Samlink | Vuosikertomus 2013

Page 1

Vuosikertomus

2013


Sisällys

Taloustiedot

17

Hallituksen toimintakertomus

18

Tilinpäätös

22

Konsernin tuloslaskelma

22

Konsernin tase

23

Konsernin rahoituslaskelma

24

Toimitusjohtajan katsaus: Työntäyteinen, onnistunut vuosi koko Samlinkissa

3

Emoyhtiön tuloslaskelma

25

Yhteenveto vuodesta 2013

4

Emoyhtiön tase

26

Konsernin avainluvut

5

Emoyhtiön rahoituslaskelma

27

Luotettavia IT-palveluja finanssi- ja energiatoimialoille

6

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

28

Nopeaa uudistumista ja kulttuurinmuutosta

8

Tuloslaskelman liitetiedot

29

Hallinto

9

Taseen liitetiedot

31

Samlinkin hallintoperiaatteet

10

Muut liitetiedot

35

Johtoryhmä

12

Allekirjoitukset

36

Hallitus

15

Tilintarkastuskertomus

37

2


Työntäyteinen, onnistunut vuosi koko Samlinkissa SAAVUTIMME TALOUDELLISET TAVOITTEEMME, TUOTIMME MERKITTÄVIÄ UUSIA PALVELUITA ASIAKKAILLEMME JA ETENIMME PALVELUINTEGRAATTORINA TOIMIMISESSA.

Vuotta 2013 leimasivat asiakkaiden merkittävät rakenteelliset muutokset, jotka jatkuvat vuoteen 2015. Aktia käynnisti oman perusjärjestelmähankkeen, jonka etenemisessä teemme yhteistyötä. Vuosi oli erittäin työntäyteinen ja saimme aikaan paljon. Voitimme verkkopankkikilpailutuksen, ja valtaosa pankkiasiakkaistamme ottaa käyttöönsä uudet henkilö- ja yritysasiakkaan verkkopankit vuonna 2014. Suurin investointimme tulevai-

Kaikki liiketoimintaalueemme saavuttivat tavoitteensa.

suuteen, NEXT-hanke, jatkui suunnitellusti. Sähköisen nimikirjoituksen ja arkistoinnin palvelut valmistuivat. Taloudellisesti vuosi 2013 oli hyvä. Onnistuimme kustannustenhallinnassa, tilauskantamme oli hyvä ja käänsimme sähköisen asioinnin tuloksen positiiviseksi. Sähköisessä asioinnissa keskityttiin strategian mukaisesti erityisesti finanssi- ja energiatoimialoille. Jatkossa kehitämme ratkaisuja ja palveluita, joista on synergiahyötyjä asiakkaille toimialojen yli. Toimituskykymme joustavuutta ja nopeutta paransimme muun muassa kahdella merkittävällä uudella kumppanuussopimuksella. Vuoden 2014 keskeisiä asioita ovat rakenteellisten muutosten läpivienti sovituissa

3

aikatauluissa. Lisäksi selvitämme peruspankkijärjestelmistä vaihtoehtoja ja päätöksiä asiasta tehdään syksyllä 2014. Isoja teemoja ovat muutoskyky ja -vauhti. Me panostamme toiminnan nopeaan muutokseen ja palvelukulttuurimme parantamiseen, jotta voimme vastata palveluihimme kohdistuviin uusiin vaateisiin ja odotuksiin. Lämmin kiitos Samlinkin henkilöstölle, asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja osakkeenomistajille onnistuneesta vuodesta 2013.

Heikki Sirve toimitusjohtaja


Yhteenveto vuodesta 2013 TALOUDELLISET TAVOITTEET SAAVUTETTIIN HYVÄLLÄ TILAUSKANNALLA, KÄÄNTÄMÄLLÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN LIIKETOIMINTA POSITIIVISEKSI JA HALLITSEMALLA KUSTANNUKSIA.

Palvelukehityksen painopisteet olivat Sähköisen työpöydän palveluiden merkittävä lisääntyminen ja panostukset verkkopankkeihin. Mobiilipalveluista otettiin käyttöön useita versioita ja verkkopankkien kokonaisuudistus käynnistyi. Myös keskusluottolaitospalveluiden kehittäminen jatkui painokkaasti asiakkaidemme muuttuvien liiketoimintatarpeiden tahdissa. Vuoden 2013 aikana otettiin tuotantoon Sähköinen nimikirjoitus sekä toteutettiin tuki sopi-

Tietoturvallisuus on palveluidemme tärkeimpiä laatukriteereitä.

musten sähköiselle esittelylle. Sähköisen asioinnin toimintaa keskitettiin finanssi- ja energiatoimialoille. Tuotanto toimi lähes sadan prosentin käytettävyydellä. Tuotantoympäristöjä ajanmukaistettiin ja vuoden aikana käsiteltiin yli miljardi tapahtumaa. Panostukset ketteriin menetelmiin jatkuivat osaamisen kehittämisellä sekä evaluointikäytäntöjen ja toimitussopimuspohjien luomisella. Ketterien projektien työvälineeksi valittiin VersionOne. Julkista tietoturvakeskustelua hallitsivat valtiollisten tahojen yrityksiin ja yksityishenkilöihin kohdistunut vakoilu sekä kyberturvallisuus. Samlinkin vuosi sujui tietoturvamielessä kuitenkin normaaliin tapaan rauhallisesti. Osoittaaksemme haluamme ja 4

kykyämme tietoturvasta huolehtimiseen, sitouduimme World Economic Forumin kyberturvallisuusperiaatteisiin.

SAMLINKIN OMISTAJAT Samlinkin omistajia ovat Aktia Pankki Oyj (22,56 %), säästöpankit (57,44 %), Handelsbanken (7,53 %), POP Pankit (6,59 %) ja Itella Oyj (5,88 %). Kymmenen suurinta omistajaa omistavat Samlinkista yhteensä noin 70 prosenttia, muut omistajat (59 kpl) yhteensä noin 30 prosenttia.


Konsernin avainluvut LIIKEVAIHTO, MILJ. EUROA 89,8

100 100 80 80 60

70,4

80,5

81,8

80,5

81,8

89,8

93,8 93,8

70,4

4 80

80,5

81,8

2,1

1 20 0 2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

OMAVARAISUUSASTE, % 41,8

-0,7

0 2009

2010

2011

2009

2010

2011

2012

2012

2013

2013

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

44,6 35,6

38,8

600

495

30

515

439

500 400

384

10

2012

2013

Liikevaihto, milj. euroa

70,4

80,5

81,8

89,8

93,8

Liikevoitto, milj. euroa

3,0

2,1

-0,7

1,6

4,8

% liikevaihdosta

4,2

2,6

-0,8

1,8

5,1

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. euroa

3,0

2,1

-0,7

1,4

4,5

4,2

2,6

-0,9

1,6

4,8

Oman pääoman tuotto, %

20,6

20,1

-8,5

10,3

27,4

Sijoitetun pääoman tuotto, %

38,4

23,1

-6,2

7,6

18,6

Omavaraisuusaste, % Investoinnit, milj. euroa

100

0

0 2011

2011

Oma pääoma/osake, euroa

200

2010

2010

Voitto/osake, euroa

322

300

20

2009

2009

% liikevaihdosta

39,7

40

Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen Verkkopankkien kokonaisuudistuksen käynnistyminen Keskusluottolaitospalveluiden kehittäminen

1,6

2 40

20 0

4,8 93,8

AVAINTAPAHTUMAT 2013

70,4 3,0

3 60

40 20

50

89,8

100 5

60 40

0

LIIKEVOITTO, MILJ. EUROA

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

5

Henkilöstön määrä, keskimäärin

12,1

12,4

-5,92

7,93

22,5

60,19

63,30

79,13

74,96

89,52

41,8

39,7

44,6

35,6

38,8

0,5

4,1

4,7

6,0

2,9

322

384

439

495

515


Luotettavia IT-palveluja finanssi- ja energiatoimialoille OSAAMME SOVELLUSPALVELUIDEN TUOTTAMISEN, KEHITTÄMISEN JA INTEGROIMISEN. PALVELUKOKONAISUUTEMME RAKENTUU OMASTA JA LUOTETTUJEN KUMPPANEIDEMME PALVELUTARJOOMASTA.

Tuotamme modernit ratkaisut finanssitoimialan ja etenkin vähittäispankkitoiminnan tarpeisiin. Vankka kokemuksemme takaa asiakkaillemme luotettavat, nykyaikaiset ja turvalliset palvelut. Ratkaisumme mahdollistavat henkilö- ja yritysasiakkaiden palvelemisen niin verkossa kuin konttorissakin. Panostamme käyttöliittymäsuunnitteluun, jotta palveluidemme käytettävyys on huippu-

Olemme mukana asiakkaiden arjessa.

luokkaa. Pankkitoimihenkilön työn tueksi toimitamme monipuoliset konttorijärjestelmät, työasemat, sekä sähköisen arkistoinnin palvelukokonaisuuden. Pankin asiakkailla on käytössään eri käyttäjäryhmille ja erilaisiin käyttötilanteisiin räätälöidyt ratkaisut täyden palvelun verkkopankista mobiililaitteisiin sopiviin pikapalveluihin. Olemme mukana asiakkaidemme arjessa: oma Service Deskimme palvelee keskitettynä yhteydenottopisteenä teknisessä ja sovellusneuvonnassa. Tarjoamme myös monipuoliset koulutuspalvelut. Meiltä saa myös kattavat taloushallinnon

6

ulkoistuspalvelut kirjanpidosta tilinpäätökseen ja palkanlaskennasta viranomaisraportointiin. Vahvinta osaamisaluettamme on vähittäispankkien toimintaan liittyvät vaatimukset ja käytännöt. Seuraamme asiakkaidemme puolesta jatkuvasti toimialan kehitystä ja huolehdimme, että palvelumme pysyvät kurantteina. Sähköisen asioinnin palveluissa keskitymme erityisesti finanssi- ja energiatoimialoihin, mutta tuotamme myös toimialariippumattomasti asiointi- ja myyntiportaaleja, verkkokauppoja sekä integraatio- ja raportointiratkaisuja.


Asiantuntijapalvelut Raportointiratkaisut

Sähköinen asiointi

Lainaaminen

Pankkiyhteyspalvelut

Päivittäisasiointipalvelut

Sijoittaminen ja säästäminen

Vakavaraisuus ja riskienhallinnan tuki

Palkanlaskentapalvelu

Maksaminen

Samlinkin tuotteet ja palvelut

Konttorilaitteet ja puhelinpalvelu Monikanavaiset pankkipalvelut

Taloushallintopalvelut

Asiakaskohtaiset finanssiratkaisut Tukipalvelut

Asiointipalvelut ja portaalit Integraatioratkaisut

Energia Online Häiriötietojärjestelmä Räätälöidyt ratkaisut Kulutusraportointi

Viranomaispalvelut

Turvallisuus

Ylläpito

Käyttäjän tuki

Ylläpito Sisäinen ja ulkoinen laskenta

Verkkokaupat

Energia

Finanssi Vähittäispankkiyhteisö

Ylläpito

Muut palvelut

7


Nopeaa uudistumista ja kulttuurimuutosta ASIAKASTARPEET JA TYÖNTEKIJÄKOKEMUS OHJAAVAT YRITYSKULTTUURIN JA TOIMINTATAPOJEN MUUTOSTA. Teemme lujasti töitä, jotta 515 samlinkilaista sitoutuisi strategiaamme, asiakaslupaukseemme ja kulkisi samaan suuntaan aktiivisesti. Työympäristöömme lisättiin sosiaalisia elementtejä läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja henkilöstön vaikuttamisen kanaviksi. Strategiadialogia

Läpinäkyvyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia

käytiin monella eri tasolla ja keskustelua jatketaan. Uusia viestintämuotoja, kuten videot ja blogit osana intranetia sekä Yammer, otettiin aktiiviseen käyttöön. Strategian tueksi järjestettiin vuonna 2013 kahdet koko henkilöstölle suunnatut messut, joilla tarjottiin tietoa ja vaikutusmahdollisuuksia yhteisiin toimintatapoihin ja strategisiin toimenpideohjelmiin. Kannustamme henkilöstöämme yrityskulttuurimme muuttamiseen ja arjen muutostekoihin. Muutosta kiihdyttämään valmennettiin

8

ensimmäinen Muutoksentekijät-ryhmä, jonka toimesta tapahtui paljon pieniä ja isoja muutostekoja toimintaan ja työympäristöön. Suunniteltu osaamisen johtaminen on osa strategiaamme. Avainosaamisalueemme täsmällisen määrittelyn jälkeen voimme panostaa paremmin osaamisen kehittämiseen. Osaamisen kehittäminen jalkautetaan käytäntöön yhdessä osaamistyöryhmän kanssa. Myös johtamisen eri rooleja tullaan uudistamaan Esimies 3.0 -kehityshankkeen kautta.


Hallinto


Samlinkin hallintoperiaatteet SAMLINKISSA NOUDATETAAN LAKEJA JA SÄÄNNÖKSIÄ SEKÄ HYVÄÄ LIIKETOIMINTATAPAA. Samlinkissa noudatetaan lakeja ja säännöksia sekä hyvää liiketoimintatapaa. Samlinkin hallitus vastaa siitä, että yhtiössä toimitaan hyvien hallinnointiperiaatteiden mukaisesti. Hallitus huolehtii toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä ohjaa ja valvoo Samlinkin toimivaa johtoa. Hallitus myös hyväksyy Samlinkin pitkän aikavälin strategiset

Ulkopuolisen tarkastuksen lisäksi toteutetaan jatkuvaa yhtiön omaa sisäistä valvontaa.

tavoitteet sekä suuremmat kehityshankkeet ja investoinnit. Yhtiön operatiivisesta liiketoiminnasta vastaa hallituksen nimittämä toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan vastuulla on liiketoimintojen johtaminen hallinnointisäännösten ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja ja muut hallituksen nimeämät jäsenet muodostavat Samlinkin johtoryhmän. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa muun muassa yhtiön strategian, liiketoimintasuunnitelmien ja kehityshankkeiden valmistelussa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Samlinkin sisäisestä tarkastuksesta vastaa KPMG Oy Ab. Tarkastus toteutetaan halli-

10

tuksen vahvistamien sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosisuunnitelman mukaisesti. Sisäisestä tarkastuksesta raportoidaan sekä konsernijohdolle että hallitukselle. Ulkopuolisen tarkastuksen lisäksi Samlinkissa toteutetaan jatkuvaa yhtiön omaa sisäistä valvontaa. Samlinkissa pyritään havaitsemaan toiminnan riskit mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Yhtiössä on käytössä koko toiminnan kattava riskienhallintaprosessi, jossa arvioidaan strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja tukitoiminnan riskit. Prosessin avulla pyritään hahmottamaan riskien laajuus ja niiden toteutumisen todennäköisyys. Tarvittavat toimenpidesuunnitelmat laaditaan näiden tietojen pohjalta.


SAMLINKIN HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus Sisäinen tarkastus Juridiikka

Toimitusjohtaja Taloushallinto

TYTÄRYHTIÖT

Samlinkin johtoryhmä Paikallispankkien PP-Laskenta Oy

Project-IT Oy

Liiketoiminnan tukifunktiot

Liiketoimintayksiköt Samcom Oy

Asiakkaat ja palvelukehitys Asiantuntijapalvelut Palveluliiketoiminta

51,5 prosenttia äänivallasta

Ratkaisuliiketoiminta

Taloushallintopalvelut 11

Henkilöstö ja sisäiset palvelut


Johtoryhmä

Heikki Sirve Toimitusjohtaja s. 1953 Oikeustieteiden kandidaatti

Tarja Belov Johtaja, Asiantuntijapalvelut s. 1958 Filosofian maisteri

Piia Heikkilä Henkilöstöjohtaja s. 1963 Kauppatieteiden maisteri

Marko Hykkönen Johtaja, Asiakkaat ja palvelukehitys s. 1963 Tekniikan lisensiaatti

Sirve on toiminut Oy Samlink Ab:n toimitusjohtajana 1.1.2004 alkaen. Tätä ennen hän oli toimitusjohtajana ja johtajana Suomen Arvopaperikeskus Oy:ssä/ Hex Oyj:ssä 1997–2003 sekä Oy Samlink Ab:n sijoitustoiminnasta vastaavana johtajana 1994-1996. Lisäksi Sirve on toiminut erilaisissa johtotason tehtävissä SpPalvelu Oy:ssä, Samstock Oy:ssa, Sp-Meklarit Pankkiiriliikkeessä ja Säästöpankkiryhmässä.

Belov on toiminut Oy Samlink Ab:ssa johtajana vuodesta 2008. Tätä ennen hän toimi johtajana Fidenta Oy:ssä 2002–2008, kehityspäällikkönä Sonera Oyj:ssä 1998–2001 sekä eri tehtävissä TietoEnator Oyj:ssä.

Heikkilä on toiminut Oy Samlink Ab:n henkilöstöjohtajana vuodesta 2006. Hän aloitti Samlinkissa henkilöstöpäällikkönä 1999. Hän on toiminut myös henkilöstöasiainhoitajana Valtameri Osakeyhtiössä vuosina 1990–1993 ja henkilöstösihteerinä Valtion painatuskeskuksessa 1988–1989.

Hykkönen on toiminut Oy Samlink Ab:ssa johtajana vuodesta 2011. Tätä ennen hän toimi tietohallintojohtajana Luottokunnassa 2006–2011, johtajana OMX/HEX Oyj:ssä 2000–2006, johtajana eQ Pankkiiriliike Oy:ssä 1999– 2000, kehityspäällikkönä Arvopaperikeskus/Helsingin Rahamarkkinakeskus Oy:ssä 1994–1999 ja konsulttina Accenturessa 1989–1994.

12


Johtoryhmä

Maarit Kuuri Lakimies ja johtoryhmän sihteeri s. 1962 Varatuomari

Juha Leinonkoski Johtaja, Ratkaisuliiketoiminta ja tytäryhtiö Samcom Oy:n toimitusjohtaja s. 1964 Kauppatieteiden maisteri

Matti Rantala Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:n toimitusjohtaja s. 1961 Kauppatieteiden maisteri, KLT

Pertti Simola Johtaja, Palveluliiketoiminta ja toimitusjohtajan sijainen s. 1955 Ekonomi

Kuuri on toiminut Oy Samlink Ab:ssa lakimiehenä vuodesta 2010. Hän aloitti Samlinkissa tuotepäällikkönä vuonna 2009. Tätä ennen hän toimi Lammin Osuuspankin pankinjohtajana (2008) sekä Aktiv Hansa Oy:n toimitusjohtajana ja hallintojohtajana vuosina 2000–2007. Kuurilla on kokemusta myös erilaisista tehtävistä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:ssä ja Säästöpankkiryhmässä.

Leinonkoski on toiminut Oy Samlink Ab:n johtajana vuodesta 2012. Tätä ennen hän on toiminut Digia Oyj:ssä useissa tehtävissä, viimeisimpänä yhtiön johtoryhmässä nimikkeellä Senior Vice President. Lisäksi Leinonkoski on toiminut Samstock Oy:n toimitusjohtajana sekä Finansiumin ja Datiumin hallituksen puheenjohtajana.

Rantala on toiminut Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2010. Tätä ennen hän oli talousjohtajana Gt Trading Finland Oy:ssä 2009–2010 sekä liiketoimintajohtajana ja kansainvälisenä toimialapäällikkönä Visma Software Oy/As:ssä 2007–2008. Rantala on toiminut myös yrittäjänä sekä eri tehtävissä Pretax Oy:ssä.

Simola on toiminut Oy Samlink Ab:ssa johtajana vuodesta 2008. Tätä ennen hän toimi palvelujohtajana Elisa Oyj:ssä 2004–2008 ja johtajana Radiolinja Oy:ssä 2003–2004. Lisäksi hän on toiminut eri tehtävissä HPY/ Elisa Oyj:ssä, Suomen Pankissa, Sp-Palvelu Oy:ssä, Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankissa ja Osuuspankkikeskuksessa.

13


Johtoryhmä

Matti Särkkinen Talousjohtaja s. 1962 Kauppatieteiden maisteri

Markus Tuominen Johtava asiantuntija ja johtoryhmän henkilöstöedustaja s. 1971 Yo-merkonomi

Särkkinen on toiminut Oy Samlink Ab:ssa talousjohtajana vuodesta 2007. Tätä ennen hän toimi Esy Oy:n (1.1.2006 alkaen TietoEnator Esy Oy) taloudesta ja hallinnosta vastaavana johtajana 1999–2006. Särkkinen on toiminut myös erilaisissa esimies- ja johtotehtävissä VarmaSammossa, Eläke-Sammossa sekä Vakuutusosakeyhtiö Sammossa.

Tuominen on toiminut sovellusasiantuntijan tehtävissä Oy Samlink Ab:ssa vuodesta 1997.

14


Hallitus

Pasi Kämäri Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen 2009– s. 1959 Kauppatieteiden maisteri, MBA, Toimitusjohtaja, Säästöpankkiliitto ry

Juhani Strömberg Hallituksen varapuheenjohtaja Hallituksen jäsen 2011– s. 1953 Tekniikan tohtori, Johtaja, strategia ja kehitys, Itella Oyj

Anders Norrena Hallituksen jäsen 2011– s. 1967 Kauppatieteiden maisteri, Talous- ja hallintojohtaja, Handelsbanken Suomi

15

Jarmo Partanen Hallituksen jäsen 2009– s. 1956 Filosofian maisteri, MBA, Toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan Säästöpankki


Hallitus

Jukka Rauhala Hallituksen jäsen 2012– s. 1959 Diplomi-insinööri, Managing Partner, Open Innovation Management Oy

Heikki Suutala Hallituksen jäsen 2007– s. 1957 Diplomi-insinööri, Toimitusjohtaja, POP Pankkiliitto

Olli Sydänlammi Hallituksen jäsen 2012– s. 1977 Insinööri AMK, oikeustieteen ylioppilas, Chief Technology Architect Royal Bank of Scotland

Magnus Weurlander Hallituksen jäsen 2013s. 1964 Kauppatieteiden maisteri, johtaja, Aktia Pankki Oyj

Varsinaiset jäsenet Jussi Laitinen (22.3.2013 asti) Magnus Weurlander (22.3.2013 alkaen)

Varajäsenet Sami Iltanen Hannu Lanteri Harri Mattinen Ville Rissanen Matti Saustila Risto Sundqvist Heli Valanne Jarmo Yli-Juuti

16


Taloustiedot


Hallituksen toimintakertomus Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Samlink-konsernin liikevaihto oli vuonna 2013 93,8 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 4,4 prosenttia. Emoyhtiö Oy Samlink Ab:n liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 84,7 miljoonaa euroa (80,6 miljoonaa euroa v. 2012). Samlink-konsernin liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 1,6 miljoonaa euroa). Oy Samlink Ab:n vuoden 2013 liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 2,6 miljoonaa euroa). Tuloksen paranemiseen vaikuttivat erityisesti onnistunut kustannusten hallinta ja hyvä tilauskanta. Konsernin taseen loppusumma vuonna

2013 oli 33,7 miljoonaa euroa (30,7 miljoonaa euroa) ja emoyhtiön 31,5 miljoonaa euroa (30,4 miljoonaa euroa). Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset muutokset Vuonna 2013 toteutettiin merkittäviä yhteisprojekteja. Säästöpankkien, POP Pankkien ja Aktian uuteen työnjakoon valmistauduttiin aloittamalla useita projekteja keskusluottolaitospalveluiden ja 4-rahalaitosryhmän eriyttämisen alueilla. Näiden projektien toteutusvaiheet ja käyttöönotot painottuvat vuosille 2014 ja 2015. Vuoden aikana tehtiin lisäksi useita asiakasprojekteja mm. verkkopankin uudistus, mobiilipalvelut, laina- ja takausjärjestelmän

18

uudistus sekä viranomaisvaateiden edellyttämiä projekteja kuten Basel III ja Finrep. Vuoden aikana jatkettiin myös NEXTkehitysohjelmaa, jonka tehtävänä on kehittää Samlinkin kyvykkyyttä vastata palveluntoimittajana eri asiakasryhmien tarpeisiin ja mahdollistaa asiakkaiden haluamat palvelukokonaisuudet. Vuoden 2013 aikana otettiin käyttöön Sähköinen nimikirjoitus ja toteutettiin tuki sopimusten sähköiselle esittelylle sekä otettiin tuotantoon keskitetyn tuotehallinnan ensimmäiset vaiheet ja laajennettiin edelleen Sähköisen työpöydän ominaisuuksia. Menetelmäkehityksessä jatkettiin ketterien menetelmien käytön laajentamista. Vuonna 2010 Samlink-konserniin ostettu


2011 Emoyhtiö

2013 Konserni

2013 Emoyhtiö

2012 Konserni

2012 Emoyhtiö

2011 Konserni

Liikevaihto, milj.euroa

93,8

84,7

89,8

80,6

81,8

74,8

Liikevoitto, milj.euroa

4,8

4,4

1,6

2,6

-0,7

-0,8

Tunnuslukuja

Liikevoitto, % liikevaihdosta

5,1

5,1

1,8

3,2

-0,8

-1,1

Tilikauden voitto, % liikevaihdosta

3,5

3,1

1,3

1,9

-1,0

0,4

Oman pääoman tuotto (keskim. ROE), (%)

27,4

21,0

10,3

13,3

-8,5

2,9

Omavaraisuusaste, (%)

38,8

41,2

35,6

38

44,6

47,6

Samcom Oy jatkoi vahvaa kasvuaan sähköisen liiketoiminnan alueella. Samcomissa työskenteli vuoden 2013 lopussa 100 sähköisen liiketoiminnan ICT-asiantuntijaa. Tilikauden aikana Samcom Oy:n toimintaa fokusoitiin finanssi- ja energiasektorille. Joulukuussa 2013 Samlinkin hallitus päätti fuusioida Samcom Oy:n Samlinkiin 30.6.2014 mennessä. Sulautumissopimus allekirjoitettiin 6.2.2014. Syynä tähän päätökseen on konsernirakenteen muuttaminen vastaamaan paremmin strategian linjauksia. Samlinkin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Paikallispankkien PP-Laskenta Oy tarjoaa asiakkailleen taloushallinnon, riskienhallinnan ja palkanlaskennan palveluita. Vuoden 2013 aikana toiminnan kehittämisen painopis-

teet olivat palkanlaskentapalvelun uuden toimintamallin käyttöönottoon valmistautuminen, laatuprojektin aloittaminen ja yleinen toiminnan tehokkuuden nosto. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Oy Samlink Ab:n tärkeimpänä tehtävänä on asiakaspankkien kilpailukyvyn tukeminen ja synergian luominen. Lähivuosina tavoitellaan edelleen positiivista tulosta. Aktia on ilmoittanut siirtyvänsä uuteen peruspankkijärjestelmään ja toteuttavansa siirtymisen yhteisymmärryksessä nykyisen IT-toimittaja Samlinkin kanssa. Aktian, Säästöpankkien ja POP Pankkien välisen työnjaon

19

muuttuminen merkitsee Samlinkille merkittäviä järjestelmämuutostilauksia vuosien 2014 ja 2015 aikana. Muutokset tulevat nopeuttamaan Samlinkin muuntumista palveluintegraattoriksi. Konserni tavoittelee edelleen synergian luomista finanssialan asiakaslähtöisenä, kasvavana ja arvostettuna palveluintegraattorina. Suurin kasvupotentiaali nähdään sähköisen asioinnin alueella. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Konsernissa on käytössä riskienhallintaprosessi. Riskienhallintaan on määritelty ylimmän johdon hyväksymät periaatteet, riskit on tunnistettu ja arvioitu ja niiden hallintaan on luotu selkeät


menettelytavat. Riskienhallintaprosessissa arvioidaan konsernin toimintaan kohdistuvat strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja henkilöstöhallinnon riskit. Muutokset asiakkaiden välisessä työnjaossa tullee merkitsemään asiakastilausten määrän alenemista nykyasiakkailta vuoden 2015 jälkeen. Ympäristöasiat Samlinkin toiminnassa suorat ympäristövaikutukset ovat melko vähäisiä. Yhtiö pyrkii suosimaan hankinnoissaan ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä materiaaleja, joista on mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Jätteiden käsittelyssä ja lajittelussa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita. Käytöstä poistuvat laitteet ja materiaalit hävitetään ympäristöystävällisesti tietoturvallisuutta unohtamatta. Samlink edellyttää ympäristövastuullista toimintaa myös yhteistyökumppaneiltaan. Konsernirakenne Oy Samlink Ab:lla on kolme tytäryhtiötä: Paikallispankkien PP-Laskenta Oy, Samcom Oy ja Project-IT Oy. Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:n ja Samcom Oy:n omis-

tusosuus näistä kahdesta yhtiöstä on 100 prosenttia. Project-IT Oy:n äänivallasta Samlink omistaa 51,5 prosenttia. Osakelajit Yhtiöillä on kaksi osakesarjaa, A-sarja ja B-sarja. Jokainen A-osake tuottaa viisi (5) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Muissa suhteissa B-sarjan osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet A-sarjan osakkeiden kanssa. Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat Tilinpäätöksen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia yhtiön tuloskehitykseen tai vakavaraisuuteen vaikuttavia tapahtumia. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12.2013 Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

398 076,95 2 583 699,53 4 647 810,18

Jakokelpoiset varat yhteensä 7 629 586,66

20

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että - tilikauden voitosta osinkona jaetaan 10,25 euroa/osake eli yhteensä 1 497 422,50 euroa - jätetään omaan pääomaan 6 132 164,16 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Johto ja tilintarkastajat Oy Samlink Ab:n yhtiökokous 22.3.2013 vahvisti yhtiön edellisen tilikauden tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Oy Samlink Ab:n toimitusjohtajana toimi OTK Heikki Sirve. Tilintarkastajina toimivat Jan Holmberg, KHT, ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Juha Tuomala, KHT


Henkilöstöä koskevat tiedot Konsernin henkilöstön vaihtuvuus

Keskimääräinen henkilöstömäärä

2013

2012

Samlink

339

334

314

Samcom

100

91

61

58

55

51

PP-Laskenta

2013

2011

Project IT

18

15

13

Yhteensä

515

495

439

Samlink-konsernin henkilöstön keski-ikä

2012

2013

2011

Lähtövaihtuvuus

6,1

3,9

8,1

Vaihtuvuus

9,8

6,9

11,6

44

yli 30 vuotta

Konsernin henkilöstön jakautuminen ikäluokkiin

20-29 vuotta

8,0 %

2012

2011

10,1 %

10,6 %

30-34 vuotta

14,2 %

14,1 %

13,4 %

35-39 vuotta

19,4 %

16,5 %

14,7 %

40-44 vuotta

9,8 %

9,1 %

8,4 %

45-49 vuotta

14,8 %

16,7 %

16,4 %

50-54 vuotta

15,0 %

14,3 %

15,8 %

55-59 vuotta

12,0 %

13,2 %

14,7 %

yli 60 vuotta

6,8 %

6,0 %

6,0 %

44

2011

44

Konsernin maksetut palkat ja palkkiot, tuhatta euroa Palvelusvuodet Konsernin henkilöstö vuonna 2013

2013

2012

5–9 vuotta

29 898

28 524

23 688

Sukupuolijakauma

12,8 %

13,2 %

Keskimääräinen palvelusaika vuonna 2013 oli 9,3 vuotta.

21

2011

13,0 %

10–19 vuotta

55,4 %

2012

5,6 %

20–29 vuotta

alle 5 vuotta

2013

Miehiä 53,6 %

Naisia 46,4 %


Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma

LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot

1.1.-31.12.2013

1.1.-31.12.2012

93 815 439,44

89 845 258,22

Liite 1.1

20 971,36

63 540,69

Liite 1.2

Materiaalit ja palvelut

22 538 146,93

22 113 039,50

Liite 1.3

Henkilöstökulut

35 197 453,19

32 669 479,34

Liite 1.4

Poistot ja arvonalentumiset

2 809 988,64

1 835 115,66

Liite 1.5

Liiketoiminnan muut kulut

28 518 520,65

31 703 922,65

Liite 1.6

Kulut yhteensä

89 064 109,41

88 321 557,15

4 772 301,39

1 587 241,76

-286 733,43

-142 367,15

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

4 485 567,96

1 444 874,61

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

4 485 567,96

1 444 874,61

Välittömät verot

-1 113 052,06

-242 747,89

Vähemmistöosuudet

-85 185,56

-43 389,67

TILIKAUDEN VOITTO

3 287 330,34

1 158 737,05

LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut

22

Liite 1.7

Liite 1.9


Konsernin tase

31.12.2013

31.12.2012

11 130 891,75

10 778 479,50

Liite 2.1

749 546,96

954 801,39

Liite 2.1

1,00

0,00

11 880 439,71

11 733 280,89

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT 23 820,00

29 612,25

Liite 1.3

132 359,88

15 989,04

Liite 2.4

Lyhytaikaiset saamiset

15 084 217,97

14 625 291,30

Liite 2.5

Rahat ja pankkisaamiset

6 603 529,35

4 304 788,70

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

21 843 927,20

18 975 681,29

VASTAAVAA YHTEENSÄ

33 724 366,91

30 708 962,18

2 337 500,00

2 337 500,00

Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma

Liite 2.6

Ylikurssirahasto

3 044 513,65

3 044 513,65

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

4 647 810,18

4 647 810,18

Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä VÄHEMMISTÖOSUUS

-239 790,34

-237 815,97

3 287 330,34

1 158 737,05

13 077 363,83

10 950 744,91

191 531,87

146 086,89

VIERAS PÄÄOMA 857 136,00

1 890 500,23

Liite 2.7

Lyhytaikainen vieras pääoma

19 598 335,21

17 721 630,14

Liite 2.8

Vieras pääoma yhteensä

20 455 471,21

19 612 130,37

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

33 724 366,91

30 708 962,18

Pitkäaikainen vieras pääoma

23


Konsernin rahoituslaskelma 2013

2012

93 356 512,77

89 185 318,36

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: Myynnistä saadut maksut + Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut + Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta -

20 971,36

63 540,69

85 507 407,30

85 487 302,93

7 870 076,83

3 761 556,12

-286 733,43

-142 367,15

Saadut korot liiketoiminnasta + Saadut osingot liiketoiminnasta + Maksetut välittömät verot -

-1 113 052,06

-242 747,89

Rahavirta ennen satunnaisia eriä

6 470 291,34

3 376 441,08

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

6 470 291,34

3 376 441,08

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -

-2 957 147,46

-6 038 826,80

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-2 957 147,46

-6 038 826,80

-1 033 364,23

-285 716,00

0,00

747 648,23

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA:

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot

-4 000 000,00

0,00

Lyhytaikaisten lainojen nostot

5 000 000,00

4 000 000,00

Maksetut osingot -

-1 181 039,00

-1 902 329,00

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-1 214 403,23

2 559 603,23

Rahavarojen muutos

2 298 740,65

-102 782,49

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA

4 304 788,70

4 407 571,19

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA

6 603 529,35

4 304 788,70

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

24


Emoyhtiön tuloslaskelma LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot

1.1.-31.12.2013

1.1.-31.12.2012

84 699 248,75

80 554 786,97

Liite 1.1

7 394,81

63 540,69

Liite 1.2

Materiaalit ja palvelut

22 190 317,58

21 595 359,25

Liite 1.3

Henkilöstökulut

24 843 832,47

22 970 800,78

Liite 1.4

Poistot ja arvonalentumiset

2 085 554,90

1 097 699,29

Liite 1.5

Liiketoiminnan muut kulut

31 236 741,11

32 364 446,08

Liite 1.6

80 356 446,06

78 028 305,40

4 350 197,50

2 590 022,26

-908 672,87

-73 615,35

3 441 524,63

2 516 406,91

0,00

-830 000,00

3 441 524,63

1 686 406,91

-857 825,10

-134 218,96

2 583 699,53

1 552 187,95

Kulut yhteensä LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Välittömät verot

TILIKAUDEN VOITTO

25

Liite 1.7

Liite 1.8

Liite 1.9


Emoyhtiön tase 31.12.2013

31.12.2012

9 918 408,33

8 949 221,77

Liite 2.2

479 404,02

656 508,82

Liite 2.2

2 696 682,37

4 132 672,72

Liite 2.3

13 094 494,72

13 738 403,31

14 475 843,24

14 950 348,27

3 974 033,01

1 754 422,49

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

18 449 876,25

16 704 770,76

VASTAAVAA YHTEENSÄ

31 544 370,97

30 443 174,07

2 337 500,00

2 337 500,00

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset

Liite 2.5

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma

Liite 2.6

Ylikurssirahasto

3 044 513,65

3 044 513,65

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

4 647 810,18

4 647 810,18

Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

398 076,95

0,00

2 583 699,53

1 552 187,95

13 011 600,31

11 582 011,78

VIERAS PÄÄOMA 857 136,00

1 890 500,23

Liite 2.7

Lyhytaikainen vieras pääoma

17 675 634,66

16 970 662,06

Liite 2.8

Vieras pääoma yhteensä

18 532 770,66

18 861 162,29

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

31 544 370,97

30 443 174,07

Pitkäaikainen vieras pääoma

26


Emoyhtiön rahoituslaskelma 2013

2012

83 743 357,40

79 099 545,72

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: Myynnistä saadut maksut + Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut + Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta + Saadut osingot liiketoiminnasta +

7 394,81

63 540,69

-78 638 839,79

-74 975 342,19

5 111 912,42

4 187 744,22

-291 526,74

-153 618,14

3 892,44

9 995,09

814 951,78

70 007,70

-772 155,72

-321 468,52

Rahavirta ennen satunnaisia eriä

4 867 074,18

3 792 660,35

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

4 867 074,18

3 792 660,35

-2 877 636,66

-5 805 691,58

0,00

1 500 000,00

Maksetut välittömät verot -

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut +

1 500 000,00

0,00

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-1 377 636,66

-7 305 691,58

5 000 000,00

4 000 000,00

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Lyhytaikaisten lainojen nostot + Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -

-4 000 000,00

0,00

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -

-285 716,00

-285 716,00

0,00

747 648,23

Pitkäaikaisten lainojen nostot +

-830 000,00

0,00

0,00

270 000,00

Maksetut osingot -

-1 154 111,00

-1 767 689,00

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-1 269 827,00

2 964 243,23

Rahavarojen muutos

2 219 610,52

-548 788,00

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA

1 754 422,49

2 303 210,49

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA

3 974 033,01

1 754 422,49

Maksettu konserniavustusSaatu konserniavustus+

27


Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Samlink-konsernin tilinpäätös vuodelta 2013 on laadittu voimassa olevan kirjanpitolain sekä osakeyhtiölain tilinpäätöstä koskevien säännösten mukaisesti. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön Oy Samlink Ab:n ja sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset. Tytäryhtiöinä on käsitelty yhtiöt, joissa emoyhtiöllä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n mukainen määräysvalta. Konsernilla ei ole osakkuusyhtiöitä. Konsernin sisäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Hankitut yhtiöt käsitellään tytäryhtiöinä siitä päivästä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryhtiöt siihen päivään saakka, kun määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu konsernitilinpäätöstä laadittaessa.

Arvostusperiaatteet Pysyvät vastaavat Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennetyn hankintamenon määräisenä. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella Poistoajat ovat seuraavat: Aineettomat hyödykkeet 4–10 vuotta Konserniliikearvo 5 vuotta Atk-laitteet 2–4 vuotta Koneet ja kalusto 3–5 vuotta Vuokralaitteet 2–4 vuotta Kehitysmenot 10 vuotta Kehitysohjelma NEXTin kehittämismeno poistetaan 10 vuodessa, koska pankkitoiminnassa käytettävien IT-järjestelmien käyttöikä on tyypillisesti pitkä ja NEXTinvestoinnin vaikutusajan katsotaan olevan vähintään 10 vuotta.

28

Vaihtuvat vastaavat Keskeneräinen vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon, joka sisältää muuttuvat kustannukset. Pitkäaikaiset projektit on tuloutettu luovutusperiaatteella. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoonsa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Yhtiön oma kehitystoiminta kirjataan vuosikuluksi kulujen syntymisvuonna lukuunottamatta NEXT-kehitysohjelmaan liittyviä kehitysmenoja, jotka aktivoidaan. Eläkekulut Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti eikä kattamatonta eläkevastuuta ole. Varaukset Varauksia on kirjattu vastaisista menoista, joiden toteutuminen on todennäköistä ja jotka kohdistuvat päättyneeseen tilikauteen. Valuuttamääräiset erät Valuuttamääräisiä eriä ei ole.


1 Tuloslaskelman liitetiedot Konserni 31.12.2013

Konserni 31.12.2012

Emoyhtiö 31.12.2013

Emoyhtiö 31.12.2012

Finanssisektori Sähköinen asiointi Yhteensä

89 233 008,74 4 582 430,70 93 815 439,44

84 831 960,70 5 013 297,52 89 845 258,22

84 699 248,75 0,00 84 699 248,75

80 554 786,97 0,00 80 554 786,97

Liikevaihto markkina-alueittain Suomi Yhteensä

93 815 439,44 93 815 439,44

89 845 258,22 89 845 258,22

84 699 248,75 84 699 248,75

80 554 786,97 80 554 786,97

1.2 Liiketoiminnan muut tuotot: Käyttöomaisuuden myyntivoitot Yhteensä

20 971,36 20 971,36

63 540,69 63 540,69

7 394,81 7 394,81

63 540,69 63 540,69

1.3 Materiaalit ja palvelut: lisenssien ostot Yhteensä

24 392,25 24 392,25

58 332,75 58 332,75

0,00 0,00

0,00 0,00

Ulkopuolisilta ostetut palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä

22 513 754,68 22 538 146,93

22 054 706,75 22 113 039,50

22 190 317,58 22 190 317,58

21 595 359,25 21 595 359,25

1.4 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Yhteensä Aktivoidut henkilöstökulut Henkilöstökulut yhteensä

29 897 926,41 5 106 723,58 1 471 203,47 36 475 853,46 -1 278 400,27 35 197 453,19

28 524 433,30 4 883 583,29 1 434 073,77 34 842 090,36 -2 172 611,02 32 669 479,34

21 419 703,71 3 579 644,26 1 122 884,77 26 122 232,74 -1 278 400,27 24 843 832,47

20 583 178,41 3 428 051,34 1 091 052,50 25 102 282,25 -2 131 481,47 22 970 800,78

515

495

339

334

Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus Veroneuvonta Muut palvelut

51 363,53 19 782,47 0,00

38 193,18 0,00 75 291,99

37 389,65 19 782,47 0,00

30 214,65 0,00 57 727,59

Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtajat Hallituksen palkkiot

584 183,85 67 500,00

540 056,39 21 500,00

0,00 67 500,00

0,00 21 500,00

1.1 Liikevaihto toimialoittain:

Tilikauden aikainen keskimääräinen henkilöstön määrä

29


1 Tuloslaskelman liitetiedot Konserni 31.12.2013

Konserni 31.12.2012

Emoyhtiö 31.12.2013

Emoyhtiö 31.12.2012

1.5 Poistot ja arvonalennukset: Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä sekä arvonalentumiset

2 809 696,70

1 835 115,66

2 085 554,90

1 097 699,29

1.6 Liiketoiminnan muut kulut Välitettävät palvelut Henkilöstöön kohdistuvat kulut Vuokrat Toimistokulut Muut kulut Liiketoiminnan muut kulut yhteensä Aktivoidut liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut yhteensä

2 314 225,50 1 877 186,41 8 713 883,35 2 952 793,94 13 954 334,73 29 812 423,93 -1 293 903,27 28 518 520,66

1 615 715,17 1 504 962,17 10 335 924,05 2 715 473,99 18 502 086,79 34 674 162,17 -2 970 239,52 31 703 922,65

7 491 124,97 1 392 205,25 8 224 309,20 1 948 899,64 13 474 105,32 32 530 644,38 -1 293 903,27 31 236 741,11

4 141 681,16 1 163 144,24 9 960 648,44 1 736 382,00 18 332 829,76 35 334 685,60 -2 970 239,52 32 364 446,08

0,00 7 948,97 7 948,97

0,00 12 496,64 12 496,64

814 387,31 4 456,91 818 844,22

69 614,81 10 387,98 80 002,79

Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Korko- ja muut rahoituskulut yht.

0,00 294 682,40 294 682,40

0,00 154 863,79 154 863,79

0,00 291 526,74 291 526,74

2,28 153 615,86 153 618,14

Arvonalentumiset pys.vast. sijoituksista Rahoitustuotot ja kulut yhteensä

0,00 -286 733,43

0,00 -142 367,15

1 435 990,35 -908 672,87

0,00 -73 615,35

1.8 Satunnaiset erät: Satunnaiset kulut/konserniavustus Satunnaiset erät yhteensä

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

830 000,00 830 000,00

1.9 Välittömät verot: Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Verot edelliseltä tilikaudelta Välittömät verot yhteensä

1 117 710,50 -4 658,44 1 113 052,06

242 804,38 -56,49 242 747,89

862 550,42 -4 725,32 857 825,10

134 275,45 -56,49 134 218,96

1.7 Rahoitustuotot ja -kulut: Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korko- ja muut rahoitustuotot yht.

30


2 Taseen liitetiedot 2.1 Konserni pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet

Hankintameno 1.1.2013 Lisäykset Hankintameno 31.12.2013 Kertyneet poistot 1.1.2013

Kehittämismenot

Aineettomat oikeudet

Konserniliikearvo

Muut pitkävaikutteiset menot

8 306 880,08

5 612 878,34

2 987 266,20

300 591,70

2 572 303,54

228 453,15

0,00

0,00

10 879 183,62

5 841 331,49

2 987 266,20

300 591,70 273 725,18

320 515,92

4 488 178,83

1 346 716,89

Tilikauden poisto

1 389 730,00

456 204,79

593 453,28

8 956,37

Kertyneet poistot 31.12.2013

1 710 245,92

4 944 383,62

1 940 170,17

282 681,55

Kirjanpitoarvo 31.12.2013

9 168 937,70

896 947,87

1 047 096,03

17 910,15

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Aineelliset hyödykkeet koneet ja kalusto

Hankintameno 1.1.2013

17 207 616,32

7 551 115,55

Lisäykset

2 800 756,69

189 794,74

Vähennykset

0,00

-93 432,51

Hankintameno 31.12.2013

20 008 373,01

7 647 477,78

Kertyneet poistot 1.1.2013

6 429 136,82

6 596 314,16

Vähennysten kertyneet poistot

0,00

-59 735,60

Tilikauden poisto

2 448 344,44

361 352,26

Kertyneet poistot 31.12.2013

8 877 481,26

6 897 930,82

Kirjanpitoarvo 31.12.2013

11 130 891,75

749 546,96

31


2 Taseen liitetiedot 2.2 Emoyhtiö pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot

Aineelliset hyödykkeet Aineettomat

Koneet ja kalusto

oikeudet Hankintameno 1.1.2013

8 306 880,08

5 656 439,31

2 572 303,54

228 453,15

82 516,60

0,00

0,00

-27 056,47

Hankintameno 31.12.2013

10 879 183,62

5 884 892,46

6 857 548,06

Kertyneet poistot 1.1.2013

320 515,92

4 693 581,70

6 145 579,11

0,00

0,00

-21 419,84

Tilikauden poisto

1 389 730,00

441 840,13

253 984,77

Kertyneet poistot 31.12.2013

1 710 245,92

5 135 421,83

6 378 144,04

Kirjanpitoarvo 31.12.2013

9 168 937,70

749 470,63

479 404,02

Lisäykset Vähennykset

Vähennysten kertyneet poistot

Kehitysmenoina on aktivoitu uusiin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä menoja. 2.3 Emoyhtiö sijoitukset Osakkeet konserniyritykset Hankintameno 1.1.2013

4 132 672,72

Arvonalennus

-1 435 990,35

Hankintameno 31.12.2013

2 696 682,37

Emoyhtiön sijoitukset koostuvat tytäryhtiöiden osakkeista Konserniyritykset Konsernin omistusosuus-% Paikallispankkien PP-Laskenta Oy, Espoo

100 %

Samcom Oy, Jyväskylä

100 %

Project-IT, Lohja alkaen 1.6.2011 konsernissa

34 %

Tytäryhtiöt on yhdistelty konserniin.

32

( konsernilla on 51,5% äänivalta)

6 802 087,93


Konserni 31.12.2013

Konserni 31.12.2012

Emoyhtiö 31.12.2013

Emoyhtiö 31.12.2012

132 359,88 132 359,88

15 989,04 15 989,04

0,00 0,00

0,00 0,00

2.5 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset, muilta Myyntisaamiset, konsernilta Maksetut ennakkomaksut Lainasaamiset konsernilta Muut saamiset Siirtosaamiset, muilta Siirtosaamiset, konsernilta Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

10 540 981,28 0,00 1 431 476,78 0,00 604 943,45 2 506 816,46 0,00 15 084 217,97

10 365 980,43 0,00 1 346 251,49 0,00 604 943,55 2 308 115,83 0,00 14 625 291,30

9 757 455,90 258 916,10 1 419 172,78 0,00 604 943,45 2 435 219,15 135,86 14 475 843,24

9 066 367,47 326 843,20 1 346 251,49 1 500 000,00 604 943,55 1 798 087,75 307 854,81 14 950 348,27

Saamiset yhteensä

15 216 577,85

14 641 280,34

14 475 843,24

14 950 348,27

Siirtosaamisten erät: Siirtosaamiset Konserniyhtiöltä Muut Ennakkomaksut Yhteensä

0,00 2 506 816,46 1 431 476,78 3 938 293,24

0,00 2 308 115,83 1 346 251,49 3 654 367,32

135,86 2 435 219,15 1 419 172,78 3 854 527,79

307 854,81 1 798 087,75 1 346 251,49 3 452 194,05

2.6 Oma pääoma Osakepääoma 1.1. Osakepääoma 31.12.

2 337 500,00 2 337 500,00

2 337 500,00 2 337 500,00

2 337 500,00 2 337 500,00

2 337 500,00 2 337 500,00

Ylikurssirahasto 1.1. Ylikurssirahasto 31.12.

3 044 513,65 3 044 513,65

3 044 513,65 3 044 513,65

3 044 513,65 3 044 513,65

3 044 513,65 3 044 513,65

Sijoitetun vapaan opon rahasto 1.1. Pääoman palautus Sijoitetun vapaan opon rahasto 31.12.

4 647 810,18 0,00 4 647 810,18

5 000 067,20 -352 257,02 4 647 810,18

4 647 810,18 0,00 4 647 810,18

5 000 067,20 -352 257,02 4 647 810,18

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. Osingonjako Project-IT omien osakkeiden lunastus Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. Tilikauden voitto/tappio

920 921,08 -1 154 111,00 -6 600,42 -239 790,34 3 287 330,34

1 177 616,01 -1 415 431,98 0,00 -237 815,97 1 158 737,05

1 552 187,95 -1 154 111,00 0,00 398 076,95 2 583 699,53

1 415 431,98 -1 415 431,98 0,00 0,00 1 552 187,95

13 077 363,83

10 950 744,91

13 011 600,31

7 695 350,18

5 568 731,26

7 629 586,66

11 582 011,78 6 199 998,13

Saamiset 2.4 Pitkäaikaiset saamiset Siirtosaamiset pitkäaikaiset muilta Siirtosaamiset pitkäaikaiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

Oma pääoma yhteensä Jakokelpoiset varat yhteensä

Yhtiöllä on kaksi osakelajia. A-osakkeita on 137 500 kappaletta ja B-osakkeita 8 590 kappaletta.

33


Konserni 31.12.2013

Konserni 31.12.2012

Emoyhtiö 31.12.2013

Emoyhtiö 31.12.2012

Lainat rahoituslaitoksilta

857 136,00

1 890 500,23

857 136,00

1 890 500,23

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

857 136,00

1 890 500,23

857 136,00

1 890 500,23

Vieras pääoma 2.7 Pitkäaikainen vieras pääoma

2.8 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat muille Ostovelat

1 429 879,43

1 280 118,13

1 317 180,51

1 156 825,05

Siirtovelat

8 676 480,09

9 573 214,02

6 511 049,82

7 930 653,31

Muut lyhytaikaiset velat

4 206 304,58

2 582 581,99

3 916 800,12

2 275 213,59

Lainat rahoituslaitoksilta

5 285 671,11

4 285 716,00

5 285 716,00

4 285 716,00

Ostovelat

0,00

0,00

193 570,98

223 580,81

Siirtovelat

0,00

0,00

451 317,23

1 098 673,30

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

19 598 335,21

17 721 630,14

17 675 634,66

16 970 662,06

Vieras pääoma yhteensä

20 455 471,21

19 612 130,37

18 532 770,66

18 861 162,29

3 048 623,91

Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille

Siirtovelkojen merkittävimmät erät: 4 270 048,15

4 168 164,07

3 097 427,99

Muut palkka- ja sosiaalikulut

80 439,95

116 264,87

32 619,39

22 065,33

Tilityserät ja kulujaksotukset

4 325 991,99

5 288 785,08

3 381 002,44

4 859 964,07

Siirtovelat yhteensä

8 676 480,09

9 573 214,02

6 511 049,82

7 930 653,31

Lomapalkkavelka sosiaalikuluineen

34


Muut liitetiedot Konserni

Konserni

Emoyhtiö

Emoyhtiö

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

Vuokravakuustalletus

737 303,33

622 833,59

604 943,45

604 943,55

Omasta puolesta annetut vak. yht.

737 303,33

622 833,59

604 943,45

604 943,55

3.1 Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut Omasta puolesta annetut vakuudet

Vastuusitoumukset ja vastuut Leasingvastuut Seuraavan 12 kk aikana maksettavat

494 666,97

708 177,19

408 464,95

651 930,21

12 kk myöhemmin maksettavat

359 081,26

587 953,06

284 386,44

491 229,19

Leasingvastuut yhteensä

853 748,23

1 296 130,25

692 851,39

1 143 159,40

3.2 Muut vastuut Toimitilavuokravastuut 2 860 926,39

2 755 449,73

2 466 733,08

2 420 114,76

12 kk myöhemmin maksettavat

17 042 357,62

18 892 625,02

16 482 937,62

18 643 618,86

Toimitilavuokravastuut yhteensä

19 903 284,01

21 648 074,75

18 949 670,70

21 063 733,62

Seuraavan 12 kk aikana maksettavat

35


Allekirjoitukset Espoossa 6. päivänä maaliskuuta 2014

Hallitus

Pasi Kämäri puheenjohtaja

Anders Norrena

Jarmo Partanen

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 10. päivänä maaliskuuta 2014

Jukka Rauhala

Heikki Suutala

Olli Sydänlammi

PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö

Juhani Strömberg

Magnus Weurlander

Heikki Sirve toimitusjohtaja

Juha Tuomala Jan Holmberg KHT KHT

36


Tilintarkastuskertomus OY SAMLINK AB:N YHTIÖKOKOUKSELLE

Olemme tilintarkastaneet Oy Samlink Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.31.12.2013. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjan-

pidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintar-

37

kastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista


tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet Iausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa

38

olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissä 10. päivänä maaliskuuta 2014 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Juha Tuomala KHT

Jan Holmberg KHT



Oy Samlink Ab. PL 130 (Linnoitustie 9), 02601 Espoo. Puhelin (09) 548 050. www.samlink.fi.