Page 1

PROGRAM:

KULTURUTVALGET VÅREN 2013 DET NORSKE STUDENTERSAMFUND


VELKOMMEN!

Det Norske Studentersamfund feirer 200 år i 2013

Kulturutvalget er Det norske studentersamfunds debatt- og foredragsforening. Vi forsøker å skape en bredere, tydeligere studentoffentlighet og dermed være en kunnskapsarena og et talerør for studentene i Oslo-området. Samtidig gjør vi det vi kan for å skape en atmosfære som er så intellektuelt og sosialt stimulerende som overhodet mulig, både innad i organisasjonen og hele Det norske studentersamfund som sådan.

I vår finner du alt fra en samtale om kpop til foredrag om Hannah Arendt og forskningsformidling. Det vil bli diskusjon mellom Jan Egeland og Israels ambassadør, Naim Araidi, samt debatter om hva enn som måtte vise seg mest aktuelt å ta opp utover våren. Dessuten dukker West Wings Martin Sheen opp og mange andre som det definitivt er verdt å ta turen innom for å høre på, stille spørsmål til og debattere med, både under og etter arrangementet.

Men akkurat i 2013 er vi i tillegg noe mer siden Det norske studentersamfund fyller 200 år. Vi kan dette året også kalle oss stolte ivaretagere av tradisjoner som har storjubileum; «det frie ordskiftet og utbredelse av åndsdannelse og broderånd», som det fritt sitert heter i Det norske studentersamfunds formålsparagraf. I og med dette er programmet du nå har i hendene et forsøk på å være jubileet verdig og å sette et godt eksempel for hvordan Kulturutvalget kan se ut også de neste hundre årene, både formatmessig og innholdsmessig.

Selv om vi nå har god erfaring med å legge til rette for arrangementene er alltid den viktigste ingrediensen for en tydeligere studentoffentlighet den engasjerte studenten selv. Derfor ønsker vi i Kulturutvalget så mange som mulig velkommen for å vise at studentene fortsatt har en stemme det er verdt å lytte til.

Foto: Hannah Kristine Lunde KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

Martin Tveten Leder av Det Norske Studentersamfunds Kulturutvalg

3


DET NORSKE STUDENTERSAMFUND BLE STIFTET 2. OKTOBER 1813 I CHRISTIANIA OG ER NORGES ELDSTE STUDENTERSAMFUND. MED TILHOLDSSTED PÅ CHATEAU NEUF PÅ MAJORSTUEN HAR DNS SPILT EN SENTRAL ROLLE I NORGES POLITISKE OG KULTURELLE HISTORIE. HER HAR MANG EN POLITIKER FÅTT BRYNE SEG PÅ ET KREVENDE DEBATTPUBLIKUM. OG FLERE HAR STARTET EN POLITISK KARRIERE SOM STUDENTPOLITIKER HER.

Universitet i Oslo har som breddeuniversitet stor sans for det brede kulturtilbudet som tilbys av Studentersamfundets Kulturutvalg. Programmet som du nå har i hendene inneholder arrangementer som inviterer til refleksjon, engasjement og meningsutveksling. Kulturutvalget går med dette programmet løs på sitt 66. år som arrangør og har siden stiftelsen i 1947 bygget seg opp til å bli en av de ledende arrangementsforeningene blant Oslos studenter. Kulturutvalget viderefører en tradisjon som begynte allerede da Norges første studentersamfund ble stiftet og studentene etablerte landets frieste talerstol. Vi ved Universitetet i Oslo er svært glade for at våre studenter har tilgang til Chateau Neuf og det miljøet som Studentersamfundet og Kulturutvalget legger til rette for. Et studentliv blir rikere gjennom meningsfylt innhold også utenom forelesningene og lesesalene. Jeg ønsker lykke til med gjennomføringen av arrangementene og oppfordrer alle studenter i Oslo til å benytte seg av tilbudet. 2013 er et helt spesielt år for DNS. Studentersamfundet feirer sitt 200-årsjubileum, og dette avspeiles i et meget sterkt og spennende program! På vegne av ledelsen ved Universitetet i Oslo vil jeg gratulere med de første 200 år og ønske lykke til med de 200 neste. Dette tør jeg gjøre, da DNS har vist seg som en usedvanlig livskraftig organisasjon. Stå på videre, til beste både for studenter og samfunn!

DET NORSKE STUDENTERSAMFUND (DNS) HAR SOM MÅL Å VÆRE ET NATURLIG TILHOLDSSTED FOR OSLOS STUDENTER, OG JEG ER GLAD FOR AT DNS HAR ØKT FOKUS PÅ STUDENTENE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HIOA). VEIEN ER KORT FRA VÅRT STØRSTE CAMPUS I PILESTREDET TIL CHATEAU NEUF, OG DA IKKE BARE I ANTALL METER.

Kulturutvalgets arrangementer skal tilby landets frieste talerstol. Det er en tanke som er helt i tråd med den akademiske tradisjonen ved HiOA. Våre studenter utdannes til å bli yrkesutøvere med solid vitenskapelig forankring. De skal tenke kritisk, utfordre seg selv, sine profesjoner og sine omgivelser. Dette er egenskaper studenter ved studiestedene i hovedstaden har til felles, til tross for ulike studievalg. Likhetene kan forenes i et felles engasjement i DNS, mens ulikhetene vil berike organisasjonsmiljøet i det viktige studenthuset på Majorstuen. Høgskolen har etter fusjonen i fjor over 17 000 studenter fordelt på tre studiesteder i Pilestredet, Sandvika og på Kjeller. Her har vi allerede et allsidig foreningsmiljø og et aktivt Studentparlament som står på for sine medstudenter. Jeg håper studentene i stadig større grad også vil finne veien til Kulturutvalgets mange og gode arrangementer, enten de deltar som publikum, bidragsytere eller engasjerte frivillige. Jeg ønsker dere lykke til med et spennende vårprogram, som jeg er sikkert på at HiOA-studentene gleder seg til å følge med på. Kari Toverud Jensen Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Ole Petter Ottersen Rektor ved Universitet i Oslo 4

STUDENTERSAMFUNDET.NO


VÅRE ARRANGEMENTER UPOPULÆR AFTEN

Hver mandag arrangeres Upop-aften. Her møtes akademikere i forskjellige former til intellektuell samtale og debatt om det sære, det spennende, det fascinerende. Trodde du at du var den eneste som interesserte deg for krigsspill? Tidsreiser? Ondskapens finurlige vesen? Tro om igjen. ONSDAGSDEBATTEN

Hver uke kl. 19:00 arrangeres Onsdagsdebatten i regi av Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund. Onsdagsdebatten søker å sikre studentene en talestol og deltagelse i det offentlige ordskiftet, enten det gjelder samfunnsdebatter, politiske debatter eller fagdebatter. Gjennom dette håper Kulturutvalget å gi studentene en stemme som bærer også utover grensene mellom studenthverdagen og den øvrige offentligheten. Landets frieste talestol søker å opprettholde Studenten som samfunnets rabulist, og slik sikre Studentes samfunnsrelevans de neste 200 år.

Program Våren 2013 Layout Karen Sivertsen Skadsheim Håkon Søiland Korrektur Emilie Ruud Hannah Kristine Lunde Håkon Søiland Jørn Kløvfjell Mjelva Martin Tveten Ola Skar Svein Tømmerdal d.y.

AKADEMISK VORSPIEL

På Akademisk vorspiel presenteres tema og personligheter som har preget akademia og samfunnet. Temaene og personlighetene blir presentert av Norges fremste eksperter – som kan hende under og etter foredraget deltar på vorspielet. Kulturutvalget fortsetter i hvert fall vorspielet hver fredag i heftig diskusjon om alt fra Machiavelli til Frankfurterskolen!

Forsidebilde David Seymour (Chim), Striking workers at a Renault factory, France, 1936

ØVRIGE ARRANGEMENTER

Trykkeri 07 Gruppen

Som landets frieste talerstol er rommet stort for å arrangere debatter og foredrag i tillegg til den vanlige trioen. Dette semesteret viderefører vi blandt annet konseptet “En forfatter om en forfatter”, og kan i tillegg i samrabeid med ICAN invitere til en ekstraordinær kveld med selveste Martin Sheen.

http://fansinaflashbulb.files.wordpress.com/2009/12/ seymour_david_1081_20021.jpg

Opplag 1500

Kontakt kulturutvalget@studentersamfundet.no Det Norske Stdentersamfund Slemdalsveien 15 0369 Oslo

KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

5


PROGRAMOVERSIKT VÅREN 2013 UPOPULÆR AFTEN

ONSDAGSDEBATTEN

MANDAGER KLOKKEN 19:00 I BIBLIOTEKET

ONSDAGER KLOKKEN 19:00 I BETONG

LOBBYISME OG KOMMUNIKASJONSBYRÅ I NORGE

14/01 S.8

HUGO CHAVES: WORKING CLASS HERO?

16/01 S.9

TILLATER RELATIVITETSTEORIEN REISER I TIDEN?

19/01 S.11

MESTERMØTE: MULTIKULTURALISME

23/01 S.12 30/01 S.15

K-POP

28/01 S.14

KOMMENTARIATETS DIKTATUR

NANOTEKNOLOGI - DET STORE I DET LILLE

04/02 S.18

KJØTT TIL BESVÆR?

ISLAM I VESTEN

11/02 S.23

HVEM VAR JESUS?

18/02 S.26

BORDELLER I DAGSLYS: SEKSUELLE TJENESTER 13/02 S.24 I FRI FLYT ELLER FRITT FALL?

BAK LUKKEDE DØRER - OM VOLDTEKT

25/02 S.30

ASEKSUALITET - HVA ER DET?

04/03 S.35

SOPELIMER OG KRUMME NESER? MAGISK PRAKSIS I NORSKE SVARTEBØKER

11/03 S.39

MILJØØKONOMI - Å SETTE EN PRISLAPP PÅ NATUREN

18/03 S.42

“VÅRT SISTE TABU”?

08/04 S.48

FILM NOIR

16/04 S.53

MUSLIMSK FEMINISME

TBA S.59

KVINNERETT OG REVOLUSJON: OLYMPE DE GOUGES

TBA S.60

6

06/02 S.19

POLTISKE BROILERE: STOLTE HANER ELLER UNNSELIGE HØNER?

20/02 S.28

AVSKAFFE DEN ALLMENNE VERNEPLIKTEN?

27/03 S.31

STATSFEMINISMEN 100 ÅR

06/03 S.36

ÅPEN TALERSTOL

13/03 S.40

LØGN, FORBANNET LØGN OG STATISTIKK: KAN VI STOLE PÅ SSB?

20/03 S.44

ONSDAGSDEBATTEN: AKTUELT

03/04 S.46

EYELESS IN GAZA: THE WAR OF PERSPECTIVES 10/04 S.50 SAMARBEIDSDEBATT RADIKALT ØKONOMI - 17/04 S.54 NETTVERK: ØKONOMI; ET HØYREVRIDD FAG? GRUNNLOVEN - KUPPET AV MENNESKERETTIGHENE?

24/04 S.56

STUDENTERSAMFUNDET.NO


AKADEMISK VORSPIEL

ØVRIGE ARRANGEMENTER

FREDAGER KLOKKEN 19:00 I BIBLIOTEKET SMERTENS FILOSOFI

18/01 S.10

ARNE NÆSS OG “ EN DEL ELEMENTÆRE LOGISKE EMNER”

24/01 S.13

MOT EN NY OPPLYSNINGSTID: EN SAMTALE OM FORSKINGSFORMIDLING

01/02 S.16

MILJØFILOSOFI - NATUREN SOM MIDDEL ELLER MÅL 08/02 S.22 IDENTITET OG FELLES VERDEN HOS HANNAH ARENDT

15/02 S.25

FORTELJINGAR OM MORALSKE FELLESKAP

22/02 S.29

EN FORFATTER OM EN FORFATTER: TOMAS ESPEDAL OM MARGUERITE DURAS BLINDERN AKADEMIKA , 12:15 - 13:00

07/02 S.20

KULTURUTVALGET OG ICAN PRESENTERER: “PRESIDENTEN” - MARTIN SHEEN STORSALEN , 19:00

02/03 S.32

EN FORFATTER OM EN FORFATTER: KETIL BJØRNSTAD OM HANS JÆGER BLINDERN AKADEMIKA , 12:15 - 13:00

25/04 S.49

ALEKSANDRA KOLLONTAJ 01/04 S.34 INTUITIONS AND THE UNITY OF PHILOSOPHY

08/03 S.38

PEDRO CAMORA-ALVAREZ: POESI OG GRENSEOVERSKRIDELSE

15/03 S.41

BEDRIFTEN OG INNOVASJON I 250 ÅR

22/03 S.45

LANGUAGE CONTACT AND THE EARLY HISTORY OF ENGLISH

05/04 S.47

MUSIKK, RYTME OG BEVEGELSE

12/04 S.52

DØDSHJELP - HVA ER DET?

19/04 S.55

PSYKOLOGISE VIRKNINGER AV 26/04 S.57 KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013 MENNESKERETTIGHETSBRUDD KONSEPTKUNST 03/05 S.58

7


FOREDRAGSHOLDER UPOPULÆR AFTEN MANDAG 14. JANUAR KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

Even Westerhold

partner i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden.Kiese ARRANGEMENTANSVARLIG

Thorstein Grüber Sjursen

LOBBYISME OG KOMMUNIKASJONSBYRÅ I NORGE http://www.flickr.com/photos/stortinget/6004177521/sizes/o/in/photostream

8

ER KOMMUNIKASJONSBRANSJEN EN GJENG PENGEGRISKE MANIPULATORER, ELLER ER DEN ET VIKTIG BIDRAG TIL EN DEMOKRATISK PROSESS DER DET ER VANSKELIG Å SKILLE DE VIKTIGE POENGENE FRA MYLDERET AV INFORMASJON?

I Norge blir profesjonell lobbyisme ofte sett på som upassende, og man er raske i sine dommer mot politikere som går rett fra stortinget til PR- eller kommunikasjonsbransjen, som selvsagt kun tjener de bemidledes formål. Kiese mener at bransjen er misforstått: “Påvirkning? Nei takk, vi driver ikke med den slags.” Medvirkning er stikkordet. Det handler ikke om villedning eller om å kamuflere fakta, men å formidle korrekt informasjon og gi omverdenen en stemme i stortingets komitéværelser. Even Westerveld, leder for GKs public affairs i Norge, kommer til Upopulær aften for å klarlegge hva kommunikasjonsbyråene faktisk driver med.

STUDENTERSAMFUNDET.NO


JANUAR

HUGO CHÁVEZ: WORKING CLASS HERO?

ONSDAGSDEBATTEN ONSDAG 16. JANUAR KLOKKEN 19:00 BETONG DET SIES AT LATIN-AMERIKA GÅR SÅ DET SUSER. ER DET SANT? HUGO CHAVEZ HAR STYRT VENEZUELA I 20 ÅR. OPPOSISJONEN SKRIKER OM KVALT NÆRINGSLIV OG MANGLENDE DEMOKRATI SAMTIDIG SOM CHAVEZ REISER JORDEN RUNDT OG GJØR SEG STADIG MINDRE POPULÆR.

Dette er mannen som refererte til tidligere president Bush som djevelen fra talerstolen i FNs hovedforsamling. Han er elsket og hatet: Noen mener han har bedret situasjonen for landets mange fattige, andre mener at han styrer et autoritært og udemokratisk regime og kveler opposisjonen. Legitimerer han seg selv som statsleder så lenge han fortsetter å være de fattiges mann, hevner han seg på overklassen, eller det ganske enkelt ideologisk blindhet?

PANEL Kristian Tonning Riise høyre Eirik Vold skribent Vegard Bye forsker v/ NUPI

KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013 http://www.flickr.com/photos/quecomunismo/2623956876/sizes/o/in/photostream/

ARRANGEMENTANSVARLIGE Kim Kristensen 9

Øivind Thorsen Kullsrud


SMER TENS FILOSOFI AKADEMISK VORSPIEL FREDAG 18. JANUAR KLOKKEN 19:00

FOREDRAGSHOLDER

Arne Johan Vetlesen filosof og professor, UiO

BIBLIOTEKET ARRANGEMENTANSVARLIG Den franske filosofen Jean Paul Sartre hevder at smertefulle tilstander – for eksempel tristhet – på et grunnleggende plan er noe mennesket påfører seg selv, og ikke noe som passivt skjer med oss. Trond i Per Pettersons Ut og stjæle hester mener likeledes: “Du bestemmer sjøl når det gjør vondt”, og professor Arnulf Kolstad sier om vinterdepresjon at “tankene kan presses til å tenke positivt”. Vårt samfunn krever at smerteformer som tristhet stenges ute når omstendighetene krever det. Avler denne selvfortrengelsen bare mer smerte?

Anders Krosshavn Vik

Filosof og professor Arne Johan Vetlesen returnerer til Studentersamfundet for å snakke om sin bok Smerte og redegjøre for sitt filosofiske syn på smerten. Han kritiserer her den herskende holdningen til smerte som et selvforskyldt resultat av våre frie valg.

10

STUDENTERSAMFUNDET.NO


JANUAR

TILLATER RELATIVITETSTEORIEN REISER I TIDEN? UPOPULÆR AFTEN MANDAG 21. JANUAR KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

HVORDAN ER MULIGHETENE FOR AT VI MENNESKER KAN REISE FREMOVER I TIDEN? HVA MED Å REISE BAKOVER I TIDEN?

Tvillingparadokset, markhull og partikler med overlyshastighet vil blant annet bli omtalt når Øyvind Grøn forteller om hva relativitetsteorien sier om tidsreiser. Så stig inn i Tardis’en eller fyr opp flukskapasitatoren, og ta deg deg tid til kveldens foredrag på Det Norske Studentersamfund.

http://www.flickr.com/photos/mobilestreetlife/4823544595/sizes/o/in/photo

KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

FOREDRAGSHOLDER

Øyvind Grøn professor i teoretisk fysikk, UiO ARRANGEMENTANSVARLIG

Ingvild Aabye

11


MESTERMØTE: MULTIKULTURALISME

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Reach_Toronto.jpg

ONSDAGSDEBATTEN ONSDAG 23. JANUAR KLOKKEN 19:00 BETONG DAGENS FLERKULTURELLE SAMFUNN PÅVIRKES PÅ ULIKE MÅTER AV AT VI LEVER I EN STADIG MER GLOBALISERT VERDEN. MEN ER DET SLIK AT ØKT INNVANDRING OG INTEGRERING GIR ØKT TOLERANSE?

Fremmer virkelig idéen om det flerkulturelle samfunnet fellesskapets interesser eller motarbeider den seg selv? Hindres personlig frihet og nasjonal integrasjon? Går det kulturelle kollektivets eksistens på bekostning av individene? PANEL

Grete Brochmann

professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO) Thomas Hylland Eriksen

professor ved institutt for osial-

antropologi (UiO)

ARRANGEMENTANSVARLIG

Svein Tømmerdal d.y. Kine Camilla Jakobsen


JANUAR

ARNE NÆSS OG “EN DEL ELEMENTÆRE LOGISKE EMNER”

AKADEMISK VORSPIEL FREDAG 25. JANUAR KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

Foto: Randi Furuberg Arne Næss’ En del elementære logiske emner (ELE) er på mange måter et unselig skrift. Første utgave fra 1941 var en tynn, stensilert lefse, som vakte alminnelig avsky blant dannede professorer ved det Historisk-filosofiske fakultet. Senere har generasjoner av studenter revet seg i håret over forfatterens knotete språk, formalistiske system og søkte eksempler. Likevel er ELE med rette blitt løftet frem som programskrift for en ny akademisk dannelse, en portal til etterkrigstidens nye saklighet. Hva var det Næss ville med ELE og de forberedende prøver? Hva oppnådde han? Og hvorfor skapte hans akademiske oppdragelsesprosjekt så høye bølger ved Universitetet?

FOREDRAGSHOLDER

Fredrik W. Thue post. dok. historie, UiO ARRANGEMENTANSVARLIG

Historiker Fredrik W. Thue gjester Akademisk vorspiel for å gi oss et innblikk i ELE og dens historiske kontekst. Thue har forsket på Arne Næss og universitetshistorie, og har blant annet gitt ut boken Empirisme og demokrati: Norsk

samfunnsforskning som etterkrigsprosjekt.

KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

Randi Furuberg

13


UPOPULÆR AFTEN

K-POP

FOREDRAGSHOLDER Robin Jenssen

musikkprodusent ARRANGEMENTANSVARLIG

Nora Helset

http://www.flickr.com/photos/protocolsnow/3682609335/sizes/z/in/photostream/

MANDAG 28. JANUAR KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

KOREANSK POPMUSIKK HAR HATT EN ENORM POPULARITETSVEKST I DEN VESTLIGE VERDEN DE SISTE ÅRENE, OG SÆRLIG ETTER AT DEN KOREANSKE SANGEREN PSY LA UT VIDEOEN ”GAGNAM STYLE” PÅ YOUTUBE I 2012 HAR OPPMERKSOMHETEN ØKT DRASTISK. SJANGEREN HENTER SIN INSPIRASJON FRA ANDRE SJANGERE SOM DANCE, ELEKTRONIKA, HIP HOP, ROCK OG R&B, OG ER KJENT FOR EN SÆREGEN VISUELL STIL.

Musikkprodusent Robin Jenssen er en av grunnleggerne bak det Trondheimsbaserte selskapet Dsign Music. Selskapet har blant annet produsert musikk for den koreanske jentegruppa Girls Generation. Han gjester oss i Upopulær aften for å gi en innføring i musikksjangeren.

14

STUDENTERSAMFUNDET.NO


JANUAR

KOMMENTARIATETS DIKTATUR ONSDAGSDEBATTEN

ONSDAG 30. JANUAR KLOKKEN 19:00 BETONG

PANEL

Hvor langt kommer man i politisk diskurs uten at “..Det er klart at det må tas betydelig hensyn om ikke å snakke ned betraktninger om andre i dialog med premissleverandører i forhold til saken.”

Torbjørn Røe Isaksen høyre Kyrre Nakkim politisk kommentator, NRK

Hva er det egentlig politikere ønsker å si til oss? Vil de si noe i det hele tatt, eller søker de kun makt for maktas skyld? Hvorfor i all verden har medias svar på politisk tåkeprat blitt å kaste terninger, fokusere på personer fremfor politikk, fortolke ordlyd til å angå “spillet” og redusere taletiden til intervjurobjekter?

Eirik Vatnøy skribent Audun Lysbakken

SV

ARRANGEMENTANSVARLIGE

Er det slik at vi ser begynnelsen på slutten for den fjerde statsmakta? Blir vi noensinne kloke på hva politikere mener bak alle flosklene? Og hva i all verden er egentlig en “politisk ekspertkommentator”?!

Svein Tømmerdal d.y. Øystein Rustenberg Hveding

http://www.flickr.com/photos/29671464@N02/8033940323/sizes/o/in/

KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

15


MOT EN NY OPPLYSNINGSTID: EN SAMTALE OM FORSKINGSFORMIDLING AKADEMISK VORSPIEL MANDAG 01. FEBRUAR KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

PANEL Jo Røslien biostatistiker

Jo Røislien, biostatistiker og programleder for NRK-programmet Siffer, mener svaret på dette spørsmålet er nei. Snarere skyldes den manglende interessen at forskningen har et formidlingsproblem; mens «Paradise Hotel» og lignende konsepter benytter seg av et bredt spekter av moderne medier for å nå frem til sitt publikum, ligger forskningsformidlingen langt etter. Han etterlyser større bruk av visuelle media for å gjøre forskning og vitenskap mer tilgjengelig.

Nina Kristiansen redaktør Forskning.no ARRANGEMENTANSVARLIG

Jørn Kløvfjell Mjelva

Akademisk Vorspiel ønsker å bidra til dette prosjektet, og har derfor invitert Jo Røislien til samtale med Nina Kristiansen, redaktør for Forskning.no, om hvordan gjøre vitenskap sexy.

16

STUDENTERSAMFUNDET.NO

://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Faraday_Michael_Christmas_lecture_de-

FOLK FORSTÅR IKKE STATISTIKK, MEN KJENNER NAVNET PÅ SAMTLIGE «PARADISE HOTEL»-DELTAGERE. FORMIDLERNE AV HJERNELØST TULL KLARER AV EN ELLER ANNEN GRUNN Å VEKKE LANGT STØRRE INTERESSE ENN FORMIDLERE AV NYERE FORSKNING. HVORFOR ER DET SLIK? ER DET FORDI FORSKNING I SEG SELV ER SÅ KJEDELIG AT DEN IKKE VEKKER INTERESSE?


KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

17


NANOTEKNOLOGI DET STORE I DET LILLE NANOTEKNOLOGI SKAL VÆRE VÅR MIRAKELKUR FOR ALT. HVA ER EGENTLIG NANOTEKNOLOGI, OG HVORFOR FUNGERER TING ANNERLEDES NÅR DET BLIR SMÅTT?

UPOPULÆR AFTEN

Naturen er en overlegen produsent av nanomaterialer. Likevel ropes det varsko når produksjonen bringes inn i en lab. Hva er det som gjør oss usikre på hvor dette kan ende? Førsteamanuensis og nanonerd Ola Nilsen gjester Upopulær aften!

MANDAG 4. FEBRUAR KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

FOREDRAGSHOLDER Ola Nilsen

Førsteamanuensis ARRANGEMENTANSVARLIG

Ingvild Aabye

18 http://www.flickr.com/photos/ecstaticist/3462253178/sizes/o/in/photostream/

STUDENTERSAMFUNDET.NO


http://www.flickr.com/photos/oxfam/6909399053/sizes/o/in/photostream/

FEBRUAR

KJØTT TIL BESVÆR?

ONSDAGSDEBATTEN

ONSDAG 6. FEBRUAR KLOKKEN 19:00 BETONG

FNS ORGANISASJON FOR ERNÆRING OG LANDBRUK (FAO) SKRIVER I SIN RAPPORT FRA 2011 AT DEN UTBREDTE OG ØKENDE KNAPPHETEN PÅ LAND- OG VANNRESSURSER UTGJØR EN TRUSSEL MOT EN REKKE SENTRALE MATPRODUKSJONSSYSTEMER VERDEN OVER. DET VARSLER EN SVÆRT OMFATTENDE UTFORDRING NÅR DET GJELDER Å BRØDFØ EN BEFOLKNING SOM INNEN ÅR 2050 VENTES Å BESTÅ AV 9 MILLIARDER MENNESKER. INNEN DEN TID MÅ INNTAKET AV ANIMALSKE MATVARER BEGRENSES STERKT.

PANEL

Det vil ikke være nok vann til å produsere avlinger basert på dagens diett, og kun fem prosent av kaloriinntaket kan bestå av animalske produkter. Samtidig har inntaket og behovet for produksjon av kjøttprodukter i Norge økt kraftig de siste årene. Hvilke tiltak må til for å motarbeide en global matkrise og sikre en bærekraftig utvikling? Er det mulig å få til en kjøttproduksjon som ivaretar lav pris og sikrer nok mat?

Arild Hermstad leder, Fremtiden i våre hender

Aksel Nærstad forfatter og informasjonssjef i Utviklingsfondet

ARRANGEMENTANSVARLIG

Thor Alexander Almelid Kine Camilla Jakobsen

KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

19


EN FORFATTER OM EN FORFATTER: TOMAS ESPEDAL OM MARGUERITE DURAS

http://www.flickr.com/photos/jayswww/332841518/sizes/l/in/photostream/

MARGUERITE DURAS (1914-1996) VAR EN FRANSK FORFATTER OG FILMREGISSØR. HUN VOKSTE OPP I EN FRANSK KOLONI, I DET SOM I DAG ER VIETNAM. HENNES ROMANER KRETSER GJERNE OMKRING SELVBIOGRAFISKE HENDELSER, OG SAMME HENDELSE BLIR GJERNE FREMSTILT PÅ SVÆRT ULIK MÅTE I DE FORSKJELLIGE BØKENE. HENNES FORFATTERSKAP BESTÅR AV NÆRMERE FEMTI BØKER, HVOR DEN MEST KJENTE ROMANEN UVILSOMT ER ELSKEREN.

20

STUDENTERSAMFUNDET.NO


TORSDAG 7. FEBRUAR KLOKKEN 12:15 - 13:00 BLINDERN AKADEMIKA

FOREDRAGSHOLDER

TOMAS ESPEDAL ER BLANT NORGES STØRSTE NÅLEVENDE ROMANFORFATTERE, OG HAR BLITT NOMINERT TIL NORDISK RÅDS LITTERATURPRIS TO GANGER. HAN ER KJENT FOR Å UTFORSKE FORHOLDET MELLOM LIV OG SKRIFT I SJANGERUTFORDRENDE ROMANER, NÅ SIST I ROMANEN IMOT NATUREN (2011).

Tomas Espedal forfatter

ARRANGEMENTANSVARLIG Eivor Elisabeth Daae Mæland

Foto: Dag Knudsen

KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

21


MILJØFILOSOFI NATUREN SOM MIDDEL ELLER MÅL

AKADEMISK VORSPIEL FREDAG 8.FEBRUAR KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

http://www.shockistics.com/wp-content/uploads/2012/08/Shockistics.jpg

SIDEN 70-TALLETS MARDØLA-AKSJON OG ARNE NÆSS SINE OPPTREDENER VED ALTAVASSDRAGET HAR MILJØAKTIVISME BLITT VELKJENT I NORGE. DEN KLIMATISKE OG ØKOLOGISKE REALITETEN KOMMER OSS STADIG TETTERE PÅ HUDEN, MEN MENS DE FÆRRESTE ER UENIG I AT NOE MÅ GJØRES, STRIDES DE FLESTE FREMDELES OM HVA.

Som uuttalt premiss for miljøbevegelsen, ligger ulike oppfatninger om naturens moralske og ontologiske status og menneskers forpliktelser overfor den. Er vi kun forpliktet til å beskytte det som er verdifullt for mennesket, bør vi minimere sanselige veseners smerte, eller har all natur en uavhengig verdi i seg selv? Miljøetiske betraktninger som disse er fundamentale, men blir sjelden gransket selvstendig.

FOREDAGSHOLDER

Per Ariansen

filosof

ARRANGEMENTANSVARLIG En kursorisk innføring i miljøfilosofi ved mangeårig miljødebattant og filosof Per Ariansen søker derfor å gi en grov dekning av de mange begrunnelsene for miljøvern, og bør være en nødvendig forutsetning for enhver opplyst miljødebatt.

22

Anders Krosshavn Vik

STUDENTERSAMFUNDET.NO


FEBRUAR

ISLAM I VESTEN UPOPULÆR AFTEN MANDAG 11. FEBRUAR KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

DEN MUSLIMSKE INNVANDRINGEN TIL NORGE BEGYNTE SOM SMÅTT PÅ STARTEN AV 1970-TALLET, OG SIDEN DEN TID HAR VI FÅTT ET STERKERE MUSLIMSK NÆRVÆR I NORGE OG VESTEN. TIL TROSS FOR AT ISLAM IKKE LENGER ER NYTT ELLER UKJENT, ER DERES PLASS FORTSATT OMDISKUTERT OG ROT TIL KONFLIKT.

FOREDRAGSHOLDER Oddbjørn Leirvik

prof. interreligiøse sturdier, UiO

Den vestlige befolkningens bilde av islam og muslimer er i stor grad formet av det mediene velger å skrive om. Er dette problematisk? Gir mediene et nyansert bilde av muslimer i vesten? Og hva slags verdimangfold finner vi om vi spør vestlige muslimer hva de mener?

ARRANGEMENTANSVARLIGE

Hawa Muuse Emilie Ruud

Oddbjørn Leirvik, professor i interreligiøse studier ved UiO og forfatter av ”Islam og kristendom, konflikt eller dialog?”, gjester Upopulær aften for å snakke om Islams stilling i vesten.

http://www.flickr.com/photos/68667892@N00/4763818633/

23

KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013 http://www.flickr.com/photos/29745454@N04/4543131185/sizes/o/in/photostream/


SKAL MAN KUNNE KJØPE SEX? NOEN STEMMER TAR TIL ORDE FOR OFFENTLIG REGULERTE BORDELLER. MEN HVORDAN VIL EN SLIK INSTITUSJON SE UT, OG HVEM VIL DRIVE DEN?

Prostitusjonen har lenge vært knyttet til en offerrolle utenfor det moralske konsensus. Hvor vil så grensen gå mellom ”daglig leder” og ”hallik”? Vil lovlige bordeller være en arena som truer eller ivaretar menneskeverdet? Må vi erkjenne sexsalg som en tjeneste som alltid vil være i rift, eller kan kommersialisering av det seksuelle innenfor lovens rammer gjøre det enda vanskeligere å fange opp de som virkelig faller utenfor offentlighetens blikk?

PANEL

ONSDAGSDEBATTEN

Julie Lødrup arbeiderpartiet

FREDAG 13. FEBRUAR KLOKKEN 19:00 BETONG

Følg studentersamfundet.no for paneloppdateringer ARRANGEMENTANSVARLIG

Hanne Linn Skogvang

BORDELLER I DAGSLYS: SEKSUELLE TJENESTER I FRI FLYT ELLER FRITT FALL?

http://www.flickr.com/photos/saynine/456229624/sizes/z/in/photostream/

24

STUDENTERSAMFUNDET.NO http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Christian_Krogh-Albertine_i_politil%C3%A6gens_ventev%C3%A6relse2.jpg?uselang=nb


IDENTITET OG FELLES VERDEN HOS HANNAH ARENDT

AKADEMISK VORSPIEL

FREDAG 15. FEBRUAR KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

Kan menneskets liv fortelles før livstrådene er spunnet ferdig eller lar livshistorier seg fortelles først når livet er forbi? Er jeg suveren eller angår den verden jeg lever i meg? Er det viktig for min identitet å erfare verden som felles og virkelig? Hvorfor har min evne til å gi og holde løfter betydning for min identitet? Våger jeg meg ut i offentligheten som «individ», som «person» eller som «subjekt»? Og hvordan er det når jeg tenker, er jeg da isolert fra verden eller er tenkning en virksomhet som fremmer sansen for fellesskap? Filosof og Arendt-forsker Helgard Mahrdt vil med utgangspunkt i Hannah Arendts filosofi ta for seg spørsmål tilknyttet menneskets identitet og væren-i-verden.

FOREDRAGSHOLDER

Helgard Mahrdt filosof ARRANGEMENTANSVARLIG

Randi Furuberg

25

KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013 http://thinkingwithshakespeare.org/Shakespeare/shakesImages/Arendt.jpg

FEBRUAR

HVEM ER JEG? ER MIN IDENTITET DEFINERT GJENNOM MIN TILHØRIGHET TIL EN ETNISK GRUPPE, TIL EN NASJON, TIL ET KJØNN? ELLER KAN JEG BESTEMME HVORDAN OMVERDEN SKAL OPPLEVE MEG?


HVEM VAR JESUS?

TIL TROSS FOR AT DET ER OVER 2000 ÅR SIDEN JESU’ DØD, ER HAN FORTSATT EKSTREMT POPULÆR!

I kristen tradisjon regnes han som Guds sønn, og en del av den hellige treenighet. I Koranen omtales han som en av de 25 profeter - et menneske sendt av Gud. Med sitt fokus på nestekjærlighet og tilgivelse har han gjennom historien stått som et livsstilsideal for ufattelig mange mennesker. Men hva vet vi egentlig om han? Rent historisk sett - hvem var han egentlig? Halvor Moxnes, professor ved Universitetet i Oslo, gjester Upopulær aften for å fortelle oss om den moderne forskningen på Jesus. 26

http://www.flickr.com/photos/36829113@N05/3392951243/sizes/m/in/photostream/

UPOPULÆR AFTEN

FOREDRAGSHOLDER

MANDAG 18. FEBRUAR KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

Halvor Moxnes

professor, UiO ARRANGEMENTANSVARLIG

Emilie Ruud

STUDENTERSAMFUNDET.NO


KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

27


POLITISKE BROILERE: STOLTE HANER ELLER UNNSELIGE HØNER? ONSDAGSDEBATTEN

PANEL

ONSDAG 20. FEBRUAR KLOKKEN 19:00 BETONG http://www.flickr.com/photos/cmozz/6174066598/sizes/o/in/photostream/

Tom Hetland kommentator, Stavanger Aftenblad

28

Politikk blir stadig oftere en fulltidskarriere. I flere partier ser vi nå politiske broilere som gjør karriere uten å ha en utdannelse eller erfaring fra arbeidslivet utenfor politikken. Kan det føre til et samfunn for mye styrt av politkernes strategiske hensyn og for lite styrt av rett kompetanse? Fører for lite mangfold blant de folkevalgte til for stor distanse til velgerne? Og hva blir konsekvensene av at kompetansen er satt til departementene, heller enn i Stortinget der beslutningene skal tas?

Følg studentersamfundet.no for paneloppdateringer ARRANGEMENTANSVARLIGE

Jørn Kløvfjell Mjelva Kristin Celius

STUDENTERSAMFUNDET.NO


FEBRUAR

FORTELJINGAR OM MORALSKE FELLESKAP AKADEMISK VORSPIEL

FREDAG 22. FEBRUAR KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

ME HELD TANKEN OM MENNESKAS LIKEVERD SOM GRUNNLEGGANDE RETT OG HØGVERDIG, SJØLV OM DET IKKJE ER LENGE SIDAN SLAVERIET OPPHØYRDE Å VERA ANERKJEND PRAKSIS. KVEN INNGÅR I VÅRE MORALSKE FELLESKAP, OG KVIFOR?

Med utgangspunkt i John Deweys tanke om at “ Art is more moral than moralities” og pragmatismens idé om at moralske felleskap blir utvikla gjennom forteljingar, skal konkrete historiske eksempel under lupa. Opphøyret av slaveriet, kvinnefrigjering og menneskerettigheitserklæringa er alle mogleggjorte av nyskrivne forteljingar. Å undersøke desse eksempla kan gje oss innblikk i vår tids forsøk på å skrive ei forteljing der også dyr inngår i felleskapet.

FOREDRAGSHOLDER Kristian Bjørkdahl forsker ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo ARRANGEMENTANSVARLIG

Anna Rosa Strassegger KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Bundesarchiv_Bild_105-DOA0120%2C_Deutsch-Ostafrika%2C_Schimpanse_Hamiss.jpg

29


BAK LUKKEDE DØRER - OM VOLDTEKT

30

/www.flickr.com/photos/gmacorig/2249355370/sizes/l/in/photostream/

UPOPULÆR AFTEN DE VANLIGSTE VOLDTEKTENE I NORGE FOREKOMMER I RELASJONER MELLOM OFRE OG OVERGRIPERE SOM KJENNER HVERANDRE LITT ELLER MYE. HVA SLAGS SYN HAR SAMFUNNET PÅ DISSE VOLDTEKTENE, OG IKKE MINST HVA SLAGS SYN HAR OFRE OG OVERGRIPERNE SELV? HVORDAN BLIR VOLDTEKTSANKLAGER MØTT I LOKALSAMFUNN, MEDIA OG RETTSSYSTEM?

MANDAG 25. FEBRUAR KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

Forfatterne av boken ”bak lukkede dører” Anja Kruse og Anne Bitsch kommer for å avdekke mytene vi hører om voldtekt og inviterer til dialog om hvordan vi bedre kan forstå voldtekt som forbrytelse og samfunnsfenomen med tanke på forebygging.

FOREDRAGSHOLDERE

Anne Bitsch forfatter og stipendiat v/ Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO Anja Kruse forfatter og krimonologistudent, UiO ARRANGEMENTANSVARLIG

Oda Oftung

STUDENTERSAMFUNDET.NO


MARS

AVSKAFFE DEN ALMENNE VERNEPLIKTEN? ONSDAGSDEBATTEN I DET 21. ÅRHUNDRE HAR VI SETT EI BETYDELEG ENDRING I FORSVARETS UTFORMING DER VI HAR GÅTT FRÅ EIT MOBILISERINGSFORSVAR TIL EIT INNSATTSFORSVAR. NY TEKNOLOGI OG DAGENS KOMPLEKSE TRUSSELBILDE KREV EIT HØGT KOMPETANSENIVÅ HOS SOLDATANE, SOM FØRER TIL EIT MINDRE FORSVAR MED SPESIALISERTE AVDELINGAR MED HØG FLEKSIBILITET. NOKON SOM KREV FÆRRE SOLDATAR MED MEIR OMFATTANDE UTDANNING.

Har situasjonen i dag gjort dei opphavlege grunngjevingane for allmenn verneplikt udaterte? Og om det er tilfellet, bør forma til den allmenne verneplikta revurderast slik at den passer til dagen situasjon?

Før og nå. Bildemontasje: Trondherim Byarkiv og PRT Meyhmaneh fra flickr.com

KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

ONSDAG 27. MARS KLOKKEN 19:00 BETONG PANEL

Følg studentersamfundet.no for paneloppdateringer ARRANGEMENTANSVARLIG

Kristian Bjørke

31


INTERNATIONAL CAMPAIGN TO ABOLISH NUCLEAR WEAPONS (ICAN) PRENSENTERER:

PRESIDENTEN DU KJENNER HAM KANSKJE SOM PRESIDENT BARTLET I THE WEST WING, SOM CAPTAIN WILLARD I APOCALYPSE NOW, ELLER VED HANS FØDENAVN RAMÓN ANTONIO GERARDO ESTÉVEZ. MEN VISSTE DU AT SKUESPILLEREN MARTIN SHEEN OGSÅ HAR EN LANG KARRIERE SOM POLITISK AKTIVIST? 2. MARS KOMMER HAN TIL OSLO FOR Å SNAKKE OM BEHOVET FOR Å KICK-STARTE FORHANDLINGER OM EN INTERNASJONAL AVTALE SOM FORBYR ATOMVÅPEN. ENDELIG EN MULIGHET TIL Å SE THE ACTING PRESIDENT OF THE UNITED STATES PÅ NÆRT HOLD!

32

Denne dagen har ICAN en stor konferanse på Studentersamfundet med disse temaene på agendaen, som avrundes med Martin Sheen i Kulturutvalgets regi Konferansen er en del av ICANs arbeid, og et skritt på veien mot målsetningen om å få på plass full avskaffelse av verdens atomvåpen gjennom en internasjonal avtale som forbyr produksjon, lagring, bruk og trussel om bruk av atomvåpen, samt en utvetydig tidsplan for når dette skal gjennomføres. ICAN Norges mål er å få den norske regjeringen til å ta initiativ til eller støtte aktivt opp om en slik forhandlingsprosess, og vil oppnå dette ved, først, å bygge et stort og solid nettverk

av norske og internasjonale organisasjoner og bedrifter som støtter det politiske kravet om et forbud mot atomvåpen, og dernest arbeide systematisk for å få denne støtten kanalisert mot media og utenrikspolitiske beslutningstakere.

LØRDAG 2. MARS KLOKKEN 19:00 STORSALEN FOREDRAGSHOLDER Martin Sheen skuespiller og politisk aktivist ARRANGEMENTANSVARLIGE ICAN ved Magnus Nystrand Martin Tveten Håkon Søiland m.fl.

STUDENTERSAMFUNDET.NO

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Martin_shee

KULTURUTVALGET OG


KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

33


ALEKSANDRA KOLLONTAJ http://www.rosalux.de/fileadmin/images/Logos/persons/Alexandra_Kollontai_1200.jpg

AKADEMISK VORSPIEL FREDAG 1. MARS KLOKKEN19:00 BIBLIOTEKET 100 ÅR ETTER AT ALLE MYNDIGE I DETTE LANDET FEKK STEMMERETT, MARKERAR KULTURUTVALET DEN INTERNASJONALE KVINNEDAGEN 8.MARS MED Å GJERE EIT DJUPDYKK I LIVET TIL EIN AV DEI FREMSTE KVINNESAKSFORKJEMPARANE I HISTORIA: ALEKSANDRA KOLLONTAJ (1872-1952).

Kollontaj markerte seg tidleg i det førre hundreåret som sosialistisk agitator, skribent og talskvinne for ein friare seksualmoral. Som Lenins kurer i Kristiania hadde ho nære band til norsk arbeidarrørsle og Martin Tranmæl, men òg til kvinnesaka i Noreg. I 1917 ble Kollontaj fyrste kvinnelege regjeringsmedlem under Lenin. Seinare talte ho partiet midt imot som leiar for Arbeidaropposisjonen, før ho vende attende til Kristiania som verdas fyrste kvinnelege diplomat.

FOREDRAGSHOLDER

Ingvild Sørbye

Kollontaj-spesialist ARRANGEMENTANSVARLIG

Anna Rosa Strassegger

Korleis kan ho kasta lys over sambandet mellom den norske arbeidarrørsla og den framveksande sovjetstaten? Og kva rolle spela feminismen i kommunismens framvekst? Yngvild Sørbye arbeidar med ein ny Kollontaj-biografi og har forska lenge i denne kvinna.

34

STUDENTERSAMFUNDET.NO


MARS

ASEKSUALITET - HVA ER DET? HVA VIL DET SI Å VÆRE ASEKSUELL? ER ASEKSUALITET EN SEKSUELL ORIENTERING PÅ LIK LINJE MED HOMOFILI? ER EN FØDT SLIK, ELLER BLIR EN SLIK?

UPOPULÆR AFTEN MANDAG 4.MARS KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

For de fleste mennesker er seksuelle relasjoner ønskelig og føles naturlig. Aseksuelle mennesker føler derimot ikke det samme behovet. I et samfunn med stort fokus på seksualitet er det kanskje ikke så rart at aseksualitet er blitt et slags tabu. Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Randi Gressgård, har forsket på aseksualitet. Hun mener at nettopp fordi vestlige lands medieoffentligheter er så fokusert på sex, fremstår aseksualitet enten som noe eksotisk og spennende, eller en sykdomstilstand som krever behandling. Den internasjonale aseksuelle bevegelsen krever derimot anerkjennelse for det den hevder er en egen seksuell orientering.

KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

Randi Gressgård forsker ved Senter for kvinne kjønnsforskning, UiB ARRANGEMENTANSVARLIG

Emilie Ruud www.flickr.com/photos/swayze/2823208129/sizes/z/in/photostream/

Randi Gressgård, forsker ved Universitetet i Bergen gjester Upopulær aften for å fortelle oss om aseksualitet!

FOREDRAGSHOLDER

35


Redigert bilde: Ă˜ystein Rustenberg Hveding 36

STUDENTERSAMFUNDET.NO


MARS

STATSFEMINISMEN 100 ÅR

ONSDAG 6.MARS KLOKKEN 19:00 BETONG

ONSDAGSDEBATTEN

PANEL

I 1913 FIKK NORGE FOR ALVOR ALLMENN STEMMERETT VED STORTINGSVALG, OG KVINNER FIKK VÆRE MED PÅ Å BESTEMME HVEM SOM SKULLE SITTE I VÅR LOVGIVENDE FORSAMLING.

Mathilde Fasting prosjektleder i Civita og fast skribent for Minerva

Siden har ikke bare lover blitt endret for å fjerne begrensninger kvinner er blitt pålagt av staten, men også lover med den hensikt å gi kvinner muligheter de ellers ville vært foruten, som fødselspermisjon, likelønnskrav, kvotering og barnehager. Mange mener at staten i dag har utspilt sin rolle for aktiv kvinnefrigjøring, og at det er på tide å slippe taket. Andre trekker linjer fra de som ønsker mindre statlige inngrep i dag til de som stemte mot kvinners stemmerett i 1913. Har fremdeles statens inngrep en viktig rolle for kvinnefrigjøringen, eller står den i veien for at kvinner skal få kunne klare seg selv?

Følg paneloppdateringer på studentersamfundet.no

ARRANGEMENTANSVARLIGE Øystein Rustenberg Hveding Hanne Linn Skogvang

KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

37


38

oad.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/John_William_Waterhouse_-_The_Crystal_Ball.JPG

INTUITIONS AND THE UNITY OF PHILOSOPHY DOES ANY METHODOLOGICAL PRINCIPLE UNIFY PHILOSOPHICAL ACTIVITY?

AKADEMISK VORSPIEL

It is often suggested that reliance on intuitions about cases (or thought experiments) is such a unifying method. That view of philosophy has, for example, triggered the so-called experimental philosophy movement. This talk tries to show that a) the suggestion is mistaken, so, b) experimental philosophy is a misguided research program, and c) it is deeply confused to think that there’s any kind of unifying method underlying philosophy.

FRIDAY MARCH 8. 7:00 P.M BIBLIOTEKET

Herman Cappelen is a professor of philosophy at the University of St Andrews, where he works at The Arché Philosophical Research Centre. He is a director of the Linguistic Agency component of Center for the Study of Mind in Nature (CSMN) at the University of Oslo.

SPEAKER Herman Cappelen prof. philosophy, University of St. Andrews ORGANIZER

Rune Eidsaa

STUDENTERSAMFUNDET.NO


MARS

SOPELIMER OG KRUMME NESER?

TRYLLEORD, FLYVENDE OBJEKTER OG SVARTKLEDDE VESENER MED SKREMMENDE UTSEENDE ER ALLE ELEMENTER SOM HØRER MED TIL DE MODERNE STEREOTYPE FORESTILLINGENE OM HEKSER, TROLLMENN OG MAGISK PRAKSIS.

Men hvordan ble magi utført i Norge på 1700-tallet, og hva ble magien brukt til? Svaret finnes i de såkalte svartebøkene, hvor all slags sorte kunster ble nedskrevet.

UPOPULÆR AFTEN MANDAG 11. MARS KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

MAGISK PRAKSIS I NORSKE SVARTEBØKER KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

Ane Ohrvik gjester Upopulær aften. Hun er stipendiat i kulturhistorie og har skrevet en doktoravhandling om norske svartebøker. FOREDRAGSHOLDER

Ane Ohrvik stipendiat i kulturhistorie ARRANGEMENTANSVARLIG http://www.hf.uio.no/ikos/forskning/aktuelt/bilder/2012/svartebok-stavangerboka-300.jpg

Norsk svartebok: Stavangerboka fra ca. 1750

Hannah Kristine Lunde

39


ONSDAGSDEBATTEN

ÅPEN TALERSTOL ONSDAG 13. MARS KLOKKEN 19:00 BETONG HAR DU LENGE HATT NOE PÅ HJERTET SOM DU ØNSKER Å DELE MED STUDENTOFFENTLIGHETEN? ELLER ØNSKER DU BARE Å FÅ I GANG EN DISKUSJON OM DE INTERNASJONALE JØDE-MARXISTENE FRA PROXIMA CENTAURI SOM STYRER VERDEN FRA DEN INTERNASJONALE ROMSTASJONEN?

Onsdagsdebatten ønsker anarkiet velkommen til Betong denne onsdagen. Forbered et innlegg, kom på Betong og la stemmen din høres. Onsdagsdebatten skal sørge for at den får en plass i evigheten. Kveldens panel vil bestå både av interne og eksterne engasjerte studenter, for slik å sikre en flyt i debatten. Det vil være åpent for publikum å tegne seg når som helst til innlegg eller spørsmål. Dette er muligheten til å få til en debatt av studenter, for studenter, men det krever noe av deg som student.

ARRANGEMENTANSVARLIGE

Jørn Kløvfjell Mjelva Martin Tveten

Utgangspunkt for debatten vil være en aktuell studentrelevant sak.

40 http://i.images.cdn.fotopedia.com/flickr-1630513190-hd/People_around_the_World/Europe/France/Demonstration_92_-_18Oct07_Paris_France.jpg

STUDENTERSAMFUNDET.NO


MARS

www.flickr.com/photos/eusebius/4607928809/sizes/o/in/photostream/

http://www.flickr.com/photos/wilwright/5699725305/sizes/l/in/photostream/

PEDRO CAMORA-ALVAREZ: POESI OG GRENSEOVERSKRIDELSE

Poesi berører på tvers av kulturelle og sosiale, for ikke å si språklige grenser. Hvilke utfordringer knytter seg til å finne konsistens i poesi skrevet av i utgangspunktet vidt forskjellige mennesker, under vidt ulike omstendigheter, og til å danne seg en sammenhengende forestilling av den? Hvilken form kan arbeidet med å løse disse utfordringene ta?

AKADEMISK VORSPIEL FREDAG 15. MARS KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

FOREDRAGSHOLDER

Pedro Camora-Alvarez forfatter ARRANGEMENTANSVARLIG

Ola Skar

Den prisbelønte og kritikerroste lyrikeren, gjendikteren, og forfatteren Pedro Carmona-Alvarez forteller om sitt arbeid med diktantologien Verden finnes ikke på kartet. Poesi fra hele verden.

KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

41


MILJØØKONOMI - Å SETTE EN PRISLAPP PÅ NATUREN

42

HVA ER EN TRUET FUGLEART VERDT? KAN VI REGNE UT HVOR MANGE FOSSER SOM BØR VERNES? HVA MENES MED AT ET MILJØTILTAK ER SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMT ELLER ULØNNSOMT? VERDSETTING OG NYTTE-KOSTNADSANALYSE BRUKES MYE AV MILJØØKONOMER, MEN ER OGSÅ KONTROVERSIELT.

FOREDRAGSHOLDER

Professor Karine Nyborg, forfatter av boken “The Ethics and Politics of Environmental Cost-Benefit Analysis”, vil snakke om miljø, økonomi og verdsetting av naturen.

ARRANGEMENTANSVARLIG

Karine Nyborg prof. v/ Økonomisk Institutt, UiO

Ingvild Aabye

STUDENTERSAMFUNDET.NO

//www.fotopedia.com/items/flickr-2860256508 REDIGERT

UPOPULÆR AFTEN

MANDAG 18. MARS KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET


KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

43


LØGN, FORBANNET LØGN OG STATISTIKK: KAN VI STOLE PÅ SSB? KUNNSKAPSSKANSEN I JERNTRIANGELET - STATISTISK SENTRALBYRÅ (SSB) ER UTVILSOMT ET AV DE MEKTIGSTE APPARATENE I NORGE. MANDATET HAR DE AV DET NORSKE FOLK, OG FORMÅLET ER OBJEKTIV ANALYSE OG OBSERVASJONER OM DET SOM VEDGÅR DET NORSKE FOLKET. 85-90% AV ALL OFFISIELL STATISTIKK I NORGE ER PRODUSERT OG PUBLISERT AV SSB.

Men er det mulig å være objektiv som et demokratisk betinget organ? De senere år har me-

arbeid. Særlig har denne kritikken ulmet vedrørende spørsmål om innvandring.

todekritikk av SSBs arbeid vært et springbrett til kritikk av et navlebeskuende, politisk motivert

Fra utstrakt optimisme til knusende pessimisme har vi fått høre SSBs analyser om innvandringsspørsmål. Er simpelthen datagrunnlaget endret og kritikerne uvillig til å erkjenne forandring, eller er resultatene formet med hensikt å fremme bestemte interesser utover SSBs mandat?

ONSDAGSDEBATTEN ONSDAG 20. MARS KLOKKEN 19:00 BETONG

PANEL Følg studentersamfundet.no for paneloppdateringer ARRANGEMENTANSVARLIGE

Svein Tømmerdal d.y. Antoinette Lind

http://www.nscblog.com/wp-content/uploads/2009/04/howtolie.png

44

STUDENTERSAMFUNDET.NO


MARS

BEDRIFTEN OG INNOVASJON I 250 ÅR AKADEMISK VORSPIEL

FREDAG 22. MARS KLOKKEN 19:30 BIBLOTEKET

De siste 250 årene har store deler av verden opplevd en velstandsvekst uten like i forhold til verdenshistorien forøvrig. Den industrielle revolusjon, som skapte dagens overflodssamfunn, settes ofte ved siden av landbruksrevolusjonen i verdenshistorisk betydning. Den grunnleggende drivkraften bak de siste 250 års økonomiske vekst har vært innovasjon. Det er først og fremst ny teknologi (i ordets videste forstand) som ligger bak den økonomiske veksten. Hvilken rolle har bedriften spilt i denne utviklingen? Har dens rollen forandret seg over tid?

KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Henry_ford_1919.jpg

Tor Haugnes, høyskolelektor ved BI, kommer for å snakke om innovasjon og bedriftens rolle i økonomien i historisk perspektiv.

FOREDRAGSHOLDER

Tor Haugnes høyskolelektor, BI ARRANGEMENTANSVARLIG Foto: Henry Ford

Øivind Thorsen Kulsrud 45


ONSDAGSDEBATTEN: AKTUELT ONSDAG 3. APRIL KLOKKEN 19:00 BETONG

ARRANGEMENTANSVARLIGE

Jørn Kløvfjell Mjelva Martin Tveten

VI HOLDER DATOEN ÅPEN FOR SAKER SOM DUKKER OPP I DET OFFENTLIGE ORDSKIFTET. DEBATTEN VIL BLI LANSERT I FORKANT BÅDE PÅ FACEBOOK OG STUDENTERSAMFUNDET.NO

46

STUDENTERSAMFUNDET.NO


APRIL

AKADEMISK VORSPIEL

LANGUAGE CONTACT AND THE EARLY HISTORY OF ENGLISH FRIDAY APRIL 5. 7:00 P.M. BIBLIOTEKET

FROM ITS VERY BEGINNINGS, CONTACT WITH OTHER LANGUAGES HAS BEEN PART OF THE HISTORY OF ENGLISH. THE FIRST GERMANIC PEOPLES – ANGLOSAXONS IN THE MAKING – WHO SETTLED IN BRITAIN VARIOUSLY DISPOSSESSED, SUBJECTED AND ASSIMILATED A CELTIC-SPEAKING NATIVE POPULATION.

For the Anglo-Saxons, language contact left traces in word order and the grammatical system. In recent years, several such features have been claimed as evidence for ‘the Celtic roots of English’. The Scandinavian elements in English raise the question as to what counts as ‘English’, and likewise the question as to what counts as Scandinavian.

SPEAKER

Michael Benskin

professor of Older English at the University of Oslo

Last, in spite of its overwhelmingly Germanic beginnings, English is no longer a Germanic language in respect of its overall vocabulary. Predominantly it is Romance. However, ‘predominantly’ involves counting, and counting is less straightforward than is commonly imagined.

ORGANIZER

Antoinette Lind http://www.flickr.com/photos/nlscotland/5372135829/sizes/o/in/photostream/

KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

47


“VÅRT SISTE TABU”?

PSYKOLOGSPESIALIST OG PRESIDENT I PSYKOLOGFORENINGEN TOR LEVIN HOFSGAARD KALLER DEPRESJON DEN NYE FOLKESYKDOMMEN OG VÅRT SISTE TABU.

UPOPULÆR AFTEN

Depresjon kalles den nye folkesykdommen, og sies å være en av de største helseutfordringene i samfunnet. Hvordan skjedde det? Er det jaget etter lykke, og gapet mellom det vi sier vi vil, og det vi får til, som gjør at vi går i mental spagat? Og hvem opplever vi egentlig at vi kan fortelle om dette til, når fasaden skal være så fin?

MANDAG 8. APRIL KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

Psykologspesialist og president i psykologforeningen Tor Levin Hofsgaard kommer til Upopulær Aften for å snakke om depresjon.

48

FOREDRAGSHOLDER

ARRANGEMENTANSVARLIG

Tor Levin Hofsgaard president i Norsk Psykologiforening

Oda Oftung

http://www.flickr.com/photos/ranoush/2807285054/sizes/l/in/photostream/

STUDENTERSAMFUNDET.NO


APRIL

EN FORFATTER OM EN FORFATTER: KETIL BJØRNSTAD OM HANS JÆGER TORDAG 25. APRIL KLOKKEN 12:15 - 13:00 BLINDERN AKADEMIKA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Hans_J%C3%A6ger.jpg?uselang=no

FOREDRAGSHOLDER Ketil Bjørnstad (1952-) er en av Norges mest produktive kunstnere, forfatter av minst Ketil Bjørnstad tredve bøker, klassisk pianist, jazzmusiker og forfatter komponist. Han er internasjonalt anerkjent for både sin musikk og litteratur. I tillegg til skjønnlitteratur, poesi og essays, har Bjørnstad ARRANGEMENTANSVARLIG skrevet flere biografier om kunstnere fra norsk Thea Hilding gullalder, blant annet om bohemen Hans Jæger.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Hans_J%C3%A6ger.jpg?uselang=no

Hans Jæger (1854-1910) var norsk forfatter, anarkist og bohem. Jæger livsstil har kanskje preget norsk litteratur i større grad enn hans egen litterære produksjon, selv om bøkene hans ble beslaglagt og han selv sendt i fengsel for dem. På 1880-tallet hadde han stor innflytelse som midtpunkt for den såkalte Kristianiabohemen, en gruppe studenter og kunstnere som vendte borgerskapet og den konvensjonelle livsførsel ryggen.

TA MED DEG MATPAKKEN TIL BLINDERN AKADEMIKA OG HØR KETIL BJØRNSTAD FORTELLE OM EN FORFATTER SOM HAR PROVOSERT OG INSPIRERT MANGE, INKLUDERT BJØRNSTAD SELV.

KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

49


ONSDAGDSDEBATTEN PRESENTERER:

EYELESS IN GAZA: THE WAR OF PERSPECTIVES «EVERYONE WITH THEIR LITTLE PERSPECTIVE. PERSPECTIVE SHUTS OUT THE UNIVERSE; IT KEEPS THE LOVE OUT.» - CAROL, TAKING WOODSTOCK

Konflikten mellom Israel og Palestina foregår vel så mye i mediene som på slagmarken. Ulike perspektiver kjemper om definisjonsmakten; hver side har sin måte å fremstille seg selv og konflikten på.

Ambassadør Naim Araidi ved den israelske ambassaden vil fremlegge sin versjon av Israels selvforståelse, og vil bli imøtegått av synspunktene og erfaringene til Jan Egeland, fredsforsker og nåværende Europa-direktør ved Human Rights Watch.

50

/www.flickr.com/photos/harmyd/5480461944/sizes/o/in/photostream/

Det Norske Studentersamfunds Kulturutvalg ønsker å adressere og utfordre disse perspektivene, og inviterer derfor til en debatt om Israels selvforståelse. Vi spør: Hvilket selvbilde har Israel? Hvordan forstår de sin rolle i verden generelt og Midtøsten spesielt? Hvordan opplever de verdenssamfunnets reaksjoner på politikken de fører? Og hvilket bilde har de selv på konflikten de per i dag befinner seg i?

STUDENTERSAMFUNDET.NO


APRIL

ONSDAG 10. APRIL KLOKKEN 19:00 STORSALEN PANEL Naim Araidi ambassadør ved den israelske ambassade Jan Egeland Europadirektør ved Human Rights Watch og gjesteforeleser ved Universitetet i Stavanger

ARRANGEMENTANSVARLIGE

Jørn Kløvfjell Mjelva Hanne Linn Skogvang Kim Kristensen m.fl. KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

51


MUSIKK, RYTME OG BEVEGELSE HVORDAN KAN MUSIKK SETTE I GANG BEVEGELSE I OSS?

AKADEMISK VORSPIEL

Om vi danser, tramper takten eller gynger med til musikken foregår det prosesser der vi tilpasser våre kroppslige rytmer til musikkens puls og rytme. Hvordan foregår disse prosessene, hva i musikken er med på å forme de og hvordan er de med på å formidle musikkens stemning og emosjonelle karakter?

52

FOREDRAGSHOLDER /upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Baker_Charleston.jpg

Hans T. Zeiner-Henriksen er førsteamanuensis i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. I sitt doktorgradsarbeid har han studert forbindelser mellom rytme, sound og bevegelse i ulike former for elektronisk dansemusikk, og for tiden arbeider han med det samme bevegelsesperspektivet knyttet til sterke emosjonelle opplevelser med musikk.

FREDAG 12. APRIL KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

Hans T. Zeiner-Henriksen førstemanuensis i musikkvitenskap, UiO ARRANGEMENTANSVARLIG

Selma Louise Viktoria Zosel

STUDENTERSAMFUNDET.NO


APRIL

MANDAG 16. APRIL KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

FILM NOIR UPOPULÆR AFTEN FILM NOIR ER EN EPOKE INNENFOR HOLLYWOOD-FILM SOM HADDE SIN STORHETSTID PÅ 1940-TALLET MED FILMER SOM THE MALTESE FALCON (1941), DOUBLE INDEMNITY (1944) OG OUT OF THE PAST (1947).

Film noir-epoken er kjent for en særegen dunkel lyssetting, historier om detektiver, kriminelle og farlige kvinner. Stilen hadde sine røtter i tysk ekspresjonistisk film fra 1920-tallet.

KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

Fredrik Wandrup journalist og forfatter ARRANGEMENTANSVARLIG

Nora Helset /www.flickr.com/photos/whatindienights/6165846122/sizes/o/in/photostream/

Fredrik Wandrup er journalist i Dagbladet og forfatter. Han gjester oss i Upopulær aften for å gi en innføring i epoken.

FOREDRAGSHOLDER

53


ONSDAGSDEBATTEN I SAMARBEID MED RADIKALT ØKONOMINETTVERK:

ØKONOMI; ET HØYREVRIDD FAG? NÅR BRORPARTEN AV DE GRUNNLEGGENDE ØKONOMISKE MODELLENE ANTAR ET HELT FRITT MARKED SOM DET MEST “EFFEKTIVE” UTFALLET, TAR DET FOR GITT AT MARKEDENE ER SELVREGULERENDE, OG PÅ VEI TILBAKE TIL LIKEVEKT OM DET IKKE ALT ER DER. DERMED GÅR DE OGSÅ UT FRA AT MENNESKET ER ET “NYTTEMAKSIMERENDE” VESEN SOM KUN LEGGER EGET VELVÆRE TIL GRUNN FOR HVERDAGENS AVGJØRELSER. KAN MAN DA KALLE ØKONOMIFAGET VERDINØYTRALT?

ONSDAG 17. APRIL KLOKKEN 19:00 BETONG

Etter finanskrisa traff verden har økonomisk teori blitt brukt for å legitimere kutt i lønn, pensjoner og velferdstjenester. Snakker vi om en fagdisiplin som er høyrevridd, og ute av kontakt med omverdenen, eller gir økonomene svarene vi trenger?

PANEL Følg paneloppdateringer på studentersamfundet.no ARRANGEMENTANSVARLIG http://www.flickr.com/photos/cassanaya/7179098245/sizes/l/in/photostream/

54

RØN ved Joakim Møllersen

STUDENTERSAMFUNDET.NO


AKADEMISK VORSPIEL

DØDSHJELP - HVOR GÅR GRENSENE? HVA ER DET VI EGENTLIG SNAKKER OM NÅR VI DISKUTERER FOR ELLER IMOT DØDSHJELP, OG ER SKILLET MELLOM ”AKTIV” OG ”PASSIV” DØDSHJELP BARE EN ILLUSJON?

Medisinsk mord, assistert selvmord eller å avstå fra livsforlengende behandling; begrepet ”dødshjelp” benyttes i mange vidt forskjellige sammenhenger. I Nederland praktiseres eutanasi lovlig, og i Belgia høster man organer fra de som mottar dødshjelp. Lars Johan Materstvedt, professor i filosofi ved NTNU og tidligere forsker i Kreftforeningen, er blant Norges fremste eksperter på temaet. I løpet av kvelden vil han rydde opp i en del misforståelser rundt begrepet ”dødshjelp” og gi et innblikk i hvordan dette følsomme temaet har blitt behandlet i det internasjonale rettsapparatet gjennom tidene. Prof. Materstvedt vil også presentere vitenskapelige funn på hvorfor pasienter ber om dødshjelp, og hvordan det oppleves for legene å utføre eutanasi.

FREDAG 19. APRIL KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

FOREDRAGSHOLDER

Lars Johan Materstvedt professor i filosofi, NTNU ARRANGEMENTANSVARLIG

Kristin Andrea Wilmann

http://www.flickr.com/photos/certo/4253668317/

55

KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

55


GRUNNLOVEN - KUPPET AV MENNESKERETTIGHETENE? ONSDAGSDEBATTEN ONSDAG 24. APRIL KLOKKEN 19:00 BETONG

GRUNNLOVEN SKAL FORANDRES, OG DET I STOR STIL. STERKE KREFTER VIL AT MENNESKERETTIGHETENE SKAL VIES ET HELT KAPITTEL I GRUNNLOVEN, OG MYE TYDER PÅ DE VIL FÅ VILJEN SIN: DE FLESTE AV FORSLAGENE ER RENE KOPIER AV MENNESKERETTIGHETSUTVALGETS EGNE FORSLAG SOM BLE FREMMET I EN 260-SIDERS RAPPORT TIL STORTINGET. Den opplyste og brede debatten både før og etter fremleggelsen i Stortinget har også vært tilnærmet fraværende. Onsdagsdebatten inviterer derfor politikere, akademikere og ikke minst dere, folket, til debatt om hva menneskerettighetenes plass i grunnloven bør være.

PANEL

Eivind Smith professor i jus, UiO Geir Ulfstein professor i jus, UiO Hallgeir H. Langeland SV Følg paneloppdateringer på studentersamfundet.no ARRANGEMENTANSVARLIGE 56

Håkon Søiland Julie Sandene

Er det ønskelig at Grunnloven skal gi flere og flere konkrete rettigheter, à la den amerikanske konstitusjonen? Sementerer grunnlovsforslagene debatter som egentlig hører hjemme i politikken og ikke høyesterett? Hvilken versjon av menneskerettighetene skal man basere seg på? Og vil en grunnlovsforandring i det hele tatt utgjøre noen substansiell forskjell for det norske folk og statsforvaltning? I lys av disse spørsmålene vil vi også diskutere et konkret grunnlovsforslag, nemlig ny §107: “Statens myndigheter skal respektere STUDENTERSAMFUNDET.NO den enkeltes kulturelle identitet...” http://www.flickr.com/photos/28922120@N03/6273511761/sizes/o/in/photostream/


APRIL

AKADEMISK VORSPIEL

PSYKOLOGISKE VIRKNINGER AV MENNESKERETTIGHETSBRUDD ONSDAG 26. APRIL KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

AT TORTUR, HJEMSTEDSFORDRIVELSE OG ARBITRÆR VOLDSUTØVELSE MED GOD GRUNN ER FORDØMT PRAKSIS HERSKER DET LITEN UENIGHET OM. ALIKEVEL ER DET ALTFOR LETT Å MISTE AV SYNE LIDELSENE SOM ER MED PÅ Å GI MENNESKERETTIGHETENE BETYDNING, OG AT DE PSYKOLOGISKE VIRKNINGENE AV BRUDD UNEKTELIG ER ALVORLIGE.

FOREDRAGSHOLDER

For å belyse disse virkningene kommer Nora Sveaas, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved UiO. Nora Sveaass er blant annet mangeårig forsker på psykologiske konsekvenser av menneskerettighetsbrudd, vinner av Amnesty International Norges menneskerettighetspris, samt medlem av FNs torturkomité.

Nora Sveaas førsteamanuensis, psykologisk institutt, UiO ARRANGEMENTANSVARLIG

Ola Skar http://www.flickr.com/photos/truthout/4041932701/sizes/m/in/photostream/

KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

57 http://www.flickr.com/photos/cushinglibrary/4876279508/


AKADEMISK VORSPIEL

KONSEPTKUNST Det meste av det som skjer i samtidskunsten kan sies å være en form for konseptuell kunst. Da konseptkunsten oppstod på 1960-tallet var målet å fokusere på kunsten som meningsproduserende og på å kommunisere med publikum; det var en motreaksjon på modernismens tilbaketrekning fra verden og dens ensidige fokus på form. Vil konseptkunsten fortsatt kommunisere med sitt publikum eller har den blitt utilgjengelig?

FREDAG 03. MAI KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

Professor i kunsthistorie ved UiO, og leder for Estetisk seminar, Ina Blom vil se nærmere på motivasjonene for konseptkunsten da den oppsto og på hva konseptkunst er i dag.

Ina Blom

FOREDAGSHOLDER

ARRANGEMENTANSVARLIG

Randi Furuberg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Arambol-give-tylicki.jpg

58

STUDENTERSAMFUNDET.NO


MAI

UPOPULÆR AFTEN

MUSLIMSK FEMINISME HØRT OM DEN MUSLIMSKE FEMINISTEN? HVILKE KAMPSAKER HAR HUN, ELLER HAN, OG FINNES DET HER FELLESTREKK MED KAMPSAKER EN SER I VESTLIGE SAMFUNN?

p://en.wikipedia.org/wiki/File:Islamic_Feminism_Symbol.svg

I Islam sies det at enhver kvinne er dronningen i sitt hjem, mens i liberale vestlige samfunn er ofte den muslimske kvinnen stakkarsliggjort som den undertrykte i et mannsdominert samfunn. Noen mener at ordet

Islam og feminisme er to uforenlige begreper. Er det rettferdig å fremstille den muslimske kvinnen som passiv og uten stemme? Hvordan fremstilles kvinnens rolle i de religiøse tekstene, og er realiteten i samsvar eller motstridene – i så fall hvilke bevegeleser har en i muslimske samfunn som korrigerer eller forsterker? Feministiske bevegelser i muslimske samfunn i og utenfor vesten er et aktuelt og spen-

DATO - TBA KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

nende tema å ta opp! Upopulæraften inviterer Lena Larsen til å holde foredrag om temaet. Larsen har lenge hatt en viktig stemme i debatter som omhandler disse mange spørsmål. Hun fullførte sin doktoravhandling på universitetet i Oslo 2011, og har mye akademisk kunnskap om kvinner i Islam og muslimske miljøer.

FOREDRAGSHOLDER

Lena Larsen ARRANGEMENTANSVARLIG

Hawa Muuse

KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

59


KVINNERETT OG REVOLUSJON: OLYMPE DE GOUGES “KVINNEN HAR RETT TIL Å BESTIGE SKAFOTTET. HUN MÅ HA LIKE STOR RETT TIL Å BESTIGE TALERSTOLEN”

Kulturutvalget markerer 100-års jubileet for kvinners stemmerett med en Upopulær aften om forfatteren og feministen Olympe de Gouges (1748-93). De Gouges var politisk aktiv rundt den franske revolusjon, og skrev i 1791 Erklæring om kvinnens og borgerinnens rettigheter. Denne kom som en reaksjon mot Borgerrettighetserklæringen fra 1789, som i praksis var forbeholdt menn. Hun ble giljotinert under terroren i 1793.

UPOPULÆR AFTEN DATO - TBA KLOKKEN 19:00 BIBLIOTEKET

FOREDAGSHOLDER

Følg studentersamfundet.no for paneloppdateringer ARRANGEMENTANSVARLIG

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Marie-Olympe-de-Gouges.jpg

60

Hannah Kristine Lunde

STUDENTERSAMFUNDET.NO


ENGASJER DEG I KULTURUTVALGET! TAKK TIL... Ønsker du å holde debatter for landets frieste talerstol? Arrangere foredrag om din største interesse? I Kulturutvalget er det rom både for det sære og det aktuelle, for utfordrende debatter og dypdykk i det kuriøse. Det Norske Studentersamfunds Kulturutvalg er synonymt med mangfold, noe som reflekteres både gjennom arrangementenes temaer og ved studentene som utarbeider disse. Å engasjere seg gir en unik mulighet til å bli en del av en forening med studenter fra vidt forskjellige studieprogram og utdanningsinstitusjoner. I år gir det dessuten privilegiet av å være aktiv under Studentersamfundets 200-års jubileum. Send en mail til kulturutvalget@studentersamfundet.no for mer informasjon, eller meld din interesse på et av våre arrangementer. Hjertelig velkommen som aktiv eller publikum!

Vi takker Vi takker gamle aktive for gode råd og kloke innspill Vi takker Hovedstyret ved Det Norsk Studentersamfund samt resten av foreningene ved Det Norske Studentersamfund Chateau Neufs førsteklasses og uerstattelige teknikere, slottsmestre og sivilarbeidere Korrekturleserne for god innsats Våre samarbeidspartnere, deriblant International Campaign to Abolish Nu clear Waepons (ICAN), Utenriksdepartementet, Radikalt Økonominettverk Rektor for Universitet i Oslo, Ole Petterr Ottersen, samt øvrig rektorat for deres deling av kunnskap og kompetanse Akademika Blindern for godt samarbeid Til sist takker vi vårt stadig voksende, engasjerte og kunnskapstørste publikum, som gjør vårt arbeid verdt sin andel slit

Hannah Kristine Lunde Nestleder for Det Norske Studentersamfunds Kulturutvalg

KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

61


AKTIVE MEDLEMMER VÅREN 2013 STYRET

UPOPULÆR AFTENS REDAKSJON

AKADEMISK VORSPIELS REDAKSJON

leder Martin Tveten filosofi/matematikk (UiO) nestleder Hannah Kristine Lunde kulturuhistorie (UiO) økonomiansvarlig Svein Tømmerdal d.y. retorikk(UiO) pr-koordinator Håkon Søiland filosofi (UiO)

Nora Helset - Kultur og kommuniukasjon (UiO) Thorstein Grüber Sjursen - Tysk (UiO) Ingvild Aabye - Biologi (UiO) Trine Pedersen Krigsvoll - Kultur og ledelse (BI) Hawa Muuse - Samfunnsgeografi (UiO) Oda Oftung - Kunsthistorie (UiO) Gunhild Nyaas - Statsvitenskap (UiO)

Anna Rosa Strassegger - Arkitur - og designhøgskolen i Oslo Rune Eidsaa - Filosofi (UiO) Anders Krosshavn Vik - Filosofi (UiO) Kristin Andrea Wilmann - Master i medisin (UiO) Randi Furuberg - Einar Granum Kunstfagskole, filsofi (UiO)

ONSDAGSDEBATTENS REDAKSJON

KULTURELITENS RÅD

redaktør for Upopulær aften Emilie Ruud kulturhistorie (UiO) redaktør for Onsdagsdebatten Jørn Kløvfjell Mjelva FAM, filosofi (UiO) redaktør for Akademisk Vorspiel Ola Skar filosofi (UiO)

62

Kim Kristensen - Samfunnsgeografi (UiO) Krisitan Bjørke - Fysikk (UiO) Marianne Langfeldt - Sykepleie (UiO) Øivind Thorsen Kulsrud - Historie (UiO) Kristin Celius - Statsvitenskap (UiO) Antoinette Lind - Juss, retorikk, engelsk (UiO) Øystein Rustenberg Hveding - Filosofi (UiO) Hanne Linn Skogvang - Enkteltemner teologi (UiO) Kine Camilla Jakobsen Thor Alexander Almelid - Historie (UiO) Robin Kubara - Filosofi (UiO)

Ane Dommersnes Jølbo - Sykeplaie (HiOA) Ingeborg lauvhjell - Tysklandstudier (UiO) Åse Sjøstrand - Spesialpedagogikk (UiO)

AKADEMIKA-ANSVARLIGE Eivor Elisabeth Daae Mæland Tverrfaglige kjønnstudier, filosofi (UiO) Thea Hilding - Internasjonale studier (UiO)

STUDENTERSAMFUNDET.NO


DU FINNER ALLTID FERSK INFORMASJON, HARDE FAKTA OG OPPDATERTE ARRANGEMENTER PÅ: STUDENTERSAMFUNDET.NO

KULTURUTVALGET — PROGRAM VÅREN 2013

@KULTURUTVALGET

KULTURUTVALGET

63


facebook.com/kulturutvalget

Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund Program Våren 2013  

Her er Kulturutvalgets program for våren 2013. Les igjennom og marker av datoer i almanakken!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you