Page 1

720 ADET İSG SORU

SİSTEMATİK OLARAK HAZIRLANMIŞ

1-SORULARIN İÇİNDEN TÜZÜKLE ALAKALI OLANLARDA VARDIR 2-SORULAR TARAFIMDAN HAZIRLANMAMIŞTIR.(SADECE GÖRSEL DÜZENLEMESİNİ YAPTIM) 3-SORULAR GENEL OLARAK İYİ DÜZEYDEDİR 4-BAŞARILAR.


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 1-Aşağıdakilerden Hangisi Risk Değerlendirmesinin Çalışanlar Bakımından Yararlarından Değildir? A) Katılım Hakkı, Sorumlulukların Belirlenmesi B) Kayıtlara Ulaşabilme C) Bütün Çalışanları Kapsama,Kuralların Önceden Belirlenmesi, Proaktif Yaklaşım-Sürekli Gelişim, D) Denetim Kolaylığı

2- Aşağıdakilerden Hangisi Risk Değerlendirmesinin Hedeflerinden Değildir? A) Operasyonun; Halk, Çevre Ve Çalışanlar Açısından Güvenlik Ve Sağlıklarının Hangi Düzeyde Sağlandığının İspatlanır Biçimde Kanıtlanması, B)Güvenlik İhtiyaçlarına Uygunluğunun Doğrulanması C)Herhangi Bir Hata Oluştuğunda Bu Durumun Mal, Can Ve Çevreye Olan Etkilerinin Belirlenmiş Olması, D)Rutin Olarak Yapılması Gereken Bir İştir.

3-Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi Konusunda Verilenlerden Hangisi Yanlıştır? A) Çalışma Koşullarında Önemli Bir Değişiklik Olduğunda, B) Üretim yönteminde değişiklikler olduğunda C) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılmasından sonra D) En Az yılda Bir defa

4-Delinmez Tabanlı Emniyet Ayakkabısı Giyilmesi Gereken En Uygun İş Veya İşlem Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Taş Yontma Ve Taş İşleme İşleri B) Bina Yıkım İşleri C) Düz Cam Ve Cam Eşya Üretimi Ve İşlenmesi D) Konserve Yiyeceklerin Paketlenmesi İşleri

5-Demirin Paslanması Aşağıdakilerden Hangisine En İyi Örnektir? A) Yavaş Yanma B) Kendi Kendine Yanma C) Hızlı Yanma D) Parlama

6-Deniz Taşımacılığında Bütün Vücut Titreşimi Maruziyet Değ. Kaç Hz’İn Üzerindeki Titreşimler Değerlendirmeye Alınır? A) 0,5 Hz B) 1 Hz C)1,5 Hz D) 2 Hz

https://www.facebook.com/groups/is6331/

1


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 7-Denizlerdeki Çalışmalarda Kullanılacak Cankurtaran Sandalı, Botu, Yeleği İle İlgili Olarak Verilen İfadelerden Hangisi Yanlıştır? A) Yeterli Bir Süre Hayatta Kalmayı Sağlayacak Uygunlukta Ve Donanımda Olmalıdır. B) Kurtarma Ekibindeki İşçilere Yetecek Sayıda Olmalıdır C) Kullanıldıklarında Dikkat Çekici Renklerde Olmalıdır. D) Türü İşyerine Uygun Özellikte Olmalıdır.

8-Depoların Parlayıcı Sıvılarla Doldurulması Ve Boşaltılmasında Araç İle Depo Arasında Topraklama Hattı Bağlantısı Yapılmasının Amacı Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Statik Elektriklenmeyi Önlemek B) Alternatif elektrik kaçağını tank içinde absorbe etmek C)Çalışanları Elektrik Çarpmalarına Karşı Korumak D) Depoları Korozyona Karşı Korumak

9-Deride Renk Değişimine Yol Açan Kimyasallar Nelerdir? A) Ağır Metaller B) Toksik Gazlar C) Asitler D) Hepsi

10-Kriyojenik sıvılara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Çok düşük sıcaklıkta sıvı olarak bulundurulan sıvılaştırılmış gazlardır. b) Gazları ve buharları çok soğuk olup havada yoğunlaşarak sis oluştururlar. c) Normal sıcaklık ve basınçta katı halindedirler d) Kaynama noktaları -150 °C'in altındadır.

11-Direk Güneş Işığından Ve Isı Kaynaklarından Uzak Tutulması Gereken Basınçlı Gaz Tüplerinin Sıcaklığı En Fazla Ne Kadar Olabilir? A) 30 C B) 40 C C) 50 C D) 100 C

12-Doğal Halde Bulunan, Üretilen Veya Herhangi Bir İşlem Sırasında Yada Atık Olarak Ortaya Çıkan, Kazara Oluşan Her Türlü Element, Bileşik Veya Karışımlara Ne Denir? A) Patlayıcı Madde B) Tehlikeli Madde C) Kimyasal Madde D) KanserojenMadde

https://www.facebook.com/groups/is6331/

2


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 13-Doğru Akımda Tehlikeli Gerilim...... Volt alternatif akımda.....volt olarak kabul Edilmektedir ?

A)36V-42V

B)60V-100V

C)120V-50V

D)50V-120V

14- Durmaksızın Birbiri Ardına Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Posta Sayısı yirmidört Saatlik Süre İçinde En Az Kaç Olmalıdır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 1

15-Don Halinde Bir Ağaç Direğe Çıkılmadan Önce Aşağıdakilerden Hangisi Yapılırsa Yanlış Olur? A)Bir Çekiç İle Dip Tarafına Vurulmak Suretiyle Dolgun Ve Tınlayan Bir Ses Çıkarıp Çıkarmadığı Kontrol Edilmeli, B)Dip Kısmı biraz Kazılıp Çürüme Olup Olmadığı Muayene Edilmeli C)Direğin Kaldırma Çatalları, Bir Vasıta İle Kuvvetlendirilmesi Sağlanmalı D)Sağlam Olduğundan Emin Olunmadıkça Çıkılmamalı

16-Donmuş Ve Bozulmuş Patlayıcı Maddeler Ne Yapılır? A) Üretici Firmaya İade Edilir B) Mevzuata Uygun Olarak Yok Edilir. C)Ateşlemesi Yapılacak Deliklere Doldurularak Patlatılır. D) En Yakın Akarsuya Atılarak İmha Edilir

17-Duş Kabinlerinin Bulunduğu Bölümde Ortam Sıcaklığı En Az Kaç Santigrat Derece Olmalıdır? A) 20 B) 25 C) 30 D) Fark Etmez

18-Eğeler İle Çalışma Yapılırken Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır A) Metal Bileziği Bulunan Sağlam Sapları Olmalı B) Eğeler Manivela Gibi Kullanılmamalı C) Küçük Eğeler Fazla Bastırılmalı D) Eğelerden Zımba Keski Vs. Yapılmamalı

https://www.facebook.com/groups/is6331/

3


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 19-Eğeler İle Yapılan Çalışmalarda Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır? A) Metal Bileziği Bulunan Sağlam Sapları Olmalı B) İş Yapılacak Parça Mengeneye Bağlanmalı C) Eğeler Manivela Gibi Kullanılmamalı D) Küçük Eğeler Fazla Bastırılmalı

20-Eğitim Programları Aşağıda Belirtilen Kategorilerden Hangisinde Düzenlenmez ? A) Normal Eğitim B) Yeni Eğitim C) İlave Eğitim D) İleri Eğitim

21-Ekranlarla İlgili Mevzuat Hükümleri Aşağıdakilerden Hangisinde Uygulanır? A) İnsanların Sürekli Olarak Kullandıkları Ekranlı Araçlardaki Çalışmalarda, B) Taşıma Araçlarındaki Bilgisayar Sistemlerinde, C) Toplumun Kullanımına Açık Bilgisayar Sistemlerinde, D) İşyerinde, Kullanımı Sürekli Olmayan Taşınabilir Sistemlerde,

22-Ekranlı Araç Operatörü Oturma Yeri İçin Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır? A) Sandalye Dengeli Ve Operatörün Rahat Bir Pozisyonda Oturabileceği Ve Kolaylıkla Hareket Edebileceği Şekilde Olacaktır. B) Oturma Yerinin Yüksekliği Ayarlanabilir Olacaktır C) Sırt Dayama Yeri Öne-Arkaya Ve Yukarı-Aşağı Ayarlanabilir, Sırt Desteği Bele Uygun Ve Esnek Olacaktır. İstendiğinde Operatöre Uygun Bir Ayak Dayanağı Sağlanacaktır. D) Konforlu Bir Sandalye Olmalıdır

23-Ekranlı Araçlarda Çalışma Düzeni İçin Aşağıdakilerden Hangisi Söylenemez? A) Ekranlı Araçlarla Yapılan Çalışmalardan Kaynaklanan İş Yükünü ve Etkilenmeyi Azaltmak Amacıyla, Uygun Çalışma Planı Yapılacak B) Operatörler Periyodik Olarak Ara Verecek C) Dönüşümlü Olarak Başka İşlerde Çalışmaları Sağlanacak D) Günlük Belirlenmiş Sürelerden Fazla Çalışma Olmayacak

24- Aşağıdakilerden Hangisi Ekranlı Araçlarda Muhtemel Risk Etmenlerinden Değildir? A) Maruziyet Sınır Değerleri Belirlenmiş Maddelere Maruziyet B) Fiziksel Risk Etkenleri C) Ergonomik Risk Etkenleri D) Psikososyal Risk Etkenleri

https://www.facebook.com/groups/is6331/

4


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 25-Ekranlı Araçlarda Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliğine Göre Aşağıdaki Durumların Hangisinde İşçilerin Muayenelerinin Yapılması Uygun Değildir? A) Ekranlı Araçlarla Çalışmaya Başlamadan Önce B) Düzenli Aralıklarla C) Ekranlı Araçla Çalışmalardan Kaynaklanacak Görme Zorluğu Olduğunda D) Ekranlı Araçların Sistemlerinde Bir Bozukluk Olduğunda

26-Ekranlı Araçlarla Çalışanlara Verilen Eğitimlerden Hangisi İş Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamına Girmez? A)Hızlı Yazma Teknikleri B) Zorlayıcı Travmalar Ve Korunma Yolları C) Gözlerin Korunması D) Doğru Oturma Şekilleri

27-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Radyasyona Maruziyet Söz Konusudur. Aşağıda Yer Alan Radyasyon Etkilerinden Hangisi Yanlıştır? A) Radyasyonun İnsan Üzerinde Biyolojik Etkileri Vardır B) Radyasyonun Uzun Dönem Etkileri Kanser Ve Kataraktır C) Radyasyonun Genetik Etkisi Sonucu Radyasyonun Zararları Hemen Görülür D) Radyasyonun Yakın Dönem Etkileri Aşırı Kilo Kaybı,Saç Dökülmesi,Deride Bozukluklardır

28-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Aşağıdaki İşlerden Hangisinde Uygulanır? A) Hareketli Makine Ve Araçların Kumanda Kabinleri Ve Sürücü Mahallinde B) Taşıma Araçlarındaki Bilgisayar Sistemlerinde C) Ekranlı Daktilolarda D) Bankacılık, Finans Sektöründeki Bilgisayar Sistemlerinde

29- Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Yayımlandığı Tarihte Faaliyette Olan Çalışma Merkezlerinin En Fazla Kaç Yıl İçinde Yönetmelik Hükümlerine Uygun Hale Getirilmeleri Zorunludur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

https://www.facebook.com/groups/is6331/

5


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 30-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği Aşağıdakilerden Hangisinde Uygulanır? A) Taşıma Araçlarındaki Bilgisayar Sistemlerinde B) Ekranlı Daktilolarda C) Çalışma Merkezlerinde Kullanılan Bilgisayar Sistemlerinde D) Toplumun Kullanımına Açık Bilgisayar Sistemlerinde

31-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği Aşağıdakilerden Hangisinde Uygulanır? A) Çalışma Merkezlerinde Kullanılan Bilgisayar Sistemlerinde B) Ekranlı Daktilolarda C) Toplumun Kullanıma Açık Bilgisayar Sistemlerinde D) Taşıma Araçlarındaki Bilgisayar Sistemlerinde

32-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliğine Göre Aşağıdaki Durumların Hangisinde İşçilerin Göz Muayenelerinin Yapılması Uygun Değildir? A) Ekranlı Araçlarla Çalışmaya Başlamadan Önce B) Ekranlı Araçların Sistemlerinde Bir Bozukluk Olduğunda C) Ekranlı Araçlarla Çalışmalardan Kaynaklanacak Görme Zorluğu Olduğunda D) Düzenli Aralıklarla

33- El – Kol Titreşimine Maruziyette, Mekanik Titreşime Maruz Kalan İşçilerin Kişisel Maruziyeti Hangi Standarta Göre Ölçülür? A) Ts17 B) St7/10B C) Ts 2775 D) Ts Env 25349

34-El Aletleri Hangi Malzemeden Yapılmalıdır A) Ahşap B) Kıvılcım Çıkarmayan C) Çelikten D) Yanmaz

35-El- Kol Titreşimi Sekiz Saatlik Çalışma Süresi İçin Günlük Maruziyet Etkin Değeri Aşağıdakilerden Hangisidir? A) 2,5 M/S2 B) 3,5 M/S2 C) 4,5 M/S2 D) 7,5 M/S2

https://www.facebook.com/groups/is6331/

6


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 36-El Kol Titreşimi İçin Sekiz Saatlik Çalışma Süresi İçin Günlük Maruziyet Sınır Değeri Aşağıdakilerden Hangisidir A) 2,5 M/S2 B) 3 M/S2 C) 5 M/S2 D) 8 M/S2

37-Eldiven Cinslerinden Hangisi Yağa Karşı Dirençli Değildir? A) Nitril B) Deri C) Neopren D) Pvc

38-Elektrik Çarpması Sırasında Kalp, Her Ne Kadar Çalışmaya Devam Etse De, Atışlar Düzensiz Gerçekleşir. Kalbin Bu Şartlar Altındaki Anlamsız Atışlarına Ne Ad Verilir?

A) Çarpıntı B) Heyecan C) Travma D) Fibrilasyon

39-Elektrik Enerjisi Başlı Başına Bir Tehlike Kaynağı Olup Bu Tehlike Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) Yanma B) Elektrik Çarpması C) Travma D) Korkma

40-Elektrik İç Tesislerinde Alternatif Veya Doğru Akım Devrelerinde Kullanılan Sigortalar Kapalı Bir Tablo İçine Monte Edilmeli, Değeri ……. . Üstünde Olan Sigortalar En Az Bir Şalter Veya Anahtarla Kontrol Altına Alınmalıdır. Boşluğu tamamlayınız.

A) 20 Amper’ İn B) 32 Amper’ İn C) 40 Amper’ İn D) 60 Amper’ İn

https://www.facebook.com/groups/is6331/

7


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 41-Elektrik İç Tesislerinde Gerilim Altındaki Kısımların Dokunmaya Karşı Alternatif Veya Doğru Akımlı Bölümlerde Gerilimi Kaç Volt’T-tan Yukarı Olan Devreleri, Yalıtılmış Olmalı Ya Da Doğrudan Doğruya Dokunmaya Karşı Korunmuş Olmalıdır?

A) 20-50 B) 50-100 C) 50-120 D) 60-120

42-Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik Gereği 1. İnci Grup İçin Aşağıdakilerden Hangisi Yetkilidir?

A) En Az 3 Veya 4 Yıl Elektrik İle İlgili Yüksek Teknik Öğrenim Görenler B) En Az 2 Yıllık Elektrik İle İlgili Yüksek Teknik Öğrenim Görenler C) Ortaokuldan Sonra En Az 4 Veya 5 Yıl Elektrik İle İlgili Mesleki Ve Teknik Öğrenim Görenler D) Lise Mezunu Olup Bir Öğrenim Yılı Süreyle Elektrik İle Olduğu Kursları Başarı İle Tamamlamış Olanlar İlgili Bakanlıkların Açmış

43-Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik Gereği 150 Kw- 400 V Elk. İç Tesisi Yapım İşlerinde Aşağıdaki Gruplardan Hangisi Yetkilidir?

A) 1. Grup B) 2. Grup C) 3. Grup D) 4. Grup

44-Elektrik Kaynağı Yapılmasında Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Yanlıştır? A) Kaynak İşlerinde İse Ehil Kaynakçılar Çalıştırılacaktır. B) Elektrik Kaynak Makinalarının Şalteri, Makinadan Uzak Bir Yerde Bulunacaktır. C) Yanıcı Maddeler Yakınında Elektrik Kaynağı Yapılmayacaktır D) Otomatik Veya Yarı Otomatik Dikiş Ve Punta Kaynağı Makinalarında, Operasyon Noktasına Kapalı Koruyucu Yapılacak Veya Çift El Kumanda Usulü Uygulanacaktır.

45-Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine Göre Aşağıdaki Tanımlardan Hangisi Yanlıştır?

A) Alçak Gerilim: Etkin Değeri 1000 Volt Ya Da 1000 Voltun Altında Olan Fazlar Arası Gerilimdir B) Orta Gerilim: Etkin Değeri 1000 Voltun Üstünde Olan Fazlar Arası Gerilimdir C) Yüksek Gerilim: Etkin Değeri 1000 Voltun Üstünde Olan Fazlar Arası Gerilimdir. D) Tehlikeli Gerilim: Etkin Değeri, Alçak Gerilimde 50 Voltun Üstünde Olan, Yüksek Gerilimde Hata Süresine Bağlı Olarak Değişen Gerilimdir..

https://www.facebook.com/groups/is6331/

8


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 46-Elektrik Şebekelerinin Bakım, Onarım, Yenileme İşlerine Başlamadan Önce, Bu Şebekelerden Beslenen Tüketicilerde …………. Bağlı Olup Olmadığı Araştırılmalı, …………. . Olup Olmadığı Tespit Edilmelidir. Cümleyi Tamamlamak İçin Aşağıdakilerden En Uygunu Hangisidir?

A) Jeneratör- Ters Besleme B) Akım-Ters Besleme C) Jeneratör-Akım. D) Cihaz-Jeneratör

47-Elektrik Üretim, İletim Ve Dağıtım Tesislerinin Topraklama Tesisatı, Hatlar Hariç En Fazla Hangi Sürelerde Muayene, Ölçme e VDenetlemeye Tabi Tutulmalı, Ölçüm Sonuçları Kaydedilmelidir?

A) 6 Ay B) 1 Yıl C) 2 Yıl D) 5 Yıl

48-Elektrik Ve Aydınlatma Tesisatının Kontrol Periyotu Nedir?

A) 3 Ay B) 6 Ay C) Yılda Bir D) 2 Yılda Bir

49-Elektrikli El Aleti İle Yapılan Çalışmalarda Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır? A) Elektrikli El Aletleri İle Çalışanlar Bol Ve Etekleri Geniş Elbise Giymeli, B) Elektrikli El Aletlerinin Sapları,Akım Geçirmeyen Bir Malzeme İle Kaplanmalı C) Alet Üzerinde Meydana Gelen Kaçakları Önlemek İçin Güvenlik Otomatikleri Olmalı D) Kauçuktan Başka Eldiven Kullanmamalı

50-Elektrikli El Aleti İle Yapılan Çalışmalarda Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır? A) Eller,Vücut Ve Ortam Islak Olmamalı, B) El Aleti Fişe Takılı İken Ayar Edilmemeli, C) Mandrenler Alete Sıkıca Geçerek Takılmalı, D) Çalışanın Ayak Altında Yalıtkan Paspas Veya Tahta Gibi Akımı İletmeyen Malzeme Bulunmalı,

https://www.facebook.com/groups/is6331/

9


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 51-Elektrikli El Aleti İle Yapılan Çalışmalarda Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır? A) Kazan İçinde Ve Buna Benzer Dar Ve İletken Kısımları Olan Yerlerde Alçak Gerilim Kullanılmamalı, B) Doğru Akımda 120 V. Un Üzerinde Akım Kullanılmalı C) Taşınabilir Elektrik Lambaları 42 V Akımdan Fazla Akımla Çalıştırılmamalı D) Elektrikli El Aletlerinin Tetiklerinde Enterüptör Bulunmalıdır.

52-Elektrikten Korunmak İçin Alınması Gerekli Önlemler Nelerdir? I- Topraklama, II- Kaçak Akım Rolesi, III- Kesici IV- Seksiyoner V- Şalter

A) I,III B) I, IV C) II,III D) I,II

53-Elektrostatik Yük Oluşumu Ve Boşalması Aşağıdaki Durumlardan Hangisinde Oluşur?

A) Sıvının Düşük Hızla Bir Tanka Boşaltılması B) Toz Halindeki Maddelerin Büyük Kap Veya Silolara Doldurulması C) Toz Halindeki Maddelerin Pnomatik Naklinin İzolesiz Boru İçinde YapılmasıI D) Sıvının İletken Boruda Hızla Nakli

54-Elle Kazı Yapılan Yerlerde kademe Yüksekliği En Fazla Kaç Metre Olmalıdır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 55-Elle Taşıma İşlerinde Aşağıdaki İfadelerden Hangisi Bireysel Risk Faktörlerinden Sayılmaz?

A) İşçinin Fiziki Yapısı B) İşçinin Yetersiz Dinlenme Süresi C) İşçinin Uygun Olmayan Kişisel Koruyucular Kullanması D) İşçinin Yeterli Bilgi Ve Eğitime Sahip Olmaması

https://www.facebook.com/groups/is6331/

10


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 56-Emniyet Kemerlerinin Taşıma Yükü En Az Kaç Kg Olmalıdır? A) 550 Kg B) 750 Kg C) 1150 Kg D) 2050 Kg

57-En Az Bir Kulakta 1000- 2000 Hz De Kaç Db İşitme Kaybı Olur ?

A) 10 Db B) 20 Db C) 30Db D) 40 Db

58-En Az Bir Kulakta 3000 Hz De Kaç Db İşitme Kaybı Olur? A) 20 Db B) 30 Db C) 40Db D) 60 Db

59-En Az Bir Kulakta 6000- 8000 Hz De Kaç Db İşitme Kaybı Olur?

A) 30 Db B) 40 Db C) 60Db D) 80 Db

60-Endüstriyel Hijyen Kurallarına Uygun Olmayan Ortamlarda Ve Yeterli Önlem Alınmadan Çalışılması Durumunda Benzen Hangi Hastalığa Neden Olur? A) Kan Kanseri B) Omurilik Kanseri C) Katarakt Kanseri D) Kornea Yırtılması

61-Enerji Nakil Ve Dağıtım Hatlarının Topraklamaları En Fazla Hangi Sürelerde Muayene, Ölçme Ve Denetlemeye Tabi Tutulmalı, Ölçüm Sonuçları Kaydedilmelidir? A) 6 Ay B) 1 Yıl C) 2 Yıl D) 5 Yıl

https://www.facebook.com/groups/is6331/

11


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 62-Enfeksiyon Zincirinin 2. Halkası Olan Bulaşma Yolları Kaça Ayrılır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

63-Enfeksiyon Zincirinin 3. Halkası Hangisidir? A) Duyarlı Kişi (Konakçı) B) Bulaşma Yolları C) Enfeksiyon Etkeni D) Temas

64-Enter Displiner Bir Alan Olan Ergonominin Hangisi Ana Özelleşmelerinden Birisi Değildir? A) Bilişsel Ergonomi B) Fiziksel Ergonomi C) Biomekaniksel Ergonomi D) Örgütsel Ergonomi

65-Ergonomi Aşağıda Yer Alan Dizaynlardan Hangisi İle Uğraşmaz?

A) Yemek Rejimi B) Vardiya Mola Saatleri C) Sandalye Dizaynı D) Sosyal İlişkileri

66-Ergonomi AşağıdaYer Alan Koşullardan Hangisinin Etkileşimini İnceleyen Ve Bu Etkileşmeyle Ortaya Çıkan Fiziksel Ve Psikososyal Sorunların Azaltılması Ve Engellenmesi İçin Çalışan Bir Bilim Dalı Değildir? A) İnsan B) Makine C) Araç – Gereç D) Enerji İhtiyacı

67-Ergonominin Anlamı Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) İş Bilimi B) İş Sistemleri C) Sağlık D) Spor Yapmak

https://www.facebook.com/groups/is6331/

12


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 68-Eşi İş Kazasında Ölen Kadın Hangi Davaları Açabilir?

I- Maddi II- Manevi III- Destekten Yoksun Kalma

A) I-II B) I- III C) II- III D) I- IV

69-Eşi İş Kazasında Ölen Kadın Hangi Davayı Açabilir?

A) Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davası B) Rücu Davası C) Maddi Tazminat Davası D) İş Göremezlik Tazminat Davası

70-Etkili İletişim Kurulabilmesi İçin Hangisi Gereklidir? A) İnsanların Birbirine Açık Fikirli Yaklaşması B) İnsanların Ortak Amaca Değil, Bireysel Amaca Yönelmeleri C) İnsanlarla Bağlantı Kurmama D) Karşıt Düşünceyi Anlayışla Karşılamama

71-Etkin Dinleme Alışkanlığının Geliştirilebilmesi İçin Hangisi Gerekli Değildir? A) Konunun Anlaşılmasındaki Sorumluluğun Alınabilmesi B) Dinlemek İçin Hazırlıklı Olunması C) Sürekli Olarak Zihni Faaliyette Bulunulması D) Zamanın İyi Kullanılması

72-Fenni(Teknik) Nezaretçinin Ocağın İşçi Çalıştırılan Yerlerini En Az Kaç Günde Bir Kontrol Etmesi Gerekir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 30

https://www.facebook.com/groups/is6331/

13


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 73-Fitille Yapılan Ateşlemede En Fazla Kaç Lağım (Delik) Patlatılabilir? A) 5 B) 10 C) 50 D) Delik Sınırlaması Yoktur

74-Fork- Liftlerin Aşağıdaki Özelliklerden Hangisi Yanlıştır? A) G Sınıfı Sürücü Belgesi Olan Kişiler Kullanmalıdır B) Sürücü Hariç Başka Şahıslar Binmemelidir C) Altı Ayda Bir Periyodik Olarak Kontrol Edilmelidir D) Kapasitesi Dışında Kullanılmamalıdır.

75-Forkliftler En Az Hangi Periyotlarla Kontrol Edilmelidir? A) 1 Ay B) 3 Ay C) 6 Ay D) 12 Ay

76-Forkliftlerin yılda Bir Yapılması Gereken Periyodik Kontrollerini Kim Yapar ? A) Makine Mühendisi B) Elektrik Mühendisi C) Genel Müdür D) Bakım Ustası

77-Gaz Eritme Kaynağında Aşağıdakilerden Hangisi Önemli Güvenlik Kurallarında Değildir? A) Tüpler Standartlara Uygun Olmalı B) Hortum Ve Bağlantılar Standartlara Uygun Olmalı C) Alev Geri Tepme Ventili Bulunmalı D) Topraklama Yapılmalıdır

78-Gaz, Buhar Ve Sis Halindeki Parlayıcı Maddelerin Hava İle Karışımından Oluşan Patlayıcı Ortamın Sürekli Olarak Veya Uzun Süre Ya Da Sık Sık Oluştuğu Yerler Aşağıdaki Bölge Sınıflarından Hangisine Girer? A) Bölge 0 B) Bölge 1 C) Bölge 20 C) Bölge 20

https://www.facebook.com/groups/is6331/

14


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 79-Gaz, Duman Ve Sıvı Sızıntıları Gibi Güvenli Olmayan Durumlar İçin Belirlenen Denetim Yeri Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) Işıklandırma B) Araçlar C) Koruyucular D) Giyim

80-Gebelik Durumunda Kadın İşçilerin Gece Çalışmaları Yasaklanmıştır. İşçi Bu Durumunu İşverene Nereden Alacağı Bir Raporla Bildirmek Zorundadır?

A) Gebelik Testinin Sonucunu Rapor Halinde Yazabilecek Herhangi Bir Hekimden B) İşyeri Hekiminden C) Hükümet Veya Belediye Doktorundan D) Sosyal Güvenlik Kurumunun Sağlık Hizmeti Satın Aldığı Bir Hastaneden

81-Gece Çalıştırılan Kadın İşçiler En Geç ………..Bir Defa İşveren Tarafından Periyodik Sağlık Kontrolünden Geçirilirler. A) İki Yılda B) Yılda C) Altı Ayda D) Üc Ayda

82-Geçerli İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine Sahip Olanlar,Belgenin Alındığı Tarihten İtibaren Kaç Yılda Bir Vize Ettirmek Zorundadırlar? A) 3 Yıl B) 5 Yıl C) 7 Yıl D) 8 Yıl

83-Geçerli İşyeri Hekimliği Belgesine Sahip Olanlar,Belgenin Alındığı Tarihten İtibaren Kaç Yılda Bir Vize Almak Zorundadırlar A) 3 Yıl B) 5 Yıl C) 7 Yıl D) 8 Yıl

https://www.facebook.com/groups/is6331/

15


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 84-Genç İşçi Tanımı Aşağıdakilerden Hangisine Uyar? A) 15 Yaşını Tamamlamış, Ancak 18 Yaşını Tamamlamamış Kişiyi, B) 14 Yaşını Tamamlamış, Ancak 16 Yaşını Tamamlamamış Kişiyi, C) 14 Yaşını Tamamlamış, Ancak 18 Yaşını Tamamlamamış Kişiyi, D) 16 Yaşını Tamamlamış, Ancak 18 Yaşını Tamamlamamış Kişiyi

85-Genç Ve Sağlıklı Bir Kişi Hangi Frekanslardaki Sesleri Duyar? A) 0Hz-10Hz B) 6Hz-20Hz C) 20Hz-20Khz D) 20Khz-40Khz

86-Genç Ve Sağlıklı Bir Kişi Hangi Şiddetteki Sesleri Duyar? A) 1Mp2Mpa B) 2Mpa –5Mpa C) 5 Mpa-20Mpa D) 20Mpa-200Mpa

87-Genel Olarak El Aletlerinde Alınması Gereken Aşağıdaki Önlemlerden Hangisi Yanlıştır? A) Kullanılacak Alet İle Kullanılacak Parçanın Ölçülerin Birbirine Uygun Olması, B) Uygun Yerde Saklanması C) Saplarının Kolayca Çıkması D) Özel Kutularında Taşınması

88-Genel Olarak El Aletlerinde Alınması Gereken Aşağıdaki Önlemlerden Hangisi Yanlıştır? A) Sapları Uygun Olmalı, Kolayca Çıkmalı, Çatlak Kırık Olmalı B) Yapılacak İşe Uygun Olmalı C) Bakımlı Olmalı D) Uygun Yerde Muhafaza Edilmeli

89-Genel Olarak Tutuşma Sıcaklığı .......... Santigrat Derecenin Altında Olan Maddelere Parlayıcı Maddeler Denir A) 21 B) 38 C) 36 D) 28

https://www.facebook.com/groups/is6331/

16


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 90-Genelde Mekanik Vasıtalarla Makineye Bağlanmış Olan Ve Alet Kullanmaksızın Açılabilen Koruyucu, Hangisidir? A) Sabit Koruyucu B) Hareketli Koruyucu C) Ayarlanabilen Koruyucu D) Kumandalı Koruyucu

91-Genellikle Pamuk İle Çalışan İşçilerde Görülen Mesleki Toz Hastalığına Ne Denir A) Silikoz B) Asbestoz C) Berilyoz D) Bissinoz

92-Geometrik Şekil, Resim, Sembol, Piktogram Ve Renklerden Oluşturulan Ve Gerektiğinde Yeterli Aydınlatma İle Görülebilir Hale Getirilmiş Levha Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) Sembol Veya Piktogram B) Işıklı İşaret C) İşaret Levhası D) Hepsi

93-Gerilim Altındaki Kısımların Dokunmaya Karşı Gerilimi Kaç Volt’Tan Yukarı Olan Alternatif Veya Kaç Volt’ Tan Yukarı Olan Doğru Akımlı Bölümleri Devreleri Yalıtılmış Olmalı Ya Da Doğrudan Doğruya Dokunmaya Karşı Korunmuş Olmalıdır A) 20-50 B) 32-150 C) 50-120 D) 50-150

94-Görev Tanımları, Yeni İşe Başlayacak Olan İşçilerin İşe Alışmalarını Sağlamak, Yürütülen İşin Takvimini Yapmak V. B. İşçilerle İlgili Görevler Aşağıdakilerden Hangisinin Yetki Ve Sorumluluğundadır? A) Formen B) İlk Amir C) Ustabaşı/Usta D) Hepsi

https://www.facebook.com/groups/is6331/

17


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 95-Göz Koruyucu Seçiminin Doğru Bir Şekilde Yapılabilmesi İçin İlk Önce Aşağıdakilerden Hangisi Yapılmalıdır?

A) Özel İşyeri Tehlikeleri Tanımlanmalıdır B) Önerilen Göz Ve Yüz Koruyucuları Sınıf Numaraları Belirlenmelidir C) İşyeri Tehlikelerine Göre Göz Ve Yüz Koruyucusu Seçimi Tablosundan Koruyucu Seçilmelidir D) Radyan Enerjiye Karşı Koruyucu Filtre Lensleri Tablosundan Filtre Seçimi Yapılmalıdır

96-Grizulu Maden Ocaklarıyla İlgili Aşağıda Verilen İfadelerden Hangisi Yanlıştır? A) Grizulu Ocaklarda Alüminyum Kovanlı Kapsül Kullanılmalı B) Havalandırma Bir Veya Daha Fazla Mekanik Sistemle Sağlanmalı C) Çalışmalar Metan Gazı Riski Dikkate Alınarak Yapılmalı D) Ateşçi, Grizulu Ocaklarda Lağım Deliklerini Doldurmadan Önce 25 Metre Yarı Çapındaki Bir Alan İçinde Grizu Ölçümü Yapmalı.

97- Grup 3 Veya Grup 4 Biyolojik Etkenlerle Enfekte Olan Veya Olduğundan Şüphelenilen Hasta İnsanların Veya Hayvanların Bulunduğu Karantina Yerlerinde, Enfeksiyon Riskini En Aza İndirmek İçin, Aşağıda Belirtilen Önlemlerden Hangisi Yanlıştır? A) Çalışma Birimi, Aynı Bina İçinde Yürütülen Diğer Etkinliklerden Ayrılmış Olmalıdır B) Çalışma Birimine Giren Ve Çıkan Hava Hepa (Veya Benzeri Filtrelerle) Filtre Dilmelidir. C) Çalışma BirimiSağlayacak Yapıda Olmalıdır. , Dezenfeksiyon Yapılmasına Olanak D) Çalışma Birimindeki Hava Pozitif Basınçta Tutulmalıdır.

98- Günde 8 Saat Çalışılan İşyerinde İş Kazası Sayısı 20 Dir. Tam Gün Çalışan Her 100 Kişi Arasında İş Kazası Sıklık Hızı 25 İse Ptegs (Prime Tahakkuk Edilen Gün Sayısı) Kaç Olmalıdır? A) 9000 B) 45000 C) 90000 D) 22500

99- Günde 8 Saat Çalışılan İşyerinde Ptegs (Prime Tahakkuk Edilen Gün Sayısı) 1 200 000 Olup, İş Kazası Sonucu Toplam Gün Kaybı 48 Dir. İş Kazası Ağırlık Hızı Kaç Olmalıdır? A) 5 B) 10 C) 3 D) 8

https://www.facebook.com/groups/is6331/

18


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 100- Günlük 8 Saatlik Çalışma Döneminde Her Biri En Fazla 15 Dakika Süren Ve Her Çalışma Arasında En Az Bir Saatlik Süre Bulunan Ve Günde En Fazla Dört Kez Tekrarlanabilen Çalışmalar İçin İzin Verilen En Yüksek Konsantrasyona Ne İle İfade Edilir? A) Gasfree B) Msds C) Stel D) Mak

101- Günlük 8 Saatlik Çalışma Süresi İçin Ortam Havasında Bulunmasının Çalışanın Sağlığı Açısından Zararlı Olamayacağı Kabul Edilen Konsantrasyon Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Lel B) Mak C) Stel D) Msds

102- Günlük Maruziyetin Günden Güne Belirgin Şekilde Farklılık Gösterdiği İş Yerlerinde……. Maruziyet Değerleri Kulanılır. A) Saatlik B) Aylık C) Haftalık D) Rasgele Örnekleme

103- Gürültü Düzeyinin 0 (Sıfır) Db Olduğu Durum Aşağıdakilerden Hangisi Olabilir? A) Ağrı Eşiği B) Dikey Matkap C) İşitme Eşiği D) Kuvvetlice Bağırma

104- Gürültü İçin En Düşük Maruziyet Etkin Değeri Nedir? A) 80 Db B) 85 Db C) 87 Db D) 90 Db

106- Gürültü İçin En Yüksek Maruziyet Etkin Değeri Nedir? A) 80 Db B) 85 Db C) 87 Db D) 90 Db

https://www.facebook.com/groups/is6331/

19


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 107- Gürültü İçin Maruzuiyet Sınır Değeri Nedir? A) 80 Db B) 85 Db C) 87 Db D) 90 Db

108- Gürültü Kontrolü Genel Olarak Kaç Şekilde Sağlanabilir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

109- Gürültü Şiddeti 87db Olan Yan Yana İki Makinenin Toplam Gürültü Şiddeti Aşağıdakilerden Hangisidir? A) 87 B) 90 C) 174 D) 140

110- Gürültü Şiddetinin 115 Db Olduğu Bir Ortamda Gürültüye Maruz Kalma Süresi Maksimum Kaç Saat Olmalıdır? A) 4 B) 2 C) 7,5 D) Çalışılamaz

111- Gürültü Şiddetinin Db (A) Olarak Verilen Değeri Neyi İfade Eder A) Gürültünün Lineer Olarak Ölçüldüğünü B) Gürültünün Frekans Bantlarına Göre Ölçüldüğüne C) Gürültünün İnsan Kulağının İşitme Eğrisine Göre Kalibre Edilmiş Bir Cihazla Ölçüldüğünü D) Sesin Telekomükasyon Aygıtlarının Kalibresi İçin Ölçüldüğü

112- Gürültü Şiddetinin Kaç Db Olduğu İşlerde Günde 7,5 Saata Kadar Çalışılabilir A) 80 B) 120 C) 92 D) 95

https://www.facebook.com/groups/is6331/

20


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 113 -Gürültü Şiddetinin Ölçülmesinde Hangi Birim Kullanılır? A) Watt/H B) Joule/Cm C) Db D) Kw/H

114- Gürültü Yönetmeliği’ne Göre Hangisi Hesaplanırken İşçiyi Etkileyen Maruziyetin Belirlenmesinde Kulak Koruyucularının Etkisi Dikkate Alınmayacaktır? A) Maruziyet Etkin Değeri B) Maruziyet Sınır Değeri C) Maruziyet Limit Değeri D) Hiçbiri

115- Gürültü Yönetmeliğine Göre Gürültü Maruziyet Sınır Değeri Hangisidir? A) 80 B) 85 C) 87 D) 90

116- Gürültüden İleri Gelen İşitme Kaybına Esas Olacak Gürültü Şiddeti, Ses Ölçme Cihazlarının Hangi Skalasında Ölçülmelidir A) Lineer Skala B) A Skalası C) B Skalası D) C Skalası

117- Gürültüden İleri Gelen Meslek Hastalığı Ssk Sağlık İşlemleri Tüzüğüne Göre Hangi Hastalıklardan Sayılır? A) Kimyasal Maddelerle Olan Meslek Hastalığı B) Fiziki Etkenlerle Olan Meslek Hastalığı C) Mesleki Deri Hastalığı D) Pnömokonyozlar Ve Diğer Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

118- Gürültüden Korunmada Aşağıdakilerden Hangisi Gürültünün Kaynağında Alınması Gereken Önlemdir A) Kulak Koruyucu Kullanmak B) Çalışanı Kapalı Bölme İçine Almak C) Gürültü Kaynağı İle Alıcı Arasındaki Uzaklığı Artırmak D) Gürültü Kaynağını Kapalı Bölme İçine Almak

https://www.facebook.com/groups/is6331/

21


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 119- Gürültülü İş Ortamında 7,5 Saatten Fazla Çalışılamaz Koşulunun Oluştuğu İşyerinde Maksimum Gürültü Şiddeti Ne Kadar Olabilir? A) 40 B) 65 C) 80 D) 92

120- Gürültülü İşlerde Çalışacakların Seçiminde Aşağıdakilerden Hangisi Tercih Edilmelidir? A) Çocuk İşçiler B) Yaşlı İşçiler C) Genç Ve Sağlıklı İşçiler D) Kadın İşçiler

121- Gürültülü İşlerde Erken Kontrol Muayenesi Ne Kadardır? A) 6 Ay B) 1 Yıl C) 3Yıl D) 5 Yıl

122- Gürültülü Ortamda Çalışma Sonucu İnsan Kulağında Geçici Veya Kalıcı İşitme Kaybı Oluşur. Kalıcı İşitme Kaybının Görüldüğü İlk Frekans Kaçtır A) 400Hz B) 400Khz C) 1200Mhz D) 60Ghz

123- Gürültülü Ortamda Kulak Koruyucusu Kullanmak İçin En Düşük Desibel Kaç Olmalıdır? A) 80 Desibel Ve Altı B) 85 Desibel Ve Üstü C) 60 Desibel Ve Altı D) 110 Desibel Ve Üstü

124- Gürültünün İşitme Duyusu Üzerindeki Etkisi Hangi Aygıtla Ölçülür A) Voltmetre B) Aerometre C) Odyometre D) Ampermetre

https://www.facebook.com/groups/is6331/

22


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 125- Gürültünün İşitme Duyusu Üzerindeki Etkisi Odyometre İle Ölçüldüğünde Elde Edilen Sonuç Belgesi Hangisidir A) Odyogram B) Röntgen Filmi C) Film Dozimetresi D) Sintillasyon Verisi

126- Güvenli Olarak Yerleştirilmiş Bir Seyyar Merdivenin Üst Noktasının Dayandığı Yerden Zemine Olan Düşey Mesafesi, Merdivenin Zeminden Duvara Olan Yatay Mesafesinin Kaç Katı Olmalıdır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

127- İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri Aşağıdakilerden Hangisidir A) Bağımsız Çalışma İlkesi Uyarınca Bu Yönetmelik Hükümlerini Yerine Getirirken, İşveren Tarafından Hiçbir Şekilde Engellenemez, Görevini Yapmaktan Alıkonulamaz B) İşyerinde Çalışanların Hayatı İle İlgili Yakın Tehlike Oluşturan Bir Husus Tespit Ettiğinde, İşin Geçici Olarak Durdurulması İçin Derhal Üst Yönetimi Bilgilendirir Ve Gerektiğinde Konu İle İlgili Kurum Veya Kuruluşlar İle İşbirliği Yapar C) Üretim Planlamalarında Karar Alma Sürecine Katılır Ve Görevi Gereği İşyerinin Bütün Bölümlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda İnceleme, Araştırma Yapar Ve Çalışanlarla Görüşür D) Hepsi

128- Güvenlik Halatları Aşağıdaki Hangi İşlerde Gereksizdir? A) Asit Ve Baz Çözeltileriyle Yapılan Çalışmalarda B) Vinçlerin Yüksekte Bulunan Kabinlerinde Yapılan Çalışmalarda C) Sondaj Kulelerinin Yüksek Bölümlerinde Yapılan Çalışmalarda D) Kuyu Ve Kanalizasyonlarda Yapılan Çalışmalarda 129- Güvenlik Rengi Olarak Kullanılan Kırmızı Aşağıdaki Durumlardan Hangisinde Kullanılır? A) Uyarı İşaretlerinde B) Zorunluluk İşaretlerinde C) Acil Kaçış İşaretlerinde D) Yasak İşaretlerinde 130- Güvenlik Transformatörü Kullanılması Halinde Çıkış Devresine En Fazla Kaç Adet Elektrikli El Aleti Bağlanabilir? A) 1 B) 3 C) 5 D) 10

https://www.facebook.com/groups/is6331/

23


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 131- Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine Göre Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Uyarıcı İşaretlerin Özelliklerinden Değildir? A) Üçgen Biçimindedir B) Zemin Mavidir C) Çerçeve Siyahtır D) Piktogram Siyahtır

132- Hafif Közlenmiş Ve Sönmeye Yüz Tutmuş Bir Kömür İle Çalışan Buhar Kazanını Söndürme Amaçlı Aşağıdaki Hangi İşlev Uygulanmaz? A) Kum Dökmek B) Toprak Dökmek C) Su Dökmek D) Çimento Dökmek

133- Haftalık Maruziyet Değeri Hiçbir Şekilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘İ Aşmayacaktır A) 80 Db B) 85 Db C) 87 Db D) 95 Db

134- Halat Kullanarak Yapılan Çalışmalarla İlgili Özel Hükümlerden Olan “İşçilere,Çalışma Halatına Bağlı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verilecek Ve Kullandırılacaktır. ” Cümlesini Tamamlamak İçin Noktalı Yere Aşağıdakilerden Hangisinin Gelmesi En Uygundur? A) Paraşütçü Tipi Emniyet Kemeri B) Emniyet Kemeri C) Güvenlik Halatı D) Halat Tutucu

135- Hangi Durumlarda Geçici İskele Yada İş Ekipmanı Kullanılabilir? A) Kaldırma Araçlarında B) Yüksekte Çalışmalarda. C) Hareketli İş Ekipmanlarında. D) Sabit Platform Yapılamayan Durumlarda

136- Hangi İfade Bel Yaralanmalarından Korunmak İçin Doğrudur? A) Belden Eğilerek Yük Kaldırmak Ve İndirmek. B) El Arabaları İterek Taşımak C) Belden Yükle Birlikte Dönüş Yapmak D) Kaldıramayacağınız Kadar Ağır Yükleri Taşımak

https://www.facebook.com/groups/is6331/

24


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 137- Hangi İşi Yaparken Belden Yaralanma Veya Rahatsızlanma Riski En Düşüktür? A) Belimizi Ve Sırtımızı Eğip Bükmeden, Dizlerimizi Bükerek Ve Dengeli Olarak Hafif Yükleri Kaldırmak B) Uzun Süre Kollarımızı Başımız Üzeri Seviyeye Uzatarak İş Yapmak C) Uzun Süre, Hareketsiz Ve Ara Vermeden Oturarak Çalışmak D) Belden Eğilerek Bobin Veya Malzeme Almak

138- Hangi İşyerleri Kurma İzni Almak Zorundadır? A) Hepsi B) Sanayi, Ticaret Tarım Ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelikte Belirtilen Sanayiden Sayılan İşlerde 10 Ve Daha Fazla Kişinin Çalıştığı İşyerleri C) İnşaat Ve Maden İşyerleri İle Taş Ocaklarının Sabit Tesisleri D) Çalışan Sayısına Bakılmaksızın Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 Üncü Maddesinde Tanımlanan Tehlikeli Kimsal Maddelerin Üretildiği, Kullanıldığı Ve Depolandığı İşyerleri

139- Hangi Risk Değerlendirme Projesinin Çalışanlar Açısından Yararı Yoktur? A) Hiçbiri B) Kuralların Önceden Belirlenmesi C) Kayıtlara Ulaşabilme D) Katılım Hakkı

140- Hangi Seçenekte Verilen Bilgi Ergonomi Tanımı İçin Doğru Değildir? A) Ergonomi,Sistemler İle Onları İşleten Ve Bakımlarını Yapan İnsanlar Arasındaki Etkileşimlerle İlgilenen Bir Uygulamalı Bilimsel/Mühendislik Disiplinidir. B) Ekipman Tasarımıyla İlgili İnsanoğlunun Yapabilirliklerini,Sınırlarını Ve Diğer Özelliklerini İçeren Bilgi Bütünüdür. C) İşin İnsana Göre Tasarlanmasıdır. D) İşçilerin Uymaları Gereken İş Güvenliği İlkeleridir

141- Hangisi Açıkta Yapılan Çalışmalarda Alınan Özel Önlemlerden Biri Değildir A) İşçiler Cisim Düşmelerine Karşı Korunacaktır. B) İşçiler Zararlı Düzeyde Gürültüden Ve Gaz Buhar Toz Gibi Zararlı Dış Etkenlerden Korunacaktır C) İşçilerin Kaymaları Ve Düşmeleri Önlenecektir. D) İşçilere Ara Öğünlerle Beslenme Takviyesi Yapılacaktır

142- Hangisi Antropometriden Faydalanmaz? A) Makine Ve Tezgah Tasarımcıları B) Fiziki Eğitim C) Kimya D) Tıp

https://www.facebook.com/groups/is6331/

25


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 143- Hangisi Asbestle Çalışmalar İçin Doğrudur? A) Asbestle Çalışmalar İçin Herhangi Bir Kısıtlama Yoktur B) Asbest 01.01.2005 Tarihi İtibariyle Ab Ülkelerinde Yasaklanmıştır C) Asbest Solunum Yoluyla Alınırsa Hastalık Riski Azalır D) Asbest Ülkemizde Ekonomik Olarak Üretilmektedir

144- Hangisi Çalışma Alanlarında Yer Alan Ergonomik Risk Etmenlerindendir? A) İş İle İlgili Olan Etmenler B) Kişisel Etmenler C) Psikolojik Etmenler D) Hepsi

145- Hangisi Çalışma Hayatının Teftiş Ve Denetimi İle İlgili Kanunî Dayanaklardan Biri Değildir A) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik B) 1982 Tarihli Anayasa C) 81 Numaralı İlo Sözleşmesi D) 4857 Sayılı İş Kanunu

146- Hangisi Doğru Değildir? A) İşçiler Islak Elbise İle Çalıştırılamaz B) Kuvvetli Rüzgarlarda Tedbir Alınmadan İşçiler Çalıştırılamaz C) Kazı İşlerinde Yağış Sırasında İşçi Çalıştırılamaz D) İşçiler Soğukta Çalıştırılamaz

147- Hangisi Ergonomik Risk Faktörlerinden Biri Değildir? A) Vücudumuzu Dinç Ve Zinde Tutmak İçin Spor Yapmak B) Aşırı Tekrarlı Hareketler C) Sıcaklık, Titreşim, Aydınlık Ve Gürültü Gibi Çevresel Faktörler D) Belden Eğilerek İş Yapmak

148- Hangisi Ergonomik Yaralanmaların Etkileyebileceği Vücut Bölümlerindendir? A) Böbrekler B) Kalp C) Beyin D) Kas Ve Eklemler

https://www.facebook.com/groups/is6331/

26


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 149- Hangisi Ergonominin Göz Önüne Aldığı Etkenlerden Biri Değildir A) Biyolojik Faktörler B) Bedensel Etkenler C) Psikolojik Etken D) İş Etmenleri 150- Hangisi Fiziksel Ergonominin Alanlarından Değildir? A) Anotomik B) Antropometrik C) Biomekanik D) Parametrik

151- Hangisi Ilo'Nun Temel Stratejik Hedefleri Arasındadır? A) Hepsi B) Çalışma Yaşamında Standartlar, Temel İlke Ve Haklar Geliştirmek Ve Gerçekleştirmek C) Kadın Ve Erkeklerin İnsana Yakışır İşlere Sahip Olabilmeleri İçin Daha Fazla Fırsat Yaratmak D) Sosyal Koruma Programlarının Kapsamını Ve Etkinliğini Artırmak, Üçlü Yapıyı Ve Sosyal Diyalogu Güçlendirmek

152- Hangisi İlgili Kanuna Göre Sanayiden Sayılacak İşlerden Biri Değildir? A) Ham, Yarı Ve Tam Yapılmış Maddelerin İşlenmesi, Temizlenmesi, Şeklinin Değiştirilmesi, Süslenmesi, Satış İçin Hazırlanması B) Her Türlü Kurma, Onarma, Sökme, Dağıtma Ve Yıkma C) Bina Yapılması Ve Onarımı, Değiştirilmesi, Bozulması, Yıkılması Ve Bunlara Yardımcı Her Türlü Sınaî Yapım. D) Su Ürünleri Alımı Ve Satımı İşleri

153- Hangisi İsgüm'Ün Görevleri Arasındadır? A) Hepsi B) Gaz, Toz, Gürültü, Ölçümlerini Gerçekleştirmek C) Bu Ölçümlerle İlgili Olarak Kendisine Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren Laboratuvarlarda Analiz Çalışmalarını Yürütmek D) Titreşim Ve Termal Konfor Ölçümlerini Gerçekleştirmek 154- Hangisi İsig Kurulunun Görevlerinden Değildir? A) Alınan Kararları Bakanlığa Bildirmekle Yükümlüdür B) 4857 Sayılı İş Kanununun 83 Üncü Maddesinde Belirtilen Taleplerin Vukuunda Acilen Toplanmak Ve Karar Vermek C) Tesislerde Yapılacak bakım Ve Onarım Çalışmalarında Gerekli Güvenlik Tedbirlerini Uygulamalarını Kontrol Etmek D) İş Yerinde Yangınla, Doğal Afetlerle, Sabotaj Ve Benzeri İle İlgili Tedbirlerin Yeterliliğini Ve Ekiplerin Çalışmalarını İzlemek

https://www.facebook.com/groups/is6331/

27


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B)

155- Hangisi İş Çevresi Bakımından Strese Yol Açan Nedenlerden Değildir? A) Çalışanlar Arasındaki Rol Belirsizliği B) Kişisel Gelişim Olanaklarının Yetersizliği C) Ekip Çalışması D) Çalışanın İş Üzerinde Denetiminin Olmaması

156- Hangisi İş Sağlığı Uygulamasının Amacıdır? A) Hepsi B) Sağlık Durumlarını Gözeterek İşçilerin Yeterliliklerine Göre İşin Uyarlanmasını Düzenlemek C) İşçilerin Sağlığını Korumak Ve Desteklemek, Çalışma Kapasiteleri İle Becerilerini Güçlendirmek Ve Geliştirmek D) Herkes İçin Güvenli Ve Sağlıklı Çalışma Ortamını Kurmak Ve Sürdürmek

157- Hangisi İş Sağlığı Ve Güvenliği Faaliyetlerinde Bulunur? A) İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İsggm), İş Sağlığı Ve Güvenliği Enstitüsü (İsgüm) B) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Sgk) C) Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Eğitim Ve Araştırma Merkezi (Çasgem) D) Hepsi

158- Hangisi İş Sağlığı Ve İş Güvenliğinin Amaçları Arasındadır? A) Hepsi B) Üretim Ve Kalitenin Artırılması C) Çalışanların Korunması D) İşletmenin Korunması

159- Hangi İşi Yaparken Belden Yararlanma Veya Rahatsızlanma Riski En Düşüktür? A) Uzun Süre Kollarımızı Başımız Üzeri Seviyeye Uzatarak İş Yapmak B) Belden Eğilerek Bobin Veya Malzeme Almak C) Uzun Süre,Hareketsiz Ve Ara Vermeden Oturarak Çalışmak D) Belimizi Ve Sırtımızı Eğip Bükmeden,Dizlerimizi Bükerek Ve Dengeli Olarak Hafif Yükleri Kaldırmak

160- Hangisi Kimyasalların Güvenlik Risklerini Etkileyen Faktörlerden Değildir A) Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri B) Kaynama Noktası C) Kimyasal Formülleri D) Kaynama Sıcaklığı

https://www.facebook.com/groups/is6331/

28


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 161 –Gece çalışmalarında görev yapan işçilerin sağlık muayeneleri en az kaç yılda bir yapılmak zorundadır? A) Yılda en az iki defa B) İki yılda en az bir defa C) Yılda en az bir defa D) Üç yılda en az bir defa

162- Hangisi Meslek Hastalığı Sınıflandırmasında Yer Almaz A) Cinsiyete Göre Sınıflandırma B) İşyerlerindeki Faktörlere Göre Sınıflandırma C) Hastalığın Türüne Göre Sınıflandırma ( Deri Hastalığı, Solunum Sistemi Hastalığı Vb.) D) Hastalığa Neden Olan Faktöre Göre Sınıflandırma

163- Hangisi Oksidan Kimyasaldır? A) Lityum B) Sodyum C) Peroksitler D) Kalsiyum Karpit

164- Hangisi Pasif Koruma Yöntemlerinden Birisidir? A) Bölümleme (Kompartmantasyon), B) Yangın Algılama Sistemleri, C) Uyarı Sistemleri D) Söndürme Sistemleri

165- Hangisi Patlamanın Önlenmesi İle İlgili İşveren Tarafından Alınacak Önlemlerden Öncelikli Olanı Değildir? A) Patlayıcı Ortam Oluşmasını Önlemek, B) Yapılan İşlemlerin Doğası Gereği Patlayıcı Ortam Oluşmasının Önlenmesi Mümkün Değilse Patlayıcı Ortamın Tutuşmasını Önlemek, C) İşçilerin Sağlık Ve Güvenliklerini Sağlayacak Şekilde Patlamanın Zararlı Etkilerini Azaltacak Önlemleri Almak D) İşveren, Patlayıcı Ortam Oluşabilen Yerlerde Çalışanlara, Patlamadan Korunma Konusunda Yeterli Ve Uygun Eğitimi Sağlayacaktır.

166- Hangisi Seyyar Elektrikli Cihazlarda Alınması Gereken Önlem Değildir? A) Nötralizasyon Yapılmalı, B) Kaçak Akım Rölesi Olmalı C) Çalışanlar, Bol Ve Etekleri Geniş Elbiseler Giymemeliler D) Sürekli Basılması Gereken Yaylı Devre Kesicileri Bulunmalıdır

https://www.facebook.com/groups/is6331/

29


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 167- Hangisi Şantiyedeki Tuvalet Ve Yıkanma Yerleri İçin Aranan Şartlardan Biri Değildir? A) Çalışma Alanlarına Kolayca Ulaşılabilecek Konumda Olmalıdır B) Yıkanma Yerlerinin Kapıları Geniş Olmalıdır C) Tuvaletler Birbirinden Ayrı, Temiz, Yeterli Sayı Ve Büyüklükte Olmalıdır D) Lavabolar Ulaşım Kolaylığı Sağlamak İçin, Doğrudan Çalışma Yerlerine Ve Yemek Yerlerine Açılmalıdır

168- Hangisi T.C Anayasası‘nın Çalışma Hayatı İle İlgili İçerdiği Düzenlemelerden Birisi Değildir? A) Küçükler Ve Kadınlar İle Bedeni Ve Ruhi Yetersizliği Olanlar Çalışma Şartları Bakımından Özel Olarak Korunurlar. B) İşçiler Ve İşverenler, Karşılıklı Olarak Ekonomik Ve Sosyal Durumlarını Ve Çalışma Şartlarını Düzenlemek Amacıyla Toplu İş Sözleşmesi Yapma Hakkına Sahiptirler C) İşverenler İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması İçin Gerekli Her Türlü Önlemi Almak, Araç Ve Gereçleri Noksansız Bulundurmakla Yükümlüdürler D) Herkes, Sosyal Güvenlik Hakkına Sahiptir

169- Hangisi Yanlıştır? A) Toksik, Çok Toksik Ve Parlayıcı Maddeler Bir Arada Depolanırlar, B) Toksik, Çok Toksik Ve Oksitleyici Maddeler Bir Arada Depolanamazlar, C) Toksik Ve Çok Toksik Maddeler Bir Arada Depolanırlar, D) Kolay Alevlenir Ve Alevlenir Maddeler Bir Arada Depolanabilirler.

170- Hangisinde İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Bir Madde Bulunmaz? A) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu B) Borçlar Kanunu C) Anayasa D) Belediyeler Kanunu

171- Hareket Ekonomisinin Kuralları Kaça Ayrılır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

172- Hassas İşlerin Yapıldığı Yerlerde En Az Kaç Lux Aydınlatma Olmalıdır? A) 300 Lüx B) 500 Lüx C) 1000 Lüx D) 1500 Lüx

https://www.facebook.com/groups/is6331/

30


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 173- Hastalıklarının Meydana Gelmesine Sebep Olan İşlerde Çalışanların Maruz Bulundukları Tehlike Ve Zararlara Karşı Alınacak Tedbirler Aşağıdakilerden Hangisi Değildir? A) Meslek Hastalığı Meydana Getirebilen Veya Meslek Hastalıkları Listesinde Kayıtlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde;Bu Maddelerin Özellikleri,Zararları Ve Korunma Çareleri Hakkında, Çalışanlar Eğitilecektir. B) İşyerlerinde,Bu Maddelerle Hastalanma Ve Zehirlenmelere Ait İlk Belirtiler İle Alınacak Tedbirleri Gösteren Özel Afişler Uygun Yerlere Asılacaktır. C) İşyerlerinde Kullanılan Zehirli Ve Zararlı Maddeler,Teknik İmkan Varsa Aynı İşi Gören Daha Az Zehirli Ve Zararlı Maddelerle Değiştirilecektir. D) İşyerleri İle İşçi Konutlarında Sivrisinek, Sinek, Tahtakurusu, Pire Ve Benzeri Zararlıların Yok Edilmesi İçin, Sık Sık Gereken Temizleme Tedbirleri Alınacak Ve Fenni Usullere Göre, Gerekli Emniyet Kurallarına Uyularak Ensektisit, Rodentisit Uygulaması Yapılacak

174- Hava Filtrelerinin Çıkış Boruları İş Yeri Çatısından En Az……………. . Cm Yüksekte Olacaktır. A) 150 Cm B) 180 Cm C) 200 Cm D) 220 Cm

175- Hava Hacmi, Kişi Başına Kaç Metreküp Olmalıdır? A) 10 B) 15 C) 12 D) 11

176- Havada Bulut Halinde Bulunan Yanıcı Tozların, Sürekli Olarak Veya Uzun Süreli Ya Da Sık Sık Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yereler Aşağıdaki Bölgelerden Hangisine Girer? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

177-Havadaki Asbestin Ölçülmesinde, Uzunluğu . . . Mikrondan Daha Büyük, Eni . . . Mikrondan Daha Küçük Ve Boyu Eninin . . . Katından Büyük Olan Lifler Hesaba Katılacaktır. Noktalı Yerin Cevabını Bulunuz A) 3-4-5 B) 3-3-4 C) 5-4-3 D) 5-3-3

https://www.facebook.com/groups/is6331/

31


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 178-Havai Hat Ağaç Direklerinde Yapılacak Çalışmalara Başlanmadan Önce Aşağıdakilerden Hangisi Yapılmamalıdır?

A) Bir Ağaç Direğe Sağlam Olduğundan Emin Olunmadıkça Çıkılmamalıdır B) Direğe Tırmanmadan Önce Ya Bir Çekiç İle Dip Tarafına Vurulmak Suretiyle Dolgun Ve Tınlayan Bir Ses Çıkarıp Çıkarmadığı Kontrol Edilmeli, Ya Da Dip Kısmı En Az 20 Santimetre Kazılıp Çürüme Olup Olmadığı Muayene Edilmelidir C) Direk Üzerinde Yapılan Çalışmalar Mümkün Olduğunda Sepetli Vinçlerle Yapılmalıdır D) Çalışmaya Başlanmadan En Önce İzolatör Sıkı Bağları Çözülmelidir

179-Havalandırmada Eşik Sınır Değeri Nedir? A) Tlv B) Mak C) Mac D) Stel 180-Havanın Sıcaklığı . . . . . . . . . . . . . . İle Ölçülür. A) Higrometre B) Glop Termometre C) Kuru Termometre D) Yaş Termometre

181-Havya İle Yapılan Çalışmalarda Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır? A) İş Parçası Elle Tutulmalı B) Uygun Havalandırma Yapılmalı C) Sürekli Havya İle Çalışılan Bölümlerde Havadaki Zararlı Gazların Ölçümü Yapılmalı D) Havya İle Çalışanların Periyodik Olarak Kanlarında Kurşun Tahlili Yaptırılmalı 182-Havyalarla Çalışma Yapılırken Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır? A) Havyalar Kullanılmıyorken Prizden Çekilmeli B) Uygun Havalandırma Yapılmalı C) İş Parçası Elle Tutulmalı D) Bu İşte Çalışanların Kanda Kurşun Tahlili Yapılmalı 183-Herbiri Yalnız Başına Çalıştıklarında 90 Desibel Gürültüye Neden Olan İki Makine Aynı Ortamda Beraber Çalıştıklarında Ortam Gürültüsü Kaç Desibel Olur? A) 180 Desibel B) 90 Desibel C) 89 Desibel D) 93 Desibel

https://www.facebook.com/groups/is6331/

32


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 184-Herkesin Sosyal Güvenlik Hakkına Sahip Olduğu, Devletin Bu Güvenliği Sağlayacak Gerekli Tedbirleri Alacağı Ve Teşkilatı Kuracağı, 1982 Anayasasının Kaçıncı Maddesinde Belirtilmiştir? A) 49 B) 56 C) 60 D) 65

186-Hidrojen Sülfür Aşağıdaki Özelliklerden Hangisini Gösterir? A) Yanıcıdır B) Yakıcıdır C) Zehirlidir D) Boğucudur

187- Hangisi/Hangileri İnsan Türü İle Diğer Canlı Türlerinin İletişim Becerileri konusundaki Ortak Özelliklerindendir?

I. Sembol Oluşturabilme II. Bilgilerini Biriktirip Aktarabilme III. Düşünceler Hakkında İleti Alışverişinde Bulunabilme

A) Yalnız I

B) I ve III

C) Hiçbiri

D) II ve III

188-Ilo Daimi Örgütlerinden Olan Uluslararası Çalışma Konferansında Ülkeler Kaçar Delege İle Temsil Edilir? A) 4 B) 3 C) 2 D1 189-Iso 14001 Standardının Temel Felsefesinin Öncelikli Sıralaması Aşağıdakilerden Hangisidir?

1- Sürekli Yarar- Maliyet Performans Gelişimi Sağlamak, 2- 2- Politikanın Amaçlarını Belirlemek 3- 3-İşletme İçindeki Herkesin Bilgilendirilmesini ve Katılımını Sağlamak

A) 1-2-3 B) 2-3-1 C) 2-1-3 D) 3-2-1

https://www.facebook.com/groups/is6331/

33


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 190-Iso 18001 Standardının Amaçları Arasında Aşağıdakilerden Hangisi Yoktur? A) Stajyer Ve Taşeronların Korunması B) Ürün Ve Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi C) Sürekli Öğrenme Yenilikçilik Ve İyileştirme D) Risk Değerlendirmesinin Yapılması

191-Iso 9000- Iso 14001- Ohsas 18001 Ortak Yanları Nelerdir? A) Toplumun Bilinçlendirilmesi,Acil Durum B) İş Sağlığı Ve İş Güvenliği,Proses Güvenliği C) Çevre Koruma,Ürün Sorumluluğu D) İş Sağlığı Ve Güvenliği,Proses Güvenliği,Çevre Koruma,Acil Durum

192-Işıklı Sinyaller İçin Aşağıdaki Özelliklerden Hangisi Yanlıştır?

A) Bir İşaret Bir Diğer İşaretin Çok Yakınında Kullanılmamalıdır B) Karıştırılma İhtimali Olan İşaret Aynı Anda Kullanılmamalıdır C) Çok Sayıda İşaret Birbirine Çok Yakın Bir Şekilde Yerleştirilmemelidir D) Diğer İşaretlerle Veya Sürekli Yanan İşaretlerle Aynı Renkte Olmalıdır

193- Aşağıdakilerden Hangisi Tam Olarak Doğru Değildir?

A) Maruziyet Sınır Değerleri Verilmiş Kimyasallar İçin Ortam Ölçümü Yapılır B) Doku, Salgı, Dışkı, Solunan Hava Ya Da Bunların Kombinasyonundaki Madde Veya Metabolitlerinin Uygun Referanslarla Karşılaştırmalı Olarak Ölçülmesi ve Değerlendirilmesidir C) İçtihat Birleştirme Kararları, Sadece Adalet Mahkemelerini Bağlar, Yargıtay Dairelerini Bağlamaz D) Büyük Genel Kurul, Yargı Bakımından, Ancak İçtihat Birleştirme Kararı Vermekle Yükümlü Olduğu Halde, Küçük Genel Kurullar, Hem Mahalli Mahkemelerin Direnme Kararlarını İnceler, Hem De İçtihat Birleştirme Kararı Verir.

194- Malzeme Güvenlik Formlarıİle İlgili Olarak Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır? A) Yalnızca Kimyasalların Neden Olduğu Sağlık Ve Güvenlik Tehlikelerinin Azaltılmasına Yarayan Bir Sistemin Parçasıdır B) Kimyasal Maddeyi Taşıyanların Depolayanların, Kullananların Ve Üretimde Çalışanların Kimyasal Maddelerin Tehlikeleri Konusunda Doğru Değerlendirme Yapmalarını Sağlamayı Amaçlamaktadır C) Kimyasalı Üreten, İthal Eden Veya Dağıtımını Yapanlar, Bir Madde İlk Defa Alındığında Veya Malzeme Güvenlik Formlarında Değişiklik Yapıldığında, Kimyasal Maddelerle Birlikte Malzeme Güvenlik Formlarını (Msds) Kullanıcıya Vermelidirler D) Sadece Madde / Müstahzar Ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı,Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi,Tehlikelerin Tanıtımı,İlk Yardım Tedbirleri, Yangınla Mücadele Tedbirleri Bilgilerini İçeren Bir Belgedir.

https://www.facebook.com/groups/is6331/

34


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 195-İçtihatları Birleştirme Kararlarına İlişkin Olarak Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Yanlıştır? A) Bazen Yargıtay Kararları Arasında Çelişkiler Olabilir. Bu Çelişkiler İçtihatları Birleştirme Genel Kurulları’Nca Giderilir B) İçtihat Birleştirme Kararları Da Kanunlar Gibi, Resmi Gazete’De Yayımlanır. C) İçtihat Birleştirme Kararları, Sadece Adalet Mahkemelerini Bağlar, Yargıtay Dairelerini Bağlamaz. D) Büyük Genel Kurul, Yargı Bakımından, Ancak İçtihat Birleştirme Kararı Vermekle Yükümlü Olduğu Halde, Küçük Genel Kurullar, Hem Mahalli Mahkemelerin Direnme Kararlarını İnceler, Hem De İçtihat Birleştirme Kararı Verir.

196-İdari Organlardan Hangisi Yönetmelik Çıkarma Yetkisine Sahip Değildir? A) Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B) İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü C) Bakanlar Kurulu D) Başbakanlık

197- Aşağıdaki İfadelerden Hangisi Yanlıştır? A) Kanunun Düzenlediği Konu Hakkında, Hakim Örf Ve Adete Göre Karar Veremez B) Anayasa Yalnızca Devlet Kurumlarını Bağlar, Kişileri Bağlamaz C) Kanunda Açık Hüküm Varsa, Hakimin Takdir Yetkisi Yoktur D) Kanun Hükmünün Emrediciliği, Madde Metnindeki Cümle Yapısından Anlaşılır.

198- İkame Yöntemi Uygulanarak, Tehlikeli Kimyasal Madde Yerine İşçilerin Sağlık Ve Güvenliği Yönünden Tehlikesiz Veya Daha Az Tehlikeli Olan Kimyasal Madde Veya İşlem Kullanılacaktır. ” Yukarıdaki Metinde Geçen İkame İçin Aşağıdaki Seçeneklerden Hangisi Yanlıştır? A) Benzen Yerine Toluen B) Kurşun Yerine Daha Zararsız Bir Metal C) Riski Kaynağında Önlemek Üzere; Uygun İş Organizasyonu Ve Yeterli Havalandırma Sistemi Kurulması Gibi Toplu Koruma Önlemleri D) Asbest Yerine Başka İzolasyon Malzemesinin Kullanılması

199-İki Veya Daha Fazla Vinç İle Bir Yük Kaldırması Zorunlu İse Aşağıdakilerden Hangisi Yapılmamalıdır? A) Tecrübeli Bir Teknik Eleman Nezaretinde Yapılmalı B) Vinçler Aynı Bom Yüksekliği, Aynı Halat Boyu Ve Aynı Kapasitede Olmalı C) En Az İki İşaretçiden İşaret Almalı D) Yüklü Olarak Hareket Ettirilmemeli,

https://www.facebook.com/groups/is6331/

35


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 200-İletişim, İnsanın Hayatını Sosyal Bir Varlık Olarak Sürdürebilmesi İçin Vazgeçilmez Bir Unsurdur. Aşağıdakilerden Hangisi Bu İfadeyi Desteklemez?

A) İletişim; Kişileri Birbirine Bağlayarak, Onların Sosyal Bir Grup Halinde Uyum İçinde Yaşamalarına Yardımcı Olur. B) Belli Bir Toplumda İnsanın Kendinden Önce Var Olan Kuralları Öğrenmesi, Değer Ve İnançları Benimsemesi Ve Buna Uygun Olarak Kendisine Verilen Rolleri Oynaması, Yani Toplumsallaşması Ancak İletişimle Gerçekleşebilir. C) İnsanlar Toplumlarla Bir Arada Olabilmek, Onlara Kendilerini Anlatabilmek, Onları AnD) Bireyin Kendi Amacı Doğrultusunda Hareket Etmesi lamak İçin İletişim Kurarlar. D) Bireyin Kendi Amacı Doğrultusunda Hareket Etmesi

201-İletişim, Toplumsal Yaşamı Olanaklı Kılar, Bu Nedenle Toplumsal Yaşamın Temelidir. Buna Göre Aşağıdaki İletişim Tanımlarından Hangisi İletişimin Toplumsal Yaşama Olan Etkisi İle En Az İlgilidir?

A) Bir Kişiden Diğerine Bilgi Aktarımı B) Bilgi Verme Aracı C) Bireysel Davranışın Aktarımı D) Bilgi, Fikir, Duygu Ve Düşüncelerin İfade Edilmesi Ve Karşılıklı Olarak Değiş Tokuşunun Yapıldığı Süreç

202-İletişimin Amacı Nedir?

A) Bireysel Yaşamı Toplumsal Yaşamın Önünde Tutma B) Çevremiz Karşısında Çekinik Kalmamızı Sağlamak C) Başkalarında Davranış, Tutum Geliştirmek Ve Değiştirmek D) Toplumsallaşma Sürecini Yavaşlatmak

203-İlk İş Sağlığı Yasası Hangi Ülkede Çıkmıştır? A) İngiltere B) Fransa C) ABD D) Almanya

204-İmalatçı Firmalar Kompresör Üzerine Aşağıdaki Hangi Bilgiyi Yazmak Zorunda Değildir? A) İmalatçı Firmanın Adı B) Yapıldığı Yıl C) Kompresörün Ağırlığı D) En Yüksek Çalışma Basıncı

https://www.facebook.com/groups/is6331/

36


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 205-İngilizce Baş Harflerinden Oluşan Kimyasal Maddelerin Avrupa Envanteri Hangisidir? A) Eınecs B) Osha C) ILO D) Who

206-İnorganik Kimyasallar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olmak Üzere 2 Gruba Ayrılır. A) Alifatik Ve Aromatik B) Mutajen Ve Kansorejen C) Parlayan Ve Patlayan D) Peroksitler Ve Oksitler

207-İnsan Metabolizmasının İhtiyacı Ve Çalışmadığı Zaman Tükettiği Enerji Toplamı Hangisidir? A) 2000 Kcal/Gün B) 2300 Kcal/Gün C) 2500 Kcal/Gün D) 3000 Kcal/Gün

208-İnsan Organizmasında Sağlık Sorunlarına Neden Olan Basınç Değişikliği Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Basınç Değişikliği 3,0 N/Cm2 Den Düşük B) Basınç Değişikliği 4,5 N/Cm2 Den Yüksek C) Basınç Değişikliği 4,5 N/Cm2 Den Düşük D) Basınç Değişikliği 3,0 N/Cm2 Den Yüksek

209-İnsan Sağlığı İçin Tehlike Oluşturan Mikroorganizmaların Bulunduğu Bir Ortamda,Aşağıdaki Solunum Sistemini Koruyan Filtrelerden Hangisi Kullanılırsa Etkili Bir Koruma Sağlanır? A) P2 B) P3 C) Ffp1 D) Ffp2

210-İnsan Sağlığına Etkileri Bakımından Tozlar Kaç Çeşit Sınıflandırılır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

https://www.facebook.com/groups/is6331/

37


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 211-İnsan Vücudu Üzerindeki Etkilerini Fiziksel,Fizyolojik, Psikolojik,Performans Ve Sesli Haberleşmeyi İlgilendiren Fiziksel Risk Etmeni Hangisidir? A) Gürültü B) Titreşim C) Basınç D) Nem

212-İnsanda Ağır Hastalıklara Neden Olan ,Çalışanlar İçin Ciddi Tehlike Oluşturan, Topluma Yayılma Riski Yüksek Olan Ancak Etkili Korunma Ve Tedavi Yöntemi Bulunmayan Biyolojik Etkenler Hangi Risk Grubuna Girer?

A) 1.Gurup Biyolojik Etkenler B) 2.Gurup Biyolojik Etkenler C) 3.Gurup Biyolojik Etkenler D) 4.Gurup Biyolojik Etkenler

213- İnsanda Hastalığa Yol Açabilecek Biyolojik Etkenler İçerip İçermediği Belirsiz Olan Maddelerle Çalışılan Ancak Asıl Amaçları Biyolojik Etkenlerle Çalışmak Olmayan Laboratuvarlarda, Koruma Düzeyi En Az Kaç Olan Önlemler Uygulanır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

214- İnsanda Yeni İzole Edilen Ve Henüz Değerlendirilmemiş Olan Ve Bakanlığın Sunduğu Ekte Yer Almayan Bütün Virüsler En Az Hangi Grupta Sınıflandırılmış Sayılacaktır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

215- İnsanın Ortamla Isı Alış Verişine Etki Eden Dört Ayrı Faktör Vardır. Hangisi Yanlıştır? A) Non-İyonizan Işınları B) Hava Sıcaklığı C) Radyant Isıyı D) Hava Akım Hızı

https://www.facebook.com/groups/is6331/

38


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 216- İnsanların Bulundukları Ortamda Hissettiği Isıya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denir. Cümlesindeki Noktalı Yere Aşağıdakilerden Hangisinin Gelmesi Uygun Olur? A) Islak Termometre İle Ölçülen Isı B) Kuru Termometre İle Ölçülen Isı C) Efektif Isı D) Anemometre İle Ölçülen Hava Akım Hızı

217- İnsanların İletişim Kurma Şekillerinin Diğer Canlılardan Üstün Oluşu, Kavramları Sembolize Edebilmesinden Kaynaklanır. Aşağıdakilerden Hangisi İnsanlara Özgü İletişim Kurma Yetilerinden Biri Olamaz? A) Düşünce Ve Bilgi Aktarımı B) Duygularını Belirtme C) Nesnel Varlığı Olmayan Duygu Ve Düşünceler Hakkında İletişim Kurma D) Olay Ve Olgular Hakkında Fikir Geliştirip, Aktarma

218- İnsanların Kaldırılmasında Kullanılan İş Ekipmanı Ve Aksesuarları Konusunda Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır?

A) Kaldırılan Kişilerin Güvenilir Haberleşme İmkanları Olacaktır B) İnsanları Kaldırmakta Kullanılan Ekipmanlar Yalnızca İş Güvenliği Uzmanı Tarafından Kontrol Edilecektir. C) Tehlike Halinde Tahliye İçin Güvenilir Araçlar Bulunacaktır. D) İşçiler Yük Kaldırmak İçin Tasarlanmış İş Ekipmanı Üzerindeyken, Ekipmanın Kumandası İçin Her Zaman Görevli Bir Kişi Bulunacaktır.

219- İnşaat İşlerinde Yüksekte Yapılan Çalışmalarda Aşağıdaki Düşmeyi Önleme Sistemlerinden Hangisi Toplu Koruma Araçlarından Değildir? A) Korkuluklar B) Platformlar C) Güvenlik Ağları D) Vücut Tipi Emniyet Kemerleri

220- İnşaat İşlerinde Yüksekte Yapılan Çalışmalarda Düşmeyi Önlemek İçin Yapılacak Korkuluklarda En Az; Bir Trabzan, Orta Seviyesinde Bir Ara Korkuluk Ve ……………. . Bulunacaktır. Cümlesinde Noktalı Yere Aşağıdakilerden Hangisinin Gelmesi Gerekir ? A) Tabanında Eteklik B) Bunları Bağlayan Çaprazlar C) Aralarında Yeterli Genişlik D) Aralarında Yeterli Yükseklik

https://www.facebook.com/groups/is6331/

39


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 221- İskelede Çalışılırken Yapılmaması Gerekeni Bulunuz. A) Çalışanların Emniyet Kemeri Takma Zorunluluğu Olmalıdır B) Çalışma Platformu Çift Korkuluklu Olmalıdır C) Yürüme Platformları Çalışanı Taşıyacak Şekilde Olmalıdır D) Çalışma Platform Genişliği Mevzuatlarda Belirtilmiş Boyutlarda Ve Tüm Başlıklar Tapalı Olmalıdır

222- İş Akdinden Doğan İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerini Alma Borcunu Düzenleyen Hukuk Kuralları Aşağıdakilerden Hangisinde Yer Alır? A) İş Kanunu B) Ssk Kanunu C) Borçlar Kanunu D) Ceza Kanunu

223- İş Ekipmanını Kontrolünde İlk Adım Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Yetkili Teknik Eleman Temin Edilmesi B) Kontrol,Ölçüm,Test Usul Ve Tekniğinin Belirlenmesi C) Testte Kullanılacak Cihaz Ve Aletlerin Temin Edilmesi D) Kontrol Periyotlarının Belirlenmesi

224- İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Genel Gereklerden Olan Aşağıdaki Koruyucular Ve Koruma Donanımı İle İlgili Özelliklerden Hangisi Yanlıştır? A) Sağlam Yapıda Olmalı B) İlave Tehlike Yaratmamalı C) Kolayca Yerinden Çıkarılacak Veya Etkisiz Hale Getirilecek Şekilde Olmalı D) Tehlike Bölgesinden Yeterli Uzaklıkta Bulunmalı

225- İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Genel Gereklerden Olan Kumanda Cihazları,. . . . . . . . . . Hareketlerde Tehlikeye Neden Olmayacaktır. Cümlesini Tamamlamak İçin Noktalı Yere Aşağıdakilerden Hangisinin Gelmesi En Uygundur?

A) İstem Dışı B) Hatalı C) Tehlikeli D) Cihazın Kumandasındaki

https://www.facebook.com/groups/is6331/

40


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 226- İş Ekipmanlarında Düşmeleri Önleyecek Koruyucular Hakkında Aşağıda Verilenlerden Hangisi Yanlıştır?

A) Koruyucular Yüksekten Düşmeyi Önleyecek Ve İşçilerin Yaralanmasına Da Meydan Vermeyecek Şekilde Uygun Yapıda Ve Yeterli Sağlamlıkta Olacaktır B) Kişisel Korunma Önlemlerine Toplu Korunma Önlemlerine Göre Öncelik Verilecektir. C) Koruyucuların, Özel Bir İşin Yapılması İçin Geçici Olarak Kaldırılması Gerektiği Durumlarda, Aynı Korumayı Sağlayacak Diğer Güvenlik Önlemleri Alınacaktır. D) Düşmeleri Önleyen Toplu Korumaya Yönelik Koruyucular Ancak Seyyar Veya Sabit Merdiven Başlarında Kesintiye Uğrayabilir.

227- İş Ekipmanlarının Çalıştırma Ve Durdurma Sistemlerinde Öncelik Hangisindedir?

A) Çalıştırma Sisteminde B) Durdurma Sisteminde C) İkisi De Önceliklidir D) İkisinin De Önceliği Yoktur

228- İş Güvenliği İle Görevli Mühendis Veya Teknik Elemanların Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe Göre Aşağıdaki İfadelerden Hangisi Yanlıştır?

A) İşveren, İşyerinde Görev Yapan İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Şartları İle Yetki Ve Sorumlulukları Konusunda Çalışanları Bilgilendirmekle Yükümlüdür. B) İşveren, İşyerinde Başka Bir Görevi Yürüten Mühendis Veya Teknik Elemanı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasına Sahip Olması Şartı İle İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirebilir. C) İş Güvenliği Uzmanı, Bu Yönetmelikte Belirtilen Görevlerini Yerine Getirebilmesi İçin Kendisine Sağlanan Çalışma Süresi İçinde Başka Bir İşle De Görevlendirilebilir. D) İşveren, İş Güvenliği Uzmanının Görevini Etkili Bir Şekilde Yapmasını Sağlamak İçin İşletme İçinde Gerekli Plânlama Ve Düzenlemeleri Yapmasına İmkan Sağlar.

229- İş Güvenliği İle Görevli Mühendis Veya Teknik Elemanların Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe Göre, İş Güvenliği Uzmanı İle İşveren Arasında Yapılan Sözleşmenin Herhangi Bir Nedenle Geçerliliğini Yitirmesi Halinde Kaç Gün İçinde Yetkili Merciye Bildirilmelidir? A) 3 İş Günü B) 5 İş Günü C) 10 İş Günü D) 15 İş Günü

https://www.facebook.com/groups/is6331/

41


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 230- İş Güvenliği Temel Prensipleri Kaç Adettir?

A) 10 B) 12 C) 2 D) 5

233- İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Kaç Saat Yapılır? A) 160 B) 200 C) 220 D) 240

234- İş Güvenliğinin On Temel Prensibinden ( Heinrich Prensipleri) Hangisi Hatalı Yazılmıştır ?

A) Kaza Sonucu Meydana Gelecek Zararın Büyüklüğü Önceden Kestirilemez. B) İş Güvenliği Çalışmalarına İşletmenin Üst Düzey Yöneticileri De Katılmalı Ve Sorumluluğa Ortak Olmalıdır. C) İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Konusunda Formen Ve Ustabaşı Gibi İlk Kademe Yöneticileri Çok Önemlidir. D) Ağır Yaralanma Veya Ölümle Neticelenen Her Kazanın Temelinde, 29 Hafif Yaralanma 200 Yaralanmasız Olay Vardır

235- İş Kanuna Göre İşveren, İş Sözleşmesiyle Veya İş Sözleşmesinin Eki Niteliğindeki Personel Yönetmeliği Ve Benzeri Kaynaklar Ya Da İşyeri Uygulamasıyla Oluşan Çalışma Koşullarında Esaslı Bir Değişikliği İşçiye Yazılı Olarak Kaç İş Günü İçinde Bildirmelidir?

A) 3 İş Günü B) 6 İş Günü C) 15 İş Günü D) 30 İş Günü

236- İş Kanunu Kapsamında Olan Bir İşyerinde İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi Oluşturulması Zorunluluğuna İlişkin Olarak Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Doğrudur? A) İşyerinde 50 Veya Daha Fazla İşçi Çalışmalıdır B) İşyeri Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Almalıdır C) İşyerinde Yapılan İşler Sanayiden Sayılmalıdır D) İşyerinde Parlayıcı Patlayıcı Madde Üretiliyor Olmalıdır

https://www.facebook.com/groups/is6331/

42


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 237- İş Kanununa Göre Kadın İşçilerin Çoğul Gebelikte, Doğum Öncesi Ve Doğum Sonrasında Kullanacağı Toplam İzin Süresi Ne Kadardır? A) 6 Hafta B) 12 Hafta C) 16 Hafta D) 18 Hafta

238- İş Kazaları Meslek Hastalıkları Açısından Maddi Sorumluluk Aşağıdakilerden Hangisinde Tanımlıdır? A) Deniz İş Kanunu B) 4857 Sayılı İş Kanunu C) Borçlar Kanunu D) Ticaret Hukuku

239- İş Kazaları Meslek Hastalıkları Aşağıdakilerden Hangisinde Tanımlıdır? A) Deniz İş Kanunu B) 4857 Sayılı İş Kanunu C) Borçlar Kanunu D) Sosyal Sigortalar Kanunu

240- İş Kazalarının Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü İle Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirimine İlişkin Olarak Aşağıda Belirtilen Sürelerden Hangisi Doğrudur?

A) İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları Kazadan Sonraki 3 Gün İçerisinde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü İle Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmelidir. B) İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları Kazadan Sonraki 2 Gün İçerisinde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü İle Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmelidir. C) İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları En Geç 3 Gün İçerisinde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğüne, Kazadan Sonraki 2 Gün İçerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmelidir. D) İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları En Geç 2 Gün İçerisinde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğüne, Kazadan Sonraki 3 Gün İçerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmelidir.

241- İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Aşağıdaki Hangi Kanunda Tanımlanmıştır? A) 4857 Sayılı İş Kanunu B) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu C) Umumi Hıfzısıhha Kanunu D) Borçlar Kanunu

https://www.facebook.com/groups/is6331/

43


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 242- İş Kazasının 5510 Sayılı Kanunda Belirtilen Sürede Sgk’Ya Bildirilmemesi Halinde İşverenin Karşılaşacağı Yaptırım Aşağıda Belirtilenlerden Hangisidir?

A) Bildirim Tarihine Kadar Geçen Süre İçin Sigortalıya Ödenecek Geçici İş Göremezlik Ödeneği, Kurumca İşverenden Tahsil Edilir. B) İş Kazası Nedeniyle Yapılmış Masraflar İle Ödenmişse Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Tamamı, Kurumca İşverenden Tahsil Edilir C) İş Kazası Nedeniyle Sigortalıya Ödenecek Sürekli İş Göremezlik Ödeneğinin Tamamı, Kurumca İşverenden Tahsil Edilir D) İş Kazası Nedeniyle Sigortalıya Ödenecek Sürekli İş Göremezlik Ödeneğinin Tamamı, Kurumca İşverenden Tahsil Edilir

243- İş Makinası Kullanan Çalışanların Aşağıdaki Ehliyet Sınıflarından Hangisine Sahip Olmaları Gerekir?

A) A B) B C) C D) G

244- İş Makinası Trafikte De Kullanılıyorsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sahibi Olunmalıdır. A) Operatörlük Belgesi B) G Sınıfı Sürücü Belgesi C) A Sınıfı Sürücü Belgesi D) B Sınıfı Sürücü Belgesi

245- İş Makineleri Nakliye Sırasında, Taşıyacak Araca Bindirilirken Tırmanabileceği Rampaların Açısı En Fazla Kaç Derece Olmalıdır? A) 20 B) 30 C) 45 D) 50

246- İş Makinelerinde Kullanılan Koruyucu Tiplerini Kaç Şekilde Sınıflandırabiliriz? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

https://www.facebook.com/groups/is6331/

44


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 247- İş Makinelerinin Periyodik Kontrol Süreleri En Fazla Ne Kadardır ? A) Hafta Bir B) 3 Ay C) 6 Ay D) Yılda Bir

248- İş Makinelerinin Yerleşim Yeri İçinde Ve Dışında Hızları En Fazla Kaç Km/H Olmalıdır? A) 10 B) 15 C) 20 D) 30

249- İş Makinesi Operatörleri Hangi Sınıf Ehliyete Sahip Olmalıdırlar? A) B Sınıfı B) E Sınıfı C) F Sınıfı D) G Sınıfı

250- İş Makinesi Operatörü Makinesiyle Çalışmaya Başlamadan, Aşağıdaki Seçeneklerden Hangisini İlk Önce Kontrol Etmelidir? A) Lastik Havaları B) Ataşmanlar C) Fren Sistemi D) Motor Yağ Seviyesi

251- İş Makinesi Üzerinde Kaynak İşlemi Yapılmadan Önce Aşağıdaki Önlemlerden Hangisinin Alınması Doğrudur ? A) Motor Çalışır Durumda Olmalı B) Motor Stop Edilmeli C) Akü Kutup Başı Bağlantısı Gevşetilmeli D) Akü Kutup Başı Bağlantısı Sökülmeli

252- İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Hükümleri Gereği İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Kaç Kişiden Oluşur? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

https://www.facebook.com/groups/is6331/

45


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 253- İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurullarınca,İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatına Uygun Olarak Alınan Kararlar İle İlgili Olarak İşveren Aşağıdakilerden Hangisini Uygulamalıdır? A) Kurul Tarafından Verilen Kararları Uygulamakla Yükümlüdür. B) Kurul Kararları Uygulanması Yükümlülüğü İşyerinin Maddi Olanakları Ölçüsündedir. C) Kurul Kararlarını Uygulamak İş Güvenliği Mühendisinin Yükümlülüğüdür. D) Kurul Aldığı Kararları Uygulamakla Yükümlüdür.

254- İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulunun Toplantı Yapma Usullerinden Hangisi Yanlıştır? A) Ayda Bir Kere B) Altı Ayda Bir Kere Acil Durumlarda C) Ağır İş Kazası Veya Özel Bir Tedbiri Gerektiren Durumlarda D) Acil Ve Hayati Bir Tehlike İle Karşı Karşıya Kalan İşçinin Müracaatında

255- İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası Oluşturma Amacı Aşağıdakilerden Hangisidir ? A) İşletmenin Ekonomik Yapısını Düzenlemek B) Meydana Gelen İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarının Nedenlerini Araştırmak C) Personel Servisinin Re-Organizasyonunu Gerçekleştirmek D) İşyerlerinde Tam Önleme Ve Koruma Sağlamak

256- Aşağıdakilerden Hangisi İş Sağlığı Ve Güvenliği Ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Ilo Sözleşmesi Çerçevesinde İşletme Düzeyinde İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması İçin Yapılacak Düzenlemelerden Değildir.? A) İşletmedeki İşçi Temsilcilerinin, İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında İşverenle İşbirliği Yapmaları B) İşletmedeki İşçi Temsilcilerine, İş Sağlığını Ve Güvenliğini Sağlamak İçin Yeterli Bilgi Verilmesi Ve Ticari Sırları Açıklamamak Şartıyla Kendilerini Temsil Eden Kuruluşlarla Bu Bilgilerin İstişare Edilmesi C) İşletmedeki İşçi Ve Temsilcilerine, İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı Konusunda Yeterli Eğitim Verilmesi D) İşçilerin İşe Alınma Kuralları

257- İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e Göre İşyerinde Aşağıdakilerden Hangisinin Bulunması Zorunlu Değildir? A) Sağlık Ve Güvenlik İşçi Temsilcisi B) Yangın Güvenliği Sorumlusu C) İşçi Temsilcisi D) Kurtarma Ekip Sorumlusu 258- İş Sağlığı Ve Güvenliğinden Sorumlu Mühendis Veya Teknik Elemanın Kuruldaki Görevi Nedir? A) Sivil Savunma Uzmanı B) İşveren C) Kurul Sekreteri D) Personel Müdürü

https://www.facebook.com/groups/is6331/

46


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 259- İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğine Göre Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Yanlıştır? A) Bir İşyerinde Muhtelif İşlerin Yapılması Durumunda, İşyerinde Yapılan Asıl İş Tehlike Sınıfının Tayininde Temel Alınır. B) Tehlike Sınıfları Tebliği; “İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği” İle Birlikte Yürürlüktedir. C) İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğine Göre İşyerleri 3 Tehlike Sınıfına Ayrılmıştır. D) İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği Tehlike Sınıfı Belirleme Komisyonunun Görüşleri Doğrultusunda Belirlenmiştir

260- İş Sağlığı Ve Güvenliğini En Dolaysız Biçimde Güvence Altına Alan “Sosyal Güvenlik Hakkını Düzenleyen” Anayasa Maddesi Aşağıdakilerden Hangisidir? A) 17.Madde B) 50.Madde C) 60.Madde D) 65.Madde 261- İş Sözleşmesinin Türüne Göre Çalışanlara Eğitim Verilmesi Yükümlülüğünün Belirlenmesinde Aşağıdakilerin Hangisi Doğrudur? A) İş Sözleşmesinin Türüne Bakılmaksızın Çalışanlara Eğitim Verilir. B) Belirli Süreli İş Sözleşmesi Olanlara Eğitim Verilir. C) Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Olanlara Eğitim Verilir. D) Deneme Süreli İş Sözleşmesi Olanlara Eğitim Verilir.

262- İş Yeri Havasındaki Arsenik Miktarı Kaç Mgr/M3 Olmalıdır? A) 0,075 B) 0.15 B) 0.15 D) 2

263- İş Yeri Havasındaki Berilyum Miktarı Kaç Mgr/M3 Olmalıdır? A) 0,1

B) 0.15

C) 0,5

D) 2

264- İş Yeri Havasındaki Civa Miktarı Kaç Mgr/M3 Olmalıdır? A) 0,075 B) 0.15 C) 0,5 D) 2

https://www.facebook.com/groups/is6331/

47


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 265- İş Yeri Havasındaki Kadmiyum Miktarı Kaç Mgr/M3 Olmalıdır? A) 0,1 B) 0.15 C) 0,5 D) 2

266- İş Yeri Havasındaki Kurşun Miktarı Kaç Mgr/M3 Olmalıdır? A) 0,1 B) 0,15 C) 0,5 D) 2

267- İş Yeri Havasındaki Kükürt Miktarı Kaç Ppm Olmalıdır? A) 20 B) 50 C) 70 D) 100

268- İş Yeri Kapatma Hangi Hükme Göre Verilir? A) İdari B) Cezai C) Hukuki D) Mali

269- İş Yeri Ortamında Bulunan C3H8 Gazının Havalandırması Nasıl Yapılmalıdır? A) Üstten B) Alttan C) Solunum Hizasından D) Yandan

270- İş Yerinde Hava Akımının Hız Değerleri Kaç M/Sn Arasında Olmalıdır? A) 0,25-3,5 B) 1.5-2.5 C) 0.3-0.5 D) 0.3-0.6

https://www.facebook.com/groups/is6331/

48


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 271- İş Yerindeki Tehlikeli Kimyasal Maddelerden Kaynaklanacak Kaza, Olay Ve Acil Durumlarda Yapılacak İşleri Önceden Belirleyen Bir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hazırlanmalıdır. A) Acil Eylem Planı B) Risk Analizi C) Patlamadan Korunma Dokümanı D) Etkilenmiş Alan Planı

272- İş Yerleri Tabanının En Az Yüzde Kaçı Işık Almaları İçin Dışa Açılan Kapı Ve Pencerelere Sahip Olmalıdır? A) 1/4 B) 1/5 C) 1/8 D) 1/10

273- İşaret Levhaları İçin Fluoresan Renkler, Reflektör Malzeme Veya Yapay Aydınlatmanın En Uygun Kullanımı Aşağıdaki Durumlardan Hangisidir? A) Doğal Işığın Zayıf Olduğu Yerlerde B) Özellikle Dikkat Çekilmesi Gereken Yerlerde C) Sarı Renkli Tehlike İşareti Levhalarında D) Mavi Renkli Yasak İşareti Levhalarında

274- İşçiler İçin Ciddi Sağlık Riski Oluşturabilecek, Ancak Kesin Bir Değerlendirme Yapılamayan Biyolojik Etkenlerle Çalışmaların Yapıldığı Tüm İşyerlerinde Koruma Düzeyi En Az Kaç Olan Önlemler Alınır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

275- İşçilere İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi Hangi Kanunda Belirlenmiştir? A) 4857 Sayılı İş Kanununda B) Sosyal Sigortalar İş Kanununda C) Deniz İş Kanununda D) Milli Eğitim Kanununda

https://www.facebook.com/groups/is6331/

49


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 276- İşçileri Kaldırma Veya Taşımada Kullanılan İş Ekipmanlarında; Çalışma Yerinin Özelliği Ve Yükseklik Farklılıklarından Dolayı Taşıma Kabininin Düşme Riski, Alınan Güvenlik Önlemlerine Rağmen Önlenemiyorsa, Aşağıdakilerden Hangisi Alınacak Önlemlerdendir?

A) Emniyet Katsayısı Daha Yüksek Güvenlik Halatı İle Teçhiz Edilecek Ve Her Çalışma Günü Kontrol Edilecektir B) Taşıma Kabini Düşme Risklerinde Darbelere Karşı Daha Dayanıklı Bir Malzemeden Yapılacak Ve Her Çalışmadan Önce Kontrol Edilecektir C) Olay Neticesinde Kabin İçinde Mahsur Kalan İşçilerin Tehlikeye Maruz Kalmaması Ve Kurtarılması Sağlanacaktır D) Taşıma Kabininde Çarpma, Tehlikeli Bir Şekilde Sürüklenme Veya Düşme Ve İstem Dışı Kurtulma Hareketleri Esnasında İşçilerin Zarar Görmemeleri Sağlanacaktır

277- İşçilerin Asbeste Maruz Kalmalarına Bağlı Risklerden Korunmaları Hakkında Konsey Yönergesi Hangi Antlaşma Maddesine Göre Çıkarılmıştır? A) Aet Antlaşmasının 100. Maddesi Uyarınca B) İlo Sözleşmesinin 155 Ve 161 Sayılı Maddeleri Uyarınca C) 5062 Sayılı Kanuna İstinaden Who Sözleşmesi Uyarınca D) 2821 Sayılı Sendika Kanunun 44. Maddesi Uyarınca

278- İşçinin İş Kazası Sonucu Hayatını Kaybetmesi Sonucu, Sgk İşçinin Yakınlarına Gelir Bağlamış, Yapılan İncelemede, İş Kazasının Meydana Gelmesinde İşverenin %100 Kusurlu Olduğu Tespit Edilmiştir, Bu Durumda Sgk’Nın ; Bağlanan Gelirin Alınması İçin İşveren Açacağı Dava Hangisidir? A) Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası B) Rücu Davası C) Peşin Sermaye Değeri Davası D) Taksir Davası

279- İşçinin İş Kazasına Uğraması Ya Da Meslek Hastalığına Yakalanması Halinde, Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi, İşverenin Sorumluluğuna Etki Eden Faktörler Kapsamı Dışındadır? A) İşverenin İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tedbirlerini Alma Borcunu Yerine Getirmemesi B) İşçinin Zarar Görmesi C) İşçinin Cinsiyeti D) İşçinin Uğradığı Zararın İş Kazası Ya Da Meslek Hastalığı Sonucu Ortaya Çıkması

https://www.facebook.com/groups/is6331/

50


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 280- İşçinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Çalışmasının Sakıncalı Olduğu İş Yerlerinde İşin Durdurulması Yaptırımı Nasıl Bir Yaptırımdır? A) Mali B) İdari C) Cezai D) Hukuki

281- İşçinin Maruziyetinin Belirlenmesinde Hangisi Doğrudur? A) Kullanılan Kişisel Kulak Koruyucunun Koruyucu Etkisi Dikkate Alınarak Maruziyet Sınır Değeri Uygulanır B) Kullanılan Kişisel Kulak Koruyucusunun Koruyucu Etkisi Dikkate Alınarak En Yüksek Maruziyet Etkin Değeri Uygulanır C) Kullanılan Kişisel Kulak Koruyucusunun Koruyucu Etkisi Dikkate Alınarak En Düşük Maruziyet Etkin Değeri Uygulanır D) Kullanılan Kişisel Kulak Koruyucusunun Etkisi Dikkate Alınmadan En Yüksek Maruziyet Etkin Değeri Uygulanır

282- İşin Devamı Süresince Genç İşçilerin Hangi Sürelerde Periyodik Muayenelerinin Yapılması Zorunludur? A) 9 Ay B) 6 Ay C) Hiçbiri D) 12 Ay 283- İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılması Kararına Karşı İşverenin Yerel İş Mahkemesinde Kaç İş Günü İçinde İtiraz Etmek Yetkisi Vardır? A) 6 B) 15 C) 10 D) 3 284- İşin Gereği Gürültülü Çalışılması Zorunlu İşlerde En Çok Kaç Desibel Olabilir? A) 85 Desibel B) 87 Desibel C) 90 Desibel D) 95 Desibel

285- İşletmelerde Ergonomik Sorunlar Nedeniyle Görülen Rahatsızlık Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Kulakta Duyma Kaybı B) Tetanos C) Kas Ve İskelet Hastalıkları D) Görme Bozukluğu

https://www.facebook.com/groups/is6331/

51


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 286- İşveren Tarafından Görevlendirilen Ve İşverenin Adına Projenin Hazırlanmasından, Uygulanmasından Ve Uygulanmasının Kontrolünden Sorumlu Gerçek Veya Tüzel Kişiye Ne Denir? A) Proje Sorumlusu B) Hazırlık Koordinatörü C) Kalfa D) Sürveyan

287- İşveren Veya Proje Sorumlusu Aşağıda Belirtilen Durumların Hangisinde, Yapı İşine Başlamadan Önce Çalışma Bakanlığının İlgili Bölge Müdürlüğüne Bildirimde Bulunma Sorumluluğu Yoktur? A) Yapı İşi 30 İş Gününden Fazla Sürecek Ve Devamlı Olarak 20’Den Fazla İşçi Çalışacaksa B) Yapı İşi 20 İş Gününden Fazla Sürecek Ve Devamlı Olarak 20’Den Fazla İşçi Çalışacaksa C) İşin Büyüklüğü 500 Yevmiyeden Fazla Çalışma Gerektiriyorsa D) İşin Büyüklüğü 750 Yevmiyeden Fazla Çalışma Gerektiriyorsa

288- İşveren, İşçilerin Maruz Kaldığı Havadaki Asbest Konsantrasyonunun, Sekiz Saatlik Zaman Ağırlıklı Ortalama (Twa) Değerinin . . . Lif/Cm3’Ü Geçmemesini Sağlayacaktır. Noktalı Yerin Cevabını Bulunuz. A) 0.01 B) 0.1 C) 1 D) 2

289- İşveren,Asbest Veya Asbestli Malzeme İle Çalışanların Yaptıkları İşleri, Çalışma Süresini Ve Maruziyet Miktarını Belirten Kayıtları Maruziyetin Sona Ermesinden Sonra En Az Kaç Yıl Süreyle Saklanması Zorunludur? A) 10 B) 20 C) 40 D) 50

290- İşveren,Elle Taşıma İşlerinde İşçiler Ve/Veya Temsilcilerine Taşınan Yükle İlgili Genel Bilgileri Ve Mümkünse Yükün Ağırlığı İle Eksantrik Yüklerin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hakkında,Kesin Bilgileri Vermekle Yükümlüdür. Cümlesinde Noktalı Yerin Cevabını Bulunuz. A) Kaldırma Şekilleri B) Kavrama Yerleri C) Ölçüleri D) Ağır Tarafın Ağırlık Merkezinin Yeri

https://www.facebook.com/groups/is6331/

52


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 291- İşverenler, Grup 3 Ve/Veya Grup 4 Biyolojik Etkenlere Maruz Kalan İşçilerin Listesini, Yapılan İşin Türünü, Mümkünse Hangi Biyolojik Etkene Maruz Kaldıklarını Ve Maruziyetleri, Kazalar Ve Olaylarla İlgili Kayıtları, Uygun Bir Şekilde Tutarlar. Bu Liste Ve Kayıtlar Kaç Yıl Saklanmalıdır? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

292- İşverenler, İşyerinde Meydana Gelen İş Kazalarını 4857 Sayılı İş Yasasının Hangi Maddesine İstinaden Ve Ne Kadar Sürede İlgili Bölge Müdürlüğü’ne Bildirmekle Yükümlüdürler? A) 75.Maddesi Ve 2 İş Günü B) 78.Maddesi Ve 3 İş Günü C) 77.Maddesi Ve 2 İş Günü D) 80.Maddesi Ve 2 İş Günü

293- İşverenler,İşyerlerinde Meydana Gelen İş Kazasını Ve Tespit Edilen Meslek Hastalığını Kaç İş Günü İçinde Yazılı Olarak İlgili Bölge Müdürlüğüne Bildirmek Zorundadır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

294- İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Hükümleri Aşağıdakilerden Hangisinde Uygulanır? A) Geçici Veya Hareketli İş Alanlarında B) Balıkçı Teknelerinde C) Fabrika Ve Depolarda D) Maden, Petrol Ve Gaz Çıkarma İşlerinde

295- İşyeri Hekimi Tehlikeli Sınıfta Sayılan Ve 60 İşçi Çalışan İşyerinde, Ayda En Az Ne Kadar Süre İle Hizmet Vermelidir? A) 24 Saat B) 24,5 Saat C) 25 Saat D) 25,5 Saat

https://www.facebook.com/groups/is6331/

53


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 296- İşyeri Hekimlerinin, Bu Yönetmelik Kapsamında Görevlerini Yerine Getirebilmek İçin Tanımlanan Görev Süreleri Bakımından Aşağıdakilerden Hangisi Doğrudur? A) Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerine; Sağlık Gözetimi İçin Ayda En Az 24 Saat, Buna İlave Olarak İşe Giriş Ve Periyodik Muayeneleri İle Eğitim İçin On İşçi Başına Yılda 30 Dakika B) Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerine; Sağlık Gözetimi İçin Ayda En Az 24 Saat, Buna İlave Olarak İşe Giriş Ve Periyodik Muayeneleri İle Eğitim İçin On İşçi Başına Ayda 60 Dakika C) Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerine; Sağlık Gözetimi İçin Ayda En Az 24 Saat, Buna İlave Olarak İşe Giriş Ve Periyodik Muayeneleri İle Eğitim İçin On İşçi Başına Yılda 60 Dakika D) Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerine; Sağlık Ve Gözetimi İçin Ayda En Az 36 Saat, Buna İlave Olarak İşe Giriş Ve Periyodik Muayeneleri İle Eğitim İçin On İşçi Başına Ayda 90 Dakika

297- İşyeri Hekimliği Belgesi İle İlgili Olarak Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır? A) İşyeri Hekimliği Eğitim Proğramlarına Katılan Ve Eğitim Sonunda Genel Müdürlükçe Yaptırılan Sınavda Başarılı Olan Hekimlere Verilir. B) Genel Müdürlük Ve Bağlı Birimlerde İş Sağlığı Alanında En Az 5 Yıl Çalışmış Hekimlere İstekleri Halinde Verilir. C) İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında En Az 3 Yıl Teftiş Yapmış Olan Hekim İş Müfettişlerine Verilir. D) Üniversitelerden İş Sağlığı Bilim Uzmanlığı Ve/Veya Bilim Doktorası Almış Hekimlere Verilir.

298- İşyeri Merdivenlerinin Mukavemeti Metrekarede En Az Kaç Kilogram Yük Taşımalıdır? A) 1000 Kg B) 500 Kg C) 100 Kg D) 1500 Kg

299- İşyeri Ortak Sağlık Ve Güvenlik Biriminde Asgari Kimler Olmalıdır? A) 1 Adet İşyeri Hekimi B) 1 Adet İş Güvenliği Uzmanı C) 1 Adet Sağlık Memuru D) 1 Adet İşyeri Hekimi Ve 1 Adet İş Güvenliği Uzmanı

300- İşyeri Ortamında Mesleki Maruziyet Sınır Değerinin Aşılması Halinde Aşağıdakilerden Hangisinin Yapılması Gerekmez? A) Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi B) İşçilerin Durumdan Haberdar Edilmesi C) Malzeme Güvenlik Bilgi Formunun Hazırlanması D) Sağlık Kontrolünün Yapılması

https://www.facebook.com/groups/is6331/

54


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 301- İşyerinde Gürültüden Korunma Yöntemleri Düşünüldüğünde, I. Gürültüyü Kaynakta Azaltmak, II. Ses Enerjisini Yayıldığı Ortamda Engellemek, III. Gürültüyü Gürültüye Maruz Kalan Kişide Engellemek, Olasılıklarından Hangisi Uygundur? A) I

B) II

C) III

D) I,II,III

302- İşyerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından,İşçinin Sağlığını Bozacak Veya Vücut Bütünlüğünü Tehlikeye Sokacak Yakın,Acil Ve Hayati Bir Tehlike İle Karşı Karşıya Kalan İşçinin Yasal Hakları Gereği Aşağıdakilerden Hangisini Yapamaz? A) İş Sağlığı Ve Güvenliği Kuruluna Başvurmak B) İşveren Veya İşveren Vekiline Başvurmak C) Hizmet Akdini Derhal Feshetmek D) Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığına Başvurmak 303- İşyerinde İşçilerin Giriş Çıkışlarında Kullandıkları Merdivenleri Genişliği En Az Kaç Cm. Olmalıdır? A) 110

B) 120

C) 130

D) 140

304- İşyerinde Yapılan İşlerin Ticaretten Sayılan İşlerden Olduğu İş Kanunu Kapsamındaki Bir İşyerinde, İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştırılmasına İlişkin Olarak Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Doğrudur? A) 50 Veya Daha Fazla İşçi Çalıştırılıyorsa İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırılması Zorunludur B) 50 Veya Daha Fazla İşçi Çalıştırılıyorsa İşyeri Hekimi Çalıştırılması Zorunludur İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırılması Zorunlu Değildir. C) İşyerinde Yapılan İşler Ticaretten Sayılan İşler Olduğu İçin 50 Veya Daha Fazla İşçi Çalıştırılıyor Olsa Bile İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırılması Zorunluluğu Yoktur. D) Yukarıdakilerin Hiçbiri Doğru Değildir.

305- İşyerinde Zararlı Ve Tehlikeli Miktarda Karbon Oksitleri Yayılması Mümkün Olan Hallerde Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır? A) İşyeri,Gazın İşçiler İçin Tehlikeli Olmadan Dışarı Çıkmasını Sağlayacak Şekilde Tesis Edilmiş Bulunacak Veya Çıkan Gaz Yakılacak Veya Uygun Bir Çekme Tertibatıyla Dışarı Atılacaktır. B) Karbon Monoksitli Ortamda Çalışmak Zorunda Olanlara,Temiz Hava Maskesi Verilecek Ve Bu Maskeye Uygun Bir Boru İle Dışarıdan Temiz Hava Sağlanacaktır. C) İşçiler,Gerektiğinde Bir Gözü Kapalı Diğeri Yarı Açık Vaziyette Ve Nefes Almaksızın 20 Saniyelik Bir Zaman Zarfında Koşmaya Alıştırılacak Ve İşçilerin Bu Alışkanlıklarının Devamı,Her Zaman Kontrol Altında Tutulacaktır. D) İşyerinde,Bakır Sülfat Katılmış Veya Katılmamış Yeteri Kadar Aktif Kömürlü Uygun Maske Bulundurulacaktır.

https://www.facebook.com/groups/is6331/

55


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 306- İşyerindeki Ekipmanların Periyodik Kontrol Dokümanında Aşağıdakilerden Hangisi Bulunmak Zorunda Değildir? A) Ekipmanın Kullanma Talimatları İle İlgili Bilgiler B) Yetkili Teknik Eleman İle İlgili Bilgiler C) Test Tekniği Ve Şartları İle İlgili Bilgiler D) Makine Ve/Veya Tesis İle İlgili Bilgiler

307- İşyerindeki Tehlikeli Kimyasal Maddelerden Kaynaklanacak Kaza, Olay Ve Acil Durumlar İçin İşveren Aşağıdakilerden Hangisini Yapamaz? A) Durumun En Kısa Zamanda Normale Dönmesi İçin Etkilenmiş Alana Tüm Çalışanların Girmesi Talimatını Vermek B) Yapılacak İşleri Önceden Belirleyen Bir Acil Eylem Planı Hazırlamak C) Tehlikeli Kimyasallarla İlgili Acil Durum Düzenlemeleri Hakkındaki Bilgileri Kullanıma Hazır Bulundurmak. D) Etkilenmiş Alana Girmesine İzin Verilen Kişilere Uygun Koruyucu Giyim Eşyası, Kişisel Koruyucu Donanım Ve Özel Güvenlik Ekipmanı Vermek.

308- İşyerleri Tehlike Sınıflamasına Göre Kaç Tehlike Sınıfına Ayrılmıştır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 7

309- İşyerlerinde Çalışanlara Verilecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri İçin Aşağıdaki Belirtilenlerden Hangisi Yanlıştır? A) Sağlık Ve Güvenlik İle İlgili Özel Görevi Bulunan Çalışanlar Ve Temsilcileri Özel Olarak Eğitilmelidir B) Eğitimlerde Geçen Süre Çalışma Süresinden Sayılmaz C) Çalışanlar İşyerinde Düzenlenecek Olan Eğitimlere Katılmak Ve Bu Konudaki Talimat Ve Prosedürlere Uymakla Yükümlüdürler D) Özel Önlem Alınmasını Gerektiren Alanlarda Çalışanlara Özel Eğitim Verilir

310- İşyerlerinde Çalışanlara Verilecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinde Aşağıdaki İşveren Yükümlülüklerinden Hangisi Yanlıştır? A) Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren, Geçici İş İlişkisi İle Çalışanlara Gerekli Eğitimi Vermekle Yükümlüdür B) İşverenler, Çalışanlarına, İş Sözleşmesinin Türüne Bakılmaksızın Gerekli Eğitimi Vermekle Yükümlüdür C) Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi Kurulan İşyerlerinde, Alt İşverene Ait Çalışanların Eğitimlerinden, Alt İşveren Sorumludur D) İşveren Eğitim Programlarını Hazırlamak, Düzenlemek, Çalışanların Katılmasını Sağlamak Ve Uygun Yer, Araç Ve Gereç Temin Etmekle Yükümlüdür

https://www.facebook.com/groups/is6331/

56


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 311- İşyerlerinde Çıkması Muhtemel Yangın Cinslerine Karşı Öncelikle Bulundurulması Gereken Yangın Söndürme Cihazına İlişkin Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Doğru Değildir? A) A Sınıfı Yangın Çıkması Muhtemel Yerlerde, Öncelikle Çok Maksatlı Kuru Kimyevi Tozlu Veya Sulu B) B Sınıfı Yangın Çıkması Muhtemel Yerlerde, Öncelikle Kuru Kimyevi Tozlu, Karbondioksitli Veya Köpüklü C) C Sınıfı Yangın Çıkması Muhtemel Yerlerde, Öncelikle Kuru Kimyevi Tozlu Veya Karbondioksitli D) D Sınıfı Yangın Çıkması Muhtemel Yerlerde, Öncelikle Kuru Kimyevi Tozlu

312- İşyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulu Kurulmasına İlişkin Olarak Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Doğrudur? A) 50 Veya Daha Fazla İşçi Çalıştırılan Tüm İşyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulu Oluşturulması Zorunludur. B) 50 Veya Daha Fazla İşçi Çalıştırılan Sanayiden Sayılan İşyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulu Oluşturulması Zorunludur. C) Devamlı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştırılan Sanayiden Sayılan 6 Aydan Fazla Sürekli İşlerin Yapıldığı İşyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulu Oluşturulması Zorunludur. D) Yukarıda Belirtilenlerin Hiçbiri Doğru Değildir.

313- İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanmasında Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi İşverenlerin Sorumluluğunun Kapsamında Değildir? A) İşverenler 10 Veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İşyerlerine İşletme Belgesi Almak Zorundadır B) İşverenler, İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması İçin Gerekli Her Türlü Önlemi Almak Zorundadır C) İşverenler İşyerinde Alınan İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerine Uyulup Uyulmadığını Denetlemek Zorundadır D) İşverenler, İşçileri Karşı Karşıya Bulundukları Mesleki Riskler, Alınması Gerekli Tedbirler, Yasal Hak Ve Sorumlulukları Konusunda Bilgilendirmek Zorundadır

314- İşyerlerinde İşçilerin Daimi Olarak Çalıştırıldığı Yerlerin Tavan Yüksekliği, En Az Kaç Metre Olacaktır? A) 2,5 B) 3 C) 3,5 D)4

315- İşyerlerinde Kişi Başına Düşen Serbest Alan Miktarı En Az Kaç Metrekare Olmalıdır? A) 2,5 B) 3 C) 3,5 D)4

https://www.facebook.com/groups/is6331/

57


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 316- İşyerlerinde Malzemeler,Aydınlatmayı Engellemeyecek, Makina Ve Tesisatın Çalışmasını Güçleştirmeyecek,Geçitlerde Gidiş Ve Gelişi Aksatmayacak Ve Yangın Söndürme Tesisatının Kullanılma Ve Çalışmasını Engellemeyecek Ve Devrilmeyecek Şekilde Ve Ağırlıklarına Uygun Olarak En Fazla Kaç Metre Yükseklikte İstiflenebilir? A) 3,00 Metre B) 3,50 Metre C) 4,00 Metre D) 4,50 Metre

317- İşyerlerinde Yapılması Gerekli Olan İş Sağlığı Ve Güvenliğine Yönelik Faaliyetlerin, Etkili, Sürekli Ve Sistematik Olarak Yürütülebilmesi Aşağıdakilerden Hangisi İle Sağlanır? A) İşyeri Ortamının Ölçülmesiyle B) Kontrollerin Yapılmasıyla C) Belge Sisteminin Yerleştirilmesiyle D) İş Ekipmanlarının Kontrolüyle

318- İşyerlerinde,Alkollü İçki Kullanma Yasağı Aşağıdakilerden Hangisine Uygulanır? A) Alkollü İçki Yapılan İşyerlerinde Çalışan Ve İşin Gereği Olarak Üretileni Denetlemekle Görevlendirilenlere B) Kapalı Kaplarda Veya Açık Olarak Alkollü İçki Satılan Veya İçilen İşyerlerinde İşin Gereği Alkollü İçki İçmek Zorunda Olanlara C) İşinin Niteliği Gereği Müşterilerle Birlikte Alkollü İçki İçmek Zorunda Olanlara D) Günde 7,5 Saatten Az Hafif İşlerde Çalışanlara

319- İşyerlerindeki Acil Çıkış Yolları Ve Kapılarının Özellikleri Konusunda Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Yanlıştır? A) Acil Çıkışı Önleyecek Hiçbir Engel Bulunmayacaktır B) Acil Çıkış Kapıları İşçinin Kendisine Doğru Çekmesiyle Kolayca Açılabilecektir C) Herhangi Bir Tehlike Durumunda, Tüm Çalışanların İşyerini Derhal Ve Güvenli Bir Şekilde Terk Etmeleri Mümkün Olacaktır D) Acil Çıkış Yolları Ve Kapılarının Sayısı, Boyutları Ve Yerleri Yapılan İşin Niteliğine, İşyerinin Büyüklüğüne Ve Çalışanların Sayısına Uygun Olacaktır

https://www.facebook.com/groups/is6331/

58


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 320- İşyerlerindeki Acil Durum Çalışmalarının Bir Sistem Dahilinde Yapılabilmesi İçin Aşağıda Faktörlerin Sıralaması Nasıl Olmalıdır? I- Önlemlerin Belirlenmesi, II- Acil Durumların Belirlenmesi, III- Ekiplerin Oluşturulması, IV- Uygulama, V- Eğitim, VI- Gözden Geçirme

A) I-II-III-V-IV-VI B) II-I-III-V-IV-VI C) I-III-II-IV-V-VI D) II-I-III-IV-V-VI

321- İşyerlerindeki Gürültünün Ölçülmesinde, İnsan Kulağının En Düşük İşitme Referans Değeri Olarak Aşağıda Verilen Değerlerden Hangisi Esas Alınır? A) 15 Mikro Bar B) 20 Mikro Bar C) 15 Mikro Paskal D) 20 Mikro Paskal

322- Kaldırma İşlerinde Kullanılan Kendir Halatlar İçin Aşağıda Kullanma Özelliklerinden Hangisi Risklidir? A) Islak Ve Gergin Bekletilmemeli B) Demir Askılara Asılmalı C) Her Kullanımdan Önce Kontrol Edilmeli D) Asit Ve Aşındırıcılardan Korunmalı 323- Kaldırma İşlerinde Kullanılan Tel Halatların Aşağıda Verilen Özelliklerinden Hangisi Yanlıştır? A) Halat Eklemeleri Uygun Yapılmalı B) Güvenlik Kat Sayısı En Az 6 Olmalıdır C) Halat Eklemeleri Uygun Yapılmalı D) Kesinlikle Yağlanmamalı

324- Kaldırma İşlerinde Kullanılan Tel Halatların Aşağıdaki Kullanım Avantajlarından Hangisi Yanlıştır? A) Aynı Ağırlık Ve Çapta Oldukları Halde Daha Mukavim Olması B) Islak Ve Kuru Halde Mukavemetin Aynı Kalması C) Değişik İklim Şartlarında Uzunluğunun Çok Önemli Oranda Değişmesi D) Uzun Ömürlü Ve Dayanıklı Olması

https://www.facebook.com/groups/is6331/

59


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 325- Kaldırma Makine Ve Araçlarının Kontrol Periyot’u Nedir? A) 3 Ay B) 6 Ay C) Yılda Bir D) 2 Yılda Bir

326- Kaldırma Makineleri Ve Araçları Yetkili Bir Teknik Eleman Tarafından Kaç Ayda Bir Kontrol Edilmelidir? A) 2 Ay B) 3 Ay C) 6 Ay D) 12 Ay

327- Kaldırma Makineleri, Kabul Edilen En Ağır Yükün En Az 1,5 Katını, Etkili Ve Güvenli Bir Şekilde Kaldıracak Ve Askıda Tutabilecek Güçte Olacak Şekilde Yapılacak Yük Deneyi Aşağıdakilerden Hangisine Göre Yapılmalıdır? A) Statik Yük Deneyi B) Dinamik Yük Deneyi C) Kararlılık Deneyi D) Şartnameye Uygunluk Deneyi

328- Kaldırma Makineleri, Kabul Edilen En Ağır Yükün Kaç Katı Yük Frenine Sahip Olacaktır?

A) En Ağır Yükün En Çok 1,25 Katını, Etkili Ve Güvenli Bir Şekilde Kaldıracak Ve Askıda Tutabilecek Güçte Yük Frenleri Bulunacaktır. B) En Ağır Yükün En Az 1,5 Katını, Etkili Ve Güvenli Bir Şekilde Kaldıracak Ve Askıda Tutabilecek Güçte Yük Frenleri Bulunacaktır. C) En Ağır Yükün En Çok 1,1 Katını, Etkili Ve Güvenli Bir Şekilde Kaldıracak Ve Askıda Tutabilecek Güçte Yük Frenleri Bulunacaktır. D) En Ağır Yükün En Az 1,1 Katını, Etkili Ve Güvenli Bir Şekilde Kaldıracak Ve Askıda Tutabilecek Güçte Yük Frenleri Bulunacaktır.

329- Kaldırma Makinelerinde Yüklerin Kaldırılmasında Halkalı Ve Levhalı Zincirler Kullanılır. Zincirler İçin Aşağıda Verilen Özelliklerden Hangisi Yanlıştır? A) Zincir Baklalarındaki Boyuna Uzama % 5’ İ Geçmişse Zincir Kullanılmamalıdır B) Zincirin Baklalarında Ezilme, Aşınma Veya Çatlaklık Varsa Zincir Değiştirilmelidir C) Kopan Zincir Baklaları Cıvata İle Birbirlerine Tutturulmalıdır D) Bir Zincirin Sağlamlığı, En Zayıf Baklasının Sağlamlığı Kadardır

https://www.facebook.com/groups/is6331/

60


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 330- Kaldırma Makinesi Operatörü Her Kim Tarafından Verilirse Verilsin Aşağıdaki Hangi İşareti Yerine Getirilmelidir? A) İndir B) Kaldır C) Dur D) Yürüt

331- Kaldırma Ve İletme Makineleri İçin Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır?

A) Kaldırma Makinalarının Üzerine Tel Sarılan Tamburlarının Yanları Flanşlı Olmalıdır. Flanş Genişliği Sarılan Halatın Çapının 2,5 Katı Olmalı, Halat Fırlamalarını Önleyecek Şekilde Yapılmalıdır. B) Halatın Ucu Tambura İyi Bağlanmış Olmalı, Yük Tutma Elemanı En Alt Seviyede Bulunduğu Zaman, Yivli Tanbur Üzerinde En Az İki Sarım Halat Kalmalıdır. C) Zincirler Kullanılacakları İşin Hususiyetine Ve Kaldıracakları Yükün Ağırlığına Göre Seçilirler. Zincirin Baklalarında Ezilme, Aşınma Veya Çatlaklık Varsa Zincir Değiştirilmelidir. D) Yüksek Gerilim Hatları Yakınında Çalışmak Gerekiyorsa, Gerilim İle En Az 1048 Cm.Lik Uzaklık Olmalıdır.

332- Kaldırma Ve Taşıma Araçları Azami Yükün En Az Kaç Katını Kaldırabilecek, Askıda Tutabilecek Güçte Olmalıdır? A) 1,25 B) 2 C) 2,5 D) 3

333- Kalker Ocağındaki Şev Yüksekliği En Fazla Ne Kadar Olmalıdır? A) 10 Metre B) Hiçbiri C) 30 Metre D) 20 Metre

334- Kanda Hemoglobin İle Birleşerek Karboksihemoglobin Bileşimine Neden Olan Madde Hangisidir? A) Hidrojen Sülfür B) Karbonmonoksit C) Karbondioksit D) Azot

https://www.facebook.com/groups/is6331/

61


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 335- Kanserojen Ve Mutajen Maddelerde Kirlenme Olasılığı Bulunan İşlerde, Alınacak Önlemlerden Hangisi Yanlıştır? A) Kirlenme Olasılığı Bulunan Yerlerde Çalışanların,Sigara İçmeleri,Yemeleri Ve Sıvı İçmeleri Önlenmelidir. B) Özel Koruyucu Giyim Eşyası Verilerek Ve Kendi Elbiseleri İle Koruyucu Giyim Eşyalarının Aynı Yerlerde Saklanması İçin Elbise Dolabı Verilmelidir. C) Uygun Ve Yeterli Yıkanma Yeri,Tuvalet Ve Temizlik Malzemesi Sağlanmalıdır. D) Koruyucu Araç Ve Gereçler Kullanılmadan Önce Ve Her Kullanımdan Sonra Kontrol Edilerek Temizlenmelidir

336- Kanserojen Ve Mutajen Maddelere Maruziyet Riski Bulunan Çalışmalarda Aşağıdakilerden Hangi Önlem Yanlıştır? A) Kanserojen Ve Mutajen Maddelere Maruz Kalan Veya Kalabilecek İşçi Sayısı Mümkün Olan En Az Sayıda Olacaktır. B) Madde Miktarı İşlem İçin Gerekenden Fazla Olmayacaktır. C) Yapılan Çalışmalarda İlk Önce Kişisel Korunma Yöntemi Uygulanacaktır. D) Uygun Çalışma Yöntemleri Ve İşlemler Kullanılacaktır.

337- Kanserojen Ve Mutajen Maddelere Maruziyet Riski Bulunan İşlerde Çalışanların, Bu Maddelere Maruziyet Şekli, Maruziyet Miktarı Ve Maruziyet Süresi Belirlenerek Yapılacak Risk Değerlendirmesi En Fazla Kaç Yılda Bir Defa Yenilenmelidir? A) 6 B) 4 C) 2 D) 10

338- Kanserojen Ve Mutajen Maddelerin Kullanıldığı İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi En Az Hangi Aralıkta Bir Yapılmalıdır? A) 3 Ay Da Bir Kez B) 15 Günde Bir Kez C) 6 Ay Da Bir Kez D) 2 Yılda Bir Kez

339- Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Gereği Çalışanların Sağlık Gözetimi İle İlgili Kişisel Sağlık Kayıtlarının Kaç Yıl Saklanması Gerekir? A) 5 B) 15 C) 20 D) 40

https://www.facebook.com/groups/is6331/

62


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 340- Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Hangi Yılda Yürürlüğe Girmiştir? A) 2005 B) 2003 C) 2006 D) 2009

341- Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Hangisinde Uygulanmaz? A) Çalışanların Kanserojen Maddelere Maruz Kalma Riski Bulunan İşlerin Yapıldığı İşyerlerinde B) Sadece Radyasyona Maruziyetin Söz Konusu Olduğu Çalışmalarda C) Asbest İle Çalışmalarda D) Çalışanların Mutajen Maddelere Maruz Kalma Riski Bulunan İşlerin Yapıldığı İşyerlerinde

342- Kapalı Alan Çalışmaları Öncesinde Ortam Atmosferinde Bulunan Parlayıcı, Patlayıcı Gaz Konsantrasyonu Ölçümünde Hangi Cihaz Kullanılmalıdır? A) Odyometre B) Anemometre C) Eksplozimetre D) Pisikometre

343- Kapalı Alan Çalışmalarında…………Boşluğa Uygun Olanı Bulunuz. A) Nezaretçiye Gerek Yoktur B) En Az Bir Nezaretçi Olmalıdır C) İ Ş Güv. Uzmanı Nezaretçi Görevini Üstlenmelidir D) İş Yeri Hekimi Nezaretçi Görevini Üstlenmelidir

344- Kapalı Alanlarda Çalışma İle İlgili Hangi İfade Doğrudur? A) Kapalı Alana Giren Kişiyle Kesinlikle İletişim Sağlanmalıdır. B) Kapalı Alanlardaki Seyyar Aydınlatma Cihazları 45 Volt’ A Kadar Olabilir. C) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kapalı Alanlarda Sorumlu Olabilir. D) Kapalı Alanlarda Çalışma Sırasında Co2 Maksimum Değeri % 1 Olmalıdır.

345- Kapalı Alanlarda Çalışma Sırasında Risk Değerlendirmesi Öncelikle Aşağıdakilerden Hangisini İçermez? A) İş B) Çalışma Alanı C) İşi Yapan Kişilerin Uygunluğu D) Çalışan Kişilerin Sayısı

https://www.facebook.com/groups/is6331/

63


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 346- Kapalı Alanlarla İlgili Aşağıdaki İfadelerden Hangisi Yanlıştır? A) Oksijen Oranı % 19 Dan Az Olan Mahaller Kirli Hava Sınıfına Girer B) Kapalı Alanlarda Kaynak İşlemi Yapmadan Önce Ortamın Temizlenmesi Gerekir C) Metan Oranı % 1,5 Olduğu Durumda Elektrik Aletlerle Çalışmaya Devam Edilebilir D) Kapalı Alanlarda Çalışırken 24 Volt’ Luk Aydınlatma Lambası Kullanılır 347- Kapalı Bir Tankta Meydana Gelen Sızıntı İle Yanmaya Başlayan Tank Giderek Isınır Ve Tank İçinde Isınarak Kaynamaya Başlayan Sıvı Tank Basıncını Yenerek Tankı Yırtar Ve Patlama İle Birlikte …………. Olayı Gerçekleşir. Cümlesinde Noktalı Yere Aşağıdakilerden Hangisi gelmelidir? A) Jet B) Bleve C) Havuz D) Sönme

348- Kapalı İşyerleri Günde………Defa Ve ………Saatten Az Olmayacak Şekilde Havalandırılır.Noktalı Yerlere Uygun Olanı Bulunuz. A) 1Defa -1Saat B) 2 Defa – ½Saat C) 3Defa - 15 Veya 30 Dak D) 4Defa – 15 Dakika

349- Kapalı İşyerlerinde İşçi Başına En Az Kaç Metreküp Hava Hacmi Olmalıdır? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

350- Kapalı Tanklarda Kaynakla Yapılacak Olan Çalışmalarda Parlama Patlama Riski Varsa Hangisinin Yapılması Doğru Değildir? A) Doğru Akım Kullanılmalıdır B) Kullanılan Akım Farketmez C) Alternatif Akım Kullanılmalıdır D) Elektrik Arkı Oluşturacak Kaynak Makinesi Kullanılmamalıdır

351- Kapalı Yapı Alanlarındaki Acil Çıkış Kapıları İçin Aşağıda Belirtilen Özelliklerden Hangisi Yanlıştır? A) Acil Çıkış Kapıları İçe Doğru Açılmalı B) Bu Kapılar Kilitli Ve Bağlı Bulundurulmamalı C) Acil Durumlarda Hemen Ve Kolayca Açabilecek Şekilde Olmalı D) Raylı Veya Döner Kapı Olmamalı

https://www.facebook.com/groups/is6331/

64


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 352- Kapasitif Boşalmayı Temin İçin, Üzerinde Çalışılması Gereken Kabloların Bütün İletkenleri İçin Aşağıda Yapılması Gereken İşlerden Hangisi Yanlıştır?

A) Kısa Devre Edilmeli Ve Topraklanmalı B) Kısa Devre Ve Topraklama İşlemi Çalışma Yerinin En Yakın Kısımları Üzerinde Ve Bu Yerin Her İki Ucunda Yapılmalı C) Yeniden Gerilim Altına Girme Tehlikesini Önlemek İçin Gerilim Vermeye Elverişli Bulunan Bütün Ayırıcılar Kapalı Durumda Kilitlenmiş Olmalı D) Sözlü Olarak Telefon Veya Telsizle Verilen Talimatlar Tekrar Ettirilmeli, Yanlış Anlamalara Ve Hatalı Manevra Yapılmasına Meydan Verilmemelidir

353- Kararsız Yapıdaki Roket Yakıtı, Kara Barut Vb. Maddelerin Patlama İşlevinin Aşağıdaki Hangi Faktör Olmaksızın Da Gerçekleşmesi Mümkündür? A) Isı B) Sürtünme C) Basınç D) Hava Oksijeni

354- Karbondioksit Aşağıdaki Özelliklerden Hangisini Gösterir? A) Yanıcıdır B) Yakıcıdır C) Zehirlidir D) Boğucudur

355- Kaymayı Önleyici Ve Delinmeye Dayanıklı Ayakkabıların Kullanıldığı İşler Hangisidir? A) Çatı İşleri B) Gemi Yapım İşleri C) Demiryolu Manevra İşleri D) Civatalama İşleri

356- Kaynak İşlemi Esnasında Ortaya Çıkan Işınlardan En Yüksek Enerjili Ve İnsan Sağlığı Açısından En Tehlikelisi Aşağıdakilerden Hangi Işındır? A) Mor Ötesi Işınlar B) Kızıl Ötesi Işınlar C) Parlak Işınlar D) Alfa Işınları

https://www.facebook.com/groups/is6331/

65


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 357- Kaynak İşlerinde Çalışanlar, Günde En Fazla Kaç Saat Çalıştırılabilir? A) 4,5 B) 7,5 C) 8,5 D) 9,5

358- Kaynak İşlerinde Kullanılan Basınçlı Gaz Tüplerinin Periyodik Olarak Basınç Testleri En Fazla Ne Kadar Sürede Yapılmalıdır? A) 3Ay B) 6Ay C) 1Yıl D) 5Yıl

359- Kaynak İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Tavan Yüksekliği En Az Kaç Metre Olmalıdır? A) 1 B) 3 C) 5 D) 7

360- Kaynak Yapımı Sırasında Ortaya Çıkan Toz Ve Gazlardan Kaynaklanan Tehlikeleri Kontrol Etmek İçin Aşağıdaki Yöntemlerden Hangisi Kullanılmaz? A) Filtreleme B) Yerel Havalandırma C) Koruyucu Kullanma D) Sulu Çalışma

361- Kaynakçıların İş Elbiselerinde Kullanılan Ve Ültraviyole Işınlarına Karşı En İyi Korumayı Sağlayan Kumaş Cinsi Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Naylon B) Pamuklu C) Deri D) Yün 362- Kaza,Kaçınılmazlık Sebebiyle Meydana Gelmiş İse,Kaza İle İlgili Herhangi Bir Kişinin Veya Kuruluşun Kusuru Bulunmuyorsa,Bu Zararın Belli Oranlarda İşçi Ve İşveren Tarafından Karşılanması Gerekmektedir. İşverenin Bu Yükümlülüğüne Ne Denir? A) Kusursuz Sorumluluk B) Manevi Tazminat C) Destek Tazminat D) Kaçınılmaz Sorumluluk

https://www.facebook.com/groups/is6331/

66


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 363- Kazan Dairesi İşyerinin Neresinde Olmalıdır? A) Yangına Ve Patlamalara Karşı Ayrı Bir Bölmede Veya Binada B) Çalışma Yapılan Katların En Üst Katında C) Çalışma Yapılan Katın Bodrumunda D) Çalışma Yapılan Katta

364- Kazan Dairesinin Yapısı İle İlgili Olarak Aşağıdakilerden Hangisi Doğru Değildir?

A) Kazan Daireleri Sürekli Havalandırılacaktır. Tabii Havalandırmanın Yeterli Olmadığı Hallerde Uygun Aspirasyon Tesisatı Yapılacaktır. B) Kazan Dairelerinin Tavanı Gerektiğinde Kazan Üzerinde Çalışmayı Kolaylaştıracak Yükseklikte Olacaktır. C) Kazan Dairelerinin Dışarı Açılan Pencere Ve Kapıları Bulunmayacaktır. D) Kazan Dairesi Drenaj Sistemi İle Donatılacaktır.

365- Kazan İçinde Veya Buna Benzer Dar Ve İletken Kısımları Bulunan Yerlerle Islak Yerlerde Alternatif Akımla Çalışan Lambalar Kullanıldığı Taktirde, ……………………. Veya Koruyucu Ayırma Sağlayan Aygıtlar (Güvenlik Tranformatörü) Çalışma Yerinin Dışında Tutulmalıdır. A) Küçük Gerilim B) Seyyar Lamba C) Topraklama D) Sigorta

366- Kazanlar Hangi Zaman Aralığında Rutin Peryodik Muayyaneneye Tabi Tutulmalıdır? A) Üç Ayda Bir B) Yılda Bir C) İki Yılda Bir D) On Yılda Bir 367- Kazanlar Ve Basınçlı Kaplara Uygulanan Hidrolik Basınç Deneyi Kazan Konstrüksiyon Basıncının Kaç Katı İle Yapılmalıdır ? A) 4,5 B) 3,5 C) 2 D) 1,5 368- Kazanlar, Tanklar Ve Benzeri Dar Yerlerde Nemli Ve Islak Yerlerde, Kaynak Yapıldığında Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Doğrudur? A) Yalnız Alternatif Akım Kullanılabilir B) Yalnız Doğru Akım Kullanılabilir C) Doğru Akım Da, Alternafif Akım Da Kullanılabilir D) 100 Voltu Geçmeyen Alternatif Akım Ve 100 Voltu Geçmeyen Doğru Akım Kullanılabilir

https://www.facebook.com/groups/is6331/

67


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 369- Kazanlara Ve Basınçlı Kaplara Aşağıdaki Zaman Aralıklarından Hangisinde Periyodik Olarak Basınç Testi Uygulanır? A) 4Ay B) 6Ay C) 12Ay D) 18Ay 370- Kazanlarda Bulunacak Göstergelere İlişkin Olarak Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Yanlıştır? A) Kazanın En Yüksek Çalışma Basıncını Gösterecek Şekilde Taksimatlı Manometresi Olacaktır. B) Manometrenin İşaretleri, Kazan Boyunun Birbuçuk Katı Uzaklıktan Rahatça Okunabilecek Büyüklükte Olacaktır. C) Sıcak Su Kazanlarında Bir Termometre Bulunacaktır. D) Kazanlarda Birbirinden Ayrı En Az İki Adet Su Seviye Göstergesi Bulunacaktır

371- Kazanlarda Güvenlik Açısından Bulunması Zorunlu Olan Cihaz Hangisidir ? A) Sirkülasyon Pompası B) Brülör C) Duman Boruları D) Manometre

372- Kazanlarda Hidrolik Test Hangi Basınçta Yapılmalıdır? A) İşletme Basıncında B) İşletme Basıncının 1,5 Katında C) İşletme Basıncının 1,25 Katında D) İşletme Basıncının 2 Katında

373- Kazanların Hidrolik Basınç Deneyleri,En Yüksek Çalışma Basıncının En Çok . . . İle Yapılacak. A) 0.5 B) 1 C) 1,5 D) 2

374- İş Kazası Veya Meslek Hastalığı Sonucu Oluşan İşveren Kusurunun Cezai Yönden Yaptırımları Aşağıdaki Hangi Mevzuatta Yer Alır? A) Ceza Kanunu B) İş Kanunu C) Ticaret Kanunu D) Ssk Kanunu

https://www.facebook.com/groups/is6331/

68


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 375- Kazı İşlerinde, Kaç Metre Derinlikten Sonra İşçilerin İnip Çıkmaları İçin El Merdivenleri Bulundurulmalıdır? A) 1,5 B) 2 C) 2,5 D) 3

376- Kendinden Hareketli İş Ekipmanı Hareket Halinde İken Kişiler İçin Risk Oluşturuyorsa İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Aşağıdaki Şartlardan Hangisine Uyulması Doğru Değildir? A) Ekipmanı Frenleyecek Ve Durduracak Bir Donanımı Bulunacaktır. Güvenlik Şartları Gerektiriyorsa, Ayrıca Bu Donanımın Bozulması Halinde Otomatik Olarak Devreye Giren Veya Kolayca Ulaşılabilecek Şekilde Yapılmış Acil Frenleme Ve Durdurma Sistemi Bulunacaktır B) Uzaktan Kumandalı İş Ekipmanı, Kontrol Sınırlarının Dışına Çıkması Halinde Otomatik Olarak Hemen Duracak Şekilde Olacaktır. C) Güvenliğin Sağlanmasında, Sürücünün Doğrudan Görüş Alanının Yetersiz Kaldığı Durumlarda, Görüşü İyileştirmek İçin Uygun Yardımcı Araçlar Kullanılacaktır. D) Ekipmanın Kendiliğinden Hareketi Önlenecektir

377- Keskiler İle Çalışma Yapılırken Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır?

A) Keski Başında Oluşacak Çapaklar Zımpara Taşı Veya Eğe İle Temizlenmeli B) Küçük Parçaların Sıçrama İhtimaline Karşı Koruyucu Gözlük Kullanılmalı C) Keski Ve Çekiç Gevşek Tutulmalı D) Keski Başının Ve Çekiç Yüzünün Yağlı Ve Kaygan Olmamamsına Dikkat Edilmeli

378- Keskiler İle Yapılan Çalışmalarda Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır? A) Keski Başında Oluşacak Çapaklar Zımpara Taşı Veya Eğe İle Temizlenmeli, B) İş Yapılırken Göz Ve Baş Koruma Altına Alınmalı, C) Keski Ve Çekiç Gevşek Tutulmalı, D) Keskiler Manivela Gibi Kullanılmamalı,

379- Kızışmayı Önlemek Ve Dengeyi Sağlamak İçin, Kesilmiş Keresteler, Raflar Üzerinde ……… Şeklinde İstiflenmelidir. A) Dikey B) Yanaşık C) Yatay D) Eğik

https://www.facebook.com/groups/is6331/

69


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 380- Kimyasal Depolardan Sevkiyat Yapılıyorken…… A) Önce Gelen Önce Gider Kuralı Uygulanır B) Üst Sıradaki Kimyasallar Önce Sevk Edilir C) Alt Sıradaki Kimyasallar Önce Sevk Edilir D) Sıranın Hiçbir Önemi Yoktur

381- Kimyasal Madde Depolarının Havalandırması Nasıl Yapılmalıdır? A) Alttan Ve Üstten Karşılıklı B) Alttan C) Solunum Hizasından D) Yandan

382- Kimyasal Madde Kapları Ve Bidonlarının Üzerindeki Etiketler Önemli Bir Bilgi Kaynağıdır. Etiketlemede Ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki (R) Sembolü Neyin Kısaltmasıdır? A) Güvenlik Tavsiyeleri B) Kullanım Şartları C) Risk Durumları D) Maddenin Bozunma Özellikleri

383- Kimyasal Madde Kapları Ve Bidonlarının Üzerindeki Etiketler Önemli Bir Bilgi Kaynağıdır. Etiketlemede Ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki (S) Sembolü Neyin Kısaltmasıdır? A) Güvenlik Tavsiyeleri B) Kullanım Şartları C) Risk Durumları D) Maddenin Bozunma Özellikleri

384- Kimyasal Madde Tek Bir Madde Değil Bir Karışım İse Karışım İçinde Bulunanlardan Tehlikeli Kimyasallar Listesinde Olan Ve Ürün Oranı Ne Kadar İse Belirtilir? A) 0,005 B) 0,01 C) 0,02 D) Eser Miktarda

385- Kimyasal Maddeler Orijinal Kaplarından Başka Kaplara Bölünmesi Durumunda Daima……………… A) Cam Kaplar Kullanılmalıdır B) Siyah Renkli Kaplar Kullanılmalıdır C) Etiketlenmelidir. D) Plastik Şişelere Konulmalıdır

https://www.facebook.com/groups/is6331/

70


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 386- Kimyasal Maddelerin Depolandığı/Veya Deponun Konstruksiyon Malzemelerinin Yeterliliğinin Belirlenmesinde Aşağıdaki Kriterlerin Hangisinin Baz Alınması Gereklidir. 1- Zemin Yüzeyi, Çatı Kaplama Ve Havalandırma 2- Isı Ve Duman Tahliyesi, Drenaj 3- İç Yangın A) 1-2 B) 2-3 C) 1-3 D) 1-2-3

387- Kimyasal Maddelerin Gerek İnsanlara Ve Gerekse Çevreye Olan Zararları İle Üretici Firma Ve Korunma Yollarının Belirtildiği Risk Analizi Yapılmasında Çok Büyük Katısı Olan Üreticinin Madde İle Birlikte Vermek Zorunda Olduğu Formların İsmi Nedir? A) Taşıma Tehlikeleri Formu B) Ürün Sertifikası Formu C) Firma Garantisi Formu D) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Msds)

388- Kimyasal Maddelerin Toksik Etki (Zehir Etkisi) Göstermesi Ve Bu Toksik Etkinin Şiddeti Aşağıda Belirtilen Faktörlerden Hangisine Bağlı Değildir?

A) Vücuda Giren Maddenin Kimyasal Ve Fiziksel Özelliklerine, B) Kullanımı Sırasında Alınan Sağlık Ve Güvenlik Tedbirlerine, C) Kimyasala Maruz Kalan Kişinin Cinsiyetine, D) İşçinin Hangi Vardiyada Çalıştığına

389- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İşçilerin Bilgilendirilmeleri Bakımından Hangisi Yanlıştır?

A) Risk Değerlendirmesi Sonucunda Elde Edilen Bilgiler Ve Çalışma Koşullarında Önemli Bir Değişiklik Olması Halinde Gerekli Yeni Bilgiler B) İşyerinde Bulunan Veya Ortaya Çıkabilecek Tehlikeli Kimyasal Maddelerle İlgili, Bu Maddelerin Tanınması, Sağlık Ve Güvenlik Riskleri, Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri Ve Diğer Yasal Düzenlemeler C) İşçilerin Kendilerini Ve Diğer İşçileri Korumaları İçin Alınması Gerekli Önlemler Ve Yapılması Gerekli İşler, Sağlanan Malzeme Bilgi Formları D) Kimyasal Madde Veya Maddelerin Yıllık Kullanım Miktarları, Bu Maddelerde Çalışacakların Sayısı

390- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Risk Değerlendirmesinde Aşağıdakilerden Hangisi Dikkate Alınmaz? A) Kimyasal Maddenin Sağlık Ve Güvenlik Yönünden Tehlike Ve Zararları B) Maruziyetin Türü, Düzeyi Ve Süresi C) Kimyasal Maddenin Miktarı, Kullanma Şartları Ve Kullanım Sıklığı D) Yapılacak Sağlık Gözetimleri

https://www.facebook.com/groups/is6331/

71


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 391- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe Göre Risk Değerlendirmesi Sonucunda İşçilerin Sağlık Ve Güvenliği Yönünden Risk Bulunduğunun Ortaya Çıkması Halinde En Öncelikli Koruyucu Ve Önleyici Tedbir Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Uygun Proses Ve Mühendislik Kontrol Sistemlerinin Seçilmesi B) Yeterli Havalandırma Sisteminin Kurulması C) Kişisel Koruyucu Önlemler Alınması D) İkame Yöntemi

392- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine Göre Risk Değerlendirilmesi En Geç Kaç Yılda Bir Yenilenecektir? A) 2 B) 5 C) 8 D) 10

393- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine Göre Risk Değerlendirmesi Sonucunda İşyerinde Bulunan Tehlikeli Kimyasal Madde Miktarı Nedeniyle, İşçilerin Sağlık Ve Güvenliği Yönünden Önemli Bir Risk Bulunmadığının Belirlenmesi Durumunda Öncelikli Yapılması Gereken Nedir? A) İşyerinde Uygun Düzenleme Ve İş Organizasyonu Yapılması B) Tehlikeli Kimyasal Maddelerle Çalışmalar Teknolojik Gelişmeler De Dikkate Alınarak Uygun Yöntemlerle Yapılacak, Uygun Makine Ve Ekipman Sağlanması C) Acil Eylem Plânı Hazırlanması D) Alınan Önlemlerin Etkinliğini Ve Sürekliliğini Sağlamak Üzere Yeterli Kontrol, Denetim Ve Gözetim Sağlanması

394- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliğine Göre Risk Değerlendirmesinin Yenileme Süresi En Fazla Ne Kadardır? A) 1 Yıl B) 2 Yıl C) 3 Yıl D) 6Yıl

395- Kimyasal Maddenin Metabolitinin Veya Etkilenmeyi Belirleyecek Bir Maddenin Uygun Biyolojik Ortamdaki Konsantrasyonun Üst Sınırı Neyle İfade Edilir? A) Biyolojik Sınır Değeri B) Mesleki Maruziyet Etkin Değeri C) Risk Değeri D) Mesleki Maruziyet Üst Değeri

https://www.facebook.com/groups/is6331/

72


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 396- Kimyasal Maddenin Riskleri İçin Aşağıdakilerden Hangisi Bir Sistematik İçinde Verilmemiştir? A) Sağlık Riskleri:Çok Toksik Madde,Toksik Madde,Zararlı Madde,Aşındırıcı Madde,Allerjik Madde,Kanserojen Madde,Mutajen Madde,Üreme İçin Toksik Madde İle Etkilenmeler B) Güvenlik Riskleri: Yangın, Parlama, Patlama Riski, C) Çevre Riskleri; Ekolojik Dengenin Bozulması Riski, D) Maruziyet Üst Değeri ; Ortam Havasında Bulunan Tozların Yutulması, Ellerin İyice Yıkanmadan Yemek Yenilmesi Ve Sigara İçilmesi, Yanlışlıkla Yutma Yolu İle Gaz, Toz, Duman Ve Buhar Kimyasal Maddelerin Yutulması.

397- Kimyasal Maddenin Yapısal Özelliği Nedeniyle Zarar Verme Potansiyeline Ne Denir? A) Risk B) Tehlike C) Zehirleme D) Zarar

398- Kimyasal Maddenin, Metabolitinin Veya Etkilenmeyi Belirleyecek Bir Maddenin Uygun Biyolojik Ortamdaki Konsantrasyonunun Üst Sınır Değerini Aşağıdakilerden Hangisiyle İfade Edilir? A) Biyolojik Sınır Değeri B) Mesleki Maruziyet Sınır Değer C) Ld50 D) Lc50

399- Kimyasal Proseste Aşağıda Belirtilen Hususların Kontrol Edilmesi Gerekir. Akış,Debi, Basınç:Sıcaklık:Viskosite: Seviye, Kompozisyon Ve Durum, Reaksiyon, Zaman, Sıra vb. " Bu Hususların Yeterli Şekilde Kontrol Ve Denetim Altında Tutulmasının Nedeni Nedir?

A) Parlama, Patlama B) Tüm Kimyasallar Reaksiyonu Mekanik Olarak Gerçekleşir C) İstenilen Ürünün Elde Edilememesi D) Kayıplar

400- Kimyasal Üretim Yapacak Bir Firma Projelendirme Aşamasında Aşağıdakilerden Hangisini Dikkate Alır? I- Üretim Teknolojisi II- Makine Seçimi III- Depolama A) I-II B) I-III C) II-III D) I-II-III

https://www.facebook.com/groups/is6331/

73


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 401- Kimyasallar İle Çalışırken İşyeri Ortamınızda Sigara, Yiyecek, İçecek Yenilmesi Aşağıdaki Risklerden Hangisini Doğurur. I - Bulaşma II - Zehirleme III - Patlama A) I-II B) II-III C) I- II-III D) I-III

402- Kimyasalların Gebeler Tarafından Alındıklarında Plasentadan Fetal Dolaşıma Geçerek Doğacak Yavruda Deformasyon Oluşmasına Neden Olan Etkinin Genel Adı Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Kansorejen Etki B) İmmunotoksik Etki C) Teratojenik Etki D) Allerjen Etki

403- Kimyasalların Sınıflandırılmasında Aşağıdakilerden Hangisi Uluslar Arası Anlaşma Örgütü (Ilo) Nun Sınıflandırılmasında Yer Almaz? A) Reaktif Maddeler B) Zehirli Maddeler C) Kanserojen Olan Maddeler D) Enfeksiyona Neden Olan Maddeler

404- Kimyasalların Sınıflandırılmasında En Yaygın Kriterlerden Biri Öldürücü. . . . . . . . . . . . . . . Ve Öldürücü. . . . . . . . . . . Esas Alınmıştır. A) Doz (Ld50) , Konsantrasyon (Lc50) B) Miktar, Yüzde C) Oran, Seviye D) Kimyevi Madde,Oran

405- Kimyasalların Üretimi, Kullanımı, Depolanması, Taşınması, Kimyasal Atıkların Yok Edilmesi Ve İşlenmesi, İçinde Bulunan Kapların Bakımı Ve Onarımında Alınacak Önlemler Hangi Karara Göre Alınmıştır? A) Who’Nun Kabul Ettiği 170 Nolu Sözleşme Ve 177 Nolu Tavsiye Kararı B) Ilo’Nun Kabul Ettiği 170 Nolu Sözleşme Ve 177 Nolu Tavsiye Kararı C) Bm’Nin Kabul Ettiği Tavsiye Kararı D) Osha’Nın Kabul Ettiği Tavsiye Kararı

https://www.facebook.com/groups/is6331/

74


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 406- Kimyasalların Vücuttaki Yükünün Hesaplanması Kimyasalın Vücuttaki. . . . . . . . . . . . . . . . Bağlıdır. A) Kinetik Enerji B) Potansiyel Enerji C) Solunum Periyodu D) Sinerjik Etkenlere

407- Kişinin Hukuka Aykırı Olarak,Sonucu Bilerek Ve İsteyerek Hareket Etmesi Ceza Hukukunda Ne Anlama Gelir? A) Taksir B) İhmal C) Kasıt D) Kusur

408- Kişisel Koruyucu Donanımlar Aşağıdaki Durumlardan Hangisinde Kullanılır? A) Toplu Korunma Önlemleri Alınmışsa B) Teknik Tedbirler Yetersizse C) Riskler Yeterli Derecede Azaltılmışsa D) Riskler Önlenmişse

409- Kişisel Koruyucu Donanımlarda Aşağıdaki Özelliklerden Hangisinin Bulunmasına Gerek Yoktur? A) Ek Risk Yaratmamalı B) Koşullara Uygun Olmalı C) Kullanılan Sağlık Durumuna Uygun Olmalı D) Kullanan Kişiye Özel Olmalı

410- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanımı İle İlgili Olarak Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır? A) Risk Yaratmadan İlgili Riski Önlemeye Uygun Olmalı B) Ergonomik Gereksinimlere Uygun Olmalı C) İstisnai Ve Özel Koşullara Uygun Olmalı D) Gerekli Ayarlamalar Yapıldığında Kullanana Tam Uymalı

411- Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılma Koşullarının Belirlenmesinde En Önemsiz Olanı Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Kullanılma Süreleri B) Riskin Derecesi Ve Maruziyet Sıklığı C) İşçinin Çalıştığı Yerin Özellikleri D) Kişisel Koruyucu Donanımın Kalitesi

https://www.facebook.com/groups/is6331/

75


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 412- Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Olarak Aşağıdakilerden Hangisi Doğru Değildir? A) Kendileri Bir Tehlike Kaynağı Olmamalıdır. B) Birden Fazla Riskin Bulunduğu Durumlarda, Kişisel Koruyucu Donanımın Seçiminde Daha Tehlikeli Görülen Risk Dikkate Alınır. C) Kullanılan Vücut Kısımlarına Ve Yapılan İşe Tam Uygunluk Sağlamalıdır. D) Kullanımı, Bakım Ve Temizliği Kolay Ve Pratik Olmalıdır.

413- Klasik Yazma Kurallarına Göre Her Metnin Ve Hatta Her Paragrafın Giriş, Gelişme Ve Sonuç Bölümleri Olmalıdır. Yine Klasik Yazma Kurallarına Göre, Metnin Akışı İçinde Asıl Etkiyi Oluşturacak Olan Mesaj En Sonda Verilmelidir. Aşağıdakilerden Hangisi Mesajın En Sonda Verilmesinin Nedenidir? A) İçeriği Güzelleştirmek B) Kusursuz Bir Metin Yazabilmek C) Konuşur Gibi Yazabilmek D) Metnin Okuyucu Üzerinde Yaratacağı Etkiyi Artırabilmek

414- Koğuşlarda Kişi Başına Düşen Hava Hacmi En Az Kaç Metreküp Olmalıdır?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 15

415- Kolayca Çıkarılabilen Emniyet Ayakkabısının Giyilmesi Gereken En Uygun İş Veya İşlem Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Ergimiş Maddelerin Ayakkabıdan İçeri Girme Riski Bulunan İşler B) Seramik Eşya Ve İnşaat Malzemesi Kalıp İşleri C) Şantiye Alanı Ve Depolardaki İşler D) Kafkas Ve Temel İşleri,Yol Çalışmaları

416- Kolayca Çıkartılabilen Emniyet Ayakkabıları Aşağıda Belirtilen İşlerden Hangisi Yapılırken Kullanılmalıdır?

A) Fırın Yapımı, Isıtma Ve Havalandırma Tesisatının Kurulması Ve Metal Montaj İşleri B) Çatı İşleri C) Ergimiş Maddelerin Ayakkabıdan İçeri Girme Riski Bulunan İşler D) Hepsinde

https://www.facebook.com/groups/is6331/

76


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 417- Kompresör Dairesi Elektrik Tesisatının Özellikleri İle İlgili Olarak Aşağıdakilerden Hangisi Doğru Değildir? A) İmalatçıların Önerilerine Uygun Pano Ve Tesisat Hazırlanmalıdır. B) Tesisat Yetkili Elektrikçilere Yaptırılacak Ve Periyodik Bakım Ve Kontrolleri Yapılacaktır. C) Kumanda Panosu Tehlike Bölgesinin Dışına Yerleştirilmelidir. D) İşletme Topraklama Hattı İle Tank Gövdesi Arasında Bağlantı Oluşturulmalıdır.

418- Kompresörden Elde Edilen Basınçlı Havanın Aşağıda Belirtilen Durumlardan Hangisinde Kullanılması Doğrudur? A) İnsanların Üzerinin Temizlenmesinde B) Doğrudan Nefes Almak Amacıyla C) Dalış Tüpü Doldurulmasında D) Basınç Regülatöründen Geçirdikten Sonra

419- Kompresörlerde Güvenlik Açısından Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır? A) Kompresörler Üzerine Bilgileri Yazılı Bir Plaka, İmalatçı Firma Tarafından Konacaktır. B) Kompresörlerin, Tehlike Anında, Uzak Bir Yerden Durdurulması Sağlanacaktır C) Kompresörlerin Hava Depolarında Güvenlik Supabı Bulunacak Ve Bu Supaplarda, Çıkan Gazlara Karşı Gerekli Tedbirler Alınacak Ve Emniyet Supaplarının Açıldığını Bildiren Uygun Uyarma Tertibatı Yapılacaktır D) Sabit Kompresörlerin Depoları, Patlamalara Karşı Dayanıklı Bir Bölmede Olacak, Seyyar Kompresörler, Çalışan İşçilerden En Az 1 Metre Uzaklıkta Veya Dayanıklı Bir Bölme İçinde Bulunacaktır

420- Kompresörlerin Güvenlikle Çalışmalarını Sağlamak Üzere, Kontrol Ve Deneyleri Periyodik Olarak Ne Kadar Sürede Yapılır? A) 6 Ay B) 1 Yıl C) 2 Yıl D) 3 Yıl

421- Kompresörlerin Her Kademesinde Basınç Deneyi, O Kademede Verilen En Yüksek Basıncın Kaç Katı İle Yapılır? A) 1,5 B) 2,5 C) 3,5 D) 4,5

https://www.facebook.com/groups/is6331/

77


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 422- Kontrol Sonucu Düzenlenecek Teknik Raporda Olma Zorunluluğu Bulunmayan Bilgi Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Makine Ve/Veya Tesis İle İlgili Bilgiler B) Test Tekniği Ve Şartları İle İlgili Bilgiler C) Fatura Bilgileri D) Test Ekipmanı İle İlgili Bilgiler

423- Kontrol, Ölçüm Ve Test Usulu İle Tekniği, Testte Kullanılacak Cihaz Ve Aletler İle Uyulacak Kuralların Belirlenmesinde Aşağıdakilerin Hangilerinden Faydalanılmaz? A) Mevcut Hukuki Düzenlemeler B) İlgili Standartlar C) İş Kazası Kayıt Ve Belgeleri D) Fenni Ve Teknolojik Literatür

424- Koyu Renkli Dokuma, Büro Ve Benzeri İşlerin Yapıldığı Yerlerde En Az Kaç Lux Aydınlatma Olmalıdır? A) 300 Lüx B) 500 Lüx C) 1000 Lüx D) 1500 Lüx

425- Kömür Tozu Patlamasını Önlemek İçin Kullanılacak Taş Tozunda En Fazla Yüzde Kaç Kuvars Bulunabilir? A) 1 B) 5 C) 10 D) 15

426- Kristal Ya Da Si02 Toz Miktarı %5 Den Az Olduğu Taktirde ESD (Eşik Sınır Değer) Kaç Mg / M3 Olarak Kabul Edilir? A) 5 B) 2 C) 12 D) 25 427- Kronik Kurşun Zehirlenmesinde Hastalıkların Yükümlülük Süresi Ne Kadardır? A) 2 Yıl B) 3 Yıl C) 5 Yıl D) 10 Yıl

https://www.facebook.com/groups/is6331/

78


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 428- Kulak Koruyucuları Ne Zaman Kullanılacaktır? A) Gürültü Maruziyeti En Yüksek Maruziyet Etkin Değerine Ulaştığında B) Gürültü Maruziyeti En Düşük Maruziyet Etkin Değerine Ulaştığında C) Gürültü Maruzuiyeti , Maruziyet Sınır Değerine Ulaştığında D) Gürültü 95 Dbe Ulaştığında

429- Kulak Koruyucularının Ambalajları Üzerinde Nrr Veya Snr Olarak Belirtilen Özellik Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Gürültü Azaltma Oranı B) Kulak Koruyucusu Tipi C) Emniyet Faktörü D) Kulak Koruyucu Standardı

430- Kulak Koruyucularının Kullanım Zorunluluğu, Aşağıda Belirtilen Durumlardan Hangisinde Başlamaktadır? A) Gürültü Düzeyi 80 Db(A) Ya Ulaştığında B) Gürültü Düzeyi 85 Db(A) Ya Ulaştığında C) Gürültü Düzeyi 90 Db(A) Ya Ulaştığında D) Gürültü Düzeyi 80 Db(A) Yı Aştığında

431- Kulak Koruyucusu Kullanma Zorunluluğu Minimum Hangi Gürültü Düzeyinden Başlar? A) 80 Desibel Ve Altı B) 85 Desibel Ve Üstü C) 60 Desibel Ve Altı D) 110 Desibel Ve Üstü

432- Kulak Zarının Patlamasına Neden Olabilecek Gürültü Ortamında Olası Gürültü Düzeyi Aralığı (Db) Ne Kadardır? A) 90-120 B) 65-90 C) 140’Dan Büyük D) 30-65 433 Kurşun- Asitli Sabit Akümülatör Tesisleri İçin Aşağıda Verilen Özelliklerden Hangisi Yanlıştır? A) Tabanı Aside Dayanıklı Malzemeden Yapılmış, İyi Havalandırılmış Olmalı B) Kuru Havalı, Serin Ve Sarsıntısız Olmalı, Sıcaklık Değişmelerinden Korunmalı C) Anahtar, Priz Vs. Gibi Alevlenmeye Sebep Olabilecek Kıvılcım Çıkaran Elektrik Araçları Akü Odalarının Dışına Konulmalıdır D) Kapılar İçeri Doğru Açılacak Şekilde Yapılmalıdır

https://www.facebook.com/groups/is6331/

79


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 434- Kurşunla Çalışan İşçiler Hangi Sıklıkla Sağlık Muayenesinden Geçirilmelidir? A) 1 Ay B) 3 Ay C) 6 Ay D) 1 Yıl

435- Kurul Toplantılarda Gündem İle İlgili Görev Ve Sorumluluklar Hangi Kurul Üyesinin Yetkisindedir? A) Kurul Başkanı B) Kurul Sekreteri C) İşçi Temsilcisi D) Hepsi

436- Kurul Üyelik Seçimlerinde Seçime Katılan İşçi Sayısının 200 Den Fazla Olması Durumunda Seçim Divanının Kaç Kişiden Oluşması Gerekir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

437- Kurulun Toplanması İçin Başkanın Onayı İle Sekreter Tarafından Üyelere En Az Kaç Gün Önceden Haber Verilmesi Gerekmektedir? A) 12 Saat B) 24 Saat C) 36 Saat D) 48 Saat 438-İş Yeri Kuruluna Aşağıdakilerden Hangisi Seçimle Gelir? A) İşveren Vekili B) Formen, Ustabaşı C) İş Güvenliği Uzmanı D) İşyeri Hekimi 439- Kuvvetli Akım Tesislerinde Yapılacak Bakım Onarım Çalışmaları Sırasında Çalışanların Hayatının Korunması Açısından Mutlaka Alınması Gereken 5 Önlemden En Son Yapılması Gereken Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Gerilimin Her Yönden Kesilmesi B) Çalışılacak Yerlerde Gerilimin Olmadığının Kontrolü C) Çalışılan Yerlerde, İşletme Esnasında Gerilim Altında Bulunması Gereken Başka Yerler Varsa Bunlarla Temasın Önlenmesi D) Kısa Devre Etme Ve Topraklama

https://www.facebook.com/groups/is6331/

80


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 440- Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi Sitelerinde, Değişik İş Kollarında Faaliyet Gösteren İşyerlerine Kurma İzni Almak İçin Bölge Müdürlüğüne Yapılacak Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgelerden Aşağıdakilerden Hangisi İstenmez? A) Beyanname (İki Nüsha) B) Mimari Proje (İki Nüsha) C) Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi Sitesinin Kurma İzni Belgesi (İki Nüsha) D) İşyerinin Vaziyet Plânı (İki Nüsha)

441- Lağımlar Hangi Koşulda Doldurulmaz? A) Doldurmadan Önce Arından İtibaren 25 Metrelik Mesafede %1 Ch4 Tespit Edilirse B) Doldurmadan Önce 25 Metre Yarıçaplı Alan İçinde %1 Ch4 Tespit Edilirse C) Ateşleme Yapılacağı Yerden 25 Metre Yarıçaplı Alan İçinde % 1 Ch4 Tespit Edilirse D) Lağım Boyunca Herhangi Bir Seviyede % 1 Ch4 Tespit Edilirse

442- Ld50 Nin Anlamı Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Öldürücü Doz B) Öldürücü Konsantrasyon C) Yarılanma Zamanı D) Zehirlenme Süresi

443- Lpg Dolumu Yapılan, 50 Nin Üzerinde İşçi Çalıştırılan 6 Aydan Fazla Sürekli İşlerin Yapıldığı Bir İşyerinde Aşağıda Belirtilen Belgelerden Hangilerinin Bulunması Gerekmektedir? I. Patlamadan Korunma Dökümanı II.

Sağlık Güvenlik Planı

III. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunca Düzenlenecek Belgeler IV.Maruziyetin Önlenmesi ve Azaltılması Acil Durumlar İçin Planlar A) I, III B) II, III, IV C) I, III, IV D) II, III

444-Aşağıdaki Maddelerden Hangisi Kullanımı Yasak Maddeler Listesinde Değildir? A) Naftilamin Ve Tuzları B) Aminodifenil Ve Tuzları C) Benzidin Ve Tuzları D) Kurşun Bileşikleri

https://www.facebook.com/groups/is6331/

81


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 445- Maddelerle Çalışılan Bir İşyerinde Acil Durumlar İçin Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır? A) İşveren Kaza Halinde Ve Acil Durumlarda, Olayın Etkilerini Azaltacak Tüm Önlemleri Derhal Alacak Ve İşçileri Durumdan Haberdar Edecektir. B) Etkilenmiş Alana Girmesine İzin Verilen Kişilere Uygun Koruyucu Giyim Eşyası, Kişisel Koruyucu Donanım Ve Özel Güvenlik Ekipmanı Verilecek Ve Bu Durum Devam Ettiği Sürece Kullanmaları Sağlanacak, Ancak Bu Durum Sürekli Olmayacaktır. C) İşveren Sağlık Ve Güvenlik Yönünden Riskin Arttığını Bildiren Gerekli Uyarı Ve Haberleşme Sistemlerini Kuracaktır. D) Risk Değerlendirmesi Sonucunda Elde Edilen Bilgiler Ve Çalışma Koşullarında Önemli Bir Değişiklik Olması Halinde Gerekli Yeni Bilgiler İşçilere Verilecektir.

446- Maden Kanununa Göre Madenler Kaç Gruba Ayrılır? A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 447- Maden Ve Taşocaklarında Ateşleme Sırasında Yol Bina Köprü Elektrik, Telgraf, Telefon, Vb. Tesislere Olan Mesafe Kaç Metre Bırakılmalıdır? A) 70 B) 90 C) 60 D) 80 448- Makina Ve Tezgahtar Arasındaki Açıklık En Az Kaç Santimetre Olmalıdır? A) 60 B) 80 C) 100 D) 150

449- Makine Ve Tezgahlarda Çalıştırma Düğmesi Ne Renktir? A) Mavi B) Yeşil C) Sarı D) Kırmızı

450- Makine Ve Tezgahlarda Durdurma Düğmesi Ne Renktir? A) Mavi B) Yeşil C) Sarı D) Kırmızı

https://www.facebook.com/groups/is6331/

82


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 451- Makine, Tesisat Ve Tertibat Veya İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılması Sebebiyle İşsiz Kalan İşçilere İşveren Aşağıdakilerden Hangisini Uygulayamaz? A) Ücretlerini Ödemeye Devam Eder B) İşten Çıkarır C) Ödünç İşçi Olarak Başka İşyerinde Çalışmasını Sağlar D) Ücretlerinde Bir Düşüklük Olmamak Üzere Meslek Veya Durumlarına Göre Başka Bir İş Verir

452- Makinelerin Hareketli Aksamının Aydınlatılmasında Işıksal Görüntü Yanılmalarını(Stroskopik Etkileri) Önlemek İçin Aşağıdakilerden Hangileri Yapılmalıdır? I- Uygun Lamba Seçmek II- Balast Kullanma(Faz Kaydırıcı- Dekatörlü) III- Çok Fazlı Besleme Biçimi Uyg.

A) I-II B) I-III C) II-III D) I-II-III

453-Makineyi Çalıştırmaya Başlamadan, Aşağıdakilerden Hangisi İlk Önce Kontrol Edilmelidir? A) Makine Koruyucularının Yerinde Olup Olmadığı B) Makineye Enerji Sağlayan Kablonun Prize Takılı Olup Olmadığı C) Makine Ayarlarının Uygun Olup Olmadığı D) Makinenin Çevresinde Herhangi Bir Kimsenin Bulunup Bulunmadığı

454-Maksimal . . . . . . Alımı Artıkça Vücut Isısı Düşer. A) H2 O B) O 2 C) N 2 D) Enerji

455-Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarındaki S1- S24 Aşağıdakilerden Hangisi İle Açıklanabilir? A) Kilit Altında Muhafaza Ediniz-Deriyle Temastan Sakınınız B) Hava İle Temastan Sakınınız-Gözle Temastan Sakınınız C) Su İle Temastan Sakınınız-Hava İle Temastan Sakınınız D) Uygun Koruyucu Elbise İle Çalışınız-Uygun Koruyucu Eldiven Kullanınız

https://www.facebook.com/groups/is6331/

83


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 456-Manivela Ve Sökme Aletleri İle Çalışma Yapılırken Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır? A) Yapılacak İşe Uygun Seçilmeli B) Bu Aletler Kullanılırken Kayarak Diğer Şahıslara Zarar Verilmemeli C) Sert Çelikten Yapılmalı D) Destek Olarak Tahta , Plastik Veya Yumuşak Malzeme Kullanılmamalıdır

457-Manivela Ve Sökme Aletleri İle Yapılan Çalışmalarda Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır? A) Yapılacak İşe Uygun Büyüklükte Olmalı, B) İş Yapılırken Çevredekilere Zarar Verilmemeli, C) Sert Çelikten Yapılmalı, D) Destek Olarak Tahta , Plastik Veya Yumuşak Malzeme Kullanılmamalıdır

458- Maruziyet Süresi Nedir? A) Zararlı Mesleksel Etkinin Sona Ermesi İle Hastalığın Ortaya Çıkması Arasında Geçebilecek, Kabul Edilebilir En Uzun Süre. B) Zararlı Etkenin Başlamasıyla Hastalık Belirtilerinin Ortaya Çıkması İçin Gereken En Az Süre. C) Bir Günlük Çalışma Süresince Zararlı Etkene Maruz Kalınan Süre D) Bir Aylık Çalışma Süresince Zararlı Etkene Maruz Kalınan Süre

459- Mavi Renk Aşağıdakilerden Hangisinde Kullanılırsa Emniyet Rengi Olarak Kabul Edilir? A) Daire Şeklinde B) Düz Beyaz Zemin Üzerindeki Mavi Yazılarda C) Kare Şeklinde D) Üçgen Şeklinde

462- Meslek Hastalığına Neden Olan Etkenlerin Vücuda Başlıca Giriş Yolu Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Akciğerler (Solunum B) Deri (Emilim) C) Ağız (Sindirim) D) Hepsi

463- Meslek Hastalıklarına Neden Olan Tozların Tane Büyükleri Ne Kadardır? A) 0,5-5 Mikron B) 1-20 Mikron C) 0,1-30 Mikron D) 10-60 Mikron

https://www.facebook.com/groups/is6331/

84


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 464- Meslek Hastalıklarından Korunma Yöntemi Olan İkame (Substitution) Nedir? A) İşyerinde Mevcut Zararlı Bir Etkenin Veya Meydana Gelmesi Muhtemel Bir Tehlikenin Uzak Tutulması B) Toksik Materyalin Veya Zararlı Prosesin Çalışma Çevresinden Fizikman Ayrılması Sureti İle Çevre Havasının Toksik Maddelerden Korunmasıdır C) Zararlı Etkileri Olan Maddeleri, Zararsız Ya Da Daha Az Zararlı Olan Aynı İşi Gören Başka Bir Madde Veya Tehlikeli Operasyonların Tehlikesiz Veya Daha Az Tehlikeli Operasyon İle Değiştirilmesi İçin Yeni Düzenlemeler Yapılmasıdır D) Hepsi Doğru

465- Mesleki Maruziyet Sınır Değer İçin Verilen Twa Aşağıdakilerden Hangisini İfade Eder? A) Herhangi Bir Zamanda 1 M3 Havada Bulunan Maddenin Mililitre Cinsinden Miktarıdır. B) 8 Saatlik Referans Dilimine Göre Ölçülen Veya Hesaplanan Zaman Ağırlıklı Ortama Değer C)15 Dakikalık Sürede Maruz Kalınan Aşılmaması Gereken Sınır Değer D) Deri Yoluyla Maruziyet Sonucu Aşılmaması Gereken Limit Değer

466- Mevzuat Açısından Aşağıdaki Sıralamalardan Hangisi Doğrudur? A) Anayasa-Yasa-Yönetmelik-Tüzük B) Anayasa-Yönetmelik-Tüzük C) Anayasa-Tüzük-Yönetmelik-Yasa D) Anayasa-Yasa-Tüzük-Yönetmelik

467-Miğfer Tipi Kulak Koruyucularının Kullanılmasının Asıl Amacı Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Hava Yoluyla Sesin İç Kulağa İletilmesini Önlemek B) Kemik Yoluyla Sesin İç Kulağa İletilmesini Önlemek C) Yüzü Ve Kulağı Korumak D) Kaynak Işınlarından Gözü Korumak

468-Motorlu Araçların Kullanımı İle İlgili Olarak Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır? A) Geri Gidişlerinde Sesli Yada Işıklı İkaz Sistemi Bulunmalıdır B) Yalnızca Özel Olarak Bu İş İçin Yapılmış Olanlarında İnsan Taşınmasına Müsaade Edilebilir C) Üzerinde Sadece Ehliyetli Eleman Bulunmasına İzin Verilir D) Operatörün Kumanda Yerinden Çalışma Alanını Tam Olarak Görememesi Halinde Otomatik Devreye Giren Sesli Ve Işıklı İkaz Sistemi Bulunacaktır

https://www.facebook.com/groups/is6331/

85


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 469-Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Makine Ve Techizata İlişkin Olarak Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Doğrudur? A) Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Makine Ve Techizata İlişkin Olarak Özel Bir Mevzuat Yoktur B) Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Makine Ve Techizata İlişkin Olarak “Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Makine Ve Techizat Ve Koruyucu Sistemlere İlişkin Y Önetmelik “ Başlıklı Özel Bir Düzenleme Vardır C) Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Makine Ve Techizata İlişkin Olarak “Makine Emniyet Yönetmeliği“ Başlıklı Özel Bir Düzenleme Vardır. D) Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Makine Ve Techizata İlişkin Olarak “Makine Emniyet Yönetmeliği“ Başlıklı Özel Bir Düzenleme Vardır.

470- Verilen kavramların Doğru Sıralaması Hangisidir? -Müsaade Edilen Azami Konsantrasyon, - 15 Dakikalık Sürede Maruz Kalınan Aşılmaması Gereken Limit Değer, - Mesai Esnasında İşçinin Maruz Kalabileceği Maksimum Konsantrasyon - Haftada 40 Saat Çalışan Bir İşçinin,8 Saatlik Mesai Süresince Maruz Kalabileceği ortalama değer.

A) Tlv Değer, Stel Değer, Mac Değer, Kabul Edilebilir Limit Değer B) Mac Değer, Kabul Edilebilir Değer, Twa Değer, Stel Değer C) Mac Değer, Stel Değer, Kabul Edilebilir Limit Değer, Twa Değer D) Kabul Edilebilir Limit Değer, Mac Değer, Tlv Değer, Stel Değer

471-Normal Montaj, Konserve, Kutulama Vb Yerlerde En Az Kaç Lüx Aydınlatma Olmalıdır? A) 100 Lüx

B) 200 Lüx

C) 300 Lüx

D) 500 Lüx

472-Normal Şartlarda İşyerinin Tavan Yüksekliği En Az Kaç Metre Olmalıdır? A) 2,5 B) 3 C) 3,5 D) 4

473-Normal Şartlarda Tabii Havalandırma İle Ortamın Havasının Kaç Defa Değiştiği Kabul Edilmektedir? A) 1-2 B) 2-3 C) 3-4 D) 4-5

https://www.facebook.com/groups/is6331/

86


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 474-Normal Şartlarda, Aşağıdaki Yerlerden Hangisinde Basınç En Yüksektir? A) Deniz Seviyesinden 10 M Yükseklikte B) Deniz Seviyesinden 100 M Yükseklikte C) Deniz Seviyesinden 500 M Yükseklikte D) Deniz Seviyesinde

475- Normal Üretim Çalışmasının Dışındaki Faaliyetlere Özel Karşılaşabilecek Tehlikeleri, Oluşturacağı Riskleri Ve Kontrol Yöntemlerini Belirlemek Veya Belirlenmesini Sağlamak Amacıyla Yapılan Faaliyetler Kurulun Hangi Görev Tanımı İçerisinde Yer Alır? A) Olağanüstü Durumlarla Mücadele Etme B) Kaza, ,Hastalık Ve Aksaklıkların Araştırılması C) Bakım Ve Onarımlarda Güvenliğin Sağlanması D) Tehlike Ve Kontrol Yöntemlerini Değerlendirme

476- Ocaklarda Patlayıcı Madde Kullanılabilmesine İlişkin Olarak Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Yanlıştır? A) Grizu Bulunması Muhtemel Ve Grizu Kontrolü Yapılamayan Eski Ve Yeni İmalat Boşlukları Ve Çatlakları Olan Yerlerde, Patlayıcı Madde Kullanılmaz B) Emniyet Lambası Veya Metan Detektörleriyle Yapılan Ölçümlerde Metan Oranı % 2 ‘nin Altında İse Patlayıcı Madde Kullanılabilir. %2 nin Üzerinde Metan Varsa Patlayıcı Madde Kullanılmaz C) Tıkanmış Kömür, Bür Ve Siloların Açılmasında, Patlayıcı Madde Kullanılmaz D) Kapatılmış Yangın Barajlarının Açılmasında, Patlayıcı Madde Kullanılmaz

477- Odyometrik Test Hangi Organımız İçin Yapılır? A) Göz B) Kalp C) Akciğer D) Kulak 478- Ohsas 18001'İn Temel Felsefesi Hangisidir? A) İsg Mevzuatına Göre İhtiyaçaları Belirtmek B) Risk Değerlendirmesi Yapmak C) İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığının Sağlanması D) Verimliliği Artırmak 479- Ohsas/Ts 18001Yönetim Standardına Göre Her Kuruluş Her Yıl. . . . . . Geliştirilmiş İş Emniyet Denetlemesi (Asa) Yapmalıdır. A) 20 B) 30 C) 40 D) 50

https://www.facebook.com/groups/is6331/

87


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 480- Ohsas/Ts 18001Yönetim Standardına Göre Her Kuruluş Ulaşılabilir, Tarihlendirilmiş , Açık Ve Nasıl Gerçekleştirilebileceği Tanımlanmış . . . . . . Belirlemelidir. A) Eylem Planı B) İsg Hedefleri C) Risk Planı D) Mesleki Maruziyet Üst Değeri

481- Oksijen Tüpleri Diğer Yanıcı Ve Patlayıcı Gaz İhtiva Eden Tüplerden En Az Kaç Metre Uzakta Ayrı Olarak Depolanmalıdır? A) 1 B) 6 C) 10 D) 15

482- Oksijen Tüplerinin Valfları Ve Manometreleri İle Tesisatının, Aşağıdaki Maddelerden Hangisi İle Temas Etmesi Tehlikelidir? A) Su B) Toz C) Toprak D) Yağ

483- Olasılık İçin Aşağıdakilerden Hangisi Doğrudur? A) Sonucu Belli Olmayan Olayların Kesirsel İfadesidir. B) Olayın Kesinlikle Olabileceğinin İfadesidir. C) Olayın Kesinlikle Olmayacağının İfadesidir. D) Olabilirliği Veya Olmazlığı Kesin Olarak Bilinebilirliktir. 484- Onaltı Yaşını Doldurmamış Genç İşçiler Ve Çocuklar Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamaz . Bu İfade Yönetmeliğin Hangi Maddesinde Yer Almaktadır? A) 74 B) 73 C) 75 D) 85 485- Ondört Yaşından Onsekiz Yaşına Kadar (Onsekiz Dahil) Çocuk Ve Genç İşçilerin Periyodik Sağlık Muayeneleri Kaç Ayda Bir Yaptırılır? A) 3 Ayda Bir B) 6 Ayda Bir C) Yılda Bir D) Her Ay

https://www.facebook.com/groups/is6331/

88


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 486- Operatörler İçin En Öncelikli Uyarı İşareti Hangisidir? A) Kim Tarafından Verilirse Verilsin Dur İşareti. B) Trafik İkaz Levhaları. C) Yol Çizgileri D) Yönerge

487 Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimlerinin Yetki Belgelerinin Kaç Yılda Bir Genel Müdürlüğe Vize Ettirilmesi Gereklidir? A) 5 B) 7 C) 3 D) 10 488- Osha ‘nın Kuruluş Amacı Nedir? A) Avrupa Birliğinde İşyerlerinin Daha Sağlıklı, Güvenli Ve Üretken Olmalarına Katkıda Bulunmak B) Avrupa Birliğinde İş Yerlerinin Biyolojik Maddelerinin Servis Kayıt Numarasını Tutmak C) Avrupa Birliğinde İş Yerlerinin 8 Saatlik Referans Zaman Dilimine Göre Ölçülen Veya Hesaplanan Zaman Ağırlıklı Ortalaması Hesaplamak D) Kansorejen Ve Mutajen Maddelerin Servis Kayıt Numarası Tutmak

489- Ölüme, Hastalığa, Yaralanmaya, Hasara Veya Diğer Kayıplara Sebebiyet Veren İstenmeyen Olaya..............Denir. İnsanın Bedence Ve Ruhça İyilik Haline ............... Denir. Cümleyi Tamamlamak İçin Aşağıdakilerden En Uygunu Hangisidir? A) Korkma - İyilik B) Kaza - Sağlık C) Kaza - Mutluluk D) Şansızlık - Sağlık

490- Ölümlü İş Kazalarının Dağılımında En Fazla Ölüm Hangi Meslek Kolunda Meydana Gelmektedir? A) İnşaat B) Metal Eşya Sanayii C) Kömür Madenciliği D) Dokuma

491- Özellikle Akaryakıt Yangınlarında Renk Değişimi Önemlidir. İnfilak Aşamasına Gelmiş Olan Akaryakıt Tankı Yangınında Alevin Rengi Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Kızıl B) Mavi C) Sarı D) Mor

https://www.facebook.com/groups/is6331/

89


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 492- Özellikle Yanıcı Maddelerle Olmak Üzere Diğer Maddelerle De Temasında Önemli Ölçüde Ekzotermik Reaksiyona Neden Olan Maddeler Hangi Tehlikeli Madde Sınıfında Yer Alırlar? A) Patlayıcı B) Alevlenir C) Tahriş Edici D) Oksitleyici

493- Özürlü, Eski Hükümlü Ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik’ Teki Tanıma Göre; “Özürlü: Bedensel, Zihinsel, Ruhsal, Duygusal Ve Sosyal Yeteneklerindeki Engelleri Nedeniyle Çalışma Gücünün En Az Yüzde . . . . Indan Yoksun Olduğu Sağlık Kurulu Raporuna Belirtilmiş Olmalıdır? A) 60

B) 50

C) 40

D) 30

494- Pamuk Lifleri, Keten Kenevir Tozlarının Solunması İle Meydana Gelen Meslek Hastalığına Ne Ad Verilir? A) Silikozis

B) Bissinoz

C) Asbestozis

D) Berilliozis

495- Pamuk Tozu Aşağıdaki Özelliklerden Hangi Özelliği Gösterir? A) Allerjendir B) Yakıcıdır C) Zehirlidir D) Boğucudur

496- Paratonerler Ve Yıldırıma Karşı Alınan Diğer Koruyucu Tertibat En Az Hangi Sürelerde Periyodik Olarak Ehliyetli Elektrikçi Tarafından Kontrol Edilerek, Belgelendirilmelidir? A) 3 Ay B) 6 Ay C) 1 Yıl D) 2 Yıl 497- Parça Büyüklüğüne Göre 0. 2 Mm – 1Mm Olan Bir Yeri Müsaade Edilen Ve Önerilen Aydınlatma Değeri Aşağıdakilerden Hangisidir? A) 60 Lux- 100 Lux B) 150 Lux - 200 Lux C) 200 Lux-280 Lux D) 300- 450 Lux

https://www.facebook.com/groups/is6331/

90


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 498- Parça Büyüklüğüne Göre 0. 2 Mm Den Küçük Olan Bir Yeri Müsaade Edilen Ve Önerilen Aydınlatma Değeri Aşağıdakilerden Hangisidir? A) 60 Lux- 100 Lux B) 150 Lux - 200 Lux C) 200 Lux-280 Lux D) 300- 450 Lux

499- Parça Büyüklüğüne Göre 100 Mm Den Büyük Olan Bir Yeri Müsaade Edilen Ve Önerilen Aydınlatma Değeri Aşağıdakilerden Hangisidir? A) 150 Lux- 200 Lux B) 100 Lux - 150 Lux C) 60 Lux-100 Lux D) 40 Lux- 60 Lux

500- Parça Büyüklüğüne Göre 10Mm – 100 Mm Olan Bir Yeri Müsaade Edilen Ve Önerilen Aydınlatma Değeri Aşağıdakilerden Hangisidir? A) 150 Lux- 200 Lux B) 100 Lux - 150 Lux C) 60 Lux-100 Lux D) 40 Lux- 60 Lux

501- Parça Büyüklüğüne Göre 1Mm – 10 Mm Olan Bir Yeri Müsaade Edilen Ve Önerilen Aydınlatma Değeri Aşağıdakilerden Hangisidir? A) 150 Lux- 200 Lux B) 100 Lux - 150 Lux C) 60 Lux-100 Lux D) 40 Lux- 60 Lux

502- Parça Büyüklüğüne Göre İri Ve Hacimce Büyük Olan Bir Yeri Müsaade Edilen Ve Önerilen Aydınlatma Değeri Aşağıdakilerden Hangisidir? A) 20 Lux- 40 Lux B) 40 Lux - 60 Lux C) 60 Lux-100 Lux D) 100 Lux-150 Lux

503- Parlama Noktası 21 – 55 0C Arasındaki Sıvılara Nasıl Maddedir? A) Oksitleyici Madde B) Kolay Alevlenir Madde C) Alevlenir Madde D) Patlayıcı Madde

https://www.facebook.com/groups/is6331/

91


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 504- Parlama Noktası 21 0C nin Altında Olan Sıvılar Nasıl Maddedir? A) Oksitleyici Madde B) Kolay Alevlenir Madde C) Alevlenir Madde D) Patlayıcı Madde 505- Parlayıcı Gaz Veya Buharların Havaya Karışması İle Patlama Tehlikesi Bulunan Yerlerdeki Elektrik Alet Ve Teçhizatı İçin Aşağıda Verilen Güvenlik Önlemlerinden Hangisi Yanlıştır? A) Alev Geçirmez Cihazlar İçin Kullanılacak İletkenler Eksiz Borular İçinde Bulunmalı B) Elektrik Alet Ve Teçhizatı Tehlikeli Anında Ani Müdahaleler İçin Alanın İçinde Kurulm C) Elektrik Tesisat Boruları Tehlike Alanına Girdikleri Noktada Alev Sızdırmaz Borularla Donatılmalı D) Alev Geçirmez Cihazların Üzerinde Yapılacak Herhangi Bir Onarım Veya Değişiklik Bu Cihazların İlk Güvenlik Durumlarını Bozmayacak Veya Azaltmayacak Şekilde Yapılmalı

506-- Parlayıcı Patlayıcı Ve Yanıcı Maddelerin İmal Edildiği İşlendiği Veya Depolandığı Yerler Yağ, Boya Ve Diğer Parlayıcı Sıvıların Bulunduğu Binalar İle Üzerinde Direk Veya Sivri Çıkıntılar Yahut Su Depoları Gibi Yüksek Yerler Bulunan Binalar Yıldırıma Karşı Nasıl Korunmalıdır? A) Sigorta B) Paratoner C) Parafudr D) Akım Trafosu 507- Parlayıcı Sıvıların Konulduğu Yerüstü Depolarıyla İlgili Alınması Gerekli Olan Ve Aşağıda Belirtilen Önlemlerden Hangisi Yanlıştır? A) Sağlam Tabanlar Üzerine Oturtulmalıdır. B) Deponun Tavanı Yanlarına Göre Daha Kalın Demir Sacdan Yapılmış Olmalıdır. C) Uzaktan Kumandalı Yangın Söndürme Tesisatı Olacaktır. D) Basınç Değişiminde Otomatik Açılıp Kapanan Bir Basınç Valf Bulunacaktır.

508- Parlayıcı Ürünlerin Bulunduğu Depolarda Hangi Tip Fork- Lift Kullanılması Gereklidir? A) Yakıtlı Statik Elektriğe Karşı Önlemi Alınmış B) Akülü Statik Elektriğe Karşı Önlemi Alınmış C) Akülü Ve Susturuculu D) Akülü, Susturuculu Ve Statik Elektriğe Karşı Önlemi Alınmış 509- Parlayıcı Ve Patlayıcı Maddelerin Bulunduğu Yerlerle Bu Maddelerin Yakınındaki Yerlerde Statik Elektrik Yüklerinin Meydana Gelmesine Karşı Aşağıda Verilen Güvenlik Önlemlerinden Hangisi Yanlıştır? A) Topraklama B) İyonizasyon C) Ayırıcı Transformatör D) Nemlendirme

https://www.facebook.com/groups/is6331/

92


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 510- Parlayıcı, Patlayıcı Maddelerin Üretildiği Veya İşlendiği İşyerlerinde Alınması Gereken Önlemlere İlişkin Olarak Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Yanlıştır? A) Depo Kapısı Metal Olmalıdır. B) İmalat Bölümündeki Motorlar Ex -Proof Olmalıdır. C) İşyerinin Zemini, Hafif Eğimli Olmalıdır D) Doğalgaz/Lpg Kullanılan Yerlerde Gaz Dedektörlü Alarm Sistemi Bulunmalıdır.

511- Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli Ve Zararlı Madde Bulunan Yerlerde, Aydınlatma Devresi De Dahil Olmak Üzere Elektrik Tesisatı …………. . Yılı Geçmeyen Süreler İçinde Muntazaman Ehliyetli Elemanlar Tarafından Kontrol Ve Bakıma Tabi Tutulmalıdır. A) 1 Yıl B) 2 Yıl C) 3 Yıl D) 5 Yıl

512- Parlayıcı, Zehirli Ve Zararlı Maddelerin Depolandığı Tankların, Etrafında Tank Kapasitesinin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hacminde Taşma Havuzu Bulunmalıdır. A) ¼ Katı B) 1/3 Katı C) ½ Katı D) 2 Katı

513- Patlama Olayını Patlayan Maddenin Cinsine Göre 5 Ana Grupta İnceleyebiliriz. Aşağıdakilerden Hangisi Bu Grupta Yer Almaz? A) Gaz Patlamaları B) Sıvı Madde Patlamaları C) Basınç Patlamaları D) Kimyasal Madde Patlamaları

514- Patlama Olayı Patlayan Maddenin Cinsine Göre Tasnif Edildiğinde Aşağıdakilerden Hangisi Bu Gruba Girmez? A) Katı Madde Patlamaları B) Toz Patlamaları C) Sıvı Maddeler Patlamaları D) Basınç Patlamaları

https://www.facebook.com/groups/is6331/

93


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 515- Patlama Riskine Karşı Alınacak Önlemler Hiyerarşisi Nasıl Olmalıdır? 1- İşçilerin Sağlık Ve Güvenliklerini Sağlayacak Şekilde Patlamanın Zararlı Etkilerini Azaltacak Önlemleri Almak 2- Patlayıcı Ortam Oluşmasını Önlemek, 3- Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek A) 3-1-2 B) 1-2-3 C) 2-3-1 D) 2-1-3 516- Patlama Riskinin Değerlendirilmesinde Aşağıdakilerden Hangisi Dikkate Alınmaz? A) Olabilecek Patlamanın Etkisinin Büyüklüğü B) İşyerinde Bulunan Tesis, Kullanılan Maddeler, Prosesler İle Bunların Muhtemel Karşılıklı Etkileşimleri C) Çalışanların Sağlık Gözetimi D) Statik Elektrik De Dahil Tutuşturucu Kaynaklarının Bulunma, Aktif Ve Etkili Hale Gelme İhtimalleri

517- Patlama Riskinin Değerlendirilmesinde Aşağıdakilerden Hangisi Göz Önünde Bulundurulmaz? A) Patlayıcı Ortam Oluşma İhtimali Ve Bu Ortamın Kalıcılığı, Dikkate Alınır B) Statik Elektrik De Dahil Tutuşturucu Kaynakların Bulunma, Aktif Ve Etkili Hale Gelme İhtimalleri C) İşyerinde Bulunan Tesis,Kullanılan Maddeler,Prosesler İle Bunların Muhtemel Karşılıklı Etkileşimleri D) Olabilecek Patlamanın Süresi, Dikkate Alınır

518- Patlama Riskinin Değerlendirilmesinde Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır? A) Patlayıcı Ortam Oluşma İhtimali Ve Bu Ortamın Kalıcılığı B) Statik Elektrik De Dahil Tutuşturucu Kaynakların Bulunma, Aktif Ve Etkili Hale Gelme İhtimalleri C) Olabilecek Patlamaların Etkisinin Büyüklüğü D) Sadece Patlayıcı Ortamların Oluşabileceği Yerler

519- Patlamaların Önlenmesi Ve Bunlardan Korunmayı Sağlamak Amacıyla İşveren, Aşağıda Belirtilen Temel İlkelerden Hangisine Birinci Önceliği Vermelidir? A) Patlayıcı Ortam Oluşmasını Önlemek B) Patlayıcı Ortamın Tutuşmasını Önlemek C) Patlamanın Zararlı Etkilerini Azaltacak Önlemleri Almak D) Patlamanın Yayılmasını Önleyecek Tedbirler Almak 520- Patlayıcı Maddeler İçin Tehlike İşareti Aşağıdakilerden Hangisidir? A) F B) C C) E D) Xn

https://www.facebook.com/groups/is6331/

94


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 521- Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Gazlar, Buharlar, Sisler Ve Tozlar İçin Bölge 0 Veya Bölge 20 Deki Tüm Yerlerdeki Ekipman Ve Koruyucu Sistemler, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte Belirtilen Aşağıdaki Kategorilerden Hangisidir? A) Kategori 0 Ekipman B) Kategori 1 Ekipman C) Kategori 1 Veya 2 Ekipman D) Kategori 1,2 Veya 3 Ekipman

522- Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Kısımları Bulunan Önceden Açılmış Olan İşyerleri, İşyerlerini Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Tam Olarak Uygun Hale Getirecekleri En Son Tarih Hangisidir? A) 27 Aralık 2006 B) 9 Aralık 2009 C) 15 Ağustos 2003 D) 23 Ekim 2009 523- Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerler İçin Aşağıda Belirtilen Uyarı İşaretinin Belirleyici Özellikleri Hangisidir? A) Üçgen Şeklinde Siyah Kenarlar Ve Sarı Zemin Üzerine Siyah Yazı B) Üçgen Şeklinde Sarı Kenarlar Ve Siyah Zemin Üzerine Sarı Yazı C) Daire Şeklinde Siyah Kenarlar Ve Sarı Zemin Üzerine Siyah Yazı D) Daire Şeklinde Sarı Kenarlar Ve Siyah Zemin Üzerine Sarı Yazı

524- Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Yönetmeliğine Göre Patlama Riskinin Değerlendirilmesinde Aşağıdaki Hususlardan Hangisinin Dikkate Alınması Gerekmez? A) Patlayıcı Ortam Oluşma İhtimali Ve Bu Ortamın Kalıcılığı B) Statik Elektrik De Dahil Tutuşturucu Kaynaklarının Bulunma, Aktif Ve Etkili Hale Gelme İhtimalleri C) İşyerinde Bulunan Tesis, Kullanılan Maddeler, Prosesler İle Bunların Muhtemel Etkileşimleri D) Daha Önce Yapılmış Sağlık Gözetimlerinin Sonuçları

525- Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik‘e Göre; Patlayıcı Ortam Oluşturabilecek Yerler İçin Konulması Gereken Üçgen Şeklindeki UA) Siyah Kenarlar Ve Sarı Zemin Üzerine Siyah Yazı İle Yazılması yarı İşaretinin ............... Gerekir? A) Siyah Kenarlar Ve Sarı Zemin Üzerine Siyah Yazı İle Yazılması B) Siyah Kenarlar Ve Beyaz Zemin Üzerine Sarı Yazı İle Yazılması C) Siyah Kenarlar Ve Sarı Zemin Üzerine Kırmızı Yazı İle Yazılması D) Kırmızı Kenarlar Ve Sarı Zemin Üzerine Kırmızı Yazı İle Yazılması

https://www.facebook.com/groups/is6331/

95


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 526- Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddeler Üretilen Veya İşlenen Veya Depolanan Binalar İçin Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır? A) Mümkünse Tek Katlı Olacak B) Duvarları Yanmaz Maddeden, Tavanları Hafif Ve Yanmaz Malzemeden Olacak C) Dış Yan Cephelerine Bakan Pencereler İnce Kırılmaz Camlı Olacak Ve Patlamalarda Büyük Parçalar Halinde Havaya Fırlamayacak Malzemeden Yapılmış Olacaktır. D) Birden Fazla Katlı Binaların Üst Katlarında Üretimler Herhangi Bir Sınırlamaya Tabi Olmadan Yapılabilir. 527- Periyodik Durum Değerlendirilmesi Yapılırken Öncelikli Nelere Dikkat Edilmelidir? 1- I. S. I. G Yönetim Performansının Genel Yapısı İşlerliği 2- Sistemin Bileşenlerinin Performansı 3- Denetim Bulguları 4- İç Ve Dış Faktörler A) 1-2-3-4 B) 1-2-4-3 C) 3-2-4-1 D) 2-3-4-1 528- Petrol Sondaj Kule Yangınlarında Kullanılan En Etkin Söndürme Maddesi Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Köpük B) Kuru Kimyevi Toz C) Halo Karbonlar (Halon Alternatifigazlar) D) Nitrogliserin

529- Pnömokonyoz İçin Hastalıkların Yükümlülük Süresi Ne Kadardır? A) 1 Yıl B) 2 Yıl C) 3 Yıl D) 10 Yıl 530- Pnömokonyoza Yol Açan Tozların Tane Büyüklüğü…………. Mikron Arasındadır. A) 0,1-0,5 B) 0,5-5 C) 5-10 D) 10-40 531- Portatif Yangın Söndürme Cihazlarının (Örn: 6Kg. ) Zeminden Ne Kadar Yükseklikte Bulunması Gerekir? A) 75 Cm B) 100 Cm C) Maksimum 150Cm D) Bu Ölçü Ergonomik Olarak Kişiden Kişiye Göre Değişmelidir

https://www.facebook.com/groups/is6331/

96


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 532- Risk Değerlendirmesi Tanımlarından Hangisi En Kapsamlı Ve En Uygundur? A) Tehlikelerin Sistematik Bir Yolla Gözden Geçirilmesine İmkan Veren Bir Dizi Mantık Adımıdır B) Tüm Proseslerde, Riskin Büyüklüğünü Tahmin Etmek C) Riskin Kabul Edilebilir Olup Olmadığının Tanımlanmasını Kapsayan Süreç D) Sistematik Olarak Tehlikeleri Belirlemek, Riskleri Ortaya Çıkarmak Ve Riskleri Kontrol Etmek İçin Uygun Nitel Ve/Veya Nicel Yöntemler Kullanılarak Yapılan Çalışmaların Bütünüdür

533- Risk Değerlendirmesinin İşverenler Bakımından Yararı Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Proaktif Yaklaşımla Acil Durumlar İçin Her An Hazırlıklı Olma B) Sürekli Gelişme C) Uluslararası Sg Yönetim Sistemine Hazırlık D) Düzenli Veri Akışının Sağlanması

534- Risk Kontrol Önlemlerinin Uygulanmasında Aşağıdaki Hangi Sıra Takip Edilir? A) Risklerin Eliminasyonu-İkame-Mühendislik Kontrolleri-Ayırma- Riske Maruz Kalan Personel Sayısını Ve Zamanını Azaltma- Kkd Temin Edilmesi. B) İkame-Mühendislik Kontrolleri-Ayırma- Riske Maruz Kalan Personel Sayısını Ve Zamanını Azaltma- Kkd Temin Edilmesi, C) Kkd Temin Edilmesi- Risklerin Eliminasyonu-İkame-Mühendislik Kontrolleri-Ayırma- Riske Maruz Kalan Personel Sayısını Ve Zamanını Azaltma, D) Kontrolleri-Ayırma- Riske Maruz Kalan Personel Sayısını Ve Zamanını Azaltma- Kkd Temin Edilmesi

535- Riskinin Değerlendirilmesinde Hangi Husus Öncelikli Değildir?

A) Patlama Tehlikesine Neden Olabilecek Parlayıcı Gazlar, Buharlar, Sisler Veya Yanıcı Tozların İsteyerek Veya İstemeyerek Ortaya Çıkması Halinde, Bunların Güvenli Bir Yere Uygun Şekilde Yönlendirilmesi Veya Uzaklaştırılması B) Patlayıcı Ortam Oluşma İhtimali Ve Bu Ortamın Kalıcılığı, Statik Elektrik De Dahil Tutuşturucu Kaynakların Bulunma, Aktif Ve Etkili Hale Gelme İhtimalleri C) İşyerinde Bulunan Tesis, Kullanılan Maddeler, Prosesler İle Bunların Muhtemel Karşılıklı Etkileşimleri D) Olabilecek Patlamanın Etkisinin Büyüklüğü

536- Riskli Gruplar İçin Aşağıdaki Hangisi Yanlış? A) Yaşlı-Deneyimli B) Çocuk Genç – Metal Gelişimi Ve Risk Bilinci Gelişmemiş C) Kadın – Fiziksel Gücü Erkeklere Göre Az D) Engelli – Çalışma Gücü % 10 Oranında Düşük

https://www.facebook.com/groups/is6331/

97


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 537- Riskli Oranı Yüksek Bir Kapalı Alanda Çalışma Anında Yapılması Gereken İşlemler Aşağıdakilerden Hangisidir? 1- Gaz Ölçümünün Yapılması 2. İletişimin Sağlanması 3. Havalandırmanın Sağlanması 4. İlk Yardım Ekibinin Hazır Bulunması. A) 1-2-3 B) 1-3-4 C) 1-2-3-4 D) 2-3-4

538- Rüzgarlı Havalarda Vinç İle Çalışırken, Rüzgar Hızı Saate Kaç Kilometreyi Geçerse Çalışma Durdurulur? A) 40 Km/H B) 50 Km/H C) 70 Km/H D) 100 Km/H

539- Sabit Kompresörlerin Depoları İş Yerinde Nerede Olmalıdır? A) Havanın Kullanıldığı En Yakın Yerde B) Dayanıklı Bir Bölümde, Çalışanlardan Uzakta Bir Yerde C) Akaryakıt İstasyonu Yanında D) Ambarın İçinde

540- Sabit Olmayan Tesislerde Topraklama Kontrolü Hangi Periyotta Yapılmalıdır? A) 3Ay B) 6Ay C) 1 Yıl D) 5 Yıl

541- İş Sağlığı Ve Güvenliği Avrupa Birliği İçerisinde, Hangi Tarihten İtibaren Ağırlıkla Ele Alınmaya Başlanmıştır? A) 1980'Lerden İtibaren B) Hiçbiri C) 1950'Lerden İtibaren D) 1960'Lardan İtibaren

https://www.facebook.com/groups/is6331/

98


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 542- İş Sağlığı Ve Güvenliği Ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Ilo Sözleşmesi Özellikle Aşağıda Belirtilen Konulardan Hangisini Düzenlemektedir? A) Sanayi Ve Ticarette İş Teftişini B) İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikalarını C) İş Sağlığı Hizmetlerini D) Çalışma Ortamının Niteliklerini

543- İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Risk Kavramı İçin Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır? A) Olayın Meydana Gelme Olasılığı İle Zarar Verme Derecesinin Bir Kombinasyonudur B) Sonucunda Kazanç Gelen Bir Cesaret Gösterisidir C) İşi Yaparken Ummadığımız Şeylerin Olabileceğini Her Zaman Kabul Etmemiz Gereken Bir Olgudur D) Kaçınılmazlık Olgusunun Bir Yansımasıdır

544- Sağlık Gözetimi İle İlgili Aşağıdaki İfadelerden Hangileri Doğrudur? A- İşçiler Üzerinde Yapılan Tetkiklerin Kabul Edilebilir Düzeyde Olduğu Durumda B- Sağlık Yönünden Olumsuzluğu Bilinen Tehlikeli Kimyasal Maddeye Maruziyet Halinde, C- Özel Çalışma Şartlarında A) (A-B) B) (A-B-C) C) (C-D) D) (B-C)

545- Sağlık Ve Güvenlik Birimi İle Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi; Aşağıdakilerden Hangisi İle İşbirliği Yapar? A) İşverenle Ve İşyeri Bünyesindeki Bütün Üretim Birimleri Veya Diğer Bölüm Çalışanları İle B) İşletmede İş Sağlığı Ve Güvenliği İşçi Temsilcisi İle C) Hepsi D) Sanayiden Sayılan İşlerin Yapıldığı İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu İle

546- Sağlık Ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri Yönetmeliğinin Dayanağı Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Ilo Sözleşmeleri B) İş Sağlığı Ve Güvenliği Tüzüğü C) 3146 Sayılı Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun D) 4857 Sayılı İş Kanunu

https://www.facebook.com/groups/is6331/

99


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 547- Sağlık Ve Güvenlik Koordinatörleri Projenin Hazırlanması Aşamasında; Yapı Alanında Yürütülen Faaliyetleri Dikkate Alarak, Uygulanacak Kuralları Belirleyen Bir …………… Hazırlayacak Veya Hazırlanmasını Sağlayacaktır. Cümlesinde Noktalı Yere Aşağıdakilerden Hangisi Gelmelidir? A) Sağlık Ve Güvenlik Planı B) İşyeri Güvenlik Planı C) İş Güvenliği Kuralları Planı D) Yüksekte Çalışma Planı

548- Sanayi, Ticaret, Tarım Ve Orman İşleri İle İlgili Düzenleme Hangisinde Yapılmıştır? A) 4857 Sayılı Kanunun 66. Maddesi B) 4811 Sayılı Kanunun 57. Maddesi C) 4857 Sayılı Kanunun 111. Maddesi D) 4857 Sayılı Kanunun 11. Maddesi

549- Sanayie Ait İşlerde Onsekiz Yaşını Doldurmamış Çocuk Ve Genç İşçilerin Gece Çalıştırılması Yasaktır. Bu İfade 4857 Sayılı İş Kanununun Kaçıncı Maddesinde Yer Almaktadır? A) 74 B) 73 C) 75 D) 78

550- Sanayide Kullanılan Asetilen Tüpleri Hangi Renktedir? A) Beyaz B) Mavi C) Sarı D) Yeşil

551- Sanayide Kullanılan Oksijen Tüpleri Hangi Renktedir? A) Beyaz B) Mavi C) Sarı D) Yeşil 552- 4857 Sayılı İş Kanunu‘na Göre, "İşverenler İşyerlerinde Meydana Gelen İş Kazasını Ve Tespit Edilecek Meslek Hastalığını En Geç .......... İçinde Yazı İle ......................... Bildirmek Zorundadırlar." A) 3 İş Günü – Sosyal sigortalar kurumuna B) 4 İş Günü - İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü‘ne C) 2 İş Günü - İlgili Bölge Müdürlüğüne D) 7 İş Günü - Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na

https://www.facebook.com/groups/is6331/

100


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 553- Seçeneklerden Hangisi Yanlıştır? A) Bağımsız Etki; Vücuda Alınan Her Kimyasalın Birbirinden Bağımsız Fizyolojik Etkide Bulunması, B) Sinerjik Etki;Kimyasalların Aynı Organda Aynı Yönde Ve Aynı Şekilde Etki Edebilmeleri, C) Potansiyelizasyon; Bir Kimyasalın Etkisi Başka Bir Kimyasal Tarafından Ortadan Kaldırılabilir (1+1=0 ) Antidot Panzehir Etkisi, N Hegzan İle Toluen D) Additif Etki;Organizmaya Giren Ve Aynı Yönde Etki Gösteren İki Kimyasal Maddenin Toplu Etkisi Bunların Ayrı Ayrı Gösterdikleri Etkinin Toplamına Eşittir.

554- Seçeneklerden Hangisinde Risk Kontrol Noktası Tanımlanmamaktadır? A) Riskleri Azaltmak Üzere Belirli Aksiyonların Yürütüleceği, Verilen Proseste Bir Nokta B) Tehlikeye Maruz Kalanların Gösterecekleri Davranışlardır C) Üretim İşlevlerinde Bir Adım D) Tüm Prosesler İçin Daha Geniş Anlamı Olan Bir Adım

555- Sekiz Saatlik Bir Sürede Bütün Vücut İçin Günlük Maruziyet Değeri Sınır Ve Etkin Olarak Kaç M/Sn Kare Olmalıdır? A) 1.6-0.8 B) 1.10-0.5 C) 1.15-0.5 D) 1.10-0.8 556- Serbest Asbest Liflerine Maruziyet Aşağıdaki Hastalıklardan Hangisine Sebep Olamaz? A) Mezotelyoma B) Akciğer Kanseri C) Mide-Bağırsak K D) Tüberkloz

557- Sözleşmeler İçin Hangisi Söylenemez? A) Sözleşmeye Aykırılık Tazminat Davasına Konu Edilebilir B) Ahlaka Aykırı Sözleşmeler Geçersizdir. C) Konusu İmkansız Sözleşmeler Geçersizdir. D) Taraflar Kanunlara Aykırı Türde Bir Sözleşme Yapabilirler

558- Sert Kaya, Sert Şist, Betonlaşmış Çakıl, Sert Kalker, Killi Şist Kaya, Gre Ve Konglomera Gibi Kendini Tutabilen Zeminlerde Yetkililerin Gerekli Gördüğü Hallerde Ve Şevsiz Yapılmak Zorunluluğu Bulunan Kaç Cm’Den Daha Derin Kazılarda, Yan Yüzler Uygun Şekilde Korunmalıdır? A) 100 B) 150 C) 200 D) 250

https://www.facebook.com/groups/is6331/

101


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 559- Sesin Yeğinliğini İnsanın Kulağı Tarafından Algılandığı Gibi Ölçmeye Yarayan Ses Ölçerlerde Kaç Tür Filtre Vardır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 14 560- Sesli Sinyaller İçin Aşağıdaki Özelliklerden Hangisi Yanlıştır? A) Birden Fazla Sinyal Aynı Anda Kullanılmalıdır B) Çok Fazla Ortam Gürültüsü Olan Yerlerde Kullanılmamalıdır C) Tehlikenin Büyüklüğüne Ve Bunların Uygulanacağı Alana Göre Belirlenmelidir D) Kullanılmadan Önce Ve Kullanım Süresince Yeterli Sıklıktaki Aralıklarla Kontrol Edilmelidir

561- Seyyar Aydınlatma Lambaları Kaç Volt Arasında Olmalıdır? A) 24-42 B) 42-66 C) 66-80 D) 80-100

562- Seyyar Kompresörler, Çalışanlardan En Az Kaç Metre Uzakta Olmalıdır? A) 5m B) 10m C) 15m D) 20m

563- Seyyar Merdivenin Tepesi Dayandığı Yerden En Az Kaç Metre Yukarıda Olmalıdır? A) 0,5 B) 1 C) 1,5 D) 2

564- Seyyar Yangın Söndürme Cihazlarının Kontrol Periyot’u Nedir? A) 3 Ay

B) 6 Ay

C) Yılda Bir

D) 2 Yılda Bir

565- Sıcak Çalışma Aşağıdakilerden Hangisi Değildir? A) Kaynak B) Kesme C) Elektrik Onarımı D) Isı Çıkaran Her Türlü Çalışmadır

https://www.facebook.com/groups/is6331/

102


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 566- Sıcak Su Kazanlarında Kaç Tane Termometre Bulunmalıdır ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

567- B Sınıfı Yeterlilik Belgesine Sahip Ateşçiler ;…...

A) Piroteknik Maddelerin Ateşlenmesi İşinde Yetkilidir. B) Yerüstünde Yapılacak İşlemlerle İlgili Tüzük Kapsamındaki Patlayıcı Maddelerin Ateşlenmesi İşinde Yetkilidir. C) Yeraltında Ve Grizulu Ocaklarda Yapılacak İşlemlerle İlgili Tüzük Kapsamındaki Patlayıcı Maddelerin Ateşlenmesi İşinde Yetkilidir. D) Sayılan Tüm Durumlarda Ateşleme İşine Yetkilidir.

568- Sınırlandırılmış Alanlarda Çalışmaya Başlamadan Önce Ortam Kaç Dakika Havalandırılmalıdır? A) 20

B) 30

C) 40

D) 60

569- Sigara İçilmeyen, Her Türlü Kıvılcım, Alev, Ateş Yasağının Olduğu Bölge Basınçlı Gaz Tüplerinin Depolandığı Alanlara En Az Kaç Metredir? A)1

B) 5

C) 15

D) 20

570- Sigorta Ödediği Tazminata Neden Olan Meslek Hastalığına Neden Olan Durumda İşverenin Ağır Kusuru Olduğunu İddia Ederse İşverene Hangi Davayı Açabilir? A) Rücu Davası B) Manevi Tazminat Davası C) Maddi Nafaka Davası D) Maddi Tazminat Davası 571- Sigortalar Değiştirilmeden Önce Yapılacak Aşağıdaki İşlerden Hangisi Yanlıştır? A) Gerilim Dışı Bırakılmalı B) Gerilim Yokluğu Kontrol Edilmeli C) Sigorta Gerilim Dışı Bırakılamıyorsa, Kesicilerle Devrenin Kesilmesi Sağlanmalı D) Sigortanın Yeniden Yanması İhtimali Göz Önüne Alınarak Tel Sarılarak Köprülenmiş Sigortalar Kullanılmalı

https://www.facebook.com/groups/is6331/

103


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 572- Silikoz, Aspestoz Gibi Pnömokonyoza Sebep Olan Tozlar Hangileridir? A) Fibrojenik Tozlar B) Toksik Tozlar C) Kansorejen Tozlar D) İnert Tozlar

573- Silikozis İçin Hastalıkların Yükümlülük Süresi Ne Kadardır? A) 1 Yıl B) 2 Yıl C) 3 Yıl D) 10 Yıl

574- Solunabilir Tozlar Kaç Mikron Arasındadır? A) 0,1-0,5 B) 0,1-10 C) 0,5-10 D) 5-10

575- Solunan Tozların Tane Büyüklüğü…………………………. Mikronun Altındadır? A) 10 B) 20 C) 5 D) 60

576- Solunduğunda, Ağız Yoluyla Alındığında , Deriye Nüfuz Ettiğinde Kalıtımsal Genetik Hasarlara Yol Açabilen Veya Bu Etkinin Oluşumunu Hızlandıran Maddelere Genel Olarak Ne Ad Verilir? A) Mutajen Madde B) Kanserojen Madde C) Asbest D) Benzen

577- Solunum Sistemi Kaç Kaç Kısımdan Oluşur? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

https://www.facebook.com/groups/is6331/

104


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 578- Son Yıllarda Büyük Kullanım Alanı Bulmuş Olan Yeni Bir Kesici Tipi Olan, Açma Sırasında Ark Üzerine Sabit Basınçlı Gaz Üflenerek Arkı Söndürülen, Yanmayan, Çabuk Soğuyan, Dielektrik Dayanımı Yüksek Ve Zehirsiz Olan Ancak Söndürme Anında Toz Haline Geldiği Görülen gaz hangisidir? A) Sf6 B) Karbondioksit C) Azot D) Helyum

579- Son Yıllarda Kaynak İşlerinden Kaynaklanan İş Kazaları Artmaya Başlamasının Ana Sebebi Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Oksi-Asetilen Kaynak İşlerinde Arızalı Regülatör Kullanılmak B) Yağlı El Ve Malzemelerle O2 Tüplerine Müdahele Edilmesi C) Kalifiye Eleman Eksikliği D) Elektrik Kullanılan Kaynak İşlerinde Şebeke Geriliminin İş Parçasına Bağlanması

580- Sözsüz İletişim, Güvenilir İletiler Sağlar Ve Hatta Kimi Durumlarda Sözel İletilerden Daha Güvenilirdir. Aşağıdakilerden Hangisi Sözsüz İletişimin Daha Güvenilir İletiler Sağladığına Kanıt Olarak Gösterilebilir? A) İki Kişinin Duruşları, Bakışları, Giyimleri Bile Bir İletişim Doğurur B) Mesajların Daha İyi Anlatılmasında Faydalı Olur C) Konuşma Dili Yetersizdir D) Beden Dili Çoğu Kez Saklanamaz Ve Ne Dediği Daha Açıktır

581- Ssk Kanununa(Md. 11) Göre Aşağıdakilerden Hangisi İş Kazası Sayılmaz? A) Evine Gitmek İçin Araçtaki B) İşe Gelmek İçin Durakta Bekleyen C) Görevli Olarak Başka Bir İşte Çalışan D) İş Yerinin Bahçesinde

582- Standartlar İle İlgili Olarak Hazırlanan Prosedürlerin Sürekli Yenilenmesi Gerekli Midir? A) Gerekir B) Gerekmez C) Risk Oluştuğunda D) Dış Denetim Öncesinde

https://www.facebook.com/groups/is6331/

105


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 583- Statik Elektik Birikmelerine Karşı Alınacak Aşağıdaki Güvenlik Önlemlerinden Hangisi Yanlıştır? A) Yük Gidericileri Ve Nötralizatörler Koymak B) Sentetik Akaryakıt Kapları İletken Maddelerle Kaplanmamalı C) Titan, Alüminyum Ve Magnezyum İnce Tozlarının Taşındığı Yerlere Statik Elektrik Dedektörleri Konulmalı D) Lastik Tekerlekler Üzerinde Hareket Eden Tankerler Yüklü Oldukları Statik Elektrikten Tamamen Arındırılmadıkça Dolum Yerlerine Sokulmamalı 584- Statik Elektik Birikmelerine Karşı, Gerekli Yerlere Statik Elektrik Yük Gidericileri Ve ……………………. Konulmalı Veya Uygun Diğer Tedbirler Alınmalıdır. A) Şalter B) Pano C) Topraklama D) Nötralizatör

585- Statik Ve Dinamik Kas Çalışmasında Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır? A) Karşıt Kuvvet, Geliştirilen Kas Kuvvetinden Büyük İse Statik Kuvvet Çalışması B) Statik Kas Çalışmasında Yorgunluk Daha Çabuk Baş Gösterir C) Karşıt Kuvvet, Geliştirilen Kas Kuvvetinden Küçük İse Dinamik Kuvvet Çalışması D) Dinamik Kas Çalışmasında Yorgunluk Daha Çabuk Baş Gösterir

586- Stel’İn Türkçe Anlamı Nedir? A) Başka Bir Süre Belirtilmedikçe 15 dak. İçin Aşılmaması Gereken Maruziyet Üst Sınırıdır. B) 20 0C Sıcaklıkta 760 Mmhg Da 1 M3 Havada Bulunan Maddelerin Miktarı C) Kimyasal Maddelerin Servis Kayıt Numarası D) Kandaki Kurşun Seviyesi 70 Mgpb/100 Ml. Kan

587- Suni Aydınlatma Kaç Şekilde Yapılır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 12

588- Suyla Temas Ettiğinde Parlayıcı Gaz Yayan Maddeler Hangileridir? I- Kalsiyum Karpit II- Sodyum III - Lityum IV- Potasyum A) I-IV B) I-II-III C) II-III D) I-III-IV

https://www.facebook.com/groups/is6331/

106


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 589- Şantiye Çöplerinin Atılması Konusunda Aşağıda Verilenlerden Hangisi Doğrudur? A) Petrol, Yağ Vb. Atıkları Atık Dökme Yerlerine Götürülmelerine Gerek Yoktur B) Metal Parçaları, Kablo V Toplanıp Belli Yerlere Dökülmesi Zaman Kaybıdır C) Ahşap, Mukavva, Kağıt Vb. Belirlenmiş Yerlere Dağınıklığa Neden Olacağından Dökülmemelidir D) Çöplerin Kapalı Ve Ayrı Tutulması Mali, Hijyen Ve Zaman Kazancı Sağlar

590- Şantiye İçerisinde Motorlu Taşıtlar İçin İş Güvenliği Yönünden Yapılması Yanlış Olan Hangisidir? A) Şantiye Hız Sınırına Uyulmalıdır B) Her Zaman En Kısa Yol Kullanılmalıdır C) Araç Özel Sinyal Sistemlerine Sahip Olmalı Ve Sürücüsü Şantiyede Tehlike İşaretlerine Dikkat Etmelidir D) Araç İle Manevra Yapılırken Ve Yük Taşınırken Yönetici Ve Yönlendirici Personel Olmalıdır

591- Şantiye Sahasına Personel Girişi Nasıl Yapılmalıdır? A) Çalışanın Ustalık Belgesi Var İse Girmelidir B) Taşeron İşçisi İse Girmelidir C) İş Güvenliği Sorumlusundan İzinli Olmalıdır D) Şantiyede Çalışma Arkadaşı Var İse Giriş Yapmalıdır

592- Şantiyede Malzemeler Nerelere Depolanmalı, Yerleştirilmeleri Nasıl Olmalıdır? A) Çalışma Alanında Depolama Yapılmalıdır B) Belirtilmiş (Tahsis Edilmiş) Alanlara Yapılmamalıdır C) Su Ve Kimyasal Maddelerden Uzakta İstiflenmelidir D) Tüm Malzemeler Uygun Taşıyıcılarla Taşınmasına Gerek Yoktur

593- Şantiyede Risk Analizi Yapılmasının Nedeni Hangisidir? A) Sistemli Çalışıldığını Göstermek B) Muhtemel Güçlükler Ve Karmaşık Durumları Çözmek C) Şantiye Bölüm Çalışanlarının Sayısını Tespit Etmek D) Sigortasız Çalışanı Tespit Etmek

594- Şantiyeye Giren Yabancı Ve Misafir Kişilere İş Güvenliği Yönünden Hangisini Uygulamak Doğru Olur? A) Şantiye Sahasına Girdiğinde Uyarıcı Levhalara Bakmak Yeterlidir, Denilir B) Şantiye İş Güvenliği Kurallarına Uymakta Serbest Olduğu Söylenir C) Şantiye İçerisinde Araçla Dolaşabileceği Söylenir D) İş Güvenliği Yönünden Bilgilendirilir. Kişisel Koruyucular Verilir

https://www.facebook.com/groups/is6331/

107


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 595- Şebeke Geriliminde ,Tehlikeli Gerilim Sınırı Kaç Volt Olarak Kabul Edilmektedir? A) 36V B) 50V C) 120V D) 180V

596- Taş Tozunun İçinde % Kaçtan Fazla Organik Madde Olmayacaktır? A) 0,01

B) 0,015

C) 0,02

D) 0,03

597- Tanımlardan Hangisi Yanlıştır? A) 8 Saatlik Sürede, Çalışanların Solunum Bölgesindeki Havada Bulunan Kimyasal Madde Konsantrasyonunun Zaman Ağırlıklı Ortalamasının Üst Sınırına Mesleki Maruziyet Sınır Değeri Denir.

B) Solunduğunda, Ağız Yoluyla Alındığında, Deriye Nüfuz Ettiğinde Erkek Ve Dişilerin Üreme Fonksiyon Ve Kapasitelerini Azaltan Ve/Veya Doğacak Çocuğu Etkileyecek Kalıtımsal Olmayan Olumsuz Etkileri Meydana Getiren Veya Olumsuz Etkilerin Oluşumunu Hızlandıran Madde Mutojen Maddedir

C) Kimyasal Maddenin, Metabolitinin Veya Etkilenmeyi Belirleyecek Bir Maddenin Uygun Biyolojik Ortamdaki Konsantrasyonunun Üst Sınırına Biyolojik Sınır Değer Denilir.

D) Kimyasal Maddenin Zarar Verme Potansiyelinin Çalışma Ve/Veya Maruziyet Koşullarında Ortaya Çıkması Olasılığına Risk Denilir.

598- Tanımlardan Hangisi Yanlıştır? A) Alerjik Madde:Mukoza Veya Cilt İle Direkt Olarak Ani, Uzun Süreli Veya Tekrarlanan Temasında Lokal Eritem, Eskar Veya Ödem Oluşumuna Neden Olabilen, Aşındırıcı Olarak Sınıflandırılmayan Maddelerdir.

B) Kanserojen Madde : Solunduğunda, Ağız Yoluyla Alındığında, Deriye Nüfuz Ettiğinde Kanser Oluşumuna Neden Olan Veya Kanser Oluşumunu Hızlandıran Maddelerdir.

C) Mutajen Madde : Solunduğunda, Ağız Yoluyla Alındığında, Deriye Nüfuz Ettiğinde Kalıtımsal Genetik Hasarlara Yol Açabilen Veya Bu Etkinin Oluşumunu Hızlandıran Maddelerdir.

D) Üreme İçin Toksik Madde : Solunduğunda, Ağız Yoluyla Alındığında, Deriye Nüfuz Ettiğinde Erkek Ve Dişilerin Üreme Fonksiyon Ve Kapasitelerini Azaltan Ve/Veya Doğacak Çocuğu Etkileyecek Kalıtımsal Olmayan Olumsuz Etkileri Meydana Getiren Veya Olumsuz Etkilerin Oluşumunu Hızlandıran Maddelerdir

https://www.facebook.com/groups/is6331/

108


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 599- Tanımlardan Hangisi Yanlıştır? A) Kanserojenik Etki Yapanlar;Solunduğunda, Ağız Yolu İle Alındığında Ve Deriye Nüfuz Ettiğinde Kanser Oluşumuna Neden Olan Veya Oluşumu Hızlandıran Maddelerdir. B) Mutajenik Etki Yapanlar;Solunduğunda, Ağız Yolu İle Alındığında Veya Deriye Nüfuz Ettiğinde Kalıtımsal Genetik Hasarlara Yol Açan Veya Bu Oluşumları Hızlandıran Maddeler C) Teratojenik Etki Yapanlar;Gebeler Tarafından Alındığında Doğacak Yavruda Deformasyon Oluşturanlar. D) Tahriş Edici Madde; Solunduğunda, Cilde Nüfuz Ettiğinde Aşırı Derecede Hassasiyet Meydana Getirme Özelliği Olan Ve Daha Sonra Maruz Kalınması Durumunda Karakteristik Olumsuz Etkilerin Ortaya Çıkmasına Neden Olan Maddelerdir.

600- Tanzimattan Sonra Çıkartılan Ve “Kazaya Maruz Kalanlara Veya Ailesine Mahkeme Tarafından Hükmedilecek Tazminat İşveren Tarafından Ödenecektir. ” Hükmünün Yer Aldığı Düzenleme Aşağıda Belirtilenlerden Hangisidir?

A) Dilaverpaşa Nizamnamesi B) Zonguldak Ve Ereğli Havzası Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amale Menafii Umumiyesine Füruhtuna Dair Yasa C) Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Yasa D) Maadin Nizamnamesi

601- Taş Tozu Nem Tutmayacak, İçinde % . . . . . Dan Çok Organik Madde Bulunmayacak , Silis İhtiva Etmeyecek Ve Sağlığa Zararlı Etki Yapmayacaktır. A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5

602- Taşlama Tezgahında Emniyetli Çalışma İçin Aşağıdakilerden Hangisinin Yapılması Yanlıştır? A) İş Gözlüğü Takmak B) Taşlanacak Parça İle Göz Arasındaki Mesafeyi 15 Cm Ye Ayarlamak C) Elleri Yeterince Uzakta Tutmak D) Gerekli Kuvveti Uygulayacak Şekilde Durmak

603- Tehlike Belirlemede Hangi Hususlara Bakılmaz? A) Kuruluşa Ait Tipik Tehlike Riskleri, Benzer Kuruluşlarda Olmuş Kaza Ve Olaylar, B) Elektrik Kullanımı C) Kuruluşun, Tesisleri, Prosesleri Hakkında Bilgiler, D) Merkezi Veya Yerel Yönetimle Kurulacak İlişki Ve İşbirliği İle İlgili Prosedürler.

https://www.facebook.com/groups/is6331/

109


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 604- Tehlike İçin Aşağıdakilerden Hangisi Söylenemez? A) Bir Veya Daha Fazla Hedefe Yönelik Olabilir B) Bir Veya Daha Fazla Evrede Karşımıza Çıkabilir C) Operasyon Veya Hedefe Göre Farklı Risk Oluşturabilir D) İstenmeyen Olaylar Meydana Gelebileceği Kesin Olarak Tanımlanabilir

605- Tehlike Tanımlama, Risk Değerlendirme Ve Risk Kontrol Prosesleri …........Değil ….........Olmalıdır. A) Proaktif/Reaktif

B) Reaktif/Proaktif

C) Koruyucu/Düzeltici

D) Önleyici/Düzeltici

606- Tehlike Tanımlanması İle Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır? A) Tehlike Tanımlama Aşaması, Risk Yönetiminin En Önemli Adımıdır Ve Diğer Aşamalardan Farklıdır B) Sistemde Veya İşletmedeki Potansiyel Zarar Ve Hasar Yaratabilecek Etmenlerin Objektif Olarak Analiz Edilmesidir C) İşletmede; Hasara, Kazaları, Meslek Hastalıklarına, Ölüme Ve Diğer Kayıplara Yol Açabilecek Tüm İstenmeyen Olaylar Tanımlanmasıdır D) Mevzuatla Belirlenmiş Hususların Tamamlanmış Olup Olmadığına Bakılmasıdır

607- Tehlikeli Gerilimin Alt Sınır Gerilim Değeri Aşağıdakilerden Hangisidir? A) 42

B) 50

C) 65

D) 110

608- Tehlikeli Kimyasal Madde Depolanması İçin Yetkili Otoritenin Uygulamaları İle İlgili Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır? A) Depolamada, Meskun Mahal, Okul, Cami, V.B İçin Belirli Mesafe Koyabilir B) Bu Mesafeler Tehlikeli Maddenin Cinsine Göre Farklılık Göstermez C) Depolamada Mesafeler İle İlgili Olarak Miktar Veya Hacim Önemlidir. D) Yer Altı Veya Yer Üstü Olmasına Göre Mesafeler Farklılık Gösterir

609- Tehlikeli Kimyasal Maddeler İçin Aşağıdaki Tanımlardan Hangisi Yanlıştır? A) Patlayıcı, Oksitleyici, Çok Kolay Alevlenir, Kolay Alevlenir, Alevlenir, Toksik, Çok Toksik, Zararlı, Aşındırıcı, Tahriş Edici, Alerjik, Kanserojen, Mutajen, Üreme İçin Toksik Ve Çevre İçin Tehlikeli Özelliklerden Bir Veya Birkaçına Sahip Maddeler B) Doğal Halde Bulunan Veya Üretilen Veya Herhangi Bir İşlem Sırasında Veya Atık Olarak Ortaya Çıkan Veya Kazara Oluşan Her Türlü Element, Bileşik Veya Karışımlardır C) Fiziko-Kimyasal Veya Toksikolojik Özellikleri Ve Kullanılma Veya İşyerinde Bulundurulma Şekli Nedeni İle İşçilerin Sağlık Ve Güvenliği Yönünden Risk Oluşturabilecek Maddeler D) Mesleki Maruziyet Sınır Değeri Belirlenmiş Maddelerdir

https://www.facebook.com/groups/is6331/

110


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 610- Tehlikeli Kimyasal Maddelerden Kaynaklanan Risklerin Ortadan Kaldırılması Veya En Az Düzeye İndirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerden Aşağıda Belirtilenleri Önceliğine Göre Sıralanışı Hangisidir? I. Tehlikeli Kimyasal Madde Yerine İşçilerin Sağlık ve Güvenliği Yönünden Tehlikesiz Veye Daha Az Tehlikeli Olan Kimyasal Madde Veye İşlem Kullanılması II. Kişisel Korunma Yöntemlerinin Kullanılması III. Yeterli Havalandırma Sistemi Kurulması IV. Madde Çıkışını Önlemek Veya En Aza İndirmek Üzere Uygun Proses Ve Mühendislik Kontrol Sistemlerinin Seçilmesi A) I, II, III, IV B) I, III, II, IV C) I, IV, III, II D) I, III, IV, II

611- Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Olumsuz Etkilerinden İşçilerin Toplu Olarak Korunması İçin Alınan Önlemlerin Yeterli Olmadığı Hallerde Bu Önlemlerle Birlikte. . . . . . . . . . . . . Uygulanacaktır. A) Kişisel Korunma Yöntemleri B) Havalandırma Sistemi C) İkame Yöntemi D) Uygun İş Organizasyonu

612- Tehlikeli Kimyasal Maddelerle Yapılan Çalışmalarda Aşağıdaki Özel Önlemlerin Hangisi Birinci Önceliğe Sahiptir? A) Sağlık Ve Güvenliği Yönünden Tehlikesiz Veya Daha Az Tehlikeli Olan Kimyasal Madde Veya İşlem Kullanılması B) Yeterli Havalandırma Sistemi Kurulması C) Kişisel Korunma Yöntemlerinin Kullanılması D) Madde Çıkışını Önlemek Veya En Aza İndirmek Üzere Uygun Proses Ve Mühendislik Kontrol Sistemlerinin Seçilmesi 613- Tehlikeli Kimyasallar Vücuda En Çok Hangi Yolla Alınır? A) Deri C) Gözler

B) Solunum D) Sindirim

614-Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe Göre; Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında Aşağıdaki Bilgilerden Hangisinin Bulunması Gerekmez? A) Kimyasalın Tanımı B) Kimyasalın Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri C) İlk Yardım Bilgileri D) Kimyasalın Demiryolu, Karayolu, Deniz Yolu Veya Havayoluyla Taşınması İle İlgili Bilgiler

https://www.facebook.com/groups/is6331/

111


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 615-Tehlikeli Makine Fonksiyonlarının Koruyucu Açık Olduğu Sürece Çalışmamasını Sağlayan Ancak Koruyucu Kapanınca Tehlikeli Makine Fonksiyonlarının Çalışmasını Temin Eden Koruyucu, Hangisidir? A) Sabit Koruyucu B) Hareketli Koruyucu C) Ara Kilitlemeli Koruyucu D) Kumandalı Koruyucu

616-Tehlikeli Sınıfta Yer Alıp, İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi Kurulması Zorunlu Olan İşyerleri Aşağıdakilerden Hangisidir? A) 1500’Nin Üzerinde (1500 Dahil) İşçi Çalıştıran İşyerleri B) 2000’Nin Üzerinde (2000 Dahil) İşçi Çalıştıran İşyerleri C) 1000’Nin Üzerinde (1000 Dahil) İşçi Çalıştıran İşyerleri D) 750’Nin Üzerinde (750 Dahil) İşçi Çalıştıran İşyerleri

617-Tehlikeye Neden Olacak Veya Tehlikeye Maruz Bırakacak Bir Davranışı Yasaklayan İşaret Hangisidir? A) Emredici İşaret

B) Yasak İşareti

C) Uyarı İşareti

D) Hiçbiri

618- Tek Seyyar Veya Düz Merdivenler En Fazla Kaç Metre Olmalıdır? A) 12

B) 10

C) 9

D) 5

619- Teknik Periyodik Kontrol Ve Test Sonrasında Düzenlenen; Teknik Raporlarda Aşağıda Belirtilen Özelliklerden Hangileri Olmalıdır? A) Gerekli Her Türlü Bilgi B) Yürütülecek Uygulamaların İçerikleri C) Yetkili Teknik Elemanın Kanaat Ve Onayı D) Hepsi

620- Teknik Ve İşletme Bakımından Dokunmaya Karşı Koruma Yapılamazsa Aşağıdaki Alınacak Emniyet Tedbirlerinden Hangisi Yanlıştır? A) Yalıtılan Çalışma Zemininin İzolasyon Direnci Ölçülerek Uygunluğu Tespit Edilmeli B) Çalışma Zemini Yalıtılmalı C) Tesisin Uygun Yerlerine Gerekli İkaz Levhaları Asılmalı D) Yalıtkan Ayakkabı Kullandırılmamalı

https://www.facebook.com/groups/is6331/

112


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 621- Termal Konfor Aşağıdaki Terimlerden Hangisini Kapsamaz? A) Havanın Nemi B) Hava Sıcaklığı C) Radyant Isıyı D) Non-İyonizan Işınları

622- Termal Konfor Faktörleri, Aşağıdakilerden Hangisinde Tam Olarak Belirtilmiştir? I- Hava Sıcaklığı II- Hava Akımı III- Radyant Isı IV- Havanın Nemi A) I-II-III

B) I-III-IV

C) I-II-III-IV

D) I-II-IV

623- Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücreselyapıda olmayan mikrobiyolojik varlığı,ifade eden kavram nedir? A) Mikroorganizma B) İn–vitro C) Parazit D) Hücre kültürü

624- Tevzi Tabloları İçin Aşağıda Verilen Güvenlik Tedbirlerinden Hangisi Yanlıştır? A) Tozlu Ve Nemli Yerlerde Tamamen Sızdırmaz Biçimde Kapalı Dökme Demir Ya Da Çelik Saçtan Yapılmalı B) Metal Gövdesi Topraklanmalı Diğer Gerilim Altında Olmayan Metal Bölümleri Topraklanmamalı C) Sigorta, Şalter Ve Anahtarların Üzerine, Kumanda Ettiği Yeri Gösteren Etiketler Bulunmalı C) Sigorta, Şalter Ve Anahtarların Üzerine, Kumanda Ettiği Yeri Gösteren Etiketler Bulunmalı

625- Titreşim İnsan Vücudu Üzerinde Aşağıdaki Etkilerden Hangisini Yapar I- Fiziksel Ve Biyomekanik II- Psikolojik III- Sensoryel A) I-II-III

B) I-II

C) I-III

D) II-III

626- Titreşim Nedir? A) Kinetik Enerjinin Potansiyel Enerjiye Dönüşümüdür B) Potansiyel Enerjinin Kinetik Enerjiye Dönüşümüdür C) Birim Zamanda Kulağın Algıladığı Hertz Miktarıdır C) Birim Zamanda Kulağın Algıladığı Hertz Miktarıdır

https://www.facebook.com/groups/is6331/

113


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 627- Titreşim Ölçümlerinde, Titreşim Düzgün İse; Etkin Değer . . . . . . . . . İle Ölçülür. A) Vibrasyon B) Rms Hızı M/Sn Cinsinden Oktav Bantları C) Kaynağından D) Kulak Ve Beyine Yakın Bölgeden Vibrometre

628- Titreşim Vücudu. . . . . . . . Etkiler. A) Bir Noktadan

B) Kaynağından

C) Vücuda Yayıldığı Noktan

D) Tamamen

629- Titreşim Yapan Aletle Çalışan İşçiler En Az . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sağlık Muayenesi Yaptırır. A) 6 Ayda Bir

B) Yılda Bir

C) 2 Yılda Bir

D) Şikayet Oluştuğunda

630- Titreşim Yapan Makinelerde Şok Emiciler Kullanılabilir. Burada Amaç. . . . Emmek Ve Sonra Yavaş Yavaş Bırakmak Ve . . . . . Dönüştürmektir. A) Kaynağından Titreşimi / Etkin Değere B) Hareket Enerjisini / Isı Enerjisine C) Titreşimi / Nötr Hale D) Ayrıştırıcıları / Yastık Haline

631- Titreşim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den Ölçülür A) Vücuda Yayıldığı Nokta B) Kulak Ve Beyine Yakın Bölge C) Kaynağından D) Zemin Üzerindeki Etkisinden

632- Titreşimde Oluşan Meslek Hastalığı Yükümlülük Süresi Ne Kadardır? A) 6 Ay

B) 1 Yıl

C) 2 Yıl

D) 3 Yıl

633- Titreşimin Birimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dir.

A) W/Cm2 B) N/Cm2 C) Hertz D) Db

https://www.facebook.com/groups/is6331/

114


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 634- Titreşimin Etkisi En Çok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Görülür. A) Düşük Frekanslarda B) Yüksek Frekanslarda C) Uzun Süre Kullanım D) Çocuklarda

635- Titreşimin Şiddeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dir A) W/Cm2 B) N/Cm2 C) Hertz D) Db

636- Toksik Bir Maddeyi Benzerleri Dışında Aşağıdaki Hangi Maddelerin Yanında Depolayamayız? A) Parlayıcı Madde B) Radyoaktif Madde C) Zararlı Madde D) Patlayıcı Madde

637- Toplam Uzunluğu 10- 15 Metre Arası Olan Uzatmalı Bir Merdiven Kullanırken Üst Merdiven İle Alt Merdiven Kısımlarının Üst Üste Binme Uzunluğu En Az Kaç Cm Olmalıdır? A) 200 Cm B) 150 Cm C) 120 Cm D) 90 Cm

638- Tornavida İle Çalışma Yapılırken Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır? A) Vida Başı Göre Uygun Tornavida Seçilmeli B) Tornavida Ucu Keski Ucu Gibi Bilenmeli C) Tornavidaya Çekiçle Vurulmamalı D) Malzeme Kol Üstünde Veya Bacakta Tutularak Tornavida Kullanılmamalı

639- Tornavida İle Çalışmalarda Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerin Hangisi Yanlıştır? A) Vida Başına Göre Uygun Tornavida Seçilmesi B) Tornavidaya Çekiçle Vurulmaması C) Tornavida Saplarının Sağlam Olmaması D) Tornavidanın Keski Gibi Kullanılmaması

https://www.facebook.com/groups/is6331/

115


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 640- Tozla Mücadelede Toz Yoğunluğunu Esd’Nin Altında Tutmak Gayesiyle Gerekli Özellikleri Sağlayan Toz Maskesi İle Bir Vardiyada En Çok Kaç Saat Çalışılabilir? A) 8 B) 6 C) 4 D) 1

641-Tozlar Genellikle Kaç Mikronun Altındadır? A) 40 B) 60 C) 100 D) 300

642- Tozlu İşlerde Erken Muayene Hangi Aralıktadır? A) 3-6 Ay B) 6Ay-1 Yıl C) 1 Yıl-2 Yıl D) 2-3 Yıl

643- Tozlu İşlerde Periyodik Muayene Hangi Aralıktadır? A) 6 Ay-1 Yıl B) 1-2 Yıl C) 1-3 Yıl D) 2-3 Yıl

644- Transformatör, Kondansatör Ve Benzerlerinin Konulduğu İşyerlerinde Aşağıdaki Alınacak Güvenlik Önlemlerinden Hangisi Yanlıştır? A) Yeteri Kadar Havalandırılması Sağlanmalı Ve Duvarları İle Kapıları Yangına Dayanıklı Olmalı B) Şarj Kalıntılarını Önleyecek Şekilde Bağlanmış Ve Kontrol Edilmiş Olmalı C) Soğutmalı Transformatörleri Yanabilir Malzemelerden Yeteri Kadar Uzakta Bulunmalı D) Transformatörler Ve Kondansatör Merkezlerindeki Diğer Yüksek Gerilim Cihazları Açıkta Olmalı

645- Transmisyon Tertibatındaki Miller Ve Yataklar …………………. Karşı Topraklanmalı, Kayışla Kasnak Arasına Ve Kayışın Kasnağı Terk Ettiği Kısmın Her İki Tarafına Topraklanmış Metal Taraklar Uygun Şekilde Konmalıdır. A) Elektrik Kaçağına B) Statik ElektriğC) Kaçak Akıma C) Kaçak Akıma D) Sigorta

https://www.facebook.com/groups/is6331/

116


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 646- Ts 10116’Ya Göre Kaldırma Araçlarının Statik Yük Deneylerinde Yükler En Fazla Kaç Cm. Havada Ve En Az Kaç Dakika Askıda Tutulmalıdır? A) 10-20 Cm; 10 Dakika B) 20-30 Cm; 10 Dakika C) 30-40 Cm; 20 Dakika D) 50-60 Cm; 30 Dakika

647- Tüm Standartlarda Başarıyı Getirecek Olan Birim Neresidir? A) Üst Yönetim B) Çalışanlar Ve Sendika C) Taşeronlar D) Üst Yönetim, Çalışanlar Ve Taşeronlar

648- Tüm Vücudun Titreşim Etkisi Altında Kalma Durumunun Değerlendirilmesi Hangi Standarta Göre Yapılır? A) Ts17 B) St7/10B C) Ts 2775 D) Ts Env 25349

649- 2012 Sgk ist. Göre Türkiye’ de İş Kazaları En Çok Hangi Sektörde Olur? A) Metal B) İnşaat C) Kimya D) Maden 650- Türkiye’nin İmzalamadığı Kimyasallar İle İlgili Sözleşme Hangisidir? A) 161 Nolu Sözleşme B) 170 Nolu Sözleşme C) 184 Nolu Sözleşme D) 196 Nolu Sözleşme

651- Ülkemizde İş Sağlığı Ve Güvenliği Denetimleri Kimin Yetkisindedir? A) İş Ve İşçi Bulma Kurumu B) İçişleri Bakanlığı C) Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı D) Hepsi

https://www.facebook.com/groups/is6331/

117


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 652- Ülkemizde İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Alanında Yapılan İlk Yasal Düzenleme Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Dilaver Paşa Nizamnamesi B) Borçlar Kanunu C) Umumi Hıfzısıhha Kanunu D) İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü

653- Ülkemizde Kullanılan Nominal Gerilimlerden 220 Volt İle 380 Volt Arasındaki Fark Nedir? A) 380 Volt Daha Büyüktür B) 220 Volt Faz- Toprak, 380 Volt Faz-Faz Arası Gerilimdir C) İkiside Alçak Gerilimdir D) Hepsi

654- Ülkemizde Yasal Olarak Kaç Yılından Beri Hangi Renk Asbest Çeşitleri Yasaklanmıştır? A) 1996 - Beyaz Asbest B) 1996 - Kahverengi Ve Mavi Asbest C) 2001 - Kahverengi Ve Mavi Asbest D) 2004 – Kahverengi Ve Beyaz Asbest

655- Üretemediği Dönemde Korumayı Amaçlayan Sigortalar Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Kaza Ve Hastalık B) Analık Ve İşsizlik C) Sakatlık Ve Yaşlılık D) Hepsi

656- Üst Beden Zorlanmalarında Hangi Faktörün Etkisi Yoktur? A) Gece Çalışmak B) Uygulanan Güç C) Tekrar Sayısı D) Duruş

657- Vardiyalı Çalışmaların Düzenlendiği Yönetmeliğin Dayanağı Hangi Kanundur? A) 4587 Sayılı Kanun B) 8457 Sayılı Kanun C) 4857 Sayılı Kanun D) 7857 Sayılı Kanun

https://www.facebook.com/groups/is6331/

118


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 658- İyonik Kurşun Bileşikleri İle Yapılan Çalışmalarda Biyolojik İzleme İçin Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır? A) Mesleki Maruziyet Sınır Değeri Önemli Olup, 8 Saatlik Bir Çalışma İçin 0,15 Mg/M3 Değerinin Aşmaması Yeterli Bulunmalıdır. B) Biyolojik İzleme, Absorbsiyon Spektrometri Veya Eşdeğer Sonucu Veren Bir Başka Metod Kullanılarak, Kanda Kurşun Seviyesinin (Pbb) Ölçümünü De Kapsayacaktır. C) Bağlayıcı Biyolojik Sınır Değer, 70 Μg Pb/100 Ml Kan Olup, Havadaki Kurşunun, Haftada 40 Saat Çalışma Süresine Göre Hesaplanmış, Zaman Ağırlıklı Ortalama Konsantrasyonu 0.075 Mg/M3 Ten Fazla İse Yapılır. D) İşçilerden Herhangi Birinin Kanındaki Kurşun Seviyesi 40 Μg Pb/100 Ml Kandan Fazla İse Yapılır.

659- Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri Kimin Adına Denetleme Yapar? A) T.B.M.M. Adına B) Cumhurbaşkanı Adına C) Bakan Adına D) Devlet Adına

660- Aşağıdakilerden Hangisi Kurşun Veya Bunun Suda Eriyen Bileşiklerinin Eritilmesi, Dökümü, Hamur Haline Getirilmesi, Temizlenmesi, Eğelenmesi, Kurşunlu Yağlı Boya Ve Ensektisitlerin Hazırlanması, Hurda Kurşun İle Temas Ve Benzeri Kurşun Ve Bileşikleri İle Yapılan Çalışmalarda Alınacak Özel Önlemlerden Değildir?

A) Kurşunlu Çalışmalar Sonucu Meydana Gelecek Toz,Duman Ve Buharın Kaynaklarında Zararsız Hale Getirilmeleri İçin,Etkili Aspirasyon Sistemleri Kurulacak Ve Sürekli Olarak Bakımı Yapılacaktır.

B) Kurşunla Çalışmaların Yapıldığı Oda Veya Bölümlerin Tabanları, Su Geçirmez, Kaygan Olmayan Ve Kolay Yıkanabilir Malzemeden Yapılacak, Duvar Ve Tezgahların Üzerleri,Kolay Yıkanıp Temizlenebilir Durumda Olacak,İyi Çalışan Direnaj Sistemi Kurulacaktır.

C) Kurşunla Çalışmalar Yapılan İşyerlerinde, Adam Başına 15 Metreküp Hacim Düşecek Ve 4 Metreden Fazla Tavan Yükseklikleri, Bu Hesaba Katılmayacaktır. Kurşunla Çalışmalar Yapılan İşyerlerinde, İşçilerin El, Yüz, Ağız Temizliği Gibi Kişisel Temizliklerine Dikkat Edilecektir

D) İşyerlerinde Genel Havalandırma İle Birlikte, Uygun Aspirasyon Sistemi İle Tozun ,Çevre Havasına Yayılmasını Önlemek İçin, Su Perdeleri, Vakum Ve Uzaktan Kumanda Sistemleri Kurulacaktır.

661- Vinç İle Yük 25- 30 Cm. Kaldırıldıktan Sonra Aşağıdakilerden Hangisi Kontrol Edilir? A) Sapanlar B) Kancalar C) Frenler D) Halatlar

https://www.facebook.com/groups/is6331/

119


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 662- Vinç Ve Varagel Baş Ve Diplerinde Kurulan Koruyucu Düzen Aşağıdakilerden Hangisidir? A) Kademe B) Karakol C) Niş D) Baraj

663- Vinçlerde Güvenlik Kuralları İçinde Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır? A) Bütün Vinçler Görülebilecek Bir Yerinde Yük Çizelgesi Taşırlar. Bu Çizelgede Belirlenmiş Kapasite Dışında Yük Kaldırılmamalıdır. B) Vinçle Kaldırılan Yükler Kesinlikle Çalışanlar Üzerinden Geçmemelidir. Zorunlu Olmadıkça Yük Bir Araç Ya Da Makine Üzerinden Geçirilmemelidir. C) Yük Kaldırılmadan Önce İşaretci Tarafından Etrafta Çalışanlar Çalışma Bölgesinden Uzaklaştırılmalıdır. D) Operatör Vincini Terk Ediyorsa Rolantiye Almalı, Vinci İstenen Değerler Arasında Çalışmıyorsa Makinasını Derhal Durdurmalıdır.

664- Titreşim Vücudun Hangi Kısımlarına Zarar Verir? I. Kemikler II. Periferik Damarlar III. İç Kulak Denge Organı IV. Gözler A) Yalnız I

B) Yalnız Iv

C) I, Iı, Iıı

D) Yalnız Iı

665- Vücut Sıcaklığındaki Artış, . . . . . . Bağlı Olarak Değişmektedir. A) Çalışma Yüküne B) Havanın Nemine C) Radyant Isıya D) Bunalma Hissine

666- Vücut Sıcaklığının . . . . 0C Dereceye Kadar Ulaşması Sonucu, Isı Çarpması Olur. A) 39 B) 40 C) 41 D) 42 667- Yağ Akaryakıt Gibi Maddelere Karşı Ve Hafif Koruma Gerektiren Durumlarda Aşağıdaki İş Elbisesi Türlerinden Hangisinin Kullanılması Daha Uygun Olur? A) Yünlü B) Pamuklu C) Keten D) Deri

https://www.facebook.com/groups/is6331/

120


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 668- Yakıcı, Yanıcı, Zehirli, Çok Zehirli Veya Oksitleyici Maddelerin Kırılabilir Kaplarının Ambalajlarının Depolanabileceği Yükseklik En Fazla Ne Kadardır? A) 2 Metre B) 1 Metre C) 90 Cm D) 40 Cm

669- Yanabilen Kuru Maddelerin Döküm Halinde Depolandığı Silolar Da Ne Gibi Özelliklere Dikkat Edilecektir? A) Ateşe Dayanıklı B) Havalandırması Yeterli C) Elektrik Tesisatı Etanş D) Ateşe Dayanıklı Ve Havalandırması Yeterli

670- Yangın Önleme Stratejisi Hangi Temele Dayanır? A) Yanıcı Madde İle Havanın Temasının Kesilmesi B) Yanıcı Madde İle Isı Kaynağı Temasının Kesilmesi C) Yanıcı, Yakıcı Ve Isı Kaynağının Bir Arada Bulunmaması D) Her Birinin Miktarının Azaltılması

671- Yangın Söndürme Suyunun Toplanmasında Aşağıdakilerden Hangisinin Yapılması Uygundur? A) Direkt Kanalizasyon Şebekesine Verilmeli B) Yeraltı Toplama Duvarı Yapılmalı C) Dış Toplama Duvarı D) Yer Altı Toplama Ve Dış Toplama Duvarı Yapılmalı

672- Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında; Bir Yapı Bölümünün İçinde Bulunan Yanıcı Maddelerin Kütleleri İle Alt Isıl Değerleri Çarpımları Toplamının, Plandaki Toplam Alana Bölünmesi İle Elde Edilen Ve Mj/M2 Olarak İfade Edilen Büyüklüğüne ………Denir. A) Yangın Yükü B) Kullanıcı Yükü C) Yangın Yük Katsayısı D) Kullanıcı Yükü Katsayısı

673- Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında; Sesli Yangın Uyarı Cihazlarının 3 M Uzaklıkta En Az …. . … Ve En Çok ……. . Ses Seviyesi Elde Edilecek Özellikte Olması Şarttır. ” A) 75 Dba, 120 Dba B) 80 Dba, 100 Dba C) 85 Dba, 115 Dba D) 90 Dba, 125 Dba

https://www.facebook.com/groups/is6331/

121


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 674- Yanıcı Maddeler: Tutuşma Sıcaklığı . . . İle. . . Oc Arasında Olan Maddelerdir. A) 60-94 B) 0-21 C) 21-38 D) 70-110

675- Yanıcı Maddelerin Gaz, Buhar, Sis Ve Tozlarının Atmosferik Şartlar Altında Hava İle Oluşturduğu Ve Herhangi Bir Tutuşturucu Kaynakla Temasında Tümüyle Yanabilen Karışımlara Genel Olarak Ne Denir? A) Patlayıcı Ortam B) Yanıcı Ortam C) Parlayıcı Ortam D) Alevlenici Ortam

676- Yanma Olayının Yangına Dönüşmesi İçin Aşağıdakilerden Hangisi Gereklidir? A) Hava (Oksijen) B) Zincirleme Reaksiyon C) Yanıcı Madde D) Isı (Kıvılcım)

677- Yanma Olayının Yangına Dönüşmesinde Önemli Bir Faktör Olan Isının Ortama Yayılması Aşağıdakilerden Hangisi İle Olur? I- Kondüksiyon II- Konveksiyon III- Radyasyon A) I-II

B) I-III

C) II-III

D) I-II-III

678- Yanmakta Olan Çok Katlı Bir Binada Aşağıdaki İşlevlerden Hangisini Yapmak Risklidir? A) Yangın Merdiveni Kullanmak B) Teras Katına Çıkmak C) Asansör Kullanmak D) Bir Odada Tüm Boşlukları Kapatarak Yere Uzanıp Beklemek

679- Yapı Alanındaki Çalışma Yerlerinin, Barakaların Ve Yolların Aydınlatılmasında Kullanılacak Olan Suni Işığın Rengi Nasıl Olmalıdır? A) Sinyallerin Ve İşaretlerin Algılanmasını Engellememeli B) Sarımtırak Renkte Olmalı C) Güçlü Beyaz Renkte Olmalı D) Gün Işığına Yakın Parlak Renkte Olmalı

https://www.facebook.com/groups/is6331/

122


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 680- Yapı İş Defterine Aşağıdakilerden Hangisinin Yazılması Doğru Değildir? A) Kazı Kontrolü B) Kalıp Kontrolü C) İskele Kontrolü D) Beton Kontrolü

681- Yapı İşleri, Aşağıdakilerden Hangisini Kapsamaz? A) İskele B) Maden C) Metro D) Baraj 682- Yapı İşlerinde Aşağıdaki Uygulamalardan Hangisi Doğru Değildir ? A) Yapı İşlerinde Çalışmalar Sürekli Değişim Gösterir. Bu Nedenle Alınması Gerekli Önlemler De Sık Sık Değişim Gösterir. B) Yapı İşleri Geçici İşlerdir; Çalışmalar Belirli Sürelidir; Günlük Çalışma Süreleri Düzensizdir. C) Yapı İşleri Tamamen Yüksek Öğrenimini Tamamlamış İnsanlar Tarafından Gerçekleştirilir. D) Yapı İşlerinde Termal Konfor Şartları Bakımından Her Türlü Olumsuzluğa Rastlanır.

683- Yapı İşlerinde Çalışanların Periyodik Sağlık Muayeneleri Kaç Yılda Bir Tekrarlanır ? A) 1 B) 2 C) 4 D) 3

684- Yapı İşlerinde Çevre Güvenliğini Oluşturan Unsurlardan Aşağıda Verilenlerden Hangisi Yanlıştır? A) Yapı Alanının Korunması B) Şev, İksa Uygulaması C) Uyarı Levhaları Asılması D) İşyeri Düzeni Oluşturması

685- Yapı İşlerinde Hazırlanması Gereken “Sağlık Ve Güvenlik Plânı” Aşağıdakilerden Hangisi Tarafından Hazırlanmaz? A) İşveren B) Koordinatör C) Proje Sorumlusu D) İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu

https://www.facebook.com/groups/is6331/

123


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 686- Yapı İşlerinde İşveren, Bakanlığın İlgili Bölge Müdürlüğüne Hangi Şartla Bildirim Yapar? A) İşin Büyüklüğü 500 Yevmiyeden Fazla Çalışma Gerektirirse B) İşin Büyüklüğü 250 Yevmiyeden Fazla Çalışma Gerektirirse C) Yapı İşi 10 İş Gününden Fazla Sürecek Ve Devamlı Olarak 20'Den Fazla İşçi Çalışacaksa D) Yapı İşi 30 İş Gününden Fazla Sürecek Ve Devamlı Olarak 10'Dan Fazla İşçi Çalıştıracaksa

687- Yapı İşlerinde Uygulanacak Kuralları Belirleyen Sağlık Ve Güvenlik Planını Aşağıdakilerden Hangisi Belirler? A) Belediyeler B) İşverenler C) Proje Sorumluları D) Sağlık Ve Güvenlik Koordinatörü

688- Yapı İşlerinin Yıkım İşleri Bölümünü Aşağıdakilerden Hangisi Direkt Etkileyemez ? A) Gözetim-Denetim B) Güvenlik Alanı-Perde C) B.A. Kalıp Çalışmaları D) Yıkımdan Çıkan Malzemelerin Taşınması

689- Yapılan İşler Bakımından “Az Tehlikeli İşler” Kapsamına Giren Ve 200 İşçi Çalıştıran İşyerinde İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süresi Ne Kadardır? A) 10 Saat B)15 Saat C) 17,5 Saat D) 20 Saat

690- Yapılan İşler Bakımından “Çok Tehlikeli İşler” Kapsamına Giren Ve 50 İşçi Çalıştıran İşyerinde İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süresi Ne Kadardır? A) 5 Saat B) 10 Saat C) 36,38 Saat D) 38 Saat

691- Yapılan İşler Bakımından “Tehlikeli İşler” Kapsamına Giren Ve 100 İşçi Çalıştıran İşyerinde İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süresi Ne Kadardır? A) 31,2 Saat B) 33 Saat C) 13,3 Saat D) 24,50 Saat

https://www.facebook.com/groups/is6331/

124


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 692- Yapılan Risk Değerlendirmesi Sonucunda Sağlık Yönünden Risk Altında Olduğu Saptanan İşçiler Uygun Sağlık Gözetimine Tabi Tutulacaktır. Bu Gözetimler İçin Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır? A) Belli Bir Hastalık Veya Sağlık Yönünden Olumsuz Bir Etkilenmeye Neden Olduğu Bilinen Tehlikeli Kimyasal Maddeye Maruziyetin Söz Konusu Olduğu B) İşçilerin Özel Çalışma Şartlarında Hastalık Veya Etkilenmenin Ortaya Çıkma Olasılığının Bulunduğu C) İşçiler Üzerinde Yapılacak Tetkiklerin Oluşturduğu Riskin Kabul Edilebilir Düzeyde Olduğu D) Tüm Kimyasal Maddelerin Kullanımında Sağlık Gözetimi Uygulanacaktır 693- Yaptığı Etkiye Göre Amonyak Gazı Aşağıdaki Sınıflardan Hangisine Girer? A) Basit Boğucular B) Kimyasal Boğucular C) Tahriş Ediciler D) Sistematik Zehirler

694- Yaptığı Etkiye Göre Karbondioksit Gazı Aşağıdaki Sınıflardan Hangisine Girer? A) Basit Boğucular B) Kimyasal Boğucular C) Tahriş Ediciler D) Sistematik Zehirler

695- Yaralanma Yada Ölümle Neticelenen Her Kazanın Temelinde .......... Ve ............ Meydana Gelmeyen Olay Vardır. Yukarıdaki Boşluklara Gelecek Uygun Kelimeleri Seçiniz. A) 300 Yaralanma 29 Uzuv Kayıplı B) 29 Yaralanma 300 Ramak Kala C) 290 Uzuv Kayıplı 27 Yaralanma D) 27 Uzuv Kayıplı 290 Yaralanma

696- Yasaklayıcı İşaretlerin Aşağıdaki Temel Özelliklerinden Hangisi Doğrudur? A) Daire Biçiminde Beyaz Zemin Üzerine Siyah Piktogram, Kırmızı Çerçeve Ve Diyagonal Çizgi B) Daire Biçiminde Kırmızı Zemin Üzerine Siyah Piktogram, Beyaz Çerçeve Ve Diyagonal Çizgi C) Daire Biçiminde Sarı Zemin Üzerine Siyah Piktogram, Kırmızı Çerçeve Ve Diyagonal Çizgi D) Daire Biçiminde Beyaz Zemin Üzerine Siyah Piktogram, Sarı Çerçeve Ve Diyagonal Çizgi

697- Yaş Guruplarına Göre İş Kazası En Çok Hangi Yaş Aralıklarında Olur? A) 25-29 B) 35-39 C) 55-59 D) 45-49

https://www.facebook.com/groups/is6331/

125


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 698- İş Yaşamında Etik İle İlgili Olarak Hangisi Yanlıştır? A) Asbestli Gemi Sökümü Gibi Tehlikeli İşlerin Gelişmekte Olan Ülkelere Doğru Kaydırılması Uluslar Arası Açıdan Etik Bir Sorundur B) Tehlikeli Atıkların Gelişmekte Olan Ülkelere Taşınması, Açık Denizlere Bırakılması Uluslar Arası Etik Sorunlardandır. C) Zararlılarla İlgili Olarak, İzin Verilen Limitlerde Ülkeler Arasında Farklılık Olması Kaçınılmazdır. D) Bilimsel Araştırmaların Konuyla İlişkili Endüstri Tarafından Desteklenmesi, Araştırmaların Güvenirliğine Gölge Düşürmektedir.

699- İş Yaşamında Etik İle İlgili Olarak Hangisi Yanlıştır? A) İş Sağlığı Profesyonelleri, Etkinlikleri Sırasında Farkına Varabilecekleri Endüstriyel Ve Ticari Sırları Açıklamakla Yükümlüdürler. B) İş Sağlığı Profesyonelleri, İşverenlerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanındaki Sorumluluklarını Yerine Getirmelerinde Olduğu Gibi, İşçilerin İşe İlişkin Sağlıklarını Koruma Ve Destekleme Konusunda Da Yeterli Ve Dürüst Önerilerde Bulunmalıdır. C) Etik, Toplumdaki Belirli Bir Mesleğin, İşin, Kurumun Veya Grubun Davranış Standartlarıdır. D) Etik; Davranış Kuralları, Davranışın Bilimidir.

700- Yeni İş Kanununa Göre Hamile Kalan İşçiye Doğumdan Önce Ve Sonra Verilen toplam İzin Süresi Kaç Haftadır? A) 4 Hafta B) 6 Hafta C) 8 Hafta D) 10 Hafta

701- Yer Altı Kablolarında Yapılacak Bir İşlemde, Elektrik Kesilmesinden Hemen Sonra ……… Temin İçin, Üzerinde Çalışılması Gereken Kabloların Bütün İletkenleri Kısa Devre Edilmeli Ve Topraklanmalıdır. Cümleyi Tamamlamak İçin Aşağıdakilerden En Uygunu Hangisidir? A) Kapasitif Boşalmayı B) Akım Boşalmasını C) Statik Yük Boşalmasını D) Gerilim Boşalması

702- Yer Altı Maden İşlerinde İçinde Çalışılmayacak Metan Oranı Yüzde Olarak Kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

https://www.facebook.com/groups/is6331/

126


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 703- Yer Altı Ocaklarında Tesis Edilen Demiryollarının Eğimi En Fazla Ne Kadar Olmalıdır? A) % 0.5 B) % 0.1 C) % 0.2 D) % 1.5

704- Yer Değiştirebilen İşletme Elemanlarının Topraklama Tesisatı Periyodik Olarak En Az Hangi Sürede Yetkili Teknik Elemanlar Tarafından Muayene Edilmeli Ve Ölçümleri Yapılmalıdır? A) 3 Ay B) 6 Ay C) 1 Yıl D) 2 Yıl

705- Yeraltı Ve Yerüstü Maden İşletmeleri İle Bunların Yerüstü Tesislerinde Uygulanacak Asgari Genel Hükümlere Göre Çalışanların Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Gerekli Hallerde Veya. . . . . . . . . . . . . . ……. . . . . . İşçinin Çalıştığı İşyerlerinde, Uygun Dinlenme Alanları Oluşturulacaktır. A) 5 Ve Daha Fazla B) 10 Ve Daha Fazla C) 20 Ve Daha Fazla D) 50 Ve Daha Fazla

706- Yeraltı Ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Kapsamına Aşağıdaki İşyerlerinden Hangisi Girmez?

A) Madenlerin Sondaj Kuyuları Açılarak Çıkarılması B) Madenlerin Yeraltı Veya Yerüstünden Çıkarılması C) Madenlerin Çıkarma Amacıyla Araştırılması D) Çıkarılan Madenlerin İşlenmesi Hariç, Satışa Hazırlanması

707- Yeraltı Ve Yerüstü Maden İşyerlerinde Acil Çıkış Kapıları İçin Aşağıda Belirtilen Özelliklerden Hangisi Yanlıştır?

A) Acil Çıkış Kapıları İçe Doğru Açılmalı B) Acil Durumlarda Hemen Ve Kolayca Açabilecek Şekilde Olmalı C) Bu Kapılar Kilitli Bulundurulmamalı D) Elektrik Kesilmesi Halinde Yeterli Aydınlatmayı Sağlayacak Yedek Aydınlatma Sistemi Bulunmalı

https://www.facebook.com/groups/is6331/

127


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 708- Yeraltı Ve Yerüstü Maden İşyerlerinde Tüm İşyerinden Sorumlu Olan İşveren, İşçilerin Sağlık Ve Güvenliğinin Korunması İle İlgili Tedbirlerin Uygulanmasını Koordine Edecek Ve Kendisine Ait. . . . . . . . . . . . . . . . . Koordinasyonun Amacını Ve Bu Koordinasyonu Sağlamak İçin Alınacak Önlemleri Ve Uygulanacak Yöntemleri Belirtecektir. A) Acil Eylem Planında B) Risk Analizinde C) Sağlık Ve Güvenlik Dokümanında D) Etkilenmiş Alan Planında

709- Yerleşim Yerlerinden Uzakta Yapılan Çalışmalarda, İşçilere Ait Yatıp, Kalkma Yerlerine İlişkin Olarak Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Yanlıştır? A) Baraka Ve Çadırlar, Sağlık Şartları Ve Dış Etkilerden Korunma Bakımından Yeterli Nitelikte Olacaktır. B) Baraka Ve Çadırların Isıtılması İçin, Gerekli Araçlar Sağlanacaktır. Baraka Ve Çadırlarda Mangal, Maltız Ve Benzeri Açık Ateşler Yasaktır. C) İşveren Yeteri Kadar Yatak Sağlayacaktır. Baraka Ve Çadırlarda, Yere Yatak Serilerek Yatılabilir. D) Birlikte Kullanılan Duş Yerleri Banyo Ve Hamamlarda, Genel Veya Özel Soyunma Yerleri Yapılacaktır.

710- Yetişkin Bir İnsanın Genel Olarak Saatte Kaç Metreküp Temiz Havaya İhtiyacı Vardır? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

711- Yıldırımdan Korunma Amacıyla Kullanılan Paratoner Ve Diğer Koruyucu Tertibat Hangi Sıklıkla Ehliyetli Elektirkçi Tarafından Kontrol Edilir? A) 6 Ay B) 1 Yıl C) 5 Yıl D) 8 Ay

712-1930 Yılında Çıkartılan Ve İşyerlerinde İşyeri Hekimi Çalıştırılmasına İlişkin Hükmünde Yer Aldığı Kanunu Aşağıda Belirtilenlerden Hangisidir? A) 3008 Sayılı İş Kanunu B) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu C) 931 Sayılı İş Kanunu D) Hiçbiri

https://www.facebook.com/groups/is6331/

128


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 713- Yol İnşaat Makineleri İle Benzeri Tarım, Sanayi, Bayındırlık, Milli Savunma İle Çeşitli Kuruluşların İş Ve Hizmetlerinde Kullanılan; İş Amacına Göre Üzerine Çeşitli Ekipmanlar Monte Edilmiş; Karayolunda İnsan, Hayvan, Yük Taşımasında Kullanılamayan Motorlu Araçlara Ne Denir? A) Forklift B) Traktör C) İş Makinası D) Hiçbiri

714- İG Yönetimi İçin Aşağıdakilerden Hangi Tanım Yanlıştır? A) Risklerin Değerlendirilmesi B) Bazı Risklere Katlanılma Zorunluluğunun Kabul Edilmesidir C) Politikaların Ve Bilginin Sistematik Olarak Kullanılması D) Kaynakların Sistematik Olarak Kullanılması

715- Yük Kaldırmak İçin Tasarlanmış Seyyar Veya Sökülüp- Takılabilir İş Ekipmanlarının. . . . . . . . . . . . . . . Dikkate Alınarak Öngörülen Bütün Kullanım Şartlarında Sağlam Ve Kararlı Bir Şekilde Kullanılması Sağlanacaktır. A) Aksesuarları Da B) Zemin Özellikleri De C) Yük Kaldırma Kapasitesi De D) Kaldırılacak Yükler De

716- Yüksek Bağıl Nem, Sıcaklığın Düşük Olması Halinde, Aşağıdaki Etkilerden Hangisine Neden Olur? I- Bunalım Hissi II- Ürperme Hissi III- Üşüme Hissi A) I-II-III B) I-III C) II-III D) I-II

717- Yüksek Gerilim Tesislerinde Çalışmaya Başlamadan Önce Aşağıdaki Tedbirler Hangisinin İlk Önce Yapılması Gerekir? A) Üzerinde Çalışma Yapılmalı Teçhizatı Gerilimsiz Bırakmak İçin Kesiciler Ve Ayırıcılar Açılmalıdır B) Kesici Ve Ayırıcının Her Fazının Açık Olduğu Gözle Ve Araç İle Teker Teker Kontrol Edilmeli C) Kilitleme Tertibatı Mevcut Değilse, Kesici Ve Ayırıcının Yanında Bir Nöbetçi Bulunmalı D) Görev Emri Ve Çalışma Müsaadesi Formu Düzenlenmeli, Çalışma Yapılacak Tesisin Özelikleri Çalışanlara Bildirilmeli

https://www.facebook.com/groups/is6331/

129


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B) 718- Yüksek Gerilim Tesislerine Ayrılan Ve İşletilen Yerlerin Aşağıdaki Özelliklerinden Hangisi Yanlıştır? A) Küçük Boyutlu Elektrik Gereçlerinden Başka Eşya Konulmamalı B) Buralarda Çalışanlar, Buralarda Giyinip Soyunmalı C) Kapıları Kilitli Tutulmalı Ve İlgisiz Kişilerin Girmeleri Önlenmeli D) Bu Yerlerin Kapısına Giriş Yasağını Bildiren İkaz Levhası Asılmalı

719- Yüksek Süratle Çıkılması Halinde Bozulan Basınç Dengesinin İnsan Vücudu Üzerinde Meydana Getirdiği Etki Aşağıdakilerden Hangisidir? I- Bulanık Görme II- Solunum Güçlüğü III- Kulak Ağrıları A) I-II B) I-III C) II-III D) I-II-III

720- Yüksekte Yapılan Geçici İşlerde , İş Ekipmanının Kullanımı İle İlgili Olarak Düşmeleri Önleyen Toplu Korumaya Yönelik Koruyucular Nerelerde Kesintiye Uğrayabilir? A) Kaldırma Araçlarının Bulunduğu Yerlerde B) Çatılarda C) Seyyar Veya Sabit Merdiven Başlarında D) Katlar Veya Ara Geçitler Arasında Geçişlerde

https://www.facebook.com/groups/is6331/

130


İSG SINAVINA HAZIRLIK KARMA SORULAR(A.D.B)

131

CEVAP ANAHTARI 1D

51 B

101 B

151 A

201 C

251 C

301 D

351 A

401 A

451 B

501 B

551 B

601 B

651 C

701 A

2D

52 D

102 C

152 D

202 C

252 C

302 D

352 D

402 C

452 D

502 C

552 A

602 B

652 A

702 B

3B

53 B

103 C

153 A

203 A

253 A

303 A

353 D

403 D

453 A

503 C

553 C

603 D

653 D

703 A

4B

54 C

104 A

154 A

204 C

254 B

304 A

354 D

404 A

454 B

504 B

554 B

604 D

654 B

704 B

5A

55 B

105 BOŞ

155 C

205 A

255 D

305 D

355 A

405 B

455 A

505 B

555 C

605 B

655 D

705 B

6B

56 C

106 B

156 A

206 A

256 D

306 A

356 A

406 A

456 D

506 C

556 D

606 D

656 A

706 A

7B

57 C

107 C

157 D

207 B

257 C

307 A

357 B

407 C

457 D

507 B

557 D

607 B

657 C

707 A

8A

58 C

108 B

158 A

208 B

258 C

308 C

358 D

408 B

458 B

508 D

558 B

608 B

658 A

708 C

9A

59 C

109 B

159 D

209 B

259 C

309 B

359 C

409 D

459 A

509 C

559 A

609 B

659 D

709 C

10 C

60 A

110 D

160 C

210 C

260 C

310 C

360 D

410 C

460 BOŞ

510 A

560 A

610 C

660 D

710 C

11 C

61 D

111 C

161 D

211 A

261 A

311 D

361 C

411 D

461 BOŞ

511 A

561 A

611 A

661 C

711 B

12 C

62 D

112 A

162 A

212 D

262 C

312 C

362 A

412 B

462 D

512 C

562 B

612 A

662 B

712 B

13 C

63 A

113 C

163 C

213 B

263 D

313 A

363 A

413 D

463 A

513 B

563 B

613 B

663 D

713 C

14 B

64 A

114 A

164 A

214 B

264 A

314 B

364 C

414 C

464 C

514 C

564 B

614 D

664 C

714 B

15 A

65 D

115 C

165 D

215 A

265 A

315 A

365 A

415 A

465 B

515 D

565 C

615 D

665 A

715 B

16 B

66 D

116 B

166 D

216 C

266 B

316 A

366 B

416 C

466 D

516 C

566 B

616 A

666 C

716 C

17 B

67 A

117 B

167 A

217 B

267 A

317 C

367 D

417 D

467 B

517 D

567 A

617 B

667 B

717 D

18 C

68 B

118 D

168 C

218 B

268 A

318 D

368 B

418 D

468 C

518 D

568 B

618 C

668 D

718 B

19 D

69 A

119 C

169 A

219 D

269 B

319 B

369 C

419 D

469 B

519 A

569 C

619 D

669 D

719 C

20 A

70 A

120 C

170 C

220 A

270 C

320 B

370 A

420 B

470 C

520 C

570 A

620 D

670 D

720 C

21 A

71 D

121 B

171 B

221 C

271 A

321 D

371 D

421 A

471 B

521 B

571 D

621 D

671 D

22 D

72 B

122 A

172 C

222 C

272 D

322 D

372 B

422 C

472 B

522 A

572 A

622 C

672 A

23 D

73 A

123 B

173 D

223 B

273 A

323 D

373 C

423 C

473 B

523 A

573 D

623 A

673 A

24 A

74 C

124 C

174 B

224 C

274 C

324 C

374 A

424 B

474 D

524 D

574 B

624 B

674 A

25 D

75 B

125 A

175 A

225 A

275 A

325 A

375 A

425 B

475 C

525 A

575 D

625 A

675 A

26 A

76 A

126 B

176 B

226 B

276 A

326 B

376 D

426 A

476 B

526 D

576 A

626 A

676 B

27 C

77 D

127 D

177 D

227 B

277 A

327 B

377 C

427 B

477 D

527 A

577 B

627 B

677 D

28 D

78 A

128 A

178 D

228 C

278 B

328 A

378 C

428 A

478 B

528 D

578 A

628 D

678 C

29 B

79 B

129 D

179 A

229 A

279 C

329 C

379 C

429 A

479 D

529 C

579 C

629 A

679 A

30 C

80 A

130 A

180 C

230 A

280 B

330 C

380 A

430 B

480 B

530 B

580 D

630 B

680 D

31 A

81 C

131 B

181 A

231 C

281 A

331 B

381 A

431 B

481 B

531 C

581 B

631 A

681 B

32 B

82 B

132 C

182 C

232 B

282 B

332 A

382 C

432 C

482 D

532 D

582 A

632 C

682 C

33 D

83 B

133 C

183 D

233 C

283 A

333 B

383 A

433 D

483 A

533 D

583 B

633 C

683 A

34 B

84 A

134 A

184 C

234 D

284 D

334 B

384 B

434 B

484 D

534 A

584 D

634 A

684 B

35 A

85 C

135 D

185 BOŞ

235 B

285 C

335 B

385 C

435 B

485 B

535 A

585 D

635 A

685 D

36 C

86 D

136 B

186 C

236 A

286 A

336 C

386 D

436 C

486 A

536 D

586 A

636 C

686 A

37 B

87 C

137 A

187 C

237 D

287 B

337 C

387 D

437 D

487 C

537 D

587 B

637 C

687 D

38 D

88 A

138 A

188 A

238 C

288 B

338 D

388 D

438 B

488 A

538 B

588 A

638 B

688 C

39 B

89 B

139 A

189 A

239 D

289 C

339 D

389 D

439 D

489 B

539 B

589 D

639 C

689 D

40 B

90 B

140 D

190 A

240 D

290 D

340 B

390 D

440 B

490 A

540 B

590 B

640 D

690 B

41 C

91 D

141 D

191 B

241 B

291 B

341 B

391 D

441 B

491 B

541 A

591 C

641 A

691 C

42 A

92 C

142 C

192 D

242 B

292 C

342 C

392 B

442 A

492 D

542 B

592 C

642 A

692 D

43 A

93 C

143 B

193 C

243 D

293 B

343 B

393 C

443 C

493 C

543 B

593 B

643 C

693 C

44 B

94 D

144 D

194 D

244 B

294 C

344 A

394 D

444 D

494 B

544 B

594 D

644 D

694 A

45 B

95 A

145 A

195 C

245 B

295 B

345 A

395 A

445 D

495 A

545 C

595 B

645 A

695 B

46 A

96 A

146 D

196 B

246 B

296 C

346 C

396 D

446 B

496 C

546 D

596 B

646 A

696 A

47 C

97 D

147 A

197 B

247 D

297 B

347 B

397 B

447 A

497 A

547 A

597 B

647 D

697 A

48 C

98 D

148 D

198 C

248 A

298 A

348 A

398 A

448 B

498 C

548 C

598 B

648 C

698 C

49 A

99 A

149 B

199 C

249 D

299 D

349 B

399 B

449 B

499 D

549 B

599 D

649 B

699 A

50 C

100 C

150 D

200 D

250 C

300 C

350 D

400 A

450 D

500 C

550 C

600 D

650 B

700 C

https://www.facebook.com/groups/is6331/

720adetkarma sgsoru  
720adetkarma sgsoru  
Advertisement