Page 1

En SK or A P d bo SF k f O ra RL AG ET KU N

N

Hæ?!

Uansett er dette ordboken for deg. En god ordbok som er  lett å bruke  har fargeillustrasjoner som gjør den morsom  lærer deg mange nye ord  har enkle forklaringer til over 18 000 uttrykk og eksempler  viser deg hva som er riktig norsk  er tilpasset barn og unge

Norsk illustrert ordbok

Hvorfor bruker du ordet Hæ?  fordi du ikke hører hva som blir sagt  fordi du ikke gidder å svare  fordi du ikke vet hva du skal svare

Hæ?!

Norsk illustrert ordbok

Visste du forresten at ordet muskel kommer fra latin og egentlig betyr ‘liten mus’? Du finner nærmere 18 000 andre morsomme fakta i ordboken.

“Jeg hatet ordbøker, men en dag forandret de livet mitt.” Stian Barsnes Simonsen

www.kunnskapsforlaget.no

ISBN 978-82-573-1905-2

ISBN: 978-82-573-1905-2

Kunnskapsforlaget 9

HÆ-omslag_NY.indd 1

788257 319052

29.10.2008 14:23:22


2


3

HĂŚ?!

Norsk illustrert ordbok for grunnskolen 2. utgave

Kunnskapsforlaget


4

Hæ?! Norsk illustrert ordbok for grunnskolen 2. utgave 2008 2. opplag 2012 © Kunnskapsforlaget H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) A/S og Gyldendal ASA, Oslo 2008 Norsk ordbok for grunnskolen er utarbeidet på grunnlag av Norstedts första svenska ordbok © 2001, Birgitta Ernby, Martin Gellerstam, Sven-Göran Malmgren Hovedredaktør for den norske utgaven: Knut Lunde I redaksjonen: Arne Forsgren Ingvil Gaasland Elisabeth Svinndal Mette Witting Illustrasjoner: Thomas Fehrm Omslag: Wenche Nordli Skrift: 9 og 10 pkt. Helvetica + 9 pkt. Times New Roman Sats: Brødr. Fossum AS og Bokproduksjon SA Trykk: Drukarnia Dimograf Sp z.o.o Printed in Poland ISBN 978-82-573-1905-2 Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no). Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.


5

Innhold Forord 7 Norsk illustrert ordbok for grunnskolen – hva er det? 8 Ordforklaringer 8 Ordhistorie 9 Slik bruker du ordboka 9 Kart Norge 10 Europa 12 Asia 14 Afrika 16 Nord-Amerika 18 Sør-Amerika 20 Oseania 22 Ordbok 25


m

m forkortelse • m er en forkortelse for meter: Erik bor 50 m fra skolen.

madonna subst. madonnaen madonnaer • En madonna er et bilde av jomfru Maria: madonnaen med Jesusbarnet.

234

magesyke subst. magesyken • Hvis du får magesyke, så får du mageknip, diaré og kaster opp. Noen ganger får du også feber.

magesår subst. magesåret magesår • Magesår er en sykdom med sår i magesekken eller i en av tarmene. Stress kan øke risikoen for magesår.

magi subst. magien • Magi er trolldom, altså overnaturlige evner til å gjøre ting: svart magi.

magisk adj. magisk magiske • Hvis noe er magisk, så er det mystisk og har med trolldom å gjøre.

magister subst. magisteren magistere madrass subst. madrassen madrasser • En madrass er et langt, mykt underlag som man ligger på i sengen.

mafia subst. mafiaen mafiaer • En mafia er en gruppe av kriminelle, opprinnelig italienske, som tjener mange penger gjennom trusler, vold og mord: mafiamedlem.

mage subst. magen mager • Magen er en kroppsdel som sitter nedenfor brystkassen og er litt rund. Inni kroppen ligner magen en sekk. Dit kommer maten når du svelger og der løses den opp: magedans, mageknip, magesekk. * Hvis du har is i magen, så er du helt rolig og blir ikke nervøs når det plutselig skjer noe.

mageplask subst. mageplasket mageplask • Mageplask blir det hvis du forsøker å stupe, men havner flatt på magen i vannet.

mager adj. magert magre • Hvis man er mager, så er man veldig tynn. • Hvis maten er mager, så inneholder den lite fett: magert kjøtt. * Et magert resultat er et resultat som man ikke er tilfreds med.

• En magister er en person med utdannelsen magistergrad. Magister er lånt fra latin. Det betydde opprinnelig ’den som er større’, men fikk senere betydningen ’leder, lærer’.

magnet subst. magneten magneter • En magnet er et stykke metall som kan dra til seg jern og en del andre metaller: hesteskomagnet, kjøleskapsmagnet.

mai subst., ingen bøyning • Mai er årets femte måned.

mais subst. maisen • Mais er en plante med små gule frukter som sitter i kolber: maisolje.


mandel

235

majestet subst. majesteten majesteter • Man bruker ordet majestet i uttrykk som Deres Majestet, Hans Majestet og Hennes Majestet når man taler til eller om en konge eller dronning.

majones subst. majonesen • Majones er en tykk saus som er laget av eggeplomme, olje og eddik: en brødskive med reker og majones.

major subst. majoren majorer • En major er en militær tittel: Da han hadde vært kaptein i åtte år, ble han major.

majoritet subst. majoriteten majoriteter • Majoriteten er det samme som flertallet og er noe mer enn halvparten. Motsetningen er minoritet: De vant med minste mulige majoritet, 51 prosent.

makaroni subst. makaronien makaronier • Makaroni er en slags pasta som er formet som korte rør.

male1 verb malte malt • Når man maler matvarer, f.eks. kaffebønner, korn og kjøtt, knuser man dem til pulver eller i små, små stykker i en kvern: Kornet ble malt til mel. • Hvis en katt maler, så gir den fra seg en koselig, surrende lyd.

male2 verb malte malt • Når man maler, stryker man farge på f.eks. en husvegg med en pensel: De malte huset rødt. • Når man maler, kan man også lage et bilde ved å legge farge på et papir eller et lerret med en pensel: Erik malte et bilde i olje.

maler subst. maleren malere • En maler er en person som har som jobb å male f.eks. hus. • En maler er også en kunstner som maler bilder: Edvard Munch, en stor norsk maler.

maleri subst. maleriet malerier • Et maleri er et bilde, ofte malt på lerret.

malm subst. malmen malmer • Malm er bergart som inneholder metaller: • Din make er din ektefelle. Ordet brukes også jernmalm. om dyr: Fuglen utførte en dans for å tiltrekke seg mamma subst. mammaen mammaer en make. • Din mamma er din kvinnelige forelder, altså det makeup subst. makeupen makeuper samme som mor. • Når man bruker makeup, sminker man seg i Ordet mamma lyder nesten likt på mange språk. ansiktet: Emilie la på en kraftig makeup. make subst. maken maker

makrell subst. makrellen makreller • En makrell er en matfisk med grønne og svarte striper. Den svømmer i store stimer i havet: stekt makrell.

maksimal adj. maksimalt maksimale • Hvis noe er maksimalt, så er det absolutt størst eller høyest: De kjørte med maksimal hastighet.

maksimum subst. maksimumet maksima • Hvis du har nådd maksimum av dine evner, så har du nådd så langt det går an eller den absolutte toppen.

makt subst. makten makter • Den som har makt, kan styre andre mennesker og bestemme i viktige spørsmål: Hitler kom til makten i 1933. • En fremmed makt er det samme som en fremmed stat.

maktesløs adj. maktesløst maktesløse • Hvis man er maktesløs, så kan man ikke bestemme eller gjøre noe ved det som skjer.

Opprinnelig er det dannet av småbarn som har pludret frem ordet. Betydningen har vært både ’mamma’ og ’bryst (som gir melk)’.

man1 subst. manen maner • Manen på en hest er det kraftige håret som vokser i nakken og som faller til begge sider på halsen.

man2 pron. • Du kan bruke ordet man når du snakker om mennesker i alminnelighet eller en gruppe hvor du selv kan være med: I Australia snakker man engelsk. Man blir fort lei av å ligge på sofaen og se på TV.

manager subst. manageren managere • En manager er en person som tar hånd om økonomien for artister og idrettsfolk.

mandag subst. mandagen mandager • Mandag er ukens første dag.

mandel subst. mandelen mandler • En mandel er en flat, lang kjerne som brukes i kaker og sukkertøy: brente mandler, mandelmasse, mandeldråper.

a b c d e f g h i j k l m m n o p q r s t u v w x y z æ ø å


mandolin mandolin subst. mandolinen mandoliner • En mandolin er et musikkinstrument med åtte strenger. Den er litt mindre enn en gitar.

manet subst. maneten maneter • En manet er et dyr som finnes i havet og som har en kropp som ligner en geleklump: brennmanet, glassmanet.

mange pron., flertall • Hvis det finnes mange av en type, både mennesker og ting, så finnes det i et stort antall: Nina kjøpte mange bøker på salg. Det kom mange mennesker på festen.

mangel subst. mangelen mangler • Hvis det er mangel på noe, så er det ikke tilstrekkelig mye av det: vitaminmangel, matmangel. • En mangel kan også være noe som er feil hos en person eller hos noe som en person har gjort: Bilen har flere alvorlige mangler.

mangle verb manglet manglet • Hvis noe mangler, så finnes det ikke på det stedet man trodde det skulle være: Det mangler tre brikker i sjakkspillet. * Hvis man sier «Det skulle bare mangle!», så mener man at det er en selvfølge.

mango subst. mangoen mangoer • En mango er en ganske stor frukt som vokser i varme land. Den har søtt, gulaktig kjøtt.

mani subst. manien manier • Mani er en overdreven interesse for bare én ting: samlemani.

mann subst. mannen menn • En mann er et voksent menneske som du sier «han» om: Jazzgruppen bestod av fire unge menn. • Hvis en kvinne snakker om sin mann, så mener hun den personen hun er gift med.

mannekeng subst. mannekengen mannekenger • En mannekeng er en person som har som jobb å vise frem moteklær for publikum: mannekengoppvisning. Mannekeng er lånt fra fransk, hvor det skrives mannequin og betyr ’utstillingsdukke’ og ’mannekeng’. Til fransk er det kommet fra det nederlandske ordet mannekijn, ’liten mann’.

mannlig adj. mannlig mannlige • En mannlig person er en gutt eller en voksen mann. • En mannlig person kan også være en som oppfører seg slik som folk synes er typisk for en mann.

236

mansjett subst. mansjetten mansjetter • En mansjett er den nederste delen på et skjorteerme som man lukker med en knapp: mansjettknapp.

manuell adj. manuelt manuelle • Hvis man gjør noe manuelt, så gjør man det med hendene.

manus subst. manuset manuser • Manus er en kortform av manuskript.

manuskript subst. manuskriptet manuskripter • Et manuskript er en tekst som er skrevet for hånd eller på datamaskin, men som ennå ikke er trykt: filmmanuskript.

manøver subst. manøveren manøvrer • En manøver er noe man gjør for at et apparat eller et kjøretøy skal endre hastighet eller kurs: Han unngikk kollisjonen med en rask manøver med rattet. • En manøver kan også være en stor militærøvelse.

manøvrere verb manøvrerte manøvrert • Når man manøvrerer f.eks. en bil eller en maskin, ser man etter at den beveger seg i riktig retning.

mappe subst. mappen mapper • En mappe er et omslag eller en flat veske som man har papirer i: plastmappe, dokumentmappe.

maratonløp subst. maratonløpet maratonløp • Et maratonløp er en løpekonkurranse på veier og gater over fire mil: David løp maratonløpet i New York for tiende gang.

marengs subst. marengsen marengser • En marengs er en slags søt, hvit kake som er laget av vispet eggehvite og melis.

mareritt subst. marerittet mareritt • Et mareritt er en drøm med uhyggelig innhold.

marg subst. margen marger • Marg er en fet, gråhvit masse som finnes inni skjelettets ben hos mennesker og dyr: ryggmarg. • Marg er også det tomme feltet til venstre og høyre i et brev eller på en bokside: rett høyremarg. De skrev notater i margen.

margarin subst. margarinen margariner • Margarin er matfett som man kan steke i eller smøre på brødskiven. Ordet margarin har vi lånt fra fransk, hvor det skrives margarine. Det er dannet av det greske margaron som betyr ’perle’ (margarinens fett ser ut som små perler).


marsjere

237

margin subst. marginen marginer • Hvis ditt lag vinner med stor margin, så vinner det overlegent.

marianøkleblom subst. marianøkleblommen marianøkleblommer • En marianøkleblom er en vårblomst med gule blomster i en klase.

marihøne subst. marihønen marihøner • En marihøne er en liten bille som har røde vinger med svarte flekker, oftest sju: Marihøner spiser bladlus.

marine subst. marinen mariner • Marinen er vårt forsvar til sjøs, altså kystartilleri, marinefartøy m.m.

marionetteater subst. marionetteateret marionetteatre • Et marionetteater er et lite teater med dukker som man får til å bevege seg ved hjelp av tråder.

markere verb markerte markert • Hvis du markerer noe, så gjør du det mer synlig med et tegn eller et merke: Sporet var markert med røde plastsnorer. • Hvis du markerer en spiller i f.eks. fotball, så følger du ham eller henne tett: punktmarkere.

markjordbær subst. markjordbæret markjordbær • Et markjordbær er et søtt, rødt bær som ser ut som et lite jordbær: Helene trædde markjordbærene på strået.

marmelade subst. marmeladen marmelader • Marmelade smøres på brødskiven og er laget av f.eks. appelsiner med sukker eller annen frukt eller bær: aprikosmarmelade, appelsinmarmelade.

marmor subst. marmoret • Marmor er en type vakker stein som ofte glitrer i forskjellige farger: marmorgulv, marmorstatue.

mars subst., ingen bøyning • Mars er årets tredje måned.

marsipan subst. marsipanen • Marsipan er en myk masse laget av malte mandler, melis og eggehvite: marsipangris.

marsj subst. marsjen marsjer

mark1 subst. marka marker • Marka er utmark ofte med skog: være ute i skog og mark. 2

mark subst. marken mark • Mark var navnet på pengene i for eksempel Finland og Tyskland før de gikk over til Euro.

mark3 subst. marken marker • En mark er et smalt, avlangt dyr uten ben. Den finnes i jorden hvor den åler seg frem: meitemark.

marked subst. markedet markeder • Et marked er et sted hvor man kan kjøpe forskjellige ting av forskjellige selgere, ofte utendørs og ofte i løpet av en kort periode: julemarked, loppemarked. • Marked kan også være det som finnes å selge og det som finnes å kjøpe: arbeidsmarked, verdensmarkedet.

markedsføring subst. markedsføringen markedsføringer • Markedsføring er presentasjon av en vare, slik at den skal bli kjent og kjøpt av så mange som mulig.

• En marsj er taktfast gange av mange personer, ofte soldater. • En marsj er også et taktfast musikkstykke: bryllupsmarsj, militærmarsj. • En marsj kan også være en vandring: Det var en halv times marsj til bygda.

marsjere verb marsjerte marsjert • Når man marsjerer, går man i takt, ofte i en stor flokk: Soldatene marsjerte forbi presidenten.

a b c d e f g h i j k l m m n o p q r s t u v w x y z æ ø å


marsvin marsvin subst. marsvinet marsvin • Et marsvin er en liten gnager uten hale, med stort hode og korte ben. Man har det ofte som kjæledyr.

mas subst. maset • Mas er irriterende prat om det samme flere ganger.

mase verb maste mast • Når man maser, prater man om det samme flere ganger: Foreldrene maser stadig om at Janne må gjøre leksene ordentlig.

masete adj., ingen bøyning • Hvis en person er masete, så holder han eller hun på å prate om de samme tingene så ofte at det blir kjedelig. Hvis noe er masete, så gjentar det seg flere ganger på en slitsom måte: Irene hadde en masete dag på skolen.

maskara subst. maskaraen • Maskara er farget sminke til øyenvippene.

maske1 subst. masken masker • En maske er en slags beskyttelse som man kan sette foran ansiktet hvis man ikke vil bli gjenkjent eller hvis man trenger beskyttelse mot farlige ting: gassmaske. Mannen hadde en maske med langt hvitt skjegg.

maske2 subst. masken masker • En maske er en løkke av garn eller tråd i et strikket eller heklet klesplagg: Det gikk en maske i hennes nye sokker.

maskerade subst. maskeraden maskerader • En maskerade er en fest hvor man er kledd ut og noen ganger har en maske foran ansiktet: maskeradedrakt.

maskin subst. maskinen maskiner • En maskin er et apparat som hjelper oss i arbeidet og som ofte er elektrisk: oppvaskmaskin, symaskin.

maskingevær subst. maskingeværet maskingeværer • Et maskingevær er et våpen som automatisk og raskt kan skyte mange skudd nesten samtidig.

maskinpistol subst. maskinpistolen maskinpistoler • En maskinpistol er et håndvåpen som automatisk kan skyte mange skudd over litt kortere avstander enn et maskingevær: To menn med maskinpistoler ranet banken for mange penger.

maskot subst. maskoten maskoter • En maskot er en ting som man tror bringer lykke med seg, f.eks. en liten dukke eller en bamse.

238 Maskot er lånt fra engelsk som har lånt det fra fransk. Ordet kommer opprinnelig fra Provence i SørFrankrike, og i dialekten der betyr mascoto ’trolleri’ og er dannet av masco som betyr ’heks’.

maskulin adj. maskulint maskuline • Hvis noen er maskulin, så har den personen veldig mannlige egenskaper.

massakre subst. massakren massakrer • En massakre er et blodbad hvor mange mennesker blir myrdet på samme tid.

massasje subst. massasjen • Massasje er behandling av støle eller verkende muskler og ledd ved at noen knar eller stryker dem lett.

masse subst. massen masser • En masse er noe som er malt: mandelmasse, papirmasse. • En masse kan også være en stor mengde av noe: folkemasse. Det kom en masse snø om natten.

massemedium subst. massemediet, massemedia • Massemedia er radio, TV, aviser og blader.

massere verb masserte massert • Når man masserer, gir man massasje til støle ledd eller muskler.

massevis adv. • Hvis det finnes massevis av noe, så finnes det i stor mengde: Det kom massevis av folk til konserten.

massiv adj. massivt massive • Hvis noe er massivt, så er det stort, tungt og kompakt: Bordet var laget av massiv eik.

massør subst. massøren massører • En massør er en person som har som jobb å gi massasje.

mast subst. masten master • En mast er en høy stang på en båt hvor man fester seilet. En mast på land kan f.eks. sende ut radiosignaler.


medalje

239

mat subst. maten • Mat er det vi spiser: kveldsmat, matoppskrift, lage mat.

match subst. matchen matcher • En match er en konkurranse som ofte varer en bestemt tid, i fotball f.eks. 90 minutter.

matchball subst. matchballen matchballer • Matchball i tennis kan være den siste og avgjørende ballen. Hvis man leder matchen og vinner den, har man vunnet hele matchen.

matche verb matchet matchet • Hvis en farge matcher en annen farge, så passer de to fargene fint sammen: Tone fikk et par olabukser og en matchende bluse i vinrødt.

mate verb matet matet • Når man mater noen, gir man ham eller henne mat: Pappaen matet barnet.

matematiker subst. matematikeren matematikere • En matematiker er en person som driver med matematikk. Ofte har han eller hun det som sin jobb.

matematikk subst. matematikken • Matematikk er et fag hvor man stiller opp og løser regnestykker med tall og noen ganger med x og y.

materiale subst. materialet materialer • Materiale er et emne eller et stoff som skal bearbeides og gjøres i orden før det er klart: bygningsmateriale.

matiné subst. matineen matineer • En matiné er en formiddagsforestilling av f.eks. en film eller et skuespill.

matpakke subst. matpakken matpakker • En matpakke er mat som man tar med seg på jobb eller på skolen. Den består oftest av brødskiver med pålegg: Jeg hadde glemt matpakken hjemme, så jeg kjøpte mat i kantinen.

matrett subst. matretten matretter • En matrett lager man av forskjellige ingredienser. Kjøttkaker og poteter er f.eks. en matrett, pasta med tomatsaus er en annen.

matt1 adj. matt matte • Hvis du kjenner deg matt, så er du kraftløs og svak. • Hvis en belysning er matt, så lyser den ganske svakt. • En matt farge eller overflate er ikke blank.

matt2 adj., ingen bøyning • I sjakk er man matt, når kongen er truet og ikke kan berges.

matte1 subst. matten matter • En matte har man på gulvet som beskyttelse: dørmatte. • En matte kan også være et mykt underlag til f. eks. turnøvelser og bryting.

matte2 subst. matten • Matte er en kortform for matematikk: matteleksen, matteprøve.

matvare subst. matvaren matvarer • Matvarer er de ting vi kjøper for å spise: matvareforretning.

maur subst. mauren maur • En maur er et lite insekt uten vinger som lever sammen med mange andre maur i en maurtue.

med1 adv. • Hvis du vil være med noen, så vil du være sammen med den personen: Får jeg være med?

med2 prep. • Hvis en person eller ting er med en annen, så er de sammen: Karin gikk med mamma til doktoren. Viktor gikk med gavene til mormor. • Hvis du gjør noe sammen med en annen, så gjør dere det sammen: De diskuterte med hverandre. • Hvis man gjør noe med et redskap eller et annet hjelpemiddel, så bruker man hjelpemidlet til å utføre det man gjør: betale med sjekk. Anna slo i spikeren med hammeren. • Hvis du f.eks. sier at det er godt med is, så mener du at det er godt å spise is.

medalje subst. medaljen medaljer • En medalje er en rund metallskive med et bilde og litt tekst, som man får hvis man f.eks. har fått en god plassering i en konkurranse: gullmedalje, sølvmedalje, bronsemedalje.

a b c d e f g h i j k l m m n o p q r s t u v w x y z æ ø å


meddele meddele verb meddelte meddelt • Hvis du meddeler noe, så forteller du om det.

meddelelse subst. meddelelsen meddelelser • En meddelelse er noe viktig som du sier eller skriver til en annen: Tina fikk en meddelelse fra sykehuset om at hennes mamma hadde brukket benet.

medhjelper subst. medhjelperen medhjelpere • En medhjelper er en person som hjelper til med forskjellige ting: Bankraneren hadde to medhjelpere.

240

medvirke verb medvirket medvirket • Hvis du medvirker i noe, så arbeider du sammen med andre i et prosjekt, f.eks. en innsamling.

meg se jeg. megafon subst. megafonen megafoner • En megafon er en slags trakt som forsterker lyden og som man kan snakke i når man vil høres på lang avstand. Megafon er dannet av gresk megas som betyr ’stor’ og phone som betyr ’lyd’.

medhold subst. medholdet • Hvis du får medhold i en sak, så er det andre som synes det samme som deg.

medisin subst. medisinen medisiner • Medisin er det samme som legemiddel: hostemedisin. Julie fikk en resept på en god medisin. • Medisin er også en vitenskap som handler om hvordan man helbreder sykdommer: studere medisin på universitetet. Medisin er dannet av det latinske ordet medicus som betyr ’lege’. 1

medium subst. mediet media • Presse, radio og TV er forskjellige media som sprer informasjon i samfunnet: Stortingsvalget fikk stor plass i media.

medium2 adj., ingen bøyning • Hvis noe er medium, så ligger det i midten på en skala som angir størrelse, styrke osv.: Skjorten kan kjøpes i stor, medium og liten. Jeg vil ha biffen medium stekt.

medlem subst. medlemmet medlemmer • Hvis du er medlem av en forening, så tilhører du den foreningen: medlemsavgift. Line er medlem av en bokklubb.

medlemskap subst. medlemskapet medlemskap

meget adv. • Meget bruker man for å forsterke et adjektiv: Læreren var meget fornøyd med elevenes innsats i gruppearbeidet.

meie subst. meien meier • En slede har to meier som den glir på.

meieri subst. meieriet meierier • I et meieri lager man ost og smør, gjør melken drikkeklar og pakker den.

meis subst. meisen meiser • En meis er en liten fugl som det finnes flere typer av i Norge: blåmeis, kjøttmeis.

meitemark subst. meitemarken meitemarker • En meitemark er en ganske lang mark som lever i fuktig jord: Hun fant en feit meitemark i potetåkeren.

mekaniker subst. mekanikeren mekanikere • En mekaniker er en person som har som jobb å reparere motorer og maskiner: bilmekaniker.

• Hvis du har medlemskap i en forening, så er du mekanisk adj. mekanisk mekaniske medlem i den: De søkte om medlemskap i • Hvis noe er mekanisk, så har det å gjøre med partiet. hvordan maskiner og motorer lages og virker: medlidenhet subst. medlidenheten mekanisk verksted. • Medlidenhet er det å synes synd på noen: Mari • Hvis noe er mekanisk, så kan det også være hadde medlidenhet med barna som sultet. uten ettertanke: Klassen holdt på med en mekanisk oppramsing av gloser. medmenneske subst. medmennesket mekke verb mekket mekket medmennesker • Når man mekker på f.eks. en bil, holder man • Medmennesker er alle de mennesker som du på med å reparere den: Rune likte å mekke på møter. mopeden sin. medvind subst. medvinden • Hvis man har medvind, så blåser det fra samme retning som man beveger seg. Motsetningen er motvind.


mening

241

mektig adj. mektig mektige • Hvis noen er mektig, så bestemmer han eller hun over mye: Christian IV var en mektig konge. • Hvis noe er mektig, så er det stort og imponerende: et mektig fjell. • Hvis det er et måltid mat som beskrives som mektig, så er det meget mettende og fett. Mektig er dannet av makt som opprinnelig har betydd ’det man kan eller greier å gjøre’.

mel subst. melet • Mel er malt korn som brukes til brødbakst: hvetemel, rugmel.

melde verb meldte meldt

mellomrom subst. mellomrommet mellomrom • Et mellomrom er en liten luke mellom to ting eller tidspunkter: Det var store mellomrom mellom rekkene. Skudd hørtes med jevne mellomrom.

mellomste adj., ingen bøyning • Den mellomste av noen ting eller personer finnes i midten: den mellomste av de tre søstrene. Rasmus fant hanskene i den mellomste skuffen.

melodi subst. melodien melodier • En melodi er en sang eller et musikkstykke: Fredrik gikk og sang på en melodi av ABBA.

• Hvis du melder noe, så varsler du eller gjør noe melon subst. melonen meloner kjent: Onkel meldte sin ankomst. Det er meldt • En melon er en stor, saftig frukt som vokser i regn i morgen. varme land. Den har en tykt gult eller grønt skall: • Man kan også melde f.eks. et tyveri til politiet: melonkjerne, nettmelon, vannmelon. Knut meldte sykkeltyveriet til politiet. Melon er en forkortelse av det greske ordet • Hvis noen sier at de skal melde deg, så mener melopepon ’melon’. Ordrett betyr melopepon ’modent de at de skal sende en SMS.

melde seg på • Hvis du melder deg på til en konkurranse, gir du beskjed om at du vil være med.

melk subst. melken • Et nyfødt barn får melk fra sin mors bryst. Når vi blir litt større, drikker vi melk som kommer fra kyr: morsmelk, melkekartong, lettmelk, surmelk.

melketann subst. melketannen melketenner • Melketennene er våre første tenner. Vi mister dem omkring seksårsalderen.

mellom prep.

eple’. Sannsynligvis syntes man at melonen lignet et stort, saftig eple.

men konj. • Ordet men brukes til å uttrykke en motvekt eller kontrast til det man akkurat har sagt: Hunden var stor, men den var veldig snill. • Men bruker man f.eks. når det viser seg at noen andre enn den man trodde har gjort noe: Det var ikke Bjørn som hadde ringt, men Frank.

mene verb mente ment • Hvis man mener noe, så har man det i tankene: Mener du virkelig at vi skal gå nå? • Hvis man mener noe, så kan det også bety at man tror det: Jeg mener bilen kjørte til høyre. • Hvis man mener å gjøre noe, så har man til hensikt å gjøre det: Jeg mente ikke å gjøre noe galt.

• Hvis noe finnes mellom to personer eller ting, så er den ene personen eller tingen på en side og den andre på den andre siden: Linn satt mellom Emma og Matilde. • Hvis f.eks. et tog kjører mellom to stasjoner, så går det fra den ene stasjonen til den andre: toget mengde subst. mengden mengder mellom Bergen og Voss. • En mengde ting eller personer er mange i • Hvis noe skjer f.eks. mellom klokken ett og to, antall: En mengde TV-seere klaget over så skjer det i løpet av tiden etter klokken ett og programmet. frem til klokken to. • En mengde er også noe som det går an å • Hvis du må velge mellom to ting, så må du ta måle, mange eller få, mye eller lite: en av de to tingene. folkemengde, vannmengde. mellomlande verb mellomlandet mellomlandet menighet subst. menigheten menigheter • Når et fly mellomlander, går det for en stund • En menighet er de menneskene som hører til i ned på en flyplass mellom startpunktet og et trossamfunn. Menigheten har en kirke og en sluttpunktet: Vi mellomlandet i London på vei til eller flere prester: menighetshus. New York. mening subst. meningen meninger mellommåltid subst. mellommåltidet • Hvis du har en mening om noe, så har du en mellommåltider bestemt oppfatning om det: Petter sa sin mening • Et mellommåltid er et lite måltid mellom to rett ut. større: Barna spiste frukt som mellommåltid om ettermiddagen.

a b c d e f g h i j k l m m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

Hæ?!