Als student moet je dat kunnen hanteren. Naast een flexibele houding, brede interesse in software en nieuwe technische mogelijkheden, heb je vooral ook oog voor het vertellen van verhalen in beeld en geluid. In het eerste jaar krijg je, net als de studenten van de andere richtingen, een uitgebreide, theoretische introductie in film. Ook volg je een paar lesblokken binnen je eigen IMVFX-specialisatie. Vanaf het tweede jaar werk je in de door jouw gekozen vakrichting. Je leert werken met veel verschillende software, maar de opleiding is vooral bedoeld voor studenten die in staat zijn creatief te werken, eigen werelden te creëren en mee te denken in creatieve processen. Je werkt in alle jaren mee aan de filmacademieproducties.

Interactieve Media/Visual Effects (IMVFX) Studieleider Harry Schreurs

IMVFX studeren aan de Filmacademie maakt dat je terecht komt op een bijzondere opleiding. Het terrein van de studierichting IMVFX is een digitale smeltkroes, een terrein dat constant in beweging is en binnen de filmwereld voor nieuwe impulsen zorgt. De combinatie van film en interactieve media zorgt voor vernieuwing en uitdaging. De verhalende traditie van film is van belang voor de ervaringen die de gebruikers van interactieve media opdoen. En de technische ontwikkelingen vanuit de interactieve media zorgen voor een groot scala aan nieuwe visuele en conceptuele mogelijkheden binnen de filmvertelling.

20

Bij Interactieve Media ben je verantwoordelijk voor het vertellen van een cinematografisch verhaal in interactieve vorm. Kennis van de software Unity3D, Maya en Houdini bouw je de eerste twee jaar, samen met de studenten van VFX, op. In het derde jaar specialiseer je je verder in realtime-technieken. Deze realtimetechnieken, die in de VFX-industrie al worden toegepast voor het interactief previsualiseren van filmscènes, worden nu ook gebruikt om een interactieve eindproductie voor de gebruiker te maken. Zo kun je met productietools als Unity3D, Houdini en motion-capture, niet alleen content leveren voor de VFX-industrie, maar ook dramaturgische en/of educatieve content voor de game-industrie. Je leert interactieve verhaalconcepten ontwikkelen en bent in staat de gebruiker mee te nemen in een realtime, even­ tueel transmediale, ervaring. Bij Visual Effects ben je onder andere verantwoordelijk voor het maken van 2D- en/of 3Dbeelden in de computer die vervolgens naadloos worden geïntegreerd in gemaakte live-action locatie- en/of studio-opnames. Hierbij maak je intensief gebruik van compositing- en 3D-soft-

ware. Je raakt vertrouwd met het draaien in een greenscreen-studio en leert de nieuwste realtime previsualisatietools kennen. Met behulp van het Prevision virtueel camerasysteem leer je om live acteurs in een greenscreen-studio of op locatie te combineren met onder andere virtuele sets; dit gebeurt in nauwe samenwerking met de afdeling Production design. Tevens leer je de basisprincipes van 3D-karakteranimatie en leer je organisch 3D-modelleren. Door je in het derde jaar te specialiseren in compositing, 3D, 3D-karakteranimatie of realtime content development bouw je aan een goede showreel, die vervolgens benut kan worden om op je favoriete (internationale) stageplek terecht te komen. In het vierde jaar werk je onder andere vanuit je eigen specialisatie aan een VFX productie die in samenwerking met de andere departementen wordt gemaakt. De studenten die gekozen hebben voor realtime content development kunnen een eigen interactieve productie maken. Toelating Jaarlijks worden in totaal maximaal twaalf studenten toegelaten. Je maakt kans om aangenomen te worden als je je al hebt uitgedrukt in allerlei vormen van media en projecten in teamverband hebt afgerond. Je moet een bijzonder talent hebben in een bepaalde discipline en voldoende ervaring hebben met software. Bovenal spelen je motivatie en je communicatieve vaardigheden een doorslaggevende rol. Selectie De toelatingscommissie bekijkt je aanmeldingsformulier en je eigen werk: gevarieerd interactief of visual effects materiaal (films, interactieve producties, schetsen, foto’s, storyboards en dergelijke) op papier, dvd, cd/dvd-rom of memorystick. Op basis van je materiaal en je motivatie bepalen de commissieleden of je kunt langskomen voor een persoonlijk gesprek. Tevens krijg je dan een thuis te maken opdracht die wordt beoordeeld.

21


Sound design Sound design

Studieleider Ben Zijlstra De kwaliteit van een documentaire of speelfilm wordt voor een belangrijk deel bepaald door hoe het geluid gebruikt wordt voor de inhoud van de film. Een sound designer is verantwoordelijk voor het geluidsontwerp van een film. Samenwerkend in een team zijn jouw taken het bedenken, ontwerpen, opnemen, selecteren, manipuleren, monteren en mixen van het geluid voor de film. Je gebruikt je intuïtie en gevoel en denkt inhoudelijk-creatief mee. Je visie achter het geluidsontwerp versterkt de vertelling. Het ontwikkelen van een eigen visie op filmgeluid is waar de opleiding naar streeft. Die visie toets je aan medestudenten en professionals in de filmacademiepraktijk en tijdens je stage op de set en in de geluidsmontage en mixage. ­ Voor je scriptie doe je onderzoek naar bestaande en nieuwe geluidsmogelijkheden binnen film: bewust gebruikt geeft geluid lading en perspectief, geluid met inhoud wordt sound design. Vanaf het tweede jaar richt de studie sound ­design zich op het leggen van een stevige en brede ambachtelijke basis binnen het vakgebied. Je leert over geluidsopname, geluidsmontage en mixage, de theorie maar natuurlijk ook de praktijk. Tijdens de praktijk leer je om vorm te geven aan het geluid terwijl je tegelijkertijd rekening houdt met eisen vanuit alle andere disciplines; scenario, regie, productie, camera, montage. In het derde en vierde jaar heb je de unieke ­mogelijkheid om intensief samen te werken met de studenten van de master Composing for Film van het Conservatorium van Amsterdam.

Toelating Jaarlijks worden tien studenten geselecteerd om deel te nemen aan de opleiding. Waarschijnlijk heb je een goed stel oren en beschik je over aanleg voor techniek, maar interessanter is inzicht in de gevoelige rol die geluid in film kan spelen en de inventiviteit en creativiteit om de mogelijkheden van filmgeluid optimaal te benutten. Selectie De toelatingscommissie bekijkt je aanmeldingsformulier en beluistert je materiaal: maximaal tien minuten geluid bij beeld of verhalend geluid waaruit jouw gevoel spreekt. Op basis van het materiaal en je motivatie bepalen de commissieleden of je mag langskomen voor een persoonlijk gesprek.

‘Het is geweldig wat voor kanten je een film op kan duwen met geluid. Wordt het spannend, angstaanjagend, kil, of juist lieflijk, rustig, romantisch? Deze sferen worden vaak met geluid opgewekt. Geluid is een ontzettend interessant vak.’ Evelien van der Molen afgestudeerd

‘Je kunt direct aan het werk na deze studie, het sluit naadloos aan op het werkveld. Ook de contacten met oud-studiegenoten zijn handig om aan werk te komen, want ze weten wat je kunt door eerdere samen­ werking.’ Alex Booy afgestudeerd

22

23


Montage Montage

Studieleider René van Uffelen Met montage geef je vorm aan een verhaal, verteld door middel van beelden en geluiden. Als editor breng je ordening aan in al het opgenomen beeld- en geluidsmateriaal: je zet het materiaal in de juiste volgorde, zorgt ervoor dat de beste takes van een bepaalde opname worden gebruikt en dat al het materiaal een logisch en helder te volgen verhaal vertelt. Daarbij stuur je ook de manier waarop beeld en geluid met ­elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Welk deel van het verhaal wordt verteld door het beeld en welk deel door het geluid? Samen met de regisseur beslis je hoe het materiaal het beste tot zijn recht komt, om te zorgen dat de dramatische intentie van een scène helder overkomt bij de kijker. Je kiest bijvoorbeeld om op het meest treffende moment naar een close-up te snijden of om de muziek te laten beginnen. Met continuïteit, beeldvolgorde, inhoud, ritme, scèneovergangen en snijmomenten hou je je doorlopend bezig. Maar ook met de grote boog van het verhaal: hoe verloopt de vertelling over de lengte van de film als geheel? Of dat nu een film van vijf, tien, vijfentwintig of negentig minuten is. Binnen de Filmacademie wordt montage benaderd als een inhoudelijk vak. Dat wil zeggen dat naast de technische beheersing van de apparatuur vooral ook het inzicht van de editor in het vertellen van verhalen zwaar weegt. De invloed van de editor op een verhaal dat in beeld en geluid wordt verteld is immers erg groot. Bij documentairefilms nog meer dan bij fictiefilms, omdat bij een documentaire het verhaal veelal pas tijdens de montage tot stand komt. Je krijgt technische vakken, waarbij je leert om te gaan met montagesoftware die we op de Academie gebruiken (momenteel voornamelijk Avid en Final Cut Pro). Daarnaast voer je zelf-

standig opdrachten uit, om je creatieve en artistieke talenten te ontwikkelen. Het inhoudelijke en technische aspect zijn binnen deze opleiding gelijkwaardig. Analyse vormt een belangrijk deel van de oplei­ ding: je zult scenario’s en films bekijken en ­zelfstandig montageanalyses maken die je op dvd presenteert aan je medestudenten. Op die manier ontwikkel je een eigen mening over montage en de mogelijkheden die het biedt. Vanzelfsprekend monteer je tijdens je studie zelf ook veel; als het kan evenveel fictie- als documentairefilms. Binnen de vakklas is er veel ruimte voor feedback: van je docenten, maar ook van je medestudenten. We verwachten dat je actief participeert in discussies over de kwaliteit van de door jou en anderen gemonteerde films. Daarmee vormt deze opleiding een goede basis voor een professioneel bestaan als editor van speelfilms, commercials, series, documentaires of televisieprogramma’s. Toelating Per studiejaar nemen zes studenten deel aan deze vakopleiding. Basale technische kennis is nodig, omdat je veel werkt met computers en randapparatuur. Maar het merendeel van de vakspecifieke vaardigheden leer je tijdens je studie. Het is van groot belang dat je inzicht hebt in het vertellen van verhalen en communicatief vaardig bent, omdat je veel moet overleggen met de regisseur. En als ineens blijkt dat een deel van de film opnieuw of anders gemonteerd moet worden, dan is een flexibele opstelling nodig. still uit Drang

Selectie De toelatingscommissie bekijkt je aanmeldingsformulier en je materiaal: liefst complete films, maar maximaal 15 minuten. Op basis van je formulier, je werk en je motivatie bepalen de commissieleden of je mag langskomen voor een persoonlijk gesprek.

Muziek voor de dynamiek, twee frames eraf voor het perfecte ritme. De zwak geschreven of gespeelde dialogen eruit. De laatste scene aan het begin en ineens volgt de magie van film zijn weg. Mieneke Kramer afgestudeerd

24

Montage gaat over voelen, tempo en beleving. Je scherpt het verhaal aan en zorgt ervoor dat beeld, geluid en muziek de kijker meeslepen in de wereld van de film. THE POWER OF THE EDITOR! Manuel Dias Da Silva student 25


Master Film Master Film

Lector Film Mieke Bernink De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten biedt sinds begin 2009 een masteropleiding Film aan. Deze maakt zelfstandig deel uit van de Nederlandse Film en Televisie Academie, duurt twee jaar en is bedoeld voor talentvolle studenten die al een bacheloropleiding achter de rug hebben. Dat kan een filmopleiding zijn, maar evengoed een beeldende kunst- of een mediaopleiding. Enige jaren werkervaring is een vereiste. Sinds januari 2011 staat de opleiding ook open voor studenten uit het buitenland. Kernwoorden voor de opleiding zijn onderzoek en ontwikkeling. De opleiding is erop gericht om eigenzinnig talent de kans te geven zich verder te ontwikkelen in een context die prikkelend, veeleisend en internationaal is. De master is een opstap voor toptalent dat zich internationaal kan meten.

In het eerste jaar worden lesperiodes afgewisseld met periodes waarin de onderzoeksvraag nader wordt ingevuld. Het lesaanbod bestaat uit workshops en colleges van makers van faam uit binnen- en buitenland. Het tweede jaar staat geheel in het teken van de uitwerking van dat aangepaste onderzoeksproject. Met de presentatie van die meesterproef verdient de student zijn of haar mastertitel. Studenten worden bij het onderzoek en de opleiding begeleid door mentoren en een externe coach. Overigens bestaat er binnen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ook de mogelijkheid om op masterniveau het traject Composing for Film (lector: Jurre Haanstra) te volgen. Dit is een in Europa unieke afstudeerrichting waarin de Filmacademie samenwerkt met het Conservatorium van Amsterdam. De opleiding biedt aan zowel film- als muziekstudenten de mogelijkheid om zich exclusief op filmmuziek toe te leggen. Voor meer informatie zie: www.masterfilm.nl

Studenten worden aangenomen op basis van een onderzoeksplan. Dat kan een onderzoek zijn ten behoeve van een filmplan, in welk genre dan ook (fictie, documentaire, animatie of experimenteel). Het kan ook om een onderdeel daarvan gaan, zoals sound design of special effects. Ook een filmonderzoek dat de grenzen van film opzoekt en uiteindelijk leidt tot bijvoorbeeld een installatie of een filmproject voor de openbare ruimte is mogelijk. De onderzoeksplannen vormen de basis voor het onderwijstraject, dat nadrukkelijk individueel van aard is en een grote mate van zelfstandigheid vereist. De selectie is streng, de samenstelling van de groep zo breed en divers mogelijk. Grenzen worden verkend, kruisbestuiving wordt gestimuleerd, reflectie en zelfreflectie staan centraal.

26

27


Cursussen

Cursussen

Als je graag in de praktijk wilt werken op het gebied van productieassistentie, lichtassistentie of assistent production design en hiervoor een goede basis wilt leggen, kan dat door het volgen van een eenjarige cursus (september - juni) aan de Nederlandse Film en Televisie Academie. Tijdens de cursus krijg je inzicht in de totstandkoming van een filmproductie, doe je werkervaring op binnen de richting die je hebt gekozen (Productie, Productiondesign of Licht) en krijg je informatie vanuit alle disciplines van het filmvak. De cursussen bestaan uit twee delen, een theoriegedeelte (ongeveer 4 weken)en een praktijkdeel. Het theoriegedeelte start in september. Aansluitend begint het praktijkgedeelte dat doorloopt tot mei/juni. In deze periode assisteer je bij filmproducties van de Filmacademie. De lessen worden verzorgd door ervaren (gast-) docenten. Lichtassistentie Overweeg je toelating te doen voor de studierichting Camera / licht maar heb je nog te weinig kennis en ervaring op dit vakgebied, dan is deze cursus aan te bevelen. Het goed afronden van de cursus garandeert echter geen toegang tot de studierichting; je zult moeten deelnemen aan de reguliere selectieprocedure. Ook als je graag als lichtassistent of belichter aan de slag wilt, maar de vierjarige opleiding niet wilt volgen, is deze cursus een uitkomst om een basis te leggen. Het theoriegedeelte bestaat onder andere uit lessen in elektriciteit, lichttheorie en apparatuur. Gedurende vier weken krijg je fulltime les. Ter afsluiting hiervan maak je een tentamen. Als je daarvoor een voldoende hebt gehaald, stroom je door naar het praktijkgedeelte. Naast het assisteren bij producties in het praktijkgedeelte bezoek je ook een aantal bedrijven, om een beeld te krijgen van de beroepspraktijk. Er wordt van je verwacht dat je tijdens het hele studiejaar beschikbaar bent om aan academieproducties mee te werken. De lessen worden verzorgd door Raymond

28

Grégoire, ervaren hoofd belichting van diverse speelfilms, televisieseries en commercials, en als docent Licht verbonden aan de Filmacademie. Als geschikte kandidaat heb je de ambitie om lichtassistent te worden, ben je geïnteresseerd in film en wil je graag werkervaring opdoen op een filmset. Je bent sociaal vaardig en kunt goed in teamverband werken. Er worden per jaar tien cursisten aangenomen. Productieassistentie Als je geïnteresseerd bent in film en organisatorisch sterk bent, kun je tijdens de cursus Productie­assistentie je vaardigheden verder ontwikkelen. Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leer je hoe de organisatie van een film werkt en doe je werkervaring op bij verschillende projecten (eindexamen- en derdejaarsfilms). De cursus kan een opstap zijn naar een functie als assistent binnen de filmwereld. Denk daarbij aan de functie van productieassistent, assistent opnameleiding of assistent locatiemanager. Daarnaast geeft de cursus je de mogelijkheid een kijkje te nemen in de keuken van de film. Tijdens het theoretische deel volg je lessen met betrekking tot de organisatie van een productie. Daarnaast maak je kennis met de diverse vakgebieden door gesprekken met studieleiders en mensen uit het vakgebied. Tijdens het praktijkgedeelte assisteer je de productiestudenten bij het vervaardigen van een aantal derde- of vierdejaars documentaire- of fictieprojecten en incidenteel bij een interactief project. Als je nieuwsgierig bent, van film houdt en een energiek karakter hebt, maak je kans om een van de twintig deelnemers te zijn die jaarlijks worden toegelaten tot deze cursus. Om toegelaten te worden dien je minimaal een havo-diploma behaald te hebben. Belangrijk is ook dat je beschikt over goede sociale vaardigheden en teamgeest en niet bang bent om de handen uit de mouwen te steken om werkervaring op te doen. Het hebben van een rijbewijs is noodzakelijk. Wonen in Amsterdam of omgeving is een voordeel.

Assistent Production design Overweeg je toelating te doen voor de studie­ richting Production Design maar heb je nog te weinig kennis van of ervaring in dit vakgebied, dan is deze cursus aan te bevelen. De cursus ­­ is niet verplicht voor toelating tot de vakklas ­Production Design. De cursus is ook bedoeld voor mensen die als assistent aan de slag willen binnen het art department. Het theoriegedeelte is fulltime en bestaat onder andere uit lessen in de diverse aspecten van het vakgebied Production Design. Daarnaast krijg je inzicht in de organisatie van de film (-set) en in de overige crewdisciplines. Na afloop van de lessenreeks vindt een afsluitend tentamen plaats. Tijdens het praktijkgedeelte assisteer je bij filmproducties van de Filmacademie. Ook een bezoek aan een aantal bedrijven en filmsets vormt een onderdeel van het programma. Je dient het hele studiejaar beschikbaar te zijn om tijdens de academieproducties praktijkervaring op te doen. Door de cursus krijg je inzicht in

de totstandkoming van een filmproductie en krijg je informatie vanuit alle studierichtingen van de Filmacademie. De lessen worden verzorgd door ervaren (gast-) docenten. Aanmelden Door middel van een aanmeldingsformulier dat vanaf april op de website te vinden is meld je je aan. Vervolgens word je al dan niet uitgenodigd voor een gesprek. Naar aanleiding van dat gesprek wordt bekeken of je toegelaten wordt tot de cursus. De kosten voor de cursus liggen rond de € 1.650. Je komt niet in aanmerking voor studiefinanciering. Als je de cursus met goed gevolg hebt afgerond ontvang je een Filmacademie-­ certificaat en kun je aan de slag in assistentenfuncties.

29


30

31


Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Studeren aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Muziek, dans, theater, film en televisie, beeldende kunst, cultureel erfgoed, architectuur: de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) heeft een breed aanbod aan opleidingen, met verschillende specialistische studierichtingen op al deze gebieden. Niet alleen voor opleidingen tot uitvoerende en scheppende kunstenaars kun je bij de AHK terecht, maar ook voor docentenopleidingen en opleidingen voor mensen die achter de schermen of op organisatorisch vlak werken, zoals producenten, technici of tentoonstellingsmakers. Van kunststudenten wordt veel inzet, passie en discipline verwacht. Om je talent optimaal te kunnen ontplooien, word je begeleid door docenten en gastdocenten die beroepspraktijk en theorie uitstekend weten te verenigen. Je hebt te maken met docenten die een carrière in de kunsten combineren met lesgeven: de docent is kunstenaar en de kunstenaar is docent. Als je ervoor kiest om aan de AHK te gaan studeren, zul je worden gestimuleerd om te excelleren binnen je vakgebied en een eigen visie en persoonlijke stijl te ontwikkelen. Daarnaast is er de mogelijkheid om over de grenzen van je discipline heen te kijken. Zo ben je voorbereid op een kunstpraktijk met een toenemend interdisciplinaire benadering.

32

Je studeert midden in Amsterdam, het centrum van cultuur en media. Dus ook buiten school vind je inspiratie en kun je ervaringen en contacten opdoen die voor je verdere carrière van grote waarde zullen zijn.

Verkennen van andere vakgebieden De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten biedt een keuzevakkenprogramma aan, zodat je kunstrichtingen buiten je eigen vakgebied kunt verkennen. Er is aandacht voor actualiteit, interdisciplinariteit, experiment en nieuwe ontwikkelingen.

Internationaal studeren Studeren aan de AHK betekent jezelf ontwikkelen in een internationale studieomgeving. De uiteenlopende opleidingen trekken jaarlijks een groot aantal buitenlandse studenten aan, waardoor het studieklimaat erg dynamisch is. De stad Amsterdam, met zijn grote diversiteit aan nationaliteiten en culturen, draagt nog eens extra bij aan deze dynamiek. Je kunt ook zelf een deel van je studie in het buitenland doorbrengen. De opleidingen onderhouden goed contact met zusterinstellingen over de hele wereld en de hogeschool heeft een eigen beurzenprogramma voor haar studenten: het AHK-Internationaliseringsfonds. De AHK biedt kortom volop steun om een studie- of stageverblijf in het buitenland te realiseren.

BeroepKunstenaar.nl Om je voor te bereiden op de zakelijke aspecten van de beroepspraktijk in de kunsten cultuursector is er de speciale website www.beroepkunstenaar.nl. Je vindt hier informatie over uiteenlopende onderwerpen als ondernemen, inkomen en belastingen, subsidie en sponsoring, recht en contracten. Naast artikelen en voorbeeldcontracten staan er ook wegwijzers, tests en stappenplannen. Beroepkunstenaar.nl is ontwikkeld en wordt onderhouden door de AHK met het doel om hulp te bieden bij het uitvoeren van de zakelijke kant van werken in de kunst- en cultuursector, tijdens en na je studie.

Studenten treden naar buiten Studenten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten verzorgen dagelijks voorstellingen, concerten en andere producties voor publiek. Zo omvat de agenda van het Conservatorium gemiddeld 50 concerten van studenten per maand en de Theaterschool brengt jaarlijks ongeveer 120 producties uit, vaak in samenwerkingsverband tussen de verschillende opleidingen. De Filmacademie organiseert jaarlijks een festival met afstudeerfilms. Ook de studenten van de Academie voor Beeldende Vorming en de Reinwardt Academie gaan tijdens hun studie verbindingen aan met het werkveld en het publiek. Studenten aan de Academie van Bouwkunst en van de master Kunsteducatie werken al tijdens hun opleiding in het beroepsveld.

Studenten tonen zich ambassadeurs van hun opleiding en bouwen op deze manier een professioneel netwerk op. Hiermee manifesteren de opleidingen zich nadrukkelijk in de stad. Echter ook tot ver daarbuiten worden contacten onderhouden met professionele organisaties.

Eindwerk Aan het eind van elk studiejaar ontvangen enkele honderden getalenteerde kunstenaars van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten hun einddiploma. De eindexamenvoorstellingen, filmvertoningen, concerten en exposities zijn veelal gratis voor publiek te bezoeken. De afgestudeerden slepen vaak vele prijzen in de wacht. Een deel van het eindwerk kun je bekijken op www.ahk.nl.

Meer informatie Op de website www.ahk.nl vind je informatie over de opleidingen, de toelatingsvoorwaarden, de open dagen et cetera. Je kunt ook bellen met 020-527 7710 of een e-mail sturen naar info@ahk.nl. De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten bestaat uit de volgende instituten: de Academie voor Beeldende Vorming, de Academie van Bouwkunst, het Conservatorium van Amsterdam, de Nederlandse Film en Televisie Academie, de Reinwardt Academie, de Theaterschool.

33


Interdisciplinair

Conservatorium van Amsterdam

Nederlandse Film en Televisie Academie

de Theaterschool

master Kunsteducatie Artistic Research Composing for Film Theaterzanger/Singer-performer

bachelor Klassieke muziek Oude muziek Jazz Popmuziek Docent muziek

bachelor Regie Productie Scenario Camera/licht Production design Sound design Montage Interactieve media/Visual effects

Dans

master Film Composing for Film

master Amsterdam Master of Choreography

master Klassieke muziek Oude muziek Jazz Opera - Dutch National Opera Academy Theaterzanger/Singer-performer Composing for Film

bachelor Klassieke dans - Nationale Balletacademie Moderne theaterdans Jazz- en musicaldans Choreografie - School voor Nieuwe Dansontwikkeling Docent dans

Theater bachelor Toneel en kleinkunst - Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie Regie Mime Theaterdocent Scenografie Techniek en theater Productie podiumkunsten

Academie voor Beeldende Vorming

Academie van Bouwkunst

Reinwardt Academie

bachelor Docent beeldende kunst en vormgeving

master Architectuur Landschapsarchitectuur Stedenbouw

bachelor Cultureel erfgoed

34

master DasArts – Master of Theatre Theaterzanger/Singer-performer

master Museology

35


36

brochure Filmacademie  

Brochure van de Nederlandse Film en Televisie Academie