a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

Warunki życia w Polsce zrównały się z warunkami życia w Niemczech a nawet je przescignęły M36 Frau Ursula von den Leyen PDNIX von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica FO ZECh ZR 20191224 ME SOWA Napisał sowa (») Wczoraj o 15:40 w kategorii MUSZELKI, czytaj: 33× PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/ audio: gloria.tv/post/sYcVwAeL76aa1AtU6ZKuaSRkp A HAPPY HANNUKAH! From Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V. an die Leiterin des AfW (Frau MeierSienel) Ltd. Magistratsdirektorin; AZ: 2006 - 4589 ALKOHOLFREIE WEINACHTEN! Carmina Priapea SZCZĘŚLIWEGO HANNUKAH! Od Stefana Kosiewskiego, Polnisches Kulturzentrum e.V. do szefa Mieszkaniówki (Frau Meier-Sienel) Prowadzącej Dyrektorki Magistratu; Nr Akt: 2006 - 4589 BOŻE NARODZENIE BEZALKOHOLOWE! Warunki życia w Polsce zrównały się z warunkami życia w Niemczech a nawet je prześcignęły Frau Ursula von den Leyen IX Prolegomena do Niebopolityki von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica Fascynacja Obłędem M36 Zarys Estetyki Chazarów Zniweczona Rzeczywistość https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6614986474590883841/ audio: https://www.mixcloud.com/stefan-kosiewski/warunki-zycia-w-polsce-zrownaly-siez-warunkami-zycia-w-niemczech-m36-frau-uvdl-pdnix-von-sk-ssetkh/ Droga Pani Meier-Sienel, dziś 22 grudnia AD 2019 życzymy wszystkim Żydówkom i Żydom, nie tylko we Frankfurcie nad Menem, „szczęśliwej Chanuki!” W imieniu prawie 145 000 Polaków i Katolików żyjących w Hesji! Jako przewodniczący Polnisches Kulturzentrum e.V. mogę również Pani powiedzieć: Mezuza w odrzwiach finansowanego ze środków publicznych mieszkania nie 1|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

upoważnia jeszcze żadnej Dyrektorki Magistratu (szefowej Urzędu do Spraw Mieszkaniowych) do bezprawnego działania. Także napis na karteczce: "Polnisches Kulturzentrum e.V.", w przeznaczonym dla listonosza okienku na skrzynce pocztowej w RFN, nie może wywoływać patologicznych podejrzeń urzędnika zdrowego psychicznie, nie może powodować nienawiści do obcych ani pociągać za sobą karalnego prześladowania mojej osoby. W bezprawnym i stronniczym piśmie z 18 grudnia 2019 przedstawiła Pani w sposób fałszywy prześladowanie mojej osoby przez pracownice Pani Urzędu (AZ: 20064589). Zachowuję ten list jako ew. dowód (5.) dla potrzeb Prokuratury i wzywam Panią ostatni raz do zaprzestania prześladowania i dyskryminowania mojej osoby. Oczekuję odpowiedzi od Pani na mój oficjalny sprzeciw z 10 grudnia 2019, tzn. po 13 (trzynastu) latach opóźniania załatwienia mojej sprawy, otrzymania wreszcie propozycji nowego mieszkania, stosownie do mojego wieku (we Wigilię mam 66 lat) i pogorszonego stanu zdrowia. Przyzwoitość i Słowo Przeprosin w moim kręgu kulturowym należą do tego, Droga Pani Meier-Sienel. W e-mailu z dnia 5 grudnia 2019 r. (patrz poniżej) wystarczająco już odpowiedziałem na bezprawne prześladowanie mojej osoby (pani Erckmann w liście z dnia 18 listopada 2019 r.): „Załączam zawiadomienie o wpisie do rejestru stowarzyszeń w sądzie grodzkim we Frankfurcie nad Menem, VR 11226 z 02.09.1997 (dowód 3.)”. http://sowa.quicksnake.cz/Zniweczona-Rzeczywistosc/Sitwie-zbiera-sie-sprawypokrywaja-sie-perwersyjnie-Pietrzak-musi-beknac-M34-Prok-Jolanta-Mamej-PDO595-vonStefan-Kosiewski-Brgerprvention-trifft-Polizeiprvention-an-Frau-Meier-Sienel Dlaczego zatem w liście swoim z 18 grudnia 2019 r. niesłusznie i bezprawnie twierdzi Pani, że jestem wciąż winien Pani, albo Pani Erckmann (czy Pani Kremer) jakieś jeszcze wyjaśnienia? Pani kryminalizuje i dyskryminuje moją osobę już nawet samym bezpodstawnym i fałszywym podejrzeniem: "jak Pan w rzeczywistości wykorzystuje swoje mieszkanie"? Wykorzystuję, jak Pani wiadomo, moje mieszkanie w zgodzie z Artykułem 13. Konstytucji RFN: „Nietykalność mieszkania”, a więc w celu mieszkania i życia; od września 1987 r. także w celu prowadzenia działalności dziennikarskiej (vk.com/photo467751157_457242327 dowód 4.). https://yandex.ru/collections/card/5dffae853cbd8344de9ad064/ Polnisches Kulturzentrum e.V. jest osobą prawną, dlatego w tym miejscu chciałbym zacytować art. 19 ustawy zasadniczej: 2|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

(3) Prawa konstytucyjne mają również zastosowanie do krajowych osób prawnych, o ile mają one do nich zastosowanie ze względu na swój charakter. (4) Jeżeli władza publiczna narusza czyjeś prawa, droga sądowa stoi otworem”,„ Ustawa podstawowa dla Republiki Federalnej Niemiec ”. Federalne Centrum Edukacji Politycznej. Bonn 2013. s. 21. Polnisches Kulturzentrum e.V. jest tym podmiotem prawa, który 21 lat temu prowadził we Frankfurcie nad Menem rozmowy z Wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego (Frau Magdalene Hoff) na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, patrz: Gazeta Europejska nr 5 maja 1988 rocznik 49. s. 13. https:/ /yandex.ru/collections/card/5dff8d213cbd837ecbe65cb6/ „Wiele wydarzeń przeprowadzanych jest się wspólnie z partnerami kooperującymi, w tym z Polnisches Kulturzentrum e.V." Gazeta Europejska nr 12 grudnia 1999 r., r. 50., s. 14. https://yandex.ru/collections/card/5dff909c40a3230f37342500/ W moim sprzeciwie z dnia 10 grudnia 2019 r., który przesłałem również trzem radnym miasta w celach informacyjnych, uprzejmie zwrócono się do Pani „Szanowna Pani MeierSienel” i poproszono o właściwe działanie. https://yandex.ru/collections/user/sowamagazyn/frankfurt-am-main-hochst-ad-2019/ Jako obywatel RFN idę tu w ślady Przewodniczącego Żydów w Niemczech, pana Józefa Szustera, którego matka Anita Susanna Grünpeter urodziła się 14 listopada 1914 r. W Laurahütte na Górnym Śląsku, w bezpośrednim sąsiedztwie mojego miejsca urodzenia, żydowskiego miasteczka Czeladź, od zachodu graniczącego ze Siemianowicami Śląskimi/ Laurahütte, a od wschodu z Będzinem, miejscem narodzin pana Arno Lustigera. I jego francuskiego kuzyna, Kardynała Lustigera, 3|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

śp obu. https://www.mixcloud.com/stefan-kosiewski/tacy-i-tacy-arno-lustiger-i-szewachweiss-pdo551-o-klozecie-do-saturna-fo-von-stefan-kosiewski-pdnix/ https://yandex.ru/collections/card/5dff98fb3cbd833712138726

Aby nie parafrazować pana Josefa Schustera, powiem Pani jako obywatel RFN jasno: jeśli są ludzie, którzy mają coś przeciwko Polnisches Kulturzentrum e.V., mogą opuścić Unię Europejską. Każdemu Żydowi wolno dzisiaj zapalić światło na świeczniku Chanuka i z wdzięcznością dotykać mezuzę we futrynie. Nie popełniam niesprawiedliwości, brudu i wstydu w moim mieszkaniu. Nazywam się Stefan Kosiewski, a nie Marian Banaś, który z łaski umierającego i cierpiącego Jarosława Kaczyńskiego zajmuje stanowisko szefa Najwyższej Izby Kontroli Państwa w Rzeczypospolitej Polskiej a jednocześnie w podejrzanie nabytym domu pożydowskim na Podgórzu (na terenie byłego getta w Krakowie) sprawił, że działał w tym domu burdel na godziny. W RFN, w Polsce i Brukseli niestety ciągle mamy jeszcze do czynienia z takimi złoczyńcami/ szurkami. Ale jest też prawidłowe zachowanie w życiu publicznym: Herr Peter Feldmann, Nadburmistrz i Herr Mike Josef, magistracki szef Wydziału Planowanie i Mieszkalnictwo, powiedzieli na ulotce opublikowanej z datą 28 listopada 2019: "Pozwólcie sobie doradzić! https://yandex.ru/collections/card/5de8bb21d497a867a5ec9a7b/ Popierajcie się nawzajem i organizujcie się. Wspólnie możemy więcej osiągnąć niż samotnie" https://yandex.ru/collections/card/5deecc36874e978cfd3ff10a/ audio: https://gloria.tv/post/1kVD6pYhPuqi1K6uhtKZrzvB8 4|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

Droga Pani Meier-Sienel, „Najemcy mają prawa”; STABSTELLE MIETERSCHUTZ mieterschutz.amt64@stadtfrankfurt.de jest przecież osiągalny w budynku Urzędu, którym Pani kieruje! Powołując się na Artykuł 20. Traktatu między Republiką Federalną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską o dobrym sąsiedztwie i przyjacielskiej współpracy przesyłam niniejszą korespondencję do wiadomości pana Kai Klose, osoby wyznaczonej przy rządzie Landu Hesja ds. stosunków rządu landowego z Mniejszością Polską w Hesji. 572/5000 Ministerstwo Hesji dla Kai Klose Dostojewski Strasse 4 E-mail: kai.klose@hsm.hessen.de Sprawy społeczne i integracja 65187 Wiesbaden Sekretarz stanu i telefon: 0611 / 817-2280 Upoważniony przedstawiciel faksu: 0611 / 817-3236 Integracja i przeciwdziałanie dyskryminacji Pan Kai Klose jest homoseksualistą, zatem osobiście zainteresowany przypadkami dyskryminacji, dotknięty, powiedzieć można: Wesołych świąt i szczęśliwego Chanuka. Z poważaniem Stefan Kosiewski http://oswiata.weebly.com/blog

W Uzasadnieniu 1. Tezy na I Zjazd PWPwP: Zgodnie z polskim ustawodawstwem (Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1473)) zwłoki ludzkie mogą być pogrzebane na cmentarzu, zatopione w morzu lub skremowane i pochowane na cmentarzu. Wyklucza to możliwość umieszczenia szczątków zmarłej osoby w np. "parku pamięci"[4] czy przechowywanie prochów w urnie w domu. https://pl.wikipedia.org/wiki/Resomacja Resomacja – proces rozkładu zwłok ludzkich poprzez alkaliczną hydrolizę, uważany przez jego twórców za bardziej ekologiczny od kremacji. Odliczanie biorytmu Data urodzenia: 18-06-1949 Jarosław Kaczyński Biorytm na dzień: 20-06-2017 Liczba przeżytych dni: 24839 Cykl fizyczny: dzień 22 Biorytm fizyczny: 26 tendencja rosnąca ↑ Cykl psychiczny: dzień 3 Biorytm psychiczny: 63 tendencja rosnąca ↑ Cykl intelektualny: dzień 23 Biorytm intelektualny: -94 tendencja malejąca ↓ Cykl intuicyjny: dzień 14 Biorytm intuicyjny: -37 tendencja malejąca ↓ Fizyczny -26 Psychiczny 63 Intelektualny -94 Intuicyjny -37 https://www.instagram.com/mysowa/channel/ https://sowa-magazyn.blogspot.com/2019/12/vii-prolegomena-do-niebopolityki-von.html 5|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

https://ligon.wordpress.com/2019/12/22/a-happy-hannukah-from-stefan-kosiewskipolnisches-kulturzentrum-e-v-an-die-leiterin-des-afw-frau-meier-sienel-ltdmagistratsdirektorin-az-2006-4589/ 6|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

https://sowa-magazyn.blogspot.com/2019/12/kaczynski-chce-umrzec-na-raka-wawach.html

http://sowa.blog.quicksnake.pl/MUSZELKI/Warunki-zycia-w-Polsce-zrownaly-sie-zwarunkami-zycia-w-Niemczech-a-nawet-je-przescignely-M36-Frau-Ursula-von-den-LeyenPDNIX-von-Stefan-Kosiewski-Studia-Slavica-et-Khazarica-FO-ZECh-ZR 7|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

From Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V. an die Leiterin des AfW (Frau Meier-Sienel) Ltd. Magistratsdirektorin; AZ: 2006 – 4589 ALKOHOLFREIE WEINACHTEN! A HAPPY HANNUKAH!

audio: https://www.mixcloud.com/stefan-kosiewski/warunki-zycia-w-polsce-zrownaly-siez-warunkami-zycia-w-niemczech-m36-frau-uvdl-pdnix-von-sk-ssetkh/ 8|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

audio: https://gloria.tv/post/sYcVwAeL76aa1AtU6ZKuaSRkp Warunki życia w Polsce zrównały się z warunkami życia w Niemczech a nawet je prześcignęły Frau Ursula von den Leyen IX Prolegomena do Niebopolityki von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica Fascynacja Obłędem M36 Zarys Estetyki Chazarów Zniweczona Rzeczywistość Sehr geehrte Frau Meier-Sienel, heute, am 22. Dezember AD 2019 dürfen wir allen Jüdinnen und Juden, nicht nur in Frankfurt am Main, „a Happy Hanukkah!” in Namen von fast 145 000 Polen und Katholiken in Hessen wünschen! Als Vorsitzende des Polnischen Kulturzentrums e.V. darf ich Ihnen noch sagen: eine Mesusa am Türpfosten einer öffentlich geförderten Wohnung in Frankfurt am Main berechtigt noch keine Ltd. Magistratsdirektorin (Leiterin des Amtes für Wohnungswesen) zur rechtswidrigen Handlungen. Auch die Beschriftung „Polnisches Kulturzentrum e.V.” auf einem Briefkasten in der Bundesrepublik Deutschland darf keine krankhafte Vermutungen einer psychisch gesunden Beamtin zu erwecken, kein Fremdenhass hervorrufen und keine strafbare Verfolgung meiner Person nachzuziehen. In einem rechtswidrigen und befangenen Schreiben vom 18. Dezember 2019 haben Sie die Verfolgung meiner Person durch die Mitarbeiterinnen Ihres Amtes fälschlich dargestellt. (AZ: 2006-4589) Ich behalte das Schreiben für die Staatsanwaltschaft als möglichen Beweis (5.) 9|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

und fordere Sie ein letztes Mal auf, die Verfolgung und Diskriminierung meiner Person zu beenden. Ich warte auf Ihre Antwort auf meinen offiziellen Widerspruch vom 10. Dezember 2019, d. h. nach 13 Jahren der Verschleppung meiner Wohnungsangelegenheit, endlich auf einen Vorschlag einer neuen Wohnung, entsprechend meinem Alter (am Weihnachten bin ich 66 Jahren alt) und verschlechterten Gesundheitszustand. Anstand und ein Wort der Entschuldigung gehören in meinem Kulturkreis dazu, Liebe Frau Meier-Sienel.

Ich habe doch schon einmal in meiner E-Mail vom 5. Dezember 2019 (sehe unten) auf die rechtswidrige Verfolgung meiner Person (Frau Erckmann mit Schreiben v. 18.11.2019) ausreichend beantwortet: „eine Mitteilung über die Eintragung im Vereinsregister Amtsgerichts Frankfurt am Main, VR 11226 vom 02.09.1997 habe ich beigelegt (Beweis 3.)”. http://sowa.quicksnake.cz/Zniweczona-Rzeczywistosc/Sitwie-zbiera-sie-sprawypokrywaja-sie-perwersyjnie-Pietrzak-musi-beknac-M34-Prok-Jolanta-Mamej-PDO595-vonStefan-Kosiewski-Brgerprvention-trifft-Polizeiprvention-an-Frau-Meier-Sienel Warum behaupten Sie also erneut falsch und rechtswidrig in Ihrem Schreiben vom 18. Dezember 2019, dass ich noch Ihnen, bzw. Frau Erckmann (Frau Kremer) noch irgendwelche Äußerung schuldig sei? Sie kriminalisieren und diskriminieren meine Person schon selbst mit dem unbegründeten Verdacht und falscher Fragestellung: „wie Sie ihre Wohnung tatsächlich nutzen”?

10 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

Ich nutze, wie Sie wissen, meine Wohnung in Eintracht mit dem Artikel 13. des Grundgesetzes: „Unverletzlichkeit der Wohnung”, also: zum Wohnen und Leben; seit September 1987 ( https://vk.com/photo467751157_457242327 Beweis 4) auch zur Ausübung einer journalistischen Tätigkeit. https://yandex.ru/collections/card/5dffae853cbd8344de9ad064/ Polnisches Kulturzentrum e.V. ist eine juristische Person, deswegen möchte ich hier den Artikel 19. des Grundgesetzes zitieren:

(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. (4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen”, „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland”. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn 2013. S. 21. Polnisches Kulturzentrum e.V. ist die juristische Person, die vor 21 Jahren mit der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Gespräche über dem Beitritt Polens zur EU in Frankfurt führte, es berichtete: Europäische Zeitung Nr. 5. Mai 1988 49. Jahrgang S. 13. https://yandex.ru/collections/card/5dff8d213cbd837ecbe65cb6/ „Viele Veranstaltungen werden gemeinsam mit Kooperationspartner, unter anderem dem Polnischen Kulturzentrum, …durchgeführt”. Europäische Zeitung Nr. 12 Dezember1999 50. Jahrgang S. 14. https://yandex.ru/collections/card/5dff909c40a3230f37342500/ 11 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

In meinem Widerspruch vom 10. Dezember 2019, der ich auch an drei Stadtverordneten zur Kenntnisnahme versendet habe, wurden Sie höfflich als „Liebe Frau Meier-Sienel“ angesprochen und um eine ordentliche Handlung gebeten. https://yandex.ru/collections/user/sowa-magazyn/frankfurt-am-main-hochst-ad-2019/ Als BRD-Bürger folge ich dem Vorsitzenden den Juden in Deutschland nach, Herrn Josef Schuster, dessen Mutter Anita Susanna Grünpeter am 14. November 1914 in Laurahütte in Oberschlesien geboren wurde, in der direkten Nachbarschaft zu meinem Geburtsort, jüdischem Städtchen Czeladź, das vom Westen an Laurahütte grenzt und vom Osten an Będzin, Herrn Arno Lustigers Geburtsort . https://yandex.ru/collections/card/5dff98fb3cbd833712138726/ audio: https://www.mixcloud.com/stefan-kosiewski/tacy-i-tacy-arno-lustiger-i-szewachweiss-pdo551-o-klozecie-do-saturna-fo-von-stefan-kosiewski-pdnix/ Um Herrn Josef Schuster nicht zu paraphrasieren, sage ich Ihnen als BRD-Bürger klar: Wenn es Leute gibt, die gegen Polnisches Kulturzentrum e.V. etwas haben, die können die Europäische Union verlassen. Jeder Jude darf heute ein Licht an dem Chanukkaleuchter anzünden und die Mesusa am Türpfosten mit Dankbarkeit berühren. 12 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

audio: https://gloria.tv/post/1kVD6pYhPuqi1K6uhtKZrzvB8 Ich betreibe in meiner Wohnung kein Unrecht, kein Schmutz und keine Schande. Ich heiße Stefan Kosiewski und nicht Marian Banaś, der von der Gnade sterbend kranken Jarosław Kaczyńskis den Posten des Chefs der Höchsten Kammer der staatlichen Kontrolle in der Republik Polen besetzt und gleichzeitig in einem zwielichtig erworbenen ehemalig jüdischen Haus in der Stadtteil Podgórze (eh. Ghetto) ein Stundenbordell arbeiten ließ. In der BRD, in Polen und in Brüssel haben wir leider mit solchen Schurken immer was zu tun. Es gibt aber auch richtiges Verhalten in der Öffentlichkeit; mit Datum vom 28. November 2019 haben Herrn: Peter Feldmann, Oberbürgermeister und Herr Mike Josef, Dezernent für Planen und Wohnen in einem Flugblatt gesagt: „Lassen Sie sich beraten! https://yandex.ru/collections/card/5de8bb21d497a867a5ec9a7b/ 13 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

Unterstützen Sie sich auch gegenseitig und organisieren Sie sich. Gemeinsam können wir mehr erreichen als alleine”. https://yandex.ru/collections/card/5deecc36874e978cfd3ff10a/ Liebe Frau Meier-Sienel, „Mieterinnen und Mieter haben Rechte”; STABSTELLE MIETERSCHUTZ mieterschutz.amt64@stadt-frankfurt.de gibt es doch bei Ihrer Behörde! https://yandex.ru/collections/card/5dffcbb501cde4f6d392e5e0/ Mit der Berufung auf Artikel 20. (1) des Vertrags zwischen der

14 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftlicher Zusammenarbeit: Zur Kenntnisnahme: Herrn Kai Klose, Ansprechpartner für polnisch stämmige Bürger und Polen in Hessen https://yandex.ru/collections/card/5e0071ced497a8a4981bb257/ Hessisches Ministerium für Kai Klose Dostojewskistraße 4 E-Mail: kai.klose@hsm.hessen.de Soziales und Integration 65187 Wiesbaden Staatssekretär und Telefon: 0611/817-2280 Bevollmächtigter für Telefax: 0611/817-3236 Integration und Antidiskriminierung Herr Kai Klose ist ein Homosexueller, also persönlich an Diskriminierungsfällen interessiert, betroffen, man kann sagen:

FROHE WEIHNACHTEN & HAPPY HANUKKAH Mit freundlichen Grüßen Stefan Kosiewski http://oswiata.weebly.com/blog https://sowa-magazyn.blogspot.com/2019/12/kaczynski-chce-umrzec-na-raka-wawach.html https://m.vk.com/wall467751157_47 https://twitter.com/sowa/status/1208373889706971136 https://vk.com/my.sowa https://twitter.com/sowa/status/1209022167188246528 Stefan Kosiewski https://vk.com/wall467751157_706 15 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

Frankfurt am Main 5. Dezember 2019 Sehr geehrte Frau Erckmann, christine. @stadt-frankfurt.de Ihre Unterstellung ist als eine Teilwahrheit rechtswidrig (Beweis 1.) ; vollständige Beschriftung auf dem Briefkasten lautet: Frau Barbara Jedrzejczak Polnisches Kulturzentrum e.V., (als Beweis 2. ein Foto anbei). Eine Mitteilung über die Eintragung im Vereinsregister Amtsgerichts Frankfurt am Main, VR 11226 vom 02.09.1997 lege ich bei (Beweis 3.). Frau Waltraud MeierSienel, Leiterin des Amtes für Wohnungswesen Adickesallee 67-69 60322 Frankfurt am Main info.amt64@stadtfrankfurt.de, wurde als Ihre Vorgesetzte mit der Mitteilung vom 29 listopada 2019 13:17 zur sofortigen Einstellung rechtswidriger Verfolgung meiner Person aufgefordert. Mit freundlichen Grüßen Stefan Kosiewski, Vorsitzender der Europäischen Gesellschaft PONS GAULI https://yandex.ru/collections/user/sowa-magazyn/europaische-gesellschaft-pons-gavli/ https://www.facebook.com/Polnisches-Kulturzentrum-eV-598883656819469/ Zur Kenntnisnahme: 16 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

1. Oberbürgermeister Peter Feldmann buero-oberbuergermeister@stadt-frankfurt.de; 2. Staatssekretär Klose, Polonia Beauftragter für das Land Hessen, kai.klose@hsm.hessen.de 3. Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main verwaltung@sta-frankfurt.justiz.hessen.de; 4. Rechtsanwalt Claus Sturmfels, Honorarkonsul der RP, Vorsitzender der D.-P. Gesellschaft info@frankfurt-krakau.de; 5. Jakub Wawrzyniak, Generalkonsul der RP/ Köln kolonia.kg.sekretariat@msz.gov.pl; 6. Kanzlei des Präsidenten der RP/ Warschau https://yandex.ru/collections/card/5de87b9651aa906a60a09b0a/ 7. OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights office@odihr.pl Ul. Miodowa 10 00-251 Warsaw Poland Office: +48 22 520 06 00 Fax: +48 22 520 06 05 http://sowa.quicksnake.cz/Komisja-Bezstronna-ds-Ustalenia-PrzyczynyZamachow/Facebook-jako-korporacja-ponadpastwowa-narusza-Prawa-Czowieka-iObywatela-M35-przyjte-1975-r-na-Konferencji-Bezpieczestwa-i-Wspopracy-w-HelsinkachPDNVII-von-S-K https://vk.com/photo467751157_457242325

17 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

Na razie w liście otwartym w piątek, 29 listopada 2019 r Pani Waltraud Meier-Sienel Kierownik Urzędu Mieszkalnictwa Adickesallee 67-69 60322 Frankfurt am Main Wezwanie do natychmiastowego zaprzestania prześladowania mojej osoby przez kierowany przez Panią urząd (AfW)

audio: https://gloria.tv/post/3exifYfanRuMDnCd1vtkXXURb Od: skosiewski@gmail.com <skosiewski @gmail.com> Wysłano: piątek, 29 listopada 2019 13:17 Do: info.amt64@stadt-frankfurt.de DW: christine.erckmann@stadt-frankfurt.de; verwaltung@sta-frankfurt.justiz.hessen.de; buero-oberbuergermeister@stadtfrankfurt.de; info@frankfurt-krakau.de; kolonia.kg.sekretariat@msz.gov.pl; kai.klose@hsm.hessen.de Temat: Aufforderung zur sofortigen Einstellung rechtswidriger Verfolgung meiner Person durch Ihre Behörde (AfW) an Frau Waltraud Meier-Sienel, Leiterin des Amtes für Wohnungswesen; vorab in einem Offenen Brief am Freitag, 29. November 2019 https://sowa-magazyn.blogspot.com/2019/11/burgerprave.. Nov 27 Bürgerprävention trifft Polizeiprävention am 28. November 2019 an Frau Waltrad MeierSienel Leiterin des Amtes für Wohnungswesen Frankfurt am Main, weil ich wie Daniel Co https://images.app.goo.gl/EXDo7AWBTJS9Jrj46 Od: skosiewski@gmail.com <skosiewski@gmail.com> Wysłano: piątek, 29 listopada 2019 13:17 Do: info.amt64@stadt-frankfurt.de DW: christine.erckmann@stadt-frankfurt.de; verwaltung@sta-frankfurt.justiz.hessen.de; buero-oberbuergermeister@stadt-frankfurt.de; info@frankfurt-krakau.de; kolonia.kg.sekretariat@msz.gov.pl; kai.klose@hsm.hessen.de Temat: Aufforderung zur sofortigen Einstellung rechtswidriger Verfolgung meiner Person durch Ihre Behörde (AfW) an Frau Waltraud Meier-Sienel, Leiterin des Amtes für Wohnungswesen; vorab in einem Offenen Brief am Freitag, 29. November 2019 18 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

http://sowa.quicksnake.cz/Zniweczona-Rzeczywistosc/Sitwie-zbiera-sie-sprawypokrywaja-sie-perwersyjnie-Pietrzak-musi-beknac-M34-Prok-Jolanta-Mamej-PDO595-vonStefan-Kosiewski-Brgerprvention-trifft-Polizeiprvention-an-Frau-Meier-Sienel https://vk.com/wall467751157_706 Stefan Kosiewski unter Ihnen bekannter Anschrift bzw. c/o: OSWIATA Polnisches Kulturzentrum e.V. Amtsgericht Frankfurt am Main VR 11226 Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main vorab in einem Offenen Brief am Freitag, 29. November 2019 Frau Waltraud Meier-Sienel Leiterin des Amtes für Wohnungswesen Adickesallee 67-69 60322 Frankfurt am Main info.amt64@stadt-frankfurt.de Aufforderung zur sofortigen Einstellung rechtswidriger Verfolgung meiner Person durch Ihre Behörde (AfW) Sehr geehrte Frau Meier-Sienel, die rechtswidrige Verfolgung meiner Person durch die Mitarbeiterinnen Ihrer Behörde stellen Sie bitte unverzüglich ein. Mit einer strafbewehren Unterlassungserklärung (Vertragsstrafen in Höhe von 5.001 Euro zur Abschreckung) verpflichten Sie bitte: – Frau Erckmann (Ihre Zeichen: 64.32 vom 18.1.2019); – Frau Schell (AZ: 2006 – 4589 / 64.35); – Frau Buschmeier (Tel.: 212 30962 Gespräch vom 12. November 2019, gegen 13 Uhr). Betrachten Sie bitte meine Aufforderung nicht nur als Bestandteil einer bürgerlichen Abmahnung, aber auch als eine Art von umweltschönender, nachhaltiger und freundschaftlicher Bürgerprävention eines Journalisten, polnischen Dichters, mündige Akademiker (Magister der polnischen Philologie/ Uni in Kattowitz); leider als Bürger der BRD fühle ich mich durch einige mit großer krimineller Energie durchgeführte Handlungen o.g. Personen mit dem Verdacht auf eine kriminelle Verschwörung innerhalb einer Behörde in Frankfurt am Main konfrontiert. 37 Jahren nach humanitärer Übernahme meiner Person durch die deutsche Regierung in die BRD am 15. Dezember 1982 als Kontingent Flüchtling (BMI § 22. AuslG.), nach 13 (dreizehn) Jahren beschämender Verschleppung bei dem AfW meiner Angelegenheit, man verrucht sich zu einfach (und strafbar nach meiner Meinung) bei Ihrer Behörde mit einem lästigen Problem zu erledigen. Ich bin aber erst 66 Jahre alt und möchte auf meine Rechte freiwillig nicht verzichten. https://vk.com/photo467751157_457242234 https://www.instagram.com/p/B6CAsiLhzAy/ Es reicht, Liebe Frau Meier-Sienel als eine historische Mahnung für uns und gleichzeitig Aufforderung zu guten Taten, der Name: KOSIEWSKI, Konstanty, Pole in dem Sterbebuch des KL-Mauthausen. Herr OB Feldmann, 19 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

dessen Wahl haben wir als Polnisches Kulturzentrum e.V. freundlich begleitet, bemüht sich ernst mit dem Rechtsanwalt Sturmfells (Vorsitzende der Deutsch-Polnischer Gesellschaft in Frankfurt am Main) um echte Verwirklichung der Rechte und der Verpflichtungen des internationalen Standards für Minderheiten (Artikel 20 des Vertrags vom 17. Juni 1991); die Polizei und die Staatsanwaltschaft dürfen auch nicht übermäßig überlasten werden. Aus gesundheitlichen Gründen, die neulich beim AfW nicht berücksichtig werden, hat man mich rechtswidrig benachteiligt u.a. auch mit so einem Unsinn: „Eine weitere Registrierung kann nicht erfolgen”. Betrachten Sie bitte mein Widerspruch gegen fremdenfeindliche Entscheidung vom 13. November als eilige Sache, die auf der Stufe 1. der Dringlichkeit in Ihrer Behörde vor 13 Jahren eingestuft wurde. Mit freundlichen Grüßen, Shalom, z Panem Bogiem! Es hat gelesen/ z Frankfurtu nad Menem odczytał Stefan Kosiewski https://sowa-magazyn.blogspot.com/2019/11/burgerpravention-trifft.html OSWIATA 1992-2018 SSetKh von Stefan Kosiewski ZR mit Migrationshintergrund 20180720 ME SOWA Gersdorf w Karlsruhe Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum e.V. OSWIATA Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main Ihre Zeichen: 64.32 erc AZ: 2006 – 4589 / 64.35 Frankfurt am Main, 26. November 2019 Betr.: Verdacht auf kriminelle Verschwörung; Dotyczy: Podejrzenie kryminalnego sprzysiężenia hier: Widerspruch gegen die Entscheideung vom 13.11.2019 (AZ 2006-4589/64.35) https://www.facebook.com/me.sowa/posts/759100194557313 Cohn-Bendit (Verts/ALE ). – (FR) Herr Präsident, Sie wissen ja, dass ich eine andere Position vertreten habe, und ich bin weiterhin davon überzeugt, dass es ein Fehler ist, den Gerichtshof nicht anzurufen. Ich möchte es einfach noch einmal im Plenum wiederholen, denn wenn wir akzeptieren, dass der Rat etwas im Mitentscheidungsverfahren durchsetzen kann, uns aber dabei die Mitentscheidung verwehrt, so dient das den Interessen des Rates. Leider glaube ich nicht, dass der Rat dies positiv auslegen wird, sondern eher als etwas Wiederholbares. Ich möchte also einfach sagen, dass ich es für einen Fehler halte, den Gerichtshof nicht anzurufen. Plenardebatten Montag, 4. Februar 2002 – Straßburg http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20020204+ITEMS+DOC+XML+V0//DE&language=DE#top 20 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

Frau Waltrad Meier-Sienel Leiterin des Amtes für Wohnungswesen Frankfurt am Main Sehr geehrter Frau Meier-Sienel, einer rechtswidrigen Entscheidung vom 13.11.2019 (2006 – 4589 / 64.35) folgte genauso unbegründete, unsinnige und fehlerhafte Aufforderung vom 18.11.2019 (Ihre Zeichen: 64.32 erc), die eine schriftliche Stellungnahme von mir fordert. https://vk.com/photo467751157_456239735

Als Vorsitzender des Polnischen Schulvereins OSWIATA in Frankfurt am Main e.V., der mit dem Stadt Frankfurt (Stadtschulamt, Herr Bleienstein, AMKA usw.) ehrenamtlich seit 1993 mitarbeitet sowie u.a. sich seit 1995 zusammen mit dem Bundesministerium des Innern sowie der KMK in der BRD für die Erfüllung des Vertrages von 17. Juni 1992 zwischen der RP und BRD bemüht, fühle ich mich durch die o.g. rechtswidrige Handlungen Ihrer Behörde echt verfolgt und wegen meines Migrationshintergrund ernsthaft diskriminiert. Wie Herr Cohn-Bendit (Verts/ALE), jüdischer Herkunft, und auch aus Polen, während einer Plenardebatte am Montag, 4. Februar 2002 in Straßburg, möchte ich Ihnen einfach sagen, dass ich es für einen Fehler halte, den OB Feldmann und den Polizeipräsident Bereswill nicht anzurufen. 21 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

Dem Pest der Diskriminierung bei den Behörden, Kriminalisierung, rechtswidriger Ungleichheit vor dem Gesetz müssen wir uns endlich zusammen stellen: veraltet, anachronisches in seinen feudalen Privilegien Beamtentum sowie die zu oft diskriminierten, mündliche Bürger, die Recht auf Freiheit, Gleichheit und gesundes Vernunft in der demokratisch festgelegter Europäischer Union XXI Jahrhunderts angeblich haben. Dem Fremdenhass, krimineller Energie und rechtswidrigen Entscheidungen einiger Beamten müssen wir kalt in die Augen sehen können, um mit der selber Kraft auf die Kraft antworten, die uns kriminalisiert und versucht zu vernichten! Auf diese Weise währen sich AD 2019 Leute in Not. Einsam gegen krimineller Verschwörung sog. Übermenschen; betrachten Sie bitte mein Schreiben, als einfacher aber ernster Anruf einer stark bedrohten und besorgter Person in der Sache: Polizeiprävention trifft Bürgerprävention, jedoch nicht auf einer ” 5 Jahre Jubiläums-Veranstaltung mit der türkischer Tee, Leckereien und einem Mann am Klavier” am 28. November 2019. Um den multikulturellen Dialog in der BRD zu fördern und im Dialog zu bleiben es reicht nicht, nur der Antisemitismusbeauftragter zu zuhören; lesen Sie, bitte, und versuchen Sie zu richtig zu verstehen, was in schlechtem Deutsch die Migrationsvertreter aufrichtig zu Ihnen sagen. Widerspruch, die Begründung: AZ: 2006 – 4589 / 64.35 Ich habe zum Beispiel schon vor 13 (dreizehn) Jahren einen Antrag (AZ: 2006 – 4589 / 64.35) bei Ihrer Behörde gestellt, dessen Rechtmäßigkeit nie angezweifelt wurde; leider in der letzten Entscheidung vom 13.11.2019 (unterschrieben: Schell), aus mehreren Gründen fehlerhafter, mit antipolnischen Unterstellungen diskriminierender, gleich am nächsten Tag nach meinem netten Anruf und Telefongespräch am 12.11.2019 gegen 13 Uhr mit der Frau Buschmeier (Tel.212 30962), die schon vor einem Jahr rechtswidrig und fehlerhaft mich bei meinem Besuch in der Anwesenheit von Zeugen wörtlich angegriffen und zusammen mit anderen Personen (eine Angestellte und ein Sicherheitsmann) bedroht hat nur deswegen, weil ich sie an die Fremdenfeindlichkeit, Hass und antipolnische Einstellung angesprochen hab habe, weil Sie mich rechtswidrig zum Pflegefall eingestuft hat, was ich als Gemisch von Boshaft, Diskriminierung, Fremdenhass und Untätigkeit der Behörde seit 13 Jahren halte, hat mir mit der Streichung von der Liste schon damals gedroht, obwohl mein Wiederholungsantrag akzeptiert wurde und seit mehreren Jahren an der Dringlichkeitsstuffe 1 (höchste Dringlichkeit) wartet; aktuellen Ärztliches Attest vom 2019 wurde überhaupt von der Frau Buschmeier, bzw. Frau Schell nicht gelesen und nicht berücksichtigt; statt sich meinem Antrag nach 13 Jahren endlich zu nähern, haben die Damen rechtswidrige Ablehnung mit einem Satz über kaputten vor mehreren Jahren Aufzug begründet, obwohl der Fall vor 13 Jahren u.a. als Begründung diente, und inzwischen repariert wurde. Neben dem Haus in dem ich seit 1985 wohne, wurde vor circa 10 Jahren die Tankstelle an der Autobahn 66 umgebaut und vergrößert, die direkt unter meinem Balkon verläuft, dass meine Krankheiten von dem Gemisch: CO2, Abgasen, Benzin, Lärm und Schadstoffen akut bedrohlich wachsen; Fotos: 22 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

Frau Dr Sushko hat neulich mein Gesundheitszustand ausreichend attestiert, Frau Buschmeier und die vermutete, kriminelle Verschwörung um ihre Person, sollen endlich keine Haft in unserem Leben haben. Sonst werde ich einen Rechtsanwalt um Hilfe bitten Herr Ra. Claus Sturmells, Leiter der deutsch-polnischer Gesellschaft Frankfurt-Krakau kann bestimmt behilflich sein. Sie haben schon in meinen Akten ein Ehrenbrief von eh. OB Roth, selbstverständlich kann ich meine ehrenamtlichen Tätigkeiten, als Leiter des Polnischen Kulturzentrum, für Sie bei OB Feldmann aktualisieren. Ich habe mehrere Jahre viel Geduld gezeigt; mir reicht schon. Ich bin 66 Jahre alt und möchte in Würde (Art.1. des Grundgesetzes) nicht nur für mich, aber auch für meine Nächsten noch einiges erleben. Halten Sie, bitte deswegen, solche Personen, wie Frau Buschmeier und ihre Mitmachenden von meiner Angelegenheit fern ab. Als Akademiker besitze ich eine Sammlung von Bücher in verschiedener Sprachen und brauche etwa Platz auch für die Aktenordner, die meine Journalistische und Schriftstellerische Arbeiten als Kulturgut und Beweis für das freundschaftliche deutschpolnisch-jüdische Zusammenleben in der BRD als Privatarchiv dient; Ignatz Bubis Poststempel vom 27.1.1985 anbei. Mit freundlichen Grüßen

23 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

http://sowa-magazyn.blogspot.com/2019/12/kaczynski-chce-umrzec-na-raka-w-awach.html Stefan Kosiewski. Z Panem Bogiem/ Glück Auf! https://sowafrankfurt.wordpress.com/tag/antypolskie/page/3/ https://yandex.ru/collections/card/5de0c2bfa4ce8ed618541768/

https://vk.com/photo467751157_456239733 https://ligon.wordpress.com/2019/12/22/a-happy-hannukah-from-stefan-kosiewskipolnisches-kulturzentrum-e-v-an-die-leiterin-des-afw-frau-meier-sienel-ltdmagistratsdirektorin-az-2006-4589/ Kaczyński chce umrzeć na raka w ławach kanalii rządowych M36 PUSZCZANIE PARY Z WIANKA PDO488 ODżYDZANIE Zniweczona Rzeczywistość FO von Stefan Kosiewski Zarys Estetyki Chazarów PDNVIII Studia Slavica et Khazarica Ekshumacja i resomacja zwłok Lecha Kaczyńskiego lepszą i tańszą od skremowania szansą rządu Morawieckiego

24 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

na jednościowe osiągnięcie zgodności unijnej i trzymanie proekologicznej sztamy w polityce zmniejszenia CO2 Zawracanie zas(.)anej Wisły kijem

apartheidowy pedofilizm antypolski rasisty Morawieckiego 1. TEZA NIEBOPOLITYKI na Zjazd Założycielski Partii Większości Polskiej w Polsce, założyciela Europejskiej Partii Większości Narodowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej:

W imię Pięknego, Dobrego, Sprawiedliwego resomacja zwłok Prezydentostwa Lechostwa Kaczyńskich, po ponownej ekshumacji na Wawelu, o wiele lepszą szansą na dogadanie się ostateczne i osiągnięcie pozytywnych zmian klimatu bojowania podniebnego ludzkości tudzież wszystkich zainteresowanych, nie zmówionych stron (Izrael i Stany Zjednoczone w pierwszej rozciągłości, potem Zjednoczone Królestwo po Brexicie, Federacja Rosyjska obłożona przez Prezydenta Trumpa sankcjami za rury na dnie Bałtyku i Chiny Ludowe za ruinę Jedwabnego Portu Lotniczego w RP, Centralnego Pasa Dróg, Mostów i Autostrad, których nie zbuduje Pełnomocnik nie tylko premiera Morawieckiego, Cezariusz (nie Cezary polskiego imienia, jak Pan Hilary!) Mariusz Lesisz po Krótkim Kursie Stypendialnym w USA, niczym Szydło, nie zbuduje kuzynka Morawiecka premiera Morawieckiego (nepotyzm! Nepotyzm i Korupcja! Na Bałtyku elektrowni wiatrowych); a zarazem tańszą jest resomacja technologią od nazistowskiego 25 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

skremowania w KL-Auschwitz Ciała Zmartwychwstania, które Polacy i Katolicy mają niewyjęte obligatoryjnie w Pacierzu, pewną szansą rządu bankstera Morawieckiego (wliczając w to chociażby nawet jeszcze koszty ekshumacji i resomacji opłaconej razem z delegacjami Macierewicza ze szczeniackimi asystentami, pokroju nie kumającego nic Jennifera, do Centrali w Ameryce z wielomiliardowego Funduszu Operacyjnego Polskiej Fundacji Narodowej pod przykrywką anarchisty-socjologa Glińskiego od Damy z Łasiczką i setek milionów pieniędzy bezprawnie wywiezionych do Liechtensteinu po Myśli prof. Glińskiego, jednoosobowego nadzorcy rządowego nad siecią niezależnych od rządu organizacji pozarządowych/ ngo; kosztów resomacji zwłok Kornela Morawieckiego, bez kochanki pochowanego oczywiście oraz od bezprawnego przetrzymywania na poniemieckich terenach, tzw. Ziemiach Odzyskanych w Prusiech, od 1945 r. do Zawarcia Układu Pokojowego z Niemcami in spe, na terenach znajdujących się w RP pod tymczasowym posiadaniem prywatnym nad jeziorem na Mazurach, doczesnych zwłok pasierba miliardera związanego najpewniej z wojskowymi służbami specjalnymi PRL, albowiem obecność Osoby Ojca Przysposobiciela aktywnego w mataczeniu permanentnym oraz totalnym zamieszaniu po śmierci przysposobionego Piotra Staraka-Woźniaka, śp. ewidentnie wymusiły na Kierownictwie miejscowej Policji cudowną dostawę do domu skontaminowanego ciała postkomunistycznego pasierba oligarchy żydoskiego, wyłowionych z dna jeziora Mazurskiego oraz bezprawnie złożonych w poświęconej samowolnie ziemi przez kontrowersyjnego ks. Sowę, który naruszył nie tylko przy tym zawarty po spisku w Magdalence 1989 r., Konkordat RP ze Stolicą Kościelnego Państwa Miasta Watykanu, po wcześniejszym zrobieniu przez figuranta udanego dla siebie geszeftu, bez uzyskania na tę grabież w żywe oczy, kościelnej zgody Episkopatu Polski na nieusankcjonowane przehandlowanie, przekramarzenie obżydliwe (vide: wiersz Katedra, R.M. Rilke i rola kramarzy w utworze) 26 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

sposobem chazarskim (skórki skupuję! Skórki skupuję! Nawoływanie starego żydowina w kaftanie długim na Węgrodzie w Czeladzi i dzieci polskie rzucające w jego kierunku skórkami chleba widzę, ponieważ unikał brodacz straszny ciężkiej pracy fizycznej, noszenia na plecach kasy fiskalnej, obowiązkowej przecież, jak kaski górnicze na głowach ojców i lampy karbidówki w dłoni, oświetlających drogę przed stopami kroczącymi z wolna po dniówce; w Zachodniej Małopolsce nie mówiło się po śląsku, po szychcie). Logo Katolickiego Radia Plus przehandlował, jak swoją własność ksiądz nie lepszy grzesznik od Pedofila Poznania Paetza i Birbanta Głodzia; radia katolickiego współwydawcy nota bene jednego z tomu moich wierszy (pod jasnym i oczywistym symbolicznie dla każdego tytułem: Oby do Wilna. Katowice 2000), sutannowego członka Rady Nadzorczej państwowej spółki Krakchemia bodajże (obok niskiego wzrostu osoby gen. Janickiego, byłego szefa BOR-u, nie za darmo rozwiązanej formacji kurdupli nie osądzonej po wszystkim, objętej immunitetem tak samo, jak utajniony bezprawnie (przez Andrzeja Dudę w końcu po dziś dzień!) Aneks do Raportu rewizjonisty trockistowskiego Macierewicza (Icek Singer) o sowieckich szpiegach, agentach WSI oraz o ich machlojkach, buzujących SKOK-ami Wołomin, aferami Spółki Srebrna pod parasolem oficera prowadzącego gen. Janiszewskiego z GRU, p. Barbary Skrzypek trzymającej rękę na PULSIE pod przykrywką milionów p. Goss na zachcianki symulanta słupa Jarosława Kaczyńskiego, który nie zaliczył jednak ani X klasy liceum, ani złoczyńcy Janickiego do gorszego sortu, ani do kanalii z innymi, bo widocznie opłacało się tak mówcy dla celów doraźnych przywódcy koalicji rządzącej beznadziejnie w Polin, za samowolne zniszczenie dowodów dla Prokuratury i Sądu w sprawie osądzenia i ukarania za zabicie 96 ludzi po spowodowaniu katastrofy powietrznej 10 kwietnia 2010 r., wszystkich kart SIM od telefonów wszystkich uczestników tragicznej wycieczki wytypowanych (przez Kogo? Kto poza Jarosławem K. był przy ustalaniu Listę Straceńców? Tragicznych Pasażerów tupolewa rządowego do Smoleńska, które to karty SIM mogły przynieść rozwiązanie Zagadki Stulecia Odrodzonej Polski, tzn. wyjaśnić po ich odczytaniu przez uczciwego człowieka, chociażby z Czeladzi, pana Jurczyńskiego (wcześniej z nazwiskiem łączona: fabryczka wody gazowanej Bryniczanka, jak WEDEL wcześniej, przez 22 LIPCA), biegłego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach), decyzji gen. Janickiego o zniszczeniu) potraktowanych tak, czy siak, wszystko to jeszcze jest wszystko do wyjaśnienia w interesie wszystkiego i zgodności wspólnotowej polityki państwa polskiego z Unią 27 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

Europejską) a w końcu z naruszeniem prawa, za które sprawca winien odpowiedzieć odpowiednio w stosunku do zgromadzonego po Magdalence majątku, naruszeniu prawa nie poddanych, ale z dostawą na dostarczenie onych oraz na osiągnięcie zgodności unijnej i trzymanie proekologicznej sztamy do roku 2070 w polityce zmniejszenia wydzielania CO2 do atmosfery. https://vk.com/wall467751157_720

W Uzasadnieniu 1. Tezy na I Zjazd PWPwP: Zgodnie z polskim ustawodawstwem (Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1473)) zwłoki ludzkie mogą być pogrzebane 28 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

na cmentarzu, zatopione w morzu lub skremowane i pochowane na cmentarzu. Wyklucza to możliwość umieszczenia szczątków zmarłej osoby w np. "parku pamięci"[4] czy przechowywanie prochów w urnie w domu. https://pl.wikipedia.org/wiki/Resomacja Resomacja – proces rozkładu zwłok ludzkich poprzez alkaliczną hydrolizę, uważany przez jego twórców za bardziej ekologiczny od kremacji. Odliczanie biorytmu Data urodzenia: 18-06-1949 Jarosław Kaczyński Biorytm na dzień: 20-06-2017 Liczba przeżytych dni: 24839 Cykl fizyczny: dzień 22 Biorytm fizyczny: -26 tendencja rosnąca ↑ Cykl psychiczny: dzień 3 Biorytm psychiczny: 63 tendencja rosnąca ↑ Cykl intelektualny: dzień 23 Biorytm intelektualny: -94 tendencja malejąca ↓ Cykl intuicyjny: dzień 14 Biorytm intuicyjny: -37 tendencja malejąca ↓ Fizyczny -26 Psychiczny 63 Intelektualny -94 Intuicyjny -37 http://horoskopy.fazi.pl/indexb.php

TAROT Wylosowano następujące karty: http://horoskopy.fazi.pl/indexf.php?id=52 CZE24 https://twitter.com/sowa/status/1207776735774810112 29 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

24. Dezember 2019

9 godz. · apartheidowy pedofilizm antypolski rasisty Morawieckiego yandex.ru/collections/card/5dfb5773c8ba05f311691a49/ czarna wołga porywa polskie dzieci www.pinterest.de/pin/452752568785265348/ obżydliwie wykorzystuje dzieci słowiańskiej urody w celu osłodzenia Polakom żydoskiej pazerności bankstera i żydówki http://sowa.blog.quicksnake.pl/…/TAJEMNICZATOWARZYSZKA-WEI… https://www.scribd.com/…/OLIMP-FO305-Delfin-von-Stefan-Kosi… Яндекс.Коллекции — сервис для создания коллекций изображений на интересующие вас темы, поиска идей и вдохновения в подборках других пользователей.

http://sowa-magazyn.blogspot.com/2019/12/kaczynski-chce-umrzec-na-raka-w-awach.html

PRIAPUSTURM in Frankfurt am Main-Höchst Foto von Stefan Kosiewski http://sowa.blog.quicksnake.pl/MUSZELKI/Warunki-zycia-w-Polsce-zrownaly-sie-zwarunkami-zycia-w-Niemczech-a-nawet-je-przescignely-M36-Frau-Ursula-von-den-LeyenPDNIX-von-Stefan-Kosiewski-Studia-Slavica-et-Khazarica-FO-ZECh-ZR 30 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum

Profile for sowa magazyn

Warunki zycia w Polsce zrownaly sie M36 ALKOHOLFREIE WEINACHTEN PDNIX von SK an die Leiterin des AfW  

https://gloria.tv/post/sYcVwAeL76aa1AtU6ZKuaSRkp M36 https://m.vk.com/wall467751157_722 PDNIX von SK http://sowa.blog.quicksnake.pl/MUS...

Warunki zycia w Polsce zrownaly sie M36 ALKOHOLFREIE WEINACHTEN PDNIX von SK an die Leiterin des AfW  

https://gloria.tv/post/sYcVwAeL76aa1AtU6ZKuaSRkp M36 https://m.vk.com/wall467751157_722 PDNIX von SK http://sowa.blog.quicksnake.pl/MUS...

Advertisement