__MAIN_TEXT__

Page 1

Salad Fruit Bar

Soup by the bowl

$5.99 per lb. $5.99 per lb.

$3.99

Profile for KU Memorial Union

Garden Gourmet Menu 2018-2019 | KU Dining  

The menu for Garden Gourmet, a KU Dining concept at the University of Kansas

Garden Gourmet Menu 2018-2019 | KU Dining  

The menu for Garden Gourmet, a KU Dining concept at the University of Kansas