Page 1

Jobcenter Skive designmanual 2012


Indhold side Forord 3 Logo - varianter og farver

4

Det femte element - jobcenterbomĂŚrket

9

Baggrundsfarver 10 Typografi

11

Brevpapir 12 Kuverter 14 Visitkort 16 Publikationer 18 PowerpointprĂŚsentationer 26 Skiltning 27 Logoer til web 28

[2]


Forord Historisk har jobcentrene været delvist styret fra Staten (Arbejdsmarkedsstyrelsen) og delvist kommunerne. Den oprindelige designlinie for jobcentrene blev dikteret fra centralt hold, sådan at alle landets jobcentre har et genkendeligt og umiskendeligt udtryk. Imidlertidigt tager Arbejdsmarkedsstyrelsens designmanual for jobcentre ikke højde for alle forhold, f.eks. ved udarbejdelse af publikationer. Da Jobcentrene i dag er underlagt kommunerne er der derfor behov for at få defineret retningslinier for de elementer, der ikke er beskrevet. I denne manual er der med respekt for Arbejdsmarkedsstyrelsens retningslinier udarbejdet en designlinie for Jobcenter Skive, som indeholder elementer fra Skive Kommunes overordnede designlinie. Derfor skal Jobcenter Skive have designlinie. En kommunes - og herunder Jobcentrets - visuelle identitet er den måde, som borgerne og omverdenen oplever kommunen på - i tryksager, på hjemmesiden, skiltning, biler og andet materiale, som kommunen lægger navn til. Derfor er det vigtigt at den visuelle identitet er enkel og klar, og at der er sammenhæng og konsekvens i den måde, som Jobcentret bruger sit logo på og viser sit grafiske udtryk. Når man bruger designguiden konsekvent, er det med til at holde en professionel og sammenhængende designlinie, som er med til at tegne et billede af Jobcenter Skive som et moderne, aktuelt og imødekommende mødested for jobsøgere og arbejdsgivere. Et ensartet og professionelt udformet materiale signalerer seriøsitet og troværdighed. Designlinien er derfor et vigtigt værktøj, der giver dig inspiration til og retningslinier for, hvordan konkrete elementer i en informationspjece eller en rapport bygges op og udformes fra gang til gang. Den fælles designlinie er også rettet indad, hvor det skal styrke vores bevidsthed om, at vi hører med i det store fællesskab.

[3]


Logo Logoet er jobcentrets visuelle identitet, og skal bruges på al skriftlig kommunikation, der har jobcentret som afsender. Logoet består af et symbol, et navnetræk, samt kommunens navn Logoet anvendes så vidt muligt altid i farver. Logoet anvendes så vidt muligt i udgave A: Blå baggrund og hvidt “jobcenter” navnetræk.

A

Til sort/hvid publikationer anvendes udgave C: Hvid baggrund og al grafik i sort. Logopakke kan hentes her: Det rentegnede logo kan downloades på www.skivekommunedesign.dk

B

C [4]


Logo med kommunenavn Jobcenterlogoet kan fungere alene eller i sammenhæng med kommunens navn. Kommunens navn tilføjes nederst til højre som vist på eksemplerne. Kommunens navn skrives med typografien: Arial Regular, extended 120%, space 60, 0% Italic.

Der skal være en afstand svarende til “prikken i logoet” mellem underkanten af “jobcenter” navnetræk og kommunens navn

Kommunens navn skrives i en størrelse svarende til 40% af “jobcenter” navnetrækket

Der skal være en afstand svarende til “r” mellem højre kant i “jobcenter” navnetræk og højre kant i kommunens navn

[5]


Logo Ved brug på f.eks. tryksager, skilte og facader, hvor pladsen er begrænset, benyttes logoet uden navnetræk. Logo og navnetræk kan også anbringes i forlængelse af hinanden, så logoet enten står til venstre eller til højre. Størrelsesforholdet mellem logo og navnetræk må ikke ændres i forhold til det originale logo.

Overkant af “j” i symbol og “jobcenter” navnetræk skal stå i samme højde. [6]


Logofarver

Denne variant af logoet anvendes p책 tryksager produceret i CMYK.

CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK

CMYK 0/0/0/0 CMYK 45/15/0/5

RGB RGB RGB RGB RGB

Denne variant af logoet anvendes kun p책 elektroniske medier.

100/60/0/40 30/0/100/0 0/0/0/0 100/60/0/40 45/15/0/5

PANTONE PANTONE HVID PANTONE PANTONE

Denne variant af logoet anvendes p책 tryksager produceret i Pantone.

0/69/120 202/209/28 255/255/255 0/69/120 153/183/217

RGB 255/255/255 RGB 153/183/217

295 C 644 C

Hvid PANTONE 644 C

SORT SORT HVID SORT SORT

Denne variant af logoet anvendes p책 tryksager, hvor det ikke er muligt at trykke i farver.

295 C 390 C

100% 25% 100% 50%

HVID HVID

[7]


Logofarver

Denne variant af logoet anvendes p책 tryksager produceret i CMYK.

CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK

CMYK 100/60/0/40 CMYK 45/15/0/5

RGB RGB RGB RGB RGB

Denne variant af logoet anvendes kun p책 elektroniske medier.

[8]

0/0/0/0 30/0/100/0 0/0/0/0 100/60/0/40 45/15/0/5

HVID PANTONE 390 C HVID PANTONE 295 C PANTONE 644 C

Denne variant af logoet anvendes p책 tryksager produceret i Pantone.

255/255/255 202/209/28 255/255/255 0/69/120 153/183/217

RGB 0/69/120 RGB 153/183/217

PANTONE 295 C PANTONE 644 C

HVID SORT 100% HVID SORT 100% SORT 100%

Denne variant af logoet anvendes p책 tryksager, hvor det ikke er muligt at trykke i farver.

SORT 100% SORT 100%


Det femte element - Jobcenterlogo Et • • • •

logo er traditionelt bygget op af op til fire grundelementer: Navnetræk Bomærke (logo) Typografi og Firmafarve.

Derudover er der til Jobcentrets knyttet et ekstra grafisk element, altså det der betegnes som det 5. element. Det 5. element er en grå og neutal version af logoet, der er forstørret voldsomt op og som bl.a. ses anvendt i en nedtonet version på Jobcentrets brevlinie. Det 5. element kan også fremstå i sine grundfarver eksempelvis som en illustration på skilte, publikationer o.lign. Det 5. element kan bruges i sine fulde udformning eller blot som et udsnit. Det femte element - gråtone

Det femte element - fuldfarve

[9]


Baggrundsfarver Farver er en vigtig del af det visuelle udtryk i et jobcenter. De understøtter logoet og er med til at forstærke indtrykket af jobcentret. De farver, der anvendes i logoet, bør også benyttes i skiltning og al skriftlig kommunikation.

CMYK

100/60/0/40

PANTONE

295 C

RGB

0/69/120

CMYK

45/15/0/5

PANTONE

644 C

RGB

153/183/217

CMYK

30/0/100/0

PANTONE

390 C

RGB

202/209/28

CMYK

0/0/0/0

PANTONE RGB

255/255/255

Tryk på folie Når der trykkes på folie, afhænger farverne af det materiale, den pågældende folieleverandør kan levere. Der kan være forskel på farverne afhængig af materialet. Derfor anbefales at henvise til ovenstående farvekoder. Leverandøren kan bl.a. anvende en farveægte farvevifte som retningslinje. Det er leverandørens ansvar, at farverne på den trykte folie lever op til de angivne retningslinjer. [ 10 ]


Typografi I det nye jobcenterlogo er anvendt AF Battersea Medium og i kommunenavnet AF Battersea Regular. Som alternativ hertil kan jobcentret anvende Arial Bold Italic til Jobcenterlogoet og Arial Regular til kommunenavnet. Arial er en standard skrifttype på de fl este pc’er. Designmanualen tager udgangspunkt i fremstilling af kommunikation i samarbejde med leverandører som trykkerier m.v. Det er således denne leverandør, der indkøber rettighederne til brugen af skrifttypen AF Battersea. Dette sker oftest på Internettet hos en leverandør af fonte.

Ønsker man at anvende AF Battersea, skal der indkøbes en brugsret til antallet af personer hos fontleverandøren. Jobcentrets øvrige skriftlige kommunikation Til brødtekst/indholdstekst benytter jobcentret skrifttypen Verdana, som bruges som brødtekst, brevlinie, og i Jobcentrets interne og eksterne kommunikation. Verdana er den bærende skrifttype i Jobcentrets identitet og kan anvendes på alle PC’er og kan læses af alle gængse internetbrowsere.

Jobcenter

AF Battersea Medium (Extended 150%, space 50%, 10% Italic). Arial Bold Italic (Extended 0%, space 60%, 0% Italic).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789

Kommunenavn

AF Battersea Regular (Extended 150%, space 50%, 10% Italic). Arial Regular (Extended 120%, space 60%, 0% Italic)..

Brødtekst

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789

Verdana Regular (Extended 100%, space 100%, 0% Italic)..

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789

Verdana Bold (Extended 100%, space 100%, 0% Italic)..

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789

Verdana Italic (Extended 100%, space 100%, 0% Italic)..

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789 [ 11 ]


Brevlinie - Brevpapir Officielt brevpapir Jobcentrets brevpapir er et fortrykt A4 ark uden data. Al tekst p책 jobcentrets data printes p책 fra egen PC. Brevpapiret vises her i formindsket udgave

[ 12 ]


15 mm

12 mm

40 mm

65 mm

Logobredde 59 mm

Brevlinie - Brevpapir Officielt brevpapir vist med mål Anders Andersen Andebyvej 555 3000 Andeby

Jobcentrets brevpapir er et fortrykt A4 ark ude data. Al tekst + jobcentrets data printes på fra egen PC.

20. august 2012

Pressemeddelelse: Kampagne for Jobrotation

Typografi brødtekst: Verdana, regular Størrelse: 9 pt. Linieafst.: 12 pt.

Jobrotation skal være en god løsning for din virksomhed, derfor er den yderst fleksibel og kan sammensættes efter din virksomheds konkrete behov. Dog skal en række betingelser være opfyldt. Rotationen kan tilrettelægges mellem én ansat og én vikar, eller det kan være en hel afdeling i virksomheden, der over længere tid deltager i efteruddannelse og erstattes af flere vikarer. Det er også muligt at kombinere jobrotation med voksenlærlingeuddannelsen.

Overskrifter fremhævelse: Verdana, versaler, bold, sort

Din virksomhed kan altså søge jobrotationsydelse, når I sender mindst en medarbejder på uddannelse midlertidigt og ansætter en ledig vikar mindst 10 timer om ugen i uddannelsesperioden. Der kan søges jobrotationsydelse for det antal timer, medarbejderen er på uddannelse.

skal være midlertidigt fraværende fra arbejdspladsen for at deltage i kursus/uddannelse.

skal have sin almindelige løn i uddannelsesperioden

skal være ufaglært eller må højst have en uddannelse på faglært niveau eller evt. en forældet højere uddannelse (som ikke må være brugt i min. 5 år)

medarbejdere med en kort eller mellemlang videregående uddannelse kan komme i betragtning under en særlig pulje. Spørg jobrotationskonsulenten.

Når du sender en medarbejder på efteruddannelse, kan du få op til 27.000 kroner om måneden i tilskud til en ledig vikar, som passer jobbet imens. Markedsføring og Erhvervsudvikling Postboks 509 Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tlf.: 9915 5500 Fax: CVR-nr.: 29189579 www.skive.dk

Jobcentret

Reference.: 621990 SAG-sagsId 621990 Henvendelse til: Thomas Køser Direkte tlf. 9915 5578 took@skivekommune.dk

125 mm

38 mm max bredde 12 mm kolofon

Typografi , kolofon: Verdana Størrelse: 6,5 pt. Linieafst.: 9 pt. Område: Versaler, bold, sort Afd.: Regular, sort Adr. mm.: Regular, sort 60%

5. element Det 5. element er indsat i den gråtonede variant i 15% opacity, som giver indtryk af vandmærke. Brevpapiret vises her i formindsket udgave.

15 mm

Venlig hilsen

Al brevtekst/brødtekst printes fra egen PC og følger Skive Kommunes standardlayout

Bundlinie Der er valgt en bundlinie i mørkeblå (samme blå som i logoet). Den mørkeblå signalerer seriøsitet og kvalitet, hvilket vægtes højt pga. afdelingens myndighedsafgørelser.

Jobrotation er en national ordning, der giver virksomheder fordelagtige muligheder for at opkvalificere deres medarbejdere.

Jobrotation kan tilrettelægges efter din virksomheds konkrete behov. Der kan være tale om rotation mellem én ansat og én vikar, eller rotation mellem flere ansatte og flere vikarer.

Jobcentrets data skrives i højre side/bund. Under Jobcentrets data skrives personlige kontaktoplysninger som reference nr. og henvendelse til.

Typografien Verdana Regular, 9 pkt. - Linieafstand 12 pkt. Overskrifter fremhæves med Verdana Bold.

For at få godkendt et jobrotationsprojekt, skal der være fundet en vikar. Det er jobcentret, som godkender rotationsprojektet.

min. 30 mm ml. bund af brødtekst og papirbund

80 mm

25 mm

[ 13 ]


[ 14 ] Jobcenter Skive • Torvegade 10 • DK-7800 Skive

Jobcenter Skive • Torvegade 10 • DK-7800 Skive

Typografi : Arial Regular


[ 15 ] Jobcenter Skive • Torvegade 10 • DK-7800 Skive

Jobcenter Skive • Torvegade 10 • DK-7800 Skive

Typografi : Arial Regular


Visitkort Jobcentrets visitkort fremstår i overensstemmelse med designlinien. Dog er der her valgt at bruge den grønne farve som bundlinie. Den grønne signalerer friskhed og åbenhed, hvilket er vigtigt i den personlige kontakt.

Louise Gyllenøhr Sagsbehandler

Direkte: 9915 5661 Træffes bedst: 8.30 - 9.30 Mail: logy@skivekommune.dk

Sygedagpengeafdelingen Torvegade 10, 7800 Skive Tlf.: 9915 5500 jobcenter@skivekommune.dk www.jobcenterskive.dk

SKIVEKOMMUNE

Opbygning Jobcenter Skive logoet er fællesnævneren for Jobcentrets indsats udadtil og er derfor det eneste logo der må benyttes. På visitkortets højre side fremgår kortholderens overordnede kontaktoplysninger, såsom sektionsnavn, adresse, sektionsmailadresse og webadresse På visitkortets venstre side er kortholderens direkte kontaktoplysninger som navn og efternavn, titel, telefon og mobilnummer samt mail-adresse I visitkortets nederste venstre hjørne placeres som fast element SKIVEKOMMUNE Bemærk: der skal minimum være 8 mm mellem de to blokke - hvis ikke navnet kan være der, deles navnet med for- og mellemnavne øverst og efternavn nederst. [ 16 ]


Visitkortets mål Visitkortet er grundlæggende 86 x 54 mm (bxh) Visitkortets bagside Jobcentrets visitkort kan på bagsiden suppleres med skema for mødetidspunkt eller andre oplysninger, som der ikke kan blive plads til på forside

86 mm 51 mm

/ dag, d.

kl.

/ dag, d.

kl.

/ dag, d.

kl.

/

dag, d.

dag, d.

/

kl.

kl.

kl. /

/ dag, d.

dag, d.

kl.

kl.

Typografi Arial Regular 6 pt/8pt spacing 0 color: 0/0/0/60

Tlf.: 9915 5500 jobcenter@skivekommune.dk www.jobcenterskive.dk

Direkte: 9915 5661 Træffes bedst: 8.30 - 9.30 Mail: logy@skivekommune.dk

dag, d.

Sagsbehandler

/

Typografi Arial Bold 6 pkt/8pt spacing 0 color: 0/0/0/100

Sygedagpengeafdelingen Torvegade 10, 7800 Skive

SKIVEKOMMUNE

kl. / dag, d.

kl. / dag, d.

kl. / dag, d.

kl. /

kl. 12.30-13.30 Fredag

dag, d.

kl. 12.30-15.15 Torsdag

/

kl. 12.30-13.45 Onsdag

dag, d.

kl. 12.30-15.00

Aftaler:

kl. 12.30-15.00

kl.

4 mm

Tirsdag

min. 8 mm ml venstre og højre blok

Mandag

Typografi Arial Regular 6 pt/8pt spacing 0 color: 0/0/0/100

Louise Gyllenøhr

Træffetider:

Typografi Arial Bold 7 pkt/8pt spacing 0 color: 0/0/0/100

4 mm

54 mm

26 mm

5 mm

4 mm

[ 17 ]


Publikationer Jobcentrets publikationer bygger videre på farverne fra Jobcentrets logo og de generelle principper, som er benyttet i Jobcentrets visuelle udtryk. Samtidig er der lavet en tilnærmelse mod kommunens overordnede layout på publikationer. Der er i det følgende eksempler på forsider og indholdssider i publikationsformaterne M65 og A5. Det skal med det samme præciseres at Jobcentret ikke er begrænset af disse to formater, men selvfølgelig kan vælge hvilket som helst format, som trykkeriet udbyder. Eksempler kunne være kvadratiske formater som 21x21 cm, liggende A-formater, pocketbøger osv osv. Det er frit om man benytter den høje eller den lange variant af logoet.

Det er valgfrit om denne bjælke er grøn, blå eller lyseblå (jobcenterfarverne). Som standard er den i skabelonerne Mørkeblå

Fitness

Tilbud til sygemeldte borgere i Skive Kommune

Sygedagpengeafdelingen

SKIVEKOMMUNE

Fælles for alle publikationer placeres som fast element SKIVEKOMMUNE i højre bund [ 18 ]


Deltagerens for udsætninger:

Tilbuddet er isæ r rettet mod syg emeldte der står uden for arbejdsmar kedet på grund af fysiske problemstillinge r så som smerter, eller som lider af depression, stress eller ang st. Og som er motiverede for at arbejde med at få større velv overskud i til at ære og vende tilbage på arbejdsmarkedet. Min dfulness kan ikke anbefales hvis du er mid t i en alvorlig dep ression. Er du i behand ling hos læge elle r psykolog så tal med din behandler, om det er det rette tidspunkt for dig at star te på et kursus i mindfu lness.

Kursusforløb eft

eråret Hold 24 Start torsdag den 23.august Kl. 13.00-15.00

2012:

Hold 25 Start torsdag den 13.septem ber Kl. 10.00-12.00 Hold 26 Start torsdag den 25. oktober Kl. 13.00– 15. 00 Hold 27 Start torsdag den Kl. 10.00-12.00

8. november

Du vil modtage brev om din star tdato.

Afbud:

Skal ske til din egen sagsbehan dler.

Der er mødepli gt i henhold til Sygedagpengelovens § 21.

18 Overskrift - verdana bold

10pt verdana regular 10pt verdana Sygedaregular regular 10pt verdana gpengeafde 10pt verdana regular verdana regular 10pt verdana regular lingen 10pt verdana Skive Kom 10pt verdana regular mune regular 10pt verdana regular 10pt regular verdana 10pt verdana regular 10pt

”Du kan ikke styr Torvegade 10 e bølgerne, men du kan lær 7800 Skiv8ept Verdana regular 8 pt Verdana regular 8 pt e at surfe”. 8 pt Verdana regular regular 8 pt Verdana regular

Verdana Tlf.: 99158550 pt regular 8 pt Verdana regular 0 regular 8 pt Verdana regular 8 pt Verdana 8 pt Verdana regular 8 pt Verdana regular 8 pt Verdana regular regular 8 ptv Verdana regular 8 pt Verdana 8 pt Verdana regular 8 pt Verdana regular www regular 8 pt Verdana .jobcent regular 8 pt Verdana regular 8 pt Verdana ive.dk Verdana 8 ptersk regular Verdana pt 8 regular Verdana regular 8 pt Verdana 8 pt regular Verdana pt 8 regular Verdana regular 8 pt Verdana venibh Verdana bold 8 pt feu feu feuis atet nulputpatum wis nim atuero conse endre conse ercinci euipsum zzriusc illutem Obore min ut ero conulla ortisit doloreet aliquisl incilla am, quametu duisl irit am eraestrud dolum nonsendio odolore lutpat. Ut autpationum duis duis em inisl illa cons ad mod dit zzriuscil iniam zzrilla faci euguerat veliquisi. nonsed min velit, suscillandit diamet autat. vullum volor si. Vullaore feugue coreetuer inim nulluptat, qui eugait ipit SKIV EKOMM eugait autpat nonsequ iscinit esequis Ibh UNE Enim delissisi tat, volenit adip ullaorp erciliq uamcons equat. tem deliquate modit wis et acin Volor senismolore tion vulputpa am enim autpat. veleniim dit volessim dionsed tat iureet niamcommy nit num zzriure cincing eugait velisisi exeraess consenim dio tinciniate dolobor volobor sequissi Andrem iriureet, consequamet, magnit volore molortion henismo conse na dolendig sis dio enibh eugait, msandre etue duisci am doloreetuer ilisim volore lut aut incin hent ulla facipsu iure dolorperit verit iuscil ut nisi. veliquis augait il estincinim zzriurem volore ullaorem vel in lam zzrit ex ex tin ut elenisl dolobore cons nonsenit dolut adipsustrud ercipis nonsed delestrud ad it zzriuscip y nulla feum euiscilis augiat Lor sustrud tat. Ut irit nullumm commy numsandrem nosting praessim ip eu feu faci tet, susto utetue venim quis eugiamet, sustrud tis augait te vulput ut niamconum in el vel odiam, velent aliquis nibh erci sendreros aliquip sustie min nummy nim dunt la cons do exer in vel it loreetuer o ing etue commod nit, quis at. et adiat. Equat vel utat auguer prat del dolumsan ut acinim niamconsed modoluptatie facidunt utet eliqui dolum dolorer sum incip ent zzriure venim nulluptat lum ipit alit ad ercilit pratem alis ad tem henis aliquat iuscilit erci bla commin Iquamet alis nullam qui blam praestrud ercidunt il iriureet wisim ex ero tate feumsandre commodio ectem isl ute faci bla feu feu faci tinis io conullaore te conse dipsuscil mod dipit ipit vercil il utat, commod dolore veliquam, suscidunt velisi. venibh eriusci lismodolut accum corpercidunt ad modio dignim at velessi. et ilit aut aliquam am dio ercinis sum iril do dolenim am iriurer ver in Quat. Mod dolore deliqui estrud eliquam rercil vercipit eratism odolobo Feugait, sum ip ea consed min ulput iureet in euipisi. ut lore dunt dolendigna conullan alis nonullam quisi te magnisl etue facHvem svarer hvem? at praesequam zzrillamcor susto do doloborem irillan dionsequ incil ex er Ibh eros ea faccum dolore faccum ullum vel in ulput alit nim nonum enisi bla faciliquissi exer in hent molore cocum iurem quam, sendit dip sim quipit volorti onsecte molore iusto del del eratis acipsum alit, sim init, corper irilla consent num dolorer adiat. et nulputat. inciduis alit nim irillutat nostrud tie feugait landio Nit et loborem nonsectem illamet ero corpero dolummolute mod eros nonsenisis ad magnibh Er inibh ex eugait ulputat nibh etue dolore digna faciduisi. ero diam ipsum odipit alit dunt la faccum ilisi suscil do ero conulput incillum acilit, consed eui blaorem ver dui tat ulput vel in ectet num elisis Urercilla feugiam dipsusci bla ulputat nisl feum dit la faccum do commy wiscing exero dolorem zzrit luptat aute t am nos alit incipsu stiscil luptat aut wissecte doloborem dionulpu ilit vulla feum quipiscing eros mmod etum dion ut lore vel ipisi. commodo lorerci blaore ex eugiamco modiam iurerosto do cons nonse vullaorpesenim quamcon nim commy Sis et dolore magna consecte tat vero dolesequis nis dio dolore ea faccummy nonullandre modolup

Mindfulness

Tilbud til sygeme ldte borgere i Skiv e Kommune

SKIVEKOMMUNE

20 ana Bold d r e V l huretite bold 10

c rdana Bro rtitel - ve tuel unde Even

MUNE

SKIVEKOM

[ 19 ]


Logo: max 46,645 mm

12 mm

12 mm

3 mm

46,645 mm

46,645 mm

46,645 mm

3 mm

A5-format

28 mm

3 mm 3 mm

min 10 mm

Bagsiden kan enten stå tom eller man kan vælge at skrive tekst eller sætte billeder ind.

46,645 mm

46,645 mm

46,645 mm min 10 mm

Sygedagpengeafdelingen Skive Kommune

3 mm

Fitness

Torvegade 10 7800 Skive Tlf.: 9915 5500

Tilbud til sygemeldte borgere i Skive Kommune

www.jobcenterskive.dk 12 mm

3 mm

Sygedagpengeafdelingen

SKIVEKOMMUNE

A5-format Forside [ 20 ]

3 mm

SKIVEKOMMUNE

A5-format Bagside


12 mm

12 mm

124 mm

28 mm

Fitness

Hvis du skal deltage i Fitness tilbuddet, skal du få din sagsbehandler til at henvise dig. Derefter vil du blive indkaldt til Fitness tilbuddet.

Hvem er jeg:

Underviser: Dorte Thoustrup Fitnessinstruktør og socialrådgiver Jeg blev uddannet fitness instruktør i 2007 gennem DGI. Siden da har jeg undervist i fitness.

Tilbuddet foregår om fredagen. Der er 2 hold: Hold 1 - 09:00-11:00 Hold 2 - 11:30-13:30

Jeg ved selv hvor svært det er at tage sig sammen og begynde at træne, og i Fitness tilbuddet, vil jeg forsøge at komme med redskaber, der gør det nemmere, at få motion ind i hverdagen.

Opstart:

Hold undervisning

Jeg underviser på hold. De andre på holdet vil også være sygedagpengemodtagerer. Der vil være tid til at snakke og stille spørgsmål undervejs.

Holdet har løbende optag, så du kan komme på holdet fra uge til uge.

Hvordan træner vi?

Du vil modtage brev om din startdato.

Jeg forsøger at inddrage mange forskellige træningstyper fx pilates, yoga, boldtræning, styrketræning og kredsløbstræning mm.

Der er ca. 10 på hvert hold. Alle deltagere er fra sygedagpengeafdelingen.

Fitness tilbuddet foregår på:

Jeg bruger ikke maskiner, men i stedet frie vægte, bolde, elastikker og egen kropsvægt. Træningen er indrettet sådan at de fleste kan være med, både hvis du aldrig har trænet før, og hvis du er øvet.

BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive

Hvis du har nogle skånehensyn, vil jeg, så vidt det er muligt forsøge at finde nogle øvelser, du vil kunne holde til.

Afbud:

Efter hver træning, afslutter vi med udstrækning og afslapning. Du skal selv have træningstøj med og gerne en flaske vand. Indendørssko anbefales, men du kan træne i bare tæer.

Der er mødepligt i henhold til Sygedagpengelovens § 21.

Skal ske til din egen sagsbehandler.

12 mm 3 mm

SKIVEKOMMUNE

A5-format Indersider [ 21 ]


Logo: max 50 mm

18 mm

18 mm

18 mm

4 mm

55,33 mm

55,33 mm

55,33 mm

4 mm

18 mm

A4-format

54,5 mm

49 mm

4 mm 4 mm Ugait, sequisi exero od magna feuis at. Landre tat lutpat am dolore minibh ex ea feu feugiatum vulput iriliquis nos dunt et Sluttelig besluttes Rat wisi. Gait praesse quisci enim zzrit luptat. Giat. Nonsequisit aliquip ercincidunt non utpat, quamcon seniatie magnim quat. Ommy non vulla conseni sisisi tatinciduis nullam, se tincilla facil et prat nostrud er si. Esto odit utat. Vel ullam, commodo lortisim nonsenibh euis eugait nim enibh eu feu feugiat alisim quipsum irillandio od eros exero ero exero cortio consequisl ilit augiatincil ecte consenis eniamet wisciduis dolenissit dit utet, quamet am dionsequis exero corerci bla feuisi esto del ullaorem nibh eugait augue doluptat. Olore feuissi erit alit verillam, quat, senissi blam velit nis eugait vercidunt landrerat luptat, veliqua mconum zzrit lortie feugait, sim iriustrud tisim zzriusci esequating ent lum delit amconsequat lutetue riuscil eriustie dunt lobor aliquam, vero duiscidunt la facilit aut lobore dolorer cincil eugiat, quatinci bla feuiscing eugiat. Duisis autat nostisi ssendiamcon utpatuer sustrud te faci ercidui smolore etuerat. Ut auguer alit acidunt la faciliquat. Giamet, quisit, con ullut nibh ea faci te molore ming euguer iureraessit amcor illa faciliquat lor sit prat. Exercilit venissi. Tat et alis nulput iustrud do odolorer iuscil utem niamconsent ad tis diamcon sectet alit nosto et vel er ad dio odolute dionullut eu facipsum erciduis acin euisis ad mod minisisl endipit iure er senit la faccummod dolore conullaore delit ilis endre et vulla feugue faccum del in ullaore tie cor il dolorper il do od mod dunt lore modolorem venim do commolum zzrit ex ecte tat augait do odionsequat. Ut ad tet, con velestrud tem deliquat la feugait ad te molore te molestrud tie tat. Ut nulput praesse quatet, quatio commy nos aut alit praesenit nit alisit amet vel ing exerit, quipit wisisi ex esequis el init utet inibh er sum irilla aliquatin ut lam, quissequi ero odolobor atum vulluptat, sendrem incidunt laor sed ecte molorperit velit lor si. Feu feugiam conulla feuis nosto dolessim del ing eum nonse magna feu facincing eu faci blam, sis alit wisl eugiam, vullaor perostrud dolenim ea core tat augait non henit augait lore core del exer sequis eu feu feugiamcons nonsed magnis nulluptate tatetuero con et am, conum do od magnisl ip eum doluptat, commod dignissit del dolobor periure core feu faccummolore te tionsed tem dolobore ming exercipsum enis nis acipisi bla feugue do consenim quat. Quat. Etum velessi tat lor sit iusto diamcore dolestin utet in et ad minissequisl dolor augait nulluptat. Giamconse commy nosting ea feummoloreet laortie molorem vullupt atueratet nulputet, conulluptat aut nim velis dolorti onumsan velis enibh ent ute ming eum num estrud tio dolorem delent nosto essequi tis dunt veliquamet at, quipisl esenisit lut la alit nulputem nulputpatum zzrit, sim nulla conulputpat nostrud.

55,33 mm

55,33 mm

min 20 mm

55,33 mm

4 mm Afdelingsnavn Skive Kommune Vejnavn + nummer Postdistrikt

Brochuretitel - Verdana Bold 20 Eventuel undertitel - verdana bold 10

Tlf.: Fax:

xxxx xxxx xxxx xxxx

Mail:

xxx@xxxx.dk

18 mm

4 mm

Institutionsnavn

SKIVEKOMMUNE

A4-format Forside [ 22 ]

4 mm

SKIVEKOMMUNE

A4-format Bagside


Overskrift - verdana bold 18

ros euguercil diam nulputat velesto dolorti ncipit ipsum ad eugiam nisim nulput lor incil utatue

verdana regular 10pt verdana regular 10pt verdana regular 10pt verdana regular 10pt verdana regular 10pt verdana regular 10pt verdana regular 10pt verdana regular 10pt verdana regular 10pt verdana regular 10pt verdana regular 10pt Verdana Verdana Verdana Verdana Verdana Verdana

regular regular regular regular regular regular

8 8 8 8 8 8

pt pt pt pt pt pt

Verdana Verdana Verdana Verdana Verdana Verdana

regular regular regular regular regular regular

8 8 8 8 8 8

pt pt pt pt pt pt

Verdana Verdana Verdana Verdana Verdana Verdana

regular regular regular regular regular regular

8 8 8 8 8 8

pt pt pt pt pt pt

Verdana regular 8 pt Verdana regular 8 pt Verdana regular 8 pt Verdana regular 8 pt Verdana regular 8 pt Verdana regular 8 ptv Verdana regular 8 pt

Verdana bold 8 pt Obore min ut ero conulla ortisit wis nim atuero conse endre conse feu feu feuis atet nulputpatum venibh eraestrud dolum nonsendio odolore doloreet aliquisl incilla am, quametu ercinci euipsum zzriusc illutem zzriuscil iniam zzrilla faci eugueratem inisl illa cons ad mod dit lutpat. Ut autpationum duis duis duisl irit am nonsed min velit, suscillandit veliquisi. Vullaore feugue coreetuer inim diamet autat. Enim delissisi tat, volenit adip eugait autpat nonsequ iscinit nulluptat, qui eugait ipit vullum volor si. Volor senismolore tion vulputpatem deliquate modit wis et acin ullaorp erciliq uamcons equat. Ibh esequis cincing eugait velisisi exeraessim dit volessim dionsed tat iureet am enim autpat. Andrem iriureet, consequamet, volobor sequissi tinciniate dio consenim niamcommy nit num zzriure veleniam doloreetuer ilisim volore dio enibh eugait, sis dolendigna conse magnit volore molortion henismo dolobor augait il estincinim zzriurem iure dolorperit verit iuscil ut lut aut incin hent ulla facipsu msandre etue duisci tin ut elenisl dolobore cons nonsenit lam zzrit in vel ullaorem volore veliquis nisi. Lor sustrud tat. Ut irit nullummy nulla feum zzriuscipit ad delestrud dolut adipsustrud ercipis nonsed ex ex eugiamet, sustrud tis augait praessim ip eu feu faci tet, susto commy numsandrem nosting euiscilis augiat nummy nim dunt la cons do odiam, velent aliquis nibh erci te vulput ut niamconum in el utetue venim quis et adiat. Equat vel utat auguer ing etue commodo loreetuerit vel in exer sendreros aliquip sustie min vel dolum dolorer sum incip ent niamconsed modoluptatie facidunt prat del dolumsan ut acinim nit, quis at. Iquamet alis nullam qui blam alit ad ercilit pratem alis ad tem zzriure venim nulluptat lum ipit utet eliqui tate feumsandre commodio ectem il iriureet wisim ercidunt praestrud min henis aliquat iuscilit erci bla commod dipit ipit vercil il utat, commodio conullaore te conse dipsuscilisl ute faci bla feu feu faci tinis ex ero corpercidunt ad modio dignim venibh eriusci lismodolut accum dolore veliquam, suscidunt velisi. Quat. Mod dolore deliqui estrud et ilit aut aliquam am dio ercinis at velessi. Feugait, sum ip ea consed min vercipit eratism odolobo rercil eliquam in ver sum iril do dolenim am iriurer alis nonullam quisi te magnisl ut lore dunt dolendigna conullan ulput iureet in euipisi.

Overskrift Os nos autat, sed et luptat. Ut wisim il doloreet volessi smodolo rperos at. Tissi. Wissequissi. Henim nullam in velent prat lummolorero elis alit num quam, sustie te tiscil iniam nos esed magnisi eu facidunt wisit nim dolore eliquatem dolestincil erit adiamcons amcommy nostio et, sequi blam quat aliquiscipis ad ea adipsusto cons nosto dolorpe rcillamcommy nummodit verci ea facilit nonsecte mincil eugiam vel el ut wisim diat wisi. Ecte commy nulpute velesse quatie dio consequam el ullaorer suscilit wissecte magna facin henismod eu feu faccum dolobore esequat, sit acipissit aliquip eu facil erci endit alit laor ad tatue dolortie dolor sed tat alit accumsandre tet praesequam, volor iriure ming el in endionulla cor iurem velit praesequipit utat. Ut nos at dolorperos alit iliquisi ting eum alit aut atie modip enim num zzrilit vel iuscinis nostrud eugiat, quis etue faccum et, conumsa ndreet iustrud mincillum velis nulputem zzriustrud eu facip ent at. Commy nos nonse te ming ent ut nonsequam venit num velit la faciduissit iuscip eum dolortie doleseq uatiscillan henim dolortie dipsummodio conse volorem quat. Iriusto consed tatie cor aut la feu feugait volobor ad digniam nisl iure mod exerat. Giamet, si. Rit praeseq uametue core faccum at. An ercil doloreet veliquismod mod tem verat autpatue dolesed elit lummy nulla facipisl illuptatem zzriliscil ulput lorper augue dolobor perosto delent wis augueros delit vent prat dipsuscin ut ad mod molutat acing exeraessi. At. Duisl ullaorem in ex et iustrud et ad tat lummy niscip ex erat non vel delit ing eriliscip exeratis et iril dolor at aliquam nit iustrud magnit nim ent alis eugiam inci eu faccummy numsandre conum ing el ulputpatin ullan ver iriusto consed tem dolore digna faccummy nonsequi eu facillandre tatie del utatet la augue tatio eugue tem doluptat. Ibh ex ex exero odionulla commodo lesectem del digna corer iriustrud dolor at, summodigna feugiam, conse eu feu faccummodiam elit, vel ut alit la aliquamcons dolortie ex ero exer sumsan ero et iure do enibh etue facipsu scidunt aliquip sustrud magnim vulla feuipismod dolore mincipiscin el ip exeraes sequam ent ullamcor iliquat uercipit adit adit eraessectem aut lobore faccumm odipsuscil diam iriusci duissi. Hendigna adio consequipis adio eumsan er amcon hent aute dolorpe raesequipit, sit, sum aci ecte con henissed tem erostrud dio conullaorero eniamco mmodignisi bla commolor sum quat adionulput nullaor si tisit ip eriustio conulluptat. Amcor sequat, susci eum vel erosto odolendit nulla feuisl erci et, velismo dionsed do con utpat utpat, con eugait utpat. Lent ex eugait augue eui elese te doloborper sissit la acin henit ing erostio od euipis et et aut vel dolor secte tatumsandre vero dolore eliquam consequat ipit adiam, volessenim accum vel ute dolorero odigna faciduismod euisi tatin hendre ex ex ea aliquate er se duisisci eu facin et inciliquisim amet, sed el incilit num duip ex eugait nosto consed tatue magnit prat. Te faccummy nulputat ilit wis exer sumsan verat ut ex ex elisci tem volorercin erilluptat ipit inci tate commodionsed tat auguer adit lorerostrud ercidunt praesto od modionu llandignim dunt veliquat ut lummy nullamet vel dolor sisi. Eventuel billedtekst samt eventuel fotograf

Hvem svarer hvem? Ibh eros ea faccum dolore faccum do doloborem irillan dionsequat praesequam zzrillamcor susto etue faccum iurem quam, sendit dip enisi bla faciliquissi exer in hent ullum vel in ulput alit nim nonum incil ex er sim init, corper irilla consent iusto del del eratis acipsum alit, sim quipit volorti onsecte molore molore conum dolorer adiat. Nit et loborem nonsectem illamet inciduis alit nim irillutat nostrud et nulputat. Er inibh ex eugait ulputat nibh eros nonsenisis ad magnibh ero corpero dolummolute mod tie feugait landio odipit alit dunt la faccum ilisi etue dolore digna faciduisi. Urercilla feugiam dipsusci bla acilit, consed eui blaorem ver suscil do ero conulput incillum ero diam ipsum exero dolorem zzrit luptat aute feum dit la faccum do commy nisl ulputat elisis num dui tat ulput vel in ectet ilit vulla feum quipiscing eros aut wissecte doloborem dionulput am nos alit incipsu stiscil luptat wiscing etum dion ut lore vel ipisi. Sis et dolore magna consecte modiam iurerosto do cons nonse commodo lorerci blaore ex eugiamcommod ea faccummy nonullandre modoluptat vero dolesequis nis dio dolore commy nim quamconsenim vullaorpe-

SKIVEKOMMUNE

A4-format Indersider [ 23 ]


Publikationer Her ses andre formatvariationer i.h.t. designmanualen - eks. M65, 21x21 og A4 bredformat...

Deltagerens forudsætninger: Tilbuddet er især rettet mod sygemeldte der står uden for arbejdsmarkedet på grund af fysiske problemstillinger så som smerter, eller som lider af depression, stress eller angst. Og som er motiverede for at arbejde med at få større velvære og overskud i til at vende tilbage på arbejdsmarkedet. Mindfulness kan ikke anbefales hvis du er midt i en alvorlig depression. Er du i behandling hos læge eller psykolog så tal med din behandler, om det er det rette tidspunkt for dig at starte på et kursus i mindfulness.

Eksempel på M65 (A4 falset to gange til en trefl øjet folder)

Kursusforløb efteråret 2012: Hold 24 Start torsdag den 23.august Kl. 13.00-15.00

Hold 25 Start torsdag den 13.september Kl. 10.00-12.00 Hold 26 Start torsdag den 25. oktober Kl. 13.00– 15.00 Hold 27 Start torsdag den Kl. 10.00-12.00

8. november

Du vil modtage brev om din startdato.

Mindfulness

Afbud:

Mindfulness er en meditationsform som styrker udøverens oplevelse af nærvær.

Der er mødepligt i henhold til Sygedagpengelovens § 21.

Mindfulness betyder at være opmærksom på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme.

Skal ske til din egen sagsbehandler.

At dyrke mindfulness-meditation er en måde at træne sin opmærksomhed, som gør det muligt at udvikle en mere bevidst accept af den virke virkelighed, hvori vi er til stede i dette øjeblik.

”Du kan ikke styre bølgerne, men du kan lære at surfe”.

Sygedagpengeafdelingen Skive Kommune

Livet består af øjeblikke. Hvis vi ikke er helt tilstede i mange af disse øjeblikke, mister vi mangfoldigheden og dybden i vores udfoldelsesmuligheder.

Torvegade 10 7800 Skive Tlf.: 9915 5500

En mindsket opmærksomhed på det aktuelle øjeblik kan medvirke til, at vi en stor del af

Mindfulness

www.jobcenterskive.dk

Tilbud til sygemeldte borgere i Skive Kommune

SKIVEKOMMUNE

SKIVEKOMMUNE

Underviser: Sarah Thorsen Psykoterapeut mpf./ socialrådgiver Erfaring med meditation siden 1973, underviser i mindfulness siden 2007.

tiden bliver styret af den strøm af automatiske tanker, der konstant går gennem vores hoveder. Vi er tilbøjelige til at identificere os med tankerne. Vi kan meget let lade de negative tanker få overtaget. Vi sammenligner os med andre, og lader os styre af tanker om usikkerhed og ængstelighed. Jo mere vi trænes i at være opmærksomme på en åben måde, og øver os i at give slip på vores tilbøjelighed til at bedømme og evaluere på, hvad vi kan lide og ikke lide, på fordomme og forventninger, jo mere kan vi give slip på at være fastlåste af ubevidste automatiske tanker. Mindfulness-træning skaber fleksibilitet i tænkningen og øger muligheden for at styre opmærksomheden. Opmærksomhed på tanker gør det endvidere lettere at opfange begyndende tegn på f.eks. depression eller stress. Træningen tager udgangspunkt i, at deltageren lærer gennem egne erfaringer, det vil sige at man træner sin opmærksomhed og derved øger sin indsigt og forståelse for det der sker i krop, tanker og sind. Bliver klogere på dynamikken og sammenhængen mellem tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Træningen foregår gennem vejledte meditationer, øvelser i kropslig opmærksomhed og hjemmeopgaver fra gang til gang. Den positive effekt ved mindfulness træning kan forklares ved, at metoden udvikler en større opmærksomhed på selve det at tænke tan-ker, dvs. at man lærer at observere tankeprocesserne, mens de foregår. Derved skabes en ændring i relationen til de oplevede mentale

begivenheder - tanker ses som tanker - og ikke som en afspejling af virkeligheden. Mindfulness har rødder i buddhistisk tænkning og meditation – som ligger tæt op ad den indiske meditationsform Vipassana, som betyder: at se virkeligheden, som den er.

Der lægges vægt på:

- At du tiltræder tilbuddet med ønske om forandring. - At der er tale om en valgfrihed i den udstrækning det kan lade sig gøre. - At du er indstillet på at lave hjemmearbejde ca. 3 timer om ugen, dels ved at øve de anviste meditationer og dels ved at skrive dagbog over forløbet.

Praktisk information:

Tidspunkt og varighed: Forløbet kan tilbydes ca. 10 personer pr. hold af 8 ugers varighed. Hver session varer 2 timer. Forløbet kan kombineres med fysisk træning og evt. praktikforløb på en arbejdsplads. Hvor: Bomi, Viborgvej 7, 7800 Skive Undervisningen foregår om torsdagen i gymnastiksalen. Formiddagshold kl.: 10.00– 12.00 Eftermiddagshold kl.: 13.00-15.00.

SKIVEKOMMUNE

[ 24 ]


Publikationer

Eksempel på kvadratisk format 21x21 cm (A4 falset to gange til en trefl øjet folder)

Brochuretitel - Verdana Bold 20 Eventuel undertitel - verdana bold 10

SKIVEKOMMUNE

SKIVEKOMMUNE

[ 25 ]


Powerpointpræsentationer Jobcentret kan vælge at køre med deres egen skabelon for powerpoints, som i så fald skal indbygges i kommunens EDH-system som en ekstra valgbar skabelon.

Jobcenter powerpoint • • • •

Eksempel Med ”5” element som vandmærke Jobcenterlogo i højre hjørne Blå bundlinie – CMYK 100/60/0/40 – RGB 0/69/120 – Pantone 295C

[ 26 ]


Skiltning Ved udarbejdelse af skilte anbefales det at benytte retningslinjerne for brugen af jobcenterlogo og farver. Skilte fremstår altid på blå baggrund. Tekster skrives med skrifttypen Arial, da denne bruges til navnetrækket Skive i logoet. Hvis det af fredningsmæssige årsager ikke er muligt at anvende farver, fremstår skilte i hvid med sort jobcenterlogo (se side 7, 8 og 9) På skilte, hvor pladsen er begrænset, kan logoet benyttes uden navnetræk (foto nederst tv.).

[ 27 ]


Web Logoer til brug på websider

Jobcenterlogoet til web: Logoet benyttes, hvis der skal henvises til et jobcenter fra en hjemmeside. Logoet kan placeres frit og kan skaleres op og ned. Logoets elementer må ikke skilles ad eller optræde beskåret.

[ 28 ]

Jobnetlogoet til web: Logoet skal bruges, hvis der henvises til Jobnet via en hjemmeside, og der skal indgå billede eller logo i denne henvisning. Logoet kan placeres frit og kan skaleres op og ned. Logoets elementer må ikke skilles ad eller optræde beskåret.

Jobcenter Skive Designmanual  

Designlinien for Jobcenter Skive er en hybrid mellem Arbejdsmarkedsstyrelsens retningslinier og Skive Kommunens designlinie

Jobcenter Skive Designmanual  

Designlinien for Jobcenter Skive er en hybrid mellem Arbejdsmarkedsstyrelsens retningslinier og Skive Kommunens designlinie