Page 1

WAT ZIT ER IN DE KOEKTROMMEL? PAGINA 7

OP AVONTUUR MET DE CULTUURLOPER PAGINA 14 - 15

ONTDEKKEN OP CREATIEVE SPEELPLAATS

PAGINA 20

1


Terugblik vorig jaar 2016/2017 2 22


Inhoudsopgave Een nieuwe start

4

Samenwerkingen

5

Het Kunst & Co team

5

Werkwijze Kunst & Co

6

Co-creatie

7

C-Basis

8-9

C-BOM

9

C-Lokaal

10-13

Cultuureducatie met kwaliteit

14

De cultuurloper

15

Kalender 2017/2018

16-17

Het Kunst & Co aanbod

18-19

Creatieve Speelplaats

20-21

Voortgezet Onderwijs

22-25

Het open atelier

25

Cursussen & Plus menu

26

Colofon

27

3


Een nieuwe start! Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en daar hoort een nieuwe editie van het programmaboekje van Kunst & Co bij. Dit jaar staan de disciplines muziek en beeldende kunst centraal en ook dit jaar wordt een prachtig programma door de Udense culturele instellingen geboden, waarbij betrokkenheid, verwondering en betekenis centraal staan. Maar naast het C-basis en C-lokaal menu kun je natuurlijk nog veel meer verwachten! PronC, Meeting Point en de ontdeksessies staan weer ingepland. Ben je er nog niet bij geweest? Dan heb je écht wat gemist, maar schrijf de data alvast in je agenda zodat je er dit jaar zeker bij bent! Degene die je voorgingen waren in ieder geval super positief en hun verhalen kun je lezen op pagina … Tijdens Meeting Point hebben we onze toolbox geïntroduceerd. Een handig én aansprekende blikvanger voor op tafel om een goed gesprek mee te voeren. Eentje die verwijst naar beren op de weg, snuifjes inspiratie en zaadjes planten. Benieuwd geworden? Lees er dan meer over op pagina … Onze wens voor komend schooljaar is om samen met onderwijs, culturele aanbieders, creatieve geesten en iedereen die cultuureducatie een warm hart toedraagt verder te bouwen aan cultuureducatie met kwaliteit. Niet alleen binnen het onderwijs, maar ook daarbuiten! We hebben al heel veel inspiratie opgedaan in Uden, regio én in het buitenland. Dat heeft bij ons

4

ook inspiratie opgeleverd om kunst en cultuureducatie als verbinder tússen culturen in te zetten. Het spel Connecting Cultures is een handvat dat we verder uit gaan werken. We houden je op de hoogte! Kortom, er is héél veel inspiratie die we op speelse wijze gaan omzetten in nieuwe samenwerkingsverbanden, aanbod en mooie ontwikkelingen. We openen daarvoor onze Creatieve Speelplaats, dé plek voor ontmoeting, verwondering, experiment en samenwerking. Kom jij ook bij ons spelen? Je bent van harte welkom! Janneke van Summeren directeur Kunst & Co


Samenwerkingen Spin in ‘t web Kunst & Co zorgt ervoor dat vraag en aanbod op het gebied van cultuureducatie bij elkaar komen. Voor alle lokale gemeenschappen is Kunst & Co dé spin in het web om kunst en cultuur toegankelijk te laten zijn.

Het Kunst & Co team

Els van der Burgt

Riny van Boxtel

Hoppenbrouwers

Gerry Nijenkamp

Femke vanTiel

Tim Ruterink

Nelleke

Ine van Grinsven

Janneke van Summeren

Bea Kardol

Ans Verhagen

Marijke de Korte

Raymond de Wijs

Bestuur Kunst & Co Stichting Kunst & Co heeft een bestuur met een brede vertegenwoordiging vanuit de Udense partners. Het onbezoldigd bestuur bestaat uit: Frans Schmitz (voorzitter) Erik van Egeraat (secretaris) Peer van Bakel (penningmeester) Sandra Beuving (lid, namens primair onderwijs) Larissa van Dommelen (lid, namens culturele instellingen)

Nico den Hollander (lid) René Marneffe (lid, namens voortgezet onderwijs) Jacques Brouwer (lid, namens erfgoedinstellingen) Bart Schoemaker (lid, namens primair onderwijs)

55


Werkwijze Kunst & Co

6

Contact tussen onderwijs en aanbieders

Vroeg en voorschoolse educatie en IKC

Door het onderwijs is bij Kunst & Co een bemiddelingstaak neergelegd. Kunst & Co verzorgt de bemiddeling tussen onder andere onderwijs en aanbieders van culturele activiteiten zoals instellingen, vakdocenten, gezelschappen en andere sectoren. Steeds meer werkt Kunst & Co met een dialoog gerichte werkwijze, waarin school, educatoren van Kunst & Co en aanbieder(s) in een vroeg stadium met elkaar de verwachtingen, doelstellingen en resultaten bespreken om tot een succesvol project of activiteit te komen. Dit staat weergegeven in bovenstaande illustratie.

De contacten met de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn inmiddels structureel. Stichting C onderzocht in het kader van de doorlopende leerlijn de hiaten in het cultuuraanbod voor deze doelgroep en de aansluiting met het primair onderwijs groep 1-2. Om de ontbrekende disciplines ook voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven te enthousiasmeren zijn er nu speciale peutercultuurkisten ingezet. De IKC’s in Uden kunnen gebruik maken van de expertise bij Kunst & Co als het gaat om de doorlopende leerlijn cultuureducatie.


Toolbox voor co-creatie Co-creatie Kunst & Co gaat graag in gesprek met scholen om samen met ICC-er en directie te bekijken waar scholen behoefte hebben aan begeleiding, advisering en ondersteuning. Uitgangspunt is door de school gekozen koers die vastligt in het cultuurbeleidsplan. Waar mogelijk worden kunstvakdocenten gekoppeld aan de school of één of meerdere leerkrachten t.b.v. praktische hulp en uitvoering van activiteiten. Ook geeft Kunst & Co waar nodig advies over maatwerk binnen de C-basis en C-lokaal menu’s. Ondersteunend bij deze gesprekken is onze toolbox. De prachtige instrument is ontworpen door Karin Dortmans en Simone Boogers van Art Attack. De box bevat alle verwijzingen om tot een vruchtbare samenwerking te komen, of het nu gaat om aanbieders, leerkrachten of zelfs kinderen. Met de toolbox op tafel is een ludieke opening van het gesprek gegarandeerd!

Dit kunstwerkje heeft als basis een ouderwetse koektrommel. Uit de tijd dat het nog heel gewoon was om langere tijd met elkaar om de tafel te zitten. De koektrommel stond voor luxe en even een –verdiend- momentje voor jezelf. De trommel staat op een elpee (luisteren naar elkaar) die is omwikkeld met een rode draad (het doel altijd als basis houden). Op de trommel staat een beer, die de beren op de weg verbeeldt: in een samenwerkingsproces zul je altijd momenten hebben dat het even wat minder lekker loopt. Maar...daarvoor kun je deze box gebruiken. Hoe meer je met elkaar in verbinding staat, hoe minder beren op de weg je zult ondervinden! De box werkt als volgt: we hebben communiceren met elkaar vertaald naar een aantal elementen; luisteren, kijken, praten, denken, voelen en doen. Samen met je teamleden kun je allerlei uitbreidingen bedenken; bijvoorbeeld iets dat symbool staat voor loslaten. Of een blikje ernaast zetten met ideeën voor de volgende keer of dingen die wel goed gaan en die je even laat rusten. Zo kan iedereen persoonlijk en op maat een bijdrage leveren op een speelse manier. Tot slot: middels de bloemzaadjes (chrysanten) onderin de box wensen we jullie een hele vruchtbare co-creaties toe! Met warme groet,

Simone Boogers en Karin Dortmans namens Art-Attack

77


C-Basis De leerlijn van culturele disciplines, waarbij jaarlijks twee disciplines op de voorgrond staan. In schooljaar 2017-2018 staan beeldende kunst en muziek centraal. Dit programma wordt uitgevoerd door de vijf grote culturele instellingen: Bibliotheek Uden, De Pul, Theater Markant, Museum

voor Religieuze Kunst en Kunst & Co. Jaarlijkse deelname aan C-Basis leidt tot een doorlopende leerlijn in disciplines. Doordat ieder schooljaar twee andere disciplines op de voorgrond staan, heeft de leerling in acht schooljaren basisonderwijs alle disciplines beleefd.

De Zingende Wortel Van april tot juni 2018 organiseert het Museum voor Religieuze Kunst (MRK) een expositie met als voorlopige titel ‘De groene middeleeuwen’, een project over kruiden, planten en hun betekenis in de middeleeuwen. Zeldzame handschriften, gemaakt tussen 600-1500, vormen het hart van een project dat zicht uitstrekt tot in de kruidentuin. Middeleeuwers stelden veel belang in de mandragora, alruinwortel, die velen van ons kennen als de krijsende wortel uit Harry Potter. Maar ook Uden heeft zijn ‘mandragora’. Het wonderkruis, dat de kruisheren in de 17e eeuw op hun vlucht vanuit Den Bosch naar Uden meenamen, is mogelijk een alruinwortel. De mandragora vormt de aanleiding voor het C-Basis project op school, in het MRK en voor de muzikale voorstelling van de Lachende Zon in theater Markant.

Boogiewoogie Piet Boogiewoogie Piet bestaat uit drie onderdelen: - een voorbereidende les in de klas aan de hand van de lesbrief - een workshop in de bibliotheek - een creatieve verwerking in de klas

8 8

In dit project maken de leerlingen kennis met de schilder Piet Mondriaan, zijn leven, zijn manier van werken en zijn ideeën. Er is aandacht voor kleurgebruik en lijnenspel, de natuur, figuratief en abstract schilderen en zijn liefde voor jazzmuziek. Uitgangspunt hierbij is het prentenboek Keepvogel en Kijkvogel - Wouter van Reek. Tijdens de workshop kijken de leerlingen kritisch naar schilderijen en vervolgens gaan ze onder leiding van Eliëtte van der Heijden schilderijen dansen. Terug op school verwerken de leerlingen hun indrukken en ideeën in een schilderij.


The eXperience The eXperience is een visueel knallende muziekshow, die we compleet voorzien van alle special effects die je op een festival ook ziet. Dit betekent een scherm achter het podium met visuals die de hele voorstelling meelopen met digitale content / inhoud. Daarnaast Co2-achtige shooters, confetti kanonnen, lasers en een vette lichtshow. Gedurende de 45 minuten bouwen we het langzaam op. We starten met een singer-songwriter, gaan over naar een zanger met achtergrondband en sluiten af met een dj.

Van Mondriaan tot Dutch Design In het kader van themajaar “Van Mondriaan tot Dutch Design” gaan leerlingen naar de Molen van Jetten. Er worden drie verschillende workshops gegeven die gaan over het geluid, de constructie en het beeld van de molen. We eindigen met het maken van een compositie in de stijl van Piet Mondriaan. Inspiratie zijn zijn abstracte schilderijen. De gemaakte materialen en de leerlingen zelf gaan dit “levend schilderij” vorm geven. Vanaf de molen wordt dit gefilmd. Nadat alle scholen zijn geweest zullen er van de activiteit een aantal ansichtkaarten worden gemaakt.

C-BOM C-Basis op maat

Voor de scholen die vanuit hun onderwijsmethode een specifieke wens hebben voor de invulling van het C-basis menu, is het mogelijk om samen met de educator PO en de culturele aanbieders in gesprek te gaan om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het standaard basismenu aan te passen op de wensen van de school. Neem contact op met Marijke de Korte om de mogelijkheden te bespreken.

9


C-Lokaal C-Lokaal C-Lokaal

Hoe ziet jouw puzzel er uit? Over C-Lokaal C-Lokaal is de leerlijn van de culturele omgeving, waarbij elk leerjaar kennis maakt met een culturele instelling uit Uden: groot en klein, amateur en professioneel. Jaarlijkse deelname aan C-Lokaal leidt tot een doorlopende leerlijn in culturele instellingen: de leerling leert de culturele omgeving van Uden kennen. De leerlijn C-Lokaal, met een korte beschrijving van de programma’s. (Kijk op de Kunst & Co website voor de volledige omschrijving van de programma’s).

10


Kijk voor de inhoud op: www.kunstenco-uden.nl 11 11


C-Lokaal C-Lokaal C-Lokaal GROEP 1-2 C-Plattelandsmuseum Kennismaking met het Plattelandsmuseum Duinhove, gekoppeld aan het Overgisteren project.

co

GROEP 6 C-De Pul Kennismaking met poppodium en filmhuis De Pul. Echt ontdekken hoe licht en geluid in De Pul gemaakt wordt! GROEP 7 C-kunstvakdocenten Verschillende vakdocenten verzorgen op school workshops binnen de discipline nieuwe media, zoals film, animatie, fotografie, stop-motion en programmeren. Kijk voor het aanbod op de website.

GROEP 3 C-Kunst & Co Leerlingen van groep 3 maken kennis met Kunst & Co. De vier disciplines beeldend, dans, muziek en theater worden in de vorm van een workshop aangeboden. Dit jaar in een andere vorm met een ander thema: Textiel uit het stof!

GROEP 8 C-Markant Kennismaking met Markant Uden. Hoe ziet een kleedkamer eruit? Wat gebeurt er achter de schermen bij een theater? Welke artiesten komen er in de evenementenzaal? Op al deze vragen krijgen de leerlingen een antwoord tijdens de Ontdekkingstocht door Markant Uden.

GROEP 4 C-Naat Piek Kinderen worden meegenomen met de verschillende facetten van het theater. D.m.v. een rondleiding steken we ze in toneelkleding en wandelen we door de ruimtes van het theater. Tenslotte kijken ze naar een toneelstuk wat gespeeld wordt door leden van Naat Piek. GROEP 5 C-Heemkunde Het programma in het Heemhuis sluit aan op het project ‘Jet en Jan’ dat de kinderen in het eigen groepslokaal is aangeboden. Middels een rouleersysteem wordt verteld over Heemkunde, oude gereedschappen en spelen de kinderen buiten spelletjes uit grootmoeders tijd.

12

GROEP 8 en VO C-MC Kosten per leerling: 1,50 euro Tijdens de kennismaking zal er na een korte introductie en een rondleiding, gesport worden. Afhankelijk van de datum en tijd. Bijvoorbeeld pannavoetbal, kickboksen, dans, levend stratego, nerf-battle.

co

LEERJAAR 1 VO C-Kunst & Co De leerlingen maken kennis met Kunst & Co en voeren een creatieve opdracht uit in een jaarlijks wisselend thema.


Uitbreidingsmogelijkheden C-Lokaal C-De Knoerissen Doelgroep: groep 1-8 PO Carnaval is een prachtig stuk cultureel erfgoed. Een feest met een diepere betekenis, dat op onze eigen “Ujese” wijze gevierd wordt met alle Knoerissen en Mienekes. Iedere school ontving eerder de Knoerissen map met een schoolbreed project met diverse werkvormen waarin dit cultureel erfgoed in doorlopende leerlijn wordt aangeboden. Elk jaar zal deze map worden geactualiseerd.

C-De Molen van Jetten Doelgroep: PSZ, KDV, PO en VO Locatie: Molen van Jetten Uden Kosten: 1 euro per persoon Kosten lespakket groep 6: 25 euro (excl. verzendkosten). Deze houten machine gebouwd in de tijd van Napoleon functioneert nog steeds. Van buiten zo mooi dat Piet Mondriaan de moeite nam om er een schilderij van te maken. Van binnen bijzonder omdat de molenaars en knechten hun namen er in achter lieten.

C-Duits Lijntje Doelgroep: groep 8 Locatie: de Steltenberg Het Duits Lijntje is een vroegere spoorwegverbinding uit 1873 tussen Boxtel en het Duitse Wesel. Engelse koningen, Duitse keizers en Russische tsaren maakten gebruik van deze snelle verbinding tussen Londen, Berlijn en Vladivostok. Het Duits Lijntje is nu een ecologische verbindingszone; het is een snelweg voor plant en dier geworden!

Sinterklaashuis Doelgroep: groep 1-2-3, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf De Sint heeft sinds 2012 een eigen verblijf in Uden: een slaapkamer, keuken, kantoor en pakjesmagazijn! Als de kinderen op bezoek komen is de Sint op pad, maar hij heeft allerlei opdrachtjes klaargelegd zodat de kinderen hem kunnen helpen (en er ondertussen veel pret aan beleven)!

Maarten van de Elzen, Poëzieworkshop Dompel jezelf onder in de Poëzie er reis mee in de wereld van Gedichten opgebouwd uit Taal waarin niets onmogelijk is en waar je jouw eigen Poëzie-Paleis kunt bouwen. Door dichter Maarten van den Elzen

13


14

Cultuureducatie met Kwaliteit Al sinds 2013 zijn vijf scholen actief om cultuureducatie een betere plaats te geven in hun aanbod. Dit doen zijn aan de hand van De CultuurLoper; een instrument dat door Kunstbalie is ontwikkeld. De belangrijkste doelstellingen zijn het werken aan het inhoudelijk programma, de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en de samenwerking met de lokale omgeving. Elke school stelt zijn eigen ambities en volgt zijn eigen plan. Maatwerk staat voorop en we kunnen dan ook stellen dat de vijf scholen (de Brinck, Camelot, Marimba, de Vlieger en de Wijde Wereld) allemaal een heel ander traject doorlopen hebben.

14

Het is geen eenvoudig traject. Kwaliteitsverbetering kost nou eenmaal veel energie en doorzettingsvermogen en alle neuzen moeten dezelfde kant op staan. Allerlei factoren zoals personeelswisselingen, (externe) beoordelingen en tussentijdse koerswijzigingen maken dat het traject tijdelijk wordt vertraagd of weer helemaal

omgegooid. Maar alle scholen hebben mooie stappen gemaakt om kinderen na acht jaar basisonderwijs een goed gevulde rugzak mee te geven met ontwikkeling en ervaring. En daar doen we het voor! Neem gerust eens contact op met scholen. Zo kun je de Wijde Wereld bevragen op talentontwikkeling; de Brinck over hun eigen muziekmethode en de Vlieger over hun verdieping op erfgoed. Camelot kan je meer vertellen over ateliervorming vanuit EGO en bij Marimba werken ze aan muzikale ontwikkeling. Ondertussen heeft ook De Palster zich aangemeld en ook deze school is zeer enthousiast van start gegaan. Lees op pagina 15 de bevindingen van Kim Verweij, ICC-er op die school. In 2017 is de nieuwe periode van start gegaan. Ook de gemeente Landerd heeft besloten deel te nemen en heeft Kunst & Co aangesteld als intermediair om maar liefst vijf van de zes scholen te begeleiden en te ondersteunen. Komende periode laten we regelmatig zien welke stappen zijn gezet. Ben je nieuwsgierig geworden wat De Cultuurloper voor jouw school kan betekenen? Laat het ons weten, we gaan graag in gesprek!


De cultuurloper Op weg naar… onze eerste ervaring met De CultuurLoper (DCL) De Palster werkt al diverse jaren thematisch met de methode Alles in 1. Per schooljaar worden 5 thema’s behandeld en bij ieder thema zoeken we een geschikte culturele activiteit. Door het werken met De Cultuurloper kunnen we hier nu meer verdieping aan geven. Na de intakegesprek en het assessment volgt het ambitiegesprek. Bij dit gesprek hebben we gekeken naar wat wij een leerling in 8 jaar basisonderwijs mee willen geven. Na al deze stappen zijn we met het team bij elkaar gekomen en hebben we bekeken of bovenstaande ook echt past bij onze school. Dat bleek gelukkig zo te zijn en daarna zijn we gaan dromen. We zijn onze wensen voor de komende jaren m.b.t. cultuureducatie op gaan schrijven. Wat een prachtige dingen kwamen daar uit! Punten waar we meteen mee aan de slag kunnen en punten die wat meer tijd kosten. Met beide gaan we volgend schooljaar aan de slag. Het DCL traject wordt vanuit Kunst & Co begeleid door Marijke de Korte – Nieuwenstein. (Educator P.O. en intermediair). Wanneer je werkt met de Cultuurloper is één ding enorm belangrijk. Dat is draagvlak. Het hele team moet hiermee aan de slag willen. Er echt voor willen gaan. Alle neuzen moeten dezelfde kant op. Gelukkig is dit bij ons op school zo.

Kim Verweij De Palster

15 15


Kalender 2017/2018

1616


17 17


Het Kunst & Co aanbod Extra inspiratie voor leerkachten, invulling van een ateliermiddag of maatwerk: je kunt er voor bij Kunst & Co terecht!

Meeting Point Meeting Point als inspiratiebron voor‌ In juni hadden we onze 2- jaarlijkse thema dag. Deze dag stond deze keer in het teken van kunst en natuur. Samen met een aantal actieve ouders zijn we gaan nadenken over de invulling van deze dag. Naast de creatieve workshops die ouders konden verzorgen waren we nog op zoek naar een uitbreiding van ons aanbod van die dag. Ik heb hiervoor Marijke benaderd die al snel met een aantal creatieve ideeÍn kwam met hierbij enthousiaste workshopleiders die deze konden verzorgen. De voorbereidingen vielen in de periode van Meeting Point bij Kunst en Co. Hier heb ik verschillende inspirerende workshops bijgewoond die ik meteen als idee mee heb kunnen nemen voor ons aanbod van de themadag. Ook heb ik op deze dag kennis gemaakt met de twee enthousiaste dames van Art attack en hen uitgenodigd om een workshop te komen verzorgen. Naast deze hebben de kinderen ook genoten van de workshops muziek; cajon, een kunstwerk maken naar aanleiding van het dieren uit het Bizarre beestenbos en hebben een aantal kinderen een echte film gemaakt over hun zelfgemaakte insect. Alle kunstwerken werden op school of in het bos gemaakt en allen gepresenteerd in een Kunst route in het Schoolbosje in Zeeland. De kinderen, ouders, leerkrachten en alle andere betrokkenen hebben genoten van deze dag. En omdat Meeting Point ons zoveel heeft gebracht hebben wij de volgende editie opgenomen als studiedag in onze jaarkalender.

Yvon van der Heijden ICC-er OBS de Wizzert

Foto’s: Paul Verstegen

1818


Het kunstproject werd deel van de kunstroute Vanuit ons projectmatig werken is vaak behoefte aan ondersteuning vanuit Kunst & Co. We vinden het prettig om aanvullend aanbod in te zetten op doelen, die we in kleinere groepen met een bijzonder aanbod gemakkelijker kunnen bereiken. Als school hebben we behoefte aan maatwerk en dat is samen met Kunst & Co op een passende manier te realiseren. In de afgelopen Kunstweek hebben onze cultuurcoördinator Margriet en de educator Marijke samen nagedacht over een passend aanbod. Zo werden leerkrachten en kunstenaars aan elkaar verbonden en werd er een workshop op maat gemaakt. Ook eigen ouders van onze school werden ook ingezet als workshopleiders, zodat er voor kinderen een rijk keuze aanbod ontstond van het spelen op cajons, het maken van droedels, het tekenen van portretten tot het werken met een greenscreen. Een aantal activiteiten leidde tot een concreet resultaat, wat enkele dagen later in de kunstroute op Ontmoetingsplein MuzeRijk werd opgenomen. Eén van de workshops, waarin kinderen met kosteloos materiaal een beeld maakten, leidde tot een prachtig fantasieobject, wat later nog in museum PronC heeft gestaan.

Lambert van de Ven

Directeur Basisschool ‘t Speleon

Ervaringen Nieuwe Media workshops 2016-2017 Makey-Makey, Scratch en VR; het zijn termen uit een of andere sciencefiction-film. Zo klonk het mij althans in de oren toen ik de inhoud onder ogen kreeg van de inspiratiesessies van Kunst&Co die afgelopen schooljaar georganiseerd werden. Met een geheel open mind ging ik er heen en ontdekte dat de bovenstaande termen geen toekomst zijn, maar realiteit. Dagelijkse realiteit waar ook mijn leerlingen in de nabije toekomst ongetwijfeld mee in aanraking gaan komen. Tijdens de inspiratiesessies was het veel zelf uitproberen en ervaren. Een beetje hetzelfde idee als vroeger bij het bouwen met technisch Lego, maar dan op een moderne manier. Enig groot verschil: bij deze moderne technische “speeltjes” is geen (bouw)beschrijving meegeleverd, geen handleiding. Zelf uitproberen is het devies, gewoon aan de slag. Trial en error dus. Dat er weinig fout kan gaan heb ik zelf kunnen ervaren. Een “mislukking” wordt weer opgevolgd door een succeservaring. Na het uitproberen ging ik enthousiast naar huis. Op een heel eenvoudige manier was ik bezig geweest met techniek, nieuwe media en creativiteit; alles in één. Dat Kunst & Co de materialen in de uitleen heeft, maakt het voor mij laagdrempeliger om het daadwerkelijk in te gaan zetten in mijn groep.

Robert Bongenaar,

leerkracht basisschool de Vlieger.

Op 29 mei 2017 zijn wij met beide groepen 7-8 van OBS de Cirkel met veel enthousiasme ontvangen bij de opening van PronC. Na een kort welkompraatje en uitleg over deze dag, hebben kinderen hier kunnen genieten van verschillende kunstwerken. Deze kunstwerken zijn door kinderen van verschillende scholen gemaakt. Verder hebben zij activiteiten kunnen ondernemen, waarbij de kunstenaar in hen werd aangesproken. De activiteiten waarbij zij zelf op onderzoek uit konden om verschillende nieuwe technieken eigen te maken, waren het meest in trek. Een greenscreen, schilderen met machines, zelf filmpjes maken en nog veel meer. “Cool om dat zelf eens te mogen doen” en “Dat moeten wij ook op school aanschaffen”, waren onder andere reacties van kinderen. Deze dag zijn kinderen enorm enthousiast terug op school gekomen. Zij gaven dat dat het ‘gaaf ’ was om met nieuwe techniek aan de slag te gaan, dat zij zelf alles mochten doen, dat zij niet wisten dat een museum zo leuk kon zijn en dat ze er graag nog eens terug zouden willen gaan. Bedankt voor een leuke, leerzame dag bij jullie in het museum. Met vriendelijke groet,

De kinderen uit groep 7-8 en leerkracht Sylke van Hooft OBS de Cirkel

19


Creatieve Speelplaats De wereld verandert steeds sneller: technologische vernieuwingen vliegen je om de oren, beroepen veranderen en we weten eigenlijk niet hoe we ons moeten voorbereiden op de toekomst. EĂŠn ding is zeker: creativiteit en weten hoe je zelf iets nieuws kunt leren is belangrijk. Kunst & Co maakt zich sterk om iedereen de kans te geven om in aanraking te komen met creatieve technologie en ambachten, nieuwe talenten te ontdekken, zelf dingen te leren maken en creativiteit te trainen! Dit gaan we doen in onze creatieve speelplaats!

20

De Creatieve Speelplaats is een plek voor jong en oud waar je je fantasie in vrije loop kunt laten, in aanraking komt met nieuwe technieken en al ontdekkend nieuwe dingen kunt leren. Je mag meteen aan de slag, of gewoon even komen kijken wat andere maken. We beginnen met onze eigen ideeĂŤn en vragen de deelnemers om hun wensen, om samen tot een bruisende speelplaats te komen. Niemand zegt je wat je moet doen: je kiest zelf wat je wilt ontdekken, ontwerpen en maken!


Op donderdag 19 oktober is het feest in het Mondriaanhuis! Theaterspoor bestaat 15 jaar en daarom is op deze dag de voorstellingIdur ieorg maar liefst twee keer te zien. Vóór en na de voorstelling kun je aanschuiven in de Creatieve Speelplaats van Kunst & Co. Maak je eigen kunstwerk met je inspiratie uit de voorstelling! Met wat? Dat bepaal je zelf! Spelen, ontdekken en verwonderen zijn de sleutelwoorden op deze speelplaats! Heb je de smaak te pakken? Kom dan vaker, want op zes zaterdagmiddagen kun je bij ons komen spelen! Wat voor dingen kun je dit seizoen ontdekken in de creatieve speelplaats? De volgende thema’s zijn voor het onderwijs vorm te geven als leerlijnen! De wereld van 3D Ontdek alle facetten van werken in 3D. Leer 3D ontwerpen maken van klein tot groot, tastbaar en virtueel! Hierbij werk je o.a. met: 3D pen, 3D-printer, 360 graden camera, smartphones en een echte virtual reality set. Uitvinden en zelf maken Zit jij ook altijd te typen op zo’n saai grijs toetsenbord? Kun jij een betere ontwerpen? Of vind je het jammer dat je haardroger geen gezellig muziekje afspeelt tijdens het blazen? Kruip dan in de huid van een uitvinder, maak een ontwerp van je wildste idee en probeer het zelf te bouwen! Hierbij werk je o.a. met: LittleBits, Makey Makey, Circuit Scribe, eigen ongebruikte of kapotte apparaten zoals een afstandsbediening of deurbel.

Robotkunst! Kunnen robots alleen maar saai werk doen? Of kun je ze ook iets moois laten maken? Een robot leer je wat hij moet doen door hem te programmeren. Kun je hem programmeren om iets moois te schilderen of mooie muziek te maken? We gaan het ontdekken! Hierbij werk je o.a. met: tekenrobots, minicomputers, muziek programmeren, beeld programmeren. Magie met beeld en geluid Je kunt tegenwoordig met simpele middelen zoals telefoons, tablets en een laptop de gekste dingen doen met beeld en geluid. Maar als je verschillende technieken met elkaar combineert, kun je de kijkers en luisteraars pas echt versteld laten staan! Op basis van een zelfgekozen onderwerp ga je aan de slag met een eigen presentatie in beeld en geluid. We combineren onder andere green screen, stop-motion animatie en het bewerken van geluid. Hierbij werk je o.a. met: een mobiele geluidsstudio, green screen set, stop-motion films, tablets, smartphones. Ontdeksessies rondom nieuwe technologie Voor: leerkrachten, docenten, kunstenaars Tijdens de ontdeksessies kun je in korte tijd kennismaken met nieuwe mogelijkheden. Je kunt kiezen uit twee tijden, ook kun je de hele middag blijven zodat je meer tijd hebt om zelf te experimenteren. Per datum wordt er één onderwerp behandeld, waaronder de onderdelen uit de leerlijnen. De ontdeksessies vinden plaats bij Kunst & Co. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor de programma’s per datum!

21


Voortgezet Onderwijs Kunst & Co ondersteunt het voortgezet onderwijs op maat, vanuit een onafhankelijke rol als intermediair tussen school en de culturele omgeving. Samen vertalen we behoeftes in de school naar actie: of het nu gaat om een losse workshop, vakoverstijgende projecten of zelfs het realiseren van een leerlijn. HOE WERKT HET PRECIES?

De cultuurcoördinatoren van het Udens College vmbo en havo-vwo zijn binnen de school aanspreekpunt voor cultuureducatie. Zij hebben regelmatig contact met Tim, de educator voortgezet onderwijs bij Kunst & Co. Tim is aanspreekpunt voor de culturele omgeving wanneer er samenwerking wordt gezocht met de school. Samen bouwen we aan een sterk netwerk voor cultuureducatie. Meld je bij tim@kunstencouden.nl aan bij voor de e-mail nieuwsbrief VO om op de hoogte te blijven van wat er speelt!

JAARLIJKSE PROJECTEN Filmfestival Leerlingen gaan in teams aan de slag met de productie van korte films, van script en storyboard tot filmen en monteren. Ze worden daarbij gecoacht door een door de wol geverfd team van filmexperts. De prijsuitreiking vindt plaats bij Markant en de Pul. Al jaren een succes bij havo vwo en sinds vorig schooljaar ook vaste prik bij de sector vmbo!

22

Dit schooljaar ging een wens in vervulling. We wisten dat de afdeling havo / vwo al jaren een filmfestival organiseerde en wij wilden dat op het VMBO ook. Nu kregen we eindelijk groen licht. De voorbereiding startte met veel contact met Kunst & Co; met name met Tim Ruterink. Het draaiboek van havo / vwo pasten we samen aan; wij hadden namelijk maar één dag. De voorbereiding hebben de docenten Nederlands tijdens de lessen gedaan. De dag zelf is geweldig goed verlopen. De gastdocenten waren deskundig, enthousiast, creatief en vooral heel geduldig! De leerlingen vonden het interessant, verfrissend, gezellig en natuurlijk leuk. Kortom, we willen nog een keer het filmfestival op het VMBO. Hanneke Klösters, docent Nederlands bij het Udens College sector vmbo

Cultuurdag Udens College vmbo Leerjaren 1, 2 en 3 dompelen zich onder in kunst en cultuur, variërend van het zelf georganiseerde Bad Karma kunstfestival tot een Cultuur Quiz en spectaculaire interactieve shows. De succesvolle voorstellingen van Theatergroep Trots van ROC de Leijgraaf zijn al enkele jaren vast onderdeel van het programma. De grote kracht van de cultuurdag schuilt in de betrokkenheid en het enthousiasme van docenten uit alle vakken, die er samen een fantastische dag van maken.


NIEUWE ACTIVITEITEN IN 2017-2018

Fototentoonstelling F8 Amateurfotografen bij Kunst & Co: maart 2018 Jaarlijks exposeren de F8 Amateurfotografen bij Kunst & Co in de grote expositieruimte beneden. Elk jaar wordt samen met de school een programma samengesteld: een rondleiding, fotografieworkshops en meer. In 2018 bestaat F8 50 jaar en wordt er nog groter uitgepakt. Hoe precies? Dat blijft nog even geheim. Tip: meld je op tijd aan met je klassen, zodat er tijd is om een mooi programma samen te stellen. C-C, kennismaking met cultuureducatie voor de brugklassen: op de schop! Vroegen maakten de brugklassen jaarlijks kennis met Stichting C, de voorloper van Kunst & Co. De kern van C-C is kennismaking met cultuureducatie: welke disciplines bestaan er, hoe ziet de culturele omgeving in Uden er uit en wat betekent cultuur voor jou? Komend schooljaar wordt dit programma in een nieuw jasje gestoken. Wil je meedenken? Laat het ons weten!

Kolonisten van de Maashorst: een uitzonderlijk Merovingisch grafveld te Uden. In 2014 stuitten amateurarcheologen van de Heemkundekring Uden bij toeval op een begraafplaats uit de vroege middeleeuwen. En heel bijzonder grafveld, naar later bleek. Na jaren van conservering, restauratie en onderzoek aan de vondsten en sporen, worden de schatten nu voor het eerst getoond, waaronder krijgeruitrustingen met een lans en schild, zwaarden, een bijl, een ruiterspoor, riembeslag, vaatwerk van glas en aardewerk en soms zelfs een gouden munt, fraaie kralensnoeren, mantelspelden en hangers. Deze vondsten vertellen veel over het leven in onze omgeving na het verval van het Romeinse Rijk. In de loop van het schooljaar kun je de vondsten in het museum bekijken. Voor het onderwijs wordt een aantrekkelijk programma opgezet! Bijzonder interessant voor geschiedenis en levensbeschouwing!

Samenwerking met ArtXpress: hele jaar door De ArtXpress klassen van het Udens College vmbo maken regelmatig gebruik van materialen, ruimtes en het netwerk van gastdocenten en kunstenaars bij Kunst & Co. Vorig schooljaar leidde dit onder andere tot mooie samenwerkingen, zoals Klasse(n) Kunst i.s.m. STUK, vrij werken in een pop-up ontdeklab, workshops keramiek en meer.

23


Voortgezet Onderwijs Expositie Udens College – Dienst & Producten: Onder voorbehoud in de tweede helft van februari Binnen het profiel Dienstverlening en Producten (D&P) beschikt het UC over een unieke leerroute tot creatief vakman. Leerlingen doen in een inspirerend werkatelier in de school ervaring op met vormgeving en design, onder leiding van een bevlogen docententeam. Veel leerlingen stromen door naar de AKV St. Joost. Dit schooljaar gaat D&P een eigen expositie samenstellen in de tentoonstellingsruimte van Kunst & Co. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor de definitieve planning en het aanvullende activiteitenprogramma!

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING, SUBSIDIES, ANDERE WETENSWAARDIGHEDEN Leerlijn Creatief Programmeren: De Creatieve Code - Volledig lespakket, voorzien van een training voor docenten. - Kunst & Co beschikt over 10 tekenrobots die aansluiten op deze leerlijn! - De Creatieve Code is een project van MU, een kunstruimte op Strijp-S in Eindhoven Vanaf schooljaar 2017/2018 is De Creatieve Code beschikbaar! ‘De Creatieve Code’ is een leerlijn creatief programmeren voor PO & VO die leerlingen en docenten bewust maakt van de code waaruit onze digitale wereld is opgebouwd. Samen met kunstenaars worden programmeertalen ontdekt en toegepast, met kunstwerken als eindresultaat. Leerlingen ervaren dat code een middel kan zijn om vorm te geven aan een eigen idee en leren al doende de technieken achter programmeren. Tip: ook de Bibliotheek Uden beschikt over een ruim aanbod in programmeerlessen en leerlijnen.

“Jeroen & Ik” met een nieuwe kunstenaar: tweede helft schooljaar 20182019 Vorig schooljaar vond “Jeroen & Ik” voor het eerst plaats: leerlingen van zowel vmbo als havovwo bezochten de tentoonstelling in het MRK en creëerden kunst geïnspireerd op Jeroen Bosch, uitmondend in een tentoonstelling. Komend schooljaar bestaat de mogelijkheid om dit project opnieuw uit te voeren, met de focus op een nieuwe kunstenaar!

24


Het open atelier

Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Brabant: De Cultuur Loper Met de landelijke subsidieregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ stelt zowel het rijk, de provincie als de gemeente geld en ondersteuning beschikbaar voor scholen met ambitie in cultuureducatie. Voor de uitvoering van deze regeling is in Noord-Brabant door Kunstbalie en Erfgoed Brabant “De Cultuur Loper” (DCL) ontworpen, een instrument dat houvast biedt en je in contact stelt met een groot netwerk aan kennis en ervaring. Het programma leidt de scholen in acht stappen van “Dit willen wij onze leerlingen meegeven” naar “Zo gaan wij hieraan werken”. DCL is een ontzettend handig middel om doelgericht, geïnspireerd en gemotiveerd aan cultuureducatie te bouwen. Interessant? Neem eens een kijkje op www.decultuurloper.nl. Neem contact op met tim@kunstenco-uden. nl wanneer je dit traject in gang wilt zetten. KennisCollege: docenten Udens College geven een kijkje in hun vakgebied De Bibliotheek Uden organiseert sinds 2017 in samenwerking met het Udens College het KennisCollege. Daarin geeft een docent van het Udens College een kijkje in de wereld van zijn vakgebied. In het eerste KennisCollege dook natuurkundedocent Steven Henry in de fascinerende wereld van de natuurkunde achter de muziek. In het tweede KennisCollege zal docent geschiedenis Rob Knoops een beeld schetsen van het verzet tegen de Duitse bezetting en hoe dat onderwerp past in het onderwijs. Daarna gaat hij in op het verzet tijdens de Duitse bezetting in en rondom Beek en Donk waar zijn grootouders woonden. Het KennisCollege is op 25 oktober om 20.00 uur in Bibliotheek Uden. Interesse om een KennisCollege te verzorgen? Dit kun je melden bij contactuden@nobb.nl.

Met ingang van schooljaar 2018-2019 zal het Udens College vmbo gaan werken met een nieuw onderwijsmodel. Alle leerlingen krijgen twee uur per week om hun talenten te ontdekken of verder te ontwikkelen, waarbij de leerling zelf aan het roer wordt gezet. Een significant deel van dit aanbod wil het Udens College vormgeven binnen Het Open Atelier: een ruimte van waaruit leerlingen op verschillende manieren met kunst en cultuur in aanraking komen, binnen en buiten de school. Maar het open atelier is ook meer: o Een zichtbare plaats voor cultuur in de school, aantrekkelijke promotie voor het atelier waardoor de leerling geprikkeld wordt en nieuwsgierig raakt naar het atelier. o Een permanente expositie van werken van leerlingen, samengesteld door de leerling zelf. o Een fijne plek met een prettige, ongedwongen sfeer. Een inspirerende ruimte, buiten de kaders van een gewoon klaslokaal, in verbinding met de buitenwereld. o Op den duur: een levendige ‘community’ van leerlingen die actief zijn in Het Open Atelier.

In het Open Atelier krijgt de leerling veel keuzevrijheid en wordt aangezet bewust na te denken over eigen talenten, geïnspireerd door voorbeelden uit het totaalprogramma van het atelier. Een leerling kan zelfs een volledig eigen plan indienen voor dat wat binnen het atelier nog niet is opgenomen. Ook kunnen kunstenaars en gastdocenten vanuit alle kunstdisciplines zich verbinden aan de school, als gastdocent voor de leerlingen maar ook als coach voor docenten van de school. Dit biedt docenten van het Udens College de unieke kans om samen met een kunstenaar nieuwe vaardigheden te leren, die zij later zelfstandig kunnen overbrengen op de leerlingen. Wil je meer informatie? Neem contact op met Tm Ruterink.

25 25


Cursussen Kunst & Co vindt het belangrijk dat kinderen, jongeren ĂŠn ouderen in aanraking komen met de wereld van kunst en cultuur. Het verbreedt hun horizon. Je ervaart dat je ook op een andere manier tegen zaken aan kunt kijken. Voor iedereen die nieuwsgierig is, die wil onderzoeken wat zijn talent is en dat wil ontwikkelen zijn bij Kunst & Co verschillende cursussen. Muziek, drama of dans, of liever met je handen aan het werk? Het kan, onder begeleiding van enthousiaste en professionele docenten in een inspirerende omgeving. Voor iedereen, van jong tot oud!

C-Plus menu

Het Plusmenu is een samengesteld kwalitatief hoogstaand en divers aanbod van de grote culturele instellingen van Uden met als speciale doelgroep de 55 +er. Twee maal per jaar biedt het Plusmenu een vernieuwd, laagdrempelig aanbod aan, gericht op het genieten van kunst en cultuur en onderlinge ontmoeting van jonge oudere cultuurliefhebbers. De activiteiten en voorstellingen worden op aangepaste tijdstippen aangeboden tegen een gereduceerde prijs. Meer informatie is te vinden op www.plusmenu.nl of in de flyer bij Kunst & Co, bibliotheek, Markant, De Pul en het Museum voor Religieuze Kunst.

26 26 26


Colofon Dit programmaboekje is een jaarlijkse uitgave van Stichting Kunst & Co. Opmaak & Vormgeving: Pablo Slenders en Mathijs Vissers Teksten en redactie: Kunst & Co Illustraties: Mathijs Vissers Fotografie: Linda van Spijk, Kunst & Co & Paul Verstegen

Contactgegevens

Directeur Janneke van Summeren janneke@kunstenco-uden.nl

Primair Onderwijs Marijke de Korte marijke@kunstenco-uden.nl

Beheer Ine van Grinsven ine@kunstenco-uden.nl

Voortgezet onderwijs Tim Ruterink tim@kunstenco-uden.nl

Gerry Nijenkamp gerry@kunstenco-uden.nl

Cursussen Bea Kardol bea@kunstenco-uden.nl

Riny van Boxtel riny@kunstenco-uden.nl Femke van Thiel femke@kunstenco-uden.nl

Financiële administratie Ans Verhagen ans@kunstenco-uden.nl

Kunst & Co Mondriaanplein 16a – 18 5401 HX Uden T: 0413 – 26 22 85 info@kunstenco-uden.nl www.kunstenco-uden.nl

Wijkprojecten Nelleke Hoppenbouwers nelleke@kunstenco-uden.nl

Kicks! is de werknaam van alle buurtsportcoaches in de gemeente Uden. Deze coaches komen op verschillende scholen en bij verenigingen of instellingen om kinderen sport en cultuur te laten beleven.

Dansmatten Bij Kunst & Co zijn de IDance dansmatten te leen. Deze zijn geschikt om op een interactieve wijze een klas kinderen via dans spelletjes te laten spelen. Super leuk én nog eens goed voor je gezondheid! De dansmatten zijn via ons boekingssysteem te reserveren. Kijk daarvoor op:

www.kunstenco-uden.nl

27


28

Programmaboekje kunst & co 2017 2018  

Alles over het culturele aanbod in 2017 - 2018 voor basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente Uden.

Programmaboekje kunst & co 2017 2018  

Alles over het culturele aanbod in 2017 - 2018 voor basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente Uden.

Advertisement