Page 7

FO TO

:M H AT IA

SS TER NER

Den 28 apri l avslöjar vi vilka platse r du kan be söka i år. Håll utkik p å: www.sfv.se/ sv/hemliga rum2016

GISSA DE TRE HEMLIGA RUMMEN FÅ SVARET DEN 28 APRIL

1

Här pågick hovliv av omfattande mått, utsvävande och mycket ceremoniellt, av kungen, hovdamer, grevar och statsfruar. Takhöjden var en smula låg, men 28 rum fanns till buds för övernattande gäster.

2

I 300 år pågick samma verksamhet i det här huset i storstaden, och få förbipasserande kunde missa vad den gick ut på. Härifrån kom dagliga leveranser med livsnödvändiga fibrer och långsamma kolhydrater.

3

Att kliva över tröskeln är att möta 1600-talet. Taket med sina kryssvalv i entréhallen och tak­målningarna i lilla audienssalen till höger berättar om stormaktstiden och en av dess stenrika byggherrar. 1 . 2 0 1 6 k ult urvä r de n

7

Profile for Statens fastighetsverk

Kulturvärden 1 2016  

Ett kulturmagasin från Statens fastighetsverk med artiklar och reportage om kulturfastigheter och historiska personer. En del av ditt kultur...

Kulturvärden 1 2016  

Ett kulturmagasin från Statens fastighetsverk med artiklar och reportage om kulturfastigheter och historiska personer. En del av ditt kultur...

Advertisement