Page 1

Forsamlingshusets Dag d. 1. november 2009 Oplev en mangfoldighed af aktiviteter

Forsamlingshusets Dag

www.skive.dk


|2|

VELKOMMEN Igen i år er egnens forsamlingshuse gået sammen om en dag fuld af aktiviteter. Forsamlingshusets dag løber af stablen hvert andet år og var i 2007 en succes med mange forskellige oplevelser som for eksempel udstillinger, musikoplevelser, kræmmermarkeder, wellness – og boksning. Forsamlingshusets dag er et rigtig godt eksempel på, hvad der kommer ud af en masse frivilliges kreative tækning. Ideen er fostret på et fælles møde i 2007 med deltagelse af 31 repræsentanter for vores i alt 33 forsamlingshuse. Dagen er også et eksempel på et godt samarbejde mellem lokale kræfter og Skive Kommune, der har koordineret forløbet, stået til rådighed med rådgivning og hjulpet med markedsføringen. De frivillige lokale kræfter bag hvert forsamlingshus tilbyder netop det, de har lyst til at vise frem. Det er der igen kommet et spændende og varieret program ud af. Her er noget for enhver smag, og alle er velkomne. I år foregår Forsamlingshusets dag søndag den 1. november i 22 forsamlingshuse rundt omkring i kommunen. Så tag familien og vennerne med og oplev blandt meget andet: Minimesse for jagtforeningen og korsang i Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus, udstilling af spændende lokale, gamle køretøjer og karamelkogning i Junget-Grættrup Forsamlingshus eller arbejdende kunstværksted på Fur. Du kan også få dine værdigenstande vurderet af Lis Messmann i Hald, få taget billeder af børnene eller kæledyret i Stårup - eller opleve danseundervisning og få pirret smagssansende i Thise, hvor kultur- og forsamlingshuset også har bagagerumssalg på programmet. Hent mere inspiration her i hæftet til dine oplevelser på Forsamlingshusets dag. Arne Bisgaard Formand for Landsbyudvalget Udgivet af: Layout: Redaktion: Historie: Tryk: Oplag:

By- og Landsbyudvikling, Skive Kommune Kultur og Markedsføring: Thomas Køser By- og Landsbyudvikling: Ditte Staun, Elly Høegh, Sille Linnet Skive Byhistoriske Arkiv: arkivar Niels Mortensen Handy Print A/S 22.100 stk.


|3|

INDHOLD

10 Forsamlingshuse der deltager 22 forsamlingshuse med aktiviteter

SIDE 02 Forord v/ Formand for By- og Landsbyudvikling

04 Oversigt over forsamlingshuse Alfabetisk oversigt

05 Kort over forsamlingshuse Visuelt overblik

06 Forsamlingshusets historie S책dan startede det

10 Forsamlingshuse der deltager 24 forsamlingshuse med aktiviteter

34 Forsamlingshuse, der ikke kan deltage Disse var af forskellige 책rsager forhindrede

www.skive.dk


|4|

FORSAMLINGSHUSE 10 Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus Præstevejen 20, Rønbjerg 7800 Skive

11 Fur Medborger- og Forsamlingshus Nr. Madsbadvej 36, Madsbad 7884 Fur

12 Grønning Forsamlingshus Grønningvej 17 Ø. Grønning 7870 Roslev

25 Thise Kultur- og Forsam-

E Hjerk Forsamlingshus

26 Thorum Gl. Købmandsgård

F

lingshus Sundsørevej 44 7870 Roslev

Sølvvej 38, Thorum 7870 Roslev

27 Vejby Forsamlingshus Gadekæret 13, Vejby 7860 Spøttrup

13 Hald Forsamlingshus

28 Vile Forsamlingshus

14 Harre Forsamlingshus Gammel Skivevej 2 7870 Roslev

29 Æ-Kassehus Kassehusvej 3, Glyngøre 7870 Roslev

15 Junget-Grættrup Forsamlingshus

30 Ørum Forsamlingshus

16 Lihme Forsamlingshus

31 Aasted Forsamlingshus

Ørslevklostervej 140 7840 Højslev

Langerodde 3 7870 Roslev

Fjordvej 98 B, Junget 7870 Roslev Ålbækvej 4, Lihme 7860 Spøttrup

19 Lyby Forsamlingshus

Landevejen 21 A, Håsum 7860 Spøttrup Tlf.: 9756 6447

H Krejbjerg Forsamlingshus Ginnerupvej 4, Krejbjerg 7860 Spøttrup Tlf.: 9756 3145

I

Lem Samlingshus Hostrupvej 6, Lem 7860 Spøttrup Tlf.: 9756 8137

J

Lund Forsamlingshus Ørslevklostervej 229 7840 Højslev Tlf.: 3115 5103

Batumvej 5 7870 Roslev

K Oddense Forsamlingshus

Vindevej 102 7800 Skive

Drivvejen 7, Lundø 7840 Højslev

Følgende forsamlingshuse i Skive Kommune deltager ikke i Forsamlingshusets Dag i 2009:

Hindborgvej 2, Oddense 7860 Spøttrup Tlf.: 9758 1314

L

A Bøstrup Forsamlingshus

Intrupvej 5 7800 Skive

20 Nautrup Forsamlingshus Nautrupvej 36 7870 Roslev

B

21 Rybjerg Forsamlingshus Rybjergvej 51 7870 Roslev

22 Rødding Forsamlingshus Borgergade 16 7860 Spøttrup

23 Stårup Forsamlingshus Stårupvej 36 7840 Højslev

24 Søby-Røgind-Vinkel Forsamlingshus

Højslev K. Forsamlingshus Lundøvej 46 7840 Højslev Tlf.: 9753 7266

G Håsum Forsamlingshus

Ørumvej 103 7840 Højslev

17 Lund-Vinde-Resen Forsamlingshus

18 Lundø Forsamlingshus

Skelsgårdvej 2, Hjerk 7870 Roslev Tlf.: 9756 6245

Ramsing Forsamlingshus Møllegade 5, Ramsing 7860 Spøttrup Tlf.: 4041 5642

Bøstrupvej 51, bøstrup 7840 Højslev Tlf.: 9753 9236

M Thorum Forsamlingshus

Dølby Forsamlingshus Rudemøllevej 75, Dølby 7800 Skive Tlf.: 9751 4059 www.dolby-forsamlingshus.dk

N Østsalling Kulturcenter

Sølvvej 13, Thorum 7870 Roslev Tlf.: 9759 7175

C Hejlskov Forsamlingshus Hejlskovvej 71, Hejlskov 7840 Højslev Tlf.: 9753 8508

D Hem Forsamlingshus Krarupvej 20, Hem 7800 Skive Tlf.: 9753 1050

Stoholmvej 10, Nr. Søby 7840 Højslev

Bemærk: tallene henviser til sidetal i dette katalog

M. P. Stisens Vej 2, Breum 7870 Roslev Tlf.: 9757 8054


|5|

OVERSIGTSKORT Forsamlingshusets Dag 1. november 2009 11

31 29

15

20 M 26

28

21 14

25

E N

H

12

K 19

22

18

16 I

C

B

27 L

23

D 17

G

13

A J

F 30

10

24

Copyright: KMS

Kortforklaringer De 22 forsamlingshuse, der deltager i Forsamlingshusets Dag, er på kortet markeret med et tal, som henviser til dets sideplacering i dette katalog. Inde i kataloget finder du en række faktaoplysninger om de enkelte forsamlingshuse, ligesom du finder det enkelte forsamlingshus´program for søndag den 1. november 2009 De 14 forsamlingshuse, som ikke kunne deltage i Forsamlingshusets Dag, er på kortet angivet med et bogstav, der refererer til fortegnelsen på modsatte side. www.skive.dk


|6|

FORSAMLINGSHUSETS HISTORIE De første forsamlingshuse Enhver forening med respekt for sig selv skulle for 125 år siden have et hus! Arbejderne byggede forsamlingsbygninger, industriforeningerne byggede ”Industrien”, borger- og håndværkerforeningerne byggede ”Værket”, logerne – frimurerne, Odd Fellow, afholdslogerne – byggede logebygninger, missionsfolkene byggede missionshuse - og folk med baggrund i afholdsbevægelsen, højskolen og/eller i skytte- og gymnastikforeningerne byggede forsamlingshuse. Onde tunger kaldte forsamlingshusene – eller samlingshusene, som de nogle steder blev døbt – for ”grundtvigianske forbedringshuse”, for husene blev opført bl.a. til foredrag og anden form for ”oplysning”, som grundtvigianerne kaldte det. Og til idræt – et andet slogan var ”en sund sjæl i et sundt legeme.” Der skulle være noget for både sjæl og legeme i forsamlingshusene!

Inspirationen til forsamlingshusene på Skiveegnen kom fra Mors, hvor der i 1876 blev opført et otte-kantet forsamlingshus i tilknytning til Galtrup Højskole. Der var tæt forbindelse mellem grundtvigianerne på Mors og i Vestsalling, så det var meget naturligt, at Sallingboerne skelede til Mors, da man gik i gang med at bygge forsamlingshus i Vestsalling. I 1879 opførtes egnens første forsamlingshus i Ramsing. I 1881 fik Nørresalling sit forsamlingshus i Jebjerg på pastor Niels Kr. Gluds initiativ og i 1883 opførtes et forsamlingshus for Nord- og Midtfjends i Ørum. I 1884 fik Vestfjends forsamlingshus i Fly, og i 1889 blev forsamlingshuset i Kvols opført. Bortset fra forsamlingshuset i Jebjerg var de alle sammen ottekantede som forbilledet i Galtrup.

Forsamlingshusene blev bygget på de steder, hvor grundtvigianismen og skyttebevægelsen havde slået rødder i 1860’erne og 1870’erne. Det var store forsamlingshuse, tænkt som samlingssted for en hel egn.. Det økonomiske grundlag for husene var aktier, tegnet blandt områdets beboere. Husene var meget spartanske: Om forsamlingshuset i Ramsing fortælles, at det anvendte mur- og tømmerværk var meget klejnt, og taget var tækket med tagpap, Egnens første forsamlingshus blev opført i Ramsing i 1879. Det der ikke altid kunne holvar modelleret efter det otte-kantede forsamlingshus i Galtrup på Mors, men et langt mere beskedent hus, selvom det var de vandet ude. Indvendig tænkt som et forsamlingshus for hele Sydsalling. Huset blev revet ned i 1935.


|7|

havde man også sparet, hvor man kunne: ”Sæderne var smalle bænke eller skamler uden rygstød. På væggen mod vest, hvor en mindre dør dannede reserveudgang, var der over denne anbragt et par Dannebrogsflag og det danske våbenskjold. Denne dekoration dannede baggrund for talerstolen. Ellers bestod udsmykningen i tre vandrette farvestreger, som, i skulderhøjde omtrent, var trukne salen rundt, buende op over de rundbuede vinduer. Stregerne var i rødt, gult og blåt, sammen med væggens hvidt skulle de vel symbolisere det skandinaviske sprog- og åndsfællesskab”. Forsamlingshuset i Ramsing var tegnet af læreren i Hem, og præsten i Håsum-Ramsing var formand for bestyrelsen. Præster og lærere spillede i det hele taget en stor rolle i ledelsen

af forsamlingshusene. Trods de meget beskedne forhold fik forsamlingshusene kolossal betydning for det folkelige liv i sognene. Derfor kaldte en modstander af grundtvigianismen da også forsamlingshuset i Ramsing for ”disse hersens grundtvigianeres forbedringshus”. Det var ikke helt forkert: Forsamlingshusene slog nemlig bondeungdommens traditionelle fritidsliv i stykker. Hidtil havde de unge, der gerne ville more sig lidt på deres fridage, været henvist til at tilbringe dem på kro eller til ”liegstow” på gårdene, men nu kunne de i stedet komme til foredrag eller gymnastik i forsamlingshuset. Og ”liegstow”en blev afløst af skytte- og gymnastikballer under behørigt opsyn af skytteog gymnastikforeningens bestyrelse.

Omkring 1900 blev der opført et eller flere forsamlingshuse i hvert sogn – og man var stolte af det nye hus. Det kom med på postkort, der blev sendt ud i hele verden for at vise de ting, som man var stolte af i sognet. Postkortet viser, hvad Lem-boerne var stolte af for 100 år siden, men der har indsneget sig en fejl. Det hed nemlig ”samlingshus” og ikke forsamlingshus. www.skive.dk


|8|

Sogneforsamlingshusene De første forsamlingshuse var som nævnt tænkt som samlingssted for en hel egn, men i omkring å r 1900 startede et storstilet byggeri af forsamlingshuse rundt i sognene på egnen. Næsten alle sogne fik et forsamlingshus i disse år, ja, nogle steder kunne man ikke nøjes med et! I nogle sogne var der konkurrence mellem landsbyerne i sognet, så når man fik et forsamlingshus i den ene landsby, måtte de andre også have et. Rekorden besiddes af Ørslevkloster sogn, hvor der omkring 1910 blev opført ikke mindre end fire forsamlingshuse, et for hver at sognets fire landsbyer. Det storstilede forsamlingshusbyggeri skyldes ikke mindst, at kommunerne nu var blevet interesseret i forsamlingshusene. I de små landsbyskoler skulle der undervises i gymnastik, men det var dyrt at bygge gymnastiksal ved skolerne. Der var nemlig brug for mange. I de store sognekommuner skulle der måske bygges 5-6 gymnastiksale! Det var man ikke meget for i sognerådene, der nok vidste, hvad det kostede at bygge, men så fandt man på en god løsning. Man lejede sig ind med gymnastikundervisningen i forsamlingshusene. Det var en fordel for alle parter. Forsamlingshusene blev bygget af en andelsforening eller et aktieselskab, så kommunen slap for selv at bygge. Omvendt betød den faste lejeindtægt fra kommunen, at det blev økonomisk muligt for foreningen/AS’et at betale lånene til byggeriet af forsamlingshuset. Og endelig kunne gymnastikforeningen som regel få lov til at benytte

kommunens gymnastikredskaber til træning og opvisning. I alt dette finder man forklaringen på, hvorfor forsamlingshuset mange steder er bygget lige ved siden af den gamle landsbyskole! I forsamlingshusenes første årtier blev de først og fremmest benyttet til foredrag og gymnastik, men efterhånden kom fik det festlige også lov til at komme med. Først i form af baller. Normalt blev der holdt bal efter gymnastikopvisningen om foråret (gymnastikbal) og efter skyttestævner (skyttebal), og da fodbolden blev almindelig på landet omkring 1905 var der også bal efter fodboldkampene (fodboldbal). Hertil kom, at foreningerne også begyndte at arrangere dilettant – her var der naturligvis også bal bagefter. Det samme gjaldt høstfesterne, der også blev almindelige efter århundredskiftet. Ballerne var omstridte i kredsen bag forsamlingshusene. Afholdsbevægelsen stod stærkt på egnen, og flere forsamlingshuse havde deres udspring i en afholdsforening. I disse forsamlingshuse var alkoholen naturligvis bandlyst, men også i mange andre forsamlingshuse var der forbud mod alkohol. Men så gemte karlene jo bare flaskerne i en busk udenfor forsamlingshuset! I mellemkrigsårene blev afholdsforeningerne ramt af stærk tilbagegang, og samtidig kom ikke bare alkoholen, men også de private familiefester indenfor i forsamlingshusene. Det blev efterhånden forsamlingshusenes væsentligste funktion at fungere som


|9|

I de seneste årtier er festerne kommet til at fylde mere og mere i forsamlingshusene. I 1950’erne blev adskillige forsamlingshuse udvidet og ombygget, ja nybygget, så de levede op til tidens krav. Det gjaldt bl.a. Hindborg Forsamlingshus, hvor kogekonen, fru Thine Johansen, for 50 år siden kunne glæde sig over at få nyt køkken m.m. I dag er der ikke så meget at glæde sig over – forsamlingshuset er revet ned, og Hindborgboerne har ikke længere et sted i sognet, hvor de kan samles til møder eller fester.

fest-hus, mens det oprindelige, de oplysende foredrag m.m. blev færre og færre, for til sidst omtrent at forsvinde.

De sidste 50 år I 1950’erne – da Danmark var ved at komme sig ovenpå Anden Verdenskrig – blev alle egnens forsamlingshuse renoveret, ombygget eller ligefrem nybygget. Det første ”nye” forsamlingshus blev bygget allerede i 1935, hvor egnens ældste forsamlingshus, det ottekantede i Ramsing, blev revet ned og erstattet af et nyt. I midten af 1950’erne blev flere gamle forsamlingshuse revet ned, f.eks. LundVinde og Hem, mens andre blev udvidet og ombygget til ukendelighed. Et enkelt sted overskred man endda sognegrænsen og byggede et fælles forsamlingshus, der dækkede dele af Højslev og Kobberup sogne: Nr. Søby Forsamlingshus. Tiden stillede andre krav til plads, til køkken – kogekonen var en vigtig person i forsamlingshuset! – til toiletter, til scene m.m.

På dette tidspunkt flyttede skolegymnastikken fra forsamlingshusene til de opførte centralskole, og samtidig forsvandt mange af de små foreninger, der havde benyttet forsamlingshusene. Enten blev de nedlagt som f.eks. foredragsforeningerne eller også blev de sammenlagt, som f.eks. ungdoms- og idrætsforeningerne – hvis de da ikke ligefrem ligeså stille ophørte. Og de foreninger, der oplevede det store opbrud på landet i 1950’erne og 1960’erne – de flyttede som regel ind i de nye idrætshaller, der skød op overalt fra midten af 1960’erne, næsten på samme måde som forsamlingshusene en menneskealder tidligere! I de seneste årtier har forsamlingshusene først og fremmest fungeret som fest-huse. Her holdes året fester – juletræ, nytårsfest, fastelavn, høstfest m.m. – og her holdes livets fester – fra barnedåb til begravelser – men forsamlingshusene fungerer stadigvæk også som sognets hus, som et mødested, hvor der holdes foredrag, dilettant, modeshow, bankospil m.m.m□ www.skive.dk


|10| Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus Præstevejen 20, Rønbjerg 7800 Skive Tlf: Mobil: Mail: Web:

9753 4045 2147 9022 JK.estvadgaard@gmail.com www.estvad-ronbjerg.dk

Kl. 10-16 Vores formål med ”Forsamlingshusets Dag” er at lave et fremstød for lokalsamfundet og vi har fået et tilsagn fra: Jagtforeningen, der kommer og fortæller om jagt og vildtpleje m.m. Callunakoret og Flyndersøkoret vil skiftes til at underholde med smukke og populære sange fra den danske sangskat m.m. Polaris og Rønbjerg Købmandsgård med flere vil deltage i en minimesse for lokalområdet med hver sin stand. Forsamlingshuset vil vise eksempler på borddækninger.

Stedet er et kulturelt værested for hele området med bl.a. dilettant og høstfester. Selskabslokalerne er nyrenoverede med plads til 20 - 150 pers i stor eller lille sal. Der er et stort veludstyret køkken med service til 180 personer. Der er handicaptoilet og handicapsliske ved indgangsdøren samt gode parkeringsmuligheder.


|11|

Fur Medborger- og Forsamlingshus Nr. Madsbadvej 36, Madsbad 7884 Fur Tlf: Mobil: Mail: Web:

9759 3904 5057 6023 ollyjohnfur@fiberpost.dk -

Kl. 10-16 Lokale hobbyfolk viser deres kunnen og evner indenfor • Filtning • Parchwork • Glaskunst • Decoupage • Sølvsmykker • Maleri • Kortfremstilling Flere stande vil være arbejdende værksteder. Der serveres kaffe og kage Læs mere i ugen inden på www.furnyt.dk. Vel mødt til en hyggelig dag.

Fur Forsamlingshus er bygget i 1918 og væsentligt ombygget i 1959. Den store sal kan rumme ca. 150 personer og den lille sal ca. 50 personer. I juli måned hvert år, er der kunstudstilling med lokale kunstnere. Forsamlingshuset er skønt beliggende midt på øen www.skive.dk


|12| Grønning Forsamlingshus Grønningvej 17 Ø. Grønning 7870 Roslev Tlf: Mobil: Mail: Web:

9758 4023 Lenemc@dlgtele.dk -

Kl. 10-16 Forsamlingshuset vises frem med eksempler på, hvordan bordopstilling og borddækning kan tage sig ud. 3-4 borde vil være dækket med forsamlingshusets service og forskellig bordpynt, sammen med billeder af forskellige bordopstillinger. Udstilling af ting fremstillet af lokale kunstnere: • Aase Pedersen, pynteting, uld. • Charlotte Thordal-Christensen, forskellige pynteting. • Mette Musgaard, forskellige pynteting. • Flemming Damskov, malerier • Jakob Vestergaard, stenskulpturer. • Henning Knudsen, ting i træ Der er mulighed for at købe kaffe, the, kage og kolde drikke.

Huset er godt 100 år gammelt, senere tilbygget og løbende vedligeholdt. Der er anretterkøkken og plads til 35 personer i den lille sal og op til 100 personer i den store sal


|13|

Hald Forsamlingshus Ørslevklostervej 140 7840 Højslev Tlf: Mobil: Mail: Web:

9753 9699 2396 9447 arent@sol.dk www.haldborgerforening.dk

Kl. 10-12 - Hvad er det værd? Vurderingsekspert Lis Messmann, Staarup Hovedgaard, vil i tidsrummet 10 – 12 vurdere dine værdigenstande Kl. 10-16 - Marked Der vil hele dagen være stor aktivitet og mulighed for KØB – SALG – BYTTE

Hald forsamlingshus er bygget i 1927 (ombygget i 1991), og ligger midt i byen på med gode tilkørsels- og parkeringsforhold. Forsamlingshuset består af en stor sal med scene, en lille sal, et storkøkken med porcelæn til 150 personer og nyere toiletter. Stedet er handicapvenlig indrettet. Tjek vores hjemmeside www.haldborgerforening.dk www.skive.dk


|14| Harre Forsamlingshus Gammel Skivevej 2 7870 Roslev Tlf: Mobil: Mail: Web:

9757 1344 2022 8124 Kristensen.vagn@mail.tele.dk -

Kl. 13.00 - Oplev spændende lokal arkæologi. Kom og hør og se, hvad Inger Kjær Kristensen fra Skive Museum kan vise og fortælle om de fund de har gjort i jorden i forbindelse med arkæologiske udgravninger under omdannelsen af Vium krydset.

Hjerk Forsamlingshus er bygget i 1934 og væsentligt ombygget i 1979. Salen er renoveret i 2004. Forsamlingshuset har faciliteter til selskaber på ca. 120 personer. Der foregår en del i huset med revy, musik og dans, Harre-vig fester, generalforsamlinger mv.


|15|

Junget-Grættrup Forsamlingshus Fjordvej 98 B, Junget 7870 Roslev Tlf: Mobil: Mail: Web:

9758 5212 ulsimonsen@c.dk -

Kl. 10.00 Huset åbner, flaget hejses. Kl. 11.00 Hanne starter sit karamel koge- og trylleri. Landgangsbrød kan købes, øl og vand ligeså Kl. 12.30 Hannes karameller kan smages og købes Kl. 14.00 Hyggemusik Afsluttende kaffe med kagebord - Huset lukker for den dag Hele dagen Udenfor på parkeringspladsen er der udstilling af spændende lokale gamle køretøjer Indenfor er der udstilling af de forskellige aktiviteter, der er gennem året. Mulighed for at deltage. Forsamlingshuset blev startet på jord givet af Jungetgård i 1940erne. Midt i 1970erne blev der omog tilbygget ved hjælp af frivillige, så det eksisterende blev suppleret med en stor sal, stort køkken og nye toiletter, bl.a. handicaptoilet. Huset har nu plads til 150 personer i den store sal og 35 i den lille sal. Der er et veludstyret køkken. Huset ligger ganske nær købmand, campingplads, strand og køn natur. Udsigt over fjorden. Lokalerne udlejes samlet eller hver for sig, på 97597181. www.skive.dk


|16| Lihme Forsamlingshus Ålbækvej 4, Lihme 7860 Spøttrup Tlf: Mobil: Mail: Web:

9756 0183 pedersenjensjorgen@yahoo.dk -

Kl. 10-16 - Lihme Borgerforening inviterer til en dag med kunst og wellness. Lokale kunstnere og erhvervsdrivende inden for temaet kunst og wellness i Lihme inviterer til udstilling, demonstration og hygge. Så kom og få et kunstnerisk input og følelsen af velvære , samt eventuelt en snak med kunstnerne, designer, kosmetolog og fodplejer.

Lihme Forsamlingshus, Ålbækvej 4, Lihme, er opført i 1906, og væsentligt ombygget i 1985. Der er ingen forpagter, så det udlejes uden ”kogekone”. Det gør prisen yderst interessant, og din personlige frihed til planlægning af DIN fest endnu større. Forsamlingshuset har plads til 149 personer – med sin placering midt i hjertet af Lihme – er der ikke langt til hverken basketballbane, stadion eller skolens legeplads til børn og barnlige sjæle. Huset udlejes af Anni på telefon 97 56 06 85.


|17|

Lund-Vinde-Resen Forsamlingshus Vindevej 102 7800 Skive Tlf: Mobil: Mail: Web:

Tlf. 9752 4852 el. 9752 6487 brydsoe@oncable.dk www.vindeforsamlingshus.dk

Kl. 10-16 - Der vil være forskellige stande og nogle pyntede borde. Den ”røde tråd” er alt til festen ● ● ● ● ● ●

Frisør – Maja Tøjsalg Wøldiche Wine Alo Vera Tupperware -Åse Kristensen Maler – Jens Maler

Desuden vil der være maleriudstilling Kaffe på kanden

Lund-Vinde-Resen Forsamlingshus, Vindevej 102, Vinde er opført i 1957 og væsentligt ombygget i 2006. Forsamlingshuset indeholder både en stor sal med scene og en lille sal. Forsamlingshuset fremtræder velholdt og er beliggende på en bakketop midt i Vinde by med stor parkeringsplads foran. Ud over at hele området afholder mange af deres fester i Forsamlingshuset, bruges stedet også til amatørteater, folkedans, modeshow, lotterispil og forårsfest. www.skive.dk


|18| Lundø Forsamlingshus Drivvejen 7, Lundø 7840 Højslev Tlf: Mobil: Mail: Web:

9753 8101 mikholm@mail.dk -

Kl. 10-16 - Programmet byder på overraskelser. Huset vil være indrettet med små arbejdende værksteder af de mange kreative sjæle, som findes på Lundø. Musiske indslag i løbet af dagen. Der bydes på kaffe og kage.

I Limfjorden ligger den naturskønne halvø Lundø. Her er der højt til himlen, altid et fantastisk lys som ved Skagen. Skagboerne kan byde på én Gren, men vi har hele to. Et lille, men altid imødekommende og driftigt samfund. Med café, brugskunstforretning med nyt og gammelt, grønthandler med spændende gaveartikler, campingplads med dertil hørende købmandsbutik og grill. Derfor er der stadig masser af liv på Drivvejen 7, hvor det hyggelige lille forsamlingshus har ligget i over 100 år. Huset har eget køkken med moderne faciliteter, hvor du kan invitere alt fra 30 til 120 gæster. Hvis du mere er til åbne vidder, kan du leje vores populære Sportsplads, som ligger med udsigt til Baadsgaard vig. Her kan de små og voksne børn nyde den nye legeplads og fodboldbanen, eller måske bare glane udover Limfjorden med bakkerne i baggrunden. Hvis vejret skulle vise sig fra sin dårlige side, kan samværet flytte inden døre i huset og festen er reddet. I dette enkle hus med borde og bænke kan der være ca. 80 gæster. Så hvis du vil opleve naturen, ø stemningen og hvor man kommer hinanden ved, skal du prøve et besøg på Lundø.


|19|

Lyby Forsamlingshus Intrupvej 5 7800 Skive Tlf: Mobil: Mail: Web:

9759 7973 6116 7888 jtmortensen@hotmail.com -

Kl. 10-16 - Nyrenoveret forsamlingshus Vi har i perioden januar til april 2009 renoveret vores forsamlingshus så det fremtræder lyst og dejligt. Vi vil rigtig gerne vise det frem, så I kan se hvor fint og handicapvenligt det er blevet. Der er ingen trapper nogen steder. I forbindelse med renoveringen har vi også fået et nyt anretterkøkken med et stort kølerum. Bag ved forsamlingshuset er der et stort grønt område med borde og bænke, petanquebane, fodboldmål, stort legetårn samt helt ny sandområde med gynger, legehus og rutsjebane. Bestyrelsen er vært ved et let traktement. Der vil være smagsprøver fra Lyby Frugtplantage.

Lyby Forsamlingshus, Intrupvej 5, Lyby er opført i 1954 og væsentligt ombygget og moderniseret i år. Forsamlingshuset er velbeliggende med sportsplads og stor legeplads med nye legeredskaber ved siden af. www.skive.dk


|20| Nautrup Forsamlingshus Nautrupvej 36 7870 Roslev Tlf: Mobil: Mail: Web:

9759 2601 2984 2601 glyngemark1@privat.dk -

Kl. 10-16 Nautrup’s ølbryggerklub serverer smagsprøver fra sommerens bryg. Kostvejledere fra BodyPlanning vil servere sunde og lækre smagsprøver fra deres nye opskriftsbog ”Mellem Måltiderne”. Nautrups nye stisystem vises frem. Præsentation af ” Nautrup Bogen”, Nautrup’s nye bog. ”Konen og Kokken” præsenterer borddækning og smagsprøver fra sortimentet.

Nautrup Forsamlingshus, Nautrupvej 36, beliggende i naturskønt område med fin udsigt over skov, eng og kirke. Lækker sportsplads med legeplads og bålhytte som nærmeste nabo. Centralt beliggende mellem Durup og Glyngøre. Forsamlingshuset er opført i 1911 og nyrenoveret i 2001. Der er plads til 120 personer i den store sal, moderne køkken med stort kølerum, handicap-venlig indgang og toilet, udendørs terrasse med udgang fra den store sal. Stor p-plads.


|21|

Rybjerg Forsamlingshus Rybjergvej 51 Kirkeby 7870 Roslev Tlf: Mobil: Mail: Web:

2041 5894 tomnykjaer@hotmail.com

Kl. 11-16 • • • •

Vi holder åbent hus, så alle kan komme og opleve huset, og hvem ved måske få gode idéer til netop din fest. I løbet af dagen vil Per Mouritsen fortælle om Rybjerg sogn, fra gamle dage og op til nu. Per Mouritsen er selv opvokset i Rybjerg og har derfor et rigtig godt lokalkendskab. Vel mødt til en hyggelig dag!

Rybjerg Forsamlingshus, Rybjergvej 51, Rybjerg er opført i 1936 og væsentligt ombygget i 1993. Den 5 marts 2009 var det 30 år siden, at borgerne selv overtog huset. Forsamlingshuset udlejes så tit det er muligt, både med og uden kogekone. Forsamlingshuset har plads til 150 personer, og med sin placering i byen, er der ikke langt til byens legeplads, som er god til børn og barnlige sjæle www.skive.dk


|22| Rødding Forsamlingshus Borgergade 16 Rødding 7860 Spøttrup Tlf: Mobil: Mail: Web:

9756 1164 2629 1164 bolette.thomsen.hoegh1@skolekom.dk -

Kl. 10-16 Kom til Rødding og oplev et efterårsmarked, hvor mange lokale får mulighed for at vise, hvad de går og sysler med: • Kunstudstilling • Keramikudstilling • Honningbod • Bod med hjemmelavede dramme • Plads til overraskelser

Rødding Forsamlingshus, Borgergade 16, Rødding er opført i 1925 og væsentligt til- og ombygget i 1979. Den store sal kan rumme ca. 150 personer og den lille sal ca 40. Forsamlingshuset er handicapvenligt og ligger midt i Rødding by ved bytorvet med de røde klinker og granitspringvandet, der symboliserer Limfjorden og Spøttrup Borg. Der er en sportsplads med legeredskaber i umiddelbar nærhed.


|23|

Stårup Forsamlingshus Stårupvej 36 Stårup 7840 Højslev Tlf: Mobil: Mail: Web:

9753 7035 itforsberg@skylinemail.dk -

Kl. 10-11 Bagekonkurrence: Kom og aflever din bedste kage og få den bedømt. Kl. 10-16 Den lokale superfotograf Steen Agger tilbyder fotografering af børn, voksne og kæledyr hele dagen. Kl. 10-16 Cafe hele dagen

Stårup Forsamlingshus, Stårupvej 36, Stårup er opført i 1912 . Salen kan rumme ca. 70 personer. Forsamlingshuset ligger smukt i landskabet med grønne plæner og hvide birketræer. omkring. Der er stor tilslutning til forsamlingshusets lokalt for nylig afholdtes høstfest med 70 deltagere. www.skive.dk


|24| Søby-Røgind-Vinkel Forsamlingshus Forsamlingshus A.M.B.A. Stoholmvej 10, Nr. Søby 7840 Højslev Tlf: Mobil: Mail: Web:

9753 5903 el. 9753 5037 2627 5903 lars-nussen@hotmail.com -

Kl. 10-16 Vor værtspar serverer spændende mad. Prøvesmagning af Fur øl. Maleriudstilling af amatørkunstnere m.m.

Søby-Røgind-Vinkel Forsamlingshus, også kaldet Nr. Søby Forsamlingshus er bygget i 1957.


|25|

Thise Kultur-og Forsamlingshus Sundsørevej 44 Thise 7870 Roslev Tlf: Mobil: Mail: Web:

9757 8194 2940 6405 lyng3@dinemail.dk -

Kl. 10-12 Bagage rums salg på parkeringspladsen. Kl. 10-16 Smagsprøver på mejeriprodukter fra Thise Mejeri. Kl. 14-15 Danse opvisning i den store sal. Kl. 10-16 Opdækkede borde med service mv. fra Thise Kultur- og Forsamlingshus Aloe Vera demonstration Udstilling af gårdmalerier fra Thise og omegn. Der serveres kaffe og kage hele dagen. Kom og få en snak om, hvordan du/I kan arrangere den næste fest. Thise Kultur- og Forsamlingshus, Sundsørevej 44, Thise er opført i 1943 og gennemrenoveret i de sidste år og fremstår som et meget moderne og handicapvenligt hus. Store sal med scene og selskaber op til 150 personer, lille sal til 50 personer. I store sal er der desuden stort lærred, projektor og internetadgang. Udlejning på telefon 97 57 81 94 eller 29 40 64 05 eller mail lyng3@dinemail.dk. www.skive.dk


|26| Thorum Gl. Købmandsgård Sølvvej 38 Thorum 7870 Roslev Tlf: Mobil: Mail: Web:

9759 7098 6151 4204 guldkysten@mail.tele.dk -

Kl. 10-16 Åbent hus med vægt lagt på det lokalhistoriske arkiv Arkivaren vil være til stede, så ud over at få en lille orientering om købmandsgården med tilhørende smede, kan man også få indblik i lokalhistorien. Der vil være kaffe og en småkage.

Thorum Gl. Købmandsgård, Sølvvej 38, Thorum er opført i 1903 og væsentligt ombygget i 1998. I købmandsgården er der stor aktivitet. Salling Harmonikalaug øver en gang om ugen. Sangaften den 3. mandag hver måned. Pensionistforeningsmedlemmerne mødes der hver anden tirsdag. I vinterhalvåret er der bogbinding i et dertil indrettet lokale. V.U.C. har undervisning i EDB og engelsk. Menighedsråd, vandværk, garden pulling m.m. holder deres møder der. Ved foredrag og kurser er der mulighed for at tilslutte computer til storskærm. Kursuslokale med plads til 60 personer.


|27|

Vejby Forsamlingshus Gadekæret 13 Vejby 7860 Spøttrup Tlf: Mobil: Mail: Web:

9756 6364 -

Kl. 10-16 Åbent hus med mulighed for overraskelser: Salg af dukke tøj. Arbejdende workshop med henblik på etablering af en klub i Vejby. Udstilling af patchwork arbejder m.m.. Fremvisning af det nye rekreative område med legeplads og gadekær. Servering af kaffe, brød, pølser.

Vejby Forsamlingshus, Gadekæret 17, Vejby er opført i 1910 og væsentligt ombygget i 2002. Bygningen er pænt vedligeholdt, har et veludstyret køkken, gode toiletforhold og en flot sal med bar til i alt ca. 70-80 personer. I umiddelbar nærhed findes et rekreativt område med legeplads og gadekær. Ved udlejning kan henvendelse ske til Susanne Villadsen telefon 97 56 63 64 www.skive.dk


|28| Vile Forsamlingshus Langerodde 3 7870 Roslev Tlf: Mobil: Mail: Web:

9773 1341 ebbe@vileforsamlingshus.dk www.vileforsamlingshus.dk

Kl. 14-17 Mulighed for folk i alle aldre til at få lysten til brætspil tilfredsstillet med: • Matador • Ludo • Trivial Pursuit • Yatzy • Settlers • Risk • Vendespil • Memory • M.m. Mulighed for at købe kaffe, the, kage, øl og sodavand. Vile Forsamlingshus, Langerodde 3, Vile er opført i 1900 og løbende moderniseret. I 2004 blev der kloakeret, mure pudset, nye toiletter og indgangsparti. Forsamlingshuset er smukt beliggende med udsigt over Harre Vig. Huset danner ramme om kulturelle aftener, fastelavnsfest, høstfest m.m. Huset er udlejet ca. 25 gange om året med plads til 60 personer.


|29|

Æ`Kassehus Kassehusvej 3 Glyngøre 7870 Roslev Tlf: Mobil: Mail: Web:

2927 4152 kamma@dlo.dk -

Kl. 10-16 Fremvisning af Æ-Kassehus Kaffe og kage

”Kassehuset” blev bygget i 1917 som det hus hvor fiskekasserne blev lavet, repareret og opmagasineret. Huset er bygget den gamle ”lade” træ konstruktion, hvilket giver en helt speciel atmosfære. Huset ejes i dag af Glyngøre Borger- og Erhvervsforening og bruges som forsamlingshus og midtpunkt for bl.a. byfester, lørdagskaffe og fiskeborde med ’alt fra havet’ www.skive.dk


|30| Ørum Forsamlingshus Ørumvej 103 7840 Højslev Tlf: Mobil: Mail: Web:

9753 8228 sigaard.vroue@mail.dk -

Kl. 11-16 Åbent hus: Lokale kunstnere udstiller deres værker bl.a.:

Sussi Hjortsø Grethe Hjortsø Marie Høgh Vennegaard

Der serveres kaffe og lidt mundgodt

Det ottekantede Ørum Forsamlingshus er opført i 1883. Husets store sal kan rumme ca. 120 personer. Kaffestuen har plads til ca. 35 personer. Huset har et handicap-toilet samt øvrige toiletter. Køkkenet har opvaskemaskine, 2 ovne, køleskab, kølesvaleskab samt fryser. Huset er beliggende i naturskøn område - i god afstand fra vejen med legeplads tæt på - midt i Ørum By. Gode parkeringsforhold.


|31|

Aasted Forsamlingshus Batumvej 4 Åsted 7870 Roslev Tlf: Mobil: Mail: Web:

9759 5060 2789 5065 pegd@skivekommune.dk -

Kl. 10-15 Der holdes åbent hus

Aasted Forsamlingshus, Batumvej 5, Aasted blev selvstændigt forsamlingshus i 1993. Før i tiden blev det bl.a. brugt som gymnastiksal, ligesom omklædningsrummene stadig bruges af den lokale fodboldklub under kampe. I forsamlingshuset er der borde , stole og service til 120 personer, gode toiletforhold og ældrevenlige forhold uden trapper. Køkkenet er lyst med naturgaskomfur, 2 ovne fra 2006 samt opvaskemaskine. Desuden er der gode parkeringsforhold. Åsted Forsamlingshus ligger i forbindelse med den lokale legeplads samt fodboldbane. Forsamlingshusbestyrelsen har et tæt samarbejde med Borgerforeningen, der bl.a. arrangerer dilettant, fællesspisning, byfest og høstfest. www.skive.dk


By- og Landsbyudvikling Skive Kommune Skolevej 5 Breum 7870 Roslev Tlf.: 9915 5500 sk@skivekommune.dk www.skive.dk

Forsamlingshusets Dag 1.11.2009  

Oplev et væld af aktiviteter når forsamlingshusene i Skive Kommune åbner dørene søndag den 1. november 2009. Gratis adgang til alle de delta...