Page 1

Arbejd med Publisher designskabeloner En guide i hvordan du laver publikationer efter foreskrifterne


Indholdsfortegnelse Hente skabelonfiler Udpakke zip-filerne Arbejde i skabelonen Gemme Eksportere til pdf Udskriv til folder

Denne vejledning er udarbejdet af: Markedsføring og Erhvervsudvikling Thomas Køser

[2]

Sidetal 3 3 5 12 12 14


Sådan finder du skabelonfilerne til Publisher design-publikationer ›Intranettet ›› Kommunikation ››› Designlinie ›››› Publisher skabeloner I højresiden finder du 3 sæt af skabeloner: Skabeloner - centraladm. Skabeloner - institution Skabeloner - Jobcenter I hvert sæt er der skabeloner til A4, A5 og M65 (3-fløjet A4). Filerne ligger som zip-mapper, som skal udpakkes, før de kan anvendes.

Klik på det relevante skabelonsæt Denne boks popper op Vælg Åbn

Når zipfilen er importeret, skal filerne pakkes ud. Klik på Udpak alle filer

[3]


Vælg destination. Brug Gennemse for at placere filerne et andet sted på din lokale harddisk, hvor du kan finde dem en anden gang. Klik på Pak ud

Voilá Filerne ligger nu på det ønskede sted og du er nu klar til at åbne en publisherfil til videre redigering

[4]


Sådan arbejder du i skabelonfilerne til Publisher design-publikationer Højreklik på den valgte skabelonfil og vælg Åbn Alternativt: dobbeltklik

Skabelonen du har valgt åbner op i Publisher. Skabelonen for A4 og A5 indeholder: Forside 2 indholdssider Bagside Der kan tilføjes alle de indholdssider man har brug for. TIP: til folderudskrivning skal antallet af sider være deleligt med 4.

På forsiden skal der indsættes et billede i den prædefinerede billedramme. Når du bevæger cursoren/pilen indover midten, fremkommer der et billedeikon, som du klikker på. Derefter åbner stifinderen op så du kan finde et egnet billede på din harddisk. Vælg et billede og klik på Indsæt

[5]


Du kan nu flytte rundt med billedet indenfor billedrammen. Når du er tilfreds med placeringen, venstreklikker du udenfor billedfeltet med din mus.

I dette eksempel, hvor det er en institution-skabelon, hvor vi går ud fra at institutionen har eget logo, skal denne indsættes. Der er i højre hjørne afsat plads til dette logo. Logoet må ikke gå ud over den definerede ramme.

Igen: klik på billedikonet for at åbne stifinderen, hvorefter du skal navigere frem til jeres institutionslogo Vælg et logo og klik på Indsæt

[6]


Du kan nu flytte rundt med logoet indenfor billedrammen. Logoet skal højrejusteres ift. rammen, dvs du skal tage fat i hjørnerne i venstre top og bund og trække logoet på plads.

Institutionen har også mulighed for at ændre farven i den venstre bjælke under forsidebilledet. Når man klikker på den med musen, bliver fanen › Tegnefunktioner ›› Formater aktiv Herunder er der mulighed for at indstille bl.a. fyldfarve til figur. Klik på den lille pil til højre for teksten: Fyldfarve til figur

Find en farve der harmonerer med institutionslogoet - i dette tilfælde en sart lysegrøn. Kender man farvekoderne i logoet i form af RGB eller Pantonekulør, er der også mulighed for at søge den præcise nuance frem. Den valgte grønne nuance, der minder om den grønne fra logoet, slår igennem i den redigerbare bjælke... TIP: Som institution bør man måske overveje om det ikke skal være den samme grønne man bruger til alle sine publikationer!

[7]


Billedet på forsiden skal have det karakteristiske gitter henover fladen. Gitteret er lavet med hvide streger og ligger i skabelonen bagved billedet, der er indsat på forsiden. Den skal nu trækkes frem, og det gøres ved at flytte billede-elementet bagud. Markér billedet med musen, hvorefter fanen › Format under Billedværktøjer bliver aktiv. Her finder du en knap, der hedder Flyt bagud. Klik på den!

Billedet bliver nu lagt bag ved det indlagte gitter, som så kommer frem foran billedet. På forsiden mangler du nu blot at skrive en folder-titel samt eventuelt en underoverskrift.

TIP Proceduren med gitteret kunne man naturligvis også have gjort straks efter at billedet var indsat. Indholdssider Indholdssiderne er standard lagt ind som side 2 og 3 i skabelonerne for A4 og A5. Der er mulighed for at indsætte det antal sider man måtte have brug for mere om det senere. Til forskel fra f.eks. Word, skal man tegne et tekstfelt, som man skriver i. Skal der indsættes billeder, klikker man på billedikonet og navigerer derefter via stifinderen hen til de ønskede billeder, som så indsættes frit inden for indholdsrammerne.

[8]


Når billedrammen er tegnet, taster man blot tekst ind. Tekst kan også kopieres ind fra Word, mail, Notesblok osv.

Der kan også indsættes Fotos, figurer, grafer, multimedieklip mv. helt frit. Dog skal man respektere de fra designmanualen definerede indholdsrammer (margener), som tager højde for hvor meget luft der skal være i sider, top og bund.

Billede er her indsat og vha hjørnemarkørerne trukket på plads indenfor rammerne af indholdsområdet. Hvis man ønsker at beskære i selve billedet for at optimere det i forhold til sideombrydning, findes der et værktøj til det. Marker billedet, hvorefter Billedværktøjer aktiveres. Herunder finder du › Format ›› Beskær som giver dig mulighed for at skære noget af billedindholdet væk uden at forvrænge billedet. Når du er tilfreds klikker du bare med musen udenfor billedet.

[9]


Som skrevet: Marker billedet, hvorefter Billedværktøjer aktiveres. Herunder finder du › Format ›› Beskær som giver dig mulighed for at skære noget af billedindholdet væk uden at forvrænge billedet.

Ekstra indholdssider Der kan indsættes lige så mange indholdssider man har brug for til sin publikation. Disse ekstra sider skal vi sørge for er lavet ud fra samme skabelon som de allerede indsatte sider. Vælg fanen › Indsæt ›› Side og klik på den lille pil der peger nedad. Vælg derunder Indsæt side...

Følgende pop-up kommer frem: Antal nye sider default er 2 sider. Vælg hvor de nye sider skal indsættes ift. den side du er aktiv på Indstillinger Vælg Indsæt tomme sider Masterside Vælg B - Masterside B - indholdssider

[ 10 ]


Voilá 2 nye indholdssider med institutionsbundlinie er nu indsat. Læg mærke til at der automatisk er indsat sidetal på de nu tilføjede sider.

[ 11 ]


Gem din publikation Det er nu på tide at gemme din publisherfil. › Filer ›› Gem som

Navigér frem til den ønskede placering på et ønsket drev Giv Publisherfilen et sigende navn og klik på Gem

OBS: Publisher kan ikke gemme direkte i EDH, så den skal efterfølgende importeres derind. For vejledning i EDH henvises til din EDH-superbruger eller til EDH-håndbogen.

Gem til PDF For at gemme i PDF-formatet, som er standarden til visning og udskrivning, vælger du: › Filer ›› Save as Adobe PDF

[ 12 ]


Hvis du lige har gemt din publisherfil, vil stifinderen foreslå at PDF`en gemmes samme sted med samme navn - dog som pdf Klik på Gem

Filen eksporteres nu til pdf-formatet, som kan læses på stort set alle PC´er, tablets osv.

TIP: Læg ikke en publisherfil på f.eks. hjemmesiden, da modtagere skal have Publisher-programmet installeret for at kunne se filen - det har langt fra alle. Det samme gælder Word, Excel og andre formater, som kræver specialprogrammer for læsning. Gør det til en vane at eksportere til pdf, når du vil dele en fil!

Nu er filen eksporteret til PDF og åbnes i din pdf-læser (Acrobat Reader eller lign.) Valgfrit: Du kan skalere sidestørrelsen for at se publikationen i fuldside-format.. Du er nu klar til at skrive publikationen ud - f.eks. med folderfunktionen, som mange af kommunens printere har indbygget.

[ 13 ]


Print nu din publikation Vælg: › File ›› Print (CTRL+P)

Såfremt du ønsker at printe din publikation ud vha. printerens folderfunktion, skal du sikre dig følgende: I printermenuen skal Page Scaling / Sideskalering stå til: Fit to Printable Area / Tilpas til sideudskrift Klik på Properties / Egenskaber

[ 14 ]


Under fanen Generelt vælger du › Dokumentformat ›› Brochureformat I dette tilfælde hvor der er tale om en A5 folder, skal du vælge › Lille Brochure Var det en A4-folder, skulle du vælge Stor Brochure. Det fortæller printeren hvilket papir den skal trække ud, så det burde du som udgangspunkt ikke skulle bekymre dig om. Ved Efterbehandling, vælg: › Hæftning Her kan du vælge om folderen skal bukkes og hæftes. Bemærk: Er folderen kun på fire sider, vil den ikke sætte hæfteklammer, selv om du vælger den indstilling. Indstillingen sikrer i så fald blot at din brochure bliver foldet. Klik OK NOTE Trykkerier kalder en foldning for en falsning!

Klik OK igen og printeren skulle gerne skrive en smuk foldet brochure ud til dig.

[ 15 ]


Vejledning udarbejdet 15.11.2012 Markedsføring og Erhvervsudvikling Thomas Køser Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tlf.:

9915 5578

Mail: took@skivekommune.dk

[ 16 ]

Skive Kommune Publikationer - i Publisher  

Vejledning i brugen af Publisher, når du benytter designskabelonerne fra Skive Kommune. Dækker centraladministration, institutioner og Jobce...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you