Page 1

GENEL HAZIRLIK SORULARI


1-Aşağıdakilerden Hangisi Risk Değerlendirmesinin Çalışanlar Bakımından Yararlarından Değildir? A) Katılım Hakkı, Sorumlulukların Belirlenmesi B) Kayıtlara Ulaşabilme C) Bütün Çalışanları Kapsama,Kuralların Önceden Belirlenmesi, Proaktif Yaklaşım-Sürekli Gelişim D ) Denetim Kolaylığı,

16.12.2011

1


2- Aşağıdakilerden Hangisi Risk Değerlendirmesinin Hedeflerinden Değildir? A) Operasyonun; Halk, Çevre Ve Çalışanlar Açısından Güvenlik Ve Sağlıklarının Hangi Düzeyde Sağlandığının İspatlanır Biçimde Kanıtlanması, B)Güvenlik İhtiyaçlarına Uygunluğunun Doğrulanması C)Herhangi Bir Hata Oluştuğunda Bu Durumun Mal, Can Ve Çevreye Olan Etkilerinin Belirlenmiş Olması, D )Rutin Olarak Yapılması Gereken Bir İştir.

16.12.2011

3


3-Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi Konusunda Verilenlerden Hangisi Yanlıştır? A) Çalışma Koşullarında Önemli Bir Değişiklik Olduğunda, B ) İki Yıllık Periyotlarla Yenilenir. C) Kimyasal Maddeler Nedeni İle Herhangi Bir Kaza Olduğunda, D) En Az Beş Yılda Bir Defa Yenilenir.

16.12.2011

4


4-Delinmez Tabanlı Emniyet Ayakkabısı Giyilmesi Gereken En Uygun İş Veya İşlem Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Taş Yontma Ve Taş İşleme İşleri B ) Bina Yıkım İşleri

C) Düz Cam Ve Cam Eşya Üretimi Ve İşlenmesi D) Konserve Yiyeceklerin Paketlenmesi İşleri

16.12.2011

5


5-Demirin Paslanması Aşağıdakilerden Hangisine En İyi Örnektir? A) Yavaş Yanma B) Kendi Kendine Yanma C) Hızlı Yanma D) Parlama

16.12.2011

6


6-Deniz Taşımacılığında Bütün Vücut Titreşimi Maruziyet Değerlendirmesinde Kaç Hz’İn Üzerindeki Titreşimler Değerlendirmeye Alınır? A) 0,5 Hz B ) 1 Hz

C)1,5 Hz D) 2 Hz

16.12.2011

7


7-Denizlerdeki Çalışmalarda Kullanılacak Cankurtaran Sandalı, Botu, Simidi Ve Yeleği İle İlgili Olarak Aşağıda Verilen İfadelerden Hangisi Yanlıştır? A) Yeterli Bir Süre Hayatta Kalmayı Sağlayacak Uygunlukta Ve Donanımda Olmalıdır, B ) Kurtarma Ekibindeki İşçilere Yetecek Sayıda Olmalıdır C) Kullanıldıklarında Dikkat Çekici Renklerde Olmalıdır,.

D) Türü İşyerine Uygun Özellikte Olmalıdır,.

16.12.2011

8


8-Depoların Parlayıcı Sıvılarla Doldurulması Ve Boşaltılmasında Araç İle Depo Arasında Topraklama Hattı Bağlantısı Yapılmasının Amacı Aşağıdakilerden Hangisidir? A ) Statik Elektriklenmeyi Önlemek B) Elektrik Enerjisinden Tasarruf Sağlamak.

C)Çalışanları Elektrik Çarpmalarına Karşı Korumak. .

D) Depoları Korozyona Karşı Korumak.

Statik elktrk:cismin çevresindeki diğer ürünlerle etkileşimi sonucu meydana gelebilen elektrik yükü 16.12.2011

9


9-Direk Güneş Işığından Ve Isı Kaynaklarından Uzak Tutulması Gereken Basınçlı Gaz Tüplerinin Sıcaklığı En Fazla Ne Kadar Olabilir? A) 30 0C

B) 40 0C C ) 50 0C

D) 100 0C

16.12.2011

10


10-Doğru Akımda Tehlikeli Gerilim Kaç Volt Olarak Kabul Edilmektedir. ? .

A) 36V, B) 60V, C ) 120V

16.12.2011

D) 80V, Doğru akım:bir iletkenden elektrik yüklerinin yüksek potansiyelden alçak olana doğru sabit akmasıdır. (Yönü,şiddeti zamana göre değişmeyen akım)volt hidrolik sistemdeki basınca,Amper sistemdeki akan su miktarına benzer. 11


11- Durmaksızın Birbiri Ardına Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Posta Sayısı 24 Saatlik Süre İçinde En Az Kaç Olmalıdır? A) 2

B)3 C) 4 .

16.12.2011

D) 1

12


12-Donmuş Ve Bozulmuş Patlayıcı Maddeler Ne Yapılır? A) Üretici Firmaya İade Edilir B ) Mevzuata Uygun Olarak Yok Edilir. C)Ateşlemesi Yapılacak Deliklere Doldurularak Patlatılır .

D) En Yakın Akarsuya Atılarak İmha Edilir

16.12.2011

13


13-Duş Kabinlerinin Bulunduğu Bölümde Ortam Sıcaklığı En Az Kaç Santigrat Derece Olmalıdır? A) 20 B) 25. C) 30 .

D) Fark Etmez

16.12.2011

14


14-Eğeler İle Çalışma Yapılırken Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır? A) Metal Bileziği Bulunan Sağlam Sapları Olmalı B) Eğeler Manivela Gibi Kullanılmamalı C) Küçük Eğeler Fazla Bastırılmalı D) Eğelerden Zımba Keski Vs. Yapılmamalı .

16.12.2011

15


15-Eğeler İle Yapılan Çalışmalarda Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır? A) Metal Bileziği Bulunan Sağlam Sapları Olmalı B) İş Yapılacak Parça Mengeneye Bağlanmalı

C) Eğeler Manivela Gibi Kullanılmamalı, .

D) Küçük Eğeler Fazla Bastırılmalı

16.12.2011

16


16-Ekranlarla İlgili Mevzuat Hükümleri Aşağıdakilerden Hangisinde Uygulanır?

A ) İnsanların Sürekli Olarak Kullandıkları Ekranlı Araçlardaki Çalışmalarda B) Taşıma Araçlarındaki Bilgisayar Sistemlerinde, C) Toplumun Kullanımına Açık Bilgisayar Sistemlerinde, D) İşyerinde, Kullanımı Sürekli Olmayan Taşınabilir Sistemlerde,

16.12.2011

17


17-Ekranlı Araç Operatörü Oturma Yeri İçin Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır?

A) Sandalye Dengeli Ve Operatörün Rahat Bir Pozisyonda Oturabileceği Ve Kolaylıkla Hareket Edebileceği Şekilde Olacaktır. B) Oturma Yerinin Yüksekliği Ayarlanabilir Olacaktır C) Sırt Dayama Yeri Öne-Arkaya Ve Yukarı-Aşağı Ayarlanabilir, Sırt Desteği Bele Uygun Ve Esnek Olacaktır. İstendiğinde Operatöre Uygun Bir Ayak Dayanağı Sağlanacaktır. D) Konforlu Bir Sandalye Olmalıdır.

16.12.2011

18


18-Ekranlı Araçlarda Çalışma Düzeni İçin Aşağıdakilerden Hangisi Söylenemez? A) Ekranlı Araçlarla Yapılan Çalışmalardan Kaynaklanan İş Yükünü ve Etkilenmeyi Azaltmak Amacıyla, Uygun Çalışma Planı Yapılacak B) Operatörler Periyodik Olarak Ara Verecek

C) Dönüşümlü Olarak Başka İşlerde Çalışmaları Sağlanacak D) Günlük Belirlenmiş Sürelerden Fazla Çalışma Olmayacak.

16.12.2011

19


19- Aşağıdakilerden Hangisi Ekranlı Araçlarda Muhtemel Risk Etmenlerinden Değildir? A ) Maruziyet Sınır Değerleri Belirlenmiş Maddelere Maruziyet, B) Fiziksel Risk Etkenleri C) Ergonomik Risk Etkenleri D) Psikososyal Risk Etkenleri

16.12.2011

20


20-Ekranlı Araçlarda Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliğine Göre Aşağıdaki Durumların Hangisinde İşçilerin Muayenelerinin Yapılması Uygun Değildir? A) Ekranlı Araçlarla Çalışmaya Başlamadan Önce

B) Düzenli Aralıklarla C) Ekranlı Araçla Çalışmalardan Kaynaklanacak Görme Zorluğu Olduğunda

D ) Ekranlı Araçların Sistemlerinde Bir Bozukluk Olduğunda.

16.12.2011

21


21-Ekranlı Araçlarla Çalışanlara Verilen Eğitimlerden Hangisi İş Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamına Girmez? A )Hızlı Yazma Teknikleri. B) Zorlayıcı Travmalar Ve Korunma Yolları C) Gözlerin Korunması D) Doğru Oturma Şekilleri

16.12.2011

22


22-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Radyasyona Maruziyet Söz Konusudur. Aşağıda Yer Alan Radyasyon Etkilerinden Hangisi Yanlıştır? A) Radyasyonun İnsan Üzerinde Biyolojik Etkileri Vardır

B) Radyasyonun Uzun Dönem Etkileri Kanser Ve Kataraktır C ) Radyasyonun Genetik Etkisi Sonucu Radyasyonun Zararları Hemen Görülür, D) Radyasyonun Yakın Dönem Etkileri Aşırı Kilo Kaybı,Saç Dökülmesi,Deride Bozukluklardır

16.12.2011

23


23-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Aşağıdaki İşlerden Hangisinde Uygulanır? A) Hareketli Makine Ve Araçların Kumanda Kabinleri Ve Sürücü Mahallinde B) Taşıma Araçlarındaki Bilgisayar Sistemlerinde C) Ekranlı Daktilolarda

D) Bankacılık, Finans Sektöründeki Bilgisayar Sistemlerinde,

16.12.2011

24


24- Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Yayımlandığı Tarihte Faaliyette Olan Çalışma Merkezlerinin En Fazla Kaç Yıl İçinde Yönetmelik Hükümlerine Uygun Hale Getirilmeleri Zorunludur? A) 1 B) 2,

C) 3 D) 4

16.12.2011

25


25-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği Aşağıdakilerden Hangisinde Uygulanır? A) Taşıma Araçlarındaki Bilgisayar Sistemlerinde B) Ekranlı Daktilolarda C) Çalışma Merkezlerinde Kullanılan Bilgisayar Sistemlerinde

D) Toplumun Kullanımına Açık Bilgisayar Sistemlerinde

16.12.2011

26


26-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliğine Göre Aşağıdaki Durumların Hangisinde İşçilerin Göz Muayenelerinin Yapılması Uygun Değildir? A) Ekranlı Araçlarla Çalışmaya Başlamadan Önce B) Ekranlı Araçların Sistemlerinde Bir Bozukluk Olduğunda C) Ekranlı Araçlarla Çalışmalardan Kaynaklanacak Görme Zorluğu Olduğunda D) Düzenli Aralıklarla

16.12.2011

27


27-El- Kol Titreşimi Sekiz Saatlik Çalışma Süresi İçin Günlük Maruziyet Etkin Değeri Aşağıdakilerden Hangisidir? A) 2,5 M/S2 B) 3,5 M/S2 C) 4,5 M/S2 D) 7,5 M/S2

16.12.2011

28


28-El Kol Titreşimi İçin Sekiz Saatlik Çalışma Süresi İçin Günlük Maruziyet Sınır Değeri Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) 2,5 M/S2

B) 3 M/S2 C) 5. M/S2 D) 8 M/S2

16.12.2011

29


29-Eldiven Cinslerinden Hangisi Yağa Karşı Dirençli Değildir?

A) Nitril(kauçuk) B) Deri, C) Neopren(suni kauçuk-lastik benzeri)

D) Pvc

16.12.2011

30


30-Elektrik Çarpması Sırasında Kalp, Her Ne Kadar Çalışmaya Devam Etse De, Atışlar Düzensiz Gerçekleşir. Kalbin Bu Şartlar Altındaki Anlamsız Atışlarına Ne Ad Verilir? A) Çarpıntı

B) Heyecan C) Travma D) Fibrilasyon

16.12.2011

31


31-Elektrik Enerjisi Başlı Başına Bir Tehlike Kaynağı Olup Bu Tehlike Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) Yanma B) Elektrik Çarpması C) Travma D) Korkma

16.12.2011

32


32-Elektrik İç Tesislerinde Alternatif Veya Doğru Akım Devrelerinde Kullanılan Sigortalar Kapalı Bir Tablo İçine Monte Edilmeli, Değeri …. . Üstünde Olan Sigortalar En Az Bir Şalter Veya Anahtarla Kontrol Altına Alınmalıdır. Boşluğu tamamlayınız.

A) 24 Amper’ İn

B) 32 Amper’ İn, C) 40 Amper’ İn

D) 60 Amper’ İn

16.12.2011

33


33-Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik Gereği 1. İnci Grup İçin Aşağıdakilerden Hangisi Yetkilidir? A) En Az 3 Veya 4 Yıl Elektrik İle İlgili Yüksek Teknik Öğrenim Görenler, B) En Az 2 Yıllık Elektrik İle İlgili Yüksek Teknik Öğrenim Görenler C) Ortaokuldan Sonra En Az 4 Veya 5 Yıl Elektrik İle İlgili Mesleki Ve Teknik Öğrenim Görenler D) Lise Mezunu Olup Bir Öğrenim Yılı Süreyle Elektrik İle İlgili Bakanlıkların Açmış Olduğu Kursları Başarı İle Tamamlamış Olanlar 16.12.2011

34


34-Elektrik Kaynağı Yapılmasında Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Yanlıştır? A) Kaynak İşlerinde İse Ehil Kaynakçılar Çalıştırılacaktır. B) Elektrik Kaynak Makinalarının Şalteri, Makinadan Uzak Bir Yerde Bulunacaktır.

C) Yanıcı Maddeler Yakınında Elektrik Kaynağı Yapılmayacaktır D) Otomatik Veya Yarı Otomatik Dikiş Ve Punta Kaynağı Makinalarında, Operasyon Noktasına Kapalı Koruyucu Yapılacak Veya Çift El Kumanda Usulü Uygulanacaktır. 16.12.2011

35


35-Elektrik Üretim, İletim Ve Dağıtım Tesislerinin Topraklama Tesisatı, Hatlar Hariç En Fazla Hangi Sürelerde Muayene, Ölçme Ve Denetlemeye Tabi Tutulmalı, Ölçüm Sonuçları Kaydedilmelidir?

A) 6 Ay B) 1 Yıl C), 2 Yıl. D) 5 Yıl

16.12.2011

36


36-Elektrik Ve Aydınlatma Tesisatının Kontrol Periyodu nedir?

A) 3 Ay B) 6 Ay C ). Yılda Bir D) 2 Yılda Bir

16.12.2011

37


37-Elektrikli El Aleti İle Yapılan Çalışmalarda Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır?

A )- Elektrikli El Aletleri İle Çalışanlar Bol Ve Etekleri Geniş Elbise Giymeli, B) Elektrikli El Aletlerinin Sapları,Akım Geçirmeyen Bir Malzeme İle Kaplanmalı C) Alet Üzerinde Meydana Gelen Kaçakları Önlemek İçin Güvenlik Otomatikleri Olmalı, D) Kauçuktan Başka Eldiven Kullanmamalı,

16.12.2011

38


38-Elektrikli El Aleti İle Yapılan Çalışmalarda Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır?

A) Eller,Vücut Ve Ortam Islak Olmamalı, B) El Aleti Fişe Takılı İken Ayar Edilmemeli,

C ) Mandrenler Alete Sıkıca Geçerek Takılmalı, D) Çalışanın Ayak Altında Yalıtkan Paspas Veya Tahta Gibi Akımı İletmeyen Malzeme Bulunmalı,

16.12.2011

39


39-Elektrik çarpmasından Korunmak İçin Alınması Gerekli Önlemler Nelerdir? I- Topraklama, II- Kaçak Akım Rolesi, III- Kesici IV- Seksiyoner V- Şalter A) I,III B) I, IV

C) II,III D) I,II., Seksiyoner:sıcaktan-soğuktan koruyan,ortam havasını muhafaza eden cihaz.Kesici:kablodan aşırı akım geçm 16.12.2011 halinde akımı keser,cihazın zarar görm.ve yangn önler

40


40-Elle Taşıma İşlerinde Aşağıdaki İfadelerden Hangisi Bireysel Risk Faktörlerinden Sayılmaz?

A) İşçinin Fiziki Yapısı

B ) İşçinin Yetersiz Dinlenme Süresi, C) İşçinin Uygun Olmayan Kişisel Koruyucular Kullanması

D) İşçinin Yeterli Bilgi Ve Eğitime Sahip Olmaması

16.12.2011

41


41-Emniyet Kemerlerinin Taşıma Yükü En Az Kaç Kg Olmalıdır?

A) 550 Kg B) 750 Kg C ) 1150 Kg.

D) 2050 Kg

(Asg Gen:12 cm,Kal:6mm)

16.12.2011

42


42-Enerji Nakil Ve Dağıtım Hatlarının Topraklamaları En Fazla Hangi Sürelerde Muayene, Ölçme Ve Denetlemeye Tabi Tutulmalı, Ölçüm Sonuçları Kaydedilmelidir? A) 6 Ay B) 1 Yıl C) 2 Yıl

D ) 5 Yıl,

16.12.2011

43


43-Ergonominin en uygun Anlamı Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) İş Bilimi, B) İş Sistemleri C) Sağlık

D) Spor Yapmak

16.12.2011

44


44-Etkili İletişim Kurulabilmesi İçin Hangisi Gereklidir?

A) İnsanların Birbirine Açık Fikirli Yaklaşması, B) İnsanların Ortak Amaca Değil, Bireysel Amaca Yönelmeleri C) İnsanlarla Bağlantı Kurmama

D) Karşıt Düşünceyi Anlayışla Karşılamama

16.12.2011

45


45-Etkin Dinleme Alışkanlığının Geliştirilebilmesi İçin Hangisi Gerekli Değildir? A) Konunun Anlaşılmasındaki Sorumluluğun Alınabilmesi B) Dinlemek İçin Hazırlıklı Olunması C) Sürekli Olarak Zihni Faaliyette Bulunulması D) Zamanın İyi Kullanılması,

16.12.2011

46


46-Fenni(Teknik) Nezaretçinin Ocağın İşçi Çalıştırılan Yerlerini En Az Kaç Günde Bir Kontrol Etmesi Gerekir?

A) 10 B ) 15. C) 20 D) 30

16.12.2011

47


47-Fork- Liftlerin Aşağıdaki Özelliklerden Hangisi Yanlıştır?

A) G sınıfı sürücü ve operatör belgesi olan kişiler kullanmalıdır B) Sürücü Hariç Başka Şahıslar Binmemelidir

C ) Altı Aydabir Periyodik Olarak Kontrol edilmelidir D) Kapasitesi Dışında Kullanılmamalıdır.

16.12.2011

48


48-Forkliftler En Az Hangi Periyotlarla Kontrol Edilmelidir?

A) 1 Ay B ) 3 Ay C) 6 Ay

D) 12 Ay

16.12.2011

49


49-Forkliftlerin Üç Ayda Bir Yapılması Gereken Periyodik Kontrollerini Kim Yapar ? A) Makine Mühendisi B) Elektrik Mühendisi C) Genel Müdür

D) Bakım Ustası

16.12.2011

50


50-Gaz Eritme(asetilen) Kaynağında Aşağıdakilerden Hangisi Önemli Güvenlik Kurallarından Değildir? A) Tüpler Standartlara Uygun Olmalı B) Hortum Ve Bağlantılar Standartlara Uygun Olmalı

C) Alev Geri Tepme Ventili Bulunmalı D) Topraklama Yapılmalıdır.

16.12.2011

51


51-Gece Çalıştırılan Kadın İşçiler En Geç ___________Bir Defa İşveren Tarafından Periyodik Sağlık Kontrolünden Geçirilirler. A) İki Yılda B) Yılda C ) Altı Ayda.

D) Üc Ayda

16.12.2011

52


52-Geçerli İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine Sahip Olanlar,Belgenin Alındığı Tarihten İtibaren Kaç Yılda Bir Vize Ettirmek Zorundadırlar? A) 3 Yıl B ) 5 Yıl C) 7 Yıl

D) 8 Yıl

16.12.2011

53


53-Geçerli İşyeri Hekimliği Belgesine Sahip Olanlar,Belgenin Alındığı Tarihten İtibaren Kaç Yılda Bir Vize Almak Zorundadırlar? A) 3 Yıl B) 5 Yıl C) 7 Yıl

D) 8 Yıl

16.12.2011

54


54-Genç İşçi Tanımı Aşağıdakilerden Hangisine Uyar?

A ) 15 Yaşını Tamamlamış, Ancak 18 Yaşını Tamamlamamış Kişiyi, B) 14 Yaşını Tamamlamış, Ancak 16 Yaşını Tamamlamamış Kişiyi, C) 14 Yaşını Tamamlamış, Ancak 18 Yaşını Tamamlamamış Kişiyi,

D) 16 Yaşını Tamamlamış, Ancak 18 Yaşını Tamamlamamış Kişiyi,

16.12.2011

55


55-Genel Olarak El Aletlerinde Alınması Gereken Aşağıdaki Önlemlerden Hangisi Yanlıştır? A) Kullanılacak Alet İle Kullanılacak Parçanın Ölçülerin Birbirine Uygun Olması, B) Uygun Yerde Saklanması C) Saplarının Kolayca Çıkması

D) Özel Kutularında Taşınması

16.12.2011

56


56-Genel Olarak El Aletlerinde Alınması Gereken Aşağıdaki Önlemlerden Hangisi Yanlıştır? A) Sapları Uygun Olmalı, Kolayca Çıkmalı, Çatlak Kırık Olmalı B) Yapılacak İşe Uygun Olmalı C) Bakımlı Olmalı D) Uygun Yerde Muhafaza Edilmeli

16.12.2011

57


57-Genelde Mekanik Vasıtalarla Makineye Bağlanmış Olan Ve Alet Kullanmaksızın Açılabilen Koruyucu ,Hangisidir?

A) Sabit Koruyucu B ) Hareketli Koruyucu C) Ayarlanabilen Koruyucu

D) Kumandalı Koruyucu

16.12.2011

58


58-Görev Tanımları, Yeni İşe Başlayacak Olan İşçilerin İşe Alışmalarını Sağlamak, Yürütülen İşin Takvimini Yapmak vb.gibi İşçilerle İlgili Görevler Aşağıdakilerden Hangisinin Yetki Ve Sorumluluğundadır?

A) Formen B) İlk Amir C) Ustabaşı/Usta

D ) Hepsi

16.12.2011

59


59- Günlük Maruziyetin Günden Güne Belirgin Şekilde Farklılık Gösterdiği İş Yerlerinde……. Maruziyet Değerleri Kulanılır.

A) Saatlik B) Aylık C ) Haftalık

D) Rasgele Örnekleme

16.12.2011

60


60- Gürültüden Korunmada Aşağıdakilerden Hangisi Gürültünün Kaynağında Alınması Gereken Önlemdir?

A) Kulak Koruyucu Kullanmak B) Çalışanı Kapalı Bölme İçine Almak C) Gürültü Kaynağı İle Alıcı Arasındaki Uzaklığı Artırmak

D ) Gürültü Kaynağını Kapalı Bölme İçine Almak,

16.12.2011

61


61- Güvenli Olarak Yerleştirilmiş Bir Seyyar Merdivenin Üst Noktasının Dayandığı Yerden Zemine Olan Düşey Mesafesi, Merdivenin Zeminden Duvara Olan Yatay Mesafesinin Kaç Katı Olmalıdır?

A) 3 B ) 4. C) 5

D) 6

16.12.2011

62


62- İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Bağımsız Çalışma İlkesi Uyarınca Bu Yönetmelik Hükümlerini Yerine Getirirken, İşveren Tarafından Hiçbir Şekilde Engellenemez, Görevini Yapmaktan Alıkonulamaz B) İşyerinde Çalışanların Hayatı İle İlgili Yakın Tehlike Oluşturan Bir Husus Tespit Ettiğinde, İşin Geçici Olarak Durdurulması İçin Derhal Üst Yönetimi Bilgilendirir Ve Gerektiğinde Konu İle İlgili Kurum Veya Kuruluşlar İle İşbirliği Yapar C) Üretim Planlamalarında Karar Alma Sürecine Katılır Ve Görevi Gereği İşyerinin Bütün Bölümlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda İnceleme, Araştırma Yapar Ve Çalışanlarla Görüşür D ) Hepsi.,

16.12.2011

63


63- Güvenlik Halatları Aşağıdaki Hangi İşlerde Gereksizdir?

A ) Asit Ve Baz Çözeltileriyle Yapılan Çalışmalarda B) Vinçlerin Yüksekte Bulunan Kabinlerinde Yapılan Çalışmalarda C) Sondaj Kulelerinin Yüksek Bölümlerinde Yapılan Çalışmalarda D) Kuyu Ve Kanalizasyonlarda Yapılan Çalışmalarda

16.12.2011

64


64- Kırmızı renk Aşağıdaki Durumlardan Hangisinde Kullanılır?

A) Uyarı İşaretlerinde B) Zorunluluk İşaretlerinde C) Acil Kaçış İşaretlerinde D ) Yasak İşaretlerinde,

16.12.2011

65


65- Hafif Közlenmiş Ve Sönmeye Yüz Tutmuş Bir Kömür İle Çalışan Buhar Kazanını Söndürme Amaçlı Aşağıdaki Hangi İşlev Uygulanmaz? A) Kum Dökmek B) Toprak Dökmek C ) Su Dökmek D) Çimento Dökmek

16.12.2011

66


66- Halat Kullanarak Yapılan Çalışmalarla İlgili Özel Hükümlerden Olan “İşçilere,Çalışma Halatına Bağlı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verilecek Ve Kullandırılacaktır. ” Cümlesini Tamamlamak İçin Noktalı Yere Aşağıdakilerden Hangisinin Gelmesi En Uygundur?

A ) Paraşütçü Tipi Emniyet Kemeri. B) Emniyet Kemeri C) Güvenlik Halatı D) Halat Tutucu

16.12.2011

(Bel destkli)

67


67- Hangi İfade Bel Yaralanmalarından Korunmak İçin Doğrudur?

A) Belden Eğilerek Yük Kaldırmak Ve İndirmek. B ) El Arabaları İterek Taşımak. C) Belden Yükle Birlikte Dönüş Yapmak. D) Kaldıramayacağınız Kadar Ağır Yükleri Taşımak

16.12.2011

68


68- Hangi İşi Yaparken Belden Yaralanma Veya Rahatsızlanma Riski En Düşüktür? A ) Belimizi Ve Sırtımızı Eğip Bükmeden, Dizlerimizi Bükerek Ve Dengeli Olarak Hafif Yükleri Kaldırmak

B) Uzun Süre Kollarımızı Başımız Üzeri Seviyeye Uzatarak İş Yapmak C) Uzun Süre, Hareketsiz Ve Ara Vermeden Oturarak Çalışmak D) Belden Eğilerek Bobin Veya Malzeme Almak

16.12.2011

69


69- Hangi Seçenekte Verilen Bilgi Ergonomi Tanımı İçin Doğru Değildir? A) Ergonomi,Sistemler İle Onları İşleten Ve Bakımlarını Yapan İnsanlar Arasındaki Etkileşimlerle İlgilenen Bir Uygulamalı Bilimsel/Mühendislik Disiplinidir. B) Ekipman Tasarımıyla İlgili İnsanoğlunun Yapabilirliklerini,Sınırlarını Ve Diğer Özelliklerini İçeren Bilgi Bütünüdür.

C) İşin İnsana Göre Tasarlanmasıdır. D ) İşçilerin Uymaları Gereken İş Güvenliği İlkeleridir.

16.12.2011

70


70- Hangisi Açıkta Yapılan Çalışmalarda Alınan Özel Önlemlerden Biri Değildir?

A) İşçiler Cisim Düşmelerine Karşı Korunacaktır. B) İşçiler Zararlı Düzeyde Gürültüden Ve Gaz Buhar Toz Gibi Zararlı Dış Etkenlerden Korunacaktır. C) İşçilerin Kaymaları Ve Düşmeleri Önlenecektir. D ) İşçilere Ara Öğünlerle Beslenme Takviyesi Yapılacaktır,. 16.12.2011

71


71- Hangisi Asbestle Çalışmalar İçin Doğrudur?

A) Asbestle Çalışmalar İçin Herhangi Bir Kısıtlama Yoktur B ) Asbest 01.01.2005 Tarihi İtibariyle AB Ülkelerinde Yasaklanmıştır C) Asbest Solunum Yoluyla Alınırsa Hastalık Riski Azalır D) Asbest Ülkemizde Ekonomik Olarak Üretilmektedir Amyant-14bin dereceye dayanıklı 31/12/2010 yasaklandı16.12.201

72


72- Hangisi Doğru Değildir?

A) İşçiler Islak Elbise İle Çalıştırılamaz B) Kuvvetli Rüzgarlarda Tedbir Alınmadan İşçiler Çalıştırılamaz C) Kazı İşlerinde Yağış Sırasında İşçi Çalıştırılamaz D ) İşçiler Soğukta Çalıştırılamaz,

16.12.2011

73


73- Hangisi Ergonomik Risk Faktörlerinden Biri Değildir? A ) Vücudumuzu Dinç Ve Zinde Tutmak İçin Spor Yapmak, B) Aşırı Tekrarlı Hareketler C) Sıcaklık, Titreşim, Aydınlık Ve Gürültü Gibi Çevresel Faktörler D) Belden Eğilerek İş Yapmak

16.12.2011

74


74- Hangisi Ergonomik Yaralanmaların Etkileyebileceği Vücut Bölümlerindendir? A) Böbrekler B) Kalp C) Beyin D ) Kas Ve Eklemler

16.12.2011

75


75- Hangisi Ilo'Nun Temel Stratejik Hedefleri Arasındadır?

A ) Hepsi B) Çalışma Yaşamında Standartlar, Temel İlke Ve Haklar Geliştirmek Ve Gerçekleştirmek C) Kadın Ve Erkeklerin İnsana Yakışır İşlere Sahip Olabilmeleri İçin Daha Fazla Fırsat Yaratmak, D) Sosyal Koruma Programlarının Kapsamını Ve Etkinliğini Artırmak, Üçlü Yapıyı Ve Sosyal Diyalogu Güçlendirmek. 16.12.2011

76


76- Hangisi İlgili Kanuna Göre Sanayiden Sayılacak İşlerden Biri Değildir? A) Ham, Yarı Ve Tam Yapılmış Maddelerin İşlenmesi, Temizlenmesi, Şeklinin Değiştirilmesi, Süslenmesi, Satış İçin Hazırlanması. B) Her Türlü Kurma, Onarma, Sökme, Dağıtma Ve Yıkma. C) Bina Yapılması Ve Onarımı, Değiştirilmesi, Bozulması, Yıkılması Ve Bunlara Yardımcı Her Türlü Sınaî Yapım. D ) Su Ürünleri Alımı Ve Satımı İşleri 16.12.2011

77


77- Hangisi İsgüm'Ün Görevleri Arasındadır?

A ) Hepsi,

B) Gaz, Toz, Gürültü, Ölçümlerini Gerçekleştirmek C) Bu Ölçümlerle İlgili Olarak Kendisine Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren Laboratuvarlarda Analiz Çalışmalarını Yürütmek D) Titreşim Ve Termal Konfor Ölçümlerini Gerçekleştirmek 16.12.2011

78


78- Hangisi İş Sağlığı Uygulamasının Amacıdır?

A) Hepsi, B) Sağlık Durumlarını Gözeterek İşçilerin Yeterliliklerine Göre İşin Uyarlanmasını Düzenlemek C) İşçilerin Sağlığını Korumak Ve Desteklemek, Çalışma Kapasiteleri İle Becerilerini Güçlendirmek Ve Geliştirmek D) Herkes İçin Güvenli Ve Sağlıklı Çalışma Ortamını Kurmak Ve Sürdürmek 16.12.2011

79


79- Hangisi İş Sağlığı Ve Güvenliği Faaliyetlerinde Bulunur? A) İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İsggm), İş Sağlığı Ve Güvenliği Enstitüsü (İsgüm) B) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Sgk) C) Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Eğitim Ve Araştırma Merkezi (Çasgem) D ) Hepsi 16.12.2011

80


80- Hangisi İş Sağlığı Ve İş Güvenliğinin Amaçları Arasındadır?

A ) Hepsi B) Üretim Ve Kalitenin Artırılması C) Çalışanların Korunması

D) İşletmenin Korunması 16.12.2011

81


81- Hangi İşi Yaparken Belden Yararlanma Veya Rahatsızlanma Riski En Düşüktür? A) Uzun Süre Kollarımızı Başımız Üzeri Seviyeye Uzatarak İş Yapmak B) Belden Eğilerek Bobin Veya Malzeme Almak C) Uzun Süre,Hareketsiz Ve Ara Vermeden Oturarak Çalışmak D) Belimizi Ve Sırtımızı Eğip Bükmeden,Dizlerimizi Bükerek Ve Dengeli Olarak Hafif Yükleri Kaldırmak 16.12.2011

82


82- Hassas İşlerin Yapıldığı Yerlerde En Az Kaç Lux Aydınlatma Olmalıdır? A) 300 Lüx B) 500 Lüx C ) 1000 Lüx

D) 1500 Lüx 16.12.2011

83


1-Açık avlu,alanlar:20 lüx 2-Geçit,koridor,merdiven:50 lüx 3-Kaba montaj,kazan dairesi,asansör,ambar,soyunma yerleri,yemekhane,wc:100 lüx 4-normal montaj,kutulama:200 lüx 5-Ayrıntıların yakından seçilmesi:300lüx 5-Büro benzeri sürekli çalış,ince işler,koyu renkli dokuma işl:500lüx 7-Hassas işler:1000 lüx

16.12.2011

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

84


83- Hava Filtrelerinin Çıkış Boruları İş Yeri Çatısından En Az……………. . Cm Yüksekte Olacaktır. A) 150 Cm B ) 180 Cm, C) 200 Cm D) 220 Cm

16.12.2011

85


84- Hava Hacmi, Kişi Başına Kaç Metreküp Olmalıdır?

A ) 10 B) 15 C) 12 D) 11

16.12.2011

86


85-Havya İle Yapılan Çalışmalarda Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır? A ) İş Parçası Elle Tutulmalı, B) Uygun Havalandırma Yapılmalı C) Sürekli Havya İle Çalışılan Bölümlerde Havadaki Zararlı Gazların Ölçümü Yapılmalı D) Havya İle Çalışanların Periyodik Olarak Kanlarında Kurşun Tahlili Yaptırılmalı 16.12.2011

87


86-Iso 18001 Standardının Amaçları Arasında Aşağıdakilerden Hangisi Yoktur? A ) Stajyer Ve Taşeronların Korunması B) Ürün Ve Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi C) Sürekli Öğrenme Yenilikçilik Ve İyileştirme D) Risk Değerlendirmesinin Yapılmas

16.12.2011

88


ISO-OHSAS 18001:iş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri(iyileştirme-risk) ISO 900114001:Standartlar,kalite,çevre yönetimi sistemleri 16.12.2011

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

89


87-Işıklı Sinyaller İçin Aşağıdaki Özelliklerden Hangisi Yanlıştır? A) Bir İşaret Bir Diğer İşaretin Çok Yakınında Kullanılmamalıdır B) Karıştırılma İhtimali Olan İşaret Aynı Anda Kullanılmamalıdır

C) Çok Sayıda İşaret Birbirine Çok Yakın Bir Şekilde Yerleştirilmemelidir D ) Diğer İşaretlerle Veya Sürekli Yanan İşaretlerle Aynı Renkte Olmalıdır 16.12.2011

90


88-İki Veya Daha Fazla Vinç İle Bir Yük Kaldırması Zorunlu İse Aşağıdakilerden Hangisi Yapılmamalıdır? A) Tecrübeli Bir Teknik Eleman Nezaretinde Yapılmalı B) Vinçler Aynı Bom Yüksekliği, Aynı Halat Boyu Ve Aynı Kapasitede Olmalı C ) En Az İki İşaretçiden İşaret Almalı, D) Yüklü Olarak Hareket Ettirilmemeli,

16.12.2011

91


89-İletişim, İnsanın Hayatını Sosyal Bir Varlık Olarak Sürdürebilmesi İçin Vazgeçilmez Bir Unsurdur. Aşağıdakilerden Hangisi Bu İfadeyi Desteklemez? A) İletişim; Kişileri Birbirine Bağlayarak, Onların Sosyal Bir Grup Halinde Uyum İçinde Yaşamalarına Yardımcı Olur. B) Belli Bir Toplumda İnsanın Kendinden Önce Var Olan Kuralları Öğrenmesi, Değer Ve İnançları Benimsemesi Ve Buna Uygun Olarak Kendisine Verilen Rolleri Oynaması, Yani Toplumsallaşması Ancak İletişimle Gerçekleşebilir. C) İnsanlar Toplumlarla Bir Arada Olabilmek, Onlara Kendilerini Anlatabilmek, Onları Anlamak İçin İletişim Kurarlar. D ) Bireyin Kendi Amacı Doğrultusunda Hareket Etmesi

16.12.2011

92


90-İlk İş Sağlığı Yasası Hangi Ülkede Çıkmıştır?

A) İngiltere B) Fransa C) ABD D) Almanya

16.12.2011

93


91-İmalatçı Firmalar Kompresör Üzerine Aşağıdaki Hangi Bilgiyi Yazmak Zorunda Değildir? A) İmalatçı Firmanın Adı B) Yapıldığı Yıl C) Kompresörün Ağırlığı D) En Yüksek Çalışma Basıncı

16.12.2011

94


92- İnsanların Kaldırılmasında Kullanılan İş Ekipmanı Ve Aksesuarları Konusunda Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır? A) Kaldırılan Kişilerin Güvenilir Haberleşme İmkanları Olacaktır. B) İnsanları Kaldırmakta Kullanılan Ekipmanlar Yalnızca İş Güvenliği Uzmanı Tarafından Kontrol Edilecektir. C) Tehlike Halinde Tahliye İçin Güvenilir Araçlar Bulunacaktır. D) İşçiler Yük Kaldırmak İçin Tasarlanmış İş Ekipmanı Üzerindeyken, Ekipmanın Kumandası İçin Her Zaman Görevli Bir Kişi Bulunacaktır. 16.12.2011

95


93- İnşaat İşlerinde Yüksekte Yapılan Çalışmalarda Aşağıdaki Düşmeyi Önleme Sistemlerinden Hangisi Toplu Koruma Araçlarından Değildir? A) Korkuluklar B) Platformlar C) Güvenlik Ağları D) Vücut Tipi Emniyet Kemerleri

16.12.2011

96


94- İnşaat İşlerinde Yüksekte Yapılan Çalışmalarda Düşmeyi Önlemek İçin Yapılacak Korkuluklarda En Az; Bir Trabzan, Orta Seviyesinde Bir Ara Korkuluk Ve ……………. . Bulunacaktır. Cümlesinde Noktalı Yere Aşağıdakilerden Hangisinin Gelmesi Gerekir ?

A) Tabanında Eteklik B) Bunları Bağlayan Çaprazlar C) Aralarında Yeterli Genişlik D) Aralarında Yeterli Yükseklik

16.12.2011

97


95- İskelede Çalışılırken Yapılmaması Gerekeni Bulunuz. A) Çalışanların Emniyet Kemeri Takma Zorunluluğu Olmalıdır B) Çalışma Platformu Çift Korkuluklu Olmalıdır C) Yürüme Platformları Çalışanı Taşıyacak yeterlilikte Olmalıdır D) Çalışma Platform Genişliği Mevzuatlarda Belirtilmiş Boyutlarda Ve Tüm Başlıklar Tapalı Olmalıdır 16.12.2011

98


96- İş Ekipmanını Kontrolünde İlk Adım Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) Yetkili Teknik Eleman Temin Edilmesi B) Kontrol,Ölçüm,Test Usul Ve Tekniğinin Belirlenmesi C) Testte Kullanılacak Cihaz Ve Aletlerin Temin Edilmesi D) Kontrol Periyotlarının Belirlenmesi

16.12.2011

99


97- İş Ekipmanlarında Bulunması gereken Asgari Genel özelliklerden , KoruyucularınDonanımı ve özellikleriyle ilgili Hangisi Yanlıştır? A) Sağlam Yapıda Olmalı B) İlave Tehlike Yaratmamalı C) Kolayca Yerinden Çıkarılacak Veya Etkisiz Hale Getirilecek Şekilde Olmalı D)Zorunluluk olmadıkça tehlike bölgesinden Yeterli Uzaklıkta Bulunmalı 16.12.2011

100


98- İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Genel Gereklerden Olan Kumanda Cihazları,. . . . . . . . . . Hareketlerde Tehlikeye Neden Olmayacaktır. Cümlesini Tamamlamak İçin Noktalı Yere Aşağıdakilerden Hangisinin Gelmesi En Uygundur?

A) İstem Dışı B) Hatalı C) Tehlikeli D) Cihazın Kumandasındaki

16.12.2011

101


99- İş Ekipmanlarında Düşmeleri Önleyecek Koruyucular Hakkında Aşağıda Verilenlerden Hangisi Yanlıştır? A) Koruyucular Yüksekten Düşmeyi Önleyecek Ve İşçilerin Yaralanmasına da Meydan Vermeyecek Şekilde Uygun Yapıda Ve Yeterli Sağlamlıkta Olacaktır B) Kişisel Korunma Önlemlerine, Toplu Korunma Önlemlerine Göre Öncelik Verilecektir. C) Koruyucuların, Özel Bir İşin Yapılması İçin Geçici Olarak Kaldırılması Gerektiği Durumlarda, Aynı Korumayı Sağlayacak Diğer Güvenlik Önlemleri Alınacaktır. D) Düşmeleri Önleyen Toplu Korumaya Yönelik Koruyucular Ancak Seyyar Veya Sabit Merdiven Başlarında Kesintiye Uğrayabilir.

16.12.2011

102


100- İş Ekipmanlarının Çalıştırma Ve Durdurma Sistemlerinde Öncelik Hangisindedir?

A) Çalıştırma Sisteminde B) Durdurma Sisteminde C) İkisi De Önceliklidir D) İkisinin De Önceliği Yoktur

16.12.2011

103


101- İş Güvenliği İle Görevli Mühendis Veya Teknik Elemanların Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe Göre Aşağıdaki İfadelerden Hangisi Yanlıştır? A) İşveren, İşyerinde Görev Yapan İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Şartları İle Yetki Ve Sorumlulukları Konusunda Çalışanları Bilgilendirmekle Yükümlüdür.

B) İşveren, İşyerinde Başka Bir Görevi Yürüten Mühendis Veya Teknik Elemanı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasına Sahip Olması Şartı İle İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirebilir. C) İş Güvenliği Uzmanı, Bu Yönetmelikte Belirtilen Görevlerini Yerine Getirebilmesi İçin Kendisine Sağlanan Çalışma Süresi İçinde Başka Bir İşle De Görevlendirilebilir. D) İşveren, İş Güvenliği Uzmanının Görevini Etkili Bir Şekilde Yapmasını Sağlamak İçin İşletme İçinde Gerekli Plânlama Ve Düzenlemeleri Yapmasına İmkan Sağlar. 16.12.2011

104


102- İş Güvenliği Uzmanlarının, Bu Yönetmelikte Belirtilen Görevlerini Yerine Getirmek İçin Aşağıda Belirtilen Görev Sürelerinden Hangisi Doğrudur? A) Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerine Ayda En Az 12 Saat, Buna İlave Olarak Da On İşçi Başına Ayda En Az 5 Dakika B) Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerine, Ayda En Az 24 Saat ,Buna İlave Olarak Da İşçi Başına Ayda En Az 5 Dakika C) Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerine Ayda En Az 24 Saat,Buna İlave Olarak Da İşçi Başına Yılda En Az 5 Dakika D) Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerine Ayda En Az 36 Saat, Buna İlave Olarak Da On İşçi Başına Ayda 5 Dakika 16.12.2011

105


103- İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Kaç Saat Yapılır?

A) 160 B) 200 C) 220 D) 240 16.12.2011

106


104- İş Kanunu Kapsamında Olan Bir İşyerinde İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi Oluşturulması Zorunluluğuna İlişkin Olarak Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Doğrudur? A) İşyerinde 50 Veya Daha Fazla İşçi Çalışmalıdır,,

B) İşyeri Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Almalıdır C) İşyerinde Yapılan İşler Sanayiden Sayılmalıdır D) İşyerinde Parlayıcı Patlayıcı Madde Üretiliyor Olmalıdır 16.12.2011

107


105- İş Kazaları Meslek Hastalıkları Aşağıdakilerden Hangisinde Tanımlıdır? A) Deniz İş Kanunu

B) 4857 Sayılı İş Kanunu C) Borçlar Kanunu D ) Sosyal Sigortalar Kanunu, 16.12.2011

108


106- İş Makinası Kullanan Çalışanların Aşağıdaki karayolu Ehliyet Sınıflarından Hangisine Sahip Olmaları Gerekir? A) A

B) B C) F D) G 16.12.2011

109


107- İş Makinası Trafikte De Kullanılıyorsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... A) Operatörlük Belgesi Yeterlidir. B) G Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olunmalıdır. C) A Sınıfı Sürücü Belgesi Yeterlidir. D) B Sınıfı Sürücü Belgesi Yeterlidir. 16.12.2011

110


108- İş Makineleri Nakliye Sırasında, Taşıyacak Araca Bindirilirken Tırmanabileceği Rampaların Açısı En Fazla Kaç Derece Olmalıdır? A) 20

B ) 30 C) 45 D) 50 16.12.2011

111


109- İş Makinesi Operatörleri Hangi Sınıf Ehliyete Sahip Olmalıdırlar? A) B Sınıfı

B) E Sınıfı C) F Sınıfı D) G Sınıfı 16.12.2011

112


110-.Rüzgarlı havalarda vinç ile çalışırken, rüzgar hızı saatte kaç kilometreyi geçerse çalışma durdurulur? A)40 km/h B)50 km/h C)70 km/h D)100 km/h

16.12.2011

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

113


111- İş Makinesi Operatörü Makinesiyle Çalışmaya Başlamadan, Aşağıdaki Seçeneklerden Hangisini İlk Önce Kontrol Etmelidir? A) Lastik Havaları

B) Ataşmanlar C ) Fren Sistemi D) Motor Yağ Seviyesi 16.12.2011

114


112- İş Makinesi Üzerinde Kaynak İşlemi Yapılmadan Önce Aşağıdaki Önlemlerden Hangisinin Alınması Doğrudur ? A) Motor Çalışır Durumda Olmalı

B) Motor Stop Edilmeli C ) Akü Kutup Başı Bağlantısı Gevşetilmeli yada sökülmeli D) Akü tamamen boş olmalıdır 16.12.2011

115


113- İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Hükümleri Gereği İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Kaç Kişiden Oluşur? A) 6

B) 7 C)8 D) 9 16.12.2011

116


İSG KURUL ÜYELERİ a) b) c) d) e) f) g)

h) i)

İşveren veya işveren vekili, İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı, İşyeri hekimi, İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, Varsa sivil savunma uzmanı, İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun değişik 34 üncü maddesi hükmü uyarınca işyerinde bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri kişi, işyerinde sendika temsilcisi yoksa o işyerindeki işçilerin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilecek işçi, Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi. Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise bu maddenin (b) bendinde sözü edilen kişidir.

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

117


114- İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurullarınca,İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatına Uygun Olarak Alınan Kararlar İle İlgili Olarak İşveren Aşağıdakilerden Hangisini Uygulamalıdır? A) Kurul Tarafından Verilen Kararları Uygulamakla Yükümlüdür., B) Kurul Kararları Uygulanması Yükümlülüğü İşyerinin Maddi Olanakları Ölçüsündedir

C) Kurul Kararlarını Uygulamak İş Güvenliği Mühendisinin Yükümlülüğüdür D) Kurul Aldığı Kararları Uygulamakla Yükümlüdür 16.12.2011

118


115- İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulunun Toplantı Yapma Usullerinden Hangisi Yanlıştır? A) Ayda Bir Kere

B) Altı Ayda Bir Kere Acil Durumlarda C) Ağır İş Kazası Veya Özel Bir Tedbiri Gerektiren Durumlarda D) Acil Ve Hayati Bir Tehlike İle Karşı Karşıya Kalan İşçinin Müracaatında 16.12.2011

119


116- İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası Oluşturma Amacı Aşağıdakilerden Hangisidir ? A) İşletmenin Ekonomik Yapısını Düzenlemek B) Meydana Gelen İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarının Nedenlerini Araştırmak

C) Personel Servisinin Re-Organizasyonunu Gerçekleştirmek D) İşyerlerinde Tam Önleme Ve Koruma Sağlamak 16.12.2011

120


117- Aşağıdakilerden Hangisi İş Sağlığı Ve Güvenliği Ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Ilo Sözleşmesi Çerçevesinde İşletme Düzeyinde İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması İçin Yapılacak Düzenlemelerden Değildir.? A) İşletmedeki İşçi Temsilcilerinin, İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında İşverenle İşbirliği Yapmaları

B) İşletmedeki İşçi Temsilcilerine, İş Sağlığını Ve Güvenliğini Sağlamak İçin Yeterli Bilgi Verilmesi Ve Ticari Sırları Açıklamamak Şartıyla Kendilerini Temsil Eden Kuruluşlarla Bu Bilgilerin İstişare Edilmesi C) İşletmedeki İşçi Ve Temsilcilerine, İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı Konusunda Yeterli Eğitim Verilmesi D) İşçilerin İşe Alınma Kuralları

16.12.2011

121


118- İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e Göre İşyerinde Aşağıdakilerden Hangisinin Bulunması Zorunlu Değildir? A) Sağlık Ve Güvenlik İşçi Temsilcisi

B) Yangın Güvenliği Sorumlusu C) İşçi Temsilcisi D) Kurtarma Ekip Sorumlusu 16.12.2011

122


119- İş Sağlığı Ve Güvenliğinden Sorumlu Mühendis Veya Teknik Elemanın Kuruldaki Görevi Nedir? A) Sivil Savunma Uzmanı

B) İşveren C) Kurul Sekreteri D) Personel Müdürü 16.12.2011

123


120- İş Sözleşmesinin Türüne Göre Çalışanlara Eğitim Verilmesi Yükümlülüğünün Belirlenmesinde Aşağıdakilerin Hangisi Doğrudur? A) İş Sözleşmesinin Türüne Bakılmaksızın Çalışanlara Eğitim Verilir.

B) Belirli Süreli İş Sözleşmesi Olanlara Eğitim Verilir. C) Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Olanlara Eğitim Verilir. D) Deneme Süreli İş Sözleşmesi Olanlara Eğitim Verilir. 16.12.2011

124


121- İş Yeri Ortamında Bulunan C3H8 Gazının Havalandırması Nasıl Yapılmalıdır? A) Üstten

B) Alttan C) Solunum Hizasından D) Yandan C3h8 gazı:propan(sıvı petrol gazı)

16.12.2011

125


122- İş Yerindeki Tehlikeli Kimyasal Maddelerden Kaynaklanacak Kaza, Olay Ve Acil Durumlarda Yapılacak İşleri Önceden Belirleyen Bir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hazırlanmalıdır.

A) Acil Eylem Planı

B) Risk Analizi C) Patlamadan Korunma Dokümanı D) Etkilenmiş Alan Planı 16.12.2011

126


123- İş Yerleri Tabanının En Az Yüzde Kaçı Işık Almaları İçin Dışa Açılan Kapı Ve Pencerelere Sahip Olmalıdır? A) 1/4

B) 1/5 C) 1/8 D) 1/10 16.12.2011

127


124- İşçilere İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi Hangi Kanunda Belirlenmiştir?

A) 4857 Sayılı İş Kanununda B) Sosyal Sigortalar İş Kanununda C) Deniz İş Kanununda D) Milli Eğitim Kanununda

16.12.2011

128


125- İşçileri Kaldırma Veya Taşımada Kullanılan İş Ekipmanlarında; Çalışma Yerinin Özelliği Ve Yükseklik Farklılıklarından Dolayı Taşıma Kabininin Düşme Riski, Alınan Güvenlik Önlemlerine Rağmen Önlenemiyorsa, Aşağıdakilerden Hangisi Alınacak Önlemlerdendir? A) Emniyet Katsayısı Daha Yüksek Güvenlik Halatı İle Teçhiz Edilecek Ve Her Çalışma Günü Kontrol Edilecektir B) Taşıma Kabini Düşme Risklerinde Darbelere Karşı Daha Dayanıklı Bir Malzemeden Yapılacak Ve Her Çalışmadan Önce Kontrol Edilecektir C) Olay Neticesinde Kabin İçinde Mahsur Kalan İşçilerin Tehlikeye Maruz Kalmaması Ve Kurtarılması Sağlanacaktır D) Taşıma Kabininde Çarpma, Tehlikeli Bir Şekilde Sürüklenme Veya Düşme Ve İstem Dışı Kurtulma Hareketleri Esnasında İşçilerin Zarar Görmemeleri Sağlanacaktır 16.12.2011

129


126- İşin Devamı Süresince Genç İşçilerin Hangi Sürelerde Periyodik Muayenelerinin Yapılması Zorunludur?

A) 9 Ay B) 6 Ay C) Hiçbiri D) 12 Ay

16.12.2011

130


127- İşletmelerde Ergonomik Sorunlar Nedeniyle Görülen Rahatsızlık Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Kulakta Duyma Kaybı B) Tetanos C) Kas Ve İskelet Hastalıkları D) Görme Bozukluğu

16.12.2011

131


128- İşveren Tarafından Görevlendirilen Ve İşverenin Adına Projenin Hazırlanmasından, Uygulanmasından Ve Uygulanmasının Kontrolünden Sorumlu Gerçek Veya Tüzel Kişiye Ne Denir? A) Proje Sorumlusu B) Hazırlık Koordinatörü C) Kalfa D) Sürveyan Sürveyan:gözetmen,puantaj kayıtları tutan yetkili 16.12.2011

132


129- İşveren Veya Proje Sorumlusu Aşağıda Belirtilen Durumların Hangisinde, Yapı İşine Başlamadan Önce Çalışma Bakanlığının İlgili Bölge Müdürlüğüne Bildirimde Bulunma Sorumluluğu Yoktur? A) Yapı İşi 30 İş Gününden Fazla Sürecek Ve Devamlı Olarak 20’Den Fazla İşçi Çalışacaksa

B) Yapı İşi 20 İş Gününden Fazla Sürecek Ve Devamlı Olarak 20’Den Fazla İşçi Çalışacaksa C) İşin Büyüklüğü 500 Yevmiyeden Fazla Çalışma Gerektiriyorsa D) İşin Büyüklüğü 750 Yevmiyeden Fazla Çalışma Gerektiriyorsa 16.12.2011

133


130- İşveren,Elle Taşıma İşlerinde İşçiler Ve/Veya Temsilcilerine Taşınan Yükle İlgili Genel Bilgileri Ve Mümkünse Yükün Ağırlığı İle Eksantrik Yüklerin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hakkında,Kesin Bilgileri Vermekle Yükümlüdür. Cümlesinde Noktalı Yerin Cevabını Bulunuz.

A) Kaldırma Şekilleri B) Kavrama Yerleri C) Ölçüleri D) Ağır Tarafın Ağırlık Merkezinin Yeri

16.12.2011

134


131- İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Hükümleri Aşağıdakilerden Hangisinde Uygulanır? A) Geçici Veya Hareketli İş Alanlarında B) Balıkçı Teknelerinde C) Fabrika Ve Depolarda D) Maden, Petrol Ve Gaz Çıkarma İşlerinde

16.12.2011

135


132- İşyeri Hekimi Tehlikeli Sınıfta Sayılan Ve 60 İşçi Çalışan İşyerinde, Ayda En Az Ne Kadar Süre İle Hizmet Vermelidir?

A) 15 Saat B) 17 Saat C) 22 Saat D) 25,5 Saat

16.12.2011

136


133- İşyeri Hekimlerinin, Bu Yönetmelik Kapsamında Görevlerini Yerine Getirebilmek İçin Tanımlanan Görev Süreleri Bakımından Aşağıdakilerden Hangisi Doğrudur? A) Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerine; Sağlık Gözetimi İçin Ayda En Az 24 Saat, Buna İlave Olarak İşe Giriş Ve Periyodik Muayeneleri İle Eğitim İçin On İşçi Başına Yılda 30 Dakika B) Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerine; Sağlık Gözetimi İçin Ayda En Az 24 Saat, Buna İlave Olarak İşe Giriş Ve Periyodik Muayeneleri İle Eğitim İçin On İşçi Başına Ayda 60 Dakika C) Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerine; Sağlık Gözetimi İçin Ayda En Az 15 Saat, Buna İlave Olarak İşe Giriş Ve Periyodik Muayeneleri İle Eğitim İçin İşçi Başına Yılda 25 Dakika D) Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerine; Sağlık Ve Gözetimi İçin Ayda En Az 36 Saat, Buna İlave Olarak İşe Giriş Ve Periyodik Muayeneleri İle Eğitim İçin On İşçi Başına Ayda 90 Dakika 16.12.2011 137


134- İşyeri Merdivenlerinin Mukavemeti Metrekarede En Az Kaç Kilogram Yük Taşımalıdır?

A) 1000 Kg B) 500 Kg C) 100 Kg D) 1500 Kg 16.12.2011

138


135- İşyeri Ortak Sağlık Ve Güvenlik Biriminde Asgari Kimler Olmalıdır? A) 1 Adet İşyeri Hekimi B) 1 Adet İş Güvenliği Uzmanı C) 1 Adet Sağlık Memuru D) 1 Adet İşyeri Hekimi Ve 1 Adet İş Güvenliği Uzmanı 16.12.2011

139


136- İşyeri Ortamında Mesleki Maruziyet Sınır Değerinin Aşılması Halinde Aşağıdakilerden Hangisinin Yapılması Gerekmez? A) Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi B) İşçilerin Durumdan Haberdar Edilmesi C) Malzeme Güvenlik Bilgi Formunun Hazırlanması D) Sağlık Kontrolünün Yapılması 16.12.2011

140


bilgi MSDS --- Material Safety Data Sheet --- Malzeme Güvenlik Bilgi Formu nedir? Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan , ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu adı verilir. AMAÇ? Piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin ve müstahzarların insan sağlığı ve cevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 16.12.2011

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

141


137- İşyerinde Gürültüden Korunma Yöntemleri Düşünüldüğünde, 1. Gürültüyü Kaynakta Azaltmak, 2. Ses Enerjisini Yayıldığı Ortamda Engellemek, 3. Gürültüyü Gürültüye Maruz Kalan Kişide Engellemek, Olasılıklarından Hangisi Uygundur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) Hepsi 16.12.2011

142


138 İşyerinde İşçilerin Giriş Çıkışlarında Kullanılan MerdivenlerinGenişliği En Az Kaç Cm. Olmalıdır?

A) 110 B) 120 C) 130 D) 140 16.12.2011

143


139- İşyerleri Tehlike Sınıflamasına Göre Kaç Tehlike Sınıfına Ayrılmıştır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 7 16.12.2011

144


140- İşyerlerinde Çalışanlara Verilecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri İçin Aşağıdaki Belirtilenlerden Hangisi Yanlıştır? A) Sağlık Ve Güvenlik İle İlgili Özel Görevi Bulunan Çalışanlar Ve Temsilcileri Özel Olarak Eğitilmelidir B) Eğitimlerde Geçen Süre Çalışma Süresinden Sayılmaz

C) Çalışanlar İşyerinde Düzenlenecek Olan Eğitimlere Katılmak Ve Bu Konudaki Talimat Ve Prosedürlere Uymakla Yükümlüdürler D) Özel Önlem Alınmasını Gerektiren Alanlarda Çalışanlara Özel Eğitim Verilir 16.12.2011

145


141- İşyerlerinde Çalışanlara Verilecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinde Aşağıdaki İşveren Yükümlülüklerinden Hangisi Yanlıştır? A) Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren, Geçici İş İlişkisi İle Çalışanlara Gerekli Eğitimi Vermekle Yükümlüdür B) İşverenler, Çalışanlarına, İş Sözleşmesinin Türüne Bakılmaksızın Gerekli Eğitimi Vermekle Yükümlüdür C) Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi Kurulan İşyerlerinde, Alt İşverene Ait Çalışanların Eğitimlerinden, Alt İşveren Sorumludur D) İşveren Eğitim Programlarını Hazırlamak, Düzenlemek, Çalışanların Katılmasını Sağlamak Ve Uygun Yer, Araç Ve Gereç Temin Etmekle Yükümlüdür 16.12.2011

146


142- İşyerlerinde Çıkması Muhtemel Yangın Cinslerine Karşı Öncelikle Bulundurulması Gereken Yangın Söndürme Cihazına İlişkin Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Doğru Değildir? A) A Sınıfı Yangın Çıkması Muhtemel Yerlerde, Öncelikle Çok Maksatlı Kuru Kimyevi Tozlu Veya Sulu B) B Sınıfı Yangın Çıkması Muhtemel Yerlerde, Öncelikle Kuru Kimyevi Tozlu, Karbondioksitli Veya Köpüklü

C) C Sınıfı Yangın Çıkması Muhtemel Yerlerde, Öncelikle Kuru Kimyevi Tozlu Veya Karbondioksitli D) D Sınıfı Yangın Çıkması Muhtemel Yerlerde, Öncelikle Kuru Kimyevi Tozlu 16.12.2011

147


Yangın Sınıfları A Sınıfı Yangınlar Katı madde yangınlarıdır.Bunlar odun kömür gibi maddelerdir. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülebilir. B Sınıfı Yangınlar Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. Benzin ve yağ gibi yanabilen sıvılardır. Soğutma (sis halinde su) ve boğma (Karbondioksit, köpük ve kuru kimyevi toz) ile söndürülebilir. C Sınıfı Yangınlar Likit petrol gazı, hava gazı, hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazların yanması ile oluşan yangınlardır. Kuru kimyevi toz, halon 1301 ve halon 1211 kullanarak söndürülebilir. Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınları da bu sınıfa dahil edilebilir. Elektrik donanımlarının yanmasıyla oluşan yangınlar ayrı bir sınıf içinde değerlendirilmeyip C sınıfı yangınlar başlığı altında incelenebilir. Elektrik akımı kesilerek müdahale edilmeli ve karbondioksit gazı kullanılmalıdır. D Sınıfı Yangınlar Yanabilen metallerin ve alaşımların (Magnezyum, Lityum, Sodyum, Seryum gibi) yanmasıyla meydana gelen yangınlardır.etkili söndürücüsü olan trimotoksinboroksin bulunmadığı taktirde kum aynı işlemi görür. Özel Kuru kimyevi tozlar(Kuru toza,Her metal ve alaşıma karşı ayrı ayrı geliştirilmiş kimyasallar katılır.) bu yangınları söndürmede kullanılırlar.Normal kuru kimyevi toz sondürücüleri ABC extinguisher olarak da anılır ve A,B ve C tipi yangınlara müdahalede etkilidirler.Yangını boğma etkisiyle sondürür 16.12.2011

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

148


143- İşyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulu Kurulmasına İlişkin Olarak Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Doğrudur? A) 50 Veya Daha Fazla İşçi Çalıştırılan Tüm İşyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulu Oluşturulması Zorunludur. B) 50 Veya Daha Fazla İşçi Çalıştırılan Sanayi İşyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulu Oluşturulması Zorunludur. C) Devamlı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştırılan Sanayiden Sayılan 6 Aydan Fazla Sürekli İşlerin Yapıldığı İşyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulu Oluşturulması Zorunludur. D) Yukarıda Belirtilenlerin Hiçbiri Doğru Değildir. 16.12.2011

149


144- İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanmasında Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi İşverenlerin Sorumluluğunun Kapsamında Değildir? A) İşverenler 10 Veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İşyerlerine İşletme Belgesi Almak Zorundadır B) İşverenler, İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması İçin Gerekli Her Türlü Önlemi Almak Zorundadır C) İşverenler İşyerinde Alınan İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerine Uyulup Uyulmadığını Denetlemek Zorundadır D) İşverenler, İşçileri Karşı Karşıya Bulundukları Mesleki Riskler, Alınması Gerekli Tedbirler, Yasal Hak Ve Sorumlulukları Konusunda Bilgilendirmek Zorundadır 16.12.2011

150


145- İşyerlerinde İşçilerin Daimi Olarak Çalıştırıldığı Yerlerin Tavan Yüksekliği, En Az Kaç Metre Olacaktır?

A) 2,5 B) 3 C) 3,5 D)4 16.12.2011

151


146- İşyerlerinde Kişi Başına Düşen Serbest Alan Miktarı En Az Kaç Metrekare Olmalıdır?

A) 2,5 B) 3 C) 3,5 D)4 16.12.2011

152


147- İşyerlerinde Malzemeler,Aydınlatmayı Engellemeyecek, Makina Ve Tesisatın Çalışmasını Güçleştirmeyecek,Geçitlerde Gidiş Ve Gelişi Aksatmayacak Ve Yangın Söndürme Tesisatının Kullanılma Ve Çalışmasını Engellemeyecek Ve Devrilmeyecek Şekilde Ve Ağırlıklarına Uygun Olarak En Fazla Kaç Metre Yükseklikte İstiflenebilir?

A) 3,00 Metre B) 3,50 Metre C) 4,00 Metre D) 4,50 Metre 16.12.2011

153


148- İşyerlerinde Yapılması Gerekli Olan İş Sağlığı Ve Güvenliğine Yönelik Faaliyetlerin, Etkili, Sürekli Ve Sistematik Olarak Yürütülebilmesi Aşağıdakilerden Hangisi İle Sağlanır? A) İşyeri Ortamının Ölçülmesiyle B) Kontrollerin Yapılmasıyla C) Belge Sisteminin Yerleştirilmesiyle D) İş Ekipmanlarının Kontrolüyle 16.12.2011

154


149- İşyerlerindeki Acil Çıkış Yolları Ve Kapılarının Özellikleri Konusunda Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Yanlıştır? A) Acil Çıkışı Önleyecek Hiçbir Engel Bulunmayacaktır B) Acil Çıkış Kapıları İşçinin Kendisine Doğru Çekmesiyle Kolayca Açılabilecektir

C) Herhangi Bir Tehlike Durumunda, Tüm Çalışanların İşyerini Derhal Ve Güvenli Bir Şekilde Terk Etmeleri Mümkün Olacaktır D) Acil Çıkış Yolları Ve Kapılarının Sayısı, Boyutları Ve Yerleri Yapılan İşin Niteliğine, İşyerinin Büyüklüğüne Ve Çalışanların Sayısına Uygun Olacaktır 16.12.2011

155


150- İşyerlerindeki Acil Durum Çalışmalarının Bir Sistem Dahilinde Yapılabilmesi İçin Aşağıda Faktörlerin Sıralaması Nasıl Olmalıdır? I- Önlemlerin Belirlenmesi, Iı- Acil Durumların Belirlenmesi, Iıı- Ekiplerin Oluşturulması, IvUygulama, V- Eğitim, Vı- Gözden Geçirme

A) I-II-III-V-IV-VI B) II-I-III-V-IV-VI C) I-III-II-IV-V-VI

D) II-I-III-IV-V-VI

16.12.2011

156


151- Kaldırma İşlerinde Kullanılan Kendir Halatlar İçin Aşağıda Kullanma Özelliklerinden Hangisi yanlıştır?

A) Islak Ve Gergin Bekletilmemeli B) Demir Askılara Asılmalı C) Her Kullanımdan Önce Kontrol Edilmeli

D) Asit Ve Aşındırıcılardan Korunmalı

16.12.2011

157


152- Kaldırma İşlerinde Kullanılan Tel Halatların Aşağıda Verilen Özelliklerinden Hangisi Yanlıştır? A) Halat Eklemeleri Uygun Yapılmalı B) Güvenlik Kat Sayısı En Az 6 Olmalıdır C) Halat Eklemeleri Uygun Yapılmalı

D) Kesinlikle Yağlanmamalı

16.12.2011

158


153- Kaldırma Makineleri Ve Araçları Yetkili Bir Teknik Eleman Tarafından Kaç Ayda Bir Kontrol Edilmelidir?

A) 2 Ay B) 3 Ay C) 6 Ay

D) 12 Ay

16.12.2011

159


154- Kaldırma Makineleri, Kabul Edilen En Ağır Yükün En Az 1,5 Katını, Etkili Ve Güvenli Bir Şekilde Kaldıracak Ve Askıda Tutabilecek Güçte Olacak Şekilde Yapılacak Yük Deneyi Aşağıdakilerden Hangisine Göre Yapılmalıdır?

A) Statik Yük Deneyi B) Dinamik Yük Deneyi C) Kararlılık Deneyi

D) Şartnameye Uygunluk Deneyi Statik:hareketsiz,durağan 16.12.2011

160


155- Kaldırma Makineleri, Kabul Edilen En Ağır Yükün Kaç Katı Yük Frenine Sahip Olacaktır? A) En Ağır Yükün En Çok 1,5 Katını, Etkili Ve Güvenli Bir Şekilde Kaldıracak Ve Askıda Tutabilecek Güçte Yük Frenleri Bulunacaktır. B) En Ağır Yükün En Az 1,5 Katını, Etkili Ve Güvenli Bir Şekilde Kaldıracak Ve Askıda Tutabilecek Güçte Yük Frenleri Bulunacaktır.

C) En Ağır Yükün En Çok 1,1 Katını, Etkili Ve Güvenli Bir Şekilde Kaldıracak Ve Askıda Tutabilecek Güçte Yük Frenleri Bulunacaktır. D) En Ağır Yükün En Az 1,1 Katını, Etkili Ve Güvenli Bir Şekilde Kaldıracak Ve Askıda Tutabilecek Güçte Yük Frenleri Bulunacaktır.

16.12.2011

161


156- Kaldırma Makinelerinde Yüklerin Kaldırılmasında kullanılan Zincirler İçin Aşağıda Verilen Özelliklerden Hangisi Yanlıştır? A) Zincir Baklalarındaki Boyuna Uzama % 5’ İ Geçmişse Zincir Kullanılmamalıdır B) Zincirin Baklalarında Ezilme, Aşınma Veya Çatlaklık Varsa Zincir Değiştirilmelidir C) Kopan Zincir Baklaları Cıvata İle Birbirlerine Tutturulmalıdır

D) Bir Zincirin Sağlamlığı, En Zayıf Baklasının Sağlamlığı Kadardır

16.12.2011

162


157- Kaldırma Makinesi Operatörü Her Kim Tarafından Verilirse Verilsin Aşağıdaki Hangi İşareti Yerine Getirilmelidir? A) İndir B) Kaldır

C) Dur D) Yürüt

16.12.2011

163


158- Kaldırma Ve İletme Makineleri İçin Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır? A) Kaldırma Makinalarının Üzerine Tel Sarılan Tamburlarının Yanları Flanşlı Olmalıdır. Flanş Genişliği Sarılan Halatın Çapının 2,5 Katı Olmalı, Halat

Fırlamalarını Önleyecek Şekilde Yapılmalıdır. B) Halatın Ucu Tambura İyi Bağlanmış Olmalı, Yük Tutma Elemanı En Alt Seviyede Bulunduğu Zaman, Yivli Tanbur Üzerinde En Az İki Sarım Halat Kalmalıdır. C) Zincirler Kullanılacakları İşin Hususiyetine Ve Kaldıracakları Yükün Ağırlığına Göre Seçilirler. Zincirin Baklalarında Ezilme, Aşınma Veya Çatlaklık Varsa Zincir Değiştirilmelidir. D) Yüksek Gerilim Hatları Yakınında Çalışmak Gerekiyorsa, Gerilim İle En Az 1048 Cm.Lik Uzaklık Olmalıdır. 16.12.2011

164


159- Kaldırma Ve Taşıma Araçları Azami Yükün En Az Kaç Katını Kaldırabilecek, Askıda Tutabilecek Güçte Olmalıdır?

A) 1,5 B) 2

C) 2,5 D) 3

16.12.2011

165


160- Kanserojen Ve Mutajen Maddelere Maruziyet Riski Bulunan Çalışmalarda Aşağıdakilerden Hangi Önlem Yanlıştır? A) Kanserojen Ve Mutajen Maddelere Maruz Kalan Veya Kalabilecek İşçi Sayısı Mümkün Olan En Az Sayıda Olacaktır. B) Madde Miktarı İşlem İçin Gerekenden Fazla Olmayacaktır. C) Yapılan Çalışmalarda İlk Önce Kişisel Korunma Yöntemi Uygulanacaktır. D) Uygun Çalışma Yöntemleri Ve İşlemler Kullanılacaktır.

16.12.2011

166


161- Kanserojen Ve Mutajen Maddelere Maruziyet Riski Bulunan İşlerde Çalışanların, Bu Maddelere Maruziyet Şekli, Maruziyet Miktarı Ve Maruziyet Süresi Belirlenerek Yapılacak Risk Değerlendirmesi En Fazla Kaç Yılda Bir Defa Yenilenmelidir?

A) 1 B) 2 C) 5

D) 10

16.12.2011

167


162- Kapalı Alan Çalışmalarında…………Boşluğa Uygun Olanı Bulunuz. A) Nezaretçiye Gerek Yoktur B) En Az Bir Nezaretçi Olmalıdır C) İ Ş Güv. Uzmanı Nezaretçi Görevini Üstlenmelidir

D) İş Yeri Hekimi Nezaretçi Görevini Üstlenmelidir

16.12.2011

168


163- Kapalı Alanlarda Çalışma Sırasında Risk Değerlendirmesi Öncelikle Aşağıdakilerden Hangisini İçermez? A) İş B) Çalışma Alanı C) İşi Yapan Kişilerin Uygunluğu

D) Çalışan Kişilerin Sayısı

16.12.2011

169


164- Kapalı Alanlarla İlgili Aşağıdaki İfadelerden Hangisi Yanlıştır? A) Oksijen Oranı % 19 Dan Az Olan Mahaller Kirli Hava Sınıfına Girer B) Kapalı Alanlarda Kaynak İşlemi Yapmadan Önce Ortamın Temizlenmesi Gerekir C) Metan Oranı % 1,5 Olduğu Durumda Elektrik Aletlerle Çalışmaya Devam Edilebilir D) Kapalı Alanlarda Çalışırken 24 Volt’ Luk Aydınlatma Lambası Kullanılır 16.12.2011

170


165- Kapalı İşyerleri Günde………Defa Ve ………Saatten Az Olmayacak Şekilde Havalandırılır.Noktalı Yerlere Uygun Olanı Bulunuz. A) 1Defa -1Saat B) 2 Defa – 2Saat C) 3Defa - 15 Veya 30 Dak

D) 4Defa – 10 Dakika

16.12.2011

171


166- Kapalı İşyerlerinde İşçi Başına En Az Kaç Metreküp Hava Hacmi Olmalıdır?

A) 5 B) 10 C) 15

D) 20

16.12.2011

172


167- Kapalı Yapı Alanlarındaki Acil Çıkış Kapıları İçin Aşağıda Belirtilen Özelliklerden Hangisi Yanlıştır? A) Acil Çıkış Kapıları İçe Doğru Açılmalı B) Bu Kapılar Kilitli Ve Bağlı Bulundurulmamalı C) Acil Durumlarda Hemen Ve Kolayca Açabilecek Şekilde Olmalı

D) Raylı Veya Döner Kapı Olmamalı

16.12.2011

173


168- Karbondioksit Aşağıdaki Özelliklerden Hangisini Gösterir?

A) Yanıcıdır B) Yakıcıdır C) Zehirlidir D) Boğucudur Karbondioksit:boğucu,öz.ağırlığı1,52 zehirsiz,kokusuz 16.12.2011 renksz gaz

174


169- Kaymayı Önleyici Ve Delinmeye Dayanıklı Ayakkabıların Kullanıldığı İşler Hangisidir? A) Çatı İşleri B) Gemi Yapım İşleri C) Demiryolu Manevra İşleri

D) Civatalama İşleri

16.12.2011

175


170- Kaynak İşlemi Esnasında Ortaya Çıkan Işınlardan En Yüksek Enerjili Ve İnsan Sağlığı Açısından En Tehlikelisi Aşağıdakilerden Hangi Işındır? A) Mor Ötesi Işınlar B) Kızıl Ötesi Işınlar C) Parlak Işınlar

D) Alfa Işınları

16.12.2011

176


171- Kaynak İşlerinde Çalışanlar, Günde En Fazla Kaç Saat Çalıştırılabilir?

A) 4,5 B) 7,5 C) 8,5

D) 9,5

16.12.2011

177


172- Kaynak İşlerinde Kullanılan Basınçlı Gaz Tüplerinin Periyodik Olarak Basınç Testleri En Fazla Ne Kadar Sürede Yapılmalıdır?

A) 3Ay B) 6Ay C) 1Yıl

D) 5Yıl

16.12.2011

178


173- Kaynak İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Tavan Yüksekliği En Az Kaç Metre Olmalıdır?

A) 1 B) 3 C)5

D) 7

16.12.2011

179


174- Kaynak Yapımı Sırasında Ortaya Çıkan Toz Ve Gazlardan Kaynaklanan Tehlikeleri Kontrol Etmek İçin Aşağıdaki Yöntemlerden Hangisi Kullanılmaz? A) Filtreleme B) Yerel Havalandırma C) Koruyucu Kullanma

D ) Sulu Çalışma

16.12.2011

180


175- Kaynakçıların İş Elbiselerinde Kullanılan Ve Ültraviyole Işınlarına Karşı En İyi Korumayı Sağlayan Kumaş Cinsi Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Naylon B) Pamuklu C ) Deri

D) Yün

16.12.2011

181


176- Kazan Dairesi İşyerinin Neresinde Olmalıdır? A ) Yangına Ve Patlamalara Karşı Ayrı Bir Bölmede Veya Binada, B) Çalışma Yapılan Katların En Üst Katında C) Çalışma Yapılan Katın Bodrumunda

D) Çalışma Yapılan Katta

16.12.2011

182


177- Kazan Dairesinin Yapısı İle İlgili Olarak Aşağıdakilerden Hangisi Doğru Değildir? A) Kazan Daireleri Sürekli Havalandırılacaktır. Tabii Havalandırmanın Yeterli Olmadığı Hallerde Uygun Aspirasyon Tesisatı Yapılacaktır. B) Kazan Dairelerinin Tavanı Gerektiğinde Kazan Üzerinde Çalışmayı Kolaylaştıracak Yükseklikte Olacaktır. C)- Kazan Dairelerinin Dışarı Açılan Pencere Ve Kapıları Bulunmayacaktır.

D) Kazan Dairesi Drenaj Sistemi İle Donatılacaktır.

16.12.2011

183


178- Kazanlar Hangi Zaman Aralığında Rutin Peryodik Muayaneye Tabi Tutulmalıdır? A) Üç Ayda Bir B)- Yılda Bir C) İki Yılda Bir

D) On Yılda Bir

16.12.2011

184


179- Kazanlar Ve Basınçlı Kaplara Uygulanan Hidrolik Basınç Deneyi Kazan enyüksek çalışma Basıncının Kaç Katı İle Yapılmalıdır

A) 4,5 B) 3,5 C) 2

D ) 1,5,

16.12.2011

185


180- Kazanlar, Tanklar Ve Benzeri Dar Yerlerde Nemli Ve Islak Yerlerde, Kaynak Yapıldığında Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Doğrudur? A) Yalnız Alternatif Akım Kullanılabilir B ) Yalnız Doğru Akım Kullanılabilir C) Doğru Akım Da, Alternafif Akım Da Kullanılabilir

D) 100 Voltu Geçmeyen Alternatif Akım Ve 100 Voltu Geçmeyen Doğru Akım Kullanılabilir 16.12.2011

186


181- Kazanlara Ve Basınçlı Kaplara Aşağıdaki Zaman Aralıklarından Hangisinde Periyodik Olarak Basınç Testi Uygulanır?

A) 4Ay B) 6Ay C ) 12Ay

D) 18Ay

16.12.2011

187


182- Kazanlarda Güvenlik Açısından Bulunması Zorunlu Olan Cihaz Hangisidir ? A) Sirkülasyon Pompası B) Brülör C) Duman Boruları

D) Manometre

16.12.2011

188


183- Keskiler İle Çalışma Yapılırken Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır? A) Keski Başında Oluşacak Çapaklar Zımpara Taşı Veya Eğe İle Temizlenmeli B) Küçük Parçaların Sıçrama İhtimaline Karşı Koruyucu Gözlük Kullanılmalı C ) Keski Ve Çekiç Gevşek Tutulmalı

D) Keski Başının Ve Çekiç Yüzünün Yağlı Ve Kaygan Olmamamsına Dikkat Edilmeli 16.12.2011

189


184- Kimyasal Depolardan Sevkiyat Yapılıyorken…… A ) Önce Gelen Önce Gider Kuralı Uygulanır B) Üst Sıradaki Kimyasallar Önce Sevk Edilir C) Alt Sıradaki Kimyasallar Önce Sevk Edilir

D) Sıranın Hiçbir Önemi Yoktur

16.12.2011

190


185- Kimyasal Madde Depolarının Havalandırması Nasıl Yapılmalıdır? A ) Alttan Ve Üstten Karşılıklı B) Alttan C) Solunum Hizasından

D) Yandan

16.12.2011

191


186- Kimyasal Madde Kapları Ve Bidonlarının Üzerindeki Etiketler Önemli Bir Bilgi Kaynağıdır. Etiketlemede Ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki (R) Sembolü Neyin Kısaltmasıdır? A) Güvenlik Tavsiyeleri B) Kullanım Şartları C ) Risk Durumları,

D) Maddenin Bozulma Özellikleri

16.12.2011

192


187- Kimyasal Madde Kapları Ve Bidonlarının Üzerindeki Etiketler Önemli Bir Bilgi Kaynağıdır. Etiketlemede Ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki (S) Sembolü Neyin Kısaltmasıdır? A ) Güvenlik Tavsiyeleri B) Kullanım Şartları C) Risk Durumları

D) Maddenin Bozunma Özellikleri

16.12.2011

193


188- Kimyasal Maddeler Orijinal Kaplarından Başka Kaplara Bölünmesi Durumunda Daima……………… A) Cam Kaplar Kullanılmalıdır B) Siyah Renkli Kaplar Kullanılmalıdır C ) Etiketlenmelidir.

D) Plastik Şişelere Konulmalıdır

16.12.2011

194


189- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Risk Değerlendirmesinde Aşağıdakilerden Hangisi Dikkate Alınmaz? A) Kimyasal Maddenin Sağlık Ve Güvenlik Yönünden Tehlike Ve Zararları B) Maruziyetin Türü, Düzeyi Ve Süresi C) Kimyasal Maddenin Miktarı, Kullanma Şartları Ve Kullanım Sıklığı

D ) Yapılacak Sağlık Gözetimleri,

16.12.2011

195


190- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe Göre Risk Değerlendirmesi Sonucunda İşçilerin Sağlık Ve Güvenliği Yönünden Risk Bulunduğunun Ortaya Çıkması Halinde En Öncelikli Koruyucu Ve Önleyici Tedbir Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) Uygun Proses Ve Mühendislik Kontrol Sistemlerinin Seçilmesi B) Yeterli Havalandırma Sisteminin Kurulması

C) Kişisel Koruyucu Önlemler Alınması D ) İkame Yöntemi,

16.12.2011

196


191- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine Göre Risk Değerlendirilmesi En Geç Kaç Yılda Bir Yenilenecektir? A) 2 B) 5

C) 8 D) 10

16.12.2011

197


192- Kimyasalların Sınıflandırılmasında En Yaygın Kriterlerden Biri Öldürücü. . . . . . . . . . . . . . . Ve Öldürücü. . . . . . . . . . . Esas Alınmıştır. A ) Doz (Ld50) , Konsantrasyon (Lc50) , B) Miktar, Yüzde C) Oran, Seviye D) Kimyevi Madde,Oran

16.12.2011

198


193- Kişisel Koruyucu Donanımlar Aşağıdaki Durumlardan Hangisinde Kullanılır? A) Toplu Korunma Önlemleri Alınmışsa B ) Teknik Tedbirler Yetersizse, C) Riskler Yeterli Derecede Azaltılmışsa D) Riskler Önlenmişse

16.12.2011

199


194- Kişisel Koruyucu Donanımlarda Aşağıdaki Özelliklerden Hangisinin Bulunmasına Gerek Yoktur? A) Ek Risk Yaratmamalı B) Koşullara Uygun Olmalı C) Kullanılan Sağlık Durumuna Uygun Olmalı D ) Kullanan Kişiye Özel Olmalı,

16.12.2011

200


194- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanımı İle İlgili Olarak Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır? A) Risk Yaratmadan İlgili Riski Önlemeye Uygun Olmalı B) Ergonomik Gereksinimlere Uygun Olmalı

C ) İstisnai Ve Özel Koşullara Uygun Olmalı, D) Gerekli Ayarlamalar Yapıldığında Kullanana Tam Uymalı

16.12.2011

201


195- Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Olarak Aşağıdakilerden Hangisi Doğru Değildir?

A) Kendileri Bir Tehlike Kaynağı Olmamalıdır. B ) Birden Fazla Riskin Bulunduğu Durumlarda, Kişisel Koruyucu Donanımın Seçiminde Daha Tehlikeli Görülen Risk Dikkate Alınır.,, C) Kullanılan Vücut Kısımlarına Ve Yapılan İşe Tam Uygunluk Sağlamalıdır. D) Kullanımı, Bakım Ve Temizliği Kolay Ve Pratik Olmalıdır.

16.12.2011

202


196- Koğuşlarda Kişi Başına Düşen Hava Hacmi En Az Kaç Metreküp Olmalıdır?

A) 8 B) 10

C ) 12 D) 15

16.12.2011

203


197- Kolayca Çıkarılabilen Emniyet Ayakkabısının Giyilmesi Gereken En Uygun İş Veya İşlem Aşağıdakilerden Hangisidir? A ) Ergimiş Maddelerin Ayakkabıdan İçeri Girme Riski Bulunan İşler , B) Seramik Eşya Ve İnşaat Malzemesi Kalıp İşleri

C) Şantiye Alanı Ve Depolardaki İşler D) Temel İşleri,Yol Çalışmaları

16.12.2011

204


198- Kompresörden Elde Edilen Basınçlı Havanın Aşağıda Belirtilen Durumlardan Hangisinde Kullanılması Doğrudur?

A) İnsanların Üzerinin Temizlenmesinde B) Doğrudan Nefes Almak Amacıyla

C) Dalış Tüpü Doldurulmasında D ) Basınç Regülatöründen Geçirdikten Sonra

16.12.2011

205


199- Kompresörlerde Güvenlik Açısından Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır? A) Kompresörler Üzerine Bilgileri Yazılı Bir Plaka, İmalatçı Firma Tarafından Konacaktır. B) Kompresörlerin, Tehlike Anında, Uzak Bir Yerden Durdurulması Sağlanacaktır C) Kompresörlerin Hava Depolarında Güvenlik Supabı Bulunacak Ve Bu Supaplarda, Çıkan Gazlara Karşı Gerekli Tedbirler Alınacak Ve Emniyet Supaplarının Açıldığını Bildiren Uygun Uyarma Tertibatı Yapılacaktır D ) Sabit Kompresörlerin Depoları, Patlamalara Karşı Dayanıklı Bir Bölmede Olacak, Seyyar Kompresörler, Çalışan İşçilerden En Az 1 Metre Uzaklıkta Veya Dayanıklı Bir Bölme İçinde Bulunacaktır 16.12.2011

206


200- Kompresörlerin Güvenlikle Çalışmalarını Sağlamak Üzere, Kontrol Ve Deneyleri Periyodik Olarak Ne Kadar Sürede Yapılır?

A) 6 Ay B ) 1 Yıl

C) 2 Yıl D) 3 Yıl

16.12.2011

207


201- Kontrol Sonucu Düzenlenecek Teknik Raporda Olma Zorunluluğu Bulunmayan Bilgi Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) Makine Ve/Veya Tesis İle İlgili Bilgiler B) Test Tekniği Ve Şartları İle İlgili Bilgiler

C ) Fatura Bilgileri D) Test Ekipmanı İle İlgili Bilgiler

16.12.2011

208


202- Koyu Renkli Dokuma, Büro Ve Benzeri İşlerin Yapıldığı Yerlerde En Az Kaç Lux Aydınlatma Olmalıdır?

A) 300 Lüx B ) 500 Lüx

C) 1000 Lüx D) 1500 Lüx

16.12.2011

209


203- Kulak Koruyucularının Ambalajları Üzerinde Nrr Veya Snr Olarak Belirtilen Özellik Aşağıdakilerden Hangisidir?

A ) Gürültü Azaltma Oranı,

B) Kulak Koruyucusu Tipi C) Emniyet Faktörü D) Kulak Koruyucu Standardı

16.12.2011

210


204- Kulak Zarının Patlamasına Neden Olabilecek Gürültü Ortamında Olası Gürültü Düzeyi Aralığı (Db) Ne Kadardır?

A) 90-120

B) 65-90 C ) 140’Dan Büyük D) 30-65

16.12.2011

211


205- Kurul Toplantılarında Gündem İle İlgili Görev Ve Sorumluluklar Hangi Kurul Üyesinin Yetkisindedir?

A) Kurul Başkanı

B ) Kurul Sekreteri

C) İşçi Temsilcisi D) Hepsi

16.12.2011

212


206- Kurulun Toplanması İçin Başkanın Onayı İle Sekreter Tarafından Üyelere En Az Kaç Gün Önceden Haber Verilmesi Gerekmektedir?

A) 12 Saat B) 24 Saat

C) 36 Saat D ) 48 Saat

16.12.2011

213


207-İş Yeri Kuruluna Aşağıdakilerden Hangisi Seçimle Gelir?

A) İşveren Vekili B ) Formen, Ustabaşı

C) İş Güvenliği Uzmanı D) İşyeri Hekimi

16.12.2011

214


208- Ld50 Nin Anlamı Aşağıdakilerden Hangisidir?

A ) Öldürücü Doz,

B) Öldürücü Konsantrasyon C) Yarılanma Zamanı D) Zehirlenme Süresi

16.12.2011

215


210- Makina Ve Tezgahtar Arasındaki Açıklık En Az Kaç Santimetre Olmalıdır?

A) 60

B) 80 C) 100 D) 150

16.12.2011

216


211- Makine Ve Tezgahlarda Çalıştırma Düğmesi Ne Renktir?

A) Mavi

B ) Yeşil C) Sarı D) Kırmızı

16.12.2011

217


212- Makine Ve Tezgahlarda Durdurma Düğmesi Ne Renktir?

A) Mavi

B) Yeşil C) Sarı D) Kırmızı

16.12.2011

218


213-Makineyi Çalıştırmaya Başlamadan, Aşağıdakilerden Hangisi İlk Önce Kontrol Edilmelidir?

A ) Makine Koruyucularının Yerinde Olup Olmadığı, B) Makineye Enerji Sağlayan Kablonun Prize Takılı Olup Olmadığı C) Makine Ayarlarının Uygun Olup Olmadığı D) Makinenin Çevresinde Herhangi Bir Kimsenin Bulunup Bulunmadığı 16.12.2011

219


214-Miğfer Tipi Kulak Koruyucularının Kullanılmasının Asıl Amacı Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) Hava Yoluyla Sesin İç Kulağa İletilmesini Önlemek B ) Kemik Yoluyla Sesin İç Kulağa İletilmesini Önlemek, C) Yüzü Ve Kulağı Korumak D) Kaynak Işınlarından Gözü Korumak

16.12.2011

220


215-Normal Montaj, Konserve, Kutulama Vb Yerlerde En Az Kaç Lüx Aydınlatma Olmalıdır?

A) 100 Lüx B ) 200 Lüx C) 300 Lüx D) 500 Lüx

16.12.2011

221


216- Ohsas 18001'İn Temel Felsefesi Hangisidir?

A) İsg Mevzuatına Göre İhtiyaçaları Belirtmek B ) Risk Değerlendirmesi Yapmak C) İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığının Sağlanması D) Verimliliği Artırmak

16.12.2011

222


217- Oksijen Tüpleri Diğer Yanıcı Ve Patlayıcı Gaz İhtiva Eden Tüplerden En Az Kaç Metre Uzakta Ayrı Olarak Depolanmalıdır?

A) 1 B)6 C) 10 D) 15

16.12.2011

223


218- Oksijen Tüplerinin Valfları Ve Manometreleri İle Tesisatının, Aşağıdaki Maddelerden Hangisi İle Temas Etmesi Tehlikelidir?

A) Su B) Toz C) Toprak D) Yağ

16.12.2011

224


219- Operatörler İçin En Öncelikli Uyarı İşareti Hangisidir?

A) Kim Tarafından Verilirse Verilsin Dur İşareti. B) Trafik İkaz Levhaları. C) Yol Çizgileri D) Yönerge

16.12.2011

225


220- Osha ‘nın Kuruluş Amacı Nedir?

A ) Avrupa Birliğinde İşyerlerinin Daha Sağlıklı, Güvenli Ve Üretken Olmalarına Katkıda Bulunmak B) Avrupa Birliğinde İş Yerlerinin Biyolojik Maddelerinin Servis Kayıt Numarasını Tutmak C) Avrupa Birliğinde İş Yerlerinin 8 Saatlik Referans Zaman Dilimine Göre Ölçülen Veya Hesaplanan Zaman Ağırlıklı Ortalaması Hesaplamak D) Kansorejen Ve Mutajen Maddelerin Servis Kayıt Numarası Tutmak 16.12.2011

226


221- Ölüme, Hastalığa, Yaralanmaya, Hasara Veya Diğer Kayıplara Sebebiyet Veren İstenmeyen Olaya..............Denir. İnsanın Bedence Ve Ruhça İyilik Haline ............... Denir. Cümleyi Tamamlamak İçin Aşağıdakilerden En Uygunu Hangisidir?

A) Korkma - İyilik B ) Kaza - Sağlık C) Kaza - Mutluluk D) Şansızlık - Sağlık

16.12.2011

227


222- Ölümlü İş Kazalarının Dağılımında En Fazla Ölüm Hangi Meslek Kolunda Meydana Gelmektedir?

A) İnşaat B) Metal Eşya Sanayii C) Kömür Madenciliği D) Dokuma

16.12.2011

228


223- Özellikle Akaryakıt Yangınlarında Renk Değişimi Önemlidir. İnfilak Aşamasına Gelmiş Olan Akaryakıt Tankı Yangınında Alevin Rengi Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) Kızıl B ) Mavi C) Sarı D) Mor

16.12.2011

229


224- Paratonerler Ve Yıldırıma Karşı Alınan Diğer Koruyucu Tertibat En Az Hangi Sürelerde Periyodik Olarak Ehliyetli Elektrikçi Tarafından Kontrol Edilerek, Belgelendirilmelidir?

A) 3 Ay B) 6 Ay C ) 1 Yıl D) 2 Yıl

16.12.2011

230


225- Parlama Noktası 21 – 55 0C Arasındaki Sıvılara Nasıl Maddedir?

A) Oksitleyici Madde B) Kolay Alevlenir Madde

C ) Alevlenir Madde D) Patlayıcı Madde

16.12.2011

231


226- Parlama Noktası 21 0C nin Altında Olan Sıvılar Nasıl Maddedir?

A) Oksitleyici Madde B ) Kolay Alevlenir Madde

C) Alevlenir Madde D) Patlayıcı Madde

16.12.2011

232


227- Parlayıcı Ürünlerin Bulunduğu Depolarda Hangi Tip Fork- Lift Kullanılması Gereklidir?

A) Yakıtlı Statik Elektriğe Karşı Önlemi Alınmış B) Akülü Statik Elektriğe Karşı Önlemi Alınmış

C) Akülü Ve Susturuculu D ) Akülü, Susturuculu Ve Statik Elektriğe Karşı Önlemi Alınmış 16.12.2011

233


228- Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli Ve Zararlı Madde Bulunan Yerlerde, Aydınlatma Devresi De Dahil Olmak Üzere Elektrik Tesisatı …………. . Yılı Geçmeyen Süreler İçinde Muntazaman Ehliyetli Elemanlar Tarafından Kontrol Ve Bakıma Tabi Tutulmalıdır.

A ) 1 Yıl, B) 2 Yıl

C) 3 Yıl D) 5 Yıl

16.12.2011

234


229- Patlama Riskinin Değerlendirilmesinde Aşağıdakilerden Hangisi Dikkate Alınmaz?

A) Olabilecek Patlamanın Etkisinin Büyüklüğü B) İşyerinde Bulunan Tesis, Kullanılan Maddeler, Prosesler İle Bunların Muhtemel Karşılıklı Etkileşimleri C ) Çalışanların Sağlık Gözetimi D) Statik Elektrik te Dahil, Tutuşturucu Kaynaklarının Bulunma, Aktif Ve Etkili Hale Gelme İhtimalleri

16.12.2011

235


230- Patlama Riskinin Değerlendirilmesinde Aşağıdakilerden Hangisi Göz Önünde Bulundurulmaz?

A) Patlayıcı Ortam Oluşma İhtimali Ve Bu Ortamın Kalıcılığı, Dikkate Alınır. B) Statik Elektrik De Dahil Tutuşturucu Kaynakların Bulunma, Aktif Ve Etkili Hale Gelme İhtimalleri

C) İşyerinde Bulunan Tesis,Kullanılan Maddeler,Prosesler İle Bunların Muhtemel Karşılıklı Etkileşimleri D ) Olabilecek Patlamanın Süresi, Dikkate Alınır. 16.12.2011

236


231- Patlamaların Önlenmesi Ve Bunlardan Korunmayı Sağlamak Amacıyla İşveren, Aşağıda Belirtilen Temel İlkelerden Hangisine Birinci Önceliği Vermelidir?

A ) Patlayıcı Ortam Oluşmasını Önlemek, B) Patlayıcı Ortamın Tutuşmasını Önlemek C) Patlamanın Zararlı Etkilerini Azaltacak Önlemleri Almak D) Patlamanın Yayılmasını Önleyecek Tedbirler Almak

16.12.2011

237


232- Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Kısımları Bulunan Önceden Açılmış Olan İşyerleri, İşyerlerini Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Tam Olarak Uygun Hale Getirecekleri En Son Tarih Hangisidir?

A ) 27 Aralık 2006, B) 9 Aralık 2009

C) 15 Ağustos 2003 D) 23 Ekim 2009

16.12.2011

238


233- Portatif Yangın Söndürme Cihazlarının (Örn: 6Kg. ) Zeminden Ne Kadar Yükseklikte Bulunması Gerekir?

A) 75 Cm B) 100 Cm

C ) 90 cm D) Bu Ölçü Ergonomik Olarak Kişiden Kişiye Göre Değişmelidir 16.12.2011

239


234- Rüzgarlı Havalarda Vinç İle Çalışırken, Rüzgar Hızı Saate Kaç Kilometreyi Geçerse Çalışma Durdurulur?

A) 40 Km/H B) 50 Km/H

C) 70 Km/H D) 100 Km/H

16.12.2011

240


235- Sanayide Kullanılan Asetilen Tüpleri Hangi Renktedir?

A) Beyaz B) Mavi

C ) Sarı D) Yeşil

16.12.2011

241


236- Sanayide Kullanılan Oksijen Tüpleri Hangi Renktedir?

A) Beyaz B) Mavi

C) Sarı D) Yeşil

16.12.2011

242


237- Sekiz Saatlik Bir Sürede Bütün Vücut İçin Günlük Maruziyet Değeri Sınır Ve Etkin Olarak Kaç M/Sn Kare Olmalıdır?

A) 1.6-0.8 B) 1.10-0.5

C ) 1.15-0.5 D) 1.10-0.8

16.12.2011

243


238- Sert Kaya, Sert Şist, Betonlaşmış Çakıl, Sert Kalker, Killi Şist Kaya, Gre Ve Konglomera Gibi Kendini Tutabilen Zeminlerde Yetkililerin Gerekli Gördüğü Hallerde Ve Şevsiz Yapılmak Zorunluluğu Bulunan Kaç Cm’Den Daha Derin Kazılarda, Yan Yüzler Uygun Şekilde Korunmalıdır?

A) 100 B ) 150

C) 200 D) 250

16.12.2011

244


239- Sesli Sinyaller İçin Aşağıdaki Özelliklerden Hangisi Yanlıştır?

A ) Birden Fazla Sinyal Aynı Anda Kullanılmalıdır B) Çok Fazla Ortam Gürültüsü Olan Yerlerde Kullanılmamalıdır C) Tehlikenin Büyüklüğüne Ve Bunların Uygulanacağı Alana Göre Belirlenmelidir D) Kullanılmadan Önce Ve Kullanım Süresince Yeterli Sıklıktaki Aralıklarla Kontrol Edilmelidir 16.12.2011

245


240- Seyyar Aydınlatma Lambaları Kaç Volt Arasında Olmalıdır?

A ) 24-42 B) 42-66

C) 66-80 D) 80-100

16.12.2011

246


241- Seyyar Kompresörler, Çalışanlardan En Az Kaç Metre Uzakta Olmalıdır?

A) 5m B ) 10m

C) 15m D) 20m

16.12.2011

247


242- Seyyar Merdivenin Tepesi Dayandığı Yerden En Az Kaç Metre Yukarıda Olmalıdır?

A) 0,5 B)1

C) 1,5 D) 2

16.12.2011

248


243- Sıcak Çalışma Aşağıdakilerden Hangisi Değildir?

A) Kaynak B) Kesme

C ) Elektrik Onarımı D) Isı Çıkaran Her Türlü Çalışmadır

16.12.2011

249


244- Sıcak Su Kazanlarında Kaç Tane Termometre Bulunmalıdır ?

A) 1 B)2

C) 3 D) 4

16.12.2011

250


245- Sigara İçilmeyen, Her Türlü Kıvılcım, Alev, Ateş Yasağının Olduğu Bölge Basınçlı Gaz Tüplerinin Depolandığı Alanlara En Az Kaç Metredir?

A)1 B) 5

C ) 15 D) 20

16.12.2011

251


246- Standartlar İle İlgili Olarak Hazırlanan Prosedürlerin Sürekli Yenilenmesi Gerekli Midir?

A ) Gerekir B) Gerekmez

C) Risk Oluştuğunda D) Dış Denetim Öncesinde

Prosedür:amaca ulaşmak için takip edilen yol ve yöntm

16.12.2011

252


247- Şantiye İçerisinde Motorlu Taşıtlar İçin İş Güvenliği Yönünden Yapılması Yanlış Olan Hangisidir?

A) Şantiye Hız Sınırına Uyulmalıdır B ) Her Zaman En Kısa Yol Kullanılmalıdır, C) Araç Özel Sinyal Sistemlerine Sahip Olmalı Ve Sürücüsü Şantiyede Tehlike İşaretlerine Dikkat Etmelidir D) Araç İle Manevra Yapılırken Ve Yük Taşınırken Yönetici Ve Yönlendirici Personel Olmalıdır 16.12.2011

253


248- Şantiye Sahasına Personel Girişi Nasıl Yapılmalıdır?

A) Çalışanın Ustalık Belgesi Var İse Girmelidir B) Taşeron İşçisi İse Girmelidir C ) İş Güvenliği Sorumlusundan İzinli Olmalıdır, D) Şantiyede Çalışma Arkadaşı Var İse Giriş Yapmalıdır 16.12.2011

254


249- Şantiyede Risk Analizi Yapılmasının Nedeni Hangisidir?

A) Sistemli Çalışıldığını Göstermek

B ) Muhtemel Güçlükler Ve Karmaşık Durumları Çözmek, C) Şantiye Bölüm Çalışanlarının Sayısını Tespit Etmek D) Sigortasız Çalışanı Tespit Etmek

16.12.2011

255


250- Şantiyeye Giren Yabancı Ve Misafir Kişilere İş Güvenliği Yönünden Hangisini Uygulamak Doğru Olur?

A) Şantiye Sahasına Girdiğinde Uyarıcı Levhalara Bakmak Yeterlidir, Denilir B) Şantiye İş Güvenliği Kurallarına Uymakta Serbest Olduğu Söylenir C) Şantiye İçerisinde Araçla Dolaşabileceği Söylenir D ) İş Güvenliği Yönünden Bilgilendirilir. Kişisel Koruyucular Verilir, 16.12.2011

256


251- Şebeke Geriliminde ,Tehlikeli Gerilim Sınırı Kaç Volt Olarak Kabul Edilmektedir?

A) 36V

B ) 50V C) 120V D) 180V

16.12.2011

257


252- Taşlama Tezgahında Emniyetli Çalışma İçin Aşağıdakilerden Hangisinin Yapılması Yanlıştır?

A) İş Gözlüğü Takmak B ) Taşlanacak Parça İle Göz Arasındaki Mesafeyi 15 Cm Ye Ayarlamak C) Elleri Yeterince Uzakta Tutmak D) Gerekli Kuvveti Uygulayacak Şekilde Durmak

16.12.2011

258


253- Tehlike Belirlemede Hangi Hususlara Bakılmaz?

A) Kuruluşa Ait Tipik Tehlike Riskleri, Benzer Kuruluşlarda Olmuş Kaza Ve Olaylar,

B) Elektrik Kullanımı C) Kuruluşun, Tesisleri, Prosesleri Hakkında Bilgiler, D ) Merkezi Veya Yerel Yönetimle Kurulacak İlişki Ve İşbirliği İle İlgili Prosedürler,. 16.12.2011

259


254- Tehlike Tanımlama, Risk Değerlendirme Ve Risk Kontrol Prosesleri …........Değil ….........Olmalıdır.

A) Proaktif/Reaktif

B) Reaktif/Proaktif C) Koruyucu/Düzeltici D) Önleyici/Düzeltici

16.12.2011

260


255- Tehlike Tanımlanması İle Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır?

A) Tehlike Tanımlama Aşaması, Risk Yönetiminin En Önemli Adımıdır Ve Diğer Aşamalardan Farklıdır B) Sistemde Veya İşletmedeki Potansiyel Zarar Ve Hasar Yaratabilecek Etmenlerin Objektif Olarak Analiz Edilmesidir C) İşletmede; Hasara, Kazalara, Meslek Hastalıklarına, Ölüme Ve Diğer Kayıplara Yol Açabilecek Tüm İstenmeyen Olaylar Tanımlanmasıdır D ) Mevzuatla Belirlenmiş Hususların Tamamlanmış Olup Olmadığına Bakılmasıdır

16.12.2011

261


256- Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Olumsuz Etkilerinden İşçilerin Toplu Olarak Korunması İçin Alınan Önlemlerin Yeterli Olmadığı Hallerde Bu Önlemlerle Birlikte. . . . . . . . . . . . . Uygulanacaktır.

A ) Kişisel Korunma Yöntemleri

B) Havalandırma Sistemi C) İkame Yöntemi D) Uygun İş Organizasyonu

16.12.2011

262


257- Tehlikeli Kimyasal Maddelerle Yapılan Çalışmalarda Aşağıdaki Özel Önlemlerin Hangisi Birinci Önceliğe Sahiptir?

A ) Sağlık Ve Güvenliği Yönünden Tehlikesiz Veya Daha Az Tehlikeli Olan Kimyasal Madde Veya İşlem Kullanılması, B) Yeterli Havalandırma Sistemi Kurulması C) Kişisel Korunma Yöntemlerinin Kullanılması D) Madde Çıkışını Önlemek Veya En Aza İndirmek Üzere Uygun Proses Ve Mühendislik Kontrol Sistemlerinin Seçilmesi 16.12.2011

263


258- Tehlikeli Kimyasallar Vücuda En Çok Hangi Yolla Alınır?

A) Deri

B ) Solunum C) Gözler D) Sindirim

16.12.2011

264


259- Tek Seyyar Veya D羹z Merdivenler En Fazla Ka癟 Metre Olmal覺d覺r?

A) 12

B) 10 C)9 D) 5

16.12.2011

265


260- Termal Konfor Faktörleri, Aşağıdakilerden Hangisinde Tam Olarak Belirtilmiştir? I- Hava Sıcaklığı Iı- Hava Akımı Iıı- Radyant Isı Iv- Havanın Nemi

A) I-II-III

B) I-III-IV C ) I-II-III-IV D) I-II-IV Radyant ısı:bir ısı kaynağından yayılan enerjinin ortam havasının yerine cisim-kişilerin ısıtılması(bulut 16.12.2011 266 arasından çıkan güneşin ısıtması gibi)


261- Tesislerin İşletme Ve Bakımında Çalışan Kişilerin En Önemli Özelliği Ne Olmalı?

A ) Ehliyeti Yeterli Olmalı

B) İşletmeci Ve İktisatçı Olmalı C) Uzun Yıllar Çalışmış Olmalı D) Bulunduğu Çevrede Bu İşten Anlıyor Diye İtibar Görmeli 16.12.2011

267


262- Titreşim Vücudu. . . . . . . . Etkiler.

A) Bir Noktadan

B) Kaynağından C) Vücuda Yayıldığı Noktan D ) Tamamen

16.12.2011

268


263- Titreşim Yapan Aletle Çalışan İşçiler En Az . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sağlık Muayenesi Yaptırır.

A ) 6 Ayda Bir

B) Yılda Bir C) 2 Yılda Bir D) Şikayet Oluştuğunda

16.12.2011

269


264- Toplam Uzunluğu 10- 15 Metre Arası Olan Uzatmalı Bir Merdiven Kullanırken Üst Merdiven İle Alt Merdiven Kısımlarının Üst Üste Binme Uzunluğu En Az Kaç Cm Olmalıdır?

A) 200 Cm

B) 150 Cm C ) 120 Cm D) 90 Cm

16.12.2011

270


265- Tornavida İle Çalışma Yapılırken Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır?

A) Vida Başı Göre Uygun Tornavida Seçilmeli

B ) Tornavida Ucu Keski Ucu Gibi Bilenmeli C) Tornavidaya Çekiçle Vurulmamalı D) Malzeme Kol Üstünde Veya Bacakta Tutularak Tornavida Kullanılmamalı 16.12.2011

271


266- Tornavida İle Çalışmalarda Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerin Hangisi Yanlıştır?

A) Vida Başına Göre Uygun Tornavida Seçilmesi

B) Tornavidaya Çekiçle Vurulmaması C ) Tornavida Saplarının Sağlam Olmaması D) Tornavidanın Keski Gibi Kullanılmaması

16.12.2011

272


267- Kaldırma Araçlarının Statik Yük Deneylerinde Yükler En Fazla Kaç Cm. Havada Ve En Az Kaç Dakika Askıda Tutulmalıdır?

A ) 10-20 Cm; 10 Dakika,

B) 20-30 Cm; 10 Dakika C) 30-40 Cm; 20 Dakika D) 50-60 Cm; 30 Dakika

16.12.2011

273


268- Ülkemizde İş Sağlığı Ve Güvenliği Denetimleri Kimin Yetkisindedir?

A) İş Ve İşçi Bulma Kurumu

B) İçişleri Bakanlığı C ) Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, D) Hepsi

16.12.2011

274


269- Üst Beden Zorlanmalarında Hangi Faktörün Etkisi Yoktur?

A ) Gece Çalışmak

B) Uygulanan Güç C) Tekrar Sayısı D) Duruş

16.12.2011

275


270- Vardiyalı Çalışmaların Düzenlendiği Yönetmeliğin Dayanağı Hangi Kanundur?

A) 4587 Sayılı Kanun

B) 8457 Sayılı Kanun C ) 4857 Sayılı Kanun D) 7857 Sayılı Kanun

16.12.2011

276


271- Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri Kimin Adına Denetleme Yapar?

A) T.B.M.M. Adına

B) Cumhurbaşkanı Adına C) Bakan Adına D ) Devlet Adına

16.12.2011

277


272- Vinç İle Yük 25- 30 Cm. Kaldırıldıktan Sonra Aşağıdakilerden Hangisi Kontrol Edilir?

A) Sapanlar

B) Kancalar C) Frenler D) Halatlar

16.12.2011

278


273- Vinçlerde Güvenlik Kuralları İçinde Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır? A) Bütün Vinçler Görülebilecek Bir Yerinde Yük Çizelgesi Taşırlar. Bu Çizelgede Belirlenmiş Kapasite Dışında Yük Kaldırılmamalıdır. B) Vinçle Kaldırılan Yükler Kesinlikle Çalışanlar Üzerinden Geçmemelidir. Zorunlu Olmadıkça Yük Bir Araç Ya Da Makine Üzerinden Geçirilmemelidir.

C) Yük Kaldırılmadan Önce İşaretci Tarafından Etrafta Çalışanlar Çalışma Bölgesinden Uzaklaştırılmalıdır. D )- Operatör Vincini Terk Ediyorsa Rolantiye Almalı, Vinci İstenen Değerler Arasında Çalışmıyorsa Makinasını Derhal Durdurmalıdır.

16.12.2011

279


274- Yağ Akaryakıt Gibi Maddelere Karşı Ve Hafif Koruma Gerektiren Durumlarda Aşağıdaki İş Elbisesi Türlerinden Hangisinin Kullanılması Daha Uygun Olur?

A) Yünlü

B ) Pamuklu C) Keten D) Deri

16.12.2011

280


275- Yakıcı, Yanıcı, Zehirli, Çok Zehirli Veya Oksitleyici Maddelerin Kırılabilir Kaplarının Ambalajlarının Depolanabileceği Yükseklik En Fazla Ne Kadardır?

A) 2 Metre

B) 1 Metre C) 90 Cm D ) 40 Cm

16.12.2011

281


276- Yangın Önleme Stratejisi Hangi Temele Dayanır?

A) Yanıcı Madde İle Havanın Temasının Kesilmesi

B) Yanıcı Madde İle Isı Kaynağı Temasının Kesilmesi C) Yanıcı, Yakıcı Ve Isı Kaynağının Bir Arada Bulunmaması D ) Her Birinin Miktarının Azaltılması,

16.12.2011

282


277- Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında; Sesli Yangın Uyarı Cihazlarının 3 M Uzaklıkta En Az …. . … Ve En Çok ……. . Ses Seviyesi Elde Edilecek Özellikte Olması Şarttır. ”

A ) 75 Dba, 120 Dba

B) 80 Dba, 100 Dba C) 85 Dba, 115 Dba D) 90 Dba, 125 Dba

16.12.2011

283


278- Yanıcı Maddelerin Gaz, Buhar, Sis Ve Tozlarının Atmosferik Şartlar Altında Hava İle Oluşturduğu Ve Herhangi Bir Tutuşturucu Kaynakla Temasında Tümüyle Yanabilen Karışımlara Genel Olarak Ne Denir?

A ) Patlayıcı Ortam,

B) Yanıcı Ortam C) Parlayıcı Ortam D) Alevlenici Ortam

16.12.2011

284


279- Yanma Olayının Yangına Dönüşmesi İçin Aşağıdakilerden Hangisi Gereklidir?

A) Hava (Oksijen)

B ) Zincirleme Reaksiyon C) Yanıcı Madde D) Isı (Kıvılcım)

16.12.2011

285


280- Yanmakta Olan Çok Katlı Bir Binada Aşağıdaki İşlevlerden Hangisini Yapmak Risklidir?

A) Yangın Merdiveni Kullanmak

B) Teras Katına Çıkmak C ) Asansör Kullanmak D) Bir Odada Tüm Boşlukları Kapatarak Yere Uzanıp Beklemek 16.12.2011

286


281- Yapı İş Defterine Aşağıdakilerden Hangisinin Yazılması Doğru Değildir?

A) Kazı Kontrolü

B) Kalıp Kontrolü C) İskele Kontrolü D ) Beton Kontrolü

16.12.2011

287


282- Yapı İşleri, Aşağıdakilerden Hangisini Kapsamaz?

A) İskele

B ) Maden C) Metro D) Baraj

16.12.2011

288


283- Yapı İşlerinde Aşağıdaki Uygulamalardan Hangisi Doğru Değildir ?

A) Yapı İşlerinde Çalışmalar Sürekli Değişim Gösterir. Bu Nedenle Alınması Gerekli Önlemler De Sık Sık Değişim Gösterir. B) Yapı İşleri Geçici İşlerdir; Çalışmalar Belirli Sürelidir; Günlük Çalışma Süreleri Düzensizdir. C ). Yapı İşleri Tamamen Yüksek Öğrenimini Tamamlamış İnsanlar Tarafından Gerçekleştirilir.,.

D) Yapı İşlerinde Termal Konfor Şartları Bakımından Her Türlü Olumsuzluğa Rastlanır. 16.12.2011

289


284- Yapı İşlerinde Çalışanların Periyodik Sağlık Muayeneleri Kaç Yılda Bir Tekrarlanır ?

A )1

B) 2 C) 4 D) 3

16.12.2011

290


285- Yapı İşlerinde İşveren, Bakanlığın İlgili Bölge Müdürlüğüne Hangi Şartla Bildirim Yapar?

A ) İşin Büyüklüğü 500 Yevmiyeden Fazla Çalışma Gerektirirse B) İşin Büyüklüğü 250 Yevmiyeden Fazla Çalışma Gerektirirse

C) Yapı İşi 10 İş Gününden Fazla Sürecek Ve Devamlı Olarak 20'Den Fazla İşçi Çalışacaksa D) Yapı İşi 30 İş Gününden Fazla Sürecek Ve Devamlı Olarak 10'Dan Fazla İşçi Çalıştıracaksa 16.12.2011

291


286- Yaş Guruplarına Göre İş Kazası En Çok Hangi Yaş Aralıklarında Olur?

A ) 25-29.

B) 35-39 C) 55-59 D) 45-49

16.12.2011

292


287- İş Yaşamında Etik İle İlgili Olarak Hangisi Yanlıştır?

A )- İş Sağlığı Profesyonelleri, Etkinlikleri Sırasında Farkına Varabilecekleri Endüstriyel Ve Ticari Sırları Açıklamakla Yükümlüdürler. B) İş Sağlığı Profesyonelleri, İşverenlerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanındaki Sorumluluklarını Yerine Getirmelerinde Olduğu Gibi, İşçilerin İşe İlişkin Sağlıklarını Koruma Ve Destekleme Konusunda Da Yeterli Ve Dürüst Önerilerde Bulunmalıdır. C) Etik, Toplumdaki Belirli Bir Mesleğin, İşin, Kurumun Veya Grubun Davranış Standartlarıdır. D) Etik; Davranış Kuralları, Davranışın Bilimidir.

16.12.2011

293


288- Yer Altı Maden İşlerinde İçinde Çalışılmayacak Metan Oranı Yüzde Olarak Kaçtır?

A) 1 B)2 C) 3 D) 4

16.12.2011

294


289- Yer Altı Ocaklarında Tesis Edilen Demiryollarının Eğimi En Fazla Ne Kadar Olmalıdır?

A ) % 0.5

B) % 0.1 C) % 0.2 D) % 1.5

16.12.2011

295


290- Yeraltı Ve Yerüstü Maden İşletmeleri İle Bunların Yerüstü Tesislerinde Uygulanacak Asgari Genel Hükümlere Göre Çalışanların Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Gerekli Hallerde Veya. . . . . . . . . . . . . . ……. . . . . . İşçinin Çalıştığı İşyerlerinde, Uygun Dinlenme Alanları Oluşturulacaktır.

A) 5 Ve Daha Fazla B ) 10 Ve Daha Fazla C) 20 Ve Daha Fazla D) 50 Ve Daha Fazla

16.12.2011

296


291- Yeraltı Ve Yerüstü Maden İşyerlerinde Acil Çıkış Kapıları İçin Aşağıda Belirtilen Özelliklerden Hangisi Yanlıştır?

A ) Acil Çıkış Kapıları İçe Doğru Açılmalı

B) Acil Durumlarda Hemen Ve Kolayca Açabilecek Şekilde Olmalı C) Bu Kapılar Kilitli Bulundurulmamalı D) Elektrik Kesilmesi Halinde Yeterli Aydınlatmayı Sağlayacak Yedek Aydınlatma Sistemi Bulunmalı 16.12.2011

297


292- Yol İnşaat Makineleri İle Benzeri Tarım, Sanayi, Bayındırlık, Milli Savunma İle Çeşitli Kuruluşların İş Ve Hizmetlerinde Kullanılan; İş Amacına Göre Üzerine Çeşitli Ekipmanlar Monte Edilmiş; Karayolunda İnsan, Hayvan, Yük Taşımasında Kullanılamayan Motorlu Araçlara Ne Denir?

A) Forklift B) Traktör C ) İş Makinası D) Hiçbiri

16.12.2011

298


293- Yüksek Gerilim Tesislerine Ayrılan Ve İşletilen Yerlerin Aşağıdaki Özelliklerinden Hangisi Yanlıştır?

A) Küçük Boyutlu Elektrik Gereçlerinden Başka Eşya Konulmamalı B ) Buralarda Çalışanlar, Buralarda Giyinip Soyunmalı C) Kapıları Kilitli Tutulmalı Ve İlgisiz Kişilerin Girmeleri Önlenmeli D) Bu Yerlerin Kapısına Giriş Yasağını Bildiren İkaz Levhası Asılmalı 16.12.2011

299


294- Yüksek Süratle Çıkılması Halinde Bozulan Basınç Dengesinin İnsan Vücudu Üzerinde Meydana Getirdiği Etki Aşağıdakilerden Hangisidir? IBulanık Görme Iı- Solunum Güçlüğü Iıı- Kulak Ağrıları

A) I-II B) I-III C ) II-III D) I-II-III

16.12.2011

300


295- Yüz Siperlerinin Aşağıdakilerden Hangisinde Kullanılması Uygun Değildir?

A ) Ağır Parça Darbelerine Karşı B) Öğütme İşlerinde

C) Sıcak Ve Korrozif Malzemeyle Çalışmalarda D) Taşlama İşlerinde

16.12.2011

301


296- Zorunluluk İfade Eden Güvenlik İşaretlerinde Aşağıdaki Renklerden Hangisi Kullanılır?

A) Yeşil B) Sarı

C ) Mavi D) Kırmızı

16.12.2011

302


• 297. Kazanlarda bulunması gerekli en önemli güvenlik cihazı asağıdakilerden hangisidir a- sirkülasyon pompası b- brülör c- duman boruları d- manometre


298. Aşağıdakinlerden hangisi işe başlamadan önce dikkat edilecek hususlardan biri değildir? • a.Makinenin emniyet sistemini kontrol edilir b. - Makinenizi genel bir kontrolden geçirilir c.- Makine üzerinde bulunan el aleti, takım... vs. uygun yere kaldırılır d.Tabladaki talaşlar temizlenmelidir.


• 299. BASINÇLI OKSİJEN TÜPÜNE ..............EL VEYA ELDİVENLE DOKUNULMAYACAK. A-yağlı. B-ıslak C-kirli D-amonyaklı


• 300. Aşağıdakinlerden hangisi emredici işaretlerden değildir? a.Baret tak b.Gözlük tak, c.Eldiven kullan, d.dikkat Patlayıcı madde.


• 301-iş makinalarının yerleşim içi ve çevresindeki hızları en fazla kaç km/saat’tır. • A-5 • B-10 • C-15 • D-20


• 302. Aşağıdakilerden hangisi güvensiz davranışlardan değildir ? a.Eğitimsizlik, b.Önemsememe, c.Mazeret bulma, d.Dikkatli çalışma.


• 303. Basınçlı tüplerin depolama ve çalışma esnasında ....... durması gereklidir. (okyanus) a):yatay b):dikey c):yatay veya dikey d):üstüste


• 304. Aşağıdakilerden hangisi genel güvenlik kurallarından biri değildir? a.Üretimde çalışırken bol ve sarkık elbiseler giymeyin b.Bilezik, kolye gibi iş kazasına sebep olabilecek takılarınızı çıkartın c.Yerlerin kirli ve kaygan olmamasına dikkat edin d.Bilmediğimiz alanlara müdehale etmek


• 305. Mobil vinçlerde yük kaldırma işlerinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Destek ayakları tam ve uygun olarak açılmış b) Destek ayakları kazı yerlerinden doğru uzaklıkta c) Vincin dengelenmiş olması d ) Zayıf zemin durumlarının hesaba katılmaması


• 306. İş kazası nasıl bir olay değildir? A - Üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır B - Belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan bir olaydır C - Önceden planlanmış bir olaydır D - Çoğu kez kişisel yaralanmalara neden olan bir olaydır E - Çalışanı bedence ve ruhça arızaya uğratan bir olaydır


• 307. Uyarı levhaları ve posterleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır: a- Doğru yere doğru levhalar konulmalıdır b- Levhalar uluslararası renk, biçim ve boyut standartlarına uygun olmalıdır c-. Levhalar anlaşılır olmalıdır d- Gerekliliği olmasa bile fayda sağlar diye levhalar yerinde durmalıdır.


• 308. Bir işyerinde termal konfor şartlarının sağlanması, aşağıda verilen hususlardan hangisi için geçerlidir? A) Meslek hastalığının artması B ) İş veriminin artması C) İşe devamsızlığın artması D) İş kazalarının artması


• 309. Aşağıdakilerden hangisi taş motoru kullanımında dikkat edilecek noktalardandır? a) Taş motorunun koruyucusunun olması b) Taş motoruna uygun taş (disk) takılması c) Taşı (diski) değiştirirken uygun anahtarların kullanılması d ) Hepsi


• 310. Aşağıdakilerden hangisi bileme-zımpara taşı koruyucularının fonksiyonlarından değildir. a) Uygun disk takılmasını sağlar b) Operatörün diskle temasını önlemeye yardımcı olur c ) Disk bağlama cıvatasını korur d)Daha güvenli çalışma sağlar


• 311. Karayolunda iş makinası sürülürken azami hız sınırı bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

• • • •

A) 25 km/saat B) 30 km/saat C) 35 km/saat D) 40 km/saat E )Hepsi yanlış


• 312. Aşağıdakilerden hangisi elektrikli panolarında alınan emniyet tedbirlerinden değildir? a)Panoların altında yalıtkan paspas bulunmalıdır b)Kapakları sürekli kapalı tutulmalıdır c )Arıza olduğunda basit işlerde amirine haber verilmeden mudahale edilmelidir d)Elekrik işleri yetkili elektrikçiye bırakılmalıdır


• 313. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğine göre yapılması zorunlu olan levhaların rengini ifade eder? a)Sarı zemin siyah yazı b)Kırmızı zemin beyaz yazı c)Yeşil zemin beyaz yazı d )Mavi zemin beyaz yazı


• 314. Aşağıdaki mesleklerden hangisinde eldiven kullanılır? a)Tornacı b)Frezeci c)Kaynakçı d)CNC operatörü


• 315-Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli duruma örnek değildir. • A)Mak.ve Tez.hatalı yerleşimi B)Koruyucu tertibatın bulunmaması • C)Hatalı çalışma yöntemi • D )Çalışanın uygun kişisel koruyucu malzeme kullanmaması


• 316-……………………………sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya • işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir. • A)İş riski • B)İş kazası • C )Meslek hastalığı • D)İşe uyumsuzluk


• 317- ………………yaralanma, meslek hastalığı/kalıcı kayıp, • üretime veya çalışma ortamına zarar verme veya bunların birkaçına aynı zamanda neden olma • potansiyeline sahip; kaynak veya durum’un; gerçekleşmeden önce öngörülme olasılığı • A) Farkedilebilirlik • B ) Olasılık • C) Risk. • D) Şiddet,


• 318- Risk analizi aşamalarını uygun şekilde sıralayınız. • 1- Tehlikelerin saptanması, • 2- Zarar şiddetinin ve olasılığının boyutsal olarak saptanması, • 3- Tolerans/risk giderme süreçlerine karar verilmesi, • 4- Risklerin kontrol altına alınması • • • •

A-III, II, IV, I B--I, II, III, IV C-IV, II, III, I D-II, I, IV, III


• 319- Aşağıdaki risk skorlarından 5X5 matrise göre hangisi yüksek sınıfındadır? • A) 6 • B) 12 • C) 8 • D ) 16


• 320- Kas iskelet rahatsızlıklarına neden olan faktörlerden yanlış olan hangisidir • A) Sürekli aynı uygunsuz hareketin tekrarlanması • B) Düşük sıcaklık • C) Aşırı yüklenme • D ) Gürültü


• 321- Ekranlı çalışmalarda ekran ile göz arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır? • A ) 40 cm • B) 150 cm • C) 200 cm • D) 100 cm


• 322- TBMM tarafından onaylanarak 16 Mart 2004 tarih ve 25404 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ILO sözleşmesi hangisidir? • A) 81 sayılı Sözleşme • B ) 155 sayılı Sözleşme • C) 181 sayılı Sözleşme • D) 182 sayılı Sözleşme


• 323- Aşağıdakilerden hangisi risk denetleme önlemi değildir? • A) Tehlike kaynağında önlenir • B) Tehlike kapalı ortama alınır • C ) İşçinin maruziyeti arttırılır. • D) Tehlike kaynağında azaltılır,


• 324- Aşağıdakilerden hangi kaynak yapılması durumunda en yüksek risk bulunmaktadır? • A )Tank kazan gibi elemanların içinde • B)Elektrik ark kaynağında • C)Gaz eritme kaynağında • D)Punta kaynağında


• 325- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? • A-Kaynak yapılan yerlerde, kullanılmakta olan gaz tüplerinden başka gaz tüpleri bulundurulmayacaktır • B-Elektrik kaynağı yapılan yerler, başka işçilerin çalıştığı yerlerden en az 2 metre yükseklikte ve ışık geçirmeyen taşınmaz veya taşınabilir paravanlarla ayrılmış olacaktır • C-Elektrik kaynak makinaları ve teçhizatı yalıtılmış ve topraklanmış kaynak penseleri kabzalı ve dış yüzleri yalıtılmış olacaktır • D-Kazanlar gibi dar ve kapalı hacimlerle aynı zamanda nemli yerlerdeki kaynak çalışmalarında, yalnız alternatif akım kullanılacaktır.


• 326- Kaldırma makinelerinde kullanılan çelik halatlar, zincirler, kancalar ve sapanlar için peryodik muayene aralığı tüzüğe göre aşağıdakilerden hangisidir? • A) Yılda bir • B) Altı ayda bir c )Üç ayda bir d)İki yılda bir


• 327- Aşağıdakilerden hangisi sosyal tesis değildir ? • A-İşçi koğuşları • B-Yemekhane • C-Bakım ve tamirhane • D-Dinlenme yerleri


• • • •

328- Yanma çeşitleri nelerdir? A-Yavaş yanma-Hızlı Yanma-Parlama B-Parlama-Patlama-Hızlı Yanma C-Yavaş yanma-Kendi kendine yanma-Hızlı Yanma-Parlama. • D-Açık alev-Kıvılcım-Statik elektrik,


• 329- Konfor şartları için havanın bağıl nem oranı % kaç oran aralığında olmalıdır. • • A) % 30-50 • B) %20-40 • C)%40-80 • D )%40-60


• 330- OSHA (Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı) ‘nın Türkiye’deki irtibat birimi aşağıdakilerden • hangisidir? • A) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı • B) Çalışma Genel Müdürlüğü • C ) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü • D) ÇASGEM


• 331- Aşağıda açıklanan işlerden hangisi “Sanayiden Sayılan İşlerdendir.” • A ) Mühendislik, müşavirlik gibi bilgi ve teknolojisi alımı ve satımı işleri • B ) Hukuki hizmetler • C ) Metalden mamul eşya sanayi işleri. • D ) Kuaför, berber ve güzellik salonlarında yapılan işler


• 332- İşyeri kapıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. • A) Saydam kapıların üzerinin işaretlenmesi gerekmektedir • B ) Her iki yöne açılabilen kapıların saydam malzemeden yapılmasına gerek yoktur. • C) Mekanik kapılar için acil durdurma cihazları bulunacak ve herhangi bir güç kesilmesinde • otomatik olarak açılır olmaması durumunda kapılar el ile de açılabilecektir • D) Kaçış yollarında bulunan kapılar yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikte olacaktır


GENEL HAZIRLIK SORULARI 333- Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli duruma örnek değildir. A)Mak.ve Tez.hatalı yerleşimi B)Koruyucu tertibatın bulunmaması C)Hatalı çalışma yöntemi D )Çalışanın uygun kişisel koruyucu malzeme kullanmaması


• 334- El-kol titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir.? • • • •

A) 2 M/S2 B) 3 M/S2 C)5 M/S2. D) 8 M/S2


• 335- Bütün vücut titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir.? • • • •

A)2,5 M/S2 B ) 1,15 M/S2 C) 0,5 M/S2 D) 5 M/S2


• 336- Risk değerlendirmesi için aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? A) Mevcut yöntemlerin hiç biri bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği risklerinin bütünsel olarak değerlendirilmesi için yeterli olmamaktadır • B) Detaylı sonuca götürecek bir yöntem gereksinimi vardır • C ) Risk değerlendirmelerinde çalışan işçilerin katılımı büyük bir değer taşımaz. • D) Sektörel farklılıklar risk değerlendirme yöntemlerinin seçiminde önemlidir


• 337- Aşağıdakilerden hangisi işletmeye bağlı risk faktörlerinden değildir? •

A ) Uyarıya rağmen güvensiz çalışma B) Ortam şartları C) Teknik alt yapı D Çalışma sahası ve çevresi


• 338- Hangi durumda risk analizi yenilenmelidir? • A) İşletme prosesindeki(süreç) değişiklikler olduğunda • B) Yeni ekipmanlar devreye girdiğinde • C) Makinelerde geliştirme, revizyon yapıldığında • D ) Hepsi


• 339- Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir? • A ) İşçinin kendi imkanlarıyla işe gidip gelirken meydana gelen kaza • B) İşçinin işyerinde kavga ederken yaralanması • C) İşveren tarafından sağlanan servis aracı ile işçilerin topluca götürülüp getirilmelerisırasında meydana gelen kaza sonucu işçinin yaralanması • D) Sigortasız çalıştırılan işçinin işyerinde kaza geçirmesi


• 340- "Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerini sürdürme vedaha üst düzeye çıkarma çalışmalarıdır" şeklindeki tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder? • A) Mesleki primer korunma(öncelikli-doğrudan kornma) • B) Sağlığın yükseltilmesi • C ) İş sağlığı • D) Meslek hastalıklarından korunma


• 341- İşyerlerinde güvenli olmayan kişisel davranışlarla ilgili verilen örneklerden uygun olmayan hangisidir? • • • •

A) Güvenliksiz yükleme ve istifleme yapmak B ) İşe yeni başlamış olmak. C) Kişisel koruyucuların kullanılmasındaki başarısızlık D) İşin bilinçsiz tehlikeli ve güvenliksiz hızla yapılması


• 342- Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı uygulamalarının" temel ilkelerinden" biri değildir? • • • •

A ) İşyerinde sağlık hizmeti sağlanması B) İşyeri sağlık risklerinin kontrolü C) Aralıklı kontrol muayenesi D) Ergonomik uygulamalar


• 343- İş denetimi hangi amaçla başlatılmıştır? • • • •

A) İşçinin çalışmasını sağlamak B ) Yasal düzenlemelere uyulmasını sağlamak C) Hepsi D) İşverenin otoritesini arttırmak


• 344- İş sağlığı uygulama İlkelerinden olmayanı işaretleyiniz • • • •

A) İş yeri risklerinin saptanması B ) Yetersiz işçilerin tasfiyesi C) Uygun işe yerleştirme D) İş yeri risklerinin kontrolü


• 345- Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kab değildir? • A)Buhar Kazanı • B)Otoklav • C)Boya kazanı • D )Güneş enerjisi su deposu


• 346- Buhar kazanlarında güvenlik amacıyla aşağıdakilerden hangisi bulunmayabilir? • A)Emniyet ventili • B)Manometre • C)Patlama kapağı-diski • D )Otomatik kontrol


• 347- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? • A)Hendek,çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı durumlarda uygun payandalar ve korkuluklar yapılacaktır • B ) Kazanların basınç altında iken onarımları tecrübeli ustalar tarafından yapılmalıdır. • C) Onarılacak tank ve depoların diğer tank ve depolarla bağlantıları kesilmelidir • D) Onarılacak tank ve depoların içinde mekanik karıştırma tertibatının bulunduğu durumlarda,onarım başlamadan önce karıştırma tertibatının güç kaynağı ile irtibatı kesilmelidir


• 348- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Patlayıcı maddeler için tüketim defteri tutulmalı B) Ocaklarda havalandırma plânı olmalı C ) Teknik nezaretçinin en az ayda bir ocağın denetimini yapmalı. D) Grizulu ocaklarda anti grizu malzeme kullanılmalı


• 349- Yanmayan ve birçok madde ile reaksiyona girmeyen,özelliğe sahip;havadan 1,5 kat ağır olması sebebiyle yangın sırasında havanın yerini alarak yangını boğma etkisi gösteren söndürücü aşağıdakilerden hangisidir? A ) Karbondioksitli Yangın Söndürücüler. B) Köpüklü Yangın Söndürücüler C) Kuru Kimyasal Tozlu Yangın Söndürücüler D) Su


• 350- Sınırlandırılmış alanlarda çalışmaya başlamadan önce ortam kaç dakika havalandırılmalıdır. • A) 20 • B) 30 • C)40 • D ) 60


• 351- Elle kaldırma işlemi sırasında aşağıdakilerden hangisi alınacak güvenlik önlemlerinden değildir. • A) Kaldırma işleminde sürtünme özelliği yüksek, kaymayan ayakkabı giyilmesi • B) Kaldırma işleminin yapılacağı alanın çok sıcak veya çok soğuk olmaması • C ) Kaldırılan cismin vücuttan uzak tutulması • D) Taşıma işleminden önce bel ve sırt bölgesini çalıştıracak egzersizlerin yapılması


• 352- Acil çıkış ve kaçış yollarını belirten işaret ve levhalar:………………….. Yanda boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? • • • •

A)Kırmızı zemin üzerine beyaz işaretlerden oluşacaktır B)Sarı zemin üzerine siyah işaretlerden oluşacaktır C )Yeşil zemin üzerine beyaz işaretlerden oluşacaktır D)Beyaz zemin üzerine kırmızı işaretlerden oluşacaktır


• 353. “İşçinin ve işin teknik özellikli risklere karşı korunmasıdır.” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir? A)İşyeri güvenliği B)İşveren güvenliği C)Özel güvenlik D )İş güvenliği.


• 354- İş kazası ve meslek hastalıkları…………………………………………biraraya gelmesiyle gerçekleşir. A)Tehlikeli durum+bilgisizlik B )Tehlikeli durum+tehlikeli davranış. C)Tehlikeli davranış+tehlikeli yaklaşım D)Tehlikeli düşünce+tehlikeli durum

BB


• 355- Makine ve tezgahların……………………koruyucu içine alınmalıdır. • • • •

A)Transmisyon tertibatı B)Etrafı C)Ön ve arka tarafları D )Operasyon noktaları ve diğer tehlikeli kısımları.


• 356- “Sağlık yalnız hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.” tanımlamasını aşağıdaki kuruluşlardan hangisi benimsemiştir? • • • •

A )Dünya Sağlık Örgütü B)Uluslararası İş Örgütü C)T.C. Sağlık Bakanlığı D)Uluslararası Çalışma Örgütü


• 357- İşçilerin Gece çalışmaları en geç saat kaçta başlar ? • • • •

A) 19.00 B) 18.00 C ) 20.00 D) 21.00


• 358- Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az …….. saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz. • • • •

A) 8 saat B) 9 saat C) 10 saat D ) 11 saat


• 359- Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001 yönetim sisteminde ilk aşamadır? • • • •

A )Politika B)Uygulama C)Kontrol D)Planlama

• OHSAS:Occupationel Healt@Saffety Assesment Series.(İSG yönetim sistemleri)


• 360- Tehlike aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmıştır. • A )Bir maddenin, ekipmanın zarar, hasar veya yaralanma oluşturabilme potansiyeli • B)Kişinin tehlikeye maruz kalması • C)Olayın meydana gelmesi ile verdiği zararın kombinasyonu • D)Hasar meydana getirebilecek koşullar


• 361- Aşağıda tehlike ve örneği verilmiştir. Hangi tehlike ve kaynağı yanlıştır. • A-Fiziksel tehlike- gürültü • B-Kimyasal tehlike- toksik gazlar, ergimiş metal dumanları • C-Hepsi doğru. • D-İşyeri ortam tehlikeleri- korkuluksuz merdiven


• 362- Tezgâh ve makinelerde güvenli bir şekilde çalışmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? • A)Tezgâh çalıştırılmadan önce onun nasıl durdurulacağı bilinmelidir • B)Tezgâhın çalışması ve özellikleri öğrenilinceye kadar, o tezgâhta çalışmaya teşebbüs edilmemelidir • C)Tezgâh çalışır durumda iken dönüş yönünü ve devrini değiştirmeye teşebbüs edilmemelidir • D )Hepsi


363- Aşağıdaki tanımlardan hangisi çevresel zararlı etkenlerden psikososyal etkenlerin sınıfına girmektedir? • • • •

A)Isı B)Soğuk ve Donmalar C)Elektrik Akımı D ) İş Stresi


• 364- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? •

A)Soyunma yerinde elbise dolabı hazır bulundurulacaktır • B ) İşyerinde çalışma saatleri içinde elbise dolapları kilitli tutulmayacaktır. • C) Kadın ve erkek işçiler için ayrı soyunma yerleri sağlanacaktır • D) Duşlar,işçilerin rahatça yıkanabilecekleri genişlikte ve hijyenik koşullarda olacaktır


• 365- Acil çıkış yolları ve kapıları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. • A) Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır • B) Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmayacaktır • C) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapıları için yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır • D ) Acil çıkış kapısının yeterli sayıda olması yeterli olup yerinin bir önemi yoktur


• 366- İşyeri ortam koşullarını etkileyen faktörlerden yanlış olan hangisidir •

A)Gürültü B )İşin yoğunluğu C)Aydınlatma D)Havanın ısısı


• 367- Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durumlar içinde yer alır? •

A)Yetersiz ya da fazla aydınlatma, Yetersiz havalandırma, Emniyetsiz yöntem ve şartlar

B)Emniyetsiz yapılmış alet ve makineler, Yetersiz- bakımsız bina, alet ve makineler

C)Uygun olmayan koruyucular, Koruyucusuz çalışma, Kusurlu alet, makine ve techizat kullanma

• D )Hepsi.


• 368- Dikkatsizlik, pervasızlık, asabiyet, dalgınlık, önemsemezlik ve ihmal gibi kusurlar kazaların ikinci temel sebebidir. Bu kusurlar aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır? • • • •

A )Kişisel Kusurlar B)Tehlikeli Hareket-Tehlikeli Durum C)İnsanın Tabiat Şartları Karşısında Zayıflığı D)Kaza Olayı,Yaralanma (Zarar Veya Hasar)


• 369- Aşağıdaki gaz tüplerinden hangisinin valf ağızları sağ vida dişlidir? • • • •

A)Asetilen B )Oksijen C)Hidrojen D)SPG

Spg:sıvılaştırılmış propan gazı


• 370- Kaldırma ve iletme makineleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? • A)Kaldırma makinalarının üzerine tel sarılan tamburlarının yanları flanşlı olmalıdır. Flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı, halat fırlamalarını önleyecek şekilde yapılmalıdır • B)Halatın ucu tambura iyi bağlanmış olmalı, yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman, yivli tanbur üzerinde en az iki sarım halat kalmalıdır • C)Forkliftler çalıştırılırken çatalların yerde olmasına dikkat edilmeli, akümülatör fişinin yuvasında olup olmadığı kontrol edilmelidir. • D )Yüksek gerilim hatları yakınında çalışmak gerekiyorsa, gerilim ile en az 1048 cm.lik uzaklık olmalıdır.


• 371- Kaldırma makinelerinde kullanılan çelik halatlar, zincirler, kancalar ve sapanlar için periyodik muayene aralığı tüzüğe göre aşağıdakilerden hangisidir? • • • •

A)Yılda bir B)Altı ayda bir C )Üç ayda bir D)İki yılda bir


• 372-Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler en az ……..lüks (lux) ile aydınlatılacaktır. • • • •

A) 100 B) 300 C) 500 D ) 1000


• 373- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? • A)Kaldırma makinelerinin üzerine tel sarılan tamburlarının yanları flanşlı olmalıdır • B )Yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman, yivli tanbur üzerinde sarılmış halat kalmamalıdır. • C)Elektrikle çalışan kaldırma makinelerinde belirtilen alt ve üst noktalar geçildiğinde, elektrik akımını otomatik olarak kesecek tertibat olmalıdır • D)Tanbur yivleri ile kullanılan halat çapı birbirine orantılı olmalıdır


• 374-) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre oluşturulacak yangın ekipleri içinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir. A)İlk yardım ekibi B )Haberleşme ekibi C)Kurtarma ekibi D)Söndürme ekibi


• 375- Kaç işçi çalıştıran bir işletme kurtarma ekibi kurmakla yükümlüdür? • • • •

A) 50 B) 100 C ) 200 D) 500


• 376- 200 işçi çalıştıran bir işletmede kurulan yangın ekibinin eğitimleri ,hangi periyotta yenilenmelidir? • • • •

A) 6 ayda bir B ) Yılda bir C) 2 yılda bir D) Ayda bir


• 377- Çalışma yerlerinde ve koğuşlarda hava hacminin hesabında tavan yüksekliğinin kaç metreden fazlası hesaba katılmaz? • • • •

A)4 B) 2,5 C) 3 D) 3,5


• 378- Aşağıda verilenlerden hangisi platformlarda alınması gerekli güvenlik tedbirlerinden değildir? • A )Platform kenarları paslanmaya karşı boyanacaktır. • B)Görüş imkanlarının sağlanması için uygun aydınlatma sağlanmalıdır • C)Üzerinde bulunabilecek azami yüklere dayanacak şekilde yapılacaktır • D)Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır


• 379- Aşağıdaki şikayetlerden hangisi ekranlı çalışmalarda mesleki kökenli olabilir? A)Boyun ağrısı B)Gözlerde yaşarma C)Bilek ağrısı D )Hepsi


• 380- Optimum yük kaldırmak için gerekli olan yükseklik kaç cm olmalıdır. • • • •

A) 25 B) 30 C ) 40 D) 50

optimum:ideal ortam,en uygun durum.


• 381- "İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik" de engelli işçilerin doğrudan çalıştığı yerlerde aşağıdakilerden hangilerinde özellikle düzenleme yapılması öngörülmektedir? • I- Kapılarda • II- Merdivenlerde • III-Dinlenme odalarında • IV-Lavabolarda • V-Tuvaletlerde • VI- Duşlarda • • • •

A) I,II ve III B ) I,II,IV, V ve VI. C) I,II,III, IV ve V D) Hepsi


• 382- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, işveren veya proje sorumlusunun yapı işine başlamadan önce Bakanlığın ilgili Bölge Müdürlüğüne, bildirim vermekle yükümlü olduğu durumları kapsamaktadır? • I- Yapı işi 10 işgününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20 den fazla işçi çalışacaksa, • II- İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa, • III- Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi • IV- Yapı işi 20 işgününden fazla sürecek ve devamlı olarak 10 dan fazla işçi çalışacaksa,

• • • •

A) I ve II B) II ve III. C) II ve IV D) II


• 383- Yapı işlerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. • A) Kazı makinaları ehliyetli oparatör tarafından kullanılabilir • B) Ekskavatör, buldozer ve benzeri makinalarla yapılan kazılarda bu makinaların hareket alanı içinde işçi çalıştırılmaz • C ) Kazı işlerinde yağış sırasında da işçi çalıştırılabilir • D) İşçiler ıslak elbise ile çalıştırılamaz


• 384- Asma iskelelerde kaç işçiden fazla işçi çalıştırılmayacaktır. • • • •

A) 2 B) 3 C)4 D) 5


• 385- Asma iskelelerde her metrekareye maksimum kaç kg yük konulabilir? • • • •

A) 80 B) 100 C) 200 D ) 400


• 386- İnşaatta kullanılan merdivenlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. • A ) Merdivenler uzatılmak amacıyla uygun ekle eklenebilir. • B) 4 metreden uzun taşınır merdivenlerle el merdivenleri, çelik boru veya profilden yapılacaktır • C) Taşınır merdivenin son basamağında çalışılamaz • D) İşçilerin gelip geçtiği yerlerde kullanılacak merdivenin etrafı halat, zincir veya ahşap korkulukla çevrilecek ve görünür yerlere uyarma levhaları asılacaktır


• 387- Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamalarından değildir? • • A )Havalandırma, İklimlendirme • B) İşe giriş sağlık muayenesi • C) Periyodik sağlık muayeneleri • D) Kişisel koruyucu donanımlar


• 388- Aşağıdakilerden hangisi koruyucu giysi değildir? • A) Koruyucu iş elbisesi • B) Isıya dayanıklı giysi • C) Radyoaktif kirlilikten koruyucu giysi • D ) Polis ve asker üniforma giysileri


• 389- Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabıların kullanıldığı işler hangisidir? • A ) Çatı işleri • B) Gemi yapım işleri • C) Demiryolu manevra işleri • D) Cıvatalama işleri


• 390- Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımlardan sayılmaz? • A)Göz ve yüz koruyucuları • B )Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipmanlar • C)Baş koruyucuları • D)El ve kol koruyucuları


• 391- İş kazaları iş saatlerin en fazla kaçıncı saatinde olur? • • • •

A)Vardiyalı çalışmalarda B )1.Saat C)2.Saat D)Öğleden sonra


• 392- İş kazalarının içinde önlenmesi mümkün olmayan kaçınılmaz kazaların oranı aşağıdakilerden hangisidir? • • • •

A ) %2 B) %3 C) %10 D) %5


• 393- Özel risk taşıyan ekipmanların kontrolleri konusunda aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? • A) İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen ehil kişilerce kullanılacaktır • B) İş ekipmanlarının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı, bu işleri yapmakla görevlendirilen uzman kişilerce yapılacaktır • C) İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden, özel risk taşıyan iş ekipmanlarının kullanılmasında özel önlemler alınacaktır • D) Bu ekipmanlar için özel periyodik kontroller gerekmez.


• 394- Basınçlı kapların periyodik kontrol ve testleri ne kadar sürede bir yapılmalıdır? • • • •

A) 6 Ayda bir B )Yılda bir C) 1,5 yılda bir D) 9 ayda bir


• 395- Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatındaki özel risk grupları arasında sayılmaz? • • • •

A)Çocuklar-Gençler B)Kadınlar C )Sporcular D)Özürlüler


• 396- Postalar halinde çalışılan bir işyerinde gece ve gündüz postasında çalışan işçilerin en çok _________ bir postası nöbetleşe değiştirilmelidir. Boş bırakılan yeri hangi şık tamamlar. • A)haftada • B )iki haftada • C)on günde • D)on işgününde


• 397- Aşağıdakilerden hangisi bir iletişim engelidir? • • • •

A)Samimiyet B)Etkin dinleme C )Önyargı D)Mimikler


• 398- İşçi eğitimleri hangi durumlarda yapılmalı veya yenilenmelidir? • • • •

A)İşe girişte B)İşyeri değişimlerinde C)Yeni makine veya madde kullanımında D )Hepsi


• 399- Bir işçinin taşıyabileceği maksimum patlayıcı madde miktarı kaç kg olmalıdır? • A) 20kg • B) 50kg • C) 40kg • D ) 10kg


• 400- Aşağıdakilerden hangisi psikolojik risk faktörlerindendir?

A) Fazla mesai B) B) Yeteneksizlik C ) Aşağılama D) Ekipman yetersizliği


• 401- Bir yer altı ocağı içerisindeki hava akım hızı aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? • • • • •

A) Barometre B) Metanometre C ) Anemometre D) Termometre Anemometre:hava hızı debisi-rüzgar ölçer


• 402- LPG yangınları hangi sınıf yangındır? • • • •

A) B B) D C) A D)C


• 403- Aşağıdakilerden hangisi görünmeyen zararlardan değildir? • • • •

A)Zaman kaybı B )Malzeme ve teçhizat masrafları C)Yeni işgücü yetiştirme masrafı D)Moral bozukluğu sonucu üretim kaybı


• 404- Aşağıdakilerden hangisi emniyetsiz durumlardan değildir? •

A)Hasarlı ekipman B)Uygun olmayan ekipman C )Emniyet tedbirine uymama D)Yetersiz uyarı sistemi


• 405- Aşağıdakilerden hangisi emniyetsiz davranışlardan değildir? •

A )Zemin kirliliği B)Dalgınlık C)Şakalaşma D)Dikkatsizlik


• 406- Aşağıdakilerden hangisi çalışma sistemine göre makinalara takılan koruyucu aparat çeşitlerinden değildir? • •

A)Elektrikli koruyucular B)Elektronik koruyucular C )Plastik Koruyucular D)Mekanik koruyucular


• 407- Keskiler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? • A)Keski başına oluşacak çapaklar zımpara taşı veya eğe ile temizlenmeli • B)Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı • C )Keski ve çekiç elde nasır olmaması için gevşek tutulmalı • D)Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli


• 408-Rüzgarlı havalarda vinç ile çalışırken, rüzgar hızı saatte kaç kilometreyi geçerse çalışma durdurulur? • • • •

A)40 km/h B )50 km/h C)70 km/h D)100 km/h


• 409-Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya temasları sonucu elektron veya proton akışı sonucu meydana gelen durağan enerjiye ne ad verilir? • • • •

A) Alternatif akım B ) Statik elektrik C) Doğru akım D) Kondansatör

• K0ndansatör:alternatif akım devrelerinde elektrik yükünü biriktiren cihaz(basit olarak birbirinden ince bir yalıtkan ile ayrılmış iki iltken levha)


• 410-Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği..........cm’den çok ve basamak genişliği ..........cm’den az olamaz? • Noktalı alana yazılması gereken değer aşağıdakilerden hangisidir? • A) 10-12 cm • B)12-14 cm • C)14-16 cm • D )18-20 cm


• 411-Kişileri koruyucu donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır? • A)Toplu korunma önlemleri alınmışsa B)Riskler yeterli derecede azaltılmışsa • C )Teknik tedbirler yetersizse D)Riskler önlenmişse


• 412-Radyasyon uygulaması işinde kaç yaşından küçükler çalıştırılamazlar? • • • •

A) 10 B) 12 C) 16 D ) 18


• 413-Aşağıdaki eldiven cinslerinden hangisi yağa karşı dirençli değildir? • A)Nitril • B)Deri. • C)Neopren • D)PVC nitril(HNBR)neopren(CR):alevlenme,aşınma,yırtılm ve pekçok çözücülere karşı dayanıklı, kauçuklastik eldiven.


• 414-Alçak gerilim ile yüksek gerilim arasındaki sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir? • A) 380 volt • B) 660 volt • C ) 1000 volt • D) 6000 volt


• 415-Kaç yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar? • • • •

A) 12 B) 14 C) 15 D ) 16


• 416-Dairesel merdivenlerde basamak yüksekliği kaç mm'den çok olmaz? • • • •

A)170 mm B )175 mm C)180 mm D)200 mm


• 417-Kaçış yolu kapılarının genişliği ………. cm’den ve yüksekliği ……….. cm’den az olamaz? • Noktalı alana yazılması gereken değer aşağıdakilerden hangisidir? • • • •

A) 70-180 cm B) 60-170 cm C )70-190 cm D)50-120 cm


• 418-İş müfettişleri hangi birime bağlı çalışır? • • • •

A )İş Teftiş Kurulu Başkanlığına B)Personel dairesine C)İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğüne D)Bakanlık teftiş kurulu başkanlığına


• 419-Kazanlarda ve basınçlı kaplara aşağıdaki zaman aralıklarından hangisinde periyodik olarak basınç testi uygulanır? • • • •

A)4 ay B)6 ay C )12 ay D)18 ay


• 420- Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı maddelerin oluşturduğu yangın türü aşağıdakilerden hangisidir? • • • •

A) D B) C C) B D)A


• 421- D sınıfı yangınlar için hangisi söylenebilir? • A) Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı maddeler yangınını • B) Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi yanıcı sıvı maddeler yangınını • C) Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz maddeler yangınını • D) Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangınını.


• 422- Aşağıdakilerden hangisi A Sınıfı yangınlar içine girmez? • • • •

A) Odun B) Kömür C) Plastik D ) Katran


• 423- Yangın söndürme ve algılama, duyuru ve acil aydınlatma gibi aktif yangın güvenlik sistemlerinin yeterli olmamasından; projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması hâlinde kim veya kimler sorumludur? • • • •

A) Müteahhit B) Yapımcı firma C) Proje müellifleri D) İş güvenlik uzmanı


• 424- Betonarme veya betonarme-çelik kompozit elemanların yangına karşı dayanıklı olabilmesi için, içindeki çelik profil veya donatının en dışta kalan kısımları olan pas payının, kolonlarda en az ……cm ve döşemelerde en az ……..cm kalınlığında beton ile kaplanmış olması gerekir. • • • •

A) 2/2,5 B) 3/3 C ) 4/2,5 D) 2/3


• 425- Bitişik nizam yapıları birbirinden ayıran yangın duvarları, yangına en az ……. dakika dayanıklı olarak projelendirilir. • • • •

A) 30 B) 45 C) 60 D ) 90


• 426- Yüksek binalarda kaçış yollarının ve merdivenlerin genişliği kaç cm'den az olamaz. • • • •

A) 90 B) 100 C ) 120 D) 150


• 427- İçinde kaç kişiden fazla kişinin barındığı sitelerde acil durum ekipleri oluşturulur. • • • •

A) 100 B) 150 C ) 200 D) 220


• 428- Söndürme ve kurtarma ekipleri en az kaç’ar kişiden oluşur? • • • •

A) 2 B)3 C) 4 D) 5


• 429- Koruma ve ilk yardım ekipleri ise en az kaç’ar kişiden oluşur. • • • •

A)2 B) 3 C) 4 D) 5


• 430- Merdivenlerde baş kurtarma yüksekliği, basamak üzerinden en az kaç cm olmalıdır? • • • •

A) 180 B) 190 C) 200 D) 220


• 431. Ergonominin temel felsefesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? • A) Ergonominin temel felsefesi daha çok üretimdir • B) Ergonomi, “işe uygun işçiyi, işe almayı” temel ilke edinmiştir • C) Ergonominin temel felsefesi “işi, insana uyumlu hâle getirmek”tir. • D) Ergonominin temel felsefesi; oturma, ayakta durma ve ağırlık kaldırma gibi işlerde kişinin uygun anatomik pozisyonda duruşunu sağlamak için çalışanların eğitilmesini sağlamaktır


• 432. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri HakkındaYönetmelik hükümlerine göre işyerlerinde risk değerlendirmesinin yenilenmesi gereken enuzun süre ne kadardır? • • • •

A) 5 yıl. B) 3 yıl C) 1 yıl D) 6 ay


• 433. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanının görevleri arasında değildir? • • • •

A) Çalışma ortamı gözetimi B) Risk değerlendirmesi C) İşçilerin performans değerlendirmesi. D) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak


SORULAR

434-Kaynakçıların iş elbiselerinde kullanılan ve ültraviyole ışınlarına karşı ikinci öncelikli en iyi korumayı sağlayan kumaş cinsi aşağıdakilerden hangisidir a

Naylon

b

Pamuklu

c

Deri.

d

Yün


SORULAR 435-Kaynak işlerinde kullanılan basınçlı gaz tüplerinin periyodik olarak basınç testleri en fazla ne kadar sürede yapılmalıdır

a

3 ay

b

6 ay

c

1 yıl

d

5 yıl.


SORULAR 436-Direk güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutulması gereken basınçlı gaz tüplerinin sıcaklığı en fazla ne kadar olabilir

a

30 0C

b

40 0C

c

50 0C.

d

100 0C


SORULAR 437-Sıcak su kazanlarında kaç tane termometre bulunmalıdır a

1 adet

b

2 adet.

c

3 adet

d

4 adet


SORULAR 438-Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlara ne denir

a

Patlayıcı madde

b

Tehlikeli madde

c

Kimyasal madde. Kanserojen madde

d


SORULAR 439-Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda aşağıdaki özel önlemler hangisi birinci önceliğe sahiptir a

Sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılması.

b

Yeterli havalandırma sistemi kurulması

c

Kişisel korunma yöntemlerinin kullanılması Madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilmesi

d


SORULAR 440-Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte ……………………..uygulanacaktır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir

a

Kişisel korunma yöntemleri.

b

Havalandırma sistemi

c

İkame yöntemi

d

Uygun iş organizasyonu


SORULAR 441-İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir …………….. hazırlanmalıdır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir

a

Acil eylem planı.

b

Risk analizi

c

Patlamadan Korunma dokümanı

d

Etkilenmiş alan planı


SORULAR 442-İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlar için işveren aşağıdakilerden hangisini yapamaz a

b c d

Durumun en kısa zamanda normale dönmesi için etkilenmiş alana tüm çalışanların girmesi talimatını vermek. Yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak Tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemeleri hakkındaki bilgileri kullanıma hazır bulundurmak Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun koruyucu giyim eşyası, kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı vermek


SORULAR 443-Kimyasallar ile çalışırken işyeri ortamınızda sigara, yiyecek, içecek yenilmesi aşağıdaki risklerden hangisini doğurur I-Bulaşma II-Zehirlenme III-Patlama a

I-II

b

II-III

c

I-II-III.

d

I-III


SORULAR 444-Birçok kimyasal piyasada ticari isimleri ile tanınmaktadır. Ticari ismi kezzap olan kimyasal aşağıdakilerden hangisidir

a b

Sülfürik asit Nitrik asit.

c

Hidroklorik asit

d

Bromik asit


SORULAR 445-Karbon dioksit a

Yanıcıdır

b

Yakıcıdır

c

Zehirlidir

d

Boğucudur.


SORULAR 446-Hidrojen sülfür a

Yanıcıdır

b

Yakıcıdır

c

Zehirlidir.

d

Boğucudur


SORULAR 447-Pamuk tozu

a

Allerjendir.

b

Yakıcıdır

c

Zehirlidir

d

Boğucudur


SORULAR 448-Kimyasal maddeler orijinal kaplarından başka kaplara bölünmesi durumunda daima a

Cam kaplar kullanılmalıdır

b

Siyah renkli kaplar kullanılmalıdır

c

Etiketlenmelidir.

d

Plastik şişelere konulmalıdır


SORULAR 449-Kimyasal depolardan sevkıyat yapılırken a

Önce gelen önce gider kuralı uygulanır.

b

Üst sıradaki kimyasallar önce sevk edilir

c

Alt sıradaki kimyasallar önce sevk edilir

d

Sıranın hiçbir önemi yoktur


450-İşyeri Hekimi Tehlikeli sınıfta sayılan ve 60 işçi çalışan işyerinde, az ne kadar süre ile hizmet vermesi gerekir? a)18saat b)24,5 saat c)17 saat d)20 saat

16.12.2011

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

456


İŞİYERİ HEKİMLİĞİ: az teh/Tehlikeli/çok tehlikeli 10 15 20 saat asg.zornlu çalş.süresi 20 25 30 dk yıllık işçi başı ilave süresi Hesap: 60 işçix20 dak=1200 dk yıllık/12 ay=100dk=2saat 15 saat tehl.sın.zornlu çalş+2 saat=17 saat

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr


451-Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı en fazla kaç işçiye hizmet verebilir? a)500 b)750 c)1000 d)1250

16.12.2011

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

458


452-İSG Uzm. içinİşyeri tehlike sınıflarına göre az tehlikeli işyerlerinde zorunlu çalışma süreleri aşağıdakilerden hangileridir.

a-10 b-12 c-15 d-24 16.12.2011

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

459


453-Az tehlikeli sınıftaki işyerinde 100 işçi çalışmaktadır.İsg uzmanının çalışma süresi nekadar olmalıdır. a-12saat b-20 saat c-22 saat d-24,5 saat

16.12.2011

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

460


İSGU işyeri çalışma süresi az tehlikeli/tehlikeli/çok tehlikeli 12 24 36 saat zorunl çalşma 5 5 10 dak aylık işçi başı ilave hesap:100 işçix5 dak=500 dak/60=8saat

az tehlikeli sınıf zornlu çalş:12 st 12+8=20 saat

16.12.2011

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

461

Ä sgu(son)  
Advertisement