__MAIN_TEXT__

Page 1

Vuosikertomus

2011


Sisällys

Henkilöstö

17

Henkilöstö kasvun ja kannattavuuden voimavarana

18

Jokaisella on oikeus hyvään esimieheen

20

Samlinkilaiset ovat arvojensa takana

21

Tehokkaammat työtavat tulevat arkeen

22

Yhteiskunnallisuus

23

Samlink, vastuullinen yrityskansalainen

24

Hallinto

25

Samlinkin hallintoperiaatteet

26

Johtoryhmä

28

Hallitus

31

Taloustiedot

33

Toimitusjohtajan katsaus: Samlinkissa vuosi oli muutosten sävyttämä

3

Hallituksen toimintakertomus

34

Yhteenveto vuodesta 2011

4

Tilinpäätös

38

Konsernin avainluvut

5

Konsernin tuloslaskelma

38

Luotettavia IT-ratkaisuja erilaisille asiakkaille

6

Konsernin tase

39

Samlinkin palvelut

7

Konsernin rahoituslaskelma

40

Sähköisen asioinnin ratkaisut

8

Emoyhtiön tuloslaskelma

41

9

Emoyhtiön tase

42

Itella Pankki erikoistuu maksamiseen

10

Emoyhtiön rahoituslaskelma

43

Tulevaisuus

11

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

44

Uusi, vahva asiakaslupaus tulossa

12

Tuloslaskelman liitetiedot

45

Missiomme on luoda synergiaa asiakkaillemme

13

Taseen liitetiedot

47

NEXT hallitsee toimintatapojen ja palveluiden muutosta

14

Muut liitetiedot

51

Kehittämisessä asiakkaiden yhteistyö tuo tulosta

15

Allekirjoitukset

52

Palveluväylä integroinnin haasteisiin

16

Tilintarkastuskertomus

53

Vahva projektiosaaminen lisää tehokkuutta

2


Samlinkissa vuosi oli muutosten sävyttämä Vuosi 2011 oli haasteellinen. Yleinen taloustilanteen epävarmuus näkyy myös toimintaympäristössämme. Strategiset valintamme osoittautuivat oikeiksi. Panostukset sähköisen asioinnin palvelujen kehittämiseen tuottivat tavoitteiden mukaisen kasvun. Itellan tulo osakkaaksi vahvistaa asiakkaille tuottamaamme synergiaa. NEXT-muutoshankkeen ensimmäiset palveluratkaisut on otettu tuotantoon. Tämä mahdollistaa järjestelmiemme paremman integrointivalmiuden. Matka kohti parempaa kyvykkyyttä palveluintegraattorina etenee. Konserniyhtiöiden yhteistyötä tiivistettiin. Meillä on nyt yhteiset arvot ja yhteinen yritystarina. Visuaalisen ilmeen uudistamisen jälkeen esiinnymme yhtenäisen kattobrändin alla. Kaikessa lähtöpisteenä on asiakkaamme. Asiakkaiden menestys vaatii meiltä kykyä vastata muuttuviin tarpeisiin.

Toteutimme laajan esimiesvalmennusohjelman ja vahvistimme projektiosaamistamme muun muassa vähemmistöosuudella ProjectIT Oy:stä, jota jatkossa käsitellään osana konsernia. Syksyn työtaistelutoimenpiteet vaikuttivat meihin ja alihankkijoihimme ja toivat osaltaan epävarmuustekijöitä. Toteutimme laajan uudistushankkeen, jonka myötä saimme uudet työasemapalvelut, -infrastruktuurin, tietoturvamallin, käyttöjärjestelmä- ja ohjelmapäivitykset sekä uuden toimittajakumppanin. Nämä tekijät vaikuttivat heikentävästi tulostavoitteen toteutumiseen. Nyt keskitymme valittuihin strategisiin kehityshankkeisiin, jotka parantavat tuotta-

3

vuuttamme ja kustannustehokkuuttamme. Vuoden 2012 aikana lanseeraamme uuden asiakaslupauksen. Kehitämme myös release management -mallia, jotta asiakkaamme saavat paremman kokonaiskuvan ja laadukkaampaa tietoa liittyen suuriin käyttöönottoihimme. Lämmin kiitos samlinkilaisille, asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja osakkeenomistajille vuodesta 2011.

Heikki Sirve toimitusjohtaja


Yhteenveto vuodesta 2011 Vuosi 2011 ei sisältänyt markkinoilla rakenteellisia muutoksia. Meille vuosi merkitsi useita merkittäviä projekteja. Henkilöstömme kasvoi 393:sta 463 henkilöön.

Toteutimme pitkäaikaissäästämisen palvelut, Aktian verkkopalveluiden uudistuksen, Handelsbankenin kiinnitysluottopankkijärjestelmän ja uudet työasemapalvelut. Itella Pankille toimitimme uuden peruspankkijärjestelmän. Sähköisessä asioinnissa kasvoimme kannattavasti myös finanssisektorin ulkopuolella. Hioimme projektityömenetelmiä ja -osaamistamme: ketterät menetelmät muuttavat työtapojamme radikaalisti. Projektisalkunhallinnan kehitys

Vuosivolyymilla teimme historiaa saavuttamalla miljardin tapahtuman rajapyykin.

takaa luotettavan ja oikea-aikaisen raportoinnin. Alkuvuonna 2012 käyttöönotettava uusi versio projektihallintavälineestä yksinkertaistaa projektipäälliköiden ja esimiesten työtä sekä parantaa projektien seurattavuutta. Sähköisten palveluiden tietoturvallisuus oli yleinen keskustelunaihe korttihuijausten ja tietovuotojen lisääntyessä. Kehitämme tietoturvallisuutta jatkuvasti riskien arvioinnin kautta. Monet ratkaisuista tai parannuksista tehdään palvelujen taustalle, eivätkä ne näy suoraan käyttäjille. Torjumme aktiivisesti rikollisuutta yhteistyössä muiden finanssialan toimijoiden, viranomaisten ja elinkeinojärjestöjen kanssa. Valtaosan vuotta tuotanto toimi lähes 100 %:n käytettävyydellä, 31.1. mustan maanantain tietoliikennevikaa ja joulukuis-

4

ta verkkopalveluhäiriötä lukuun ottamatta. Eurooppalaiseen SEPA-järjestelmään siirtyminen sujui Samlinkissa erinomaisesti.

Samlinkin omistajat Samlinkin omistajia ovat Aktia Pankki Oyj (22,56 %), säästöpankit (57,44 %), Handelsbanken (7,53 %), POP Pankit (6,59 %) ja Itella Oyj (5,88 %). Kymmenen suurinta omistajaa omistavat Samlinkista yhteensä noin 69 prosenttia, muut omistajat (63 kpl) yhteensä noin 31 prosenttia.


Konsernin avainluvut Liikevaihto, milj. euroa

Liikevoitto, milj. euroa

Itella osakkaaksi Samlinkiin Project-IT osakkuus Uudet arvot ja ilme Uudet työasemapalvelut

3,0

100 100 80 80 60

60,6 60,6

66,7 66,7

80,5

81,9

80,5

81,9

70,4

3,0 2,1

2,5

1,8

2,0

70,4

1,5

60 40

0,6

1,0

40 20

0,5

20 0

0,0 2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

-0,7

0

Omavaraisuusaste, % 50 100 40 80 30 60

46,2 41,8

39,4

60,6

66,7

44,6 39,7 80,5

81,9

2007

2009

2010

2011

500 100

384 80,5 291 60,6

66,7 311

70,4 322

200 40

10 20

100 20 2007 2007

2008 2008

2009 2009

2010 2010

2011 2011

0 0

2009 2009

2010 2010

2011 2011

5

2011

66,7

70,4

80,5

81,9

1,8

3,0

2,1

-0,7

% liikevaihdosta

1,0

2,7

4,2

2,6

-0,8

Oman pääoman tuotto, % Sijoitetun pääoman tuotto, %

0,7

1,9

3,0

2,1

-0,7

1,2

2,8

4,2

2,6

-0,9

3,3

16,9

20,6

20,1

-8,5

10,7

26,3

38,4

23,1

-6,2

1,75

9,10

12,10

12,40

-5,92

47,97

57,10

60,19

63,30

79,13

39,4

46,2

41,8

39,7

44,6

Investoinnit, milj. euroa

0,9

0,7

0,5

4,1

4,7

Henkilöstön määrä, keskimäärin

291

311

322

384

429

Omavaraisuusaste, %

2008 2008

2010

0,6

Oma pääoma/osake, euroa

2007 2007

2009

60,6

Voitto/osake, euroa

300 60

2008

Liikevaihto, milj. euroa

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. euroa

429 81,9

2007

Liikevoitto, milj. euroa

% liikevaihdosta

400 80

70,4

2008

Henkilöstön määrÄ

20 40

0 0

Avaintapahtumat 2011


Luotettavia IT-ratkaisuja erilaisille asiakkaille Ydinosaamistamme ovat sovellusten kehittäminen sekä sovelluspalveluiden tuottaminen ja integroiminen. Palveluintegraattorina rakennamme palvelukokonaisuuksia tukemaan asiakkaidemme ydinliiketoimintoja.

Emoyhtiö Samlinkin tarjonta kattaa kaikki pankki-, henkivakuutus- ja rahastoyhtiöiden ydinliiketoimintaan läheisesti liittyvät IT-ratkaisut ja -järjestelmät. Vankka kokemuksemme finanssialalta varmistaa asiakkaillemme luotettavat, nykyaikaiset ja turvalliset palvelut. Kanavapalvelumme tukevat finanssisek-

Ratkaisumme tukevat henkilö- ja yritysasiakkaiden palvelemista.

torin tuote- ja palveluvalikoimaa. Ratkaisumme tukevat henkilö- ja yritysasiakkaiden palvelemista niin konttorissa kuin verkossa. Verkkopalvelukokonaisuutemme sisältää verkkopankin niin henkilö- kuin yritysasiakkaille sekä yksittäisten pankkien kotisivut. Konttoreihin toimitamme muun muassa monipuoliset konttorijärjestelmät, työasemat, palveluautomaatit sekä internet-asiakaspäätteet. Tukipalvelut täydentävät finanssialan palvelukokonaisuuttamme. Samlinkin Service Desk palvelee asiakkaitamme keskitettynä yhteydenottopisteenä teknisessä ja sovellusneuvonnassa. Tarjoamme asiakkaillemme

6

tukea myös koulutuspalveluilla. Tytäryhtiö Samcom tuottaa toimialariippumattomasti sähköisen asioinnin palveluita, portaaleja, verkkokauppoja sekä integraatioja raportointiratkaisuja. Sähköisen asioinnin palveluita voidaan integroida myös osaksi finanssisektorin palveluvalikoimaa. Tytäryhtiö Paikallispankkien PP-Laskenta tarjoaa finanssialan yrityksille kattavat taloushallinnon ulkoistuspalvelut, kuten kirjanpito, reskontrapalvelut, viranomaisraportointi, palkanlaskenta ja riskienhallinnan tuki. PP-Laskenta seuraa jatkuvasti toimialan kehitystä ja huolehtii, että raportointikäytännöt noudattavat viranomaisvaatimuksia.


Samlinkin tuotteet ja palvelut

Konttoripalvelu Verkko- ja mobiilipankki

Pankkiyhteyspalvelut

Kanavapalvelut Konttorilaitteet ja puhelinpalvelu

Toimialapalvelut

Toimialariippumattomat palvelut

Pankki ja rahoitus Henkivakuutus Rahastoyhtiö

Taloushallintopalvelut Sähköiset asiointipalvelut

Tukipalvelut Sisäinen laskenta

Palkanlaskenta

Kirjanpito Vakavaraisuus ja riskienhallinnan tuki

Postitus ja tulostus Viranomaispalvelut

Sähköiset asiointipalvelut ja portaalit Raportointiratkaisut

Turvallisuus

Myyntireskontra

Koulutus Service Desk

7

Integraatioratkaisut Verkkokaupat


Sähköisen asioinnin ratkaisut Nopeimmin kasvava liiketoiminta-alueemme on sähköinen asiointi. Tavoitteena on saavuttaa merkittävä rooli sähköisen asioinnin palvelujen ja ratkaisuiden toimittajana.

Asiakastarpeiden nopea muuttuminen ja sähköisen asioinnin käytön lisääntyminen asettavat Samlinkille uudenlaisia haasteita. Panostamme voimakkaasti sähköisen asioinnin liiketoimintaan saavuttaaksemme tukevan jalansijan finanssisektorilla, verkkokaupassa ja energiatoimialalla. Tarjontamme kattaa sähköiset asiointipalvelut, integraatiot sekä Business

Ratkaisuistamme syntyy konkreettista hyötyä asiakkaalle.

Intelligence -ratkaisut. – Ratkaisumme ovat portaaleja, verkkokauppoja ja raportointiratkaisuja sekä niiden integrointeja asiakkaiden operatiivisiin järjestelmiin. Olemme kasvaneet huimasti viimeisen vuoden aikana, käytännössä henkilöstömme on tuplaantunut. Tavoitteemme on olla päättäjien aktiivisessa mielessä, kun he miettivät kumppania sähköisen asioinnin hankkeisiin, Samcom Oy:n toimitusjohtaja Sami Kettunen kertoo. Sami Kettunen tiivistää asiakkaiden arvostamat vahvuudet sähköisen asioinnin ratkaisuissa. – Samlinkin sähköisen asioinnin projekti

8

toteutetaan aina sovitussa laajuudessa, sovitussa aikataulussa ja sovitulla budjetilla. Varsinkin kiinteähintainen projektitoimituksemme on asiakkaille mieleen. Asiakas luottaa meidän tekevän parhaamme, kun kannamme itse osan riskistä. Kaikki konserniyhtiöt toimivat nyt saman kattobrändin alla, yhteisten arvojen mukaisesti, omia vahvuuksiaan hyödyntäen. Yhteistoiminnan tiivistyminen tuottaa asiakkaillemme hyötyä ja parantaa asiakaspalvelua. Finanssisektorin asiakkaille pystymme tuottamaan aivan uudenlaisia palveluita integroitumalla syvälle käytössä oleviin peruspalvelujärjestelmiin.


Vahva projektiosaaminen lisää tehokkuutta Projektiosaaminen on osa Samlinkin ydinosaamista. Projektihallinta ja -menetelmät ovat jatkuvan kehittämisen kohde.

Osaavien ja kokeneiden projektipäälliköiden rekrytoinnin haasteet ja resurssien kausittaisesti vaihteleva tarve ovat taustatekijöitä, joiden vuoksi Samlink on lähivuosina tehnyt yhteistyötä Project-IT:n kanssa. Vuonna 2011 yhteistyötä tiivistettiin omistusjärjestelyin, joissa Samlink osti 34 prosentin osaomistuksen yrityksestä. Varmistamme näin korkeatasoisten ja kustannustehokkaiden projektihallintapalveluiden käytettävyyden. Project-IT jatkaa toimintaansa itsenäisenä yrityksenä, eikä omistusjärjestelyllä ollut henkilöstövaikutuksia. Project-IT on vaativien IT-projektien johtamiseen erikoistunut asiantuntijayritys, joka tuottaa konsultointipalveluita myös projek-

titoiminnan menetelmien ja liiketoiminnan kehittämiseen. Teknologiariippumattomat konsultointipalvelut ovat tarjolla asiakkaille joko Samlinkin välityksellä tai suoraan. Yhtiön toimitusjohtaja Antti Hellberg on iloinen tiivistyneestä yhteistyöstä: – Pystymme jatkamaan vahvaa kasvua korkeatasoisten projektihallintapalveluiden tarjoajana ja laajentamaan entisestään finanssitoimialalle suunnattuja palveluja. Tunnemme Samlinkin ja heidän asiakkaansa yhä paremmin. Pitkäjänteisyys auttaa kehitystyössä ja voimme kohdentaa osaamistamme tarpeiden mukaan. Samlinkilla on käynnissä useita kehityshankkeita ja -projekteja, joiden myötä

9

tapamme toimia niin sisäisesti kuin asiakasrajapinnassa muuttuvat. Project-IT on yksi muutoksen mahdollistava tekijä, jolta saamme tukea ketterämpien projektimenetelmien käyttöönottamisessa.

Project-IT Oy Perustettu 2007 Liikevaihto 1,57 miljoonaa euroa Liikevoitto 0,36 miljoonaa euroa Henkilöstö 13 Lisätietoja www.project-it.fi


Itella Pankki erikoistuu maksamiseen Itella Pankki tuottaa uutta, ainutlaatuista palvelua, jossa liitetään maksaminen kiinteästi samaan pakettiin palveluiden ja sähköisen asioinnin kanssa.

Itella Pankki aloitti virallisesti talletuspankkitoimintansa 1.1.2012. Kaikissa Itella Pankin palveluissa on mukana maksuelementti, joten sen toiminnassa painotukset ovat erilaiset kuin perinteisillä pankeilla. Itella Pankin tavoitteet liittyvät sähköisen asioinnin maksamiseen ja laskutukseen, erityisesti verkkokaupan toiminnoissa. Pankin toiminnassa kytkentä Itellan perusliiketoimin-

He odottavat kumppaneiltaan ketteryyttä ja innovaatiohakuisuutta.

taan, tavaran välitykseen, säilyy. Itella Pankin kattavan pankkitietojärjestelmän toimittaminen oli vaativa uusasiakasprojekti, joka vietiin läpi nopeassa aikataulussa menestyksekkäästi. Asiakas luotti Samlinkin osaamiseen ja hoiti oman osuutensa projektista mallikelpoisesti. Hyvässä hengessä sujunut yhteistyö antoi onnistumisen iloa molemmille osapuolille. Itella Pankki innovoi ja kehittää toimintaansa koko ajan. Tavoitteena on laajapohjainen yhteistyö kaupan toimijoiden ja pankkisektorin kanssa. Itella Pankki on myös mukana Samlinkin asiakkaiden yhteisen kehittämisen ohjausryhmässä.

10

Yhteistoiminta tarjoaa synergiaa niin kustannustehokkuudessa kuin kehitysaihioiden etenemisessä. Vaikka Itella Pankin liiketoimintamalli on poikkeava, on heille tarjolla paljon valmiita ratkaisuvaihtoehtoja hyödynnettäviksi. Itella Pankin erilainen lähestymistapa puolestaan tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden edistää Samlinkin palveluvalikoimaa kaikkien asiakkaiden eduksi. Itella Oyj tuli Samlinkin omistajaksi elokuussa 2011. Omistusosuuden hankkiminen osoittaa yhtiön uskovan Samlinkin kykyihin ja palveluihin laajemmassakin mittakaavassa.


Tulevaisuus


Uusi, vahva asiakaslupaus tulossa Samlinkissa on käynnissä laaja sisäisen toiminnan kehitysprosessi, jolla otamme harppauksen kohti asiakaslähtöisempää liiketoimintaa.

Samlink aikoo toimia asiakaslähtöisemmin. Asiakkaamme ovat erilaistuneet, samoin asiakastarpeet. Meidän on ymmärrettävä paremmin asiakkaan arkea ja annettava entistä enemmän tukea liiketoiminnan tarpeisiin. Asiakkaiden ja toimintaympäristön muutos haastaa entiset ajattelumallimme ja toimintatapamme. Olemme kiteyttäneet yritystarinamme, luoneet

Asiakkaat ansaitsevat vahvan lupauksen, koska ovat itse tutkitusti valtakunnan parhaita.

konsernille yhteiset toimintaa ohjaavat arvot ja yhtenäistäneet visuaalisen ilmeen. Luonnollisena jatkumona olemme tarkastelleet asiakaslupaustamme. Lupaus kertoo asiakkaille asenteemme ja tavoitteemme, on sekä sisäinen että ulkoinen, ja erottaa meidät kilpailijoista. Samlinkin asiakkaat ansaitsevat vahvan lupauksen, koska ovat itse tutkitusti valtakunnan parhaita pankkeja asiakaspalvelussa. Uusi lupaus on valittu. Sen sisältöä määritellään ja harjoitellaan sisäisillä asiakkailla. Työstämme valittuja prosesseja ja luomme konkreettisia toimenpiteitä lupauksen lunastamiseksi. Tavoitteemme on, että asiakkaamme kokee konkreettisia muutoksia toiminnassamme vuoden 2012 kuluessa.

12

Ilme kuvaa toimintaa Samlink-konsernissa otettiin käyttöön yksi, yhteinen ja yhtenäinen visuaalinen ilme lokakuussa 2011. Ilmeuudistuksella tiivistettiin konsernin yhtiöiden yhteistoimintaa ja vahvistetaan yhteistä näkyvyyttä. Uusi ilme viestii hyvin verkostoituneesta, eteenpäin menevästä yrityksestä, joka integroituu useisiin eri rajapintoihin ja löytää palveluvalikoimastaan aina kulloiseenkin tilanteeseen sopivan ratkaisun.


Missiomme on luoda synergiaa asiakkaillemme Visiomme on olla eniten lisäarvoa asiakkaillemme tuottava palveluintegraattori.

Samlink on palveluintegraattori, joka tuottaa asiakkailleen synergiaa toimien syvällä asiakkaan arvoketjussa. Päämäärämme ovat tehokkuus, asiakaslähtöisyys, laadukkuus ja osaaminen. Asiakkaamme finanssisektorilla ovat pankkeja, luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä. Sähköisen asioinnin alueella palvelemme toimialariippumattomasti. Sähköinen asiointi on kasvava liiketoiminta-alueemme, jossa painopisteemme ovat finanssisektori, energiatoimiala ja verkkokauppa. Tavoitteemme on merkittävä rooli sähköi-

Kyvykkyys palveluintegraattorina paranee merkittävästi.

sen asioinnin ICT-ratkaisujen ja palveluiden toimittajana. Strategiakaudella (2011–2015) vastaamme muuttuviin asiakastarpeisiin joustavoittamalla ICT-arkkitehtuuria. Tavoitteena on nostaa Samlink Suomessa finanssisektorin johtavaksi ICT-palveluintegraattoriksi. Aloitamme myös perusjärjestelmien uudistamisprosessin, jossa asiakkaamme ovat vahvasti mukana. Järjestelmien uudistamisella alennamme merkittävästi kustannustasoa ja parannamme palvelutarjoomaamme. Samalla varmentuu Samlinkin tulevaisuuden kilpailukyky. Toteutamme kustannustenhallintaohjelmaa, haemme kasvua uusilla asiakkuuksilla ja palveluvalikoiman parannuksilla. Osaamisen muutos tukee roolia palveluintegraattorina ja parantaa asiakaspalveluamme.

13

Helpompaa arkkitehtuuria Joustavammalla arkkitehtuurilla mahdollistetaan nykyisten asiakkaiden palveluiden parempi integroituvuus Samlinkin järjestelmiin ja palveluihin sekä uusien asiakkaiden helpompi liitettävyys tarjottavaan palvelukokonaisuuteen. Uusi arkkitehtuuri mahdollistaa myös Samlinkin järjestelmien ja palveluiden integroituvuuden asiakkaiden tai kolmansien osapuolien järjestelmiin. Lisäksi toteutetaan uuden tyyppisiä pääsynhallinta- ja palvelukanavaratkaisuja.


NEXT hallitsee toimintatapojen ja palveluiden muutosta NEXT on asiakasomistajiemme tilaama hanke, jolla varmistamme palvelujemme kilpailukyvyn ja mahdollistamme asiakkaidemme menestyksen myös jatkossa.

NEXT-hankkeen tuottamista uusista palveluista loppukäyttäjälle näkyvin osa on pankkitoimihenkilön uusi selainpohjainen käyttöliittymä – Sähköinen Työpöytä. Sähköinen työpöytä tulee helpottamaan ja nopeuttamaan pankkitoimihenkilön työtä. Sen palvelut on rakennettu tukemaan asiakkaan kohtaamista ja tehostamaan palve-

Nopeampaa ja kustannustehokkaampaa toiminnallisuutta.

lutilannetta. Työpöydän taustalle rakennetaan monikerroksista, palvelukeskeistä järjestelmäarkkitehtuuria ja uusia lisäpalveluja. NEXTissä tarkastellaan myös Samlinkin järjestelmäarkkitehtuuria, modernisoidaan tarkoituksenmukaisesti järjestelmiä sekä rakennetaan uusia integraatiotoimintaa vahvistavia palveluja. Vuoden 2011 aikana luotiin valmiudet monien erityyppisten integraatioiden toteuttamiselle sekä tukiratkaisut identiteetin ja pääsynhallintaan. Teknologiauudistuksella vahvistetaan Samlinkin kyvykkyyttä toimia laaja-alaisesti finanssialan palveluintegraat-

14

torina. Uudistuksen ansiosta voimme tarjota uutta toiminnallisuutta nopeammin ja kustannustehokkaammin sekä integroida sovelluksia, tietolähteitä ja ulkopuolisia palveluja monipuolisesti, nopeasti ja tietoturvallisesti. NEXTiin kiteytyvät monet muutokset, joita Samlinkissa tehdään tulevaisuuden kilpailukyvyn takaamiseksi. NEXT ohjaa konsernin toimintatapamuutoksia. Vuonna 2012 täsmennetään Samlinkin asiakkuuksien ja kumppanuuksien hoitomallit. Palvelukatalogin kehittäminen ja koostaminen aloitetaan sähköisen työpöydän palveluista.


Kehittämisessä asiakkaiden yhteistyö tuo tulosta Tärkeä osa-alue synergian tuottamisessa on asiakkaidemme keskinäinen yhteistyö kehitysasioissa.

Yhteisen kehittämisen kautta saadaan ajankäytön ja kustannusten tehokkuutta. Yhteisen kehittämisen mallia on kehitetty edelleen viimeisen vuoden aikana, jotta löytäisimme entistä tehokkaamman tavan ohjata kehitystyötä ja saisimme aikaan entistä parempia yhteisiä tuloksia. Kaikilla Samlinkin finanssisektorin asiakkailla on mahdollisuus

Arvokasta asiakaspalautetta palvelukehitykseen.

osallistua haluamiensa kehitysaihioiden eteenpäin viemiseen, ideoida uutta ja tuoda omat tarpeensa kehitystyöhön mukaan. Yhteinen kehittäminen on järkevää taloudellisessa mielessä, mutta myös eri toimijoiden näkökulmat ja tarpeet kehityksen suhteen tuovat innovointiin ja kehittämiseen omat mausteensa. Yhdessä tekemisellä on mahdollisuus saavuttaa palveluita ja ominaisuuksia, joihin kenties yksin kukaan osallistujista ei olisi päätynyt. Yhteiset tapaamiset ovat paitsi paikkoja vaikuttaa Samlinkin lähitulevaisuuden tekemiseen, myös paikka esitellä omia

15

näkemyksiään muille finanssialan toimijoille. Yhteisen kehittämisen ohjausryhmä kokoontuu kolme–neljä kertaa vuodessa keskustelemaan erilaisista palvelujen kehittämisen vaihtoehdoista ja idea-aihioista. Ohjausryhmä saa kokonaisnäkemyksen eri tuotealueiden road mapeista, projekteista ja käyttöönotoista. Se suosittaa kehitysprojekteja käynnistettäväksi ja vaikuttaa asiakasfoorumina Samlinkin kehitystoimintaan. Jokaisella asiakasryhmällä on kaksi edustajaa ohjausryhmässä, jotta saamme esiin sekä liiketoiminnalliset tarpeet että tietotekniset näkemykset.


Palveluväylä integroinnin haasteisiin Palveluväylä mahdollistaa Samlinkin, asiakkaiden ja kolmansien osapuolien järjestelmien ja palveluiden paremman integroinnin yhdeksi kokonaisuudeksi.

SOA-palveluita ja integrointia varten kehitetty palveluväylä otettiin onnistuneesti käyttöön vuoden 2011 aikana. Palveluväylä on tapa vastata nopeasti kehittyviin liiketoimintatarpeisiin, lisääntyviin integraatiohaasteisiin sekä kasvaviin aikatauluvaateisiin. Palveluväylä mahdollistaa monikanavaisen, asiakkaan liiketoimintaa tukevan palvelun. Palveluväylä on askel kohti Samlinkin

Edistysaskel järjestelmien väliseen vuoropuheluun.

missiota: olla asiakkailleen paras palveluintegraattori. Palveluväylä helpottaa eri järjestelmien välistä vuoropuhelua ikään kuin tulkkina järjestelmien välillä. Palveluväylä yhdistää eri teknologioita ja palveluita aivan uudella tavalla. Samlinkissa palveluväylä nähdään tulevaisuuden tapana toimia. Väylässä on jo noin 100 hyödynnettävää SOA-palvelua ja uusia kehitetään jatkuvasti lisää asiakastarpeiden mukaisesti. Teknologiat kehittyvät ja uusia tapoja tehdä asioita syntyy koko ajan. Palveluväylä tuo teknologista yhteensopivuutta, jolla Samlink vastaa monipankkijärjestelmän haasteisiin.

16

Palveluväylä on syntynyt Next-hankkeessa. Hankejohtaja Marko Hykkönen tiivistää palveluväylän hyödyt: - Toimiva palveluväylä on Samlinkin liiketoiminnan kannalta kriittinen osa. Se varmistaa synergian asiakkaillemme. Mitä paremmin kykenemme vastaamaan integraatiotarpeisiin, sitä enemmän asiakkaamme saavat hyötyjä. Myös vanhoista tietojärjestelmistä saadaan väylän avulla enemmän irti, kun voidaan käyttää järjestelmien sisältöä uusilla tavoilla. Voisi jopa sanoa, että väylästä saa lisää älyä.


Henkilรถstรถ


Henkilöstö kasvun ja kannattavuuden voimavarana Samlinkin kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa osaaminen on keskeinen menestystekijä. Henkilöstö on voimavaramme, jolla tulevaisuuden menestys varmistetaan.

Varmistamme henkilöstöresurssien riittävyyden ja laadun huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnista, työmäärien tasaisesta jakautumisesta ja työn tuottavuudesta. Pidämme huolta työnantajakuvastamme ja sitoutamme avainhenkilömme. Toteutamme vuosittaista osaamisen kehittämisohjelmaa. Arvioimme keskeisten osaamisalueiden painopisteet, mittaamme henkilöstön osaamiset ja suuntaamme kehittämisvoimavarat oikein. Strategiassamme

Osaamisen kehittäminen on Samlinkille tärkeä strateginen osa-alue.

korostamme lisäksi uusien osaamisten kehittämistä sekä osaajien oikeaa määrää. Osaamisemme tulee vastata asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Hyödynnämme joustavia työaikajärjestelyjä, etätyötä ja yksilöllisiä työaikoja huomattavasti jo nyt. Yhä nuorempien sukupolvien odotukset työelämälle tulee meilläkin huomioida yrityskulttuurissa ja henkilöstöpolitiikassa. Siksi haemme huomisen ratkaisuja aktiivisesti jo tänään. Hyvä johtaminen näkyy henkilöstön tyytyväisyytenä ja työhyvinvointina. Johtamisen laatuun vaikutamme esimiesten resurssikartoituksilla ja valmennusohjelmilla. Olemme vakaa työnantaja ja meillä on arvot, joita aidosti noudatamme. Arvostamme asiantuntijoitamme ja haluamme tarjota haastavia työtehtäviä.

18

Asenne ratkaisee Tulevaisuudessa tarvitaan enemmän uudistumiskykyä ja moniosaajia, kuten laaja-alaisia finanssialan liiketoimintaosaajia, uuden teknologian sekä SOAmaailman osaajia. Palvelun laatu kilpailutekijänä korostuu, mikä edellyttää meiltä uudenlaista osaamista ja korkeaa palveluasennetta. Yrityskulttuurissamme vahvistamme erityisesti asiakaspalveluasennetta, muutosvalmiutta ja innovatiivisuutta.


Palveluvuodet

keskimääräinen henkilöjakauma

yli 30 vuotta

20–29 vuotta

alle 5 vuotta

Project-IT

6%

10–19 vuotta

56 %

5–9 vuotta

3% Samcom

16 %

12 %

17 %

PP-laskenta

Samlink 69 %

10 %

19

Sukupuolijakauma

11 %

Miehiä 53 %

Naisia 47 %


Jokaisella on oikeus hyvään esimieheen Panostamme merkittävästi kaikkia esimiehiä koskevaan, konsernitasoiseen valmennusohjelmaan. Paremmat esimiesvalmiudet sujuvoittavat sisäistä yhteistyötä ja lisäävät työhyvinvointia.

Jokaiselle samlinkilaiselle esimiehelle tehtiin henkilökohtainen kehityskartoitus MPS:llä. Kartoituksen perusteella muodostettiin kolme esimiesvalmennusryhmää sekä asiakkuus- ja myyntivalmennusryhmä. Tulevaisuuden tekijät ovat esimiesuransa alkutaipaleella, joten heidän kanssaan keskitytään esimiestyön perusasioihin ja oman johtamisvision kehittämiseen. Tuloksen tekijät taas ovat kokeneita esimiehiä, joilla on

Tulevaisuuden tekijä. Tuloksen tekijä. Business leader.

kyky ja halu toimia lähellä johdettaviaan. Heidän valmennuspäivänsä ja pienryhmäcoaching tähtäävät esimiestyön syventämiseen sparraajana ja keskinäiseen parhaiden kokemusten vaihtoon. Business Leader -ohjelmaan osallistuvat ovat kokeneita esimiehiä, joilla on kyky ja halu kehittää liiketoimintajohtamista, strategista ajattelua sekä kokonaisuuksien johtamista. Valmennuksen ohella he työstävät business-caset, jotka esitellään kehitysajatuksina yhtiön johdolle. Lisäksi on alkamassa asiakkuus- ja myyntivalmennus henkilöille, jotka toimivat suoraan asiakasrajapinnassa. Valmennusohjelmasta saatu palaute on ollut hyvää ja esimiestyön parantaminen

20

jatkuu osallistujien itse luomilla tavoilla, muun muassa epävirallisten verkostoitumistapaamisten kautta. Samlink on kasvava organisaatio, joten uusia valmennusryhmiä muodostetaan tarpeen mukaan samalla konseptilla. Valmennus on iso investointi sekä taloudellisesti että ajallisesti. Panostus haluttiin tehdä, koska hyvällä johtamisella on suora vaikutus yhtiön tuloksellisuuteen, kilpailukykyyn ja houkuttavuuteen työnantajana. Yhteisen johtamismallin täsmentäminen ja kehittäminen on tärkeää, jotta Samlinkin tuloksellisuus, hyvä sisäinen yhteistyö ja asiakastyytyväisyys edelleen paranevat.


Samlinkilaiset ovat arvojensa takana Samlinkin kasvu ja eri konserniyhtiöiden integraatio loivat koko konsernille uudet, yhtenäiset, yhteiset arvot.

Jokaisella samlinkilaisella oli mahdollisuus osallistua arvokeskusteluun ja työhön uusien arvojen syntymiseksi. Noin 200 henkilöä osallistui arvojen luomiseen työpajojen ja Samlink Café -tilaisuuden kautta. Kiinnostuksen määrä ja osallistuminen kertovat arvojen tärkeydestä. Arvot perustuvat yritystarinaamme ja -kulttuuriimme. Arvot kertovat millaisen yrityksen palveluksessa samlinkilaiset haluavat olla ja mikä meille on työssä tärkeää. Arvot

1. Asiakkaan arjen kumppani 2. Kehityksen luotsi 3. Positiivinen syke

erottavat meidät muista. Ne tekevät Samlinkista Samlinkin: Asiakkaan arjen kumppani Ymmärrämme asiakkaan arjen tarpeet ja pitkän tähtäimen tavoitteet. Työskentelemme yhdessä ja yksilöinä asiakkaan parhaaksi. Asiakaspalvelumme on mutkatonta. Pidämme lupauksemme. Haemme ratkaisuja. Tuotamme asiakkaille hyödyllisiä ratkaisuja tehokkaasti sekä omista että kumppaneiden palveluista ja tuotteista. Kehityksen luotsi Tunnemme toiminta-alueemme. Näemme tulevaisuuteen ja ohjaamme perille. Haluamme vastata haasteisiin. Osaamisemme on alan

21

kehityksen kärjessä. Olemme kotimaisen ICT-ympäristön vahva vaikuttaja. Perustamme toimintamme vahvaan kannattavuuteen. Positiivinen syke Meillä on avoin, ratkaisuhakuinen ja kannustava ilmapiiri. Arvostamme toisiamme. Luotamme itseemme ja työkavereihimme. Annamme rakentavaa palautetta positiivisella asenteella. Uudet arvot on vastaanotettu hyvin. Arvot toimivat entistä paremmin toimintaamme ohjaavina yhteisinä periaatteina kun päivittäisessä työssä lunastamme asiakaslupauksemme niin sisäisesti kuin ulkoisesti.


Tehokkaammat työtavat tulevat arkeen Työviikon uudelleen suunnittelun lisäksi 925-projekti etsii tapoja työelämän tehokkuuden, mielekkyyden, luovuuden ja työssä viihtymisen edistämiseksi.

Samlink on mukana 925-redesigning the work week -projektissa. Yhteistyöprojekti 925 tuo uutta näkökulmaa työviikkoon. 925-projektissa tutkitaan tietotyöläisen arkea ruohonjuuritasolla, etsitään parempia tapoja tehdä ja organisoida työtä. Hankkeessa pyritään uudelleen suunnittelemaan iso osa toimistotyötä tekevien työyhteisöjen normaaleista työkäytännöistä. Suunniteltavat käytännöt valitaan osal-

Työ voidaan organisoida mielekkäämmin.

listujaorganisaatioissa tehdyn tutkimuksen perusteella ja niitä testataan valituissa testiryhmissä. Uusia toimintamalleja voivat olla esimerkiksi erilaiset kokous-, sähköposti- ja kalenterikäytännöt. Olemme jatkuvasti kiinnostuneita kehittämään uudenlaisia ja tehokkaampia työtapoja. Samlinkin pilottiryhmänä työtapojen kehittämisessä on päivittäisasiointiyksikkö. Yksikön noin 40 henkilöä testaavat projektissa kehitettyjä työtapoja omassa käytännön työssään. 925-tutkimukseen osallistui koko henkilöstö. Samlink saa omien näkemystensä tueksi yhteenvedon kaikkien mukanaolevien yritysten ideoista ja kokemuksista toimisto-

22

työn uudistamiseen liittyen. Olemme ennakkoluulottomasti mukana projektissa, jossa pureudutaan yhteiskunnallisesti laajaan ja tärkeään teemaan. Odotamme nykyisten työkäytäntöjen kyseenalaistamisen tuovan ajatuksia niin tehokkuuteen kuin hyvinvointiin liittyen. Ajankäyttö ja resurssien hallinta ovat aina ajankohtaisia teemoja asiantuntijaorganisaatiossa. Projektissa ovat mukana myös UPM, IBM, Fazer, Valtioneuvosto, Outotec ja Solita. Projekti on osa Helsinki Design Capital 2012 -hanketta.


Yhteiskunnallisuus


Samlink, vastuullinen yrityskansalainen Pankkijärjestelmät ja sähköisen asioinnin palvelut ovat tärkeä osa yhteiskuntaa. Liiketoimintamme perustuu luotettavien ja turvallisten tietojärjestelmien tuottamiseen. Järjestelmämme ovat ajantasaisia, luotettavia ja vastaavat Suomen lain ja EU:n asettamia vaatimuksia. Turvallisuuden merkitys korostuu toimintaympäristössämme, joten kehitämme jatkuvasti palveluidemme turvallisuutta. Yhteistyötahojamme ovat muun muassa Finanssivalvonta, Huoltovarmuuskeskus, Viestintävirasto ja Keskusrikospoliisi. Luotetta-

Turvallisuus ja ympäristö ovat avainasemassa, kuten myös taloudellinen ja sosiaalinen vastuu.

vat ja toimivat pankkijärjestelmät ovat tärkeitä yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Häiriö- ja poikkeustilanteissa toimimme tarkasti määritellyn prosessin mukaisesti. Meillä on kattavat jatkuvuus- ja valmiussuunnitelmat mahdollisia palvelukatkoja varten. Pyrimme minimoimaan mahdollisten häiriö- ja poikkeustilanteiden haitat asiakkaillemme. Työnantajana toimimme tasa-arvoisesti. Panostamme osaamiseen, oikeudenmukaisuuteen ja työhyvinvointiin. Pidämme huolta myös kokeneista osaajistamme pidentääksemme heidän työuriaan. Ylläpidämme työkuntoa ja edistämme vuorovaikutusta sekä tietojen ja osaamisen siirtämistä sukupolvien välillä. Toimintamme suorat ympäristövaikutukset ovat varsin vähäiset. Suosimme hankinnoissamme ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä

24

materiaaleja. Palveluidemme, kuten sähköisen arkistoinnin ja asioinnin ratkaisuilla, vaikutamme välillisesti fyysisen pankkiasioinnin ja paperinkulutuksen vähentämiseen.

Sosiaalista vastuuta kannamme monipuolisesti. Lahjoituksemme kohdistuvat suunnitelmallisesti lasten ja nuorten hyvinvointia edistäville tahoille. Teemme oppilaitosyhteistyötä tarjoten arvokasta työkokemusta nuorille sekä TET-harjoittelun että lopputyötoimeksiantojen muodossa. Teemme luentoyhteistyötä sekä tarjoamme kesätyöpaikkoja niin pääkaupunkiseudulla kuin Jyväskylän toimipisteessämme.


Hallinto


Samlinkin hallintoperiaatteet Samlinkissa noudatetaan lakeja ja säännöksiä sekä hyvää liiketoimintatapaa.

Samlinkin hallitus vastaa siitä, että yhtiössä toimitaan hyvien hallinnointiperiaatteiden mukaisesti. Hallitus huolehtii toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä ohjaa ja valvoo Samlinkin toimivaa johtoa. Hallitus myös hyväksyy Samlinkin pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä suuremmat kehityshankkeet ja investoinnit.

Ulkopuolisen tarkastuksen lisäksi toteutetaan jatkuvaa yhtiön omaa sisäistä valvontaa.

Yhtiön operatiivisesta liiketoiminnasta vastaa hallituksen nimittämä toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan vastuulla on liiketoimintojen johtaminen hallinnointisäännösten ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja ja muut hallituksen nimeämät jäsenet muodostavat Samlinkin johtoryhmän. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa muun muassa yhtiön strategian, liiketoimintasuunnitelmien ja kehityshankkeiden valmistelussa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Samlinkin sisäisestä tarkastuksesta vastaa KPMG Oy Ab. Tarkastus toteutetaan hallituksen vahvistamien sisäisen tarkastuksen

26

toimintaohjeen ja vuosisuunnitelman mukaisesti. Sisäisestä tarkastuksesta raportoidaan sekä konsernijohdolle että hallitukselle. Ulkopuolisen tarkastuksen lisäksi Samlinkissa toteutetaan jatkuvaa yhtiön omaa sisäistä valvontaa. Samlinkissa pyritään havaitsemaan toiminnan riskit mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Yhtiössä on käytössä koko toiminnan kattava riskienhallintaprosessi, jossa arvioidaan strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja tukitoiminnan riskit. Prosessin avulla pyritään hahmottamaan riskien laajuus ja niiden toteutumisen todennäköisyys. Tarvittavat toimenpidesuunnitelmat laaditaan näiden tietojen pohjalta.


samlinkin hallintoelimet

Yhtiökokous

Juridiikka

Hallitus Sisäinen tarkastus

Kehitys

Toimitusjohtaja Taloushallinto

tytäryhtiöt

Samlinkin johtoryhmä Paikallispankkien PP-Laskenta Oy

Myynti, markkinointi ja asiakastuki Projektit

Project-IT Oy 51,5 prosenttia äänivallasta 1.6.2011 alkaen

Liiketoiminnan tukifunktiot

Liiketoimintayksiköt Samcom Oy

Tuotanto- ja turvallisuuspalvelut

Sovelluspalvelut

27

Henkilöstö ja sisäiset palvelut

Sähköinen asiointi


Johtoryhmä

Heikki Sirve Toimitusjohtaja s. 1953 Oikeustieteiden kandidaatti

Tarja Belov Projektiliiketoiminnasta vastaava johtaja s. 1958 Filosofian maisteri

Piia Heikkilä Henkilöstöjohtaja s. 1963 Kauppatieteiden maisteri

Marko Hykkönen Hankejohtaja s. 1963 Tekniikan lisensiaatti

Sirve on toiminut Oy Samlink Ab:n toimitusjohtajana 1.1.2004 alkaen. Tätä ennen hän oli toimitusjohtajana ja johtajana Suomen Arvopaperikeskus Oy:ssä/ Hex Oyj:ssä 1997-2003 sekä Oy Samlink Ab:n sijoitustoiminnasta vastaavana johtajana 1994-1996. Lisäksi Sirve on toiminut erilaisissa johtotason tehtävissä SpPalvelu Oy:ssä, Samstock Oy:ssa, Sp-Meklarit Pankkiiriliikkeessä sekä Säästöpankkiryhmässä. Sirve on jäsen European Savings Banks Groupin Banking Technology Committeessa.

Belov on toiminut Oy Samlink Ab:n projektiliiketoiminnasta vastaavana johtajana vuodesta 2008. Tätä ennen hän toimi johtajana Fidenta Oy:ssä 20022008, kehityspäällikkönä Sonera Oyj:ssä 1998-2001 sekä eri tehtävissä TietoEnator Oyj:ssä.

Heikkilä on toiminut Oy Samlink Ab:n henkilöstöjohtajana vuodesta 2006. Hän aloitti Samlinkissa henkilöstöpäällikkönä 1999. Hän on toiminut myös henkilöstöasiainhoitajana Valtameri Osakeyhtiössä vuosina 1990-1993 ja henkilöstösihteerinä Valtion painatuskeskuksessa 1988-1989.

Hykkönen on toiminut Oy Samlink Ab:ssa hankejohtajana vuodesta 2011. Tätä ennen hän toimi tietohallintojohtajana Luottokunnassa 2006-2011, johtajana OMX/HEX Oyj:ssä 2000-2006, johtajana eQ Pankkiiriliike Oy:ssä 1999-2000, kehityspäällikkönä Arvopaperikeskus/Helsingin Rahamarkkinakeskus Oy:ssä 19941999 ja konsulttina Accenturessa 1989-1994.

28


Johtoryhmä

Vesa Keskinen Tuotanto- ja turvallisuuspalvelut -yksikön johtaja ja toimitus­ johtajan sijainen s. 1954 Diplomi-insinööri

Sami Kettunen Sähköisestä asioinnista vastaava johtaja, Samcom Oy:n toimitusjohtaja s. 1969 Kauppatieteiden maisteri

Maarit Kuuri Lakimies ja johtoryhmän sihteeri s. 1962 Varatuomari

Matti Rantala Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:n toimitusjohtaja s. 1961 Kauppatieteiden maisteri, KLT

Keskinen on toiminut Oy Samlink Ab:n tuotantopalveluista vastaavana johtajana vuodesta 2000. Tätä ennen hän toimi Samlinkin kehittämis-/osastopäällikkönä 1994-2000, osastopäällikkönä Sp-Palvelu Oy:ssä 1990-1994 ja jaostopäällikkönä Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankissa. Lisäksi Keskinen on hoitanut eri tehtäviä Osuuspankkikeskuksessa.

Kettunen on ollut Samcom Oy:n palveluksessa vuodesta 2005, jolloin yhtiö perustettiin. Tätä ennen hän toimi johtajana Digia Oy:ssä sekä myynti- ja markkinointijohtajana Republica Oy:ssä.

Kuuri on toiminut Oy Samlink Ab:ssa lakimiehenä vuodesta 2010. Hän aloitti Samlinkissa tuotepäällikkönä vuonna 2009. Tätä ennen hän toimi Lammin Osuuspankin pankinjohtajana (2008) sekä Aktiv Hansa Oy:n toimitusjohtajana ja hallintojohtajana vuosina 2000-2007. Kuurilla on kokemusta myös erilaisista tehtävistä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:ssä ja Säästöpankkiryhmässä.

Rantala on toiminut Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2010. Tätä ennen hän oli talousjohtajana Gt Trading Finland Oy:ssä 2009-2010 sekä liiketoimintajohtajana ja kansainvälisenä toimialapäällikkönä Visma Software Oy/As:ssä 2007-2008. Rantala on toiminut myös yrittäjänä sekä eri tehtävissä Pretax Oy:ssä.

29


Johtoryhmä

Pertti Simola Sovelluspalvelut-yksikön johtaja ja sovellustoimituksista vastaava johtaja s. 1955 Ekonomi

Matti Särkkinen Talousjohtaja s. 1962 Kauppatieteiden maisteri

Markus Tuominen Johtava asiantuntija ja johtoryhmän henkilöstöedustaja s. 1971 Yo-merkonomi

Simola on toiminut Oy Samlink Ab:ssa sovelluspalvelut-yksikön johtajana vuodesta 2008. Tätä ennen hän toimi palvelujohtajana Elisa Oyj:ssä 2004-2008 ja johtajana Radiolinja Oy:ssä 20032004. Lisäksi hän on toiminut eri tehtävissä HPY/Elisa Oyj:ssä, Suomen Pankissa, Sp-Palvelu Oy:ssä, Säästöpankkien KeskusOsake-Pankissa sekä Osuuspankkikeskuksessa.

Särkkinen on toiminut Oy Samlink Ab:ssa talousjohtajana vuodesta 2007. Tätä ennen hän toimi Esy Oy:n (1.1.2006 alkaen TietoEnator Esy Oy) taloudesta ja hallinnosta vastaavana johtajana 1999-2006. Särkkinen on toiminut myös erilaisissa esimies- ja johtotehtävissä VarmaSammossa, Eläke-Sammossa sekä Vakuutusosakeyhtiö Sammossa.

Tuominen on toiminut sovellusasiantuntijan tehtävissä Oy Samlink Ab:ssa vuodesta 1997.

30


Hallitus

Hannu Vähähyyppä Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen 2008s. 1952 Varatuomari, Toimitusjohtaja, Huittisten Säästöpankki

Juhani Strömberg Hallituksen varapuheenjohtaja Hallituksen jäsen 2011s. 1953 Tekniikan tohtori, Johtaja, strategia ja kehitys, Itella Oyj

Oiva Iisakka Hallituksen jäsen 2006s. 1956 Ekonomi, MBA, Toimitusjohtaja, Nooa Säästöpankki Oy

31

Pasi Kämäri Hallituksen jäsen 2009s. 1959 Kauppatieteiden maisteri, MBA Toimitusjohtaja, Säästöpankkiliitto ry


Hallitus

Jussi Laitinen Hallituksen jäsen 2011s. 1956 Kauppatieteiden maisteri, Toimitusjohtaja, Aktia Oyj

Jarmo Partanen Hallituksen jäsen 2009s. 1956 Filosofian maisteri, MBA, Toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan Säästöpankki

Anders Norrena Hallituksen jäsen 2011s. 1967 Kauppatieteiden maisteri, Talous- ja hallintojohtaja, Handelsbanken Suomi

Varsinaiset jäsenet Stefan Björkman (1.1.–31.10.2011) Aila Pasanen (1.1.–17.8.2011) Varajäsenet Kari Kaijo Ulf Kurtén (1.1.–17.8.2011)

32

Heikki Suutala Hallituksen jäsen 2007s. 1957 Diplomi-insinööri, Toimitusjohtaja, POP Pankkiliitto

Hannu Lanteri (18.8.2011 alkaen) Harri Mattinen Ville Rissanen (18.8.2011 alkaen) Matti Saustila Risto Sundqvist Heli Valanne (18.8.2011 alkaen) Jarmo Yli-Juuti


Taloustiedot


Hallituksen toimintakertomus Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Samlink-konsernin liikevaihto oli vuonna 2011 81,8 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,7 prosenttia. Emoyhtiö Oy Samlink Ab:n liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 74,8 miljoonaa euroa (76,4 miljoonaa euroa v. 2010). Samlink-konsernin liikevoitto oli -0,7 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 2,1 miljoonaa euroa). Oy Samlink Ab:n vuoden 2011 liikevoitto oli -0,8 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 2,0 miljoonaa euroa). Liiketuloksen heikkenemisen syynä on panostaminen kehityshankkeisiin, joilla varmistetaan Samlink-konsernin kilpailukyky tulevaisuudessa. Konsernin taseen loppusumma vuonna 2011 oli 25,9 miljoonaa euroa (21,9 miljoonaa euroa) ja emoyhtiön 24,8 miljoonaa euroa

(20,0 miljoonaa euroa). Yhtiön vakavaraisuus oli hyvällä tasolla. Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset muutokset Ylimääräinen yhtiökokous päätti 18.8.2011 vahvistaa omaa pääomaa 5 000 067,20 eurolla laskemalla liikkeelle 8590 uutta osaketta. Osakkeista maksettu hinta 582,08 euroa/ kpl kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Uudet osakkeet merkitsi kokonaisuudessaan Itella Oyj, joka omistaa osakepääoman korotuksen jälkeen yhtiön osakekannasta 5,88 prosenttia ja äänivallasta 1,24 prosenttia. Samlink toimitti tilikauden aikana Itellalle kattavan pankkijärjestelmän. Suunnattuna osakeantina toteutetun omistusjärjestelyn tarkoituksena on syventää yhteistyötä entisestään.

34

Vuonna 2011 toteutettiin useita merkittäviä projekteja. Tärkeimpiä projekteja olivat: Pitkäaikaissäästämisen palvelut, Itellan pankkijärjestelmä, Aktian verkkopalveluiden uudistaminen, Handelsbankenin kiinnitysluottopankki-järjestelmä, Uudet työasemapalvelut ja SEPA-standardista johtuvien järjestelmämuutosten jatkovaiheet. Vuoden aikana jatkettiin myös Nextkehitysohjelmaa, jonka tehtävänä on kehittää Samlinkin kyvykkyyttä vastata palveluntoimittajana eri asiakasryhmien tarpeisiin ja mahdollistaa asiakkaiden haluamat palvelukokonaisuudet. Samlink osti 1.6.2011 osuuden Project-IT Oy:stä. Kaupan myötä Samlinkin omistukseen tuli 34 prosenttia yhtiön osakkeista ja 51,5 prosenttia äänivallasta. Yrityskaupalla konserniin saatiin toistakymmentä projektihallinnan


2011 Konserni

2011 Emoyhtiö

2010 Konserni

2010 Emoyhtiö

2009 Konserni

2009 Emoyhtiö

Tunnuslukuja Liikevaihto, milj.euroa

81,8

74,8

80,5

76,4

70,4

68,3

Liikevoitto, milj.euroa

-0,7

-0,8

2,1

2,0

3,0

3,1 4,6

Liikevoitto, % liikevaihdosta

-0,8

-1,1

2,6

2,6

4,2

Tilikauden voitto, % liikevaihdosta

-1,0

3,7

2,1

2,1

2,4

2,6

Oman pääoman tuotto (keskim. ROE), (%)

-8,5

2,9

20,1

20,9

20,6

25,0

44,6

47,6

39,7

39,0

41,8

39,7

Omavaraisuusaste, (%)

ammattilaista lisää. Järjestely palvelee sekä Samlink-konsernin osaamisen kehittämistä että kustannusten hallintaa. Vuonna 2010 Samlink-konserniin ostettu Samcom Oy jatkoi vahvaa kasvuaan sähköisen liiketoiminnan alueella. Samcomissa työskenteli vuoden 2011 lopussa 78 sähköisen liiketoiminnan ICT-asiantuntijaa. Samcom toimitti tilikauden aikana tuloksellisesti sähköisen asioinnin tietojärjestelmäratkaisuja mm. energia-, media-, kauppa-, terveydenhuollon- ja finanssisektorin toimialoille. Samlinkin tytäryhtiö Paikallispankkien

PP-Laskenta Oy tarjoaa asiakkailleen taloushallinnon, riskienhallinnan ja palkanlaskennan palveluita. Vuoden 2011 aikana toiminnan kehittämisen painopisteet olivat: uuden kevyemmän palvelukonseptin luominen ja käyttöönotto, skannauspalvelujen käyttöönottoprojektin aloittaminen ja pankkien riskiraportoinnin kehittämisprojektin aloitus. Hallitus hyväksyi helmikuussa organisaatiouudistuksen päärakenteen. Uudistuksella pyritään parantamaan asiakaslähtöisyyttä ja kustannustehokkuutta. Uusi organisaatio astuu voimaan 1.4.2012. Samalla hallitus nimitti

35

toimitusjohtajan uudeksi sijaiseksi ekonomi Pertti Simolan. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Oy Samlink Ab:n tärkeimpänä tehtävänä on asiakaspankkien kilpailukyvyn tukeminen ja synergian luominen, tähän pyritään kasvu- ja tehokkuusstrategialla. Lähivuosina tavoitellaan edelleen kasvavaa liikevaihtoa ja positiivista tulosta. Asiakaskunnan laajeneminen antaa hyvän lähtökohdan yhtiölle kasvu- ja tehokkuus-


strategian toteuttamiseen sekä synergian luomiseen finanssialan asiakaslähtöisenä, kasvavana ja arvostettuna palveluintegraattorina. Samlink-konsernin vahvistuminen Samcom- ja Project IT-kaupan myötä sekä asiakasomistajuuden laajentuminen Itellan tulolla osaomistajaksi antaa hyvät lähtökohdat tarjota finanssisektorin asiakkaille entistä laajempi palvelutarjooma sekä toimia vahvana toimittajana sähköisen asioinnin alueella myös muilla toimialoilla. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Konsernissa on käytössä riskienhallintaprosessi. Riskienhallintaan on määritelty ylimmän johdon hyväksymät periaatteet, riskit on tunnistettu ja arvioitu ja niiden hallintaan on luotu selkeät menettelytavat. Riskienhallintaprosessissa arvioidaan konsernin toimintaan kohdistuvat strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja tukitoiminnan riskit. Ympäristöasiat Samlinkin toiminnassa suorat ympäristövaikutukset ovat melko vähäisiä. Yhtiö pyrkii suosimaan hankinnoissaan ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä materiaaleja, joista on mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Jätteiden käsittelyssä ja lajittelussa

noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita. Käytöstä poistuvat laitteet ja materiaalit hävitetään ympäristöystävällisesti tietoturvallisuutta unohtamatta. Samlink edellyttää ympäristövastuullista toimintaa myös yhteistyökumppaneiltaan. Tilikauden aikana tapahtuneet muutokset konsernirakenteessa Oy Samlink Ab:lla on kolme tytäryhtiötä: Paikallispankkien PP-Laskenta Oy, Oy Samcom Ab ja Project IT Oy. Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:n ja Oy Samcom Ab:n Samlink on omistanut koko tilikauden ja omistusosuus näistä kahdesta yhtiöstä on 100 prosenttia. Project IT Oy:n äänivallasta Samlink on omistanut 51,5 prosenttia 1.6.2011 alkaen. Osakelajit Yhtiöillä on kaksi osakesarjaa, A-sarja ja B-sarja. Jokainen A-osake tuottaa viisi (5) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Muissa suhteissa B-sarjan osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet A-sarjan osakkeiden kanssa. Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat Tilinpäätöksen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia yhtiön tuloskehitykseen tai va-

36

kavaraisuuteen vaikuttavia tapahtumia. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 6 415 000 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että - osinkona jaetaan 12,10 euroa/osake eli yhteensä 1 768 000 euroa - jätetään omaan pääomaan 4 647 000 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Johto ja tilintarkastajat Oy Samlink Ab:n yhtiökokous 24.3.2011 vahvisti yhtiön edellisen tilikauden tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Oy Samlink Ab:n toimitusjohtajana toimi OTK Heikki Sirve. Tilintarkastajina toimivat Jan Holmberg, KHT, ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Juha Tuomala, KHT.


Henkilöstöä koskevat tiedot Keskimääräinen henkilöstömäärä:

2011

2010

Samlink

314

291

61

42

PP-Laskenta

51

51

46

384

322

Yhteensä

2011

2009

Samcom Project IT *)

Samlink-konsernin henkilöstön keski-ikä:

Konsernin henkilöstön vaihtuvuus:

276

2010

2009

8,1

5,1

2,8

11,6

8,6

5,1

Lähtövaihtuvuus Vaihtuvuus

Palvelusvuodet (Konsernin henkilöstö vuonna 2011):

*) Kuuluu konserniin 1.6.2011 alkaen.

Konsernin henkilöstön jakautuminen ikäluokkiin: 2011

2010

yli 30

2009

20-29 vuotta

10,6 %

9%

4,5 %

30-34 vuotta

13,4 %

14,1 %

10,2 %

35-39 vuotta

14,7 %

11,1 %

8,7 %

40-44 vuotta

8,4 %

8,0 %

9,6 %

45-49 vuotta

16,4 %

20,6 %

24 %

50-54 vuotta

15,8 %

13,4 %

16,8 %

55-59 vuotta

14,7 %

15,6 %

18,7 %

yli 60 vuotta

6,0 %

8,2 %

7,5 %

44

2010

45

2009

47

Konsernin maksetut palkat ja palkkiot, tuhatta euroa:

13 429

2011

2010

2009

23 688

20 369

18 057

6% 20–29

alle 5 56 %

Sukupuolijakauma 16 %

10–19

5–9

12 %

10 %

Keskimääräinen palvelusaika vuonna 2011 oli 9,2 vuotta.

37

2011

Miehiä 53 %

Naisia 47 %


Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011

1.1.-31.12.2010

81 826 559,18

80 489 384,72

Liite 1.1

23 820,90

18 857,90

Liite 1.2

Materiaalit ja palvelut

15 140 689,35

12 040 282,71

Liite 1.3

Henkilöstökulut

27 616 415,56

25 176 301,74

Liite 1.4

1 586 044,23

916 921,23

Liite 1.5

Liiketoiminnan muut kulut

38 186 204,25

40 251 272,74

Liite 1.6

Kulut yhteensä

82 529 353,39

78 384 778,42

-678 973,31

2 123 464,20

-49 338,88

-1 987,91

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

-728 312,19

2 121 476,29

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

-728 312,19

2 121 476,29

Välittömät verot

-87 712,21

-414 991,52

Vähemmistöosuudet

-49 237,29

0

TILIKAUDEN VOITTO

-865 261,69

1 706 484,77

LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot

Poistot ja arvonalentumiset

LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut

38

Liite 1.7

Liite 1.9


Konsernin tase 31.12.2011

31.12.2010

6 675 826,97

3 576 429,51

Liite 2.1

853 742,78

688 952,39

Liite 2.1

7 529 569,75

4 265 381,90

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT 15 989,04

42 630,17

Liite 2.4

13 965 351,44

12 598 399,55

Liite 2.5

4 407 571,19

5 020 692,59

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

18 388 911,67

17 661 722,31

VASTAAVAA YHTEENSÄ

25 918 481,42

21 927 104,21

Osakepääoma

2 337 500,00

2 337 500,00

Ylikurssirahasto

3 044 513,65

3 044 513,65

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

5 000 067,20

0

Edellisten tilikausien voitto

2 042 877,70

1 615 142,93

-865 261,69

1 706 484,77

11 559 696,86

8 703 641,35

237 337,23

0

Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä VÄHEMMISTÖOSUUS

Liite 2.6

VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma

1 428 568,00

1 714 284,00

Liite 2.7

Lyhytaikainen vieras pääoma

12 692 879,33

11 509 178,86

Liite 2.8

Vieras pääoma yhteensä

14 121 447,33

13 223 462,86

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

25 918 481,42

21 927 104,21

39


Konsernin rahoituslaskelma 2011

2010

80 754 830,69

79 644 656,59

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: Myynnistä saadut maksut +

23 820,90

10 379,93

-80 022 907,91

-78 077 977,25

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

755 743,68

1 577 059,27

Maksetut korot liiketoiminnasta -

-49 338,88

-36 628,57

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut + Maksut liiketoiminnan kuluista -

Saadut korot liiketoiminnasta +

33 261,47

Saadut osingot liiketoiminnasta +

654,96 -87 712,21

-566 423,95

Rahavirta ennen satunnaisia eriä

618 692,59

1 007 923,18

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

618 692,59

1 007 923,18

Maksetut välittömät verot -

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Tytäryhtiön hankinta

-4 460 718,05

-1 271 610,70

-206 697,14

-2 810 547,43

0,00

Investoinnit muihin sijoituksiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot + INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

0,00 8 477,97

-4 667 415,19

-4 073 680,16

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Maksetut korot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Osakeanti

-22 738,56 -285 716,00 5 000 067,20

Pitkäaikaisten lainojen nostot Maksetut osingot RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahavarojen muutos

2 000 000,00 -1 278 750,00

-1 278 750,00

3 435 601,20

698 511,44

-613 121,40

-2 367 245,54

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA

5 020 692,59

7 387 938,13

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA

4 407 571,19

5 020 692,59

40


Emoyhtiön tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011

1.1.-31.12.2010

74 769 746,22

76 418 767,29

Liite 1.1

18 984,04

19 757,88

Liite 1.2

Materiaalit ja palvelut

15 014 569,28

12 039 967,40

Liite 1.3

Henkilöstökulut

21 042 948,26

21 850 546,41

Liite 1.4

882 116,48

695 842,42

Liite 1.5

Liiketoiminnan muut kulut

38 664 324,53

39 889 558,55

Liite 1.6

Kulut yhteensä

75 603 958,55

74 475 914,78

LIIKEVOITTO

-815 228,29

1 962 610,39

Rahoitustuotot ja -kulut

539 969,78

-7 027,93

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

-275 258,51

1 955 582,46

Satunnaiset erät

553 000,00

0

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

277 741,49

1 955 582,46

2 637,82

-356 034,45

280 379,31

1 599 548,01

LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot

Poistot ja arvonalentumiset

Välittömät verot

TILIKAUDEN VOITTO

41

Liite 1.7

Liite 1.8

Liite 1.9


Emoyhtiön tase 31.12.2011

31.12.2010

4 365 722,35

1 052 256,04

Liite 2.2

532 015,95

561 848,98

Liite 2.2

Osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä

4 132 672,72

3 749 056,72

Liite 2.3

Pysyvät vastaavat yhteensä

9 030 411,02

5 363 161,74

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

VAIHTUVAT VASTAAVAT 0

26 641,13

Liite 2.4

13 442 976,57

11 744 145,77

Liite 2.5

2 303 210,49

2 868 212,07

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

15 746 187,06

14 638 998,97

VASTAAVAA YHTEENSÄ

24 776 598,08

20 002 160,71

2 337 500,00

2 337 500,00

Ylikurssirahasto

3 044 513,65

3 044 513,65

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

5 000 067,20

0

1 135 052,67

814 254,66

280 379,31

1 599 548,01

11 797 512,83

7 795 816,32

Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma

Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä

Liite 2.6

VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma

1 428 568,00

1 714 284,00

Liite 2.7

Lyhytaikainen vieras pääoma

11 550 517,25

10 492 060,39

Liite 2.8

Vieras pääoma yhteensä

12 979 085,25

12 206 344,39

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

24 776 598,08

20 002 160,71

42


Emoyhtiön rahoituslaskelma 2011

2010

73 650 556,66

75 806 421,03

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: Myynnistä saadut maksut + Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut + Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta +

18 984,04

11 279,91

-73 663 385,58

-74 775 301,97

6 155,12

1 042 398,97

-88 472,72

-36 594,04

27 994,80

29 047,95

600 447,70

518,16

2 637,82

-506 111,36

Rahavirta ennen satunnaisia eriä

548 762,72

529 259,68

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

548 762,72

529 259,68

-4 165 749,78

-1 228 997,33

-383 615,72

-3 135 417,86

-4 549 365,50

-4 355 937,22

Saadut osingot liiketoiminnasta + Maksetut välittömät verot -

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot + Investoinnit muihin sijoituksiin INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

8 477,97

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Maksetut korot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Osakeanti

-22 738,56 -285 716,00 5 000 067,20

Pitkäaikaisten lainojen nostot Maksetut osingot RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahavarojen muutos

2 000 000,00 -1 278 750,00

-1 278 750,00

3 435 601,20

698 511,44

-565 001,58

-3 128 166,10

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA

2 868 212,07

5 996 378,17

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA

2 303 210,49

2 868 212,07

43


Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Samlink-konsernin tilinpäätös vuodelta 2011 on laadittu voimassa olevan kirjanpitolain sekä osakeyhtiölain tilinpäätöstä koskevien säännösten mukaisesti. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön Oy Samlink Ab:n ja sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset. Tytäryhtiöinä on käsitelty yhtiöt, joissa emoyhtiöllä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n mukainen määräysvalta. Konsernilla ei ole osakkuusyhtiöitä. Konsernin sisäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Hankitut yhtiöt käsitellään tytäryhtiöinä siitä päivästä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryhtiöt siihen päivään saakka, kun määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu konsernitilinpäätöstä laadittaessa.

Arvostusperiaatteet Pysyvät vastaavat Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennetyn hankintamenon määräisenä. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina pysyvien vastaavien taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat seuraavat: Aineettomat hyödykkeet 4–10 vuotta Konserniliikearvo 5 vuotta Atk-laitteet 2–4 vuotta Koneet ja kalusto 3–5 vuotta Vuokralaitteet 2–4 vuotta Kehitysmenot 10 vuotta Vaihtuvat vastaavat Keskeneräinen vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon, joka sisältää muuttuvat kustannukset. Pitkäaikaiset projektit on tuloutettu luovutusperiaatteella.

44

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoonsa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Yhtiön oma kehitystoiminta kirjataan vuosikuluksi kulujen syntymisvuonna lukuunottamatta Next-kehitysohjelmaan liittyviä kehitysmenoja, jotka aktivoidaan. Eläkekulut Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti eikä kattamatonta eläkevastuuta ole. Varaukset Varauksia on kirjattu vastaisista menoista, joiden toteutuminen on todennäköistä ja jotka kohdistuvat päättyneeseen tilikauteen. Valuuttamääräiset erät Valuuttamääräisiä eriä ei ole.


1 Tuloslaskelman liitetiedot Konserni 31.12.2011

Konserni 31.12.2010

Emoyhtiö 31.12.2011

Emoyhtiö 31.12.2010

Finanssisektori Sähköinen asiointi Yhteensä

76 531 956,88 5 294 602,30 81 826 559,18

79 284 190,40 1 205 194,32 80 489 384,72

74 769 746,22 0 74 769 746,22

76 418 767,29 0 76 418 767,29

Liikevaihto markkina-alueittain Suomi Yhteensä

81 826 559,18 81 826 559,18

80 489 384,72 80 489 384,72

74 769 746,22 74 769 746,22

76 418 767,29 76 418 767,29

21 910,24 1 910,66 23 820,90

10 147,97 8 709,93 18 857,90

18 624,04 360 18 984,04

10 147,97 9 609,91 19 757,88

0 0

0 0

0 0

0 0

Ulkopuolisilta ostetut palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä

15 140 689,35 15 140 689,35

12 040 282,71 12 040 282,71

15 014 569,28 15 014 569,28

12 039 967,40 12 039 967,40

1.4 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Yhteensä Aktivoidut henkilöstökulut Henkilöstökulut yhteensä

23 688 479,15 4 063 116,11 1 148 829,84 28 900 425,10 -1 284 009,54 27 616 415,56

20 638 535,58 3 539 257,92 998 508,24 25 176 301,74 0 25 176 301,74

18 316 373,08 3 080 940,77 929 643,95 22 326 957,80 -1 284 009,54 21 042 948,26

17 895 622,77 3 052 084,46 902 839,18 21 850 546,41 0 21 850 546,41

439

384

314

291

Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus Veroneuvonta Muut palvelut

38 358,32 18 850,91 144 107,22

28 756,35 11 462,90 322 757,83

26 455,19 8 482,01 144 107,22

23 429,62 2 583,00 322 757,83

Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtajat Hallituksen palkkiot

457 445,00 16 950,00

375 118,00 16 100,00

16 950,00

16 100,00

1.1 Liikevaihto toimialoittain:

1.2 Liiketoiminnan muut tuotot: Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut Yhteensä 1.3 Materiaalit ja palvelut: Tavarat Muun vaihto-om. varaston muutos Yhteensä

Tilikauden aikainen keskimääräinen henkilöstön määrä

45


1 Tuloslaskelman liitetiedot Konserni 31.12.2011

Konserni 31.12.2010

Emoyhtiö 31.12.2011

Emoyhtiö 31.12.2010

1 586 044,23

916 921,23

882 116,48

695 842,42

1 402 093,76 1 684 691,76 11 164 932,18 3 784 441,85 22 071 194,25 40 107 353,80 -1 921 149,55 38 186 204,25

2 780 936,22 1 305 338,51 9 645 450,21 3 507 377,37 23 012 170,43 40 251 272,74 0 40 251 272,74

3 608 197,66 1 355 776,63 10 880 902,58 3 000 727,57 21 739 869,64 40 585 474,08 -1 921 149,55 38 664 324,53

3 129 929,57 1 176 453,81 9 516 338,61 3 199 504,02 22 867 332,54 39 889 558,55 0 39 889 558,55

1.7 Rahoitustuotot ja -kulut: Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä

0 39 687,30 39 687,30

0 34 551,84 34 551,84

599 800,00 28 642,50 628 442,50

0 29 566,11 29 566,11

Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä

0 89 026,18 89 026,18

0 36 539,75 36 539,75

163,20 88 309,52 88 472,72

88,82 36 505,22 36 594,04

-49 338,88

-1 987,91

539 969,78

-7 027,93

1.8 Satunnaiset erät: Satunnaiset tuotot/konserniavustus Satunnaiset tuotot yhteensä

0 0

0 0

553 000,00 553 000,00

0 0

1.9 Välittömät verot: Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Verot edelliseltä tilikaudelta Välittömät verot yhteensä

69 840,42 17 872,09 87 712,51

412 250,30 2 741,22 414 991,52

0 2 637,82 2 637,82

353 293,23 2 741,22 356 034,45

1.5 Poistot ja arvonalennukset: Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 1.6 Liiketoiminnan muut kulut Välitettävät palvelut Henkilöstöön kohdistuvat kulut Vuokrat Toimistokulut Muut kulut Liiketoiminnan muut kulut yhteensä Aktivoidut liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut yhteensä

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä

46


2 Taseen liitetiedot 2.1 Konserni pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet

Hankintameno 1.1.2011

Kehittämismenot

Aineettomat oikeudet

Konserni liikearvo

Muut pitkävaikutteiset menot

0

4 398 823,89

2 700 550,17

260 311,11

3 205 159,09

766 655,86

386 716,03

40 280,59

0

0

-100 000,00

0

Hankintameno 31.12.2011

3 205 159,09

5 165 479,75

2 987 266,20

300 591,70

Kertyneet poistot 1.1.2011

0

3 346 220,73

180 036,68

256 998,25

Vähennysten kertyneet poistot

0

0

0

0

Tilikauden poisto

0

618 845,63

573 226,93

7 341,55

Kertyneet poistot 31.12.2011

0

3 965 066,36

753 263,61

264 339,80

3 205 159,09

1 200 413,39

2 234 002,59

36 251,90

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Yhteensä

Koneet ja kalusto

Lisäykset Vähennykset

Kirjanpitoarvo 31.12.2011

Hankintameno 1.1.2011

7 359 685,17

6 742 783,40

Lisäykset

4 398 811,57

576 580,27

Vähennykset

-100 000,00

-89 062,00

Hankintameno 31.12.2011

11 658 496,74

7 230 301,67

Kertyneet poistot 1.1.2011

3 783 255,66

0 Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12.2011

6 053 831,01

0

-63 902,24

1 199 414,11

386 630,12

4 982 669,77

6 376 558,89

0 Kirjanpitoarvo 31.12.2011

6 675 826,97

853 742,78

47


2 Taseen liitetiedot 2.2 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot

Aineelliset hyödykkeet Aineettomat

Koneet ja kalusto

oikeudet Hankintameno 1.1.2011

0

4 622 404,91

3 205 159,09

720 759,23

252 777,40

0

0

-56 492,00

Hankintameno 31.12.2011

3 205 159,09

5 343 164,14

6 580 285,85

Kertyneet poistot 1.1.2011

0

3 570 148,87

5 822 151,47

Vähennysten kertyneet poistot

0

0

-43 546,04

Tilikauden poisto

0

612 452,01

269 664,47

Kertyneet poistot 31.12.2011

0

4 182 600,88

6 048 269,90

3 205 159,09

1 160 563,26

532 015,95

Osakkeet konserniyritykset

Pääomalaina konserniyritykset

Hankintameno 1.1.2011

3 749 056,72

0

Hankintameno 31.12.2011

4 132 672,72

0

Lisäykset Vähennykset

Kirjanpitoarvo 31.12.2011

Kehitysmenoina on aktivoitu uusiin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä menoja. 2.3 Emoyhtiö sijoitukset

Emoyhtiön sijoitukset koostuvat tytäryhtiöiden osakkeista Konserniyritykset Konsernin omistusosuus-% Paikallispankkien PP-Laskenta Oy, Espoo

100%

Samcom Oy, Jyväskylä

100%

Project-IT, Lohja alkaen 1.6.2011 konsernissa

34%

Tytäryhtiöt on yhdistelty konserniin.

48

( konsernilla on 51,5% äänivalta)

6 384 000,45


Konserni 31.12.2011

Konserni 31.12.2010

Emoyhtiö 31.12.2011

Emoyhtiö 31.12.2010

15 989,04 15 989,04

42 630,17 42 630,17

0 0

26 641,13 26 641,13

9 914 103,40 0 2 011 100,25

8 822 711,62 0 1 265 556,43

8 773 379,54 331 328,52 2 011 100,25

7 854 463,01 155 166,90 1 265 556,43

Muut saamiset Siirtosaamiset, muilta Siirtosaamiset, konsernilta Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

475 213,90 1 564 933,89 0 13 965 351,44

475 213,90 2 034 917,60 0 12 598 399,55

475 213,90 1 298 954,36 553 000,00 13 442 976,57

475 213,90 1 943 745,53 50 000,00 11 744 145,77

Saamiset yhteensä

13 981 340,48

12 641 029,72

13 442 976,57

11 770 786,90

0 1 564 933,89 2 011 100,25 3 576 034,14

0 2 034 917,60 1 265 556,43 3 300 474,03

553 000,00 1 298 954,36 2 011 100,25 3 863 054,61

50 000,00 1 943 745,53 1 265 556,43 3 259 301,96

Osakepääoma 1.1. Osakepääoma 31.12.

2 337 500,00 2 337 500,00

2 337 500,00 2 337 500,00

2 337 500,00 2 337 500,00

2 337 500,00 2 337 500,00

Ylikurssirahasto 1.1. Ylikurssirahasto 31.12.

3 044 513,65 3 044 513,65

3 044 513,65 3 044 513,65

3 044 513,65 3 044 513,65

3 044 513,65 3 044 513,65

Sijoitetun vapaan opon rahasto 1.1. Sijoitetun vapaan opon rahasto 31.12.

0 5 000 067,20

0 0

0 5 000 067,20

0 0

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. Osingonjako Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.

3 321 627,70 -1 278 750,00 2 042 877,70

2 893 892,93 -1 278 750,00 1 615 142,93

2 413 802,67 -1 278 750,00 1 135 052,67

2 093 004,66 -1 278 750,00 814 254,66

Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä

-865 261,69 11 559 696,86

1 706 484,77 8 703 641,35

280 379,31 11 797 512,83

1 599 548,01 7 795 816,32

6 177 683,21

3 321 627,70

6 415 499,18

2 413 802,67

Saamiset 2.4 Pitkäaikaiset saamiset Siirtosaamiset pitkäaikaiset muilta Siirtosaamiset pitkäaikaiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 2.5 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset, muilta Myyntisaamiset, konsernilta Maksetut ennakkomaksut

Siirtosaamisten erät: Siirtosaamiset Konserniyhtiöltä Muut Ennakkomaksut

2.6 Oma pääoma

Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja

Yhtiöllä on kaksi osakelajia. A-osakkeita on 137 500 kappaletta ja B-osakkeita 8 590 kappaletta.

49


Konserni 31.12.2011

Konserni 31.12.2010

Emoyhtiö 31.12.2011

Emoyhtiö 31.12.2010

Vieras pääoma 2.7 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta

1 428 568,00

1 714 284,00

1 428 568,00

1 714 284,00

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

1 428 568,00

1 714 284,00

1 428 568,00

1 714 284,00

2.8 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat muille Ostovelat

3 220 049,68

1 276 872,59

3 059 941,34

1 216 789,31

Siirtovelat

7 410 387,67

7 941 742,50

6 491 548,19

7 290 559,87

Muut lyhytaikaiset velat

1 776 725,98

1 930 457,77

1 465 732,86

1 621 257,77

Lainat rahoituslaitoksilta

285 716,00

285 716,00

285 716,00

285 716,00

0

74 390,00

0

0

Saadut ennakkomaksut Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Ostovelat

0

0

158074,05

11 848,00

Siirtovelat

0

0

89504,81

65 889,44

0

0

0

0

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

12 692 879,33

11 509 178,86

11 550 517,25

10 492 060,39

Vieras pääoma yhteensä

14 121 447,33

13 223 462,86

12 979 085,25

12 206 344,39

2 597 796,16

Muut lyhytaikaiset velat

Siirtovelkojen merkittävimmät erät: 3 649 813,81

3 125 486,62

2 863 541,11

Muut palkka- ja sosiaalikulut

9 590,77

935 787,04

92 412,14

845 092,64

Tilityserät ja kulujaksotukset

3 750 983,09

3 880 468,84

3 628 007,08

3 847 671,07

Siirtovelat yhteensä

7 410 387,67

7 941 742,50

6 583 960,33

7 290 559,87

Lomapalkkavelka sosiaalikuluineen

50


Muut liitetiedot Konserni 31.12.2011

Konserni 31.12.2010

Emoyhtiö 31.12.2011

Emoyhtiö 31.12.2010

Vuokravakuustalletus

491 202,94

491 202,94

475 213,90

475 213,90

Omasta puolesta annetut vak. yht.

491 202,94

491 202,94

475 213,90

475 213,90

3.1 Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut Omasta puolesta annetut vakuudet

Vastuusitoumukset ja vastuut Leasingvastuut Seuraavan 12 kk aikana maksettavat

1 571 442,15

2 557 671,80

1 485 189,58

2 518 116,40

12 kk myöhemmin maksettavat

1 097 711,25

2 503 935,83

1 026 178,78

2 457 449,62

Leasingvastuut yhteensä

2 669 153,40

5 061 607,63

2 511 368,36

4 975 566,02

3.2 Muut vastuut Toimitilavuokravastuut Seuraavan 12 kk aikana maksettavat

2 811 980,85

2 513 885,13

2 551 773,60

2 486 163,72

12 kk myöhemmin maksettavat

7 681 254,72

9 530 294,26

7 230 025,20

9 530 294,26

10 493 235,57

12 044 179,39

9 781 798,80

12 016 457,98

Toimitilavuokravastuut yhteensä

51


Allekirjoitukset Espoossa 6. päivänä maaliskuuta 2012

Hallitus

Hannu Vähähyyppä puheenjohtaja

Jussi Laitinen

Juhani Strömberg

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 7. päivänä maaliskuuta 2012

Oiva Iisakka

Anders Norrena

Heikki Suutala

PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö

Pasi Kämäri

Jarmo Partanen

Heikki Sirve toimitusjohtaja

Juha Tuomala Jan Holmberg KHT KHT

52


Tilintarkastuskertomus Oy Samlink Ab:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Oy Samlink Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.– 31.12.2011. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjan-

pidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintar-

53

kastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista


tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa

54

olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissä 7. päivänä maaliskuuta 2012 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Juha Tuomala Jan Holmberg KHT KHT


Oy Samlink Ab. PL 130 (Linnoitustie 9), 02601 Espoo. Puhelin (09) 548 050. Faksi (09) 5480 5853.

Profile for Kumppania Oy

Samlink | Vuosikertomus 2011  

Samlink Vuosikertomus 2011

Samlink | Vuosikertomus 2011  

Samlink Vuosikertomus 2011

Profile for kumppania
Advertisement