Page 1

PRISLISTE


IS

N 1 Å P /2 R

di

an

w. sc

w

w

S U TO T H V RT Ø A S LG TL Ø I K !

no

c.

PL

IS

SÉ G

A

RD

IN

LV O

KUN

VO

ER

Kr

XC

INNB

KR 3KAMPA 0 0 0 NJE 0

Y T TE

3

g g BM g b e å e g lir r d gsd ri pe byg ar a d X- arn by to k a er t o ng s ng g i n t i l et a ba e l la g k ne bu g ja K vo sis bud ane ga byg ljpl s l n t e be re te sje ble ko ge ana er på ad i ein pp ei ha eitt åra tte i ta m star r, o a K l om ny t n n ik ny dli av ha ha tt u ldr t i g se ep r å se kj Ti pe ru ng stri r b ust t av i i 20 tt ra e g . nd a i ds ar en in ga 14. t o lb a Ko t n 2 m k v n K e e eh un od A i h lep m eb 014 est g, m eb av r m m lle p e p et au p a i us . D eei g t n er las yk st . N bu tad ei bu ein oli la alin t j p . fs m. ar p ok o d o i ng e h t i l st a e r t i k a ss a g f en bl sje en ti B a liti s- o as å ir tt de bo d e at ran r? or (A H l å ko m kar g b tar de u i S t ik d. A r e avla e i p) a t ne arn det ke sb tap er irk kje lle it g sti for Si he an a m s y n us eb då bi by ele va er od ngs ma Ei rke ims ken il g am usta å b t o - nn lit gd n, r o e st n h len pla . Å lion o g de de yg s s p gs g o ve Me rin for om lan å s nø g b kap «ø å to eil til ssa rsa ar s å om n? D g ja ra n g. eld i en am d ar e M et ta yeb m etas Kle r k ka i s ut . le p å re utg å h de ven ne t e ut p r di Si om a a ti lik når je p ph an er tøt si k o d te an g r s o n g s t i lb m i g å he – – V l Sa kel de å K eim bli at 1 te te r ka kel Hu rer at a p rg 16 e nd ig t i le e fly 6 frå pa en u n od t K m a k K d n p s n s h u l o g k et s it k j t b on le er epp pla å nes jel ter ph ne tta juø lt e t em ba be ank kr pp re tet je te Kl ess he ssa fly 1. a p»- kom eim ste frå ha im d en rn talt en ete kom til im r t t u å e p e e e o e r r p m h ri b m n a . s e g an t t Si då bu s ko pla m fo de phe ane n, k – fo to l. ode un vil rk m s tø m n u e ag ge il å el e tad t t a ar ne t fl ale ir a Fj rkl i er im de an r t år a en i r Lik – e er a r ! yt be en r b m de vde . le en til il å for pre Ik . os n a m m e di o b k de s – sp l k t r M es rå re er etr ut en i n D e je k ge gs ak re i, en å e e u g n Fa le n b tad dm eig ny e. å e vj k y t te a r ng t e g o ce l o n bo fe d k a ut , . F a d a n a r an na leg Lok ta p t il ok st l i r . le s a i l a r p i k k t no b l y en åa f r n for op al lei å lir t ta To d p a p nd åfl ha lde t d å ei je g k f r y u d y e ri e l la et s a r b r i n e s s n s od ld me ssa å to tta på m Si yg gsp e u juk t no m lok Le nte , m nd , pr ann g m d f ost nga ehe k å e ale e io sk un or i n p fo p f m or e la rit a d å r s . I s s d in A le Si k D s s er p e R to i ng rbl Me G g j n d k is ing t i olfs r t p me al b et b era e, t a ei v n d av est ei sa an forr en å k l i lir ig ( A Si r a n s e i n in let edt å d i 2 av ar t 45 si d e. e 02 la i mi å ne ves på att et e ve p) d kel kje 0. sti 20 llio la ke å en st ter fe ma nd ng 1 9 n p m e dr for , at Tor år ing so a å nd el øf og og ne, liti de bj a. sbu ta ag, ege o t a ør g t ds pe ve fo ba fer m kar s t ba e r n je ng dt rsl un r r n d i g ed a n H r tte a ok ag o o eb st by e d n t f ne fle et bl – M til ebu m f vlan us ill gor ir st or e . t a i ng de ut a irpå ad å d (K om ha de i fi v h e r r un Sir n F) n a de pl re a d s br de kel a te s er vla lo s u ru ,s ik k rsø en. h a s t i fa s ve å d n ng t da kje ar t kin Me M rd is er sei ge det ilbo g so ha e k i g e o i st de m r ha h å usjo på st u n s o ha n ge m a ar om Si nd situ re t, e vise tt e Gr Vi p u n en r i a p r at at ro at kel til, sjo ro nø r at bru ik rer t d ing ge e t s d g is du n b H e ov ilbo det n. å le b lem de. ei s kar be se To kje , el tte en la de te Me ng lir et E om far re A rb s l g da r nd t ik v e ik jør er er ik ign ik kje får de ida me ser ing r p ik gen ne M . d M kje kj g a k n kj : åm e fu ing t er ref at ad sk s a Ho od t t je al er ng en p ør 04 ål la y v – M e m t i lb d l a i S f a ne t t l v e d l i go re si as e t n b u la 99 e g nd a d br de e k ir. od e d ( dt r, gn s ● de s ka t e mu . nd nok od net 0 r b Fr no ell al ei uk tte an Fo i ne te ut n r g nd (K e p . t a e i t l r r f r k k ) g R t for til nd ilb kj ra fø sl uk m rF ,s r a n e v en o m a n ei a ) bl el bo e s od e s l a r fo ag bj – D gs a m ser lfse fo de nte MIN ro go ir g dra d i lik et itja Ko r d e r m a m ørn en b pun ed for n m ,m a IMU m tp eh H r ss k m dt, odt ha Sir de er g he v t i e o k n e u m t M ,s å en o g e i dt bu ed me be r se kele t er od r og a til så øyr ovla kar t e løy r l na a k un e n y s t a t n h a t t f n i d t. D s e 12 st er bod høy t ei nd und r m sin eng om ad v n o e a . d yr tin , så et rt n d re er idle g s e e at en me iss dla r se r ik g, et e ia es va – D e s f , f m i i m FO r ,s v em g k ga he kk rå l o er øk rt om n s m r k en RD i å m il e m å d . U je en at Vid r, s r fi je e for m. ere ing dig i IN G e n d om e h om ne s å m b y g e i n i h g a et AM sli de ar a R nst r go eld Me r ti a To . m at ar g e la ak a n LE k a t e Ha olf d d reg n m l, h ra e g g j a er r d e n i e t t b BIL* r il e t u t f gt e r n e u s u i je ke bak t Kl vi gla en. t u nok rup e h ar le nd Kle sta ore i p r ik ra den oko t lik s p ar n. e ep kti n de n tid ng r t o pp, den ldr lan kje d st p e lik a a or ko g å (H to e ba Råd op d t m å e h ss, og kje a fo legg god e i ) m e g pf t og r n m su m kk m le e h f y eim at and m. rve ing . at m u je in lo fo a få ann e, eld re No ntn a, P sjå dig ar b lla m ne ste na ka rs r p e ar m ll o IN RI V se på e lo yg sju og re kom ser ing og la v a å S n m m a d k a t å i KL AT på rl e i i l H be se r F kor kale . I e eh det k la m båd r eg rk ein L *F B S . g e l t e us a ut u je ei t r u irk , m le er IN EIE i e or l k s er n i m a a r n a r

F by or fi fe gg re rd ja år ig av si i 2 la da 01 sti n SJ 4. ng ved na E T T rk : S No sb to eb ro ka us ne l d e r je tad til t se vil ust k K ? D p ei t å n ja då et v Kl av st de ad lep a e la av ve Kle r d ppe stin 45 i u fo pdt pp en , gs e je ok fo ein lle og ts r b po tt le til fo for rma ast r et ar lit r d sl De rtid bod n e ei ag nig et r e ja n. ik h t t ne til am ut asj ar il le i Kl st e e d b er sa D ar s e på id , m ar ig pp il e a n å l ata op ko . D ed a lo bl ka ei s an e n e fa ph rta ei en g g j e di si e kale i fl ba st – ald re e fles rek iga på ytt i a igj ku e å g A nn rn d , m lle te te av Si a m e r p en lle ko Vå ebu t ti en r le av b inn del kel idav mm re n sta lbo eit ngr ar ga ing en. De . n n d. d t de la s u st et ba e av a e g f i 1. t 2 a n t b 0 v t i so r n la s r d r å ve ngs est 1 2 å M pe lei m bu tin er e d - o yr l n a n o v b

m a Si rn le rk p is el å en


or

ut

se

39 60, - pr.

ld

kv er ne la nd bi l.n o

je

er ve d be st illi av

0, -

ng

mÅ NED

O KL AT XC . IN L E NB IE 3 60 t te Y Å ra TT R K tb D EB /45 ile Ve ver 4 n IL 0 51 str ne er . T 00 AW EU 84 e S lan O -g TA KM od 03 va d B D k je LP : S 00 nho il V nt R ,f T SU lm ol ri IS A R en vo fo rh K T M 9 |B L R ef E te ilh 2 I lse M 62 E / us ro ET U et g 4 at 60 AB M år sa ,- LE vg Kv TI R LE i f L t e Re r en IN K n f G 51 ev e or U S 20 N G 77 eg lan 16 e d 1 16 n ,9 EBY er B be 9 R 10 11 il J ta % K æ lt. re Ka RE R 1 n m pa N 19 nj TE 9 en . 0 g *F

ny 20 17 m od el in ne n 30 .n ov em be r2

01 6.

Fo

rb

eh

ol

d

om

tr y

kk

fe

il.

Le

m d k til å b a s m ie på arl Sir me m bå ar r ko ka . I eh de k l Hu et eg Si eg, kel ine ut Bu Fje rlei le e ein eim t ta ara un de rk sb a l a e el me n b r at tiv vik kol rm s m r m sit sp r le r s ar an en n åd til lin lek est e k e ua la ng eg b f s b o ka p e n s l s la an r e gsh tiv ad. an t øy jon san re n ela er ode bl a d dd m e g i S nse t ta ldr em for i f i n od t ei e t e d irk rt nk e r m el or n t i b il sm at el som an us a dr ru å e en m o å. k, ny e so is g b ps Å . e m m bru uk yk ab g e H j@ Bj og så ka oll isk na Å : I el l a r a r e k jb ør eg n l .n n s o ds g ar e t g t er o ev m je t id ik i lb e r S i le g s t å ng od D g bj a r r f o n e e t r ø r n e sk r he lag ett Va ul ik ite et e er rha k a k je r S i f o r a t u l A l a L e r g bj L e r l e i a on r tik ein bre ørn bre r Jæ sd kel sta kk Va kk r b a g s en s d i s o m r h a u l a av t o av de is d is ha g t o a. på a. n b rs l tr ak yk ar k i fe ile n.

VI GIR DEG LOKALE NYHETER, OG SÅ MYE MER

Det kan være tøft for en bedrift å få frem sitt budskap i et marked som

florerer med utallige markedsføringsmuligheter. Det er lett å gå seg vill. Begrep som BIG DATA, CONTENT, GOOGLE osv gjør at du nå må ha en

føringstiltak. Vi har den kunnskapen. Vår lange tradisjon i lokalmiljøet gjør oss grundig forståelse av markedet for, å få best mulig utbytte av dine markeds-

mediebransje som hele tiden er i ending gjør at vi alltid holder oss oppdaterte. i tillegg unike i vår kjennskap til ditt lokale marked. Det at vi er en del av en

Vi utvider vårt sortiment, slik at du får maks utbytte av vår kunnskap.


PRISLISTE ANNONSER

ANNONSEPRISER I JÆRBLADET

SOSIALE MEDIER

Se egne modulkart på jbl.no eller kontakt markedsavdelingen

CONTENT MARKET. LANDINGSSIDER FOTO/TEKST VIDEO NETTSIDE

ANNONSEPRODUKSJON Design/layout helside

kr. 1200

Design/layout halvside

kr. 800

Mindre annonser

kr. 600

LOGO/PROFIL

FYLL-/BREKKANNONSER

VISITTKORT

Papir - fyllannonser i papiravisen i 1 mnd.

PLAKAT

Nett - restplassannonser i 1 mnd.

STORFORMAT GATEBUKK BROSJYRER

SOSIALE MEDIER administrering CONTENT MARKETING

ROLL-UP

1 stk helside papir + 1 dag nett

BANNER

LANDNINGSSIDER

BEACH-FLAGG

Hovedside

Dronefotografering 1 lokasjon - inntil 10 bilder Tekstforfatting pr. time

Spør oss hvis du ikke finner det du trenger i listen.

Pr. mnd

kr. 2900

kr. 19.900

Etter avtale

FOTO OG TEKST Fotografering 1 lokasjon - inntil 10 bilder

+

kr. 7900

SOSIALE MEDIER

FOLDER

DIVERSE

kr. 21.500/16.500

Bare ring, så gjør vi resten. Greit med alt du slipper å tenke på.kr. 1500 kr. 1500 Etter avtale


NETTANNONSER STØRRELSER

BASIS REKLAMEFILM

DESKTOP Toppbanner

980x150px

Toppbanner stor

980x300px

Skyskraper

180x500px

Skyskraper stor

250x500px

Animasjon av eksisterende stills (foto og grafikk) Grafikk med tekster Speak Redigering og musikk 1 korrekturrunde Reklamefilm i opptil 15 sek

Sticky skyskraper

180x500px

Pris

Sticky skyskraper stor

250x500px

Netboard

980x150px

Netboard stor

980x300px

Knapp

480x150px

Artikkelboard

480x400px

Artikkelstripe

480x150px

MOBIL Toppbanner stor

300x300px

Toppbanner

300x150px

Midtbanner stor

300x300px

Midtbanner

300x150px

Bunnbanner stor

300x300px

Bunnbanner

300x150px

kr. 3900

STANDARD REKLAMEFILM Levende bilder fra 1 lokasjon Animasjon av eksisterende stills (foto og grafikk) Grafikk med tekster Speak Redigering og musikk 2 korrekturrunder Reklamefilm i opptil 15 sek Pris

kr. 5900

TEKNISKE SPESIFIKASJONER Max filstørrelse: 100kb Toppbanner kan ha 105kb Oppløsning: 72dpi Format til nettannonser: swf - gif - jpg Format til mobilannonser: gif - animasjon -jpg Vi tar forbehold om trykkfeil. Alle priser er eks. mva.


PRISLISTE ANNONSER

DOMENE

SOSIALE MEDIER

Nytt brukervennlig domene

kr. 799

CONTENT MARKET.

Hosting pr. år

kr. 300

FOTO/TEKST VIDEO NETTSIDE LANDINGSSIDE

WEBHOTELL Mnd. abonnement Årsabonnement

LOGO/PROFIL

NETTSIDE*

VISITTKORT

Inneholder blant annet: Responsivt design Teknisk oppsett av siden Oppsett av inntil 5 sidetyper (eks. forside, om oss, tjenester, kontakt, galleri) Opptil 10 undersider (eks. undersider til tjenester, kontakt osv)

PLAKAT STORFORMAT GATEBUKK BROSJYRER FOLDER ROLL-UP BANNER

kr. 4750

kr. 15.000

Support

Pr. time

kr. 750

Oppdateringer på nettisden

Pr. time

kr. 750

BEACH-FLAGG DIVERSE

+ Spør oss hvis du ikke finner det du trenger i listen.

kr. 399

Vi tar forbehold om trykkfeil. Alle priser er eks. mva.


Alt pü en plass? Spør oss om pakkepriser.


PRISLISTE ANNONSER

LOGO

SOSIALE MEDIER

Orginallogo, sort/hvit og negativ

CONTENT MARKET.

Profileringspakke m/ logo, vsittkort, brevark og konvolutt

LANDNINGSSIDER FOTO/TEKST VIDEO NETTSIDE LOGO/PROFIL VISITTKORT PLAKAT

VISITTKORTkr. 3900 kr. 5000

1 SIDE TRYKK

2 SIDER TRYKK

100 stk

kr. 415

kr. 625

300 stk

kr. 625

kr. 990

500 stk

kr. 730

kr. 1105

Oppsett/layout

kr. 490

kr. 690

Pris pr. påfølgende person

kr. 100

kr. 100 A3 (297X420cm)

STORFORMAT

PLAKATER 200-300gr. papir

GATEBUKK

1-2 stk

kr. 15

kr. 21

BROSJYRER

3-9 stk

kr. 11

kr. 16

FOLDER

10-29 stk

kr. 9

kr. 11

ROLL-UP

30-99 stk

kr. 5

kr. 7

BANNER

100-250 stk

kr. 3

BEACH-FLAGG

Oppsett/layout pr. time (ca 1 time*)

DIVERSE

+ Spør oss hvis du ikke finner det du trenger i listen.

PLAKATER/STORFORMAT 200-300gr. papir

A4 (210X297cm)

kr. 4 kr. 750

50X70 CM stk. pris

70X100CM stk. pris

1 stk

kr. 310

kr. 415

2-4 stk

kr. 190

kr. 260

5-9 stk

kr. 110

kr. 210

10-29 stk

kr. 99

kr. 165

30-50 stk

kr. 85

kr. 145

Layout/design pr. time (ca 1 time*) GATEBUKK 1 stk (kun selve bukken)

kr. 750 50X70 CM innendørs kr. 1560

50X70 CM utendørs kr. 2080


A5 BROSJYRE 150g papir

4 SIDER

6 SIDER

8 SIDER

12 SIDER

50 stk

kr. 650

kr. 780

kr. 845

kr. 1150

100 stk

kr. 940

kr. 965

kr. 1430

kr. 1980

200 stk

kr. 1430

kr. 1560

kr. 2190

kr. 2730

500 stk

kr. 2600

kr. 2730

kr. 3250

kr. 3510

1000 stk

kr. 3400

kr. 3650

kr. 3900

kr. 4160

Layout/design*

kr. 2200

kr. 2500

kr. 3750

kr. 5000

A4 BROSJYRE 150g papir

4 SIDER

8 SIDER

kr. 880

kr. 1400

kr. 1880

100 stk

kr. 1460

kr. 2190

kr. 2600

200 stk

kr. 2190

kr. 2950

kr. 4550

500 stk

kr. 2600

kr. 3900

kr. 5850

1000 stk

kr. 4650

kr. 4450

kr. 6500

Layout/design*

kr. 2200

kr. 3750

kr. 5000

50 stk

4 SIDER kr. 630

6 SIDER kr. 780

kr. 845

kr. 940

kr. 940

kr. 1430

200 stk

kr. 1460

kr. 1560

kr. 2190

500 stk

kr. 2600

kr. 2670

kr. 3250

1000 stk

kr. 3380

kr. 3640

kr. 3900

Layout/design*

kr.2000

kr. 2500

kr. 3500

4 SIDER

= 3 timer = 3,5 timer = 5 timer = 7 timer

8 SIDER

100 stk

20X20 CM 150g papir

* 4 sider * 6 sider * 8 sider * 12 sider

12 SIDER

50 stk

15X15 CM 150g papir

*Alle priser for layout/ oppsett er esitemert antall timer. 750,- pr. time utover dette.

“

8 SIDER

50 stk

kr. 890

kr. 1365

100 stk

kr. 1460

kr. 2275

200 stk

kr. 2190

kr. 3250

500 stk

kr. 2600

kr. 3900

1000 stk

kr. 3120

kr. 4420

Layout/design*

kr. 2200

kr. 3750Vi er godt informerte om bygden din. Vi vet hva som virker.


PRISLISTE ANNONSER

FOLDER 150g papir

SOSIALE MEDIER

50 stk

kr. 780

CONTENT MARKET.

100 stk

kr. 940

LANDNINGSSIDER

200 stk

kr. 1560

FOTO/TEKST

500 stk

kr. 2210

VIDEO

1000 stk

kr. 2600

NETTSIDE

Design/layout (estimert timeantall 3,5)

kr. 2500

LOGO/PROFIL VISITTKORT PLAKAT STORFORMAT

6 SIDER

ROLL-UP 85x200 cm Pr.stk

kr. 1550

Design/layout til roll-up

kr. 750

GATEBUKK

BANNER Inntil 1 m bredde

BROSJYRER

Pvc banner m/maljer

Pr. kvm

kr. 525

FOLDER

Takheng banner

Pr. kvm

kr. 650

ROLL-UP

Folie selvklebende

Pr. kvm

kr. 525

BANNER

BEACHFLAGG - Leveres med jordspyd - 250 cm

BEACH-FLAGG DIVERSE

Pr.stk

kr. 2670

Tillegg forkryssfot med vannbelg

kr. 900

Design/layout til beachflagg

kr. 750

TIMESATS Design/layout pr. time

+ Spør oss hvis du ikke finner det du trenger i listen.

*Alle priser for layout/oppsett er esitemert antall timer. 750,- pr. time utover dette. Vi tar forbehold om trykkfeil.

kr. 750


KONTAKT OSS

BERIT POLLESTAD SELE

TOMMY HØYLAND

Markedssjef

Annonsesjef

@

@

JUNE SKANDSEN

ANNE SALTE

IVAR VESTLY

Markedskonsulent

Markedskonsulent

Markedskonsulent

@

@

@

E-POST bps@jbl.no

E-POST th@jbl.no

E-POST june@jbl.no

E-POST asa@jbl.no

E-POST ive@jbl.no

DU NÅR MEG PÅ 40 00 79 15

DU NÅR MEG PÅ 40 00 79 11

DU NÅR MEG PÅ 40 00 79 03

DU NÅR MEG PÅ 40 00 79 14

DU NÅR MEG PÅ 40 00 79 07

BLI ABONNENT

MÅNED ÅR

Digital tilgang + papiravis mandag onsdag og fredag

Digital tilgang + papiravis mandag onsdag og fredag

DIGITAL

E-avis og digital tilgang

Ring kundeservice på telefon 51 77 99 00 eller se jbl.no for abonnement

16900 159500 13900


Meierigata 22, 4340 Bryne | Postboks 23 4349 Bryne | www.jbl.no | Telefon: 51 99 77 00

Jærbladet prisliste 2017  
Jærbladet prisliste 2017  
Advertisement