Page 15

omsetning og sysselsetting mnok bodø

700 600 500

lofoten

narvik

mosjøen

200

vesterålen

300

mo i rana

400

sandnessjøen

Sammenliknet med 2010 er det en økning på 4,5 prosent i de petroleumsbaserte leveransene fra Nordland.

800

brønnøysund

av de 141 intervjuede bedriftene i Nordland var det 106 som oppga at de hadde leveranser til petroleumssektoren i 2011. Antall leverandører er økt med 20 fra 2010. Totalt hadde leverandørindustrien i Nordland en omsetning på 9,2 mrd NOK, av dette var over 1,83 mrd NOK leveranser til petroleumssektoren. Dette utgjør om lag 20 prosent av den totale omsetningen til disse bedriftene.

Over en tredjedel av alle leveranser til petro100 leumssektoren fra Nordland ble utført av bedrifter i Bodø-regionen. Disse bedriftene leverte 0 for totalt 665,8 MNOK i 2011, en økning på Leveranser 2008 Leveranser 2010 Leveranser 2011 rundt 70 MNOK sammenlignet med 2010. Rappgruppen (branndører og vinsjer) og Nexans Den petroleumsrelaterte omsetning i industriregionen Mo i Rana (kabler) er fremdeles de største leverandør-bed- var på 322,2 MNOK, en økning på 73,6 MNOK. Miras Multimaskin riftene i regionen. og Miras V&M ble begjært konkurs i 2012. Begge selskapene hadde betydelige leveranser til petroleumsnæringen. Tallene fra disse Norne-skipet og forberedelser til produksjon selskapene er inkludert i årets undersøkelse da de hadde leveranser på Skarv-skipet er den viktigste forklaringen på som fant sted i 2011. leveransene fra Sandnessjøen og Brønnøysund. Mens man i Brønnøysund opplevde en betydelig Region Vesterålen med blant annet oljevernmiljøet rundt Norlense, nedgang i leveransene i 2011, fortsatte veksten i samt offshorerederiet Chriship hadde en vekst i leveransene på 9 Sandnessjøen. MNOK. Leveransene var i 2011 på 172,9 MNOK. I Brønnøysund er aktiviteten i hovedsak knyttet til helikoptertransport og offshorefartøy. Regionen hadde i 2011 leveranser på 204,5 MNOK mot 319,3 MNOK i 2010. Dette forklares blant annet med redusert behov for transport. Leveransene i Sandnessjøen var på totalt 307,9 MNOK, en økning på 27,5 MNOK fra 2010. Optimismen er stor blant bedriftene i regionen også for årene som kommer. Det knyttes særlig forventninger til Aker Solutions sitt oppkjøp av Sandnessjøen Engineering.

Narvik-regionen hadde leveranser på 126,5 MNOK i 2011, en liten økning sammenlignet med 2010. I Narvik finner man flere teknologitunge leverandører med Natech NSV i spissen. Brønnteknologiselskapet Extreme Invent i Narvik er siden forrige Levert-rapport blitt kjøpt opp av Aker Solutions, og er i denne rapporten omtalt som Aker Well Service. Mosjøen og Lofoten er også i år de regionene som har hatt lavest petroleumsrelatert aktivitet, med henholdsvis 25,1 og 7,4 MNOK.

de bedriftene i nordland som hadde leveranser til petroleumssektoren utførte til sammen 5971 årsverk (hvorav 2800 årsverk var tilknyttet Torghatten ASA) i 2011. 942 av disse årsverkene var knyttet Felles for regionene på Helgeland er at til leveranser som faller innenfor avgrensningene. I 2010 var 926 årsleverandørbedriftene forteller om store utfor- verk knyttet til petroleumsleveranser, altså har det vært en økning på dringer knyttet til logistikk – i hovedsak knyttet ca. 2 prosent. Dette viser at økningen i sysselsettingen er noe lavere til flyavganger. enn økningen i omsetning. levert

2011 • 15

Levert 2011  
Levert 2011