Page 13

klassifisering ta b e l l e n v i s e r e n v e r d i k j e d e h v o r b e d r i f t e r m e d l e v e r a n s e r f o r mnok

eller

f o r d e lt p å

mer

7

til

petroleumssektoren

er

f o r d e lt .

0,5

bedriftene

er

u l i k e k at e g o r i e r , s o m g j e n s p e i l e r h v o r i v e r d i k j e d e n t i l

petroleumsselskapene de befinner seg.

konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold Aqua Rock Company BIS Production Partner Glomfjord BIS Production Partner Helgeland Data Process-Automasjon Drag Industrier Elektro Bodø Ess Partner Heatwork Maskinering Miras Grotnes Miras Multimaskin Miras Vedlikehold og Modifikasjon Momek Fabrication Mosjøen Kulde- og Klima Serivce

engineering Aker Well Service

Test og Inspeksjon:

Bemanning:

Bomek Consulting

DNV Mo i Rana

BM Elektro

Elektro Bodø

Haug Offshore Services

Can Alsten

Industrivisualisering

IKM Minic

Helgeland V&M

Ingeniørgruppen

Inspecta

Momek Services

Momek Services

Molab

Unifab

Multiconsult Narvik

MoTest

Konsulent:

Multiconsult Sortland

Ramco Norway

Cerum

Norconsult Narvik

Seløy Undervannsservice

Forskningsparken i Narvik

North Engineering

Base,logistikk og transport:

Haug Offshore Services

Sandnessjøen Engineering

ASCO

Inkubator Helgeland

Unifab

Bring Cargo Helgeland

Kunnskapsparken Bodø

CHC Helikopter Service

Kunnskapsparken Helgeland

leting og kartlegging Natech NSV Nexans Norway

brønnsystemer og boring

Namek

2k Tools

NCC Construction

Aker Well Service

Nordkontakt

Nexans Norway

Nord-Norsk Metallisering

Pipetech International

Pipetech International

støtte- og servicetjenester

sikkerhet og beredskap

Chriship Coastbase Nordland Grieg Logistics Helgeland Helgelandsbase Meyership Nor Supply Offshore Onninen Express Bodø Strand Shipping Tonnes Skipsekspedisjon

Plastsveis

NorLense

Torghatten

Pumpeteknikk Nord

NorLense Beredskap

Rapp Hydema

Nor Supply Offshore

Miljø, forpleining og avfallsløsninger:

Rapp Bomek

Restech Norway

Rantex

Træna Båtservice

Secora

SMV Hydraulic

Sinus

Sør Helgeland Vaktselskap

Slipen Mekaniske Svetek Westcon Helgeland YIT Sandnessjøen

Arctic Spill Controll Delitek Helgeland Industri Miljøteknikk Terrateam

News on Request Salt Lofoten Weldservices Utstyr: AEO Mosjøen Arne Bjørnvold Helgeland Industrier Onninen Express Bodø

undervannsteknologi Miras Grotnes Natech NSV Nexans Norway Novatek Seløy Undervannsservice

NordMiljø

leverandørene i nordland finner man fordelt på alle kategoriene. Den største kategoerien er Støtte- og servicetjenester som hadde leveranser for om lag 750 MNOK. For kategorien Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold var det en omsetning på om lag 500 MNOK. Omsetningen i disse kategoriene er tilnærmet uforandret fra 2010. levert

2011 • 13

Levert 2011  
Levert 2011