Page 1

Kankaanpään sosialidemokraattien vaalilehti

Lokaku

Aikamerkki u

2012

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA.

66

Ahokangas Petri

67

koneistaja

73

Kovamäki Seija (sit.)

sairaanhoitaja

74

keittäjä

80

Luukkainen Krista

68

Henttinen Heikki

kehitysinsinööri

69

kouluttaja, uraohjaaja

Kujanpää Katri

75

viestintäpäällikkö

81

Hieta Harri (sit.)

Mäensivu Petra

70

76

Kuusisto Paula

77

myyntiassistentti

83

Mäki Sari lähihoitaja

71

Lahtonen Heidi

78

avopäihdepalvelujen vastaava työntekijä, YTM

84

sairaanhoitaja

opistoupseeri evp, taksiauton kuljettaja

Kallama Susanna

Koivisto Jari vuorottaja

72

Koota Liisa

kuntoutusneuvoja

toimitusjohtaja, KTM

urheiluhieroja, kuntosaliohjaaja

piirinuohooja

82

Manninen Pekka

Kujanpää Lauri

Jussila Teuvo (sit.)

Ohtola Anneli (sit.)

Laurila Erika (sit.)

79

Lehtilä Jarmo

opiskelija, henkilökohtainen avustaja

85

perhepäivähoitaja

Pihlajaniemi Sari

korityöntekijä, yrittäjä

86

Rajala Pasi ostaja, HTM

kassamyyjä

Nähdään torstaina torilla

87

Saarenpää Petri

88

palomies

Lauantaina klo 10–13 Puolueiden tori

Tuulinen Anna

89

sosionomi (AMK), tradenomiopiskelija

Tuunainen Jouko

yrittäjä, liikkeenharjoittaja

90

Viitasalo Jouni

hotellinjohtaja

91

Vuorenmaa Marko työnjohtaja

92

Vuorenmaa Vesa levyseppähitsaaja, PLM

Me sitoudumme avoimeen päätöksentekoon. Me lupaamme perehtyä asioihin, me lupaamme tietää, mistä päätämme. Me lupaamme ajatella tulevaisuutta. www.kankaanpaandemarit.fi

| Ennakkoäänestys 17.-23.10.2012 | Vaalipäivä 28.10.2012

Kankaanpään Työväenyhdistys ry


66

Petri Ahokangas koneistaja, 30 v.

Olen kahden lapsen isä. Työskentelen koneistajana pienessä alihankintayrityksessä Jämijärvellä. Olen aktiivinen Metalliliiton jäsen ja valtakunnallisen nuorisotoimikunnan puheenjohtaja. Harrastuksiini kuuluvat frisbeegolf, metsästys ja salibandy. Haluan olla mukana vaikuttamassa kuntamme tulevaisuuteen. Minulle tärkeitä asioita ovat nuorten yhteiskuntatakuu ja kunnan tarjoamat liikuntamahdollisuudet. Seuraavan neljän vuoden aikana tehdään päätöksiä, joiden vaikutus ylettyy pitkälle. Kankaanpääläiset äänestävät näissä vaaleissa tulevaisuudesta. puh. 050 306 4341 | petri.ah@gmail.com

Olen asunut Kankaanpäässä vuodesta 1976. Asun avovaimon

67

Heikki Henttinen

sairaanhoitaja, 62 v.

kanssa Luomanmäellä. Harrastan lukemista ja hyötyliikuntaa. Olin huoltomiehenä isossa metallialan yrityksessä, kunnes lama vei työt. Kouluttauduin uuteen ammattiin, sairaanhoitajaksi. Nyt työskentelen yösairaanhoitajana Satakunnan sairaanhoitopiirissä. Olen ollut Metalliliiton jäsen ja nyt olen Tehyn jäsenenä ammattiosastoni hallituksessa. Haluan olla vaikuttamassa paikallispolitiikassa, jotta oikeudenmukainen arvomaailma toteutuisi tasapuolisesti. Tällä työelämän kokemuksella voin yhteistyössä muiden kanssa rakentaa parempaa Kankaanpäätä. puh. 040 5154967 | heikki.henttinen@pp.inet.fi

Palveluiden tulevaisuus on kuntien käsissä

Kuntauudistus aiheuttaa voimakkaita tunteita, koska kotikunta on suomalaisille tärkeä identiteetin ja turvallisuuden antaja.

T

ämä on nähty täällä Kankaanpäässäkin. Muutokset kunnan nimessä ja rajoissa koetaan turvallisuuden tunnetta järisyttävinä. Toisaalta rajojen ei tahdota rajoittavan palveluiden saamista tai ihmisten toimintamahdollisuuksia. Tämä on melko ristiriitaista. Vaikka vastustajat muuta väittävät, kyse on palveluidemme turvaamisesta, kun elinkeino- ja väestörakenne muuttuvat. Millaisessa maailmassa nyt 5-vuotias lapsi elää 15 vuoden kuluttua? Olemmeko tehneet voitavamme sen eteen, että näillä seuduilla on silloinkin

hyvä olla ja elää, että arki olisi hyvää jatkossakin.

Ytimenä tasa-arvo Kuntauudistuksen ydin on tasavertaisuuden toteuttaminen. Kyllä, hassulta se kuulostaa, mutta miettikääpä, ovatko ihmiset nyt tasa-arvoisia julkisten palvelujen suhteen. Ei etäisyyksien, vaan ihan perusasioiden näkökulmasta. Taloudellisesti itsenäiset peruskunnat pystyvät turvaamaan päivähoidon, koulutuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden toimivuuden. Toki tämän ohella tarvitaan kuntien

Monella tapaa tärkeät vanhukset Vanhustenhuollon menojen osuus sosiaali- ja terveysmenoista on suuri. Ei ole yhdentekevää, kuinka nämä palvelut järjestetään.

V

anhusten palvelusektori koostuu laitoshoidosta, kotihoidosta ja omaishoidontuesta. On tärkeää, että näitä palveluja kehitetään kokonaisuutena. Vain siten voimme taata tarkoituksenmukaisen hoitopaikan jokaiselle vanhuksellemme ja selvitä tulevaisuuden ”ruuhkavuosista”, jolloin palvelutarve tällä sektorilla kasvaa merkittävästi.

Oma laitoshoito tärkeää Laitoshoidon säilyttäminen kunnan omana tuotantoa on meille tärkeää. Emme kannata

Lohikon palvelukodin alasajoa ja tuotannon täysimääräistä siirtämistä yksityisille palveluntuottajille. Demareiden vaatimuksesta tämä on jo kirjattu kaupunginhallituksen päätökseen. Lohikon toimintaa on kehitettävä osana PoSan kokonaisvaltaista organisaation perkaamista ja vanhuspalvelulain määritykset muun muassa hoitajamitoituksesta on otettava käytäntöön. Kotihoitoon on lisättävä resursseja ja varmistettava hoidon laadukkuus. Haluamme, että hoitajalla on aikaa vanhukselle ja jokainen saa

työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

tarvitsemaansa palvelua. Olemme valmiit tarkastelemaan palveluseteliä vaihtoehtona, jolla voidaan vastata nopeasti ja joustavasti kasvavaan palvelutarpeeseen. Tämä ei kuitenkaan saa merkitä oman tuotannon supistamista tai kehitystyön jarruttamista.

h

p o P t t p k t m Päivätoiminta k auttaa jaksamaan Omaishoidontukijärjestelmään k e on panostettava siten, että vanhusten hoito kotioloissa on p aidosti mahdollista. Omaishoi- t tajien vapaapäivien on toteu- v duttava ja on huolehdittava a


Olen aviomies, isä, uraohjaaja/kouluttaja, muusikko ja ihminen.

68

Vapaa-aikani kuluu kalastaen, rokkia soittaen, taloa remontoiden ja pingistä pelaten. Olen töissä Valtti-työpajalla. Minulle on tärkeää auttaa nuoria ja aikuisia, jotka ovat vaarassa pudota tai pudonneet työelämän ulkopuolelle. Tavoitteena on löytää koulutus tai työpaikka yhdessä etsien. Olen sitoutumaton, mutta sitoutunut vaikuttamiseen ja asioiden eteenpäin viemiseen. Tavoitteenani on pitää lähipalvelut kaikkien saatavilla Kankaanpäässä sekä tuoda rohkeutta ja uutta Harri Hieta energiaa päätöksen tekoon. (sit.) puh. 044 577 2145 | harri.hieta@valtti.fi kouluttaja, uraohjaaja, 44 v.

Olen syntyperäinen kankaanpääläinen.

69

Toimin urheiluhierojana sekä fitness- ja kehonrakennusvalmentajana. Harrastukseni liittyvät urheiluun ja liikuntaan – lenkkeily, bodaus ja sulkapallo. Minusta on tärkeää, että kunnallisessa päätöksenteossa otetaan huomioon lapset ja nuoret. Kaikissa päätöksissä pitää muistaa ajatella sitä, mitä päätös Teuvo Jussila tarkoittaa heille tulevaisuudessa. (sit.) puh. 040 711 1233 urheiluhieroja, kuntosaliohjaaja, 58 v.

Vastuu yhteisistä veroeuroista • Sitoudumme vastuulliseen taloudenhoitoon ja tulevaisuuteen. • Taloutta pitää tasapainottaa tulevaisuuteen, ei vain seuraavaan vuoteen, katsoen. • Kiinteistövero ja tuloveroprosentti eivät saa nousta kohtuuttomiksi. • Emme hyväksy palvelujen mustavalkoista yksityistämistä. • Suhtaudumme myönteisesti kuntaliitoksiin ja yhteistyöhön.

70

Susanna Kallama

toimitusjohtaja, KTM, 43 v.

Voitaisiinko toimia nyt, eikä vasta sitten joskus. 71 yhteistyötä ja erikoisosaamista yhteen kokoavia rakenteita. Kuntauudistus tässä ajassa antaa mahdollisuuden vähentää byrokratiaa ja toimia vastavoimana markkinavoimille. Tämän nykyisen tien emme usko johtavan tulevaisuuteen.

Tulevaisuus tehdään nyt Jo vuosia sitten oli nähtävissä,

että nykyinen tapamme toimia ei enää riitä. Jatkossa jotain on tehtävä toisin. Meidän pitää voida tehdä tulevaisuuden suunnitelmia ja muutoksia niin, että voimme pitää paikallisidentiteettimme, mutta samalla säilyttää kykymme tarjota kuntalaisille palveluita ja auttaa heitä eri elämäntilanteissa. Meidän on myös pystyttävä houkuttelemaan uusia

työntekijöitä palvelutehtäviin. Emme me muuten 15 vuoden kuluttua saa vanhuspalveluihin riittävästi käsipareja puhumattakaan siitä, että saisimme nuorisoa jäämään kotiseutuaan kehittämään. Tai miten niillä alueilla, joissa ikäluokan koko on vaikkapa 10 lasta, miten toimii yläkoulu 15 vuoden kuluttua? Voitaisiinko toimia nyt, eikä sitten vasta joskus.

72

Jari Koivisto vuorottaja, 51 v

Liisa Koota

kuntoutusneuvoja, 59 v.

Muistetaan henkilöstö Hyvä palvelu lähtee aina henkilöstön hyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta. Niukat henkilöstöresurssit sekä sen mukanaan tuoma kiire ja paine työssä on nostettava pöydälle. Niin vanhustenhuol-

lon kuin koko sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on aidosti panostettava hyvään johtamiseen, työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen. Vain hyvinvoiva työyhteisö voi tuottaa laadukasta, tehokasta ja vaikuttavaa palvelua.

• Vanhustenhoitoa ei tule yksityistää, vaan Kankaanpään

on säilytettävä myös omaa palvelutuotantoaan. • Haluamme enemmän resursseja kotihoitoon ja muihin tukitoimiin, jotta mahdollisimman moni vanhus voisi halutessaan asua kotonaan. • Omaishoidontukijärjestelmää on aika kehittää.

Olen viestintäalan yrittäjä. Perheeseeni kuuluvat aviomies sekä neljä poikaa. Harrastuksiani ovat sukellus ja uinti. Olen demari, koska tärkeimmät arvoni ovat tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Haluan toimia niin, että kotikaupungissamme kaikilla on hyvä arki. Viimeiset neljä vuotta olen vaikuttanut valtuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Kaupunkimme lähitulevaisuuden tärkeimmät investoinnit ovat Keskustan koulun ja Liikuntakeskuksen peruskorjaukset. Suurimmat haasteet löytyvät sosiaali- ja terveyspalveluista eli Posasta. Uskon, että paras tulevaisuus rakentuu yhteistyöllä sekä ennakkoluulottomalla ja avoimella päätöksenteolla. puh. 040 587 2445 | susanna.kallama@kankaanpaa.fi

Olen paljasjalkainen paikkakuntalainen. Perheeni on ”keskiarvoperhe” eli kaksi lasta ja vaimo. Poikani on aikuinen ainakin iältään, koska suorittaa varusmiespalvelustaan. Tytär on teini-iässä. Kiinnostus yhteisten asioitten seuraamiseen ja vaikuttamiseen tulee lapsuudenkodistani. Olen ollut mukana lautakunnissa, valtuustossa sekä kuluvalla kaudella maakuntahallituksessa ja sairaanhoitopiirin valtuustossa. Olemme isojen muutosten edessä. Kuntien talous, asukasluku, velkaantuneisuus ja vanhusväestön suhde työikäisiin ovat merkittäviä mittareita sille, mitä kuntakartalla tapahtuu. Näihin kysymyksiin pitää meidän vastata. puh. 0400 767567 | jari.koivisto@kankaanpaa.fi Työskentelen TE-toimistossa. Kunnallispolitiikassa olen toiminut 90-luvun lopulta. Harrastuksiani ovat partio ja liikunta. Minulla on neljä lasta ja neljä lastenlasta. Tärkeät asiat näissä vaaleissa koskevat peruspalveluita. Vanhusten palvelut on turvattava. Vanhuksella on oltava oikeus kotihoidon palveluihin omaan kotiinsa, myös keskustan ulkopuolella. Harrastus- ja kulttuuripalvelut ovat valttejamme. Kaiken perusta on, että Kankaanpäällä on tarpeeksi tulokertymää. Loputtomat veronkorotukset eivät ole oikea ratkaisu. Meidän pitää houkutella lisää työllistäviä pk-yrityksiä. Uudet yritykset tuovat verotuloja ja uusia asukkaita. puh. 050 380 6774 | liisa.koota@te-toimisto.fi

Perheeseeni kuuluvat puoliso ja neljä lasta, joista vanhemmilla on

Lohikon toimintaa on kehitettävä.

hoitajien jaksamisesta. Näemme myös vanhusten päivätoiminnan tärkeänä osana palvelukokonaisuutta. Päivätoimintaa on tarkasteltava ennen kaikkea ennaltaehkäisevänä työnä, johon panostamalla saavutetaan vaikuttavuutta ja pitkän aikavälin tehokkuutta. Se on ehdottomasti säilytettävä ja sitä on kehitettävä tarkoituksenmukaisemmaksi. Päivätoiminta ei saa olla vain ”päivähoitopaikka”, vaan sen on kyettävä tarjoamaan virikkeellinen ja virkistävä ympäristö, jossa asiakkaat viihtyvät.

Avoimuus Kaupungin hallinnon ja päätöksien on oltava läpinäkyviä ja ymmärrettäviä. Kuntalaisilla pitää olla oikeus saada selkeää ja ymmärrettävää tietoa päätöksistä ja niiden taustoista. Päätöksillä on oltava kasvot ja puhelinnumero.

73

jo omat perheensä. Harrastuksenani taitavat olla perhe ja yhdessä oleminen, sekä hyvä ruoka. Asun maaseudulla, jossa julkista liikennettä ei ole. Ilman omaa autoa ei välttämättä mennä edes kouluun, ellei mene paria tuntia aikaisemmin kuin tunnit alkavat. Työkseni keittelen ruokaa vanhuksille yksityisellä hoivasektorilla. Haluan olla mukana vaikuttamassa kotikuntamme tulevaisuuteen, vaikka tiedetään, että ajat ovat vaikeat. puh. 040 731 0356 | s.kovamaki@luukku.com

Seija Kovamäki (sit.) keittäjä, 50 v

Perheeseeni kuuluvat avopuolisoni ja 5-vuotias poikamme. Ympä-

74

Katri Kujanpää

viestintäpäällikkö, 38 v.

rilläni on myös hyviä ystäviä ja läheisiä sukulaisia. Olen yritysviestinnän tradenomi, tänä syksynä aloitin ylemmän amk-tutkinnon suorittamisen SAMKissa, teemana yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen. Poliittinen taipaleeni on melko pitkä. Tämä kausi on minulle jo neljäs Kankaanpään kaupunginvaltuustossa, jonka 1. varapuheenjohtaja olen tällä kaudella ollut. Upea kansallinen vaikutusmahdollisuus on paikka SDP:n puoluevaltuustossa, johon minut valittiin keväällä uudelle kaksivuotiskaudelle. Syy, miksi olen ollut ja olen mukana, on ollut sama koko 16 vuoden ajan. Halu parantaa maailmaa. puh. 044 710 5312 | katri.kujanpaa@kankaanpaa.fi

työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta.


75

Lauri Kujanpää

piirinuohooja, 34 v.

Olen kolmen lapsen isä. Toimin Pohjois-Satakunnassa piirinuohoojana ja yritykseni työllistää lisäkseni kaksi nuohoojaa. Vapaa-aikaa vietän paljon lasten harrastusten parissa. Toimin aktiivisesti Kankaanpään Mailan ja Kankaanpään Jääkarhujen poikajoukkueiden mukana. Kesällä pesäpallokentällä pelinjohtajana ja talvella kaukalon laidalla valmentajana. Kunnallispolitiikkaa pitää tehdä aina järkevästi. Ykkössijalla pitää olla Kankaanpään etu ja kankaanpääläisten asiat. Mielestäni lasten ja nuorten asiat pitäisi olla kärkihankkeita. Haluaisinkin varmistaa ainakin Keskustan koulun ja liikuntakeskuksen peruskorjaukset. puh. 040 578 9222 | lauri.kujanpaa@nuohoojat.fi

Olen lähes koko työurani työskennellyt jalkinealalla. Tällä hetkellä olen

76

töissä kankaanpääläisessä työterveysjalkineita valmistavassa yrityksessä. Olen myös mukana jalkinealan ammattiosaston hallituksessa. Perheeseeni kuuluu Sylvi-koira. Olen koko elämäni harrastanut liikuntaa – ampumahiihtoa, lentopalloa ja salibandya. Tätä kautta seuratoiminta on tullut tutuksi. Lähellä sydäntäni on ennaltaehkäisevä työ niin lasten, nuorten kuin vanhusten parissa. Kun kunta huolehtii laadukkaista peruspalveluista ja samaan aikaan tukee kolmannen sektorin työtä, varmistetaan kuntaPaula laisten parempi hyvinvointi. Kuusisto puh. 040 553 3330 | pau.kuusisto@dnainternet.net myyntiassistentti, 50 v.

Kaksi tärkeää remonttia Keskustan koulun peruskorjaus ja Liikuntakeskuksen remontti ovat ehdottomasti kaupunkimme tärkeimmät lähitulevaisuuden investoinnit. Niiden tekemiseen on tarvittaessa otettava lainaa. Näitä investointeja ei voi enää siirtää, vaan niiden toteutus on aloitettava heti.

S

uurin osan kankaanpääläisistä lapsista käy alakoulunsa Keskustan koulussa. Koulurakennusta ei ole peruskorjattu täydellisesti kertaankaan rakentamisen jälkeen. Nyt on sen aika. Peruskorjauksessa tulee ottaa huomioon tulevaisuuden opetuksen vaatimukset. Kankaanpään lapset ansaitsevat hyvän ja toimivan koulun, jossa he saavat parhaat mahdolliset eväät oman tulevaisuutensa rakentamiseen.

Urheiluseurat mukaan suunnitteluun Liikuntakeskuksemme palvelee paitsi kankaanpääläisiä, myös laajasti koko Pohjois-Satakuntaa. Koko seutukuntamme näkökulmasta monipuoliset ja edulliset harrastusmahdollisuudet ovat keskeinen vetovoimatekijä. Niiden avulla voimme houkutella kaupunkiimme uusia lapsiperheitä. Lisäksi liikunta on todistetusti parhaita keinoja ennaltaehkäistä sairauksia ja parantaa terveyttä. Investointi liikuntaan on investointi terveyteen. Liikuntakeskuksen peruskorjauk-

Keskustan koulun peruskorjauksen aika on nyt. sen suunnittelussa on demareiden mielestä hyvin tärkeää kuulla käyttäjien näkemyksiä. Peruskorjaus tuleekin suunnitella yhteistyössä liikuntaseurojen ja koulutoimen kanssa.

Infra vaatii jatkuvaa huolenpitoa Puhdas vesi on maailman arvokkain luonnonvara ja toimiva vesihuolto on jokaiselle kuntalaiselle tärkeä palvelu. Vesi- ja jätevesiverkostomme vaatii jatkuvaa kunnossapitoa. Saatavuuden ja valvonnan turvaamiseksi vesilaitokset tulee pitää kuntien omistuksessa. Vettä emme saa muuttaa liikelaitokseksi tai ulkoistaa.

työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Opetusministerille ”oppia” kouluista Opetusministeri Jukka Gustafsson vieraili Kankaanpäässä syyskuussa. Keskustan koululla ministeri kiitteli Kankaanpäässä oppilashuollossa tehtyä hyvää työtä ja kuunteli kiinnostuneena näkemyksiä siitä, miten meillä on hoidettu peruskoulunsa päättävien nuorten ohjaaminen jatko-opiskeluun ja mitä haasteita siinä nähdään. Taidekoululla opiskelijat saattoivat huokaista helpotuksesta. Ministeri kertoi vierailun vahvistaneen päätöstä säilyttää taideopetus Kankaanpäässä ja lupasi, ettei koulua hänen ministerikaudellaan lopeteta.

Tiestön ja katujen kesä- ja talvikunnosta on huolehdittava sivukyliä unohtamatta.

Kasvua liikunnasta • hyvät liikuntamahdolli-

suudet lisäävät kaupungin vetovoimaa. • Liikuntakeskus remonttiin. • Liikuntapaikkojen

harjoitteluvuorot pidettävä liikuntaseuroille maksuttomina.

Opetusministeri Jukka Gustafssonille kerrottiin Keskustan koululla myös koulurakennuksen peruskorjaustarpeesta ja toivottiin myönteistä suhtautumista tulevaan peruskorjauksen avustushakemukseen.


Olen yhteiskuntatieteiden maisteri sekä sosionomi (AMK). Perheeseeni

77

kuuluvat avopuoliso sekä 5-vuotias tytär. Harrastan liikuntaa, lukemista ja vapaaehtoistoimintaa. Työkokemusta on kertynyt sosiaali- ja terveyspalveluista, eniten päihdetyön parissa. Työssäni tulee esiin koko ihmiselämän kirjo. Olen aitiopaikalla seuraamassa kotikuntani ja lähikuntien asukkaiden arkea. Ilokseni saan olla mukana ihmisten muutostyössä. Toivon muutoksen tuulia kotikuntani päätöksentekoon. Tuleva kaupunginvaltuusto tulee tekemään historiallisen suuria ratkaisuja valtuustoHeidi kaudellaan. Nyt on aika tehdä kestäviä ja yhteistyön sävyttämiä päätöksiä. Lahtonen puh. 050 341 0817 | heidi.lahtonen@vakry.fi avopäihdepalvelujen vastaava työntekijä, YTM, 32 v.

Olen neljän lapsen yksinhuoltaja.

78

79

Opiskelen Sataedussa lähihoitajaksi ja työskentelen henkilökohtaisena avustajana. Harrastuksiani ovat käsityöt, lukeminen ja lenkkeily. Minulle on tärkeää toimia niin, että kankaanpääläisten arki on onnellinen. puh. 050 340 7788 Erika Laurila erika.laurila@dnainternet.net opiskelija, henkilökohtainen avustaja, 42 v.

Jarmo Lehtilä

korityöntekijä, yrittäjä, 60 v.

Lapset ja nuoret ansaitsevat parasta

80

Krista Luukkainen kehitysinsinööri, 28 v.

Jokaisen lapsen on saatava laadukasta opetusta, turvallisessa ja terveellisessä kouluympäristössä. Yksikään nuori ei saa pudota pelistä.

M

eidän on annettava lapsillemme mahdollisuus hyvään tulevaisuuteen panostamalla peruskouluopetukseen. Tuntikehyksessä ei ole enää leikkaamisen varaa. On pohdittava, kuinka peruskouluopetusta tulevaisuudessa järjestetään ja on laitettava lasten tarpeet aikuisten tarpeiden edelle. On tärkeää varmistaa, että kouluissamme on jatkossa riittävästi ammattitaitoisia opettajia sekä muuta henkilökuntaa.

Nuorisotakuusta totta Nuorisotakuu astuu voimaan vuoden 2013 alussa. Sen tavoitteena on, että jokainen alle 25-vuotias tai vastavalmistunut alle 30-vuotias saa kolmen kuukauden kuluessa peruskoulun tai opintojensa päättämisestä töitä, harjoittelupaikan tai osallistuu muuhun työllistymistä edistävään toimintaan, kuten nuorten työpajaan. Nuorisotakuun käytännön toteuttaminen Kankaanpäässä

vaatii määrätietoista otetta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä on jatkettava sekä tiivistettävä. Ennaltaehkäisevään toimintaan on panostettava ja pyrittävä tavoittamaan nuoria esimerkiksi etsivän nuorisotyön keinoin.

Tukea perheille Hyvän tulevaisuuden mahdollistaminen lapsillemme ja nuorillemme lähtee perheiden tukemisesta. On lisättävä perheiden mahdollisuuksia saada apua silloin, kun ne sitä

tarvitsevat. Kynnystä avun hankkimiseen on madallettava ja ennaltaehkäisevää työtä on kehitettävä luomalla uudenlaisia toimintamalleja.

81

Pekka Manninen

82

Petra Mäensivu

sairaanhoitaja. 35 v.

Tulevaisuuden tekijöille turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä. opiskelupaikan. • Kouluille rahaa oppilashuoltoon sekä aamu- ja

iltapäivätoimintaan.

Perheeseeni kuuluvat avomies, 2-vuotias tytär ja koira. Koulutukseltani olen rakennusinsinööri. Arkeni täyttyy työn ja perheen yhteensovittamisesta, unohtamatta omaa hyvinvointia. Lähimuistissani ovat myös opiskeluvuodet ja kotiäitinä oleminen. Pidän tärkeänä ennaltaehkäisyä, joka vaikuttaa jokaiseen elämäntilanteesta riippumatta. Ennaltaehkäisy on aina edullisempaa kuin jälkeenpäin korjaaminen. On sitten kyse urheiluseurojen- ja lapsiperheiden tukemisesta tai kaupungin viemärilinjojen kunnossapidosta. Kunnallisvaalit vaikuttavat eniten meidän jokaisen arkeen ja sen toimivuuteen. Toivon, että jokainen ottaisi ”itseään niskasta kiinni” ja kävisi äänestämässä! puh. 044 339 0007 | kristahm.luukkainen@gmail.com Olen taksiauton kuljettaja, opistoupseeri evp. Lähtöisin olen ItäSuomesta, kankaanpääläinen olen ollut 1990-luvun alusta lähtien. Perheeseeni kuuluvat puoliso ja viisi lasta, joista yksi asuu vielä kotona. Ja niin, villakoira. Olen lähtenyt maailmalle duunarikodista ja yhteiskunnalliset asiat sekä kiinnostus niihin ovat tulleet ikään kuin verenperintönä. Peruspalvelut on pidettävä lähellä, mutta paljon on tehtävä uudistustyötä että siinä onnistutaan jatkossakin. Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tulevaisuus huolettaa, niiden uudistamisessa on onnistuttava. puh. 040 720 8683 | pekka_manninen@windowslive.com

Työskentelen mielenterveyskuntoutujien parissa. Perheeseeni kuuluu mies sekä 16-vuotias poika ja 15-vuotias tyttö. Luen paljon, lempikirjallisuuttani on pohjoismaiset dekkarit. Virkkaus, kutominen ja liikunta kuuluvat harrastuksiini. Olen saanut arvokasta kokemusta kunnallisesta päätöksenteosta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenenä. Olen myös Pohjanlinnan koulun vanhempainyhdistyksen rahastonhoitaja. Sosiaali- ja terveyshuollon menot lohkaisevat Kankaanpäänkin budjetista suurimman osan. Mielestäni menojen kasvuun pitää voida vaikuttaa. Nyt pitää rohkeasti panostaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. puh. 040 508 7300 | petramaensivu@hotmail.com

Olen naimisissa, kahden lapsen äiti. Lapseni ovat nuorisoa, poika

• Jokaiselle lapselle laadukasta perusopetusta • Kaikki nuoret ansaitsevat päästötodistuksen ja jatko-

Olen leski ja paljasjalkainen kankaanpääläinen. Minulla on kaksi ihanaa tytärtä, jotka asuvat Kankaanpäässä. Olen kahden pienen pojan pappa. Harrastan yhdistystoimintaa. Ehdin myös hiihtelemään. Muutamassa näytelmässäkin olen ollut mukana. Viihdyn metsässä sieniä ja marjoja keräillen. Yhteisten asioiden hoito on kiinnostanut minua jo 30 vuotta. Kunnallispolitiikka on juuri sitä. Asioihin on paneuduttava. On kuunneltava, mitä muilla on sanottavaa, keskusteltava eri tahojen kanssa. Ja pyrittävä kaikkien kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Vaikeitakin päätöksiä on tehtävä. Haluan kehittää kotikuntaani ja antaa panokseni yhteisten asioiden hoitoon. puh. 044 595 3636 | jarmo.lehtila@suomi24.fi

opistoupseeri evp, taksiauton kuljettaja, 59 v.

Nuorisovaltuusto mukaan Kunnallisen päätöksenteon on oltava selkeää ja nuorten osallistumismahdollisuuksia on lisättävä. Nuorten äänen kuuluminen on varmistettava ottamalla jo perustettu nuorisovaltuusto mukaan päätöksentekoelimiin.

Oikeudenmukaisuus velvoittaa kantamaan vastuuta kaikista, jotka eivät siihen itse pysty. Oikeudenmukaisuus kannustaa myös iloitsemaan menestyksestä, jonka joku työllään saavuttaa. Me ansaitsemme reilumman Kankaanpään.

83

Sari Mäki

lähihoitaja, 37 v.

ammattikoulussa ja tytär käy yläkoulua viimeistä vuotta. Töissä käyn Lohikon palvelukodilla. Harrastuksiini kuuluu aktiivinen toimiminen vapaaehtoisena uimaseurassa. Luettua sekä kudottua tulee myös. Kankaanpään tulee pitää vanhustenhoito tiukasti omissa käsissään, joko kaupungin tai PoSan kautta. Tämä on vanhuksille ja työntekijöille paras vaihtoehto – emme halua vanhuksistamme tuotteita, joiden pitää tuottaa voittoa isoille firmoille. Urheilijat tuovat näkyvyyttä paikkakunnallemme, meillä osataan talkootyön voimin nousta maan eliittiin. Toivon kaupungin panostavan tähän, joukkuelajeja unohtamatta. puh. 040 523 4034 | sarsuma@gmail.com

työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta.


84

Olen kolmen aikuisen tyttären äiti ja kolmen lapsen mummu. Olen työskennellyt perhepäivähoitajana kaupungin palveluksessa liki 30 vuotta. Harrastuksista lähinnä sydäntä ovat voimistelu ja toiminta Kankaanpään Voimistelijoissa. Aika kuluu myös käsitöiden, lukemisen ja talon hoidon parissa. Lapset ja nuoret sekä heidän hyvinvointinsa ovat tärkeitä asioita ajatuksissani, samoin vanhusten ja ikäihmisten asiat sekä heidän hoitonsa. Unelmani olisi, ettei nuorten tarvitsisi lähteä muualle etsimään omaa elämäänsä, vaan kotikaupunki pysyisi Anneli niin vireänä, että täällä olisi myös heillä tulevaisuus. Ohtola (sit.) puh. 050 597 9673 | anneli.ohtola@kankaanpaa.fi perhepäivähoitaja, 64 v.

Yrittäjyys on työtä

Aktiivinen seudullinen elinkeinopolitiikka on järkevää koko

Pohjois-Satakunnan ja Kankaanpään kannalta. Jokainen seutukunta on juuri niin menestynyt kuin siellä olevat yritykset ovat. Yritykset ja työntekijät eivät tuijota kuntarajoja. Elinkeinopolitiikan hoitaminen Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksen kautta on järkevää ja tehokasta. Kaupungin tulee laatia seudulliseen strategiaan kytkeytyvä, oma elinkeinopoliittinen ohjelma, koska valtuuston on tärkeä linjata myös kuntakohtaisia asioita. Kankaanpään kaupungin tulee tehdä päätöksistään yrittäjyysvaikutusten arviointi. Hankinnoissa on toimittava niin, että paikallisilla yrittäjillä on mahdollisuus olla mukana ja menestyä avoimissa tarjouskilpailuissa.

Paikallisilla yrittäjillä pitää olla mahdollisuus menestyä kaupungin tarjouskilpailuissa.

Vaikuttamista varuskunnan puolesta

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru teki ensimmäisen maakuntavierailunsa elokuussa 2011 Kankaanpäähän Työväenyhdistyksen vieraana. Päivän ohjelmaan kuului tutustumiskäyntejä yrityksiin sekä Niinisalon varuskuntaan. Varuskunnassa ministeri Kiuru sai tiiviin tietopaketin Niinisalon vahvuuksista. Viesti meni suoraan valtioneuvostoon ja se otettiin huomioon päätettäessä puolustusvoimien rakenneuudistuksesta. Niinisalon varuskunta jatkaa ja koulutettavien varusmiesten määrä jopa hieman kasvaa.

Kankaanpään Työväenyhdistyksen entinen puheenjohtaja Leevi Aarniokoski ja aina yhä sympaattinen ja asiansa osaava ministeri Krista Kiuru Kankaanpään torilla vaihtamassa kuulumia. Ministeri Kiuru on ministerikautensa aikana vieraillut jo useasti Kankaanpäässä.

85

Perheeseeni kuuluvat puoliso ja ekaluokkalainen Santtu-poika. Työskentelen Myllymäen Siwassa osa-aikaisena kassamyyjänä, pidän työstäni ja asiakkaista. Koulutukseltani olen mallipukineiden ompelija – pukuompelija, tekstiili- ja vaatetusteknikko. Lisäksi olen suorittanut myyjän ammattitutkinnon. Harrastuksiani ovatkin käsityöt – sekä bingo! Olen toiminut viimeiset neljä vuotta kaupunginvaltuustossa sekä sivistyslautakunnan jäsenenä. Lisäksi olen PAM – palvelualojen Kankaanpään am.os.132:sen puheenjohtaja. Tärkeintä maailmassa ovat perhe, ystävät ja yleinen Sari hyvinvointi ympärillä. Siihen haluan vaikuttaa. Pihlajaniemi puh. 040 521 7099 | sari.pihlajaniemi@kankaanpaa.fi kassamyyjä

Kunnissa katse työllisyyteen Käymme kuntavaaleihin epävarman talous- ja työllisyystilanteen saattelemina. Elinkeinorakenteen murros kiihtyy, mistä ovat osoituksena lukuisat konkurssit ja tuotannon uudelleenjärjestelyt. Pelkästään kesän aikana irtisanottiin tuhansia työntekijöitä. Yhä useampi joutuu rakentamaan arkensa uudelleen, kun työ katoaa. Uutta työtä tarvitaan Synkistelyn sijaan toivon kuitenkin kuntien keskittyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Työ on kuntalaisten pärjäämisen ytimessä. Työ on kuntatalouden ja palvelujen turvaamisen ytimessä. Siksi meidän on luotava uusia työpaikkoja, erityisesti yksityiselle sektorille. Meidän on saatava kaikki mukaan työelämään, niin nuoret, ikääntyvät, pitkäaikaistyöttömät kuin osatyökykyisetkin. Ja vielä: meidän on parannettava työelämän laatua niin, että ihmiset jaksavat tehdä töitä nykyistä pidempään.

Hallitus tukee Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi maan hallitus on käynnistänyt laajoja hankkeita työllisyyden parantamiseksi. Nuorten yhteiskuntatakuu astuu voimaan ensi vuoden alussa. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tähtäävä kuntakokeilu käynnistyy 61 kunnassa jo syksyllä. Kuntien panos on ratkaiseva siinä, miten nämä hankkeet onnistuvat. Nuorten yhteiskuntatakuun myötä jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Nyt noin 17 prosenttia alle 25-vuotiaista nuorista valuu yli kolmen kuukauden työttömyyden rajapyykin yli kohti pitkittyvää työttömyyttä.

työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Moniammatillinen osaaminen käyttöön Parhaat toimintatavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi löydetään varmasti paikallisesti. Sdp on kannustanut kunnanvaltuutettuja tekemään aloitteita paikallisen nuorten yhteiskuntatakuu -ryhmän perustamisesta. Monessa kunnassa tähän on jo tartuttu. Paikallisella tasolla on koottu saman pöydän ympärille opettajien, sosiaalityöntekijöiden, terveysalan ammattilaisten, poliisien, nuorisotyöntekijöiden, työnantajien ja työ- ja elinkeinohallinnon edustajat. Erityisen tärkeää on saada mukaan paikallinen elinkeinoelämä ja yrittäjät, kansalaisjärjestöt ja muut kolmannen sektorin toimijat. Pitkittyvän työttömyyden osalta nyt käynnistyvä kuntakokeilu tähtää kuntien roolin vahvistamiseen työllisyyden hoidossa. Kuntakokeilun hankehakemukset osoittivat, että erilaisilla alueille voidaan kehittää oivaltavia ja alueen kannalta perusteltuja palveluja. Kuntakokeilun hankkeita seurataan ja arvioidaan ministeriössä tiiviisti. Uskon, että voimme löytää aivan uusia tapoja hyödyntää paikallinen osaaminen siinä, miten pitkään työelämän ulkopuolella olleet ihmiset kiinnittyvät takaisin työelämään.

Kunnan pitää olla hyvä työnantaja Työnantajana kunta voi olla suunnannäyttäjä ja esimerkki. Ministeriössä valmistellut

suuntaviivat työelämän kehittämiseen voitaisiin ottaa arviointiin kaikissa maamme kunnissa. Kunnallinen päätöksenteko palvelee kuntalaisia parhaiten silloin, kun mahdollisimman laaja joukko kuntalaisia on mukana. Sdp on saanut kunnallisvaaleihin mukaan hyviä ehdok-

kaita, jotka edustavat meidän suomalaisten koko kirjoa. Arvostan ehdokkaiden omista elämänpiireistään mukanaan tuomaa arjen asiantuntijuutta – ehdokkaat ovat toimivan edustuksellisen kansanvallan edellytys. Lauri Ihalainen työministeri

• Hyvinvointi rakentuu työlle. • Kankaanpäässä tulee toimia aktiivisesti sen puolesta,

että työpaikat säilyvät ja uusia syntyy.


Olen perheellinen, syntyperäinen kankaan-

Yhteinen lupaus

Kankaanpään demareiden ehdokkaat työstivät vaaliohjelman ideariihessä. Tärkeimmiksi teemoiksi nousivat lapset ja nuoret, vanhukset sekä avoimuus. Vaalilupauksemme kiteytyy seuraaviin virkkeisiin: Me sitoudumme avoimeen päätöksentekoon. Me lupaamme perehtyä asioihin, me lupaamme tietää, mistä päätämme. Me lupaamme ajatella tulevaisuutta.

86

pääläinen. Toimin Promecossa sähkökomponenttien ostajana. Valmistuin vuonna 2006 Tampereen yliopistosta kunnallistieteen laitokselta, jossa suoritin hallintotieteitten maisterin tutkinnon. Olen ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu ja kirkkovaltuutettu. Luottamustehtävissä mottoni on: Politiikka on tahdon asia! Pasi Rajala puh. 050 366 4683 ostaja, HTM, 40 v. pasi.rajala@kankaanpaa.fi

Olen kolmen lapsen isä. Asun avoliitossa Tuulan kanssa Myllymäessä.

87

88

Työskentelen Satakunnan Pelastuslaitoksella Kankaanpään paloasemalla. Aikaisemmin toimin samoissa hommissa Itä-Uudellamaalla, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Harrastan liikuntaa sekä metsässä oloa. Olen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen sekä Asunnonhankinnan hallituksen puheenjohtaja. Toimin myös Satakunnan käräjäoikeuden lautamiehenä. Kunnallispolitiikka on yhteisten asioiden hoitoa, jossa joutuu tekemään vaikeitakin päätöksiä sekä Petri kompromisseja. Uskon vahvaan peruskuntaan. Saarenpää puh. 040 510 3451 | petri.saarenpaa@gmail.com palomies, 45 v.

Anna Tuulinen

sosionomi (AMK), tradenomiopiskelija, 29 v.

Olen kahden lapsen äiti ja demari. Olen työskennellyt pätkätöissä PoSan kotihoidossa sekä kenttätyössä että vs. avopalveluvastaavana. Syksyllä aloitin tradenomiopinnot SAMKissa, Porin yksikössä. Politiikkaan lähdin mukaan vuonna 2008 ns. ”aivan puskista”, tietämättömänä, mutta täynnä innokkuutta ja halua vaikuttaa siihen, että Kankaanpää olisi meille kaikille hyvä paikka. Olen toiminut aktiivisesti Kankaanpään Työväenyhdistyksessä ja Vanhustentalosäätiössä. Näissä vaaleissa sinä päätät kuka päättää. Kankaanpää ei tarvitse jahkailua, epämääräisyyttä tai hyvä veli -järjestelmää. Kankaanpää tarvitsee sankareita. puh. 050 528 3346 | tuulinen.anna@gmail.com

Olen yrittäjä, ollut jo yli 30 vuotta. Olen avoliitossa, minulla on

neljä aikuista lasta. Harrastan liikuntaa, lähellä sydäntä ovat erityisesti suunnistus ja judo. Minusta on sanottu, että ”Joukolle ei tarvii asioita vääntää malliksi rautalangasta” . Sanoisin siis olevani osaava, ahkera tekijä, joka ymmärtää asioita. puh. 040 836 1345 | jouko.tuunainen@gmail.com

Apuja terveyskioskista

89

Jouko Tuunainen

yrittäjä, liikkeenharjoittaja

Terveyskioskitoiminta on alkujaan Sitran käynnistämä perusterveydenhuollon kehityshanke. Terveyskioskissa tarjotaan matalan kynnyksen palveluja siellä, missä kuntalaiset luontaisesti liikkuvat Esimerkiksi Ylöjärvellä terveyskioski löytyy kauppakeskus Elosta. Peruslähtökohtana on palvelujen helppo saatavuus ja nopea pääsy.

T

erveyskioskin perusidea on, että siellä tarjotaan lääketieteellisesti vähemmän vaativia toimenpiteitä, kuten erilaisia mittauksia, kontrolleja sekä ennaltaehkäisevää palvelua terveysneuvonnan muodossa, jolloin lääkärin tarvetta ei ole, vaan kioski pyörii hoitajavetoisesti. Terveyskioskin tarkoituksena on ohjata palvelukysyntää kuormitetuilta terveyskeskuksilta ja -asemilta Terveyskioskille. Tässä on tutkimusten mukaan onnistuttu hyvin.

Edullisesti vaikuttavaa Kustannustehokkuuden lisäksi olisi aina mietittävä myös tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Terveyskioski pystyy tavoittamaan asiakkaita hyvin ja kun palvelut ovat helposti saatavilla siinä kauppareissulla, voisi se terveyskeskusta vältteleväkin mennä mittaut-tamaan verenpaineensa aivan ohimennen. Tällä taas on merkittäviä vaikutuksia tulevaisuuden pal-

velukysyntään ja kustannusten syntyyn, sillä ajoissa huomattu ongelma on aina helpompi hoitaa. Lisäksi terveyskioskitoiminnalla kyetään edesauttamaan päivystyksen toiminnan sujuvuutta, kun ne mittaukset, kontrollit ja vaikkapa pienet tikkien poistotkin saadaan hoidettua kioskin sairaanhoitajien toimesta sen sijaan, että kuormitetaan Tapalanmäen vastaanottoa tai lääkäreitä.

Yksi keino muiden mukana Terveyskioski ei ole mikään autuaaksi tekevä temppu, vaan osa perusterveydenhuollon kokonaisuutta. Sitä on kokeiltu eri kunnissa ja tulokset ovat olleet oikein hyviä. Miksi siis pitäisi keksiä pyörä uudestaan? Mikäli jokin toimintamalli on kokemusten myötä todettu hyväksi, pitää sen käyttöönottoa selvitellä myös meillä.

90

Jouni Viitasalo

hotellinjohtaja, 47 v.

facebook.com/kankaanpaandemarit

Työskentelen palvelualalla ja yrittäjänä. Perheessäni on vaimo, kolme lasta ja koira. Olen viimeisen kahdeksan vuotta ollut aktiivisesti mukana eri luottamustoimissa, mm. ympäristölautakunnassa ja sivistyslautakunnassa, Satakunnan koulutuskuntayhtymässä, Sataedussa. Olen mukana myös eri vapaaehtoisjärjestöissä ja nuorten liikunnallisissa harrastetoiminnassa. Parhaiten näet missä olen mukana, kun googletat nimeni. Tämän hetken kunnalliset haasteet vaativat yhteisiä ponnisteluja jokaiselta kuntapäättäjältä puolueeseen katsomatta. Olen valmis yhteisen asian eteenpäin viemiseen. puh. 0440 123 696 | jouni.viitasalo@kantri.fi Perheeseeni kuuluu aviopuoliso ja kolme kouluikäistä tyttöä.

91

Marko Vuorenmaa työnjohtaja, 42 v.

Terveydenhuolto kuuluu kaikille

Harrastuksiin kuuluvat moottoripyöräily, kuntoilu eri muodoissa ja kaikenlainen hyötyliikunta, metsästys sekä yhdistystoiminta. Vuonna 1998 menin Kankaanpää Works:lle levyseppähitsaajan töihin. Tällä hetkellä toimin työnjohtajana. Kunnallispolitiikan pariin tulin vuonna 2004, jolloin minut valittiin kaupunginvaltuustoon. Kuluvan kauden olen toiminut myös kaupunginhallituksen jäsenenä. Olen suoraselkäinen mies, joka saa suunsa auki tiukemmassakin paikassa. Luottamustoimissa on oltava hereillä ja asioihin pitää perehtyä kunnolla. Päätöksillä on aina merkitystä. Olen avoimen päätöksenteon ehdoton kannattaja, joka pystyy perustelemaan omat mielipiteensä ja päätöksensä. puh. 044 0595960 | marko.vuorenmaa@kankaanpaa.fi Olen ollut tyytyväinen kankaanpääläinen koko ikäni. Kolmen

Perusterveydenhuoltomme kulmakivi on palveleva

terveyskeskus. On pyrittävä kaikin keinoin saamaan riittävästi lääkäreitä terveyskeskukseen. Viikonloppupäivystys tulee säilyttää Kankaanpäässä. PoSassa ihmiset tekevät perustyötään hyvin ja laadukkaasti. Organisaation toiminta ja johto ei kuitenkaan tarjoa hyvälle työlle aina edellytyksiä. Haluamme, että PoSan toimintatapojen ja hierarkian tarkoituksenmukaisuus selvitetään eritoten, jos toiminta-alue laajenee.

käy tykkäämässä meistä

92

Vesa Vuorenmaa

levyseppähitsaaja, PLM, 50 v.

pojan isänä olen kokenut monenmoista vääntöä ja varmasti lisää on tulossa. Harrastan ulkoilua koiran kanssa, metsästystä ja kalastusta. Työskentelen levyseppä-hitsaajana Kankaanpää Worksilla, jossa toimin lisäksi pääluottamusmiehenä. Keväällä Metalliliiton liittokokous valitsi minut ainoana Pohjois-Satakunnasta liittovaltuuston jäseneksi. Kunnallispolitiikka on ruvennut hiljalleen kiinnostamaan. Onko kaikki vaihtoehdot jo käyty läpi? En usko. Aina uusi voi tuoda uuden näkemyksen. Meidän täytyy saada työpaikat säilymään. Työ tuo verotuloja, joilla tätä kaikkea pyöritetään. puh. 041 435 9641 | vesa.vuor@gmail.com

työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta.


Tekoja työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta Politiikassa ja elämässä on tärkeää pitää kiinni siitä, mitä lupaa.

E

nnen eduskuntavaaleja SDP lupasi, että mikäli olisimme seuraavassa hallituksessa, nostaisimme työllisyysmäärärahoja, korottaisimme pääomatuloveroa ja sitoutuisimme siihen, ettemme leikkaisi työeläkkeitä. Nämä kolme sitoumusta toteutimme heti hallitusohjelmaneuvotteluissa. Vaadimme sopimisen palauttamista yhteiskuntaan riitelyn tilalle, koska yhteistyöllä on todistetusti saatu aikaan paljon hyvää. Syntyi raamisopimus.

Tiukempaa europolitiikkaa SDP halusi tiukentaa europolitiikkaa. Vaadimme vakuudet ehtona eurotuelle. Olemmekin saaneet jo kahdet yhteensä noin 1700 miljoonan euron käteisvakuudet. Halusimme myös kiristää valtionyhtiöiden palkitsemista. Näin hallitus myös teki. Kun sanat vastaavat tekoja, kasvaa luottamus. Kansalaisten luottamus sosialidemokraatteihin on vahvistunut, mistä olemme kiitollisia. Me toimimme tämän luottamuksen arvoisesti, nöyrinä mutta päättäväisesti.

Budjetti toteuttaa SDP:n keskeiset tavoitteet Haastava taloustilanne ei anna

euron perintöjen sekä suurten eläkkeiden verotusta. Kevennämme samalla pienituloisten verotusta. Lisäksi aikaistamme sosiaaliturvan indeksikorotuksia ensi vuonna. Toteutamme myös kipeästi kaivatun vanhuspalvelulain. Se on tärkeä arvovalinta.

mahdollisuutta sen enempää suuriin menonlisäyksiin kuin veronkevennyksiin. Edellisen oikeistohallituksen perintö nykyhallitukselle oli noin 8 000 miljoonan euron alijäämä valtiontaloudessa. Joudumme tekemään vaikeitakin päätöksiä velkaantumisen taittamiseksi. Paluuta isoihin veronkevennyksiin ei ole. Valtion ensi vuoden budjetti pohjaa työlinjaan. Otamme käyttöön nuorten yhteiskuntatakuun. Poistamme myös työmarkkinatuen puolison tuloihin liittyvän tarveharkinnan. Tuemme räätälöidyin toimin rakennemuutospaikkakuntia.

Nyt haluamme tuoda muutoksen kuntiin

Panostusta kasvuun Työlinjaa täydentävät kasvupanostukset. Tutkimusta ja kehitystoimintaa vauhditetaan t&k-vähennyksellä ja kasvuyritysten rahoitusta kasvukannustimella. Perus- ja vientiteollisuutta tuemme kaksinkertaistamalla investointien poisto-oikeuden. Jatkamme myös kasvun ruokkimista avaamalla julkisia tietovarantoja maksuttomaan käyttöön.

Oikeudenmukainen verotus Taantuman laskua haluamme hoitaa oikeudenmukaisesti. Kiristämme yli 100 000 euron ansiotulojen, yli miljoonan

Tästähän kuntavaaleissa juuri on kyse: suomalaisten hyvinvoinnista. Työstä, oikeudenmukaisuudesta ja kohtuullisuudesta. Paremmasta arjesta.

Yhteistyökykyinen porukka Kankaanpään demarien entiset kau-

punginvaltuutetut Ritva Juhola, Arvo Korpela ja Leevi Aarniokoski kehuvat kilpaa nykyistä kunnallisvaaliehdokkaiden porukkaa. – Todella hyvä joukko. Väitämme, että kellään muulla puolueella Kankaanpäässä ei ole ammatillisesti ja ikärakenteellisesti yhtä monipuolista ehdokaslistaa. Ja kaiken lisäksi naisia ja miehiä on lähes yhtä paljon. Porukalla on selvästi hyvä fiilis ja tekemisen meininki. – Nämä ihmiset ovat myös tervejärkisiä ja yhteistyökykyisiä. Ne ajat, jolloin puolueet ajoivat omia etujaan, ovat mennyttä. Nyt tarvitaan nimenomaan taitoa ja kykyä neuvotteluun ja yhteistyöhön. On pystyttävä katsomaan Kankaanpään ja koko seutukunnan tulevaisuutta pitkälle eteenpäin, konkarit kiteyttävät. Ritva, Arvo ja Leevi muistuttavat myös, että joillakin kankaanpääläisillä poliitikoil-

la on nyt peiliin katsomisen paikka. – Irtopisteitä ei tällaisessa tilanteessa pitäisi hakea, vaan tehdä päätöksiä, jotka

ovat kaikille kankaanpääläisille hyväksi. Yhdessä tehtyjen päätösten takana on sitten myös seisottava.

Sosialidemokraattien nousu hallitukseen on konkreettisesti muuttanut Suomen europolitiikkaa. Hallituksessa olemme raivanneet valtakunnan tason politiikan kurssia: nyt työ, oikeudenmukaisuus ja kohtuus ohjaavat ratkaisuja. Seuraavaksi muutos on tuotava kuntiin. Kuntavaalit ovat suuntavaalit. Sosialidemokraattien suunta on selvä. Vanhuspalvelut laitetaan nyt kuntoon, yhdessä valtakunnan tasolla ja kunnissa. Liian monen isoäiti tai -isä kokee saamansa palvelun riittämättömäksi. Liian moni kokee olonsa yksinäiseksi. Tähän liittyy tärkeä päätös vanhuspalvelulaista. Seuraava kamppailu parempien vanhuspalvelujen puolesta käydään kunnissa. Sosialidemokraattien luotua nuorten yhteiskuntatakuun, haluamme nyt tuoda sen kuntatasolle. Lähellä nuorta on parasta osaamista

miettimään hänelle paras polku osattomuudesta täyteen kansalaisuuteen, työhön ja osaksi yhteistä arkeamme.

Ei terveyseroille Haluamme kaventaa terveyseroja. Tarvitsemme terveyskeskuksia, jotka pystyvät tarjoamaan monipuolisia palveluita. Vahvassa yksikössä on mahdollisuus oman työn kehittämiseen, sijaisjärjestelyihin, koulutukseen ja riittävään tukeen kollegoilta. Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työhönsä tulee lisätä työ- ja työaikajärjestelyin, ja sijaisten palkkaamista joustavoittaa. Perheitä pitää auttaa ennemmin, kuin myöhemmin. Ennaltaehkäisevä työ on investointi, ei kuluerä. Jotta perheiden on helppo löytää tarvitsemansa palvelut saman katon alta ja kynnys avun kysymiseen muodostuu matalaksi, tulee vahvistaa yhteistyötä. Lapsiperheiden kotipalveluiden merkitys ennaltaehkäisevässä työssä on tärkeää. Tästähän kuntavaaleissa juuri on kyse: suomalaisten hyvinvoinnista. Työstä, oikeudenmukaisuudesta ja kohtuullisuudesta. Paremmasta arjesta. Jutta Urpilainen SDP:n puheenjohtaja

Tule tapaamaan ehdokkaitamme Torstaina 18.10. klo 10.30 Kankaanpään torilla Soppatykillä soppaa ja suoria sanoja. Lauantaina 20.10. klo 10–13 Kankaanpään torilla Puolueiden tori Tarjolla vohveleita, hevosajelua, kisailua sekä muuta markkinahumua. SDP-tikkakisassa palkintona lottorivi. Sekä tietenkin ehdokkaat tentattavana. Lauantaina 20.10. klo 20 Ravintola Oivassa Vauhdikas vaalikaraoke. Torstaina 25.10. klo 9.30 Kankaanpään torilla Leipää ja lisätietoja. Aamulla paikalla myös asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru. Perjantaina 26.10. klo 15 alkaen sekä lauantaina 27.10. klo 10 alkaen tapaat ehdokkaitamme Myllymäen Siwan ja Asemakadun S-marketin edustalla.

Ritva Juhola, Arvo Korpela ja Leevi Aarniokoski odottavat kunnallisvaalien tulosta hyvillä mielin ja antavat kaiken tukensa nykyisille ehdokkaille.

työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Tarvetta vaalikuljetukselle? Ota yhteyttä, puh. 040 587 2445.

Aikamerkki - Kankaanpään sosiaalidemokraattien vaalilehti  

Kankaanpään sosiaalidemokraattien vaalilehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you