Page 26

FOTO: Helge Hansen – Statoil

kritisk masse passert Tidligere kom petroleumsrelaterte etableringer i Hammerfest i takt med at selskap fikk kontrakter og måtte, eller valgte å etablere seg i byen. Nå har man passert en kritisk masse og etableringene kommer av seg selv. Selskap som nå, eller i nær fremtid konkurrerer om kontrakten til Goliat drift etablerer seg i Hammerfest. Goliat FPSO vil fraktes fra Sør-Korea mot slutten av 2013 / begynnelsen av 2014, og forventet produksjonsstart er tredje kvartal 2014.

26 • levert 2011

Levert 2011