Page 1

ÅRSMØTE 12.april 2011 Kl.12:45 til 13:30 på Arkitekturmuseet, Oslo Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Forum for Kultur og Næringsliv. Alle medlemmer har møterett med de rettigheter som framgår av vedtektenes § 3b. Saksliste * sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste * sak 2 Valg av møteleder og møtesekretær * sak 3 Årsmelding * sak 4 Årsregnskap * sak 5 Handlingsplan * sak 6 Valg av styre og varamedlemmer * sak 7 Valg av revisor * sak 8 Valg av valgkomité * sak 9 Forslag om navneendring (vedtektsendring)

/RSMTE-2011  

http://www.kulturognaringsliv.org/assets/RSMTE-2011.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you