__MAIN_TEXT__

Page 1


Lääkäripalveluyritykset ry – edunvalvontaa 40 vuoden kokemuksella Lääkäripalveluyritykset ry on Suomen johtava terveyspalveluyritysten edunvalvoja. Yhdistyksen tärkein tehtävä on valvoa jäsenyritystensä elinkeinopolii�sia etuja. Lisäksi edistämme terveyspalveluiden kehi�ämistä ja saatavuu�a. Lääkäripalveluyritykset ry:llä on lähes sata jäsentä. Jäsenyh�öiden yhteenlaske�u liikevaihto on noin 700 miljoonaa euroa. Tämä ka�aa merki�ävän osan koko toimialan volyymistä. Jäsenyrityksinä on sekä pieniä palveluntuo�ajia e�ä suuria lääkärikeskuksia ja terveyspalveluketjuja. LPY:n jäsenyritysten tarjoamat palvelut: • • • • •

Lääkäripalvelut Kuvantamispalvelut Laboratoriopalvelut Yksityiset sairaalapalvelut Hammaslääkäripalvelut


Monipuolista vaikuttavuutta LPY:n tavoi�eena on edistää terveyspalvelumarkkinoiden toimivuu�a ja parantaa alan yritysten toimintaedellytyksiä sekä kilpailukykyä. Tavoitteidemme saavu�amiseksi teemme yhteistyötä useiden eri sidosryhmien kanssa. • Osallistumme asiantun�joina lainsäädännön valmisteluun ja terveysalan käytäntöjen kehi�ämiseen. • Välitämme �etoa jäsenille, pää�äjille ja medialle. • Koulutamme ja konsultoimme jäseniämme. • Edesautamme alan asiantun�joiden ja toimijoiden verkostoitumista. LPY on arvoste�u asiantun�ja, jolla on edustus merki�ävissä sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön valmisteluelimissä. LPY on Suomen Yri�äjät ry:n toimialajärjestö.

”Terveyspalveluyritysten toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Pidän välttämättömänä, että alan yritysten edunvalvontaa tehdään koordinoidusti ja asiantuntemuksella. LPY:n ansiosta voin yrittäjänä keskittyä oman yritystoiminnan kehittämiseen.”

– LPY:n jäsenyrityksen edustaja


Ota yhteyttä Jos tarvitset asiantun�jaa tai olet kiinnostunut jäsenyydestä Lääkäripalveluyritykset ry Mäkelänkatu 2 A PL 49, 00501 HELSINKI fax (09) 393 0769 Ismo Partanen toiminnanjohtaja puh. 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi Tarja Vehmas-Issi järjestösihteeri puh. (09) 393 0762 tarja.vehmas-issi@lpy.fi

www.lpy.fi

Profile for Kumppania Oy

LPY:n esite  

Lääkäripalvelut ry:n esite

LPY:n esite  

Lääkäripalvelut ry:n esite

Profile for kumppania
Advertisement