__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Vuosikertomus

2012


Sisällys

Henkilöstö

17

Osaaminen ja koulutus menestystekijöinä

18

Henkilöstö haluaa osallistua Samlinkin kehittämiseen

20

925-projekti toi työkaluja toimistotyön arjen hallintaan

21

Osaamisen muutos tukee liiketoiminnan kehittymistä

22

Yhteiskunnallisuus

23

Samlink – vastuullinen yrityskansalainen

24

Hallinto

25

Samlinkin hallintoperiaatteet

26

Johtoryhmä

28

Hallitus

31

Taloustiedot

33

Toimitusjohtajan katsaus: Uusia palveluita ja kustannustehokkuutta

3

Hallituksen toimintakertomus

34

Yhteenveto vuodesta 2012

4

Tilinpäätös

38

Konsernin avainluvut

5

Konsernin tuloslaskelma

38

Luotettavia IT-ratkaisuja erilaisille asiakkaille

6

Konsernin tase

39

Samlinkin palvelut

7

Konsernin rahoituslaskelma

40

Sähköisiä asiointipalveluja energiayhtiöille

8

Emoyhtiön rahoituslaskelma

41

Sähköinen työpöytä laajassa käytössä

9

Emoyhtiön tase

42

Palveluintegroinnista menestystekijä

10

Emoyhtiön rahoituslaskelma

43

Tulevaisuus

11

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

44

Täydellisen palvelun talo

12

Tuloslaskelman liitetiedot

45

Missiona luoda synergiaa asiakkaillemme

13

Taseen liitetiedot

47

Palvelut turvallisen sähköisen asioinnin takeena

14

Muut liitetiedot

51

Ainutlaatuinen kokonaisuus tehostaa dokumentointia

15

Allekirjoitukset

52

Mobiilipalveluna pankkisuhde on aina mukana

16

Tilintarkastuskertomus

53

2


Uusia palveluita ja kustannustehokkuutta ONNISTUMISIA: SÄHKÖISEN TYÖPÖYDÄN KÄYTTÖ ALKOI ASIAKASPANKEISSAMME, TUOTIMME PANKKIEN MOBIILIPALVELUN JA SAAVUTIMME KASVUTAVOITTEEMME SÄHKÖISESSÄ ASIOINNISSA.

Vuoden aikana vahvistimme finanssitoimialan lisäksi jalansijaamme energiatoimialan IT-palveluiden asianatuntijana. Toteutimme organisaatiomuutoksia vahvistaaksemme yhtiön kilpailukykyä ja varmistaaksemme toimituskykymme. Tavoitteemme on muutosvauhdin nopeuttaminen. Meiltä odotetaan uudenlaisia asioita, mikä muuttaa osaamistarvetta. Palveluarkkitehtuurihanketta on edistetty intensiivisesti. Kaikki rakenteelliset ratkaisut

Panostamme konkreettisiin parannuksiin asiakaskokemuksessa.

on tehty, ja hankkeen päätuotokset ovat asiakkaidemme käytössä. Hanke jatkuu vielä tämän vuoden. Kaiken toimintamme tarkoitus on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. Jatkossa panostamme konkreettisiin parannuksiin asiakaskokemuksessa. Hyödynnämme asiakkailtamme saatua palautetta, jotta asiat toimivat kaikissa palvelun osatekijöissä. Yleisen taloustilanteen epävarmuus jatkuu. Suomi on virallisesti taantumassa, mikä luonnollisesti vaikuttaa asiakaskuntaamme, toimintaamme sekä taloudelliseen näkymään ja ennustettavuuteen. Rakennemuutoksen vauhti niin suomalaisessa talouselämässä kuin finanssisektorilla kiihtyy.

3

Muutoksissa on aina useampia puolia. Haluamme nähdä muutokset mahdollisuuksina menestyä. Uskomme, että valitsemamme strategia on oikea ja teemme töitä onnistumisen eteen. Meillä on tahto tarjota lisää arvoa asiakkaalle, kehittää uusia palveluinnovaatioita ja vaikuttaa kaikkien osapuolten toimintaan positiivisesti. Haluan lämpimästi kiittää henkilöstöä, asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja osakkeenomistajia vuodesta 2012.

Heikki Sirve toimitusjohtaja


Yhteenveto vuodesta 2012 SAAVUTIMME TALOUDELLISEN TAVOITTEEMME HYVIEN MYYNTILUKUJEN JA TIUKAN KULUKUURIN ANSIOSTA. VUODEN AIKANA OTETTIIN TUOTANTOON UUSIA MERKITTÄVIÄ PALVELUITA. HENKILÖSTÖMME KASVOI 461:STÄ 516 HENKILÖÖN.

Toteutimme Sähköisen työpöydän lisäksi kokonaisuuden, johon sisältyvät sähköinen asiakirjapalvelu, nimikirjoitus ja arkisto. Muita merkittäviä toteutuksia vuonna 2012 olivat henkilöasiakkaan verkkopankki Mobiilipalveluna, maksuaineistojen uusi vastaanotto- ja palautuskäsittely, sijoitusjärjestelmän uusi käyttöliittymä, suoramaksupalvelu sekä PCI DSS -standardin vaatimia muutoksia järjestelmiin. Asiakaskohtaisia toimituksia olivat muun muassa Itella Oyj:n sähköinen Asiointitili yritysasiakkaille ja säästöpankkien Finanssivahtipalvelu. Sähköisen asioinnin kasvu jatkui

Käyttöliittymiä ja palvelukanavia arjen kumppaneiksi.

tavoitteiden mukaisena. Palvelukehityksen painopisteenä olivat uutta teknologiaa hyödyntävät palvelut. Menetelmäkehitystä suunnataan jatkossakin ketteriin menetelmiin, jolloin asiakas on projektityössä vahvasti mukana. Tuotanto toimi vuonna 2013 lähes 100 prosentin käytettävyydellä lukuun ottamatta verkkopankin häiriöitä huhtikuussa ja joulukuussa. Samlinkin käyttöönottojen hallintamallin kehittäminen on parantanut asiakasviestintää ja toiminnan laatua. Sähköisen asioinnin turvallisuus ja tietoturvallisuuden uusi olomuoto kyberturvallisuus puhuttivat vuonna 2012. Meille kyberturvallisuudesta huolehtiminen on ollut arkipäivää jo pitkään. Aktiivinen työ palvelujen tietoturvan ajantasaisena pitämiseksi on jatkuvaa. Sujuva yhteistyö 4

viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa on avaintekijä tilanteen tasalla pysymisessä ja sopivien tietoturvatoimenpiteiden valitsemisessa.

SAMLINKIN OMISTAJAT Samlinkin omistajia ovat Aktia Pankki Oyj (22,56 %), säästöpankit (57,44 %), Handelsbanken (7,53 %), POP Pankit (6,59 %) ja Itella Oyj (5,88 %). Kymmenen suurinta omistajaa omistavat Samlinkista yhteensä noin 69 prosenttia, muut omistajat (63 kpl) yhteensä noin 31 prosenttia.


Konsernin avainluvut LIIKEVAIHTO, MILJ. EUROA

LIIKEVOITTO, MILJ. EUROA 3,0

100

80,5

100 80

66,7

80 60

66,7

70,4

80,5

81,9 81,9

89,8 89,8

3,0 2,5 2,0

70,4

1,0

40 20

0,5

20 0

0,0 2008

2009

2010

2008

2009

2010

2011 2011

40 80

46,2 41,8 66,7

39,7 80,5

44,6 81,9

2012

89,8

35,6

70,4

-0,7

2008

2009

2010

2011

2012

Liikevaihto, milj. euroa

66,7

70,4

80,5

81,9

89,8

Liikevoitto, milj. euroa

1,8

3,0

2,1

-0,7

1,6

% liikevaihdosta

2,7

4,2

2,6

-0,8

1,8

2012

OMAVARAISUUSASTE, % 50 100

1,6

Sähköisen asioinnin puolella saavutettiin kasvutavoitteet Sähköisen työpöydän käyttöönotto   Mobiilipalvelun lanseeraus

1,5

60 40

0

2,1 1,8

AVAINTAPAHTUMAT 2012

2008

2009

2010

2011

2012

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 100 500 80 400

66,7 311

70,4 322

80,5 384

429 81,9

495 89,8

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. euroa % liikevaihdosta

20,6

20,1

-8,5

10,3

23,1

-6,2

7,6

Voitto/osake, euroa

20 100

Investoinnit, milj. euroa Henkilöstön määrä, keskimäärin

Oma pääoma/osake, euroa

0 2011 2011

2012 2012

2008 2008

2009 2009

2010 2010

2011 2011

2012 2012

5

1,6

38,4

Omavaraisuusaste, %

2010 2010

1,4

16,9

40 200

2009

-0,7 -0,9

26,3

20 40

2008 2008

2,1 2,6

Sijoitetun pääoman tuotto, %

60 300

00

3,0 4,2

Oman pääoman tuotto, %

30 60

10 20

1,9 2,8

9,10

12,10

12,40

-5,92

7,93

57,10

60,19

63,30

79,13

74,96

46,2

41,8

39,7

44,6

35,6

0,7

0,5

4,1

4,7

6,0

311

322

384

429

495


Luotettavia IT-ratkaisuja erilaisille asiakkaille YDINOSAAMISTAMME OVAT FINANSSITOIMIALAN IT-PALVELUT, SÄHKÖISEN ASIOINNIN RATKAISUT JA TALOUSHALLINTOPALVELUT. PALVELUKOKONAISUUDET RAKENNAMME ASIAKKAIDEMME LIIKETOIMINTOJEN TUEKSI.

Samlinkin tarjonta kattaa kaikki pankki- ja rahastoyhtiöiden ydinliiketoimintaan läheisesti liittyvät IT-ratkaisut ja -järjestelmät. Vankka kokemuksemme finanssialalta varmistaa asiakkaillemme luotettavat, nykyaikaiset ja turvalliset palvelut. Ratkaisumme mahdollistavat henkilö- ja yritysasiakkaiden palvelemisen niin konttorissa kuin verkossa-

Teemme asiakkaidemme arjesta helppoa.

kin. Konttoreihin toimitamme muun muassa monipuoliset konttorijärjestelmät, työasemat, sähköisen arkistoinnin palvelukokonaisuuden ja itsepalvelulaitteet. Verkkopalvelukokonaisuutemme sisältää verkkopankin henkilö- ja yritysasiakkaille, mobiilipalvelun sekä kotisivupalvelun. Teemme asiakkaidemme arjesta helppoa: Samlinkin Service Desk palvelee asiakkaitamme keskitettynä yhteydenottopisteenä teknisessä ja sovellusneuvonnassa. Tarjoamme asiakkaillemme myös monipuoliset koulutuspalvelut.

6

Tuotamme toimialariippumattomasti sähköisen asioinnin palveluita, portaaleja, verkkokauppoja sekä integraatio- ja raportointiratkaisuja. Sähköisen asioinnin palveluita voi integroida myös osaksi finanssisektorin palveluvalikoimaa. Finanssialan yrityksille tarjoamme kattavat taloushallinnon ulkoistuspalvelut, kuten kirjanpito, reskontrapalvelut, viranomaisraportointi, palkanlaskenta ja riskienhallinnan tuki. Seuraamme asiakkaidemme puolesta jatkuvasti toimialan kehitystä ja huolehdimme siitä, että raportointikäytännöt noudattavat viranomaisvaatimuksia.


Palvelut energiatoimialalle

Lainaaminen Raportointiratkaisut

Pankkiyhteyspalvelut

Päivittäisasiointipalvelut

Sähköiset asiointipalvelut

Maksaminen Sijoittaminen ja säästäminen

Monikanavaiset pankkipalvelut

Konttorilaitteet ja puhelinpalvelu

Verkkokaupat

Samlinkin tuotteet ja palvelut

Integraatioratkaisut

Palvelut finanssitoimialalle Taloushallintopalvelut

Tukipalvelut

Palkanlaskenta

Postitus ja tulostus Kirjanpito

Turvallisuus

Vakavaraisuus ja riskienhallinnan tuki

Myyntireskontra

Service Desk Koulutus

Sisäinen laskenta

7

Sähköiset asiointipalvelut ja portaalit

Viranomaispalvelut


Sähköisiä asiointipalveluja energiayhtiöille SAMLINK AUTTAA ENERGIAYHTIÖITÄ KEHITTÄMÄÄN ASIAKASPALVELUA, ASIAKKUUKSIEN HOITOA SEKÄ LISÄÄMÄÄN ASIOINNIN HELPPOUTTA JA JOUSTAVUUTTA.

Energia-alalla panostetaan voimakkaasti sähköisiin kuluttajapalveluihin. Toimivat sähköiset asiointipalvelut tuottavat kustannussäästöjä asiakaspalvelussa, automatisoivat palveluprosesseja ja mahdollistavat monipuolisemman asiakaspalvelun. Kuluttajat haluavat energiapalvelujen olevan aina saatavilla, joten edistykselliset sähköiset asiointipalvelut ovat energiayhtiöiden kilpailuvaltteja.

Asiakkaat arvostavat kokemustamme ja toimialaosaamistamme.

Samlink on vahvistanut asemaansa sähköisten asiointipalvelujen toimittajana energiatoimialalla. Useimmiten hankkeissa kehitetään laaja-alaisesti asiakaspalvelun toimintaprosesseja, asiakkuuksien hoitoa sekä lisätään asioinnin helppoutta ja joustavuutta. Parhaimmillaan sähköisen asioinnin järjestelmät toimivat täysin itsenäisesti yhdistäen tietoa eri toimijoiden järjestelmistä tai rekistereistä. Integrointien avulla mahdollistetaan muun muassa pankkitunnistautuminen, luottotietojen tarkistaminen sekä osoitetietojen ja sähkönkäyttöpaikan yhdistäminen. Kun yhdistämme energia-alan ja finanssitoimialan osaamisemme, olemme vahva kumppani

8

kehittämään täysin uudenlaisia palveluita energiayhtiöiden liiketoiminnan kehittämiseksi. Palveluistamme hyötyvät niin yhtiöiden työntekijät kuin kuluttajat. Häiriötiedotusjärjestelmämme on edistyksellinen tapa tiedottaa sähköverkon häiriöistä sekä yhtiöiden asiakaspalvelua että loppuasiakkaita. Kulutusraportointi tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden seurata sähkönkulutustaan lähes reaaliaikaisesti, jopa tunnin tarkkuudella. Muita erityisesti energiatoimialalle suunnattuja palvelujamme ovat raportointija intranetratkaisut.


Sähköinen työpöytä laajassa käytössä SÄHKÖISTÄ TYÖPÖYTÄÄ ON KEHITETTY YHTEISESTI USEAMMAN PANKKIRYHMÄN KESKEN. ASIAKKAAT OVAT ITSE PÄÄTTÄNEET KEHITYSJÄRJESTYKSEN LIIKETOIMINNAN VAATIMUSTEN MUKAISEKSI.

Sähköinen työpöytä otettiin käyttöön Samlinkin asiakaspankeissa vuonna 2012. Sähköinen työpöytä on selainpohjainen käyttöliittymä, jonka avulla voidaan helposti käyttää eri pankkijärjestelmiä ja yhdistää niiden tuottamaa tietosisältöä. Eniten käytetyt toiminnallisuudet ja työkokonaisuudet toteutettiin ensin.

Sähköinen työpöytä helpottaa toimihenkilön työtä.

Lisäksi tuotettiin valittuja asiakaskohtaisia erityispiirteitä. Sähköistä työpöytää kehitetään ketterästi, jolloin tuotantokäyttöön saadaan nopeammin uusia ominaisuuksia ja toimintoja. Työn etenemistä ja palautetta seurataan kolmen viikon välein, joten muutostarpeisiin voidaan reagoida nopeasti. Käyttöliittymä tukee työprosesseja ja nopeuttaa käytännön rutiineja. Toimihenkilölle jää enemmän aikaa asiakaspalvelulle ja myyntityölle. Uusi asiakkuusnäkymä koostaa henkilöasiakkaan kaikki pankkipalvelut yh-

9

delle näkymälle. Sähköiselle työpöydälle tulee vuoden 2013 aikana paljon uusia toimintoja, kuten laskentapalveluita, lisää tilin avauksia ja yrityksen asiakkuusnäkymä. Myös luottopäätösjärjestelmän toimintojen rakentaminen jatkuu. Asiakaspalaute ketterästä kehittämisestä on positiivista. Ketterä toimintatapa muuttaa käytäntöjä ja haastaa eri toimijoiden muutoskyvyn. Kaikki osapuolet oppivat matkan varrella. Esimerkiksi osaamisemme käytettävyystestauksessa on laajentunut Sähköisen työpöydän rakentamisen ansiosta.


Palveluintegroinnista menestystekijä ONNISTUNUT PALVELUINTEGROINTI ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ, JOTTA VOIMME TUOTTAA ASIAKKAILLEMME MERKITTÄVÄÄ LISÄARVOA LIIKETOIMINNAN TARPEISIIN.

Samlink haluaa olla asiakkailleen eniten lisäarvoa tuottava palveluintegraattori. Palveluintegroinnin syventäminen on strateginen kehitysalueemme vuonna 2013. Tavoitteemme on muodostaa elinvoimainen kokonaisuus erilaisista palveluelementeistä ja toimijoista, jolloin tarjoamamme palvelut voivat olla omiamme tai kolmansien osapuolien tekemiä. Varmistamme myös sujuvan

Asiakkaillemme eniten lisäarvoa tuottava palveluintegraattori.

yhteistyön muiden tarvittavien tahojen, kuten viranomaisten, kanssa. Palveluintegroinnista hyötyvät kaikki asiakkaamme toimialasta riippumatta. Palveluintegraattorina otamme kumppanit mukaan tuottamaan lisäarvoa asiakkaillemme tuotteiden, palveluiden tai työvoiman muodossa. Palvelukehityksemme nopeutuu ja varmistamme parhaat vaihtoehdot asiakkaillemme. Yhteistyö jo palvelukehityksen varhaisessa vaiheessa mahdollistaa menestyksekkään integroinnin ja helpottaa riskienhallintaa. Finanssitoimialalle integrointeja on toistaiseksi tehty enemmän itse tuotettujen järjestelmien välille. Yhä enemmän kysyntää

10

kohdistuu kumppaniratkaisuihin, joista hyvänä integrointionnistumisena on Säästöpankkien vuonna 2012 markkinoille tuoma Finanssivahti-palvelu. Säästöpankin Finanssivahti on henkilöasiakkaan verkkopankissa toimiva, henkilökohtaisen talouden hallintaan, suunnitteluun ja seurantaan tarkoitettu palvelu. Finanssivahdin avulla kuluttaja näkee yhdellä silmäyksellä, mihin hänen rahansa kuluvat. Samalla hän saa tulo- ja menoarvion seuraaville kuukausille. Finanssivahdilla Säästöpankki tarjoaa asiakkailleen rahankäytön hallintaan maksuttoman ja helppokäyttöisen työkalun.


Tulevaisuus


Täydellisen palvelun talo SAMLINKIN VAHVA ASIAKASLUPAUS NOSTAA ASIAKKAAN JA ASIAKKAALLE TUOTTAMAMME ARVON KAIKKEA TOIMINTAAMME OHJAAVIKSI TEKIJÖIKSI.

Asiakaslupaus ohjaa arjen valintojamme. Asetamme itsellemme kovan tavoitteen kuvaamaan tahtotilaamme. Kaiken tekemisemme tarkoitus on varmistaa arvon tuottaminen asiakkaillemme ja vahvistaa asiakaspalvelun elementtejä. Asiakaslupauksemme ytimessä ovat lupausten pitäminen ja huolettoman arjen tarjoaminen asiakkaillemme. Uskomme, että pienet asiat ratkaisevat. Lupaukseen on matkaa, mutta olemme valmiit ottamaan haasteen vastaan. Asiakasyhteistyötä tiivistetään, mikä lisää

Läpinäkyvyyttä, joustavuutta ja arjen kumppanuutta.

läpinäkyvyyttä ja parantaa asiakaspalautteeseen reagointia. Asiakas pystyy seuraamaan antamansa palautteen vaikutuksia. Yhteistyömallit on rakennettu yhteistyössä asiakkaiden kanssa, jotta varmistumme lisäarvon syntymisestä kaikille osapuolille. Kehitystoimia on odotettavissa myös päättäjäviestinnän ja aktiivisuuden lisäämisen osa-alueilla. Palveluintegrointi on tärkeä osa lupaustamme. Palveluiden modulaarisuus tulee parantamaan palveluvalikoimaamme. Ottamalla entistä enemmän mukaan kumppaniratkaisuja, pystymme tuomaan uutta lisäarvoa asiakkaillemme nopeammin ja laajemmalla rintamalla. Modulaarisuuden vaikutukset näkyvät tulevaisuudessa myös hinnoittelussa, sopimuksissa ja toimintamalleissa.

12

KETTERÄ TOIMINTATAPA TIIVISTÄÄ ASIAKASSUHDETTA Asiakaslupaus tarkoittaa myös asiakkaiden läsnäoloa ja aktiivista ohjausroolia kehitystyössä. Ketterä toimintatapa osallistaa ja edellyttää asiakkaalta enemmän. Asiakkaan tulee arvottaa ja ohjata tehtävää työtä saadakseen siitä mahdollisimman paljon arvoa itselleen. Tämä on mahdollista vain seuraamalla läheisesti työn etenemistä. Lopuksi asiakas osallistuu päätöksentekoon työn valmistumisesta, kun tulokset saavuttavat halutun tason.


Missiona luoda synergiaa asiakkaillemme VAHVISTAMME EDELLEEN ROOLIAMME PALVELUINTEGRAATTORINA. TAVOITTEENAMME ON ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN TUOTTEIDEN KILPAILUKYVYN PARANTAMINEN.

Samlinkin strategian lähtökohtana on asiakkaille tarjottavien palveluiden kilpailukyvyn parantaminen. Haluamme kasvaa myös toimialariippumattomasti sähköisten asiointijärjestelmien ja palveluiden toimittajana. Haemme synergiamahdollisuuksia finanssitoimialan kanssa myös sähköisen asioinnin palveluissa vahvistaaksemme asemaamme finanssitoimialan ICT-asiantuntijayrityksenä. Uusia palvelualueita otetaan

Uudistukset tuovat enemmän joustavuutta asiakkaille.

mukaan valikoimaan tiiviissä asiakasyhteistyössä. Parannamme palveluvalikoimaamme sekä omalla palvelukehityksellämme että kumppaniratkaisuja hyödyntämällä. Integraatio-osaaminen ja ICT-arkkitehtuurin kehittäminen mahdollistavat joustavan palvelukehityksen. Uudet palvelukanavaratkaisut ja pääsynhallinnan palvelut tuovat lisää joustavuutta asiakkaiden hyödyksi. Jatkamme kustannustenhallintaohjelman toteuttamista ja saatamme loppuun aloitetut arkkitehtuurimuutokset. Vahvistamme osaamistamme, jotta voimme vastata tulevaisuuden tarpeisiin.

13

EDELLYTYKSET NOPEAAN UUDISTUMISEEN Vain uudistuva yritys pystyy tuottamaan riittävästi asiakashyötyä ja turvaamaan työpaikat. Toimintatapojen, palvelukehityksen ja osaamisen muutoksen vauhdittaminen on kasvattanut painoarvoaan. Muutosta konkretisoidaan ja tekemistä keskitetään kuudella strategisella toimenpideohjelmalla, jotka kaikki tähtäävät parempaan asiakaspalvelukokemukseen ja taloudellisen kilpailukyvyn vahvistamiseen.


Palvelut turvallisen sähköisen asioinnin takeena PALVELUINTEGRAATIOIDEN MAHDOLLISTAJIA OVAT TOIMIVAT PÄÄSYNHALLINTAJA TUNNISTAUTUMISRATKAISUT.

Turvallisuus on kriittisen tärkeää erityisesti finanssitoimialan palveluissa, mutta Samlinkin tietoturvaosaamisesta hyötyvät kaikki asiakkaamme toimialasta riippumatta. Pääsynhallinta ja tunnistautuminen sisältävät neljä eri tasoa: yhteyksien ja laitteiden hallinta, käyttäjän tunnistautuminen, pääsynhallinta sekä valtuuttaminen. Samlinkilla on käytössään kaikki tasot, jotta sekä asiakkaan oman henkilökunnan että

Asiakkaan identiteetti turvassa läpi palveluketjun.

palveluiden loppukäyttäjien eri tarpeisiin löydetään sopiva tunnistautumisratkaisu. Turvallisen sähköisen asioinnin perusta ovat luottamusverkostot, joiden jäseniä yhdistävät tekniset määritykset ja sopimukset. Tämä mahdollistaa turvallisen palveluiden käytön hajautetussa monitoimittaja- ja teknologiaympäristössä yli organisaatiorajojen. Luottamusverkostossa asiakkaan tunnistautumistieto välittyy sinetöitynä kahden palveluntarjoajan välillä. Integraatiorajapinnat lisääntyvät jatkuvasti. Pääsynhallintapalvelumme mahdollistaa palveluidemme turvallisen käytön vahvalla

14

tunnistautumisella ulkoisista tietoverkoista. Pääsynhallinta tarkistaa, mihin kaikkialle käyttäjällä on oikeudet sekä määrittelee tunnistautumisen vahvuustarpeen käytetyn päätelaitteen ja tuloverkon mukaan. Samlinkin pääsynhallinta- ja tunnistautumisratkaisut sisältävät kertakirjautumisen, joka mahdollistaa käyttäjän pääsyn yhdellä tunnistautumisella itselleen nimettyihin Samlinkin tai kolmannen osapuolen tuottamiin palveluihin. Kertakirjautuminen pienentää riskiä salasanojen kalastelulle, vähentää hallintakuluja ja keskittää salasanahallinnan.


Ainutlaatuinen kokonaisuus tehostaa dokumentointia TOTEUTIMME ENSIMMÄISTEN JOUKOSSA SUOMESSA SÄHKÖISEN ARKISTOINNIN KOKONAISUUDEN, JOHON KUULUVAT ASIAKIRJAPALVELU, NIMIKIRJOITUS JA ARKISTO.

Pankeissa paperiton arki vaikuttaa moniin prosesseihin, erityisesti sopimusten allekirjoittamiseen ja arkistointiin. Samlinkin uusi palvelukokonaisuus tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden tehostaa dokumentinhallintaansa. Asiakirjapalveluun on kerätty asiakaspalvelutilanteessa tarvittavia sopimus- ja asiakirjapohjia. Palvelutilanteessa tarvittavat dokumentit

Sähköinen arkistointi säästää työaikaa ja arkistotilaa.

näytetään sähköisesti. Asiakas voi yhdellä kertaa hyväksyä asiakirjat sähköisellä nimikirjoituksella, joka on täysin verrattavissa perinteiseen kynällä paperille tehtävään nimikirjoitukseen. Sopimukset allekirjoitetaan aina toimihenkilön läsnä ollessa ja vasta kun asiakas on tunnistettu. Dokumentit ovat asiakkaan saatavilla oman verkkopankin arkistossa, jolloin niihin voi perehtyä rauhassa ja tarvittaessa palata helposti. Toimihenkilön työ helpottuu, kun kaikki tarvittavat liitteet ovat ajantasaisina järjestelmässä. Pankin toimihenkilö voi skannata arkistoon myös erillisiä dokumentteja

15

asiakkaan käyttöön. Tulostustarpeen ja fyysisen arkistoinnin väheneminen säästää työaikaa ja arkistotilaa. Arkiston kehittämistyö jatkuu kattamaan myös verkkopalveluissa tehdyt sopimukset. Samoin dokumentteja voi siirtää sähköistä allekirjoittamista varten arkistoon asiakkaalle. Tällöin allekirjoitus tapahtuu verkkopankin tunnistautumis- ja vahvistamistavalla. Sähköinen asiakirjapalvelu, nimikirjoitus ja arkisto -palvelukokonaisuus koostuu moduuleista, joita on mahdollista myös tilata ja toteuttaa erillisinä palveluina.


Mobiilipalveluna pankkisuhde on aina mukana PANKKIEN MOBIILIPALVELU ON INNOVATIIVINEN, DYNAAMINEN, TOIMIVA JA HYVÄNNÄKÖINEN. HELPPOKÄYTTÖISYYS TAKAA HYVÄN KÄYTTÖKOKEMUKSEN.

Uusi mobiilipalvelu on kustannustehokkaasti kehitetty monipankkiratkaisu. Yhteiskäyttöisen perustan lisäksi asiakkaat voivat valita palveluun haluamiansa toiminnallisuuksia. Näin palvelu saadaan juuri kunkin asiakaspankin näköiseksi. Palveluvalikoimaa voi laajentaa myös tulevaisuudessa saumattomasti samalle perustalle. Palvelu hyödyntää uusinta tekniikkaa, on erittäin helppokäyttöinen ja tarjoaa asiakkaal-

Pankkiasiointi kilpailee kuluttajan mobiiliajasta.

le hyvän käyttökokemuksen. Siihen on helppo integroida niin kuluttajille kuin yrityksillekin tarjottavia palveluita, joten siitä voidaan kehittää asiakkaalle arjessa mukana kulkeva apuväline. Tulevaisuudessa pankkipalvelujen monikanavaisuus on kuluttajien pankkivalintaa ohjaava tekijä. Pankeilla tulee olla hyvät sähköiset palvelut peruspankkitoiminnan tukena. Asiakaspankkimme ovat Suomen ykkösiä asiakaspalvelussa, joten myös mobiilipalvelun on oltava sen veroista. Kuluttaja säästää nykyisin aikaa hoitamalla pankkiasiansa joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta niin sanotulla mobiiliajalla.

16

Nyt palvelu kattaa henkilöasiakkaan oleellisimmat peruspankkiasioinnin toiminnallisuudet ja lisäksi paikkatietoa hyödyntäviä palveluita. Osa toiminnoista on tuttuja verkkopankista, mutta myös erityisesti mobiilikanavaan tarkoitettuja toimintoja on mukana. Kehitystä tehdään aktiivisesti yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Mobiilipalvelu on nopeasti käyttöönotettavissa uusillekin asiakkaille, koska se on helposti brändättävissä. Tuotteen pankkiryhmäkohtainen muokattavuus on tuotteen perusominaisuus.


Henkilรถstรถ


Osaaminen ja koulutus menestystekijöinä OSAAMISEMME TULEE VASTATA ASIAKKAIDEN MUUTTUVIIN TARPEISIIN. REKRYTOINTI JA JATKUVA KOULUTUS PITÄVÄT HUOLTA OSAAMISEN AJANTASAISUUDESTA. Vuonna 2012 Samlinkissa ylitettiin 500 henkilön rajapyykki. Henkilöstö kasvoi erityisesti Jyväskylän toimipisteessä, jonne rekrytoitiin vuoden aikana myös uusia avainhenkilöitä. Lisäksi organisaatiota uudistettiin rakenteellisesti dynaamisempaan suuntaan. Muutos tukee liiketoiminnallisia tavoitteita ja mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön organisaatiorajojen yli. Samlinkin 18-vuotissyntymäpäivää juhlittiin elokuun lopulla. Hyväksi todettuja

Uutta osaamista ja tuoretta näkemystä.

esimiesvalmennusohjelmia jatkettiin. Lisäksi koulutettiin henkilöstöä uuden myyntiprosessin ja täsmennetyn asiakkuudenhallintamallin tiimoilta. Koulutukset tukivat tavoitetta vahvistaa asiakkuusosaamista. Meillä pidetään huolta henkilöstön osaamisesta. Työntekijämme käyttävät keskimäärin neljä koulutuspäivää vuosittain ammattitaitonsa ylläpitämiseen ja laajentamiseen. Koulutusten ja oppimispaikkojen kirjo on laaja. Hyödynnämme markkinoilta ostettujen valmiiden tai Samlinkille räätälöityjen koulutuksien lisäksi tehokkaasti toinen toisiltamme oppimista ja sisäistä koulutustarjontaa.

18

PERUSTEELLINEN PEREHDYTYS Hyvä perehdytys on olennainen osa henkilöstön kehittämistä. Jo rekrytointivaiheessa uudet samlinkilaiset saavat tietopaketin opiskeltavakseen. Kaikki saavat samantasoisen perehdytyksen, jossa tehdään läpileikkaus kaikkiin yhtiön liiketoimintaalueisiin ja keskeisiin toimintatapoihin. Perehdytykseen käytetään aikaa kaikissa toimipisteissä. Saatu palaute kannustaa jatkamaan valitulla linjalla.


PALVELUVUODET

KESKIMÄÄRÄINEN HENKILÖJAKAUMA

yli 30 vuotta

20–29 vuotta

alle 5 vuotta

Project-IT

5%

10–19 vuotta

56 %

5–9 vuotta

3% Samcom

15 %

13 %

18 %

PP-laskenta

Samlink 68 %

11 %

19

SUKUPUOLIJAKAUMA

11 %

Miehiä 54 %

Naisia 46 %


Henkilöstö haluaa osallistua Samlinkin kehittämiseen NOPEA UUDISTUMINEN JA ORGANISAATIOKULTTUURIN VAHVISTAMINEN ONNISTUVAT TIIVIILLÄ YHTEISTYÖLLÄ.

Samlinkin arvoja pidetään jatkuvasti esillä, ja niiden soveltamista kunkin omassa työssä syvennetään. Tehty työ ja panostukset ovat kannattaneet, sillä vuoden 2012 henkilöstötutkimuksen mukaan 90 prosenttia samlinkilaisista tuntee arvomme: Asiakkaan arjen kumppani, Kehi-

90 prosenttia samlinkilaisista tuntee arvomme.

tyksen luotsi ja Positiivinen syke. Arvotyöpajoihin osallistui lähes koko konsernin henkilöstö. Työpajat toteutettiin luovalla tavalla, jolloin saatiin konkreettisia maalauksia arvojen sisällöistä. Maalaukset muistuttavat meitä arvoista joka päivä toimitilojemme seinillä. Henkilöstön edustajien, HR:n ja johdon vuoropuhelu on jatkuvaa ja yhteistyö melko tiivistä. Henkilöstön osallistaminen sisäisiin kehittämishankkeisiin ja ideoimaan eri asioiden käytäntöön vientiä on olennaista sitouttami-

20

sen ja muutosten nopeuttamisen kannalta. Vuoden aikana on opittu yhdessä palautteenantoa ja vastaanottamista. Läpinäkyvyyttä on lisätty muun muassa johdon paneelin muodossa. Sisäiseen viestintään kiinnitetään enemmän huomiota, jotta koko henkilöstöllä on tasavertainen mahdollisuus saada tietoa kaikista yhtiön ja oman työn kannalta olennaisista asioista. Yhteistyötä tehdään useilla eri tavoilla ja tasoilla. Esimerkiksi työhyvinvointipäivä on yhteistyössä HR:n kanssa henkilöstön edustajien ideoima ja järjestämä.


925-projekti toi työkaluja toimistotyön arjen hallintaan 925-PROJEKTISSA MUOTOILTIIN TYÖVIIKKO UUDELLEEN. SUURIN MUUTOS SAMLINKISSA SAATIIN AIKAAN KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN TEHOSTUMISESSA. Osallistuimme viime vuonna 925redesigning the work week -projektiin. Eri yritysten ja yhteisöjen yhteistyöprojekti toi uutta näkökulmaa työviikkoon. Vuoden aikana tutkittiin tietotyöläisen arkea ruohonjuuritasolla sekä etsittiin parempia tapoja tehdä ja organisoida työtä. Projekti oli osa Helsinki Design Capital 2012 -hanketta.

Konkreettisia käytännön vinkkejä ajanhallintaan.

925-projektin ansiosta työn tekemisen tavat, ajanhallinta, kokouskäytännöt ja jokaisen omat mahdollisuudet vaikuttaa työviikon suunnitteluun nousivat meillä yleisiksi puheenaiheiksi. Toimivat käytännöt nostettiin jokaisen samlinkilaisen saataville. Käyttöön vinkit tulevat kuitenkin vain jokaisen henkilökohtaisesta päätöksestä. Palaute on ollut rohkaisevaa, koska käytännön vinkit ovat riittävän konkreettisella tasolla; tämä helpottaa uusien toimintatapojen kokeilua. Kokouksemme ovat nyt ryhdikkäämpiä, ajankäyttö on tehostunut ja valmistautu-

21

miseen on hyviä, yhteisiä toimintaohjeita. Huomiota on kiinnitetty myös sähköpostin käyttöön ja priorisoinnin työvälineisiin. Meillä testatuista työtavoista riittää teemoja jatkossakin hyödynnettäviksi, kun uudet tavat yksi kerrallaan löytävät paikkansa arjestamme. Meille oli arvokasta olla mukana projektissa, joka puhutti paikallisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti. Jatkamme 925-teemojen parissa työskentelyä, sillä hyvin organisoitu työviikko ja paremmin itseään johtava henkilöstö mahdollistavat muutosten hallinnan.


Osaamisen muutos tukee liiketoiminnan kehittymistä OSAAMINEN ON KESKEISIN VOIMAVARAMME, JOHON MENESTYKSEMME PERUSTUU. OSAAMISTA KEHITÄMME YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ, KOULUTUKSELLA JA REKRYTOINNILLA.

Osaamisen kehittäminen Samlinkissa on suunnitelmallista ja ennakoivaa, jotta varmistamme tulevaisuuden kilpailukykymme. Liiketoiminnasta kumpuavat tarpeet ohjaavat osaamisen kehittämistoimenpiteitä. Osaamistarpeita kartoitetaan ja seurataan jatkuvasti riittävän nopean reagoinnin varmistamiseksi, sillä osaamisen rakentaminen ei tapahdu hetkessä. Asiakkaillemme osaami-

Samlinkilainen kouluttaa itseään neljä päivää vuodessa.

semme tuottaa dynaamisia ja innovatiivisia palveluita Kehityksen luotsi -arvomme hengessä. Panostamme koulutukseen paljon. Henkilöstölle on tarjolla erilaisia ura- ja kehityspolkuja, jotta oman osaamisen laajaalaisuudesta voi pitää huolta. Samlinkilaiset käyttävät keskimäärin neljä työpäivää vuosittain koulutuksiin osallistumiseen. Riittävä perehdytys ja jatkuva työn kautta ja sen ohessa oppiminen tekevät työstä mielekästä ja palkitsevaa. Viime aikoina rekrytointimme ovat kohdistuneet ammattitaitoisiin projektipäälliköihin, testausosaajiin ja uusien teknologioiden taitajiin, kivenkoviin koodareihin.

22

Näemme johtamisen osaamisena, jolla menestymiseemme vaikutetaan ratkaisevasti. Esimiesvalmennuksia jatkettiin, ja erityisesti iloitsemme uusien esimiesten osaamisen vahvistumisesta. Toimintaympäristössämme vaateet kasvavat erityisesti osaamisen johtamiselle ja muutoksen hallinnalle. Osaamisen muuttuessa myös fyysistä työympäristöä on muokattu. Uusia työnteon muotoja, tiimitiloja ja vuorovaikutuksen välineitä on otettu vuoden aikana käyttöön. Ketterien menetelmien käytön laajentumisen tukena on oma menetelmäkehitystiimimme.


Yhteiskunnallisuus


Samlink – vastuullinen yrityskansalainen PANKKIJÄRJESTELMÄT JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN PALVELUT OVAT TÄRKEÄ OSA YHTEISKUNTAA.

Liiketoimintamme perustuu luotettavien ja turvallisten tietojärjestelmien tuottamiseen. Järjestelmämme ovat ajantasaisia, luotettavia ja vastaavat Suomen lain ja EU:n asettamia vaatimuksia. Turvallisuuden merkitys korostuu toimintaympäristössämme. Yhteistyötahojamme ovat muun muassa Finanssivalvonta, Huoltovarmuuskeskus, Viestintävirasto ja Keskusrikospoliisi. Luotettavat ja toimivat pankkijärjestelmät sekä sähköiset asiointipalvelut ovat tärkeitä yhteiskunnan toimivuuden kannalta.

Panostamme osaamiseen, oikeudenmukaisuuteen ja työhyvinvointiin.

Häiriö- ja poikkeustilanteissa toimimme sovitun prosessin mukaisesti. Mahdollisia palvelukatkoja varten meillä on kattavat jatkuvuus- ja valmiussuunnitelmat, joilla minimoimme asiakkaillemme koituvat haitat mahdollisten häiriö- ja poikkeustilanteiden aikana. Työnantajana toimimme tasa-arvoisesti. Panostamme osaamiseen, oikeudenmukaisuuteen ja työhyvinvointiin. Oppilaitosyhteistyön lisäksi tarjoamme työmahdollisuuksia harjoittelujen, kesätöiden ja lopputyöprojektien muodossa. Lahjoituksemme kohdistuvat lasten ja nuorten hyvinvointia edistäville tahoille. Suosimme hankinnoissamme ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä materiaaleja. Noudatamme toimitiloissamme kiinteistöjen energiansäästöohjelmia.

24

SÄHKÖISET PALVELUT OVAT EKOTEKO Palveluillamme vaikutamme välillisesti fyysisen asioinnin ja paperinkulutuksen vähentämiseen. Uudet palvelumme, kuten sähköinen asiakirjapalvelu, nimikirjoitus ja arkistointi, vähentävät merkittävästi tulostuksen ja holvitilan tarvetta. Toimivat, luotettavat ja turvalliset sähköisen asioinnin palvelut tarjoavat kuluttajalle mahdollisuuden elää vihreämmin.


Hallinto


Samlinkin hallintoperiaatteet SAMLINKISSA NOUDATETAAN LAKEJA JA SÄÄNNÖKSIÄ SEKÄ HYVÄÄ LIIKETOIMINTATAPAA.

Samlinkin hallitus vastaa siitä, että yhtiössä toimitaan hyvien hallinnointiperiaatteiden mukaisesti. Hallitus huolehtii toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä ohjaa ja valvoo Samlinkin toimivaa johtoa. Hallitus myös hyväksyy Samlinkin pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä suuremmat kehityshankkeet ja investoinnit.

Ulkopuolisen tarkastuksen lisäksi toteutetaan jatkuvaa yhtiön omaa sisäistä valvontaa.

Yhtiön operatiivisesta liiketoiminnasta vastaa hallituksen nimittämä toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan vastuulla on liiketoimintojen johtaminen hallinnointisäännösten ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja ja muut hallituksen nimeämät jäsenet muodostavat Samlinkin johtoryhmän. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa muun muassa yhtiön strategian, liiketoimintasuunnitelmien ja kehityshankkeiden valmistelussa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Samlinkin sisäisestä tarkastuksesta vastaa KPMG Oy Ab. Tarkastus toteutetaan hallituksen vahvistamien sisäisen tarkastuksen

26

toimintaohjeen ja vuosisuunnitelman mukaisesti. Sisäisestä tarkastuksesta raportoidaan sekä konsernijohdolle että hallitukselle. Ulkopuolisen tarkastuksen lisäksi Samlinkissa toteutetaan jatkuvaa yhtiön omaa sisäistä valvontaa. Samlinkissa pyritään havaitsemaan toiminnan riskit mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Yhtiössä on käytössä koko toiminnan kattava riskienhallintaprosessi, jossa arvioidaan strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja tukitoiminnan riskit. Prosessin avulla pyritään hahmottamaan riskien laajuus ja niiden toteutumisen todennäköisyys. Tarvittavat toimenpidesuunnitelmat laaditaan näiden tietojen pohjalta.


SAMLINKIN HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Juridiikka

Hallitus Sisäinen tarkastus

Kehitys

Toimitusjohtaja Taloushallinto

TYTÄRYHTIÖT

Samlinkin johtoryhmä Paikallispankkien PP-Laskenta Oy

Project-IT Oy

Liiketoiminnan tukifunktiot

Liiketoimintayksiköt Samcom Oy

Asiakkaat ja palvelukehitys Asiantuntijapalvelut

51,5 prosenttia äänivallasta 1.6.2011 alkaen

Palveluliiketoiminta

27

Henkilöstö ja sisäiset palvelut

Ratkaisuliiketoiminta


Johtoryhmä

Heikki Sirve Toimitusjohtaja s. 1953 Oikeustieteiden kandidaatti

Tarja Belov Johtaja, Asiantuntijapalvelut s. 1958 Filosofian maisteri

Piia Heikkilä Henkilöstöjohtaja s. 1963 Kauppatieteiden maisteri

Marko Hykkönen Johtaja, Asiakkaat ja palvelukehitys s. 1963 Tekniikan lisensiaatti

Sirve on toiminut Oy Samlink Ab:n toimitusjohtajana 1.1.2004 alkaen. Tätä ennen hän oli toimitusjohtajana ja johtajana Suomen Arvopaperikeskus Oy:ssä/ Hex Oyj:ssä 1997–2003 sekä Oy Samlink Ab:n sijoitustoiminnasta vastaavana johtajana 1994-1996. Lisäksi Sirve on toiminut erilaisissa johtotason tehtävissä SpPalvelu Oy:ssä, Samstock Oy:ssa, Sp-Meklarit Pankkiiriliikkeessä ja Säästöpankkiryhmässä. Sirve on jäsen European Savings Banks Groupin Banking Technology Committeessa.

Belov on toiminut Oy Samlink Ab:ssa johtajana vuodesta 2008. Tätä ennen hän toimi johtajana Fidenta Oy:ssä 2002–2008, kehityspäällikkönä Sonera Oyj:ssä 1998–2001 sekä eri tehtävissä TietoEnator Oyj:ssä.

Heikkilä on toiminut Oy Samlink Ab:n henkilöstöjohtajana vuodesta 2006. Hän aloitti Samlinkissa henkilöstöpäällikkönä 1999. Hän on toiminut myös henkilöstöasiainhoitajana Valtameri Osakeyhtiössä vuosina 1990–1993 ja henkilöstösihteerinä Valtion painatuskeskuksessa 1988–1989.

Hykkönen on toiminut Oy Samlink Ab:ssa johtajana vuodesta 2011. Tätä ennen hän toimi tietohallintojohtajana Luottokunnassa 2006–2011, johtajana OMX/HEX Oyj:ssä 2000–2006, johtajana eQ Pankkiiriliike Oy:ssä 1999– 2000, kehityspäällikkönä Arvopaperikeskus/Helsingin Rahamarkkinakeskus Oy:ssä 1994–1999 ja konsulttina Accenturessa 1989–1994.

28


Johtoryhmä

Maarit Kuuri Lakimies ja johtoryhmän sihteeri s. 1962 Varatuomari

Juha Leinonkoski Johtaja, Ratkaisuliiketoiminta ja tytäryhtiö Samcom Oy:n toimitusjohtaja s. 1964 Kauppatieteiden maisteri

Matti Rantala Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:n toimitusjohtaja s. 1961 Kauppatieteiden maisteri, KLT

Pertti Simola Johtaja, Palveluliiketoiminta ja toimitusjohtajan sijainen s. 1955 Ekonomi

Kuuri on toiminut Oy Samlink Ab:ssa lakimiehenä vuodesta 2010. Hän aloitti Samlinkissa tuotepäällikkönä vuonna 2009. Tätä ennen hän toimi Lammin Osuuspankin pankinjohtajana (2008) sekä Aktiv Hansa Oy:n toimitusjohtajana ja hallintojohtajana vuosina 2000–2007. Kuurilla on kokemusta myös erilaisista tehtävistä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:ssä ja Säästöpankkiryhmässä.

Leinonkoski on toiminut Oy Samlink Ab:ssa johtajana vuodesta 2012. Leinonkoski on toiminut Oy Samlink Ab:n johtajana vuodesta 2012. Tätä ennen hän on toiminut Digia Oyj:ssä useissa tehtävissä, viimeisimpänä yhtiön johtoryhmässä nimikkeellä Senior Vice President. Lisäksi Leinonkoski on toiminut Samstock Oy:n toimitusjohtajana sekä Finansiumin ja Datiumin hallituksen puheenjohtajana.

Rantala on toiminut Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2010. Tätä ennen hän oli talousjohtajana Gt Trading Finland Oy:ssä 2009–2010 sekä liiketoimintajohtajana ja kansainvälisenä toimialapäällikkönä Visma Software Oy/As:ssä 2007–2008. Rantala on toiminut myös yrittäjänä sekä eri tehtävissä Pretax Oy:ssä.

Simola on toiminut Oy Samlink Ab:ssa johtajana vuodesta 2008. Tätä ennen hän toimi palvelujohtajana Elisa Oyj:ssä 2004–2008 ja johtajana Radiolinja Oy:ssä 2003–2004. Lisäksi hän on toiminut eri tehtävissä HPY/ Elisa Oyj:ssä, Suomen Pankissa, Sp-Palvelu Oy:ssä, Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankissa ja Osuuspankkikeskuksessa.

29


Johtoryhmä

Matti Särkkinen Talousjohtaja s. 1962 Kauppatieteiden maisteri

Markus Tuominen Johtava asiantuntija ja johtoryhmän henkilöstöedustaja s. 1971 Yo-merkonomi

Särkkinen on toiminut Oy Samlink Ab:ssa talousjohtajana vuodesta 2007. Tätä ennen hän toimi Esy Oy:n (1.1.2006 alkaen TietoEnator Esy Oy) taloudesta ja hallinnosta vastaavana johtajana 1999–2006. Särkkinen on toiminut myös erilaisissa esimies- ja johtotehtävissä VarmaSammossa, Eläke-Sammossa sekä Vakuutusosakeyhtiö Sammossa.

Tuominen on toiminut sovellusasiantuntijan tehtävissä Oy Samlink Ab:ssa vuodesta 1997.

30


Hallitus

Pasi Kämäri Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen 2009– s. 1959 Kauppatieteiden maisteri, MBA, Toimitusjohtaja, Säästöpankkiliitto ry

Juhani Strömberg Hallituksen varapuheenjohtaja Hallituksen jäsen 2011– s. 1953 Tekniikan tohtori, Johtaja, strategia ja kehitys, Itella Oyj

Jussi Laitinen Hallituksen jäsen 2011– s. 1956 Kauppatieteiden maisteri, Toimitusjohtaja, Aktia Oyj

31

Anders Norrena Hallituksen jäsen 2011– s. 1967 Kauppatieteiden maisteri, Talous- ja hallintojohtaja, Handelsbanken Suomi


Hallitus

Jarmo Partanen Hallituksen jäsen 2009– s. 1956 Filosofian maisteri, MBA, Toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan Säästöpankki

Jukka Rauhala Hallituksen jäsen 2012– s. 1959 Diplomi-insinööri, Managing Partner, Open Innovation Management Oy

32

Heikki Suutala Hallituksen jäsen 2007– s. 1957 Diplomi-insinööri, Toimitusjohtaja, POP Pankkiliitto

Olli Sydänlammi Hallituksen jäsen 2012– s. 1977 Insinööri AMK, oikeustieteen ylioppilas, Head of Change, Barclays Bank

Varsinaiset jäsenet Oiva Iisakka (1.1.–15.6.2012) Hannu Vähähyyppä (1.1.–18.11.2012)

Varajäsenet Sami Iltanen Hannu Lanteri Harri Mattinen Ville Rissanen Matti Saustila Risto Sundqvist Heli Valanne Jarmo Yli-Juuti


Taloustiedot


Hallituksen toimintakertomus Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Samlink-konsernin liikevaihto oli vuonna 2012 89,8 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 9,8 prosenttia. Emoyhtiö Oy Samlink Ab:n liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 80,6 miljoonaa euroa (74,8 miljoonaa euroa v. 2011). Samlink-konsernin liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna -0,7 miljoonaa euroa). Oy Samlink Ab:n vuoden 2012 liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna -0,8 miljoonaa euroa). Konsernin taseen loppusumma vuonna 2012 oli 30,7 miljoonaa euroa (25,9 miljoonaa euroa) ja emoyhtiön 30,4 miljoonaa euroa

(24,8 miljoonaa euroa). Yhtiön vakavaraisuus oli hyvällä tasolla. Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset muutokset Vuonna 2012 toteutettiin useita merkittäviä yhteisprojekteja. Maksamisen alueen projekteissa kehitettiin arkkitehtuuria ja aineistojen XML-käsittelyä sekä toteutettiin suoramaksu, joka korvaa suoraveloituksen. Korttimaksamisen PCI DSS-standardin vaatimia muutoksia on tehty PCI-projekteissa. Myös yksittäisille asiakkaille toteutettiin merkittäviä projekteja, joissa muun muassa liitettiin Samlinkin järjestelmiin ulkopuolisen toimittajan ohjelmistoja. Vuoden aikana jatkettiin myös Next-

34

kehitysohjelmaa, jonka tehtävänä on kehittää Samlinkin kyvykkyyttä vastata palveluntoimittajana eri asiakasryhmien tarpeisiin ja mahdollistaa asiakkaiden haluamat palvelukokonaisuudet. Vuoden 2012 aikana valmisteltiin Sähköisen arkiston ja Sähköisen nimikirjoituksen käyttöönottoa ja laajennettiin Sähköisen työpöydän ominaisuuksia. Ketterien menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto on ollut menetelmäkehityksen suurin investointi vuonna 2012 ja tulee olemaan sitä myös seuraavana vuonna. Vuonna 2010 Samlink-konserniin ostettu Samcom Oy jatkoi vahvaa kasvuaan sähköisen liiketoiminnan alueella. Samcomissa työskenteli vuoden 2012 lopussa 97 sähköisen liike-


2010 Emoyhtiö

2012 Konserni

2012 Emoyhtiö

2011 Konserni

2011 Emoyhtiö

2010 Konserni

Liikevaihto, milj.euroa

89,8

80,6

81,8

74,8

80,5

76,4

Liikevoitto, milj.euroa

1,6

2,6

-0,7

-0,8

2,1

2,0

Liikevoitto, % liikevaihdosta

1,8

3,2

-0,8

-1,1

2,6

2,6

Tilikauden voitto, % liikevaihdosta

1,3

1,9

-1,0

0,4

2,1

2,1

Tunnuslukuja

Oman pääoman tuotto (keskim. ROE), (%)

10,3

9,9

-8,5

2,9

20,1

20,9

Omavaraisuusaste, (%)

35,6

38,0

44,6

47,6

39,7

39,0

toiminnan ICT-asiantuntijaa. Samcom toimitti tilikauden aikana sähköisen asioinnin tietojärjestelmäratkaisuja muun muassa energia,- media,kauppa,- terveydenhuollon,- ja finanssisektorin toimialoille. Samlinkin tytäryhtiö Paikallispankkien PP-Laskenta Oy tarjoaa asiakkailleen taloushallinnon, riskienhallinnan ja palkanlaskennan palveluita. Vuoden 2012 aikana toiminnan kehittämisen painopisteet olivat skannauspalveluiden

käyttöönotto, palkanlaskentapalvelun uuden toimintamallin käyttöönottoon valmistautuminen ja pankkien uudella teknologialla tehtävän riskiraportoinnin rakentaminen ja käyttöönotto. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Oy Samlink Ab:n tärkeimpänä tehtävänä on asiakaspankkien kilpailukyvyn tukeminen ja synergian luominen. Lähivuosina tavoitellaan

35

edelleen positiivista tulosta. Aktia on ilmoittanut siirtyvänsä uuteen peruspankkijärjestelmään ja toteuttavansa siirtymisen yhteisymmärryksessä nykyisen IT-toimittaja Samlinkin kanssa. Konserni tavoittelee edelleen synergian luomista finanssialan asiakaslähtöisenä, kasvavana ja arvostettuna palveluintegraattorina. Suurin kasvupotentiaali nähdään sähköisen asioinnin alueella.


Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Konsernissa on käytössä riskienhallintaprosessi. Riskienhallintaan on määritelty ylimmän johdon hyväksymät periaatteet, riskit on tunnistettu ja arvioitu ja niiden hallintaan on luotu selkeät menettelytavat. Riskienhallintaprosessissa arvioidaan konsernin toimintaan kohdistuvat strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja tukitoiminnan riskit. Ympäristöasiat Samlinkin toiminnassa suorat ympäristövaikutukset ovat melko vähäisiä. Yhtiö pyrkii suosimaan hankinnoissaan ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä materiaaleja, joista on mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Jätteiden käsittelyssä ja lajittelussa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita. Käytöstä poistuvat laitteet ja materiaalit hävitetään ympäristöystävällisesti tietoturvallisuutta unohtamatta. Samlink edellyttää ympäristövastuullista toimintaa myös yhteistyökumppaneiltaan. Tilikauden aikana tapahtuneet muutokset konsernirakenteessa Tilikauden aikana ei ole ollut muutoksia konsernirakenteessa. Oy Samlink Ab:lla on kolme tytäryhtiötä: Paikallispankkien

PP-Laskenta Oy, Samcom Oy ja ProjectIT Oy. Oy Samlink Ab:n omistusosuus Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:stä sekä Samcom Oy:stä on 100 %. Project-IT Oy:n äänivallasta Samlink omistaa 51,5 prosenttia. Osakelajit Yhtiöillä on kaksi osakesarjaa, A-sarja ja B-sarja. Jokainen A-osake tuottaa viisi (5) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Muissa suhteissa B-sarjan osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet A-sarjan osakkeiden kanssa. Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat Tilinpäätöksen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia yhtiön tuloskehitykseen tai vakavaraisuuteen vaikuttavia tapahtumia. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12.2012 Voitto edellisiltä tilikausilta 0,00 Tilikauden voitto 1 552 187,95 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 647 810,18 Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja 6 199 998,13

36

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että - tilikauden voitosta osinkona jaetaan 7,90 euroa/osake eli yhteensä 1 154 111,00 - jätetään omaan pääomaan 5 045 887,13 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Johto ja tilintarkastajat Oy Samlink Ab:n yhtiökokous 22.3.2012 vahvisti yhtiön edellisen tilikauden tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Oy Samlink Ab:n toimitusjohtajana toimi OTK Heikki Sirve. Tilintarkastajina toimivat Jan Holmberg, KHT, ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Juha Tuomala, KHT


Henkilöstöä koskevat tiedot Konsernin henkilöstön vaihtuvuus:

Keskimääräinen henkilöstömäärä:

2012

2011

Samlink

334

314

291

Samcom

91

61

42

PP-Laskenta

55

51

51

Project IT *) Yhteensä

16

13

495

429

2012

2010

2012

2010

Lähtövaihtuvuus

3,9

8,1

5,1

Vaihtuvuus

6,9

11,6

8,6

44

Palvelusvuodet (Konsernin henkilöstö vuonna 2012):

2011

yli 30 vuotta

2010

10,1 %

10,6 %

9,0 %

30-34 vuotta

14,1 %

13,4 %

14,1 %

35-39 vuotta

16,5 %

14,7 %

11,1 %

40-44 vuotta

9,1 %

8,4 %

8,0 %

45-49 vuotta

16,7 %

16,4 %

20,6 %

50-54 vuotta

14,3 %

15,8 %

13,4 %

55-59 vuotta

13,2 %

14,7 %

15,6 %

yli 60 vuotta

6,0 %

6,0 %

8,2 %

2011

44

2010

45

Konsernin maksetut palkat ja palkkiot, tuhatta euroa:

Konsernin henkilöstön jakautuminen ikäluokkiin:

20-29 vuotta

2011

384

*) Kuuluu konserniin 1.6.2011 alkaen.

2012

Samlink-konsernin henkilöstön keski-ikä:

2010

28524

23688

20369

Sukupuolijakauma 15 %

10–19 vuotta

56 %

5–9 vuotta

13 %

11 %

Keskimääräinen palvelusaika vuonna 2012 oli 9,3 vuotta.

37

2011

5%

20–29 vuotta

alle 5 vuotta

2012

Miehiä 54 %

Naisia 46 %


Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2012

1.1.-31.12.2011

89 845 258,22

81 826 559,18

Liite 1.1

63 540,69

23 820,90

Liite 1.2

Materiaalit ja palvelut

22 113 039,50

15 140 689,35

Liite 1.3

Henkilöstökulut

32 669 479,34

27 616 415,56

Liite 1.4

1 835 115,66

1 586 044,23

Liite 1.5

Liiketoiminnan muut kulut

31 703 922,65

38 186 204,25

Liite 1.6

Kulut yhteensä

88 321 557,15

82 529 353,39

1 587 241,76

-678 973,31

-142 367,15

-49 338,88

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

1 444 874,61

-728 312,19

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

1 444 874,61

-728 312,19

-242 747,89

-87 712,21

Vähemmistöosuudet

-43 389,67

-49 237,29

TILIKAUDEN VOITTO

1 158 737,05

-865 261,69

LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot

Poistot ja arvonalentumiset

LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut

Välittömät verot

38

Liite 1.7

Liite 1.9


Konsernin tase 31.12.2012

31.12.2011

10 778 479,50

6 675 826,97

Liite 2.1

954 801,39

853 742,78

Liite 2.1

11 733 280,89

7 529 569,75

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto - omaisuus

29 612,25

0,00

Liite 1.3

Pitkäaikaiset saamiset

15 989,04

15 989,04

Liite 2.4

Lyhytaikaiset saamiset

14 625 291,30

13 965 351,44

Liite 2.5

Rahat ja pankkisaamiset

4 304 788,70

4 407 571,19

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

18 975 681,29

18 388 911,67

VASTAAVAA YHTEENSÄ

30 708 962,18

25 918 481,42

2 337 500,00

2 337 500,00

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma

Liite 2.6

Ylikurssirahasto

3 044 513,65

3 044 513,65

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

4 647 810,18

5 000 067,20

Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä VÄHEMMISTÖOSUUS

-237 815,97

2 042 877,70

1 158 737,05

-865 261,69

10 950 744,91

11 559 696,86

146 086,89

237 337,23

VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma

1 890 500,23

1 428 568,00

Liite 2.7

Lyhytaikainen vieras pääoma

17 721 630,14

12 692 879,33

Liite 2.8

Vieras pääoma yhteensä

19 612 130,37

14 121 447,33

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

30 708 962,18

25 918 481,42

39


Konsernin rahoituslaskelma 2012

2011

89 185 318,36

80 754 830,69

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: Myynnistä saadut maksut + Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut + Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta -

63 540,69

23 820,90

85 487 302,93

-80 022 907,91

3 761 556,12

755 743,68

-142 367,15

-49 338,88

Saadut korot liiketoiminnasta + Saadut osingot liiketoiminnasta + -242 747,89

-87 712,21

Rahavirta ennen satunnaisia eriä

3 376 441,08

618 692,59

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

3 376 441,08

618 692,59

Maksetut välittömät verot -

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: -6 038 826,80

-4 460 718,05

Tytäryhtiön hankinta

0,00

-206 697,14

Investoinnit muihin sijoituksiin

0,00

0,00

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot +

0,00

0,00

-6 038 826,80

-4 667 415,19

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Osakeanti Lyhytaikaisten lainojen nostot

-285 716,00

-285 716,00

0,00

5 000 067,20

4 000 000,00

0,00

747 648,23

0,00

-1 902 329,00

-1 278 750,00

2 559 603,23

3 435 601,20

-102 782,49

-613 121,40

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA

4 407 571,19

5 020 692,59

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA

4 304 788,70

4 407 571,19

Pitkäaikaisten lainojen nostot Maksetut osingot RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahavarojen muutos

40


Emoyhtiön tuloslaskelma LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot

1.1.-31.12.2012

1.1.-31.12.2011

80 554 786,97

74 769 746,22

Liite 1.1

63 540,69

18 984,04

Liite 1.2

21 595 359,25

15 014 569,28

Liite 1.3

22 970 800,78

21 042 948,26

Liite 1.4

1 097 699,29

882 116,48

Liite 1.5

Liiketoiminnan muut kulut

32 364 446,08

38 664 324,53

Liite 1.6

Kulut yhteensä

78 028 305,40

75 603 958,55

2 590 022,26

-815 228,29

-73 615,35

539 969,78

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

2 516 406,91

-275 258,51

Satunnaiset erät

-830 000,00

553 000,00

1 686 406,91

277 741,49

-134 218,96

2 637,82

1 552 187,95

280 379,31

Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset

LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Välittömät verot

TILIKAUDEN VOITTO

41

Liite 1.7

Liite 1.8

Liite 1.9


Emoyhtiön tase 31.12.2012

31.12.2011

8 949 221,77

4 365 722,35

Liite 2.2

656 508,82

532 015,95

Liite 2.2

4 132 672,72

4 132 672,72

Liite 2.3

13 738 403,31

9 030 411,02

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT 0,00

0,00

Liite 2.4

14 950 348,27

13 442 976,57

Liite 2.5

1 754 422,49

2 303 210,49

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

16 704 770,76

15 746 187,06

VASTAAVAA YHTEENSÄ

30 443 174,07

24 776 598,08

2 337 500,00

2 337 500,00

Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma

Liite 2.6

Ylikurssirahasto

3 044 513,65

3 044 513,65

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

4 647 810,18

5 000 067,20

0,00

1 135 052,67

1 552 187,95

280 379,31

11 582 011,78

11 797 512,83

Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA

1 890 500,23

1 428 568,00

Liite 2.7

Lyhytaikainen vieras pääoma

16 970 662,06

11 550 517,25

Liite 2.8

Vieras pääoma yhteensä

18 861 162,29

12 979 085,25

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

30 443 174,07

24 776 598,08

Pitkäaikainen vieras pääoma

42


Emoyhtiön rahoituslaskelma 2012

2011

79 099 545,72

73 650 556,66

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: Myynnistä saadut maksut + Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut + Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta + Saadut osingot liiketoiminnasta + Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä

63 540,69

18 984,04

-74 975 342,19

-73 663 385,58

4 187 744,22

6 155,12

-153 618,14

-88 472,72

9 995,09

27 994,80

70 007,70

600 447,70

-321 468,52

2 637,82

3 792 660,35

548 762,72

0,00

0,00

3 792 660,35

548 762,72

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -

-5 805 691,58

-4 165 749,78

Myönnetyt lainat -

1 500 000,00

0,00

0,00

-383 615,72

-7 305 691,58

-4 549 365,50

Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA:

Investoinnit muihin sijoituksiin INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Lyhytaikaisten lainojen nostot + Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -

4 000 000,00

0,00

-285 716,00

-285 716,00

0,00

5 000 067,20

Osakeanti

747 648,23

0,00

-1 767 689,00

-1 278 750,00

2 694 243,23

3 435 601,20

Rahavarojen muutos

-548 788,00

-565 001,58

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA

2 303 210,49

2 868 212,07

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA

1 754 422,49

2 303 210,49

Pitkäaikaisten lainojen nostot + Maksetut osingot RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

43


Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Samlink-konsernin tilinpäätös vuodelta 2012 on laadittu voimassa olevan kirjanpitolain sekä osakeyhtiölain tilinpäätöstä koskevien säännösten mukaisesti. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön Oy Samlink Ab:n ja sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset. Tytäryhtiöinä on käsitelty yhtiöt, joissa emoyhtiöllä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n mukainen määräysvalta. Konsernilla ei ole osakkuusyhtiöitä. Konsernin sisäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Hankitut yhtiöt käsitellään tytäryhtiöinä siitä päivästä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryhtiöt siihen päivään saakka, kun määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu konsernitilinpäätöstä laadittaessa.

Arvostusperiaatteet Pysyvät vastaavat Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennetyn hankintamenon määräisenä. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina pysyvien vastaavien taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat seuraavat: Aineettomat hyödykkeet 4–10 vuotta Konserniliikearvo 5 vuotta Atk-laitteet 2–4 vuotta Koneet ja kalusto 3–5 vuotta Vuokralaitteet 2–4 vuotta Kehitysmenot 10 vuotta Vaihtuvat vastaavat Keskeneräinen vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon, joka sisältää muuttuvat kustannukset. Pitkäaikaiset projektit on tuloutettu luovutusperiaatteella.

44

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoonsa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Yhtiön oma kehitystoiminta kirjataan vuosikuluksi kulujen syntymisvuonna lukuunottamatta Next-kehitysohjelmaan liittyviä kehitysmenoja, jotka aktivoidaan. Eläkekulut Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti eikä kattamatonta eläkevastuuta ole. Varaukset Varauksia on kirjattu vastaisista menoista, joiden toteutuminen on todennäköistä ja jotka kohdistuvat päättyneeseen tilikauteen. Valuuttamääräiset erät Valuuttamääräisiä eriä ei ole.


1 Tuloslaskelman liitetiedot Konserni 31.12.2012

Konserni 31.12.2011

Emoyhtiö 31.12.2012

Emoyhtiö 31.12.2011

Finanssisektori Sähköinen asiointi Yhteensä

83 073 761,09 6 771 497,13 89 845 258,22

76 531 956,88 5 294 602,30 81 826 559,18

80 554 786,97 0,00 80 554 786,97

74 769 746,22 0,00 74 769 746,22

Liikevaihto markkina-alueittain Suomi Yhteensä

89 845 258,22 89 845 258,22

81 826 559,18 81 826 559,18

80 554 786,97 80 554 786,97

74 769 746,22 74 769 746,22

1.2 Liiketoiminnan muut tuotot: Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut Yhteensä

63 540,69 0,00 63 540,69

21 910,24 1 910,66 23 820,90

63 540,69 0,00 63 540,69

18 624,04 360,00 18 984,04

1.3 Materiaalit ja palvelut: Varastossa olevat lisenssit Yhteensä

29 612,25 29 612,25

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

22 113 039,50 22 113 039,50

15 140 689,35 15 140 689,35

21 595 359,25 21 595 359,25

15 014 569,28 15 014 569,28

28 524 433,30 4 883 583,29 1 434 073,77 34 842 090,36 -2 172 611,02 32 669 479,34

23 688 479,15 4 063 116,11 1 148 829,84 28 900 425,10 -1 284 009,54 27 616 415,56

20 583 178,41 3 428 051,34 1 091 052,50 25 102 282,25 -2 131 481,47 22 970 800,78

18 316 373,08 3 080 940,77 929 643,95 22 326 957,80 -1 284 009,54 21 042 948,26

495

439

334

314

Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus Veroneuvonta Muut palvelut

38 193,18 0,00 75 291,99

38 358,32 18 850,91 144 107,22

30 214,65 0,00 57 727,59

26 455,19 8 482,01 144 107,22

Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtajat Hallituksen palkkiot

540 056,39 21 500,00

457 445,00 16 950,00

0,00 21 500,00

0,00 16 950,00

1.1 Liikevaihto toimialoittain:

Ulkopuolisilta ostetut palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä 1.4 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Yhteensä Aktivoidut henkilöstökulut Henkilöstökulut yhteensä Tilikauden aikainen keskimääräinen henkilöstön määrä

45


1 Tuloslaskelman liitetiedot Konserni 31.12.2012

Konserni 31.12.2011

Emoyhtiö 31.12.2012

Emoyhtiö 31.12.2011

1 835 115,66

1 586 044,23

1 097 699,29

882 116,48

1 615 715,17 1 504 962,17 10 335 924,05 2 715 473,99 18 502 086,79 34 674 162,17 -2 970 239,52 31 703 922,65

1 402 093,76 1 684 691,76 11 164 932,18 3 784 441,85 22 071 194,25 40 107 353,80 -1 921 149,55 38 186 204,25

4 141 681,16 1 163 144,24 9 960 648,44 1 736 382,00 18 332 829,76 35 334 685,60 -2 970 239,52 32 364 446,08

3 608 197,66 1 355 776,63 10 880 902,58 3 000 727,57 21 739 869,64 40 585 474,08 -1 921 149,55 38 664 324,53

0,00 12 496,64 12 496,64

0,00 39 687,30 39 687,30

69 614,81 10 387,98 80 002,79

599 800,00 28 642,50 628 442,50

Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä

0,00 154 863,79 154 863,79

0,00 89 026,18 89 026,18

2,28 153 615,86 153 618,14

163,20 88 309,52 88 472,72

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä

-142 367,15

-49 338,88

-73 615,35

539 969,78

1.8 Satunnaiset erät: Satunnaiset tuotot/konserniavustus Satunnaiset kulut/konserniavustus Satunnaiset erät yhteensä

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 830 000,00 830 000,00

553 000,00 0,00 553 000,00

1.9 Välittömät verot: Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Verot edelliseltä tilikaudelta Välittömät verot yhteensä

242 804,38 -56,49 242 747,89

69 840,42 17 871,79 87 712,21

134 275,45 -56,49 134 218,96

0,00 2 637,82 2 637,82

1.5 Poistot ja arvonalennukset: Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 1.6 Liiketoiminnan muut kulut Välitettävät palvelut Henkilöstöön kohdistuvat kulut Vuokrat Toimistokulut Muut kulut Liiketoiminnan muut kulut yhteensä Aktivoidut liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 1.7 Rahoitustuotot ja -kulut: Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä

46


2 Taseen liitetiedot 2.1 Konserni pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot

Aineettomat oikeudet

Konserni liikearvo

Muut pitkävaikutteiset menot

Hankintameno 1.1.2012

3 205 159,09

5 165 479,75

2 987 266,20

300 591,70

Lisäykset

5 101 720,99

447 398,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hankintameno 31.12.2012

8 306 880,08

5 612 878,34

2 987 266,20

300 591,70

Kertyneet poistot 1.1.2012

0,00

3 965 066,36

753 263,61

264 339,80

Vähennysten kertyneet poistot

0,00

0,00

0,00

0,00

Tilikauden poisto

320 515,92

523 112,47

593 453,28

9 385,38

Kertyneet poistot 31.12.2012

320 515,92

4 488 178,83

1 346 716,89

273 725,18

7 986 364,16

1 124 699,51

1 640 549,31

26 866,52

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Yhteensä

Koneet ja kalusto

11 658 496,74

7 230 301,67

Vähennykset

Kirjanpitoarvo 31.12.2012

Hankintameno 1.1.2012 Lisäykset

5 549 119,58

533 726,07

0,00

-212 912,19

Hankintameno 31.12.2012

17 207 616,32

7 551 115,55

Kertyneet poistot 1.1.2012

4 982 669,77

6 376 558,89

0,00

-168 893,34

Vähennykset

Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto

1 446 467,05

388 648,61

Kertyneet poistot 31.12.2012

6 429 136,82

6 596 314,16

10 778 479,50

954 801,39

Kirjanpitoarvo 31.12.2012

47


2 Taseen liitetiedot 2.2 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot

Aineelliset hyödykkeet Aineettomat

Koneet ja kalusto

oikeudet Hankintameno 1.1.2012

3 205 159,09

5 343 164,14

Lisäykset

5 101 720,99

313 275,17

434 714,27

0,00

0,00

-212 912,19

Hankintameno 31.12.2012

8 306 880,08

5 656 439,31

6 802 087,93

Kertyneet poistot 1.1.2012

0,00

4 182 600,88

6 048 269,90

Vähennysten kertyneet poistot

0,00

0,00

-168 893,34

Tilikauden poisto

320 515,92

510 980,82

266 202,55

Kertyneet poistot 31.12.2012

320 515,92

4 693 581,70

6 145 579,11

7 986 364,16

962 857,61

656 508,82

Osakkeet konserniyritykset

Pääomalaina konserniyritykset

Hankintameno 1.1.2012

4 132 672,72

0,00

Hankintameno 31.12.2012

4 132 672,72

0,00

Vähennykset

Kirjanpitoarvo 31.12.2012

Kehitysmenoina on aktivoitu uusiin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä menoja. 2.3 Emoyhtiö sijoitukset

Emoyhtiön sijoitukset koostuvat tytäryhtiöiden osakkeista Konserniyritykset Konsernin omistusosuus-% Paikallispankkien PP-Laskenta Oy, Espoo

100%

Samcom Oy, Jyväskylä

100%

Project-IT, Lohja alkaen 1.6.2011 konsernissa

34%

Tytäryhtiöt on yhdistelty konserniin.

48

( konsernilla on 51,5% äänivalta)

6 580 285,85


Konserni 31.12.2012

Konserni 31.12.2011

Emoyhtiö 31.12.2012

Emoyhtiö 31.12.2011

15 989,04 15 989,04

15 989,04 15 989,04

0,00 0,00

0,00 0,00

2.5 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset, muilta Myyntisaamiset, konsernilta Maksetut ennakkomaksut Lainasaamiset konsernilta Muut saamiset Siirtosaamiset, muilta Siirtosaamiset, konsernilta Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

10 365 980,43 0,00 1 346 251,49 0,00 604 943,55 2 308 115,83 0,00 14 625 291,30

9 914 103,40 0,00 2 011 100,25 0,00 475 213,90 1 564 933,89 0,00 13 965 351,44

9 066 367,47 326 843,20 1 346 251,49 1 500 000,00 604 943,55 1 798 087,75 307 854,81 14 950 348,27

8 773 379,54 331 328,52 2 011 100,25 0,00 475 213,90 1 298 954,36 553 000,00 13 442 976,57

Saamiset yhteensä

14 641 280,34

13 981 340,48

14 950 348,27

13 442 976,57

0,00 2 308 115,83 1 346 251,49 3 654 367,32

0,00 1 564 933,89 2 011 100,25 3 576 034,14

307 854,81 1 798 087,75 1 346 251,49 3 452 194,05

553 000,00 1 298 954,36 2 011 100,25 3 863 054,61

Osakepääoma 1.1. Osakepääoma 31.12.

2 337 500,00 2 337 500,00

2 337 500,00 2 337 500,00

2 337 500,00 2 337 500,00

2 337 500,00 2 337 500,00

Ylikurssirahasto 1.1. Ylikurssirahasto 31.12.

3 044 513,65 3 044 513,65

3 044 513,65 3 044 513,65

3 044 513,65 3 044 513,65

3 044 513,65 3 044 513,65

Sijoitetun vapaan opon rahasto 1.1. Pääoman palautus Sijoitetun vapaan opon rahasto 31.12.

5 000 067,20 -352 257,02 4 647 810,18

0,00 0,00 5 000 067,20

5 000 067,20 -352 257,02 4 647 810,18

0,00 0,00 5 000 067,20

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. Osingonjako Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.

1 177 616,01 -1 415 431,98 -237 815,97

3 321 627,70 -1 278 750,00 2 042 877,70

1 415 431,98 -1 415 431,98 0,00

2 413 802,67 -1 278 750,00 1 135 052,67

1 158 737,05 10 950 744,91

-865 261,69 11 559 696,86

1 552 187,95 11 582 011,78

280 379,31 11 797 512,83

5 806 547,23

6 177 683,21

6 199 998,13

6 415 499,18

Saamiset 2.4 Pitkäaikaiset saamiset Siirtosaamiset pitkäaikaiset muilta Siirtosaamiset pitkäaikaiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

Siirtosaamisten erät: Siirtosaamiset Konserniyhtiöltä Muut Ennakkomaksut

2.6 Oma pääoma

Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja

Yhtiöllä on kaksi osakelajia. A-osakkeita on 137 500 kappaletta ja B-osakkeita 8 590 kappaletta.

49


Konserni 31.12.2012

Konserni 31.12.2011

Emoyhtiö 31.12.2012

Emoyhtiö 31.12.2011

Lainat rahoituslaitoksilta

1 890 500,23

1 428 568,00

1 890 500,23

1 428 568,00

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

1 890 500,23

1 428 568,00

1 890 500,23

1 428 568,00

Ostovelat

1 280 118,13

3 220 049,68

1 156 825,05

3 059 941,34

Siirtovelat

9 573 214,02

7 410 387,67

7 930 653,31

6 491 548,19

Muut lyhytaikaiset velat

2 582 581,99

1 776 725,98

2 275 213,59

1 465 732,86

Lainat rahoituslaitoksilta

4 285 716,00

285 716,00

4 285 716,00

285 716,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostovelat

0,00

0,00

223 580,81

158 074,05

Siirtovelat

0,00

0,00

1 098 673,30

89 504,81

Muut lyhytaikaiset velat

0,00

0,00

0,00

0,00

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

17 721 630,14

12 692 879,33

16 970 662,06

11 550 517,25

Vieras pääoma yhteensä

19 612 130,37

14 121 447,33

18 861 162,29

12 979 085,25

2 863 541,11

Vieras pääoma 2.7 Pitkäaikainen vieras pääoma

2.8 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat muille

Saadut ennakkomaksut Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille

Siirtovelkojen merkittävimmät erät: 4 168 164,07

3 649 813,81

3 048 623,91

Muut palkka- ja sosiaalikulut

116 264,87

9 590,77

22 065,33

92 412,14

Tilityserät ja kulujaksotukset

5 288 785,08

3 750 983,09

4 859 964,07

3 628 007,08

Siirtovelat yhteensä

9 573 214,02

7 410 387,67

7 930 653,31

6 583 960,33

Lomapalkkavelka sosiaalikuluineen

50


Muut liitetiedot Konserni 31.12.2012

Konserni 31.12.2011

Emoyhtiö 31.12.2012

Emoyhtiö 31.12.2011

Vuokravakuustalletus

622 833,59

493 103,94

604 943,55

475 213,90

Omasta puolesta annetut vak. yht.

622 833,59

493 103,94

604 943,55

475 213,90

Seuraavan 12 kk aikana maksettavat

708 177,19

1 571 442,15

651 930,21

1 485 189,58

12 kk myöhemmin maksettavat

587 953,06

1 097 711,25

491 229,19

1 026 178,78

1 296 130,25

2 669 153,40

1 143 159,40

2 511 368,36

3.1 Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut Omasta puolesta annetut vakuudet

Vastuusitoumukset ja vastuut Leasingvastuut

Leasingvastuut yhteensä 3.2 Muut vastuut Toimitilavuokravastuut

2 755 449,73

2 812 471,29

2 420 114,76

2 551 773,60

12 kk myöhemmin maksettavat

18 892 625,02

7 681 254,72

18 643 618,86

7 230 025,20

Toimitilavuokravastuut yhteensä

21 648 074,75

10 493 726,01

21 063 733,62

9 781 798,80

Seuraavan 12 kk aikana maksettavat

51


Allekirjoitukset Espoossa 7. päivänä maaliskuuta 2013

Hallitus

Pasi Kämäri puheenjohtaja

Jussi Laitinen

Anders Norrena

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 11. päivänä maaliskuuta 2013

Jarmo Partanen

Jukka Rauhala

Juhani Strömberg

PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö

Heikki Suutala

Olli Sydänlammi

Heikki Sirve toimitusjohtaja

Juha Tuomala Jan Holmberg KHT KHT

52


Tilintarkastuskertomus OY SAMLINK AB:N YHTIÖKOKOUKSELLE

Olemme tilintarkastaneet Oy Samlink Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.31.12.2012. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjan-

pidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintar-

53

kastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista


tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet Iausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa

54

olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissä 11. päivänä maaliskuuta 2013 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Juha Tuomala KHT

Jan Holmberg KHT


Oy Samlink Ab. PL 130 (Linnoitustie 9), 02601 Espoo. Puhelin (09) 548 050. Faksi (09) 5480 5853.

Profile for Kumppania Oy

Samlink | Vuosikertomus 2012  

Samlink vuosikertomus 2012

Samlink | Vuosikertomus 2012  

Samlink vuosikertomus 2012

Profile for kumppania
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded