Page 1

Inger Landsem

Tall i kroppen

Tall er gøy! Alle barn liker å leke og fantasere med tall. Det er tall over alt: i naturen, i kroppen, hjemme, i maten, i byen… Tallglede forteller om tallene fra 1 til 100, én side for hvert tall. Boken setter fantasien i sving, og inspirerer og stimulerer til lek med tallene. Tallglede er rikt illustrert med fargeglade tegninger og tekster som forteller om fenomener tilknyttet det enkelte tallet. Enkle regneeksempler og figurer forteller om egenskaper tallene har. Tallglede gir deg lyst til å finne ut mer om tallene!

Tall i naturen

Om forfatterne: Inger Landsem er tegner og billedkunstner. Hun har en særlig interesse for barn i lek og læring. Landsem har medvirket i en rekke lærebøker og faktabøker, både som illustratør og medforfatter. Gunnar Nordberg underviser i matematikk på lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo, og har de siste årene arbeidet spesielt med studenter og lærere som skal undervise på småskoletrinnet. Han har i mange år vært forfatter og medforfatter av skolebøker og metodikkbøker i matematikk.

Tall i litteraturen

www.kunnskapsforlaget.no www.ordnett.no

Tallglede · En side om hvert tall 1-100

Tallglede

Gunnar Nordberg

l e g l d l e a T hvert tall m o 1-1 e d i s 00 n E

Tall i maten

ISBN 978-82-573-2055-3

Tall i samfunnet

Tall i idretten 9 788257 320553

Tallglede_OvertrekkTilTrykk.indd 1

12.03.2010 14:18:29


INGER LANDSEM

GUNNAR NORDBERG

l e g l d l e a T hvert tall m o 1-1 ide s 00 En

KUNNSKAPSFORLAGET


© Kunnskapsforlaget ANS, H. Aschehoug &Co. (W. Nygaard) A/S og Gyldendal Norsk Forlag ASA, Oslo, 2010. Illustrasjoner: Inger Landsem Tekst: Inger Landsem og Gunnar Nordberg Skanning: Undhjem Media Layout: Inger Landsem Grafisk tilrettelegging: Ove Olsen Omslag: Inger Landsem og Kristin Børtinghus Produksjonssjef: Øystein Endresen Trykk og innbinding: Livonia Print ISBN: 978-82-573-2055-3 Verset på side11, «Trollmors vuggesang», er skrevet av Margit Holmberg. Verset på side 69, fra visen «Katt og kaniner», er skrevet av Lillebjørn Nilsen. Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverksloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengselstraff.


Det er 12 måneder i et år

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Tolv er

10+2 6+6 13 –1 Denne klokka er 12. Klokka er 12 midt på dagen.

1 dusin = 12 stykker

... og midt på natta.

Dodekaeder er laget av 12 like store femkanter


Den trettende desember feires Luciadagen.

Tretten er

10+3 6+7 14 –1

I en kortstokk er det 13 kort av hver farge. Tretten er et FIBONACCI-tall! Hvordan ser du det?

Når du fyller 13 år blir du tenåring.

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89


Med halen er en husmus omtrent 14 cm.

Fjorten er

10+4 7+7 15 –1

Her er det 14 kvadrater Noen store og noen små.

14 dager er det samme som to uker.

Det blir 14 ganger å legge seg.

... og 14 ganger å stå opp!

En grisemamma kan ha 14 patter.


Vi sparer 15 kroner.

SPAREGRIS 15 solsikker Konfirmasjon Mange konfirmerer seg når de er 15 år. Det finnes kirkelig og borgerlig konfirmasjon. Noen pynter seg i bunad.

Femten er

10+5 14+1 20 –5

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 15 er et trekanttall


Det er lov å øvekjøre bil for de som har fylt 16 år.

Den som er 16 år kan kjøre moped.

Seksten er

10+6 8+8 17 –1

4 · 4 = 16 16 er et kvadrattall

Skal vi spille ludo?

Ja! Med alle 16 brikkene.

LUDO


Når lilleviseren peker på 5 og storviseren på 12, da er klokka 17.

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

Sytten er

10+7 8+8+1 18 –1

6 5 4 3 2

Du står på trinn nr. 13, så det er best jeg holder stigen.

1

Denne stigen har 17 trinn.

17. mai er Norges nasjonaldag.


18 år og myndig! Den som har fylt 18 år kan ta førerkort, bestemme over seg selv og stemme i valg!

rre Fø ort k

Atten er

10+8 9+9 19 –1

Stemmeseddel

Atten i stil!


De fleste er nitten år når de er russ.

Vi har 19 russekort tilsammen.

Det er 19 fylker i Norge.

Nitten er

10+9 9+10 20 –1

Finnmark Troms

Nordland

NordTrøndelag Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Hedmark Sogn og Oppland Oslo Fjordane Horda- Buskerud Akershus land Telemark Østfold Vestfold RogaAust-Agder land Vest-Agder

Hamsteren kan være 19 cm lang.

Tallglede  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you