__MAIN_TEXT__

Page 1

Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

CZY 1. POPRAWKA DO KONSTYTUCJI WATYKANU URATUJE WIARE W BERGOGLIO M65 SSetKh von Stefan Kosiewski FO na bazie PDNXXXVI ZECh po Mysli Byloye i dumy No738 von Andrey Devyatov ZR Napsal sowa (») 20. 4. v kategorii ARCIBISKUP OLOMOUCKÝ, přečteno: 49×

zanim Lasek Grodziecki za Czeladzią podejdzie pod Zamek Będziński Apr 20 To, co minione i rozmyślania wyprowadzone z przeszłego, dokonanego przez Bergoglio i Kaczyńskiego, jednego z drugim, przez Dudę doklejonego do poległego państwa Watykanu M65 SSetKh von Stefan Kosiewski na Bazie XXXVI Prolegomena do NIEBOPOLITYKI ZECh po Myśli Byloye i dumy No738 von Andrey Devyatov ZR 1. USTAWA ZASADNICZA PAŃSTWA MIASTO WATYKAN z 26 listopada 2000 r. dana w dwudziestym trzecim roku pontyfikatu Jana Pawła II jako Ustawa Zasadnicza w pełni zastępująca Ustawę Zasadniczą Miasta Watykan Nr I z 7 czerwca 1929 r. nie przewidziała w Rozdz. III JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GUBERNATORATU Artykule 5. (Dyrekcje) - Dyrekcji Zdrowia (DZ) a w Artykule 6. (Dyrektorzy) - Dyrektora Zdrowia Watykanu (DZW), koordynującego wypełnianie przez DZ funkcji i wykonywanie działań, za które jest bezpośrednio odpowiedzialny DZW, równego władzą i stopniem innym Dyrektorom, zgodnie z Art. 6., mianowanego na pięć lat przez Najwyższego Kapłana (suwerena). audio: gloria.tv/post/1bHRrz6aH2QCApEMbJN8kb3fy 2. Zaistniała luka w prawie kościelnym stała się przyczyną niepowołania 1|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

Centralnego Urzędu Zdrowia Watykanu (CUZW), urzędu władzy wykonawczej podlegającego bezpośrednio Przewodniczącemu, wspieranemu przez Sekretarza Generalnego i przez Zastępcę Sekretarza Generalnego. 1.1. Konstytucja Państwa Watykanu ustanowiona przez papieża Jana Pawła II nie mówi nic o ograniczeniu Praw Zasadniczych zagwarantowanych w Ustawie Zasadniczej, czy to na skutek wprowadzenia stanu wojny, stanu klęski żywiołowej, czy stanu wyjątkowego w państwie Watykan. 1.2. Ustawodawca "Świadomy konieczności nadania systematycznej i organicznej formy kolejno wprowadzonym zmianom w porządku prawnym Państwa Miasto Watykan i chcąc, aby porządek ten coraz lepiej odpowiadał instytucjonalnym celom Państwa, które istnieje jako skuteczna gwarancja wolności Stolicy Apostolskiej i środek zabezpieczenia rzeczywistej i widzialnej niezależności Biskupa Rzymskiego w pełnieniu jego misji w świecie, naszym Motu Proprio — kierując się niezawodną wiedzą i w pełni naszej suwerennej władzy, nakazaliśmy i nakazujemy jak poniżej, aby przestrzegano jako Ustawy Państwa" - nie ustrzegł się błędu zasadniczego w Ustawie z 29.11.2000 r. kierując się zawodną wiedzą złych doradców, którą wartościując dzisiaj nie dokonujemy bynajmniej oceny merytorycznej osobowego doradztwa rzeczonego, ale wskazujemy tylko niniejszym na konieczność wypełnienia luki w prawie: 1 Poprawką do Konstytucji Państwa Miasta Watykanu, która wskazując podstawę do: stanowienia de jure o warunkach odprawiania Mszy św. przez Kapłana Najwyższego, które z kolei stanowić mogą wzorcową normę stanowienia o warunkach odprawiania Mszy św. przez lokalne Konferencje poszczególnych Episkopatów; ad.2.: dostrzega się potrzebę powołania CUZW i obsadzenia DZW, wnioskującego do Suwerena Państwa Miasta Watykan za pośrednictwem Kardynała Przewodniczącego (Art. III) o czasowe zawieszenie obowiązywania Konstytucji PMW i o czasowym wprowadzeniu ustawowych ograniczeń stanu wojny, stanu klęski żywiołowej, czy stanu wyjątkowego w państwie Watykan. audio: https://www.mixcloud.com/sowafrankfurt/to-co-minione-wyprowadzoneprzez-bergoglio-i-kaczynskiego-fo-dude-m65-ssetkh-von-stefan-kosiewski/

2|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

UZASADNIENIE: Poprawka niniejsza nie wymaga uzasadnienia w sytuacji zaistniałej w okresie Wielkanocy AD 2020, kiedy to nie mogąc oprzeć się na nieistniejącym wniosku Dyrektora Zdrowia Watykanu Najwyższy Kapłan zmuszony został do odprawiania Mszy św. z wyłączeniem obecności ludu Bożego w Katedrze św. Piotra jak również w kaplicy papieskiej w hotelu, w Domu św. Marty. Aneks do Uzasadnienia: ad.2.1.: Umocowanie w pracach legislacyjnych nie wiążącej in spe opinii DZW w stosunku do ew. wyrażonej woli przejścia na emeryturę przez urzędującego papieża jest uzasadnione. Mgr. Stefan Kosiewski, autor 1. poprawki do konstytucji Miasta Państwa Watykanu 90/5000 translate.google.de/ Mgr. Stephanus Kosiewski, auctor a primo Emendatione ad Constitutionem Status Civitatis Vaticanae

Od: skosiewski@gmail.com <skosiewski@gmail.com> Wysłano: środa, 22 kwietnia 2020 05:17 Do: jmadwokat@wp.pl; Pawel.Nozewski@pk.gov.pl Temat: Groźba karalna (art. 190) § 1. podejrzany Janusz Margasiński, Czeladź PD: maile 3|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

Groźba karalna (art. 190) § 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zapytanie do adw. Margasińskiego: Czy to jest kolejna groźba karalna wzbudzająca we mnie uzasadniającą obawę, że będzie spełniona, jeżeli adwokat Janusz Margasiński z Czeladzi, który był obsadzony w roli nieudolnego obrońcy rodzin górników zastrzelonych w stanie wojennym na terenie kopalni Wujek, nie przestanie zabawiać się bredniami? Od: jmadwokat@wp.pl <jmadwokat@wp.pl> Wysłano: wtorek, 21 kwietnia 2020 21:40 Do: skosiewski@gmail.com Temat: maile Szanowny Panie. Proszę nie zaśmiecać mojej poczty mailowej swoimi chorymi bredniami i wykreślić mnie z grona adresatów. Janusz Margasiński Prokurator Krzysztof KOPANIA PO V KO 267.2020 M61 von Stefan Kosiewski SSetKh ZR FO PANDEMIA PSYCHOZY ZECh 20200407 ME SOWA Dr. Bodo Schiffmann Covid-13 IDZIEM KU BOGU Manfred SIEBALD Napisał sowa (») 7. 4. w kategorii Vitold-Yosif Kovaliv, czytaj: 161× audio: https://gloria.tv/post/Le4z64tywHCU3NyTswfz44BHg Msza św. organizowana ze założenia bez ludu jest czystym nonsensem, https://t.co/FUWTFIdBWh Msza św. zorganizowana ze założenia bez ludu jest czystym nonsensem audio: https://t.co/PSxO4OWuWo Błądzący po świecie otwórzcie uszy i oczy i wasze serca Chrystusowi! https://t.co/hoxm5YosNO — sowa (@sowa) April 8, 2020 to Zaprzeczenie Chrześcijaństwu, to gnoza fałszywie nawiedzonych. Błądzący po świecie otwórzcie uszy i oczy i wasze serca, .:.Bracia nie zachowujcie się jak trzy małpki! Nawróć się sekciarzu smoleński, ochrzcił się na starość trzeci bliźniak, Dorn, który pomimo to pijany błądził po budynku Sejmu i obiecał Polaków zapędzić w kamasze, nawróć się ty z lepszym skutkiem, impotencie intelektualny, na Drogę Męki Pana Naszego, Jezusa Chrystusa! Należy zawołać za niemieckim lekarzem widząc łzę pod okiem na jego policzku (Dr. Bodo Schiffmann, video: Covid-13) i słysząc z ust lekarza o sile modlitwy. http://sowamagazyn.blogspot.com/2020/04/prokurator-krzysztof-kopania-po-vko.html?view=timeslide audio: https://www.mixcloud.com/sowafrankfurt/prokurator-krzysztof-kopania-po-v-ko267-2020-muszelki-61-von-stefan-kosiewski-ssetkh-zr-fo-pandemia/ 4|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

PDF: issuu.com/home/published/coronamatrix_20_antychryst_w_krolestwie_idiotow_m6 Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum e.V. PO V KO 267 2020 OSWIATA Postfach 800626 65906 Frankfurt vk.com/doc467751157_543819312 Frankfurt am Main Dienstag, 7. April 2020 w pierwszym roku olimpijskim Pandemii Psychozy Naczelnik Wydziału V Organizacyjnego Prokuratury Okręgowej w Łodzi Prokurator Krzysztof KOPANIA Szanowny Panie Prokuratorze, Od: Nożewski Paweł (PR) <Pawel.Nozewski@pk.gov.pl> W imieniu Biuro Podawcze Wysłano: wtorek, 21 kwietnia 2020 14:31 Do: skosiewski@gmail.com Temat: PK I Ko 1 521.2019 W załączeniu przesyłam pismo z dn. 20 kwietnia 2020r BIURO PREZYDIALNE Wydział Skarg i Wniosków Ul. Postępu 3 02-676 Warszawa Email: biuro.podawcze@pk.gov.pl

https://vk.com/doc467751157_546215825

DO TEMPLARIUSZY W POLIN Zważajcie na słowa Pasterza Waszego, biskupa sufragana Gliwickiego, ks. Andrzeja Iwaneckiego, które powiedział do rycerzy śpiących na Jasnej Górze ub. r., do strzelców kurkowych z medalami żydoskimi i żydokomunistycznymi, którymi się obstawiacie za ofiary Pandemii Psychozy robiąc, ażeby nie stało się z drzewem figowym uschłym od korzenia, jak w Przypowieści Jezusa Chrystusa; jeżeli jedynym kryterium Templariuszy rodziny Kurzejów jest wiara katolicka, to czy sukcesja rycerska z Niemiec, na którą się powołujecie jest ważna, czy może pic na wodę, której nie sięga uschły korzeń figowca do źródła wody żywej, albowiem kryterium przynależności Templariuszy na całym świecie jest Chrześcijaństwo różnych wyznań: prawosławnych, protestanckich, zielonoświątkowców, albigensów itd. Gospodarzem Winnicy jest sam Bóg, powiedział do Was Pasterz Dobry, nie odrzucajcie zatem Dobrych Ludzi na Ukrainie i w Rosji, abyście nie byli odrzuceni! Wnieście sobie 1. Poprawkę do Statutu stowarzyszenia, żeby trzymało się kupy międzynarodowych 5|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

postanowień OMCTH/OSMTH, na które powołuje się Fra Werner Rind z Kolonii, którego strona internetowa uschła nieco nie spełniając standardów, na które się powołuje i woła o pomstę do Nieba, ponieważ nie znajdujemy na niej archiwalnych fotek tak samo, jak chodzi (na szwajcarskiej pobiedzie) strona konkurencyjnego rycerstwa Templariuszy, o którym należy wspomnieć nie po to, by dolewać oliwy do ognia, albowiem do jedności w Duchu św. zawsze i w każdym przypadku należy przywołać, piekielników, zanim Gospodarz Winnicy Pańskiej przeklnie wszystko, co od korzenia suche. Wklejam poniżej obrazek Największego Malarza Klekota poza Granicami Kraju, Lecha z Bazylei, by pogodzić piękne z pożydecznym a Dobrych Ludzi w Chrystusie Panu. Angaben gemäß § 5 TMG Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani OMCTH/OSMTH Deutsches Großpriorat e.V. Sauerbruchstraße 21 D – 50767 Köln Vereinsregister: 8191 Registergericht: Amtsgericht Köln Vertreten durch: 1. Vorsitzender OMCTH/OSMTH Deutsches Großpriorat e.V. und General-Großprior des OMCTH Fra. Werner Rind, EMC (patrz: fotka poniżej na wózku inwalidzkim, jak Schuble nie przymierzając, przy okazji darowizny € 1000 w ub. r.) (...)Vom Internationalen Generalsekretariat in Köln werden auch die medizinischen Projekte im Heiligen Land (Jerusalem, Nablus-Rafidia und Bethlehem) sowie WohnbauProjekte für christlich-arabische Familien gefördert. Hierfür hat Papst Johannes Paul II. am 27. April 1994 während einer Audienz den Templern von Jerusalem in deutscher Sprache gedankt.Die deutsche und österreichische Delegation des OSMTH / OMCTH übergibt ein bronzenes Tripthychen im April 1994 an seine Heiligkeit Papst Johannes Paul II. während der Audienz in Rom. Der Heilige Vater bedankte sich und segnete die christlichen Templer. Neben seinem internationalen Hilfswerk unterstützen oder betreiben die nationalen Priorate des Ordens christliche Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und Waisen, aber auch für behinderte, alte und kranke Menschen. Außerdem setzt sich der Ritterorden vom Tempel zu Jerusalem aktiv für die Einheit aller Christen und der christlichen Kirchen ein. Diese christliche Ökumene wird auch innerhalb des Ordens praktiziert: Aktive Christen, z.B. der 6|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

evangelischen, anglikanischen oder orthodoxen Kirche, sind ebenfalls als Ordensmitglieder brüderlich willkommen. tempelritterorden.de/struktur/ Der OSMTH Deutschland ist am 3. Juli 2002 in Köln als Großpriorat Deutschland bestätigt worden. Am 14. Mai 2002 wurde der OSMTH International von den Vereinten Nationen als nicht staatliche Hilfsorganisation mit Konsultativstatus in sozial-ökonomischen Fragen (NGO) anerkannt (Sitze in Wien, Genf und New York).http://www.osmthgermany.de/templerorden/ http://www.osmthgermany.de/templerorden/chronik/ Rejestr inkwizycyjny Jakuba Fournier, przyszłego Benedykta XII jest źródłem informacji dla nauki Niebopolityki o historycznym zjawisku DOBRYCH LUDZI. Chrześcijan Doskonałych, ubogich we wierze, którzy "chcieli być biedni w Jezusie Chrystusie i naśladować ewangeliczny przykład Zbawiciela," s. 418 a idąc śladem syna Bożego po otrzymaniu consolamentum rezygnowali z wszelkich dóbr tego świata, z pożywienia także przyjmując do siebie tylko wodę przed każdorazowym odmówieniem Ojcze Nasz, w strajku głodowym ratowali swoje dusze... "Wilhelminie Argelliers z Montaillou dwóch Dobrych Ludzi tłumaczyło i przekonało ją ostatecznie, "że proboszczowie powinni żyć z pracy własnych rąk, zgodnie z Bożym nakazem. Nie zaś z pracy ludu, jak to robią w rzeczywistości. Proboszczowie, którzy wyganiają ludzi z drogi zbawienia, robią to, by mogli być dobrze ubrani, obuci, by jeździć konno, by dobrze wypić i zjeść". Oszołomiona Wilhelmina prosto z mostu oświadcza obu Doskonałym: "Gdybym tylko była pewna, że jesteście w stanie uratować moją duszę lepiej, niż zrobiliby to proboszczowie, pozwoliłabym wam ją uratować", s. 422. DO BREJZY PR Ko 45.2018 i dołącz do aklamacji które kończą ceremonie przyjęcia PDO567 Studia Slavica et Khazarica FO von Stefan Kosiewski Sonety Chazarskie ZECh ZR Napsal sowa (») 10. 4. 2018 v kategorii Stefan Kosiewski, přečteno: 792×

audio: https://gloria.tv/audio/8NmVAjGMWTQ81KmVnq8z7H4YW "...and join in the acclamations, which conclude the ceremony of the Reception". British Freemasonry, 1717–1813, Tom 3 pod redakcją Robert Peter .:. I dołącz do aklamacji, które kończą ceremonię przyjęcia 567 Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Henryka 7|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

Elzenberga i prof. Feliksa Konecznego SSetKh Fascynacja Obłędem von Stefan Kosiewski Zniweczona Rzeczywistość Zarys Estetyki Chazarów https://vk.com/wall467751157_133 https://www.pinterest.de/pin/452752568784548789/ https://youtu.be/IkuTudP4yhc Stefan Kosiewski Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main Protest i zgłoszenie przestępstwa do Prokuratury PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/do_brejzy_pr_ko_45.2018_i_dolacz_do PDF: https://www.scribd.com/document/376070374/DO-BREJZY-PR-Ko-45-2018-i-dolaczdo-aklamacji-ktore-koncza-ceremonie-przyjecia-PDO567-SSetKh-FO-von-Stefan-KosiewskiSSCh-ZECh-ZR Papież Franciszek na sesji zdjęciowej w tramwaju Buenos Aires daje kamerze znak żydomasoński ukrytej dłoni; sygnet rybaka z białego metalu, tymczasem już dawno Lech Kaczyński wyciągnął zza pazuchy łapę na pomniku Tak reformuje Kościół, który drogo kosztuje, a co z duszami? Co z kapitalistyczną akumulacją na bazie lichwy i pieniędzy robionych z powietrza przez Glapińskiego, rozrzucanych jako Tarcza żydostwu wybranemu przez Morawieckiego z reszty? Die Katharer: Was sie glaubten, wie sie lebten Gerhard Rottenwöhrer - 2013 - Liczba stron: 316 Sich selbst nannten die Katharer veri christiani, "die wahren Christen", oder auch boni homines, "die guten Menschen". Die mittelalterliche Kirche jedoch verfolgte sie als Ketzer gnadenlos und löschte sie schließlich nach jahrhundertelangen Kreuzzügen und Inquisition im 14. Jahrhundert aus. Doch wer waren die Katharer? Worin unterschied sich ihr Glaube von der päpstlichen Lehre? Und warum wurden sie von der Kirche so erbittert verfolgt? Gerhard Rottenwöhrer zeichnet in seinem Buch anhand zahlreicher Originalquellen ein umfassendes Bild der Katharer, ihrer Geschichte und ihres Glaubens. Ograniczony podgląd - Informacje o książce

8|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

"Kochani w Chrystusie, Siostry i Bracia, przeczytałem niedawno w Liście Otwartym Wielkiego Przeora Polski, powiedział Gliwicki Biskup sufragan ks. Andrzej Iwanecki na Jasnej Górze 2019 r. do Rycerzy Templariuszy w XV rocznicę założenia w Polsce stowarzyszenia, któremu przewodniczy jurysta, Krzysztof Kurzeja, że jedynym kryterium wstąpienia do Templariuszy jest wiara katolicka. W XV-lecie powstania wspólnoty Templariuszy w Polsce każdy z nas podejmuje na nowo refleksję nad swoją wiarą katolicką. Pytamy siebie: co to znaczy być wierzącym katolikiem w XXI w. tu, w naszej Ojczyźnie. Ewangelia przynosi nam przypowieść Jezusa o Gospodarzu, o Winnicy, w której rósł figowiec. O Ogrodniku miłosiernym. I przypomina nam, że Gospodarzem jest sam Bóg. Gospodarzem świata i Gospodarzem życia każdego z nas. I on oczekuje od nas, abyśmy przynosili owoce tego wysiłku, jaki Bóg włożył w życie każdego z nas. Abyśmy przynosili owoce, czyli odpowiadali na miłość, która osiąga swoją afirmację w najdoskonalszej Ofierze z Miłości Naszego Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu, która się też uobecnia w czasie tej Eucharystii..." https://gazetalubuska.pl/templariusze-sa-wsrod-nas-w-polsce-odradza-sie-zakonkrzyzowcow/ar/7865996 Wiara i modlitwa* 20 Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. 21 Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: «Rabbi, patrz, drzewo figowe, któreś przeklął, uschło». 22 Jezus im odpowiedział: «Miejcie wiarę w Boga! 23 Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: "Podnieś się i rzuć się w morze", a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. 24 Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. 25 A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze» *. 11,20 - Por. Mt 21,20nn. Nieurodzajne drzewo figowe* 11 12 Nazajutrz, gdy wyszli oni z Betanii, uczuł głód. 13 A widząc z daleka drzewo figowe, okryte liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. 14 Wtedy rzekł do drzewa: «Niech nikt nigdy nie je owocu z ciebie!» Słyszeli to Jego uczniowie. Wypędzenie przekupniów* 15 I przyszedł do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie, 16 i nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez świątynię. 17 Potem uczył ich 9|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

mówiąc: «Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców»*. 18 Doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie, i szukali sposobu, jak by Go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed Nim, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką. 19 Gdy zaś wieczór zapadał, [Jezus i uczniowie] wychodzili poza miasto. https://wbiblii.pl/szukaj/Mk+11,12-25 1444/5000

COVID-19, Przekleństwo dawno zostało odczarowane, a tylko debile w Polin nie wiedzą tego, albowiem debile języków nie znają!

Prof. Dr Sucharit Bhakdi wyjaśnia fakty. Przez 22 lata kierował Instytutem Mikrobiologii Medycznej i Higieny Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji i jest jednym z najbardziej szanowanych na arenie międzynarodowej infekcjologów i najczęściej cytowanych badaczy medycznych w Niemczech. Życie i środki utrzymania naszych współobywateli są narażone na niebezpieczeństwo, aby odeprzeć nieistniejące niebezpieczeństwo. Obecnie nałożone środki są katastrofą dla całej populacji. Wyrządzą ogromne szkody, ale w zamian nie zrobią dla ludzkości nic dobrego. Wyjaśnia to krótki wywiad przeprowadzony przez Sibylle Haberstumpf, wspierany przez Christiana Kwoczka. 1444/5000 https://youtu.be/JBB9bA-gXL4 COVID-19, призрак давно разочарован, но вы этого не знаете. Профессор доктор Сучарит Бхакди объясняет факты. В течение 22 лет он возглавлял Институт медицинской микробиологии и гигиены при Университете Йоханнеса Гутенбурга в Майнце и является одним из наиболее уважаемых в мире инфекционистов и самых цитируемых медицинских исследователей в Германии. Жизни и средства к существованию наших сограждан подвергаются риску предотвратить несуществующую опасность. Принятые меры являются катастрофой для всего населения. Они нанесут огромный урон, но взамен они не принесут никакой 10 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

пользы. Объясняет короткое интервью, проведенное Сибилле Хаберштумф при поддержке Кристиана Квочека. Вирусы короны были с нами с незапамятных времен и играют незначительную роль в медицине. Большинство зараженных людей не заболевают серьезно. Пожилые люди с уже существующими заболеваниями, особенно легкие и сердце, могут подвергаться серьезному риску. Утверждение, что COVID-19 является особенно опасным вариантом вируса, возникло из-за некритической и неправильной интерпретации собранных на международном уровне данных о случаях. Правда в том, что COVID-19 принципиально не отличается от своих безобидных братьев и сестер. Если профессор Бхакди прав, необходимо немедленно приложить все усилия, чтобы изменить ситуацию в сложной ситуации.

11 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

https://www.facebook.com/groups/229691487533367/permalink/843178216184688/ Erklärung zur Templergruppe St. Ilario aus Italien Köln, den 19. Mai 2009

1. Das sogenannte “Priorat S. Ilario” in Italien ist weit unter der erforderlichen Anzahl von Mitgliedern, die für die Anerkennung als Priorat notwendig ist. Auch seine sog. Priorate in Kanada, Frankreich u. Polen bestehen nur aus einzelnen Mitgliedern (zumeist Verwandte des Herrn Sergio Minghetti). Schon gar nicht gibt es ein General-Priorat im internationalen OMCTH/OSMTH. 2. S. Ilario nimmt ein aus dem OMCTH unehrenhaft

ausgeschlossenes ehem. Mitglied aus Deutschland auf und verstößt damit gegen Artikel XIV der Statuten. 3. Sergio Minghetti ist kein Vize-General-Commandeur des internationalen OMCTH. Seine Amtszeit ist seit 2006 beendet. Das internationale Ordenskapitel des OMCTH hat 2007 den deutschen General-Großprior Fr. Werner Rind erneut zum GeneralCommandeur gewählt. Neuer Vize-Commandeur ist der Schweizer Commandeur Fr. Benito Boari, EMC. 4. Das sog. Priorat S. Ilario wurde nicht vom Geistlichen Protektor des OMCTH/OSMTH Seine Seligkeit Patriarch Gregor III. anerkannt. Der Patriarchalvikar und Erzbischof von Jerusalem stellt fest: “Nur die Priorate, die 12 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

dem Deutschen Großpriorat mit Sitz in Köln angeschlossen sind, haben das Recht, den Patriarchen als Ordens-Protektor zu bezeichnen”. 5. Seine kaiserliche Hoheit, Prinz Dr. Asfa-Wossen Asserate wurde am 13.10.2008 in Rom durch den Legaten des Patriarchen S.E. Archimandrit M’tanios Haddad als “Royal Protektor” inthronisiert und gesalbt. Seine Seligkeit, Patriarch Gregor III. hat dem Prinzen schriftlich seine Liebe und seinen Segen übermittelt. S.K.H. den Prinzen auf der Webseite S. Ilario als Herrn Asfa-Wossen Asserate zu bezeichnen, ist ein Affront gegen ein Mitglied des über 2000-jährigen äthiopischen Kaiserhauses und den Patriarchen. 6. Da sich S. Ilario seit Jahren nicht mehr am internationalen Hilfsfond des OMCTH für das Heilige Land beteiligt, die Statuten und innerhalb des OMCTH die in der Charta 2000 geforderten brüderlichen Kontakte verweigert, ist sein Ausschluß aus der internationalen Föderation des OMCTH notwendig geworden. 7. Das einzige legitime und anerkannte OMCTH-Priorat in Italien ist das Priorat San Martino in Riccione! DER GENERAL-COMMANDEUR DES OMCTH INTERNATIONAL PDF öffnen https://www.tempelritterorden.de/erklaerung-zur-templergruppe-st-ilario-ausitalien/ 20. Mai 2009 DO BREJZY PR Ko 45.2018 i dołącz do aklamacji które kończą ceremonię przyjęcia PDO567 DO BREJZY Szanowny Panie Pośle Brejza, Drogi Kolego wybrany Pan został na premiera demokratycznej i odrodzonej Polski Nowoczesnego Narodu Polskiego, połączonego .:.Braterskim stosunkiem z innymi Narodami w Europie Ojczyzn, którą Młodzi mają Zadanie zbudować dopiero, zaś mówi się to na serio w Sali Kolumnowej żegnając się ze słuchaczami magazynu sowa tradycyjnie słowami: Z Panem Bogiem i Do usłyszenia ściskając znacząco dłoń Wybrance (Concordia) i dając baczenie na Wybranego; Damom Serca i Młodziankom pozostającym ze sobą i ze mną w czystym Związku Miłości Schludnej okazującej się baśniową kruchoścą patyczków ujmowanych frasobliwym uściskiem spojrzenia w Znaku Exilarchy zadumanego nad Polską w klatce audio: https://gloria.tv/audio/8NmVAjGMWTQ81KmVnq8z7H4YW PDF: DO BREJZY PR Ko 45.2018 i dolacz do aklamacji ktore koncza cere… Stefan Kosiewski Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main Protest i zgłoszenie przestępstwa do Prokuratury DO BREJZY PR Ko 45.2018 i dolacz do aklamacji k… 463 views 15 pages Uploaded by Stefan Kosiewski on Apr 11, 2018 13 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

http://sowa.quicksnake.cz/StefanKosiewski/DO-BREJZY-PR-Ko-45-2018-i-dolaczdo-aklamacji-ktore-koncza-ceremonieprzyjecia-PDO567-Studia-Slavica-et-KhazaricaFO-von-Stefan-Kosiewski-Sonety-ChazarskieZECh-ZR https://sowafee.jimdofree.com/2018/04/10/ CZY 1. POPRAWKA DO KONSTYTUCJI WATYKANU URATUJE WIARĘ W BERGOGLIO M65 SSetKh von Stefan Kosiewski FO na bazie PDNXXXVI ZECh po Myśli Byloye i dumy No738 von Andrey Devyatov ZR, zanim Lasek Grodziecki za Czeladzią podejdzie pod Zamek Będziński a Ukraina przejmie inicjatywę w sprawie Międzymorza Stratfor Friedmana, w której to koncepcji Judeopolonia Polska miała do odegrania rolę ZMYŁKI, pajaca z długim nosem czytelnego dla swoich stracha na wróble, za którego pułkownicy wojska kozackiego na portretach przedstawionych przez naukę Ukrainy, w dziele doktorów Czuchliba i Smolija stanowiącym opisanie obrazu rozweselonych alkoholem zabijaków, piszących list do Bergoglio, szefa państwa Watykanu odbiegającego od obrazu cywilizacji łacińskiej, ukształtowanej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów ukształtowanych na wartościach kręgu cywilizacji zachodnioeuropejskiej, która przegrała w XXI w. wielką grę ze żydomasonerią Kissingera i Wojtyły sfinansowaną przez Davida Rockefellera, który miał nie jedno, ale 6 /sześć, słownie, dosłownie serc dla gojów, które zakupił kolejno od mafijnych handlarzy organami wykorzystywanymi z pożydkiem dla ludzkości; Philanthropist and Head of Chase Manhattan, Dies at 101. https://lnkd.in/difKQM9 https://lnkd.in/diy5yP3

METAMOFOZY ABO BOSKI OSIOŁ w rytualnych maseczkach na twarzach moc większa od papieża zajeżdża żyd i pedał kwadrygą na Wawel w obstawie Szydło i Terleckiego z ochroną osobistą odprawia się msza św. z ludem stolicy bezprawnie kanalia wchodzi na Powązki ofiarnie do Grobu Symbolicznego a tu też odwalony kamień i całun smoleński bez ciała brata poległego z małżonką - Panie Przewodniczący melduję z Kręgu Dziewiątego wykonanie Zadania: Piekła nie ma! papież Franciszek we Watykanie 14 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

odprawia Mszę św. samotny w kaplicy hotelu papieskiego dla homo viator z mocy luki w Konstytucji Watykanu wprowadzonej przez ojca Hejmo z Don Slanislao w asyście siatki 70 szpiegów Służby Bezpieczeństwa Reforma Kościoła na skalę Nowego Tysiąclecia III Soboru Synodalna Droga Radykalnych Przemian Wniebowzięcie na po Wniebowstąpieniu Boże Ciało 2021 cudowne przemienione na 2023 Warszawska Pielgrzymka Lekarzy na Jasną Górę 2024 do Medjugore 2026 Pielgrzymka Górników do Groty w Lourd Góra z Górą zejdzie się w Tarnowskich Górach z Dąbrowy Narodowej wychodząc idąc pielgrzymką z cudownym obrazem Pandemii Psychozy od Wadowic z różą ważności święceń bpa Jędraszewskiego od kropienia wodą święconą w mieście Łodzi włazów żeliwnych dla kanalii Kardynał Kościoła lepszego sortu św. bez Ludu Bożego bez Boga żywego bez rękawów szerokich tyłem do wszystkiego to świętości wiara przenosi Licheń do Gietrzwałdu Jasną Górę na św. Lipkę z 2030 r. na wieczne nieoddanie długu niewyobrażalnego limuzynami z obstawą metamorfozę przechodzi osioł po drodze http://sowa.quicksnake.cz/Protestbewegung/PIOSENKA-ODPORNOSCIOWAWSPOLNOTY-M63-Nad-tym-klonem-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-KosiewskiPDNXXIV-SSetKh-PDO587-ZECh-ZR-Mecenas-Beate-BAHNER-PSYCHUSZKA-Heidelberg-DrWolfgang-WODARG https://youtu.be/zAXBg3YkIsU Padła ważna data w sprawie dalszego luzowania restrykcji w handlu https://lnkd.in/d-epqCG https://lnkd.in/dXtaVPd

15 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

https://://www.linkedin.com/posts/stefankosiewski_amerykaĹ&#x201E;ski-bank-recesja-jakiejpolska-nie-activity-6657937625762013184-xATY https://www.facebook.com/watch/live/?v=704891633610532

16 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

świat prawdopodobnie zostanie podzielony na 5 .. a nie 4 części .. Jeśli nikt nie słyszał o Intermarium ..

A. To rodzaj bufora między Zachodem a Wschodem ... który najprawdopodobniej to nie Polska weźmie go w swoje ręce (jak sami myśleli) ... ale Chazarowie ... którzy mogą tam zorganizować Nowy Izrael ... w ramach Pale Osadnictwa ... ponad 100 lat temu ... Nie na próżno Pu potępił antysemitów w Polsce ... a przebiegły Lukasz może ostatecznie poprowadzić ... jak sojusz słowiańskich gojimów ... W każdym razie ... będzie ciekawie ... Niebieski (liberaliści) z pewnością wygra ... ale Zachód i Wschód ... najprawdopodobniej będą przypominać lewą / prawą półkulę mózgu ... to znaczy. Czarni (R1B) nigdy nie pokonają czerwonych (R1A) .. i czarnych czerwonych .. Tylko wszyscy będą żyli w swojej strefie wpływów .. i będą mieli własną e-walutę i obóz e-koncentracji .. (e-dolar .. e-euro. .e-rub..e-yuan) .. KhazarsRothschilds .. ponieważ zawsze będą zaangażowani w wymianę .. jeden za drugiego .. Ogólnie rzecz biorąc, czekamy na ... zjednoczenie się i panowanie .. na tych, którzy przetrwają 4 jeźdźców w 2020 r. I covid 20 na koniec roku, co będzie poważniejsze niż 19. test ... dla tych, którzy nie mają identyfikatora zdrowia ..) szczepienia i powód jako taki .. https://twitter.com/sowa/status/1252134370669928449 w Rzeczypospolitej Obojga Narodów ukształtowanych na wartościach kręgu cywilizacji zachodnioeuropejskiej, która przegrała w XXI w. wielką grę ze żydomasonerią Kissingera i Wojtyły sfinansowaną przez Davida Rockefellera, który miał nie jedno, 17 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum e.V. 9 h • 9 godzin temu CYKLICZNI WROGOWIE EUROPY PDO462 PDO375 po Myśli prof. Feliksa Konecznego RZUT DYSKIEM Moralia SSetKh ZECh NIEOBECNE MA NA WOKANDZIE OF von Stefan Kosiewski 221 FO ZR CANTO DCCXXXI PDF: https://lnkd.in/djGUhua audio: https://lnkd.in/dm8SMRE W OSTATNIEJ CHWILI NA WOLNOŚCI tlen w tramwaju 22 (tren, literówka) po złamaniu siódmej pieczęci na karcie świat gwarancją objęta praca przeszczepionego serca środkiem nieboschronu przelatuje ptak a daje się słyszeć mereszka trzykrotnie na puszczy bogatego marny los ziemi tuska po zamachu ruskich rakietą przeciwlotniczą na samolot wojskowy izraela nad syrią jarosław kaczyński u smolara za judasza robi koalicji pożydecznych idiotów którzy biorą zło za mniejsze to doktryna kalksztajna przebija kissingera w castel gandolfo z woli wojtyły sejm i knesset wali wawel na ławę david rockefeller w miesięcznicę wpisuje się miliarder i dobrodziej bilderbergów nwo bankier bankierów do małej książeczki w konkluzji pomazania wiosną trąbią pozostali trzej aniołowie lucyfera świateł kolumna uprzywilejowania w demokracji wolności równości i braterstwa in spe bratnia jego nać Stefan Kosiewski David Rockefeller, Philanthropist and Head of Chase Manhattan, Dies at 101 https://www.facebook.com/wlodek.binder/posts/10222211384772613?comment_id=10 222218234063841 https://sowafee.jimdofree.com/2017/03/25/cykliczni-wrogowieeuropy-pdo462/ Gazeta Sądowa 11 marca · Zgodnie z art. 4 specustawy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 lat przysługuje DODATKOWY zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Witamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zus.pl Strona główna - ZUS Witamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 1Stefan Kosiewski 1 komentarz CYKLICZNI WROGOWIE EUROPY PDO462 sowafee.jimdofree.com W OSTATNIEJ CHWILI NA WOLNOŚCI 18 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

tlen w tramwaju 22 (tren, literówka) po złamaniu siódmej pieczęci na karcie świat gwarancją objęta praca przeszczepionego serca środkiem nieboschronu przelatuje ptak a daje się słyszeć mereszka trzykrotnie na puszczy bogatego marny los ziemi tuska po zamachu ruskich rakietą przeciwlotniczą na samolot wojskowy izraela nad syrią jarosław kaczyński u smolara za judasza robi koalicji pożydecznych idiotów którzy biorą zło za mniejsze to doktryna kalksztajna przebija kissingera w castel gandolfo z woli wojtyły sejm i knesset wali wawel na ławę david rockefeller w miesięcznicę wpisuje się miliarder i dobrodziej bilderbergów nwo bankier bankierów do małej książeczki w konkluzji pomazania wiosną trąbią pozostali trzej aniołowie lucyfera świateł kolumna uprzywilejowania w demokracji wolności równości i braterstwa in spe bratnia jego nać StefanKosiewski David Rockefeller, Philanthropist and Head of Chase Manhattan, Dies at 101 https://www.nytimes.com/…/david-rockefeller-dead-chase-manh…

Былое и думы

Андрей Девятов Военный китаевед Сегодня в 14:27 Размышления о войне нового гибридного типа

19 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

Исторические параллели не всегда убедительны, а иногда и вредны. Однако нет другого способа прийти к пониманию смыслов происходящего, как только от сравнения с тем, что было. В ракурсе системы взглядов с дерзким именем небополитика (небополитика – это вопрос власти от Неба) краткая оценка Второй Мировой войны 1939-1945 гг. (WWII) сводится к следующему: Это была «война моторов», посредством которой произошел переход цивилизации из третьего (уголь, электротехника, радио) в четвертый (нефть, двигатель внутреннего сгорания, телевидение, большая химия, ракеты) технологический уклад хозяйства. Война велась тремя силами: Черные – страны Антикоминтерновского пакта (25.11.1936): Блок Германии и Японии, к которому присоединились Италия, Испания, Венгрия, Румыния, Болгария, Финляндия, Маньчжоу-го императора Пу-И, Китайская республика Ван Цзинвэя в Нанкине и др. Руководство Японии с доктриной уничтожения западного колониализма в Тихоокеанской зоне: «Великая восточноазиатская сфера совместного процветания 大東亜共栄圏» рассчитывало, что Антикоминтерновский пакт развернет Германию против СССР. Однако после присоединения в 1937 г. к пакту Италии и германо-советского сближения после пакта 1939 г. Молотов-Риббентроп, блок приобрел антизападную направленность. Красные – Советский Союз, Монгольская Народная Республика, Китайская советская республика (образована в Центральном Китае 07.11.1931 г. Председатель Мао Цзэдун. В 1937 г. преобразована в «Особый район»), коммунистические и рабочие партии Ленинского III Интернационала с доктриной освобождения труда от гнета капитала и создания Всемирного Союза советских республик. Синие – США, Британия и другие страны западной демократии. В 1939-1341 гг. переиграли красных, отвели основной удар черных от себя и на суше выиграли войну вместе с красной Россией, на плечах России и за счет громадных людских потерь России. Основными Театрами Войны против экспансии черных были: • • • •

для красных – война в основном на суше в Евразии. для синих – война в основном в воздухе и на море: Для Британии – в основном в Атлантике и Средиземноморье против Германии и Италии, но и против Японии в Индии и ЮВА. Для США – в основном в зоне Тихого Океана против Японии.

20 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

В масштабе глобализма красные и синие сходящимися ударами блокировали в клещах экспансию оси черных и выдавили войска и силы Германии и Японии назад на их исконные территории. Черный интернационал в клещах синих и красных проиграл. Британию, потеряв в войне колониальную империю, и «главную жемчужину короны» – Индию, нельзя назвать победителем в полном смысле слова. СССР цели красного проекта не достиг. Безусловным победителем WWII стали лишь США. Однако стратегическое поражение черные понесли не там, где были основные битвы, но на вспомогательных операционных направлениях, выводящих в стратегический тыл: • •

Германия – в Африке, а не в Европе, еще в 1943 году. Япония – в Маньчжурии, а не на островах, в августе 1945 г.

Ибо Германия (танковая армия «Африка» Э. Роммеля) в 1942 г., проиграв битву при Эль-Аламейне Британии, не смогла пробиться к нефти Ближнего Востока. Осталась без моторного топлива и этот основной ресурс энергетики индустриального общества сразу после конференции красных и синих в Ялте упал в руки США (пакт на борту крейсера Куинси от 14.02.45 Рузвельт – Абдул-Азиз ибн Сауд «О монополии США на разработку нефти Саудовской Аравии»). Япония не смогла дипломатическим путем удержать СССР от вступления в войну на Тихом океане и потеряв в августе 1945 года промышленную базу и энергетику Маньчжоу-го (стратегический тыл) 02.09.1945 капитулировала. Потеря Маньчжурии обеспечила победу красных (КПК – Мао Цзэдуна) в гражданской войне с синими (Гоминьдан – Чан Кайши) и образование КНР 01.10.1949. Продолжением политики насильственными средствами при переходе цивилизации в пятый технологический уклад (компьютер, лазер, генная инженерия) стала Холодная война (1946-1989). Кульминацией противостояния красных и синих в Холодной войне был Карибский кризис между СССР и США в 1962 г. Однако в результате советско-китайского раскола 1969 года (пограничный конфликт) – 1979 г. («контрудар» КНР по Вьетнаму) победителем Холодной войны стал синий либерализм США и НАТО. «Безоговорочная капитуляция» СССР после вывода войск красных из Афганистана, Монголии, Камбоджи с принятием финансовых условий «Вашингтонского консенсуса», была подписана 02.12.1989 на Мальте советским лидером Горбачевым и принята президентом США Дж. Бушем старшим. 26.12.1991 Советский Союз прекратил существование. Красный флаг над Кремлем был спущен. К власти в России пришли силы прозападной демократии с масонским триколором: белый цвет – равенство, синий – свобода, красный – братство. Для понимания сути перемены отметим, что в ходе WWII под «российским триколором» на стороне Германии с Красной Армией воевала Русская Освободительная Армия (РОА) изменника Родины в форме перехода на сторону врага генерала Власова А.А. Дело «освобождения» изменника Власова завершил Б. Ельцин. С 1992 по 2008 год политическое устройство «мира сего» при доминировании США 21 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

казалось однополярным, ибо с 1979 года красный полюс КНР в результате политики реформ и открытости Западу Дэн Сяопина сильно пожелтел. Курс на построение социализма с китайской спецификой (китайского национального социализма) увел КНР от противостояния с США и Западом. Разразившийся в 2008 г. мировой кредитно-финансовый кризис спекулятивного капитала и всей системы либеральной демократии поставил цивилизацию на грань Третьей мировой войны (WWIII). Она же – библейская Битва Конца последних дней гнева мира сего. Стороны противоборства стали складываться в 2013 году, когда к власти в КНР пришел наследник красной линии Си Цзиньпин (повернул курс с национального желтого на красный «социализм с китайской спецификой новой эпохи»), а концептуальную власть в черном интернационале Ватикана возглавил лидер «черного солнца» иезуитов папа Франциск. Тогда же в 2013 г. было провозглашено Исламское Государство Ирака и Леванта. Которое под черным знаменем священной войны (джихада) перешло в наступление на синий либерализм Запада. Сражения начального периода WWIII руками террористов черного ИГИЛ (сразу запрещенного синими режимами западной демократии) исполняли замысел смены мирового порядка как столкновения цивилизаций Мира Ислама и Мира Запада.

Третья мировая война как реванш черного интернационала решает историческую задачу перехода цивилизации в шестой техноуклад искусственного интеллекта (AI) и NBICконвергенции. Новый технологически уклад – это слом экономики энергии сжигания нефти, газа, угля, урана; ликвидация среднего класса (с достатком свободных денежных средств); 22 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

разгром спекулятивного капитала финансового интернационала процентщиков; накопление нематериальных активов (гудвилл) и введение криптовалют. Новое нематериальное содержание (AI) и новая среда войны привели к тому, что WWIII приняла и новую гибридную форму. Поскольку война всегда ведется двумя сторонами, к первой фазе 2017-2020 гг. сформировались две коалиции: черных во главе с президентом США Трампом и красных во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. Как и в WWII, две коалиции сходящимися ударами приступили к гибридному натиску на либерализм синих. Коалиция красных – это страны китайского «пояса и пути». Коалиция черных – это сеть антилиберальных сил, ядром которых выступает Ватикан, а опорной страной Америка Трампа. Си Цзиньпин начал бескомпромиссную борьбу с коррупцией (реально – с друзьями доллара США с именем «комсомольцы). Трамп приступил к ликвидации «глубинного государства» (реально – синей масонерии американских демократов). В 2019 году между США (черные) и КНР (красные) начались согласования о долях в новом валютном мире после либерализма. Внешне предъявление аргументов выглядело как «торговая война». За кулисой сделку под названием «первая фаза» нового соглашения о конструктивном сотрудничестве от 15.01.2020 можно сравнить с пактом Молотов (красные) – Риббентроп (черные) от 23.08.1939.

Однако, как и в WWII, синим либерал-демократам удалось подорвать сближение красных и черных. Уже в январе 2020 года между КНР и США состоялся обмен ударами биологическим оружием бинарного типа: эпидемия коронавируса COVID-19 (удар по генетическому коду людей), с наложением волны психической эпидемии страха (ударом по культурному коду – эпигеному социума). Точкой прицеливания первого удара стал г. Ухань. Можно сказать, что КНР в феврале-марте провела успешную Уханьскую оборонительную операцию против натиска пандемии. 23 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

А с апреля 2020 г. «китайская фабрика XXI века», разорвав цепочки международных поставок и, тем самым, сократив спрос на нефть и газа, перешла в контрнаступление на товарном и денежном фронте. Китайский «контрудар в целях самообороны» выглядит как обрушение цены на нефть и газ и введение в обращение казенной криптовалюты – цифрового юаня (пока для клиентов Сельхозбанка в четырех пилотных районах). Задача цифрового юаня – вытеснить USD с рынка электронных платежей и исключить контроль над движением денег в международных расчетах со стороны США. США обвинили Китай в скрытом распространении заразы COVID-19, назвали КПК «главной угрозой западному обществу» и грозят обнулить валютные резервы КНР, номинированные в USD. Черные и красные на концептуальном и материальном плане по сходящимся направлениям глобального охвата повели наступление за овладение территорией либерализма во всемирном масштабе. Синие же активизировали преданные нефтедоллару силы внутри власти и бизнеса красных и черных, возбудили социальные сети «цифрового слабоумия», пошли на перехват распорядительной власти на местах через захват цифрового контроля над обществом. Однако именно «электронный ошейник» силой заградительных мероприятий борьбы с коронавирусом надетый на активную часть гражданского общества и усмиряет права «человека и либерала». Стремление удержать то, что есть тормозами «пропусков здоровья», «правового режима обязательных государственных услуг» и «отдельных технологий искусственного интеллекта» подрывает основы демократии. Удерживающий – теряет. Когда же синие с их правами и свободами личности, «нулями» долговой экономики на кредит и лукавой партийной говорильней будут повержены и загнаны на обочину магистрального пути развития «мира сего» к диктатуре цифры, подойдет вторая фаза соглашения КНР и США о новом конструктивном сотрудничестве. На обломках синего либерализма это соглашение красных и черных будет подобно Ялтинским договоренностям 1945 года об установлении послевоенного, теперь WWIII, мирового порядка. Образ победы Красного Дракона в WWIII – создание вокруг КНР «Сообщества единой судьбы человечества» (人类命运共同体) с опорой на цифровую систему социального рейтинга (社会信用体系) и этику общего блага (共享). По сути – новый военный коммунизм. Образ победы США – «сделать Америку опять великой и открытой», первыми войти в 6-й технологический уклад, провести реконструкцию и пересборку Запада в цифровой трансгуманизм. По сути – построить национал-социализм новой эпохи. Так мир, преодолев химеру дурной многополярности, вернется к природоподобной двухполюсной схеме балансов и противовесов. Что же касается глав других государств и правительств; лиц, принимающих решения на местах, в министерствах и ведомствах; спецслужб и экспертного сообщества; лидеров общественного мнения и создателей смыслов для средств массовой информации; то они оказались перед лицом обстоятельств непреодолимой силы, которая разом подавила логику намерений и анализ возможностей: 24 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA • • •

22. April 2020

В несколько месяцев борьба с пандемией завершила трудное дело слома устоев индустриального общества потребления. Все представления о мировой войне – оказались устарелыми. Обнажилось чувство преддверия краха старого миропорядка.

В сложившейся ситуации место триколорной России и роль её лидера – президента РФ Путина В.В. по исторической аналогии с WWII можно сравнить с ролью президента США Ф. Рузвельта. Исторические параллели не всегда убедительны, а иногда и вредны, однако подчеркнем, что вступление США в WWII на стороне Объединенных наций, сражавшихся со Странами Оси: Германия – Италия – Япония, произошло лишь после позора разгрома Японией базы ВМС США в Перл-Харбор 07.12.1941. До этого отношение США к красной России и черной Германии характеризуют слова будущего президента США Гарри Трумэна: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и пусть они, таким образом, убивают друг друга как можно больше» — New York Times, 24 июня 1941 года Примерно такую же позицию высказывают и нынешние российские сторонники здравого смысла в отношении позиции России в отношении обстановки на гибридных фронтах WWIII. В гибридной войне триколорная Россия демократического выбора, пытаясь занять место стороннего наблюдателя или даже «судьи над схваткой», от поспешных действий в 2014 (Крым Наш) – 2015 (Сирия с нами) годах оказалась пострадавшей от санкций Запада, но не стала главным противником США. А отношения РФ с КНР, хотя и названы «лучшими за всю историю», на деле конъюнктурны и далеки от искреннего союза. То есть, вопрос об исторической успешности России зависит от того, к какой коалиции WWIII примкнет её законная власть, ибо в схватке за либеральное наследие Мира Запада для получения трофеев поверженных синих нужно быть в числе победителей. По аналогии с WWII, Россия Путина под санкциями США войдет в красную коалицию, но только после подталкивания логикой обстоятельств. Таким толчком, вероятно, может стать провал Сирийской кампании, в которую ВС РФ ввязались в 2015 г. Как и в случае с позором США в Перл-Харбор, провал РФ в Сирии будет спровоцирован планировщиком за кулисой. Признаки провокации уже обозначились в форме «сделки века» между США и государством Израиль, объявленной 28.01.20 Библейская война «последних дней гнева» на горах Израилевых (Иез. 38,39) с именем – Армагеддон предрекает поражение «Гога из пределов Севера с полчищем персов и ливийцев при нем». На роль Гога планировщик за кулисой (операторы Плана Соломона) давно назначил президента РФ. А рупор Сынов Завета политический тяжеловес Киссинджер ещё в 2012 г. объявил, что к 2022 году «государства Израиль не будет». Его не будет по причине войны. Решение войти в красную коалицию для триколорной России станет судьбоносным: потребует не только смены курса и линии политики, чистки элиты, слома экономики экспорта нефти, но и смены картины мира с европоцентристской на Евразийскую. Коалиция РФ с КНР означает: «Прощай нефтедоллар», а это снос всех накоплений элит, всего уклада, всех устоев либерализма. 25 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

Но чтобы России, подобно США под конец WWII, в «Новом Ялтинском мире» стать главным выгодополучателем от победы коалиции красных и черных над синим либеральным Миром Запада потребуется собственный глобальный проект иначе возможного послевоенного мироустройства. Здесь следует напомнить, что в «Ялтинский мир» 1945 г. США вошли «вместе с Россией, на плечах России и за счет России». В 90-ые годы ХХ века синие (Бжезинский) утверждали «новый мировой порядок будет построен против России, на обломках России и за счет России». В 20-ые годы XXI века замысел вхождения России в коалицию красных можно сформулировать так: «В новый мировой порядок Россия войдет вместе с Китаем, на плечах Китая и за счет Китая». То есть, вступление России в коалицию красных нужно не под цель КНР – новый военный коммунизм цифрового социального рейтинга, а под задачу – снос старого либерального Мира Запада. Тогда как целью России будет осуществление своего проекта «Большая Евразия – Третья Орда». Срок: 2021-2032 гг. После отпадения в 2019 г. Православной Церкви Украины от Московского Патриархата и православной Пасхи 19/04/20 без крестного хода «всем миром» и при пустых храмах, доктрину «Москва – Третий Рим» как концептуальную основу Ельцинской России прозападного демократического выбора, – можно забыть. Вспомнить же придется то, что Чингисханом ХХ века был Сталин. Что социалистический лагерь Сталина один в один повторял Единое государство Чингисхана (тюрк. Ехэ монгол улус). Что улус старшего сына Чингисхана – Джучи покрывал среду обитания народов Русских княжеств, Сибири и Казахстана. Что Россия наших дней выступает законной наследницей и Великой Орды Чингисхана, и Социалистического лагеря Сталина. А это значит, что в постиндустриальном мире, осуществляя проект «Большая Евразия – Третья Орда» Россия – женская душа – может предъявить права Старшей Сестры в семье народов не западных цивилизаций – наследников Чингисхана и Сталина. Права старшей сестры в мире, где Отец – Небо, а мать – Земля, состоят в роли мудрой наставницы всех членов семьи народов. Тогда как покровителем в большой

семье выступает старший брат. Права старшего брата от Великой Орды наследует Китай. Традиционная семья строится не на писанном праве (законе об однополых браках), а 26 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

на этике. Этика Орды – пять выше: Духовное выше материального. Справедливость выше закона. Общее выше частного. Служение выше владения. Власть выше собственности. Орда – это Дух свободы Великой Степи. Это Воля Неба в жизни рода, связанного круговой порукой. Это стройный порядок народа-войска (народного ополчения). Это выборность начальников по деловым и личным качествам. Это культура строгих запретов на то, что нельзя. Это «Единый человек» (лат. HOMO UNUM) между Небом и Землей. Где «счастье не в воле, а в доле». Основания России на наличие мудрости для власти от Неба – ни у кого не списанная система взглядов с именем небополитика. Одна из основных высоких технологии «инкогнито» для определения векторов силы общественного сознания и управления поведением масс – цветодинамика души А.В. Кашанского.

Способ решения задачи сноса старого мира либерализма – подмена игры: «Большая шахматная доска» геополитики Запада подлежит замене на «Карточный стол Большой Игры»: технологию оценки хода исторического процесса небополитиков. За и от имени Товарищества Вещего Олега разумных от народа Доклад Московскому Клубу (очередной выстрел в войне смыслов) Исполнил Андрей Девятов No738 от 19.04.2020 27 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

Вадим Рижский 143 место 19.04.2020 20:19 81.7% 2.6 Как всегда радуюсь новым текстам Девятого..но и точно так же хочется вставить свои 5 копеек.. Нравится упоминание Рузвельта..и тут хочется напомнить то..каким он видел мир после WW II https://zen.yandex.ru/media/zapiski_gida/planchetyreh-policeiskih-kotorye-doljny-byli-upravliatmirom-5e94abea7ba2935da05d530f Тогда мир предлагалось поделить на 4-х.. СССР - Восточная Европа и Центральная Азия Британии - Западная Европа и колонии. Китаю - Восточная Азия и острова в Тихом океане США - все западное полушарие Теперь конечно же будет по другому..СССР не существует..и поэтому сфера влияния РФ будет меньше..А Китаю..скорее всего, как Победителю.. достанется Бл Восток..по Шелковому Пути. Да и мир скорее всего разделят на 5..а не 4 части..Если кто еще не слышал про Междуморье.. Этакий буфер между Западом и Востоком..который скорее всего к своим рукам приберет не Польша (как ими же задумывалось)..а хазары..которые именно там могут устроить Новый Израиль..в рамках Черты оседлости..более 100 лет назад..Не зря же Пу осуждал антисемитов Польши..а лукавый Лукаш может со временем возглавить..как союз славяно гойских гос-в.. 28 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

В любом случае..будет интересно..Синих (либерастов) конечно же победят..а вот Запад и Восток..скорее всего будут напоминать левое/правое полушарие мозга..т.е. черные (R1B) никогда не победят красных (R1A)..и красные черных..Просто каждый будет жить в своей сфере влияния..и иметь свою е-валюту и е-концлагерь..(е-бакс..еевро..е-руб..е-юань) ..а хазары-ротшильды..как всегда будут заняты обменом..одного на другое.. И вообще нас ждет ..объединяй и царствуй..для тех, кто переживет 4-х всадникофф в 2020 году..и covid 20 в конце года, который будет посерьезнее 19-го тестового..для тех..у кого нет ID Здоровья..) вакцинации и разума, как такового.. https://aurora.network/forum/topic/78625-byloe-i-dumy

-----Wiadomość oryginalna----- M65 PDNXXXVI https://www.academia.edu/41813868/ Od: Алексей Назаревский В-73 <president@clubvi.ru> Wysłano: poniedziałek, 20 kwietnia 2020 04:24 Do: + Косиевский Штефан <skosiewski@gmail.com> Temat: Школа Здравого Смысла им.А.Н.Назаревского при КТ ВИИЯ КА. Информационный бюллетень № 2954 от 20.04.20 - Ольга Геннадьевна Бегунова, участница Т.Р.О.Н.а (Товарищество разумных от народа): 7 ГЛАВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КООПЕРАТИВА (АРТЕЛИ) ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ОТКРЫТЬ БИЗНЕС... - No738 от 19.04.2020: За и от имени Товарищества Вещего Олега разумных от народа Доклад Московскому Клубу (очередной выстрел в войне смыслов) Исполнил Андрей Петрович Девятов Восток - 74 Размышления о войне нового гибридного типа 29 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum

БЫЛОЕ И ДУМЫ


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

..."В 20-ые годы XXI века замысел вхождения России в коалицию красных можно сформулировать так: «В новый мировой порядок Россия войдет вместе с Китаем, на плечах Китая и за счет Китая». То есть, вступление России в коалицию красных нужно не под цель КНР – новый военный коммунизм цифрового социального рейтинга, а под задачу – снос старого либерального Мира Запада."... ... Всегда с уважением и всегда на связи, Александр Гарунович Ибрагимов Запад - 78 Ректор Школы Здравого Смысла при КТ ВИИЯ КА (Школа создана в 2008) Вице-президент КТ ВИИЯ КА alexibr@mail.ru http://shzs.info/ Алексей Николаевич Назаревский Восток - 73 Начальник Клуба Товарищей Военного Института Иностранных Языков Красной Армии Проректор ШЗС при КТ ВИИЯ КА president@clubvi.ru www.clubvi.ru Клуб создан 31 августа 1999 года Знающие сроки не суетятся. 29 marca o 23:59 · https://issuu.com/home/visual-stories/1vt6TvBz3tA https://amp.issuu.com/visual-stories/1vt6TvBz3tA Europäisches Magazin SOWA 29. März 2020 Niebopolityki wnioski, które wypłynęły Panu z postawienia karkołomnej tezy sprowadzającej się do nazwania Polaków lat 80-tych

amp.issuu.com TARCZA ACHILLESA M57 Studia Slavica et Khazarica von Stefan Kosiewski FO PANDEMIA PSYCHOZY PDNXXVI Europäisches Magazin SOWA 29. März 2020 Niebopolityki wnioski, które wypłynęły Panu z postawienia karkołomnej tezy sprowadzającej się do nazwania Polaków lat 80-tych Europäisches Magazin SOWA 29. März 2020 Niebopolityki wnioski, które wypłynęły Panu z postawienia karkołomnej tezy sprowadzającej się do nazwania Polaków lat 80-tych https://amp.issuu.com/visual-stories/1vt6TvBz3tA Aufklärung · 25. März 2017

30 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

CYKLICZNI WROGOWIE EUROPY PDO462

PK I Ko1 548.2017 https://youtu.be/n-AxCxBbuvQ BUTNY KWIAT W BETONIARCE 375 Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego RZUT DYSKIEM Moralia SSetKh ZECh NIEOBECNE MA NA WOKANDZIE Ogród Fraszek von Stefan Kosiewski 221 Fascynacja Obłędem Zniweczona Rzeczywistość CANTO DCCXXXI PDF: https://pl.scribd.com/document/321250869/ audio: gloria.tv/audio/19VSRTujKdDdDQkoE6dY7cfPT W OSTATNIEJ CHWILI NA WOLNOŚCI tlen w tramwaju 22 (tren, literówka) po złamaniu siódmej pieczęci na karcie świat gwarancją objęta praca przeszczepionego serca środkiem nieboschronu przelatuje ptak a daje się słyszeć mereszka trzykrotnie na puszczy bogatego marny los ziemi tuska po zamachu ruskich rakietą przeciwlotniczą na samolot wojskowy izraela nad syrią jarosław kaczyński u smolara za judasza robi koalicji pożydecznych idiotów którzy biorą zło za mniejsze to doktryna kalksztajna przebija kissingera w castel gandolfo z woli wojtyły sejm i knesset wali wawel na ławę david rockefeller w miesięcznicę wpisuje się miliarder i dobrodziej bilderbergów nwo bankier bankierów do małej książeczki w konkluzji pomazania wiosną trąbią pozostali trzej aniołowie lucyfera świateł kolumna uprzywilejowania w demokracji wolności równości i braterstwa in spe bratnia jego nać StefanKosiewski David Rockefeller, Philanthropist and Head of Chase Manhattan, Dies at 101 https://www.nytimes.com/…/david-rockefeller-dead-chase-manh… audio: https://www.mixcloud.com/sowafrankfurt/cykliczni-wrogowie-europy-pdo462becikowa-lira-korbowa-fo-von-stefan-kosiewski-pdo168-po-zamachu-w-b/ PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/cykliczni_wrogowie_europy_pdo462_be audio: https://gloria.tv/post/8aRfk4qyFvQREqFpQ9uJVMrcJ http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-Khazarica/CYKLICZNI-WROGOWIEEUROPY-PDO462-BECIKOWA-LIRA-KORBOWA-FO-von-Stefan-Kosiewski-PDO168-Po31 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

22. April 2020

zamachu-w-Berlinie-Londynie-ZECh-Studia-Slavica-et-Khazarica-ROZPIETY-ROZPOREKKACZYNSKIEGO Polatus mela com est: Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus. Proin sapien ipsum, porta a, auctor quis, euismod ut, mi. Aenean viverra rhoncus pede. Pellentesque morbi habitant morb. https://ytcropper.com/cropped/B15e9dad61b87c4

Polnisches Kulturzentrum e.V. OSWIATA Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main E-Mail: sowa.magazyn@yandex.com http://sowa.quicksnake.cz/ARCIBISKUP-OLOMOUCKY/CZY-1-POPRAWKA-DOKONSTYTUCJI-WATYKANU-URATUJE-WIARE-W-BERGOGLIO-M65-SSetKh-von-StefanKosiewski-FO-na-bazie-PDNXXXVI-ZECh-po-Mysli-Byloye-i-dumy-No738-von-AndreyDevyatov-ZR https://sowamagazyn.blogspot.com/2020/04/to-co-minione-irozmyslania.html?view=magazine Opublikowano Yesterday, autor: sowa https://vk.com/wall467751157_809 32 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

11. April 2018

DO BREJZY PR Ko 45.2018 i dołącz do aklamacji które kończą ceremonię przyjęcia PDO567 SSetKh Fascynacja Obłędem von Stefan Kosiewski SCh Zarys Estetyki Chazarów ZR sowa Kwiecień 10, 2018

DO BREJZY PR Ko 45.2018 i dołącz do aklamacji które kończą ceremonię przyjęcia PDO567 Studia Slavica et Khazarica FO von Stefan Kosiewski Sonety Chazarskie ZECh ZR Stefan Kosiewski Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main Protest i zgłoszenie przestępstwa w Prokuraturze vk.com/wall467751157_133 audio: https://gloria.tv/audio/8NmVAjGMWTQ81KmVnq8z7H4YW Szanowni Państwo, wnoszę o niezwłoczne odblokowanie mojego konta, z udziałem którego prowadzę aktualnie korespondencję z Prokuraturą Rejonową w Tomaszowie Mazowieckim m.in. w sprawie zniszczeń dokonanych na miejscowym Cmentarzu Żydowskim. W zał. przesyłam PDF z Prokuratury Rejonowej z datą wczorajszą, 9 kwietnia 2018. O bezprawnym zablokowaniu naszego konta poinformuję dzisiaj jeszcze wicepremiera Piotra Glińskiego. Antypolskie i antysemickie działania firmy facebook są niebezpiecznym atakiem w przestrzeni publicznej i stanowią bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa państwa oraz obywateli RP. Hybrydowa III wojna światowa, zamachy gazowe, internetowe etc.; także sprzedanie przez firmę facebook Polska dziesiątków tysięcy danych klientów firmom szpiegowskim za granicą jest zbrodnią stanu. Z szacunkiem Stefan Kosiewski Vorsitzender/ Prezes Polnisches Kulturzentrum e.V. do wiadomości: pr.tomaszow.maz@piotrkow-tryb.po.gov.pl, Karolina.Kostrzewa@pk.gov.pl, biuro.podawcze@pk.gov.pl, wydzial.organizacyjny@piotrkow-tryb.po.gov.pl, listy@prezydent.pl, bdi@prezydent.pl, bsk@prezydent.pl, dladobrawspolnego@prezydent.pl, Dozynki.Spala@prezydent.pl, dozynki.patronatnarodowy@prezydent.pl , referendum.konsultacyjne@prezydent.pl, biuro.polonii@prezydent.pl, https://www.pinterest.de/pin/452752568784548789/ https://youtu.be/IkuTudP4yhc

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

11. April 2018

Stefan Kosiewski Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main Protest i zgłoszenie przestępstwa w Prokuraturze Стефан Косевски Postfach 800626 65906 Франкфурт-на-Майне https://vk.com/wall467751157_133 Протест и сообщение о преступлении в прокуратуруДамы и господа, Я прошу немедленного разблокирования моего счета, с участием которого я в настоящее время переписываюсь с районной прокуратурой Томашува Мазовецкого, в том числе на ущерб, нанесенный местному еврейскому кладбищу. В приложении я отправляю PDF-файл из районной прокуратуры с датой вчера, 9 апреля 2018 года.Мы также проинформируем заместителя премьер-министра Петра Глинского о незаконной блокировке нашего счета. Антипольские и антисемитские действия компании facebook представляют собой опасную атаку в общественном пространстве и представляют собой прямую угрозу безопасности государства и польских граждан.Гибридная мировая война III, газовые и интернет-атаки и т. Д.; Кроме того, компания facebook Poland продает десятки тысяч данных о клиентах, чтобы шпионить за рубежом за рубежом.С уважением Стефан Косевски Ворсицердер / Президент Polnisches Kulturzentrum e.V.для информации: pr.tomaszow.maz@piotrkow-tryb.po.gov.pl,

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

11. April 2018

„…and join in the acclamations, which conclude the ceremony of the Reception”. British Freemasonry, 1717– 1813, Tom 3 pod redakcją Robert Peter https://www.pinterest.de/pin/452752568784548789/

Stefan Kosiewski udostępnił link. 4 godz. 0:17 „Wasze krzyki nie zagłuszą tego, co chcę powiedzieć”- zapowiedziała z mównicy Sejmu RP posłanka Beata Szydło, awansowana po wtajemniczeniu na stypendium rządowym amerykańskiej żydomasonerii, po czym wicepremier Piotr Gliński, oficjalny pełnomocnik rządu do spraw kontaktów ze żydomasonerią, zainicjował klaskanie wolnomularzy sejmowych trzykrotnie po trzykroć, niczym prawdziwy Trismegistos dając Znak Aklamacji przypominającej figurantom robiącym za posłów z tzw. opozycji, że po trzech uderzeniach trzykrotnych w dłonie następuje zawsze wielce wymowny Znak przejechania po szyi sztyletem kciuka prawej dłoni, które to przejechanie ucina dyskusję w danej .:.Sprawie słowem: DEBATA, wyklaskanym ze sali obrad parlamentu tzw. III RP po Magdalence, albo IV RP Jarosława Kaczyńskiego z Grupy Windsor; vide: wideo zawieszone na onecie 46 minut temu pod fałszywą informacją (fake news) pod artykułem >>Odbyło się posiedzenie klubu PiS. „Fakt”: Jarosław Kaczyński się wściekł.<< https://sowafrankfurt.wordpress.com/2018/04/10/dobrejzy-pr-ko-45-2018-i-dolacz-do-aklamacji-ktare-konczaceremonie-przyjecia-pdo567-studia-slavica-et-khazaricafo-von-stefan-kosiewski-sonety-chazarskie-zech-zr/ Szydło: ministrowie otrzymywali nagrody za ciężką i uczciwą pracę. Te pieniądze im się po prostu należały – Biorę odpowiedzialność za rząd, którym miałam zaszczyt kierować przez dwa lata. Biorę odpowiedzialność za sukcesy i niedociągnięcia – mówiła Beata… onet100.vod.pl https://www.facebook.com/groups/Prawdziwi.Narodowcy/permalink/2100429463331079/ Szczęść Boże Państwu! Obywatel Piotr Gliński powołany 14 listopada 2017 r. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na fotel Przewodniczącego państwowego urzędu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, którego ustawowym celem jest nadzorowanie stosunków rządu Macieja Morawieckiego do żydomasonerii zorganizowanej na swój sposób, a ukrytej przed oczyma obywateli w podstawach założeniowych Ustawy pod pojęciem „innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego”; patrz: Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

11. April 2018

Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1909), która określa m.in. następujące zadanie Komitetu: ” koordynowanie i monitorowanie współpracy organów administracji rządowej z sektorem organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego”. https://pl.wikipedia.org/wiki/Komitet_do_spraw_Po%C5%BCytku_Publicznego

do wiadomości: Przewodniczący Piotr Gliński Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pismo z dn. 9.04.2018 Od: Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. <pr.tomaszow.maz@piotrkow-tryb.po.gov.pl> Wysłano: wtorek, 10 kwietnia 2018 08:27 Do: Stefan Kosiewski Temat: PR Ko 45.2018 Awanse i zaszczyty Piotra Glińskiego po roku od wyprowadzenia przez niego 2016 r. ze Skarbu Państwa 100 mln EURO na słupa Fundacji Czartoryskich, szemrany geszeft jednego żyda z drugim, z łasiczką śmierdzącą na obrazku, wywożoną przecież zaraz po Magdalence do Ameryki (a po co, Kochany Panie wywozi się Dzieła Sztuki z kraju? A przywozi na ich miejsce duplikaty? Pyta się w tym miejscu nie żyda i pedała Jarosława Kaczyńskiego retorycznie, boć ten nie został jeszcze wtajemniczony w celowość zaśmiecania tymczasowego, na chwilę obecną terenu w stolicy, który w planach żydomasonerii odkrytych m.in także i mnie, niechcący przez byłego pracownika Radia Wolna Europa, żyda i pedała Marchwińskiego, który wychlapał się w Berlinie kierowany przez obrotowego Ambasadora Byrta (od wirtualnej ambasady; patrz w archiwum gazety Rzeczpospolita), a zrobił tego Marchwickiego wspólnie z bońskim MSW szefem tzw. Rady Polskiej w RFN, ciała pozbawionego statutu, zwyczajnej szajki złożonej ze żydoubeckich rezydentów w Niemczech tajnych służb MSW we Warszawie, które to służby powierzyły im zadanie niedopuszczenia do ukonstytuowania przez Polaków i Katolików prawowitego i demokratycznego przedstawicielstwa Mniejszości Polskiej w Niemczech, ponieważ za to właśnie dostali kasę od Niemców (50 tys. DM w pierwszej transzy, oficjalnie na urządzenie biura Rady w Bergisch Gladbach), natomiast z Warszawy wzięli kasę swoją drogą, moja Miła. Teraz jeden z tych żydów, co wtedy brali ma urządzić dla Dudy na 11 listopada poparcie Polonii z całego świata, żydomasońskie święto stulecia, które już się wali, ale nie uprzedzajmy w Gawędzie Polskiej wiedzeni naiwnością wrodzoną Polakom odkrywającym karty przed rozdaniem. Nie śmiej się, głupia! Nie było pomyłki: w grze nazywanej Sztuką Królewską karty najpierw są układane z rozmysłem, a dopiero potem rozdawane do rąk figurantom, jak w brydżu nazywanym sportowym niesłusznie, jak gry komputerowe, które Chiny komunistyczne zamierzają wprowadzić na Olimpiadę sportową 2022 r. tylko po to, żeby znaleźć zatrudnienie dla absolwentów 20 szkół wyższych przygotowujących do zawodu programatora tych gier, którymi Rząd Światowy będzie musiał przecież czymś zająć na przymusowym bezrobociu miliony ludzi w świecie dobrobytu

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

11. April 2018

dla komputerów i robotów, które będą doły kopać i zapierdalać, a drugie komputery i roboty będą zasypywać po tych komputerach i robotach to, co Morawiecki wykopał z Glińskim i Kaczyńskim z pustkowia po Polsce Gierka i Jaruzelskiego i zastępcy Jaruzelskiego w PZPR, gen. Milewskiego od afery żelazo, z rodziny Andrzeja Dudy po matce Milewska, którego odwoła się bez krzyków GEWALT żydostwa syjonistycznego po precedensie sądowym, do którego będzie musiało w końcu dojść z udziałem żyda-ludożercy Poznańskiego, mordercy, który nauczycielkę Polaków zarżnął z przekonania, że „tylko człowiek, który kontroluje swoje odruchy, może naprawdę decydować, czy zabić kogoś, czy nie – nie powodowany impulsami, jak lękiem przed boską karą czy wyrzutami sumienia, tylko za sprawą zimnego namysłu”, https://scrutaria.wordpress.com/2015/03/29/104/, przytoczone z punktu V. „Znaczenie silnej woli”, zapisków dowodowych poczynionych 29 marca 2015 r. dłonią przyszłego, świadomego mordercy młodej nauczycielki w Warszawie, nieszczęśnika głupiego zwyczajnie, niedojrzałego emocjonalnie, jak mżna to odczytać z faktu złapania na Malcie uciekiniera z Polski do Niemiec, za sprawą przysłowiowego skąpstwa żydoskiego, na którym i Molier nie dorobił się nawiasem mówiąc pochówku w poświęconej ziemi, a które nie pozwoliło zabójcy uciekającemu przed policją na wyrzucenie do Morza Sródziemnego „dobrej jeszcze” karty SIM ze smartfonu, dobrej dla kolegów kolegi robiącego bez licencji detektywa za szefa biura detektywistycznego od wyciągania z rodzin ofiar wszystkiego, co da się wyciągnąć podpuszczając dotkniętych niewyobrażalnym smutkiem Rodziców śp. Magdaleny, zamordowanej na zlecenie mafii w Egipcie. „Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe I lamenty, i skargi Symonidowe, Wszytki troski na świecie, wszytki wzdychania I żale, i frasunki, i rąk łamania, Wszytki a wszytki za raz w dom się mój noście, A mnie płakać mej wdzięcznej dziewki pomożcie, Z którą mię niepobożna śmierć rozdzieliła I wszytkich moich pociech nagle zbawiła”. AD 1580 Wrzucamy fragment inwokacji Trenu I do dowolnego narzędzia internetowego, po Myśli mordercy zapisanej przed trzema laty na blogu By Lucullus Varsoviensis / Kwiecień 17, 2015 korzystamy z „narzędzi strony Perseus czy Wiktionary” https://scrutaria.wordpress.com/2015/04/17/ostatnipoganscy-poeci-cesarstwa-rzymskiego/ i klikamy na język angielski w nadziei usłyszenia przekładu literackiego: 332/5000 „All the weeping and tears of Heraclitus, And the laments and plaints of Simonides, All the world’s sorrows, each and every sigh, Pining, grieving, the wringing of hands held high. Come all and sundry to my home without delay, Help me cry for my delightful little girl this day, Whom unmerciful Death has taken, And left my every joy a dream broken”. Należy jednak zaraz powiedzieć, iż dla wysłuchania zaprezentowanej przed chwilą oktawy wersetów Kochanowskiego. wydanych drukiem wspomnianego 1580 r. należało przepisać tłumaczenie na język angielski dokonane przez młodego człowieka, starszego relatywnie od młodego Poznańskiego oczekującego na swój proces, ew. na cudowne uwolnienie z więzienia (historia żydostwa upleciona została cudami tego rodzaju, czy to za kasę, czy dzięki wpływom Rodziców robiących za Prokuratorów w Poznaniu, po znajomości opartej na hakach i zależnościach, układach wolnomularskich z kim trzeba, w ramach obiektywnie źle pojmowanej solidarności plemiennej żydostwa wynoszącego się nad gojami; o tym wynoszeniu się uzurpatorskim, zgubnym nie tylko w przypadku zapoznanego już ze zarzutami nieszczęśnika Poznańskiego, którego prawa do

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

11. April 2018

posiadania Dobrego Imienia bynajmniej tu nie kwestionuje się; wspomnimy jeszcze pokrótce za chwilę, wrócimy do osoby radzącego, jak korzystać z narzędzi internetowych). Należało by zatem, zgodnie z radą „ignoranta, albo człowieka okazującego pogardę w stosunku do Prawdy”, jak o heretyku Bergoglio powiedział ostatnio publicznie w sobotę, 7 kwietnia br. na konferencji teologicznej w Rzymie, tu kliknij, http://franciscus.blox.pl/2018/04/Diabel-sciemnia-papieskie-nauczanie-Franciszka.html zapoznaj się z przeklepanym z niemieckiego na język polski tekstem KNA, Katolickiej Agencji Informacyjnej – to , co powiedział m.in. w Rzymie biskup Schneider z Astany w Kazachstanie, czyli można sobie jednak wklepać do okienka narzędzia internetowego przetłumaczony przez Poetę Polski przebywającego w Niemczech od 36 lat na wymuszonej na nim przez żydoubowców politycznej emigracji, jak można było wklepać przeniesiony z bibliofilskiego wydania książki tekst tłumaczenia von Bearry Keane, geb. in Dublin 1972 wydane 2001 w Katowicach nakładem BS

Jeżeli bowiem nie zrobi się tego, do czego Nauczyciel chciałby łagodną perswazją przekonać zarozumiałego ucznia, kryptosyjonistycznego pyszałka, nie klerka, to wyjdzie takiemu młodemu nie ciulent żydoski, z prawdziwego zderzenia, ujrzany przypadkiem pod płaszczem niewiasty dotkniętej na Węgrodzie, pospiesznie zmierzającej wieczorem do mieszkania z piekarni w domu Gielbarda, który zaraz po wojnie wyjechał do Palestyny jeszcze, nie po cymes żaden, podwójnie zaprzeczany dla pewności, ale do ciężkiej pracy w kibucu. Jak nie jest żadnym cymesem zabroniony w Stanach Zjednoczonych do konsumpcji i sprzedawania w restauracjach i jadłodajniach a także w sklepach, używany do reklamowania na całym świecie przysłowiowego szkockiego skąpstwa, przysmak regionalny sporządzany i spożywany w Kaledonii, na północ od Anglii, z podrobów owczych wepchniętych do flaka z kaszą, jak podrobów i Bóg jeden wie, czego jeszcze dodawali, aczkolwiek skąpo, co trzeba powiedzieć Molenda i Furgacz w Czeladzi do kaszanki nazywanej na Węgrodzie kiszką, nie mylić z kiską Beskidu Śląskiego, które to słowo używane jest regionalnie do nazywania kwaśnego mleka, w ustach prawdziwych miejscowych w Ustroniu, Wiśle i Skoczowie. Katolików, nie mieszać z ewangelickimi żydami napływowymi w zaborze austriackim, typu: Buzek z protestanckich Buzków, Jerzy Oskar Stuhr, z ojca żydoprokuratora stalinowskiego w Białej, zatem „krzoków”, nie „ptoków”, żydostwa przybyłego na Południe Polski po 1945 r. Okrutny i makabryczny bez żadnej zaiste potrzeby zabójca Poznański, którego usłużni rzeczoznawcy uznali tymczasem stronniczo, po odcięciu zabitej kobiecie nożem po masońsku głowy, za nie w pełni poczytalnego; był jako osoba dorosła w pełni przekonany, że można języka łacińskiego nauczyć się samemu z internetu i zaraz można też przetłumaczyć poezje łacińskie maszynką do mielenia mięsa ludzkiego, ludziny, albowiem tkwiło w jego przekonaniu, że „…tylko człowiek, który kontroluje swoje odruchy, może naprawdę decydować, czy zabić kogoś, czy nie – nie powodowany impulsami, jak lękiem przed boską karą czy wyrzutami sumienia, tylko za sprawą zimnego namysłu”. https://scrutaria.wordpress.com/2015/03/29/104/

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

11. April 2018

PDO 471 audio : https://gloria.tv/audio/YoPCPT4MJykz4QZqZMh9cSWjg Chrześcijaństwo budziło – w zbadanym już przez przebiegłych sądowych – „wrażenie szpetoty i chaosu.” Dał temu wyraz w nawijaniu do publiczności nie chwytającej nic z gadanego, zgromadzonej we Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 na Woli. https://scrutaria.wordpress.com/2015/04/17/ostatni-poganscy-poecicesarstwa-rzymskiego/ Nie wiemy, ile złotych skasował Lucullus Varsoviensis za „treść prelekcji mianej 16 kwietnia 2015”, jak zanotował nazajutrz na blogu. Wiemy natomiast z opublikowanej treści wygłoszonego odczytu, że zdaniem prelegenta kreującego się po lekturze zaledwie jednej książki Schopenhauera, której za życia filozofa nikt chyba nie przeczytał, gdyż nikt wypocin filozofa w księgarniach nie kupował; całe życie spędził na bezprzydatnym łażeniu po Frankfurcie nad Menem bez wiedzy, z czego miałby się taki utrzymywać z pieskiem, którego wyprowadzał na spacery po bulwarze nadrzecznym, przy którym zamieszkiwał w niezgodzie z właścicielem kamienicy, że w końcu musiał się przenieść spod 17 pod numer 16, przy Schöne Aussicht. Pedant Poznański, we wspomnieniach współlokatora mieszkania warszawskiego, na punkcie czystości w kuchni wpadał w szał. Dążący do osiągnięcia najwyższego stopnia woli, siły woli, zabójca ostatecznie niezaprzeczalny nauczycielki we Warszawie, przekonany o wyższości żydostwa nad gojami, których barbarzyńscy Talmudowcy ustawiają na równi z bydłem wyciągając zabójcze wnioski: „…życie psychiczne zwierząt oraz spektrum ich wyborów jest mocno ograniczone w stosunku do naszego”. Wiedzę taką, książkową, przysposobił sobie oskarżony bez aryjskich zahamowań sanskrytu powtarzającego w kółko mantry o reinkarnacji, bez wątpliwości etycznych prof. Jarosza, czy Jaroszyńskiego z Radia Maryja, któregom poznał we Wilnie na jakiejś konferencji oświatowej, czy polonijnej był; używając w opisie zaprzeszłej rzeczywistości konstrukcji zdaniowej. Oskarżony Poznański nie poznał w życiu sensu woli wegetarianina z przekonania wegetującego bez treściwego odżywiania się mięsem zwierzęcym, czy weganina, ażeby jako zadeklarowany ewolucjonista z prostotą i łatwością turysty lastminute.de załapującego się na wątpliwą dla niego prawdę Wed i Mahabharaty tylko po to, żeby po lekturze Biblii odrzucić przyczynowy świat Jasnych Bogów aryjskich ze zarozumiałością głupca bergolącego o jedności Starego i Nowego Testamentu: „Można odnieść wrażenie, że zwierzęta poruszają się w bardzo wąskiej sferze celów – związanych najczęściej z zaspokajaniem głodu, pragnienia czy popędu płciowego – oraz środków ich realizacji; i jako tak mocno przywiązane do instynktów uważa się je nieraz za istoty mniej wolne od nas”.

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

11. April 2018

Istoty mniej wolne, zniewolone, podbite przez żydokomunę i żydomasonerie, 90 % społeczeństwa Ukrainy zepchnięte przez fałszywą rewolucję żydoskiego Majdanu z udziałem Kaczyńskiego, Czarneckiego, Wałęsy i Kukiza na margines wegetowania zepchnięty Naród przy średniej dochodów poniżej 200 euro miesięcznie. Bydło – dla oligarchy Poroszenko, na którego korupcyjny system prezydencki nie ma silnego, przy pomagierze z Polski, byłym gitarzyście, który robi za Bugiem za szefa kolei państwowych. I innych, takich samych doradców. Celowo odeszliśmy w naszych rozważaniach od położenia obywateli Rzeczypospolitej Przyjaciół Andrzeja Dudy, żeby nie nasuwały się złe emocje biednym słuchaczkom i słuchaczom Radia Maryja oddającym swoje ostatnie grosze i samochody na rzecz opływającego w grzechach wielu tzw. ojca Rydzyka. „O ile Namatianus dostarcza uzasadnienia dla krytyki życia monastycznego, pisze Poznański o pogańskim poecie Rzymu: o tyle jego atak na Żydów oraz judaizm stanowi szramę – jedyną, ale szramę na tym dziełku człowieka niewątpliwie nobliwego, który dał się ponieść wulgarnemu gniewowi. Nikt nie jest doskonały”. Z wyrozumiałością dla obmawianego poety kończy oskarżony. Wróćmy zatem do tego fragmentu w poezji Poety Rzymu, odczytywanej z drugiej ręki, albowiem z tłumaczenia XVII wiecznego, dokonanego przez Andrzeja Wincentego Ustrzyckiego; wróćmy do tego fragmentu prelekcji studenta Poznańskiego, w którym oskarżony na serio, nie za poczynania paraliterackie z pogranicza z grafomanią, typowego psychopaty, dobrotliwie przecież uszczypniętego przez nauczyciela grafomana, żeby nie miał się za takiego, jak to się mówi już nie w jidysz na Węgrodzie w Czeladzi, ale w pidżen sprache: za takiego, który wyży sro, niż dupe mo, przytaczając powiedzenie ludowe we formie udokumentowanej tu dla dialektologii, bez intencji czynienia upierdliwości takiemu, który z punktu widzenia fałszywej wyższości, z pozycji ambony myśliwskiej żydostwa wznoszącego się zarozumiale ponad innymi nacjami, zrozumiale nazywa: „szramą”, „wulgarnym gniewem” opisując tyle, co zrozumiał z pospiesznego, powierzchownego przelecenia wzrokiem, bez gruntownej znajomości łaciny i poezji łacińskiej, bez narzędzi teorii literatury i bez poznania zasad poetyki klasycznej, po odczytaniu za niego z łaciny przez Polaka z XVII w. literackiego przekazu poety o nazwisku Rutilius Namatianus ze zapisanego w 416 r. po narodzeniu Jezusa powrotu do Ojczyzny w Galii, dzieła literackiego – podkreślamy raz jeszcze – nie zeznań świadka z 416 r., dlatego bez osobistych animozji zapoznajemy się na chłodno z fragmentem literatury pięknej z V w., który wywołał w Oskarżonym emocje urażonego żyda współczesnego, chazarskiego w XXI w., wschodnioeuropejskiego we Warszawie, dotkniętego na krótko przed prelekcją 2015 r. rzeczywistością literacką sprzed XV wieków, którą subiektywnie, patologicznie, chorobowo przyjął jako przynoszącą bezpośrednie zagrożenie egzystencjalne, jemu. Sięgnijmy po fragmentaryczny materiał dowodowy w .:. Sprawie Poznańskiego: „…podróżnicy postanawiają wypocząć przy urokliwym stawie, lecz okazuje się on wkrótce własnością pewnego Izraelity, który wypędza gości. Przy tej okazji autor pozwala sobie na krytykę żydowskich obyczajów: koszerności, obrzezania oraz sabatu, który to dzień ma być wstydem przez swoje

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

11. April 2018

poświęcenie wypoczynkowi; przynoszącym i hańbę bogu żydowskiemu jako znużonemu oraz miękkiemu. To nie wszystko: Namatianus pisze, że naród żydowski jest bezwstydny, głupi, a ich religia to brednie”. Nie posiadając dystansu emocjonalnego, niezbędnego krytykowi literatury do właściwej oceny faktów literackich, oskarżony buzował się, jak bokser z jego opowiastki na blogu, rozpływał we fantasmagoriach erotumana zapraszając młodą nauczycielkę w realu, która nie była żydówką, więc miała dla niego tyle samo woli, co bydło, owieczka, którą można zabić i zjeść po odcięciu głowy, niczym filmowy Lector z filmów, które moim, skromnym zdaniem powinny być wypożyczane do oglądania nie po okazaniu dowodu osobistego, ale po zostawieniu przez wypożyczającego emeryta własnej, sztucznej szczęki w kasie Osiedlowej Wypożyczalni Filmów Nr 14 na Woli.

00:33 żeby nie było szumu PDO438 ACTA SZUM HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Akt I Bóg Naród Ojczyzna CO2 SOWA 54 Plays

02:09 newropeans for jewropa SOWA43 Plays

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

11. April 2018

Bez uprzedzeń semickich czy antysemickich, czy antyrzymskich; semantycznie żadnych do nikogo. Nie powinno się wypożyczać Glińskiemu i Morawieckiemu, Szydło, Kaczyńskiemu filmu o nazwie „ILLUMINATI”, którego plakat sfilmowałem osobiście, naklejony na betonowym słupie ogłoszeniowym we Frankfurcie nad Menem przed laty, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego; tu kliknij, zapoznaj się, bez ograniczenia wiekowego. Nie zgłaszaj się tylko z tym filmem do żadnych nagród, bo nie nazywam się Gliński, a tylko miałem kolegę o rok ode mnie młodszego, rocznik 1954, przez jeden sezon letni, na Węgrodzie w Czeladzi, który przeleciał, jak sen nocy koszmarnej. Po której Wiosna buchnęła z nagła dzisiaj pękami ukwieconego drzewa, tu obacz:

Normalny człowiek szuka sobie kobiety postrzegając w niej niewiastę, partnerkę do życia na sposób normalny i zdrowy czy to w Europie XXI w., czy w Ameryce XIX w., czy w Rzeczypospolitej Kochanowskiego XVI w., czy w czasach Marka Aureliusza, za którego Bóg zapłać bogom i nauczycielom, albowiem do cech odziedziczonych po rodzicach otrzymał staranne, wszechstronne wychowanie. Które prowadzi człowieka do życia cnotliwego i przez to jest nieustawicznie w podążaniu do Miłości Schludnej. Która nie dąży do zgłębienia dna piekła w człowieku. Piekła, którego nie ma co szukać, zdaniem oskarżanego o herezję żydomasona Bergoglio. Jerzy Stuhr przeciwko prawu PKN17 PDO102 FO484 von Stefan Kosiewski Do Minister Kultury 20160916 ME SOWA Młody człowiek oszalał na punkcie wyższości swojej i panowania swego nad gojami: Jerzy Oscar Stuhr w Muzeum Filmu we Frankfurcie nad Menem, pisałem o tym szaleństwie w oczach żyda dojrzanym, które nie wystraszyło mnie bynajmniej, bo nie jedno w życiu widziałem; powiedziałem w oczy złoczyńcy, co myślę o nim. I uciekł, jak szczur ze sali kinowej, w której chciał wygłaszać prelekcję w celu zgojenia niemieckiej młodzieży studenckiej, która tyle zrozumiała ze zarzutu o działalność kryminalną, (wygłaszanie w miejscu publicznym pochwały reżimu totalitarnego przez Jerzego Oskara Stuhra), pochwały żydokomuny przez syna żydoskiego, stalinoskiego prokuratora w Bielsku Białej. Nie strasznej za żydokomunistycznej okupacji dla niego, która dla młodego Morawieckiego nie była polską, ale obcą władzą, żydoską.

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

11. April 2018

Chociaż po tej samej stronie Ziem uznanych przez żydokomunę za Odzyskane, jak obecnie już cała Syria odzyskana z bazami wojskowymi Rosji do zbombardowania, nie zaś tylko zagrabione po wojnie 1967 r. Wzgórza Golan ze źródłami wody pitnej rzeki Jordan. Oskarżonym pokierowało to, że „Namatianus pisze, że naród żydowski jest bezwstydny, głupi, a ich religia to brednie”. https://scrutaria.wordpress.com/2015/04/17/ostatni-poganscy-poeci-cesarstwa-rzymskiego/

Młody człowieku, który podczas lektury wiersza łacińskiego nie umiałeś odnaleźć się w skórze poety V wieku, autora De reditu suo, żeby cokolwiek pojąć z piękna tej poezji, nożem odciąłeś głowę kobiety młodej. Z przekonaniem co do tego, że możesz człowieka zabić dla samego zabicia, jak muchę, czy motyla nocnego. Z przekonaniem psychopaty opartym na rasistowskich, apartheidowych mniemaniach o swojej wyższości nad innymi, gojami, żydoskiego nadczłowieka XXI w., urojonego, który do taksówkarza powiedział ponoć, że przewozi zwierzynę upolowaną. Obruszyłeś się na to, że ktoś stojący z boku i przyglądający się zepsuciu moralnemu Sodomy i Gomory, grzech przeciwko Panu Bogu i naturze nazwał zboczeniem żyda i pedała; nazwał, bo chciał tak nazwać i miał do tego prawo. Gdybyś istotnie znał łacinę, nie zaś podawał się za rzekomego znawcę, do mógłbyś dzisiaj, po wysłuchaniu pogadanki dobrotliwej o charakterze Gawędy Polskiej, zamienić swój adres internetowy z nienażartego lucullus.varsoviensis@gmai.com na np.: licentia.poetica@gmail.com i mógłby z takim adresem żyd wszystko do woli. lucullus.varsoviensis@gmail.com Varsovia Śniadanie: 5pm – 7pm Kolacja: 5am – 7am Chętnie udzieli lekcji łaciny – dobór tekstów podług Państwa zainteresowań.

– Tak miał życie poukładane, w porządku, młody człowiek; współczujemy

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

11. April 2018 szczerze, sytuacji, w której się znajduje,

motto – bierzemy jeszcze ze zapisków uwięzionego: „Bo człowiek o przewrotnym usposobieniu, ale silnej woli, nie popuszcza swobodnie swoim żądzom. On wie, kiedy i ile może – prawdopodobnie będzie ciągle przesuwać te granice, ale umiejętnie, równoważąc zepsucie wysiłkiem fizycznym, zadanym komuś bólem, w każdym razie jakąś działalnością, w której buduje on swoją powagę i surowość; na pewno nie w gnuśności. Dlatego właśnie człowiek zły potrafi mieć szlachetne oblicze i wzbudzać potężny szacunek. Bo on dobrze swe zło kontroluje. Czym innym jest bowiem moralny występek popełniony pod wpływem afektu czy niepokoju, czym innym taki, którego dopuszczamy się na zimno i w pełni świadomie”. – Z Lucullusa Varsoviensisa

https://scrutaria.wordpress.com/2015/03/29/104/

DO BREJZY Z cyklu: Sonety Chazarskie De reditu suo. Introdukcja Było to dawno, dawno temu, ale wszystko to prawda i jeszcze raz prawda nad prawdami: Jarosław Kaczyński robił wtedy za redaktora naczelnego Tygodnika Solidarność, który zamieszczał m.in. moje korespondencje nadsyłane z Frankfurtu nad Menem nie płacąc za nie, co było bezczelnym złodziejstwem, zatem pojechałem po pewnym czasie wreszcie do Warszawy i wygarnąłem tajnemu współpracownikowi Służby Bezpieczeństwa, Wojciechowi Giełżyńskiemu (pseudonimu TW nie pamiętam w tej chwili), żeby płacili mi za to, co publikują jako nadesłane z demokratycznego Zachodu przez wolnego dziennikarza, wypędzonego z Ojczyzny przez żydokomunę antykomunistę, stałego współpracownika Radia Wolna Europa, opłacanego należycie przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Coś potem zapłacili ale i auto skasowali, audi 80 LS pod Jasną Górą zniszczyli, kilka dni po powrocie do Czeladzi z Warszawy wjechała mi ciężarówka od tyłu w bagażnik, kiedym wiózł przed Oblicze Matki Bożej Ojca mego, śp. przymusowego robotnika w Prusiech, skazanego przez żydokomunę w 1945; zatrzymał się, ażeby kobietę przepuścić, która wtargnęła gwałtownie na jezdnię przed maską prowadzonego przeze mnie audi, zaś kiedy podszedłem do niej i zwróciłem się z zatroskaniem połączonym z miłosierdziem chrześcijańskim, otrzymanym przy wychowaniu, pytając, czy z pewnością nic się jej nie stało? Ta odparła natychmiast po żydosku, pytaniem na pytanie, nie wstając, nie podnosząc się z ośnieżonej ulicy: Na kogo pan głosował? – Jak to, na kogo? Oniemiałem: Na Wałęsę, rzecz jasna, odparłem i nadal myśląc tylko o tym, czy ta nieszczęsna nie zrobiła sobie przypadkiem krzywdy rzucając mi się z pewnością pod auto; dorzuciłem nawet nieco własnych pieniędzy, wykupując w twardej walucie cegiełki na Lecha Wałęsę w Porozumieniu Centrum braci Kaczyńskich w Katowicach, ażeby Naród Polski miał wreszcie przywódcę kochanego i przedstawiciela cenionego na całym świecie. Nie, jak Gomułka i Gierek byli tylko do strzelania do ludzi i do prowokacji ubeckich 1956, 1968, 1970, 1976, 1980. Nie, żeby był De reditu

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

11. April 2018

suo z Nagrodą Nobla, jak Bierut zamordowany rzekomo w Moskwie, którego trumny do dnia dzisiejszego, 10 kwietnia 2018 żaden małojec, prokurator z IPN-u nie odważył się ekshumować w celu poznania przez Naród Prawdy. Nie miał odwagi ani woli młodego Poznańskiego, żeby stwierdzić komisarycznie, co dorzuciły żydy na Kremlu do zapieczętowanej na amen trumny Prezydenta PRL-u. Bóg jeden wie, za co dzisiaj zapraszanego do Danii, Wałęsy z rodziną; rzekomo na otwarcie lotniska, które funkcjonuje jako tako od lat, z pewnością lepiej od Radomskiego Lotniska, na które nie zapraszają premiera Morawieckiego, żeby sobie nie obejrzał, co stanie się z wielkim gadaniem o Centralnym Porcie Lotniczym, którego nie potrzebuje z pewnością w Polsce konkurencja Berlin-Brandenburg, do której mają przestać dopłacać (nawiasem mówiąc) jeszcze przed otwarciem, żeby nie trzeba było zapraszać Wałęsy na otwarcie tego lotniska Berlin-Brandenburg, jeśli można zaprosić np. ukrywaną przez młodego Morawieckiego małżonkę z gotówką, na imprezę zamknięcia tego projektu lotniczego, w który RFN utopiła parę miliardów euro, żeby można było zarobić na bezsensownym topieniu pieniędzy w brandenburskie piaski. Do zabawy w te klocki, do Legolandu zaprosiły do Danii Wałęsę z rodziną, ażeby wypromować nie kandydata na Prezydenta Gdańska przy Adamowiczu na lotnisku, obrosłym w domki, niczym Katedra we wierszu Reinera Marii Rilke, ale Kandydata na Dudę, po prezydencie Rzeczypospolitej Przyjaciół, obecnym. Przyleciał, obejrzał prezydenta Wałęsę ułożonego specjalnie w tym celu z plastikowych klocków, którymi w dzieciństwie, na długo jeszcze przed marcem 1968 r. bawiłem się po sąsiedzku na Węgrodzie z wnuczkami zamożnego żyda Termińskiego w domu jego dwupiętrowym; niski domek drewniany Glińskich stał bodaj czwarty po prawej stronie ul. Wąskiej, która była tak w istocie swojej wąska, że po lewej stronie opierała się, bez miejsca na chodnik, rzecz jasna, o tylne ściany domków, do których nie było żadnego wejścia z ulicy Wąskiej, piaszczystej drogi uklepanej butami górników, żydówek kłótliwych i naszymi nóżkami dzieci, przed których tupaniem szczury uciekały w popłochu w poprzek ulicy rozbiegając się po okolicznych podwórkach i ogródkach w biały dzień przeciskając się w przerażeniu śmiertelnym z piskiem, nawoływaniem zwierzęcym w strachu, pod drewnianymi sztachetami płotów, wypłoszone z gniazd palnikiem lampy benzynowej, miotacza ognia piekielnego, którym przeczyszczał sąsiad podziemne dziury wykopane przez gryzonie pod chlewem ze świniami; robił ten sąsiad i słynął w okolicy z tego, pyszną kaszankę, prawie tak samo dobrą, jak Molenda. A długo jeszcze po tym, jak mu z urzędu zabronili hodowania świń ze szczurami; Marek, syn jego przywoził potem z Będzina tramwajem linii 22 w pięciolitrowej bańce na mleko krew mieszaną patykiem, ażeby nie zakrzepła w drodze, wieziona ze szlachtuza, albowiem w Czeladzi szlachthaus także zamknęli koło Kina Uciecha, które po Magdalence wykupił podobno pan Goss, nazwisko to samo, żydoskie, którego używa koleżanka matki Kaczyńskich, trzymająca kasę Jarosława Kaczyńskiego. Zadzwonił do mnie raz tylko do Frankfurtu w celu wysondowania nastrojów przed wyborami na burmistrza Czeladzi; szło wyczuć, że chcieli wyciągnąć, co myślę w sprawie obsadzenia posad. – Kupujcie, wybierajcie się, odparłem bez namysłu, byle tylko nie znowu Marka Mrozowskiego, którego lubię i jego możecie przerzucić do Grodźca, czy Bobrownik, jak wam się opatrzył. Ale nie Zbigniewa Szaleńca, gdyż tego nie ukrywam, że nie lubię, ale nie zawiadomiłem Prokuratury w żadnej jego .:.Sprawie, nie czepiałem się, chociaż ten chciał mnie oszukać przy sprzedaży mieszkania komunalnego po śp. Mamie mojej. Najlepiej wybierzcie sobie niewiastę, panią Teresę Kosmala. Wybrali za radą, a mnie przywieziono za to w podzięce, że nie przeszkadzałem, filiżankę białą, fajansową do kawy, z herbem miasta, której nie używam, ponieważ otrzymałem tymczasem większy kubek, bardziej przydatny dla kawiarza chorego na serce, z herbem Żyrardowa: trzy kominy ceglane, zamiast bramy miejskiej z cegły wypalonej w herbie Czeladzi. Za promocję w Niemczech Żyrardowa leżącego tak blisko Skierniewic, że można pomylić przyjeżdżając z daleka. Dla których nawet upatrzyłem sobie w Niemczech partnera miast, ażeby mogli jedni i drudzy występować o granty do Brukseli, dofinansowanie pomocowe, Fundusze Spójności Polsko-Amerykańskiej itd. Ale skończyło się głupio, policja przyłapała tę Frau Bürgermeister, czy nawet

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

11. April 2018

Oberbürgermeister na jeździe służbowym autem z bólem zęba do prywatnego dentysty w naszym Zyradowie, który miał być ten partner upatrzony dla Hanau koło Frankfurtu nad Menem w milenijnym roku 2000. foto: http://ultramontes.pl/ Tu czynimy Znak niejasny swego czasu dla generałów Policji i Wojska Polskiego, dla gen. Papały i dla Ministra od sportu; nie brany na poważne przez generała Petelickiego i wiele innych ofiar dintojry, nie kumających w porę tak samo, jak założyciel KOR-u, Icek Singer, Antoni Macierewicz nie kumał oraz Kalksztajn, Jarosław Kaczyński, że wszystko ma w końcu swój koniec, nie tylko w rozporku niedopiętym przez niechlujnego żyda i pedała wychodzącego na mównicę, żeby wygłosić do swoich gadane w miesięcznicę, przed niwelacją gruntu przeznaczonego w stolicy na teren budowlany pod odbudowę Pałacu Saskiego, zaśmiecanego tymczasem terenu dzisiaj jeszcze obżydliwymi stopniami symbolicznych wtajemniczeń żydomasońskich, w kamieniu czarnym wykutych oraz drugim postumentem ukrytej dłoni. Znaku żydomasona Lecha Kaczyńskiego z Grupy Windsor rytu szkockiego. Stefan Kosiewski 5 godz. · https://vk.com/wall467751157_133 Post by Sowa Magazyn https://sowafrankfurt.wordpress.com/2018/04/10/do-brejzy-pr-ko-45-2018-i-dolacz-do-aklamacjiktare-koncza-ceremonie-przyjecia-pdo567studia-slavica-et-khazarica-fo-von-stefankosiewski-sonetychazarskie-zech-zr/ Tymczasem przepowiedział otwartym tekstem te wszystkie obżydliwości, niczym Kasandra nie bawiąc się w owijanie bawełną przypowieści Zbawiciela naszego, niejako z .:.Górą już trzy lata wcześniej – w kazaniu wygłoszonym nie po próżnicy, dlaboga 11.11.2014 ks . dr habilitowany Natanek, o którym Naród różnie się wypowiada nie przymierzając do kazań ks. Skargi, ale to pewnie tylko przez ludzką zawiść; za to go nie lubi kardynał Dziwisz, Don Stanislao, który zna się lepiej od Wojtyły na pieniądzach, ale nic już nie może temu księdzu złego uczynić, który nosi żydoskie nazwisko z dumą i nie dla kasy, jak mówią z pogardą o Rydzyku z Olkusza, bezdomni rzucając ostatnie grosze i samochody na tacę w Toruniu: „Ostatnio w końcu zaczynają, już w gazetach oficjalnie piszą, i wymieniają wszystkie nazwiska tych Swoich Obrotowych, którzy są w masonerii, których tu wam mówiłem; idźcie na wystawę „Pro Publico Bono” masonerii w Warszawie, dla dobra publicznego. Poczytajcie w różnych czasopismach ukazały się ich, tzw. pisarzy urzędowych, artykuły o masonerii, pokazujące „Wielkie Dobro”; Nie możecie dwóm bogom służyć! https://youtu.be/SatUt42DRf0

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

11. April 2018

Dopóki Polska będzie obchodziła 11 listopada, na powrót Piłsudskiego z tzw. twierdzy Magdeburg, „więzienia” – z rezydencji, gdzie siedział i czekał na stosowną chwilę, by go przywieźć do Polski, jak Lenina do Rosji, to moi Drodzy: dalej służymy dwom bogom! Tego święta nie ruszyli komuniści, nie dotknęli niczego, a dziś pan marszałek Piłsudski jest Numer Jeden, najwięcej mu pomników postawiono w okresie po „okrągłym stole” postawiono na Ziemi Polskiej po papieżu. Dopóki będziemy trwali w służbie tych dwóch panów i tym zakłamaniu, moi Drodzy, nasz Naród nie uwolni się, a pójdzie dalej we wszystkie przepaści. Co wy myślicie, że „nasz rząd” jest wolny? Otrzymuje wytyczne z Zachodu: i taki a taki bóg, że takie a takie pokierunkowanie… Zdecydowaliśmy się na, moi Drodzy na demokrację, na ten system. Nie wzywam do wojny, by krew się lała, ale do uwolnienia Waszego Ducha, abyście zrozumieli, że coś jest nie tak z nami”, przytoczona została treść homilii ks. dra habilitowanego, kazania, którego odtworzeniem zakończymy dzisiejsze czytanie w ósmą (8) rocznicę katastrofy powietrznej w okolicach Smoleńska ks. Natanka z dnia 11.11.2014 r. z cyklu „Kazanie patriotyczne 2014” cz.1 Materiał pochodzi ze strony na youtube DO BREJZY Z cyklu: Sonety Chazarskie Szanowny Panie Pośle Brejza, Drogi Kolego wybrany Pan został na premiera demokratycznej i odrodzonej Polski Nowoczesnego Narodu Polskiego, połączonego .:.Braterskim stosunkiem z innymi Narodami w Europie Ojczyzn, którą Młodzi mają Zadanie zbudować dopiero, zaś mówi się to na serio w Sali Kolumnowej żegnając się ze słuchaczami magazynu sowa tradycyjnie słowami: Z Panem Bogiem i Do usłyszenia ściskając znacząco dłoń Wybrance (Concordia) i dając baczenie na Wybranego; Damom Serca i Młodziankom pozostającym ze sobą i ze mną w czystym Związku Miłości Schludnej okazującej się baśniową kruchością patyczków ujmowanych frasobliwym uściskiem spojrzenia w Znaku Exilarchy zadumanego nad Polską w klatce https://gloria.tv/audio/8NmVAjGMWTQ81KmVnq8z7H4YW http://pkn.blox.pl/2018/04/DO-BREJZY-i-dolacz-do-aklamacjiktore-koncza.html http://sowa.quicksnake.cz/Stefan-Kosiewski/DO-BREJZY-PR-Ko-45-2018-i-dolacz-do-aklamacji-ktorekoncza-ceremonie-przyjecia-PDO567-Studia-Slavica-et-Khazarica-FO-von-Stefan-Kosiewski-SonetyChazarskie-ZECh-ZR Podobne Do: wydzial.organizacyjny@piotrkow-tryb.po.gov.pl Temat: Nie było w załączeniu pismo tut. Prokuratury z dnia 25.01.2018 r. o sygn. PO IIo Ko 50.2017W "Jezus Chrystus" kopia pisma zawierająca wniosek o kasację, została przekazana do Departamentu Postępowania Sądowego Na 75 delegacji jednej tylko wdowy po żydu Costa rząd RP wydał 611 625 zł! W "chazaria"

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2018/04/10/do-brejzy-pr-ko-45-2018-i-dolacz-do-aklamacji-ktarekoncza-ceremonie-przyjecia-pdo567-studia-slavica-et-khazarica-fo-von-stefan-kosiewski-sonety-chazarskiezech-zr/ PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/do_brejzy_pr_ko_45.2018_i_dolacz_do

https://issuu.com/kulturzentrum

Profile for sowa magazyn

To co minione wyprowadzone przez Bergoglio i Kaczynskiego Dude M65 SSetKh v. Stefan Kosiewski PDO567  

https://gloria.tv/post/1bHRrz6aH2QCApEMbJN8kb3fy To co minione wyprowadzone przez Bergoglio i Kaczynskiego FO Dude M65 https://vk.com/wall46...

To co minione wyprowadzone przez Bergoglio i Kaczynskiego Dude M65 SSetKh v. Stefan Kosiewski PDO567  

https://gloria.tv/post/1bHRrz6aH2QCApEMbJN8kb3fy To co minione wyprowadzone przez Bergoglio i Kaczynskiego FO Dude M65 https://vk.com/wall46...

Advertisement