Page 1

KADA BI  OVO  BILA  POSLEDNJA  GODINA  TVOG  ŽIVOTA,   šta  bi  sve  radio,  sa  kime  bi  potrošio  to  vreme?  


DARKO DARKO   DARKO  


TAKTIKA #  1  

Pravilo 10.000  sa>   Igraj   igru   zbog   igre.   Iza   svakog   majstorstva   ekonomskog,  intelektualnog,  fizičkog  ili  duhovnog  se   krije   10.000   saD   posvećenog   rada   bez   očekivanja   proDvnaknade.  


TAKTIKA #  2  

Zakon slobodnog  pada   Uživaj   u   neizvesnosD.   Izađi   iz   zone   konfora.   Pobedi   neprijatnost   neuspeha.   Potuci   strah   od   prevelikih   stvari.  Nauči  da  uživaš  u  svom  verovanju.  Jer  pobeđuje,   ne  onaj  ko  je  na  početku  u  pravu,  nego  onaj  koji  veruje   jače.  


TAKTIKA #  3  

Naša stvarnost  je  odraz     onoga  što  smo  unutra  


TAKTIKA #  3   Naša  stvarnost  je  odraz    

onoga što  smo  unutra  

ŽIVOTNI FILTERI   Oskudica   Nemogućnost   Neuspeh   Prošlost   Problem    

Blagostanje Mogućnost   Rezultat   Budućnost   Rešenje    


TAKTIKA #  4  

Budi fleksibilan     „Kada  ljudi  planiraju  bogovi  se  smeju“.    

Kako   se   zove   ono   kada   nam   se   ne   ostvaruju   planovi   –   jednostavno   zove   se   Život.   Ne   postoji   kontrola,   nego   samo  prilagođavanje  uz  zadržavanje  očiju  na  cilju  i  srca   u  gorućoj  želji.  


TAKTIKA #  4   Budi  Fleksibilan  

Opstaju prilagodljivi  

MISLI

FIZIO LOGIJA  

EMOCIJE  


TAKTIKA #  5  

Definiši ciljeve   Bilo   da   želiš   da   kupiš   mobilni   telefon,   automobil,   da   nađeš   ljubav   svog   života,   ili   da   želiš   da   uvek   budeš   prevaren,   bez   para   ili   da   kupiš   krš   od   automobila,   u   oba   slučaja  ćeš  uspeD.  


TAKTIKA #  5   Imaj  Cilj  

Odluči i  Kreni  

ID   uverenja     vešDne     ponašanja   okruženje   Želim    palatu  i  jahtu  


TAKTIKA #  5   CILJEVI  

Kako se  sade  i  kako  gaje   1   DEFINIŠI  

Specificirani Merljivi   U  SadašnjosD   RealisDčni   Oročeni   Ekološki  

2 JAVNO  SE  OBAVEŽI  

3 FORGET &  PLAY  

Tetraktis konvencija #1, kreiranje budućnosti podešavanje mentalne navigacije prezentacija  
Advertisement