Page 1

Oma Säästöpankki Oyj VUOSIKERTOMUS 2016

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

VUOSIKERTOMUS 2016


SISÄLLYS

SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus: Uudistuminen luo uskoa tulevaan Muutosten vuosi – palvelu- ja kilpailukykyä vahvistaen Palvelut: Lähellä ja läsnä verkossa, mobiilisti ja konttorissa Tulevaisuus: Siellä pankki, missä asiakkaat

3 4 6 8

Hallinto

Halllintoperiaatteet 12 Hallitus 14 Johtoryhmä 16

Tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus 20 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 20 Pankin liiketoiminta 21 Toimintaympäristö 22 Tulos 22 Tase 24 Vapaaehtoiset ja lakisääteiset rahastot 25 Konsernin vakavaraisuuden ja riskien hallinta 25 Pilari III julkistamisperiaatteet 33 Hallinto ja henkilöstö 33 Pankin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 34 Palkitsemisjärjestelmät 34 Yhteiskuntavastuu 35 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat 35 Liiketoiminnan kehitys vuonna 2017 35 Ehdotukset vuoden 2017 yhtiökokoukselle 35 Konsernitilinpäätös 39 Emoyhtiön tilinpäätös 101 Vakavaraisuutta koskevat liitetiedot 144 Allekirjoitukset 163 Tilintarkastuskertomus 164 Tunnuslukujen laskentakaavat 166

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 2 |

VUOSIKERTOMUS 2016


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

MÄÄRÄTIETOISIA TEKOJA

Uudistuminen luo uskoa tulevaan

Liiketoimintamme kasvu on jatkunut vauhdikkaasti. Tehokas operatiivinen toiminta sekä tyytyväiset asiakkaat luovat hyvät toimintaedellytykset kannattavalle ja kehittyvälle liiketoiminnalle. Oma Säästöpankille kertyi liikevoittoa 20,6 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 10,5 prosentin kasvua edellisvuodesta. Tilikauden tulos on pankin historian paras. Taseen loppusumma ylitti keväällä 2016 kahden miljardin euron rajapyykin. Pankin liiketoiminnan kasvu on ollut vauhdikasta: miljardin euron rajapyykki ylitettiin vuonna 2014. Liiketoiminnan positiivinen kehitys selittyy onnistuneilla rakennejärjestelyillä sekä aktiivisella uusasiakashankinnalla. Volyymit eri tuotealueilla kasvoivat edelleen nopeammin kuin pankkimaailmassa keskimäärin, joten Oma Säästöpankki vahvistaa markkina-asemaansa koko laajalla toimialueella. Myös luottokysyntä on

Suomen parhaan säästöpankin asema oli hieno tunnustus pankissa tehdystä tuloksekkaasta työstä.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

korkealla tasolla, mikä kertoo yleisestä luottamuksesta Suomen taloustilanteen kohenemiseen. Asuntokauppa on piristymään päin ja yritysten investointihalukkuus on lisääntynyt. Tilikauden aikana toteutetusta toiminnan uudelleen organisoinnista ja sisäisistä liiketoimintajärjestelyistä saadut säästöt mahdollistavat merkittävät investoinnit verkko- ja mobiilipalveluiden kehittämisen. Pankkipalvelut tulevat jatkossa yhä tiiviimmin asiakkaiden luo chat- ja videoasioinnin muodossa. Henkilökunnan koulutus nousee entistä tärkeämpään roolin liiketoimintaympäristön digitalisoituessa ja asiakaskäyttäytymisen muuttuessa. Kauppalehden suuressa pankkivertailussa saavutettu Suomen parhaan säästöpankin asema oli hieno tunnustus pankissa tehdystä tuloksekkaasta työstä. Haluan esittää vilpittömät kiitokset Oma Säästöpankin asiakkaille, henkilöstölle, omistajille ja yhteistyökumppaneille. Haluamme jatkossakin tarjota aina paikkakunnan parasta pankkipalvelua. Pasi Sydänlammi toimitusjohtaja

| 3 |

VUOSIKERTOMUS 2016


YHTEENVETO VUODESTA 2016

MUUTOSTEN VUOSI

Palvelu- ja kilpailukykyä vahvistaen Positiivisen asiakaskokemuksen vaaliminen ja pankkipalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen ovat olleet kautta historian liiketoimintamme ohjenuora. Oma Säästöpankki on asiakkailleen vahvasti lähellä ja läsnä sekä fyysisesti että digitaalisesti. Vuonna 2016 laajensimme konttorien aukioloaikoja toimialueemme suurimmissa kasvukeskuksissa. Asiakkaita on riittänyt perinteisen toimistotyöajan jälkeen hyvin aina iltakuuteen asti. Kansainvälisen IFRS-tilinpäätösstandardin mukaisesti tehty vuoden 2016 tilinpäätös on ensimmäinen laatuaan. Standardiin siirtymisen myötä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

Oma Säästöpankin keinot likviditeetin hallintaan paranevat kuluvalla toimintakaudella. Olemme nyt uskottava toimija myös kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Vuodenvaihteessa pankki yhdisti yhdeksän pientä konttoria lähistön suurempiin yksiköihin. Ratkaisun taustalla on tarve uudistaa palveluverkostoa siten, että pankin toiminta- ja kilpailukyky säilyvät vahvana.

| 4 |

VUOSIKERTOMUS 2016


YHTEENVETO VUODESTA 2016

Liiketoiminnan uudelleen organisoinnin seurauksena syntyi parikymmentä uutta työtehtävää digitalisiin pankkipalveluihin.

Syyskuussa käynnistetystä mittavasta koko organisaatiota koskevasta toiminnan uudelleen organisoinnista selvittiin ilman irtisanomisia. Tarvittavat henkilöstövähennykset saavutettiin määräaikaisten työsuhteiden päättymisen, eläköityminen, sisäisten siirtojen ja pankin tarjoamien tukipakettien kautta. Panostukset uudenlaisten palveluiden kehittämiseen synnyttivät parikymmentä uutta työtehtävää. Asiantuntijapalvelumme ovat helposti saatavissa. Pystymme reagoimaan nopeasti asiakkaidemme tarpeisiin läheltä maakunnista käsin. Tämä näkyy erityisesti yritysasiakkaiden jatkuvasti kasvavassa määrässä.

Vuoden 2016 merkittävimmät tapahtumat TAMMIKUU:

Erikoislainojen hoito siirtyy Säästöpankkien Keskuspankilta omaan hallintaan. Pankki hoitaa itsenäisesti kaikki luottoihin liittyvät palvelut suhteessa eri viranomaisiin. MAALISKUU: Online-tiimin toiminta käynnistyy ja mahdollistaa pankin asiakkaiden palvelun sähköisissä kanavissa entistä laajemmin palveluajoin. Onlinetiimi palvelee pankin asiakkaita puhelinpalvelussa sekä chatissa. HUHTIKUU: Oma Säästöpankki keräsi joukkovelkakirjalainalla 110 miljoonaa euroa kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. TOUKOKUU: Oma Säästöpankki arvioitiin Suomen parhaaksi säästöpankiksi Kauppalehden valtakun-

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

nallisessa pankkivertailussa. TalletusOtto-palvelu otettiin Oma Säästöpankin asiakkaiden käyttöön. TalletusOtto laajentaa korttipalveluja ja mahdollistaa talletuspalvelut pankin asiakkaille myös konttorin aukioloaikojen ulkopuolella tai silloin, kun konttoria ei ole lähettyvillä. HEINÄKUU: KLP-luottojen siirrot Aktia Hypoteekkipankista pankin omaan taseeseen alkoivat ennalta sovitun mukaisesti. Luottojen siirtoa jatketaan vuoden 2017 aikana. SYYSKUU: Oma Säästöpankki aloitti toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät koko organisaatiota koskevat YT-neuvottelut. Tehostamisohjelma kyettiin toteuttamaan ilman työsuhteiden irtisanomisia. Toiminnan uudelleen organisointi synnytti noin 20 uutta työtehtävää pääosin digitaalisten palveluiden pariin. LOKAKUU: Sähköinen allekirjoitus otettiin kokeiluun kevään ja kesän aikana. Se on ollut pankin kaikkien asiakkaiden käytettävissä lokakuusta alkaen. MARRASKUU: mobiilivarmenne otettiin Oma Säästöpankin Tupas- ja verkkomaksupalvelun käyttöön. JOULUKUU: Oma Säästöpankki osti yhdessä Elite Varainhoidon kanssa SAV-Rahoitus Oyj:n. Kauppa vastaa rahoitusyhtiötuotteiden kasvavaan kysyntään. Tampereen yliopiston kanssa toteutettava 1,5-vuotinen esimies- ja asiantuntijakoulutus starttasi. K-ruokakauppojen ilmainen Osta&Nostapalvelu tuli mahdolliseksi myös Oma Säästöpankin asiakkaille. Uudet, entistä käyttäjäystävällisemmät verkkopalvelut ja intranet otettiin käyttöön.

| 5 |

VUOSIKERTOMUS 2016


PALVELUT

Lähellä ja läsnä verkossa, mobiilisti ja konttorissa Olemme apuna arjen raha-asioissa. Ja silloinkin, jos arki takkuaa.

Palvelemme 125 000 asiakastamme 36 konttorin ja 229 henkilön voimin. Sekä henkilö- että yritysasiakkaamme asioivat pankissamme silloin, kun se heidän aikatauluunsa parhaiten sopii –

joko 24/7 verkossa ja mobiilisti tai perinteisemmin kasvotusten omassa konttorissa. Suomen suurimpana säästöpankkina meille on tärkeää tarjota paikkakunnan parasta palvelua.

Meiltä löytyy tyytyväiset asiakkaat.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 6 |

VUOSIKERTOMUS 2016


PALVELUT

HENKILÖASIAKKAAT TILIT

KORTIT

LAINAT

• Käyttötili • Säästötalletustili • Sijoitustalletus • OmaTuottoTalletus • ASP-tili • Visa Credit/Debit • Visa Debit • Visa Credit • Visa Electron

VERKKOPALVELUT

• Asuntolaina • Kulutusluotto • Joustoluotto • Opintolaina • Lainaturva

• Verkkopankki • OmaMobiili • e-laskut • Verkkopalkka • Chat-palvelu • Videoasiointi

SÄÄSTÄMINEN • Rahastosäästäminen • Säästövakuutus • Osakesijoittaminen • Eläkesäästäminen • Varainhoitovakuutus

YRITYSASIAKKAAT TILIT JA KORTIT

• Maksuliikennetili • Säästötalletus • Sijoitustalletus • OmaTuottoTalletus • Visa Business Debit

RAHOITUS

• Yritystili • Velkakirjalaina • Pankkitakaus • Yrityslainaturva

SIJOITTAMINEN

• Rahastot • Osakkeet • Kapitalisaatiovakuutukset

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 7 |

VERKKOPALVELUT

YHTEISTYÖKUMPPANIT

• Yhteistyökumppanimme Finnvera Oyj, Pohjoismaiden Investointipankki NIB, Tekes, SITRA ja • Yritysverkkopankki Teollisuussijoitus ovat • Maksuliikenneohjelma yritysasiakkaiden tukena. • Verkkolaskupalvelu • Verkkomaksu • Tunnistuspalvelu • OmaMobiili

VUOSIKERTOMUS 2016


TULEVAISUUS

TAVOITETTAVUUS PARANEE

SIELLÄ PANKKI, MISSÄ ASIAKKAAT Oma Säästöpankki panostaa henkilökohtaiseen palveluun. Digitaaliset kanavat täydentävät perinteisiä konttoripalveluita joustavin palveluajoin. Tarvittaessa pankki tulee fyysisesti asiakkaiden luo. Asiakaslähtöinen pankkipalvelu, lähellä ja läsnä, on kantava teema kaikessa Oma Säästöpankin liiketoiminnassa. Tavoitteena on taata mahdollisimman miellyttävä palvelukokemus kaikille asiakkaille, mitä edesauttaa hyvä asiakastuntemus ja nopea reagointi asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

Oma Säästöpankki haluaa olla asiakkaidensa tavoitettavissa entistä helpommin. Vuonna 2015 Oma Säästöpankki lanseerasi uusia digitaalisia palvelukanavia, joiden kehittäminen jatkuu edelleen. Yhä useampi pankkikonttori, etenkin kasvukeskittymässä sijaitseva, palvelee asiakkaita laajennetuin aukioloajoin arkisin aina iltakuuteen

| 8 |

VUOSIKERTOMUS 2016


TULEVAISUUS

Tulevaisuuden palveluneuvojat ovat moniosaajia, joiden toiminta ulottuu laajalle konttorin ulkopuolelle.

asti. Pankkipalvelua saa konttorissa ajanvarauksella myös lauantaisin.

Videoneuvottelusta arkipäivää

Tavoitteena on, että videoneuvottelu siirtyy kokeiluasteelta kaikkien konttoreiden palvelutarjontaan vuoden 2017 aikana. Näin ollen pankkineuvojan kanssa asiointi ei vaadi käyntiä pankkikonttorissa. Videoasiointi tulee noudattamaan myös pankin laajennettuja palveluaikoja. Ilta- ja viikonloppuasiointi onnistuu myös kotoa. Oma Säästöpankki on ottanut viime vuosina merkittäviä askelia sähköisen asiakaspalvelun kehittämisessä. Uudenlaisia palvelumalleja pilotoidaan ahkerasti. Esimerkiksi sopimusten sähköinen allekirjoittaminen on ollut mahdollista jo toista vuotta. Verkkosivuilla palveleva pankin oma chat koetaan matalan kynnyksen asiointikanavaksi, josta neuvoja ja vastauksia saa vähällä vaivalla ja nopeasti.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

Tulevaisuudessa myös mobiilipankkipalvelut laajenevat ja henkilökohtaistuvat. Chat-palvelu ja videoasiointimahdollisuus tulevat osaksi OmaMobiilia keväällä 2017.

Palveluneuvojat tien päälle

Digitalisaation ja asiakkaiden muuttuneiden käyttäytymistottumusten myötä pankkitoimialalle syntyy uusia rooleja ja tehtäviä. Päivittäisasiointi kuten laskunmaksu sujuu kätevästi verkko- tai mobiilipankissa, mutta esimerkiksi sijoitus- ja lainaneuvontaan kaivataan yhä perinteistä kasvokkain viestintää. Tulevaisuuden palveluneuvojat ovat moniosaajia, joiden toiminta ulottuu laajalle konttorin ulkopuolelle. He matkustavat tapaamisiin asiakkaiden luo ja tuovat pankkipalvelut koteihin ja työpaikoille. Tämä tekee erityisesti yritysasiakkaiden ja ikäihmisten asioinnin helpommaksi. Toimintamallia aletaan pilotoida talvella 2017.

| 9 |

VUOSIKERTOMUS 2016


Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä.

HALLINTO

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

VUOSIKERTOMUS 2016


HALLINTOPERIAATTEET

PANKILLA ON PAIKALLINEN OMISTUS

Oma Säästöpankin hallintoperiaatteet Yhtiökokous

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, joka on pankin korkein päätöksentekoelin. Pankin osakkeet omistavat paikalliset säästöpankkisäätiöt ja osuuskunnat: Hauhon, Rengon, Töysän, Kuortaneen, Parkanon, Etelä-Karjalan ja Suodenniemen säästöpankkisäätiöt sekä Joroisten Oma Osuuskunta ja Pyhäselän Oma Osuuskunta. Oma Säästöpankin yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain mukaisesti sille kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen osoittama

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

voitto antaa aihetta ja vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heille maksettavista palkkioista.

Tilintarkastus

Pankilla tulee yhtiöjärjestyksen mukaan olla yksi tai kaksi tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä, sekä varatilintarkastaja, jos on valittu vain yksi tilintarkastaja, ja tämä ei ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajat valitaan vuosittain varsinai-

| 12 |

VUOSIKERTOMUS 2016


HALLINTOPERIAATTEET

Pankki pyrkii harjoittamaan toimintaansa kohtuullisin ja harkituin riskein.

sessa yhtiökokouksessa toistaiseksi. Yhtiökokouksessa 9.4.2016 valittiin yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT tilintarkastaja Juha-Pekka Mylén ja varalle tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta kuuluvat työntekijöiden päivittäisiin tehtäviin. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa lakien, viranomaismääräysten ja sisäisten ohjeiden noudattaminen. Tavoitteena on varmistaa, että taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa ja riittävää ylläpitäen tehokasta toimintaa sekä strategisten tavoitteiden saavuttamista. Pankki pyrkii harjoittamaan toimintaansa kohtuullisin ja harkituin riskein. Pankin kannattavuus on riippuvainen organisaation kyvystä tunnistaa, hallita ja hinnoitella riskit. Riskienhallinnan tarkoituksena on alentaa odottamattomien tappioiden todennäköisyyttä ja pankin maineeseen kohdistuvia uhkia sekä myötävaikuttaa kannattavuuden paranemiseen. Liiketoiminnoista riippumaton

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

riskien valvonnan arviointitoiminto varmistaa, että riskinotto noudattaa hallitusten määrittämiä rajoja ja periaatteita.

Säännösten noudattaminen ja valvonta

Säännösten noudattamisen riippumattomasta valvonnasta vastaa pankin compliance-toiminto, riskienhallinnan arviointitoiminto sekä luottoriskin arviointitoiminto. Compliance-toiminto valvoo ja varmistaa, että toimintatavat ja ohjeet suhteessa lakeihin tai muista säännöksistä tuleviin vaatimuksiin on sovitettu yhteen ja kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja, viranomaismääräyksiä ja sisäisiä ohjeita. Compliance-toiminnon havainnosta raportoidaan säännöllisesti sekä ylimmälle että toimivalle johdolle. Riskienhallinnan arviointi ylläpitää riskienhallinnan toimintaperiaatteita ja puitteita sekä edistää tervettä riskikulttuuria tukemalla liiketoimintaa sen riskienhallinnassa. Luottoriskin arviointitoiminto edistää ennakoivaa ja järjestelmällistä luottoriskin hallintaa.

| 13 |

VUOSIKERTOMUS 2016


HALLITUS

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N

Hallitus

Hallitus edustaa pankkia ja johtaa sen toimintaa lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Hallitus huolehtii pankin hallinnosta sekä vastaa siitä, että toiminta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus vastaa myös laajakantoisista toiminta- ja strategialinjauksista sekä riskienvalvonnan riittävyydestä ja varmistaa johtamisjärjestelmien toimivuuden. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös toimitusjohtajan nimittäminen. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallitusten jäsenten riippumattomuuden selvittäminen tapahtuu Finanssivalvonnan antamien määräysten mukaisesti.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 14 |

Hallituksen varsinaiset jäsenet 30.11.2014 alkaen Hallituksen puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Jarmo Partanen Jyrki Mäkynen

Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen

Aki Jaskari Timo Kokkala Heli Korpinen Jarmo Salmi Ari Yli-Kaatiala

VUOSIKERTOMUS 2016


HALLITUS

Hallituksen varsinaiset jäsenet 30.11.2014 alkaen

JARMO PARTANEN, S. 1956 hallituksen puheenjohtaja filosofian maisteri, MBA hallituksen puheenjohtaja, Oma Säästöpankki Oyj

JYRKI MÄKYNEN, S. 1964 hallituksen varapuheenjohtaja ekonomi Suomen Yrittäjien puheenjohtaja, yrittäjä, Oy HM Profiili Ab

AKI JASKARI, S. 1961 hallituksen jäsen kauppatieteiden maisteri toimitusjohtaja, Nerkoon Höyläämö Oy

TIMO KOKKALA, S. 1960 hallituksen jäsen maatalous- ja metsätieteiden maisteri maatalousyrittäjä

HELI KORPINEN, S. 1965 hallituksen jäsen yhteiskuntatieteiden maisteri koulutuspäällikkö, Saimaan ammattikorkeakoulu

JARMO SALMI, S. 1963 hallituksen jäsen oikeustieteen kandidaatti toimitusjohtaja, Asianajotoimisto Jarmo Salmi Oy

ARI YLI-KAATIALA, S. 1955 hallituksen jäsen koneteknikko metsäkoneyrittäjä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 15 |

VUOSIKERTOMUS 2016


JOHTORYHMÄ

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N

Toimitusjohtaja ja johtoryhmät Oma Säästöpankki Oyj:n johtoryhmässä on kahdeksan jäsentä, mukaan lukien toimitusjohtaja.

Toimitusjohtaja vastaa pankin juoksevasta hallinnosta ja siitä, että sitä hoidetaan lakien, yhtiöjärjestyksen, viranomaissäännösten sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. Toimitusjohtaja raportoi säännöllisesti hallitukselle.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten riippumattomuuden selvittäminen tapahtuu Finanssivalvonnan antamien määräysten mukaisesti. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa hänen tehtävässään ja toimii neuvoa antavassa roolissa. Kaikille Oma Säästöpankki Oyj:n johtoryhmän jäsenille on määritelty omat vastuualueensa.

| 16 |

VUOSIKERTOMUS 2016


JOHTORYHMÄ

PASI SYDÄNLAMMI, S. 1974 toimitusjohtaja, hallintotieteiden maisteri, MBA

SARIANNA LIIRI, S. 1981 hallintojohtaja, kauppatieteiden maisteri

Sydänlammi on toiminut Oma Säästöpankin toimitusjohtajana vuodesta 2007 alkaen. Aiemmin hän toimi Lappajärven Osuuspankin toimitusjohtajana.

Liiri on toiminut Oma Säästöpankin hallintojohtajana vuodesta 2015. Aikaisemmin hän on toiminut Oma Säästöpankissa ja Etelä-Karjalan Säästöpankissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

KARI-MIKAEL MARKKANEN, S. 1973 tietohallintojohtaja, eMBA, diplomi-insinööri

JUSSI POHTO, S. 1982 aluejohtaja, GeMBA

Markkanen on toiminut Oma Säästöpankin tietohallintojohtajana vuodesta 2014. Aiemmin hän oli johtotehtävissä Kuntien Tiera Oy:ssä ja Suomen itsenäisyyden juhlarahastossa sekä Oy Samlink Ab:n osastopäällikkönä.

Pohto on toiminut Oma Säästöpankin aluejohtajana vuodesta 2014. Aiemmin hän toimi Lammin Osuuspankissa pankinjohtajana ja varatoimitusjohtajana.

PEKKA RUOKONEN, S. 1956 pankinjohtaja, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

ERKKI RÄMÄ, S. 1956 aluejohtaja, kauppatieteiden maisteri

Ruokonen on toiminut Oma Säästöpankkiin yhdistyneen Etelä-Karjalan Säästöpankin palveluksessa vuodesta 1986 pankkilakimiehenä ja aluejohtajana. Sitä ennen hän toimi Vuoksen Säästöpankin pankkilakimiehenä.

Rämä on toiminut Oma Säästöpankin aluejohtajana vuodesta 2016. Aiemmin hän toimi Danske Bankissa aluejohtajana ja muissa vastaavissa esimiestehtävissä.

PASI TURTIO, S. 1974 varatoimitusjohtaja, aluejohtaja, agrologi

TEEMU TUUKKANEN, S. 1979 aluejohtaja, kauppatieteiden maisteri

Turtio on toiminut Oma Säästöpankin pankinjohtajana vuodesta 2009. Aiemmin hän toimi pankinjohtajana Kuortaneen Säästöpankissa ja Lammin Osuuspankissa.

Tuukkanen on toiminut Oma Säästöpankkiin yhdistyneessä Etelä-Karjalan Säästöpankissa Haminan konttorin esimiehenä vuodesta 2014. Tätä ennen hän toimi OP-ryhmässä asiantuntijaja esimiestehtävissä.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 17 |

VUOSIKERTOMUS 2016


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

VUOSIKERTOMUS 2016


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä.

TILINPÄÄTÖS

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

VUOSIKERTOMUS 2016


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Oma Säästöpankki Oyj keskittyy liiketoiminnassaan vähittäispankkitoimintaan. Keskeisiä asiakasryhmiä ovat henkilöasiakkaat, pienet ja keskisuuret yritykset sekä maa- ja metsätalouden harjoittajat. Pankin tavoitteena on vahvistaa markkina-asemaansa koko toimialueellaan ja kaikissa edellä mainituissa asiakasryhmissä. Kasvua haetaan kuitenkin vain

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

liiketoiminnan osa-alueilla, joilla se kulloinkin on mahdollista toteuttaa toiminnan kannattavuuteen ja riskienhallintaan liittyvät tavoitteet täyttäen. Pankin kilpailustrategian ydin on erottautuminen asiakaskokemuksella, lisäksi erityistä huomioita kiinnitetään kustannustehokkuuteen sekä kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan. Oma Säästöpankki on ollut jo vuosia yksi Suomen kannattavimmista ja

| 20 |

VUOSIKERTOMUS 2016


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

tehokkaimmista pankeista ja se asema on tavoitteena säilyttää myös jatkossa. Liiketoimintavolyymien kehitys perustuu orgaaniseen kasvuun, mutta yritysjärjestelyt ovat mahdollisia myös jatkossa.

Pankin liiketoiminta

Oma Säästöpankki harjoittaa vähittäispankkitoimintaa ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja vakuutustuotteita. Välitetyt luotot koostuvat Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n myöntämistä kiinnitysluotoista, joiden määrä vuoden 2016 lopussa oli 22,9 miljoonaa euroa. Aktia Hypoteekkipankki ei enää katsauskaudella ole myöntänyt uusia asuntoluottoja. Erikoislainoihin liittyvien tukipalvelujen hoitaminen siirtyi Oma Säästöpankille tammikuussa 2016. Erikoislainojen toiminnot liittyvät valtion varoista myönnettyihin lainoihin tai lainoihin, joilla on valtion takaus tai korkotuki. Yhteistyö Pohjoismaisen Investointipankin (NIB) kanssa jatkui. Pankin rahoituspalveluja täydentävät lisäksi yhteistyökumppaneiden tuotteet kuten lainaturvavakuutukset ja erilaiset täytetakaukset. Pankin

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

yhteistyökumppaneita ovat mm. Sp-Henkivakuutus, AXA ja Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Oma Säästöpankki toimii itsenäisenä Visa-korttien liikkeeseenlaskijana. Pankki siirtyi uuteen korttiliiketoimintamalliin syksyllä 2015. Pankki rahoittaa Visa-korttiluotot omasta taseestaan. Oma Säästöpankki on korttiliiketoiminnassaan välittänyt Visa Europen korttipalveluja ja pankki on ollut Visa Europen osakas. Visa Europen hallitus teki keväällä 2016 sopimuksen Visa Europen myymisestä Visa Inc.-yhtiölle. Myynti toteutettiin kesäkuussa 2016 ja Oma Säästöpankki sai kaupasta myyntivoittoina noin 2,1 milj. euroa. Osana kauppahintaa pankki vastaanotti Visa Inc.:n C-sarjan osakkeita. Pankin digitaalisten palvelukanavien kehitys jatkui vahvana vuoden aikana. Vuoden lopussa pankki otti käyttöön täysin uudistetun verkkosivuston. Vuoden aikana pankki toi asiakkailleen mahdollisuuden sähköiseen allekirjoitukseen. Digitaalisten asiointikanavien kehitys on yksi keskeisiä kehityskohteita myös vuoden 2017 aikana ja pankki aikoo tuoda asiakkailleen uudenlaisia palvelumalleja. Sijoitustuotteina pankin tuotevalikoimaan kuuluvat yhteistyökumppaneiden, mm. Sp-Rahastoyhtiö Oy:n, Aktia Rahastoyhtiö Oy:n sekä SEB Varainhoito

| 21 |

VUOSIKERTOMUS 2016


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Suomi Oy:n sijoitusrahastot. Arvopaperipalveluissa yhteistyökumppanina on FIM sekä Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj tilinhoitajayhteisönä. Pankin välittämät eläke- ja henkivakuutustuotteet tuottaa pankin osittain omistama Sp-Henkivakuutus Oy. Vuoden lopussa asiakkailla oli pankin välittämiä rahasto- ja vakuutussäästöjä 258,6 miljoonaa euroa. Oma Säästöpankki osti joulukuussa 2016 yhdessä Elite Oyj:n kanssa SAV-Rahoitusyhtiön. SAV-Rahoitus Oyj on vuodesta 2000 toiminut rahoitusyhtiö, joka myöntää yksityishenkilöille autorahoitusta. SAV-Rahoitus Oyj tulee osaksi Oma Säästöpankki Oyj:n konsernirakennetta tytäryhtiönä. Oma Säästöpankin osuus omistuksesta on 48,97 %.

Toimintaympäristö

Suomen talouskehitys on ollut vaisua jo vuosien ajan ja finanssikriisin vaikutukset näkyvät edelleen. Kansantalouden tilanteella on suora vaikutus Suomessa toimivien pankkien liiketoimintaan. Suomen pankkisektori on menestynyt haastavasta taloustilanteesta huolimatta varsin hyvin. Pankkien toimintaympäristöön vaikuttavat toimialan tiukan kilpailutilanteen lisäksi myös lisääntyneen pankkisääntelyn tuomat rasitukset. Poikkeuksellisen alhaiset markkinakorot rasittavat pankkien kannattavuutta korkokatetta heikentämällä. Asiakaskäyttäytymisen nopea muutos, ennen kaikkea digitaalisten pankkipalvelujen käytön lisääntymisen myötä on asettanut omat haasteensa toimialan kehitykselle. Oma Säästöpankki on kyennyt vastaamaan onnistuneesti toimintaympäristön asettamiin haasteisiin. Menestyksekkäästi toteutetut rakennejärjestelyt sekä pankin toiminnan uudelleen organisointi ovat mahdollistaneet tuloksekkaan toiminnan murroksen keskellä.

Tulos

Oma Säästöpankki Oyj:n tilikauden tulos ennen veroja oli 20,6 miljoonaa euroa (18,4 miljoonaa euroa vuonna 2015). tulos ennen veroja kasvoi edellisestä vuodesta 2,2 miljoonaa euroa ja oli 29 (28) prosenttia liikevaihdosta. Tehokas operatiivinen toiminta sekä lujat asiakassuhteet mahdollistavat kannattavan liiketoiminnan myös taloudellisesti haastavina

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

aikoina. Pankin kulu/tuotto-suhde oli 58,9 (59,5) prosenttia. Konsernin korkokatteeksi muodostui 36,5 miljoonaa euroa (31,7). Korkokate kasvoi 15,2 prosentilla edelliseen tilikauteen verrattuna. Korkokatetta vahvistivat suojaavista korkojohdannaisista saadut korot, joiden määrä korkokatteessa oli 2,4 miljoonaa euroa (3,0). Korkotuottojen määrä oli 43,9 miljoonaa euroa (39,9), jossa kasvua edellisvuodesta oli 4,0 miljoonaa euroa, 10,0 prosenttia. Korkokulut olivat 7,3 miljoonaa euroa (8,2). Korkokulut vähenivät edelliseen tilikauteen verrattuna 0,9 miljoonaa euroa. Nettopalkkiotuotot olivat 17,7 miljoonaa euroa (15,3). Tästä palkkiotuottojen osuus oli 21,2 miljoonaa euroa (17,5) ja palkkiokulujen 3,5 miljoonaa euroa (2,2). Palkkiotuottoihin sisältyy välitetyistä tuotteista saatuja palkkioita yhteensä 3,2 miljoonaa euroa (2,9), Muista palkkiotuotoista merkittävimpiä olivat palkkiot antolainauksesta 6,6 miljoonaa euroa (4,7), palkkiot kortti- ja maksuliikenteestä 8,9 miljoonaa euroa (6,6), Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 2,3 miljoonaa euroa (4,3). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 3,7 miljoonaa euroa (3,0). Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy kertaluonteisena eränä Visa-osakkeiden kaupasta saatu myyntivoitto noin 2,1 miljoonaa euroa. Saadut osingot olivat 1,0 miljoonaa euroa (0,6), jossa lisäystä edellisvuoteen oli 0,4 miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen nettotuotoksi muodostui -1,0 miljoonaa euroa (0,1), johtuen kiinteistöistä kirjatuista arvonalentumista ja myyntitappioista. Henkilöstökulut muodostuvat palkkakuluista sekä eläke- ja muista henkilösivukuluista. Näiden kulujen kokonaismäärä oli 14,1 miljoonaa euroa (11,7), mikä oli 20 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Näihin kuluihin sisältyy tehostamisohjelmaan liittyviin sopimuksiin perustuen kirjattu noin 1,4 miljoonan suuruinen kertaerä. Liiketoiminnan muut kulut olivat 19,3 miljoonaa euroa (18,9). Kulut muodostuvat pääasiassa muista hallintokuluista 13,4 (13,2) miljoonaa euroa, joista suurimpana tietohallintokulut noin 8,3 miljoonaa euroa sekä pankkitoiminnan käytössä olevien kiin-

| 22 |

VUOSIKERTOMUS 2016


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Tulos ja tase Konsernin tunnusluvut (tuhatta euroa)

31.12.2016

31.12.2015

Liikevaihto

71 239

64 707

Korkokate

36 547

31 733

% liikevaihdosta

51,3 %

49,0 %

Tulos ennen veroja

20 611

18 420

% liikevaihdosta

28,9 %

28,5 %

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

60 339

54 352

Liiketoiminnan kulut yhteensä

-35 531

-32 338

58,9 %

59,5 %

2 150 768

1 932 328

220 158

202 126

Kokonaispääoman tuotto, ROA %

0,8 %

0,8 %

Oman pääoman tuotto, ROE %

7,6 %

7,8 %

Omavaraisuusaste

10,2 %

10,5 %

Vakavaraisuussuhde, (TC) %

19,1 %

20,2 %

Ydinpääomasuhde, (CET1) %

18,6 %

19,4 %

Ensisijaisen pääoman suhde, (T1) %

18,6 %

19,4 %

Arvonalentumistappiot lainoista ja muista saamisista

-4 197

-3 594

229

252

Kulu/tuotto-suhde Taseen loppusumma Oma pääoma

Henkilöstön määrä tilikauden lopussa

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 23 |

VUOSIKERTOMUS 2016


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

teistöjen kuluista 2,8 (2,0) miljoonaa euroa. Poistoja ja arvonalentumistappioita aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä kirjattiin 2,0 (1,7) miljoonaa euroa. Luotoista ja takauksista kirjattujen arvonalentumistappioiden nettomäärä tilikauden tuloksessa oli 4,2 miljoonaa euroa (3,6), jossa kasvua edellisvuodesta oli 0,6 miljoonaa euroa. Arvonalentumistappioiden bruttomäärä oli 6,2 miljoonaa euroa (4,5). Lisäksi kirjattiin noin 1,0 miljoonaa euroa saamisryhmäkohtaisia arvonalentumistappiota.

Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset, 13,6 miljoonaa euroa (16,8) muodostuvat pääasiassa pankki- ja muista takauksista. Muihin takauksiin sisältyvät pankin antamat omavelkaiset takaukset Aktia Hypoteekkipankki Oyj:lle liittyen välitetyistä kiinnitysluotoista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden korvaamiseen. Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset, joiden määrä tilikauden päättyessä oli 116,8 miljoonaa euroa (112,8) koostuvat pääasiassa myönnetyistä nostamattomista luotoista.

Tase

Sijoitukset

Konsernin tase kasvoi vuoden 2016 aikana 11,3 prosenttia ja oli vuoden lopussa 2 150,7 miljoonaa euroa (1 932,3). Taseessa olevien luottojen määrä oli 1 785,4 miljoonaa euroa. Talletusten määrä oli 1 482,8 miljoonaa euroa. Taseen vauhdikas kasvu perustui orgaaniseen kasvuun ja rakennejärjestelyihin. Oma Säästöpankki Oyj konsernin taseen keskeiset erät ovat kehittyneet kahteen edelliseen vuoteen verrattuna seuraavasti:

Luotonanto Konsernin luotonannon kokonaismäärä tilikauden lopussa oli 1 785,4 miljoonaa euroa (1 530,2). Luotonanto sisältää pankin taseessa olevat luotot 1 728,6 miljoonaa euroa (1 490 0) ja käytetyt tililuotot ja luottokorttisaamiset 55,9 miljoonaa (39,0) sekä valtion varoista välitetyt lainat 0,7 miljoonaa euroa (1,1). Luotonannon nettolisäys oli 255,1 miljoonaa euroa eli 16,7 prosenttia. Luotonannon kasvusta n. 83,7 miljoonaa euroa johtui kiinnitysluottopankkiluottojen siirtämisestä Aktia Hypoteekkipankin taseesta pankin taseeseen.

Taseen ulkopuoliset sitoumukset Taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin kuuluvat asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset ja asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

Konsernin sijoitukset kohdistuivat pääosin talletuksiin muissa luottolaitoksissa, saamistodistuksiin, osakkeisiin ja osuuksiin sekä kiinteistöihin, jotka sisältyvät tase-erään Aineelliset hyödykkeet. Aineelliset hyödykkeet on eritelty liitetiedossa K18. Konsernin talletukset muissa luottolaitoksissa olivat 61,9 miljoonaa euroa (139,4). Määrä oli 77,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Sijoitukset saamistodistuksiin muodostuivat rahamarkkina-arvopapereista ja joukkovelkakirjalainoista. Niiden määrä tilikauden päättyessä oli 148,5 miljoonaa euroa (98,6), mikä on 50,6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Sijoitukset osakkeisiin ja osuuksiin olivat kauden päättyessä 97,5 miljoonaa euroa (103,9). Konsernilla ei ole hallussaan julkisesti noteerattuja osakkeita, joilla se kävisi aktiivisesti kauppaa. Konsernin kiinteistöomaisuuden arvo taseessa oli 24,0 miljoonaa euroa (26,3). Tästä omassa käytössä olevien kiinteistöjen arvo oli 14,7 miljoonaa euroa (15,0) ja sijoituskiinteistöjen arvo 9,3 miljoonaa euroa (11,3). Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa K16.

Johdannaissopimukset Konserni käyttää johdannaissopimuksia korkoriskiensä suojaamiseen. Tilikauden päättyessä johdannaisten positiivinen käypä arvo taseen vas-

| 24 |

VUOSIKERTOMUS 2016


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

taavaa-puolella, tase-erässä Johdannaissopimukset, oli yhteensä 2,6 miljoonaa euroa (5,4), jotka olivat kaikki käypää arvoa suojaavia johdannaisia. Pankki suojasi käyvän arvon suojauksella talletussalkkua koronvaihtosopimuksilla sekä osakejohdannaisilla. Rahavirtaa suojaavat johdannaissopimukset päättyivät vuoden 2016 aikana. Johdannaissopimukset eritellään liitetiedossa K15. Vakavaraisuuslaskennassa johdannaiset sisältyvät luotto- ja vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimukseen.

Talletukset Konsernin varainhankinnasta valtaosa muodostui yleisöltä vastaanotetuista talletuksista. Talletusten määrä vuoden lopussa oli 1 482,8 miljoonaa euroa (1 472,7). Talletukset kasvoivat vuoden aikana 10,0 miljoonaa euroa eli 0,7 prosenttia.

Muut velat Muut velat muodostuvat pääasiassa veloista luottolaitoksille ja liikkeeseen lasketuista velkakirjoista, joita ovat sijoitustodistukset, joukkovelkakirjalainat sekä debentuurit, joilla on huonompi etuoikeus kuin pankin muilla veloilla. Velat luottolaitoksille olivat 34,2 miljoonaa euroa (36,9). Erä sisältää muiden luottolaitosten pankkiin tekemät talletukset. Pankki laski liikkeeseen vuoden aikana joukkovelkakirjalainoja 110,0 miljoonaa euroa. Tilikauden päättyessä liikkeeseen laskettujen velkakirjojen määrä pankin taseessa oli yhteensä 353,0 (161,5). Liikkeeseenlasketut velkakirjat on eritelty liitetiedossa K22. Muut vieraan pääoman erät muodostuivat lähinnä lyhytaikaisista maksujenvälityseristä sekä tuottojen ja kulujen jaksotuksiin liittyvistä tilinpäätösvaiheen siirtyvistä eristä.

Oma pääoma ja tilinpäätössiirtojen kertymä Oma Säästöpankki -konsernin oma pääoma vuoden lopussa oli 221,1 miljoonaa euroa (202,1), josta

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

määräysvallattomien omistajien osuus on 0,9 miljoonaa euroa (-). Kauden aikana emoyhtiön omistajien osuus omasta pääomasta kasvoi 18,0 miljoonaa euroa (24,7)

Vapaaehtoiset ja lakisääteiset rahastot Talletussuoja Talletuspankeissa olevat yksityishenkilöiden, yhdistysten ja yritysten talletukset kuuluvat talletussuojan piiriin. Talletussuojarahastosta korvataan asiakkaan talletukset 100 000 euroon saakka. Talletussuojajärjestelmään kuuluvat kaikki suomalaiset talletuspankit. Talletussuojajärjestelmän toiminnasta vastaa ja talletuspankeilta kerättävillä talletussuojamaksuilla rahoitettavaa talletussuojarahastoa hallinnoi Rahoitusvakausvirasto.

Sijoittajien korvausrahasto

Oma Säästöpankki kuuluu myös sijoittajien korvausrahastoon, jonka piiriin kuuluvat kaikki ei-ammattimaiset sijoittajat.

Konsernin vakavaraisuuden ja riskien hallinta Vakavaraisuuden hallinta Oma Säästöpankki Oyj on määritellyt vakavaraisuuden hallintaprosessin, jonka tavoitteena on pankin riskinkantokyvyn riittävyyden turvaaminen suhteessa toiminnan kaikkiin olennaisiin riskeihin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi pankki tunnistaa ja arvioi toimintaansa liittyvät riskit kattavasti ja mitoittaa riskinkantokykynsä vastaamaan pankin riskien yhteismäärää. Vakavaraisuutensa turvaamiseksi pankki asettaa riskiperusteiset pääomatavoitteet ja laatii pääomasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Vakavaraisuuden hallintaprosessin tavoitteena on myös ylläpitää ja kehittää laadukasta riskienhallintaa.

| 25 |

VUOSIKERTOMUS 2016


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Vakavaraisuuden hallintaprosessin kautta määritettävät sisäiset pääomatarpeet perustuvat vakavaraisuussääntelyn Pilari I:n pääomavaateisiin ja sen ulkopuolisiin riskeihin kuten rahoitustaseen korkoriskiin, sijoitussalkun markkinariskiin ja liiketoimintariskiin. Sisäisessä arviointiprosessissaan pankki arvioi pääoman määrän, joka riittää kattamaan myös Pilari 1:n ulkopuolisista riskeistä syntyvät odottamattomat tappiot. Pankin hallitus vahvistaa yleiset vaatimukset vakavaraisuuden mittaus- ja arviointimenetelmille sekä yleiset periaatteet vakavaraisuuden hallintaprosessin järjestämisestä. Hallitus vahvistaa riskistrategiat ja määrittää tavoitetasot pääomalle, joka kattaa kaikki liiketoiminnasta ja ulkoisesta toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat olennaiset riskit. Pankki toimii strategiansa mukaisesti vähittäispankkitoiminnassa. Toimimalla vain tällä liiketoiminta-alueella pankki kykenee pitämään toimintaansa sisältyvät riskit hallittavina ja toiminnan laatuun nähden pieninä. Pankin vakavaraisuuden hallinnasta vastaa pankin hallitus, joka myös määrittelee toimintaan liittyvät riskirajat. Pankin hallitus käy vuosittain läpi pankin vakavaraisuuden hallintaan liittyvät riskit, pääomasuunnitelman sekä riskeille asetetut rajat. Vakavaraisuuden hallintaprosessissaan pankki laatii mm. tulos-, kasvu- ja vakavaraisuusennusteet. Ennusteiden perusteella pankki kartoittaa tarvittavat toimenpiteet, joilla liiketoimintastrategian mukainen vakavaraisuustaso kyetään ylläpitämään. Vakavaraisuuden hallintaprosessin osana pankki arvioi omaa riskiasemaansa ja pääoman riittävyyttä stressitesteillä. Stressitestejä käytetään arvioitaessa, miten erilaiset poikkeuksellisen vakavat, mutta mahdolliset tilanteet voivat vaikuttaa pankin tuloksentekokykyyn, vakavaraisuuteen ja pääomien riittävyyteen. Pankki soveltaa vakavaraisuuslaskennassa luottoriskin laskentaan standardimenetelmää ja operatiivisen riskin osalta perusmenetelmää. Standardimenetelmässä vastuut jaetaan vastuuryhmiin ja vähittäissaamisten ryhmässä on määritelty luotonannon hajautukselle vaadittavat vähimmäisrajat. Oma Säästöpankki Oyj julkistaa vakavaraisuuslaskennan kannalta olennaiset tiedot vuosittain osana toimintakertomustaan ja tilinpäätöksen liitetietoja. Puolivuosittain tehtävässä osavuosikatsauksessa julkistetaan keskeiset vakavaraisuustiedot. Oma Säästöpankki Oyj:n omat varat (TC) yhteensä olivat 219,8 miljoonaa euroa (208,8), kun omien varojen vähimmäisvaatimus oli 92,3 miljoonaa

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

euroa (82,9). Ensisijainen pääoma (T1) oli 215,0 miljoonaa euroa, josta ydinpääoman (CET1) osuus oli 215,0 miljoonaa euroa. Toissijainen pääoma (T2) oli 4,8 miljoonaa euroa (8,2). Oma Säästöpankki Oyj:n vakavaraisuussuhde säilyi edelleen hyvällä tasolla, vaikka pankin vakavaraisuussuhde laski 1,09 prosenttiyksikköä ja oli vuoden lopussa 19,06 prosenttia. Ensisijaisen pääoman (T1) suhde riskipainotettuihin eriin oli 18,64 % (19,36 %). Euroopan Unionin uusi varavaraisuusasetus ja -direktiivi annettiin 27.6.2013. Uusi sääntely astui voimaan 1.1.2014 ja pohjautui Baselin pankkivalvontakomitean vuonna 2010 antamiin suosituksiin, eli niin sanottuun Basel III -kehikkoon. Uusi vakavaraisuusasetus on suoraan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä, ja sen myötä suuri osa Finanssivalvonnan vakavaraisuuslaskentaa käsittelevistä standardeista kumottiin. Euroopan Pankkiviranomainen (EBA) antaa asetusta tarkentavia standardeja, jotka ovat asetuksen lailla sitovia. Uuden sääntelyn mukainen Basel III -vakavaraisuusraportointi alkoi 31.3.2014 tilanteesta. Sen myötä pankkien pääomavaatimukset tiukentuivat sekä pääomainstrumenteille asetettujen ehtojen että lisäpääomapuskureiden kautta. Likviditeetille asetetaan uusia vaatimuksia ja velkaantuneisuuden seurantaan otetaan käyttöön uusi tunnusluku, vähimmäisomavaraisuusaste. Pankkien vakavaraisuuden odotetaan tulevaisuudessakin täyttävän vaaditun 8 %:n vähimmäistason. Vähimmäisvakavaraisuusvaatimuksen lisäksi 1.1.2015 otettiin käyttöön kiinteä lisäpääomavaatimus 2,5 % sekä muuttuva lisäpääomavaatimus, jonka viranomaiset voivat tarvittaessa asettaa 0–2,5 %:n tasolle. Finanssivalvonnan johtokunta ei ole asettanut muuttuvaa lisäpääomavaatimusta Oma Säästöpankki Oyj:lle vuonna 2016. Maksuvalmiusvaatimus LCR:n sitova soveltaminen alkoi 60 %:n tasolla 1.10.2015, josta se nousee asteittain 100 %:n tasolle 1.1.2018 mennessä. EU päättää pysyvän varainhankinnan vaatimuksen NSFR:n ja vähimmäisomavaraisuusasteen sitovuudesta ja sisällöstä seurantajakson jälkeen. Tämänhetkisen tiedon perusteella ne tulevat sitoviksi vaatimuksiksi aikaisintaan vuonna 2018. Oma Säästöpankki raportoi vakavaraisuutensa pankkitasolla. Vakavaraisuusraportoinnissa tytärja osakkuusyritysten konsolidoinnin raja ei ylity Oma Säästöpankin yritysten kohdalla. Tytär- tai osakkuusyritys on konsolidoitava osaksi vakavaraisuusraportointia, kun yhtiön taseen loppusum-

| 26 |

VUOSIKERTOMUS 2016


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Vakavaraisuuslaskelma (tuhatta euroa)

2016

2015

221 401

205 045

-6 400

-4 435

215 001

200 610

Ensisijainen lisäpääoma ennen vähennyksiä

0

0

0

0

Ensisijainen lisäpääoma (AT1) yhteensä

0

0

215 001

200 610

4 765

8 230

0

0

4 765

8 230

219 766

208 840

1 039 867

930 278

3 756

5 823

19 883

20 892

19 883

20 892

89 632

79 227

1 153 138

1 036 219

28 828

25 905

Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%)

18,64 %

19,36 %

Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%)

18,64 %

19,36 %

Omat varat yhteensä (TC) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%)

19,06 %

20,15 %

2016

2015

215 001

200 610

2 183 637

2 062 329

9,85 %

9,73 %

Omat varat Ydinpääoma ennen vähennyksiä Vähennykset ydinpääomasta Ydinpääoma (CET1) yhteensä

Vähennykset ensisijaisesta lisäpääomasta

Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) Toissijainen pääoma ennen vähennyksiä Vähennykset toissijaisesta pääomasta Toissijainen pääoma (T2) yhteensä   Omat varat (TC = T1 + T2) yhteensä   Riskipainotetut erät Luotto- ja vastapuoliriski Vastuun arvonoikaisuriski (CVA) Markkinariski Valuuttariski Operatiivinen riski Riskipainotetut erät yhteensä Luottolaitoslain mukainen kiinteä lisäpääomapuskuri (2,5 %)  

Vähimmäisomavaraisuusaste (tuhatta euroa) Ensisijainen pääoma (T1) Vastuut yhteensä Vähimmäisomavaraisuusaste, %

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 27 |

VUOSIKERTOMUS 2016


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

ma on yli 10 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma ylittää 10 prosenttia emopankin omasta pääomasta.

Riskienhallinta Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että pankin liiketoiminnasta aiheutuvat riskit on tunnistettu, arvioitu ja mitoitettu hyväksytylle tasolle ja että riskejä valvotaan ja ne ovat oikeassa suhteessa pankin riskinkantokykyyn. Riskienhallinnan keskeiset osa-alueet ovat luottoriskit, markkinariskit sisältäen korko- ja hintariskit, rahoitusriskit, kiinteistöriskit sekä strategiset ja operatiiviset riskit. Pankki seuraa riskikartalla eri riskien keskinäisiä riippuvuuksia.

Periaatteet ja organisointi Riskienhallinnalla tarkoitetaan liiketoiminnasta aiheutuvien sekä siihen olennaisesti liittyvien riskien tunnistamista, arviointia, mittaamista, rajoittamista ja seurantaa. Riskienhallinnalla pyritään vähentämään ennakoimattomien tappioiden todennäköisyyttä tai uhkaa pankin maineelle. Oma Säästöpankki Oyj:n riskienhallintastrategia perustuu hallituksen pankille vahvistamaan päämäärään ja liiketoimintastrategiaan, riskienhallintaohjeisiin, valtuusjärjestelmään sekä keskeisimmistä liiketoiminnan osa-alueista tuotettavaan riski- ja poikkeamaraportointiin. Pankki kohdistaa strategiansa mukaisesti liiketoimintansa vähittäispankkitoiminnan vähäriskiseen osaan. Pankilla ei ole taloudelliseen kantokykyynsä nähden liian suuria asiakas- tai sijoitusriskikeskittymiä, eikä pankki niitä strategiansa mukaisesti myöskään ota. Pankin hallitus asettaa riskinottohalukkuuden tason hyväksymällä riskialuekohtaiset riskistrategiat ja tarvittavat riskilimiitit ja seurantarajat. Riskistrategian toteutumista seurataan riskilimiittien ja seurantarajojen valvonnalla ja raportoinnilla, jota suoritetaan liiketoiminnasta riippumattomasti. Pankki pitää vakavaraisuutensa turvallisella tasolla. Pankin vakavaraisuutta ja riskienkantokykyä vahvistetaan kannattavalla liiketoiminnalla. Luotto- ja muiden riskien muodostaman tappiouhan pankki huomioi tilinpäätöksessään riittävillä arvonalentumiskirjauksilla ja muilla tappiokirjauksilla. Hallitukselle annetaan säännöllisesti tietoa pankin eri riskeistä ja niiden tasoista. Hallitus myös hyväksyy valtuudet ja puitteet riskinotolle määrittelemällä sallitut riskirajat luotto- ja markkinariskeille. Valtuuksien puitteissa vastuu päivittäisestä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

riskienseurannasta ja valvonnasta kuuluu toimivalle johdolle. Toimiva johto hyödyntää seurannassaan järjestelmien tuottamia raportteja eri riskien osa-alueilta. Riskien raportointiin ja seurantaan tarkoitetut järjestelmät sekä käytännöt täyttävät riskienhallinnalle asetetut edellytykset ottaen huomioon pankin toiminnan luonteen ja laajuuden. Pankkiin on perustettu seuraavat liiketoiminnasta riippumattomat toiminnot varmistamaan tehokas ja kattava sisäisen valvonta: • Riskienhallinnan arviointitoiminto • Säännösten noudattamisen varmistamisesta vastaava toiminto (compliance) • Sisäisen tarkastuksen toiminto.

Riskienhallinnan ja compliancen järjestelyt Riskienvalvonnan ja säännösten noudattamisen riippumattoman valvonnan suorittavat riskienhallinnan arviointitoiminto, pankin compliance-toiminto sekä luottoriskin arviointitoiminto. Riskienhallinnan arviointi ylläpitää riskienhallinnan toimintaperiaatteita ja puitteita sekä edistää tervettä riskikulttuuria tukemalla liiketoimintaa sen riskienhallinnassa. Riippumattoman riskienvalvonnan tehtävänä on varmistaa ja valvoa, että pankin riskienhallinta on riittävällä tasolla suhteessa pankin liiketoiminnan laatuun, laajuuteen, monimuotoisuuteen ja riskeihin. Luottoriskin arviointitoiminto edistää ennakoivaa ja järjestelmällistä luottoriskin hallintaa. Compliance vastaa säännösten noudattamisen varmistamisesta. Compliance varmistaa, että toimintatavat ja ohjeet suhteessa lakeihin tai muista säännöksistä tuleviin vaatimuksiin on sovitettu yhteen ja kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja, viranomaismääräyksiä ja sisäisiä ohjeita. Riskienvalvonta ja compliance-toiminto toimivat suoraan toimitusjohtajan alaisina. Sisäinen tarkastus varmistaa riippumattomalla toiminnallaan, että pankin hallituksella ja toimivalla johdolla on käytettävissään oikeellinen ja kattava kuva pankin kannattavuudesta, tehokkuudesta, sisäisen valvonnan tilasta ja erityyppisistä toimintaan liittyvistä riskeistä. Sisäinen tarkastus esittää raporttinsa pankin hallitukselle. Ylimmän hallintoelimen jäsenten valinnassa noudatettava monipuolisuuteen tähtäävä toimintamalli ja sen tavoitteet ja päämäärät Pankin ohjeistuksessa on korostettu hallituksen monipuolisuuden merkitystä. Luottolaitoksen halli-

| 28 |

VUOSIKERTOMUS 2016


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

tuksella on oltava sen tehtävien kannalta riittävästi ja monipuolisesti osaamista ja kokemusta luottolaitoksen liiketoiminnasta ja toimintaan liittyvistä riskeistä.

Luottoriskit Luottoriskien hallinnan tavoitteena on rajoittaa asiakasvastuista syntyvien riskien tulos- ja vakavaraisuusvaikutukset hyväksyttävälle tasolle. Hallituksen vahvistama liiketoimintastrategia ja luotonanto-ohjeet määrittelevät enimmäismäärät riskikeskittymille ja ohjaavat luotonannon suuntaamista asiakassektoreittain, toimialoittain ja luottokelpoisuusluokittain. Pankin keskeisiä asiakasryhmiä ovat toimialueen henkilöasiakkaat ja maatilayritykset sekä pienyritykset. Pankin varainhankinnasta pääosa on myönnetty luottoina pankin asiakkaille. Pankin taseessa olevista luotoista kotitalouksien ja elinkeinonharjoittajien yhteinen osuus on noin 66,7 % (67,5 %) Maatilayrittäjien osuus taseessa olevista luotoista on 6,8 % (7,7 %) sekä yritysten ja muiden asiakkaiden osuus 26,5 % (24,8 %). Valtaosa, 72,5 % (72,2 %) pankin luotoista on myönnetty asuntovakuutta vastaan. Järjestämättömät saamiset sisältäen arvonalentumistappiot olivat vuoden lopussa 21,7 miljoonaa euroa (19,2). Lainanhoitojoustojen määrä oli 122,7 miljoonaa euroa vuoden lopussa (173,0). Lainanhoitojoustoina raportoidaan saamiset, joiden ehtoja on neuvoteltu uudelleen asiakkaan heikentyneestä maksukyvystä johtuen. Yritys- ja maatilatalousluottoriskien hallinta perustuu asiakasvastuuhenkilön suorittamaan asiakasseurantaan ja sisäiseen luottokelpoisuusluokitteluun. Henkilöasiakkaan luottokelpoisuuden arviointi rakentuu pankin hyvään asiakastuntemukseen ja sen pohjalta tehtävään arvioon asiakkaan maksukyvystä, joka perustuu asiakkaan käytettävissä olevien tulojen ja velkojen suhteeseen. Pankin hallitus tekee suurimmat luottopäätökset. Hallitus on edelleen delegoinut luottovaltuuksia pankin kahdelle luottoryhmälle ja nimetyille toimihenkilöille. Luottopäätökset tehdään pankin hallituksen vahvistamien luotonanto-ohjeiden mukaisesti. Pääsääntönä on vähintään kahden päätöksentekijän periaate. Luottopäätökset perustuvat asiakkaan luottokelpoisuuteen ja maksukykyyn sekä muiden luoton myöntämiskriteereiden, kuten vakuusvaatimusten täyttymiseen. Luotot on myönnetty pääosin tur-

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

vaavin vakuuksin. Vakuudet arvostetaan varovaisesti käypään arvoon, ja niiden käypiä arvoja seurataan säännöllisesti sekä tilastoja että hyvää toimialuetuntemusta hyödyntämällä. Pankin hallitus on vahvistanut pankille ohjeet eri vakuusmuotojen arvostuksista ja niiden vakuusarvoista, joita vastaan luottoa voidaan myöntää. Luottoriskiä arvioidaan jatkuvasti seuraamalla mm. takaisinmaksussa esiintyviä viivästyksiä ja järjestämättömiä luottoja. Asiakaskohtaisia vastuiden ja vakuuksien määriä seurataan asiakasvastuuhenkilöiden taholta perustuen jatkuvaan maksukäyttäytymisen ja asiakkaiden toiminnan seuraamiseen. Hallitukselle raportoidaan kerran vuodessa 15 suurinta asiakaskokonaisuutta sekä järjestämättömien saamisten kokonaismäärä kuukausittain. Raportointi sisältää mm. riskien määrän ja kehityksen asiakaskokonaisuuksittain, toimialoittain ja luottokelpoisuusluokittain. Pankki pyrkii estämään henkilöasiakkaiden ylivelkaantuneisuutta laskemalla asiakkaalle luottokelpoisuusluokan aina uutta luottoa myöntäessään. Luottokelpoisuusluokan muodostumiseen vaikuttavat maksuhäiriötiedot, pankkia kohtaan todettu sisäinen maksukäyttäytyminen sekä luoton takaisinmaksukyky. Luottokelpoisuusluokan oikean määrittelyn vuoksi asiakkaan vastuisiin lasketaan myös muissa rahoituslaitoksissa olevat vastuut. Jos luottokelpoisuusluokka on huono, luoton myöntöä harkitaan erityisen tarkkaan, tai luotto jätetään kokonaan myöntämättä. Pankilla ei ole asiakaskokonaisuuksia, joiden vastuut ylittäisivät luottolaitoslain asettaman rajan 10 prosenttia pankin omista varoista (ns. suuret asiakasriskit). Pankin luottokantaan sisältyvät riskit ovat tehtyjen selvitysten perusteella pankin vuositulostasoon ja riskinkantokykyyn nähden alhaisella tasolla. Yritysasiakkaille myönnettävissä luotoissa asiakasarvioinnin perusteena oleva tilinpäätösanalyysi, asiakkaan taloudellinen tila, maksukyky, kilpailuasema, hakemuksen luottoluokitus sekä tarjotut vakuudet muodostavat perustan luottopäätöksille ja luoton riskiperusteiselle hinnoittelulle. Lisäksi selvitetään rahoituksen kohteena olevan hankkeen vaikutusta asiakkaan taloudelliseen tilaan.

| 29 |

VUOSIKERTOMUS 2016


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Yritysluottojen luottoluokitusjakauma

2016

Osuus

2015

Osuus

AAA

19 792

3,41 %

13 202

2,73 %

AA+

123 831

21,35 %

67 122

13,87 %

AA

44 883

7,74 %

51 573

10,65 %

A+

106 898

18,43 %

71 381

14,75 %

A

169 564

29,24 %

156 155

32,26 %

B

64 936

11,20 %

70 446

14,55 %

C tai Blank

41 668

7,18 %

45 542

9,41 %

8 411

1,45 %

8 663

1,79 %

579 983

100,00 %

484 084

100,00 %

D Yhteensä

Luotonannossa riskikeskittymiä syntyy tai voi syntyä esimerkiksi silloin, kun luottosalkku sisältää suuria määriä luottoja ja muita vastuita: • yksittäiselle vastapuolelle • ryhmille, jotka muodostuvat yksittäisistä vastapuolista tai niihin sidoksissa olevista yhteisöistä

Yritysluottojen toimialajakauma

• • • •

tietyille toimialoille tiettyjä vakuuksia vastaan joiden maturiteetti on sama tai joissa tuote/instrumentti on sama.

2016

Osuus

2015

Osuus

123 816

21,35 %

118 801

24,54 %

Teollisuus

27 172

4,68 %

22 252

4,60 %

Rakentaminen

60 587

10,45 %

55 659

11,50 %

Kauppa ja moott.ajon.korjaus

48 902

8,43 %

43 906

9,07 %

Kuljetus ja varastointi

24 297

4,19 %

22 851

4,72 %

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

22 673

3,91 %

15 471

3,20 %

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

8 766

1,51 %

5 743

1,19 %

200 149

34,51 %

160 994

33,26 %

Ammatill., tieteell. ja teknin. toim

11 629

2,01 %

7 346

1,52 %

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

11 748

2,03 %

8 930

1,84 %

Taiteet, viihde ja virkistys

17 871

3,08 %

7 202

1,49 %

9 070

1,56 %

4 643

0,96 %

13 303

2,29 %

10 287

2,12 %

579 983

100,00 %

484 084

100,00 %

Peruselinkeinot, kaivostoiminta

Kiinteistöalan toiminta

Muu palvelutoiminta Muut toimialat Yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 30 |

VUOSIKERTOMUS 2016


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Luottoriskiä arvioidaan jatkuvasti seuraamalla mm. takaisinmaksussa esiintyviä viivästyksiä ja järjestämättömiä luottoja. Hallitukselle raportoidaan kerran vuodessa 15 suurinta asiakaskokonaisuutta sekä järjestämättömien saamisten kokonaismäärä kuukausittain. Raportointi sisältää mm. riskien määrän ja kehityksen asiakaskokonaisuuksittain, toimialoittain ja luottokelpoisuusluokittain. Lainojen ja muiden saamisten arvonalentumisia kirjataan sekä saamiskohtaisesti että saamisryhmäkohtaisesti. Arvonalentumiset lainoista tai muista saamisista kirjataan, jos ilmenee objektiivista näyttöä siitä, että lainan tai muun saamisen pääomasta tai koroista ei saada suoritusta eikä saamisen vakuus riitä kattamaan sen määrää. Objektiivisen näytön arviointi perustuu asiakkaan maksukyvyn ja vakuuden riittävyyden arviointiin. Vakuus arvostetaan siihen määrään, joka siitä todennäköisesti odotetaan saatavan realisointihetkellä. Saamisryhmäkohtaista arvonalentumista arvioitaessa lainat ja muut saamiset luokitellaan ryhmiin. Tämän jälkeen arvonalentumistappioiden tarvetta arvioidaan ryhmäkohtaisesti. Lainat ja saatavat, joiden perintä on todettu mahdottomaksi, kirjataan luottotappioiksi.

Rahoitusriski Rahoitusriski on jälleenrahoituksen saatavuuteen ja hintaan liittyvä riski, joka syntyy, kun saamisten ja velkojen maturiteetit poikkeavat toisistaan. Rahoitusriski syntyy myös, jos saatavat ja velat ovat liiaksi keskittyneet yksittäisille vastapuolille. Rahoitusriskiä arvioidaan maturiteettiluokittain kunkin luokan saatavien ja velkojen erotuksen suuruudella. Rahoitusriskiä hallitaan mm. pitämällä riittävästi likvidejä varoja maksuvalmiuden takaamiseksi. Rahoitusriskiä seurataan raportoimalla hallitukselle pankin rahoitustilanteesta sekä maksuvalmiusasemasta. Oma Säästöpankki Oyj hankkii tarvitsemansa jälleenrahoituksen talletuksina omalta toimialueeltaan sekä muilla tarkoituksenmukaisilla keinoilla, kuten JVK-emissioilla ja sijoitustodistuksilla. Talletustiliehtojen mukaan merkittävä osa jälleenrahoituksesta on avistaehtoista. Pankin tavoitteena on pidentää

jälleenrahoituksensa maturiteettia ja ylläpitää laajaa rahoituspohjaa. Pankin taseessa olevista luotoista 10,2 % (11,8 %) on luottoaika on yli 20 vuotta. Vuoden 2016 aikana pankin rahoitusasema pysyi vakaana. Pankki pitää maksuvalmiutensa hyvänä sijoittamalla likvidit varat pääosin jälkimarkkinakelpoisiin rahoitusinstrumentteihin. Pankin maksuvalmiusvaatimus (LCR) oli vuoden lopussa 111,3 prosenttia (87,0).

Korkoriski Oma Säästöpankin liiketoiminta on vähittäispankkitoimintaa, johon olennaisena osana kuuluu korkoriski. Korkoriskiä syntyy rahoitustaseesta, joka koostuu anto- ja ottolainauksesta, markkinaehtoisesta jälleenrahoituksesta sekä sijoitus- ja likviditeettisalkusta. Korkoriskillä tarkoitetaan korkotason muutosten vaikutusta pankin tulokseen ja vakavaraisuuteen. Korkoriski aiheutuu saatavien ja velkojen toisistaan poikkeavista korkoperusteista sekä eriaikaisista korontarkistus- tai erääntymisajankohdista. Pankin hallitus on myöntänyt toimivalle johdolle valtuudet suojaavien johdannaisten käyttöön. Korkoriskiään pienentääkseen pankki käyttää suojaavia johdannaissopimuksia, joiden käytöstä on tehty tarkempaa selkoa kohdassa johdannaissopimukset. Pankin korkoriski raportoidaan säännöllisesti hallitukselle, joka on vahvistamissaan ohjeissa antanut enimmäismäärät pankin korkoriskille. Pankki käyttää korkoriskin mittaamisessa taseanalyysia, joka mittaa termiinikorkojen yhden ja kahden prosenttiyksikön muutosten vaikutusta tulevien 1–60 kk:n korkokatteen ennustukseen. Ennuste lasketaan raportointihetkellä markkinoilta saatavilla termiinikoroilla seuraaville viidelle vuodelle. Avoimen korkoriskin määrää mitataan korkoherkkyydellä, joka huomioi edellä mainittujen korkoshokkien vaikutuksen korkokatteeseen tulevina vuosina. Pankki seuraa korkoriskin kehittymistä tämän lisäksi useilla erilaisilla skenaarioilla, joilla simuloidaan pankin talletusten tai lainakannan muutoksia. 31.12.2016

Korkoherkkyysnalayysi, 1 % -yksikön muutos korkokäyrään

31.12.2015

-1 %

+1 %

-1 %

+1 %

Muutos tulevaan 12 kuukauteen

33 645

42 799

33 108

38 660

Muutos tulevaan 13–24 kuukauteen

31 707

46 692

32 498

41 620

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 31 |

VUOSIKERTOMUS 2016


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Johdannaissopimukset Pankki suojaa korollisia velkojaan korkojen muutoksia vastaan korkojohdannaisilla ja soveltaa niihin suojauslaskentaa koskevia määräyksiä sekä seuraa säännöllisesti suojausten tehokkuutta. Pankki seuraa kuukausittain johdannaisiin liittyviä riskejä kuten johdannaisten käyvän arvon muutoksia verrattuna korkokäyrän muutoksiin sekä muutoksia pankin taseasemassa ja korkokatteen herkkyydessä koronmuutoksille.

Markkinariski Markkinariskillä tarkoitetaan korkojen ja markkinahintojen muutosten vaikutusta pankin tulokseen ja omiin varoihin. Kaupankäyntitoiminnassa korkojen muutos aiheuttaa markkinariskin toteutumisen arvopapereiden markkina-arvon muutoksena. Osakeriskillä tarkoitetaan mm. julkisesti noteerattavien osakkeiden ja rahasto-osuuksien kurssimuutosten aiheuttamaa tulosvaikutusta. Pankin tavoitteena arvopaperisijoituksissa on hankkia tuotto–riski-suhteeltaan kilpailukykyinen tuotto sijoitetulle pääomalle. Pankki sijoittaa arvopapereihin vain siten, että kurssimuutosten tulosvaikutus ei vaaranna pankin vakavaraisuutta tai kannattavuutta. Tilinpäätöshetkellä pankin laajaan tulokseen sisältyi myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksia yhteensä 4,4 miljoonaa euroa (-1,4). Arvopapereiden ja johdannaisten realisoitumattomista arvonmuutoksista aiheutuva vaikutus pankin omiin varoihin oli 4,4 miljoonaa euroa (-1,4), joka on 2,0 % (1,0 %) pankin omista varoista tilikauden päättyessä. Pankilla ei ole arvopapereihin liittyvää koko toiminnan selvitysriskistä aiheutuvaa vähimmäisvakavaraisuusvaatimusta. Sijoitusten hajauttamisella vähennetään yksittäisistä sijoituksista aiheutuvaa keskittyneisyysriskiä. Pankki seuraa kuukausittain sijoitustarkoitukseen hankittujen arvopapereiden markkina-arvoja ja niiden transaktioihin liittyviä kassavirtoja. Hallitukselle raportoidaan säännöllisesti arvopaperisalkun sisältö ja taseasema. Arvopaperisalkkuun sisältyvää markkinariskiä arvioidaan suhteessa pan-

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

kin tulokseen ja omiin varoihin. Markkinariskien mittaamiselle ja seurannalle on asetettu limiitit ja muut seurantarajat.

Kiinteistöriski Kiinteistöriskillä tarkoitetaan kiinteistöomaisuuteen kohdistuvaa arvonalentumis-, tuotto- tai vahingoittumisriskiä. Kiinteistösijoitukset eivät kuulu pankin ydinliiketoimintaan. Pankin kiinteistökohteet on vakuutettu pääosin täysarvovakuutuksilla. Pankin sijoituskiinteistöomaisuus on arvioitu ja tilinpäätöksessä arvostettu kauppahintamenetelmällä. Kiinteistöomaisuuden arvo on vähäinen verrattuna pankin taseeseen ja pankin omiin pääomiin eikä kiinteistöomaisuuden arvoihin tällä hetkellä kohdistu sellaisia arvonalentamistarpeita, joilla olisi olennaista vaikutusta pankin lähivuosien tulokseen ja vakavaraisuuteen. Sijoituskiinteistöjen kirjanpitoarvot ja käyvät arvot on kuvattu liitetiedossa K16 Sijoitusomaisuus. Pankin omassa käytössä oleviin kiinteistöihin ja kiinteistöyhtiöiden osakkeisiin sitoutunut pääoma oli tilinpäätöshetkellä 14,7 miljoonaa euroa (15,0). Sijoituskiinteistöomaisuuteen sitoutunut pääoma väheni verrattuna edelliseen tilikauteen ja oli määrältään 9,3 miljoonaa euroa (11,3), mikä on 0,4 (0,6) prosenttia pankin taseen loppusummasta.

Strategiset ja operatiiviset riskit Strategisella riskillä tarkoitetaan pankin toimintaympäristön kehitykseen nähden väärin valitusta liiketoimintastrategiasta syntyviä menetyksiä. Strategiset riskit pyritään minimoimaan päivittämällä strategiset ja vuositason suunnitelmat säännöllisesti. Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan menetyksiä, jotka voivat johtua sisäisistä puutteellisuuksista järjestelmissä, prosesseissa ja henkilöstön toiminnassa tai ulkoisista liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä. Operatiivisten riskien toteutumista pyritään minimoimaan henkilöstön jatkuvalla kehittämisellä ja kattavilla toimintaohjeilla sekä sisäisen valvonnan toimenpiteillä mm. eriyttämällä mahdollisuuksien

| 32 |

VUOSIKERTOMUS 2016


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

mukaan asioiden valmistelu, päätöksenteko, toimeenpano ja valvonta toisistaan. Pankki on varautunut erityisellä vakuutuksella pankkitoiminnassa mahdollisesti toteutuviin operatiivisiin riskeihin ja niistä aiheutuviin vahinkoihin. Oikeudellisten riskien toteutumista osaltaan vähentävät laajasti käytössä olevat vakiomuotoiset sopimusehdot. Tietojärjestelmien toimintahäiriöistä aiheutuviin riskeihin on varauduttu jatkuvuussuunnittelulla. Operatiivisia riskejä seurataan keräämällä tietoa pankkia kohdanneista taloudellisista menetyksistä ja mahdollisista väärinkäytöksistä. Toimiva johto hyödyntää sisäisen valvonnan tuottamaa raportointia ohjeistuksen noudattamisesta sekä tietoja toimintaympäristön muutoksista.

Sisäinen tarkastus Hallitus on asettanut pankille sisäisen tarkastuksen ja vahvistanut sisäiselle tarkastukselle tarkastussuunnitelman sekä raportointiperiaatteet. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on pankin toimintaorganisaation sisäisen valvonnan laajuuden ja riittävyyden arviointi sekä riskienhallintajärjestelmien toimivuuden valvonta ja arviointi. Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Pankin hallitus käsittelee sisäisen tarkastuksen laatimat tarkastusyhteenvedot.

Sisäinen valvonta Pankin sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että pankissa eri tasoille asetetut päämäärät ja tavoitteet saavutetaan sovittuja ja asetettuja sisäisen valvonnan ohjeita noudattaen. Sisäinen valvonta on pankin sisältä käsin tapahtuvaa hallintoelinten ja organisaation itsensä hoitamaa tarkkailua ja kohdistuu ensisijassa toiminnan tilaan, laatuun ja tuloksiin. Sisäistä valvontaa suorittavat hallitus, toimitusjohtaja, esimiehet ja toimihenkilöt. Lisäksi toimihenkilöillä on velvollisuus ilmoittaa poikkeamista ja laittomuuksista ylemmälle organisaatiolle.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

Pilari III julkistamisperiaatteet

Pilari III julkistamisperiaatteet Oma Säästöpankki Oyj julkaisee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaiset kahdeksannen osan II osastossa luetellut tiedot vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Pankin toiminnan laajuus ei edellytä tietojen julkaisemista tätä useammin. Pankin riippumattomat toiminnot arvioivat ja todentavat julkaistujen tietojen asianmukaisuuden tietojen julkaisemisen yhteydessä. Pankin hallitus arvioi tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä riippumattomien toimintojen esityksestä, antavatko julkistetut tiedot markkinaosapuolille kattavan käsityksen pankin riskiprofiilista.

Hallinto ja henkilöstö

Oma Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.4.2016. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2015 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus pankin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Pankin voitonjakokelpoisista varoista 125 944 754 euroa päätettiin käyttää voitonjakoon 1 478 400 euroa. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Juha-Pekka Mylén ja varalle tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Oma Säästöpankki Oyj:n hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Jarmo Partanen ja varapuheenjohtajana Jyrki Mäkynen sekä toimitusjohtajana Pasi Sydänlammi. Varatoimitusjohtajana on toiminut 26.10.2016 saakka Hannu Valkeapää ja 26.10.2016 alkaen Pasi Turtio. Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Hallituksen varsinaiset jäsenet 30.11.2014 alkaen: Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Partanen Varapuheenjohtaja Jyrki Mäkynen Jäsen Aki Jaskari Jäsen Timo Kokkala Jäsen Heli Korpinen Jäsen Jarmo Salmi Jäsen Ari Yli-Kaatiala

| 33 |

VUOSIKERTOMUS 2016


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Pankin palveluksessa oli vuoden lopussa 229 henkilöä. Pankin sisäisenä tarkastajana on toiminut Audit Partners Oy.

Pankin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Osakeyhtiömuotoisen säästöpankin varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, voitonjako, vastuuvapauden myöntäminen sekä valitaan hallituksen jäsenet. Päätökset pankin liiketoiminnasta ja strategisista asioista tekee pankin hallitus. Lisäksi hallituksen tehtävänä on tehdä päätökset merkittävimmistä pankin liiketoimintaan liittyvistä asioista sekä valita pankille toimitusjohtaja. Hallituksen työskentely perustuu vahvistettuihin ohjeisiin. Pankin toimitusjohtaja hoitaa pankin juoksevaa hallintoa hallitukselta saamisensa ohjeiden mukaisesti. Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan riippumattomuuden selvittäminen tapahtuu Finanssivalvonnan ja sen edeltäjän Rahoitustarkastuksen antamien määräysten mukaisesti. Tehtävään valittaessa sekä vuosittain hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan on annettava selvitys yhteisöistä, joissa he toimivat. Lisäksi hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan on annettava Finanssivalvonnan määräyksen mukainen sopivuus- ja luotettavuusselvitys tehtävää vastaanottaessaan.

Palkitsemisjärjestelmät Palkitsemisjärjestelmän määrittelyssä käytetty päätöksentekoprosessi Pankin hallitus vastaa pankissa sovellettavien palkitsemisjärjestelmien yleisistä periaatteista koskien sekä toimivaa johtoa että koko henkilöstöä. Pankilla ei ole palkitsemisjärjestelmän hallinnointia varten hallituksen nimeämää ja sen jäsenistä koostuvaa palkitsemisvaliokuntaa. Sitä ei ole katsottu tarpeelliseksi pankin liiketoiminnan suppeuden vuoksi. Pankin hallitus valvoo palkitsemisjärjestelmän noudattamista sekä arvioi säännöllisesti sen toimivuutta.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

Palkitsemisen ja tuloksen välinen suhde Palkitsemisjärjestelmä on pankin liiketoimintastrategian, tavoitteiden ja arvojen mukainen ja se vastaa pankin pitkän aikavälin etua. Palkitsemisjärjestelmä on sopusoinnussa pankin hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan ja riskinkantokyvyn kanssa ja edistää sitä.

Palkkioiden kiinteiden ja muuttuvien osien suhde Pankin palkitsemisjärjestelmässä muuttuvat palkkiot voivat olla enintään 100 % kiinteästä vuosipalkasta.

Muuttuvien palkkioiden ja muiden luontoisetujen määrittämisessä sovellettavat keskeiset parametrit ja perusteet Pankin muuttuviin palkkioihin sovelletaan seuraavia periaatteita: Palkkio perustuu kokonaisarviointiin palkkionsaajan ja asianomaisen liiketoimintayksikön suorituksesta sekä pankin kokonaistuloksesta ja sen kehittymisestä. Suoritusta arvioitaessa huomioidaan taloudelliset ja muut tekijät sekä se miten suoritus tai tulos on toteutunut pitkällä aikavälillä. Palkkion määrässä otetaan huomioon muun ohella arviointihetkellä tiedossa olevat riskit, pääomakustannukset ja tarpeellinen maksuvalmius.

Keskeisimmät ulkoistetut toiminnot

Pankin keskeiset tietojärjestelmät on ulkoistettu Oy Samlink Ab:iin, josta Oma Säästöpankki omistaa noin 15 %. Pankin kirjanpito hoidetaan Samlinkin täysin omistamassa Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:ssä. Maksujenvälityksessä pankki käyttää Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n maksujenvälitys- ja clearingpalveluja ja rahahuollossa Automatia Pankkiautomaatit Oy:n rahahuoltojärjestelmää. Käteisautomaattien osalta pankki käyttää Automatian Otto.-käteisautomaattiverkostoa. Oma Säästöpankin maksukorttien liikkeellelasku-, hallinnointi- ja prosessointipalvelut hoitavat Nets Oy sekä Oy Samlink Ab.

| 34 |

VUOSIKERTOMUS 2016


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Yhteiskuntavastuu

Oma Säästöpankki Oyj:n yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan pankin vastuuta yritystoimintansa vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan ja yrityksen sidosryhmiin. Vastuullinen toiminta näkyy pankin toiminnassa suhteessa asiakkaisiin, henkilöstöön, yhteistyökumppaneihin, viranomaisiin, pankin toimialueeseen ja muihin sidosryhmiin. Paikallispankkina Oma Säästöpankki Oyj:lle on tärkeää kantaa omalta osaltaan vastuunsa ympäröivästä yhteiskunnasta. Oma Säästöpankki Oyj huolehtii työnantajavelvoitteiden noudattamisesta. Pankin tuloksesta maksettiin vuonna 2016 yhteisöjen tuloveroa 2,1 miljoonaa euroa. Oma Säästöpankin omistavat paikalliset säästöpankkisäätiöt ja osuuskunnat. Omistajat ovat merkittäviä toimijoita omalla alueellaan ja jakavat vuosittain avustuksia säästöpankkiaatetta edistäviin ja omaa toimialuetta hyödyntäviin yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Tammikuussa 2017 Oma Säästöpankki julkisti suunnitelman avata täyden palvelun pankkikonttorin Lahden ydinkeskustaan kevään kuluessa. Samoin tammikuussa pankki allekirjoitti yhteistyösopimuksen Euroopan investointirahaston kanssa, jonka seurauksena Oma Säästöpankin edellytykset yritysrahoituksen osalta paranevat. EIR-yhteistyö vaikuttaa positiivisesti pankin vakavaraisuuteen sekä luottoriskien hallintaan yritysrahoituksessa. Pankin hallituksen tiedossa ei ole seikkoja, jotka olennaisesti vaikuttaisivat pankin taloudelliseen asemaan tilinpäätöspäivän jälkeiseltä ajalta.

huolimatta, pankin liiketoiminnan ennakoidaan kehittyvän suotuisasti vuoden 2017 aikana. Pankin tuloskehityksen arvioidaan pysyvän edellisen tilikauden tasolla. Korkotason maltillisella nousulla on pankin tulokseen positiivinen vaikutus. Voimakas korkotason nousu voi kuitenkin aiheuttaa arvonalentumistappioiden lisääntymisen. Kilpailutilanteen pysyessä kireänä luottomarginaalit voivat laskea, jolla voi olla pankin tulosta lievästi heikentävä vaikutus.

Ehdotukset vuoden 2017 yhtiökokoukselle Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käytöstä Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoina osakkeenomistajille 3,21 euroa/osake, eli yhteensä 1,58 miljoonaa euroa. Pankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Liiketoiminnan kehitys vuonna 2017

Viime vuosina toteutettujen rakennejärjestelyjen sekä pankin toiminnan uudelleenorganisoinnin hyödyt vahvistavat pankin kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta merkittävästi tilikaudella 2017. Toiminnan uudelleen organisointi alentaa kustannuksia ja tuo uusia mahdollisuuksia kannattavan liiketoiminnan kasvattamiseen. Haastavasta toimintaympäristöstä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 35 |

VUOSIKERTOMUS 2016


NUMERAALISEN OSION SISÄLLYSLUETTELO

Tilinpäätöksen numeraalisen osion sisällysluettelo Konsernitilinpäätös

Konsernituloslaskelma.......................................................................................................... 39 Konsernin laaja tuloslaskelma............................................................................................... 40 Konsernitase......................................................................................................................... 41 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma......................................................................... 44 Konsernin rahavirtalaskelma................................................................................................. 45

Liitetiedot

K1 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet..................................................................... 47 K2 Korkokate........................................................................................................................ 57 K3 Palkkiotuotot ja -kulut..................................................................................................... 58 K4 Kaupankäynnin nettotuotot............................................................................................ 58 K5 Sijoitustoiminnan nettotuotot......................................................................................... 59 K6 Liiketoiminnan muut tuotot............................................................................................. 60 K7 Henkilöstökulu................................................................................................................. 60 K8 Liiketoiminnan muut kulut............................................................................................... 61 K9 Poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä................. 62 K10 Arvonalentumistappiot lainoista ja muista varoista....................................................... 62 K11 Tuloverot....................................................................................................................... 63 K12 Käteiset varat................................................................................................................ 63 K13 Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu.......................................................................... 64 K14 Lainat ja saamiset.......................................................................................................... 66 K15 Johdannaiset ja suojauslaskenta................................................................................... 67 K16 Sijoitusomaisuus............................................................................................................ 68 K17 Aineettomat hyödykkeet............................................................................................... 70 K18 Aineelliset hyödykkeet.................................................................................................. 72 K19 Muut varat..................................................................................................................... 74 K20 Laskennalliset verosaamiset ja -velat............................................................................. 75 K21 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille ja velat luottolaitoksille.............................................. 78 K22 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat........................................................................ 78 K23 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla................................................ 79 K24 Varaukset ja muut velat................................................................................................. 80 K25 Oma pääoma................................................................................................................ 81 K26 Vakuudet....................................................................................................................... 82 K27 Taseen ulkopuoliset sitoumukset.................................................................................. 82 K28 Eläkevelka..................................................................................................................... 83 K29 Muut vuokravastuut....................................................................................................... 85 K30 Rahoitusvarojen ja -velkojen netotus............................................................................ 86 K31 Käyvät arvot arvostusmenetelmän mukaisesti............................................................... 88 K32 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät tytäryhtiöt............................................................... 93 K33 Lähipiiritiedot................................................................................................................ 94 K34 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat......................................................................... 95 K35 Liiketoimintojen yhdistäminen...................................................................................... 95 K36 Siirtyminen IFRS-standardeihin..................................................................................... 97

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 36 |

VUOSIKERTOMUS 2016


NUMERAALISEN OSION SISÄLLYSLUETTELO

Oma Säästöpankki Oyj tilinpäätös

Oma Säästöpankki Oyj tuloslaskelma................................................................................ 101 Oma Säästöpankki Oyj tase............................................................................................... 102 Oma Säästöpankki Oyj rahoituslaskelma .......................................................................... 105

Emoyhtiön liitetiedot

E1 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet................................................................................ 107 E2 Korkotuotot ja korkokulut.............................................................................................. 111 E3 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista............................................................... 112 E4 Palkkiotuotot ja palkkiokulut......................................................................................... 112 E5 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot.................................................... 113 E6 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot............................................................ 113 E7 Suojauslaskennan nettotulos......................................................................................... 114 E8 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot.................................................................................... 114 E9 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut.............................................................................. 115 E10 Henkilöstökulut............................................................................................................ 115 E11 Muut hallintokulut....................................................................................................... 116 E12 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä..................... 116 E13 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista sekä muista rahoitusvaroista........................................................................................ 117 E14 Tuotot liiketoiminta-alueittain ja markkina-alueittain................................................... 117 E15 Saamiset luottolaitoksilta............................................................................................ 118 E16 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä........................................................................... 119 E17 Saamistodistukset........................................................................................................ 120 E18 Osakkeet ja osuudet.................................................................................................... 121 E19 Johdannaissopimukset................................................................................................ 122 E20 Lähipiiritiedot.............................................................................................................. 123 E21 Aineettomat hyödykkeet............................................................................................. 124 E22 Aineelliset hyödykkeet................................................................................................ 125 E23 Aineellisten hyödykkeiden muutokset tilikauden aikana............................................. 126 E24 Muut varat................................................................................................................... 128 E25 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot............................................................................. 128 E26 Velat luottolaitoksille................................................................................................... 128 E27 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille.................................................................................. 129 E28 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat...................................................................... 129 E29 Muut velat................................................................................................................... 129 E30 Varaukset..................................................................................................................... 130 E31 Siirtovelat ja saadut ennakot....................................................................................... 130 E32 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla.............................................. 131 E33 Laskennalliset verovelat ja -saamiset........................................................................... 132 E34 Rahoitusvarojen ja -velkojen maturiteettijakauma....................................................... 133 E35 Varojen ja velkojen erittely kotimaan ja ulkomaan rahan määräisiin sekä samaan konserniin kuuluvilta.............................................................................. 135 E36 Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot................................................................... 136

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 37 |

VUOSIKERTOMUS 2016


NUMERAALISEN OSION SISÄLLYSLUETTELO

E37 Oman pääoman muutokset tilikauden aikana............................................................. 139 E38 Osakepääoma............................................................................................................. 140 E39 Eläkevastuut................................................................................................................ 140 E40 Vuokravastuut.............................................................................................................. 140 E41 Taseen ulkopuoliset sitoumukset................................................................................. 141 E42 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt............................................................................ 141 E43 Henkilöstön lukumäärä................................................................................................ 142 E44 Johdon palkat ja palkkiot............................................................................................ 142 E45 Johdolle myönnetyt luotot ja takaukset...................................................................... 142 E46 Luottolaitoksen harjoittama notariaattitoiminta.......................................................... 143 E47 Tilintarkastajan palkkiot............................................................................................... 143 E48 Pitkäaikaissäästäminen................................................................................................ 143

Vakavaraisuutta koskevat liitetiedot (PILARI III)

E49 Omat varat erittäin...................................................................................................... 144 E50 Omaan pääomaan luettavien instrumenttien keskeiset ominaisuudet........................ 152 E51 Omien varojen vähimmäismäärä................................................................................. 154 E52 Kokonaisvastuut riskipainoittain.................................................................................. 155 E53 Kokonaisvastuiden keskimääräinen arvo tilikaudella vastuuryhmittäin....................... 155 E54 Kokonaisvastuiden maturiteettijakauma vastuuryhmittäin.......................................... 156 E55 Kokonaisvastuut vastuuryhmittäin vastapuolittain....................................................... 157 E56 Merkityksellisten luottovastuiden maantieteellinen jakaantuminen............................ 158 E57 Kokonaisvastuuarvot vastuuryhmittäin suojaavien vakuuksien mukaan jaettuna........ 159 E58 Varojen sidonnaisuuden aste....................................................................................... 160 E59 Operatiivisen riskin laskelma....................................................................................... 160 E60 Vähimmäisomavaraisuusaste....................................................................................... 161

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 38 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNITILINPÄÄTÖS

Konsernitilinpäätös Konsernituloslaskelma (tuhatta euroa)

2016

2015

43 938

39 889

-7 391

-8 157

Korkokate

36 547

31 733

Palkkiotuotot

21 218

17 480

-3 509

-2 198

17 709

15 282

K3

134

53

K4

2 267

4 318

K5

3 682

2 967

K6

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

60 339

54 352

Henkilöstökulut

-14 085

-11 711

K7

Liiketoiminnan muut kulut

-19 381

-18 912

K8

-2 065

-1 715

K9

-35 531

-32 338

-4 197

-3 594

20 611

18 420

-4 567

-3 642

16 044

14 778

Emoyhtiön omistajien osuus

16 044

14 778

Yhteensä

16 044

14 778

Korkotuotot Korkokulut

Palkkiokulut

Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot

Poistot ja arvonalentumistappiot aineellisesta ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan kulut yhteensä Arvonalentumistappiot lainoista ja muista saamisista, netto Tulos ennen veroja/Liikevoitto Tuloverot

Tilikauden tulos

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 39 |

VUOSIKERTOMUS 2016

Liite

K2

K10

K11


KONSERNITILINPÄÄTÖS

Konsernin laaja tuloslaskelma (tuhatta euroa)

2016

2015

16 044

14 778

3 911

-2 061

-456

36

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleenmäärittelemisestä johtuvat voitot ja tappiot

-321

36

Osuus osakkuusyritysten laajan tuloksen eristä

-135

0

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

4 368

-2 097

Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutos

4 425

-1 373

-58

-725

-809

418

64

-7

64

-7

-874

425

-885

280

Rahavirtasuojauksen arvostuksenmuutokset

12

145

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

3 102

13 135

19 146

13 135

Emoyhtiön omistajien osuus

19 288

13 135

Määräysvallattomien omistajien osuus

-142

Yhteensä

19 146

Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät tulos ennen veroja Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Rahavirtasuojauksen arvostuksenmuutokset Tuloverot Eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisten eläke­järjestelyiden uudelleen­määrittelemisestä johtuvat voitot ja tappiot Eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Myytävissä olevien rahoitus­varojen käyvän arvon muutos

Tilikauden laaja tulos

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 40 |

VUOSIKERTOMUS 2016

13 135


KONSERNITILINPÄÄTÖS

Konsernitase (tuhatta euroa)

31.12.2016

31.12.2015

Varat

1.1.2015

Liite

K12

Käteiset varat

7 728

7 985

6 608

576

1 858

2 063

61 958

139 482

116 532

K14

1 785 417

1 530 264

1 307 169

K14

2 630

5 369

6 846

K15

257 369

215 927

153 089

K16

4 315

3 433

189

K17

Aineelliset hyödykkeet

17 396

17 479

14 492

K18

Muut varat

12 144

9 239

7 083

K19

1 347

1 416

915

K20

-112

-125

267

K20

2 150 768

1 932 328

1 615 253

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat Lainat ja saamiset luottolaitoksilta Lainat ja saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Johdannaiset ja suojauslaskenta Sijoitusomaisuus Aineettomat hyödykkeet

Verosaamiset Tuloverosaaminen Varat yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 41 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNITILINPÄÄTÖS

(tuhatta euroa)

31.12.2016

31.12.2015

Velat

1.1.2015

Liite

Velat luottolaitoksille

34 257

36 916

11 923

K21

1 482 828

1 472 793

1 294 349

K21

353 050

161 503

68 620

K22

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla

17 600

24 488

32 875

K23

Varaukset ja muut velat

24 623

19 282

16 757

K24

Verovelat

17 339

14 514

12 136

K20

0

706

1 154

K20

Velat yhteensä

1 929 697

1 730 202

1 437 814

(tuhatta euroa)

31.12.2016

31.12.2015

1.1.2015

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat

Tuloverovelat

Oma pääoma

Osakepääoma

K25

24 000

24 000

22 000

111 417

108 481

101 615

84 741

69 645

53 825

Oma pääoma yhteensä

220 158

202 126

177 440

Josta sisäistä/emoyhtiön omistajien osuus

220 158

202 126

177 440

913

0

0

221 071

202 126

177 440

2 150 768

1 932 328

1 615 253

Rahastot Kertyneet voittovarat

Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä

Velat ja oma pääoma yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 42 |

VUOSIKERTOMUS 2016

Liite


KONSERNITILINPÄÄTÖS

Konsernin taseen ulkopuoliset sitoumukset (tuhatta euroa)

31.12.2016

31.12.2015

1.1.2015

Taseen ulkopuoliset sitoumukset

K27

Takaukset ja pantit

13 059

15 996

30 915

624

875

937

13 683

16 871

31 852

Käyttämättömät luottojärjestelyt

116 822

112 832

57 648

Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset

116 822

112 832

57 648

Konsernin taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä

130 505

129 703

89 500

Muut kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

Liite

| 43 |

VUOSIKERTOMUS 2016


18 886

3 101

15 785

202 126

Emoyhtiön omistajien osuus yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 44 |

VUOSIKERTOMUS 2016

0

0

14 808

29

14 778

53 825

84 740

13 135

-1 643

14 778

177 440

220 158

Oma pääoma yhteensä 31.12.2015

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 24 000

2 000

0

Rahavirran suojaukset

Muut muutokset

0

2 000

Voitonjako

Osakepääoman lisäys

103 510

8 538

0

4 365

0

0

49

0

0

557

0

0

0

108 481

8 538

0

69 645

202 126

0 11 551

1 706 1 013

0

-693 0

-693

0 0

-1 672

101 615

111 418

Osingonjako/Voitonjako

0

0

557

0

-854

0

0

0

-335

-335

384

3

-297

0

0

8 538

-1 337

-1 337

5 702

7 905

-557

0

624

Omien osakkeiden myynti 0

0

94 971

22 000

0

103 510

24 000

-557

0

1 181

0

-1 478

Omien osakkeiden hankinta

Liiketoimet omistajien kanssa

Laaja tulos yhteensä

Muut laajan tuloksen erät

Tilikauden tulos

Laaja tulos

1.1.2015

Oma pääoma yhteensä 31.12.2016

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

Tytäryhtiön hankinta, jossa määräysvallattomien omistajien osuus

Muut muutokset

Rahavirran suojaukset

Voitonjako

0 -1 478

15 392

-393

15 785

69 645

Kertyneet voittovarat

Osakepääoman lisäys

-557

3 494

3 494

0

108 481

Rahastot yhteensä

0

-557

0

557

Muut rahastot

0

0

-46

-46

49

Suojaus­ instrumenttien rahasto

Osingonjako/Voitonjako

0

3 540

3 540

4 365

Käyvän arvon rahasto

Omien osakkeiden myynti

0

0

103 510

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

0

0

0

24 000

Osakepääoma

Omien osakkeiden hankinta

Liiketoimet omistajien kanssa

Laaja tulos yhteensä

Muut laajan tuloksen erät

Tilikauden tulos

Laaja tulos

1.1.2016

Oman pääoman muutos (tuhatta euroa)

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

913

0

913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Määräysvallattomien osuus

202 126

11 551

0

0

-693

0

0

0

0

13 135

-1 643

14 778

177 440

221 071

0

913

0

0

0

0

0

0

0

18 886

3 101

15 785

202 126

Oma pääoma yhteensä

KONSERNITILINPÄÄTÖS


KONSERNITILINPÄÄTÖS

Konsernin rahavirtalaskelma (tuhatta euroa)

2016

2015

16 044

14 778

Käyvän arvon muutokset

880

-50

Poistot ja arvonalentumistappiot sijoituskiinteistöistä

472

794

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

2 065

1 715

Käyttöomaisuuden myyntivoitot/tappiot

754,0

-2

Arvonalentumistappiot

3 610

4 465

Tuloverot

4 567

3 642

559

-872

-124

-158

Oikaisut tilikauden tulokseen

12 783

9 535

Liiketoiminnan rahavirta ennen saamisten ja velkojen muutoksia

28 827

24 314

-47 695

-55 527

3 288

61 826

-252 653

-102 753

162

-365

2 255

-12 209

-2 667

-1 636

-297 310

-110 664

Velat luottolaitoksille

-7 964

24 646

Velat asiakkaille

11 904

28 016

191 547

92 883

Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos

Arvonalentumistappioiden oikaisut Muut oikaisut

Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+) Saamistodistukset Lainat ja saamiset luottolaitoksilta Lainat ja saamiset asiakkailta Johdannaiset ja suojauslaskenta Sijoitusomaisuus Muut varat Yhteensä Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla

0

Varaukset ja muut velat Yhteensä Maksetut tuloverot Liiketoiminnan rahavirta yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 45 |

VUOSIKERTOMUS 2016

4 532

1 183

200 019

146 728

-2 848

-1 739

-71 312

58 638


KONSERNITILINPÄÄTÖS

Konsernin rahavirtalaskelma (tuhatta euroa)

2016

2015

-4 651

-3 422

3 855

503

Eräpäivään asti pidettävien rahavarojen lisäykset

0

0

Eräpäivään asti pidettävien rahavarojen vähennykset

0

0

Eräpäivään asti pidettävien rahoitusvarojen vähennykset (+)

0

0

5 985

0

Muiden sijoitusten vähennykset

0

0

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin

0

0

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynnit

0

0

5 189

-2 919

-6 888

-8 388

-105

0

Maksetut osingot

-1 478

-693

Rahoitustoiminnan rahavirta yhteensä

-8 471

-9 081

Rahavarojen nettomuutos

-74 594

46 639

Rahavarat raportointikauden alussa

129 902

49 951

55 409

129 902

0

-33 313

55 409

96 590

-99

0

7 728

7 985

Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta

47 681

121 918

Yhteensä

55 409

129 902

Saadut korot

43 118

33 960

Maksetut korot

-8 045

-5 994

Saadut osingot

960

592

Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

Muiden sijoitusten lisäykset

Investointien rahavirta yhteensä Rahoitustoiminnan rahavirta Velat, joilla huonompi etuoikeus, vähennykset Muut oman pääoman erien rahamääräiset lisäykset

Rahavarat raportointikauden lopussa -Liiketoiminnan luovutuksissa siirtyneet rahavarat Rahavarat raportointikauden lopussa ilman liiketoiminnan luovutuksessa siirtyneitä varoja Rahavarat muut järjestelyt Rahavarat muodostuvat seuraavista eristä: Käteiset varat

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 46 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

Konsernin liitetiedot K1 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernin emoyhtiö on Oma Säästöpankki Oyj, jonka kotipaikka on Seinäjoki. Pääkonttori on Lappeenrannassa osoitteessa Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta. Tilinpäätös on saatavilla Pankin verkkosivuilta www.omasp.fi. Oma Säästöpankki -konserni muodostuu emoyhtiöstä (Oma Säästöpankki Oyj) ja kahdesta tytäryhtiöstä, jotka ovat Koy Lappeenrannan Säästökeskus ja SAV-Rahoitus Oyj. Hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 23.2.2017 tilikauden 1.1.–31.12.2016 tilinpäätöksen julkistettavaksi. Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen 22.4.2017.

Yleistä laatimisperiaatteista

Oma Säästöpankki Oyj:n (myöhemmin Pankki) konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa hyväksyttyjä kansainvälisiä IFRS-standardeja (International Financial Reporting Standards) sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja noudattaen. Tilinpäätöksen liitetietojen laadinnassa on huomioitu myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön sekä viranomaismääräysten täydentävät vaatimukset. Tämä konsernitilinpäätös on Pankin ensimmäinen IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti laadittu vuositilinpäätös, ja sitä laadittaessa on noudatettu 2016 voimassa olleita ja EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä IAS- ja IFRS-standardeja ja SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Pankin konsernitilinpäätös (myöhemmin Konserni) esitetään tuhansissa euroissa, ellei toisin ole ilmoitettu. Liitetietojen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa taulukossa tai laskelmassa esitetystä summasta. Konsernin ja siihen kuuluvien yrityksien kirjanpito- ja esittämisvaluutta on euro. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja, myytävissä olevia rahoitusvaroja, käyvän arvon suojauksen suojauskohteita (suojatun riskin osalta) ja käyvän arvon tai rahavirran suojauksessa käytettyjä suojaavia johdannaisia, jotka on arvostettu käypään arvoon.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

Yhdistelyperiaatteet

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön ja sen tytäryritysten tilinpäätökset. Tytäryrityksiksi katsotaan ne yritykset, joissa Pankilla on määräysvalta. Pankilla on määräysvalta, kun se olemalla osallisena yrityksessä altistuu sijoituskohteen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja se pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä sijoituskohdetta koskevaa valtaansa. Konsernin keskinäinen omistus on eliminoitu hankintamenetelmällä. Luovutettu vastike, hankitun yhteisön yksilöitävissä olevat varat ja vastattavaksi otetut velat arvostetaan hankintahetkellä käypään arvoon. Mahdollinen liikearvo kirjataan määrään, jolla hankintameno ylittää Konsernin osuuden hankittujen varojen ja velkojen käyvästä arvosta hankintahetkellä. Hankintaan liittyvät menot on kirjattu kuluksi. Määräysvallattomien omistajien osuus on arvostettu määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien osuuden suhteellista osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä olevasta nettovarallisuudesta. Hankitut tytäryritykset sisällytetään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun Konserni on saanut määräysvallan, ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat, realisoitumattomat voitot sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä. Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida siinä tapauksessa, että tappio johtuu arvonalentumisesta. Tilikauden voiton tai tappion jakautuminen emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille esitetään tuloslaskelman yhteydessä. Laajan tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille esitetään laajan tuloslaskelman yhteydessä. Tilikauden voitto tai tappio ja laaja tulos kohdistetaan emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille, vaikka tämä johtaisi siihen, että määräysvallattomien omistajien osuudesta tulisi negatiivinen. Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus omasta pääomasta esitetään omana eränään taseessa oman pääoman osana. Oma Säästöpankki omistaa SAV-Rahoitus Oyj:n osakkeista 48,97 prosenttia. Pankki on kuitenkin katsonut, että Pankki käyttää osakassopimukseen

| 47 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

perustuen yhtiössä määräysvaltaa, joten SAV-Rahoitus on yhdistelty konsernitilinpäätökseen tytäryrityksenä. Konserni on käyttänyt IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto -standardin ensilaatijoille mahdollistamaa helpotusta olla soveltamatta IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardia takautuvasti ennen 1.1.2015 tapahtuneisiin liiketoimintojen yhdistämisiin. Osakkuusyrityksiksi katsotaan sellaiset yritykset, joihin Konsernilla katsotaan olevan huomattava vaikutusvalta. Osakkuusyrityksen kriteerit täyttyvät pääsääntöisesti silloin, kun Konserni omistaa 20–50 % yhtiön äänivallasta tai Konsernilla on muutoin huomattava vaikutusvalta yhtiössä. Pankki omistaa äänivallan perusteella 21,9 %:a Nooa Säästöpankki Oyj:stä, mutta koska Pankilla ei ole edustusta yrityksen hallituksessa eikä Pankki muutoinkaan voi käyttää kohteessa huomattavaa vaikutusvaltaa, on sijoitus luokiteltu myytävissä oleviin rahoitusvaroihin. Pankilla ei ole pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltäviä osakkuusyrityksiä. Yhteinen toiminto on järjestely, jossa kahdella tai useammalla osapuolella on sopimuksen tai yhtiöjärjestyksen perusteella yhteinen määräysvalta ja järjestelyyn liittyviä varoja koskevia oikeuksia ja velkoja koskevia velvoitteita. Konsernitilinpäätökseen yhdistellään yhteisinä toimintoina alle 100 %:sti omistetut olennaiset keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt. Konsernitilinpäätös sisältää osuuden yhteisten toimintojen tuotoista, kuluista ja muun laajan tuloksen eristä sekä varoista ja veloista, siitä päivästä lähtien, jona yhteinen määräysvalta on syntynyt, siihen päivään saakka, kun se päättyy.

Liikearvo

Liiketoimintojen yhdistämisissä syntyvä liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omistettu osuus yhteen laskettuina ylittävät hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon. Liikearvosta ei kirjata poistoja, vaan se testataan mahdollisen arvonalentumisen varalta vähintään jokaisena raportointipäivänä ja aina kun esiintyy jokin viite siitä, että arvo saattaa olla alentunut. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

Rahoitusinstrumentit Ulkomaan rahan määräiset erät Euroalueeseen kuulumattomiin valuuttoihin sidotut ulkomaan rahan määräiset varat ja velat on muunnettu euroiksi Euroopan keskuspankin noteeraamaan raportointipäivän keskikurssiin. Arvostuksen yhteydessä syntyneet kurssierot on kirjattu tuloslaskelmaan sijoitustoiminnan nettotuottoihin.

Käteiset varat Käteiset varat koostuvat kassasta, pankkisaamisista ja alle kolmen kuukauden lyhytaikaisista talletuksista.

Luokittelu ja kirjaaminen taseeseen Rahoitusvarat ja -velat on luokiteltu alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin mukaisesti seuraaviin ryhmiin: Rahoitusvarat • Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat • Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset • Lainat ja muut saamiset • Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahoitusvelat • Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvelat • Muut rahoitusvelat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat ja -velat • Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat muodostuvat strukturoiduista joukkovelkakirjalainoista ja kytkettyjä johdannaisia sisältävistä sijoituksista. Arvonmuutokset kirjataan tuloslaskelman erään kaupankäynnin nettotuotot. • Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvelat muodostuvat suojauslaskentaan liittyvistä johdannaisveloista. Oma Säästöpankilla ei ole raportointihetkellä johdannaisvelkoja.

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset Eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin on luokiteltu saamistodistukset, joihin liittyvät maksusuoritukset ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia, jotka erään-

| 48 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

tyvät määrättynä päivänä ja jotka Konsernilla on vakaa aikomus ja kyky pitää eräpäivään asti. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon tai arvonalentumistappiolla vähennettyyn hankintamenoon, jos arvonalentumisesta on ollut objektiivista näyttöä. Hankintamenon ja nimellisarvon välinen ero jaksotetaan korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi.

efektiivisen koron menetelmällä lukuun ottamatta mahdollisia johdannaissopimuksia.

Lainat ja muut saamiset

Käypä arvo on se hinta, joka saataisiin omaisuuserän myynnistä tai maksettaisiin velan siirtämisestä markkinaosapuolten välillä arvostuspäivänä toteutuvassa tavanmukaisessa liiketoimessa. Rahoitusinstrumentin käypä arvo määritetään joko toimivilta markkinoilta saatavien hintanoteerauksien avulla tai, jos toimivia markkinoita ei ole, yleisesti käytettyä arvostusmenetelmää käyttäen. Markkinoiden katsotaan olevat toimivat, jos hintanoteerauksia on helposti ja säännönmukaisesti saatavissa ja ne kuvastavat todellisia ja säännönmukaisesti toistuvia, toisistaan riippumattomien osapuolten välisiä markkinatransaktioita. Rahoitusvarojen noteerattuna markkinahintana käytetään sen hetkistä ostokurssia. Mikäli markkinoilla on vakiintunut arvostuskäytäntö rahoitusinstrumentille, jolle ei saada suoraan markkinahintaa, niin käypä arvo perustuu markkinoilla yleisesti käytettyyn markkinahinnan laskentamalliin ja mallin käyttämien syöttötietojen markkinanoteerauksiin Mikäli arvostuskäytäntö ei ole markkinoilla vakiintunut, käytetään markkina-arvon määrityksessä asianomaiselle tuotteelle laadittua yleisesti käytettyä arvostusmallia. Arvostusmallit pohjautuvat yleisesti käytettyihin laskentamenetelmiin ja ne kattavat kaikki ne osatekijät, jotka markkinaosapuolet ottaisivat huomioon hintaa laskettaessa. Käyvän arvon määrittämisessä käytetään markkinatransaktioiden hintoja, diskontattuja rahavirtoja sekä toisen olennaisilta osin samanlaisen instrumentin tilinpäätöshetken käypää arvoa. Arvostusmenetelmissä otetaan huomioon arviot luottoriskistä, käytettävistä diskonttauskoroista, ennenaikaisen takaisinmaksun mahdollisuudesta ja muista sellaisista tekijöistä, jotka vaikuttavat rahoitusinstrumentin käyvän arvon määrittämiseen. Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot jaetaan kolmeen hierarkiatasoon sen mukaan, miten käypä arvo on määritetty:

’Lainat ja muut saamiset’ -ryhmään on luokiteltu saamiset, joihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia eikä niitä noteerata julkisesti toimivilla markkinoilla. Lainoihin ja muihin saamisiin kirjataan saamiset luottolaitoksilta sekä saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä. Lainat ja muut saamiset arvostetaan arvonalentumistappioilla vähennettyyn jaksotettuun hankintamenoon.

Myytävissä olevat rahoitusvarat Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin on luokiteltu rahoitusvarat, joita ei ole luokiteltu yllä kuvattuihin rahoitusvarojen ryhmiin. Varat koostuvat pääosin saamistodistuksista ja oman pääoman ehtoisista sijoituksista. Myytävissä olevat rahoitusvarat on arvostettu käypään arvoon. Oman pääoman ehtoiset instrumentit, joille ei ole toimivilla markkinoilla noteerattua hintaa ja joiden käypää arvoa ei voida luotettavasti määrittää, on kuitenkin arvostettu hankintamenoon tai arvonalentumisella alennettuun hankintamenoon. Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset laskennallisilla veroilla oikaistuna kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään oman pääoman erään kuuluvassa käyvän arvon rahastossa. Ulkomaan rahan määräisistä eristä johtuvia kurssivoittoja ja -tappioita ei kirjata käyvän arvon rahastoon vaan tulosvaikutteisesti. Käyvän arvon rahastoon kertyneet arvon muutokset siirretään omasta pääomasta tulosvaikutteisiksi luokittelun muutoksista johtuvina oikaisuna tuloslaskelmassa sijoitustoiminnan nettotuottoihin silloin, kun sijoitus myydään tai kun sen arvo on alentunut siten, että sijoituksesta tulee kirjata arvonalentumistappio.

Muut rahoitusvelat Muihin rahoitusvelkoihin kirjataan velat luottolaitoksilta, velat yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat. Muut rahoitusvelat merkitään taseeseen jaksotettuun hankintamenoon

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

Rahoitusvarojen ja -velkojen netotus Rahoitusvaroja tai -velkoja ei ole netotettu konsernin tilinpäätöksessä eikä Pankki ole solminut netotussopimuksia.

Käyvän arvon määrittäminen

Taso 1: Täysin samanlaisille varoille tai veloille toimivilla markkinoilla noteeratut käyvät arvot.

| 49 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

Taso 2: Käyvät arvot, jotka on määritetty käyttäen syöttötietoina muita kuin tason 1 noteerattuja hintoja, jotka ovat todennettavissa varoille tai veloille joko suoraan (esim. hintoina) tai välillisesti (esim. johdettuina hinnoista). Taso 3: käyvät arvot, jotka on määritetty käyttäen varoille tai veloille syöttötietoja ja jotka eivät olennaisilta osin perustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin. Käypien arvojen hierarkian taso määritellään sijoituskohteen kannalta merkittävän alimmalla tasolla olevan syöttötiedon perusteella. Syöttötiedon merkittävyys arvioidaan kyseisen käypään arvoon arvostettavan erän suhteen kokonaisuudessaan.

Johdannaiset ja suojauslaskenta

Johdannaiset arvostetaan tilinpäätöksessä käypään arvoon ja arvonmuutokset kirjataan tulosvaikutteisesti tai muihin laajan tuloksen eriin. Konserni on noudattanut sekä käyvän arvon että rahavirran suojauslaskentaa kirjanpidossaan. Käyvän arvon suojauksen kohteena on kiinteäkorkoinen ottolainaus ja rahavirran suojauksen kohteena on vaihtuvakorkoisen antolainauksen tuleva korkovirta. Konserni soveltaa IAS 39 Suojauslaskennan ”carve out” -mallia, joka mahdollistaa johdannaisten tai niiden osien yhdistelemisen ja käyttämisen suojausinstrumentteina. Johdannaisia ei tehdä kaupankäyntitarkoituksessa. Suojaavien johdannaisten ja suojattavien instrumenttien välinen yhteys (suojaussuhde) ja suojauksen tehokkuus on dokumentoitu.

Käyvän arvon suojaus

Käypää arvoa suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutos on kirjattu tuloslaskelmassa erään ”Kaupankäynnin nettotuotot”. Käypää arvoa suojattaessa myös suojattava kohde on suojauksen ajan arvostettu käypään arvoon, vaikka se muuten arvostettaisiin jaksotettuun hankintamenoon. Suojattavan kohteen käyvän arvon muutos on kirjattu taseessa kyseisen tase-erän oikaisuksi ja tuloslaskelmassa erään ”Kaupankäynnin nettotuotot”. Suojaavien johdannaisten korot esitetään korkokulujen oikaisuna.

Rahavirran suojaus

Rahavirtaa suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutoksen tehokas osuus kirjataan muiden laajan tuloksen erien kautta omassa pääomassa olevaan käyvän arvon rahastoon. Käyvän arvon muutoksen tehoton osuus kirjataan tulosvaikutteisesti erään ”kaupankäynnin nettotuotot”. ”Kaupankäynnin nettotuottoihin” on kirjattu myös suojaavina instrumentteina käytettyjen korko-optioiden aika-arvon

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

muutos, koska aika-arvo ei ole osa suojaavaa instrumenttia. Suojaavien johdannaisten korot sisältyvät korkotuottoihin tai -kuluihin. Suojaavan johdannaisen arvostamisesta käyvän arvon rahastoon kertynyt arvonmuutos kirjataan tulosvaikutteisesti tulokseen suojatun rahavirran oikaisuksi sitä mukaa, kun suojattu rahavirta tuloutuu. Rahavirran suojauksessa suojattavaa kohdetta ei arvosteta käypään arvoon. Oma Säästöpankilla ei ole tilinpäätöshetkellä rahavirran suojausta.

Osakejohdannaiset

Osakejohdannaisia käytetään suojaamaan talletuksia, joiden tuotto on sidottu osakkeiden arvon muutokseen. Osakejohdannaisesta maksettu preemio sekä sen käyvän arvon muutos kirjataan taseen erään ”Johdannaissopimukset’’.

Rahoitusvarojen arvonalentuminen

Muiden kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavien rahoitusvarojen arvonalentumistappiot kirjataan tuloslaskelmaan, jos on saatu objektiivista näyttöä rahoitusvarojen arvonalentumisesta. Objektiivinen näyttö arvioidaan jokaisen raportointikauden päättyessä.

Lainat ja muut saamiset

Lainojen ja muiden saamisten arvonalentumista arvioidaan ensisijaisesti saamiskohtaisesti ja toissijaisesti saamisryhmäkohtaisesti. Arvonalentumistarvetta tarkastellaan objektiivisen näytön perusteella saamiskohtaisesti. Lisäksi merkittävät saamiset (suuret asiakasvastuut) arvioidaan yksilöllisesti riippumatta siitä, täyttyvätkö niiden kohdalla objektiivisen näytön kriteerit. Yksilöllisen tarkastelun lisäksi Pankki arvioi saamisryhmäkohtaisesti indikaatioita arvonalentumisesta. Ryhmäkohtaisessa arvioinnissa huomioidaan myös ne erät, joista ei ole kirjattu arvonalentumista yksilöllisen tarkastelun perusteella. Saamiskohtainen arvonalentumistappio on kirjattu lainoista ja muista saamisista, kun on ollut objektiivista näyttöä siitä, että lainan tai muun saamisen pääomasta tai koroista ei saada suoritusta eikä saamisen vakuus riitä kattamaan sen määrää. Esimerkkejä objektiivisen näytön saamisen arvon alentumisesta ovat velallisen taloudelliset vaikeudet, sopimusehtojen rikkominen, kuten esimerkiksi lyhennyksen viivästyminen tai maksamatta jättäminen, velallisen konkurssi tai muu vastaava järjestely, ja pankin velalliselle antama myönnytys, jota pankki ei muutoin harkitsisi antavansa. Arvonalentumistappion määrä on määritetty saamisen kirjanpitoarvon ja arvioitujen, saamisesta kerrytettävissä olevien tulevien rahavirtojen nykyar-

| 50 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

von erotuksena ottaen huomioon vakuuden käypä arvo. Arvonalentumista kirjattaessa vakuus on arvostettu määrään, joka siitä todennäköisesti odotetaan saatavan realisointihetkellä. Diskonttauskorkona on käytetty saamisen alkuperäistä efektiivistä korkoa. Lainojen ja muiden saamisten arvonalentumistappiot kirjataan taseeseen käyttäen vähennystiliä, joka oikaisee saamisen kirjanpitoarvoa. Lainat ja muut saamiset on luokiteltu ryhmiin, joiden arvonalentumistappioiden tarvetta on arvioitu ryhmäkohtaisesti. Saamisryhmät on luokiteltu samankaltaisten luottoriskiominaisuuksien perusteella, jotta kyettäisiin arvioimaan ryhmäkohtaisten arvonalentumisten tarvetta niistä saamisista, joista ei ole vielä tunnistettu yksittäiseen saamiseen kohdistuvaa arvonalentumisperustetta. Lainat ja muut saamiset kirjataan pois taseesta, kun lainasta ei arvioida enää kertyvän suorituksia ja lopullinen tappio pystytään laskemaan. Taseesta pois kirjaamisen yhteydessä aiemmin kirjattu arvonalentuminen peruutetaan ja kirjataan lopullinen luottotappio.

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset Mikäli raportointipäivänä on havaittu objektiivista näyttöä siitä, että eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin luokitellun saamistodistuksen arvo on saattanut alentua, saamistodistukselle on tehty arvonalentumistarkastelu. Arvonalentumistappion määrä on määritetty hankintamenon ja arvioitujen, saamisesta kerrytettävissä olevien tulevien rahavirtojen nykyarvon erotuksena. Diskonttauskorkona on käytetty saamisen alkuperäistä efektiivistä korkoa. Havaittu arvonalentuminen kirjataan tulosvaikutteisesti ”Sijoitustoiminnan nettotuottoihin”.

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Mikäli raportointipäivänä havaitaan objektiivista näyttöä siitä, että myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokitellun arvopaperin arvo on saattanut alentua, arvopaperille tehdään arvonalentumistestaus. Jos tarkastelussa havaitaan arvon alentuneen, käyvän arvon rahastoon kertynyt tappio kirjataan tulosvaikutteisesti erään ”Sijoitustoiminnan nettotuotot”. Esimerkkejä objektiivisen näytön saamisen arvon alentumisesta ovat liikkeeseen laskijan tai velallisen taloudelliset vaikeudet, sopimusehtojen rikkominen, velallisen konkurssi tai muu vastaava järjestely ja epäedulliset muutokset liikkeeseenlaskijan tai velallisen toimintaympäristössä. Oman pääoman ehtoisen sijoituksen arvonalentumistappiona kirjataan hankintamenon ja raportointipäivän käyvän arvon erotus, vähennettynä kyseisestä rahoitusvarasta aikaisemmin tulosvaikutteisesti

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

kirjatuilla arvonalentumistappioilla. Myytävissä olevaksi luokiteltuun oman pääoman ehtoiseen instrumenttiin tehdyn sijoituksen tulosvaikutteisesti kirjattuja arvonalentumistappiota ei peruuteta tulosvaikutteisesti, vaan myöhempi arvonmuutos kirjataan muiden laajan tuloksen erien kautta käyvän arvon rahastoon. Oman pääoman ehtoisen sijoituksen käyvän arvon lasku on merkittävä, kun se on yli 25 prosenttia alempi kuin instrumentin hankintameno ja pitkäaikainen, kun arvonalentuminen on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 12 kuukautta ja arvonalentuminen on vähintään 25 prosenttia hankintamenosta. Myytävissä olevien vieraan pääoman ehtoisten rahoitusinstrumenttien ja saamistodistusten osalta arvonalentumistappion määrä määritetään saamisen kirjanpitoarvon ja arvioitujen, saamisesta kerrytettävissä olevien tulevien rahavirtojen nykyarvon erotuksena. Saamistodistusten arvonalentumistappion peruuntuminen kirjataan tulosvaikutteisesti. Käyvän arvon lasku, joka johtuu pelkästään riskittömän markkinakoron noususta, ei synnytä arvonalentumistappion kirjaamistarvetta.

Aineettomat hyödykkeet

Konsernitilinpäätöksen merkittävimmät aineettomat hyödykkeet muodostuvat pankkiliiketoiminnassa käytetyistä tietojärjestelmistä sekä talletuksiin liittyvistä asiakassuhteista, jotka siirtyivät Konsernille, kun Joroisten Osuuspankin ja Pyhäselän Paikallisosuuspankin pankkiliiketoiminnot yhdisteltiin Oma Säästöpankki Oyj:n taseeseen 1.10.2015 alkaen. Tietojärjestelmät ovat pääsääntöisesti Pankin yhteistyökumppanin Oy Samlink Ab:n tuottamia tietojärjestelmiä. Aineeton hyödyke kirjataan taseeseen, jos on todennäköistä, että omaisuuserästä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu Konsernin hyväksi ja omaisuuserän hankintameno on määritettävissä luotettavasti. Alkuperäinen arvostaminen tapahtuu hankintamenoon, joka käsittää ostohinnan sisältäen kaikki menot, jotka välittömästi johtuvat omaisuuserän saattamisesta valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Hankintamenoon ei lueta hyödykkeen käytöstä ja henkilökunnan koulutuksesta aiheutuneita menoja eikä hallinnon menoja ja muita yhteisiä yleismenoja. Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen aineeton hyödyke kirjataan poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn hankintamenoon. Aineettomat hyödykkeet kirjataan taseen ”Aineettomat hyödykkeet” -erään ja niistä tehtävät poistot kirjataan tuloslaskelman erään ”Poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä”.

| 51 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

Aineettomista hyödykkeiden hankintameno kirjataan poistoiksi hyödykkeiden taloudellisen pitoajan mukaisesti. Aineettomien hyödykkeiden poistot aloitetaan siitä ajanhetkestä, jolloin hyödyke on valmis käytettäväksi. Aineettomien hyödykkeiden taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan vuosittain. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat: Tietojärjestelmät 3–5 vuotta Talletuksiin liittyvät asiakassuhteet 6 vuotta Muut aineettomat hyödykkeet 3–5 vuotta Liiketoimintojen yhdistämisissä syntynyt liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa ja mahdollinen aiemmin omistettu osuus yhteen laskettuina ylittävät hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon. Liikearvoista ei kirjata poistoja, vaan ne testataan mahdollisen arvonalentumisen varalta vuosittain ja aina kun esiintyy jokin viite siitä, että arvo saattaa olla alentunut. Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla.

Aineelliset hyödykkeet ja sijoituskiinteistöt

Konsernin kiinteistöt jaetaan käyttötarkoituksen mukaan omassa käytössä oleviin kiinteistöihin ja sijoituskiinteistöihin. Sijoituskiinteistöjen tarkoituksena on tuottaa vuokratuloja tai pääomalle arvonnousua. Jos kiinteistöä käytetään sekä omassa että sijoituskäytössä, esitetään varat erikseen vain, jos ne voidaan myydä erikseen. Jako perustuu tällöin eri käytössä olevien neliömetrien suhteeseen. Jos osat eivät ole erikseen myytävissä, käsitellään kiinteistöä sijoituskiinteistönä vain, jos ainoastaan vähäinen osa kiinteistöstä on omassa tai henkilökunnan käytössä. Tarkastelu tehdään eri käyttötarkoituksissa olevien tilojen neliömetrien suhteessa. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet kirjataan taseessa erään ”Aineelliset hyödykkeet” ja sijoituskiinteistöt erään ”Sijoitusomaisuus”. Tuloslaskelmassa oman käytön kiinteistöön liittyvät tuotot kirjataan erään ”Liiketoiminnan muut tuotot” ja kulut erään ”Liiketoiminnan muut kulut”. Poistot ja arvonalentumistappiot kirjataan kaikista aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä erään ”Poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä”. Sijoituskiinteistöjen nettotuotot, mukaan lukien tehdyt poistot ja arvonalentumiset,

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

sisältyvät erään ”Sijoitustoiminnan nettotuotot”. Luovutuksista tai käytöstä poistamisesta aiheutuvat voitot tai tappiot kirjataan saatujen tuottojen ja tasearvon erotuksena. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja sijoituskiinteistöt arvostetaan poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn hankintamenoon. Poistot perustuvat arvioihin hyödykkeiden taloudellisista käyttöajoista. Maa-alueista ei tehdä poistoja. Hyödykkeeseen liittyvät alkuperäisen hankinnan jälkeen syntyvät menot aktivoidaan hyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, jos on todennäköistä, että hyödykkeestä kertyy alun perin arvioitua suurempaa taloudellista hyötyä tai taloudellinen käyttöaika pitenee. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat pääosin seuraavat: Rakennukset 10–40 vuotta Koneet ja kalusto 5–8 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 3–10 vuotta

Vuokrasopimukset

Konserni toimii vuokralle antajana IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin mukaisella muulla vuokrasopimuksella omistamissaan asuin- ja liikehuoneistoissa. Vuokratuotot kirjataan tasaerinä tuloslaskelmaan eriin ”Sijoitustoiminnan nettotuotot” tai ”Liiketoiminnan muut tuotot”. Konserni toimii vuokralle ottajana IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin mukaisella muulla vuokrasopimuksella liiketoiminnassa käytössä olevia tiloja ja atk-laitteita. Vuokrakulut kirjataan tasaisesti vuokrasopimuksen aikana tuloslaskelman ”Liiketoiminnan muut kulut” -erään.

Varaukset

Varaus kirjataan, kun Konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, velvoitteen täyttäminen on todennäköistä ja johto voi luotettavalla tavalla arvioida velvoitteen määrän. Jos osasta velvoitetta on varmuus saada korvausta kolmannelta osapuolelta, kirjataan korvaus erillisenä eränä. Varaukset tarkistetaan jokaisena raportointipäivänä ja oikaistaan tarvittaessa. Varaus arvostetaan sen määrän nykyarvoon, jota odotetaan velvoitteen täyttämiseksi.

Työsuhde-etuudet

Konsernin IAS 19 Työsuhde etuudet -standardin piiriin kuuluvat työsuhde etuudet koostuvat lyhytai-

| 52 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

kaisista työsuhde-etuuksista, työsuhteen päättämiseen liittyvistä etuuksista ja työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista. Lyhytaikaisia työsuhde-etuuksia ovat esimerkiksi palkat ja luontaisedut, vuosilomat, tulospalkkiot ja lisävakuutukset, jotka odotetaan maksettavan kokonaisuudessaan 12 kuukauden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana työntekijät suorittavat asianomaisen työn. Työsuhteen päättämiseen perustuvat etuudet koostuvat irtisanomiskorvauksista. Työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koskevat eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi ja maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Etuuspohjaiset järjestelyt ovat pääosin lisäeläketurvan sisältäviä sopimuksia. Maksuperusteisissa eläkejärjestelyissä Konserni maksaa kiinteitä eläkevakuutusmaksuja eläkevakuutusyhtiöille eikä tämän jälkeen ole juridista tai todellista velvollisuutta lisämaksujen suorittamiseen, jos eläkevakuutusyhtiö ei pysty suoriutumaan kyseisten etuuksien maksamisesta. Kulut kirjataan sen tilikauden kuluksi, jota maksu koskee. Etuuspohjaisissa järjestelyissä Konsernille jää velvoitteita tilikauden maksujen jälkeen. Etuuspohjaisissa eläkejärjestelyissä velkaeränä esitetään järjestelystä johtuvien velvoitteiden nykyarvo raportointipäivänä vähennettynä järjestelyyn kuuluvien varojen käyvällä arvolla. Konserni käyttää ulkopuolista aktuaaria määrittämään työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista johtuvat velvoitteet.

Tuloutusperiaatteet Korkotuotot ja -kulut Korkotuotot ja -kulut jaksotetaan efektiivisen koron menetelmällä sopimuksen juoksuajalle. Korkotuotot ja kulut kirjataan tuloslaskelmassa erään Korkokate. Kun rahoitusvaroihin kuuluvasta sopimuksesta on kirjattu arvonalentumistappio, korkotuoton laskemisessa käytetään alkuperäistä efektiivistä korkoa, ja korko lasketaan arvonalentumisella vähennetylle lainan saldolle.

Palkkiotuotot ja -kulut Palkkiotuotot ja -kulut kirjataan pääsääntöisesti palvelun suorittamisen yhteydessä. Useampaa vuotta koskevista palkkioista tuloutetaan tilikaudelle kuuluva osuus. Palkkioita, joiden katsotaan olevan

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

kiinteä osa rahoitusinstrumentin efektiivistä korkoa, käsitellään efektiivisen koron oikaisuina. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen palkkiot tuloutetaan kuitenkin instrumentin alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä.

Sijoitustoiminnan nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuottoihin kirjataan myyntivoitot ja -tappiot sekä arvostusvoitot ja -tappiot ja osinkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusinstrumenteista sekä myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot ja sijoituskiinteistöjen nettotuotot. Osinkotuotot on kirjattu silloin, kun oikeus osinkoon on syntynyt. Lisäksi erään kirjataan valuuttatoiminnan nettotuotot sekä käyvän arvon suojauslaskennan nettotuotot.

Tuloverot

Konsernin tuloslaskelmaan kirjataan Konserniin kuuluvien yhtiöiden tilikauden tulokseen perustuvat verot, aikaisempien tilikausien verojen oikaisut ja laskennallisten verojen muutos. Verot kirjataan tuloslaskelmaan, paitsi koskien eriä, jotka liittyvät suoraan omaan pääomaan tai muihin laajan tuloksen kirjattuihin eriin. Tällöin myös vero kirjataan kyseisiin eriin. Tuloverot kirjataan vuoden arvioidun verotettavan tulon perusteella. Laskennalliset verot lasketaan kirjanpidon ja verotuksen välisistä veronalaisista väliaikaisista ja vähennyskelpoisista eroista. Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Käyttämättömiin verotuksessa vahvistettuihin tappioihin perustuvat verosaamiset kirjataan, mikäli verotettavan tulon kertyminen on todennäköistä ja saaminen voidaan hyödyntää.

Toimintasegmentit

Oma Säästöpankin vähittäispankkitoiminta muodostaa yhden IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaan määrittelyn segmentin. Pankin liiketoimintamalliin ja toiminnan luonteeseen perustuen koko konsernia käsitellään raportoitavana segmenttinä. Pankin ylimpänä päätöksentekijänä toimii pankin hallitus. Pankkitoiminnan merkittävimmät tuottoerät ovat korkokate, palkkiotuotot ja sijoitustoiminnan tuotot. Merkittävimmät kuluerät ovat hallintokulut

| 53 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

ja liiketoiminnan muut kulut. Pankin asiakkuudet muodostuvat suuresta määrästä asiakkuuksia, eikä yksittäisen asiakaskokonaisuuden määrä ylitä 10 prosenttia konsernin kokonaistuotoista. Pankki harjoittaa liiketoimintaa vain Suomen alueella.

Johdon harkintaa edellyttävät tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät epävarmuustekijät

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti vaatii Konsernin johdolta tiettyjä arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat tilinpäätöksessä esitettyjen erien määrään ja liitteinä annettuihin tietoihin. Johdon keskeiset arviot koskevat tulevaisuutta ja raportointipäivän keskeisiä epävarmuustekijöitä. Ne liittyvät keskeisesti muun muassa käyvän arvon arviointiin, rahoitusvarojen, lainojen ja muiden saamisten sekä aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisiin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista. Johto on käyttänyt tilikaudella harkintaa yhdistellessä SAV-Rahoitus Oyj:n osakassopimukseen perustuen konsernitilinpäätökseen tytäryrityksenä. Oma Säästöpankki omistaa SAV-Rahoitus Oyj:n osakkeista 48,97 %. Ne tulevaisuutta koskevat oletukset ja sellaiset tilinpäätöspäivän arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät, jotka aiheuttavat merkittävän riskin konsernin varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen muuttumisesta olennaisesti seraavan tilikauden aikana on, on esitetty ohessa.

alentuminen jokaisen raportointikauden loppuun mennessä. Johto arvioi oman pääoman ehtoisten instrumenttien osalta milloin arvonalentuminen katsotaan merkittäväksi tai pitkäaikaiseksi. Periaatteet kuvataan kappaleessa ”Rahoitusvarojen arvonalentuminen”. Käyvän arvon arviointi Johdon harkintaa käytetään myös tapauksissa, joissa rahoitusinstrumentin käypä arvo määritellään arvostusmenetelmien avulla. Jos käytettyjen arvostusmallien pohjaksi ei ole käytettävissä markkinoilta todennettavissa olevia syöttötietoja, on johdon arvioitava mitä muita syöttötietoja käyvän arvon laskemiseksi käytetään. Käyvän arvon määrittämisen periaatteita kuvataan tarkemmin laatimisperiaatteissa kohdassa ”Käyvän arvon määrittäminen”. Johto arvioi, milloin se katsoo, että rahoitusinstrumenttien markkinat eivät ole toimivat. Lisäksi arvioitavaksi tulee onko yksittäinen rahoitusinstrumentti aktiivisen kaupankäynnin kohteena ja onko markkinoilta saatava hintatieto luotettava indikaatio rahoitusinstrumentin käyvästä arvosta.

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvonalentuminen Johto arvioi jokaisen tilinpäätöksen yhteydessä aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvonalentumisia. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvonalentumistestaus vaatii johdon harkintaa ja arviota hyödykkeen tulevaisuudessa kerryttämästä rahamäärästä, taloudellisesta vaikutusajasta ja käytettävästä diskonttauskorosta.

Rahoitusvarojen arvonalentuminen

Liiketoimintojen yhdistäminen

Johto arvioi säännöllisesti rahoitusvarojen arvonalentumisen objektiivista näyttöä ja kirjaa tarvittaessa rahoitusvarojen arvonalentumiset. Lisäksi jokaisen raportointikauden loppuun mennessä johto arvioi myös muiden omaisuuserien kuin rahoitusvarojen arvonalentumisen. Johto arvioi säännöllisesti onko lainojen ja saamisten arvonalentumiselle objektiivista näyttöä. Arvioiden perusteella Konserni tekee lainojen ja saamisten arvonalentumisia ja arvonalentumisten peruuttamisia tiettyjen kriteerien perusteella. Periaatteita kuvataan kappaleessa ”Rahoitusvarojen arvonalentuminen”. Konsernissa arvioidaan ei-käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvon-

Johdon harkintaa ja arvioita käytetään liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä luovutetun vastikkeen vastaanotettujen varojen ja velkojen käypien arvojen määrittelystä.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

Huomattavan vaikutusvallan arviointi sijoituskohteissa Johdon harkintaa ja arvioita tarvitaan huomattavan määräysvallan määrittelyssä konserniin kuulumattomien yhtiöiden osalta, joista Konserni omistaa yli 20 % äänivaltaisista osakkeista tai osuuksista. Tällöin tulee tarkasteltavaksi tosiasiallinen määräysvalta ja onko olemassa sellaisia tekijöitä, jotka vähentävät tai kasvattavat Konsernin todellista vaikutusvaltaa.

| 54 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

IFRS-siirtymää koskevat laadintaperiaatteet

Konserni on laatinut ensimmäisen IFRS-standardien mukaisen vuositilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. Ensimmäisessä IFRS-konsernitilinpäätöksessä Konserni esittää raportointihetken ja vertailuajankohdan lisäksi taseen osalta myös ajankohdan 1.1.2015 tiedot. Oma Säästöpankki ei ole aikaisempina tilikausina tehnyt konsernitilinpäätöstä, koska Pankin tytäryritykset ovat olleet luottolaitoslain 12 luvun 10 §:ssä tarkoitettuja pieniä tytäryrityksiä, joiden vaikutus konsernin tulokseen ja omaan pääomaan on ollut vähäinen. IFRS-tilinpäätösstandardien käyttöönottamisen seurauksena Pankki laatii konsernitilinpäätöksensä IFRS-periaatteita noudattaen. IFRS-tilinpäätös on laadittu yhdistelemällä Konserniin kuuluvien yhteisöjen Suomen kirjanpitoja tilinpäätössäännösten (FAS) mukaisesti laaditut erillistilinpäätökset siten, että yritysten keskinäiset erät on eliminoitu. Taseen ja tuloslaskelman erät on oikaistu IFRS-standardien mukaisiksi. Oma Säästöpankki on noudattanut erillistilinpäätöksessään Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 2/2016 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus mukaisesti jo aiemmin IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardia.

IFRS-standardien vaikutus taloudelliseen asemaan Merkittävimmät muutokset IFRS-standardien käyttöönottamisesta verrattuna FAS-periaatteilla laadittuun tilinpäätökseen liittyvät mm. seuraaviin eriin: Sijoituskiinteistöjen arvostaminen, luottotappiovarauksen peruuttaminen, aineettomat hyödykkeet, etuuspohjaisten eläkkeiden laskenta, CVA laskenta ja kiinteistöyhtiöiden yhdistelytapojen muutokset. Avaavan taseen siltalaskelma esitetään liitteessä K36. Liitteessä K36 on kuvattu miten Oma Säästöpankin siirtyminen FAS-normistosta IFRS-standardeihin on vaikuttanut konsernin lukuihin. Liitteessä esitetään seuraavat täsmäytyslaskelmat: • Aiemman tilinpäätösnormiston (FAS) mukaisen oman pääoman ja IFRS-standardien mukaisen oman pääoman välinen täsmäytyslaskelma • Laajan tuloksen täsmäytys FAS-sääntelyn mukaisen tuloksen ja IFRS-standardien mukaisen laajan tuloksen välillä.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

Konserni on käyttänyt IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto -standardin ensilaatijoille mahdollistamaa helpotusta jättää soveltamatta IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardia takautuvasti ennen 1.1.2015 tapahtuneisiin liiketoimintojen yhdistämisiin.

Uudet IFRS-standardit ja tulkinnat, jotka eivät vielä ole voimassa

Oma Säästöpankki ei ole vielä soveltanut seuraavia, IASB:n jo julkistamia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.

Uusi IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardi (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) Standardi korvaa nykyisen IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. IFRS 9:ään sisältyy uudistettu ohjeistus rahoitusinstrumenttien kirjaamisesta ja arvostamisesta. Tämä kattaa myös uuden, odotettuja luottotappioita koskevan kirjanpitokäsittelyn mallin, jota sovelletaan rahoitusvaroista kirjattavien arvonalentumisten määrittämiseen. Standardin yleistä suojauslaskentaa koskevat säännökset on myös uudistettu. Rahoitusvarojen luokittelu ja arvostaminen muuttuu siten, että IAS 39 -mukaiset rahoitusvarojen luokat poistuvat. IFRS 9 mukaan rahoitusvaroihin kuuluvien velkainstrumenttien luokittelu perustuu yhteisön liiketoimintamalliin ja sopimuksen mukaisten rahavirtojen luonteeseen. Mikäli velkainstrumentin sopimuksen mukaiset rahavirrat sisältävät vain pääomalyhennyksiä ja korkovirtoja ja yhteisöllä on aikomus pitää rahoitusvara koko sen elinkaaren ajan, rahoitusvara voidaan kirjata jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Jos yhteisöllä on tällaisen rahoitusvaran osalta liiketoimintamallina toisaalta pitää se mutta mahdollisesti myydä se ennen eräpäivää, rahoitusvara kirjataan käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta. Muissa tapauksissa rahoitusvara kirjataan käypään arvoon tuloksen kautta. Oman pääoman ehtoiset rahoitusvarat kirjataan pääsääntöisesti käypään arvoon tuloksen kautta. Rahoitusvelkojen osalta kirjausperiaatteet eivät juurikaan muutu

| 55 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

verrattuna IAS 39 -säännöksiin. Oma Säästöpankki on analysoimassa rahoitusvarojen sisältöä sekä arvioimassa mahdollisia liiketoimintamalleja ja näiden perusteella vaikutuksia rahoitusvarojen luokitteluun ja arvostamiseen. IAS 39 -standardin mukaan arvonalentuminen on kirjattu, mikäli on ollut objektiivista näyttöä rahoitusvaran arvon alentumisesta. IFRS 9 -säännösten mukaan arvonalentuminen kirjataan perustuen odotettavissa oleviin luottotappioihin. Odotettavissa oleva luottotappio lasketaan rahoitusvaran koko voimassaoloajalta silloin, kun rahoitusvaroihin liittyvä luottoriski on raportointipäivänä lisääntynyt merkittävästi alkuperäisen kirjaamisen jälkeen. Muissa tapauksissa lasketaan odotettu tappio perustuen arvioon, että maksukyvyttömyys tapahtuu 12 kuukauden kuluessa raportointipäivästä. Kirjausperiaatteiden muutoksen johdosta arvonalentumiskirjausten määrän odotetaan kasvavan IFRS 9 -standardin käyttöönoton myötä. IFRS 9 -standardin lopullisten vaikutusten analysointi ja standardin vaatimien muutoksien tekeminen tietojärjestelmiin on kesken. Standardin tuomien vaikutuksien arviot tulevat tarkentumaan vuoden 2017 aikana.

kaikkien yli 12 kuukautta pitkien leasingsopimusten käsittämät varat ja velat kirjataan taseeseen oikeutena käyttää omaisuuserää ja tähän liittyvänä vuokrasopimusvelkana. Standardin vaikutuksia arvioidaan vielä Konsernissa.

Muutos IAS 7:ään Rahavirtalaskelmat Disclosure Initiative* (sovellettava 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutoksilla pyritään siihen, että tilinpäätöksen käyttäjät voisivat arvioida rahoitustoiminnasta syntyvien rahavirtavirtavaikutteisten ja ei-rahavirtavaikutteisten velkojen muutoksia. Standardimuutosta ei ole vielä hyväksytty EU:ssa. Standardimuutos vaikuttaa Pankin konsernitilinpäätöksen liitetietoihin. Muilla julkistetuilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta Pankin konsernitilinpäätökseen.

Uusi IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) IFRS 15 luo kattavan viitekehyksen sen määrittämiseksi, voidaanko myyntituottoja tulouttaa, kuinka paljon ja milloin. IFRS 15 korvaa voimassaolevan tuloutusta koskevan ohjeistuksen, mm. IAS 18:n Tuotot, IAS 11:n Pitkäaikaishankkeet sekä IFRIC 13:n Kanta-asiakasohjelmat. IFRS 15:n mukaan yhteisön on kirjattava myyntituotot sellaisena rahamääränä, joka kuvastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu kyseisiä tavaroita tai palveluja vastaan. Standardilla ei oleta olevan olennaista vaikutusta Konsernin tuloslaskelmaan tai taloudelliseen asemaan. Oma Säästöpankki ottaa uuden standardin käyttöön 1.1.2018 alkavalla tilikaudella.

Uusi IFRS 16 Vuokrasopimukset (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) Standardin korvaa IAS 17 -standardin. IFRS 16:n mukaan nykyinen luokittelu käyttö- ja rahoitusleasingiin vuokralle ottajien osalta korvataan mallilla, jossa

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 56 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

K2 KORKOKATE (tuhatta euroa)

2016

Korkotuotot

Saamisista luottolaitoksilta

2

755

38 790

34 098

Saamistodistuksista

2 211

1 607

Johdannaisista

2 432

3 012

503

417

43 938

39 889

Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöltä

2015

Muut korkotuotot

Korkotuotot yhteensä

Korkokulut

Veloista luottolaitoksille

-457

-274

Veloista yleisölle ja julkisyhteisöille

-4 033

-5 500

Yleiseen liikkeeseen lasketuista velkakirjoista

-2 292

-1 612

-526

-738

-7

-40

-76

7

-7 391

-8 157

Veloista, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Johdannaisista

Muut korkokulut

Korkokulut yhteensä

Korkokate

36 547

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 57 |

VUOSIKERTOMUS 2016

31 733


KONSERNIN LIITETIEDOT

K3 PALKKIOTUOTOT JA -KULUT (tuhatta euroa)

2016

Palkkiotuotot

2015

Luotonannosta

6 602

4 771

773

271

8 932

6 682

108

110

1 946

1 784

678

600

1 264

1 107

Takausten myöntämisestä

336

305

Muut palkkiotuotot

579

1 851

Palkkiotuotot yhteensä

21 218

17 480

Talletuksista Kortti- ja maksuliikenteestä Arvopapereiden välittämisestä Rahastoista Lainopillisista tehtävistä Välitetystä toiminnasta

Palkkiokulut

Kortti- ja maksuliikenteestä

-3 054

-1 811

-55

-122

Muut palkkiokulut

-400

-266

Palkkiokulut yhteensä

-3 509

-2 198

Arvopapereista

Palkkiotuotot ja kulut, netto

17 709

15 282

2016

2015

131

22

Valuuttatoiminnan nettotuotot

18

32

Suojauslaskennan nettotuotot

-15

-1

134

53

K4 KAUPANKÄYNNIN NETTOTUOTOT (tuhatta euroa)

Kaupankäynnin nettotuotot Kaupankäyntivaroista ja -veloista

Kaupankäynnin nettotuotot yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 58 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

K5 SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT (tuhatta euroa)

2016

Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot

2015

Saamistodistuksista Myyntivoitot ja -tappiot

3

2

Arvonalentumiset

0

0

Käyvän arvon rahastosta tuloslaskelmaan siirretty arvostusero

0

173

Saamistodistuksista yhteensä

3

175

Osakkeista ja osuuksista

3

175

-103

-191

-52

0

2 163

4 503

-73

-135

2 236

4 638

956

592

2 964

4 904

2 967

5 079

Myyntivoitot ja -tappiot Arvonalentumiset Käyvän arvon rahastosta tuloslaskelmaan siirretty arvostusero Käyvän arvon rahastosta siirretty arvostustappio Käyvän arvon rahastosta siirretty arvostusvoitto  

Osinkotuotot Osakkeista ja osuuksista yhteensä

Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot yhteensä

Sijoituskiinteistöjen nettotuotot Vuokra- ja osinkotuotot

960

1 281

Myyntivoitot ja -tappiot

-439

-12

352

9

-1 097

-1 240

-472

-794

-4

-5

-700

-761

2 267

4 318

Muut tuotot sijoituskiinteistöistä Vastike- ja hoitokulut Poistot ja arvonalentumiset sijoituskiinteistöistä

Vuokrakulut sijoituskiinteistöistä

Sijoituskiinteistöjen nettotuotot yhteensä

Sijoitustoiminnan nettotulos

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 59 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

K6 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT (tuhatta euroa)

2016

2015

61

91

3 615

2 735

6

141

3 682

2 967

Vuokra- ja osinkotuotot oma käytön kiinteistöistä Pankkitoiminnan muut tuotot Muut Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä

Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy kertaluonteisena eränä Visa-osakkeiden kaupasta saatu myyntivoitto, noin 2,0 miljoonaa euroa.

K7 HENKILÖSTÖKULUT (tuhatta euroa)

Palkat ja palkkiot Muut henkilösivukulut Eläkekulut Maksupohjaiset järjestelyt

2016

2015

-11 192

-9 641

-638

-462

-2 255

-1 608

-2 073

-1 655

51

111

-233

-65

-14 085

-11 711

Etuuspohjaiset järjestelyt Muut kiinteät työsuhteen päättymisen jälkeiset edut Henkilöstökulut yhteensä

Tiedot lähipiirin työsuhde-etuuksista ja lainoista esitetään liitetiedossa K33 ”Lähipiiritiedot”.

Henkilöstön lukumäärä

2016

2015

Kokoaikaiset

198

207

Osa-aikaiset

1

10

30

35

229

252

Määräaikaiset Yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 60 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

K8 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT (tuhatta euroa)

2016

2015

Muut henkilöstökulut

-1 035

-942

Toimistokulut

-1 335

-1 532

Tietohallintokulut, Atk-kulut

-8 302

-8 153

-916

-1 097

-1 690

-1 449

-143

-58

-13 421

-13 231

Vuokrakulut

-1 388

-1 271

Kulut omassa käytössä olevista kiinteistöistä

-1 251

-1 094

-320

-9

-3 001

-3 308

Muut liiketoiminnan kulut yhteensä

-5 960

-5 681

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä

-19 381

-18 912

2016

2015

32

24

1

11

Muut hallintokulut

Posti- ja puhelinkulut, Yhteyskulut Markkinointikulut Edustuskulut Muut hallintokulut yhteensä Muut liiketoiminnan kulut

Myyntitappiot omassa käytössä olevista kiinteistöistä Muut

Tilintarkastajan palkkiot Ernst & Young Oy Lakisääteinen tilintarkastus Tilintarkastuslain 1 §:n 1 mom. 2 kohdassa tarkoitetut toimeksiannot Veroneuvonta

1

Muut palvelut

1

6

34

42

46

12

Muut palvelut

41

25

Yhteensä

87

37

Yhteensä KPMG Oy Ab Lakisääteinen tilintarkastus Tilintarkastuslain 1 §:n 1 mom. 2 kohdassa tarkoitetut toimeksiannot Veroneuvonta

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 61 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

K9 POISTOT JA ARVONALENTUMISTAPPIOT AINEELLISISTA JA AINEETTOMISTA HYÖDYKKEISTÄ (tuhatta euroa)

2016

2015

Rakennuksista

-410

-632

Koneista ja kalustosta

-510

-433

Aineettomista hyödykkeistä

-660

-142

0

-334

Poistot osakehuoneistojen aktivoiduista menoista

-160

-183

Arvonalentumiset omassa käytössä olevat kiinteistöt

-325

0

0

9

-2 065

-1 715

2016

2015

Arvonalentumistappiot lainoista ja muista varoista

-1 950

1 585

Luottotappiot

-2 247

-5 178

Arvonalentumistappiot yhteensä

-4 197

-3 594

Poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

Poistot osakkeista ja osuuksista

Arvonalentumisten peruutukset, omassa käytössä olevat kiinteistöt Poistot ja arvonalentumistappiot yhteensä

K10 ARVONALENTUMISTAPPIOT LAINOISTA JA MUISTA SAAMISISTA (tuhatta euroa)

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 62 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

K11 TULOVEROT

(tuhatta euroa)

2016

2015

-2 129

-1 713

-2 115

-1 710

-14

-3

0

30

-396

220

Laskennallisen verovelan muutos

-2 042

-2 179

Tuloverot yhteensä

-4 567

-3 642

20 %

20 %

Kirjanpidon tulos ennen veroja

20 611

18 420

Verokannan mukainen osuus tuloksesta

-4 122

-3 684

127

61

Tilikauden tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Muut välittömät verot Edellisten tilikausien verot Laskennallisen verosaamisen muutos

Tuloveroprosentti kotimaassa

+

Tuloslaskelman verovapaat tuotot

-

Tuloslaskelman vähennyskelvottomat kulut

-413

-12

-

Tulokseen sisältymättömät veronalaiset tuotot

-122

-23

+

Tulokseen sisältymättömät vähennyskelpoiset kulut

0

10

+

Aiempien vuosien vahvistettujen tappioiden käyttö

0

0

-

Tappioista kirjaamatta jätetyt laskennalliset verosaamiset

-38

-24

+/-

Aikaisempien tilikausien verot

0

30

-4 567

-3 642

Tuloslaskelman verot

K12 KÄTEISET VARAT (tuhatta euroa)

31.12.2016

31.12.2015

1.1.2015

Kassa

7 728

7 985

6 608

Käteiset varat yhteensä

7 728

7 985

6 608

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 63 |

VUOSIKERTOMUS 2016


Sijoituskiinteistöt

Osakkeet ja osuudet

Saamistodistukset

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 64 |

VUOSIKERTOMUS 2016

667

23 956 1 884 913

17 600

353 050

1 480 006

2 822

Muut kuin rahoitusvelat

Muut rahoitusvelat

34 257

44 418

246 054

29 587

1 348

-112

4 268

9 327

9 327

Muut kuin rahoitusvarat

44 784

5 369

97 505

148 549

246 054

Myytävissä olevat

Rahoitusvelat yhteensä

576

2 630

Suojaavat johdannaiset

Muut velat

1 987

1 987

1 987

576

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

17 339

1 855 103

1 785 417

61 958

7 728

Eräpäivään asti pidettävät

Laskennalliset verovelat

Tuloverovelat

Varaukset

Velat, joilla on huonompi etuoikeus

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat

Johdannaiset

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille

Velat luottolaitoksille

Velat 31.12.2016

Rahoitusvarat yhteensä

Muut varat

Laskennalliset verosaamiset

Tuloverosaamiset

Aineettomat hyödykkeet

Sijoitusomaisuus

Johdannaiset

Lainat ja saamiset asiakkailta

Lainat ja saamiset luottolaitoksilta

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat

Käteiset varat

Varat 31.12.2016

(tuhatta euroa)

Lainat ja saamiset

K13 RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN LUOKITTELU

1 929 697

23 956

17 339

667

17 600

353 050

1 482 828

34 257

Kirjanpitoarvo yhteensä

2 150 768

29 587

1 348

-112

4 268

257 368

2 630

1 785 417

61 958

576

7 728

Kirjanpitoarvo yhteensä

KONSERNIN LIITETIEDOT


OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

5 369

202 644

| 65 |

VUOSIKERTOMUS 2016

19 092 39 193

Muut velat

Rahoitusvelat yhteensä

1 691 009

14 514

Laskennalliset verovelat

706

Tuloverovelat

4 690

190

24 488

161 503

1 468 103

36 916

Varaukset

Velat, joilla on huonompi etuoikeus

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat

Johdannaiset

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille

Velat luottolaitoksille

Velat 31.12.2015

Muut kuin rahoitusvelat

11 296

Rahoitusvarat yhteensä

Muut rahoitusvelat

26 719

Muut varat

1 416

11 296

11 296

Muut kuin rahoitusvarat

Laskennalliset verosaamiset 1 858

103 991

98 653

202 644

Myytävissä olevat

-125

1 987

5 369

Suojaavat johdannaiset

Tuloverosaamiset

1 677 731

1 987

1 987

1 858

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

3 433

Sijoituskiinteistöt

Osakkeet ja osuudet

Saamistodistukset

1 530 264

139 482

7 985

Eräpäivään asti pidettävät

Aineettomat hyödykkeet

Sijoitusomaisuus

Johdannaiset

Lainat ja saamiset asiakkailta

Lainat ja saamiset luottolaitoksilta

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat

Käteiset varat

Varat 31.12.2015

(tuhatta euroa)

Lainat ja saamiset

1 730 202

19 092

14 514

706

190

24 488

161 503

1 472 793

36 916

Kirjanpitoarvo yhteensä

1 932 328

26 719

1 416

-125

3 433

11 296

103 991

100 640

215 927

5 369

1 530 264

139 482

1 858

7 985

Kirjanpitoarvo yhteensä

KONSERNIN LIITETIEDOT


KONSERNIN LIITETIEDOT

K14 LAINAT JA SAAMISET (tuhatta euroa)

31.12.2016

31.12.2015

1.1.2015

61 958

139 482

116 532

61 958

139 482

116 532

1 728 683

1 490 008

1 285 373

37 885

21 976

20 596

770

1 101

1 164

18 041

17 089

0

38

89

36

Lainat ja saamiset asiakkailta yhteensä

1 785 417

1 530 264

1 307 169

Lainat ja saamiset yhteensä

1 847 375

1 669 746

1 423 701

Arvonalentumistappiot lainoista ja muista saamisista

2016

2015

Arvonalentumistappiot 1.1.

6 411

7 996

Lainat ja saamiset luottolaitoksilta Talletukset Lainat ja saamiset luottolaitoksilta yhteensä Lainat ja saamiset asiakkailta Lainat Käytetyt tililuotot Valtion varoista välitetyt lainat Luottokortit Pankkitakaussaamiset

+

Arvonalentumistappioiden lisäykset

-

Arvonalentumistappioiden peruutukset

+/-

Saamisryhmäkohtaisten arvonalentumistappioiden muutos

Arvonalentumiset 31.12. -

Lopulliset luottotappiot

Luottotappiot 31.12.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 66 |

VUOSIKERTOMUS 2016

3 657

4 465

-2 764

-6 050

1 030

0

8 334

6 411

2 247

5 178

2 247

5 178


KONSERNIN LIITETIEDOT

K15 JOHDANNAISET JA SUOJAUSLASKENTA (tuhatta euroa)

31.12.2016

31.12.2015

1.1.2015

2 630

5 369

6 846

2 630

4 935

5 636

Korkojohdannaiset

2 503

4 361

5 531

Osakejohdannaiset

127

574

171

0

435

1 210

Varat

Johdannaiset, kirjanpitoarvo Suojaavat johdannaiset Käypää arvoa suojaavat

Rahavirtaa suojaavat Korkojohdannaiset Johdannaisvarat yhteensä

0

435

1 210

2 630

5 369

6 846

Jäljellä oleva juoksuaika

Käyvät arvot

Kohde-etuuksien nimellisarvot ja johdannaisten käyvät arvot 31.12.2016

alle 1 v

1–5 v

Yhteensä

Varat

Käyvän arvon suojaus

30 658

77 260

107 918

2 630

Korkojohdannaiset

15 000

35 000

50 000

2 620

Koronvaihtosopimukset

15 000

35 000

50 000

2 620

Osakejohdannaiset

15 658

42 260

57 918

10

0

0

0

0

Korkojohdannaiset

0

0

0

0

Ostetut optiosopimukset

0

0

0

0

Koronvaihtosopimukset

0

0

0

0

30 658

77 260

107 918

2 630

Rahavirran suojaus

Johdannaiset yhteensä

Jäljellä oleva juoksuaika

Käyvät arvot

Kohde-etuuksien nimellisarvot ja johdannaisten käyvät arvot 31.12.2015

alle 1 v

1–5 v

Yhteensä

Varat

Käyvän arvon suojaus

49 635

89 081

138 716

4 935

Korkojohdannaiset

30 000

50 000

80 000

4 361

Koronvaihtosopimukset

30 000

50 000

80 000

4 361

Osakejohdannaiset

19 635

39 081

58 716

574

20 000

0

20 000

435

Korkojohdannaiset

20 000

0

20 000

435

Ostetut optiosopimukset

20 000

0

20 000

435

0

0

0

0

69 635

89 081

158 716

5 369

Rahavirran suojaus

Koronvaihtosopimukset Johdannaiset yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 67 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

K16 SIJOITUSOMAISUUS

(tuhatta euroa)

31.12.2016

31.12.2015

1.1.2015

148 549

98 653

42 909

97 505

103 991

93 167

246 054

202 644

136 076

Myytävissä olevat rahoitusvarat (koostuu alla olevista) Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset (koostuu alla olevista) Saamistodistukset Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset yhteensä Sijoituskiinteistöt Sijoituskiinteistöt yhteensä

Sijoitusomaisuus yhteensä

1 988

1 987

1 985

1 988

1 987

1 985

9 327

11 296

15 028

9 327

11 296

15 028

257 369

215 927

153 089

Myytävissä olevien rahoitusvarojen Osakkeet ja osuudet erään sisältyvät Oma Säästöpankin toiminnan kannalta välttämättömien yhtiöiden osakkeet. Tällaisia omistuksia ovat Oy Samlink Ab:n ja Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n osakkeet, jotka arvostetaan tilinpäätöksessä hankintamenoon (taso 3).

toiminta-alueella. Sijoituskiinteistöt ovat joko pankin käytössä olevien liike- tai toimistotilojen yhteydessä, aikaisemmin pankin itsensä käytössä aikaisemmin olleita tiloja tai sijoitustarkoituksessa hankittuja tiloja. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvion arviointiin vaikuttavat voimassa olevat vuokrasopimukset (tuotto) ja arviohetken markkinatilanne.

Oma Säästöpankin omistamat sijoituskäytössä olevat asuin- tai liikehuoneistot sijaitsevat pankin koko

Sijoituskiinteistöjen käypien arvojen on arvioitu olevan 10,9 miljoonaa euroa.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 68 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

Myytävissä olevat rahoitusvarat ja eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 31.12.2016 (tuhatta euroa) Myytävissä olevat saamistodistukset 31.12.2016

Käypään arvoon

Myytävissä olevat osakkeet ja osuudet Käypään arvoon

Hankintamenoon

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

Yhteensä

Jaksotettuun hankintamenoon

Kaikki yhteensä

Noteeratut Julkisyhteisöiltä Muilta

0

0

0

0

1 988

1 988

143 871

78 427

0

78 427

0

222 298

Muut kuin nooteratut Julkisyhteisöiltä Muilta Yhteensä

0

0

0

0

0

0

4 778

0

18 978

18 978

0

23 756

148 649

78 427

18 978

97 405

1 988

248 042

Myytävissä olevat rahoitusvarat ja eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 31.12.2015 (tuhatta euroa) Myytävissä olevat saamistodistukset 31.12.2015

Käypään arvoon

Myytävissä olevat osakkeet ja osuudet Käypään arvoon

Hankintamenoon

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

Yhteensä

Jaksotettuun hankintamenoon

Kaikki yhteensä

Noteeratut Julkisyhteisöiltä

46 432

0

0

0

1 987

48 418

Muilta

47 285

78 441

0

78 441

0

125 726

Muut kuin nooteratut Julkisyhteisöiltä Muilta Yhteensä

0

0

0

0

0

0

4 936

0

25 550

25 550

0

30 487

98 653

78 441

25 550

103 991

1 987

204 631

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 69 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

Sijoituskiinteistöjen muutokset

Hankintameno 1.1. +

Lisäykset

-

Vähennykset

+/-

Siirrot

2016

2015

16 099

19 036

1 338

612

-303

-67

-3 271

-3 482

13 863

16 099

-4 408

-4 008

0

0

-233

-794

Hankintameno 31.12.

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. +/-

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

-

Poistot

-

Arvonalentumiset

+/-

Muut muutokset

0 105

0

-4 536

-4 803

11 296

15 028

9 327

11 296

Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot 31.12.

Kirjanpitoarvo 1.1. Kirjanpitoarvo 31.12.

K17 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET (tuhatta euroa)

31.12.2016

31.12.2015

1.1.2015

2 184

2 662

189

808

1 012

189

Talletuksiin liittyvät asiakassuhteet

1 376

1 651

0

Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet

1 177

316

0

954

454

0

4 315

3 433

189

Muut aineettomat oikeudet Tietojärjestelmät

Liikearvo

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 70 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

Aineettomien hyödykkeiden muutokset 12/2016

Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat oikeudet

Liikearvo

Hankintameno 1.1.

316

3 073

454

+

Lisäykset

861

899

500

-

Vähennykset

0

0

0

+/-

Siirrot

0

2

0

1 177

3 974

954

0

-352

0

Hankintameno 31.12. Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot 1.1. +/-

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

0

0

0

-

Poistot

0

-276

0

-

Arvonalentumiset

0

0

0

+/-

Muut muutokset

0

-58

0

0

-686

0

Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot 31.12. Kirjanpitoarvo 1.1.

316

Kirjanpitoarvo 31.12.

Aineettomien hyödykkeiden muutokset 12/2015 Lisäykset

-

Vähennykset

+/-

Siirrot

454

3 288

954

Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat oikeudet

Liikearvo

0

541

0

316

2 532

385

0

0

0

0

0

69

316

3 073

454

0

-352

0

Hankintameno 1.1. +

2 662

1 177

Hankintameno 31.12. Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot 1.1. +/-

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

0

0

0

-

Poistot

0

-59

0

-

Arvonalentumiset

0

0

0

+/-

Muut muutokset

0

0

0

Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot 31.12.

0

-410

0

Kirjanpitoarvo 1.1.

0

189

0

Kirjanpitoarvo 31.12.

316

2 662

454

Arvonalentumistestaus Johto arvioi jokaisen tilinpäätöksen yhteydessä aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvonalentumisia. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvonalentumistestaus vaatii johdon harkintaa ja arviota hyödykkeen tulevaisuudessa kerryttämästä rahamäärästä, taloudellisesta vaikutusajasta ja käytettävästä diskonttauskorosta.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 71 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

K18 AINEELLISET HYÖDYKKEET (tuhatta euroa)

31.12.2016

31.12.2015

1.1.2015

15 058

15 404

13 002

391

402

392

14 667

15 003

12 610

1 367

1 347

1 224

Muut aineelliset hyödykkeet

288

273

266

Keskeneräiset hankinnat

683

456

0

17 396

17 479

14 492

Omassa käytössä olevat kiinteistöt Maa- ja vesialueet Rakennukset Koneet ja kalusto

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 72 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

Omassa käytössä olevat kiinteistöt Aineellisten hyödykkeiden muutokset 12/2016

Maa- ja vesialueet

Rakennukset

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

419

23 052

8 864

273

0

0

526

15

-11

-692

-2

0

0

0

31

0

408

22 360

9 419

288

-18

-8 050

-7 517

0

Hankintameno 1.1. +

Lisäykset

-

Vähennykset

+/-

Siirrot

Hankintameno 31.12.

Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot 1.1. +/-

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

0

483

0

0

-

Poistot

0

-416

-535

0

-

Arvonalentumiset

0

0

0

0

+/-

Muut muutokset

1

290

0

0

-17

-7 693

-8 052

0

Kirjanpitoarvo 1.1.

402

15 003

1 347

273

Kirjanpitoarvo 31.12.

391

14 667

1 367

288

Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot 31.12.

Omassa käytössä olevat kiinteistöt Aineellisten hyödykkeiden muutokset 12/2015

Maa- ja vesialueet

Rakennukset

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

409

19 436

7 588

266

Hankintameno 1.1. +

Lisäykset

11

653

555

7

-

Vähennykset

0

-519

-46

-46

+/-

Siirrot

0

3 482

766

0

419

23 052

8 864

273

-17

0

-6 364

0

0

0

-721

0

Hankintameno 31.12.

Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot 1.1. +/-

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

-

Poistot

0

-1 232

-433

0

-

Arvonalentumiset

-1

9

0

0

+/-

Muut muutokset

0

0

0

0

-18

-8 050

-7 517

0

Kirjanpitoarvo 1.1.

392

12 610

1 224

266

Kirjanpitoarvo 31.12.

402

15 003

1 347

273

Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot 31.12.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 73 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

K19 MUUT VARAT (tuhatta euroa)

Maksujenvälityssaamiset Eläkevarat Siirtosaamiset Korot Muut ennakkomaksut Muut siirtosaamiset Muut Muut varat yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 74 |

31.12.2016

31.12.2015

1.1.2015

34

155

75

0

0

0

11 642

7 876

6 798

6 824

5 930

4 921

72

4

5

4 746

1 942

1 872

468

1 209

209

12 144

9 239

7 083

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

K20 LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT (tuhatta euroa)

31.12.2016

31.12.2015

1.1.2015

-112

-125

267

1 347

1 416

915

1 235

1 291

1 182

0

706

1 154

17 339

14 514

12 136

17 339

15 221

13 289

Verosaamiset Tuloverosaamiset Laskennalliset verosaamiset Verosaamiset yhteensä

Verovelat Tuloverovelka Laskennalliset verovelat Verovelat yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 75 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

Laskennalliset verosaamiset 1.1.–31.12.2016

1.1.2016

Kirjattu tulosvaikutteisesti

Kirjattu muihin laajan tuloksen eriin

31.12.2016

410

-42

0

368

49

-46

0

3

540

-350

0

190

24

10

0

34

300

-88

0

212

0

480

0

480

93

-33

0

60

0

0

0

0

1 416

-69

0

1 347

1.1.2016

Kirjattu tulosvaikutteisesti

Kirjattu muihin laajan tuloksen eriin

31.12.2016

12 622

1 987

0

14 609

1 562

783

0

2 345

Rahavirran suojauksesta

0

0

0

0

Aineettomista hyödykkeistä

0

0

0

0

Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä

0

0

0

0

Johdannaisista

0

0

0

0

330

55

0

385

0

0

0

0

14 514

2 825

0

17 339

Myytävissä olevista rahoitusvaroista Rahavirran suojauksesta Aineellisista hyödykkeistä Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä Arvonalentumisista Vahvistetuista tappioista Johdannaisista Muista eristä Laskennalliset verosaamiset yhteensä

Laskennalliset verovelat 1.1.–31.12.2016 Verotuksellisista varauksista Myytävissä olevista rahoitusvaroista

Liiketoimintojen hankinnasta Muista eristä Laskennalliset verovelat yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 76 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

Laskennalliset verosaamiset 1.1.–31.12.2015 Myytävissä olevista rahoitusvaroista

1.1.2015

Kirjattu tulosvaikutteisesti

Kirjattu muihin laajan tuloksen eriin

31.12.2015

171

0

239

410

49

49

Rahavirran suojauksesta Aineellisista hyödykkeistä Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä Arvonalentumisista Vahvistetuista tappioista Johdannaisista Muista eristä Laskennalliset verosaamiset yhteensä

Laskennalliset verovelat 1.1.–31.12.2015 Verotuksellisista varauksista Myytävissä olevista rahoitusvaroista Rahavirran suojauksesta

272

269

0

540

54

-22

-7

24

301

-2

0

300

0

0

0

0

118

-25

0

93

0

0

0

0

915

220

281

1 416

1.1.2015

Kirjattu tulosvaikutteisesti

Kirjattu muihin laajan tuloksen eriin

31.12.2015

10 443

2 179

1 598

12 622 -35

1 562

96

0

-96

0

Aineettomista hyödykkeistä

0

0

0

0

Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä

0

0

0

0

1

-0,4

Johdannaisista

-2

Liiketoimintojen hankinnasta Muista eristä Laskennalliset verovelat yhteensä

0

0

0

0

0

0

12 136

2 509

-130

14 514

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 77 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

K21 VELAT YLEISÖLLE JA JULKISYHTEISÖILLE JA VELAT LUOTTOLAITOKSILLE (tuhatta euroa)

31.12.2016

31.12.2015

1.1.2015

Vaadittaessa maksettavat

12 317

14 918

7 419

Muut kuin vaadittaessa maksettavat

21 940

21 997

4 504

34 257

36 916

11 923

1 479 278

1 467 041

1 287 349

1 212 975

1 123 769

998 989

266 303

343 272

288 360

728

1 062

1 005

0

0

0

728

1 062

1 005

2 822

4 690

5 995

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille yhteensä

1 482 828

1 472 793

1 294 349

Velat luottolaitoksille, yleisölle ja julkisyhteisöille yhteensä

1 517 085

1 509 709

1 306 272

Velat luottolaitoksille

Velat luottolaitoksille yhteensä

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Talletukset Vaadittaessa maksettavat Muut Muut rahoitusvelat Vaadittaessa maksettavat Muut kuin vaadittaessa maksettavat

Ottolainauksen käyvän arvon muutos

K22 YLEISEEN LIIKKEESEEN LASKETUT VELKAKIRJAT (tuhatta euroa)

Joukkovelkakirjalainat Sijoitustodistukset Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 78 |

31.12.2016

31.12.2015

1.1.2015

259 749

161 503

68 620

93 301

0

0

353 050

161 503

68 620

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

K23 VELAT, JOILLA ON HUONOMPI ETUOIKEUS KUIN MUILLA VELOILLA (tuhatta euroa)

Debentuurit Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla yhteensä

31.12.2016

31.12.2015

1.1.2015

17 600

24 488

32 875

17 600

24 488

32 875

Kirjanpitoarvo 31.12.2016

Kirjanpitoarvo 31.12.2015

Korko %

Eräpäivä

Säästöpankkien debentuurilaina I/2012

2 000

4 000

2,85 %

7.5.2017

Säästöpankkien debentuurilaina I/2013

5 600

8 400

2,35 %

15.5.2018

Oma Sp debentuurilaina I/2014

10 000

10 000

2,65 %

20.5.2019

Yhteensä

17 600

22 400

Velkojen yksilöintitiedot

Muut debentuurilainat

2 088

Yhteensä

Omiin varoihin luettu määrä

17 600

24 488

31.12.2016

31.12.2015

Säästöpankkien debentuurilaina I/2011

1 461

Oma Sp debentuurilaina I/2014

6 769

Yhteensä

8 230

Ennenaikaisen takaisinmaksun ehdot: Konserni pidättää itselleen kaikkien lainojen osalta oikeuden lunastaa laina joko kokonaan tai osittain takaisin ennen eräpäivää. Ennenaikainen takaisinmaksu on kuitenkin mahdollista ainoastaan Finanssivalvonnan luvalla, lukuun ottamatta vähäisiä lunastuksia, jotka pankki edelleen myy lyhyen ajan sisällä lunastuksesta. Velkojen etuoikeutta ja velkojen mahdollista osakkeisiin vaihtamista koskevat määräykset: Lainat on laskettu liikkeeseen velkakirjalain (622/47) 34 §:n mukaisena debentuurilainana. Lainoilla on liikkeeseenlaskijan muita velkasitoumuksia huonompi etuoikeus.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 79 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

K24 VARAUKSET JA MUUT VELAT (tuhatta euroa)

31.12.2016

31.12.2015

1.1.2015

427

190

268

14 539

12 452

10 400

6 087

6 502

6 089

1 498

2 162

2 343

134

109

81

4 387

4 076

3 659

68

155

6

3 570

138

0

24 623

19 282

16 757

Varaukset Eläkevaraukset Muut velat Maksujenvälitysvelat Siirtovelat Korkovelat Saadut korkoennakot Muut siirtovelat Saadut ennakkomaksut Muut

Varaukset ja muut velat yhteensä

Varausten muutokset

2016

2015

Varaukset 1.1.

190

268

Lisäys etuuspohjaiset eläkejärjestelyt

237

Vähennys etuuspohjaiset eläkejärjestelyt

-78 427

Varaukset 31.12.

Varaukset muodostuvat etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä, joita kuvataan tarkemmin liitetiedossa K28 Eläkevelka.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 80 |

VUOSIKERTOMUS 2016

190


KONSERNIN LIITETIEDOT

K25 OMA PÄÄOMA (tuhatta euroa)

31.12.2016

Osakepääoma

Vapaat rahastot Käyvän arvon rahasto Käypään arvoon arvostamisesta Rahavirran suojauksesta Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut vapaat rahastot Kertyneet voittovarat Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio)

31.12.2015

1.1.2015

24 000

24 000

22 000

111 417

108 481

101 615

7 907

4 414

6 086

7 904

4 365

5 702

3

49

384

103 510

103 510

94 971

0

557

557

84 741

69 645

53 825

68 956

54 866

54 297

15 785

14 778

-472

Oma pääoma yhteensä

220 158

202 126

177 440

Emoyhtiön omistajien osuus yhteensä

220 158

202 126

177 440

12/2016

12/2015

Määräysvallattomien omistajien osuus yhteensä

913

Erittely käyvän arvon rahastosta Käyvän arvon rahasto 1.1. Käyvän arvon muutos, osakkeet ja osuudet Käyvän arvon muutos, muut rahoitusinstrumentit Laskennalliset verot Siirrot erien välillä Käyvän arvon rahasto 31.12.

Erittely rahavirran suojauksen muutoksista Rahavirran suojaus 1.1. Laskennalliset verot Siirrot erien välillä Rahavirran suojaus 31.12.

4 365

5 702

3 445

-2 110

3

12

-825

280

919

480

7 907

4 365

12/2016

12/2015

49

384

-46

145

0

-480

3

49

Osakepääoma Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 490 960 kpl. Osakeomistus jakautuu seuraavasti: Töysän Säästöpankkisäätiö 60 000 kpl Kuortaneen Säästöpankkisäätiö 40 000 kpl Parkanon Säästöpankkisäätiö 68 000 kpl Hauhon Säästöpankkisäätiö 33 600 kpl Rengon Säästöpankkisäätiö 22 400 kpl Suodenniemen Säästöpankkisäätiö 16 000 kpl Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö 222 000 kpl Pyhäselän Oma Osuuskunta 15 177 kpl ja Joroisten Oma Osuuskunta 13 783 kpl. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osakepääoma on kokonaisuudessaan maksettu.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 81 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

Kertyneet voittovarat Kertyneet voittovarat ovat konserniyritysten aiemmilta tilikausilta kertyneitä varoja, joita ei ole siirretty oman pääoman rahastoihin tai jaettu voitonjakona omistajille. Kertyneet voittovarat sisältävät myös konserniyhtiöiden erillistilinpäätöksiin sisältyvät vapaaehtoiset varaukset ja poistoeron laskennallisella verovelalla vähennettynä. Vuonna 2016 jaettiin osinkoon oikeutetuille osakkeille osinkona 3,20 euroa/osake, yhteensä 1 478 000 euroa. Pyhäselän Oma Osuuskunnan ja Joroisten Oma Osuuskunnan omistamat osakkeet eivät oikeuttaneet osinkoon vuonna 2016.

Vapaat rahastot Käyvän arvon rahastoon sisältyy myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksen laskennallisella verolla vähennettynä. Muutos voi olla joko positiivinen tai negatiivinen. Rahastoon merkityt erät siirretään tuloslaskelmaan, kun myytävissä olevasta arvopaperista luovutaan tai kirjataan arvonalentuminen. Rahastoon voidaan kirjata myös rahavirran suojaussuhteessa olevien korkojohdannaisten tehokkaaksi todennettu laskennallisilla veroilla oikaistu arvonmuutosnetto. Arvonmuutokset realisoituvat tuloslaskelmaan sille tilikaudelle, jona suojauksen kohteena olevat rahavirrat toteutuvat. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon on edellisinä vuosina kirjattu se osuus tilikauden voitosta, jota ei ole jaettu voitonjakona omistajille.

K26 VAKUUDET (tuhatta euroa)

31.12.2016

31.12.2015

1.1.2015

Omien velkojen ja sitoumusten puolesta annetut

0

0

2 645

Pantit

0

0

2 645

Annetut vakuudet

Muut annetut vakuudet

0

0

0

0

0

2 645

1 678 186

1 434 675

1 239 296

3 145

2 367

2 513

Annetut vakuudet yhteensä Saadut vakuudet Kiinteistövakuudet Käteinen vakuus Saamistodistukset

0

40 822

35 642

29 288

25 104

19 955

13 644

13 420

12 623

Saadut vakuudet yhteensä

1 724 263

1 516 388

1 310 028

Saadut takaukset

Muut

K27 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET (tuhatta euroa)

Takaukset Luottolupaukset Muut

Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 82 |

31.12.2016

31.12.2015

1.1.2015

12 434

15 121

30 915

116 822

112 832

57 648

624

875

937

129 880

128 828

89 500

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

K28 ELÄKEVELKA 31.12.2016

31.12.2015

1.1.2015

Kauden työsuoritukseen perustuva meno

49

50

22

Nettokorko

10

7

3

Kulut tuloslaskelmassa

59

56

25

Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät

321

-36

-31

Tilikauden laaja tulos

380

20

-7

2016

2015

2 778

1 622

Kauden työsuoritukseen perustuva meno

49

50

Korkokulu

65

41

Vakuutusmatemaattiset voitot (-) / tappiot (+) kokemusperäisistä muutoksista

54

-2

Vakuutusmatemaattiset voitot (-) / tappiot (+) taloudellisten oletusten muutoksista

298

-145

0

0

Maksetut etuudet

-157

-51

Hankinnat/myynti

0

1 263

3 087

2 778

2016

2015

2 588

1 353

Korkotuotot

55

34

Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto pl. korkokuluun/-tuottoon kuuluva erä

31

-111

Maksetut etuudet

-157

-51

Hankinnat/myynti

0

1 194

143

167

2 660

2 588

Velvoitteen nykyarvo 1.1.

Vakuutusmatemaattiset voitot (-) / tappiot (+) väestötilastollisten oletusten muutoksista

Velvoitteen nykyarvo 31.12.

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 1.1.

Järjestelyyn suoritetut maksut Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 31.12.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 83 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

2016

2015

Velvoitteen nykyarvo

3 087

2 778

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo

2 660

2 588

427

190

2016

2015

190

268

59

56

-143

-167

321

-36

0

69

Taseessa oleva velka 31.12.

427

190

Vakuutusmatemaattiset oletukset

2016

2015

Diskonttauskorko, %

1,70 %

2,40 %

Palkankehitys, %

2,00 %

2,00 %

Eläkkeiden nousu, %

1,75 %

1,75 %

Inflaatio, %

1,50 %

1,50 %

Taseessa oleva velka 31.12.

Taseessa oleva velka 1.1. Kulut tuloslaskelmassa Järjestelyyn suoritetut maksut Uudelleenmäärittämiset muun laajan tuloksen erissä Hankinnat/myynti

Velvoitteiden painotettuun keskiarvoon perustuva duraatio on 15,8 vuotta. Konserni arvioi maksavansa etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihinsä vuonna 2017 noin 300 tuhatta euroa. Lakisääteisen eläketurvan lisäksi Oma Säästöpankilla on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

johdolle ja tietyille johtavassa asemassa oleville avainhenkilöille sekä sellaisille työntekijöille, jotka olivat Säästöpankkien eläkekassan jäseniä sen lopettaessa toimintansa 31.12.1992. Näissä järjestelyissä eläkeikä on 60–65 vuotta ja eläkkeen määrä 60 % eläkepalkasta.

| 84 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

K29 MUUT VUOKRAVASTUUT Konserni vuokralle ottajana, saatavat vähimmäisvuokrat (tuhatta euroa)

2016

2015

616

643

1–5 vuotta

1 305

1 394

Yli 5 vuotta

651

866

2 572

2 903

2016

2015

Alle 1 vuosi

306

288

1–5 vuotta

277

48

583

337

Alle 1 vuosi

Yhteensä Konserni on ottanut vuokralle pääasiassa liiketoiminnassa käytössä olevia tiloja.

Konserni vuokralle antajana, saatavat vähimmäisvuokrat (tuhatta euroa)

Yli 5 vuotta Yhteensä Konserni on antanut vuokralle omistamiaan asuin- ja liikehuoneistoja.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 85 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

K30 RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN NETOTUS

Rahoitusvarat 31.12.2016 Rahamäärät, joita ei ole netotettu taseessa Rahoitusinstrumentit

Saatu arvopaperivakuus

Saatu käteisvakuus

Nettomäärä

Johdannaisvarat

2 630

0

2 000

630

Rahoitusvarat yhteensä

2 630

0

2 000

630

Rahoitusvelat 31.12.2016 Rahamäärät, joita ei ole netotettu taseessa Rahoitusinstrumentit

Saatu arvopaperivakuus

Saatu käteisvakuus

Nettomäärä

Johdannaisvelat

0

0

0

0

Rahoitusvarat yhteensä

0

0

0

0

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 86 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

Rahoitusvarat 31.12.2015 Rahamäärät, joita ei ole netotettu taseessa Rahoitusinstrumentit

Annettu arvopaperivakuus

Annettu käteisvakuus

Nettomäärä

Johdannaisvarat

4 796

1 078

3 000

718

Rahoitusvarat yhteensä

4 796

1 078

3 000

718

Rahoitusvelat 31.12.2015 Rahamäärät, joita ei ole netotettu taseessa Rahoitusinstrumentit

Annettu arvopaperivakuus

Annettu käteisvakuus

Nettomäärä

Johdannaisvelat

0

0

0

0

Rahoitusvarat yhteensä

0

0

0

0

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 87 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

K31 KÄYVÄT ARVOT ARVOSTUSMENETELMÄN MUKAISESTI Rahoitusinstrumentit arvostetaan tilinpäätöksessä käypään arvoon tai jaksotettuun hankintamenoon. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa kuvataan rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostustavan perusteella ja perusteet arvostamistavoille ja käyvän arvon määrittämiselle. Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot jaetaan kolmeen hierarkiatasoon sen mukaan, miten käypä arvo on määritetty: Taso 1: Täysin samanlaisille varoille tai veloille toimivilla markkinoilla noteeratut käyvät arvot. Taso 2: Käyvät arvot, jotka on määritetty käyttäen syöttötietoina muita kuin tason 1 noteerattuja hintoja, jotka ovat todennettavissa varoille tai veloille joko suoraan (esim. hintoina) tai välillisesti (esim. johdettuina hinnoista). Taso 3: käyvät arvot, jotka on määritetty käyttäen varoille tai veloille syöttötietoja, jotka eivät olennaisilta osin perustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin.

Käypien arvojen hierarkian taso määritellään sijoituskohteen kannalta merkittävän alimmalla tasolla olevan syöttötiedon perusteella. Syöttötiedon merkittävyys arvioidaan kyseisen käypään arvoon arvostettavan erän suhteen kokonaisuudessaan. Siirron käyvän arvon hierarkiatasojen välillä katsotaan tapahtuneen siirron aiheuttaman tapahtuman tai olosuhteiden muutoksen toteutumispäivänä. Myytävissä olevien rahoitusvarojen Osakkeet ja osuudet erään sisältyvät Oma Säästöpankin toiminnan kannalta välttämättömien yhtiöiden osakkeet. Tällaisia omistuksia ovat Oy Samlink Ab:n ja Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n osakkeet, jotka arvostetaan tilinpäätöksessä hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla (taso 3).

Toistuvasti käypään arvoon arvostetut erät Rahoitusvarat 31.12.2016

Kirjanpitoarvo

Taso 1

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat

Taso 2

Taso 3

576

0

0

576

2 630

0

2 620

10

Myytävissä olevat rahoitusvarat

246 054

224 292

0

21 762

Rahoitusvarat yhteensä

249 260

224 292

2 620

22 348

Johdannaiset

Rahoitusvelat 31.12.2016 Johdannaiset

0

0

0

0

Rahoitusvelat yhteensä

0

0

0

0

Kirjanpitoarvo

Taso 1

Taso 2

Taso 3

1 988

1 988

0

0

281

0

0

281

2 269

1 988

0

281

390 614

0

93 301

297 313

390 614

0

93 301

297 313

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat Rahoitusvarat 31.12.2016 Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset Lainat ja muut saamiset

Rahoitusvarat yhteensä Rahoitusvelat 31.12.2016 Muut rahoitusvelat

Rahoitusvelat yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 88 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

Toistuvasti käypään arvoon arvostetut erät Rahoitusvarat 31.12.2015

Kirjanpitoarvo

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat

1 858

Johdannaiset

5 369

0

0

1 858

0

4 796

574

Myytävissä olevat rahoitusvarat

202 644

171 142

0

31 502

Rahoitusvarat yhteensä

209 872

171 142

4 796

33 934

Rahoitusvelat 31.12.2015 Johdannaiset

0

0

0

0

Rahoitusvelat yhteensä

0

0

0

0

Kirjanpitoarvo

Taso 1

Taso 2

Taso 3

1 987

2 579

0

0

0

0

0

0

1 987

2 579

0

0

205 951

0

0

205 951

205 951

0

0

205 951

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat Rahoitusvarat 31.12.2015 Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset Lainat ja muut saamiset

Rahoitusvarat yhteensä Rahoitusvelat 31.12.2015 Muut rahoitusvelat

Rahoitusvelat yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 89 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

Tasolle 3 luokiteltujen sijoitusten tapahtumat 2016 Tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat

Yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.2016

1 858

+

Hankinnat

0

-

Myynnit

0

-

Vuoden aikana erääntyneet

+/-

Tuloslaskelmaan kirjatut realisoituneet arvonmuutokset

+/-

Tuloslaskelmaan kirjatut realisoitumattomat arvonmuutokset

+

Siirrot tasolle 3

0

-

Siirrot tasolle 1 ja 2

0

-1 249

Kirjanpitoarvo 31.12.2016

13 -46

576

Johdannaiset

Yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.2016

574

+

Hankinnat

214

-

Myynnit

-

Vuoden aikana erääntyneet

+/-

Tuloslaskelmaan kirjatut realisoituneet arvonmuutokset

+/-

Tuloslaskelmaan kirjatut realisoitumattomat arvonmuutokset

+/-

Laajan tuloksen eriin kirjatut arvonmuutokset

0

+

Siirrot tasolle 3

0

-

Siirrot tasolle 1 ja 2

0

+/-

Cva-oikaisu

22

Kirjanpitoarvo 31.12.2016

10

0 -290

Myytävissä olevat rahoitusvarat

0 -510

Yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.2016

31 562

+

Hankinnat

-

Myynnit

1 899

-

Vuoden aikana erääntyneet

-191

+/-

Tuloslaskelmaan kirjatut realisoituneet arvonmuutokset

-375

+/-

Tuloslaskelmaan kirjatut realisoitumattomat arvonmuutokset

+/-

Laajan tuloksen eriin kirjatut arvonmuutokset

+

Siirrot tasolle 3

-

Siirrot tasolle 1 ja 2

-9 153

3 0 -1 981

Kirjanpitoarvo 31.12.2016

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

-2

21 762

| 90 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

Tasolle 3 luokiteltujen sijoitusten tapahtumat 2015 Tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat

Yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.2015

2 054

+

Hankinnat

0

-

Myynnit

-

Vuoden aikana erääntyneet

+/-

Tuloslaskelmaan kirjatut realisoituneet arvonmuutokset

+/-

Tuloslaskelmaan kirjatut realisoitumattomat arvonmuutokset

+

Siirrot tasolle 3

0

-

Siirrot tasolle 1 ja 2

0

-100 0

Kirjanpitoarvo 31.12.2015

-92 -4

1 858

Johdannaiset

Yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.2015

171

+

Hankinnat

517

-

Myynnit

-

Vuoden aikana erääntyneet

+/-

Tuloslaskelmaan kirjatut realisoituneet arvonmuutokset

+/-

Tuloslaskelmaan kirjatut realisoitumattomat arvonmuutokset

+/-

Laajan tuloksen eriin kirjatut arvonmuutokset

0

+

Siirrot tasolle 3

0

-

Siirrot tasolle 1 ja 2

0

+/-

Cva-oikaisu

-77

Kirjanpitoarvo 31.12.2015

574

0 -60

Myytävissä olevat rahoitusvarat

0 23

Yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.2015

35 212

+

Hankinnat

-

Myynnit

-1 224

214

-

Vuoden aikana erääntyneet

-1 073

+/-

Tuloslaskelmaan kirjatut realisoituneet arvonmuutokset

3

+/-

Tuloslaskelmaan kirjatut realisoitumattomat arvonmuutokset

0

+/-

Laajan tuloksen eriin kirjatut arvonmuutokset

+

Siirrot tasolle 3

0

-

Siirrot tasolle 1 ja 2

0

14

Kirjanpitoarvo 31.12.2015

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

33 146

| 91 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

Herkkyysanalyysi tasolle 3 kuuluville rahoitusvaroille 31.12.2016 Mahdollinen tulosvaikutus oletuksin Osakkeet ja osuudet

Oletettu muutos

Myytävissä olevat rahoitusvarat Yhteensä

Kirjanpitoarvo

Positiivinen

Negatiivinen

+/- 15 %

20 324 239

3 048 636

-3 048 636

20 324 239

3 048 636

-3 048 636

Mahdollinen tulosvaikutus oletuksin Korkoinstrumentit

Myytävissä olevat rahoitusvarat Yhteensä

Oletettu muutos

Markkina-arvo

Positiivinen

Negatiivinen

+/- 15 %

100 080

15 012

-15 012

100 080

15 012

-15 012

Herkkyysanalyysi tasolle 3 kuuluville rahoitusvaroille 31.12.2015 Mahdollinen tulosvaikutus oletuksin Osakkeet ja osuudet

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Oletettu muutos

Kirjanpito-arvo

Positiivinen

Negatiivinen

+/- 15 %

103 653

15 548

-15 548

103 653

15 548

-15 548

Yhteensä

Mahdollinen tulosvaikutus oletuksin Korkoinstrumentit

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Oletettu muutos

Markkina-arvo

Positiivinen

Negatiivinen

+/- 15 %

98 653

3 069

-3 069

98 653

3 069

-3 069

Yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 92 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

K32 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄT TYTÄRYHTIÖT Meneillään oleva SAV-Rahoituksen tilikausi on 1.7.2016–31.12.2017. Vuodesta 2018 lähtien tilikausi on yhteneväinen Oma Säästöpankin tilikauden kanssa. Konserniin yhdistellyt SAV-Rahoituksen varat ja velat on esitetty liitetiedossa K36. 2016

2015

Osuus osakkeista

Osuus äänistä

Osuus osakkeista

Osuus äänistä

Koy Lappeenrannan säästökeskus, Lappeenranta

100 %

100 %

100 %

100 %

SAV-Rahoitus Oyj, Helsinki*

47,85 %

47,85 %

*SAV-Rahoitus Oyj hankittu 16.12.2016. Määräysvallattomien omistajien osuuteen tytäryhtiössä liittyy osakkeiden luovutusta koskevia rajoituksia.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 93 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

K33 LÄHIPIIRITIEDOT Lähipiirillä tarkoitetaan Oma Säästöpankissa johtavassa asemassa olevia avainhenkilöitä ja näiden perheenjäseniä, tytäryhtiöitä, yhteisiä toimintoja sekä yhtiöitä, joissa johtavassa asemassa olevalla avainhenkilöllä on määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta ja yhteisöt, joilla on huomattava vaiku-

tusvalta Oma Säästöpankki Oyj:ssä. Avainhenkilöitä ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varahenkilö sekä muu johtoryhmä. Lähipiirille myönnetyissä lainoissa noudatetaan normaaleja luottoehtoja. Lainat on sidottu yleisesti käytössä oleviin viitekorkoihin.

Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden saama korvaus Avainhenkilöiden saamat korvaukset 2016

Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

Hallitus

Muu johtoryhmä

539

390

635

Maksupohjaiset eläkejärjestelyt

53

14

13

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt

0

0

9

Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

Hallitus

Muu johtoryhmä

488

307

664

Palkat ja palkkiot

Avainhenkilöiden saamat korvaukset 2015 Palkat ja palkkiot Maksupohjaiset eläkejärjestelyt

48

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt

0

13 0

5

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa 2016

2015

Avainhenkilöt ja heidän perheenjäsenet

Läheisyritykset

Avainhenkilöt ja heidän perheenjäsenet

Läheisyritykset

Luotot

2 157

1 850

2 308

1 509

Talletukset

1 449

6 174

1 938

10 013

115

100

75

150

15

10

19

8

Takaukset Saadut korot Maksetut korot

1

Palvelupalkkiot

2

11 5

4

Luotot ja takaukset on myönnetty ehdoin, joita sovelletaan vastaaviin asiakasluottoihin ja takauksiin.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 94 |

VUOSIKERTOMUS 2016

5


KONSERNIN LIITETIEDOT

K34 TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Tammikuussa 2017 Oma Säästöpankki julkisti suunnitelman avata täyden palvelun pankkikonttorin Lahden ydinkeskustaan kevään kuluessa. Samoin tammikuussa pankki allekirjoitti yhteistyösopimuksen Euroopan investointirahaston kanssa, jonka seurauksena OmaSp:n edellytykset yritysrahoituksen osalta paranevat. EIR-yhteistyö

vaikuttaa positiivisesti pankin vakavaraisuuteen sekä luottoriskien hallintaan yritysrahoituksessa. Pankin hallituksen tiedossa ei ole seikkoja, jotka olennaisesti vaikuttaisivat pankin taloudelliseen asemaan tilinpäätöksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta.

K35 LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMINEN Tilikauden 2016 hankinnat Oma Säästöpankki ja Elite Varainhoito Oyj hankkivat 97,7 % SAV-Rahoitus Oyj:stä 16.12.2016, josta Oma Säästöpankin osuus oli 48,97 %. Kauppahinta oli 1,4 milj. euroa ja se maksettiin käteisellä. SAV-Rahoitus on yhdistelty osakassopimuksen ehtoihin perustuen konsernintilinpäätökseen

tytäryrityksenä. Yhdistelyn seurauksena konsernille syntyi 0,5 milj. euroa liikearvoa. Hankinta täydentää Oma Säästöpankin tuotetarjoamaa ja mahdollistaa yhteisen myynti- ja markkinointiverkoston hyödyntämisen. Kirjattu liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

(tuhatta euroa)

Kirjattu arvo

Varat yhteensä

7 044

Laskennalliset verosaamiset vahvistetuista tappioista

480

Velat yhteensä

5 630

Nettovarallisuus

1 893

Määräysvallattomien omistajien osuus

-966

Hankittu nettovarallisuus

927

Luovutettu vastike

1 426

Liikearvo

500

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 95 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

Tilikauden 2015 hankinnat Joroisten Osuuspankin ja Pyhäselän Paikallisosuuspankin pankkiliiketoiminnot yhdisteltiin Oma Säästöpankki Oyj:n taseeseen 1.10.2015 alkaen. Liiketoimintojen yhdistämisen tavoitteena oli edistää paikallispankkitoiminnan edellytyksiä pankkien toimialueella vahvistamalla väestöpiirejä ja toimialueen eri osia edustavaa ja palvelevaa pankkia sekä saada aikaan synergiaetuja ja siten vahvistaa kannattavuutta ja kustannustehokkuutta. Paikallisosuuspankit luovuttivat varsinaiset pankkiliiketoimintansa siihen kuuluvine varoineen, velkoineen ja vastuineen Oma Säästöpankki Oyj:lle. Kaikki varat ja velat, jotka eivät kuulu pankkiliiketoimintaan jäivät osuuskunnille. Pankkiliiketoiminnan luovutukset

toteutettiin nettoapporttiluovutuksena ja osuuspankit saivat vastikkeena luovutetusta liiketoiminnasta Oma Säästöpankki Oyj:n liikkeeseen laskemia uusia osakkeita nettoapporttia vastaavan määrän 28 960 kpl. Nämä osakkeet oikeuttavat yhteensä 5,9 % omistusosuuteen Oma Säästöpankki Oyj:stä. Liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut yksilöitävissä olevat asiakassuhteet on arvostettu hankinnan yhteydessä käypään arvoon ja talletuksiin liittyvistä asiakassuhteista muodostunut aineeton hyödyke kirjataan tasapoistoina kuluksi arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Asiakassuhteiden taloudelliseksi vaikutusajaksi on arvioitu 6 vuotta. Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat seuraavat:

Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot (tuhatta euroa)

Liitetieto

Rahavarat

K12, K14

39 208

Talletuksiin liittyvät asiakassuhteet

K17

125 256

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

K18

69

Siirtosaamiset ja muut ennakot

K19

502

Muut varat

K19

521

Varat yhteensä

165 557

Talletuksiin liittyvät velat

K21

152 583

Maksujenvälitysvelat

K24

608

Korkovelat

K24

468

Muut siirtovelat

K24

345

Velat yhteensä

154 003

Nettovarallisuus

11 554

Liikearvon syntyminen hankinnassa (tuhatta euroa) Luovutettu vastike

12 006

Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuus

11 554

Liikearvo

453

Hankinnasta syntyi 453 tuhannen euron liikearvo, joka perustuu edellä kuvattuihin liiketoimintojen hankinnoista odotettavissa oleviin synergiaetuihin. Kirjattu liikearvo ei ole vähennyskelpoinen verotuksessa.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 96 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

K36 SIIRTYMINEN IFRS-STANDARDEIHIN Tämä on Oma Säästöpankki -konsernin ensimmäinen IFRS-tilinpäätös, joka on laadittu noudattaen liitetiedossa K1 esitettyjä laatimisperiaatteita. IFRS:n mukaisia laadintaperiaatteita on noudatettu laadittaessa tilinpäätös kausille 2016 ja 2015 sekä laadittaessa avaava tase (1.1.2015). Koska Oma

Säästöpankki ei ole aiemmin laatinut konsernintilinpäätöstä, esitetään ohessa tuloslaskelmat ja tase ainoastaan IFRS-lukuina. Lisäksi esitetään IFRS-oikaisujen vaikutus voittovaroihin siirtymähetkellä ja vertailukaudella.

IFRS:n mukainen tase siirtymähetkellä 1.1.2015 ja vertailukaudella 31.12.2015 (tuhatta euroa)

Viite

IFRS 1.1.2015

IFRS 31.12.2015

IFRS 31.12.2016

6 608

7 985

7 728

Varat Käteiset varat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat

g)

2 063

1 858

576

Lainat ja saamiset luottolaitoksilta

c)

116 532

139 482

61 958

Lainat ja saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä

g)

1 307 169

1 530 264

1 785 417

Johdannaiset ja suojauslaskenta

f)

6 846

5 369

2 630

Sijoitusomaisuus

e) g)

153 089

215 927

257 369

Aineettomat hyödykkeet

b)

189

202 644

4 315

Aineelliset hyödykkeet

a)

14 492

17 479

17 396

7 083

9 239

12 144

Muut varat Verosaamiset

c)

Varat yhteensä

1 182

1 291

1 235

1 615 253

1 932 328

2 150 768

11 923

36 916

34 257

1 294 349

1 472 793

1 482 828

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat

68 620

161 503

353 050

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla

32 875

24 488

17 600

16 757

19 282

24 623

Velat ja Oma pääoma Velat luottolaitoksille Velat yleisölle ja julkisyhteisöille

Varaukset ja muut velat

d)

Verovelat

c)

Velat yhteensä

Osakepääoma Rahastot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Velat ja Oma pääoma yhteensä

13 289

15 221

17 339

1 437 814

1 730 202

1 929 697

22 000

24 000

24 000

101 615

108 481

111 417

53 825

69 645

84 741

177 440

202 126

220 158

1 615 253

1 932 328

2 149 855

Määraysvallattomien osuus

913

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 97 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

Tulos tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 (tuhatta euroa)

Viite

IFRS 1.1.–31.12.2015

IFRS 1.1.–31.12.2016

39 889

43 938

Korkotuotot Korkokulut

-8 157

-7 391

Korkokate

31 733

36 547

17 480

21 218

Palkkiotuotot

g)

Palkkiokulut

-2 198

-3 509

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

15 282

17 709

53

134

Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot

g)

4 318

2 267

Liiketoiminnan muut tuotot

g)

2 967

3 682

54 352

60 339

Liiketoiminnan tuotot yhteensä Henkilöstökulut

d)

-11 711

-14 085

Liiketoiminnan muut kulut

b) g)

-18 912

-19 381

Poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

b) g)

-1 715

-2 065

-32 338

-35 531

-3 594

-4 197

Liiketoiminnan kulut yhteensä Arvonalentumistappiot lainoista ja muista saamisista Tulos ennen veroja

18 420

20 611

Tuloverot

c)

-3 642

-4 567

Tilikauden tulos

14 778

16 044

14 778 36

16 044 -321

36

-321

-2 097 -1 373 -725 418 13 135

-4 368 4 425 -58 -809 19 146

Laaja tuloslaskelma

Tilikauden tulos Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleenmäärittelemisestä johtuvat voitot ja tappiot Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutos Rahavirtasuojauksen arvostuksenmuutokset Tuloverot Tilikauden laaja tulos yhteensä

IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutus konsernin voittovaroihin ja omaan pääomaan (tuhatta euroa) Kertyneet voittovarat FAS:n mukaan IFRS-oikaisut IAS 16, IAS 40 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, Sijoituskiinteistöt IAS 19 Työsuhde-etuudet IAS 37 Vapaaehtoisten varausten purku IAS 36 Omaisuuserien arvonalentuminen IAS 39 Rahoitusinstrumentit Konsernitilinpäätös/Kiinteistöjen yhdistely IFRS 10 tilinpäätökseen yhteisinä toimintoina IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen Kertyneet voittovarat IFRS:n mukaan

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 98 |

VUOSIKERTOMUS 2016

1.1.2015

31.12.2015

15 510

21 878

-1 086 -215 41 774 -1 206 -472

-2 162 -97 50 489 -1 199 -371

-480

-600

53 825

1 706 69 645


KONSERNIN LIITETIEDOT

Liitetietoja taloudelliseen lisäinformaatioon avaavan taseen 1.1.2015, vertailuvuoden taseen 31.12.2015 ja tuloslaskelman 1.1.–31.12.2015 osalta. Tilinpäätöslaskelmissa on sovellettu niitä laatimisperiaatteita, jotka on esitetty virallisen IFRS-tilinpäätöksen liitetiedossa K1 ”Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet”. Poikkeuksena tästä Konserni on käyttänyt IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto -standardin ensilaatijoille mahdollistamaa helpotusta olla soveltamatta IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardia takautuvasti ennen 1.1.2015 tapahtuneisiin liiketoimintojen yhdistämisiin. Ohessa on kerrottu merkittävimmät IFRS-standardien soveltamiseen liittyvät oikaisut: a) Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Rakennusten ja rakennelmien arvoja on oikaistu -1 086 tuhatta euroa siirryttäessä IFRS-raportointiin, sillä Oma Säästöpankki ei ole aiemmin kirjannut kiinteistöyhtiöiden osalta poistoja (IAS 16 ja IAS 40). Sijoituskiinteistöihin sovelletaan hankintamenomallia. Perusparannusmenot, jotka on aiemmin sisältyneet aineettomiin hyödykkeisiin, on luokiteltu esitettäväksi rakennusten käyttötarkoituksen mukaan osana omassa käytössä oleviksi kiinteistöiksi tai sijoituskiinteistöiksi.

Oikaisujen seurauksena aineellisten hyödykkeiden tasearvo aleni Konsernin avaavassa taseessa yhteensä 633 tuhatta euroa 1.1.2015. Edellä mainittujen oikaisujen yhteisvaikutus 31.12.2015 taseessa oli -2 440 tuhatta euroa. b) Aineettomat hyödykkeet Samlinkin tekemä kehitystyö Konsernin hyväksi katsotaan erillisenä hankituksi aineettomaksi hyödykkeeksi. FAS-tilinpäätöksessä tietojärjestelmien kehityskulut kirjattiin tuloslaskelmaan, mutta IFRS-tilinpäätöksessä ne on aktivoitava IAS 38-standardin mukaan. Tietojärjestelmien kehityskulujen aktivointi IAS 38-standardin mukaan sekä perusparannusmenojen siirto, pienensivät aineettomien hyödykkeiden tasearvoa poistojen jälkeen 1 385 tuhatta euroa 1.1.2015. Vuoden 2015 vastaava vaikutus näiden osalta oli 1 665 tuhatta euroa. c) Laskennalliset verot IFRS-standardien käyttöönotto vaikutti Konsernin laskennallisiin veroihin seuraavasti

Laskennalliset verosaamiset (tuhatta euroa)

1.1.2015

31.12.2015

31.12.2016

272

540

374

54

24

47

301

300

211

Aineettomat hyödykkeet

0

0

0

Vahvistetusta tappiosta

0

0

480

Rahoitusinstrumentit

118

93

123

Verosaamisten lisäys yhteensä

745

957

1 235

1.1.2015

31.12.2015

31.12.2016

10 443

12 622

14 609

-2

0

0

330

385

12 952

14 994

Aineelliset hyödykkeet Työsuhde-etuudet Omaisuuserien arvonalentuminen

Laskennalliset verovelat (tuhatta euroa) Vapaaehtoisten varausten purku Rahoitusinstrumentit Liiketoimintojen hankinnat Verovelkojen lisäys yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

10 442

| 99 |

VUOSIKERTOMUS 2016


KONSERNIN LIITETIEDOT

d) Työsuhde-etuudet Konsernilla on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä, jotka käsitellään IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin mukaisesti. IFRS-tilinpäätöksessä esitetään velkaeränä järjestelyistä johtuvien velvoitteiden nykyarvo tilinpäätöspäivänä vähennettynä järjestelyyn kuuluvien varojen käyvällä arvolla. Tämän oikaisun johdosta Konsernin muut velat kasvoivat 268 tuhatta euroa avaavassa taseessa 1.1.2015. Vuoden 2015 aikana velvoitteet pienenivät 71 tuhatta euroa, joten edellä mainittujen oikaisujen yhteisvaikutus muiden velkojen tasearvoon 31.12.2015 taseessa oli 190 tuhatta euroa. Tilikaudelle 2015 kirjatut työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut olivat oikaisujen myötä 56 tuhatta euroa. e) Sijoitusomaisuus IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet -standardin mukaisesti Konserni kirjasi 1.1.2015 avaavaan

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

taseeseen poistojen oikaisuja, minkä seurauksena sijoitusomaisuuden tasearvo pieneni 847 tuhatta euroa. Vaikutus 31.12.2015 taseessa oli -861 tuhatta euroa. f) Johdannaiset Johdannaisten arvostuksessa huomioitiin IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen -standardin mukaisesti vastapuoliriski (CVA). Oikaisun vaikutus omaan pääomaan oli 1.1.2015 yhteensä -600 tuhatta euroa. Vuoden 2015 aikana johdannaisten arvo pieneni edelleen 465 tuhanteen euroon. g) Tilinpäätökseen yhdisteltävät yhteisöt Konsernin IFRS-tilinpäätökseen yhdisteltiin 100 %:sti omistetut olennaiset kiinteistöyhtiöt. 1.1.2015 vaikutus Konsernin omaan pääoman 1.1.2015 oli 4 177 tuhatta euroa. Vaikutus omaan pääomaan 31.12.2015 oli yhteensä 4 057 tuhatta euroa.

| 100 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

Oma Säästöpankki Oyj tilinpäätös Oma Säästöpankki Oyj tuloslaskelma (tuhatta euroa)

2016

2015

Korkotuotot

E2

43 907

39 893

Korkokulut

E2

-7 382

-8 179

36 526

31 714

Korkokate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista

E3

960

592

Palkkiotuotot

E4

21 220

17 481

Palkkiokulut

E4

-3 538

-2 200

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot

E5

-14

-73

Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot

E6

2 010

4 487

Suojauslaskennan nettotulos

E7

-15

-1

Sijoituskiinteistöjen nettotuotot

E8

-989

77

Liiketoiminnan muut tuotot

E9

3 682

2 967

-27 876

-25 637

Hallintokulut Henkilöstökulut

E10

-14 136

-11 822

Muut hallintokulut

E11

-13 740

-13 815

E12

-2 808

-882

E9

-5 744

-5 295

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista

E13

-4 170

-3 594

Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot

E13

-28

0

19 217

19 638

Tilinpäätössiirrot

-9 935

-10 894

Tuloverot

-2 130

-1 683

Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen

7 153

7 061

Tilikauden voitto (tappio)

7 153

7 061

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut

Liikevoitto

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 101 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

Oma Säästöpankki Oyj tase VASTAAVAA (tuhatta euroa)

31.12.2016

31.12.2015

7 728

7 985

92 817

63 378

Käteiset varat Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset Saamiset luottolaitoksilta

E15

61 701

139 482

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä

E16

1 785 106

1 530 749

Saamistodistukset

E17

58 296

39 120

4 681

0

53 615

39 120

Julkisyhteisöiltä Muilta Osakkeet ja osuudet

E18

98 952

103 991

Johdannaissopimukset

E19

2 930

5 835

Aineettomat hyödykkeet

E20

4 820

2 957

25 691

31 605

Aineelliset hyödykkeet Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet

E21

10 081

12 920

Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet

E21

13 992

17 099

1 618

1 586

Muut aineelliset hyödykkeet Muut varat

E23

406

1 362

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot

E24

11 211

7 475

Laskennalliset verosaamiset

E32

635

725

2 150 294

1 934 664

Vastaavaa yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 102 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

VASTATTAVAA (tuhatta euroa)

31.12.2016

31.12.2015

Vieras pääoma Velat luottolaitoksille

E25

34 257

36 916

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille

E26

1 483 044

1 472 940

Talletukset

1 482 316

1 471 878

Muut velat

728

1 062

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat

E27

353 050

161 503

Muut velat

E28

17 934

12 576

Siirtovelat ja saadut ennakot

E30

6 053

7 208

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla

E31

17 600

24 488

Laskennalliset verovelat

E32

2 345

1 562

1 914 283

1 717 193

73 046

63 111

73 046

63 111

24 000

24 000

7 907

4 416

7 907

4 416

103 510

104 067

103 510

103 510

0

557

20 395

14 817

7 153

7 061

162 964

154 360

2 150 294

1 934 664

Vieras pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Vapaaehtoiset varaukset

E29

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä Oma pääoma

E36

Osakepääoma

E37

Muut sidotut rahastot Käyvän arvon rahasto Vapaat rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Oma pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 103 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET (tuhatta euroa)

31.12.2016

31.12.2015

13 059

15 996

12 434

15 121

624

875

117 436

112 832

117 436

112 832

Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit Muut Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset Muut

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 104 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

Oma Säästöpankki Oyj rahoituslaskelma (tuhatta euroa)

31.12.2016

31.12.2015

7 153

7 061

17 487

-5 794

-299 115

-107 555

-47 695

-55 527

3 288

61 826

-254 358

-99 644

2 255

-12 209

-2 605

-2 001

205 530

146 831

Velat luottolaitoksille

-2 659

24 646

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille

11 973

28 024

191 547

92 883

4 669

1 277

-2 848

-1 739

-71 794

38 804

0

2 000

5 985

0

-4 431

-3 050

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset

3 855

503

Investointien rahavirta yhteensä

5 410

-547

Liiketoiminnan rahavirta Varsinaisen toiminnan voitto verojen jälkeen Tilikauden oikaisut Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+) Saamistodistukset Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä Osakkeet ja osuudet Muut varat Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Muut velat

Maksetut tuloverot Liiketoiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Eräpäivään asti pidettävien rahoitusvarat, vähennykset Investoinnit osakkeisiin ja osuuksiin, vähennykset Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 105 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

(tuhatta euroa)

31.12.2016

31.12.2015

0

18 663

Velat, joilla on huonompi etuoikeus, vähennykset

-6 888

-9 588

Maksetut osingot ja muu voitonjako

-1 478

-693

Rahoituksen rahavirta yhteensä

-8 366

8 382

Rahavarojen nettomuutos

-74 750

46 639

Rahavarat tilikauden alussa

129 902

49 951

55 152

129 902

Rahoituksen rahavirta Velat, joilla on huonompi etuoikeus, lisäykset

Rahavarat tilikauden lopussa - Liiketoiminnan luovutuksissa siirtyneet rahavarat

-33 313

Rahavarat tilikauden lopussa ilman liiketoiminnan luovutuksessa siirtyneitä rahavaroja

96 590

Rahavarat muodostuvat seuraavista tase-eristä: Käteiset varat

7 728

7 985

Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta

47 424

121 918

Yhteensä

55 152

129 902

43 085

38 888

Maksetut korot

8 022

8 331

Saadut osingot

960

592

Tilinpäätössiirrot

9 935

10 894

Tuloslaskelman verot

2 130

1 683

880

-50

3 697

1 065

845

-19 385

17 487

-5 794

Lisätiedot rahoituslaskelmaan: Saadut korot

Tilikauden oikaisut:

Käyvän arvon muutokset Poistot ja arvonalentumiset aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä Muut oikaisut Yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 106 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

Emoyhtiön liitetiedot E1 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Emoyhtiö Oma Säästöpankki Oyj laatii erillistilinpäätöksensä kirjanpito- ja luottolaitoslain säännösten, valtiovarainministeriön luottolaitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen (698/2014) sekä Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 2/2016 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus mukaisesti.

Ulkomaan rahan määräiset erät Euroalueeseen kuulumattomiin valuuttoihin sidotut ulkomaan rahan määräiset varat ja velat on muunnettu euroiksi Euroopan Keskuspankin noteeraamaan tilinpäätöspäivän päätöskurssiin. Arvostuksessa syntyneet kurssierot on kirjattu tuloslaskelmassa valuuttatoiminnan nettotuottoihin.

Rahoitusinstrumentit

Luokittelu Rahoitusvarat on tilinpäätöksessä luokiteltu Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 2/2016 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus mukaisesti neljään arvostusluokkaan: • • • •

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset Lainat ja muut saamiset

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin on luokiteltu yhdistelmäinstrumentit, jotka sisältävät kytketyn johdannaisen, jota ei ole erotettu pääsopimuksesta sekä muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat. Lisäksi tähän luokkaan on luokiteltu johdannaiset, jotka on tehty suojaamistarkoituksessa. Eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin on luokiteltu saamistodistukset, joihin liittyvät maksusuoritukset ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia, jotka erääntyvät määrättynä päivänä ja jotka pankilla on vakaa aikomus ja kyky pitää eräpäivään asti. Lainat ja muut saamiset ryhmään on luokiteltu saamiset, joihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

määritettävissä olevia eikä niitä noteerata julkisesti toimivilla markkinoilla. Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin on luokiteltu rahoitusvarat, joita ei ole luokiteltu edellä kuvattuihin arvostusluokkiin. Rahoitusvarojen ostot ja myynnit on kirjattu kirjanpitoon kaupantekopäivän mukaisesti ja ne sisältyvät tase-eriin Saamistodistukset ja Osakkeet ja osuudet. Rahoitusvelat jaetaan kahteen arvostusluokkaan: • Kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin rahoitusvelkoihin • Muihin rahoitusvelkoihin Pankilla ei ole kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä rahoitusvelkoja. Kaikki rahoitusvelat on siten luokiteltu Muihin rahoitusvelkoihin. Arvostaminen Rahoitusvarat on merkitty taseeseen joko käypään arvoon tai jaksotettuun hankintamenoon. Johdannaissopimuksia lukuun ottamatta rahoitusvelat on merkitty taseeseen jaksotettuun hankintamenoon. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin luokiteltujen erien käyvän arvon muutokset on kirjattu suoraan tuloslaskelman erään Arvopaperikaupan tuotot. Myytävissä olevat rahoitusvarat on arvostettu käypään arvoon. Niiden käyvän arvon muutokset laskennallisilla veroilla oikaistuna on kirjattu omaan pääomaan muodostettuun käyvän arvon rahastoon. Ulkomaan rahan määräisistä eristä johtuvia kurssivoittoja ja -tappioita ei kirjata käyvän arvon rahastoon vaan suoraan tulokseen. Käyvän arvon rahastoon kertynyt arvonmuutos kirjataan tulokseen, kun myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kuuluva omaisuuserä myydään tai muuten kirjataan pois taseesta. Julkisesti noteerattujen osakkeiden käypänä arvona on pidetty vuoden viimeistä ostokurssia. Muiden kuin julkisesti noteerattujen osakkeiden käypänä arvona on pidetty niiden hankintamenoa silloin, kuin käypää arvoa ei ole voitu luotettavasti määritellä. Saamistodistusten käypänä arvona on pidetty vuoden viimeistä ostokurssia, jos saamistodistuksella on julkinen hintanoteeraus tai sen puuttuessa saatavan

| 107 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

pääoma- ja korkovirran markkinakorolla diskontattua nykyarvoa tai arvoa, joka on laskettu muuta yleisesti hyväksyttyä arvostusmallia tai -menetelmää käyttäen. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset sekä lainat ja muut saamiset on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon tai arvonalentumistappiolla vähennettyyn hankintamenoon, jos arvonalentumisesta on ollut objektiivista näyttöä. Tytär- ja omistusyhteysyritysten osakkeet ja osuudet on kirjattu hankintamenoon tai arvonalentumistappiolla vähennettyyn hankintamenoon, jos arvonalentumisen on todettu olevan merkittävä tai pitkäaikainen.

Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta Johdannaissopimukset on tilinpäätöksessä arvostettu käypään arvoon ja arvonmuutokset on kirjattu taseeseen ja tuloslaskelmaan. Pankki suojaa korkoriskiään sekä käyvän arvon että rahavirran muutoksilta ja soveltaa niihin suojauslaskentaa. Käyvän arvon suojauksen kohteena on kiinteäkorkoinen ottolainaus ja rahavirran suojauksen kohteena vaihtuvakorkoisen antolainauksen tuleva korkovirta. Käypää arvoa suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutos on kirjattu tuloslaskelmassa erään Suojauslaskennan nettotulos. Käypää arvoa suojattaessa myös suojattava kohde on suojauksen ajan arvostettu käypään arvoon, vaikka se muuten arvostettaisiin jaksotettuun hankintamenoon. Suojattavan kohteen käyvän arvon muutos on kirjattu taseessa kyseisen tase-erän oikaisuksi ja tuloslaskelmassa erään Suojauslaskennan nettotulos. Suojaavien johdannaisten korkokulut esitetään korkokuluissa ja tuotot korkotuotoissa. Rahavirtaa suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutoksen tehokas osuus on kirjattu laskennallisilla veroilla oikaistuna omassa pääomassa olevaan käyvän arvon rahastoon. Käyvän arvon muutoksen tehoton osuus on kirjattu suoraan tuloslaskelman erään Arvopaperikaupan tuotot. Arvopaperikaupan tuottoihin on kirjattu myös suojaavina instrumentteina käytettyjen korko-optioiden aika-arvon muutos, koska aika-arvo ei ole osa suojaavaa instrumenttia. Suojaavien johdannaisten korkokulut esitetään korkokuluissa ja tuotot korkotuotoissa.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

Pankki suojaa korkoriskiään käyvän arvon muutoksilta ja soveltaa siihen käyvän arvon suojausta. Suojauksen kohteena on kiinteäkorkoinen ottolainaus. Käypää arvoa suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutos on kirjattu tuloslaskelmassa erään Suojauslaskennan nettotulos. Käypää arvoa suojattaessa myös suojattava kohde on suojauksen ajan arvostettu käypään arvoon, vaikka se muuten arvostettaisiin jaksotettuun hankintamenoon. Suojattavan kohteen käyvän arvon muutos on kirjattu taseessa kyseisen tase-erän oikaisuksi ja tuloslaskelmassa erään Suojauslaskennan nettotulos. Suojaavien johdannaisten korkokulut esitetään korkokuluissa ja tuotot korkotuotoissa. Pankki suojaa korkoriskiään tulevan korkovirran muutoksilta ja soveltaa siihen rahavirran suojausta. Suojauksen kohteena on vaihtuvakorkoisen antolainauksen tuleva korkovirta. Rahavirtaa suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutoksen tehokas osuus on kirjattu laskennallisilla veroilla oikaistuna omassa pääomassa olevaan käyvän arvon rahastoon. Käyvän arvon muutoksen tehoton osuus on kirjattu suoraan tuloslaskelman erään Arvopaperikaupan tuotot. Suojaavien johdannaisten korkokulut esitetään korkokuluissa ja tuotot korkotuotoissa. Suojaavan johdannaisen arvostamisesta käyvän arvon rahastoon kertynyt arvonmuutos kirjataan tulokseen suojatun rahavirran oikaisuksi sitä mukaa, kun suojattu rahavirta tuloutuu. Rahavirtaa suojattaessa suojattavaa kohdetta ei arvosteta käypään arvoon. Pankki käyttää osakeoptioita suojatakseen osaketalletuksiin liittyvää osakeriskiä käyvän arvon muutoksilta ja soveltaa siihen käyvän arvon suojausta.

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet Kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet on jaettu käyttötarkoituksen perusteella omassa käytössä oleviin kiinteistöihin ja sijoituskiinteistöihin. Jaon lähtökohtana ovat olleet käytetyt neliömetrit. Kiinteistöt on merkitty taseeseen suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennetyn hankintamenon määräisinä. Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet on merkitty taseeseen hankintamenoon. Pankki ei sovella luottolaitoslain 12 luvun 8§:n mahdollisuutta arvostaa sijoituskiinteistöt käypään arvoon.

| 108 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

Omassa käytössä olevien kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden ja osuuksien tasearvot perustuvat hyödykkeiden arvoon suhteessa varsinaisen liiketoiminnan tulonodotuksiin. Sijoituskiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden kirjanpitoarvon ja sitä pysyvästi alemman todennäköisen luovutushinnan ero, mikäli se on olennainen, on kirjattu arvonalentumistappiona kuluksi sijoituskiinteistöjen nettotuottoihin. Mahdolliset arvonalentumisten peruutukset kirjataan saman erän oikaisuiksi. Pankin keskeiset sijoituskiinteistökohteet on arvioitu kiinteistökohtaisesti kauppahinta- tai tuottoarvomenetelmää käyttäen. Tuottoarvomenetelmän arviot perustuvat kiinteistökohteesta saatavissa olevan nettovuokratuoton määrään ja kiinteistömarkkinoiden tuottovaateeseen.

Korkotuotot ja -kulut

Tilinpäätössiirtojen kertymä

Lainat ja muut saamiset Arvonalentumistappioihin on kirjattu arvonalentumiset lainoista ja muista saamisista, kun on ollut objektiivista näyttöä siitä, että lainan tai muun saamisen pääomasta tai koroista ei saada suoritusta eikä saamisen vakuus riitä kattamaan sen määrää. Objektiivisen näytön arviointi perustuu asiakkaan maksukyvyttömyyden ja vakuuden riittävyyden arviointiin. Arvonalentumista kirjattaessa vakuus on arvostettu määrään, joka siitä todennäköisesti odotetaan saatavan realisointihetkellä. Arvonalentumistappion määrä on määritetty saamisen kirjanpitoarvon ja arvioitujen, saamisesta kerrytettävissä olevien tulevien rahavirtojen nykyarvon erotuksena ottaen huomioon vakuuden käypä arvo. Diskonttauskorkona on käytetty saamisen alkuperäistä efektiivistä korkoa. Lainat ja muut saamiset on luokiteltu ryhmiin, joiden arvonalentumistappioiden tarvetta on arvioitu ryhmäkohtaisesti. Saamisryhmät on luokiteltu samankaltaisten luottoriskiominaisuuksien perusteella, jotta kyettäisiin arvioimaan ryhmäkohtaisten arvonalentumisten tarvetta niistä saamisista, joista ei ole vielä tunnistettu yksittäiseen saamiseen kohdistuvaa arvonalentumisperustetta.

Poistoero ja verotusperusteiset varaukset Poistoeroon on kirjattu tehtyjen ja suunnitelmanmukaisten poistojen erotus. Verotusperusteisia varauksia, mm. luottotappiovarauksia, käytetään pankin tilinpäätös- ja verosuunnittelussa. Verotusperusteisten varausten määrä tai muutos eivät siten kuvaa pankin riskejä. Pankin tilinpäätöksessä tilinpäätössiirtojen kertymä esitetään siihen liittyvää laskennallista verovelkaa vähentämättä.

Taseen ulkopuoliset sitoumukset Taseen ulkopuolisina sitoumuksina esitetään asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset ja asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset. Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annettuja sitoumuksia ovat mm. takaukset ja niihin rinnastettavat takuusitoumukset. Sitoumukset esitetään sen määräisenä, mitä takaus tai takuusitoumus tilinpäätöshetkellä enintään vastaa. Asiakkaan hyväksi annettuja peruuttamattomia sitoumuksia ovat mm. sitovat luottolupaukset, myönnetyt nostamattomat luotot sekä käyttämättömät luottolimiitit. Sitoumukset esitetään sen määräisinä, mitä niiden perusteella tilinpäätöshetkellä enintään voidaan joutua maksamaan.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

Korkotuottoihin ja -kuluihin on kirjattu kaikki korollisista varoista ja veloista aiheutuvat korkotuotot ja -kulut. Korot on kirjattu suoriteperusteella lukuun ottamatta viivästyskorkoja, jotka on kirjattu, kun maksu on saatu. Korot on jaksotettu efektiivisen koron menetelmää käyttäen. Korkotuottoina tai -kuluina on käsitelty myös saamisten ja velkojen hankintahinnan ja nimellisarvon erotus, joka on jaksotettu saamisen tai velan juoksuajalle efektiivisen koron menetelmällä. Vastaerä on kirjattu saamisen tai velan muutokseksi. Korkotuottoa on kerrytetty myös arvoltaan alentuneen saamisen kirjanpidossa jäljellä olevalle saldolle sopimuksen alkuperäisellä efektiivisellä korolla.

Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset Mikäli tilinpäätöspäivänä on havaittu objektiivista näyttöä siitä, että eräpäivään asti pidettäviin sijoituk-

| 109 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

siin luokitellun saamistodistuksen arvo on saattanut alentua, saamistodistukselle on tehty arvonalentumistarkastelu. Jos tarkastelussa on havaittu arvon alentuneen, esim. liikkeeseenlaskijan luottoriski on kasvanut, arvon arvonalentuminen on kirjattu tulosvaikutteisesti erään Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot. Arvonalentumistappion määrä on määritetty saamisen kirjanpitoarvon ja arvioitujen, saamisesta kerrytettävissä olevien tulevien rahavirtojen nykyarvon erotuksena. Diskonttauskorkona on käytetty saamisen alkuperäistä efektiivistä korkoa. Myytävissä olevat rahoitusvarat Mikäli tilinpäätöspäivänä on havaittu objektiivista näyttöä siitä, että myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokitellun arvopaperin arvo on saattanut alentua, arvopaperille on tehty arvonalentumistarkastelu. Jos tarkastelussa on havaittu arvon alentuneen, esim. liikkeeseenlaskijan luottoriski on kasvanut tai osakkeen arvo on laskenut merkittävästi tai pitkäaikaisesti alle hankintamenon ja pankki arvioi, että se ei saa sijoittamiaan varoja takaisin, käyvän arvon rahastoon kertynyt tappio on kirjattu tulosvaikutteisesti erään Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot. Saamistodistusten osalta arvonalentumistappion määrä on määritetty saamisen kirjanpitoarvon ja arvioitujen, saamisesta kerrytettävissä olevien tulevien rahavirtojen nykyarvon erotuksena. Diskonttauskorkona on käytetty saamisen alkuperäistä efektiivistä korkoa. Saamistodistusten arvonalentumistappion peruuntuminen kirjataan tulosvaikutteisesti. Osakkeiden ja osuuksien arvonalentumistappion määrää on arvioitu niiden kirjanpitoarvon ja sen arvon, jonka pankki arvioi jäävän saamatta, erotuksena. Osakkeiden tai osuuksien arvonalentumistappiota ei voida peruuttaa tulosvaikutteisesti, vaan arvonmuutos kirjataan käyvän arvon rahastoon.

Tietokoneohjelmistojen kehittämismenot sekä lisenssit aktivoidaan Aineettomiin oikeuksiin ja poistetaan 3–5 vuodessa. Pitkävaikutteiset menot poistetaan vaikutusaikanaan 3–5 vuodessa.

Muut kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut sekä pakolliset varaukset Pankissa ei ole kirjattu muita kuin varsinaisen toiminnan tuottoja ja kuluja. Jos vastaisen menon ja menetyksen täsmällistä määrää tai toteutumisajankohtaa ei tiedetä, se merkitään pankin taseen pakollisiin varauksiin.

Verot Pankin tilinpäätöksessä tuloverot on kirjattu verotettavan tulon perusteella laskettuna. Käyvän arvon rahastoon sisältyvästä positiivisesta arvonmuutoksesta on taseeseen merkitty laskennallinen verovelka ja negatiivisesta arvonmuutoksesta laskennallinen verosaaminen. Lisäksi käyvän arvon rahastosta tulokseen siirretystä negatiivisesta arvonmuutoksesta on kirjattu laskennallinen verosaaminen. Muita laskennallisia veroja ei yhtiötasolla ole kirjattu.

Rahavarat Rahoituslaskelman rahavarat koostuvat käteisistä varoista ja vaadittaessa maksettavista saamisista luottolaitoksilta. Rahoituslaskelma on laadittu epäsuoraa menetelmää käyttäen.

Poistoperiaatteet Rakennusten ja muiden kuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenot poistetaan taloudellisen pitoajan perusteella ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaan tasapoistoin. Poistoajat ovat rakennusten ja rakennelmien osalta 10–40 vuotta ja koneiden ja kaluston osalta 5–8 vuotta. Maa-alueista ei tehdä poistoja.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 110 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E2 KORKOTUOTOT JA KORKOKULUT (tuhatta euroa)

2016

2015

651

439

1

316

38 759

34 102

Saamistodistuksista

1 561

1 607

Johdannaissopimuksista

2 432

3 012

503

417

43 907

39 893

235

168

-457

-274

Veloista yleisölle ja julkisyhteisöille

-4 021

-5 500

Yleiseen liikkeeseen lasketuista velkakirjoista

-2 291

-1 612

-7

-40

-526

-738

-78

-16

-7 382

-8 179

Korkotuotot Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavista saamistodistuksista Saamisista luottolaitoksilta Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä

Muut korkotuotot Yhteensä

Korkotuotot arvoltaan alentuneista luotoista ja muista saamisista

Korkokulut Veloista luottolaitoksille

Johdannaissopimuksista ja kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä veloista Veloista, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Muut korkokulut Yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 111 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E3 TUOTOT OMAN PÄÄOMAN EHTOISISTA SIJOITUKSISTA (tuhatta euroa) Myytävissä olevista rahoitusvaroista saadut osinkotuotot Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä ja omistusyhteysyrityksistä saadut osinkotulot

2016

2015

956

592

4

Yhteensä

960

592

2016

2015

7 507

4 702

773

272

Maksuliikenteestä

8 052

8 004

Omaisuudenhoidosta

1 006

956

Välitetystä toiminnasta

3 238

2 960

Takausten myöntämisestä

336

305

Muut palkkiotuotot

308

283

21 220

17 481

Maksetut toimitusmaksut

-1 136

-987

Muut

-2 402

-1 212

Yhteensä

-3 538

-2 200

E4 PALKKIOTUOTOT JA PALKKIOKULUT (tuhatta euroa) Palkkiotuotot Luotonannosta Ottolainauksesta

Yhteensä

Palkkiokulut

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 112 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E5 ARVOPAPERIKAUPAN JA VALUUTTATOIMINNAN NETTOTUOTOT (tuhatta euroa)

2016 Myyntivoitot ja -tappiot

Käyvän arvon muutokset

Yhteensä

-32

-32

Arvopaperikaupan nettotuotot saamistodistuksista Valuuttatoiminnan

18

Tuloslaskelmaerä yhteensä

18

18

(tuhatta euroa)

-32

-14

Käyvän arvon muutokset

Yhteensä

-105

-105

2015 Myyntivoitot ja -tappiot

Arvopaperikaupan nettotuotot saamistodistuksista Valuuttatoiminnan

32

Tuloslaskelmaerä yhteensä

32

32 -105

-73

E6 MYYTÄVISSÄ OLEVIEN RAHOITUSVAROJEN NETTOTUOTOT (tuhatta euroa)

2016 Myyntivoitot ja -tappiot

Saamistodistuksista

Arvonalentumiset

Siirrot käyvän arvon rahastosta

Yhteensä

901

903

3

Osakkeista ja osuuksista

-104

-52

1 263

1 107

Yhteensä

-101

-52

2 163

2 010

(tuhatta euroa)

2015 Myyntivoitot ja -tappiot

Arvonalentumiset

Siirrot käyvän arvon rahastosta

Yhteensä

2

0

173

175

Osakkeista ja osuuksista

-191

0

4 503

4 312

Yhteensä

-188

0

4 675

4 487

Saamistodistuksista

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 113 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E7 SUOJAUSLASKENNAN NETTOTULOS (tuhatta euroa)

2016

2015

-2 164

-1 757

2 149

1 756

-15

-1

2016

2015

968

1 331

-4

-5

Suunnitelman mukaiset poistot

-214

-183

Myyntivoitot ja -tappiot (netto)

-439

-12

Arvonalentumistappiot

-676

Suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutos Suojattavien kohteiden käyvän arvon muutos Yhteensä

E8 SIJOITUSKIINTEISTÖJEN NETTOTUOTOT (tuhatta euroa) Vuokratuotot Vuokrakulut

Muut tuotot

349

9

Muut kulut

-974

-1 064

Yhteensä

-989

77

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 114 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E9 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT JA KULUT (tuhatta euroa)

2016

2015

61

62

6

22

Muut tuotot

3 615

2 883

Yhteensä

3 682

2 967

Vuokrakulut

-1 070

-687

Kulut omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta

-1 386

-1 315

Omassa käytössä olevan kiinteistöomaisuuden luovutustappiot

-320

-9

Vakuusrahastomaksut

-969

Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta Luovutusvoitot omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta

Liiketoiminnan muut kulut

Muut kulut

-1 999

-3 284

Yhteensä

-5 744

-5 295

2016

2015

Palkat ja palkkiot

-11 192

-9 641

Henkilösivukulut

-2 944

-2 181

Eläkekulut

-2 306

-1 719

-638

-462

-14 136

-11 822

E10 HENKILÖSTÖKULUT (tuhatta euroa)

Muut henkilösivukulut Yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 115 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E11 MUUT HALLINTOKULUT

(tuhatta euroa)

2016

2015

Muut henkilöstökulut

-1 035

-942

Toimistokulut

-1 335

-1 532

Atk-kulut

-8 621

-8 737

-916

-1 097

-1 833

-1 507

0

0

-13 740

-13 815

2016

2015

-1 176

-882

Aineelliset hyödykkeet

-631

-556

Aineettomat hyödykkeet

-544

-325

-1 632

0

-1 632

0

-2 808

-882

Yhteyskulut Edustus- ja markkinointikulut Muut hallintokulut Yhteensä

E12 POISTOT JA ARVONALENTUMISET AINEELLISISTA JA AINEETTOMISTA HYÖDYKKEISTÄ (tuhatta euroa) Suunnitelman mukaiset poistot

Arvonalentumiset ja niiden peruutukset Aineelliset hyödykkeet Yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 116 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E13 ARVONALENTUMISTAPPIOT LUOTOISTA JA MUISTA SITOUMUKSISTA SEKÄ MUISTA RAHOITUSVAROISTA Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista (tuhatta euroa)

2016

2015

-3 898

-3 593

Sopimuskohtaiset arvonalentumistappiot

-3 610

-4 465

Ryhmäkohtaiset arvonalentumistappiot

-1 050

0

762

873

Takauksista ja muista taseen ulkopuolisista eristä

-272

-1

Sopimuskohtaiset arvonalentumistappiot

-272

-1

-4 170

-3 594

Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä

Arvonalentumisten peruutukset ja palautukset (-)

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista yhteensä

Muiden rahoitusvarojen arvonalentumiset Omistusyhteysyritysten osakkeista ja -osuuksista

-28

Arvonalentumiset

-28

Arvonalentumistappiot muista rahoitusvaroista yhteensä

Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista yhteensä

Korkotuotot arvoltaan alentuneista luotoista ja muista saamisista

-28

-4 197

-3 594

235

168

E14 TUOTOT LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN JA MARKKINA-ALUEITTAIN (tuhatta euroa) Pankkitoiminnan tuotot

2016

2015

63 380

57 245

Tuottojen, liikevoiton, varojen ja velkojen jakautumista liiketoiminta-alueittain ei ole ilmoitettu, koska jaolla ei ole olennaista merkitystä. Pankki harjoittaa liiketoimintaa vain Suomessa. Tuotot on esitetty eliminoimattomina.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 117 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E15 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA (tuhatta euroa)

2016

2015

Kotimaisilta luottolaitoksilta

47 424

121 918

Kotimaisilta luottolaitoksilta

14 277

17 565

61 701

139 482

Vaadittaessa maksettavat

Muut

Yhteensä

Erään Muut tilikaudella 2015 sisältyy pankin Aktia Hypoteekkipankki Oy:lle antama pitkäaikainen, vakuudeton seniorluotto liittyen välitettyjen kiinnitysluottojen jälleenrahoitukseen.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 118 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E16 SAAMISET YLEISÖLTÄ JA JULKISYHTEISÖILTÄ (tuhatta euroa) Yritykset ja asuntoyhteisöt

2016

2015

425 720

329 873

1 063

1 340

206

79

1 350 277

1 193 639

7 841

5 817

1 785 106

1 530 749

381

281

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Julkisyhteisöt Kotitaloudet Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Yhteensä - joista saamiset, joilla on huonompi etuoikeus velallisen muilla veloilla

Tilikauden aikana kirjatut arvonalentumistappiot (tuhatta euroa)

2016

2015

Arvonalentumistappiot tilikauden alussa

6 481

7 996

+

tilikauden aikana kirjatut saamiskohtaiset arvonalentumistappiot

3 700

4 465

+

tilikauden aikana kirjatut ryhmäkohtaiset arvonalentumistappiot

1 030

0

-

tilikauden aikana peruutetut saamiskohtaiset arvonalentumistappiot

-491

-828

-

tilikauden aikana toteutuneet luottotappiot, joista on aikaisemmin kirjattu saamiskohtainen arvonalentumistappio

-2 273

-5 152

8 447

6 481

Arvonalentumistappiot tilikauden lopussa

Järjestämättömien saamisten määrä (tuhatta euroa) Järjestämättömät saamiset

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 119 | VUOSIKERTOMUS 2016

2016

2015

14 454

12 987


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E17 SAAMISTODISTUKSET (tuhatta euroa)

Yhteensä

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät saamistodistukset

2016

2015

Joista keskuspankkirahoitukseen oikeuttavia saamistodistuksia

Joista keskuspankkirahoitukseen oikeuttavia saamistodistuksia

Yhteensä

576

1 858

Julkisesti noteeratut

244

Muut

576

Myytävissä olevat saamistodistukset Julkisesti noteeratut Muut

1 615

148 549

90 830

98 653

61 391

143 871

90 830

93 717

61 391

4 678

Eräpäivään asti pidettävät saamistodistukset Julkisesti noteeratut Yhteensä - joista saamiset, joilla on huonompi etuoikeus velallisen muilla veloilla

4 936

1 988

1 988

1 987

1 987

1 988

1 988

1 987

1 987

151 113

92 817

102 498

63 378

3 027

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 120 | VUOSIKERTOMUS 2016

2 587


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E18 OSAKKEET JA OSUUDET (tuhatta euroa)

2016

2015

98 951

103 991

Julkisesti noteeratut

78 427

77 527

Muut

20 523

26 463

98 951

103 991

- joista luottolaitoksissa

16 259

20 739

- joista muissa yrityksissä

82 692

83 251

1 988

1 987

1 846 807

1 670 231

247 501

202 644

3 506

7 694

3 506

7 694

2 099 802

1 882 556

Myytävissä olevat osakkeet ja osuudet

Osakkeet ja osuudet yhteensä

Rahoitusvarat IAS39

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset Lainat ja muut saamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat - joista kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät Yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 121 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E19 JOHDANNAISSOPIMUKSET Johdannaissopimusten nimellisarvot (tuhatta euroa) Jäljellä oleva maturiteetti

2016 alle 1 vuosi

1–5 vuotta

yli 5 vuotta

Yhteensä

Suojaavat johdannaissopimukset

30 658

77 260

0

107 918

Käyvän arvon suojaus

30 658

77 260

0

107 918

Korkojohdannaiset

15 000

35 000

0

50 000

15 000

35 000

0

50 000

15 658

42 260

0

57 918

Koronvaihtosopimukset Osakejohdannaiset

Johdannaissopimusten nimellisarvot (tuhatta euroa) Jäljellä oleva maturiteetti

2015 alle 1 vuosi

1–5 vuotta

yli 5 vuotta

Yhteensä

Suojaavat johdannaissopimukset

69 635

89 081

0

158 716

Käyvän arvon suojaus

49 635

89 081

0

138 716

Korkojohdannaiset

30 000

50 000

0

80 000

30 000

50 000

0

80 000

19 635

39 081

0

58 716

20 000

0

0

20 000

Korkojohdannaiset

20 000

0

0

20 000

Optiosopimukset

20 000

0

0

20 000

20 000

0

0

20 000

Koronvaihtosopimukset Osakejohdannaiset Rahavirran suojaus

Ostetut

Johdannaissopimusten käyvät arvot (tuhatta euroa)

2016

2015

Saamiset

Velat

Saamiset

Velat

Suojaavat johdannaissopimukset

2 930

0

5 835

0

Käyvän arvon suojaus

2 930

0

5 398

0

Korkojohdannaiset

2 803

0

4 686

0

2 803

0

4 686

0

127

0

712

0

0

0

437

0

Korkojohdannaiset

0

0

437

0

Optiosopimukset

0

0

437

0

0

0

437

0

Koronvaihtosopimukset Osakejohdannaiset Rahavirran suojaus

Ostetut

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 122 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E20 LÄHIPIIRITIEDOT Lähipiirillä tarkoitetaan Oma Säästöpankissa johtavassa asemassa olevia avainhenkilöitä ja näiden perheenjäseniä, tytäryhtiöitä, yhteisiä toimintoja sekä yhtiöitä, joissa johtavassa asemassa olevalla avainhenkilöllä on määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta ja yhteisöt, joilla on huomattava

vaikutusvalta Oma Säästöpankki Oyj:ssä. Avainhenkilöitä ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varahenkilö sekä muu johtoryhmä. Lähipiirille myönnetyissä lainoissa noudatetaan normaaleja luottoehtoja. Lainat on sidottu yleisesti käytössä oleviin viitekorkoihin.

Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden saama korvaus Avainhenkilöiden saamat korvaukset 2016

Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

Hallitus

Muu johtoryhmä

539

390

635

53

14

13

Palkat ja palkkiot Maksupohjaiset eläkejärjestelyt Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt

9

Avainhenkilöiden saamat korvaukset 2015

Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

Hallitus

Muu johtoryhmä

488

307

664

Palkat ja palkkiot Maksupohjaiset eläkejärjestelyt

48

13

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt

5

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa 2016

2015

Avainhenkilöt ja heidän perheenjäsenet

Läheisyritykset

Avainhenkilöt ja heidän perheenjäsenet

Läheisyritykset

Luotot

2 157

1 850

2 308

1 509

Talletukset

1 449

6 174

1 938

10 013

115

100

75

150

15

10

19

8

Takaukset Saadut korot Maksetut korot

1

Palvelupalkkiot

2

11 5

4

Luotot ja takaukset on myönnetty ehdoin, joita sovelletaan vastaaviin asiakasluottoihin ja takauksiin.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 123 | VUOSIKERTOMUS 2016

5


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E21 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET (tuhatta euroa)

2016

2015

Muut aineettomat hyödykkeet

4 820

2 957

Yhteensä

4 820

2 957

Hankintameno 1.1.

9 050

7 402

+ tilikauden lisäykset

2 794

1 908

-793

-260

+/- siirrot erien välillä

0

0

Hankintameno 31.12.

11 050

9 050

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-6 093

-5 828

537

0

-651

-264

-23

0

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-6 230

-6 093

Kirjanpitoarvo 31.12.

4 820

2 957

Kirjanpitoarvo 1.1.

2 957

1 574

- tilikauden vähennykset

+/- vähennyksiin ja siirtoihin kohdistuvat kertyneet poistot - tilikauden poistot - tilikauden arvonalentumiset

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 124 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E22 AINEELLISET HYÖDYKKEET (tuhatta euroa)

2016 Kirjanpitoarvo

2015 Käypä arvo

Kirjanpitoarvo

Käypä arvo

Maa- ja vesialueet Omassa käytössä

390

Sijoituskäytössä

553

553

612

785

943

553

1 013

785

Yhteensä

401

Rakennukset Omassa käytössä

713

Sijoituskäytössä

687

700

846

255

1 400

700

1 744

255

Yhteensä

898

Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Omassa käytössä

12 889

Sijoituskäytössä Yhteensä

8 841

10 970

11 462

11 441

21 730

10 970

27 262

11 441

Muut aineelliset hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

15 801

1 618

1 586

25 691

31 605

Sijoituskiinteistöt on arvostettu hankintamenoon.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 125 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E23 AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET TILIKAUDEN AIKANA (tuhatta euroa)

2016 Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet

Muut kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet

Muut aineelliset hyödykkeet

Yhteensä

15 298

19 134

9 103

43 535

16

108

553

677

-2 112

-1 458

-266

-3 836

+/- siirrot erien välillä

0

0

0

0

Hankintameno 31.12.

13 202

17 784

9 389

40 375

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-2 379

-2 038

-7 517

-11 935

17

0

256

273

- tilikauden poistot

-107

-121

-510

-738

- tilikauden arvonalentumiset

-653

-1 632

0

-2 285

-3 121

-3 792

-7 772

-14 684

Kertyneet arvonkorotukset 1.1.

0

4

0

4

+/- tilikauden arvonkorotukset ja niiden peruutukset

0

-4

0

-4

+/- siirrot erien välillä

0

0

0

0

Kertyneet arvonkorotukset 31.12.

0

0

0

0

Kirjanpitoarvo 31.12.

10 081

13 992

1 618

25 691

Kirjanpitoarvo 1.1.

12 920

17 099

1 586

31 605

Hankintameno 1.1. + tilikauden lisäykset - tilikauden vähennykset

+/- vähennyksiin ja siirtoihin kohdistuvat kertyneet poistot

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 126 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

(tuhatta euroa)

2015 Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet

Muut kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet

Muut aineelliset hyödykkeet

Yhteensä

18 278

15 978

7 820

42 076

+ tilikauden lisäykset

358

291

1 329

1 978

- tilikauden vähennykset

-67

-407

-46

-519

+/- siirrot erien välillä

-3 271

3 271

0

0

Hankintameno 31.12.

15 298

19 134

9 103

43 535

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-2 283

-1 914

-6 364

-10 562

0

0

46

46

-96

-124

-1 199

-1 418

0

0

0

0

-2 379

-2 038

-7 517

-11 935

Kertyneet arvonkorotukset 1.1.

0

4

0

4

+/- tilikauden arvonkorotukset ja niiden peruutukset

0

0

0

0

+/- siirrot erien välillä

0

0

0

0

Kertyneet arvonkorotukset 31.12.

0

4

0

4

Kirjanpitoarvo 31.12.

12 920

17 099

1 586

31 605

Kirjanpitoarvo 1.1.

15 995

14 068

1 456

31 519

Hankintameno 1.1.

+/- vähennyksiin ja siirtoihin kohdistuvat kertyneet poistot - tilikauden poistot - tilikauden arvonalentumiset Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 127 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E24 MUUT VARAT (tuhatta euroa) Maksujenvälityssaamiset Arvopapereiden myyntisaamiset

2016

2015

34

1 060

3

Muut

370

302

Yhteensä

406

1 362

(tuhatta euroa)

2016

2015

Korot

6 690

5 923

Muut

4 521

1 552

11 211

7 475

(tuhatta euroa)

2016

2015

Luottolaitoksille

34 257

36 916

Vaadittaessa maksettavat

12 317

14 918

Muut

21 940

21 997

Yhteensä

34 257

36 916

E25 SIIRTOSAAMISET JA MAKSETUT ENNAKOT

Yhteensä

E26 VELAT LUOTTOLAITOKSILLE

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 128 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E27 VELAT YLEISÖLLE JA JULKISYHTEISÖILLE (tuhatta euroa)

2016

2015

Talletukset

1 482 316

1 471 878

Vaadittaessa maksettavat

1 216 013

1 128 606

266 303

343 272

Muut velat

728

1 062

Muut

728

1 062

1 483 044

1 472 940

Muut

Yhteensä

E28 YLEISEEN LIIKKEESEEN LASKETUT VELKAKIRJAT (tuhatta euroa)

2016 Kirjanpitoarvo

Nimellisarvo

Kirjanpitoarvo

Nimellisarvo

93 301

93 500

0

0

353 050

447 000

161 503

167 700

Sijoitustodistukset Yhteensä

2015

E29 MUUT VELAT (tuhatta euroa) Maksujenvälitysvelat Pakolliset varaukset

2016

2015

14 239

12 407

240

Muut Yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 129 | VUOSIKERTOMUS 2016

3 454

169

17 934

12 576


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E30 VARAUKSET (tuhatta euroa)

2016

2015

Muut varaukset

73 046

63 111

Yhteensä

73 286

63 111

Erittely pakollisiin varauksiin merkityistä eristä

(tuhatta euroa)

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa

Lisäykset

Vähennykset

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa

Eläkevaraukset

0

240

0

240

Yhteensä

0

240

0

240

E31 SIIRTOVELAT JA SAADUT ENNAKOT (tuhatta euroa)

2016

2015

Korot

1 600

2 236

Muut

4 453

4 973

Yhteensä

6 053

7 208

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 130 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E32 VELAT, JOILLA ON HUONOMPI ETUOIKEUS KUIN MUILLA VELOILLA 1) Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla ja joiden kirjanpitoarvo ylittää 10 % näistä velkojen yhteismäärästä Kirjanpitoarvo 2016

Kirjanpitoarvo 2015

Korko %

Eräpäivä

Säästöpankkien debentuurilaina I/2012

2 000

4 000

2,85

7.5.2017

Säästöpankkien debentuurilaina I/2013

5 600

8 400

2,35

15.5.2018

Oma Sp debentuurilaina I/2014

10 000

10 000

2,65

20.5.2019

Yhteensä

17 600

22 400

Velan yksilöintitiedot (tuhatta euroa)

Velan yksilöintitiedot (tuhatta euroa)

Omiin varoihin luettu määrä 2016

Omiin varoihin luettu määrä 2015

Säästöpankkien debentuurilaina I/2011

1 461

Oma Sp debentuurilaina I/2014

4 765

6 769

Yhteensä

4 765

8 230

Kaikki ilmoitetut velat ovat euromääräisiä. Ilmoitetut velat luetaan vakavaraisuuslaskennassa luottolaitoksen alempiin toissijaisiin omiin varoihin. Ennenaikaisen takaisinmaksun ehdot: Pankki pidättää itselleen kaikkien lainojen osalta oikeuden lunastaa laina joko kokonaan tai osittain takaisin ennen eräpäivää. Ennenaikainen takaisinmaksu on kuitenkin mahdollista ainoastaan Finanssivalvonnan

luvalla, lukuun ottamatta vähäisiä lunastuksia, jotka pankki edelleen myy lyhyen ajan sisällä lunastuksesta. Velkojen etuoikeutta ja velkojen mahdollista osakkeisiin vaihtamista koskevat määräykset: Lainat on laskettu liikkeeseen velkakirjalain (622/47) 34 §:n mukaisena debentuurilainana. Lainoilla on liikkeeseenlaskijan muita velkasitoumuksia huonompi etuoikeus.

2) Muut kuin yllämainitut velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin luottolaitoksen muilla veloilla Velkojen yhteenlaskettu määrä (tuhatta euroa)

2016

2015

Debentuurilainat

2 088

Velat yhteensä

2 088

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 131 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E33 LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET (tuhatta euroa) Arvostamisesta johtuvat laskennalliset verosaamiset Arvostamisesta johtuvat laskennalliset verovelat Muista väliaikaisista eroista lasketut verosaamiset

Käyvän arvon rahastosta johtuva laskennallisten verovelkojen määrä

Laskennalliset verovelat ja -saamiset on kirjattu käyvän arvon rahastoon kirjatuista rahavirtaa suojaavien johdannaisten ja myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksista. Sekä lisäksi laskennallinen verosaaminen käyvän arvon rahastosta arvonalentu-

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

2016

2015

368

458

2345

1562

267

267

2345

1562

mistappiona tulokseen siirretystä negatiivisesta arvonmuutoksesta ja toiminnalle välttämättömiin osakkeisiin tehdystä arvonalentumisesta. Muilta osin laskennallisia verovelkoja ja -saamisia ei ole kirjattu pankin taseeseen.

| 132 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E34 RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN MATURITEETTIJAKAUMA Rahoitusvarat (tuhatta euroa)

2016 alle 3 kk

Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset

3–12 kk

1–5 vuotta

5–10 vuotta

609

44 075

48 134

Saamiset luottolaitoksilta

47 424

14 277

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä

54 351

216 061

606 922

468 723

4 743

31 038

22 514

235 690

682 036

539 371

Saamistodistukset Yhteensä

101 775

(tuhatta euroa)

Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä

92 817 61 701 439 048

1 785 106 58 296

439 048

1 997 921

3–12 kk

1–5 vuotta

5–10 vuotta

yli 10 vuotta

Yhteensä

2 073

21 400

39 904

63 378

121 918

17 565

37 187

194 766

518 719

401 619

378 458

1 530 749

3 360

30 871

3 125

1 764

39 120

217 764

570 991

444 648

380 222

1 772 729

Saamistodistukset Yhteensä

Yhteensä

2015 alle 3 kk

Saamiset luottolaitoksilta

yli 10 vuotta

159 105

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

139 482

| 133 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

Rahoitusvelat (tuhatta euroa)

2016

Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille Velat yleisölle ja julkisyhteisöille

alle 3 kk

3–12 kk

1–5 vuotta

5–10 vuotta

12 322

617

16 882

4 436

34 257

1 253 410

164 920

63 986

728

1 483 044

143 284

209 767

353 050

4 800

12 800

17 600

313 621

303 435

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Velat, joilla huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Yhteensä

1 265 732

(tuhatta euroa)

Yhteensä

5 164

1 887 951

2015

Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille Velat yleisölle ja julkisyhteisöille

alle 3 kk

3–12 kk

1–5 vuotta

5–10 vuotta

14 923

88

11 924

9 980

36 916

1 165 272

237 157

69 449

1 062

1 472 940

11 701

149 802

161 503

6 888

17 600

24 488

255 834

248 775

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Velat, joilla huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Yhteensä

yli 10 vuotta

1 180 195

11 042

yli 10 vuotta

Yhteensä

1 695 846

Vaadittaessa maksettavat saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä: Muut kuin määräaikaiset talletukset sekä luotolliset tilit on ilmoitettu luokassa alle 3 kk.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 134 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E35 VAROJEN JA VELKOJEN ERITTELY KOTIMAAN JA ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISIIN SEKÄ SAMAAN KONSERNIIN KUULUVILTA (tuhatta euroa)

2016 Kotimaan raha

Varat

2015 Ulkomaan raha

Kotimaan raha

Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset

92 817

63 378

Saamiset luottolaitoksilta

61 701

139 482

1 785 106

1 530 749

58 296

39 120

2 930

5 835

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Saamistodistukset Johdannaissopimukset Muu omaisuus Yhteensä

148 532

912

155 330

770

2 149 382

912

1 933 895

770

(tuhatta euroa)

2016 Kotimaan raha

Velat Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille

2015 Ulkomaan raha

Kotimaan raha

34 257

36 916

1 483 044

1 472 940

353 050

161 503

0

0

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla

17 600

24 488

Muut velat

20 279

14 138

6 053

7 208

1 914 283

1 717 193

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Johdannaissopimukset

Siirtovelat ja saadut ennakot Yhteensä

Ulkomaan raha

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 135 | VUOSIKERTOMUS 2016

Ulkomaan raha


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E36 RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT Rahoitusvarojen käyvät arvot on ensisijaisesti määritelty käyttäen noteerattuja markkinahintoja. Jos noteerattua markkinahintaa ei ole ollut saatavissa, arvostamisessa on käytetty markkinakorolla diskontattua

(tuhatta euroa)

2016

Rahoitusvarat

Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet

Käypä arvo

Kirjanpitoarvo

Käypä arvo

7 728

7 728

7 985

7 985

61 701

61 701

139 482

139 482

1 785 106

1 785 106

1 530 749

1 530 749

151 113

151 780

102 498

103 090

97 119

98 485

103 653

105 018

1 596

1 596

236

236

338

338

2 930

2 930

5 835

5 835

2 107 531

2 109 563

1 890 540

1 892 498

Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä Johdannaissopimukset Yhteensä

2015

Kirjanpitoarvo

Käteiset varat

(tuhatta euroa)

2016

Rahoitusvelat Velat luottolaitoksille Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Yhteensä

nykyarvoa tai muuta yleisesti hyväksyttyä arvostusmallia tai -menetelmää. Muiden rahoitusvarojen käypänä arvona on käytetty kirjanpitoarvoa. Rahoitusvelkojen käypänä arvona on käytetty kirjanpitoarvoa.

2015

Kirjanpitoarvo

Käypä arvo

Kirjanpitoarvo

Käypä arvo

34 257

34 257

36 916

36 916

1 483 044

1 483 044

1 472 940

1 472 940

353 050

353 050

161 503

161 503

17 600

17 600

24 488

24 488

1 887 951

1 887 951

1 695 846

1 695 846

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 136 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

Taseessa käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit (tuhatta euroa)

2016 Taso 1

Taso 2

224 292 Kauden aikana realisoitumattomat voitot ja tappiot, taso 3

Taso 3

Yhteensä

3 449

227 742

-46

(tuhatta euroa)

2015 Taso 1

Taso 2

170 804 Kauden aikana realisoitumattomat voitot ja tappiot, taso 3

Taso 3

Yhteensä

7 235

178 039

-4

Käypä arvo ja suoraan tuloslaskelmaan merkityt arvonmuutokset sekä käyvän arvon rahastoon merkityt muutokset kustakin käypään arvoon merkittyjen rahoitusvälineiden ryhmästä

(tuhatta euroa)

2016 Arvonmuutos

Myytävissä olevat rahoitusvarat Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät varat Yhteensä

Käypäarvo

Tuloslaskelma

Käyvän arvon rahasto

247 501

-1 384

9 884

576

-231

248 077

-1 615

(tuhatta euroa)

9 884

2015 Arvonmuutos

Myytävissä olevat rahoitusvarat Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät varat Yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

Käypäarvo

Tuloslaskelma

Käyvän arvon rahasto

202 584

-1 352

5 764

1 858

-199

0

204 443

-1 551

5 764

| 137 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

Käyvän arvon rahaston muutokset tilikauden aikana (tuhatta euroa)

2016 Tilikauden alussa

Lisäykset

Vähennykset

Yhteensä

-244

0

244

0

Käypään arvoon arvostamisesta

5 764

16 946

-12 826

9 884

Yhteensä

5 520

16 946

-12 582

9 884

Rahavirran suojauksesta

(tuhatta euroa)

2015 Tilikauden alussa

Lisäykset

Vähennykset

Yhteensä

480

0

-725

-244

Käypään arvoon arvostamisesta

7 137

16 091

-17 464

5 764

Yhteensä

7 617

16 091

-18 189

5 520

Rahavirran suojauksesta

Hankintamenoon on arvostettu osakkeet ja osuudet toiminnalle välttämättömissä yrityksissä, jotka on esitetty tarkemmin liitetiedossa 5.2. Toiminnalle välttämättömät osakkeet ja osuudet on tarkoitettu pidet-

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

täväksi pysyvästi hallussa. Näiden omistusten käypää arvoa ei voida määritellä luotettavasti. Tilikauden aikana edellä kuvatun kaltaisia rahoitusvaroja on myyty 7 111 tuhannen euron arvosta. Niistä on tullut pankille myyntitappiota 411 tuhatta euroa.

| 138 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E37 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET TILIKAUDEN AIKANA (tuhatta euroa)

Tilikauden alussa

Osakepääoma

Lisäykset

Vähennykset

Yhteensä

20 700

20 700

Osakepääomaan siirretty luottotappiovaraus

3 300

3 300

Muut sidotut rahastot

4 416

18 343

-14 852

7 907

4 416

18 343

-14 852

7 907

-196

244

-49

4 611

18 099

-14 803

7 907

-557

103 510

Käyvän arvon rahasto Rahavirran suojauksesta Käypään arvoon arvostamisesta Vapaat rahastot

104 067

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

103 510

Muut rahastot

103 510

557

Edellisten tilikausien voitto

14 817

7 061

-1 483

20 395

7 061

7 153

-7 061

7 153

154 360

32 557

-23 953

162 964

Tilikauden alussa

Lisäykset

Vähennykset

Yhteensä

-196

244

-49

Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä

(tuhatta euroa)

-557

Rahavirran suojaus josta laskennalliset verot Oman pääoman ehtoiset instrumentit josta laskennalliset verot Saamistodistukset

49 3 285

Käyvän arvon rahasto yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

12 549

-821 1 326

josta laskennalliset verot

-49

5 550

-331 4 416

18 343

| 139 | VUOSIKERTOMUS 2016

-9 989

5 846

-640

-1 461

-4 815

2 061

-184

-515

-14 852

7 907


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E38 OSAKEPÄÄOMA Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 490 960 kpl. Osakeomistus jakautuu seuraavasti: Töysän Säästöpankkisäätiö 60 000 kpl Kuortaneen Säästöpankkisäätiö 40 000 kpl Parkanon Säästöpankkisäätiö 68 000 kpl Hauhon Säästöpankkisäätiö 33 600 kpl Rengon Säästöpankkisäätiö 22 400 kpl Suodenniemen Säästöpankkisäätiö 16 000 kpl Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö 222 000 kpl Pyhäselän Oma Osuuskunta 15 177 kpl ja Joroisten Oma Osuuskunta 13 783 kpl. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osakepääoma on kokonaisuudessaan maksettu.

E39 ELÄKEVASTUUT Henkilöstön eläketurva on järjestetty eläkevakuutusyhtiö Elon kautta eikä kattamatonta eläkevastuuta ole.

E40 VUOKRAVASTUUT Ei-peruutettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat. (tuhatta euroa) Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa Yli viiden vuoden kuluessa Yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 140 | VUOSIKERTOMUS 2016

2016

2015

616

643

1305

1 394

651

866

2 572

2 903


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E41 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET (tuhatta euroa)

2016

2015

12 434

15 212

117 436

112 832

624

875

130 494

128 919

Muiden puolesta tehdyt Takaukset Käyttämättömät luottojärjestelyt Muut Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä

Pankki on antanut omavelkaisen takauksen Aktia Hypoteekkipankki Oyj:lle välitettyjen kiinnitysluottojen mahdollisten tappioiden korvaamisesta Aktia Hypoteekkipankki Oyj:lle. Takausvastuun määrä on rajoitettu.

E42 MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT Pankki kuuluu Oy Samlink Ab:n arvonlisäverovelvollisuusryhmään. (tuhatta euroa) Arvonlisäveron ryhmärekisteröintiin liittyvä yhteisvastuumäärä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 141 | VUOSIKERTOMUS 2016

2016

2015

699

70


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E43 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ Henkilömäärä tilikauden lopussa Vakinainen kokoaikainen henkilöstö Vakinainen osa-aikainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Yhteensä

2016

2015

209

207

2

10

30

35

241

252

2016

2015

930

794

E44 JOHDON PALKAT JA PALKKIOT (tuhatta euroa) Hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa

E45 JOHDOLLE MYÖNNETYT LUOTOT JA TAKAUKSET (tuhatta euroa)

2016

2015

Luotot

Takaukset

Luotot

Takaukset

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa ja muu johto

951

50

310

50

Lisäykset

100

1

35

129

Vähennykset

Luotot ja takaukset on myönnetty ehdoin, joita sovelletaan vastaaviin asiakasluottoihin ja takauksiin.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 142 | VUOSIKERTOMUS 2016


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT

E46 LUOTTOLAITOKSEN HARJOITTAMA NOTARIAATTITOIMINTA Pankki tarjoaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain tarkoittamista palveluista lain 11§:n mukaista toimeksiantojen välittämistä ja toteuttamista, kaupankäyntiä omaan lukuun, omaisuudenhoitoa ja sijoitusneuvontaa ja 15§:n mukaista rahoitusvälineiden säilytys- ja

hoitopalvelua sekä tallelokeropalvelua ja niihin liittyviä palveluja. Pankissa ei hoideta ns. täyden palvelun omaisuudenhoitoa.

E47 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT (tuhatta euroa)

Vuonna 2016 maksetut palkkiot Ernst & Young Oy

KPMG Oy Ab

32

46

1

41

1. Varsinainen tilintarkastus 2. Tilintarkastuslain 1§:n 1 mom. 2 kohdassa tarkoitetut toimeksiannot: toimet, jotka muualla laissa tai asetuksessa säädetään tilintarkastajan tehtäväksi tai jonka perusteella tilintarkastaja antaa kirjallisen lausunnon viranomaisen tai tuomioistuimen käyttöön. Esimerkiksi lausunto fuusiosta tai jakautumisesta, tietyt toimiluvat. 3. Veroneuvonta 4. Muut palvelut

E48 PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMINEN 2016

2015

1 000 eur

Lkm

1 000 eur

Lkm

Säästövarat yhteensä

246

17

211

17

Talletukset yhteensä

208

17

151

17

PS-tilit

173

16

122

16

PS-talletukset

34

1

30

1

Asiakasvarat yhteensä

39

59

Osakkeet

13

31

Rahastot

26

28

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 143 | VUOSIKERTOMUS 2016


VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PILARI III)

Oma Säästöpankki Oyj:n vakavaraisuutta koskevat liitetiedot (Pilari III) E49 OMAT VARAT ERITTÄIN (A) MÄÄRÄ JULKISTAMISPÄIVÄNÄ PANKKI

(B) ASETUKSEN (EU) N:o 575/2013 ARTIKLA, JOHON VIITATAAN

Pääomainstrumentit ja niihin liittyvät ylikurssirahastot

24 000

26 artiklan 1 kohta, 27, 28 ja 29 artikla, EPV:n luettelo 26 artiklan 3 kohta

josta: osuuspääoma

24 000

2

Kertyneet voittovarat

20 395

26 artiklan 1 kohdan c alakohta

3

Kertyneet muun laajan tuloksen erät (ja muut rahastot, kattaa myös realisoitumattomat voitot ja tappiot sovellettavien tilinpäätösstandardien nojalla)

111 417

26 artikla 1 kohta

3a

Yleisten pankkiriskien rahasto

58 437

26 artikla 1 kohta f alakohta

4

Asetuksen 484 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu ehdot täyttävien erien määrä ja siihen liittyvät ylikurssirahastot, jotka poistetaan asteittain CET1:stä

483 artiklan 2 kohta

Julkisen sektorin pääomasijoitukset, joiden sallitaan jatkua 1.tammikuuta 2018 asti

483 artiklan 2 kohta

(tuhatta euroa)

Ydinpääoma (CET1): instrumentit ja rahastot 1

5

Vähemmistöosuudet (määrä, joka voidaan sisällyttä konsolidoituun ydinpääomaan (CET1))

5a

Riippumattoman tahon tarkastamat kesken tilikauden kertyneet voitot, joista on vähennetty kaikki ennakoitavissa olevat kulut tai osingot

6

Ydinpääoma (CET1) ennen lakisääteisiä oikaisuja

84, 479 ja 480 artikla

5 573

26 artiklan 2 kohta

219 821

Ydinpääoma (CET1): lakisääteiset oikaisut 7

Muut arvonoikaut (negatiivinen määrä)

34 artikla, 105 artikla

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 144 | VUOSIKERTOMUS 2016

(C) MÄÄRÄT, JOIHIN SOVELLETAAN ASETUSTA (EU) N:o 575/2013 EDELTÄNYTTÄ KOHTELUA, TAI ASETUKSESSA (EU) N:o 575/2013 SÄÄDETTY JÄLJELLE JÄÄVÄ MÄÄRÄ


VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PILARI III)

8

Aineettomat hyödykkeet (joista on vähennetty niihin liittyvät verovelat) (negatiivinen määrä)

10

Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat laskennalliset verosaamiset, lukuun ottamatta niitä, jotka syntyvät väliaikaisten erojen seurauksena, (joista on vähennetty niihin liittyvät verovelat, jos 38 artiklan 3 kohdan ehdot täyttyvät) (negatiivinen määrä)

11

Käyvän arvon rahastoon sisältyvät erät, jotka liittyvät rahavirtojen suojauksista saatuihin voittoihin tai tappioihin

12

Odotettujen tappioiden yhteismäärän laskennasta saatavat negatiiviset määrät

36 artiklan 1 kohdan d alakohta, 40 artikla, 159 artikla, 472 artiklan 6 kohta

13

Kaikki oman pääoman lisäykset, jotka johtuvat arvopaperistetuista omaisuuseristä (negatiivinen määrä)

32 artiklan 1 kohta

14

Käypään arvoon arvostettuihin velkoihin liittyvät voitot tai tappiot, jotka aiheutuvat laitoksen oman luottokelpoisuuden muutoksesta

33 artiklan b kohta

15

Etuuspohjaisen eläkerahaston varat (negatiivinen määrä)

36 artiklan 1 kohdan e alakohta, 41 artikla, 472 artiklan 7 kohta

16

Laitoksen suorat ja välilliset omistusosuudet omista ydinpääoman (CET1) instrumenteista (negatiivinen määrä)

36 artiklan 1 kohdan f alakohta, 42 artikla, 472 artiklan 8 kohta

17

Omistusosuudet finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumenteista, kun näillä yhteisöillä on laitoksen kanssa keskinäinen ristiinomistus, jolla pyritään lisäämään keinotekoisesti laitoksen omia varoja (negatiivinen määrä)

36 artiklan 1 kohdan g alakohta, 44 artikla, 472 artiklan 9 kohta

18

Suorat ja välilliset omistusosuudet, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumenteista, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä (määrä, joka ylittää 10 prosentin raja-arvon ja josta on vähennetty hyväksyttävät lyhyet positiot) (negatiivinen määrä)

36 artiklan 1 kohdan h alakohta, 43, 45 ja 46 artikla, 49 artiklan 2 ja 3 kohta, 79 artikla, 472 artiklan 10 kohta

19

Suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumenteista, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä (määrä, joka ylittää 10 prosentin raja-arvon ja josta on vähennetty hyväksyttävät lyhyet positiot) (negatiivinen määrä)

36 artiklan 1 kohdan i alakohta, 43, 45 ja 47 artikla, 48 artiklan 1 kohdan b alakohta, 49 artiklan 1-3 kohta, 79 ja 470 artikla, 472 artiklan 11 kohta

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

-4 820

36 artiklan 1 kohdan b alakohta, 37 artikla, 472 artiklan 4 kohta 36 artiklan 1 kohdan c alakohta, 38 artikla, 472 artiklan 5 kohta

33 artiklan 1 kohdan a alakohta

| 145 | VUOSIKERTOMUS 2016


VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PILARI III)

21

Väliaikaisten erojen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset (määrä, joka ylittää 10 prosentin raja-arvon ja josta on vähennetty siihen liittyvät verovelat, jos 38 artiklan 3 kohdan ehdot täyttyvät) (negatiivinen määrä)

22

Määrä, joka ylittää 15 prosentin raja-arvon (negatiivinen määrä)

23

josta: suorat ja välilliset omistusosuudet, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumenteista, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

26

Ydinpääomaan (CET1) tehtävät lakisääteiset oikaisut, jotka koskevat määrää, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetusta edeltänyttä kohtelua

26a

Realisoitumattomiin voittoihin ja tappioihin liittyvät lakisääteiset oikaisut 467 ja 468 artiklan mukaisesti

36 artiklan 1 kohdan c alakohta, 38 artikla, 48 artiklan 1 kohdan a alakohta, 470 artikla, 472 artiklan 5 kohta

48 artiklan 1 kohta 36 artiklan 1 kohdan i alakohta, 48 artiklan 1 kohdan b alakohta, 470 artikla, 472 artiklan 11 kohta

josta:…realisoitumattoman tappion suodatin 1

467 artikla

josta:…realisoitumattoman voiton suodatin 1

468 artikla

26b

Määrä, joka vähennetään ydinpääomasta (CET1) tai lisätään siihen niiden ylimääräisten suodattimien ja vähennysten johdosta, joita edellytettiin ennen vakavaraisuusasetusta

481 artikla

27

Ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1) tehtävät vähennykset, jotka ylittävät laitoksen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) (negatiivinen määrä)

36 artiklan 1 kohdan j alakohta

28

Ydinpääoman (CET1) tehtävät lakisääteiset oikaisut yhteensä

29

Ydinpääoma (CET1)

-4 820 215 001

Ensisijainen lisäpääoma (AT1): instrumentit 30

Pääomainstrumentit ja niihin liittyvät ylikurssirahastot

31

josta: luokitellaan sovellettavien tilinpäätösstandardien mukaisesti omaksi pääomaksi

32

joista: luokitellaan sovellettavien tilinpäätöstandardien mukaiseksi velaksi

33

Asetuksen 484 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu ehdot täyttävien erien määrä ja siihen liittyvät ylikurssirahastot, jotka poistetaan asteittain AT1:stä

486 artiklan 3 kohta

Julkisen sektorin pääomasijoitukset, joiden sallitaan jatkua 1. tammikuuta 2018 asti

486 artiklan 3 kohta

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

51 artikla, 52 artikla

| 146 | VUOSIKERTOMUS 2016


VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PILARI III)

34

Tytäryritysten liikkeeseen laskemat ja kolmansien hallussa olevat ehdot täyttävät ensisjainen pääoma (T1), joka sisältyy konsolidoituun ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) (mukaan lukien vähemmistöosuudet, joita ei sisällytetty riville 5)

85, 86 ja 480 artikla

35

josta: tytäryritysten liikkeeseenlaskemat instrumentit, jotka poistetan asteittain

486 artiklan 3 kohta

36

Ensisijaisen lisäpääoma (AT1) ennen lakisääteisiä oikaisuja: Ensisijainen lisäpääoma (AT1): lakisääteiset oikaisut

37

Laitoksen suorat ja välilliset omistusosuudet omista ensisijaisista lisäpääoman (AT1) instrumenteista (negatiivinen määrä)

38

Omistusosuudet finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista, kun näillä yhteisöillä on laitoksen kanssa keskinäinen ristiinomistus, jolla pyritään lisäämään keinotekoisesti laitoksen omia varoja (negatiivinen määrä)

56 artiklan b kohta, 58 artikla, 475 artiklan 3 kohta

39

Suorat ja välilliset omistusosuudet, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä (määrä, joka ylittää 10 prosentin raja-arvon ja josta on vähennetty hyväksyttävät lyhyet positiot) (negatiivinen määrä)

56 artiklan c alakohta, 59, 60 ja 79 artikla, 475 artiklan 4 kohta

40

Suorat ja välilliset omistusosuudet, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista, kun laitoksella on merkittävää sijoitus näissä yhteisöissä (määrä, joka ylittää 10 prosentin raja-arvon ja josta on vähennetty hyväksyttävät lyhyet positiot) (negatiivinen määrä)

56 artiklan d alakohta, 59, 60 ja 79 artikla, 475 artiklan 4 kohta

41

Ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) tehtävät lakisääteiset oikaisut, jotka koskevat määriä, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetusta edeltänyttä kohtelua ja siirtymäkauden kohtelua, ennen kuin ne poistetaan käytöstä asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti (ts. vakavaraisuusasetuksen mukaiset jäljelle jäävät määrät)

41a

Ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1) vähennettävät jäljelle jäävät määrät, jotka liittyvät ydinpääomasta siirtymäkaudella tehtäviin vähennyksiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 472 artiklan mukaisesti

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

52 artiklan 1 kohdan b alakohta, 56 artiklan a kohta, 57 artikla, 475 artiklan 2 kohta

472 artikla, 472 artiklan 3 kohdan a alakohta, 472 artiklan 4 ja 6 kohta, 472 artiklan 8 kohdan a alakohta, 472 artiklan 9 kohta, 472 artiklan 10 kohdan a alakohta, 472 artiklan 11 kohdan a alakohta

| 147 | VUOSIKERTOMUS 2016


VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PILARI III)

josta riveittäin tarkennettavat erät, esim. olennaiset tilikauden kesken kertyneet nettotappiot, aineettomat hyödykkeet, puutteelliset varaukset odotettuihin tappioihin jne. 41b

Ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1) vähennettävät jäljelle jäävät määrät, jotka liittyvät toissijaisesta pääomasta (T2) siirtymäkaudella tehtäviin vähennyksiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 475 artiklan mukaisesti

477 artikla, 477 artiklan 3 kohta, 477 artiklan 4 kohdan a alakohta

josta riveittäin tarkennettavat erät, esim. keskinäiset ristiinomistukset toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista, suorat omistusosuudet, jotka laitoksella on muiden finanssialan yhteisöjen pääomasta, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä jne. 41c

Määrä, joka vähennetään ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1) tai lisätään siihen niiden ylimääräisten suodattimien ja vähennysten johdosta, joita edellytettiin ennen vakavaraisuusasetusta

42

Toissijaisesta pääomasta (T2) tehtävät vähennykset, jotka ylittävät laitoksen toissijaisen pääoman (T2) (negatiivinen määrä)

43

Ensisijaisen lisäpääomaan (AT1) tehtävät lakisääteiset oikaisut yhteensä

44

Ensisijainen lisäpääoma (AT1)

45

Ensisijainen pääoma (T1=CET1+AT1)

467, 468 ja 481 artikla

56 artiklan e kohta

215 001,15

Toissijainen pääoma (T2): Instrumentit ja varaukset 46

Pääomainstrumentit ja niihin liittyvät ylikurssirahastot

47

Asetuksen 484 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut ehdot täyttävien erien määrä ja siihen liittyvät ylikurssirahastot, jotka poistetaan asteittain T2:sta

486 artiklan 4 kohta

Julkisen sektorin pääomasijoitukset, joiden sallitaan jatkua 1. tammikuuta 2018 asti

483 artiklan 4 kohta

48

Tytäryritysten liikkeeseen laskemat ja kolmansien hallussa olevat ehdot täyttävät omien varojen instrumentit, jotka sisältyvät konsolidoituun toissijaiseen pääomaan (T2) (mukaan lukien vähemmistöosuudet ja ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit, joita ei oel sisällytetty riville 5 tai 34)

87, 88 ja 480 artikla

49

josta: tytäryritysten liikkeeseenlaskemat instrumentit, jotka poistetan asteittain

486 artiklan 4 kohta

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

4 764,51

62 ja 63 artikla

| 148 | VUOSIKERTOMUS 2016


VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PILARI III)

50

Luottoriskioikaisut

62 artiklan c ja d kohta

51

Toissijainen pääoma (T2) ennen lakisääteisiä oikaisuja

4 764,51

Toissijainen pääoma (T2): lakisääteiset oikaisut 52

Laitoksen suorat ja välilliset omistusosuudet omista toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista ja etuoikeudeltaan huonommista lainoista (negatiivinen määrä)

53

Omistusosuudet finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista ja etuoikeudeltaan huonommista lainoista, kun näillä yhteisöillä on laitoksen kanssa keskinäinen ristiinomistus, jolla pyritään lisäämään keinotekoisesti laitoksen omia varoja (negatiivinen määrä)

66 artiklan b kohta, 68 artikla, 477 artiklan 3 kohta

54

Suorat ja välilliset omistusosuudet, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista ja etuoikeudeltaan huonomista lainoista, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä (määrä, joka ylittää 10 prosentin raja-arvon ja josta on vähennetty hyväksyttävät lyhyet positiot) (negatiivinen määrä)

66 artiklan c kohta, 69, 70 ja 79 artikla, 477 artiklan 4 kohta

54a

Josta uusia omistusosuuksia, joihin ei sovelleta siirtymäjärjestelyä

54b

Josta omistusosuuksia, jotka olivat olemassa jo ennen 1. tammikuuta 2013 ja joihin sovelletaan siirtymäjärjestelyä.

55

Suorat ja välilliset omistusosuudet, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista ja etuoikeudeltaan huonommista lainoista, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä (määrä, josta on vähennetty hyväksyttävät lyhyet positiot) (negatiivinen määrä)

56

Toissijaisen pääomaan (T2) tehtävät lakisääteiset oikaisut, jotka koskevat määriä, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen edeltänyttä kohtelua ja siirtymäkauden kohtelua, ennen kuin ne poistetaan käytöstä asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti (ts. vakavaraisuusasetuksen mukaiset jäljelle jäävät määrät)

56a

Toissijaisesta pääomasta (T2) vähennettävät jäljelle jäävät määrät, jotka liittyvät ydinpääomasta siirtymäkaudella tehtäviin vähennyksiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 472 artiklan mukaisesti

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

63 artiklan b kohdan i alakohta, 66 artiklan a kohta, 67 artikla, 477 artiklan 2 kohta

66 artikaln d kohta, 69 ja 79 artikla, 477 artiklan 4 kohta

472 artikla, 472 artiklan 3 kohdan a alakohta, 472 artiklan 4 ja 6 kohta, 472 artiklan 8 kohdan a alakohta, 472 artiklan 9 kohta, 472 artiklan 10 kohdan a alakohta, 472 artiklan 11 kohdan a alakohta

| 149 | VUOSIKERTOMUS 2016


VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PILARI III)

josta riveittäin tarkennettavat erät, esim. olennaiset tilikauden kesken kertyneet nettotappiot, aineettomat hyödykkeet, puutteelliset varaukset odotettuihin tappioihin jne. 56b

Toissijaisesta pääomasta (T2) vähennettävät jäljelle jäävät määrät, jotka liittyvät ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1) siirtymäkaudella tehtäviin vähennyksiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 475 artiklan mukaisesti

475 artikla, 475 artiklan 2 kohdan a alakohta, 475 artiklan 3 kohta, 475 artiklan 4 kohdan a alakohta

Josta riveittäin tarkennettavat erät, esim. ensisijaisen lisäpääoman (AT1) keskinäiset ristiinomistukset, suorat omistusosuudet, jotka laitoksella on muiden finanssialan yhteisöjen pääomasta, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä jne. 56c

Määrä, joka vähennetään toissijaisesta pääomasta (T2) tai lisätään siihen niiden ylimääräisten suodattimien ja vähennysten johdosta, joita edellytettiin ennen vakavaraisuusasetusta

57

Toissijaiseen pääomaan (T2) tehtävät laikisääteiset oikaisut yhteensä

58

Toissijainen pääoma (T2)

59

Pääoma yhteensä (TC=T1+T2)

59a

Riskipainotetut varat, jotka koskevat määriä, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetusta edeltänytttä kohtelua ja siirtymäkauden kohtelua, ennen kuin ne poistetaan käytöstä asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti (ts. vakavaraisuusasetuksen mukaiset jäljelle jäävät määrät)

60

Riskipainotetut varat yhteensä

467, 468 ja 481 artikla

4 765 219 766

1 153 138

Vakavaraisuussuhteet ja puskurit 61

Ydinpääoma (CET1) (prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä)

18,64

92 artiklan 2 kohdan a alakohta, 465 artikla

62

Ensisjainen pääoma (T1) (prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä)

18,64

92 artiklan 2 kohdan b alakohta, 465 artikla

63

Kokonaispääoma (prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä)

19,06

92 artiklan 2 kohdan c alakohta

10 161

36 artiklan 1 kohdan h alakohta, 45 ja 46 artikla 56 artklan c kohta, 59 ja 60 artikla 66 artiklan c kohta, 69 ja 70 artikla

Vakavaraisuussuhteet ja puskurit 72

Suorat ja välilliset omistusosuudet, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen pääomasta, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä (määrä, joka alittaa 10 prosentin raja-arvon ja josta on vähennetty hyväksyttävät lyhyet positiot)

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 150 | VUOSIKERTOMUS 2016


VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PILARI III)

73

Suorat ja välilliset omistusosuudet, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumenteista, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä (määrä, joka alittää 10 prosentin raja-arvon ja josta on vähennetty hyväksyttävät lyhyet positiot)

15 308

36 artiklan 1 kohdan i alakohta, 45 ja 48 artikla

Ylärajat, joita soveletaan varausten sisällyttämiseen toisijaiseen pääomaan (T2) 76

Toisijaiseen pääomaan (T2) niiden riskien osalta sisällytetyt luottoriskinoikaisut, joihin sovelletaan standardimenetelmää (ennen ylärajan soveltamista)

62 artikla

77

Yläraja, luottoriskinoikaisujen sisällyttämiselle toissijaiseen pääomaan, kun noudatetaan standardimenetelmää

62 artikla

Pääomainstrumentit, joihin sovelletaan asteittaisen poistamisen järjestelyjä (sovelletaan vain 1. tammikuuta 2013 – 1. tammikuuta 2022) 80

Nykyinen yläraja ydinpääoman (CET1) instrumenteille, joihin sovelletaan asteittaisen poistamisen järjestelyjä

484 artiklan 3 kohta, 486 artiklan 2 ja 5 kohta

81

Ydinpääomasta (CET1) ylärajan takia vähennetty määrä (ylärajan ylittävä määrä lunastusten ja erääntymisten jälkeen)

484 artiklan 3 kohta, 486 artiklan 2 ja 5 kohta

82

Nykyinen yläraja ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteille, joihin sovelletaan asteittaisen poistamisen järjestelyjä

484 artiklan 4 kohta, 486 artiklan 3 ja 5 kohta

83

Ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1) ylärajan takia vähennetty määrä (ylärajan ylittävä määrä lunastusten ja erääntymisten jälkeen)

484 artiklan 4 kohta, 486 artiklan 3 ja 5 kohta

84

Nykyinen yläraja toissijaisen pääoman (T2) instrumenteille, joihin sovelletaan asteittaisen poistamisen järjestelyjä

484 artiklan 5 kohta, 486 artiklan 4 ja 5 kohta

85

Toissijaisesta pääomasta (T2) ylärajan takia vähennetty määrä (ylärajan ylittävä määrä lunastusten ja erääntymisten jälkeen)

484 artiklan 5 kohta, 486 artiklan 4 ja 5 kohta

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 151 | VUOSIKERTOMUS 2016


VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PILARI III)

E50 OMAAN PÄÄOMAAN LUETTAVIEN INSTRUMENTTIEN KESKEISET OMINAISUUDET Kommission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1423/2013

OMAD026519

1

Liikkeeseenlaskija

Oma Säästöpankki Oyj

2

Yksilöllinen tunniste

FI4000096854

N/A

3

Instrumenttiin sovellettava lainsäädäntö

Suomen lainsäädäntö

Suomen lainsäädäntö

4

Vakavaraisuusasetuksen säännöt siirtymäkaudella

T2

CET1

5

Vakavaraisuusasetuksen säännöt siirtymäkauden jälkeen

N/A

CET1

6

Käytettävissä yksittäisen yrityksen tasolla tai konsolidoinnin perusteella / alakonsolidointiryhmän tasolla / yksittäisen yrityksen tasolla ja konsolidoinnin perustella / alakonsolidointiryhmän tasolla

yksittäinen yritys ja konsolidoinnin perusteella/alakonsolidointiryhmän tasolla

yksittäinen yritys

7

Instrumentin laji

486 artiklan 4 kohta

Osakeyhtiölaki, luku 3, osa 1, kohta 1 ja Asetus (EU) N:o 575/2013 artikla 28

8

Lakisääteiseen pääomaan kirjattu määrä (valuutta miljoonina viimeisimpänä raportointipäivänä)

5

24

9

Instrumentin nimellinen määrä

10

N/A

9a

Liikkeeseenlaskuhinta

100

N/A

9b

Lunastushinta

100 %

N/A

10

Kirjanpidollinen luokittelu

Vastuu jaksotettu hankintameno

osakkeenomistajien osuudet

11

Alkuperäinen liikkeeseenlaskupäivä

20.5.2014

Jatkuva

12

Eräpäivätön vai päivätty

päivätty

eräpäivätön

13

Alkuperäinen maturiteetti

20.5.2019

ei maturiteettia

14

Liikkeeseenlaskijan toteuttama takaisinlunastus edellyttää valvontaviranomaisen ennakkohyväksyntää

kyllä

ei

15

Mahdollinen takaisinlunastuspäivä, ehdolliset takaisinlunastuspäivät ja lunastusmäärä

ei takaisinlunastusmahdollisuutta

ei takaisinlunastusmahdollisuutta

16

Mahdolliset myöhemmät takaisinlunastuspäivät

ei takaisinlunastusmahdollisuutta

ei takaisinlunastusmahdollisuutta

17

Kiinteä tai vaihtuva osinko/kuponki

kiinteä

18

Kupongin korko ja siihen liittyvät indeksit

2,65 %

ei

19

Dividend stopper -lausekkeen olemassaolo

ei

ei

20a

Täysin harkinnanvarainen, osittain harkinnanvarainen tai pakolinen (ajoituksen osalta)

pakollinen

täysin harkinnanvarainen

20b

Täysin harkinnanvarainen, osittain harkinnanvarainen tai pakollinen (määrän osalta)

pakollinen

täysin harkinnanvarainen

21

Step-up-ehdon tai muun lunastuskannustimen olemassaolo

ei

ei

22

Ei-kumulatiivinen tai kumulatiivinen

ei-kumulatiivinen

ei-kumulatiivinen

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 152 | VUOSIKERTOMUS 2016

Osakepääoma


VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PILARI III)

23

Vaihdettava tai sidottu

sidottu

sidottu

24

Jos instrumentti on vaihdettava, mitkä tekijät vaikuttavat ehtoon?

N/A

N/A

25

Jos instrumentti on vaihdettava, onko se vaihdettava kokonaisuudessaan vai osittain?

N/A

N/A

26

Jos instrumentti on vaihdettava, mikä on vaihtokurssi?

N/A

N/A

27

Jos instrumentti on vaihdettava, onko vaihto pakollinen vai valinnainen?

N/A

N/A

28

Jos instrumentti on vaihdettava, tarkenna, minkälaiseen instrumenttiin se voidaan vaihtaa?

N/A

N/A

29

Jos instrumentti on vaihdettava, tarkenna, minkä liikkeeseenlaskijan instrumenttiin se voidaan vaihtaa?

N/A

N/A

30

Kirjanpitoarvon alentamisen ominaisuudet

ei

ei

31

Jos kirjanpitoarvon alentaminen on mahdollista, mitkä tekijät laukaisevat sen?

N/A

N/A

32

Jos kirjanpitoarvon alentaminen on mahdollista, tehdäänkö se kokonaan vai osittain?

N/A

N/A

33

Jos kirjanpitoarvon alentaminen on mahdollista, onko se pysyvää vai väliaikaista?

N/A

N/A

34

Jos kirjanpitoarvon alentaminen on väliaikaista, kuvaile kirjanpitoarvon korotuksen mekanismi

N/A

N/A

35

Hierarkkinen asema selvitystilassa (tarkenna instrumenttilaji, joka on välittömästi etuoikeudeltaan parempi)

Muut velat

”Debentuuri, osakepääoma”

36

Vaatimustenvastaiset ominaisuudet

kyllä

ei

37

Tarkenna mahdolliset vaatimustenvastaiset ominaisuudet

Pääoma ei kokonaisuudessaan 5v. hallussa

N/A

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 153 | VUOSIKERTOMUS 2016


VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PILARI III)

E51 OMIEN VAROJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ Luotto- ja vastapuoliriski (tuhatta euroa) Vastuuryhmä

2016

2015

Omien varojen vähimmäismäärä

Omien varojen vähimmäismäärä

Saamiset aluehallinnolta tai paikallisviranomaisilta

4

Saamiset laitoksilta

1 018

2 373

Saamiset yrityksiltä

15 961

11 580

Vähittäissaamiset

18 942

17 559

Kiinteistövakuudelliset saamiset

34 013

29 297

1 232

1 119

151

40

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä (CIU) oleviin osuuksiin tai osakkeisiin liittyvät saamiset

5 410

5 668

Oman pääoman ehtoiset vastuut

4 050

4 022

Muut erät

2 409

2 764

83 189

74 422

Vastuun arvonoikaisuriski (CVA)

300

466

Markkinariski (valuuttakurssiriski)

1 591

1 671

Operatiivinen riski

7 171

6 338

Omien varojen vähimmäismäärä yhteensä

92 251

82 898

Yleinen pääomapuskuri 2,5 %

28 828

25 905

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut Vastuut katettujen joukkolainojen muodossa

Luottoriski yhteensä

Vastasyklinen puskuri yhteensä

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

129

| 154 | VUOSIKERTOMUS 2016


VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PILARI III)

E52 KOKONAISVASTUUT RISKIPAINOITTAIN Luotto- ja vastapuoliriski (tuhatta euroa) Riskipaino (%)

2016

2015

0

156 788

134 662

10

18 901

4 985

20

58 199

139 489

35

1 244 708

1 060 380

50

25 647

26 192

75

415 530

387 478

100

343 362

295 468

150

2 021

2 556

250

15 308

13 881

2 280 463

2 065 090

Yhteensä

E53 KOKONAISVASTUIDEN KESKIMÄÄRÄINEN ARVO TILIKAUDELLA VASTUURYHMITTÄIN Luotto- ja vastapuoliriski (tuhatta euroa) Vastuuryhmä

2016

2015

120 015

82 158

3 918

4 783

Saamiset laitoksilta

93 444

134 283

Saamiset yrityksiltä

208 199

154 111

Vähittäissaamiset

401 380

322 864

1 185 865

984 661

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut

15 435

14 749

Vastuut katettujen joukkolainojen muodossa

14 179

1 994

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä (CIU) oleviin osuuksiin tai osakkeisiin liittyvät saamiset

79 933

64 340

Oman pääoman ehtoiset vastuut

29 134

29 532

Muut erät

43 122

41 161

Yhteensä

2 194 625

1 834 637

Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta Saamiset aluehallinnolta ja paikallisviranomaisilta

Kiinteistövakuudelliset saamiset

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 155 | VUOSIKERTOMUS 2016


VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PILARI III)

E54 KOKONAISVASTUIDEN MATURITEETTIJAKAUMA VASTUURYHMITTÄIN Luotto- ja vastapuoliriski (tuhatta euroa) 2016 Yhteensä

alle 3 kk

3–12 kk

1–5 vuotta

5–10 vuotta

yli 10 vuotta

129 501

1 043

1 940

34 479

41 936

50 104

3 782

100

2

2 777

26

877

Saamiset laitoksilta

72 050

62 196

1 162

7 910

150

631

Saamiset yrityksiltä

225 461

20 600

12 032

54 037

54 833

83 958

Vähittäissaamiset

415 530

15 571

12 432

58 130

89 112

240 286

1 263 838

17 169

25 203

120 246

242 653

858 567

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut

14 625

6 050

46

732

1 150

6 647

Vastuut katettujen joukkolainojen muodossa

18 901

7 192

11 709

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä (CIU) oleviin osuuksiin tai osakkeisiin liittyvät saamiset

71 193

71 193

Oman pääoman ehtoiset vastuut

27 659

27 659

Muut erät

37 923

12 963

Yhteensä

2 280 463

135 693

Vastuuryhmä Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta Saamiset aluehallinnolta ja paikallisviranomaisilta

Kiinteistövakuudelliset saamiset

70 52 816

285 572

24 890 441 569

1 364 812

2016 Vastuuryhmä Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta Saamiset aluehallinnolta ja paikallisviranomaisilta

Yhteensä

alle 3 kk

3–12 kk

1–5 vuotta

5–10 vuotta

yli 10 vuotta

104 890

1 156

1 778

18 470

41 406

42 080

4

110

840

4 218

5 173

Saamiset laitoksilta

154 709

137 351

6 785

9 885

Saamiset yrityksiltä

166 424

14 008

11 399

47 545

23 743

69 727

Vähittäissaamiset

387 478

15 936

10 442

59 644

86 446

215 010

1 081 917

16 480

16 551

112 566

222 220

714 101

12 986

6 268

74

773

1 379

4 493

3 002

1 983

Kiinteistövakuudelliset saamiset Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut Vastuut katettujen joukkolainojen muodossa

4 985

687

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä (CIU) oleviin osuuksiin tai osakkeisiin liittyvät saamiset

74 475

74 475

Oman pääoman ehtoiset vastuut

29 456

29 456

Muut erät

42 598

10 861

Yhteensä

2 065 090

202 059

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

53 47 034

| 156 | VUOSIKERTOMUS 2016

252 048

31 684 378 016

1 185 934


VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PILARI III)

E55 KOKONAISVASTUUT VASTUURYHMITTÄIN VASTAPUOLITTAIN Luotto- ja vastapuoliriski (tuhatta euroa) 2016 Vastuuryhmä Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Yhteensä

Yksityiset

Maatalous

Yritykset

Muut

129 501

51 774

1 038

8 515

68 174

55

395

3 332

60

71 723

Saamiset aluehallinnolta ja paikallisviranomaisilta

3 782

Saamiset laitoksilta

72 050

266

Saamiset yrityksiltä

225 461

10 362

15 852

147 091

52 155

Vähittäissaamiset

415 530

226 058

55 911

113 575

19 986

1 263 838

967 235

55 607

153 524

87 473

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut

14 625

8 649

1 307

4 539

131

Vastuut katettujen joukkolainojen muodossa

18 901

18 901

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä (CIU) oleviin osuuksiin tai osakkeisiin liittyvät saamiset

71 193

71 193

Oman pääoman ehtoiset vastuut

27 659

Muut erät

37 923

Yhteensä

2 280 463

Kiinteistövakuudelliset saamiset

3 366

24 293 37 923

1 264 344

129 769

431 066

455 285

2015 Vastuuryhmä Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Yhteensä

Yksityiset

Maatalous

Yritykset

Muut

104 890

44 657

1 349

6 163

52 721

542

4 630

21

154 435

Saamiset aluehallinnolta ja paikallisviranomaisilta

5 173

Saamiset laitoksilta

154 709

253

Saamiset yrityksiltä

166 424

14 403

13 455

95 945

42 621

Vähittäissaamiset

387 478

202 820

55 145

110 506

19 006

1 081 917

834 599

54 150

127 982

65 187

12 986

7 394

720

4 697

175

Kiinteistövakuudelliset saamiset Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut Vastuut katettujen joukkolainojen muodossa

4 985

4 985

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä (CIU) oleviin osuuksiin tai osakkeisiin liittyvät saamiset

74 475

74 475

Oman pääoman ehtoiset vastuut

29 456

Muut erät

42 598

Yhteensä

2 065 090

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

2 165

27 291 42 598

1 104 125

| 157 | VUOSIKERTOMUS 2016

124 819

348 022

488 123


VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PILARI III)

E56 MERKITYKSELLISTEN LUOTTOVASTUIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAANTUMINEN Luotto- ja vastapuoliriski (tuhatta euroa) 2016 Vastuuryhmä

Yhteensä

Suomi

Muut maat

129 501

75 011

54 490

3 782

3 727

55

Saamiset laitoksilta

72 050

70 407

1 643

Saamiset yrityksiltä

225 461

201 239

24 222

Vähittäissaamiset

415 530

414 838

692

1 263 838

1 263 069

770

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut

14 625

14 625

Vastuut katettujen joukkolainojen muodossa

18 901

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä (CIU) oleviin osuuksiin tai osakkeisiin liittyvät saamiset

71 193

36 446

34 747

Oman pääoman ehtoiset vastuut

27 659

24 707

2 951

Muut erät

37 923

37 923

Yhteensä

2 280 463

2 141 993

Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta Saamiset aluehallinnolta ja paikallisviranomaisilta

Kiinteistövakuudelliset saamiset

18 901

138 470

2015 Vastuuryhmä

Yhteensä

Suomi

Muut maat

104 890

61 148

43 742

5 173

5 173

Saamiset laitoksilta

154 709

152 697

2 011

Saamiset yrityksiltä

166 424

161 142

5 282

Vähittäissaamiset

387 478

386 896

581

1 081 917

1 081 485

433

12 986

12 986

Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta Saamiset aluehallinnolta ja paikallisviranomaisilta

Kiinteistövakuudelliset saamiset Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut Vastuut katettujen joukkolainojen muodossa

4 985

4 985

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä (CIU) oleviin osuuksiin tai osakkeisiin liittyvät saamiset

74 475

40 864

33 611

Oman pääoman ehtoiset vastuut

29 456

29 156

300

Muut erät

42 598

42 598

Yhteensä

2 065 090

1 974 145

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 158 | VUOSIKERTOMUS 2016

90 946


VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PILARI III)

E57 KOKONAISVASTUIDEN MATURITEETTIJAKAUMA VASTUURYHMITTÄIN Luotto- ja vastapuoliriski (tuhatta euroa) 2016 Vastuuryhmä

Yhteensä

Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta Saamiset aluehallinnolta ja paikallisviranomaisilta

Rahoitusvakuudet

Reaalivakuudet

Takaukset

Muut

129 501 3 782

Saamiset laitoksilta

72 050

Saamiset yrityksiltä

225 461

957

4 097

89

Vähittäissaamiset

415 530

10 180

64 073

278

380

8

68 550

375

Takaukset

Muut

Kiinteistövakuudelliset saamiset

1 263 838

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut

14 625

Vastuut katettujen joukkolainojen muodossa

18 901

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä (CIU) oleviin osuuksiin tai osakkeisiin liittyvät saamiset

71 193

Oman pääoman ehtoiset vastuut*

27 659

Muut erät

37 923

Yhteensä

2 280 463

1 263 508 108

11 245

1 263 508 2015

Vastuuryhmä

Yhteensä

Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta Saamiset aluehallinnolta ja paikallisviranomaisilta

Rahoitusvakuudet

Reaalivakuudet

104 890 5 173

Saamiset laitoksilta

154 709

Saamiset yrityksiltä

166 424

559

1 958

Vähittäissaamiset

387 478

7 840

56 965

265

356

8

59 279

274

Kiinteistövakuudelliset saamiset Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut Vastuut katettujen joukkolainojen muodossa

1 081 917 12 986

1 081 917 25

4 985

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä (CIU) oleviin osuuksiin tai osakkeisiin liittyvät saamiset

74 475

Oman pääoman ehtoiset vastuut*

29 456

Muut erät

42 598

Yhteensä

2 065 090

8 424

1 081 917

*) Luottojohdannaisia ei käytetä suojaamiseen

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 159 | VUOSIKERTOMUS 2016


VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PILARI III)

E58 VAROJEN SIDONNAISUUDEN ASTE

Oma Säästöpankki Oy:llä ei ollut 31.12.2016 sidottuja varoja eikä saatuja sidottuja vakuuksia.

E59 OPERATIIVISEN RISKIN LASKELMA (tuhatta euroa)

Omien varojen vähimmäismäärä

2016

2015

2014

60 216

51 799

31 397

Tuottoindikaattori

9 032

7 770

4 710

7 171

(tuhatta euroa)

2015

2014

2013

Omien varojen vähimmäismäärä

51 799

31 397

43 567

7 770

4 710

6 535

Bruttotuotot yhteensä

Bruttotuotot yhteensä Tuottoindikaattori

Tuottoindikaattori lasketaan EU:n vakavaraisuusasetuksen N:o 575/2013 mukaisen perusmenetelmän mukaisesti.

Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan sitä tappionvaaraa, joka pankeille saattaa aiheutua riittämättömistä tai puutteellisista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä.

Omien varojen vähimmäismäärä = positiivisten vuotuisten tuottoindikaattorien summa / niiden vuosien lukumäärällä, joina tuottoindikaattori on ollut positiivinen.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

6 338

| 160 | VUOSIKERTOMUS 2016


VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PILARI III)

E60 VÄHIMMÄISOMAVARAISUUSASTE Yhteenveto vähimmäisomavaraisuusasteen kokonaisvastuiden täsmäyttämisestä tilinpäätöksessä julkistettavaan taseeseen (tuhatta euroa)

2016

2015

2 150 294

1 934 664

4 495

4 555

Taseen ulkopuolisiin eriin liittyvät oikaisut

38 488

128 828

Muut oikaisut

-9 640

-5 718

2 183 637

2 062 329

2 141 495

1 924 294

-4 820

-2 761

2 136 675

1 921 532

Johdannaiset: markkina-arvo

3 979

7 414

Johdannaiset: korotetun käyvän arvon menetelmä

4 495

4 555

Johdannaiset yhteensä

8 474

11 968

Taseen ulkopuoliset vastuut nimellismäärältään

130 494

128 828

(Luottovasta-arvokertoimiin liittyvät mukautukset)

-92 006

Muut taseen ulkopuoliset vastuut

38 488

Tilinpäätöksessä julkistettu taseen loppusumma Rahoitusjohdannaisiin liittyvät oikaisut

Vähimmäisomavaraisuusasteen kokonaisvastuut Vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo Taseen ulkopuoliset vastuut (pl johdannaiset, arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet) Taseen vastuut (pl johdannaiset, arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet ja fidusiaariset varat, mutta ml vakuudet) (Ensisijaisen pääoman lakisääteiset oikaisut) Taseen vastuut yhteensä (pl johdannaiset, arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet ja fidusiaariset varat) Johdannaiset

Muut taseen ulkopuoliset vastuut

Vakavaraisuusasetuksen kohtien 429 (7) ja (14) mukaiset vapautukset (Konsernin sisäisten vastuiden vapauttaminen (solo peruste) Vakavaraisuusasetuksen (EU) No 575/2013 kohdan 429(7) mukaisesti) (Vastuiden vapauttaminen Vakavaraisuusasetuksen (EU) No 575/2013 kohdan 429 (14) mukaisesti)

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 161 | VUOSIKERTOMUS 2016

128 828


VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (PILARI III)

(tuhatta euroa)

2016

2015

215 001

200 610

2 183 637

2 062 329

9,85 %

9,73 %

2 141 495

1 924 294

2 141 495

1 924 294

18 901

4 985

127 359

105 014

Pääoma ja kokonaisvastuut Ensisijainen päääoma Kokonaisvastuut Vähimmäisomavaraisuusaste Vähimmäisomavaraisuusaste Taseen vastuiden jaottelu (pl johdannaiset, arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet ja vapautetut vastuut) Taseen vastuut yhteensä (pl johdannaiset, arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet ja vapautetut vastuut), joista: Kaupankäyntivarastoon kuuluvat erät Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset vastuut, joista: Katetut joukkovelkakirjat Valtiovastuiksi katsotut vastuut Aluehallintojen, kansainvälisten kehityspankkien, kansainvälisten organisaatioiden, julkisyhteisöjen ja julkisoikeudellisten laitosten vastuut, joita ei katsota valtiovastuiksi Laitokset

3 632 63 514

142 690

1 235 134

1 052 869

Vähittäisvastuut

338 436

312 192

Saamiset yrityksiltä

203 184

147 047

14 560

12 967

136 775

146 529

Kiinteistövakuudelliset vastuut

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut Muut vastuut (kuten oman pääoman ehtoiset vastuut ja muut vastuut, jotka eivät koske luottovelvoitetta)

Vähimmäisomavaraisuudessa taseen loppusumman lisäksi huomioidaan taseen ulkopuoliset ja rahoitusjohdannaiset. Näin laskien Oma Säästöpankki Oyj:n kokonaisvastuiksi muodostuu 2 183,6 miljoonaa euroa, joka suhteutetaan ensisijaiseen omaan pääomaan.

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 162 | VUOSIKERTOMUS 2016


ALLEKIRJOITUKSET

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus Helsingissä 23. päivänä helmikuuta 2017

Oma Säästöpankki Oyj:n hallitus

Jarmo Partanen Jyrki Mäkynen puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Aki Jaskari

Timo Kokkala

Heli Korpinen

Jarmo Salmi

Ari Yli-Kaatiala Pasi Sydänlammi toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Lappeenrannassa 27. päivänä helmikuuta 2017

KHT Juha-Pekka Mylén

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

| 163 | VUOSIKERTOMUS 2016


TILINTARKASTUSKERTOMUS

Tilintarkastuskertomus Oma Säästöpankki Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus Lausunto Olen tilintarkastanut Oma Säästöpankki Oyj:n (y-tunnus 2231936-2) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Lausuntonani esitän, että • konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti, • tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpää-

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

töksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: • Tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista

| 164 | VUOSIKERTOMUS 2016


TILINTARKASTUSKERTOMUS

esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä tarkoituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. Teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuu tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa. Arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan. Hankin tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäkseni antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaan konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaan tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoi-

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

tuksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana. Lisäksi annan hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olen noudattanut riippumattomuutta koskevia relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoin niiden kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteeni, ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista.

Muut raportointivelvoitteet Muu informaatio Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen ja vuosikertomukseen sisältyvän muun informaation kuin tilinpäätöksen ja sitä koskevan tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntoni ei kata muuta informaatiota. Velvollisuutenani on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessäni arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastuksessa hankkimani tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenani on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Lausuntonani esitän, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Jos teen toimintakertomukseen ja vuosikertomukseen sisältyvään informaatioon kohdistamani työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, minun on raportoitava tästä seikasta. Minulla ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Lappeenrannassa 27. helmikuuta 2017 Juha-Pekka Mylén KHT

| 165 | VUOSIKERTOMUS 2016


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tunnuslukujen laskentakaavat Liikevaihto

Liiketoiminnan nettotuotot yhteensä

Liiketoiminnan kulut yhteensä

Kulut/tuotot-suhde, %

Henkilöstökulut, Liiketoiminnan muut kulut, Poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

Liiketoiminnan kulut yhteensä

Oman pääoman tuotto (ROE)

Koko pääoman tuotto (ROA)

Korkotuotot, Palkkiotuotot, Kaupankäynnin nettotuotot (sisältäen suojauslaskennan nettotuotot), Sijoitustoiminnan nettotuotot, Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevoitto/-tappio - Tuloverot Oma pääoma (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

x 100

Omavaraisuusaste, % Oma pääoma

Ydinpääomasuhde, (CET1) % Ydinpääoma (CET1) Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

Liikevoitto/-tappio - Tuloverot Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

x 100

x 100

Vakavaraisuussuhde, (TC) % x 100

Taseen loppusumma

Korkokate, Palkkiotuotot ja -kulut netto, Kaupankäynnin nettotuotot (sisältäen suojauslaskennan nettotuotot), Sijoitustoiminnan nettotuotot, Liiketoiminnan muut tuotot

Omat varat yhteensä (TC) Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä

x8%

Ensisijaisen pääoman suhde, (T1) % x8%

OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ.

Ensisijainen pääoma (T1) Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä

| 166 | VUOSIKERTOMUS 2016

x8%


OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta | www.omasp.fi

Profile for Kumppania Oy

Oma Säästöpankki - Vuosikertomus 2016 liitetietoineen  

Liiketoimintamme kasvu on jatkunut vauhdikkaasti. Tehokas operatiivinen toiminta sekä tyytyväiset asiakkaat luovat hyvät toimintaedellytykse...

Oma Säästöpankki - Vuosikertomus 2016 liitetietoineen  

Liiketoimintamme kasvu on jatkunut vauhdikkaasti. Tehokas operatiivinen toiminta sekä tyytyväiset asiakkaat luovat hyvät toimintaedellytykse...

Profile for kumppania
Advertisement