Page 1

2012

spränger gränser

– Daniel Adams-Ray arrangerar årets Designwalk

strategisk arkitektur

– hjälper kunderna öka lönsamheten

leva som vi lär Senab gör om sina kontor till A2, aktivitetsbaserad arbetsmiljö

fraktbolagets färgstarka nordenkontor // service i fokus på de nya arbetsplatserna


Goda idéer föds på kontoret Även om tekniken i dag gör det möjligt att arbeta lite varstans, är det viktigt att vi kommer till kontoret så mycket som möjligt. För det är på kontoret, i samvaro med kollegerna, som de goda idéerna föds och lojaliteten med företaget stärks. Ett väl fungerande kontor handlar inte bara om ergonomi – bord och stolar som är rätt utformade för en bra arbetsställning, rätt ljus, bra luft och en behaglig ljudnivå. Det handlar också om att det ska ges möjlighet till alla typer av arbete som behöver utföras – enskilt koncentrerat arbete, projektarbete i grupp, planerade och oplanerade möten. Och framförallt handlar det om att medarbetarna trivs så bra, att de självmant väljer att arbeta på kontoret i stället för hemma eller på något café. Varje gång jag hör att en person stannar hemma för att kunna arbeta i lugn och ro, blir jag lika frustrerad. Det betyder att det finns arbetsgivare som inte har insett att kontoret är en arbetsplats som ska ge de anställda de bästa förutsättningarna för att kunna utföra sitt arbete. Inom industrin ägnas stor möda åt att effektivisera processer och flöden. Lokaler och maskiner anpassas för att öka produktiviteten, samtidigt som arbetsmiljön görs så säker som möjligt. Att det inte över allt är lika självklart att satsa på kontorsmiljön är en gåta. För oss på Senab blev året som gick ett av de allra bästa hittills. Med många intressanta projekt blev omsättningen den högsta i vårt företags historia, drygt 640 miljoner kronor, och resultatet blev det näst högsta. Vi skulle aldrig ha nått dit utan goda relationer med våra kunder och samarbetspartners – arkitekter och projektledningsföretag. Och framför allt inte utan våra fantastiska medarbetare. Inför 2012 står vi starka. Även om vi är i ett svårbedömt konjunkturläge, har vi anpassat vårt sortiment för olika behov och är rustade för en eventuell inbromsning. Och året har börjat bra med Designwalk. Det är nu tredje året i rad vi satsar på detta gränsöver­skridande samarbete med intressanta personer i näraliggande branscher. I år är det musikern och formgivaren Daniel Adams-Ray som kittlar våra sinnen, först i Stockholm, kvällen innan möbelmässan öppnar, senare i år i Göteborg och Malmö. Under våren kommer vi även att sjösätta vår nya grafiska profil med tre nya logotyper. Detta för att tydligare klargöra att Senab består av flera företag. Sedan 2011 ingår i vår koncern, förutom Senab, möbeltillverkaren Edsbyn samt Senab Services. Under 2012 blir även vårt affärsområde Senab Concept ett eget företag. Om allt som är på gång inom Senab Concept får du veta mer på sidan 9 i detta nummer av Reflektion, där jag hoppas att du hittar mycket annat intressant att läsa.

Anders Dahl, VD Senab AB

Reflektion utges av Senab Stockholm Box 7164, 103 88 Stockholm Tel 08-586 350 00, Fax 08-586 350 01 E-mail: reflektion@senab.com Göteborg Fiskhamnsgatan 6C, 414 58 Göteborg Tel 031-351 51 00, Fax 031-351 51 01 Malmö Fersens Väg 3, 211 42 Malmö Tel 040-642 43 00, Fax 040-642 53 01 Redaktion: Mikael Grundén och Tove Gyllenstierna Produktion: Kung & Partners Form&layout: Claes W. Huber

2 reflek tion | nr 1.2012

Den inre delen av kontoret kallas Container City(ovan). Den mer publika delen har nordiska influenser(längst upp till höger).

Far och flyg med färg När det expansiva fraktföretaget Geodis Wilson behövde nya lokaler för sitt nordiska huvudkontor, gick flytten till centrala Göteborg, mittemot Feskekörka. Miljön har hämtat inspiration från sjöfart och flyg liksom från våra nordiska grannländer. text TOVE GYLLENSTIERNA

foto Bert Leandersson

E

tt företag med utpräglad entreprenörsanda och familjekänsla, som strävar efter att vara den bästa arbetsplatsen. Så beskriver sig fraktföretaget Geodis Wilson, vars nordiska huvudkontor ligger i Göteborg. – Vår viktigaste tillgång är vår personal och vi vill öka medarbetarnöjdheten genom att utveckla och stärka företagskulturen, säger VD Peter Vallenthin. När företaget behövde flytta till mer effektiva lokaler, var ambitionerna således höga och såväl flyttprocessen som inredningskonceptet förankrades väl internt. – I vårt förra kontor i Masthugget satt vi utspridda på flera olika våningsplan, berättar Karin Gustafson, Executive Assistant på Geodis Wilson. – Det kunde hända att det gick ett år innan man stötte på en kollega. Vi hade också flera olika kaffehörnor. På vårt nya kontor här i centrala Göteborg samlas vi alla på ett och samma ställe, i vårt nya fina lunchrum. På så vis ökar kontaktytorna, informationsutbytet och sammanhållningen. Risken för kotteribildning minskar. Uppdraget att inreda de nya lokalerna till

Geodis Wilsons behov gick till Cecilia Kassmyr, från Gestalt Arkitektur. Utifrån nyckelorden ”global”, ”sea/air” och ”surprising” arbetade hon fram ett koncept för inredningen, det kallas Container City. Överraskande gestaltning

Tanken är att själva verksamheten – containers som fraktas med båt och flyg över hela världen – ska genomsyra kontoret som är uppdelat i en intern del, där arbetsplatserna finns, och en extern konferensdel. Kontoret har en öppen planlösning med en mittkärna där mötesrum, samtalsrum och stödfunktioner finns. – Mittkärnan är de tänkta containrarna, förklarar Cecilia Kassmyr.

Här är insidan färgkodad på golv och väggar i starka färger och det mörkblå textilgolvet som ligger i de öppna ytorna knyter an till himmel och hav. Pausrummet har en grå gummimatta. – Den ska föra tankarna till en landningsbana eller hamnkaj. Jag har kombinerat det med klara, pigga containerfärger på möbler och belysning, berättar Cecilia Kassmyr. Norden runt på fyra rum

I den mer publika delen, där kunder tas emot, är materialen mer påkostade, möblerna mer eleganta och färgerna mer dämpade. Eftersom detta är fraktföretagets nordiska huvudkontor finns här bland annat fyra mötesrum som ska representera den nordiska verksamheten. Rum-


men heter Göteborg, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. Norden runt på fyra rum. – Meningen är att besökaren ska få en känsla för vilket land man kommit till direkt vid inträdet i rummet. Vart och ett av rummen är möblerat med produkter från respektive land. Däremot har jag undvikit flaggor eller andra alltför uppenbara symboler, säger Cecilia Kassmyr. Hon har i stället valt färger som man associerar med de olika länderna, till exempel en svart/ vit och isigt grå färgskala i Helsingfors samt en röd, som påminner om danska tegelhus, i Köpenhamn. Till och med godiset i skålarna på borden har geografisk anknytning– gröna Fazerkulor i Helsingfors, salt sill i Göteborg, marsipanbröd i Köpenhamn …

Anrikt Göteborgsföretag nu del av fransk fraktjätte Geodis Wilson grundades 1843 i Göteborg av den inflyttade engelsmannen John West Wilson. Företaget hanterar och levererar gods från dörr till dörr med båt och flyg över hela världen,

såväl enstaka lokala försändelser som stora komplexa godsflöden. Genom åren har företaget vuxit kraftigt bland annat genom sammanslagningen mellan Geodis Overseas (koncernens flyg- och

sjöfraktsgren) och TNT Freight Management I dag ingår Geodis Wilson i Geodis Group med 30 000 anställda i 120 länder, som ägs av det statliga franska järnvägsföretaget

SNCF, ett av världens största inom Freight Management. I Sverige har Geodis Wilson cirka 360 anställda på ett tiotal orter. Det nordiska huvudkontoret ligger i Göteborg.

Fartyg och flyg överallt

Överallt på kontoret hänger konst av bland andra Carl Fredrik Reuterswärd och Yrjö Edelman. Motiven är inte sällan fartyg och flygplan. Här och var står stora färggranna plastskulpturer föreställande djur i udda situationer av den postmodernistiske konstnären Willian Sweetlove. – De piggar upp och fungerar som snackisar, förklarar Karin Gustafsson. Samarbetet mellan alla inkopplade – Geo-

”Vi tog in offerter från flera olika inredningsleverantörer. Men Senab var den enda som kunde leverera de högklassiga möblerna på vår önskelista.” dis Wilson, projektledaren Lena Hallbäck från Resultat Projektledning, arkitekten och Senabs projektkoordinator Sofia Juviken – har varit bra, berättar Karin Gustafsson . – Vi tog in offerter från flera olika inredningsleverantörer. Senab var den enda som kunde leverera de högklassiga möblerna på vår önskelista. Lena Hallbäck på Resultat, som har Senab som en av sina prioriterade leverantörer, pekar på att allt fungerat mycket bra med tanke på förutsättningarna – en tajt tidplan och krångliga inlastningsvägar. – Slutresultatet är fantastiskt. Det är en väl genomtänkt miljö. När flytten planerades för cirka två år sedan var antalet anställda 180. Geodis Wilson är ett expansivt företag och kontoret inreddes med 200 arbetsplatser. Men i dag har företaget vuxit ännu mer, snart behövs större ytor och en vägg mot en angränsande lokal ska snart tas ner. Snart tar Resultat och Senab tag i nästa nya kontor för Geodis Wilson, det i Norrköping, och så småningom kan liknande koncept förverkligas på fler av företagets orter i Norden.

På väggarna finns gott om konstverk ofta med anknytning till frakt av olika slag.

GEODIS WILSONS nya NORDENKONTOR Beställare: Geodis Wilson (www.geodiswilson.com) Flyttsamordnare och projektledare: Lena Hallbäck, Resultat (www.resultat-se.com) Inredningsarkitekt: Cecilia Kassmyr, Gestalt Arkitektur (www.gestalt.se) Leverantör av inredning och möbler: Senab med projektledare Sofia Juviken.

nr 1.2012 | reflek tion 3


Strategisk arkitek tur

Värdeskapande arkitektur På Strategisk Arkitektur arbetas med allt från arbetsplatser till stadsutveckling. Allt med ambitionen att hjälpa kunden höja sin lönsamhet genom attraktiv, funktionell arkitektur. Viktigt är också att utveckla den egna branschen, till exempel genom A2-konceptet. text SUSANNE HELGESON

E

n febril aktivitet råder på Strategisk Arkitektur. De pågående projekten är många, stora och just nu inne i mycket aktiva skeden. Här projekteras bland annat Station Stockholm City som blir nya citybanans huvudentré liksom kvarteret Hunden i Luleå med bostäder, handel och hotell. En ny stadsdel, Ursvik, planeras i Sundbyberg och kvarteret Lustgården på Kungsholmen är på 57 000 kvadratmeter kontor. Bland kontorsprojekten finns både Skanskas och PwC:s nya huvudkontor i Stockholm. Kundansvariga Göran Ekeroth och Jonas Falk pustar ut. – Det är tvära kast mellan konjunkturerna och just nu råder högtryck i branschen. Dels beror det på att det blivit allt mer big business att utveckla och sälja fastigheter. Våra kunder har insett att det är lättare att sälja ett attraktivt hus. Dels har fastighetsägandet blivit kommersiellt marknadsanpassat, dels har kunderna blivit bättre köpare av arkitektur, förklarar han och menar också att många av arkitektkontorets viktiga projekt slagit väl ut och bidragit till det rika inflödet av uppdrag. Jonas Falk lägger till ytterligare en bidragande faktor. Det stora intresset hos en bred allmänhet har aldrig varit så stort för både inredning och arkitektur, vilket bidrar till att fler vill ha förbättringar både hemma och på jobbet. Allt detta sammantaget borgar enligt de två för en utveckling av bättre arkitektur och bättre inredningar. Hett samtalsämne

På tal om inredning intervjuades Jonas Falk för en tid sedan i Reflektion om en av sina specialiteter – aktivitetsbaserad arbetsmiljö, som han och Jonas Hurtigh Grabe från Diligentia kallar A2. Vad har hänt inom området sedan dess? – Bara ett år efter att vi lanserade A2 som begrepp, har vi märkt att den aktivitetsbaserade miljön blivit ett hett samtalsämne och dessutom något som allt oftare implementeras. I stort sett samtliga våra pågående projekt har A2-konceptet som en möjlig lösning. Om jag ska sia om utvecklingen av kontorsinredBlivande kontor och bostäder i samarbete med Skanska i Stockholm.

4 reflek tion | nr 1.2012

foto bj ö r n lei j o n

Inredningsarkitekturens status har höjts, eftersom kontorsinredning ses både som ett konkurrensredskap för att attrahera personal och som en varumärkesförstärkare. Det menar Jonas Falk och Göran Ekeroth.


Förslag till Citybanans station vid Klara kyrka i samarbete fastighetsbolaget Jernhusen.

ning kommer den i allt högre grad att påverkas av teknikutvecklingen, vilket ger nya behov av såväl lokaler som möblemang. Samtidigt har inredningsarkitekturens status höjts, eftersom kontorsinredning ses både som ett konkurrensredskap för att attrahera personal och en varumärkesförstärkare, säger Jonas Falk och tillägger att Senab, som man samarbetat med sedan 1990-talet, var extra ivriga att förstå förändringen som är på gång, lära mer om A2 och ”på ett föredömligt sätt förespråka konceptet för sina kunder”.

foto c aro lina by r m o

Svenska Dagbladets redaktion i Kungsbrohuset i Stockholm (även ovan).

”Traditionellt har det i arkitektkåren varit fult att vara kommersiell, så när vi med hög röst började tala om säljande, lönsam arkitektur var det många som reagerade.”

foto åk e e: so n lindm an

När Strategisk Arkitektur startades 1991 av arkitekterna Göran Ekeroth och Andreas Fries var kontoret en udda fågel. – Traditionellt har det i arkitektkåren varit fult att vara kommersiell, så när vi med hög röst började tala om säljande, lönsam arkitektur var det många som reagerade. Men vi ansåg att det var fint att både förstå, tillfredsställa och utveckla målgruppens behov. Kort sagt att skapa förutsättningar för kundens lönsamhet, berättar Göran. I dag är verksamheten indelad i de fem områdena fastighetsutveckling, lokalanvändare, handelsaktörer, bostäder och stadsutveckling. Inga privatkunder. – Det som gör oss unika är den process vi använder oss av i varje projekt, oavsett typen av uppdrag. Det kanske inte låter så annorlunda, men att förstå kundens business, problem och möjligheter och sedan skapa en arkitektur som både löser problem och stödjer verksamhet och mål är inte helt vanligt. Det räcker inte att vara en god kreatör och göra något fint, säger Göran Ekeroth och Jonas Falk exemplifierar: – Ta ett inredningsuppdrag där kunden avsett att lyfta miljön till en samtida nivå och samtidigt effektivisera ytorna. Men oftast är upp-

foto j er n husen/s t r at eg isk ar k i t ek t ur

Udda fågel

Lounger i Mannheimer Swartlings …

draget mer komplext än så. Bara att definiera nulägets alla problem och möjligheter utifrån vad hela ledningsgruppen anser, kan vara ett projekt i sig, liksom en gemensam bild av vilka utmaningar som ligger framåt i tiden i form av konkurrens, rekrytering, omorganisationer, arbetssätt etcetera. Vet vi allt detta är det lättare att skapa arkitektur som bättre fungerar som ett redskap för organisationens fortsatta framgång och stärka kundens varumärke. Kortfattat gör vi inte vad kunden vill utan vad kunden behöver. Flexibla lokaler allt viktigare

De tvära kast som dagens föränderliga omvärld medför, ställer allt högre krav på lokalernas flexibilitet. Att snabbt kunna ställa om till nya affärsförutsättningar kan handla om överlevnad. Detta har Strategisk Arkitektur för ögonen när de tar sig an uppdrag inom segmentet de kallar lokalanvändare, där Jonas Falk är kundansvarig arkitekt. När han ombeds nämna två projekt av alla som passerat under åren framhåller han två stora, nyligen färdigställda projekt. Dels det han kallar Nordens modernaste mediehus, Schibstedts nya hem i Kungsbrohuset i centrala Stockholm. Där ansvarade han för planlösning av 11 000 kvadrat, utformning av fast och lös inredning samt val av möbler, färger och material.

… nya huvudkontor i Stockholm.

Dels ÅF:s nya huvudkontor i Solna, där han utformat de 18 000 kvadrat stora lokalerna så att de kommunicerar företagets varumärke i gestaltning, materialval och tekniska lösningar. När det gäller framtiden berättar Jonas Falk om kontorets önskan att vara med och utveckla branschen. – Det kan till exempel göras genom inspel som det om A2, gärna tillsammans med en annan stark part för att få ytterligare gehör. Och vi vill gärna bjuda våra kollegor på kunskapen. – Men vår interna utveckling är lika viktig för oss med bland annat fortbildning av våra anställda. Vårt mål är att inom fem år vara bäst i Sverige på strategisk, kommersiell arkitektur och därmed vara det främsta valet för kunden.

strategisk arkitektur Strategisk Arkitektur grundades 1991 av arkitekterna Göran Ekeroth och Andreas Fries. I dag har kontoret 72 anställda. Verksamheten är indelad i de fem segmenten fastighetsutveckling, lokalanvändare, handelsaktörer, bostäder och stadsutveckling. Bland aktuella kunder finns till exempel Skanska, Jernhusen, ÅF, McKinsey, PwC, Norrporten, FörstaAP-fonden, Fabege, Hufvudstaden, Mannheimer Swartling, Peab.

nr 1.2012 | reflek tion 5


”Nu lever vi som vi lär” Den som går förbi Regeringsgatan 66 i Stockholm och kikar in i Senans skyltfönster kanske undrar om det är en utställningslokal eller ett kontor de ser framför sig. I det spatiösa, trivsamt inredda utrymmet sitter människor med laptops och jobbar lite här och var. – Svaret är att det är både – och, säger Lars Svanström, Senabs områdeschef i Stockholm. text TOVE GYLLENSTIERNA

foto björn leijon

N

är Senab tog beslutet att bygga om sitt Stockholmskontor och inreda det enligt principerna för aktivitetsbaserad arbetsmiljö, A2, bestämde man sig för att integrera möbelutställningen i A2-konceptet: – På så vis fylls utställningen med liv och vi visar att vi lever som vi lär. Nu sitter alltid några av våra medarbetare och arbetar här, säger Lars Svanström. Hos Senab kom man i kontakt med A2-idéerna genom arkitekten Jonas Falk (läs mer om honom på sid 4) och Jonas Hurtigh Grabe, affärsutvecklare på Diligentiga. (Båda intervjuades i Reflektion nr 1-2011.) I ett A2-kontor finns få eller inga fasta arbetsplatser, utan man väljer arbetsplats efter behov och aktivitet. Tankarna om det flexibla kontoret har funnits länge, men först nu har teknikutvecklingen hunnit i kapp, samtidigt som nya generationer med nya krav på ett mer flexibelt arbetssätt kommer in på arbetsmarknaden. Samtliga Senabs kontor stöps nu om till A2kontor, det i Stockholm var först färdigt. – Nu kan vi äntligen stolt visa upp vårt kontor. Vi vill ju vara ett föredöme, säger Kajsa Persson, säljare i Stockholm som varit projektledare för bygg- och möbleringsprojektet för Stockholmskontoret.

Hemlikt

Hon visar oss runt i det trivsamma, bitvis hemlika, kontoret, som nås via en trappa från utställningen i bottenplanet. Beroende på aktivitet

VISION OM DET NYA KONTORET Senab hade en vision om hur det nya Stockholmskontoret skulle vara: • En kontorsmiljö som stödjer vårt arbetssätt utifrån hur vi jobbar i dag och hur vi tror att vi jobbar framöver. • Ett kontor där utställning och plats för eget arbete blir mer integrerat. Vi vill skapa ett kontor som inspirerar, känns kreativt och uppmanar till diskussion utan att vara för utmanande. • Kontorsmiljön ska spegla den tid vi lever i och därmed öka vår trovärdighet som samarbetspartner i framtida inredningsprojekt. Varje medarbetare har en en så kallad hemvist. Korgen är formgiven av Mika Tolvanen för Muuto.

kan medarbetarna välja att slå sig ner i ett tyst rum för koncentrationskrävande uppgifter, i en telefonhytt för konfidentiella samtal, vid ett projektbord där flera kan arbeta tillsammans, i loungen eller i biblioteket. Eller varför inte i caféet eller nere i utställningslokalen. – Det finns arbetsbord med eller utan stor skärm att koppla till sin portabla dator, en del är höj- och sänkbara. Lämnar man bordet, för till exempel ett möte, får man vara borta i max två timmar. Annars får man plocka ihop efter sig. Vi har en stenhård clean desk-policy, förklarar Kajsa Persson. Samtliga medarbetare – utom de på ekonomiavdelningen och några andra administra-

”Det blir mer socialt och trivseln ökar när man lär känna fler av sina kolleger bättre.” törer är således utan fast arbetsplats. När man kommer till kontoret, hämtar man sin personliga korg med arbetsmaterial i sin så kallade hemvist, ett skåp där personliga tillhörigheter förvaras. Nytt sätt att tänka

Kajsa Persson betonar att det nya kontoret inte enbart handlar om en ny inredning. Långt ifrån. Det handlar om ett nytt arbetssätt, ett nytt sätt

Kontoret har många olika funktioner för enskilt arbete, projektarbete eller möten av olika slag i öppen planlösning.

6 reflek tion | nr 1.2012

att förhålla sig till sitt arbete och sin arbetsplats, ett nytt sätt att tänka… – Det har varit en lång förändringsprocess. Vi genomförde förändringen som ett projekt och började med en medarbetarenkät, där det visade sig att hälften ville ha fasta arbetsplatser. ”Jag vill ha kvar mitt skrivbord”, var ett vanligt argument. Men då förklarade vi: ”Vi tar inte ifrån dig ditt skrivbord, du får tio nya…” I en aktivitetsbaserad arbetsmiljö tar vi inte bort något, vi adderar! Men vid närmare eftertanke, inser Kajsa Persson att visst tog de bort något – mängder av papper. – Vi hade en städdag i början av projektet, då vi rensade bort allt onödigt. Gamla papper och pärmar… Vi slängde tonvis! Om någon inte ville kasta något, fick han eller hon motivera: ”Varför behöver du den här?” I slutet av projektet hade vi en ny städdag, då vi kastade ännu mer. Det frigör en massa energi att slänga. Det är också väldigt pedagogiskt, när man ska göra en förändring av arbetssättet. Och när vi lät genomföra en ny medarbetarenkät i slutet av projektet var det bara några få som ville ha fasta arbetsplatser. Äntligen papperslöst

Parallellt med omdaningen av kontoret fick medarbetarna gå utbildningar i ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt, som bland annat innebär att man minimerar antalet utskrifter. – Det papperslösa kontoret, som vi talat om


I soffan Alcove från Vitra av bröderna Bouroullec kan avskilda möten hållas utan att störa omgivningen.

i så många år, har nu äntligen kommit en bit på väg, konstaterar Lars Svanström. Vi har infört egna A2-spelregler som efterlevs. I början av projektet tog Senab hjälp av Wivian Eidsaunet från Murman Arkitekter . – Det var hon som skaffade fram medarbetarenkäten. Den har varit en mycket stor hjälp i det interna arbetet, eftersom den gör samtliga

medarbetare delaktiga, säger Lars Svanström. – Och så fick Wivian oss att tänka ”outside the box”, säger Kajsa Persson. Hon upprättade planlösningar, allt föll på plats. Vi flyttade vårt pentry, rev en vägg, en annan monterades ner och återanvändes på annan plats. I största möjliga mån har befintliga möbler återanvänts. – Vi har kombinerat dem med nya mer ändamålsenliga för A2, typ projektbord, touch downplatser och liknande, säger Kajsa Persson. Endast standardprodukter från Senabs producenter har avänts. – Målsättningen var att vi ville ha det trivsamt och ombonat, färgglatt och lite lekfullt, fortsätter Kajsa Persson. Själva meningen med en aktivitetsbaserad arbetsmiljö är att man ska vara rörlig i ordets rätta bemärkelse, påpekar hon: – Alla bord måste inte vara höj- och sänkbara. Vad vi har märkt under den korta tid vi arbetat i vårt A2-kontor, är att de olika miljöer som erbjuds ger en stor variation och valfrihet i hur och var jag arbetar. Spontana möten

Lars Svanström understryker att det kanske allra viktigaste på ett kontor är att det ges tillfälle till spontana möten. – Det är i sådana möten som kunskapsutbyte sker och nya idéer föds, säger han. Kajsa Persson pekar på att kunskapsutbytet ökar, också som en följd av att man flyttar runt och sitter nära nya arbetskamrater från dag till dag. – Det blir mer socialt och trivseln ökar när

En så kallad touch down-plats för drop in-arbete. Bord, Märta Friman och stolar, Sandin&Bülow, båda från Materia, armaturer, Mattias Ståhlbom från Muuto. Nedan ett lekfullt arrangemang av lampor vid matplatsen.

man lär känna fler av sina kolleger bättre. Yteffektivitet är en viktig aspekt i A2-kontor. Hos Senab i Stockholm fanns tidigare egna skrivbord för alla, men bara en tredjedel var belagda en genomsnittlig dag. I det nya kontoret finns betydligt färre skrivbord, men fler arbetsoch mötesplatser Lars Svanström har noterat att närvaron har ökat sedan A2-kontoret invigdes för ett par månader sedan. – Vi har fått det väldigt trivsamt och funktionellt. Han kan också konstatera att den vision som sattes upp innan projektet startade är uppfylld. – Våra kunder, medarbetare och partners bekräftar detta varje dag. nr 1.2012 | reflek tion 7


Ny marknads­ koordinator

n Camilla Kempe har anställts som marknadskoordinator på Senab med placering i Göteborg. Hon är i grunden grafisk formgivare och har tidigare arbetat i nio år som marknadsassistent på Vectura, före detta Banverket Produktion och Vägverket Konsult. Att få delta i den strategiska planeringen av Senabs marknadskommunikation ser Camilla Kempe som den stora utmaningen på det nya jobbet: – Det ska bli mycket intressant. Dessutom är det extra roligt att komma till ett inredningsföretag som Senab, eftersom jag har ett stort intresse för färg och form, säger hon.

Höga servicekrav i de nya kontoren

När tekniken gör det möjligt att släppa taget om vår stationära arbetsplats ställs högre krav på kontorsservicen. Den måste fungera tipptopp. text ANNELI KAMLIN

E

tt antal år har det talats om hur informationsteknologin kommer att revolutionera vårt sätt arbeta och utformningen av våra kontor. Det tog tid. Men nu är det dags på allvar. – Äntligen fungerar tekniken som gör att det som förr kallades framtidens kontor kan bli verklighet, säger Ulf Boman, framtidsstrateg, teknologie licentiat och partner vid konsultföretaget Kairos Future och arbetar med frågor kring arbetsmiljö och ledarskap. I dag är det slut på att vara bunden till ett eluttag i väggen och fast internetuppkoppling. Slut med att släpa runt på en alldeles för tung, i praktiken inte alls bärbar, dator med dålig skärm. Slut på att ha information lagrad på en fysisk plats. – Det leder till stora förändringar i hur vi arbetar rent fysiskt. Allt fler kan släppa taget om sina skrivbord och i stället arbeta i ett samtalsrum på kontoret, hemma i köket, på ett kafé, ett tåg eller i en hotellvestibul. Ledarskap och service påverkas

Mer om Tornvillan

n I reportaget om Hotel J och Tornvillan i förra numret av Reflektion fattades en del information i faktarutan. Det är Dahl & Paues Arkitekter som har restaurerat själva fastigheten på uppdrag av Vasakronan, medan Anna Johanna Bonnier och Lena Widenfelt står för inredningen i Tornvillan på uppdrag av Nobisgruppen.

Till detta kommer en generationsväxling. De nya generationerna är inte bara hemmastadda i tekniken, utan har även andra attityder till arbete i stort. – Sammantaget påverkas definitivt kontorens utformning. Men också ledarskap, organisation och behovet av servicetjänster, säger Ulf Boman.

– Cheferna måste tillåta medarbetarna att arbeta på olika håll. Samtidigt ska personalen ändå prestera. Det kräver ledare som både kan vara lyhörda och ställa krav. Ulf Boman har varit med om att mynta begreppet aktivitetsbaserad arbetsmiljö, ”A2”, där man väljer sin arbetsplats med utgångspunkt från vad man för tillfället ska göra och med vem. Det finns statistik som visar att det vid en given tidpunkt bara är högst hälften av personalen på ett kontor som faktiskt sitter vid sina skrivbord, vilket innebär att fasta arbetsplatser till alla är överflödigt. I stället ska finnas variationsmöjligheter – många skrivbord av olika slag, många mötesrum i olika storlekar, stora allmänna ytor som inbjuder till informella möten på flera sätt. Det ska också vara lätt att möblera om. Såväl väggar och rum som själva möblerna ska kunna flyttas utan ombyggnad. Pentryt en viktig mötesplats

Även servicetjänsterna behöver anpassas till det nya sättet att arbeta. – IT-servicen med trådlösa uppkopplingar bara måste fungera. Städningen kan behöva vara flexiblare. Kaffe, frukt och vatten ska vara lätt att få tag i. Pentryt ser ofta hemskt ut på kontor, men är en väldigt viktig mötesplats som någon behöver ta ansvar för, säger Ulf Boman. Om detta talade han nyligen på en branschdag för företag inom kontorsservice, Facility Ma-

”Om man är rörlig i sitt jobb är det extra viktigt att allt fungerar som det ska när man ’checkar in’.” nagement (FM, där även Senab Services affärsområdeschef Stefan Holmlund deltog. Med ett friare sätt att arbeta ökar kraven på servicefunktionerna, menar Stefan Holmlund: – Om man är rörlig i sitt jobb är det extra viktigt att allt fungerar som det ska när man ”checkar in” på kontoret. Det finns inte utrymme för att sitta och vänta på att videokonferensutrustningen ska fixas eller kaffet ska fyllas på i maskinen. Allt ska vara tipptopp och miljötänkande är en självklarhet. Smoothies i maskinen

Han betonar att det är viktigare att se till funktionen än att skaffa själva prylarna till kontoret. – Det kräver att man har professionella partners och leverantörer. Avtal för driften underlättar. Det ska dessutom vara avtal som lätt kan ändras. Bristande service stjäl energi från organisationen, om den fungerar väl skapas mervärde. – Servicen ska ge det lilla extra, som att det finns smoothies i dryckesmaskinen. En populär möjlighet, inte minst för yngre medarbetare, säger Stefan Holmlund.

Ny områdeschef i Göteborg n Sedan den 1 oktober 2011 är Johan Selberg Senabs nya områdeschef i Göteborg. Han har arbetat på Senab Stockholm sedan 2007, där han senast var Key Account Manager för större företag. Innan dess har han både arbetat några år på EFG och varit golfproffs. Men numera hinner han inte med så många golfrundor: – Inte sedan jag fick mina två barn, nu 2,5 och 1 år, men jag har fortfarande 0 i handikapp, säger Johan Selberg. Som affärsområdeschef är hans viktigaste uppgifter att hitta nya affärsmöjligheter samt att leda och utveckla arbetsgruppen i Göteborg: – Att arbeta ihop med ett så drivet gäng som mina medarbetare är fantastiskt! 8 reflek tion | nr 1.2012

Den generation som nu kommer in i arbetslivet har nya krav på arbetsmiljön, säger Ulf Boman, framtidsstrateg på Kairos Future.


Butik för snabba skobeslut

Butikskedjan Skopunktens utmaning är att exponera ett hav av skor på ett attraktivt sätt. Här ska kunden förmås att snabbt fatta sitt köpbeslut. Priserna är låga och det går att prova på både höger och vänster fot utan att vänta på att säljaren ska hämta på lagret. text TOVE GYLLENSTIERNA

Hos Skopunkten exponeras hela skoparet i samtliga storlekar.

S

kohandeln särskiljer sig på flera sätt från annan detaljhandel, till exempel konfektion. Det menar Jonas Wallin, ansvarig för butiksdesign inom Nilson Group, Sveriges största skodetaljist, där Skopunkten ingår: – Dels har vi en skrymmande lagerhållning med alla skokartonger, dels kan vi inte som i klädbutikerna matcha ihop olika produkter till en lockande outfit. Hos Skopunkten har man valt att exponera hela skoparet ute i butiken. De flesta andra skobutiker visar bara en av skorna, så kunden får be säljaren ta fram den andra. Samtliga storlekar ska dessutom alltid finnas framme hos Skopunkten, vilket är extra utrymmeskrävande. – Skopunkten är Nilson Groups så kallade volymmärke. Vi vill ha hög omsättning på produkterna och gör så här för att kunden snabbt ska kunna prova båda skorna och gå direkt till kassan och betala. En del utländska kedjor går ännu längre och ställer ut hela skokartongerna.

”Vi kan sätta upp en helt ny butik med en och en halv månads varsel.”

Snabba puckar

Det ställs alltså höga krav på butiksinredningen inom skohandeln i allmänhet och i synnerhet i Skopunktens butiker. – Butikskoncepten brukar hålla i åtta år, vårt nuvarande har vi haft ett par år. Men det är många detaljer i en skobutik som behöver ut-

vecklas och uppdateras däremellan. Dessutom är slitaget stort, förklarar Jonas Wallin. – Och jämfört med många andra branscher är det snabba puckar inom skohandeln. Vi kan sätta upp en helt ny butik med en och en halv månads varsel. I till exempel många andra bran-

scher, rör det sig om flera års planering innan en ny butik slår upp. Sedan ett par år samarbetar Skopunkten med Senab Concept. – Samarbetet med Senab Concept fungerar i dag utmärkt. Vi står för planlösningen och konceptet, de tar fram de specialritade produkterna som de lagerhåller åt oss och kan med kort varsel ställa upp med de uppdateringar vi behöver. Här är de på Senab Concept snabba i vändningarna och levererar kvalitet, säger Jonas Wallin.

skopunkten Skopunkten har ett 50-tal butiker i Sverige och sex i Norge. Butikskedjan ingår i Nilson Group, som är skobranschens ledande detaljistföretag i Sverige med en försäljning på 2,5 miljarder kronor 2010. Här ingår även butikskedjorna Din Sko, Nilson Shoes, Jerns och Radical Sports. Inköp och produktutveckling sker främst i Kina och Vietnam. Läs mer: www.skopunkten.com

Senab Concept satsar stort Mycket är på gång inom Senab Concept. På hemmaplan satsas allt mer på detaljhandel. Och nu expanderar affärsområdet även utomlands. I november 2011 öppnades ett kontor i Shanghai. n Senab Concept, Senabs affärsområde för konceptinredningar, växer och har i dag 20 anställda. – Vi stärker bland annat vår logistikdel och har

anställt en logistikchef, Maria Ejdestig, för att utveckla vårt lager i Tibro. I vår bransch är det viktigt att med kort varsel kunna följa de snabba implementeringsfaserna inom detaljhandeln, berättar Mikael Wanberg, Key Account Manager inom Senab Concept. För det är just inom detta område som Senab Concept nu expanderar: – Historiskt har vi varit starka inom bilhandeln, nu satsar vi stort på detaljhandeln, där vi

får allt fler och större uppdrag. Samarbetet med Skopunkten (läs artikeln ovan) är ett led i ambitionen att växa inom detta segment. Andra uppdrag är Din sko, skokedjan som liksom Skopunkten ingår i Nilson Group samt Tools, en butikskedja med arbetskläder och verktyg för proffsanvändare, som finns på 200 platser i Norden, säger Mikael Wanberg. – Vi har också haft ett uppdrag för Gustavsberg, där vi tagit fram displayer för badrumspro-

dukter i handeln, såväl i Norden som i Baltikum, tillägger han. För att bistå de kunder som söker sig ut på den asiatiska marknaden öppnade Senab Concept i november ett kontor i Shanghai. Catherine Aledal ansvarar för kontoret. – Ytterligare ett syfte med etableringen i Shanghai är att hitta leverantörer i Asien som kan hjälpa oss att utveckla vår verksamhet på hemmamarknaden, förklarar Mikael Wanberg. nr 1.2012 | reflek tion 9


Gränsöverskridande tidningsmakare Plaza Magazine, tidskriften som handlar om mode, design och arkitektur, är medarrangör i Designwalk sedan starten för tre år sedan. Vi frågar chefredaktör Elin af Klintberg varför. n – Senabs Designwalk är den inofficiella invigningen på möbelveckan i Stockholm. Här samlas branschen. Det är en jättehärlig stämning. Så det är klart att vi vill vara med där! Dessutom passar själva idén med Designwalk väldigt bra ihop med Plaza Magazines gränsöverskridande hållning, menar hon. Första gången Designwalk arrangerades, 2010, handlade det om inredningens beröringspunkter med mode, andra året kopplades inredning till mat och krogbesök, i år är det musikens koordinater med design som står i fokus. – Precis som Designwalk glider vi mellan disciplinerna i Plaza Magazine. Därför känner vi ett släktskap, säger Elin af Klintberg. Yta inte alltid ytligt

Plaza Magazine är en månadstidning som har funnits i 15 år. Den ingår i det privatägda förlaget Plaza Publishing, som även bland annat ger ut tidningarna Plaza Kvinna, Plaza Interiör och Gourmet. Elin af Klintberg har tidigare arbetat på tidningar som POP, Rodeo och Res. När hon tillträdde som Plaza Magazines chefredaktör

nonsörer har inte drabbats lika hårt . Och när det gäller konkurrensen från digitala medier, tror jag inte att den slår lika hårt mot magasin som mot dagstidningar. För att klara oss måste vi som arbetar med tryckta medier anpassa oss till den nya verkligheten. Nu gäller i ännu högre grad att göra som vi, satsa på kvalitet med mycket bra bilder och långa välskrivna texter. Nu adderar vi

Elin af Klintberg, Plaza Magazines chefredaktör.

för sex år sedan, knöt hon till sig flera duktiga medarbetare, bland andra kulturskribenten Annina Rabe och arkitekturfotografen Åke E:son Lindman. Sedan dess har Plaza Magazine belönats med åtskilliga utmärkelser, bland annat har moderedaktören Salka Hallström Bornold blivit Årets journalist. – Det är inte vanligt att moderedaktörer får journalistpriser. I Plaza Magazine vill vi visa att yta inte behöver vara ytligt, deklarerar Elin af Klintberg.

Satsar på kvalitet

Papperstidningar genomgår just nu ett stålbad med en långsiktig trend där surfplattor och webb tar över och en för tillfället vikande annonsmarknad. – Men vår annonsmarknad med premiean-

Vilken design och inredning tycker Elin af Klintberg själv mest om? Vad har hon hemma i våningen i Vasastan i Stockholm? – Sedan vi fick vår son för ett par år sedan, har vi övergivit den kyligt minimalistiska stilen hemma. Det går inte att leva i ett sådant hem när man har små barn. – Och jag tror inte att vi är ensamma om det. Där vi för några år sedan skalade av och plockade bort saker, är den rådande trenden i dag att vi lägger till, vi adderar. Det märks även i vår tidning, säger hon. En annan effekt av föräldrakapet är att hon och hennes sambo nu satsar extra mycket på belysning, särskilt taklampor, som sonen inte kommer åt. – Vi har många lampor från Flos och Moooi. På redaktionen vid Lindhagensplan finns flera möbler från italienska Moroso, en av Elin af Klintbergs favoriter bland designföretag.

Nu får SENAB ett nytt ansikte

De tre systerföretagen har fått varsin färg. Orange, hos Interior, står för nytänkande och kompetens. Lila, hos Concept, står för konceptuella helhetslösningar. Blått, hos Services, står för trovärdighet och pålitlighet.

Ovanligt stapelbar n Jonas Lindvalls stapelbara karmstol för Johanson Design var en snackis redan på förra årets Stockholm Furniture Fair, då en första prototyp presenterades. I år är den satt i produktion, heter P77, väger fem kilo och har aluminiumben. Med en sits där det yttre skalet av TPE-plast är sprutat över kärnan i talk-förstärkt polypropen. – en soft känsla som går igen i både rygg och armstöd. P77 kommer att finnas i ett tiotal standardfärger, som vitt, grått, rosa, rött och babyblått. Försedd med ljuddämpande tassar och självklart återvinningsbar lämpar sig karmstolen för både inom- och utomhusbruk, berättar Jonas Lindvall som också betonar det kreativa utvecklingsarbetet tillsammans med producentens experter. Den gemensamma ambitionen var att skapa en mjuk, taktil och bekväm styrka i en unik gestalt. 10 reflek tion | nr 1.2012

– Samtidigt som vi behåller det mesta av ordbilden i den förra logtypen, har vi förnyat den genom att lägga till orden för respektive bolag – Interior, Services och Concept – i ett luftigare typsnitt – för att lägga den visuella tyngdpunkten på ordet Senab. På så vis vill vi visa att det rör sig om tre likvärdiga syskon med olika inriktning, men att det är samma varumärke i grunden, säger Mattias Stjerndahl.

Spelföretag har Sveriges snyggaste kontor n Sveriges snyggaste kontor 2011 har spelföretaget Dice på Katarinavägen i Stockholm. I höstas fick svenska folket möjlighet att rösta på sin favorit bland 33 nominerade kontor på webbsajten sverigessnyggastekontor.se. På så vis utsågs tio finalister. Därefter valde juryn, ledd av arkitekt Gert Wingårdh, ut sitt favoritbidrag bland de tio. Dice, vars kontor fick flest röster under final– uttagningen, lyckades övertyga även juryn. – Det var fem år sedan vi flyttade in och det här visar på att vi var på rätt spår då, att vårt kontor håller. Jag hoppas att det är mixen mellan design, funktion och den visionen vi hade när kontoret skapades, som gjorde att vi vann. Visionen tog vi fram genom att be alla våra medarbetare att tycka till och utifrån det tog vi professionell hjälp med att skapa ett hållbart kontor, säger Ingela Persson, kontorschef på Dice. Priset bestod, förutom äran, av en stor oljemålning av samtidskonstnären Timo Solin. Vär-

det på målningen är över 50 000 kronor. På andra plats kom Skypes Stockholmskontor på Söder Mälarstrand och trea blev Cederquists kontor på Hovslagargatan i Stockholm. Det här var första upplagan av Sveriges Snyggaste Kontor, ett arrangemang som ska bli årligt återkommande. Bakom tävlingen står Lokalnytt, magasin och marknadsplats för lediga lokaler. – Tävlingen har varit en succé. Framför allt är vi nöjda över det gensvar vi fick på omröstningen på sajten. Vi fick in nästan 10 000 röster under oktober månad då finalisterna röstades fram, säger Rolf Andersson, Lokalnytts VD och grundare. En av de åtta jurymedlemmarna var Senabs marknadschef Mikael Grundén: – Vi vill vara med och utveckla framtidens arbetsplats och det gör vi gärna tillsammans med våra kunder. Ett bra kontor ska ge inspiration och arbetsglädje för medarbetaren, säger Mikael Grundén.

foto dav id schm idt

Stolen P77 av Jonas Lindvall för Johanson Design.

n En ny grafisk identitet för Senab sjösätts nu. Med den vill Senab tydliggöra att verksamheten delas upp i flera olika verksamhetsområden – Senab Interior, Senab Services samt Senab Concept. – Vi har byggt vidare på Senabs tidigare grafiska identitet och har förädlat den med omsorg, säger Mattias Stjerndahl, Jesper Design, som varit ansvarig för uppdraget.

Juryns motiveringar : 1. Dice ”Dice blir Sveriges Snyggaste Kontor 2011 för helheten och en kreativ inredningsarkitektur, spektakulära accessoarer och stor personalomsorg. Ett aktivt museum där urmodiga spel som biljard, pingis och käglor finns mitt i det digitala skapandet av Battlefield 3.” 2. Skype ”För ett dynamiskt, distinkt och dekorativt utförande av högsta klass.” 3. Cederquist ”För ett stiligt, stilsäkert och stimulerande inredningsarbete.”


Artisten bakom årets Designwalk

En mångsidig

För tredje året i rad presenteras Designwalk by Senab, ett sätt att spränga gränserna mellan möbler och andra kulturyttringar. I år handlar det om möbler och musik när mångsidige Daniel Adams-Ray tar plats på scen. Möten mellan olika kulturer, hantverk och uttrycksformer är hans största inspirationskälla. text SUSANNE HELGESON

E

fter ett års extremt flitigt turnerande med första soloskivan Svart, vitt och allt däremellan har tempot dragits ned för musikern, grafiska formgivaren och modedesignern Daniel Adams-Ray. Men visst finns att göra. Han ritar herrlinjen till Lagoms nästa höstkollektion. Och inredningen till märkets första butik som ska stå klar i mars. Kanske blir han innan dess Årets Liveartist som han är nominerad till på årets P3 Guld-gala. Han förbereder dessutom, vilket är anledningen till denna artikel, sitt uppdrag inför Designwalk by Senab. Ett event i Stockholm i samband med Stockholm Furniture Fair, som därefter går vidare till Göteborg och Malmö. Ett slags catwalk-show, som springer ur önskan att visa på spännande möten mellan inredning och andra närliggande fält. Som mat, mode, dans och musik. Allt med ambitionen att påvisa uppdaterad kreativitet och nyfikenhet i samtid och framtid. Daniel Adams-Ray har i år valts att producera en show på temat musik/möbler. – Det är ett renodlat beställningsjobb och jag

tackade ja eftersom det passar mig som handen i handsken. Mötet mellan olika uttrycksformer överensstämmer väl med mitt sätt att arbeta i vardagen, berättar han och förklarar att han sedan tonåren känner en rotlöshet. – Därför har en röd tråd genom de olika uttryckssätten blivit viktig. För att skapa både en identitet och ett slags ordning i tillvaron.

former helt sonika är han själv. Allt han skapar grävs från hans eget uppriktigaste, sannaste inre. För projektet tillsammans med Senab har han en idé om att spela på möblernas sociala funktion – rent bokstavligt. Och att tyngdpunkten i framträdandet kommer att ligga i balansgången mellan det visuella och det musikaliska. Från musik till formgivning

Nairobi – Lidingö

För den som inte har följt Daniel Adams-Ray från och med hans del i hiphopduon Snook, kan i korthet sägas följande: Född 1983 i Nairobi, Kenya. Via ett år i Holland kom familjen till Lidingö fjorton år senare. – Eftersom jag var tvungen att erövra svenskan, när vi flyttade till Sverige, har jag förmodligen sökt efter andra språk, som blev det musikaliska och det grafiska, för att kompensera svenskan som haltade. Tillsammans får de mig att känna mig hel, säger han och tillägger att beröringspunkterna mellan hans olika uttrycks-

År 2000 skapade han tillsammans med gymnasiekompisen Oscar Linnros Snook som av juryn beskrevs som ”både breda och experimentella, både allvarliga och roliga” när de vann en grammis för Årets hiphop/soul 2007. Året innan valdes han till Årets rappare och dessförinnan vann han SM-guld i freestylerap. Efter att Snook splittrats 2007 ägnade sig Daniel Adams-Ray åt klädmärket Lagom, som presenterade sin första kollektion samma år. Parallellt studerade han grafisk formgivning vid Berghs School of Communication. 2009 gick han ut därifrån och presenterade ”den första upplevelsebaserade

foto and r e a s ö hlund

kosmopolit Daniel Adams-Ray

”Visst finns de som tycker att man borde ägna sig åt en enda uppgift men jag är i det avseendet en typisk, mångsysslande 80-talist. Jag varken kan eller vill välja endast en form.” provhytten” som sitt examensarbete. Tänkt att förvandla ett för många nödvändigt ont till något inspirerande och suggestivt. Därefter gällde Lagom och solodebut. Välskräddat

Om ni undrar, så är en legendariska musikjournalisten och programledaren Kersti Adams-Ray Daniels faster. Hon gjorde för övrigt ett kort men mycket stylish framträdande i videon till Snook, svett och tårar. I den liksom i många av Snooks andra videor märks ett stort intresse för det välskräddade. – Det var så tanken till Lagom uppstod. Min kompis Nette Sandström, som jag gjorde scenkläderna tillsammans med, gick på Textilhögskolan i Borås och vi ville testa om vi kunde ta steget till en hel klädkollektion. Allt i en stil som även gäller min musik – kosmopolitisk. En mix som kan sträcka sig mellan allt från det modernt västerländska till olika afrikanska subkulturer, berättar han. Mode, musik och grafisk form. Och möbler skulle man kunna tro, efter provhytten. Men nej, Daniel Adams-Ray gör inte mer än till husbehov i form av de nödvändiga till showrooms, set designs och Lagoms nya butik. Inspirerande möten

Precis som Daniel Adams-Rays musik är Lagoms kläder en mix mellan västerländskt och afrikanskt.

På frågan om någon särskild designer inspirerar honom, nämner han Jaime Hayon: – Han har ett mycket nytänkande, säreget formspråk som tilltalar mig enormt och som jag kan relatera till. Hans inspiration kommer från skateboard- och graffittikulturen. Och det är just de där mötena mellan olika kulturer som inspirerar honom, de mellan olika hantverk och uttrycksformer. – Visst finns de som tycker att man borde ägna sig åt en enda uppgift men jag är i det avseendet en typisk, mångsysslande 80-talist. Jag varken kan eller vill välja endast en form, säger Daniel Adams-Ray och avslutar med att citera den amerikanske författaren Neale Donald Walsch. ”Life begins at the end of your comfort zone.” nr 1.2012 | reflek tion 11


Returadress Senab Box 7164 103 88 Stockholm

Kontoret som konkurrensvapen I den glödheta konsultbranschen är konkurrensen om arbetskraften knivskarp. För att kunna rekrytera de bästa konsulterna har de två konsultföretagen satsat på ett attraktivt kontor under samma tak i Stockholms ”Gyllene triangel”. text TOVE GYLLENSTIERNA

foto björn leijon

B

ortsett från att de två företagen bedriver konsultverksamhet har de egentligen inte mycket mer gemensamt än sin styrelseordförande. Där Cupole är ett relativt nystartat företag med managementkonsulter, har IT- konsultföretaget Claremont några år på nacken och hade vuxit ur sina lokaler vid Hötorget. De två företagen delar på reception och mötesrum, men huserar annars i varsin del i den stora hörnlokalen. Inredaren Nina Krakau anlitades för att skapa ett kontor med högt ställda krav på såväl funktion som gestaltning. – Vårt kontor är en del av vårt varumärke, säger Cupoles VD Jens Täkte. Det är viktigt att skapa en attraktiv arbetsplats för de anställda, poängterar han. – I vår bransch är det en strid på kniven om att rekrytera de bästa konsulterna. Därför har vi satsat extra mycket på vår lounge, som är trivsamt inredd med kök och soffor.

vara som ett andra hem. Lika generös är Jens Täkte mot kunderna: – De har ofta sitt kontor ute i förorten. Vi vill att de känner sig välkomna att låna vårt kontor mellan möten i Nina Krakau stan, eller till och med för att hålla sina möten här. Det ser vi som en service, vi bör ställa upp med som konsulter. Hos Cupole finns 24 arbetsplatser på 30 anställda. Det är sällan fler än 10–15 konsulter på kontoret samtidigt. Ingen har fast plats, utan man sätter sig där det passar bäst för tillfället. Det arbetsmaterial som inte ryms i konsulternas datorer och hjärnor, förvaras i ett mycket litet personligt utrymme i ett skåp. Även Claremont har ett flexibelt kontor. Här finns 25 arbetsplatser på 80 anställda. Företagets IT-konsulter arbetar mycket sällan på kon-

Välkomnande miljö

”Vår inredning ska spegla våra värderingar och vår öppna kultur, som utgår från värdeorden professionalism och affärsmannaskap.”

Konsulterna jobbar ofta ute hos kund. När de väl kommer till kontoret, ska det vara till en välkomnande miljö. – Vi ser gärna att de trivs så bra här att de tar med sig familjen hit på en fika efter shoppingrundan på lördagen eller tar ett glas vin med vänner före krog- eller biobesöket. Det ska

Claremonts del av kontoret har en nordisk prägel.

Hos Cupole ska medarbetarna känna att kontoret är ett andra hem.

toret. Claremonts projekt bedrivs oftast på plats hos kunden. – Men en heldag i månaden samlas vi ihop alla på kontoret, lyssnar på något intressant föredrag, våra konsulter berättar om spännande projekt, vi äter frukost och lunch ihop. Det är viktigt för sammanhållning och erfarenhetsutbyte, säger Claremonts VD Peter Lundström. Mer skandinaviskt

Även Claremont har satsat på sin loungedel. Här är uttrycket mer uttalat skandinaviskt med ljusa färger och material. – Vår inredning ska spegla våra värderingar och vår öppna kultur, som utgår från värdeorden professionalism och affärsmannaskap. Det är en öppen, ljus och inbjudande miljö som går hand i hand med hur vi vill att våra kunder ska uppleva oss – att det är kul och enkelt att jobba med oss och att Claremont löser alla knutar. Att i inredningen gestalta företagskultur är Nina Krakaus mål i alla företagsuppdrag. I den gemensamma delen av kontoret finns ett antal välutrustade mötesrum i olika storlekar. Inredaren Nina Krakau har valt glasväggar för luftighetens skull. – Med den typen av kvalitetsmöbler som vi har valt, bland annat skandinaviska klassiker, är det ganska självklart att vända sig till ett företag

som Senab med ett brett utbud av leverantörer. Eftersom Senab är en totalleverantör med mycket kunskap har de också ofta en logistisk fördel. Samarbetet mellan alla inblandade har löpt smidigt och bra, tycker hon. Även Senabs kundansvariga Marcus Törner är nöjd: – Det här projektet har haft mycket korta tidsramar och varit komplext, eftersom två företag måste komma överens om utformning av alla gemensamma ytor. Vi har levererat både märkesprodukter och specialkonstruerade möbler, till exempel bord och förvaring.

FAKTA PROJEKTET Beställare: Cupole och Claremont Inredare: Nina Krakau Inredning (www.ninakrakauiredning.se) Leverantör av möbler och inredning: Senab med kundansvarige Marcus Törner.

cupole och Claremont Cupole är ett svenskt managementkonsultföretag som grundades för drygt ett år sedan. 30 anställda. Läs mer: www.cupole.se Claremont är ett svenskt Managementföretag och IT-konsultföretag med 80 anställda. Läs mer: www.claremont.se

Senab Reflektion nr 1 2012  

Customer magazine for Senab

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you