Page 1

Kunnskapsforlaget er Norges ledende utgiver av ordbøker

AV RORY RYDER

Lommeordbok-serien Skoleordbok-serien Lingua-serien Den blå serien Norskordbøker

ISBN-10: 82-573-1888-4 ISBN-13: 978-82-573-1888-8

LÆR 101 ITALIENSKE VERB PÅ 1 DAG

9

788257 318888

www.kunnskapsforlaget.no www.learnverbs.com

PRIS R E VINN

LÆR 101 ITALIENSKE VERB PÅ 1 DAG

• • • • •

LÆR 101

ITALIENSKE

VERB PÅ 1 DAG AV RORY RYDER

TISAV GRUA E TTAL ER ALLE

ING

BØYN

ILLUSTRERT AV FRANCISCO GARNICA

KUNNSKAPSFORLAGET


LÆR 101 ITALIENSKE VERB PÅ 1 DAG RORY RYDER

KUNNSKAPSFORLAGET


© Kunnskapsforlaget H. Aschehoug & Co. (W.Nygaard) A/S og Gyldendal ASA, Oslo 2007 Sats: Tsunami Systems og Ove Olsen Trykk og innbinding: PDC Tangen Markedsmessig utforming: Anne Jorunn Skogøy ISBN-10: 82-573-1888-4 ISBN-13: 978-82-573-1888-8 Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengselsstraff. Copyright © 2006 Rory Ryder Copyright © Illustrations, Rory Ryder Copyright © Intellectual property, Rory Ryder All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, or stored in any retrieval system of any nature without the prior written permission.


Verbtider

PRESENTE

IMPERFETTO

PASSATO REMOTO

FUTURO

CONDIZIONALE

PASSATO PROSSIMO

-are

-ere

-ire

Parlare

Sbattere

Sentire

Io Tu Lei Noi Voi Loro

Parl Parl Parl Parl Parl Parl

o i a iamo ate ano

Sbatt Sbatt Sbatt Sbatt Sbatt Sbatt

o i e iamo ete ono

Sent Sent Sent Sent Sent Sent

o i e iamo ite ono

Io Tu Lei Noi Voi Loro Io Tu Lei Noi Voi Loro

Parl Parl Parl Parl Parl Parl Parl Parl Parl Parl Parl Parl

avo avi ava avamo avate avano ai asti ò ammo aste arono

Sbatt Sbatt Sbatt Sbatt Sbatt Sbatt Sbatt Sbatt Sbatt Sbatt Sbatt Sbatt

evo evi eva evamo evate evano ei esti è emmo este erono

Sent Sent Sent Sent Sent Sent Sent Sent Sent Sent Sent Sent

ivo ivi iva ivamo ivate ivano ii isti ì immo iste irono

Io Tu Lei Noi Voi Loro Io Tu Lei Noi Voi Loro

Parler Parler Parler Parler Parler Parler Parler Parler Parler Parler Parler Parler

Sbatter Sbatter Sbatter Sbatter Sbatter Sbatter Sbatter Sbatter Sbatter Sbatter Sbatter Sbatter

ò ai à emo ete anno ei esti ebbe emmo este ebbero

Sentir Sentir Sentir Sentir Sentir Sentir Sentir Sentir Sentir Sentir Sentir Sentir

Io Tu Lei Noi Voi Loro

Ho Hai Ha Abbiamo Avete Hanno

ò ai à emo ete anno ei esti ebbe emmo este ebbero parl parl parl parl parl parl

ato ato ato ato ato ato

Ho sbatt Hai sbatt Ha sbatt Abbiamo sbatt Avete sbatt Hanno sbatt

uto uto uto uto uto uto

ò ai à emo ete anno ei esti ebbe emmo este ebbero

Ho sent Hai sent Ha sent Abbiamo sent Avete sent Hanno sent

ito ito ito ito ito ito


dirigere

Dirigere

1

))) learnverbs.com Presente

Imperfetto

Passato Remoto

Futuro

Cond

Passato Prossimo.

Io

dirigo

dirigevo

diressi

dirigerò

dirigerei

ho diretto

Tu

dirigi

dirigevi

dirigesti

dirigerai

dirigeresti

hai diretto

Lui Lei

dirige

dirigeva

diresse

dirigerĂ

dirigerebbe

ha diretto

Noi

dirigiamo

dirigevamo

dirigemmo

dirigeremo

dirigeremmo

abbiamo diretto

Voi

dirigete

dirigevate

dirigeste

dirigerte

dirigereste

avete diretto

Loro

dirigono

dirigevano

diressero

dirigeranno

dirigerebbero

hanno diretto

Sub.


Avere

ha

2

))) learnverbs.com Sub.

Presente

Imperfetto

Passato Remoto

Futuro

Cond

Passato Prossimo.

Io

ho

avevo

ebbi

avrò

avrei

ho avuto

Tu

hai

avevi

avesti

avrai

avresti

hai avuto

Lui Lei

ha

aveva

ebbe

avrĂ

avrebbe

ha avuto

Noi

abbiamo

avevamo

avemmo

avremo

avremmo

abbiamo avuto

Voi

avete

avevate

aveste

avrete

avreste

avete avuto

Loro

hanno

avevano

ebbero

avranno

avrebbero

hanno avuto


ønske

Volere

3

))) learnverbs.com Sub.

Presente

Imperfetto

Passato Remoto

Futuro

Cond

Passato Prossimo.

Io

voglio

volevo

volli

vorrò

vorrei

ho voluto

Tu

vuoi

volevi

volesti

vorrai

vorresti

hai voluto

Lui Lei

vuole

voleva

volle

vorrĂ

vorrebbe

ha voluto

Noi

vogliamo

volevamo

volemmo

vorremo

vorremmo

abbiamo voluto

Voi

volete

volevate

voleste

vorrete

vorreste

avete voluto

vogliono

volevano

vollero

vorranno

vorrebbero

hanno voluto

Loro


Potere

kunne

4

))) learnverbs.com Sub.

Presente

Imperfetto

Passato Remoto

Futuro

Cond

Passato Prossimo.

Io

posso

potevo

potei

potrò

potrei

ho potuto

Tu

puoi

potevi

potesti

potrai

potresti

hai potuto

Lui Lei

può

poteva

potè

potrĂ

potrebbe

ha potuto

Noi

possiamo

potevamo

potemmo

potremo

potremmo

abbiamo potuto

Voi

potete

potevate

poteste

potrete

potreste

avete potuto

possono

potevano

poterono

potranno

potrebbero

hanno potuto

Loro


skape

Creare

5

))) learnverbs.com Sub.

Presente

Imperfetto

Passato Remoto

Futuro

Cond

Passato Prossimo.

Io

creo

creavo

creai

creerò

creerei

ho creato

Tu

crei

creavi

creasti

creerai

creeresti

hai creato

Lui Lei

crea

creava

creò

creerà

creerebbe

ha creato

Noi

creiamo

creavamo

creammo

creeremo

creeremmo

abbiamo creato

Voi

create

creavate

creaste

creerete

creereste

avete creato

Loro

creano

creavano

crearono

creeranno

creerebbero hanno creato


Dipingere

male

6

))) learnverbs.com Sub.

Presente

Imperfetto

Passato Remoto

Futuro

Cond

Passato Prossimo.

Io

dipingo

dipingevo

dipinsi

dipingerò

dipingerei

ho dipinto

Tu

dipingi

dipingevi

dipingesti

dipingerai

dipingeresti

hai dipinto

Lui Lei

dipinge

dipingeva

dipinse

dipingerĂ

dipingerebbe

ha dipinto

Noi

dipingiamo dipingevamo dipingemmo dipingeremo dipingeremmo

Voi

dipingete

dipingevate

dipingeste

Loro

dipingono

dipingevano

dipinsero

dipingerete

dipingereste

abbiamo dipinto avete dipinto

dipingeranno dipingerebbero hanno dipinto


danse

Ballare

7

))) learnverbs.com Sub.

Presente

Imperfetto

Passato Remoto

Futuro

Cond

Passato Prossimo.

Io

ballo

ballavo

ballai

ballerò

ballerei

ho ballato

Tu

balli

ballavi

ballasti

ballerai

balleresti

hai ballato

Lui Lei

balla

ballava

ballò

ballerĂ

ballerebbe

ha ballato

Noi

balliamo

ballavamo

ballammo

balleremo

balleremmo

abbiamo ballato

Voi

ballate

ballavate

ballaste

ballerete

ballereste

avete ballato

Loro

ballano

ballavano

ballarono

balleranno

ballerebbero hanno ballato


Leggere

lese

8

))) learnverbs.com Sub.

Presente

Imperfetto

Passato Remoto

Futuro

Cond

Passato Prossimo.

Io

leggo

leggevo

lessi

leggerò

leggerei

ho letto

Tu

leggi

leggevi

leggesti

leggerai

leggeresti

hai letto

Lui Lei

legge

leggeva

lesse

leggerĂ

leggerebbe

ha letto

Noi

leggiamo

leggevamo

leggemmo

leggeremo

leggeremmo

abbiamo letto

Voi

leggete

leggevate

leggeste

leggerete

leggereste

avete letto

Loro

leggono

leggevano

lessero

leggeranno

leggerebbero

hanno letto

Lær 101 italienske verb  
Lær 101 italienske verb