Page 1

BUGÜN DE VARIZ YARIN DA

Kumru Belediye Başkanı Ticabi Civelek; “Biz bugün olduğu gibi, yarında burdayız. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi

DESTAN

Belediye Başkanı Ticabi Civelek, Karadeniz Görme Engellilerin istişare toplantısında yaptığı konuşmada hem seçmenlere, hem de Kumru halkına mesaj verdi.

KUMRU

Kumru’nun Gazetesi

HİZMETE DEVAM EDİCEZ

Karadeniz Görme Engelliler Derneği’nde dernek üyelerini ziyaret eden Kumru Belediye Başkanı Ticabi Civelek, “Bugün nasıl varsak yarın da varız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın “ dedi

İKTİDARIN GÜCÜ

FİZME’DE 1 OY BİLE ALTIN OLDU Sarıabdal’da Yıl: 1

Sayı: 5

11 MART 2009

HAFTALIK TARAFSIZ GAZETE

Fiyatı: 1 TL

Geçmiş dönemlerde yapılan hizmetlerin görmezden gelindiğini belirten Civelek; sözlerimizi çarpıtarak algılayanların, yarını da çarpıtarak algılayacaklarını 30 Mart’ta göreceğiz”

KAPIMIZDAN KİMSE DÖNMEDİ

Bu zamana kadar, partili partisiz her vatandaşa el uzattıklarını, öncelikle sosyal belediyeciğili ön planda tuttuklarını belirten civelek, “kimseya farklı bir bakış yapmadık. Kimse kapımızdan eli boş dönmedi” dedi

YARIN DA BİZ OLACAGIZ

Kimse ile siyasi veya kişisel bir polemik arzu etmediğinin altını çizen Civelek, herkes kendi kulvarında yürüyecek. Bizde yürüyeceğiz, bugün nasıl var isek yarın da biz varız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” mesajını verdi

Sarıabdal’a Seçimden Seçime gitmeyin

Kumru’nun en büyük beldesi olan Fizme’de seçimler çok kritik bir ortamda geçiyor. 1547 seçmenli beldede 650-700 civarında oy alan parti başkanlık koltuğuna oturacak. Belde de 1 oy bile altın oldu HABER MERKEZİ

y o 0 f 70

FİZME’DE

e d e H

Kumru’dan Dünya’ya Görüntülü ve Yazılı ulaşmak için tıkla

WWW.KUMRU.TV ‘Neredeyseniz, Oradayız Tel: 0541 641 20 66

Kumru’nun en büyük Beldesi olan Fizme’de 3 parti yarışıyor. Toplam 1547 seçmeni olan Fizme’de birebir çalışmalar bile kıymete bindi. Her oyun adeta bir altın olduğu beldede halk seçim öncesinin sefasını sürüyor. Her adayın yanında görünen ancak seçimlerde rengini sandığa koyacak olan seçmenler, partilerden ne koparırsa kar olarak görüyor. 1547 seçmenin ortalama 1500’ünün oy kullanacağı hesabına göre, ortalama 700 oy alan aday başkanlık koltuğuna oturacak. Hesaplamalara göre Ak Parti ile Saadet Partisi arasında geçecek olan yarışta MHP’nin de alacağı oylar yarışın galibini belirleyecek. Sayfa....

Siyaset

Sarıabdal’da zor bir siyaset arenası var. Halk yılların acısını, çıkarmak için fırsat kolluyor. Siyasetcilere seçimden seçime gelmeyin diyen halk, bağımsız adayı desteklerken,AK Parti iktidarına da sıcak bakıyor. Halk, Genel Seçimlerde Ak Parti, yerelde bağımsız adaya destek veriyor Sayfa 7’de

CHP Kadrosu Yola çıktı Sayfa 8’de

Jandarma önlem aldı, Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin kazalar düştü Sayfa 3’de “Doğruluk” düsturu Sayfa 2’de


Geylani’den Doğruluk Üzerine Sayfa 2

İslâm alimlerinin ve velilerinin büyüklerinden Hazreti Abdülkadir Geylani, 1078 yılında İran'ın Geylan şehrinde doğdu. Künyesi, Ebu Muhammed'dir. Muhyiddin, Gavs-üla'zam, Kutb-i Rabbani, Sultan-ul-evliya, Kutb-i a'zam gibi lâkabları vardır. Babası Ebu Salih bin Musa Cengidost'tur. Hz. Hasanın oğlu Hasan-ı Müsenna'nın oğlu Abdullah'ın soyundandır. Annesinin ismi Fatıma, lakabı Ümm-ül-hayr olup seyyidedir. Bunun için Abdülkadir Geylani, hem seyyid, hem şerifdir. Abdülkadir Geylani, 1166'da Bağdatta vefat etti. Türbesi Bağdattadır. Onun için şu ibare meşhur olmuştur: "Veliler Sultanı Abdülkadir Geylani, aşk ile doğdu, kemal ile ömür sürdü ve kemal-i aşk ile Rabb'ine vasıl oldu." Bir gün Abdülkadir Geylani’ye, "Bu işe başladığınızda, bu yola adım attığınızda, temeli ne üzerine attınız? Hangi ameli esas aldınız da böyle yüksek dereceye ulaştınız?" diye sordular.

Buyurdu ki: "Temeli sıdk ve doğruluk üzerine attım. Asla yalan söylemedim. Yalanı kağıda bile yazmadım ve hiç yalan düşünmedim. İçim ile dışımı bir yaptım. Bunun için işlerim hep rast gitti. Çocuk iken maksadım, niyetim, ilim öğrenmek, onunla amel etmek, öğrendiklerime göre yaşamaktı. Küçüklüğümde Arefe günü çift sürmek için tarlaya gittim bir öküzün kuyruğundan tutunup, arkasından gidiyordum. Hayvan dile geldi ve dönüp bana; "Sen bunun için yaratılmadın ve bununla emrolunmadın" dedi. Korktum, geri döndüm. Evimizin damına çıktım. Gözüme, hacılar gözüktü. Arafat'ta vakfeye durmuşlardı. Anneme gidip; "Beni Allahü teâlânın yolunda bulundur. İzin ver, Bağdat'a gidip ilim öğreneyim. Salih zatları ve evliyayı bulup ziyaret edeyim" dedim. Annem sebebini sordu, gördüklerimi anlattım. Ağladı, kalkıp babamdan miras kalan seksen altının yarısını kardeşime ayırdı. Kalanını bana verip, altınları elbisemin koltuğunun altına dikti. Gitmeme izin verip, her ne olursa olsun doğruluk üzere olmamı söyleyip, benden söz aldı. "Haydi Allah selamet versin oğlum. Allahü teâlâ için ayrıldım. Artık kıyamete kadar bir daha yüzünü göremem" dedi. Küçük bir kafile ile Bağdat'a gitmek üzere yola çıktım. Hemedan'ı geçince, altmış atlı eşkıya çıka geldi. Kafilemizi bastılar. Kervanı soydular. İçlerinden biri benim yanıma geldi. "Ey derviş! Senin de bir şeyin var mı?" diye sordu. "Kırk altınım var" dedim. "Nerededir?" dedi. "Koltuğumun altında dikili" dedim.

KÜLTÜR SANAT

Alay ediyorum zannetti. Beni bırakıp gitti. Bir başkası geldi, o da sordu. Fakat, o da bırakıp gitti. İkisi birden reislerine gidip, bu durumu söylediler. Reisleri beni çağırttı. Bir yerde, kafileden aldıkları malları taksim ediyorlardı. Yanına gittim. "Altının var mı?" dedi. "Kırk altınım var" dedim. Elbisemin koltuk altını sökmelerini söyledi. Söküp, altınları çıkardılar. "Neden bunu söyledin?" dediler. "Annem, ne olursa olsun yalan söylemememi tembih etti. Doğruluktan ayrılmayacağıma söz verdim. Verdiğim sözde durmam lazım" dedim. Eşkıya reisi, ağlamaya başladı ve; "Bu kadar senedir ben, beni yaratıp, yetiştiren Rabbime verdiğim sözü bozuyorum" dedi. Bu pişmanlığından sonra tövbe edip, haydutluğu bıraktığını söyledi. Yanındakiler de, "İnsanları soymakta, yol kesmede sen bizim reisimiz idin, şimdi tövbe etmekte de reisimiz ol" dediler. Sonra, hepsi tövbe ettiler. Kafileden aldıkları malları sahiplerine geri verdiler. İlk defa benim vesilemle tövbe edenler, bu altmış kişidir."

Abdülkadir Geylani, Bağdat'a geldi ve buradaki meşhur alimlerden ders almak suretiyle hadis, fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde çok iyi yetişti. İlim tahsilini tamamlayıp yetiştikten sonra, vaaz ve ders vermeye başladı. Hocası Ebu Said Mahzumi'nin medresesinde verdiği ders ve vaazlarına gelenler medreseye sığmaz sokaklara taşardı. Bu sebeple, çevresinde bulunan evler de ilave edilmek suretiyle medrese genişletildi. Bu iş için Bağdat halkı çok yardımcı oldu ve zenginler para vererek, fakirler çalışarak yardım ettiler. Derslerine devam edenler arasında pek çok alim yetişti. Abdülkadir-i Geylani, bir müddet ders verip, hak ve hakikatı anlattıktan sonra, ders ve vaaz vermeyi bıraktı. İnzivaya çekilip, yalnızlığı seçti. Sonra sahralara çıktı. Bağdat'ın Kerh harabelerinde yaşamaya başladı. Bütün vaktini ibadet, riyazet ve mücahede ile nefsinin arzu ve isteklerini yapmamak, istemediklerini yapmakla geçirmeye başladı. Buyurdu ki: “Irak'ın sahra ve harabelerinde 25 sene insanlardan uzak kaldım. Benim kimseden, kimsenin benden haberi yoktu. Bazen uzun müddet yemezdim ve "açım açım" diye içimin feryadını duyardım. Bazen üzerime öyle ağırlıklar gelirdi ki, bunlar bir dağın üstüne konsa, tahammül edemeyip, paramparça olurdu. Bu sırada; "Muhakkak zorlukla beraber bir kolaylık vardır, şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır" mealindeki İnşirah sûresinin

beşinci ve altıncı âyet-i kerimelerini okuduğumda üzerimdeki ağırlıklar dağılıp, giderdi."

Devrinin ilim konusunda tek otoritesi olan Abdülkadir Geylani, tasavvuf bilgilerini herkesin anlayacağı şekilde sundu. Ders ve fetva vermeye yirmi sekiz yaşında başladı ve bu hal altmış yaşına kadar devam etti. Tasavvuftaki yoluna onun ismine izafeten "Kadiriyye" adı verildi ve O’ndan ilim ve feyz alan binlerce öğrencisi çeşitli memleketlere giderek İslamiyeti anlattılar. Maddi ve manevi ilimlerdeki derinliği ve üzerindeki manevi lütuf ve rahmetle dinin esaslarını yeniden dirilttiği için kendine "dinin dirilticisi" anlamında "Muhyiddin" denmiş, O da bu ismi Endülüs'te dünyaya gelen ve "Reyhül Ekber" namıyla ün salan manevi evladı İbni Arabi'ye vermiştir. Abdülkadir Geylani hazretlerinin insanları gafletten uyaran, kendilerine gelmesine vesile olan pek çok sözü vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

"İnsanlara rehberlik eden kimsede şu hasletler bulunmazsa, o rehberlik yapamaz. Kusurları örtücü ve bağışlayıcı olması, şefkatli ve yumuşak olması, doğru sözlü ve iyilik yapıcı olması, iyiliği emredip, kötülüklerden men edici olması, misafirperver ve geceleri insanlar uyurken ibadet edici olması, âlim ve cesur olması." "Rükrün esası, nimetin sahibini bilmek, bunu kalp ile itiraf etmek ve dille söylemektir."

"Kalp dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, imkanı yok, ahireti sevmiş olamaz."

"Ey zavallı! Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve ahirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Boş işlerle uğraşmayı bırak. Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar. Çünkü yakında dünyadan alınacak, ahirete götürüleceksin. Dünyada rahat ve hoş bir hayat arama. Hz. Muhammed (S.A.V.); "Hayat, ahiret hayatıdır" buyurdu."

"Allahü teâlâdan dünya ve ahiretin hayırlarını iste. Sakın; "Ben istiyorum. Fakat Allahü teâlâ vermiyor, ben de bundan sonra istemeyeceğim." deme. Duaya devam et. Eğer istediğin şey ezelde senin için takdir edilmiş ise, Allahü teâlâdan istedikten sonra, Allahü teâlâ onu sana

11 MART 2009

DESTAN

gönderir. Eğer istediğin o rızık ezelde senin için takdir edilmemiş ise, Allahü teâlâ seni o şeye muhtaç kılmaz ve kendinden gelenlere rıza gösterme nimetini ihsan eder. Eğer Allahü teâlâ senin için fakirlik ve hastalık dilemiş ise, sen de Allahü teâlâya fakirlikten ve hastalıktan kurtulman için yalvarırsın. O zaman Allahü teâlâ sana razı ve memnun olacağın bir hal verir. Eğer, ezelde borçlu olmak takdir edilmişse ve sen de borçtan kurtulmak için dua edersen, Allahü teâlâ alacaklıyı sana kötü muamele etme halinden vaz geçirir. Hatta borcundan azaltma veya hepsini bağışlama haline çevirir. Eğer dünyada borçlu halden kurtarmazsa buna karşılık sana bol sevap verir." "Acele etme. Acele eden, ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden, o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek Allahü teâlâdandır. Umumiyetle aceleye sebep, dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir."

"Halinizden şikayette bulunmayın. Sabredin, feryat etmeyin. Doğruluk üzere devam edin. İsteyin, istemekte bıkkınlık göstermeyin. İçinde bulunduğunuz istenmeyen hallerden dolayı ümitsizliğe düşmeyin. Daima ümitli olun. Birbirinize düşman değil, kardeş olun. Birbirinize buğz etmeyin. Allahü teâlâya, rızası için yapılan sabırlar ve tahammüller, asla karşılıksız kalmaz. Onun için bir an olsun sabrediniz, mutlaka, senelerce bu sabrın mükafatını görürsünüz. Ömrü boyunca kahraman lakabıyla meşhur olan, bu lakabı, bir anlık cesareti neticesinde kazanmıştır. Allahü teâlâ Kur'an-ı kerimde mealen; "Rüphesiz ki, Allah sabredenlerle beraberdir" buyuruyor (Bekara suresi: 153)

"Hayatta olduğunuz müddetçe, ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak, bu dünyadan ayrılacaksınız. Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz. Tövbe kapısı açıkken ve elinizde bu imkan varken bunu fırsat biliniz. Tövbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken, dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz." "Mümin kimse küçük günahları da büyük görür. Hz. Muhammed (S.A.V.); "Mümin kimse, günahını dağ gibi görüp, kendi üzerine düşeceğinden korkar. Münafık ise, günahını burnu üzerine konan ve hemen uçan sinek gibi görür" buyurdu..


JANDARMA HALK İLE DİYALOG KURDU, KAZALAR YÜZDE 90 DÜŞTÜ HABERLER

Sayfa 3

11 MART 2009

DESTAN

Kumru İlçe Jandarma Komutanlığı’nın köylerde vatandaşlarla bire bir görüşme ve eğitim yoluyla yaptığı çalışmalarda, trafik kazalarında geçen yıllara göre yüzde 90 oranında düşüş gözlendi. Ordu ve İlçelerinde trafik kazalarında en yüksek düşüş Kumru’da yaşandı. DİE verilerinden derlenen bilgilere göre, Ordu’nun Kumru İlçesi’nde, traktör ve patpat kazalarında önemli ölçüde düşüş gerçekleşti. Kumru İlçe Jandarma Komutanlığı’nın köylerde halkla birebir ve eğitim yoluyla gerçekleştirdiği uygulamalarda, vatandaşlara alkollu araç kullanmanın, patpatla hız yapmanın ve traktörle yol alırken dikkat edilmesi gereken hususlar bire bir olarak anlatıldı. Jandarma’nın bu anlatımla da kalmadığı ve verilen eğitimin de takibini verdiği belirtilen bilgilerde; özellikle, köy yollarını denetimsiz ve boş gören bazı sürücülerin kuraldışı hareket ettikleri ve birbirleri ile yarış yaptıkları belirtildi. Çoğunun sürücü belgesi olmadığı ve bu rahat-

lıktan dolayı da çoğu zaman kazaların meydana geldiği belirlendi. Bunun önce tesbitinin yapıldıktan sonra suç üstü yapan jandarma gerekli adli tahkikatı yaptıktan sonra da vatandaşlara bira bir eğitim verdi. Bunun neticesinde ise 2007-2008 yıllarına göre önemli ölçüde düşüş sağlandı ve bu oran 2008 yılında yüzde 90’lara kadar düştü.

MHP KADIN KOLLARI’DAN START..

ALKOL KULLANIMINDA AZALMA Kazaların alkol kullanmayla ilgisini de araştıran Jandarma’nın, köy yollarında yaptığı denetimler neticesinde de alkol kullanma oranı önemli ölçüde azaldı. Özellikle pat veya özel araçlarla bile köy ve yaylalara çıkanlar bile alkol kullanımını araç sürerken bıraktı

Milliyetçi Hareket Partisi Kumru Kadın Kolları, başkan adayı Abdul Cemal Zorlu’ya destek için çalışmalara başladı. Hanımeli Cafe’de yapılan Kadın Kolları toplantısında bir konuşma Kadın Kolları Başkanı Sude Özden; “İnşallah Cemal amcamızı 30 Mart sabahı başkanlık koltuğunda görmek isityoruz “dedi

MHP Kadın KollarıBaşkanı Sude Özden, MHP’li hanımlara seslenerek, çalışmaların özveri ve inançla yapılarak karşılığının ise 30 Mart sabahı alınacağını belirtti. Sude Özden, inşallah 30 mart sabahı Abdu Cemal Zorlu amcamızı bediye başkanlığı koltuğunda görmek istiyoruz. Bunun için Kumrulu kadınlar olarak var gücümüzle çalışacağız” dedi Belediye Başkan Adayı abdul Cemal Zorlu da, kadınların nasıl çalışma yapması gerektiği yolunda bir konuşma yaptıktan sonra “hep birlikte 30 Mart sabahı farklı bir Kumru için uyanacağız” dedi

İnternet Üzerinden Yeryüzünün her noktasına ulaşıyor ve Kumru’ya tüm dünyaya açıyoruz

WWW.KUMRU.TV

‘Neredeyseniz, Oradayız’ Tel: 641 20 66 - GSM: 0541 641 20 66 kumrutv@gmail.com


FİZME’DE 700 OY SAVAŞI... Sayfa 4

HABERLER

11 MART 2009

DESTAN

Saadet Partisi’nden Fizme Belde Belediye Başkanı olarak adaylığı açıklanan Hikmet Bilü ile AK Parti’li ve halen Fizme Belediye Başkanı Ahmet Ağırbaşlı arasındaki yarış alabildiğine devam ediyor

Hikmet Bilü Saadet Partisi Fizme Adayı

Fizme’de seçim heyecanı en az Kumru merkezdeki kadar heyecanlı. Saadet Partisi’nin Fizme’den aday gösterdiği Hikmet Bilü mevcut AK Parti Belde Belediye Başkanı Ahmet Ağırbaşlı’ya karşı mücadele ediyor. Hikmet Bilü “Fizme’de değişim zamanı geldi” sloganı yola çıkarken, Fizme’de en iddialı aday olarak görülüyor. MHP’nin Belediye Başkan Adayı

Ahmet Ağırbaşlı AK Parti Fizme Belediye Başkanı Hacı Arduç’un da yarıştığı Başkanlık yarışında gece-gündüz mitinglerle ve konvoylarla gösteriler yapılıyor. Herkesin adeta birg üç gösterisi yaptığı seçimlerde oy sayısının az olması sebebiyle ilginç bir tablo ortaya çıktı. Toplam kullanılacak oy sayısının 1547 olduğu Fizme Beldesinde, 3 adaydan biri ortalama 700 oy alması durumunda başkanlık koltuğuna oturacak.

‘ONURUMUZLA OYNANDI’

Belediye Meclis Üyesi Adayı

MHP Kadın Kolları Başkanı Saadet Değirmencioğlu ve arkadaşları istifa etti

MHP Kadın Kolları’nı kurduktan sonra, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini ileri süren Saadet Değirmencioğlu ve arkadaşları istifa etti

MHP Kadın Kollarını kurduktan sonra, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini ileri süren eski MHP Kadın Kolları Başkanı Saadet Değirmencioğlu ve kadın kolları üyeleri partilerinden topluca istifa ettiler. Saadet Değirmencioğlu, “benim ve arakdaşlarımın onuru ile oynandı. Partiden istifa ettikten sonra azilname çekildi. Bizim Ordu ve Ankara Genel merkeze gönderdiğimiz evraklar belli” dedi

Bu gün ne isek, Seçimden sonra da aynı kalmak için

Hacı Arduç MHP Fizme Adayı

UGUR DİZEN


SARIABDAL’DA SİYASET Sayfa 5

HABERLER

11 MART 2009

DESTAN

Kumru’nun, Ergentürk, Çakallu, YeniErgen, Ağcaalan ve Ballık köylerinin ortak pazarı olan Sarıabdal’da geçtiğimiz Cuma günü siyaset sahnesi vardı. AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri ile Bağımsız Aday Hüseyin Tantu ve köy muhtarları arasında geçen tartışmalarda halkın gergin olduğu gözlendi

Sarıabdal’a Seçimden Seçime Gelmeyin...

Kumru’nun, Ergentürk, Çakallu, YeniErgen, Ağcaalan ve Ballık köylerinin ortak pazarı olan Sarıabdal’da geçtiğimiz Cuma günü siyaset sahnesi vardı. AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri ile Bağımsız Aday Hüseyin Tantu ve köy muhtarları arasında geçen tartışmalarda halkın gergin olduğu gözlendi Seçmenlerin ‘Başbakan’a oy var size yok’ tepkisi ile karşılaşan siyasetciler, oldukca zor anlar yaşadı. Özellikle Eyüp Fatsa’ya yönelik sitemkar söylemlerin ağır bastığı tepkilerde, Köy muhtarları ve vatandaşlar yetirince hizmet alamadıklarını belirttiler. SEÇİMDE SEÇİME GELMEYİ Siyasetçileri seçimlerden seçime gördüklerini belirten köylüler, seçimlere 20 gün kala getirilen çakıl ve mıcırların da hiç bir hükmü olmadığını ve yıllardan beri çamur içinde kaldıklarını ileri sürdüler. Köylülerin “gazeteciye yolu gösterelim bakalım hizmet var mı yok mu” teklifi üzerine de zor anlar yaşayan siyasetçiler, bundan böyle Sarıabdal’a hizmet götürecekleri sözü verdiler

SAMUR MAHALLESİ MUHTAR ADAYI MAHMUT ÇENKEL:

Kimse ile kavgam yok

Samur Mahallesi’nde Muhtar adayı olduğunu açıklayan Mehmet Çenkel, mahalleyi yıllardan beridir tandığını ve kimse ile ne bir hesabı ne de bir kavgası olduğunu belirterek, “ Allah’ın izni ile hizmet için yola çıktım. Hayırlısı. Kazansam da kazanmasam da Samur Mahallesine şimdiden teşekkür ediyorum” dedi. 50 Yaşında olan Mehmet Çenkel evli ve 2 çocuk babası. Uzun süre yurtdışında çalışan Mehmet Çenkel, geçtiğimiz dönemde de aday olmuş ancak kılpayı seçimi kaybetmişti.

TIKLA

BALEGRA WWW.BALEGRA.ORG/NET

KUMRU.TV ve DESTAN GAZETESİ ile Her gün, Kumru dışına, Ordu dışına, Türkiye dışına ve tüm ülkelerdeki Türk Vatandaşlarına ulaşabilirsiniz... Tel: 0541 641 20 66 -- 641 20 66


HABERLER

Sayfa 6

11 MART 2009

DESTAN

İHSAN CAYAK Kumru Belediye Başkan Adayı

MUSTAFA SAMUR İl Genel Meclis Üyesi Adayı

Hayallerinizdeki Kumr u için İhsan CAYAK

Kumru Belediye Başkan Adayı

Mustafa SAMUR

il Genel Meclis Üyesi Adayı


KUMRU DEVLET’E ISO 9001 BELGESİ HABERLER

Sayfa 7

Kumru Devlet Hastanesi’ne Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 belgesi verildi. Kumru İlçesi ilk defa bir resmi Kurum olarak ISO 9001 belgesine sahip oluyor

Kumru Devlet Hastanesine Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verildi. Uzun süredir Kumru Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunan TSE görevlileri çalışmalarını tamamlayarak, hastanenin uluslarararası Kalite Yönetimine Uygun hizmet verdiğini gördü. Konuyla ilgili resmi açıklama ve törenin ileriki tarihlerde yapılacağını belirten Kumru Devlet Hastanesi Müdürü Harun Cerme, “bu belge bizim çalışmalarımızın titizliğinin bir göstergesidir. bundan sonra bu titizlik ve kararlılık devam edecektir.” dedi ISO 9001 NEDİR? Üretilen ürünün veya verilen hizmetin aynı

. I Z ..

IĞ Ç A

11 MART 2009

kalitede çıkmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan daha başka hizmetlerin ortaya çıkması için, yapılan çalışmaların bağımsız denetim organlarınca kontrol edilerek kaliteli hizmetin tescili anlamına geliyor. Belgenin en önemli özelliği ise, Uluslararası normlarda olması ve bu standartlarda hizmet veren kurum ve kuruluşlara verilmesidir. Bu belgeye sahip olan kuruluşlar veya kurumların belgenin verildiği tarihten sonra kaliteli hizmeti verip verememesi garantisi olmamakla birlikte Bağımsız Demetim organlarınca denetlenme ve takip zorunluluğu getirmesi de ayrı bir denetim unsuru.

KINALI AİLE ÇAY BAHÇESİ ve ALABALIK TESİSLERİ

DESTAN

Başhekim Dr. Cemalettin Yaktı

Hastane Müdürü Harun cerme

I AÇ

. . . Z ĞI

Nezih bir ortamda, ailenizle ve su sesi içinde, taptaze alabalığın lezzetini taddınız mı

*Düğün, Nişan, Toplantı, Özel Gün ve Toplantı Organizasyonu ile Hizmetinizdeyiz Samur Mahallesi, Ayvalı Caddesi, Elekçi Irmağı Üstü TEL: 0452 641 39 74


ĞÖRDÜĞÜNÜZ GİBİYİZ SİYASET

Sayfa 8

Eğitimciyiz

Hepimizin bir geçmişi var; Temiziz...

11 MART 2009

DESTAN

Saygılı ve Ölçülüyüz...

Eğitimliyiz

KUMRU’YA VE SİZLERE DE AYNI GÖZLE BAKIYORUZ... TİNAJANS


Sayfa 9

SİYASET

11 MART 2009

DESTAN


Sayfa 10

SİYASET

FAHRETTİN TİNCİ Mali Müşavir

11 MART 2009

DESTAN

KUMRU BELEDİYESİ 1.SIRA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ


Sayfa 11

Tinajans

HABERLER

11 MART 2009

DESTAN


Kumru DESTAN Gazetesi Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü İlhan TİCİ HABER DESTEK Haberciler Derneği,TİNAJANS www.habernews.com www.kumru.tv A.A, İHA, ANKA Hukuk Danışmanı Av. Mehmet Bilü

İdare: Samur Mah. Atatürk Caddesi, NO: 43 TEL: 0452 641 20 66: 0541 641 20 66 Kumru

İLA TARİFESİ Tam Sayfa : 500 TL Yarım Sayfa : 250 TL Çeyrek Sayfa : 125 TL Zayi (5 Kelime) : 5 TL

Dizgi-Tasarım: TİAJAS Basın Yayın Tanıtım ve İnternet Hizmetleri Kumru V.D. Vergi O: 55462319948 Baskı: DDM Matbaacılık -FATSA E-Posta: kumrutv@gmail.com

Gazetemiz Basın Konseyi Üyesi olup, Basın Meslek İlkelerine Uymayı Taahhüt etmiştir

DESTAN KUMRU

Yıl: 1

Sayı: 5

11 MART 2009

Kumru’nun Gazetesi

HAFTALIK TARAFSIZ GAZETE

Fiyatı: 1 TL

KUMRU DESTAN GAZETESİ SAYI 5  

KUMURU'NUN ve KUMRULULARIN GAZETESİ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you