Page 1

ARGENTINA STUDIER UTOMLANDS

ARGENTINA SPANSKA LATINAMERIKANSK LITTERATUR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) MILJÖFILOSOFI ARGENTINSK HISTORIA COSTA RICA SPANSKA LATINAMERIKAKUNSKAP GHANA GLOBALA MILJÖSTUDIER UTVECKLINGSSTUDIER 2 NEPAL FREDS- OCH KONFLIKTSTUDIER VIETNAM UTVECKLINGSSTUDIER 1 www.kulturstudier.se


Välkommen Tillsammans med OsloMet – storstadsuniversitetet och vårat globala nätverk av välrenommerade offentliga universitet erbjuder vi engelskspråkiga akademiska studier med studiestöd jorden runt.


K ULTURSTUDIER

En unik studiemöjlighet • Studiestöd från CSN

Det här är Kulturstudier Kulturstudier drivs av en grupp sammhällsvetare och humanister med bakgrund från universitetet i Oslo. Sedan starten 1997 har grundtanken varit att erbjuda undervisning av hög ämnesmässig och pedagogisk kvalitet på studieorter som levandegör och utmanar det akademiska innehållet.

• Relevant erfarenhet inför ett internationellt arbetsliv • Enkel ansökningsprocess • Lär dig att behärska engelska som arbetsspråk • Eftertraktad kompetens om  studielandet • Du får vänner med helt annan bakgrund än din egen

De bästa föreläsarna och seminarieledarna kommer från hela världen och försäkrar att du som student får ett maximalt utbyte av dina studier.

• Studieupplägg som kommer närmare dina egna erfarenheter • Du upplever att du kan behärska ny kunskap och nya miljöer

Förbered dig för framtidens globala arbetsliv!

Universitetspartners: OsloMet – storstadsuniversitetet Universidad Nacional de San Martín University of Danang University of Cape Coast Universidad Internacional San Isidro Labrador, Costa Rica Pokhara University 3


Argentina I Buenos Aires, Argentina kan du kombinera följande ämnen: Spanska, Latinamerikansk litteratur, CSR och miljöfilosofi. Studierna erbjuds i samarbete med Universidad Nacional de San Martín och du kan få studiestöd från CSN.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE S A N M A R Ti N

4


ARGENTINA

SPANSKA

LATINAMERIKANSK LITTERATUR

Spanska erbjuds på tre olika nivåer och kombineras med ett tillvalsämne. Vi har spanska 0 för studenter som inte kan någon, eller lite spanska, spansk 1 för studenter med grundläggande spanskkunskaper och spanska 2 för studenter med avancerade spanskkunskaper.

Kursen ger en introduktion till Latinamerikansk litteratur, från kolonialtid till nutid. Du kommer att arbeta med texter som representerar olika länder och litterära genrer och få en bra översikt över de litterära huvudtrenderna. Författarna studeras i ett historiskt sammanhang, och några av de viktigaste tendenserna i den spanskamerikanska litteraturen sedan spanjorernas kolonialisering presenteras. Du får även grundläggande kunskaper i litterär analys.

Plats: Buenos Aires, Argentina Längd: Ca 4 månader i Buenos Aires, samt självstudier Termin: Välj mellan vår och höst Poäng: 30 HP med tillval Examinering: Muntlig och skriftlig examen i Buenos Aires Kursavgift: 63 000 SEK (53 000 utan boende) Studiestöd från CSN: Ja Språk: Spanska och engelska

Plats: Buenos Aires, Argentina Längd: Ca 4 månader i Buenos Aires, samt självstudier Termin: Välj mellan vår och höst Poäng: 30 HP med tillval Examinering: Inlämningsuppgifter Kursavgift: 63 000 SEK (53 000 utan boende) Studiestöd från CSN: Ja Språk: Engelska nivå 1 / Spanska nivå 2

5


ARGENTINA

CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Plats: Buenos Aires, Argentina Längd: Ca 4 månader i Buenos Aires, samt självstudier Termin: Välj mellan vår och höst Poäng: 30 HP med tillval Examinering: Inlämningsuppgifter Kursavgift: 63 000 SEK (53 000 utan boende) Studiestöd från CSN: Ja Språk: Engelska

CSR, corporate social responsibility, är ett bregrepp som behandlar företags samhällsansvar - utöver det som krävs enligt lagar och regleringar. Samhällsansvar betyder i detta sammanhang att företag frivilligt integrerar ett socialt och miljömässigt ansvar i sin verksamhet. Kompetens inom CSR är mycket efterfrågat, inte minst av multinationella företag som har etablerat sig i det globala syd.

«Genom ett CSR-tänk kan vi skapa nya företagsmodeller som fokuserar på långsiktigt värdeskapande i ett riktigt samhälle, istället för att försöka tillfredsställa orealistiska kortsiktiga förväntningar från finansvärlden. När den politiska viljan är så svag kan företag med sin handlingskraft och sin pragmatiska världssyn vara mäktiga aktörer för förändring.»

Vi erbjuder två ämnen inom CSR: CSR 1: Introduction to CSR & Sustainability CSR 2: Sustainability Strategies for SMEs

Mallen Baker, grundare och chef för Business Respect, internetföretaget som var först ute med att producera nyhetsbrev som behandlar CSR. Föreläser även för Kulturstudier.

6


ARGENTINA

MILJÖFILOSOFI: TEORI OCH PRAKTIK

Plats: Buenos Aires, Argentina Längd: Ca 4 månader i Buenos Aires, samt självstudier Termin: Välj mellan vår och höst Poäng: 30 HP med tillval Examinering: Inlämningsuppgifter Kursavgift: 63 000 SEK (53 000 utan boende) Studiestöd från CSN: Ja Språk: Engelska

Ämnet kombinerar miljöfilosofi, systemtänkande, konst och permakulturprinciper för att behandla några av de mest aktuella problemen vi står inför idag. Vi är på väg in i en Antropocen epok - en tid präglad av stora förändringar på jorden. Vilka praktiska och teoretiska kunskaper behöver vi för att klara av framtiden, och hur kan hållbar teori hjälpa oss att lösa dessa utmaningar?

HELÅRSSTUDIER OCH KANDIDATEXAMEN Med två terminer i Argentina (eller Costa Rica) kommer du att behärska spanskan och därmed kunna inkludera ämnena i dina vidare kandidatstudier på Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) eller ett annat spanskspråkigt universitet. Ämnena kan också inkluderas i en svensk kandidatexamen.

Ämnet innehåller: • Studieplan med modern miljöfilosofi • Fokus på systemtänk och hållbarhet • Samspel mellan människa och natur

7


ARGENTINA

Argentina, Buenos Aires Argentina bjuder på stor geografisk och kulturell mångfald, och i huvudstaden Buenos Aires kryllar det av möjligheter: • fotboll • tangobarer • bohemiska kvarter • gatumarknader • biffrestauranger • kajakturer • hästridning Studieplats Du använder universitetets läsesalar, bibliotek och föreläsningssalar och kan delta i den fantastiska studiemiljön. Bostad Studenterna bor i lägenheter och på hostels i centrala Buenos Aires. Man bor i tvåtill fyrapersonersrum och standarden är enkel och charmerande. Det finns möjlighet att bo i ett enkelrum. Mat inkluderas inte i studieavgiften.

8


ARGENTINA

«Jag läste Corporate Social Responsibility (CSR) i Buenos Aires våren 2009 och det var en fantastiskt upplevelse - både ämnesmässigt och socialt! Jag läste senare en master som innehöll några CSR-liknande ämnen, och jag hade ett klart försprång med den förståelse jag hade skaffat mig i Argentina. Tiden med Kulturstudier i Buenos Aires tillsammans med ämnena från BI gjorde mig väldigt intresserad av det sociala och miljömässiga ansvar företag har. Nu jobbar jag med CSR på den juridiska avdelningen av Vinmonopolets huvudkontor. Jag deltar i ett projekt vars mål är att främja och utveckla en etiskt och miljömässigt hållbar dryckesvarukedja. Den termin jag läste med Kulturstudier var till stor del grunden till att jag fick jobbet på Vinmonopolet, kombinerat med mina masterstudier på BI.» Sara G. Hauge

9


NICARAGUA

Costa Rica I Costa Rica erbjuder vi studier i spanska på fler olika nivåer. Från nybörjare till avancerad. Spanskundervisningen kombineras med ett tillvalsämne i Latinamerikansk historia och kultur. Kurserna ges i samarbete med Universidad Internacional San Isidro Labrador, Costa Rica. Kurserna är CSNstudiemedelsberättigade.

10


COSTA RICA

SPANSKA

LATINAMERIKASTUDIER

Spanska erbjuds på tre olika nivåer och kombineras med ett tillvalsämne. Vi har spanska 0 för studenter som inte kan någon, eller lite spanska, spansk 1 för studenter med grundläggande spanskkunskaper och spanska 2 för studenter med avancerade spanskkunskaper.

Spanskundervisningen utgör merparten av terminen. I tillägg måste du även välja ett tillvalsämne i Latinamerikansk historia och kultur. En full översikt av ämnen och möjliga kurskombinationer hittar du på vår hemsida.

Plats: San Isidro, Costa Rica Längd: Ca 4 månader i Costa Rica, samt självstudier Termin: Välj mellan vår och höst Poäng: 30 HP med tillval Examinering: Muntlig och skriftlig examen i Costa Rica och inlämningsuppgift Kursavgift: 63 000 SEK (53 000 utan boende) Studiestöd från CSN: Ja Inkluderat: Boende og lunch på studiedager Språk: Spanska och engelska

11


COSTA RICA

Costa Rica, San Isidro Costa Rica är beläget i Centralamerika. Det ligger som en djungelbeklädd kedja av vulkaner som skiljer Stilla havet och den karibiska Atlanten. Med fantastiska stränder och vacker natur. Costa Rica är kanske det rikaste och mest organiserade landet i Latinamerika.

KANDITATEXAMEN Med två terminer i Costa Rica (eller Argentina) kommer du att behärska spanskan och därmed kunna inkludera ämnena i dina vidare kandidatstudier på UISIL, Costa Rica, eller ett annat spanskspråkigt universitet. Ämnena kan också inkluderas i en svensk kandidatexamen.

Studieplats Studierna hålls på universitetets campus som ligger i sluttningen av den gröna San Isidro dalen.

COSTA RICA + ARGENTINA? Bli flytande i spanska och upplev Latinamerika! Varför inte börja med en termin i Costa Rica, backpacka dig genom Latinamerika och avsluta med en termin i Argentina? Studieåret finansieras av CSN.

Bostad Studenterna bor i lägenheter eller gästhus centralt i San Isidro. Man bor på 2-4 personers rum, och standarden är enkel men charmig. Det finns möjlighet att ordna ett enkelrum. Du kan också ordna eget boende och få ett prisavdrag på kursavgiften.

12


NICARAGUA ARGENTINA ARGENTINA

Nepal I Nepal kan du studera en termin med freds-och konfliktstudier. Studiet erbjuds i samarbete med OsloMet – storstadsuniversitetet och ger rätt till studiemedel från CSN.

13


NEPAL

FREDS- OCH KONFLIKTKUNSKAP

Nepal, Pokhara Himalaya bildar gränsen mellan världens två största nationer; Kina och Indien. Här ligger Nepal. Studieorten heter Pokhara, Nepals näst största stad med cirka 230 000 invånare. Staden har varit en viktig punkt på handelsvägen mellan Indien och Tibet. Och senare för bergsturer i Himalaya.

Freds- och konfliktkunskap ger en tvärvetenskaplig introduktion till studiet av de sociala och politiska processer som leder till konflikt och konfliklösning, på lokal, regional och global nivå. Kursen ger dig en grund till orsaksförklaringar, kritiska analyser och reflektioner kring konfliktlinjer i dagens värld. Detta kombineras med en introduktion till Nepal och Sydasiens kulturer och samhällen, och för därmed våra egna upplevelser i Nepal närmare den teoretiska kunskap som förmedlas.

Pokhara och Nepal har mycket at bjuda på: • Fjällvandring i Himalaya • Nyttig och nepalesisk mat • Bolywood dans • Yoga • Nära till Indien Bostad Bostäderna ligger centralt i staden. Man bor i vanliga fall i ett två-fyra personers rum.

Plats: Pokhara, Nepal Längd: 10 veckor i Nepal samt självstudier Termin: Välj mellan vår och höst Poäng: 30 HP (OsloMet – storstadsuniversitetet) Examinering: Inlämningsuppgifter Kursavgift: 55 000 SEK (48 000 utan boende) Studiestöd från CSN: Ja Inkluderat: Boende, frukost, lunch Språk: Engelska

Studiecentret Undervisningen äger rum i lokaler vi hyr centralt i staden, eller på det lokala universitetet.

14


K ULTURSTUDIER

15


K ULTURSTUDIER

16


K ULTURSTUDIER

17


K ULTURSTUDIER

18


K ULTURSTUDIER

19


K ULTURSTUDIER

20


K ULTURSTUDIER

21


K ULTURSTUDIER

22


Ghana I Ghana kan du studera Globala miljöstudier och Utvecklingsstudier 2. Studierna erbjuds i samarbete med OsloMet – storstadsuniversitetet, utgör var för sig en hel termin och berättigar till studiestöd från CSN.

university of cape coast


GHANA

GLOBALA MILJÖSTUDIER

UTVECKLINGSSTUDIER 2

Globala miljöstudier ger grund till diskussioner, kritisk analys och reflektion kring miljöproblematik samt olika perspektiv på natur- och resursförvaltning. Kursen ska ge studenterna en balanserad förståelse för aktuella teorier och praksis inom globala miljöstudier.

Utvecklingsstudier 2 inkluderar fältarbete i små grupper och riktar sig till studenter som sedan tidigare har läst samhällsvetenskap minst ett år eller utvecklingsstudier en termin, till exempel Utvecklingsstudier 1 i Vietnam. På Utvecklingsstudier 2 får studenterna praktisk erfarenhet av fältarbete i Ghana och undervisning i olika kvantitativa, kvalitativa och deltagande metoder.

Plats: Cape Coast, Ghana Längd: 10 veckor samt självstudier Termin: Höst Poäng: 30 HP (OsloMet – storstadsuniversitetet) Examinering: I Ghana/ Inlämningsuppgifter Kursavgift: 55 000 SEK (48 000 utan boende) Studiestöd från CSN: Ja Inkluderat: Boende, frukost, lunch Språk: Engelska

Plats: Cape Coast, Ghana Längd: 10 veckor samt självstudier Termin: Vår Poäng: 30 HP (OsloMet – storstadsuniversitetet) Examinering: Inlämningsuppgifter Kursavgift: 55 000 SEK (48 000 utan boende) Studiestöd från CSN: Ja Inkluderat: Boende, frukost, lunch Språk: Engelska

24


GHANA

Ghana, Cape Coast Ghana är ett mycket behagligt land att studera i och erbjuder en mjuklandning för den som inte har varit i Afrika förut. Cape Coast är en liten stad med ett par hundra tusen invånare och ett centrum som går att upptäcka till fots. Staden har ett universitet från 1962, med över 35 000 studenter och flera livliga ställen för att gå ut på helgerna.

Bostad Studenternas bostäder ligger centralt i staden. Man bor på två-fyramannsrum med eget badrum, gemensamt kök, vardagsrum, läs-sal, balkong och uteplats. Det finns möjlighet att få privat rum mot en extra kostnad.

Studiecentret Undervisningen sker på universitetets campus i Cape Coast. Du har också tillgång till vårt studiecenter som ligger på Brenu Beach, 40 min bil- eller busstur längst kusten väst om Cape Coast. Brenu är en orörd strand med kokospalmer, en enkel restaurang, gästhus och goda möjligheter till bland annat volleyboll, bad eller en lässtund i hängmattan.

«Mångfalden av studenter med olika nationaliteter och akademisk bakgrund gjorde det ännu mer spännande att studera i ett främmande land. Jag har aldrig upplevt sådana intensiva diskussioner i norska klassrum.» Karsten Kvalsvik Tåtøy

25


ARGENTINA

Vietnam I Vietnam erbjuder vi Utvecklingsstudier 1 i samarbete med OsloMet – storstadsuniversitetet. Studierna utgör en hel termin och kan kombineras med Utvecklingsstudier 2 i Ghana samt utgöra ett möjligt första år av en kandidatexamen på (OsloMet – storstadsuniversitetet). Studierna ger rätt till studiestöd från CSN.

University of Danang

26


VIETNAM

UTVECKLINGSSTUDIER 1 Utvecklingsstudier 1 ger en tvärvetenskaplig introduktion till situationen i det globala syd och förhållandet mellan nord och syd. Det ger ett helhetligt underlag till orsaksförklaringar, kritisk analys och speglade värderingar.

«Att få möjlighet att göra fältarbete i en kultur som är så olika den nordeuropeiska är en helt unik och otroligt givande upplevelse.» Karoline Amb, tidligare student i Vietnam

Studierna ger en grundläggande förståelse för centrala begrepp som globalisering, utveckling, fattigdom, ekonomi och kön, och hur dessa används inom utvecklingsstudier. Studenterna får insikt i kulturstudier och viktiga begrepp som nationalism, etnicitet, identitet, släkt, kön och religion. Plats: Hoi An, Vietnam Längd: 10 veckor i Vietnam samt självstudier Termin: Vår/ höst Poäng: 30 HP (OsloMet – storstadsuniversitetet) Examinering: Inlämningsuppgifter Kursavgift: 55 000 SEK (48 000 utan boende) Studiestöd från CSN: Ja Inkluderat: Boende, frukost, lunch Språk: Engelska 27


VIETNAM

Vietnam, Hoi An Vietnam är ett land i snabb förändring, och anses vara en av världens stora framgångar inom utveckling under de senaste tio åren. Vietnam är fortfarande ett fattigt land, men det är rikt på underbara upplevelser, otroliga historier och vänliga människor. Kulturstudier håller till i staden Hoi An, som med sina smala gator och vackra belägenhet vid Thu Bonfloden är Vietnams pärla i våra ögon. I Hoi An kan du cykla till det mesta, lära dig laga vietnamesisk mat, åka till stranden eller besöka en av de många barerna eller caféerna. Man kan även åka på storstadssemester till Hanoi eller Ho Chi Minh City.

Bostad I Hoi An bor vi i privata hus som vi hyr utanför den gamla stadsdelen. Som utgångspunkt får alla bo i två- till fyrapersonersrum. Det finns möjlighet att bo i enkelrum. Du kan också välja att ordna bostad själv. HELÅRSSTUDIER OCH KANDIDATEXAMEN Med Utvecklingsstudier 1 i Vietnam kan du läsa ett helt år genom att fortsätta dina studier med Utvecklinsstudier 2 i Ghana. Därefter har du anledning att ansöka om direktantagning till andra året på kandidatprogrammet i utvecklingsstudier vid OsloMet – storstadsuniversitetet.

Studiecentret Undervisningen sker på det lokala universitetet som ligger centralt i Hoi An.

28


K ULTURSTUDIER

«Studieresor var en del av kursen och gjorde att vi genom praktik kom närmare teorin samt fick dra nytta av att vi befann oss i ett utvecklingsländer. I Vietnam besökte vi en fabrik och en ekoby. Här såg vi hur turismen får konsekvenser för lokalsamhällen, och exakt vem som gynnas av detta. I Ghana hade vi fältstudier där vi gjorde intervjuer, forskade själva och lärde oss mycket. Redan den andra helgen åkte vi på en tio timmars bussresa till norra delen av landet. Här hade floden dämts upp så att det kunde vara en kraftkälla för en stor del av Ghanas befolkning. Dock ledde det till att flera samhällen och deras hus hade hamnat under vatten. En annan intressekonflikt mötte vi i Kakum National Park där lokalbefolkningens jaktmarker hade bevarats och gjorts om till en nationalparkf ör turister och för att skydda miljön.» Ida Langvik Flåten, tidigare helårsstudent i miljö- och utvecklingsstudier

29


ARGENTINA

Jorden runt Med Kulturstudier kan du studera jorden runt. Vad sägs om ett års utvecklingsstudier i Vietnam och Ghana eller spanska i Argentina och Costa Rica? Eller kanske är en jorden runt-kandidat i tre olika världsdelar något för dig?

30


JORDA RUNDT

HELÅRSSTUDIER OCH KANDIDAT I UTVECKLINGSSTUDIER Du studerar först Utvecklingsstudier 1 i Vietnam. Därefter backpackar du dig till Ghana där du läser Utvecklingsstudier 2. Efter att ha fullgjort året i Vietnam och Ghana har du skäl att fortsätta på kandidatprogrammet i utvecklingsstudier på OsloMet – storstadsuniversitetet.

«Det bästa med att studera med skandinaviska studenter är naturligtvis deras “nya” perspektiv på freds-och konfliktkunskap. De ser allt från en Europeisk ståndpunkt. Det är alltid uppfriskande att se genom någon annans “glasögon”. » Ritika Singh, stipendiat från Nepal

HELÅRSSTUDIER I SPANSKA I samarbete med universitet i Argentina och Costa Rica ger vi dig möjlighet att lära dig flytande spanska genom att bo, studera och resa i Latinamerika. Kombinationen av spanskstudier, spanskspråkigt vardagsliv och specialutbildade universitetslärare ger dig möjligheten till att bli flytande i spanska och ger dig livslång tillgång till den spanskspråkiga världen.


J ORDA RUNDT

ANDRA KOMBINATIONER Alla Kulturstudiers terminsstudier kan kombineras. Här är ett förslag till andra terminskombinationer som passar särskilt bra tillsammans; • Ett år med freds- och utvecklingsstudier i Vietnam och Nepal • Ett år med miljö- och konfliktstudier i Ghana och Nepal • Ett år med spanska i Argentina och Costa Rica med tillvalsämnen.

32


JORDA RUNDT

Jorden runt-kandidat

Här berättar Andrea Palmberg om sina studier i fyra världsdelar och fem olika länder.

Min kandidat: 1. terminen: Utvecklingsstudier i Vietnam 2. terminen: Utvecklingsstudier 2 i Nicaragua* 3. terminen: Makt och politik i Oslo 4. terminen: Freds- och konflikstudier i India** 5 terminen: Globala miljöstudier i Ghana 6. terminen: Kandidatuppsats * Utvecklingsstudier 2 ges nu i Ghana ** Freds- och konfliktstudier i Nepal

Jag vill gärna berätta lite om mina studier och om varför jag så att säga aldrig är hemma i Norge. Jag tar en treårig kandidat i Utvecklingsstudier som OsloMet – storstadsuniversitetet erbjuder tillsammans med Kulturstudier.

termin. Den här våren var jag därför i Indien och läste Freds- och konfliktkunskap och just nu är jag i Ghana där fokus ligger på Globala miljöstudier. Efter den här terminen ska jag resa tillbaka till Oslo för att göra färdigt kandidaten och kommer till slut att sitta inne på en kandidat i Utvecklingsstudier från fyra olika världsdelar och fem olika länder!

Kandidatens första år läste jag i Asien och Centralamerika; Utvecklingsstudier 1 i Vietnam hösten 2014 och Utvecklingsstudier 2 i Nicaragua våren 2015. Tredje terminen var jag hemma i Oslo på OsloMet – storstadsuniversitetet. Efter det fick jag resa vidare för min fjärde och femte

I mina ögon är det inte lika stor mening med att läsa Utvecklingsstudier på norska hemma i Oslo. Ämnet handlar ju om

33


JO R D EN RUNT- KANDIDAT

Costa Rica Spanska

GHANA

Globala miljöstudier

Utvecklingsstudier 2

ARGENT INA

Spanska Latinamerikansk litteratur

Corporate Social Responsibility (CSR) Miljöfilosofi: teori och praktik

förhållandet mellan länder i Nord och Syd och hur politiska strukturer och olika tillgång till resurser påverkar människor på ett lokalt plan. Genom studierna har jag med mina egna ögon sett hur turistindustrin har tagit över stora delar av en stad i Vietnam. Jag har fått möjlighet att göra fältarbete i en avisdes landsby i Nicaragua, där jag hörde böndernas historier och

erfarenheter vad gäller modernisering och industrialisering av deras traditionella jordbruk. När vi studerade Freds och konfliktstudier fick vi möjlighet att se hur kastsystemet tar sig uttryck i praktiken, och att historiska händelser som självständigheten, gränskonflikter med Pakistan och Ghandis tro på icke-våld fortfarande står starka. Här i Ghana ser man de

34


JO R D EN RUNT- KANDIDATR

NEPAL

Freds- och konfliktkunskap

VIETNAM

Utvecklingsstudier

stora globala miljöproblemen på nära håll. Stora mängder industriavfall och ton på ton med elektroniskt avfall kommer till Ghana från Väst varje dag.

1

föreläsare och sedan själv uppleva något på gatan som man kan relatera till undervisningen, eller använda egna data som empiriska exempel, ger ett unikt utbyte.

De här tre åren har gett mig kunskap, upplevelser och erfarenheter som är guld värda. Att ha möjlighet att läsa om något i en akademisk artikel eller höra något från en erfaren

Läs mer om kandidaten på kulturstudier.se

35


ARGENTINA

Generellt Med Kulturstudier är det enkelt och tryggt att studera i utlandet. Alla våra studier avslutas med examen i regi av erkända universitet och högskolor och ger dig rätt till studiemedel från CSN.

36


GENERELLT

NÄR SKER STUDIERNA?

UPPEHÄLLE

Du kan välja mellan vår- och höstterminen eller läsa flera terminer i ett land. Höstterminen börjar i slutet på augusti och vårterminen börjar i början av februari. Innan du reser till studieorten ska du igenom en självstudieperiod på 4-7 veckor som kommer att förbereda dig på undervisningen.

Studieavgiften inkluderar bostad och mat (bara bostad i Argentina). Bostäderna ligger centralt och man bor i regel i dubbelrum eller trippelrum (enkelrum mot ett tillägg). Frukost och lunch äter vi tillsammans alla veckodagar och dessa måltider är inkluderade i studieavgiften (undantaget Argentina). Middag och helgmåltider ordnar du själv på ett av de många tillgängliga matställena i staden där vi bor.

KULTURSTUDIER I DIN UTBILDNING En termin med Kulturstudier i Argentina, Ghana, Costa Rica, Nicaragua eller Vietnam kan ingå i din kandidatexamen som huvudämne eller extraämne. Prata gärna med din studievägledare för att få veta hur du kan inkludera din termin med Kulturstudier i din kandidatexamen.

FLYGRESAN Flygresan beställer du själv. Du kan därmed välja den resrutt som passar dig bäst. Många väljer att kombinera studierna med backpacking före eller efter terminen. Kulturstudier hjälper dig gärna att rekommendera en resebyrå och resrutt. Vi organiserar också en gemensam avresa om du föredrar att resa tillsammans med andra studenter från Skandinavien.

37


GENERELLT

ANMÄLAN OCH FINANSIERING Kulturstudier har ca 400 studieplatser fördelade på våra fem studieorter, och platserna fördelas fortlöpande så länge det finns lediga platser. Den enda förutsättningen är att du har generell gymnasiekompetens.

Efter ett helt läsår med freds-och konfliktkunskap i Indien och Internationella miljöstudier i Ghana, blev Camilla rekommenderad att söka praktik på FN Information Centre i Accra, Ghana.

Om du vill studera Utvecklingsstudier 2 behöver du ha läst minst ett års samhällsvetenskap eller en termin utvecklingsstudier. CSR 2 kräver CSR 1, eller ett års samhällsvetenskap, ekonomi eller administrativa ämnen.

«Jag lär mig något nytt varje dag och ingen dag är den samma! Man är ute “på fältet” och jobbar tätt samman med resten av kontoret. Jag har redan ansökt om flera liknande praktiker runt om i världen. Norska FN är målet i framtiden.»

Om du vill anmäla dig till någon av våra kurser fyller du i anmälningsformuläret på vår hemsida. När vi har tagit emot din anmälan skickar vi den information du behöver för att förbereda dig för resa och studier, tillsammans med en faktura för att betala in en deposition på 2000 kronor. Resten av studieavgiften betalas två veckor före studiestart.

Camilla Gullbrekken

38


Sydafrikanen Morrissey tog sin doktorsexamen i International Development Studies vid universitetet i Oxford. Hans forskning behandlar hur miljöfaktorer påverkar migration bland småjordbrukare i norra Etiopien. Som föreläsare och ämnesansvarig för Internationella Miljöstudier, kan han han se liknelser från sin egen forskning från flera länder söder om Sahara. «Jag tror att jag främst har använt den ghananska bakgrunden för att visa i vilken utsträckning miljöagendan bestämts bortom Afrika söder om Sahara, trots att själva utmaningen ligger i Afrika söder om Sahara! Denna fokus tror jag stämmer överens med elevernas egna upplevelser under resten av kursen, som till stor del handlar om att se världen ur ett nytt perspektiv» James Morrissey


KULTURSTUDIER – för dig som vill studera i utlandet

i samarbete med

university of cape coast

University of Danang

Kulturstudier, Byängsgränd 14, 3 tr, 12040 Årsta, tel: +46 8 41 00 98 90, mail@kulturstudier.se, facebook: www.facebook.com/KulturstudierSverige

07

Norge: Markveien 35b, 0553 Oslo, tel: +47 22 35 80 21, mail@kulturstudier.no

M

Ø M E RK E T ILJ

XP

RE S

70

UNIVERSIDAD NACIONAL DE S A N M A R Ti N

S - 24

15

Design: www.brodogtekst.no

Profile for kulturstudier

Kurskatalog 2019 SE  

Kurskatalog 2019 SE  

Advertisement