Page 1

Hva ønsker reiselivet av museer og kulturminner og hva kan reiselivet tilføre dem? Reidar Fuglestad Konsernsjef Dyreparken Utvikling AS


Dyreparken forteller unike historier bygget på gode verdier og som tar del i folks hverdagsliv Dyreparken er en kommunikasjonsarena med nærmere 800.000 gjester Dyreparken investerer mye ressurser i visualisering og tilgjengeliggjøring av unike historier, eksisterende og nye Dyreparken tilfredsstiller gjestenes forventninger slik at det fører til gjenkjøp gang på gang.


Dyreparken i dag 9 NĂŚrmere 800.000 gjester 9 Omsetning 250 MNOK 9 Medarbeidere 60/50/800 9 Ringvirkninger 1 MRD 9 Blant de 15 % sterkeste merkevarer i Norge (Synnovate MMI 2009) 9 Nr. 1 av 89 testede attraksjoner i Norge (Synnovate MMI 2007)


Hva ønsker reiselivet…

Unike historier og tilgjengelighet Enorme skatter av unike historier 9 Hva skal fortelles og for hvem? 9 Er det behov for å fortelle historiene til noen? 9 Hvordan skal vi bevare interessen for historiene utenom besøket? • Bøker, film, TV, sosiale medier… 9 Hvordan gjøres historiene tilgjengelige for de reisende? 9 Hvilke historier er årsak til reise? 9 Bevaring og dokumentasjon


Hva ønsker reiselivet…

Unike historier og tilgjengelighet Tilgjengelighet 9 Åpent

9 Fortellbart 9 Unike møter med helter 9 Ulike kanaler 9 Involvere 9 Delta og skape sin egen opplevelse 9 Aktualisering og hva gjøres da?


Hva kan reiselivet tilføre‌

Gjester, kommersiell tenkning og samarbeid

Interessert? Nødvendig?


Hva kan reiselivet tilføre‌

Gjester, kommersiell tenkning og samarbeid


Hva kan reiselivet tilføre‌

Gjester, kommersiell tenkning og samarbeid


Kundens ”opplevelsessirkel”

OPPLEVELSER Fysisk

Under  besøket MINNER Virtuelt

DRØMMER Virtuelt

Før besøket

Etter besøket GJENKJØP

ANBEFALINGER


Prestasjonsutfordringer i samhandling med andre Overnatting

Medarbeidere Innbyggere

Andre opplevelser

Service

Shopping

Dyreparken

Natur – tilrettelegging

Mat

Transport

Tilgjengelighet Informasjon


Kundens ”opplevelsessirkel”

OPPLEVELSER Fysisk

Under  besøket MINNER Virtuelt

DRØMMER Virtuelt

Før besøket

Etter besøket GJENKJØP

ANBEFALINGER


Mulighet for samarbeid, utvikling eller satsing: • Eierskap • Nød • Felles fiende • Store muligheter for egne resultater


Hva ønsker reiselivet…

Unike historier og tilgjengelighet Hva kan reiselivet tilføre…

Gjester, kommersiell tenkning og samarbeid

Reidar Fuglestad Museer og reiseliv  

Hva ønsker reiselivet av museene og kulturminner? Og hva kan reiselivet tilføre dem?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you