Page 14

ILLUSTRASJON: Technip

aasta hansteen-plattformen blir verdens største sparplattform, og den første av denne typen på norsk sokkel. de sylinderformede flytende spar-plattformene er spesielt godt egnet til operasjoner på dypt hav og i røffe værforhold. havdybden på aasta hansteen-feltet er 1300 meter.

stor interesse for leveranser til aasta hansteen utbyggingen I forbindelse med planleggingen av Aasta Hansteenutbyggingen har Statoil i samarbeid med Petro Arctic nylig gjennomført en mulighetsstudie blant leverandørbedrifter i Nord-Norge. Formålet med studien var å belyse leverandørpotensialet i Nord-Norge relatert til utbygging av Aasta Hansteen, samt være et bidrag til prosjektets etablering av målsetninger og tiltak i forhold til lokale og regionale anskaffelser. En omfattende kartlegging av kompetanse og kapasitet blant aktuelle nordnorske leverandører ble gjennomført, hvor 122 bedrifter registrerte sin interesse for å bli leverandør til utbyggingsfasen. I mai inviterte Statoil disse bedriftene til en workshop i Bodø, hvor deltakerne fikk treffe potensielle hovedkontraktører, både norske og internasjonale. 145 personer deltok på workshopen hvor Statoil informerte om planene for utbyggingen, og hvor lokale leverandørbedrifter hadde mulighet for å avtale møter med de mulige hovedkontraktørene.

14 • levert 2011

Levert 2011  
Levert 2011  
Advertisement