Page 1

Kunsill Lokali - Ħad-Dingli – Local Council Ċentru tal-Komunita’ Daħla tas-Sienja, Ħad-Dingli, DGL 1880. Tel. No. 21456060 E-mail: dingli.lc@gov.mt

AĠENDA Nru. – 13/K8/2016 Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ħad-Dingli Data: 26/10/2016 Ħin: 18.00 Post: Kunsill Lokali Ħad-Dingli, Ċenru tal-Komunita’, Daħlet tas-Sienja, Ħad-Dingli.

AĠENDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Approvazzjoni tal-Minuti 12/K8/2016. Punti li joħorġu mill-Minuti 12/K8/2016. Tqegħied ta’ dokumenti u rapporti. Komunikazzjoni mis-Sindku u l-Kunsilliera. Mistoqsijiet. Korrispondenza. Attivitajiet Edukattivi, Kulturali u Soċjali. Approvazzjoni tar-rapport finanzjarju Kwart Nru. 3. Tenders DLC 02/2013, DLC 05/2013, DLC 03/2014, DLC 09/2014 Approvazzjoni tal-kontijiet. Materji oħra.

IFFIRMATA Shawn Tanti Segretarju Eżekuttiv 19 ta’ Ottubru 2016 Sindku : Sandro Azzopardi Viċi Sindku : Raymond Schembri Kunsilliera : David Vassallo, Rachel Powell u Paul Mamo Segretarju Eżekuttiv : Shawn Tanti

Cir 13 k8 2016 26 10 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you