Page 1

Kulturtjenesten

Kulturtjenestens katalog for dagtilbud og skoler Kulturtilbud og Åben Skole-forløb

2017/2018

CULTHUS OG BILLEDFABRIKKEN, ENSEMBLE STORSTRØM, FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE, FUGLSANG KUNSTMUSEUM, GULDBORGSUND-BIBLIOTEKERNE, KNUTHENBORG SAFARIPARK, LOLLANDBIBLIOTEKERNE, LOLLAND MUSIKSKOLE, MIDDELALDERCENTRET, MUSEUM LOLLAND-FALSTER, NATURLANDET, REFAS SKOLETJENESTE, TEATRET MASKEN


Udgivet af Kulturtjenesten Kulturtjenesten August 2017 Kulturtjenesten Jernbanegade 7, 4830 Maribo Parkvej 37, 4900 Nykøbing F. kontakt@kulturtjenesten.dk +45 21 53 70 64 kulturtjenesten.dk Redaktion Kulturkoordinator, Caroline Erritzøe Layout Erik Graham Lindstrøm Fotos Ingrid Riis, Erik Graham Lindstrøm, Caroline Erritzøe M.FL. Tryk Lolland Kommunes trykkeri Der tages forbehold for trykfejl og pris-, dato- og indholdsændringer

Kulturtjenesten er et mellemkommunalt samarbejde mellem Lolland og Guldborgsund Kommune. Sammen med store og små lokale kulturinstitutioner i kommunerne arbejder Kulturtjenesten for at gøre kulturtilbud og Åben Skole-forløb kvalificerede og tilgængelige for dagtilbud og skoler. Fælles for kulturaktørerne i Kulturtjenesten er deres store interesse for at målrette og tilrettelægge kulturog læringsforløb, så de let kan indgå i pædagogernes planlægning af læreplanstemaer og lærernes brug af den åbne skole. På www.kulturtjenesten.dk kan du altid finde de nyeste informationer om kulturaktørerne og deres tilbud, samt bestille forløbene via simple bestillingsformularer. Ønsker du at holde dig opdateret på alle de nyeste kultur- og undervisningstilbud kan du ligeledes tilmelde dig Kulturtjenestens nyhedsbrev.

Kulturtjenesten har esisteret siden 2011. De overordnede rammer for Kulturtjenesten blev udviklet i et tæt samarbejde mellem Kultur og Fritid Lolland, Kultur og Fritid Guldborgsund, Fuglsang Kunstmuseum, Storstrøms Kammerensemble og Museum Lolland-Falster samt Skoletjenesten på Sjælland.

@

Følg @kulturtjenesten på Facebook og Instagram for at være den første til at høre om gode tilbud og sjove historier.


Kulturtjenesten 3

Indhold Kulturtjenestebussen���������������������������������������������������������� 4 CultHus og Billedfabrikken��������������������������������������������������� 6 Ensemble Storstrøm����������������������������������������������������������� 8 Folkekirkens Skoletjeneste SYLF����������������������������������������� 10 Fuglsang Kunstmuseum���������������������������������������������������� 12 Guldborgsund-bibliotekerne����������������������������������������������� 14 Knuthenborg Safaripark���������������������������������������������������� 16 LollandBibliotekerne���������������������������������������������������������� 18 Lolland Musikskole������������������������������������������������������������ 20 Middelaldercentret������������������������������������������������������������ 22 Museum Lolland-Falster����������������������������������������������������� 24 Naturlandet��������������������������������������������������������������������� 26 REFAs Skoletjeneste��������������������������������������������������������� 28 Teatret Masken���������������������������������������������������������������� 30 Har du talt med din kulturambassadør i dag?����������������������� 32 Har du en idé?����������������������������������������������������������������� 33 Del dine historier - inspirer dine kollegaer!��������������������������� 34 Ti gode råd ��������������������������������������������������������������������� 35


4 Kulturtjenesten

Kulturtjenestebussen – gratis transport ud og hjem

Kulturtjenestebussen er en gratis busordning finansieret af Lolland og Guldborgsund Kommune gennem Kulturtjenesten. Formålet er at bidrage til at dagtilbud og folkeskoler, uanset geografisk placering, kan benytte kultur- og læringsforløb hos alle Kulturtjenestens aktører. På denne måde sikrer vi, at børn og unge har lige muligheder for at besøge kulturinstitutionerne på hele Lolland-Falster. Med Kulturtjenestebussen bliver I afhentet ved døren og kørt til og fra Kulturtjenestens aktører. Læs mere om busordningen og bestil Kulturtjenestebussen til jeres næste udflugt på www.kulturtjenesten.dk God tur!


Kulturtjenesten 5

”Jeg kan oplyse at Nørre Vedby skole har været meget glad for Kulturtjenestens transportordning, uden hvilken vi nærmest ikke har haft råd til at møde kultur.” Ane Riise-Knudsen, Nørre Vedby skole ”Kulturtjenesten har gjort meget for at hjælpe skolerne økonomisk. F.eks. har man igennem flere år kunne søge om gratis busser til nogle af jeres kulturtilbud. Det har været årsag til, at børn på Nysted Skole er kommet lidt mere ud af huset end det ellers ville have været muligt. Så tusind tak for godt samarbejde.” Lisbeth Hart-Hansen, Nysted Skole ”Da vores afdeling ligger langt ude på landet og den offentlige transport er besværlig og dyr, havde vi dog slet ikke haft mulighed for at benytte disse tilbud så ofte, som vi har gjort, hvis ikke vi havde fået Lollandbussen. Det er da en genial ide.” Ane Kanstrup, Dannelunde skole ”Tusind tak fordi vi har fået Lollandbussen, det gør hele dagen meget, meget nemmere og ikke mindst mulig at nå inden for almindelig skoletid. Det er en stor hjælp – ellers kom vi nok ikke afsted.” Lene Elise Andersen, Dannelunde skole


6 Kulturtjenesten

CultHus og Billedfabrikken CultHus skaber trygge rammer for en kreativ, social, nysgerrig og udviklende børne- og ungdomskultur. Her udvikles kultur- og undervisningsforløb for, med og om børn og unge, hvor brugerinvolvering har højeste prioritet. Billedfabrikken fungerer som et epicenter for kreativitet og kunstneriske processer via dialog, læring og inspiration som en del af den kunstneriske og kulturelle fødekæde på Lolland-Falster. Billedfabrikken bidrager til at udvikle kunstneriske miljøer, hvor børn og unge kan udfolde deres kunstneriske og kreative potentialer. LYKKEN ER…. / IMPRESSIONISME Et billedprojekt hvor der arbejdes med børnenes egne fortællinger om skønhed og lykkefølelser. Processer fra fortælling – idé og færdigt maleri. Børnene introduceres til den fransk-russiske maler Chagalls symbolverden. Vi ser på fremstillinger af Paradis og mennesker. I børnehøjde arbejder vi med figurarbejde, komposition og simpel farvelære. Målgruppe: Dagtilbud Læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling, kulturelle udtryksformer og værdier, sociale kompetencer, sproglig udvikling Pris: 1000 kr. inkl. materialer

MINIATURE VERDENER / SAMTIDSKUNST Miniature Verdener er et skulptur- og installationsprojekt, hvor der leges med de associationer og stemninger, der opstår, når man sammenstiller velkendte ting i en ny sammenhæng og ny skala. Bevæbnet med bl.a. skrot, genbrug, limpistoler og akrylmaling skal vi eksperimentere med modellering, byggeri og iscenesatte fotos. Vi lader os inspirere af kunstneren Charles LeDray. Målgruppe: 1.-4. klasse Fag: Billedkunst Pris: 1000 kr. inkl. materialer

DEN IDEALISEREDE VIRKELIGHED / FRA DANSK GULDALDER TIL FACEBOOK Et tegne- og maleprojekt hvor eleverne arbejder med studier af naturen og mennesket fra Guldalder til nutidens sociale medier. Projektet tager udgangspunkt i det idealiserede billede af virkeligheden. Vi tegner skitser ude i bylandskaber og i naturen, og vi arbejder med fotos og ser på de sociale mediers fremstilling af mennesker. Inspirationen henter vi hos store navne som Eckersberg, Lundbye, Skovgaard og Købke samt fra statusopdateringer og billeder på de sociale medier. Målgruppe: 5.-9. klasse Fag: Billedkunst, dansk, historie, samfundsfag Pris: 1000 kr. inkl. materialer

MENNESKETS 3 LAG HUD/ MODERNISME Et arkitektur- og byrumsprojekt: Fantastiske huse, byer, bæredygtighed og grøn arkitektur. Med inspiration fra den østrigske maler Hundertwassers kunstneriske princip om ”menneskets 3 lag hud” – Kroppen, tøjet og arkitekturen der omgiver os, skaber eleverne personlige modeller af huse til en fantastisk by med nye boligkvarterer. Målgruppe: 5.-9. klasse Fag: Billedkunst, samfundsfag, natur/teknologi Pris: 1000 kr. inkl. materialer

Læs mere om CultHus og Billedfabrikkens mange tilbud og bestil forløbene via www.kulturtjenesten.dk Culthus - Industrivej 10A, 4800 Nykøbing F.


Kulturtjenesten 7

”Det har været helt fantastisk at være herude på Billedfabrikken i forbindelse med vores emneuge. Forløbet passer rigtig godt til de overordnede planer vi havde lagt” Birthe, lærer på SUNDskolen


8 Kulturtjenesten

Ensemble Storstrøm Formidling af musikken til børn og unge er en af ensemblets vigtige opgaver. Vi spiller koncerter for daginstitutioner og skoler, hvor det musikalske udtryk og den musikalske oplevelse er i centrum. Ensemble Storstrøm giver i undervisningen af børn og unge eksempler på hvordan musikken omgiver os i vores hverdag og på hvordan den påvirker os. Alle vores koncerter og undervisningstilbud er tilpasset hvert enkelt alderstrin. KOM BARE FORBI! Alle skoler og daginstitutioner er altid velkomne i KUMUS på Fuglsang. Kontakt os når I har lyst til at høre noget musik, så finder vi sammen en dag og et tidspunkt. Vi fortæller om musikken og instrumenterne og spiller for jer. Tilbuddet er gratis og tilpasses børnenes alder og den tid I har til rådighed. Målgruppe: Dagtilbud og 1.-9. klasse Fag: Musik Pris: Gratis

TVÆRFAGLIG WORKSHOP HAVEN – TRE FORTÆLLINGER Med haven som fælles omdrejningspunkt har Museum Lolland-Falster, Ensemble Storstrøm og Fuglsang Kunstmuseum sammen udformet et spændende og anderledes læringsforløb. Fantastisk nykomponeret musik, medrivende historiske havefortællinger og alternativt drivhusbyggeri er forløbets afsæt, når vi gennem åben dialog og aktiv deltagelse skal i haven, til koncert, på kunstmuseum og i billedkunstværkstedet. Dato: Onsdage, torsdage, fredage i ugerne 38, 39, 40, 41 i 2017. Målgruppe: 3.-5. klasse Fag: Historie, dansk, musik, billedkunst og natur/ teknologi. Pris: 600 kr.

Læs mere om Ensemble Storstrøms og bestil forløbene via www.kulturtjenesten.dk Ensemble Storstrøm - Nystedvej 73C, 4891 Toreby L.


Kulturtjenesten 9

”Vi oplevede en masse dejlige følelser, både glade og triste, men meget afslappende - især det med den flotte musik. Vi synes musikerne er for seje, og rigtig dygtige til at spille musik.” Maribo Skole, Margretheskoleafdelingen


10 Kulturtjenesten

Folkekirkens Skoletjeneste SYLF Folkekirkens Skoletjeneste udbyder gratis projekter om kristendom, religion, livsfilosofi og etik, historisk og nutidigt. Projekterne er kundskabsmeddelende – ikke forkyndende, og lægger op til, at den enkelte elev selv skal tage stilling til den formidlende viden. Skoletjenesten er lokalt funderet og har et samarbejde med alle kirkerne i Lolland og Guldborgsund kommuner. LUTHER 500 ÅR De yngste skal arbejde med kirkerummets brikker, lave puslespil og se hvordan kirkerummet blev ændret efter reformationen. For mellemtrinet er der tegnefilm, tanker og teser om reformationen, der skal gøre eleverne forståeligt, hvor omfattende reformationen var. De ældste skal i et rollespil tage stilling til om de er for eller imod reformationen og det brud den var på almindelige samfundsnormer og trospraksis. Tilmeldingsdato: Senest 1. sep.

INGEMANNS MORGENSANGE Temaet for ”Et møde med den danske salme 2018” er B.S. Ingemanns morgensange, og eleverne skal både indholdsmæssigt og musikalsk arbejde med fem af disse. Som afslutning på projektet samles alle deltagende klasser i Maribo domkirke d. 15. marts kl. 10 eller Vordingborg kirke d. 16. marts kl. 10 til en stor fælles salmesangsafslutning. Her får eleverne lov til at mærke, hvordan det er at være mange, der synger sammen. Dato: Feb. - marts 2018, tilmeldingsdato senest 1. jan. 2018. Lærerkursus: 22. jan.

Målgruppe: 1.-3., 5.-6., 7.-10. klasse Fag: Kristendomskundskab, dansk og historie Pris: Gratis

Målgruppe: 3.-5. klasse Fag: Kristendomskundskab og musik Pris: Gratis (også lærerkursus)

TROR DU PÅ ENGLE? Tror du på engle? tager eleverne på engletur gennem historien, religioner, kunsten, sproget, litteraturen etc. I forløbet skal eleverne fremstille engle, som der vil blive mulighed for at udstille i de lokale kirker. Der vil ligeledes være salmer om engle med tilhørende tegneserier, der gør teksterne letlæselige på de laveste klassetrin. Dato: Sep. – dec. 2017, tilmeldingsdato senest 1. sep. Til projektet er der også knyttet et lærekursus, hvor kunstneren Lise Frederiksen viser hvordan man laver skrotengle.

ROSENS NAVN I 1986 blev Umberto Ecos roman, Rosens navn, filmatiseret. Eleverne skal se filmen og arbejde med: • Middelalderkirken: Magt, munkeordener, inkvisitionen, kætterbekæmpelse m.m. • Gudsopfattelser • Forholdet til den antikke, græske litteratur En del af diskussionen i filmen handler om nærvær og opmærksomhed på omgivelserne – om at se spor og tyde tegn, som eleverne – sammen med den faglige viden - skal bruge til at løse mordgåderne. Dette gøres med inspiration i spilfænomenet Escape room. Dato: Feb. - marts 2018. Lærerkursus: 9. jan. Tilmeldingsdato: Senest 1. jan. 2018.

Målgruppe: 1.-3. klasse Fag: Kristendomskundskab, billedkunst, dansk Pris: Gratis (også lærerkursus)

Målgruppe: 7.-10. klasse Fag: Kristendomskundskab, historie, dansk Pris: Gratis (også lærerkursus inkl. frokost)

Læs mere om Folkekirkens Skoletjeneste SYLFs mange tilbud og bestil forløbene via www.kulturtjenesten.dk


Kulturtjenesten 11

”Jeg har før arbejdet med jeres Kierkegaard materiale, og det var super godt.” Helle, lærer på Møllebakkeskolen


12 Kulturtjenesten

Fuglsang Kunstmuseum Fuglsang Kunstmuseum har en skøn samling af dansk kunst, desuden vises løbende særudstillinger med skiftende temaer og kunstneriske udtryk – ofte forskningsbaserede. Museets flotte arkitektur, den nye formidlingsafdeling KUMUS og den naturskønne beliggenhed sætter rammen for et anderledes og inspirerende læringsrum, med fokus på dialog, anerkendelse og kreativitet. Foran værkerne i de mange udstillinger henter vi viden, har debat og lader os inspirere, og i museets nye værksted laver vi praktisk billedkunst og undersøgelser, som understøtter et dybere kendskab til, hvad kunst kan være. FORTÆLLETÆPPET Vil du være med til at udfordre de yngstes fantasi i en kreativ proces? Sammen finder vi på historier og fortællinger med udgangspunkt i essentielle danske kunstværker. Fortælletæppet er kunstformidling i børnehøjde, målrettet de ældste børn i dagtilbud og folkeskolens yngste klasser og med en sjov, fri og fabulerende tilgang til hovedværker i dansk kunst. En involverende, uformel og lærende ramme om de yngste børns første møde med kunstmuseet og billedkunsten. Målgruppe: Dagtilbud og 0.-2. klasse Fag: Billedkunst og dansk Læreplanstemaer: Kulturelle udtryksformer og værdier. Pris: 500 kr.

WORKSHOPFORLØB Fuglsang Kunstmuseum tilbyder løbende kreative workshopforløb for børn og unge udarbejdet med udgangspunkt i de skiftende særudstillinger, der vises på museet hen over året. Forløbene indeholder altid både besøg i særudstillingen og i billedkunstværkstederne i KUMUS. Alle workshops er tilrettelagt, så de tilgodeser de pædagogiske læreplanstemaer og folkeskolens Fælles Mål for de udvalgte fag og klassetrin. Målgruppe: Dagtilbud og skoler. Målgrupperne skifter med udstillingerne hen over året. Pris: Gratis

NYE AKTIVITETSARK I forbindelse med alle særudstillinger hen over året udvikler Fuglsang Kunstmuseum kreative og sjove aktivitetsark til indskolingsklasser, der ønsker at opleve museet på egen hånd. Med ark og materialeposer kan man gå på opdagelse i udstillingen og fordybe sig foran værkerne – med små praktiske undersøgelser og lidt underholdende tekst om kunsten og kunstnerne. Målgruppe: 1.-3. klasse Fag: Billedkunst og dansk Pris: Gratis

TVÆRFAGLIG WORKSHOP Haven – tre fortællinger Med haven som fælles omdrejningspunkt har Museum Lolland-Falster, Ensemble Storstrøm og Fuglsang Kunstmuseum sammen udformet et spændende og anderledes læringsforløb. Fantastisk nykomponeret musik, medrivende historiske havefortællinger og alternativt drivhusbyggeri er forløbets afsæt, når vi gennem åben dialog og aktiv deltagelse skal i haven, til koncert, på kunstmuseum og i billedkunstværkstedet. Dato: Onsdage, torsdage, fredage i ugerne 38, 39, 40, 41 i 2017. Målgruppe: 3.-5. klasse Fag: Historie, dansk, musik, billedkunst og natur/ teknologi. Pris: 600 kr.

Læs mere om Fuglsang kunstmuseums tilbud og bestil forløbene via www.kulturtjenesten.dk Fuglsang Kunstmuseum - Nystedvej 71, 4891 Toreby L.


Kulturtjenesten 13

”…vi [har] været på Fuglsang hvor vi blev underholdt med ”Fortælletæppe”. Børnene blev delt i grupper og det var en suveræn oplevelse, hvor børnene koncentrerede sig meget længere end forventet.” Jonna, pædagog


14 Kulturtjenesten

Guldborgsund-bibliotekerne Efteråret 2017 står i teknologiernes og skakspillets tegn. Samtlige 5.klasser i Guldborgsund skal nemlig en tur forbi Guldborgsund Fablab, hvor de skal have fingrene i 3D-printere, folieskærere, lasercuttere og meget mere. Målet er, at eleverne skal lære deres egne maskiner og softwaren, fra skolernes egne laboratorier, at kende. Det betyder også, at vi er slået lidt af brættet i forhold til den vifte af tilbud, I er vant til at se på vores aktørside – men bare rolig, ”we´ll be back” med en masse spændende tilbud i 2018! BOGVOGTERKURSER Pas på! Det gyser i børnene, når bibliotekaren taber sin syltetøjsmad i bogen! På bogvogterkurset kommer børnene på kursus i at være gode ved bøger, så de ikke bliver slidte og ødelagte. Når kurset er overstået, får børnene et diplom med hjem i form af et badge de selv farvelægger og trykker! Målgruppe: Dagtilbud Læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer Pris: Gratis

FRA ”DEN STORE BASTIAN” TIL ”MUSTAFAS KIOSK” ”Den store Bastian” er fortællinger om moral. Du må ikke lyve, stjæle, være kræsen osv. Og hver historie fortæller om store konsekvenser af at bryde moralreglerne - men på en så grotesk måde at det måske bliver morsomt.. Vi giver et rids over udviklingen i børnelitteraturens rim og remser fra 1800-tallet og up to date. I vil bl.a. blive præsenteret for ”Den store Bastian”, Halfdan Rasmussen og Martin Strids ”Mustafas kiosk”. I skal prøve at skrive gammeldags skråskrift, afprøve jeres paratviden om rim og remser og selv skrive nye rim og remser om ulydighed og straf. Målgruppe: 4.-6. klasse Fag: Dansk og historie Pris: Gratis

BOOKHUNT & BOOKTALK Eleverne arbejder i par, hvor de via en interviewguide og bibliotekets søgesystem går på bookhunt for at finde den helt rette skønlitterære bog til sin makker. De præsenterer 3 bøger, de har fundet frem ud fra makkerens interesser. Hver makker vælger efterfølgende den bog, de tænker er det bedste skud. Bøgerne lånes med hjem og eleverne bruger en måned på at læse og forberede en booktalk. Sammen hører vi booktalk og taler om, hvordan det har været at finde bøger til hinanden. Målgruppe: 4.-6. klasse, skoleklasser i Guldborgsund Fag: Dansk Pris: Gratis

HACK EN BILLEDBOG MED STOP MOTION I dette forløb arbejder vi med billedbøger, masser af fantasi og fortællelyst, en portion teknik og skaber unikke stop-motion- filmoplevelser ud fra kasserede billedbøger. Ved hjælp af appen ”Stop Motion” hacker vi en kasse kasserede billedbøger og kreerer vores helt egne små film. Vi har fokus på fortællingens opbygning med start, midte og slut. Målgruppe: 4.-6. klasse Fag: Dansk Pris: Gratis

Læs mere om Guldborgsund-bibliotekernes mange tilbud og bestil forløbene via www.kulturtjenesten.dk Guldborgsund Bibliotekerne - Kongensgade 43 4800 Nykøbing F.


Kulturtjenesten 15

”Rigtig fint forløb, hvor elevernes Booktalk bliver højnet af, at det er ”fremmede”, de skal fremlægge for. Nogle af eleverne har også fået øjnene op for at Hovedbiblioteket også er et besøg værd, når man nu alligevel er i Nykøbing.” Ane, lærer på Ndr. Vedby skole


16 Kulturtjenesten

Knuthenborg Safaripark Hos Knuthenborg Safaripark kan I kombinere den daglige natur/teknologi undervisning med et spændende undervisningsforløb i Knuthenborgs Skoletjeneste. Vi har dyrene; I har eleverne. Sammen laver vi spændende og lærerige undervisningsforløb, hvor eleverne skal bruge alle deres sanser. Man husker bare tingene bedre, når man har haft en kakerlak i hænderne eller klappet et næsehorn! Gennem bevægelse og vareriede undervisningsformer differentierer og tilpasser vi undervisningen, så alle elever er inkluderet. Vi rører ved skind, undersøger kranier og stiller spørgsmålstegn ved det vi finder ud af! FÆRT AF DET VILDE! Giv jeres børn en helt unik mulighed for at dykke ned i deres egen kulturhistorie og lad dem få ny viden om de vilde dyr – HELT tæt på! Et projekt udviklet i samarbejde med Museum Lolland-Falster og Knuthenborg Safaripark. Baseret på inklusion og progression, hvor børnene oplever genkendelighed og gentagelser. Tilbuddet består af besøg i Knuthenborg Safaripark, arbejde med en stor materialekasse i børnehaven og besøg af formidlerne i daginstitutionen. Dato: Fra 2. uge i sep.-medio april. Målgruppe: Dagtilbud. Maks. 25 børn Læreplanstemaer: Naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier. Pris: 4.500 kr. + kørsel til jeres børnehave.

FÆRT AF DET VILDE 2: OLDTIDEN OG ALVERDENS HUSDYR Museum Lolland-Falster og Knuthenborg Safaripark har lavet et VILDT undervisningsforløb til 1.-4. klasse. Vi bevæger os tilbage til oldtidens ritualer. Men vi ser også på husdyrene. Tilbuddet består af et besøg i Knuthenborg, en materialekasse til arbejdet hjemme på skolen, idékatalog til undervisningen på skolen, samt et besøg på skolen af Museum Lolland-Falster og Knuthenborg. Dato: Fra 2. uge i sep. til medio april. Målgruppe: 1.-4. klasse Fag: Historie og natur/teknologi Pris: 4.500 kr.

PÅ ROVDYRENES TERRITORIUM Tag eleverne med på en ekstremt stor oplevelse i Tigerskoven! Vi går på opdagelse på tigrenes 25.000m2 store territorium, og leder efter spor fra rovdyrenes færden - for eksempel kradsemærker, hår eller fodspor. Vi taler om tigerens levevis, placering i fødekæden, hvad et territorium er og hvordan tigrene kommunikerer med hinanden. Ansigt til ansigt med tigrene hører vi om deres tilpasninger, og om hvad der gør dem til effektive jægere. Målgruppe: 1.-10. klasse Fag: Biologi og natur/teknologi Pris: Varierer v. sommer/vinter. Minimums pris, vinterforløb: 1.350 kr.

DEN MODERNE DYREPARK - DYRENES SUNDHED Hvorfor har vi egentlig zoologiske haver – og hvordan har de udviklet sig gennem tiderne? Fra eksotiske menagerier til moderne videnscentre for bevaring med internationale samarbejder. Eleverne oplever dyrenes adfærd på tætteste hold gennem glasruder lige op ad hvor aktiveringen finder sted. Hos ulvene demonstreres en simpel berigelse, f.eks. udlægning af duftspor, blod eller andet. Vi ser på eksempler på de metoder og indikatorer i adfærden, som dyreparkerne benytter i arbejdet for dyrenes trivsel. Målgruppe: 8.-10. klasse Fag: Biologi, historie, natur/teknologi Pris: Varierer v. sommer/vinter. Minimumspris, vinterforløb: 1.350 kr.

Læs mere om Knuthenborg Safariparks mange tilbud og bestil forløbene via www.kulturtjenesten.dk Knuthenborg Safaripark - Knuthenborg Allé 2, 4930 Maribo


Kulturtjenesten 17

”På Knuthenborg lærte vi noget om dyrene på, hvordan de bor, hvordan man passer dem og hvad de skal have at spise. Børnene fik lov til at feje inde i girafstalden og næsehornsstalden.” Birgit, lærer


18 Kulturtjenesten

LollandBibliotekerne LollandBibliotekerne byder på aktiviteter og kulturelle oplevelser for børn i alle aldre, og på bibliotekerne i Nakskov, Maribo og Rødbyhavn er her plads til leg, læring og fortælling. Biblioteket giver børnene muligheden for gode læseoplevelser, der stimulerer læselysten og udfordrer sprog- og læsefærdighederne. Børnene kan møde digitale tilbud, som styrker deres informationskompetencer og digitale dannelse, og biblioteket understøtter gerne arbejdet med aktivitetstemaerne i dagtilbuds læreplaner og Fælles Mål i folkeskolen. EVENTYRSKOVEN – VI SKABER FORTÆLLINGEN SAMMEN Hjælp børnebibliotekaren med at fortælle en anderledes historie om en tur gennem eventyrskoven. Ud fra ord, billeder eller ting vælger børnene, hvad der skal ske i historien. Afhængigt af hvad børnene vælger, udvikler historien sig i flere mærkelige retninger. Kommer vi nogensinde gennem skoven? Ender historien mon lykkeligt? Fortællingen sætter gang i fantasien, og alt kan ske, når vi sammen fortæller historien.

LÆS, LÆS, LÆS! Vi viser rundt på biblioteket og giver ny inspiration til selvlæsning ved at fortælle om sjove, spændende og gode selvlæsningsbøger. Der vil være en introduktion til bibliotekets hjemmeside samt relevante nettjenester, og en del af biblioteksintroduktionen vil bestå af små opgaver, som kan løses enten på nettet eller på biblioteket. Børnene får kendskab bibliotekets læringstilbud og til et udvalg af bøger på deres niveau, som kan lånes med hjem med det samme.

Målgruppe: 3-6 år Lærerplanstemaer: Kulturelle udtryksformer og værdier Pris: Gratis

Målgruppe: 2.-3. klasse Fag: Dansk Pris: Gratis

BIBLIOTEKSHYGGE OG HISTORIER Sammen går vi på opdagelse på biblioteket og ser, hvad man kan bruge biblioteket til, og hvad man kan låne med hjem. Vi læser en god historie, og I har mulighed for at spise madpakkerne her. Børnene får en samlet oplevelse af bibliotekets mange læringstilbud på en hyggelig måde. Biblioteket er et rum, hvor de både kan være faglige og sociale på samme tid, og børnene møder de voksne, der er her for at hjælpe dem. Målgruppe: 0.-1. klasse Fag: Dansk Pris: Gratis

DIGITALE FODSPOR Som bruger af sociale medier kan man ikke undgå at sætte digitale fodspor. Derfor er det godt at overveje, hvad man lægger på nettet, og om man nu også kan tage alle nettets oplysninger for pålydende. LollandBibliotekerne har udviklet et læringsforløb, der gennem leg sætter fokus på digitale fodspor på nettet. Vi kommer ud på skolen og gennemfører forløbet sammen med eleverne. Målgruppe: 4. klasse Fag: Dansk Pris: Gratis

Læs mere om LollandBibliotekernes mange tilbud og bestil forløbene via www.kulturtjenesten.dk Maribo Bibliotek, Nakskov Bibliotek, Rødbyhavn Bibliotek.


Kulturtjenesten 19

”På Dannelunde Skole har 4. klasse været med i LollandBibliotekernes forløb Digitale Fodspor. Det har været et rigtigt godt forløb, hvor man kommer omkring mange emner vedr. færdsel på nettet. Vores elever var glade for forløbet, og vi kan varmt anbefale andre at benytte dette gode tilbud.” Mette Hellesøe, lærer på Dannelunde Skole


20 Kulturtjenesten

Lolland Musikskole Lolland Musikskoles ønske er at skabe tilbud til folkeskoler og dagtilbud i et samarbejde. Musikskolen kan bidrage med at give børnene mulighed for at være aktivt musikalsk skabende, gøre dem til kunstnere i deres eget liv, give dem større robusthed, og ikke mindst give dem større tilpasningsevne til et foranderligt samfund. Med et forløb hos Musikskolen kan I få styrket samarbejdsevner og udviklingsklima. Det giver mere ro og større trivsel, samt større opmærksomhed på at inspirere hinanden. MERE MUSIK I EGEN INSTITUTION… Hvordan får vi mere musik i egen institution? Vi fokuserer på jeres musikalske kompetencer, inspiration, refleksion over hvordan musikken kan sættes i spil i forhold til læreplanstemaer og i forhold til personalegruppens faglige, musiske muligheder. Tilbuddet udarbejdes i tæt samarbejde mellem institutionen og musikunderviseren, hvorigennem det bl.a. besluttes, om hvilke musikalske forløb som institutionen er interesseret i.

MUSIK SOM IDENTITETSSKABELSE Faget har fokus på, at færdigheder i at udøve musik må udvikles over tid, og at eleverne opnår fortrolighed med egne og andres roller under fremførelse af musik. Eleverne skal også arbejde med tekstforståelse samt det stemnings- og følelsesmæssige udtryk som musikken tillægger ordene i en given sang. Her udvikler eleverne evnen til kritisk stillingtagen og bliver bevidste om musikkens betydning for socialisering og identitetsdannelse.

Målgruppe: Dagtilbud Læreplanstemaer: Krop og bevægelse, kulturelle udtryksformer og værdier, sociale kompetencer, sproglig udvikling, naturfænomener- matematisk opmærksomhed og eksperimenteren. Pris: 12.600 kr. (36 lektioner) eller efter aftale

Målgruppe: 5.-7. klasse Fag: Musik, dansk og/eller religion Pris: Efter aftale

MUSIKSKOLEN RYKKER UD Skal I spille musical og mangler assistance på musiksiden? Skal I have projektuge om vand og vil have en kreativ, musikalsk tilgang til emnet? Eller skal I have gang i et skoleorkester og mangler de instruktører, der kan starte det op? Måske vil I gerne tilbyde et valghold i musik? Lolland Musikskole er klar til at rykke ud! Målgruppe: 0.-10. klasse Fag: Musik Pris: Aftales

VI SPILLER SAMMEN - INTRODUKTION TIL FORSKELLIGE INSTRUMENTER Klassen møder to lærere fra Lolland Musikskole, som vil introducere eleverne til forskellige instrumenter. Lærerne vil fortælle eleverne om instrumenternes historie og placering i musikhistorien, hvorefter eleverne skal her lytte til instrumenternes lyde, når man spiller på dem som professionel. Herefter får børnene selv lov til at spille på instrumenterne. I tillæg kan børnene inden besøget forberede nogle sange til sammenspil, således at der ved besøget kan arbejdes videre med disse sange. Målgruppe: 3.-4. klasse Fag: Musik Pris: 1.500 kr.

Læs mere om Lolland Musikskoles mange tilbud og bestil forløbene via www.kulturtjenesten.dk Lolland Musikskole - Gyvelvej 3, 4900 Nakskov


Kulturtjenesten 21

”Den læring, der var foregået i dagtilbuddene, blev på bedste vis understøttet og samlet op i et brag af en koncert, hvor musikere fra Lolland Musikskole gennem munter sang og spil skabte en fantastisk stemning – alle måtte op af stolen og danse og synge med!” Sonja, pædagog i Skovtrolden


22 Kulturtjenesten

Middelaldercentret Når du træder ind gennem porten til Sundkøbing, kommer du på en tidsrejse tilbage til det herrens år 1406. Du kan se og høre smeden hamre, hanen gale og torvekonerne falbyde deres varer. Her er ingen mobiltelefoner eller motorlarm, alt er som for 611 år siden. På Middelaldercentret oplever eleverne middelalderen helt tæt på. De kommer på en tidsrejse, og bliver inddraget og udfordret på deres viden. Vores formidlingsprincip giver en unik mulighed for indlevelse og det er tilladt at se, røre, dufte og prøve – få middelalderen ind under huden. SVED SOM EN RIDDER - SPIL OG LEGE I MIDDELALDEREN Tag på rejse 611 år tilbage i tiden og leg som man gjorde i middelalderen. Vi garanterer sved på panden og føde til hjernen! Tilbuddet indeholder 15 minutters rundvisning i middelalderkøbstaden Sundkøbing med fokus på børn og unge i middelalderen og 45 minutters spil og lege, blandt andet “Slå munk” og “Middelalderbold”. Målgruppe: 3.-9. klasse Fag: Historie og idræt Pris: 75 kr. pr. elev

DAGLEJR Har din klasse brug for en oplevelse ud over det sædvanlige? Har de brug for at mærke historien på egen krop og få fingrene i den autentiske oplevelse? Så er dette tilbud måske noget for jer! En dag som daglejer på Middelaldercentret sætter eleverne 611 år tilbage i tiden. De bliver klædt i tidssvarende dragter og skal opleve, hvordan det var at være daglejer i middelalderen. De skal forberede mad, hente brænde, arbejde for borgmesteren og mange andre ting. Eleverne føler på egen krop, hvordan livet i middelalderens laveste klasse var. De får historien ind under huden.

BYENS BORGERE Byens Borgere er et spændende forløb, hvor børnene følger én af byens dygtige indbyggere på en tur rundt i middelalderbyen Sundkøbing. Man besøger værkstederne og hilser på håndværkerne, hører om skibene og om ret og straf i middelalderen. Turen er inklusive deltagelse i et blideskud og bagning af pandebrød. Målgruppe: 1.-10. klasse Fag: Historie Pris: 75 kr. pr. elev – 2 lærere gratis

TEKNOLOGIPARKEN Tag på en tidsrejse tilbage til middelalderen og hør om de mange opfindere og ingeniører, der opfandt den ene fantastiske maskine efter den anden - nogle virkede, andre ikke. Hør om Leonardo Da Vincis flyvemaskine, om Honnecourts evighedsmaskine og prøv selv at løfte tonstunge sten som man gjorde i middelalderen! Rundvisningen kommer ind på udviklingen fra middelalderen til i dag og sætter forskning, opfindelser og naturvidenskab ind i en historisk sammenhæng. Målgruppe: 5.-10. klasse Fag: Dansk, historie og natur/teknologi Pris: 75 kr. pr. elev, 2 lærere gratis

Målgruppe: 3.-10. klasse Fag: Dansk, historie og samfundsfag Pris: 215 kr. pr. elev pr. dag, 2 lærer gratis.

Læs mere om Middelaldercentrets mange tilbud og bestil forløbene via www.kulturtjenesten.dk Middelaldercentret - Ved Hamborgskoven 1-4, 4800 Nykøbing F .


Kulturtjenesten 23

”…en dag som daglejer i Middelaldercentret [var] en af Nysted skoles kanon ture.” Lisbeth, lærer på Nysted skole


24 Kulturtjenesten

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster er det lokale statsanerkendte kulturhistoriske museum med fire udstillingssteder: Falsters Minder i Nykøbing F., Stiftsmuseet og Frilandsmuseet i Maribo og Reventlow-museet Pederstrup. Vi formidler mere end 60 forskellige temaer på vores udstillingssteder, i landskabet og hos jer på skolen eller daginstitutionen. Og vi skræddersyr meget gerne vores formidling, så den passer til de temaer og mål, I arbejder med. Kontakt vores formidlere, så vi sammen kan planlægge jeres forløb. TORDEN OG LYNILD Tag en tur ind i den nordiske mytologi med de gode fortællinger om guden Thor og hans hammer Mjølner. Mjølner var Thors kæreste ejendom, og når han svang den, skabte den torden og lynild. Den var det mægtigste våben i gudernes hjem Asgård, og når Thor kastede hammeren, vendte den altid tilbage til ham. Oven på historierne får børnene mulighed for at lave deres egen lille thorshammer. Målgruppe: Dagtilbud Læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling, kulturelle udtryksformer og værdier, naturen og naturfænomener. Pris: 550 kr.

CONNECT TIL HISTORIEN Museum Lolland-Falster formidler via Skype direkte til jeres klasseværelse eller institution. Mulighederne er uendelige, blot der er internetforbindelse. Det kan være en arkæologisk udgravning, voldsteder, gravhøje eller et af museets mange udstillingssteder. Der kan ligeledes formidles om et specifikt emne eller om en genstand, I ønsker at vide mere om. Fordelen for jer er, at I kan inddrage disse steder i jeres undervisning eller institutionsprogram uden af skulle være afhængige af bustransport, skemaomlægninger m.m.

SKRÆDDERSYEDE TILBUD Museum Lolland-Falsterdækker hele perioden fra istid til i dag og alle livets aspekter. Vi vil derfor kunne skræddersy et tilbud til netop dine elever, mål og emne. Vi arbejder også meget gerne tværfagligt, så alle fag er velkomne. Kontakt museumsformidler Anne Elmer for at aftale nærmere. ALLE TIDERS SKRALD - AFFALDETS HISTORIE FRA STENALDER TIL I DAG Store dynger af knogler og potteskår er nogle af de ting, som vores arkæologer finder, når de udgraver en affaldsgrube. I denne aktivitet føres børnene igennem affaldets historie fra stenalder til i dag gennem snak, genstande og aktivitet. Vi taler om selvforsyning, genbrug og hygiejne, mens børnene får lov til at se og røre forskellige dyreknogler og potteskår fra jernalderen. Ud fra kassen med kopier af stenaldermandens værktøj snakker vi om udnyttelse af ressourcerne. Og med fortællinger om tidligere tider affaldsmængder og åbne kloaker i byerne snakker vi om fordelene ved vor tids renovation. Målgruppe: Dagtilbud Læreplanstemaer: Kulturelle udtryksformer og værdier, naturen og naturfænomener. Pris: 550 kr.

Målgruppe: Dagtilbud, 0.-10. klasse Fag: Historie Pris: 550 kr.

Læs mere om Museum Lolland-Falsters mange tilbud og bestil forløbene via www.kulturtjenesten.dk Museum Lolland-Falster - Frisegade 40, 4800 Nykøbing F.


Kulturtjenesten 25

”…vi har også haft Anne Elmer ude og fortælle om lokalhistorie og historie og kultur i forbindelse med højtider. Det har altid fungeret super godt.” Lisbeth, lærer, Nysted skole


26 Kulturtjenesten

Naturlandet Naturlandet Lolland-Falster byder på en masse natur og en spændende kulturhistorie. Få jeres helt egne og personlige oplevelser i Naturlandet med en af vores tre naturvejledere. De arrangerer en lang række oplevelsesrige ture ud i naturen for både børn og unge. Det er muligt at komme med naturvejlederne på både sejl- og vandreture. Her vil I opleve den lokale natur med dets unikke fugleliv samt få indblik i en rig kulturhistorie. NATURSKOLEN Naturskolen kan benyttes af skoler til at flytte undervisningen direkte ud i naturen og udvide mulighederne for undervisning i biologi, natur- og miljøforhold. Stedet er velegnet til kortere eller længere lejrskoleophold, hvor klassen foruden det faglige indhold også kan styrke det sociale sammenhold. Målgruppen for undervisning på naturskolen er især børn i daginstitutioner og grundskoleforløbet. Naturpark Maribosøerne har sin egen naturvejleder, som tilbyder undervisning på naturskolen for dagtilbud og skoler. Målgruppe: Dagtilbud, 0.-10. klasse Fag: Natur/teknologi, historie Pris: 500 kr. Ved overnatning tillæg på 60 kr. pr. person. Tillæg på 30 kr. pr person.

NATURTRAILEREN Naturtraileren er et tilbud til dagtilbud og skoler i Lolland Kommune. Traileren er fyldt med udstyr, der kan medvirke til større og mere intensive naturoplevelser af alt det spændende, som er derude. Lolland Kommunes naturvejledning står for driften af naturtraileren, men det er overvejende et ”gør det selv tilbud”, selvom vi naturligvis vil være behjælpelige med rådgivning og naturvejledning, hvis det ønskes. Målgruppe: Dagtilbud, 0.-10. klasse Fag: Natur/teknologi Pris: Aftales nærmere

VANDDYR Børnene deles i hold og får til opgave at fange smådyr i søen og de forskellige vandhuller, der er ved Naturskolen. Bagefter studerer vi holdenes fangst bl.a. ved hjælp af stereolupper og diverse bestemmelsesbøger. Vi fanger også smådyr på land til videre undersøgelse i laboratoriet, ved hjælp af forskellige indsamlingsteknikker og fangstmetoder. Her benytter vi bl.a. vores 12 stereolupper samt vores håndbibliotek. Målgruppe: Dagtilbud, 0.-10. klasse Fag: Natur/teknologi Pris: Gratis ved ophold på Naturskolen.

ROTUR TIL HESTØ Kom med på ekspedition til Hestø med naturskolens 5 robåde. På Hestø kan vi studere den specielle flora og måske finde pilespidser eller flinteafslag fra stenalderen. Vigtigt: Hvis klassen ønsker at benytte Naturskolens robåde, er det nødvendigt, at skolen på forhånd kontakter Naturskolen for at modtage en sikkerhedsinstruks, som den ansvarlige skoleleder/lærer på forhånd skal have underskrevet. Skolen skal også på forhånd have indhentet tilladelse fra elevernes forældre, hvis de skal med på rotur. Målgruppe: 5.-10. klasse Fag: Natur/teknologi, historie Pris: Gratis ved ophold på Naturskolen.

Læs mere om Naturlandets mange tilbud og bestil forløbene via www.kulturtjenesten.dk Naturskolen - Hestehavevej 8, Bursø, 4930 Maribo


Kulturtjenesten 27


28 Kulturtjenesten

REFAs Skoletjeneste REFAs skoletjeneste er et gratis tilbud til grundskolerne på Lolland og Falster. Et godt supplement til undervisningen i for eksempel naturfag, hvor børnene gennem praktiske øvelser lærer om ressourcer, miljø og energi. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes nærmiljø og kan kombineres med et besøg på den nærmeste genbrugsplads og/eller REFAs affaldskraftvarmeværk i Nykøbing F. Skoletjenesten er fleksibel og tilpasser undervisningen til elevernes aktuelle tema og faglige miljø. BESØG AFFALDSKRAFTVARMEVÆRKET En tur med rundt på affaldskraftvarmeværket, hvor affaldet bliver brændt og lavet om til energi, kan være en stor oplevelse. Vi ser affaldet blive grabbet op af siloen og brændt i ovnene, og slutter af med at gå en tur ind i ”hjertet” kontrolrummet - hvorfra hele værket styres. Kombiner med et besøg på genbrugspladsen og et undervisningsforløb på skolen. Målgruppe: 0.-10. klasse Fag: Natur/teknologi, samfundsfag, geografi, biologi, fysik/kemi Pris: Gratis

JAGTEN PÅ RÅSTOFFERNE Spillet ”Jagten på råstofferne” er et undervisningstilbud, som skoletjenesten tager med ud på din skole. Spillet har til formål at øge elevernes viden, bevidsthed og handlekompetence omkring vigtige råstoffer og genbrug af disse og dermed spare på naturens ressourcer. Eleverne skal i grupper kæmpe om at indtage miner på et verdenskort ved, at løse forskellige opgaver som praktiske forsøg, informationssøgning, træffe beslutninger og samarbejde om løsninger. Målgruppe: 7.-10. klasse Fag: Biologi, fysik/kemi, geografi, samfundsfag Pris: Gratis

REFAS SKOLEBESØG Når REFAs skoletjeneste besøger din klasse opnår børnene, igennem praktiske øvelser, viden om affald, ressourcer, miljø og energi. Forløbene er fleksible og tilpasses klassens faglige miljø og de temaer som klassen i forvejen arbejder med. Eleverne får en spændende tur i affaldets ”univers” på skolen, som sætter sanserne i gang og som indeholder masser af nyttig viden. Kombiner besøget med en tur på genbrugspladsen og på REFAs affaldskraftvarmeværk. Målgruppe: 1.-10. klasse Fag: Natur/teknologi, samfundsfag, geografi, biologi, fysik/kemi. Pris: Gratis

REFA JULEKALENDER 2017 REFA vil gerne jule sammen med alle jer i indskolingen og laver igen i år en julekalender, hvor eleverne kan jule og samtidig blive klogere på miljøet. Bag lågerne vil der være forskellige små opgaver, spørgsmål, gåder eller andet, der drejer sig om genbrug eller affald. Klassen deltager samtidigt i en konkurrence, hvor der er mulighed for at vinde præmier. Tilmelding: 11. sep. – 17. nov. 2017 Målgruppe: 0.-3. klasse Fag: Natur/teknologi, håndværk og design Pris: Gratis

Læs mere om REFAs mange tilbud og bestil forløbene via www.kulturtjenesten.dk REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F.


Kulturtjenesten 29

”REFA som er et gratis tilbud er også blevet brugt flittigt og er altid en succes.” Lærer, Nysted skole


30 Kulturtjenesten

Teatret Masken Det er vigtigt at holde fokus på den levende kunst. I teatret konfronteres børn og unge med levende kunstnere, de lever sig ind i figurerne på scenen. De observerer og tolker tingene og deres fremstilling nøje. At give børn og unge værktøjer til at danne sig et eget billede af den verden de vokser op i, samt at tage stilling til sig selv og relationerne mellem mennesker, er en af børneteatrets centrale opgaver. Scenekunsten er en af de æstetiske discipliner, som gør det muligt for mennesker at se verden fra en anden vinkel. RAVNA OG DEN STORE VIKING Ravna er datter af en stor viking, men hun har aldrig kendt ham. Da Ravna var en baby, blev han dræbt af de onde. Ravna blev reddet og gemt hos mand ude i skoven. Ravnas plejefar er som en far for hende, men en dag dukker de onde mænd op, de vi have fat i Ravna. Her finder hun ud af, hvem hun i virkeligheden er og spørgsmålet er, om hun vil hævne sig og hvordan? Dato: 20. nov. - 15. dec. Målgruppe: 0.-4. klasse Fag: Dansk, historie, billedkunst, drama, religion Pris: Gratis

PIGESPEJDERNES DRAMAPATRULJE SKAL OPFØRE JUNGLEBOGEN Pigespejdernes dramapatrulje skal opføre Junglebogen på den årlige jamboree. Vi følger livet i patruljen og prøverne op til premieren. Men pigernes hakkeorden og indbyrdes magtkampe truer konstant med at spolere hele projektet. Ligesom i junglen gælder det i dramapatruljen om at kæmpe for sin overlevelse med næb og kløer. En forestilling om mobning, kønsroller, gruppedynamik og racisme. Dato: 8.-12. jan.

FUCKING ÅMÅL En fortælling om at bo i et mindre samfund og ikke være ligesom alle de andre. En forestilling om den første kærlighed, om at finde sig selv og turde står ved hvem man er. Der sker intet i Åmål – de unge udvisker kedsomheden med fester, alkohol og absolut ingenting. Det er fordommenes holdeplads og hvis du falder lidt udenfor normen, kan byen være et helvede at bo i. Om kærlighed, ungdomskultur, identitet, homoseksualitet, mobning, ensomhed, selvmordstanker og den seksuelle udvikling/debut. Dato: 5.-8. og 12.-14. marts. Målgruppe: 7.-10. klasse Fag: Dansk, billedkunst, musik, drama, religion, samfundsfag Pris: 40 kr. Gratis for skoler i Guldborgsund.

Målgruppe: 5.-6. klasse Fag: Dansk, musik, billedkunst, drama, religion Pris: 40 kr. Gratis for skoler i Guldborgsund.

Læs mere om Teatret Maskens mange forestillinger og bestil billetter via www.kulturtjenesten.dk Teatret Masken - Voldgade 1, 4800 Nykøbing F.


Kulturtjenesten 31

”…jeg ved at flere børn meget sjældent eller aldrig oplever børneteater med egen familie. Det er vigtigt for børn, uanset de livskår de vokser op i, at møde kultur fra en tidlig alder.” Siv, pædagog


32 Kulturtjenesten

Har du talt med din kulturambassadør i dag? Kulturtjenesten har en kulturambassadør på hver skole og i hvert dagtilbud. På netværksmøderne og gennem nyhedsbreve får kulturambassadørerne indblik i nye kultur- og læringsforløb, samt de mange muligheder for samarbejde mellem skoler, dagtilbud og kulturinstitutioner. Information, som de formidler videre til deres kollegaer i skole og dagtilbud. Gennem din kulturambassadør kan du altid holde dig opdateret på kulturtilbud og Åben Skole-forløb!

”Jeg sætter stor pris på at være kulturambassadør. Jeg synes, at vi får et fint indblik i de kulturelle tilbud, der er i vores område. Jeg sætter stor pris på at mødes med de andre kulturambassadører og høre, hvordan de griber det an, altså at formidle de kulturelle tilbud videre. Jeg ved fra mine kollegaer, at de også er glade for den viden, jeg deler ud fra vores netværk. Jeres netværksmøder plejer at være super gode og inspirerende og jeg ærgrer mig altid stort, hvis jeg er forhindret i at møde op.” Maria, pædagog, Skovbørnehaven Skovtrolden


Kulturtjenesten 33

Har du en idé? ”Aktør søges” er Kulturtjenestens tilbud til dig som lærer eller pædagog i Lolland eller Guldborgsund Kommune. Står du med et særligt tema eller projekt, og mangler du kvalificeret sparring eller inspiration til at give forløbet det aller sidste faglige pift? Kulturtjenesten hjælper med kontakt til relevante kulturaktører, hvorefter I i fællesskab videreudvikler læringsforløbets indhold og tilpasser det eventuelle læringsmål.


34 Kulturtjenesten

Del dine historier - inspirer dine kollegaer! På Kulturtjenestens Instagram-konto og Facebook-side kan du følge med i sjove historier og gode ideer fra dine kollegaers besøg hos kulturinstitutioner og deres brug af Åben Skole-tilbud. Del din skoles, klasses eller dagtilbuds gode fortællinger fra kulturbesøg ved at tagge Kulturtjenesten på Instagram- eller Facebookopslag.

@#

kulturtjenesten


Kulturtjenesten 35

Ti gode råd - til det åbne dagtilbud og Åben skole med Kulturtjenesten

1. Få et overblik over Kulturtjenestens aktører på Lolland-Falster. Se de lokale kulturinstitutioner som en ressource i hverdagen og som et supplement til den almene undervisning. 2. Kontakt kulturinstitutionen for en uforpligtende samtale. Har de et forløb der passer ind i de temaer I arbejder med i forvejen? Kan de skræddersy et tilbud, præcis til jeres behov? Skal I indgå et samarbejde, der understøtter jeres projektforløb eller temauger? Mange kulturinstitutioner er fleksible i forhold til tilrettelæggelsen af konkrete undervisningstilbud. 3. Medtænk kulturbesøg i din årsplanlægning ved at orientere dig på kulturtjenesten.dk eller i Kulturtjenestens katalog. Her kan du finde en masse inspiration til hvordan du kan understøtte de fag, temaer eller projekter klassen/dagtilbuddet skal arbejde med i årets løb. Kulturinstitutionerne er desuden oplagte til at bruge i forbindelse med tværfaglige emner. 4. Benyt dig af kulturambassadøren på din skole eller dagtilbud. Kulturambassadøren har en masse viden om kulturinstitutionernes aktuelle tilbud, arrangementer og projekter. Brug også PLC’erne til at få inspiration til Åben Skole-forløb. 5. Dine erfaringer fra kulturtilbud og Åben Skole-forløb kan være værdifulde for dine kollegaer. Overvej, hvordan du kan videregive disse erfaringer ved personalemøder, i lærer/pædagogteams eller gennem PLC. 6. Vær tydelig i jeres ønsker og mål for besøget, så kulturinstitutionen har mulighed for at forberede et godt besøg for børnene. Vær ikke bange for at komme med forslag og tilføjelser – mange kulturinstitutioner er glade for konstruktive input og ideer. 7. Planlæg jeres besøg i god tid og forbered jer. Skab de bedste forudsætninger for at børnene får et godt læringsudbytte, ved at arbejde med emnet på forhånd. Kontakt evt. kulturinstitutionen for at få specificeret, hvad eleverne skal kunne inden besøget. 8. Vær opmærksom på hvilken rolle du som lærer/pædagog skal spille i forbindelse med et besøg hos en kulturinstitution. De forskellige typer af undervisning kræver forskellige lærer/ pædagogroller, og det er derfor hensigtsmæssigt at forventningsafstemme med kulturinstitutionen før forløbets start. 9. Besøg hos kulturinstitutioner kan være motiverende for børnene, idet undervisningen ofte baseres på indlevelse, involvering, sansning og fysiske aktiviteter. Kulturinstitutionernes undervisning er desuden velegnet til at inkludere specialklasser og elever med særlige behov. 10. Ansøg om gratis transport med Kulturtjenestebussen på kulturtjenesten.dk. Kulturtjenestebussen er en gratis busordning, der kører jer til og fra skole/dagtilbud og kulturinstitutionen. På denne måde undgår i offentlig transport og ekstra udgifter ved kulturbesøg.


36 Kulturtjenesten

5 11

8 9

7 8 11 9 11 12

11

5

13

5 11 10 6 1 11 4 2

8

1 CULTHUS OG BILLEDFABRIKKEN

2 ENSEMBLE STORSTRØM

3 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE

4 FUGLSANG KUNSTMUSEUM

5 GULDBORGSUND-BIBLIOTEKERNE

6 TEATRET MASKEN

7 KNUTHENBORG SAFARIPARK

8 LOLLANDBIBLIOTEKERNE

9 LOLLAND MUSIKSKOLE

10 MIDDELALDERCENTRET

11 MUSEUM LOLLAND-FALSTER

12 NATURLANDET

13 REFAS SKOLETJENESTE

Kulturtjenesten - Parkvej 37, 4800 Nykøbing/Jernbanegade 7, 4930 Maribo kontakt@kulturtjenesten.dk – tlf. 21 53 70 64 – kulturtjensten.dk

Kulturtjenesten katalog 17/18  

I Kulturtjenestens katalog for 2017/18 kan lærere og pædagoger i Lolland- og Guldborgsund Kommune orientere sig om de nyste kulturtilbud og...

Advertisement