Page 1

Terveyspalvelualan

vastuullisen liiketoiminnan periaatteet


Terveyspalvelualan Liiton jäsenet ovat toiminnassaan vastuussa ihmisten tärkeimmästä – terveydestä. Terveydenhuollossa tehtävää työtä ohjaavat korkeat eettiset vaatimukset, ja toiminta on sen luonteen vuoksi varsin tarkoin säädeltyä. Terveyspalvelualan toimijat haluavat sitoutua myös vastuulliseen liiketoimintaan. Terveyspalvelualan Liitto yhdessä jäsentensä kanssa luo toiminta- ympäristöä, jossa toimiala voi vastuullisella liiketoiminnalla lisätä suomalaisten hyvinvointia. Vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin sitoutuneella toimijalla on oikeus käyttää ”Terveyspalvelualan vastuullinen toimija” -nimikettä.

Korkea laatu

• Toimija palvelee asiakkaitaan huolellisesti, ahkerasti ja parhaalla mahdollisella taidolla. Asiakkaan terveyden edistäminen on keskeinen arvo toiminnassa. • Toimija varmistaa rekrytoinneissaan ja arkipäivän toiminnassaan henkilöstönsä pätevyyden, ammattitaidon ja osaamisen. • Toimija sitoutuu edistämään potilasturvallisuutta.


Avoin toiminta

• Toimija on hyvässä yhteistyössä viranomaisten ja muiden sidosryhmiensä kanssa ja vastaa avoimesti toimintaansa koskeviin kyselyihin ja huolenilmauksiin. • Toimija suhtautuu avoimesti ja ennakkoluulottomasti yhteiskunnallisiin päättäjiin ja mediaan sekä kehittää toimintaansa etulinjassa yhteiskunnallisten odotusten mukaisesti.

Reilu kumppani

• Toimija ei hae epäreilua kilpailuetua tai harjoita kiellettyä yhteistyötä vaan sitoutuu avoimen ja reilun kilpailun edistämiseen. • Toimija on hyvä sopimuskumppani ja noudattaa hyvää liiketapaa.

Vastuunkantaja

• Toimija ei hyväksy toiminnassaan lainsäädännön tai viranomaismääräysten vastaisia menettelyjä ja laatii vähintään lainsäädännön mukaiset raportit toiminnastaan ja taloudellisesta tilastaan. • Toimija vaikuttaa omalla työllään terveyspalvelualan maineeseen siten, että toimiala nauttii yhteiskunnan ja sidosryhmien arvostusta.

Kestävä kehitys

• Toimija kehittää aktiivisesti toimintaansa ja palvelujaan korkeiden laatukriteerien ja kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti sekä toteuttaa laadunvalvontaa oma-aloitteisesti. • Toimija kannustaa koko henkilöstöä ja yhteistyökumppaneitaan toimimaan terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta vastuullisesti ja kestävästi.


Terveyspalvelualan Liiton jäsenet

ovat toiminnassaan

VASTUUSSA

ihmisten tärkeimmästä

– TERVEYDESTÄ.

Terveyspalvelualan vastuullisen liiketoiminnan periaatteet  

Terveyspalvelualan Liiton jäsenet ovat toiminnassaan vastuussa ihmisten tärkeimmästä – terveydestä.

Terveyspalvelualan vastuullisen liiketoiminnan periaatteet  

Terveyspalvelualan Liiton jäsenet ovat toiminnassaan vastuussa ihmisten tärkeimmästä – terveydestä.

Advertisement