Page 1

Kyrkobladet

# 2/2013

Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby

Sommarkyrkan

Vägkyrka, café, musik, föreläsningar och aktiviteter för alla åldrar


Scenbygge på Oasmötet i Kungsbacka 2012.

Lika värde?

J

ag tror inte på alla människors lika värde! Allt för ofta används uttrycket mest som en klyscha idag. Även om motiven är goda är det få som verkligen menar det. Ordet människovärde är problematiskt och lär bara förekomma i vårt svenska språk. Ordet säger inte något om hur högt värdet är. Kan det sjunka? Går det att jämföra med marknadsvärde? Kan värdet drabbas av inflation? Finns det ett andrahandsvärde? Bibeln har en mycket hög syn på människan. I bibelns första bok talas om människan som skapad till Guds avbild. Samtidigt som människan är av stoft från jorden, bär hon något gudomligt inom sig. Varje människoliv är därför heligt och okränkbart. Den som förgriper sig på en människa, förgriper sig på Gud! Så hellre än att tala om en människas värde, borde vi tala om varje människas unika värdighet! (på engelska human dignity) I samhällsdebatten möter vi idag många svåra frågor om kränkningar, våld och övergrepp. Vi ser allt fler tecken på ett uppdelat samhälle. Människor behandlas olika beroende på nationalitet, hudfärg och position i samhället. Den papperslösa flyktingen och det ofödda barnet har inte ens lagen på sin sida. Människovärdet har sjunkit till en skrämmande låg nivå. Nya lagar, handlingsplaner och värdegrundsdiskussioner kan säkert göra viss nytta. Men ännu mer behöver vi se varje människas unika och okränkbara värdighet. Där vi möter varje människa på samma sätt som Gud gör. Så som det uttrycks i Psalm 8:5-6 ”vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom.”

martin lindh, kyrkoherde

Innehåll 3 Oasmötet tar form i Kungälv 4 Sommarkyrkan 5 Sommarkvällar 6 Musik i sommarkväll 7 Treenighetens mysterium 8 Älska din nästa

Det är egentligen mycket simpelt. Älska din nästa som dig själv. Vår nästa är alla människor som vi möter. camilla strannhage s. 8

Oasmötet tar form i Kungälv

”Kungelf från 1700 talet efter en teckning”

Bild: Bohusläns museums bildarkiv

Dagens kyrka: Kungälvs kyrka

text: linus åsemyr foto: jakob griph

Nu har vår vandring bland kyrkorna i trakten nått fram till den äldsta av våra kyrkor som fortfarande finns kvar, Kungälvs kyrka. Efter att den tidigare kyrkan hade bränts 1676 för att inte kunna skydda fiender som attackerade Bohus fästning började man ganska omgående planera en ny kyrka. Men tiderna var oroliga och det dröjde till 1679 innan man kunde påbörja bygget. Den krigshärjade staden hade knappa resurser så det var med hjälp av bidrag från bland andra Karl XI och Hedvig Eleonora som den nya träkyrkan sakta började ta form. 1682 kunde man börja fira gudstjänst i den, men helt klar var den inte förrän en bit in på 1700-talet. Kyrkan byggdes för att rymma alla Kungälvs 500-600 invånare. Då hörde även Rödbo till Kungälvs pastorat och bänkarna i södra korsarmen var reserverade för dem. Kungälvs kyrka är idag en unik barockkyrka av riksintresse, eftersom den ännu idag har kvar sin ursprungliga gestaltning. Det mest utmärkande för Kungälvs kyrka är takmålningarna. Göteborgsmålaren Erik Eriksson Grijs utförde målningarna 1697-98 och i motsats till många andra kyrkomålningar har de aldrig blivit övermålade. Motiven visar olika bibelberättelser, men Grijs använde i många fall lokala förlagor till motiven. Till exempel kan man skymta Kungälvs kyrka bland lågorna där världens undergång visas. Nu har kyrkan varit i bruk i över 300 år. Bänkarna har bytts, sakristian har byggt ut och orgelläktaren har byggts om, men i stort är kyrkan sig lik. Tag chansen nu i sommar att ta en närmare titt på kyrkan när den är vägkyrka. text: linus åsemyr Rättelse: I förra numret av Kyrkobladet visades fel ljuskrona på bilden. Den ljuskrona som skänktes till kyrkan 1670 hänger i mitten av kyrkan.

2

I år kommer Oas-rörelsens stora sommarmöte att hållas i Kungälv. Tusentals människor i alla åldrar kommer att samlas här 23-28 juli för att fira gudstjänster, höra föreläsningar och umgås. Förberedelserna som nu närmar sig sin kulmen har pågått ända sedan förra sommaren och hundratals människor är inblandade.

.

T

ord Nordblom, präst i Ytterby församling, sitter med i den lokala styrgruppen för arrangemanget. Gruppen har träffats regelbundet sedan september för att planera allt det praktiska kring Oasmötet. Till sin hjälp har de under året rekryterat omkring 130 volontärer som kommer att vara med och arbeta. En av idéerna med hela Oas-rörelsen är just det här att låta människors gåvor komma i funktion, både praktiska och andliga, säger Tord. Volontärerna är uppdelade i arbetsgrupper med olika uppgifter. Det finns till exempel mötesvärdar, sjukvårdsteam, cafépersonal och ett 30-tal personer som skall baka 6000 bullar till morgonfikat. Styrgruppen har också haft kontakt med kommunen, föreningar och företagarorganisationer för att förbereda Kungälv på att det kommer många som behöver handla, äta och bo. Till exempel kommer Kanotklubben att driva en tillfällig campingplats för att kunna ta emot en del av deltagarna.

Oas-rörelsen är en fristående rörelse inom Svenska kyrkan med stor öppenhet mot andra samfund. Så även om större delen av de inblandade kommer från Svenska kyrkans församlingar i trakten så är flera andra samfund också inblandade. Till exempel har den lokala styrgruppen representanter från både Missions- och Pingstkyrkan i Kungälv och i talarlistan finns personer från flera samfund och länder. Oasmötet är egentligen tre olika möten. Störst är VuxenOas som har sina morgon- och kvällsmöten i Mimershallen och seminarier i olika lokaler runt om i Kungälv under dagen. Vid sidan av det finns ett Oasmöte för barn, kallat Youngsters, och UngdomsOas, ett läger för dem som är födda -98 eller tidigare. David Bennsten från Kareby är lägerchef för årets UngdomsOas. Han räknar med att det blir omkring 200 ungdomar och 80 ledare som kommer att vara med på lägret. Ledarna samlas redan 20 juli för att förbereda sig. Ungdomarna har precis som de vuxna morgon- och kvällsmöten och på dagen har de smågruppssamlingar där deltagarna är indelade i grupper om åtta. För de äldre finns 18+grupper där man går djupare in på något ämne. En viktig del i lägret är lovsången. Anna Hansson från Ytterby håller i lovsångsteamet. David berättar att man vill ta vara på det som händer i Kungälv och låta deltagarna uppleva det. Lägret skall inte bara bli en trevlig händelse utan människor skall få möta Gud och få ta med sig något hem till sina församlingar. 3

Utöver möten och seminarier kommer det att firas gudstjänster. Som avslutning på Oasmötet firas en festhögmässa i Mimershallen söndagen den 28 juli klockan 10 dit kyrkorna i Kungälv sammanlyst sina gudstjänster. Tord berättar att det som de flesta imponeras mest av är processionen som inleder gudstjänsten. Den kan pågå i 15-20 minuter. Sedan i höstas har det varit bön för Oasmötet på onsdagar i Munkegärdekyrkan och det finns en grupp på facebook där böneämnen delas med dem som inte bor här. David berättar att bönen i Munkegärde kommer att fortsätta även efter årets Oasmöte, för planen är att mötet skall hållas i Kungälv även nästa sommar. Vill du veta mer finns det programfoldrar i våra kyrkor och på pastorsexpeditionen. Mer information, anmälningsformulär och betalningsinformation finns på hemsidorna. Ungdoms­Oas har rabatterat pris fram till 30/6. www.oasrorelsen.se www.ungdomsoas.se/sommar www.youngsters.se

Procession vid förra årets festhögmässa.

Sommarkyrkan 24 juni-11 augusti


söndag 21 julii

Tisdagar:

Öppna förskolan

Glädjen i Gud, en blandning av dockor, trolleri och lek med Helena Ånestrand.

kl 10.30–14 Ytterby församlingshem Middagsbön kl 12, Lunch från kl 12.30. Utom 25 juli.

söndag 30 juni kl 19 Kungälvs kyrka Från tidevarv till tidevarv Egna arrangemang av psalmer, visor och instrumental jazz med EvaMarie Agnelid, sång, Sven Fridolfsson, saxofon Anders Persson, piano och Hans Grundberg, kontrabas

Öppen kyrka kl 10-15 Ytterby kyrka Under sommarkyrkan utom 25 juli.

Tisdagar:

Vardagscafé

Alla dagar:

Vägkyrka

tisdagar kl 11- 13 Kungälvs församlingshem Under sommarkyrkan utom 23 juli.

kl 11-16 Kungälvs kyrka I kyrkan finns kaffeservering, ljusbärare och bokbord. Våra sommarvärdar kan ge en enkel visning. Andakt måndag-fredag kl 12.

Onsdagar:

Sommarskoj Varje onsdag i Kungälvs församlingshem för 7-9 åringar. Vid fint väder är vi utomhus, vid dåligt inomhus. Fika med smör­ gås, saft & kaka varje gång. Vi avslutar med en enkel samling kring någon av Bibelns berättelser. Program: 26 juni Femkamp 3 juli Modellbygge och pärlpyssel, kanske bakar vi också chokladbollar 10 juli Spel och lek 17 juli Picknick med tipspromenad 31 juli Lek, pyssel och sång. 7 augusti Drama Sommarkyrkan 24 juni-11 augusti

Söndagar:

Torsdagar:

Missa inte:

Fredagar:

Sommar-Kefas Välkommen till ungdomsgruppen Kefas i sommar! Vi grillar och njuter av sommarkvällar, ser på film eller spelar minigolf och har andakt. Utgångspunkten är Kastalakyrkan fredagar kl 19.00. Om vi under kvällen lämnar kyrkan för att göra något på annan plats så finns en lapp på dörren som förklarar var vi håller till och ett mobilnummer till en ledare. Den 26 juli är det inget i Kastala, utan vi hänvisar till Ungdoms-Oas kvällsmöte i Kungälv. Mer info om Sommar-Kefas och Ungdoms-Oas hittar du på vår blogg: www.kefasbloggen.wordpress.com 4

söndag 30 juni

Torsdagar:

Torsdagscafé med lunch & middagsbön

Vi samlas i Kungälvs församlingshem kl 9.30-12. Klockan 10.30 är det sång och musikstund. Klockan 11 är det fikadags tillsammans med Vardagscafét i församlingshemmet. Varje vecka under sommarkyrkan utom 23 juli. 9 juli

söndag 14 juli

söndag 11 augusti

Musik i sommarkväll

söndag 7 juli

söndag 7 juli kl 19 Ytterby kyrka Kammarmusikaliska pärlor för piano och oboe Sonia Jingryd, piano och Ekaterina Skidanovska, oboe söndag 14 juli kl 19 Kungälvs kyrka Två unga musiker bjuder på musik av skilda slag för klarinett och cello. Rickard Pettersson, klarinett och Carl Bäckman, cello. söndag 21 juli kl 19 Ytterby kyrka Längtan till den eviga sommaren Familjen Eriksson musicerar. söndag 28 juli kl 19 Kungälvs kyrka Hjärtats Lovsång - sommartoner Lisa Gillsjö, sång och tvärflöjt, Marcus Gillsjö, piano och sång. Vi vill förmedla vår tro genom musiken som vi delar med oss. Kristen musik blandas med pop, jazz och annat. söndag 4 augusti kl 19 Ytterby kyrka 100% dragspel Accordeonmästaren Kallis Bengtsson spelar.

Friluftsgudstjänster

söndag 28 juli

midsommardagen 22 juni kl 18 Guddehjälm Präst: Göte Siverbo. Torvald Petersson. Jan Eliasson, trumpet. Hembygdsföreningen serverar kyrkkaffe. Kör vägen mot Marstrand, tag vänster, skylt Guddehjälm.

söndag 4 augusti

söndag 28 juli kl 18 Kyrkoruinen St.Halvard Präst: Tord Nordblom. Åsa Gunnervik. Jenny Andersson, Nyckelharpa. Kyrkkaffe. Följ Torsbyvägen mot Kärna, efter järnvägsspåret tag vänster, skylt Kyrkoruin. söndag 11 augusti kl 14 Sundhammar, Vitryska sommarlägret Präst: Per-Olof Holm. Kristina Sikström. Kyrkkaffe. Ring Sundhammar för beskrivning: 0303-22 63 27. 5

Foto: Sara Löfgren

tisdagar


Trefaldighetstiden:

Kyrkoåret. Kontakt

Treenighetens mysterium! Den kristna tron på Gud som en gemenskap av Tre, växer fram ur de förarje människa som blivit döpt är sta kristnas erfarenhet av Gud, inte ur indragen i Treenighetens myste- deras spekulationer. Treenigheten som rium. Ett kristet dop sker i Fa- teologiskt begrepp finns inte i Nya Tesderns och Sonens och den helige Andes tamentet, som däremot är fyllt av exemnamn. pel på hur de kristna Men går det att förerfar Gud som en och Fadern har två händer, stå och förklara Guds likväl som tre distinkta Sonen och den helige treenighet? Som kristoch var för sig verkAnde. Fadern stäcker ned samma personer. De na tror vi på en enda dessa händer mot jorden Gud, men vi möter möter Jesus och delar för att gripa tag i oss och hans uppståndelseliv. Gud som Fader, Son lyfta oss upp till sig och och helig Ande. De tillber Fadern som sluta oss i sin fadersfamn. sänt Sonen som sin Ibland har man försökt att använda bilder stora kärleksgåva. Det för att beskriva Guds treenighet. Som tar emot vägledning och upplysning en triangel med tre sidor, eller som H2O från Anden. som vi kan erfara som vatten, is eller När kyrkofadern Gregorios av Naziånga. Men bilderna blir alltför operson- anzos på 300-talet beskriver treenigheliga och kantiga för att rymma vad det ten, använder han ord som för tanken handlar om. Bilden som man använde till dansens rörelser: Gud är till sitt i den tidiga kyrkan blir mycket rikare. väsen gemenskap – en livfull, lekfull, På frågan om man trodde på en eller längtansfull dans mellan Fadern och tre gudar, svarade man: Fadern har två Sonen och Anden som pågår i evighehänder, Sonen och den helige Ande. Fa- ters evighet. I denna sprudlande dans, dern stäcker ned dessa händer mot jor- där Sonen, född av Fadern, sänder den för att gripa tag i oss och lyfta oss Anden, som utgår från Fadern, framupp till sig och sluta oss i sin fadersfamn. bringas skapelsen i en hisnande kosDen treenige Guden utmanar oss att misk piruett och kröns med att Gud i ett leva i spänningen mellan uppenbarelse infall av hänförelse avbildar sig själv i och mysterium. Vi får varken luras att sitt yttersta konstverk: människan. Och säga för mycket om Gud eller att säga för som om det inte vore nog – människan lite. Talet om Guds treenighet är och för- bjuds upp till dans! Det är genom att blir ett mysterium som vi kan tränga in i delta i förtroligheten och innerligheten och meditera över, men aldrig lösa som mellan Fader, Son och Ande som mänvore talet tre i Treenigheten ett antal. niskan blir sig själv. text: martin lindh

V onsdag 26 juni

onsdag 3 juli

Onsdagar:

onsdag 10 juli

Sommarkyrkoutflykter

Sommarkvällar

Från Kungälvs församling utgår tre gruppresor till sommar­ kyrkor: 17 juli Kungshamns kyrka, 24 juli Stråvalla och 31 juli Björketorps kyrka. Vi reser i minibuss med diakon Eleonor Evenbratt, max 7 personer per resa. Vi åker från Kastalakyrkan kl 13 och beräknas vara åter ca kl 17-18. Kostnad: 100 kr för resa och kaffe med dopp. Anmälan till Eleonor på telefon 0303-37 70 33 eller 073-707 70 23. Eftersom platsantalet är begränsat, anmäl dig så snart som möjligt.

onsdag 26 juni kl 19 Kungälvs församlingshem I grönskande liv Vi sjunger tillsammans och samtalar om vårt skapande av sånger, psalmer, text och musik. Ann-Charlotte Lundgren, textförfattare och präst. Camilla Voigt, kompositör och organist.

.

onsdag 3 juli kl 19 Ytterby församlingshem Om rädsla som blir till mod En kväll om vad rädslan gör med våra liv och hur mod kan förändra vår Gudsrelation och vår syn på oss själva. Elisabeth Karlsson, lärare på Helsjöns folkhögskola.

Konfirmand i Kungälv

Konfirmandtiden kan bli ditt livs viktigaste resa, där du får lära känna Gud som alltid vill vara med dig - både när det går uppåt och när det går nedåt. För Gud är du inte bara en fis i rymden - för Gud är du oerhört värdefull! Läs mer om alternativen som finns i Kungälv och anmäl dig på: www.konfirmandikungalv.com

onsdag 10 juli kl 19 Kungälvs församlingshem Hjärtats innersta längtan Musikalartisterna Sofia och Andreas Petersson. onsdag 17 juli kl 19 Ytterby församlingshem Ord som förvandlar Arne Selander berättar om livet med Jesus.

.

Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn; han ställde mina fötter på en klippa, han gjorde mina steg fasta; han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud.

Ps 40:3-4

Psaltarpsalmen beskriver min väg ur drogberoende. Funnen av Jesus -68 kallad att bli präst -69 prästvigd -78 efter 20 år som kyrkoherde kröner jag idag min karriär som gatupräst i Sundsvall bland drogberoende, kriminella och uteliggare.

.

Gudstjänsttider i sommar

onsdag 31 juli kl 19 Kungälvs församlingshem Evangelium över alla gränser Håkan Giselsson berättar om NOREA som arbetar med att sprida evangeliet via radio och elektroniska media.

Valår 2013

Kungälvs kyrka söndag kl 11. Kastalakyrkan söndag kl 10, fr.o.m. 23/6 kl 09.30, mässa tisdag kl 20.30 ojämna veckor. Munkegärdekyrkan söndag kl 17 ojämna veckor. Ytterby kyrka söndag kl 10.

.

onsdag 7 aug kl 19 Ytterby församlingshem Barnen från Kastalakyrkans Vitryska Sommarläger i Sundhammar gästar Sommarkväll.

Sommarkyrkan under Oasmötet

23-28 juli är stora delar av både lokaler, personal och frivilliga upptagna med Oasmötet. Därför tar mycket av sommarkyrkan paus. Men vägkyrkan, Kungälvs kyrka, är öppen alla dagar kl 11-16. Här firas dessutom morgonmässa kl 8 varje morgon 24-27 juli. Välkommen hit och till Oasmötet!

.

Årets vitryska-broschyr. Kontakta expeditionen om du vill ha ett ex. 6

Kyrkoherde Martin Lindh Kyrkogårdsförvaltningen Sjukhuskyrkan Uppdrag medmänniska Kontakten, Torggatan 5

37 70 00 377001 377051 98835 377025 211350

Kungälvs kyrka/förs.hem 377000 Präst Andreas Pervik 377011 Diakoner Christina Gustafsson och Maria Röjås 377013 Familjediakon Christina Carlsson 377014 Organist Lena Brattgård 377012 Vaktmästare Magdalena Moberg 073-7077003 Kastalakyrkan 377035 Präst Peter Frykman 377031 Diakon Eleonor Evenbratt 377033 Kantor Kristina Sikström 377032 Pedagog Jonas Edsberger 377034 Vaktmästare Yvonne KårlinLarsson 070-2030885 Munkegärdekyrkan 377045 Präst Sigvard Möller 377041 Kantor Åsa Gunnervik 377042 Vik. pedagog Camilla Svensson 377042 Församlingsvärd Matina Larsson 377045 Ytterby kyrka/förs.hem 377069 Präst Tord Nordblom 377061 Diakon Sven-Börje Andersson 377063 Organist Torvald Petersson 377062 Familjediakon Ulrika Algesund 377064 Barnledare Anna Hansson 377064 Pedagog Mattias Wodlén 377067 Präst Per-Olof Holm 073-7077021 Kantor Åsa Gunnervik 377071 Vaktmästare Tomas Danielsson och Lena Eliasson 377066

Kyrkobladet delas ut till alla hushåll i Kungälv och Ytterby fyra gånger om året. Utgivningsplan 2013, Årgång 6: mars (nr 1), juni (nr 2), september (nr 3) och december (nr 4). I redaktionen: Martin Lindh (ansvarig utgivare), Linus Åsemyr (redaktör), Johannes Alvlinder, Sven-Börje Andersson och Martha Wihlborg. Saknar du eller någon du känner Kyrkobladet i brevlådan? Är det något i bladet du skulle vilja läsa mer om? Hör av dig till redaktören på telefon 0303-37 70 04, eller mejla på linus.asemyr@svenskakyrkan.se

Du vet väl om att det är valår i år? Den 15 september är det dags för kyrkoval. Då är alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år välkomna till valurnorna för att avgöra hur kyrkan skall styras i framtiden. Om du känner dig för dåligt insatt i vad valet innebär och vilka alternativ det finns att välja mellan. Lugn, nästa nummer av Kyrkobladet kommer att ägnas åt att just valet och nomineringsgrupperna.

.

Växel/expedition

Fler kontaktuppgifter på baksidan.

7


ODR Samhällsinformation

personligt.

Älska din nästa

N

är det israeliska folket för flera tusen år sedan fick sina lagar och riktlinjer av Gud fanns det lagar för precis allt. Det fanns lagar för hur man skulle klä sig, för gudstjänsten, för barnafödande, för matvanor och mycket, mycket mer. När man idag ska försöka bena ut vilka bitar av lagen som ska gälla än idag brukar man använda sig av två tumregler. Den ena är att man fortsätter hålla på vad Jesus förstärkte. Den andra är att det som Gud upprepar många gånger är en lag som är oberoende av tiden. En sådan regel som Gud upprepar många gånger är ”Jag är Herren, er Gud” (3 Mos 18:4). En annan regel som han ofta upprepar är ”En invandrare får du inte kränka eller förtrycka: ni var ju själva invandrare i Egypten” (2 Mos 22:21). Att man inte ska behandla invandrare illa upprepas minst sex gånger i Gamla testamentet. Budet om invandrare hänger mycket nära samman med att älska sin nästa som sig själv. I kyrkan idag pratar vi mycket om det senare. Att man ska älska sin nästa som sig själv och att det tillsammans med att älska Gud över allt annat tillhör det viktigaste inom den kristna tron. Vi pratar en hel del om Jesus undervisning och för den vidare på olika sätt. Hans liknelser, metaforer och vad som då utmanade den tidens lärda män. Men vi pratar

nästan inte alls om invandring, främlingsfientlighet eller vad Gud säger om det. Vi pratar sällan om hur man som kristen borde ställa sig i förhållande till ett så laddat ämne som invandring. Så hur bör vi förhålla oss till det? Det är egentligen mycket simpelt. Älska din nästa som dig själv. Vår nästa är alla människor som vi möter. Jesus ger oss ett tydligt exempel på detta i sin berättelse om den barmhärtige samariern. Där visar han hur vår kärlek till vår nästa inte bör ha någon begränsning beroende på social situation. Det går idag att fråga sig om man verkligen behandlar en människa som råkar komma från ett annat land än Sverige väl. Jag skulle vilja hävda att man inte gör det. I kyrkan är det för det mesta tyst om frågan. När folk pratar om det så är det inte i en kyrka utan någon annanstans, och utgångspunkten i diskussionen är ofta att invandrare bara kommer till Sverige och förstör, snyltar, våldtar och stjäl. Det är ett väldigt underligt perspektiv att ha på människor som har flytt hit från sina hem där de inte har kunnat stanna kvar på grund av krig och fattigdom. I media får ett fåtal människor som inte kan sköta sig uppmärksamheten. På grund av detta fåtal ser man ner på alla människor som ser ut att komma från ett annat land. Att

göra så går inte ihop med att älska sin nästa som sig själv och med att inte förtrycka en invandrare. Alla människor som vi möter är våra medmänniskor och det går alltid att lära sig något av en människa från en annan kultur. Som avslutning vill jag ställa två frågor. Vad betyder det egentligen att älska sin nästa som sig själv här och nu? Inkluderar vi alltid alla människor?

camilla strannhage Camilla jobbar i sommarkyrkan och är aktiv i ungdomsgruppen Kefas där hon bland annat skriver på bloggen.

Behöver er relation en påfyllning? Var med i en av höstens PREP-kurser Det lönar sig att arbeta för ett bra förhållande. PREP är en vetenskaplig metod som kan lära er hur man bygger upp och värnar om en god relation. Till hösten startar vi två PREP-kurser för par som bor i Kungälv eller Ytterby. En på torsdagar och en lördag med start 12 september och en helgkurs 22-24 november. Det handlar om friskvård - inte terapi. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/kungalv

Besöksadress pastorsexpedition: Fredriksbergsgatan 12 i Kungälv Postadress: Box 344, 442 10 Kungälv. Telefon: 0303-377000 Öppettider: mån-tor 10-12, 13-15, fre 10-12. E-post: kungalv.pastorat@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/kungalv www.facebook.com/kungalv.ytterby

Kyrkobladet - Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby nr 2 2013  
Kyrkobladet - Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby nr 2 2013  
Advertisement