Page 1

By

g

dan n u T l o h p Kum


คำนำ

เอกสารส่วนนี้ใช้ประกอบการศึกษาในวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ ซึ่งจะ อธิบายถึงการทำงาน การปรับแต่ง ธีมของ Wordpress ที่ชืิ่อว่า ifeature theme ในตัวเอกสารจะอธิบาย ถึงการติดตั้ง การเปิดการใช้ เพื่ิอให้ผู้อื่นหรือประชาชน ทั่วไปนำไปทำงาน ในรูปแบบของเอกสารนี้

นาย กำพล ตันแดง ผู้จัดทำ


สารบัญ หน้าที่ิ

Wordpress คืออะไร วิธีการติดตั้งชุดรูปแบบกราฟริก การปรับแต่งชุดรูปแบบกราฟริก

1 2 3


WordPress คืออะไร WordPress เป็น open source web software ที่เราสามารถติดตั้งบนเว็บ server ของเราเพื่อสร้างเว็บไซต์, blog หรือ community ตอนเริ่มแรก WordPress เป็นเครื่องมือไว้สำหรับสร้าง blog แต่ได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆ จนสามารถ สร้างเป็นเว็บไซต์ หรือ เว็บ community ได้แล้ว โดยมีระบบจัดการบทความ หรือ Content Management System (CMS) ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่ง WordPress สร้างขึ้นโดย Matt Mullenweg และ Mike Little ในปี 2003 นับว่ามีการพัฒนา มาถึง 9 ปีแล้ว


วิธีการติดตั้งชุดรูปแบบกราฟริก ifeature theme

เปิดการใช้งานชุดรูปแบบกราฟริก ifeature theme


วิธีการปรับแต่งพื้นหลังชุดกราฟริก ifeature theme นำไฟล์รูปภาพจากโฟลฺเดอร์ที่ต้องการจะใช้มาใส่ (ตามภาพข้างล่าง)

ปรับแต่งตำแหน่ง การเรียงภาพพื้นหลังและการเลื่อนของพื้นหลัง


การปรับสีพื้นหลัง

การเปลี่ยนชื่อเว็ปไซต์และคำอธิบายเกี่ยวกับเว็บบล็อก


การเปลี่ยนการDesign แทบหัวเรื่อง

การเปลี่ยนสีตัวอักษร


การปรับแต่งสีตัวอักษรลิ้งค์

การปรับแต่งขนาดตัวอักษร และfront


การใส่รูปภาพ และใส่การเชื่อมโยง ตรง Slider Image


การใส่ลิ้งค์ที่ต้องการเข้าไปยัง Social icom

การสร้างรายการเมนู


การเพิ่มบล็อกเมนูข้าง Widgets

ลากมาใส่ Sidebar


arti 3319 จัดทำโดย นาย กำพล รหัสประจำตัว 5111302203 สาขาวิชา ศิลปกรรมม (ออกแบบนิเทศศิลป์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Email : kumphol@gmail.com

ตันแดง


arti3319-kumphol-ifeaturethemedesign  
arti3319-kumphol-ifeaturethemedesign  

ifeature themedesign

Advertisement