Page 1

EPOST TILL PERSONAL: förnamn.efternamn@fcbu.ornskoldsvik.se

ANMÄL INTRESSE TILL KURS PÅ NÄTET VIA: ornskoldsvik.se/kulturskolan


Välkommen till Kulturskolan i Örnsköldsvik! KULTUR – ANDLIG ODLING Att arbeta med barn och ungdomar och att få möjligheten att vara delaktig i deras utveckling är något som kräver ett stort mått av ödmjukhet. Att ge barn och ungdomar möjlighet att stärka sin självkänsla, sin självtillit och sitt självförtroende kräver en öppenhet. En öppenhet att lyfta den inneboende kraft som varje barn har. Fantasi och kreativitet är livsviktiga ingredienser i barns utveckling för att bli en hel människa, en människa med förståelse, tillgång till sina egna känslor och en människa som har huvudrollen i sitt eget liv. Allt detta ger barnet de förutsättningar som krävs för att möta sina medmänniskor med respekt och tilltro. Detta är en förväntan som kännetecknar ett demokratiskt samhälle. ”Att ge barn och ungdomar möjlighet att utveckla kreativitet, färdigheter och erfarenheter genom tillgång till en mångfald av konstnärliga uttryck.” ”Kulturskola 2030” Kulturskolan i Örnsköldsvik, med hela kommunen som arbetfält, har genom en fastställd ”Kulturgaranti” uppdraget att utmana barn och ungdomar att erövra kulturens olika språk i ett livslångt lärande. Utifrån ett värdegrundsperspektiv vilar vår verksamhet på begreppen: Helhet Delaktighet Likvärdighet Tillgänglighet Kvalitet

Detta uppdrag vill jag tillsammans med min personal i Kulturskolan förverkliga genom att arbeta med att ge barn och ungdomar tillgång till en mångfald av uttryck genom kompetenta och väl fungerande arbetslag ute i våra skolområden i kommunen. Här får du vara den du är, utan masker eller roller. Välkommen till vår verksamhet! Ann-Catrin Brandtlin, kulturskolechef

KULTURSKOLAN Viktoriaesplanaden 31, 891 35 Örnsköldsvik. 0660 - 882 78. 2


Innehåll L.E.K.

4

- Livsviktig, Engagerande och Kreativ verksamhet med estetiska uttryck som verktyg

Skapande Skola

Våra verksamheter Körer

Moälven 5 6-7 8

Kör-Lek barn 4 - 5 år Sånglust barn 6-9 år Barnkammarkören åk 3 - 6 Feminalen flickor i åk 7- gymnasiet Kulturskolekören åk 5-gymnasiet

Ensembler

9-10

Gideälven

20-21 22-23 24

Centrala Örnsköldsvik, Sörliden, Järved, Bonäset, Alne

Västra

25 26 26-27

11

Kulturskolan 12

13 14

Bild och Form

15

Bildverkstad - årskurs 1-6 Bild och form - 9-12 år och 13-15 år

3

Gene, Domsjö, Sund, Hörnett, Svedjeholmen

Sammanfattning kurser 2013-2014

Skolbio

Balett - årskurs 7 - gymnasiet Jazz - årskurs 1 - gymnasiet Musikal - årskurs 7 - gymnasiet

Domsjö

18-19

Rytm, röst och rörelse i förskolan

Filmprojekt - årskurs 4 - gymnasiet Animation - årskurs 4 - gymnasiet

Dans

Bjästa, Köpmanholmen, Sidensjö

Änget, Skärpe, Högland

Riddarskola - årskurs 1-3 och 4-6 Historiskt hantverk - hela grundskolan Se och prova historiska rustningar och vapen - hela grundskolan samt gymnasiet Historisk fäktning - högstadiet - gymnasiet

Film och Animation

Nätra

17

Östra

Från idé till föreställning - hela grundskolan Vikingaskola - årskurs 4-6 och 7-9 Medeltidsskola - årskurs 4-6 Teatergrupp - lågstadiet - gymnasiet Läs och skriv med dramainriktning - åk 3-4

Levande Historia

Själevad, Överhörnäs, Billsta, Haffsta, Myckling, Bredbyn, Mellansel, Gottne, Skorped, Norrflärke, Moliden

Husum, Idbyn, Banafjäl, Björna, Gideå, Hemling, Trehörningsjö

ÖUS - gymnasiet Storbanditerna - gymnasiet Fetfolké - gymnasiet Blockflöjtensemble - alla åldrar Stråkarr - årskurs 7-9 BUS - årskurs 4-6 Atomerna och Mikroberna - ålder 3-5 år och 5-7 år Slagverksensemble - årskurs 4-gymnasiet SLAM- 13-16 år

Drama och teater

Verksamheter i våra områden

utbudskatalog

Chef Ann-Catrin Brandtlin 070-356 07 52 ann-catrin.brandtlin@fcbu.ornskoldsvik.se Verksamhetsledare Sten-Ove Sundlöf 0660 - 882 78 070-191 92 94 sten-ove.sundlof@fcbu.ornskoldsvik.se Administratör & Skapande Skola Ulla-Karin Ahlström 0660-882 78 ulla-karin.ahlstrom@fcbu.ornskoldsvik.se Lärararbetsrum Telefon: 0660-887 89 Epost: kulturskolan@ornskoldsvik.se Öppettider Kulturskolans expedition 07.45-17.00 Lunch 11.30-12.30

16

Adress Viktoriaesplanaden 31, 891 35 Örnsköldsvik Redaktion Kurskatalog Ann-Catrin Brandtlin, chefredaktör och ansvarig utgivare. Sten-Ove Sundlöf, redaktionsassistent. Bobby Andersson, grafiker och formgivare.

EPOST TILL PERSONAL: förnamn.efternamn@fcbu.ornskoldsvik.se

ANMÄL INTRESSE TILL KURS PÅ NÄTET VIA: ornskoldsvik.se/kulturskolan


L.E.K.

Livsviktig, Engagerande, Kreativ verksamhet med estetiska uttryck som verktyg Kunskapen skapas i människan tillsammans med andra människor. Vår L.E.K-verksamhet har nu funnits i vår verksamhet i två år och börjar bli en naturlig del i kulturskolans verksamhet. L.E.K riktar sig till våra 7 och 8-åringar, samt deras pedagoger vid våra skolenheter, med syfte att tillsammans utmanas och växa med estetiska uttryck. Verksamheten byggs in i barnens vardagsarbete, där skolans och kulturskolans pedagoger planerar och leker in uttrycken med barnen. Kulturskolans pedagoger verkar i arbetslag i kommunens skolområden och har i sitt uppdrag ansvar för att L.E.K genomförs vid varje skolenhet. Eftersom kulturskolans pedagoger besitter varierade kompetenser, bedrivs verksamheten på olika sätt ute i skolorna, men alla syftar till att göra skillnad för barnens möjligheter att hitta nya uttryckssätt och tillägna sig kunskaper.

KULTURSKOLAN Viktoriaesplanaden 31, 891 35 Örnsköldsvik. 0660 - 882 78. 4


Skapande Skola

På bilden: Danskonsulent Hanna Olsson med elever och lärare från Sörlidenskolan. Foto: Bobby Andersson

Till vilka kulturinsatser kan man använda Skapande Skolabidrag? Foto: Lars Fahlgren

Vad är Skapande Skola?

Under mandatperioden 2006-2010 bestämde regeringen att stärka samarbetet mellan skolan och det professionella kulturlivet och detta beslut låg som grund till skapande skola. Tidigt under den kommande mandatperioden beslöts att prioritera barn och ungas rätt till kultur. Detta var startskotten till en fortsatt utbyggnad av skapande skola. Det är kulturrådet som varje år väljer bland de anmälningar som kommer in från olika kommuner om att få vara med i skapande skola. Under år 2011 delades 150 miljoner kronor ut. Efter varje läsår ska det beviljade bidraget redovisas enligt de punkter som Kulturrådet fastställt.

Varför finns Skapande Skola?

- Till inköp av kulturverksamhet, t.ex. föreställningar eller guidning på museum - Till insatser som främjar det egna skapandet som en del av det egna lärandet - Till insatser som främjar en långsiktig samverkan mellan grundskolans alla årskurser och kulturlivets parter - Till insatser där en kulturpedagog eller en annan professionell kulturaktör medverkar i arbetet - Till insatser som är ett komplement till den redan pågående verksamheten - Till transport till och från aktiviteter

Hur ser skapande skola ut i Örnsköldsviks Kommun? Arbetet med skapande skola i Örnsköldsviks kommun inbegriper följande årskurser: - 7-9: kulturråd. I dagsläget är det tio

av våra högstadieskolor som har kulturråd. - 4-6: kulturnät. 10 mellanstadieskolor deltar i detta arbete. - 1-3: kulturkärnor. - F-klass: kulturfrön. Hösten 2013 inleder vi ett samarbete med förskoleklass. Där kommer vi bland annat arbeta med textilslöjd, bildskapande, musik och film.

Berättarfestival på Gideågården Under hela läsåret 12-13 skapades det för fullt på skolorna i Övik. En del av Skapandeskola-satsningen infattade skolorna Sörliden, Hemlingskolan och Köpmanholmenskolan. Dessa fick besök av bland andra danskonsulenten Hanna och filmaren Jens som hjälpte till med skaparboost. För mer info och exempel besök vår webb: www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorg/utveckling/skapandeskola

För att de kulturella och konstnärliga uttrycken långsiktigt ska integreras i årskurs 1-9 i grundskolan. Utgångspunkten är skolans kulturuppdrag enligt den gällande läroplanen. För att den professionella kulturverksamheten för och med eleverna ska bli större så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. För att ge eleverna större möjlighet att lära sig — och medverka i — den demokratiska processen.

Foto: Maria Wilcke

5

EPOST TILL PERSONAL: förnamn.efternamn@fcbu.ornskoldsvik.se

ANMÄL INTRESSE TILL KURS PÅ NÄTET VIA: ornskoldsvik.se/kulturskolan


Våra verksamheter Kulturskolan huserar idag nästan 50 professionella pedagoger, verksamma i samtliga skolformer i Örnsköldsvik.

Våra verksamheter sträcker sig genom konstformerna bild, musik, dans, teater och film, alla har de en mångfald av genrer. I den här katalogen har vi strävat efter att visa upp Kulturskolans fulla bredd. På följande sidor är olika rubriker markerade med en grön eller orange symbol för att underlätta just Ditt sökande efter vad som som passar just dig eller ditt barn: K Verksamhet som är förlagd vid Kulturskolan i Nolaskolans lokaler, Danshuset eller Balineum. S Verksamhet som är förlagd ute i Skolområdena.

Stränginstrument

K

S

Som ett av de mest populära instrumenten finns gitarrundervisning på de flesta skolorna i kommunen. Undervisning sker såväl på akustisk gitarr som elgitarr, enskilt men oftast i grupp, i olika musik-stilar och med olika spelsätt. Stort utrymme lämnas för den personliga utvecklingen, önskemål och behov. Gitarrundervisning kan ofta ingå som en del av Bandverksamheten. Ukulele har även blivit allt mer populärt som nybörjarinstrument. Det är enkelt att lära sig ackord och melodier, lagom litet för barn att hantera och

Foto: Ulf Söderlund

dessutom billigt att köpa in. Undervisningen sker oftast i grupp och som en del av annan verksamhet som exempelvis LEK eller som introduktion till Gitarr och Bandverksamhet.

Blåsinstrument

K

S

Med Kulturskolan kan man få undervisning i tvärflöjt, klarinett, saxofon, fagott blockflöjt, trumpet, kornett, trombon, horn, tuba och bariton. Blåsensembler och blåsorkestrar finns på Ängetskolan, Hållänget, Gene, Järved, Alne, Husum och Bredbyn. För de äldre eleverna finns även Storbanditerna - en ensemble med inriktning på storbands-jazz. Under varje läsår har vi ca 4-5 gemensamma blåsprojekt där Länsblåsardagen i Härnösand och Blåsdagen på torget hör till de större. Med jämna mellanrum bjuder vi också in kända blåsprofiler för konserter och workshops.

Sång

K

S

I högstadiet/gymnasiet kan man anmäla sig till ämneskurs sång. Undervisningen sker i mindre grupp vanligtvis en gång i veckan och du tränar själv mellan lektionerna. I högre åldersgrupper och efter behov kan undervisningen ske enskilt. Sångundervisningen syftar till att utveckla din sångglädje och självkänsla, att ge en väl fungerande röst och upplevelse av glädjen i att musicera med och för andra. Du får utveckla din sångröst och lära dig sångteknik. Du sjunger sånger från olika musikstilar som du väljer i samråd med din lärare. Om det inte finns någon sånglärare på din skola, kan du anmäla dej till

Foton: Lars Fahlgren

undervisning på Kulturskolan i Örnsköldsvik under eftermiddagstid.

Stråk

K

S

Undervisningen sker i grupp eller enskilt och erbjuds på fiol, altfiol, cello och kontrabas. Förutom sin spellektion får eleverna även spela i olika orkestrar.

Slagverk

K

S

Undervisningen i slagverk kan vara enskilda lektioner i trumset eller klassiskt slagverk som till exempel marimba. Du får lära dig att spela instrumentet och dessutom möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter som till exempel SLAM, som ordnas en gång per termin.

Rocka på onsdagar!

K

Onsdagsverksamheten blomstrar. Varje onsdagkväll mellan 16-19 är det öppen verksamhet i Nolaskolans musiklokaler. Mestadels kan man höra rockmusik dunka innanför dörrarna, men alla musikstilar är välkomna. Är du en ensam ung musiker som söker din stil, ett kompband, en inspelningsstudio eller helt enkelt tycker att det är roligt att lira, så är det bara att titta förbi.

KULTURSKOLAN Viktoriaesplanaden 31, 891 35 Örnsköldsvik. 0660 - 882 78. 6


Bandverksamheten

K

S

I bandverksamheten får man utveckla sig i samspel med andra. Vi lägger stor vikt vid att stärka elevens självkänsla och att de får träna sina sociala och musikaliska förmågor i grupp. Sång, trummor, gitarr, bas och piano är vanliga i banden men även andra instrument och uttryck förekommer och uppmuntras. Man utvecklas även som enskild musiker när man spelar i band eftersom man får inspiration och idéer från andra i en naturlig miljö. Ofta kan man se detta som en fullvärdig instrumentlektion.

Tangent

K

Studioinspelning

S

Kulturskolan erbjuder piano - och tangentundervisning enskilt eller i grupp. Undervisningen har ambitionen att omfatta förekommande genrer och spelstilar på instrumentet, samverka med andra musik- och instrumentområden, liksom att ha kvalitet för att vara förberedande för högre musikstudier.

Film

K

S

En bild säger mer än tusen ord och i det moderna Sverige översköljs vi av intryck, inte minst av rörliga bilder i Internet och TV. Att ta sin smartphone och filma en rolig händelse för att snabbt kasta upp det på Youtube är vardag för många barn, men att ta ett steg till i skapandet och reflektera hur man förmedlar en känsla, ett budskap, att kunna förstå hur det skapas och kunna uttrycka sig själv är något som måste hållas vid liv, och nu kan Kulturskolan erbjuda kurser i film på olika sätt. Där arbetar man bland annat med berättande, bildmanus, symbolik, filmteknik, klippning, ljudsättning och animation. Se sid. 13.

Bild & Form

dienser – aktörer, en handling och en publik. Det är en konstnärlig form där eleverna inom Kulturskolan lär sig mer om skådespeleriets konst och vid olika tillfällen får möta en publik. Drama, i det här sammanhanget, är en pedagogisk metod där gruppen är central. Med hjälp av olika övningar får eleverna träna sådant som samarbete, fantasi och koncentration. Det är ett pedagogiskt förhållningssätt som också kan användas som verktyg i övriga ämnen; exempelvis kan historieämnet fördjupas genom att eleverna själva får gestalta riddare eller stenåldersmänniskor. Se sid. 11.

K

K

Vår inspelningsstudio används till dokumentation av musik som spelas och sjungs inom kommunen. Från förskolan till gymnasiet. Det finns flera värden i att spela in en skiva. Förutom att en skivinspelning utgör ett väldigt tydligt mål att sträva mot och är inspirerande att öva inför, så är tiden i studion är spännande och har ett värde i sig, det är även bra erfarenhet att ha med sig. Den färdiga skivan skall fungera som en inspirationskälla till fortsatt skapande för elevens egen del och till glädje för alla dem som får ta del av den. Att göra en inspelning är kostnadsfritt för elever i Örnsköldsviks kommun. Till ex enskilda elever, band, orkestrar, körer m.fl. kan boka studietid med Michael Olsson, studiotekniker. Kontakt: Tel 070 6214195.

Dans

K

S

Oavsett vilken dansform som utförs så återkommer vissa moment alltid under danslektionen. Alla lektioner börjar med någon form av uppvärmning. Alla lektioner innehåller teknikövningar, dessa ser olika ut för de olika stilarna men det är samma grundsteg som utförs. Tex plié, detta är ett steg som förbereder kroppen att arbeta korrekt i

K

7

S

Foto: Okänd

Patrik Lundstedt är blind sedan födseln och jobbar just nu på Kulturskolan bland annat som musikresurs. Musiken är en stor del av Patriks liv. Han brinner också för att sprida kunskap om sin funktionsnedsättning, eftersom han anser att i det mångkulturella samhälle som vi lever i är det extra viktigt att skapa insikt och förståelse.

2. Temadag Föreläsning kompletteras med praktiska övningar, t.ex. att prova på att gå med vit käpp, med ögonbindel, dels själv, men också med hjälp av ledsagare.

S

Teater blir till med hjälp av tre ingre­

Blind Date

1. Interaktiv föreläsning. Utifrån olika aspekter i livet som blind, där eleverna får bestämma inriktningen, utifrån frågeställningar som intresserar dem i ämnet.

S

Med skaparglädje, lust och kreativitet provar vi oss fram i olika tekniker och uttryck. Förutom fasta kurser arbetar vi även ämnesöverskridande i samråd med klasslärare i skolområdena.

Teater & Drama

hopp, både vid avsats och landning. Oftast ingår ett pass av styrka och stretch, detta är viktigt för att undvika skador samt för att utveckla rörelseförmågan. Situps är ett exempel på en övning som stärker magen, men detta i sig gör att även ryggen skyddas under ett danspass. Diagonaler är ett rörelsemönster som rör sig diagonalt över rummet för att få största möjliga längd. Här kan bl.a. olika grundsteg tränas, piruetter, hopp eller kortare kombinationer. I slutet av klassen kan man få göra en kombination eller koreografi. Det är detta som alla tidigare övningar förberett kroppen på. På Kulturskolecentrum brukar vi alltid ha en stor vårföreställning då dansgrupperna får visa upp de danser de arbetat med under våren.

Foto: Elisabeth Skiöld-Edlund

EPOST TILL PERSONAL: förnamn.efternamn@fcbu.ornskoldsvik.se

ANMÄL INTRESSE TILL KURS PÅ NÄTET VIA: ornskoldsvik.se/kulturskolan


Körer Sång i kör präglas av glädje, ge­ menskap och utveckling både musikal­ iskt samt personligt. I kören får du lära dig god sångteknik, att musicera och samsjunga med andra, du får möta både traditionell och mod­ ern körsång och du övar din förmåga att sjunga stämmor. Det elevdemokrat­ iska arbetet är viktigt och varje kör är en förening tillhörande Ung i Kör. Du får vara delaktig i engagemanget för körernas utveckling. En god föräldra­ kontakt är också viktigt i detta arbete. Kontakt för alla körer: Daniela Nyström

sjunga, leka och dansa loss. Under lekfulla former tränar vi oss att sjunga tillsammans och får möjlighet att up­ pleva och utveckla musikens, kroppens och röstens olika uttryckssätt. I Kör-Leken blandas traditionellabarnsånger - som hela familjen kanske känner igen och kan sjunga tillsam­ mans - med nya finurliga, roliga och fina sånger. Även om fokus ligger på sång är verksamheten influerad av ryt­ mikmetoden och innehåller även lekar och övningar som utvecklar takt- och pulskänsla, fantasi och skapandelust, kroppsmedvetande, samarbete med andra och mycket annat. Under varje termin får barnen möjlighet att göra ett eller flera framträdanden under varierande for­mer (ute på stan, på kulturskolans konserter, bara för föräldrar etc). Ledare: Cecilia Grönfelt

Barnkören Sånglust

Foto: Daniela Nyström

Kör-Lek

K

Målgrupp: barn 4 - 5 år. Träffas måndagar 17.20 - 18.00 Kör-Lek är vår verksamhet för dig som är 4 eller 5 år och tycker om att

K

Målgrupp: Förskoleklass t.o.m. årskurs 2. Kören tränar ca 45 minuter en gång i veckan under skolans terminer ( Tisdagar kl 17.30 ) i Kulturskolans lokaler i Nolaskolan. Genom sången övas sångrösten, rytmkänslan, gehöret och motoriken, språket, men framför allt sångglädjen! I repertoaren finns både gamla kända sånger liksom nyskrivet material för barn, och gör konserter själva eller i

Foto: Håkan Nordström

samarbete med andra barn och vuxna. Ledare: Elin Sydhage

Barnkammarkören

K

Målgrupp: sångare i åk 3 - 6 Övning måndagar 17.15-18.30 samt kördagar. I barnkammarkören sjunger man i stämmor och tränar sångrösten på ett mer medvetet sätt. Man får man vara med om många roliga och utmanande projekt och uppträdanden både inom och utanför kommunen. Ledare: Daniela Nyström

Feminalen

K

Målgrupp: flickor i åk 7- gymnasiet. Övning måndagar 16.15-17.45 samt kördagar. För många är Feminalen en självklar fortsättning efter tiden i barnkammarkören, men självklart tar vi även emot dem som inte har den bakgrunden. Mycket fokus läggs på medvetenheten kring sin egen sång i grupp, sångteknik, notläsning mm. Feminalen deltar i många projekt och anlitas vid många sångtillfällen, samarbetar med orkestrar och ensembler, åker på körfestivaler inom och utom landet. Ledare: Daniela Nyström.

Kulturskolekören

K

Målgrupp: särskilt intresserade sångare åk 5 tom gymnasiet. Kören jobbar i projektform och träffas en söndag eftermiddag i månaden. Inför projektavslut har vi en kördag med bla dans, - och scenträning. Mellan träffarna övar man själv. Denna kör har tillkommit för dem som sjungit mycket och känner behov av utmaningar. Här finns sångare som även är med i barn-kammarkören eller Feminalen, men framförallt tidigare sångare i från dessa körer som känner att tidsupplägget passar dem bättre.

Teckning: Körleken illustrerad av Bella Brodd 6 år

KULTURSKOLAN Viktoriaesplanaden 31, 891 35 Örnsköldsvik. 0660 - 882 78. 8


Orkester och Ensemble

Foto: Okänd fransman

En viktig del i att spela ett orkesterinstrument är att musicera tillsammans med andra. Alla musiker har med sitt instrument en egen röst. Orkester- och ensemblespelet ger eleverna möjlighet att använda denna röst för att kommunicera, spela tillsammans – skapa musik. Därför har Kulturskolan ett flertal orkestrar och ensembler, som ofta arbetar tillsammans och gränsöverskridande. I en fin social gemenskap får eleverna chans att bli duktiga ensemble-musiker samt utveckla sitt eget spel.

ÖUS

K

Örnsköldsviks Ungdomssymfoniker, ÖUS, är en förening för orkesterinstrumentalister Örnsköldsviks kommun. Ungdomarna är i huvudsak i

gymnasieåldern och vi träffas och repar varje tisdag i Nolaskolans Aula mellan 17.00-18.30. Under 2013/14 är Anna Risberg och Johannes Lindh ledare för orkestern. ÖUS samarbetar med andra ensembler både i Örnsköldsvik och orkestrar från andra kommuner. Tillsammans med Estetiska programmets kompgrupper, sångare och dansare anordnas olika galor som tex Melodifestival och Chicago. ÖUS samarbetar även med Storbanditerna, Örnsköldsviks musiksällskap, Kulturskolans sånggrupper, samt NBV. ÖUS håller en väldigt blandad repertoar och arrangerar gärna musik som passar de musiker och de sammanhang de medverkar i. ÖUS reser på turné vartannat år och har spelat med ungdomsorkestrarna i Skellefteå, Gävle och har även fått besök av ungdomsorkestrar från Härnösand och Piteå. Resor till Berlin och Paris har varit inslag i verksamheten där ungdomarna har givits möjlighet att besöka konserter, kon-

stutställningar, hålla egna konserter och framför allt ha riktigt kul tillsammans. ÖUS repeterar varje tisdag i Nolaskolans aula 17.00-18.30. Spelar du ett orkesterinstrument är du varmt välkommen att vara med! Ledare: Johannes Lindh och Anna Risberg

Storbanditerna

Storbanditena är Kulturskolans Storband, eller Big Band som det också kallas. I Storbanditerna spelas det trumpet, trombon, saxofon, bas, trummor, gitarr och piano. Bandet är i grunden ett gymnasieband som repeterar torsdagskvällar i Nolaskolan. Reportoaren är allt ifrån klassisk storbandsjazz till mer modern musik. Målet med verksamheten är framför allt att eleverna ska känna glädje och inspiration till olika musikaliska utmaningar och improvisation. Varje år genomförs ett antal konserter, bla julkonsert & skolkonserter, ibland med gästsolister, t ex Nils Landgren och Peter Nordvall. Dessutom åker bandet så ofta som möjligt till den årliga “Stockholm youth jazz festival”, en festival för storband från hela landet. Ledare: Jonas Nolander och Patrik Andersson

Folkmusik

Foto: Lars Fahlgren

9

K

K

S

Folkmusikgruppen Fetfolké består av ett gäng glada, unga spelmän som träffas en gång i veckan under ledning av riksspeleman Anders Eriksson och Alexandra Johansson. Låtutlärning sker mestadels på gehör. Repertoaren är blandad med låtar från Ångermanland, övriga Sverige och skilda delar av världen. Fiol, tramporgel och sång trakteras av spelmännen. Samarbete med kulturskolans grupper har bl.a. resulterat i låtar med rockackompanjemang

EPOST TILL PERSONAL: förnamn.efternamn@fcbu.ornskoldsvik.se

ANMÄL INTRESSE TILL KURS PÅ NÄTET VIA: ornskoldsvik.se/kulturskolan


och körarrangemang. Spelmännen är i åldrarna 15-19 år. Ledare: Anders Eriksson

Blockflöjtensemble

K

S

Är en liten grupp som träffas en kväll per månad för att tillsammans spela på blockflöjter i olika storlekar. Repertoaren är blandad från folkmusik till klassisk och modern musik i olika svårighetsgrader. Alla som kan och vill är välkommen att vara med. För närvarande är åldersspannet 10 år och uppåt. Ledare: Ingrid Wiklund

Stråkarr

K

Foto: Ingrid Wiklund

Stråkorkester för elever i årskurs 7-9. Övning en gång i veckan, ofta tillsammans med orkestern BUS. Repertoaren

omfattar en mängd olika genrer.

BUS

K

Efter att stråkelever spelat ca ett år så erbjuds de att spela i BUS. BUS är en mellanstadieorkester som spelar lätta till mellansvåra melodier i olika genres. Övning sker en gång i veckan på Kulturskolan kvällstid.

Atomerna och Mikroberna – fiolgrupper K för de yngsta Atomerna och Mikroberna kallas två fiolgrupper för de allra yngsta barnen. Här blandas enkelt fiolspel med sång, rytmik och skapande på ett kreativt och lekfullt sätt. Övning i grupp en halvtimme i veckan i Nolaskolan under kvällstid. Atomerna består av barn i ålder 3-5 år. Mikroberna är något äldre, från 5 år och upp till skolålder då de slussas in i Kulturskolans övriga stråkverksamhet. Dessa små musiker har ett flertal konserter under året, både tillsammans med andra stråkelever och i andra konstellationer. Ledare: Anna Risberg

Slagverksensemble

K

man prova flera olika slagverksinstrument och musikgenrer. Slagverksensemblen på grundskolan finns just nu på Själevad- och Björnaskolan. Ungdomar som spelar trummor, slagverk eller har ett intresse för slagverk, rytm och går på gymnasiet kan även anmäla sig till vår slagverksensemble på gymnasiet. Där får man utveckla sin spelteknik, spela tillsammans med andra och göra framträdanden. Ledare: Gunilla Lindquist, Peter Lindquist och Tomas Johansson

SLAM

K

Varje termin ordnar Kulturskolans slagverkslärare SLAM. Detta är ett tillfälle för alla ungdomar i åldern 13-16 år som spelar trummor eller slagverk i någon form att träffas och spela tillsammans. Där lär man sig nyttiga teknikövningar som man kan jobba vidare med hemma och får möjlighet att prova något nytt inom slagverk med fokus på spelglädje.

S

I slagverksensemblen jobbar eleverna med puls och rytm i grupp. Här får

Foto: Johannes Lindh

KULTURSKOLAN Viktoriaesplanaden 31, 891 35 Örnsköldsvik. 0660 - 882 78. 10


Drama & Teater Skolverksamhet dagtid Teaterpedagogiskt arbete

S

Från idé till föreställning Lågstadiet Högstadiet Teatergrupp Lågstadiet - Gymnasiet

Dramapedagogiskt arbete

S

Medeltidsskola - Mellanstadiet Vikingaskola Mellanstadiet - Högstadiet Ledare: Anders Nilsson. S

Från idé till föreställning

Detta projekt vänder sig till elever i lågstadiet upp till högstadiet, alltefter lärares önskemål och klassammansättningar. Utifrån elevernas egna idéer skapars en pjäs, där man arbetar fram ett manus, bygger scenografi och rekvisita, och repeterar in pjäsen. Projektet avslutas med en föreställning inför publik.

Kvällsgrupper

K

Teaterverksamheten finns även på kvällstid för olika grupper i olika åldrar. Tillsammans arbetar man fram någon form av föreställning, antingen med hjälp av ett befintligt manus eller egenskrivet material, som sedan visas upp för publik.

Drama- och teaterpedagogisk resurs

S

Kulturskolans drama- och teaterpedagoger kan också vara behjälpliga på

olika sätt, både i skolprojekt och annan verksamhet på kvällstid, till exempel att stödja skolans undervisning genom att använda drama och teater som verktyg och som estetisk lärprocess. Med pedagogernas specialkompetens kan man få hjälp med sådant som manusskrivande, regi och gruppdynamiska övningar. Ledare: Anders Nilsson, Lotta Håkansson och Linnea Norrby

Nya teaterinköp Under hösten 2013 kommer Domsjöområdet F-3 få besök av Teater Soja och de 2 föreställningarna Det Brinner! Det Brinner! och Hotell Snäll. Teater Soja är en grupp som ofta

Läs och skriv med dramainriktning, åk 3-4 (Cirka 7 veckor) S Läs- och skrivprojektet är ett samarbete tillsammans med Boklådan. Dramapedagogiken är central som metod och olika drama- och berättarövningar kopplas ihop med att eleverna vid varje tillfälle får skriva en text, exempelvis en dialog eller en saga. Sista gången bjuds några av de yngre barnen på skolan in och de äldre eleverna läser upp några av sina framarbetade texter.

Övrig verksamhet Barn- och fritidseleverna på Nolaskolan har ett dockteaterprojekt tillsammans med Örnsköldskolan. Dramapedagogerna har även varit med vid gymnasie-elevernas uppstart och också assisterat vid manusskrivande. Ett annat exempel är Själevadskolans kulturdag, då högstadieelever jobbade med drama och teater under en dag. Fortbildning kan erbjudas i dock- och dramaverksamhet för lärare och pedagoger i grundskolan.

besökt Ö-vik och alltid levererar roliga föreställningar med mycket skratt, musik och teater.

Det Brinner! I Det Brinner! får vi träffa brandteknikerna Brinna Brannström och Bruno Brännlund som berättar den sprakande berättelsen om lilla Molly som tror att hon eldat upp en hel stad.

Hotell Snäll På Hotell Snäll ska man vara snäll. Där är alla färger glada, allt är mjukt och lent och trevligt, alla ansikten leende. Och just nu har Boel och Bertil bråda dagar, för snart ska det ske en högtidlig avtäckning av Världens första Snäll-skulptur. Så alla barn och vuxna har något att se fram emot i höst när de kommer på besök!

Foto: Sten Johansson

11

EPOST TILL PERSONAL: förnamn.efternamn@fcbu.ornskoldsvik.se

ANMÄL INTRESSE TILL KURS PÅ NÄTET VIA: ornskoldsvik.se/kulturskolan


Levande historia

Levande Historia

Historia med ett dramapedagogiskt arbetssätt. Dramapedagogik är en pedagogisk form där handlandet och upplevandet står i centrum. När man arbetar dramapedagogiskt så varvas klassrumsundervisning med praktiska övningar och arbeten. Historia är ett ämne där ett dramapedagogiskt arbetssätt fungerar väldigt bra. Anders Nilsson kommer under våren och nästa läsår att erbjuda följande projekt. Varje projekt kan självklart anpassas utefter klassernas och lärarnas önskemål.

Vikingaskola

Skolprojekt och kvällsgrupp, Lågstadiet – Mellanstadiet Eleverna kommer att få möta vikingen Halfdan, som är på väg hem ifrån sin resa till Miklagård. Halfdan kommer att följa eleverna under 8 lektioner där de kommer att få arbeta med vikingatida lekar, runor och gudasagor, laga vikingamat, vikingatida hantverk. Anders kommer att vara i roll som

Halfdan under varje lektion. Lektionerna kommer att knyta an till; Gymnastik, Svenska, Hemkunskap och slöjd.

Riddarskola

Skolprojekt, Lågstadiet – Mellanstadiet Eleverna kommer att möta en riddare. Riddaren kommer sedan att följa eleverna under 8 lektioner där de kommer att arbeta med medeltida lekar, medeltida runskrift, laga medeltida mat och medeltida hantverk. Anders kommer att vara i roll som riddaren under varje lektion. Lektionerna kommer att knyta an till; Gymnastik, Svenska, Hemkunskap och slöjd.

Historiskt hantverk

Skolprojekt, Lågstadiet - Mellanstadiet - Högstadiet Eleverna får arbeta med olika typer av historiska hantverk. Dessa lektioner fungerar bäst som elevens val eller liknande. Förslag på hantverk; bygg en ringbrynja, sy en historisk dräkt, gör ett armband, gör ett halsband, väva band.

Se och prova historiska rustningar och vapen

Skolprojekt, Lågstadiet – Mellanstadiet - Högstadiet - Gymnasiet Anders Nilsson själv äger ett mindre museum av rustningar och vapen för uppvisning. Eleverna får en föreläsning om de olika rustningarna och vapnen. Därefter får eleverna möjlighet att prova de olika rustningarna, och hålla i de olika vapnen.

Historisk fäktning

Skolprojekt, Högstadiet - Gymnasiet Här erbjuder Anders två former uppvisning och prova på. Ett kombinerat föreläsnings och gymnastik pass. Eleverna får en föreläsning om historisk fäktning, och får sedan prova på enklare grunder.

Lär dig fäktas

Skolprojekt Eleverna får träna historisk fäktning. Förslagsvis läggs detta som elevens val, eller liknande. Foto: Anders Nilsson

KULTURSKOLAN Viktoriaesplanaden 31, 891 35 Örnsköldsvik. 0660 - 882 78. 12


Nyhe t!

Film & Animation Animationskurs

K

S

Animation finns som valbar kvällskurs på Kulturskolan i Örnsköldsvik. Under minst tre tillfällen får man lära sig hur rörliga bilder kommer till genom att arbeta med papper, piprensare eller lera och skapa karaktärer som kommer till liv med hjälp av stopmotionteknik. Beroende på önskemål kan kursen antingen förläggas under skoldagen eller kvällskurs vid Nolaskolan. Målgrupp: årskurs 4 - Gymnasiet. Vill ni ha animation på din skola? Kontakta oss vid intresse av workshops, temadagar eller bara lektionstips!

En kulturdag med animering Att arbeta med animation under en heldag är både roligt och lärorikt. Ett exempel på temadag var dagen som Själevadskolan gästades under hösten 2013. Under dagen fick högstadiet pröva på olika estetiska uttryckssätt - på besök i skolan var det teaterpedagoger, bild och formlärare, fotografer, filmskapare, musikpedagoger och dansare.

Däribland fick två grupper med vardera 5 elever vara med och skapa film med hjälp av papper och lera. Den första gruppen fick pröva på att arbeta på ett professionellt sätt med avancerad kamera och Imac. Den andra grup-

Foto: Bobby Andersson

pen skapade med enkla medel på ett sätt som de lätt kunde arbeta vidare hemma med sin egen smartphone.

Behöver du hjälp med ditt filmprojekt? Hör av dig till Bobby om du har funderingar på teknik, redigering, filmplanerande eller bara vill ha lite hjälp att komma igång med din film. Kontakt: Bobby Andersson Foto: Bobby Andersson

Bland Älvor och Troll I ett samarbete med sammanlagt sex pedagoger vid Kulturskolan, dansare och hela Örnsköldsviks ungdomssymfoniker skapades filmen Troll. Under hela läsåret 20122013 arbetades det med kostymskapande, manusskrivande, filmning, klippning och musikinspelning. Resultatet blev en DVD i vilken ÖUS spelar specialarrangerad orkestermusik till en stumfilm om den nordiska mytologins sagoväsen.

13

EPOST TILL PERSONAL: förnamn.efternamn@fcbu.ornskoldsvik.se

ANMÄL INTRESSE TILL KURS PÅ NÄTET VIA: ornskoldsvik.se/kulturskolan


Skolbion är sedan 2006 en etablerad och mycket uppskattad verksamhet i Örnsköldsviks kommun med upp emot 2000 besökare varje termin!

Foto: Bobby Andersson

Skolbio Film är bäst på bio! När det gäller skolbion har Örnsköldsvik många år varit en förebild för många andra svenska städer. En väsentlig skillnad är att här finns en filmpedagog som har skolbion som en del i sitt uppdrag. Detta leder förstås till att en mer organiserad och genomarbetad idé kan erbjudas till alla skolor i kommunen. Kommunens filmpedagog Bobby Andersson är Skolbions samordnare och arbetar även med att utforma handledningar till alla filmer. Varje termin innan filmvisningarna erbjuds kostnadsfri handledning med lärarna vars elever ska besöka biografen. Med detta upplägg, sätts filmen i ett sammanhang och blir ett réellt verktyg i lärandet. De handledda lärarna uppmanas att se filmen och arbeta vidare på den inspiration de fått i mötet för att göra elevernas skolbiobesök så lärorikt som möjligt. Varje termin väljs tre till fem filmer med omsorg av en referensgrupp bestående av lärare från olika skolformer i Örnsköldsvik. Gruppen träffas några gånger per termin för att planera vilka datum visningarna ska äga rum, och förstås vilka filmer som ska visas. Att besöka biografen kostar 15 kronor per skolelev. En avgift som respektive skolenhet står för.

Vill du som pedagog vara med i skolbiogruppen? Maila: bobby.andersson@fcbu.ornskoldsvik.se.

KULTURSKOLAN Viktoriaesplanaden 31, 891 35 Örnsköldsvik. 0660 - 882 78. 14


Bild & Form Bildverkstad

Bild och form S

En kurs för dig som tycker om BILD och KONST. Bild och form kurs för barn i Bredbyn med omnejd. Bildverkstaden - eleverna arbetar med olika former av skapande under eftermiddagstid och kväll, till exempel att tillverka gipsmasker som efter torkning målas och dekoreras på olika sätt. Målgrupp mellan 7-12 år. Ledare: Turid Austvik

K

Kulturskolan har två kvällskurser i Bild och Form. De riktar sig till barn och ungdomar 9-12 år och 13-15 år. Eleverna fördjupar kunskaperna i färg & form och provar på olika tekniker: akvarell-olja-krokiteckning-papiermaché-gips-skrot mm, samt lär sig att se hur saker verkligen ser ut - målar och

tecknar av. Målet är att finna nyfikenheten och spänningen i att utforska gamla, nya och udda material samt tekniker. Skapandeprocessens lust och glädje ligger i fokus. Ledare: Elisabeth Skiöld-Edlund

Foto: Maria Wilcke

15

Foto: Elisabeth Skiöld-Edlund

EPOST TILL PERSONAL: förnamn.efternamn@fcbu.ornskoldsvik.se

ANMÄL INTRESSE TILL KURS PÅ NÄTET VIA: ornskoldsvik.se/kulturskolan


Dans

man bygger upp ett framträdande. Målgrupp: årskurs 7 - gymnasiet.

Prova på dans i grundskolan!

S

För att så många ungdomar som möjligt ska få prova på dans så kommer danslärarna ut i kommunens grundskolor och ger kortare dansklasser. Eleverna får under några tillfällen prova på att lära sig en koreografi och målet är att få eleverna att prova på något nytt samt att få uppleva dansglädje.

Örnsköldsviks Danscentrum Foto: Lovisa Åström

Balett

K

Balett är en strikt dansform som fodrar stor disciplin och koncentration. Fokus ligger på att via en klassisk stång och golvträning utveckla den tekniska styrkan, koordinationen och smidigheten hos eleverna. Den klassiska balett tekniken har man med sig som en grund även i de övriga dansstilarna. Målgrupp: årskurs 7 - gymnasiet.

Jazz

K

Jazzdansen bygger precis som baletten mycket på det tekniska arbetet. Det är ofta en energifull dans som kan ses i många sammanhang i shower och på TV. Det som är spännande med jazzen är all den variation som kan förekomma, både i musik och i dansstil, temperament och känsla. Jazzens ursprung kommer från den sammansmältning av Afrikansk dans

och Västerländsk dans som utvecklades i samband med att jazzmusiken blev populär. Målgrupp: årskurs 1 - gymnasiet.

Musikal

K

Sedan 2012 har Kulturskolan erbjudit en musikalkurs för att sammanföra olika kulturuttryck såsom dans, sång och teater. I musikalkursen ingår elever som dansar på avancerad nivå och som utöver detta har goda sångkunskaper. Gruppen fungerar även som en showgrupp som uppträder vid olika tillställningar, så fokus ligger på repertoar. Målet är inte bara att eleverna ska utvecklas i sång och dans utan dom ska främst arbeta på sitt sceniska uttryck. Exempelvis att lära sig ta regi, uttrycka sig på scen, improvisera samt att skapa egna karaktärer. De ska förstå ansvaret runt en föreställning och förstå hur

ÖDC`s målsättning och uppgift är att driva medlemmarnas frågor, fungera som länk mellan föräldrar, elever, lärare och Kulturskolecentrum samt stärka dansens intressen. Medlem i ÖDC är du automatiskt om du dansar i någon av Kulturskolecentrums danskurser. En arbetsgrupp träffas regelbundet för att samordna föreställningaroch framträdanden, fundera kring kurser och fortbildningar, studieresor, kläder etc. ÖDC består till största delen av unga danselever och är ständigt i

Foto: Lovisa Åström

behov av fler engagerade medlemmar och välkomnar därför nya elever och föräldrar till föreningen. Kulturskolans danslärare är Susanne Thorén, Tatiana Miltchakova och Anna Lassila. Den här terminen har vi även vikarierna Sofia Edstrand och Eva Kavenstrand. Foto: Fredrik Åström

KULTURSKOLAN Viktoriaesplanaden 31, 891 35 Örnsköldsvik. 0660 - 882 78. 16


Verksamheter i Moälven

Moliden Utbud i Molidenskolan: Gitarr, slagverk, piano, fiol, rockband. Utifrån elevernas önskemål så får alla elever från årskurs 4 möjlighet att spela instrumenten som erbjuds. Undervisning sker enskilt och i grupp. Eleverna får även spela tillsammans i rockband.

Verksamheter i Moälvens område Området har ett stort utbud av kulturella uttryckssätt, i musiken erbjuds stränginstrument, slagverk, klaviatur, blåsinstrument och sång. Dessa kan även kombineras i ensembleform som exempelvis rockband eller folkmusikensemble. Här finns det även möjlighet att arbeta med konstformerna bild och teater. De skolenheter som finns i detta område är belägna i Själevad, Myckling, Haffsta, Moliden, Mellansel, Skorped, Bredbyn samt Norrflärke. När det gäller Skorpedskolan så bedrivs instrumentalundervisningen av pedagoger från Nätras skolområde. Se nästa sida.

Bildskapande i Skorped, Moliden och Norrflärke På skolorna sker undervisningen i samarbete med klassläraren och de ordinarie lektionerna. Bild kan vara i kortare projekt i 4-5 veckor beroende på vad skolan önskar och behöver. Arbetet kan handla om lera, måleri, skulptur osv.

Norrflärke Utbud i Norrflärkeskolan: Bild och skapande, bleckblås, träblås, gitarr, piano, elbas och ukulele.

LEK Mellanselskolan

LEKen genomförs vid alla skolenheter i området. Exempel på detta: Vid Haffstaskolan erbjuds StråkLEK i årskurs 2 som får spela fiol och cello under lekfulla former en gång i veckan. Vid Själevadskolan arbetar man med ukulele, djembetrummor och sång med årskurs 2. Tillsammans med klassläraren tränar och utvecklas många av barnens förmågor på ett lekfullt sätt. Med värdegrunden som bas och musiken som inspiration- och glädjekälla förbereds barnen för framtiden, såväl socialt som musikaliskt.

Foto: Anders Eriksson

En gång i månaden genomförs “Storsjung” vid Mellanselskolan. Konceptet innebär att elever får visa upp sitt skapande i alla former. Till exempel att instrumentalelever framträder för skolans elever genom att spela, sjunga, läsa upp dikter eller dansa. Utbud vid Mellanselskolan: gitarr, elbas, piano, saxofon, klarinett, tvärflöjt, trumpet och stråk.

Myckling På Mycklingskolan jobbar man mycket med röstutveckling. Ett välfungerande system är att göra detta i kill- respektive tjejgrupper. Här jobbar förskoleklassen med åk 1 och åk 2 tillsammans med åk 3. Mycklingskolan har även regelbundet Storsjung.

Arbetslaget i Moälven

Anders Eriksson

Haffsta

Haffstaskolans utbud är sång med röstutveckling, stråk, gitarr, elbas och piano. Nytt för i år är att alla barnen deltar i röstutveckling i kill- respektive tjejgrupper. Man har även Storsjung med jämna mellanrum.

Bredbyn Själevadskolan

Foto: Maria Wilcke

Utbud vid Själevadskolan: slagverk, klassiskt slagverk med marimba, gitarr, stråk, elbas, trummor, elgitarr, keyboard, piano, Röstutveckling, sångensemble.

Skolan har en blåsorkester på ca 15 elever och även en folkmusikgrupp vid namn “Stårk” som är en liten stråkensemble som träffas och övar en gång i veckan.

Gunn-Marie Nilsson

Peter Lindquist

Daniela Nyström

Tomas Johansson

Anders Nilsson

Turid Austvik

17

EPOST TILL PERSONAL: förnamn.efternamn@fcbu.ornskoldsvik.se

ANMÄL INTRESSE TILL KURS PÅ NÄTET VIA: ornskoldsvik.se/kulturskolan


Verksamheter i Nätra

Musikprojektet i Sidensjö - en 20-årig succé I ett samarbete mellan danslärare, filmpedagog och musiklärare så skapades Tidsmaskinen. En föreställning om hur det kunde vara att leva i det medeltida Sverige. Hela Sidensjöskolan engagerades från uppstarten där eleverna fick prova på medeltidsdans, gycklarkonster, medeltida lekar och fick även prova på riddarvapen och rustningar. Under de tio veckor som följde så fick skolan besök från Kulturskolan en dag i veckan då man övade in danser, rockmusik, skapade filmer och sjöng - allt detta skulle ingå i den bejublade föreställningen i slutet av terminen.

På bilden: Berättare Johan Segerbrandt. Foto: Bobby Andersson

Nätra Området Nätra omfattar skolorna i Bjästa, Köpmanholmen, Sidensjö samt friskolan i Västanå. Utbud i Nätra: piano, keyboard, akustisk- och elgitarr, bas, ukulele, trummor, sång, fiol, tvär- och blockflöjt, klarinett och saxofon. Verksamheten genomförs både enskilt och i ensembleform, till

exempel Kompgrupp, Storsamling och Sångsamling. Även större projekt genomförs där eleverna får dansa, spela teater och göra film.

LEK Årskurs två får uppleva LEKen i olika fomer, där man börjar med musikens byggstenar - puls, takt, Foto: Cecilia Nolander

rytm och sång. Verktyg i skapandet har varit ukulele, klarinett och kroppen när eleverna får dansa. I år gjordes i Bjästa en musikal om rymden och planeterna. Där agerade, sjöng och spelade eleverna framför en jublande publik.

Band i Bjästa Vid Bjästaskolan finns möjlighet att spela i band med hjälp av Kulturskolans lärare när det gäller inspiration och vägledning.

Foto: Cecilia Nolander

KULTURSKOLAN Viktoriaesplanaden 31, 891 35 Örnsköldsvik. 0660 - 882 78. 18


Sidensjöskolans kultur- och musikprojekt började med en studieresa till Trondheim 1992. Där arbetade de med något de kallade positiv skolmiljö. De som deltog från Sidensjöskolan var Eva Wedin musiklärare, Kristina Viik mellanstadielärare och Cecilia Nolander Kulturskolelärare. - Vi tyckte om hur de arbetade och började spåna om något att göra på skolan, menar Cecilia Nolander. De övriga lärarna på Sidensjöskolan inspirerades och man började utforma en egen stil av Positiv Skolmiljö, som då fick namnet Kultur. I samband med att Kulturskolans lärare blev utlokaliserade i dåvarande skolområden, hamnade flera på Sidensjöskolan och namnet ändrades till Musikprojektet. Sedan 2002 finns även verksamheten i Köpmanholmen. Foton: Bobby Andersson & Kristina Viik

Musikveckan i Nätra Varje år genomförs en musikvecka i Nätra, där samtliga skolor i området besöks av elever som spelar och sjunger. Skolorna som medverkar är Köpmanholmen, Bjästa, Sidensjö och friskolan Västanå. Förutom framträdanden vid skolor så spelar eleverna även på servicehus och äldreboenden. Målsättningen med musikveckan är att så många elever som möjligt kan vara med och spela så mycket som möjligt, att uppleva

musiken, samt glädjen som projektet fört med sig.

Vi i Nätras arbetslag

Elever spelar för äldre Att spela upp sin musik live är det som många musiker arbetar för ooch i Nätra finns det en lång tradition i att framträda för andra. På bilden nedan genomför eleverna en julkonsert för äldre på Bjästagården. Det är inte bara uppskattat av publiken, utan också ett fantastiskt övningstillfälle för de unga musikerna.

Cecilia Nolander

Anders Johansson

Susanne Thorén

Karin Nilsson

Filmskapande på Bjästaskolan

Foto: Cecilia Nolander

19

I ett samarbete mellan Kulturskolan och Bjästaskolan kommer man den här hösten att arbeta med olika former av filmskapande under temat Forntiden. Eleverna kommer att få pröva på bland annat musikvideo och animation. Elever som läser textilslöjd på högstadiet kommer även att få göra korta filmer där huvudpersonerna är amigurumis - virkade figurer. Projektet avslutas med en föreställning där produktionerna spelas upp inför publik.

EPOST TILL PERSONAL: förnamn.efternamn@fcbu.ornskoldsvik.se

Samt utan bild Sven-Olof Östman

ANMÄL INTRESSE TILL KURS PÅ NÄTET VIA: ornskoldsvik.se/kulturskolan


Verksamheter i Domsjös område Området Domsjö innefattar F-6-skolorna Domsjöskolan, Hållängetskolan och Sundskolan samt Geneskolan som har årskurs 7-9.

Sundskolan Utbud vid Sundskolan: ukulele, gitarr, piano och träblås (som t.ex. blockflöjt och saxofon). Eleverna brukar medverka vid skolans adventsamlingar, julavslutningar och våravslutningar.

lan fick barnen under 2013 vara med på “Medalj-jakten”, där tyngdpunkten låg på värdegrundsfrågor som samarbete, respekt och integritet – samtidigt som de utvecklade sina färdigheter i

LEK Vid Hållängetskolan genomförs blåslek i årskurs 2, på ett lekfullt sätt. Med Foton: Terese Antonsson

Hållängetskolan Utbud vid Hållängetskolan: klarinett, saxofon och tvärflöjt, samt gitarr och basspel. Från och med årskurs 3 får eleverna lektioner i mindre grupp och även i orkesterform. Under året har man bland annat genomfört lunchkonserter, temaprojekt i klasserna och musikstunder i förskolan. Här samarbetar man också med närområdet, t.ex. PRO Domsjö och Svenska Kyrkan.

Koreografiskisser av elever i årskurs 2, Domsjöskolan Vi spelar på små klarinetter och flöjter som heter Chalemeau och Fife.

hjälp av sagor, bilder och berättelser sjunger man, lär sig teckensånger och provar på eget skapande. Alla får spela på små tvärflöjter, klarinetter och lär sig också om rytm, puls och noter.

Domsjöskolan Utbud vid Domsjöskolan: piano, blockflöjt, tvärflöjt, klarinett och saxofon, gitarr samt bandverksamhet (gitarr, bas och trummor). Varje vår genomförs en kulturafton, då föräldrar och anhöriga är välkomna till skolan.

sång, rörelse och andra kreativa uttryck. I ett annat tema kombinerades rörelse och musik med matematik, vilket ledde till en dansföreställning i miniformat, koreograferad av eleverna själva. Vid Sundskolan används också instrument som ukulele och blockflöjt i LEKen. Den består av 3 olika delar: sång, dans och instrumentspel. Eleverna får prova på alla delarna vid inlärningstillfället av en ny sång. Under läsåret får eleverna möjlighet att visa upp sina färdigheter vid olika tillfällen.

Föreställningen Hörnett förr och nu, Hållängetskolan.

Varje termin avslutas med en konsert och på våren även med ett gemensamt projekt för hela F-3. Vårterminen 13 var temat “Hörnett förr och nu“. I LEKen vid Domsjöskolan strävar man efter att ha en tät samverkan med grundskolans lärare och i viss mån arbeta ämnesintegrerat. Vid Domsjösko-

Foto: Sten Johansson

KULTURSKOLAN Viktoriaesplanaden 31, 891 35 Örnsköldsvik. 0660 - 882 78. 20


Geneskolans Musik och skapandeprofil Geneskolans musikprofil åk 9 har numera som tradition att arbeta fram en musikal helt på egen hand med allt vad det innebär. Eleverna väljer vilken upp-gift i arbetet som de vill ha, exempelvis skådespelare, dansare, musiker eller PR-ansvariga. Lärarna fungerar som vägledare. Genom att skapa allting från grunden växer projektet fram för att till slut bli en föreställning inför publik. Kulturskolan samarbetar med Genesko-

lan i profilen Musik & Skapande. I profilen medverkar Kulturskolans musiklärare i olika musikaliska aktiviteter och projekt. Där får man möjlighet att prova flera instrument i olika former, lära sig spela, skapa och utveckla kreativiteten, allt utifrån egna behov och förutsättningar. Förutom utökad musikundervisning ges i möjligaste mån instrumentundervisning på huvudinstrumentet. I 9:ornas slutprojekt, musikalen, kommer även drama och danspedagoger in i verksamheten.

Foto: Bobby Andersson

Arbetslaget i Domsjös område

Christin Larsson

Terese Antonsson

Sten Johansson

Thomas Einarsson

Ingrid Wiklund

Tatiana Miltchakova

Cecilia Grönfeldt

21

EPOST TILL PERSONAL: förnamn.efternamn@fcbu.ornskoldsvik.se

ANMÄL INTRESSE TILL KURS PÅ NÄTET VIA: ornskoldsvik.se/kulturskolan


Foto: Kenneth Öhlin

Verksamheter i Gideälvens område Gideälvens område rymmer skolorna i Husum, Idbyn, Banafjäl, Björna, Gideå samt Hemling. Arbetslaget består av lärare i drama/teater, dans, bild/form och musik. Förutom verksamheten beskriven nedan erbjuds skolorna både längre och kortare projekt inom de olika skolområdena.

Banafjäl, Husum och Idbyskolan Här kan man söka till områdets populära brassverksamhet. Utbudet är: trumpet, trombon, althorn, valthorn, tuba, gitarr, piano(keyboard), slagverk och band i grupp och även enskild handledning. På Husumskolan startas även orkesterverksamhet under läsåret 2013-2014.

Hemlingskolan Vid Hemlingskolan finns en lång tradition av musicerande i band. Man börjar i åk 3 med grundkurs innehållande puls, rytm, rörelse och grundfärdigheter på trummor, bas och piano. Efter en knapp termin väljer eleven det instrument man vill fördjupa sig i och ensemblespelet drar igång. Varje år ges eleverna även möjlighet att spela in en CD i Kulturskolans studio.

Björnaskolan

Skapandeprojektet SHAPE i Björna Show And Performance, förkortat Shape är projektnamnet på vad som kommer till Björna under höstterminen. Under hösten kommer Elin Sydhage (sång och musik), Susanne Thorén (dans) och Linnea Norrby (teater) att samarbeta med lärare på Björnaskolan i skapandet. Tillsammans så vävs de olika estetiska uttryckssätten ihop med elevernas ordinarie skolämnen för att på ett helhetssätt nå fram till det kreativa lärandet.

Gideåskolan Utbud vid Gideåskolan: slagverk, bas, gitarr, keyboard och sång. Man kan få möjlighet att spela i grupp eller enskilt.

Trehörningsjöskolan Utbud vid Trehörningsjöskolan: gitarr, trummor och storsjung. Gitarr och sång för att det ger goda färdigheter för vardagsmusicerande och musikskapande enskilt och tillsammans med andra. Trummor för god känsla för rytm och puls, vilket utgör grunden för musicerande i stort. Fortbildning kommer även att ges till personalen i ukulelespel.

Vid Björnaskolan finns det möjlighet att delta i bandverksamhet för högstadieelever och slagverksensemble för mellan- och högstadieelever. Det ges även möjlighet till framträdanden, exempelvis den årliga kulturkvällen “Björnahörna”. Under läsåret 2013- 2014 kommer det att arbeta med ett projekt vid namn SHAPE - Show And Performance, på mellanstadiet, ett skapandeprojekt som utmynnar i elevproducerad föreställning.

KULTURSKOLAN Viktoriaesplanaden 31, 891 35 Örnsköldsvik. 0660 - 882 78. 22


Leken, åk 2 i Gideälvens område Under 2013 kommer fyra pirater ovetandes om varandra till den aktuella klassen i förhoppningen om att få följa med på Kapten Rödskäggs skepp. För att få följa med krävs att man kan samarbeta och vara kreativ inom olika konstformer. Tillsammans med barnen får piraterna träna dessa förmågor och sista gången, efter sju veckor, kommer Rödskägg och bedömer arbetet. Piraterna (pedagogerna) har olika konstnärliga inriktningar som musik, drama och bild. Temat för terminerna varierar men alla skolor i området får uppleva LEKen. I år besöks de av pirater, förra året var det en förrymd bov, jagad av detektiver - vad blir det nästa år?

Arbetslaget i Gideälven

Patrik Lundstedt

23

EPOST TILL PERSONAL: förnamn.efternamn@fcbu.ornskoldsvik.se

Mikael Olsson

Linnea Norrby

Elisabeth Skjöld-Edlund

Lars Fahlgren

Gunilla Lindquist

Lotta Håkansson

ANMÄL INTRESSE TILL KURS PÅ NÄTET VIA: ornskoldsvik.se/kulturskolan


Verksamheter i Östras område De skolor som ingår i Östras område är Alneskolan, Järvedskolan, Sörlidenskolan samt Örnsköldskolan. Här bedrivs undervisning på ett flertal instrument samt bandverksamhet, blås- och stråkensembler.

I Järvedskolan har årskurs 2 rytmik vilket innebär puls-, rytm- och koordinationsträning via rörelse. Dessutom ingår sång, dans, och såel på enkla rytm- och klanginstrument samt eget skapande. Vid Sörliden- och Örnsköldskolan bedrivs LEKverksamhet på samma sätt som i Järved men i årskurs 1. Kulturskolans lärare

Foto: Anneli Zakrisson

Förskoleverksamhet I Sörliden- och Örnsköldskolan möter förskolebarnen en pedagog från Kulturskolan varje vecka. Lektionen innehåller sång, rörelse, puls- samt rytmträning. Järveds förskola, avdelningen Fjärilen (5-åringarna) deltar detta läsår i Kulturskolans koncept “Rytm, Röst och Rörelse“ (läs mer sid. 27).

LEK Vid Alneskolan börjar man med Musiklek i årskurs 2. Alla får tillgång till instrument, till exempel små tvärflöjter, klarinetter, och fioler. Arbetet utgår från olika teman där man sjunger, lär sig teckensång, väver in puls, rytm och rörelse. Varje termin avslutas med en liten konsert i skolan. I årskurs 3 har alla sedan möjlighet att börja spela på de stora instrumenten - tvärflöjt, klarinett och saxofon.

samarbetar och planerar med klasslärarna. Upplägget kan utgå från ett bestämt tema.

Brassverksamheten Vid Järved- och Alneskolan kan man från årskurs 3 söka till den sk. Brassverksamheten. Man får undervisning i instrument som trumpet och trombon m.fl. i grupp och även enskild handledning.

Sörlidenskolan Undervisning i ukulele och bandverksamhet bedrivs för nybörjare i årskurs 5. Årskurs 6-9 erbjuds bandverksamhet, fiol och gitarr. Kulturskolan samarbetar med skolans kulturråd och lärare för att stödja och uppmuntra elever att uttrycka sig genom musik och andra kulturformer på skolans evenemang, ex. Cafékvällar, avslutningar, föräldraträffar och bandträffar. Arbetslaget i Östras område

Foton: Terese Antonsson

Anneli Zakrisson

Jonas Nolander

Johannes Lindh

Monika Sundlöf

Ulf Söderlund

KULTURSKOLAN Viktoriaesplanaden 31, 891 35 Örnsköldsvik. 0660 - 882 78. 24


Verksamheter i Västra skolområdet Foto: Ulf Wedin

Det västra skolområdet har ett brett utbud av instrumentalverksamhet i olika former och har framförallt fokus på blås- och stråkinstrument, ensembler och orkestrar. Rytmikundervisningen som alla åk 2:or deltar i ger också eleverna en bra grund för Kulturskolans övriga verksamheter i och utanför skolområdet.

Ängetskolan

Arbetslaget i Västra Ängetskolans utbud: piano, dragspel, gitarr, el-gitarr, el-bas, stråkinstrument men framförallt blåsinstrument. Ängetskolan har sedan 20 år tillbaka en blåsorkesterprofil vilket ger alla elever från åk 5 möjlighet att spela blåsinstrument och orkester. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Ängetskolan vilket ger eleverna en unik möjlighet att spela flera gånger i veckan. I åk 2 deltar alla elever i rytmikverksamhet för att sedan fortsätta med blockflöjt i åk 3. Rytmik-verksamheten sker i samarbete med elevernas klasslärare och har som ett av sina mål att förstärka och utveckla grundskolans ordinarie undervisning

Ulf Wedin

Rasmus Grip

Skärpeskolan Vid Skärpeskolan deltar alla elever i åk 2 i rytmikverksamhet för att sedan fortsätta med blockflöjt i åk 3. Rytmikverksamheten sker i samarbete med elevernas klasslärare och har som ett av sina mål att förstärka och utveckla grundskolans ordinarie undervisning

Karin Nylander

Höglandskolan

Foto: Ulf Wedin

25

Höglandskolans utbud: piano, dragspel, gitarr, el-gitarr, el-bas och stråkinstrument. I åk 2 deltar alla elever i rytmikverksamhet och i åk 3 får alla elever möjlighet att delta i stråkleksverksamhet. Rytmikverksamheten sker i samarbete med elevernas klasslärare och har som ett av sina mål att förstärka och utveckla grundskolans ordinarie undervisning. I stråkleken får alla prova att spela fiol, alt-fiol och cello. Undervisning sker i grupp på skoltid.

EPOST TILL PERSONAL: förnamn.efternamn@fcbu.ornskoldsvik.se

Anna Risberg Samt utan bild, Greger Jacobsson Stefan Antonsson Alexandra Johansson

ANMÄL INTRESSE TILL KURS PÅ NÄTET VIA: ornskoldsvik.se/kulturskolan


RYTM, RÖST OCH RÖRELSE I FÖRSKOLAN Detta koncept har funnits vid vissa av våra förskolor i kommunen under ett antal år. Tanken är nu att det ska bli en stadigvarande verksamhet över tid. Utifrån förskolans uppdrag har konceptet byggts upp med en helhetstanke. Med tre ledord. Handen, hjärtat, hjärnan, arbetar rytmikpedagogerna tillsammans med förskollärare och barn med att utveckla en kroppslig medvetenhet, socialt sams-

pel och språklig medvetenhet/språkutveckling. Upplägget för denna verksamhet: Tidsutrymmet är ett verksamhetsår med ett tillfälle per vecka. Rytmikpedagogerna ger verksamheten en ”verktygslåda” med metoder och arbetssätt. Konceptet bygger på samarbete mellan rytmikpedagog och förskollärare, samt tillfälle till fortbildning för förskolans personal. Förskolor som tidigare har deltagit är: Skorpeds förskola Björna förskola Gideå förskola Husum förskola Idbyn förskola Banafjäl förskola Förskolan ”Nyckelpigan”, Själevad

Sammanfattning kurser 2013-2014 Kontakta en lärare: förnamn.efternamn@fcbu.ornskoldsvik.se Gideälvens område Hemlingskolan Elbas, gitarr, elgitarr keyboard, piano, trummor, fiol Kontakt: Mikael Olsson Trehörningsjöskolan Bas, trummor, gitarr, elgitarr, elbas, keyboard, piano Kontakt: Mikael Olsson Gideåskolan Slagverk, elbas, trummor, gitarr, elgitarr, keyboard, piano Kontakt: Gunilla Lindquist Björnaskolan Slagverk, trummor, piano, keyboard, gitarr, elgitarr, band, kör Kontakt: Gunilla Lindquist Husumskolan Gitarr, bleckblås, piano. Kontakt: Pelle Andersson Idbynskolan Bleckblås, piano, tvärflöjt, sång Kontakt: Madelene Andersson

Under verksamhetsåret 2013/14 kommer Järved förskola, Änget förskola och Sunnanäng förskola att delta i detta.

Banafjälskolan Brass (trumpet, trombon m.fl.) Kontakt: Patrik Andersson I det här området jobbar: Gunilla Lindquist, Patrik Lundstedt, Linnea Norrby, Michael Olsson, Elisabeth Skiöld-Edlund, Lotta Håkansson, Madelene Andersson, Patrik Andersson

Domsjös område Hållängetskolan Träblås, gitarr, elbas, stråk, piano Kontakt: Terese Antonsson Sundskolan Träblås, piano, gitarr Kontakt: Ingrid Wiklund Domsjöskolan Piano, träblås, gitarr, bas, trummor Kontakt: Sten Johansson Geneskolan Träblås, piano, gitarr, elgitarr, elbas, trummor, sång, bandverksamhet. Kontakt: Tomas Einarsson

I det här området jobbar: Christin Larsson, Terese Antonsson, Sten Johansson, Tomas Einarsson, Ingrid Wiklund, Tatiana Miltchakova, Cecilia Grönfeldt.

Östras område Järvedskolan Bleckblås, brass (trumpet,trombon,m. fl., blåsensemble Kontakt: Anneli Zakrisson Örnsköldskolan Dragspel, piano, stråk (fiol,cello) Kontakt: Monika Sundlöf Sörlidenskolan Stråk, piano, elbas, gitarr, elgitarr, trummor, ukulele Kontakt: Ulf Söderlund Alneskolan Gitarr/elgitarr, piano, stråk (fiol,cello), sång, träblås (flöjt, klarinett, saxofon), brass (trumpet, trombon, m.fl.), bandverksamhet, blåsensemble Kontakt: Jonas Nolander I det här området jobbar: Anneli Zakrisson, Monika Sundlöf, Johannes Lindh, Ulf Söderlund, Jonas Nolander, Johan Svedberg.

KULTURSKOLAN Viktoriaesplanaden 31, 891 35 Örnsköldsvik. 0660 - 882 78. 26


Moälvens område Bredbynskolan Stråk, träblås, bleckblås, gitarr, elbas, piano, bild och skapande Kontakt: Gunn-Marie Nilsson Norrflärkeskolan Bild och skapande, bleckblås, träblås, gitarr, piano, elbas Kontakt: Turid Austvik Mellanselskolan Stråk, bleckblås, träblås, gitarr, elbas, ukulele, piano Kontakt: Anders Eriksson Molidenskolan Gitarr, piano, keyboard, trummor, elbas, stråk Kontakt: Tomas Johansson Mycklingskolan Sång, ukulele(åk 3), Kontakt: Daniela Nyström Haffstaskolan Sång, stråk, gitarr Kontakt: Anders Eriksson Själevadskolan Slagverk, klassiskt slagverk med marimba, gitarr, stråk, elbas, trummor, elgitarr, keyboard, piano+, sång Kontakt: Peter Lindquist

27

Skorpedskolan Piano, träblås Kontakt: Sven-Olof Östman I det här området jobbar: Anundsjö: Anders Eriksson, GunnMarie Nilsson, Turid Austvik. Själevad: Peter Lindquist, Daniela Nyström, Tomas Johansson, Anders Nilsson, Lars Fahlgren

Västras område

Ängetskolan Piano, träblås, bleckblås, gitarr, elbas, gitarr, stråk, dragspel Kontakt: Rasmus Grip Skärpeskolan Rytmik, blockflöjt Kontakt: Karin Nylander Höglandskolan Stråk, gitarr, piano, dragspel, elgitarr, trummor Kontakt: Anna Risberg I det här området jobbar: Ulf Wedin, Rasmus Grip, Stefan Antonsson, Greger Jacobsson, Alexandra Johansson, Karin Nylander.

Nätras område Sidensjöskolan Träblås, piano, gitarr, trummor, band, keyboard Kontakt: Cecilia Nolander Köpmanholmenskolan Stråk, träblås, piano, gitarr, keyboard, elgitarr Kontakt: Karin Nilsson Bjästaskolan Sång, gitarr, elbas, trummor, träblås, piano, film, band, elgitarr, keyboard, stråk, film Kontakt: Anders Johansson Västanåskolan Träblås, piano/keyboard Kontakt: Cecilia Nolander I det här området jobbar: Cecilia Nolander, Anders Johansson, Karin Nilsson, Sven-Olof Östman, Bobby Andersson, Maria Edstrand

Gymnasieskolan Alla gymnasieelever i Örnsköldsvik kan ansöka till samtliga kurser. Undervisning sker oftast i Nolaskolan. Kontakt: Sten-Ove Sundlöf

EPOST TILL PERSONAL: förnamn.efternamn@fcbu.ornskoldsvik.se

ANMÄL INTRESSE TILL KURS PÅ NÄTET VIA: ornskoldsvik.se/kulturskolan


Örnsköldsviks kommun Kulturskolan Utbudskatalog Telefon: 0660 - 882 78 Fax: 0660 - 824 09 E-post: kulturskolan@ornskoldsvik .se Adress: Viktoriaesplanaden 31, 891 35 Örnsköldsvik Internet: www.ornskoldsvik.se/kulturskolan Katalogen producerad: 2013

Kulturskolan Örnsköldsvik utbudskatalog 2013  
Kulturskolan Örnsköldsvik utbudskatalog 2013  

utbudskatalog 2013

Advertisement