Page 6

Öppet för

FOLKFEST Den 28 maj är det dags igen för Hemliga rum. Då öppnar Statens fastighetsverk tio spännande platser som vanligtvis är stängda. Projektledaren Lena Flodin förklarar varför vi bör sätta ett kryss i kalendern.

FOTO: JENNIFER GLANS

text Johan Wickström foto Peter Nerström

Vad är Hemliga rum? förvaltar. Statens fastighets– En dag vart fjärde år lånar vi verk ska ju inte bara bevara fastig­heter utan även göra dem tillbaka nyckeln från våra hyresgäster i några av våra fastigheter tillgängliga för allmänheten. för att själva berätta om allt det spännande, vackra eller unika Vad är speciellt detta år? i dem för allmänheten. Det är – I år öppnar vi Hemliga rum på tio platser som är eller har varit byggnader, rum eller platser som vanligtvis är stängda för föremål för historiska möten. Vi berättar om historiska personer att de är svåråtkomliga eller Lena Flodin, SFV. för känsliga för att ha öppna. som varit på platsen och om I år – som är fjärde gången i historiska händelser som ägt rum där. Besökaren får möta nya berättelser ordningen – öppnar vi dörrarna den 28 maj. och rum och blir själv en del av ett historiskt möte. Vad är syftet? – Det är ett kul och intresseväckande sätt att få sprida kunskapen om vårt kulturarv och Hur många besökare räknar ni med? – Drygt 44 000 personer kom förra gången. att få visa några av de kulturmiljöer som vi alla är delägare i. Det är också ett sätt för oss Då öppnade vi några fler platser, men jag hoppas att vi får träffa ungefär 30 000–35 000 att få möta och samtala med några av alla de medborgare som äger fastigheterna som vi besökare i år. 6

k ult urvä r de n 1 . 2 0 1 6

Hemliga rum på Bogesunds slott 2012 fick folk att gå man ur huse.

Profile for Statens fastighetsverk

Kulturvärden 1 2016  

Ett kulturmagasin från Statens fastighetsverk med artiklar och reportage om kulturfastigheter och historiska personer. En del av ditt kultur...

Kulturvärden 1 2016  

Ett kulturmagasin från Statens fastighetsverk med artiklar och reportage om kulturfastigheter och historiska personer. En del av ditt kultur...

Advertisement